COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Pavlina Bobič [30272]Osebna bibliografija za obdobje 1998-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOBIČ, Pavlina. Janko Komljanec : obrazi okupacije in eliminacije 1941–1942 = Janko Komljanec : faces of occupation and elimination 1941‒1942. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 1, str. 87-102. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/01/Bobic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-26GOSMDP, DOI: 10.34291/BV2023/01/Bobic. [COBISS.SI-ID 159548163], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju
2. BOBIČ, Pavlina. The split Sokol : members of the Sokol movement and the formation of the National underground during the Second World War. Slovenica. 2023, no. 5, str. 109-122. ISSN 2618-8562. DOI: 10.31168/2618-8562.2023.04. [COBISS.SI-ID 178604291]
3. BOBIČ, Pavlina. Pota "Štajerskega bataljona" - od idealizma do preobrazbe leta 1942. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 61-92. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WPLGER0X, DOI: 10.55692/d.18564.21.10. [COBISS.SI-ID 88290819], [Scopus do 20. 1. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
4. BOBIČ, Pavlina. Access to archives, access to knowledge. Atlanti : mednarodna revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso. [Slovenska tiskana izd.]. 2019, vol. 29, no. 2, str. 30-37. ISSN 1318-0134. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LUE6PS8G. [COBISS.SI-ID 27149827]

1.04 Strokovni članek

5. BOBIČ, Pavlina. Pnevmatologija pri svetem Avguštinu. Tretji dan. dec. 1998, letn. 27, št. 11, str. 9-10. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 111787520]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. BOBIČ, Pavlina. V okopah pravovernosti : katolicizm i pravoslavie vo vremja pervoj mirovoj vojny. V: NIKIFOROV, K. V. (ur.). Mežkonfessionaljn'ye, kul' turn'ye i obščestven'ye svjazi Rossii s zarubežn'ymi slavjanami : k 200-letiju so dnja roždenija M. F. Raevskogo. Moskva; Sankt Peterburg: Nestor Istorija, 2013. Str. 212-216. ISBN 978-5-7576-0283-7. [COBISS.SI-ID 36646445]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BOBIČ, Pavlina. Nurturing the mind, mending the body : the body as a political space. V: BATIČ, Matic (ur.). Spatial Politics in Authoritarian and Totalitarian Regimes: Open Questions and New Research Approaches = Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi : international workshop = mednarodna znanstvena delavnica : programme and abstracts = program in povzetki : Ljubljana, 12. 4. 2022 : Program in povzetki. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [14]. ISBN 978-961-7120-04-2. [COBISS.SI-ID 107367939]
8. BOBIČ, Pavlina. Franc Grivec: človek med vzhodom in zahodom. V: MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja : zbornik povzetkov referatov. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2010. Str. 66. ISBN 978-961-92402-7-4. [COBISS.SI-ID 32094509]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. BOBIČ, Pavlina. "It was more than madness ..." : perceptions of war among Slovenian soldiers, 1914-1918. V: BESSEL, Richard (ur.), WIERLING, Dorothee (ur.). Inside World War One? : the First World War and its witnesses. London: German Historical Institute London; Oxford: Oxford University Press, 2018. Str. 105-117. Studies of the German Historical Institute London. ISBN 978-0-19-882059-8. [COBISS.SI-ID 1638541]
10. BOBIČ, Pavlina. Fanny S. Copeland. V: RATEJ, Mateja (ur.). Usode prve svetovne vojne. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. Str. 23-29, portret. Življenja in dela, 10, Biografske študije, 7. ISBN 978-961-254-813-1. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 1640077]
11. BOBIČ, Pavlina. Vojna evforija poleti 1914. V: GRDINA, Igor (ur.). Velika vojna in mali ljudje : zbornik razprav. Šentjur: Knjižnica; Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014. Str. 13-20. ISBN 978-961-92344-4-0, ISBN 978-961-6554-32-9. [COBISS.SI-ID 1638029]
12. BOBIČ, Pavlina. Čas brez pravljic: vojna, otroci in literatura med letoma 1914 in 1918. V: GRDINA, Igor (ur.). Eliminacionizem in emancipacija : zbornik razprav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Str. 63-72. ISBN 978-961-254-422-5. [COBISS.SI-ID 35384621]
13. BOBIČ, Pavlina. Jakob Missia. V: GRDINA, Igor (ur.), et al. Med domom in svetom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 149-170, fotogr. Življenja in dela, 8, Biografske in bibliografske študije, 5. ISBN 978-961-254-359-4. [COBISS.SI-ID 33865261]
14. BOBIČ, Pavlina. Ivan Hribar med prvo svetovno vojno. V: GRDINA, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 115-121. Zbirka Življenja in dela, 7, Ljubljanski portreti, 1. ISBN 978-961-254-202-3. [COBISS.SI-ID 31570221]
15. BOBIČ, Pavlina. Anton Johann Haus. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 65-100, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 31577901]
16. BOBIČ, Pavlina. Jeffrey Raigersfeld. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 209-224, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 31578413]
17. BOBIČ, Pavlina. Lambert Ehrlich. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Nova slovenska biografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 61-76, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 4, Biografske in bibliografske študije, 3. ISBN 978-961-254-131-6. [COBISS.SI-ID 30012461]
18. BOBIČ, Pavlina. Blasius Schemua. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Nova slovenska biografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 153-164, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 4, Biografske in bibliografske študije, 3. ISBN 978-961-254-131-6. [COBISS.SI-ID 30015021]
19. BOBIČ, Pavlina. "Bog na naši strani": Anglikanska cerkev in prva svetovna vojna. V: KEBER, Katarina (ur.), ŠTER, Katarina (ur.). Historični seminar 6. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Str. 119-138. ISBN 978-961-254-059-3. http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/. [COBISS.SI-ID 27849773]
20. TESTEN KOREN, Petra, BOBIČ, Pavlina. Pregled dogodkov. V: JAKI, Barbara (ur.), et al. Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920 : [Narodna galerija, Ljubljana, 23 april 2007 [i.e. 2008]-8. februar 2009]. Ljubljana: Narodna galerija, 2008. Str. 666-697. Knjižnica Narodne galerije. ISBN 978-961-6029-99-5. [COBISS.SI-ID 28170285]
21. BOBIČ, Pavlina. V dolini smrtnih senc: vera kot zatočišče slovenskega vojaka. V: VODOPIVEC, Peter (ur.), KLEINDIENST, Katja (ur.). Velika vojna in Slovenci : 1914-1918. V Ljubljani: Slovenska matica, 2005. Str. 128-140. ISBN 961-213-145-7. [COBISS.SI-ID 28170797]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. BOBIČ, Pavlina. Janko Komljanec - poskus orisa dolenjskega Makabejca. V: ŠTEPEC, Marko (ur.), et al. Simonitijev zbornik 2021. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2021. Str. 121-130. ISBN 978-961-6665-61-2. [COBISS.SI-ID 105296131]
23. BOBIČ, Pavlina. Vera v vojni. V: ŠTEPEC, Marko (ur.), et al. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010. Str. 76, fotogr. ISBN 978-961-6665-10-0. [COBISS.SI-ID 32167469]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

24. BOBIČ, Pavlina. Albrecht, Andrej. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2013, zv. 1: a, str. 114-115, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. [COBISS.SI-ID 41153837]
25. BOBIČ, Pavlina. Ambrožič (Ambrozich), Bernard. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2013, zv. 1: a, str. 155-156, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. [COBISS.SI-ID 41154605]
26. BOBIČ, Pavlina. Ahlin, Alojz : (1926-2011). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000180/. [COBISS.SI-ID 39670061]
27. BOBIČ, Pavlina. Albrecht, Andrej : (1782-1848). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi126863/. [COBISS.SI-ID 41190701]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

28. BOBIČ, Pavlina. The land between. A history of Slovenia. Edited by Oto Luthar. Pp. 563 incl. 52 figs. Frankfurt-am-Main: Peter Lang, 2008. L20.90 (paper). 978-3-631-57011-1. The journal of ecclesiastical history. Apr. 2010, issue 2, vol. 61, str. 346-347. ISSN 0022-0469. DOI: 10.1017/S0022046909993332. [COBISS.SI-ID 31682349], [SNIP, WoS]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

29. BOBIČ, Pavlina, GUŠTIN, Damijan. Avšič, Jaka (Branko Hrast). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2013, zv. 1: a, str. 345-346, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. [COBISS.SI-ID 36539949]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

30. BOBIČ, Pavlina. Vojna in vera : katoliška cerkev na Slovenskem, 1914-1918 : [znanstvena monografija]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 261 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-278-154-5. [COBISS.SI-ID 274843136]
31. BOBIČ, Pavlina. War and faith : the Catholic Church in Slovenia, 1914-1918. Leiden; Boston: Brill, 2012. XVIII, 261 str., ilustr. Balkan studies library, vol. 5. ISBN 978-90-04-20219-1, ISBN 978-90-04-22415-5. ISSN 1877-6272. [COBISS.SI-ID 34190381]

2.08 Doktorska disertacija

32. BOBIČ, Pavlina. War and faith : the Catholic Church in Slovenia 1914-1918. 2008 [i.e. 2009]. II, 292 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30633005]

2.11 Diplomsko delo

33. BOBIČ, Pavlina. Abraham in Niels - med smislom in absurdom : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Bobič], 2001. 84 f. [COBISS.SI-ID 2772314]

2.17 Katalog razstave

34. ŠTEPEC, Marko (avtor, urednik), SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. 1914-1918. Ljubljana: National Museum of Contemporary History, 2010. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-11-7. [COBISS.SI-ID 253537024]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

35. PEČENKO, Valentin (režiser, scenarist), ŠTEPEC, Marko (scenarist, avtor), BOBIČ, Pavlina. Slovenci in prva svetovna vojna : dokumentarna serija : TV Slovenija, Izobraževalni program. Ljubljana, 22.6.2011. [COBISS.SI-ID 32984365]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

36. BOBIČ, Pavlina. The Catholic Chuch in Slovenia during the First World War : [predavanje v sklopu seminarja The Long 19th Century Graduate Seminar, Univerza v Oxfordu, 20.10.2008]. Oxford, 2008. [COBISS.SI-ID 29490221]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

37. BOBIČ, Pavlina. Novomeška jesen 1943 : predavanje na znanstveni konferenci "Leto 1943 na Slovenskem - osemdeset let pozneje" v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Parka vojaške zgodovine Pivka, 24. maj 2023, Park vojaške zgodovine Pivka. [COBISS.SI-ID 154702595]
38. BOBIČ, Pavlina. Enemy at the gates: radiant May 1915 and Italy's entry into the war : predavanje na mednarodnem simpoziju "Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do Tretjega Reicha / On the peaks and in the hollows of the Balkans: war in South-Eastern Europe from the Middle Ages to the Third Reich", Kobarid, 18.6.2011. Kobarid, 2011. [COBISS.SI-ID 32972845]
39. BOBIČ, Pavlina. Ivan Tavčar v prvi svetovni vojni : [predavanje "Tavčarjev simpozij", Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, dvorana Zemljepisnega muzeja, 2.3.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33869357]
40. BOBIČ, Pavlina. Knoblehar - človek Evrope in sveta : predavanje na Knobleharjevi akademiji, Škocjan na Dolenjskem, 5.7.2011. Škocjan, 2011. [COBISS.SI-ID 32973357]
41. BOBIČ, Pavlina. Politika, kruh in špeh: Ivan Tavčar med prvo svetovno vojno : [predavanje na "Simpoziju o Ivanu Tavčarju, Ljubljana, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, 2.3.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32972589]
42. BOBIČ, Pavlina. Religija v vojni : predavanje v okviru jesenskega ciklusa predavanj o prvi svetovni vojni, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 29.6.2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32973101]
43. BOBIČ, Pavlina. Franc Grivec: človek med vzhodom in zahodom : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja", Kadetnica, 23.-25.11.2010]. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 32095021]
44. BOBIČ, Pavlina. Katoliška Cerkev na Slovenskem med teologijo in demokracijo : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovanske književnosti na prelomu med 20. in 21. stoletjem", Slovanski inštitut Ruske akademije znanosti, Moskva, 22.-23.11.2010]. Moskva, 2010. [COBISS.SI-ID 32999981]
45. BOBIČ, Pavlina. Time without fairytales: children, literature and war in Slovenia, 1914-1918 : [predavanje na konferenci "Children and War: Past and Present", Univerza v Salzburgu, 30.9.2010 - 2.10. 2010]. Salzburg, 2010. [COBISS.SI-ID 32503341]
46. BOBIČ, Pavlina. Guardians of the true faith: the Catholic Church and images of suffering and sacrifice in the Slovenian lands of the Habsburg Monarchy, 1914-16 : [predavanje Mednarodni simpozij From the trenches to Versailles: War and Memory, 1914 - 1919, Nova Univerza v Lizboni 24.-27.6.2009]. Lizbona, 2009. [COBISS.SI-ID 30634797]
47. BOBIČ, Pavlina. Med javno delavko, nuno in damo: ženska v katoliškem narodnem gibanju : [predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju Prispevek žensk Ljubljani - obogatena topografija prestolnice, organizirala Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi gorici, Znanstveno raziskovalni center SAZU in mesto žensk, ZRC SAZU, Ljubljana, 23.9.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30634541]
48. BOBIČ, Pavlina. Vojna evforija 1914 : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med véliko vojno (1914-1918)", Kadetnica, 2.12.2009. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 31142957]
49. BOBIČ, Pavlina. Religion and the Slovenian soldier, 1914-1918 : [predavanje "Apero 14-18, International society for the First World War Studies, Oxford, Pembroke College, 26. februar 2007]. Oxford, 2007. [COBISS.SI-ID 28171309]
50. BOBIČ, Pavlina. War and faith: religion and the Slovenian soldier, 1914-1918 : [predavanje "AAASS, American Association for the Advancement of Slavic Stuides, Washington, D.C., 16.-19. november 2006]. Washington, 2006. [COBISS.SI-ID 28171053]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

51. BOBIČ, Pavlina. Forlorn illusions: military backlines in the Slovenian lands 1914-1918 : [predavanje na posvetovanju Spremenljivi spomin na 1. svetovno vojno/Changing memory of the great war ZRC SAZU, Ljubljana 20.okt.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31964205]

3.25 Druga izvedena dela

52. GRDINA, Igor (diskutant), ŽEROVEC, Janez (diskutant), GRANDA, Stane (diskutant), BOBIČ, Pavlina (diskutant), KOVAČ, Edvard (diskutant). Prva svetovna vojna, vojaki na fronti in njihova vera : debatna kavarna v okviru 30. slovenskega knjižnega sejma, Prvo preddverje Cankarjevega doma, 27. 11. 2014. 2014. 60 min. [COBISS.SI-ID 37957421]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

53. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2022>. Zv. <1-5>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]
54. GRDINA, Igor, BOBIČ, Pavlina (urednik). Ivan Hribar : "jedini resnični radikalec slovenski". Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-254-207-8. [COBISS.SI-ID 251763712]

Prevajalec

55. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf, prevajalec). Cerkve in božja znamenja v brezniški župniji. Ljubljana: Salve, 2021. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-289-111-4. [COBISS.SI-ID 68091907]
56. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf, prevajalec). Zgodovina brezniške župnije. Ljubljana: Salve, 2021. 462 str., ilustr. ISBN 978-961-289-109-1. [COBISS.SI-ID 68091139]
57. SEMLIČ RAJH, Zdenka (urednik, prevajalec). Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov: relevance v raziskavah arhivske znanosti = Archives in the Service of People - People in the Service of Archives: Relevance in the Research of Archival Science : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education : 5. znanstveno raziskovalni, študijski in izobraževalni simpozij = 5th Scientific Research, Study and Educational Symposium : zbornik recenziranih prispevkov = peer-rewieved proceedings book : Maribor, 14. 3. 2020. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-57-3. [COBISS.SI-ID 98375169]
58. KLASINC, Peter Pavel (glavni in odgovorni urednik), SEMLIČ RAJH, Zdenka (urednik, prevajalec). Zbornik recenziranih prispevkov = Peer-rewieved proceedings book. Maribor: Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (308 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6966-58-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/22/25/94-1?utm_source=almamater.si&utm_campaign=b379eafab5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_79d7588eee-b379eafab5-329787789, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0IP3VZJ7. [COBISS.SI-ID 98375425]
59. OKEY, Robin. Religija, jezik in narodnost : primer modernega Walesa. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 66, št. 1/2, str. 116-143. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/36247, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MDDWZFBW. [COBISS.SI-ID 269593344], [SNIP]
60. Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2011-<2012>. Zv. <1-2>. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 33; 34. ISBN 978-961-90474-5-3, ISBN 978-961-6844-14-7. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 258446336]
61. GRDINA, Igor. Ivan Hribar : "jedini resnični radikalec slovenski". 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-254-222-1. [COBISS.SI-ID 252648960]
62. BENEDIK, Metod, BENEDIK, Metod (urednik). Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani : 1707. V Ljubljani: Stolna župnija sv. Nikolaja: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-90474-3-9. [COBISS.SI-ID 236856320]

Avtor dodatnega besedila

63. PEČENKO, Valentin (režiser, scenarist, urednik), ŠTEPEC, Marko (scenarist). Slovenci in 1. svetovna vojna 1914-1918 = Slovenes and 1st World War 1914-1918 : dokumentarna serija. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. 3 video DVD-ji (ca 85; 88; 44 min), č-b, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 546668]

Prevajalec povzetka

64. AMBROŽIČ, Matjaž (urednik). Teološki študij na Slovenskem : vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010. 527 str. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 32. ISBN 978-961-90474-4-6. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 252955904]


NERAZPOREJENO

65. BOBIČ, Pavlina, GRIL, Janez (urednik). Skupaj na prehojeni poti : zbornik ob 15-letnici Škofije Novo mesto. 1. izd. Novo mesto: Škofija, 2021. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-95380-0-5. [COBISS.SI-ID 63147267]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023