COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Matej Avbelj [31643]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVBELJ, Matej. The rule of law, comprehensive doctrines, overlapping consensus, and the future of Europe. Ratio juris : an international journal of jurisprudence and philosophy law. Print ed. Sep. 2023, vol. 36, no. 3, str. 242-258. ISSN 0952-1917. DOI: 10.1111/raju.12391. [COBISS.SI-ID 161424899], [SNIP, Scopus]
2. AVBELJ, Matej. Constitutionalization of Jože Pučnik's political thought. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 1, str. 191-206. ISSN 1318-0185. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/12/AH_29-2021-1.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CX3BBHVU, DOI: 10.19233/AH.2021.9. [COBISS.SI-ID 91817731], [JCR, SNIP, WoS do 14. 4. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 19. 2. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
3. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, BROŽIČ, Liliana. Nova univerza in prihodnost Evropske unije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2021, [št.] 89/90, str. 47-61, ilustr. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 72818435]
4. AVBELJ, Matej. Revitalisation of EU constitutionalism. European law review. 2021, vol. 46, no. 1, str. 3-19. ISSN 0307-5400. [COBISS.SI-ID 54568963], [JCR, SNIP]
5. AVBELJ, Matej. Constitutional backsliding in Slovenia?. Southeast Europe in Focus. 2021, no. 2, str. 33-39. https://www.sogde.org/de/publikationen/southeast-europe-in-focus/. [COBISS.SI-ID 69722627]
6. AVBELJ, Matej. The Federal Constitutional Court rules for a bright future of constitutional pluralism. German law journal. March 2020, vol. 21, iss. 1, str. 27-30. ISSN 2071-8322. https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/federal-constitutional-court-rules-for-a-bright-future-of-constitutional-pluralism/9DE6716FA1F999DBE1DB6DA303C10F7A, DOI: 10.1017/glj.2020.13. [COBISS.SI-ID 2048125156], [SNIP, WoS do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 15. 12. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
7. AVBELJ, Matej. Constitutional pluralism and authoritarianism. German law journal. Jul. 2020, vol. 21, iss. 5, str. 1023-1031. ISSN 2071-8322. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/82351410D0BE416FB06146436D8103D2/S2071832220000565a.pdf/constitutional_pluralism_and_authoritarianism.pdf, DOI: 10.1017/glj.2020.56. [COBISS.SI-ID 26843651], [SNIP, WoS do 29. 7. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00, Scopus do 26. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
8. AVBELJ, Matej. Transnational limits of constitutionalism. Percorsi costituzionali. 2018 [i. e. 2020], [n.] 2-3, str. 433-447, tabela. ISSN 1974-1928. [COBISS.SI-ID 2048099044]
9. AVBELJ, Matej. Pravne teorije in politične vizije razvoja Evropske unije. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 763-784, 945-946. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48600323]
10. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Conceptual framework and empirical methodology for measuring multidimensional judicial ideology. Danube. 2019, vol. 10, št. 2, str. 129-159, tabele in graf. prikazi. ISSN 1804-8285. DOI: 10.2478/danb-2019-0007. [COBISS.SI-ID 2053336502], [SNIP, Scopus do 19. 5. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
11. AVBELJ, Matej. Prihodnost varovanja človekovih pravic v Evropski uniji. Dignitas : revija za človekove pravice. 2019, [št.] 83/84, str. 131-150, 162. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2048067044]
12. AVBELJ, Matej. Pomen ideologije pri sojenju. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 7/8, str. 437-461, 515-516, graf. prik. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 17099089]
13. AVBELJ, Matej. Contextual Analysis of Judicial Governance in Slovenia. German law journal. 15. dec. 2018, vol. 19, no. 7, str. 1902-1930, tabele in graf. prikazi. ISSN 2071-8322. https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/5c1793eb0e2e72b118675a71/1545049081198/Vol_19_No_7_full.pdf. [COBISS.SI-ID 2053266358], [SNIP]
14. AVBELJ, Matej. The sociology of (Slovenian) constitutional democracy. Hague journal on the rule of law. apr. 2018, vol. 10, iss. 1, str. 35-57. ISSN 1876-4045. https://doi.org/10.1007/s40803-017-0064-z. [COBISS.SI-ID 1024725617], [JCR, SNIP, WoS do 4. 9. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 4. 2. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
15. AVBELJ, Matej. The European Central Bank in national criminal proceedings. European law review. 2017, vol. 42, no. 4, str. 474-490. ISSN 0307-5400. [COBISS.SI-ID 1024724593], [JCR, SNIP, WoS do 18. 5. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 30. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
16. AVBELJ, Matej. Naše pravo in pravo ljudstvo : kako braniti ustavno demokracijo pred populizmom. V: Dnevi slovenskih pravnikov : 13. do 15. oktober 2016, Portorož : DSP. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 42, [št.] 6/7, str. 1221-1233. Podjetje in delo, [letn.] 42, 6-7. ISSN 0353-6521. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-P1VMHRDY. [COBISS.SI-ID 15242065]
17. AVBELJ, Matej, ROTH-ISIGKEIT, David. The UN, the EU, and the Kadi Case : a new Appeal for Genuine Institutional Cooperation. German law journal. april 2016, vol. 17, no. 2, str. 153-178. ISSN 2071-8322. http://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/57140fd7f8508241668c41c5/1460932570202/PDF_Vol_17_No_02_Full+Issue.pdf. [COBISS.SI-ID 1024672113]
18. AVBELJ, Matej. Constitutional and Administrative Pluralism in the EU System of Banking Supervision. German law journal. 2016, vol. 17, no. 5, str. 779-798. ISSN 2071-8322. http://www.germanlawjournal.com/. [COBISS.SI-ID 1024537697]
19. AVBELJ, Matej. Rule of Law and the Economic Crisis in a Pluralist European Union. Hague journal on the rule of law. 2016, vol. 8, no. 2, str. 191-203. ISSN 1876-4045. [COBISS.SI-ID 1024691569], [JCR, SNIP, WoS do 16. 7. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 14. 10. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
20. AVBELJ, Matej. Global constitutionalism as a grammar of global law?. KritV, CritQ, RCrit. 2016, jhrg. 99, hf. 3, str. 217-233. ISSN 2193-7869. DOI: 10.5771/2193-7869-2016-3-217. [COBISS.SI-ID 1024548193]
21. AVBELJ, Matej. Pravo EU in nacionalna procesna avtonomija. Pravosodni bilten. 2016, letn. 37, št. 2, str. 11-25. ISSN 1318-1459. [COBISS.SI-ID 1024537185]
22. AVBELJ, Matej. Transnational law between modernity and post-modernity. Transnational legal theory. 2016, vol. 7, iss. 3, str. 406-428. ISSN 2041-4013. http://www.tandfonline.com/loi/rtlt20, DOI: 10.1080/20414005.2016.1275559. [COBISS.SI-ID 1024557921], [SNIP, Scopus do 18. 8. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
23. AVBELJ, Matej. Integral Pre-emption of EU Democracy in Economic Crisis under Transnational Law. Cambridge journal of international and comparative law. 2015, vol. 4, iss. 2, str. 242-267. ISSN 2050-1714. http://cjicl.org.uk/archive/, DOI: 10.7574/cjicl.04.02.242. [COBISS.SI-ID 1024531809]
24. AVBELJ, Matej. Central Europe as a legal phenomenon. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans. Okt. 2015, vol. 7, no. 2, str. 53-66. ISSN 1855-7694. [COBISS.SI-ID 84624641]
25. AVBELJ, Matej. Failed democracy : the Slovenian Patria case - (non)law in context. Dignitas : revija za človekove pravice. 2014, [št.] 61/62, str. 59-83. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 80791553]
26. AVBELJ, Matej. Pravno varstvo posameznika v upravnem pravu Evropske unije. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2014, god. 14, br. 4, str. 851-854. ISSN 1848-0357. [COBISS.SI-ID 81959169]
27. AVBELJ, Matej. Theorizing sovereignty and European integration. Ratio juris : an international journal of jurisprudence and philosophy law. Print ed. 2014, vol. 27, no. 3, str. 344-363. ISSN 0952-1917. [COBISS.SI-ID 1024569201], [SNIP, Scopus do 18. 1. 2024: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 13.00]
28. AVBELJ, Matej. Differentiated integration-farewell to the EU-27?. German law journal. 2013, vol. 14, no. 1, str. 191-212. ISSN 2071-8322. [COBISS.SI-ID 72864257]
29. AVBELJ, Matej. Security and the transformation of the EU public order. German law journal. 2013, vol. 14, no. 10, str. 2057-2073. ISSN 2071-8322. [COBISS.SI-ID 75804417]
30. AVBELJ, Matej. Slovenija in Evropska unija na poti iz krize?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 51/52, str. 105-119, 386-387. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 69417729]
31. AVBELJ, Matej. Supremacy or primacy of EU law-(why) does it matter?. European law journal : review of European law in context. [Online ed.]. 2011, vol. 17, issue 6, str. 744-763. ISSN 1468-0386. DOI: 10.1111/j.1468-0386.2011.00560.x. [COBISS.SI-ID 68309249], [JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2023: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 28.00, Scopus do 23. 12. 2023: št. citatov (TC): 33, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 28.00]
32. AVBELJ, Matej. Theory of European Union. European law review. 2011, vol. 6, str. 818-836. ISSN 0307-5400. [COBISS.SI-ID 68309761], [JCR, SNIP, WoS do 18. 4. 2023: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12.00, Scopus do 18. 2. 2024: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15.00]
33. AVBELJ, Matej. Trajni in neusahljivi temelj slovenske državnosti?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2010, [št.] 45/46, str. 140-150. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1024151393]
34. AVBELJ, Matej. Doktrina Constanzo : vpliv prava EU na položaj in pristojnost upravnih organov v nacionalnem sistemu delitve oblasti. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2010, let. 65(127), št. 11/12, str. 815-836. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 1024127073]
35. AVBELJ, Matej. Revisiting flexible integration in times of post-enlargement and the lustration of EU constitutionalism. Croatian yearbook of European law & policy. 2008, vol. 4, str. 131-150. ISSN 1845-5662. [COBISS.SI-ID 14227250]
36. AVBELJ, Matej, KOMÁREK, Jan. Four visions of constitutional pluralism. European constitutional law review : EuConst. 2008, vol. 4, issue 3, str. 524-527. ISSN 1574-0196. [COBISS.SI-ID 14225970], [JCR, SNIP, WoS do 22. 2. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.50, Scopus do 15. 9. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
37. AVBELJ, Matej. Questioning EU constitutionalisms. German law journal. 2008, vol. 9, no. 1, 26 str. ISSN 2071-8322. [COBISS.SI-ID 14301490]
38. AVBELJ, Matej. Pravo Evropske unije in nacionalna sodišča. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 63, št. 4/6, str. 225-239. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 9321553]
39. AVBELJ, Matej. The perplexing novelty of European integration. University College Dublin law review. 2007, str. 65-74. ISSN 1649-1327. [COBISS.SI-ID 14226482]
40. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The conundrum of the Piran Bay : Slovenia v. Croatia - the case of maritime delimitation. The University of Pennsylvania journal of international law & policy. 2007, vol. 5, no. 1, str. 1-18. http://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/5-1_Cernic_Jernej_Letnar.pdf. [COBISS.SI-ID 1024154209]
41. AVBELJ, Matej. The EU and the many faces of legal pluralism toward a coherent or uniform EU legal order?. Croatian yearbook of European law & policy. 2006, vol. 2, str. 377-391. ISSN 1845-5662. [COBISS.SI-ID 14226994]
42. AVBELJ, Matej. Pravna narava ustave EU. Javna uprava. 2005, letn. 41, št. 4, str. 823-834. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 229104128]
43. AVBELJ, Matej. Ustavni monizem in krčenje referendumskega odločanja - kritična analiza doktrine zlorabe referenduma. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. apr. 2005, št. 4, str. 83-96. ISSN 1581-7652. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7X48Q61Y. [COBISS.SI-ID 7200337]
44. AVBELJ, Matej. Suščestvuet li v zakonodatel'stve evropejskogo sojuza "gorizontal'nyj èffekt"?. Sravnitelʹnoe konstitucionnoe obozrenie. 2005, 53, no. 4, str. 93-103. ISSN 1812-7126. [COBISS.SI-ID 14294066]
45. AVBELJ, Matej. (Ne)demokratičnost ustavnosodnih odločb. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 58, št. 9/12, str. 747-766. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 6254929]

1.02 Pregledni znanstveni članek

46. AVBELJ, Matej. Evropske študije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 49/50, str. 178-184. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 69319169]

1.03 Drugi znanstveni članki

47. AVBELJ, Matej. Odprta vprašanja evropskega prava v slovenskih zadevah CHF. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2023, leto 42, št. 42/43, pril. str. ii-vii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 171634947]
48. AVBELJ, Matej. Pravni pogled na reformo fiskalne ekonomske politike v EU. Pravna praksa : PP. 17. feb. 2022, leto 41, št. 6/7, str. ii-vi, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 99133699]
49. AVBELJ, Matej. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti ZRTVS-1B. Pravna praksa : PP. 19. jan. 2023, leto 42, št. 3, str. ii-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 138631427]
50. AVBELJ, Matej. The future of the European Union is now : guest editorial. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. 2022, god. 13, br. 2, str. 347-360. ISSN 2217-2815. [COBISS.SI-ID 136445955], [SNIP]
51. AVBELJ, Matej. A sovereign Europe as a future of sovereignty. European papers. 2020, vol. 5, no. 1, str. 299-302. ISSN 2499-8249. https://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/a-sovereign-europe-as-a-future-sovereignty, DOI: 10.15166/2499-8249/382. [COBISS.SI-ID 24515075], [SNIP, Scopus do 14. 12. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
52. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JEVŠEK PEZDIR, Ana, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ŠUŠTERŠIČ, Snežana, VATOVEC, Katarina. Obvladovanje ideologije in politike na ustavnem sodišču. Pravna praksa : PP. 27. avg. 2020, leto 39, št. 33, str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 26992131]
53. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Ali je slovensko Ustavno sodišče res politično ugrabljeno, sodniki pa sprti kot še nikoli?. Pravna praksa : PP. 12. nov. 2020, leto 39, št. 44, pril. str. ii-vii, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 37169155]
54. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez, VATOVEC, Katarina, JEVŠEK PEZDIR, Ana, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŠUŠTERŠIČ, Snežana. Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje večdimenzionalne ideologije na sodiščih. Pravna praksa : PP. 15. nov. 2018, leto 37, št. 44, str. ii-viiia, graf. prikazi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16430417]
55. AVBELJ, Matej. The EU highest courts in times of economic duress. Quaderni costituzionali. dicembre 2016, anno 36, fascicolo 4, str. 821-823. ISSN 0392-6664. [COBISS.SI-ID 1024724849], [SNIP]
56. AVBELJ, Matej. Zadeva Patria : kontekst brez prava. Pravna praksa : PP. 14. maj 2015, leto 34, št. 19, str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14356817]
57. AVBELJ, Matej. Zadeva Patria - (ne)pravo v kontekstu. Pravna praksa : PP. 3. jul. 2014, leto 33, št. 26, str. ii-vii, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 79096833]
58. AVBELJ, Matej. Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji. Pravna praksa : PP. 31. maj 2012, leto 31, št. 21, str. 6-8, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12516689]
59. HOJNIK, Janja, AVBELJ, Matej. Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji. Pravna praksa : PP. 6. sep. 2012, leto 31, št. 34, str. 6-9, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12680785]
60. AVBELJ, Matej. The treaty of Lisbon : an ongoing search for structural equilibrium. The Columbia journal of European law. Summer 2010, vol. 16, no. 3, str. [521]-530. ISSN 1076-6715. [COBISS.SI-ID 1024161889]
61. AVBELJ, Matej. Vrednostni in ekonomski diskurz v praksi Sodišča ES. Pravna praksa : PP. 11. maj 2006, leto 25, št. 17, str. v-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 235563520]
62. AVBELJ, Matej. Pravice študenta kot evropskega državljana. Pravna praksa : PP. 7. jul. 2005, letn. 24, št. 26, pril. str. xiv-xvi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7371857]
63. AVBELJ, Matej. Ali pobude za oceno ustavnosti spremenjenega 17. člena ZT lahko uspejo?. Pravna praksa : PP. 10. jun. 2004, leto 23, št. 20, str. [19-24] = pril. str. i-vi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6552913]

1.04 Strokovni članek

64. GREGORČIČ, Peter, AVBELJ, Matej. Zadeva RTV Slovenija se na ustavnem sodišču ne bo nikoli postarala. Pravna praksa : PP. 7. dec. 2023, leto 42, št. 46/47, str. 11, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 177187843]
65. AVBELJ, Matej. Suverenost kot ljubezen in prihodnost EU. Pravna praksa : PP. 14. dec. 2023, leto 42, št. 48, str. 14-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 177397763]
66. AVBELJ, Matej. Nagovor rektorja na slovesni podelitvi diplom Nove univerze. Dignitas : revija za človekove pravice. 2022, [št.] 93/94, str. 27-28. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 129306371]
67. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sodna afirmacija kočevskih procesov kot apologija neprava?. Pravna praksa : PP. 10. mar. 2022, leto 41, št. 10, str. 6-7, portreta. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 101320451]
68. AVBELJ, Matej. Rektorska konferenca ali univerzitetni kartel?. Pravna praksa : PP. 21. apr. 2022, leto 41, št. 16, str. 6-7, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 105723651]
69. AVBELJ, Matej. Kako preprečiti popolno politizacijo imenovanja ustavnih sodnikov?. Pravna praksa : PP. 24. nov. 2022, leto 41, št. 44/45, str. 11-13, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 131550723]
70. AVBELJ, Matej. Ustava - družbena pogodba ali administrativni akt?. Pravna praksa : PP. 15. dec. 2022, leto 41, št. 48, str. 12-13, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 134200835]
71. AVBELJ, Matej. Delegatski sistem na RTV Slovenija in reinkarnacija samoupravljanja. Pravna praksa : PP. 22. dec. 2022, leto 41, št. 49/50, str. 12-13, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 135248387]
72. AVBELJ, Matej. Evropska unija dvajset let kasneje. Dignitas : revija za človekove pravice. 2021, [št.] 89/90, str. 5-8. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 98636803]
73. AVBELJ, Matej. Ne bojmo se besede na F!. Pravna praksa : PP. 3. jun. 2021, leto 40, št. 21/22, str. 6-7, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 65723139]
74. AVBELJ, Matej. Pravne dileme izločitve sodnika. Pravna praksa : PP. 16. jan. 2020, leto 39, št. 1/2, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17112913]
75. AVBELJ, Matej. Spoštovani prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru! : odprto pismo predsedniku Rektorske konference Republike Slovenije. Pravna praksa : PP. 5. mar. 2020, leto 39, št. 8/9, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17206353]
76. AVBELJ, Matej. Lustracijska zadeva iz leta 1994 in ideologija na sodiščih. Pravna praksa : PP. 2. apr. 2020, leto 39, št. 13, str. 8-11, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17293137]
77. AVBELJ, Matej. Javnost in (ne)zaupanje v sodstvo. Pravna praksa : PP. 29. okt. 2020, leto 39, št. 41/42, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 36639747]
78. AVBELJ, Matej. Pomen (komentarja) ustave. Pravna praksa : PP. 9. maj 2019, leto 38, št. 17/18, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16734289]
79. AVBELJ, Matej. Kako ideološka so naša sodišča?. Pravna praksa : PP. 8. mar. 2018, leto 37, št. 9, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16032337]
80. AVBELJ, Matej. Ustavnosodna anemičnost. Pravna praksa : PP. 23. avg. 2018, leto 37, št. 30/31, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-st-up-97915-z-dne-21-6-2018/. [COBISS.SI-ID 4627656]
81. AVBELJ, Matej. Odgovornost za pošteno sojenje. Pravna praksa : PP. 22. nov. 2018, leto 37, št. 45/46, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16444753]
82. AVBELJ, Matej. Seks, golf in Evropska zveza. Pravna praksa : PP. 9. mar. 2017, leto 36, št. 9, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15471441]
83. AVBELJ, Matej. Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem. Pravna praksa : PP. 21. sep. 2017, leto 36, št. 35, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15781457]
84. AVBELJ, Matej. Der Pluralismus ist entscheidend : wie wir der Aushöhlung des liberalen Verfassungsstaats begegnen können. WZB Mitteilungen. sep. 2017, št. 157, str. 9-12, avtorj. sl. https://www.wzb.eu/sites/default/files/publikationen/wzb_mitteilungen/mitteilungen-157.pdf. [COBISS.SI-ID 1024745585]
85. AVBELJ, Matej. Brexit : An End to the End of History. German law journal. july 2016, vol. 17, brexit suppl., str. 1-6. ISSN 2071-8322. http://www.germanlawjournal.com/brexit-supplement. [COBISS.SI-ID 1024533601]
86. AVBELJ, Matej. Populizem in ustavna demokracija. Pravna praksa : PP. 10. mar. 2016, leto 35, št. 10, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14870865]
87. AVBELJ, Matej. Mafijska ali normalna država?. Pravna praksa : PP. 21. jul. 2016, leto 35, št. 29/30, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15100497]
88. AVBELJ, Matej. Kaj je pravni strokovnjak?. Pravna praksa : PP. 22. sep. 2016, leto 35, št. 36/37, str. 3, z avtorj. sliko. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15164241]
89. AVBELJ, Matej. Pitna voda : ustavna prepoved in ne pravica. Pravna praksa : PP. 24. nov. 2016, leto 35, št. 45/46, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15313489]
90. PAVČNIK, Tomaž, TOPLAK, Jurij, NOVAK, Marko, AVBELJ, Matej, ZAGORC, Saša, RAZDRIH, Andrej, TERŠEK, Andraž (urednik, fotograf). Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov. Pravna praksa : PP. 1. dec. 2016, leto 35, št. 47, str. ii-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296230912]
91. AVBELJ, Matej. Dve zgodbi, dva svetova. Pravna praksa : PP. 7. maj 2015, leto 34, št. 18, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14341201]
92. AVBELJ, Matej. Slovenija v EU - deset let pozneje. Pravna praksa : PP. 4. dec. 2014, leto 33, št. 47, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14120529]
93. AVBELJ, Matej. Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava?. Pravna praksa : PP. 10. jan. 2013, leto 32, št. 1, str. 6-8, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12980049]
94. AVBELJ, Matej. Namesto praznine: vsebinski liberalizem. Pravna praksa : PP. 9. maj 2013, leto 32, št. 18, str. 16-18, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 13299537]
95. AVBELJ, Matej. Mladopravniki in evropska Slovenija. Pravna praksa : PP. 16. maj 2013, leto 32, št. 19, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 13292369]
96. AVBELJ, Matej. Obsojeni Božiček. Pravna praksa : PP. 5. sep. 2013, leto 32, št. 34, str. 10-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3756232]
97. AVBELJ, Matej. Konstitucionalizacija listine EU o temeljnih pravicah. Pravna praksa : PP. 17. maj 2012, leto 31, št. 19, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12466257]
98. AVBELJ, Matej. Ustavnopravne posledice razpusta Državnega zbora. Pravna praksa : PP. 17. maj 2012, leto 31, št. 19, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12464465]
99. AVBELJ, Matej. Evropska unija kot zveza nacionalnih držav. Pravna praksa : PP. 20. sep. 2012, leto 31, št. 36, str. 8-9, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12699217]
100. AVBELJ, Matej. Pogled v zrcalo kriz Evropske unije. Pravna praksa : PP. 15. nov. 2012, leto 31, št. 44, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12993873]
101. AVBELJ, Matej. Fakulteta, država in vizija. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 51/52, str. 8-10. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 69319425]
102. AVBELJ, Matej. Še ena prepoved referenduma?. Pravna praksa : PP. 13. jan. 2011, leto 30, št. 1, str. 12-13, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3104200]
103. AVBELJ, Matej. Evropa dveh hitrosti - grožnja ali priložnost?. Pravna praksa : PP. 17. mar. 2011, letn. 30, št. 10, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11424337]
104. AVBELJ, Matej. Vpliv prava EU na nacionalno načelo pravnomočnosti. Pravna praksa : PP. 24. mar. 2011, leto 30, št. 11, str. 7-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11437393]
105. AVBELJ, Matej. Nemogoče predčasne volitve. Pravna praksa : PP. 16. jun. 2011, letn. 30, št. 23, str. 8-9, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11625553]
106. AVBELJ, Matej. Ustavne dileme ob glasovanju o zaupnici vladi. Pravna praksa : PP. 8. sep. 2011, leto 30, št. 34, str. 6-7, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11792465]
107. AVBELJ, Matej. Zgodovinska odločitev Ustavnega sodišča. Pravna praksa : PP. 14. okt. 2011, leto 30, št. 39/40, str. 17-19, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11926609]
108. AVBELJ, Matej. Prednost, ne nadrejenost prava EU. Pravna praksa : PP. 21. jan. 2010, leto 29, št. 2, str. 17-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 259514880]
109. AVBELJ, Matej. Temeljna načela prava EU padajo na glavo. Pravna praksa : PP. 11. feb. 2010, letn. 29, št. 6/7, str. 34-35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10525265]
110. AVBELJ, Matej. Zvijače, državljanstvo, suverenost in EU. Pravna praksa : PP. 11. mar. 2010, letn. 29, št. 10, str. 23. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10582097]
111. AVBELJ, Matej. Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi. Pravna praksa : PP. 25. mar. 2010, leto 29, št. 12, str. 17-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10610769]
112. AVBELJ, Matej. Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem. Pravna praksa : PP. 20. maj 2010, leto 29, št. 20, str. 6-9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10708305]
113. AVBELJ, Matej. Tožba Slovenije proti Italiji. Pravna praksa : PP. 8. jul. 2010, leto 29, št. 27, str. 12-13, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10781265]
114. AVBELJ, Matej. Odsotnost integritete v slovenski javni sferi. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. sep./okt. 2009, letn. 10, št. 9/10, str. 10-11. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 259861760]
115. AVBELJ, Matej. Vinjetni spor z vidika sodne prakse Sodišča ES. Pravna praksa : PP. 22. jan. 2009, leto 28, št. 2, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9729873]
116. AVBELJ, Matej. Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001 : Allianz SpA in Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc., št. C-185/07, 10. februar 2009. Pravna praksa : PP. 5. mar. 2009, leto 28, št. 9, str. 25-26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9833041]
117. AVBELJ, Matej. Zdravstveni sistem v nasprotju s pravom EU : Hartlauer Handelsgesellschaft mbH proti Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung, št. C-169/07, 10. marec 2009. Pravna praksa : PP. 19. mar. 2009, leto 28, št. 11, str. 84. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9879633]
118. AVBELJ, Matej. Sodna uzurpacija ciprskega vprašanja?. Pravna praksa : PP. 7. maj 2009, leto 28, št. 18, str. 24-25. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9977681]
119. AVBELJ, Matej. Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov. Pravna praksa : PP. 28. maj 2009, leto 28, št. 21, str. 22-23. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10050129]
120. AVBELJ, Matej. Odnos nosilcev oblasti do prava. Pravna praksa : PP. 27. avg. 2009, leto 28, št. 33, str. 17. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10147153]
121. AVBELJ, Matej. Jesen v Bruslju. Pravna praksa : PP. 24. sep. 2009, leto 28, št. 37, str. 8-9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10273617]
122. AVBELJ, Matej. Slovenska sodišča in postopek za predhodno odločanje. Pravna praksa : PP. 16. oktober 2009, leto 28, št. 40/41, str. 9-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2736072]
123. AVBELJ, Matej. Družinski zakonik, moralne eksternalije in pravni voluntarizem. Pravna praksa : PP. 29. okt. 2009, leto 28, št. 42, str. 15-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10311249]
124. AVBELJ, Matej. Že druga prepoved referenduma. Pravna praksa : PP. 19. nov. 2009, leto 28, št. 45, str. 13-14. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10359889]
125. AVBELJ, Matej. Kolektivne delavske pravice na skupnem trgu Unije. Pravna praksa : PP. 10. jan. 2008, letn. 27, št. 1, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9021777]
126. AVBELJ, Matej. Čas za nov pristop k evropski integraciji. Pravna praksa : PP. 24. jan. 2008, letn. 27, št. 3, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8999249]
127. AVBELJ, Matej. Varstvo pravic intelektualne lastnine na spletu. Pravna praksa : PP. 14. feb. 2008, letn. 27, št. 6/7, str. 36-37. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9054545]
128. AVBELJ, Matej. Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine. Pravna praksa : PP. 10. apr. 2008, leto 27, št. 14, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9169745]
129. AVBELJ, Matej. Uganka Zoisovih štipendij. Pravna praksa : PP. 28. avg. 2008, leto 27, št. 33, str. 16-17. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9429841]
130. AVBELJ, Matej. Pregon korupcije ali nacionalna varnost? : Regina (Corner House Research and Another) v. Director of the Serious Fraud Office, 30. julij 2008. Pravna praksa : PP. 28. avg. 2008, leto 27, št. 33, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9431633]
131. AVBELJ, Matej. Izzivi jezikovne raznolikosti za EU. Pravna praksa : PP. 2. okt. 2008, leto 27, št. 38/39, str. 16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2401736]
132. AVBELJ, Matej. V trdnem primežu velikih držav. Pravna praksa : PP. 13. nov. 2008, leto 27, št. 44, str. 14-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9604945]
133. AVBELJ, Matej. Pravica evropskega študenta do vzdrževalnine : Jacqueline Förster proti Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, C-158/07, 18. november 2008. Pravna praksa : PP. 4. dec. 2008, leto 27, št. 47, str. 25-26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9655889]
134. AVBELJ, Matej. Lizbonska pogodba ni v nasprotju s češko ustavo : sodba Ustavnega sodišča Republike Češke, št. 19/08 P, 26. november 2008. Pravna praksa : PP. 4. dec. 2008, leto 27, št. 47, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9656401]
135. AVBELJ, Matej. Sodobna in slovenska pravna filozofija. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. nov. 2007, letn. 8, št. 11, str. 30-31, fotogr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 8922705]
136. AVBELJ, Matej. Na spolzkem robu ustavnega fetišizma. Pravna praksa : PP. 15. feb. 2007, letn. 26, št. 6, str. 18-19. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8379473]
137. AVBELJ, Matej. Onkraj vladavine prava v tretjem stebru EU?. Pravna praksa : PP. 15. mar. 2007, letn. 26, št. 10, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8440401]
138. AVBELJ, Matej. Zakaj je prevod PUE napačen. Pravna praksa : PP. 10. maj 2007, letn. 26, št. 18, str. 18-19, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8515921]
139. AVBELJ, Matej. O sodnikih in vladavini prava. Pravna praksa : PP. 24. maj 2007, leto 26, št. 20, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8650321]
140. AVBELJ, Matej. Evropski ustavni vrtiljak. Pravna praksa : PP. 21. jun. 2007, leto 26, št. 24/25, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8639057]
141. AVBELJ, Matej. Pogodbeni (pre)boj na evropskem vrhu. Pravna praksa : PP. 5. jul. 2007, leto 26, št. 26, str. 14-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8635985]
142. AVBELJ, Matej. Pravo na preseku enotnosti in raznolikosti. Pravna praksa : PP. 23. avg. 2007, leto 26, št. 31/32, str. 34. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8706641]
143. AVBELJ, Matej. Kdaj ima pravo ES prednost pred nacionalnim načelom pravnomočnosti. Pravna praksa : PP. 4. okt. 2007, leto 26, št. 38, str. 27-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 241345792]
144. AVBELJ, Matej. Stroga ustavnosodna kontrola širokega polja presoje zakonodajalca. Pravna praksa : PP. 25. okt. 2007, letn. 26, št. 41/42, str. 7-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8814929]
145. AVBELJ, Matej, KOCMUT, Mitja. Peti Dnevi evropskega prava. Pravna praksa : PP. 22. nov. 2007, leto 26, št. 45, str. 29-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8883537]
146. AVBELJ, Matej. Pravni okviri štipendiranja za študij v drugi državi članici EU. Pravna praksa : PP. 29. nov. 2007, leto 26, št. 46, str. 24-25. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8916817]
147. LETNAR ČERNIČ, Jernej, AVBELJ, Matej. Kakovost pravnega študija v Sloveniji. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. feb. 2006, letn. 7, št. 2, str. 21-23. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 230992128]
148. AVBELJ, Matej. Sodišče ES v primežu političnega sprenevedanja. Pravna praksa : PP. 9. feb. 2006, letn. 25, št. 5, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7771217]
149. AVBELJ, Matej. Ali je potrebna reforma postopka predhodnega odločanja?. Pravna praksa : PP. 30. mar. 2006, letn. 25, št. 12, str. 16-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7891281]
150. AVBELJ, Matej. Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in pravnomočnostjo. Pravna praksa : PP. 18. maj 2006, leto 25, št. 18, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 235619328]
151. AVBELJ, Matej. V kakšno EU si želijo?. Pravna praksa : PP. 15. jun. 2006, letn. 25, št. 22, str. 27-28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8019025]
152. AVBELJ, Matej. Tri vprašanja evropskega konstitucionalizma. Pravna praksa : PP. 28. jul. 2006, letn. 25, št. 29/30, pril. str. vii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8104273]
153. AVBELJ, Matej. Elementi uspešnega predsedovanja EU. Pravna praksa : PP. 31. avg. 2006, letn. 25, št. 33, str. 18-19. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8121681]
154. AVBELJ, Matej. Kako preseči ad hoc politične kompromise. Pravna praksa : PP. 14. sep. 2006, letn. 25, št. 35, str. 32. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8139089]
155. AVBELJ, Matej. En sedež Evropskega parlamenta in demokratični primanjkljaj. Pravna praksa : PP. 26. okt. 2006, letn. 25, št. 41/42, str. 14-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8232529]
156. AVBELJ, Matej. Evropski parlament - demokratični primanjkljaj na prepihu. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. maj 2005, letn. 6, št. 5, str. 8-9. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 224385536]
157. AVBELJ, Matej, MOVRIN, Miha. Evropa na tanki rdeči črti. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. avg.-sep. 2005, letn. 6, št. 8/9, str. 12-14. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 224623104]
158. AVBELJ, Matej. Evropska ustava res v rokah suverena?. Pravna praksa : PP. 20. jan. 2005, letn. 24, št. 2, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7012945]
159. AVBELJ, Matej. Demokratično življenje Unije. Pravna praksa : PP. 24. mar. 2005, letn. 24, št. 10/11, str. 19-21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7132241]
160. AVBELJ, Matej. Nediskriminacija in državljanstvo. Pravna praksa : PP. 24. mar. 2005, letn. 24, št. 10/11, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7137361]
161. AVBELJ, Matej. Konceptualne posebnosti delovanja EP. Pravna praksa : PP. 7. apr. 2005, leto 24, št. 13, str. 42-43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7598417]
162. AVBELJ, Matej. Evropski ustavni moment z napako. Pravna praksa : PP. 9. jun. 2005, leto 24, št. 23, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7292497]
163. AVBELJ, Matej. Nov trend zaščite manjšin v EU ali ne?. Pravna praksa : PP. 8. sep. 2005, leto 24, št. 34, str. 18-19. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7449169]
164. AVBELJ, Matej. Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU. Pravna praksa : PP. 22. sep. 2005, letn. 24, št. 37, str. 20-21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7484241]
165. AVBELJ, Matej. Osvežitev pravnega izobraževanja. Pravna praksa : PP. 17. nov. 2005, letn. 24, št. 43, str. 20-21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7603793]
166. AVBELJ, Matej. Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo?. Pravna praksa : PP. 15. dec. 2005, leto 24, št. 48, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7690577]
167. AVBELJ, Matej. Sprejetje evropske ustave - začetek konca ustavne strpnosti?. Evro PP : evropsko pravo in praksa. 24. jun. 2004, leto 2, št. 4, str. 7-9. ISSN 1581-6656. [COBISS.SI-ID 6588753]
168. AVBELJ, Matej. Kaj še preostane velikim? : C-27/04, Komisija proti Svetu. Evro PP : evropsko pravo in praksa. 14. okt. 2004, leto 2, št. 5, str. 31-34. ISSN 1581-6656. [COBISS.SI-ID 6805073]
169. AVBELJ, Matej. Raznolikost in prožnost v pravnem redu EU. Evro PP : evropsko pravo in praksa. 23. dec. 2004, leto 2, št. 6, str. 6-10. ISSN 1581-6656. [COBISS.SI-ID 6959185]
170. AVBELJ, Matej. Transformation of European legal thouht. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. Jul. 2004, str. 6-8. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 222296832]
171. AVBELJ, Matej. Ustavno načelo enakosti : Brown v. Board of Education. Pravna praksa : PP. 29. jul. 2004, leto 23, št. 25/26, str. 50-52. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6668625]
172. AVBELJ, Matej. Primerjalno-pravni modeli zmanjševanja sodnih zaostankov. Pravna praksa : PP. 26. avg. 2004, letn. 23, št. 27, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6704721]
173. AVBELJ, Matej. Čakajoč na reformo. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jun.-jul. 2003, letn. 4, št. 6/7, str. 38-39. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 125643520]
174. AVBELJ, Matej. Prepoved diskriminacije v EU : implementacija Direktive 2000/43/EC. Evro PP : evropsko pravo in praksa. 26. jun. 2003, leto 1, [št. ]2, str. 53-55. ISSN 1581-6656. [COBISS.SI-ID 5776977]
175. AVBELJ, Matej. Svoboda izražanja in ustavno načelo demokratičnosti. Pravna praksa : PP. 31. jul. 2003, leto 22, [št. ]27/28, str. 8-9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5834577]
176. AVBELJ, Matej. Država, suverenost in mednarodno pravo. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. dec. 2002, letn. 3, št. 12, str. 20-21, ilustr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 5314897]
177. AVBELJ, Matej. Evropski projekt: SDR. Pravna praksa : PP. 12. sep. 2002, leto 21, 32, str. 24-25. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5090129]
178. AVBELJ, Matej. Ustava - administrativni akt?. Pravna praksa : PP. 13. dec. 2001, leto 20, 38, str. 8-9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4410705]
179. AVBELJ, Matej. Demokracija?. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2000, št. 2, str. 12-13, ilustr. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 3880529]

1.05 Poljudni članek

180. AVBELJ, Matej, JEVŠEK PEZDIR, Ana, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Janšev ali Cerarjev ustavni sodnik : je to res vprašanje?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 9. nov. 2019, leto 61, št. 253, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. https://www.delo.si/sobotna-priloga/jansev-ali-cerarjev-ustavni-sodnik-je-to-res-vprasanje-245648.html. [COBISS.SI-ID 2048031204]
181. AVBELJ, Matej. Evropski univerzitetni inštitut. Pravna praksa : PP. 15. sep. 2005, letn. 24, št. 35/36, str. 26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 603212]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

182. AVBELJ, Matej. Doktrina Constanzo : vpliv prava EU na položaj in pristojnosti upravnih organov v nacionalnem sistemu delitve oblasti. V: VINTAR, Mirko (ur.). Kriza kot izziv in priložnost za reforme javne uprave : referati. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2009. 23 str. ISBN 978-961-262-026-4. [COBISS.SI-ID 1024152161]
183. AVBELJ, Matej. Europe 2025 - as a multi-speed Europe? : European integration twenty years on. V: JANČAR, Mateja (ur.). Where are the limits of the European Union?. 1st ed. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2009. Str. 235-254. ISBN 978-961-6689-06-9. [COBISS.SI-ID 14215986]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

184. AVBELJ, Matej. EU - zgodba o iskanju umestitvenega narativa. V: ŠTRUS, Andrej (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.), AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.). Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2010. Str. 185-186, portret. ISBN 978-961-6700-05-4. [COBISS.SI-ID 10731345]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

185. AVBELJ, Matej. Evropska unija kot nedržavna federacija. V: HRIBAR, Tine (ur.), et al. Prenova Evrope. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Academia scientiarum et artium Slovenica, 2017. Str. 79-89, 231. ISBN 978-961-268-051-0. [COBISS.SI-ID 42177581]
186. AVBELJ, Matej, BOHINC, Erazem. National report - Slovenia. V: CZUCZAI, Jenö (ur.). Division of competences and regulatory powers between the EU and the member states = Verteilung der Zuständigkeiten und Regulierungsbefugnisse zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten = Répartition des compétences et pouvoirs de régulation entre l'Union européenne et les Etats membres : congress proceedings. Vol. 3. Budapest: Wolters Kluwer, 2016. Str. 687-706. ISBN 978-963-295-569-8. [COBISS.SI-ID 1024686193]
187. AVBELJ, Matej, PERŠOLJA, Saša. Slovenia. [COBISS.SI-ID 71267585]
188. AVBELJ, Matej. Širša vprašanja odnosov med pravnimi redi v EU. Pravna praksa : PP. 27. mar. 2008, letn. 27, št. 12, str. 28-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2238408]
189. AVBELJ, Matej. Vrednostni in ekonomski diskurz v pravu EU. Javna uprava. 2006, letn. 42, št. 1, str. 161-169. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 7993937]
190. AVBELJ, Matej. Ustav za Europu: otklanjanje ili pogoršanje demokratskog deficita u Europi?. V: HORVAT, Vedran (ur.). U kakvu europsku uniju želimo? : u potrazi za razlozima demokratskog deficita (EU i RH) : međunarodna konferencija : zbornim radova i izbor iz diskusije (Zagreb, 25. 5. 2006). Zagreb: Fondacija Heinrich Böll, 2006. Str. 60-69. ISBN 978-953-98520-5-2. [COBISS.SI-ID 14225714]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

191. AVBELJ, Matej. Pravo in (ne)prav: slovenski odziv na povojne poboje. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 9-11. ISBN 978-961-93300-3-6. [COBISS.SI-ID 72924161]
192. AVBELJ, Matej. Prometni prekrški z evropskim elementom. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. 164-171. ISBN 978-961-247-213-9. [COBISS.SI-ID 70281985]
193. AVBELJ, Matej. Ali EU sploh potrebuje ustavo na področju pravosodja. V: Peti dnevi evropskega prava : Kranjska Gora, [15.-17. november] 2007 : strokovno gradivo. Ljubljana: Planet GV, 2007. Str. 5-6. [COBISS.SI-ID 70282241]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

194. AVBELJ, Matej. Values, constitutionalism and the viability of European integration. V: Main conference theme Legal Argumentation and/or Legal Rhetoric? : book of abstracts : 11th LEGARC 2021, Ljubljana, 25-26 November 2021. Ljubljana: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2021. Str. 1. [COBISS.SI-ID 92558595]
195. AVBELJ, Matej. Undoing the remnants of the deeply illiberal past in the judiciary in a constitutional way : the case of Slovenia. V: Law and legal culture in Central and Eastern Europe between continuity and discontinuity. Brno: Masaryk Univesity, 2015. Str. 9-10. [COBISS.SI-ID 82831617]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

196. AVBELJ, Matej. Three variables of a robust constitutional democracy. V: AVBELJ, Matej (ur.). The future of Europe - the view on and from Central and Eastern Europe : booklet of abstracts : conference, organized by the Faculty of Government and European Studies and the Jean Monnet Chair at the New University, 18. 5. 2023 Ljubljana, Nova univerza. Ljubljana: Nova univerza, 2023. Str. 2. [COBISS.SI-ID 152465411]
197. AVBELJ, Matej. International courts as the saviours of democracy : an appeal for healthy scepticism. V: Extended abstracts. Elektronska izd. København: iCourts, Centre of Excellence for International Courts, Faculty of Law, 2019. https://jura.ku.dk/pdf/arrangementer/2019/the-power-of-international-courts/extended-abstracts/panel-7-avbelj-international-courts-as-the-saviours-of-democracy-an-appeal-for-healthy-scepticism.pdf. [COBISS.SI-ID 2053316022]
198. AVBELJ, Matej. On the nature of EU constitutionalism : migration of constitutional ideas v. migration of people with different ideas. V: Borders, otherness and public law : ICON - S Conference, 17-19 June, 2016, Berlin, Germany. Berlin: Humboldt University, 2016. Str. 71. [COBISS.SI-ID 1024688497]
199. AVBELJ, Matej. Framing the world of transnational law. V: Legal and Philosophical Challenges of Transnational Law = Pravni in filozofski izzivi transnacionalnega prava. Nova Gorica: European Faculty of Law, 2014. Str. 6. [COBISS.SI-ID 80412417]
200. AVBELJ, Matej. Postmodernity and the concept of law. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Postmodernity and its repercussions for constitutional, political, philisophical and moral life = Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno življenje. Brdo pri Kranju: [s. n.], 2013. Str. [4]. [COBISS.SI-ID 75804161]
201. AVBELJ, Matej. Closing the epistemic gap - reinvigorating the federal thought. V: Natural law in postmodern times = Naravno pravo v postmoderni dobi. Nova Gorica: European Faculty of Law; [Kranj]: Graduate School of Government, 2012. Str. 6. http://www2.arnes.si/~vstrah/dokumenti/LegArg2012_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 72334081]
202. AVBELJ, Matej. The idea of pluralism as a master narrative. V: LegArg 2010. Nova Gorica: European Faculty of Law, 2010. F. 8-9. [COBISS.SI-ID 1024147809]
203. AVBELJ, Matej. Constitutionalism and European integration - a tale of bad friends. V: ŠKOF, Lenart (ur.), et al. Mednarodni znanstveni sestanek Svoboda in demokracija: evropske percepcije, evropske perspektive, Koper, 4.-6. december 2008 = International conference Freedom and democracy: european perceptions, european perspectives, Koper, 4th-6th December 2008 = Die internationalle Tagung Freiheit und Demokratie: europäische Perzeptionen, europäische Perspektiven, Koper, 4.-6. Dezember 2008 = Convegno scientifico internazionale Libertà e democrazia: percezioni europee, prospettive europee, Capodistria, 4-6 dicembre 2008 : [program in izvlečki]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2008. Letn. 13, št. 9, str. 33. Glasnik ZRS Koper, Letn. 13, št. 9. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 14215218]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

204. AVBELJ, Matej. The challenges of freedom of religion in Slovenia. V: FARAGUNA, Pietro (ur.). The European impact on law & religion in Italy and beyond : an educational itinerary. Trieste: Edizioni Università, cop. 2023. Str. 87-110. ISBN 978-88-5511-459-2. https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/aa31ed87-db25-4b99-8706-2ce09c40ed3c/content. [COBISS.SI-ID 168006403]
205. AVBELJ, Matej. Values, constitutionalism and the viability of European integration. V: AVBELJ, Matej (ur.). The future of EU constitutionalism. Oxford [etc.]: Hart, 2023. Str. 35-52. Modern studies in European law, vol. 116. ISBN 978-1-50996-286-0, ISBN 978-1-50996-288-4, ISBN 978-1-50996-287-7. [COBISS.SI-ID 146191107]
financer: An integral theory on the future of the European Union, No. J5-1791 (A)
206. AVBELJ, Matej. Svoboda vere in vesti v ustavni demokraciji. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Ius est ars recti et boni : [miscellanea in honorem P. Viktor Papež OFM octogenarii] = Pravo je umetnost pravičnega in dobrega : ob osemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Salve, 2023. Str. 11-24. ISBN 978-961-289-174-9. [COBISS.SI-ID 153350147]
207. AVBELJ, Matej. Nov ustavni proces za evropsko federacijo. V: AVBELJ, Matej (ur.). Kakšno Evropsko unijo hočemo?. Nova Gorica: Nova univerza, Znanstvena založba, 2023. Str. 1-14. ISBN 978-961-95520-5-6. [COBISS.SI-ID 150078723]
208. AVBELJ, Matej, VATOVEC, Katarina. Pravo Evropske unije in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. Str. 49-66. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 158778627]
209. AVBELJ, Matej. Approaching transition 2.0 in a realist, structural, principled and inclusive constitutional manner. V: BOBEK, Michal (ur.). Transitions 2.0 : re-establishing constitutional democracy in EU member states. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2023. Str. 13-32. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, 320. ISBN 978-3-7560-0079-1. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748914938/transition-2-0?page=1. [COBISS.SI-ID 168413443]
210. AVBELJ, Matej. Evropeizacija upravnega prava. V: JAMBREK, Peter (ur.). Državna uprava, ustavna demokracija in mednarodno pravo : liber amicorum Anton Jerovšek. Bled: Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, 2022. Str. 213-223. ISBN 978-961-95649-0-5. http://press.www.nova-uni, DOI: 10.31601/2022.B001.16. [COBISS.SI-ID 104539651]
211. AVBELJ, Matej. Slovenia : the case of a maturing relationship. V: GRILLER, Stefan (ur.). National constitutions and EU integration. Oxford (UK); New York: Hart Publishing, Bloomsbury Publishing Plc, 2022. Str. 679-698. ISBN 978-1-50990-676-5. [COBISS.SI-ID 139065603]
212. AVBELJ, Matej, BOHINC, Erazem. Slovenia. V: GRILLER, Stefan (ur.), LENTSCH, Elisabeth (ur.). EMU integration and member states' constitutions. Oxford [etc.]: Hart Publishing, cop. 2021. Str. 631-647. ISBN 978-1-50993-578-9. [COBISS.SI-ID 93532163]
213. AVBELJ, Matej, VATOVEC, Katarina. The uneasy reception of EU soft law in the Slovenian legal order. V: ELIANTONIO, Mariolina (ur.), KORKEA-AHO, Emilia (ur.), ŞTEFAN, Oana (ur.). EU soft law in the member states : theoretical findings and empirical evidence. Oxford: Hart, 2021. Str. 219-232. EU law in the member states, vol. 8. ISBN 978-1-50993-203-0, ISBN 978-1-50994-665-5. [COBISS.SI-ID 71350275]
214. AVBELJ, Matej. Teoretična izhodišča raziskovanja ideologije na sodiščih. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 11-35. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98458115]
215. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, VATOVEC, Katarina. Ustavno sodišče in mednarodna dimenzija. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 115-142. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98475267]
216. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, VATOVEC, Katarina. Vladna in parlamentarna dimenzija ideologije ustavnega sodišča. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 143-173. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98492675]
217. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JEVŠEK PEZDIR, Ana, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ŠUŠTERŠIČ, Snežana, VATOVEC, Katarina. Zaključek in smernice za izboljšavo. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 285-303. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98496515]
218. AVBELJ, Matej. The future of Europe beyond the constitutional crisis. V: URBANIK, Jakub (ur.), BODNAR, Adam (ur.). Law in a time of constitutional crisis : periménontas tous Barvárous : studies offered to Mirosław Wyrzykowski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. Str. 23-33. ISBN 978-83-8235-755-4. [COBISS.SI-ID 95244035]
219. AVBELJ, Matej. Human rights inflation in the European Union. V: VIOLINI, Lorenza (ur.), BARAGGIA, Antonia (ur.). The fragmented landscape of fundamental rights protection in Europe : the role of judicial and non-judicial actors. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, cop. 2018. Str. 7-24. ISBN 978-1-78643-604-7. [COBISS.SI-ID 2053275318]
220. AVBELJ, Matej. Human dignity and EU legal pluralism. V: DAVIES, Gareth Trevor (ur.), AVBELJ, Matej (ur.). Research handbook on legal pluralism and EU law. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, cop. 2018. Str. 95-110. Research handbooks in European law. ISBN 978-1-78643-308-4. [COBISS.SI-ID 16780369], [WoS do 30. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
221. AVBELJ, Matej. Transformation in the eye of the beholder. V: BOBEK, Michal (ur.). Central European judges under the European influence : the transformative power of the EU revisited. Paperback ed. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2017. Str. 275-291. EU law in the member states, vol. 2. ISBN 978-1-50991-836-2. [COBISS.SI-ID 147845635]
222. AVBELJ, Matej. The European union and its epistemic gap. V: JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Evropska unija in vrednote. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Str. 81-87. Znanstvena knjižnica, 56. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 1024746353]
223. AVBELJ, Matej. National procedural autonomy : concept, practice and theoretical queries. V: ŁAZOWSKI, Adam (ur.), BLOCKMANS, Steven (ur.). Research Handbook on EU Institutional LAw. Cheltenham (UK); Northampton, MA (USA): Edward Elgar Publishing, 2016. Str. 421-440. ISBN 978-1-78254-473-9. [COBISS.SI-ID 1024540769], [WoS, Scopus do 29. 9. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
224. AVBELJ, Matej. (Mednarodno) pravo in občutek za pravičnost. V: ZIDAR, Andraž (ur.), ŠTIGLIC, Sanja (ur.), POLAK PETRIČ, Ana (ur.). Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu : prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2016. Str. 241-257. Zbirka Mednarodno pravo. ISBN 978-961-235-808-2. [COBISS.SI-ID 1024557153]
225. AVBELJ, Matej. Transformation in the eye of the beholder. V: BOBEK, Michal (ur.). Central European judges under the European influence : the transformative power of the EU revisited. Oxford; Portland: Hart, 2015. Str. 275-291. EU law in the member states, vol. 2. ISBN 978-1-84946-774-2. [COBISS.SI-ID 84198913]
226. AVBELJ, Matej. The Hungarian dilemma from pluralist perspective. V: STEINBEIS, Maximilian (ur.), KEMMERER, Alexandra (ur.), MÖLLERS, Christoph (ur.). Gebändigte Macht : Verfassung im europäischen Nationalstaat. 2, Verfassungsblog. Baden-Baden: Nomos, cop. 2015. Str. 271-275. Recht in Kontext, Bd. 4. ISBN 978-3-8487-1184-0. [COBISS.SI-ID 82828289]
227. AVBELJ, Matej. The case of Mr. Kadi and the modern concept of law. V: AVBELJ, Matej (ur.), FONTANELLI, Filippo (ur.), MARTINICO, Giuseppe (ur.). Kadi on trial : a multifaceted analysis of the Kadi trial. London; New York: Routledge, 2014. Str. 49-63. Routledge research in EU law. ISBN 978-0-415-64031-2. [COBISS.SI-ID 78764033], [Scopus do 26. 9. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
228. AVBELJ, Matej. Crisis and perspectives in building a European nation : the case of Slovenia. V: KOCIJANČIČ, Marjetka (ur.), JAMBREK, Peter, AVBELJ, Matej. Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's transitions : 1945-2015. 1st ed. Kranj: Graduate School of Government and European Studies; Nova Gorica: European Faculty of Law, 2014. Str. 395-410. Slovenia 1945-2015. ISBN 978-961-6901-01-7. [COBISS.SI-ID 81662209]
229. AVBELJ, Matej. Slovenija kot demokratična in pravna država. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Evropska Slovenija. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. Str. 77-107. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-92463-9-9, ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 74646785]
230. AVBELJ, Matej. Questioning European Union Constitutionalisms. V: MILLER, Russell A. (ur.), ZUMBANSEN, Peer (ur.). Comparative law as transnational law : a decade of the German law journal. Oxford; New York: Oxford University Press, cop. 2012. Str. 389-408. ISBN 9780199919307, ISBN 0199919305, ISBN 9780199795208, ISBN 0199795207. http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199795208.001.0001/acprof-9780199795208-chapter-029, DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199795208.003.0045. [COBISS.SI-ID 69318657], [Scopus do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
231. AVBELJ, Matej, KOMÁREK, Jan. Introduction. V: AVBELJ, Matej (ur.), KOMÁREK, Jan (ur.). Constitutional pluralism in the European Union and beyond. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2012. Str. 1-15. Studies of Oxford Institute of European and Comparative Law, vol. 14. ISBN 1-84946-125-2, ISBN 978-1-84946-125-2. [COBISS.SI-ID 73766913]
232. AVBELJ, Matej. Can European integration be constitutional and pluralist - both at the same time?. V: AVBELJ, Matej (ur.), KOMÁREK, Jan (ur.). Constitutional pluralism in the European Union and beyond. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2012. Str. 381-410. Studies of Oxford Institute of European and Comparative Law, vol. 14. ISBN 1-84946-125-2, ISBN 978-1-84946-125-2. [COBISS.SI-ID 69317121]
233. AVBELJ, Matej. Slovensko ustavno pravo v odnosu do prava EU = Slovenian constitutional law in relation to EU law. V: KAUČIČ, Igor (ur.). Dvajset let Ustave Republike Slovenije : pomen ustavnosti in ustavna demokracija = Twenty years of the Constitution of the Republic of Slovenia : significance of constitutionality and constitutional democracy. Ljubljana: Pravna fakulteta: = Faculty of Law: Ustavno sodišče Republike Slovenije: = Constitutional Court of the Republic of Slovenia, 2012. Str. [341]-351. ISBN 978-961-90589-3-0. [COBISS.SI-ID 72330497]
234. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenia. V: HAMMER, Leonard M. (ur.), EMMERT, Frank (ur.). The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. The Hague: Eleven International Publishing, cop. 2012. Str. 527-556. ISBN 978-94-90947-06-4. [COBISS.SI-ID 69306625]
235. AVBELJ, Matej. The legal viability of European integration in the absence of constitutional hierarchy. V: AUGENSTEIN, Daniel (ur.). Integration through law : the making of the European polity. Revisited. Farnham: Ashgate, cop. 2012. Str. 29-46. Edinburgh/Glasgow law and society series. ISBN 9781409423553, ISBN 1409423557. [COBISS.SI-ID 69306369], [WoS do 11. 5. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
236. JAMBREK, Peter, RUPEL, Dimitrij, AVBELJ, Matej. Ustavnost in suverenost v razmerju do zunanje oblasti - Slovenija v Jugoslaviji, v NATU in evropski uniji. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Izzivi moderne države. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije, 2012. Str. 11-31. ISBN 978-961-91541-9-9. [COBISS.SI-ID 71973889]
237. AVBELJ, Matej. Pravo in integriteta. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Izzivi moderne države. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije, 2012. Str. 137-152. ISBN 978-961-91541-9-9. [COBISS.SI-ID 71974401]
238. AVBELJ, Matej. A transit country inhospitable to migrants. V: Opening the door? : immigration and integration in the European Union. Brussels: CES, 2011. Str. 313-338. ISBN 978-2-930632-11-7, ISBN 2930632119. [COBISS.SI-ID 69303553]
239. AVBELJ, Matej. Report on Slovenia. V: MARTINICO, Giuseppe (ur.), POLLICINO, Oreste (ur.). The national judicial treatment of the ECHR and EU laws : a comparative constitutional perspective. Groningen: Europa Law Publishing, 2010. Str. 441-456. ISBN 978-90-8952-069-2. [COBISS.SI-ID 1024151905]
240. LETNAR ČERNIČ, Jernej, AVBELJ, Matej. Conundrum of the Piran Bay: Slovenia v. Croatia : the case of maritime delimitation. V: SABITHA, A. (ur.). Marine environment : governance concerns. Hyderabad: Icfai University Press, 2009. [19] str. Amicus Books. ISBN 978-81-314-2285-4. [COBISS.SI-ID 1024146017]
241. AVBELJ, Matej. EU constitutional swan song. V: PINTERIČ, Uroš, IANCU, Diana Camelia, PANDILOSKA JURAK, Alenka. Odsevi globalne negotovosti = Global instability reflections. Ljubljana: Vega, 2009. Str. 131-147. ISBN 978-961-92649-3-5. [COBISS.SI-ID 14216754]
242. AVBELJ, Matej. The EU and the many faces of legal pluralism : toward a coherent or uniform EU legal order?. V: KUMAR, Naresh (ur.). Legal pluralism : concepts and critiques. Hyderabad: The Icfai University Press, 2008. Str. 201-219. Amicus books. ISBN 978-81-314-1869-7. [COBISS.SI-ID 14214450]
243. AVBELJ, Matej. European constitution-building through a basic law and differentiation. V: NEUWAHL, Nanette (ur.), HAACK, Stefan (ur.). Unresolved issues of the Constitution for Europe : rethinking the crisis. Montreal: Thémis, 2007. Str. 143-162. ISBN 978-2-89400-234-6. [COBISS.SI-ID 14213170]
244. AVBELJ, Matej. Is there Drittwirkung in EU law?. V: SAJÓ, András (ur.), UITZ, Renáta (ur.). The constitution in private relations : expanding constitutionalism. Utrecht: Eleven International Publishing, cop. 2005. Str. 145-163. ISBN 90-77596-13-5. [COBISS.SI-ID 14228018]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

245. AVBELJ, Matej, VATOVEC, Katarina. Slovenia. V: ALBERT, Richard (ur.). 2021 Global review of constitutional law. Boston: I-CONnect-Clough Center, cop. 2022. Str. 318-322, ilustr. ISBN 978-0-692-15916-3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4285035. [COBISS.SI-ID 132394499]
246. AVBELJ, Matej. Omejitev oblasti in prihodnost Evropske unije. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Omejitev oblasti : Liber Amicorum v spomin na prof. dr. Lovra Šturma. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2022. Str. 139-153. ISBN 978-961-6901-16-1. [COBISS.SI-ID 129290243]
247. AVBELJ, Matej, VATOVEC, Katarina. Slovenia. V: ALBERT, Richard (ur.). 2020 Global review of constitutional law. Boston: I-CONnect-Clough Center, cop. 2021. Str. 274-278, ilustr. ISBN 978-0-692-15916-3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3942876. [COBISS.SI-ID 92967939]
248. AVBELJ, Matej, VATOVEC, Katarina. Slovenia. V: ALBERT, Richard (ur.). 2019 Global review of constitutional law. Boston: I-CONnect-Clough Center, cop. 2020. Str. 305-309, ilustr. ISBN 978-0-692-15916-3. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3736382_code476871.pdf?abstractid=3736382&mirid=1&type=2. [COBISS.SI-ID 45017603]
249. AVBELJ, Matej, VATOVEC, Katarina. Slovenia : the state of liberal democracy. V: ALBERT, Richard (ur.). 2017 Global review of constitutional law. Boston: I-CONnect-Clough Center, cop. 2018. Str. 255-259, ilustr. ISBN 978-0-692-15916-3. https://static1.squarespace.com/static/5a7c2ca18a02c7a46149331c/t/5b51bfd42b6a28a4f40bf9c3/1532084288015/2017+Global+Review+of+Constitutional+Law.pdf. [COBISS.SI-ID 513829496]
250. AVBELJ, Matej, ZOBEC, Jan, VATOVEC, Katarina. Slovenia : developments in Slovenian constitutional law. V: ALBERT, Richard (ur.). 2016 Global review of constitutional law. Boston: I-CONnect-Clough Center, cop. 2017. Str. 188-192, ilustr. ISBN 978-0-692-92516-4. http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/clough/constitutional-law/ReviewofConLaw-final.pdf. [COBISS.SI-ID 1024743025]
251. AVBELJ, Matej. How to reform the rule of law in Slovenia?. V: ADAM, Frane (ur.). Slovenia : social, economic and environmental issues. New York: Nova Science, cop. 2017. Str. 71-84. European political, economic, and security issues. ISBN 978-1-63485-919-6. [COBISS.SI-ID 1024557665]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

252. AVBELJ, Matej. Prihodnost skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije in ustavno vprašanje : recenzija = The future of the common security and defence policy and a constitutional question : review. Sodobni vojaški izzivi. [Spletna izd.]. sep. 2021, letn. 23, št. 3, str. 79-81, 83-85. ISSN 2463-9575. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1208, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y8MXZQRF, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.23.3.REC, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.23.3.REW. [COBISS.SI-ID 81210883]
253. AVBELJ, Matej. [Recenzija]. V: et al. Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 1, 1. do 124. člen. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2020. Knj. 1, str. 18-19. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-666-8, ISBN 978-961-204-665-1. [COBISS.SI-ID 18330883]
254. AVBELJ, Matej. Meje svobode umetniškega ustvarjanja. Pravna praksa : PP. 6. feb. 2020, leto 39, št. 5, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 69091587]
255. AVBELJ, Matej. Žvižgači : na zdravje na čisto vest. Pravna praksa : PP. 7. mar. 2019, leto 38, št. 9/10, str. 44-45, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 24436995]
256. AVBELJ, Matej. Christian Joerges and Carola Glinski (Eds.), The European Crisis and the Transformation of Transnational Governance. Authoritarian Managerialism versus Democratic Governance. Oxford: Hart Publishing, 2014. 423 pages. ISBN: 9781849466325. GBP 75. Common market law review. 2016, vol. 53, no. 5, str. 1486-1487. ISSN 0165-0750. [COBISS.SI-ID 1024537953], [JCR, SNIP]
257. AVBELJ, Matej. Ustavno pravo. Pravna praksa : PP. 19. avg. 2016, leto 35, št. 31/32, str. 44, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15147345]
258. AVBELJ, Matej. Miguel Maduro, Kaarlo Tuori and Suvi Sankari (Eds.), Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 409 pages. ISBN: 9781107028319. GBP 75. Common market law review. 2015, vol. 52, no. 1, str. 312-313. ISSN 0165-0750. http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2015020. [COBISS.SI-ID 81488641], [JCR, SNIP]
259. AVBELJ, Matej. Učinkovito sodno varstvo v pravu EU. Pravna praksa : PP. 1. okt. 2015, leto 34, št. 38, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 14585681]
260. AVBELJ, Matej. Matej Avbelj, Sodišče EU - 60 let kasneje. Allan Rosas (ur.), The court of justice and the construction of Europe: analyses and perspectives on sixty years of case-law, Asser Press, Springer 2013. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, 57/58, str. 287-289. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 75564801]
261. AVBELJ, Matej. Javna etika in integriteta. Pravna praksa : PP. 7. mar. 2013, leto 32, št. 9, str. 30-31, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 13182289]
262. AVBELJ, Matej. Svoboda tiska: sodni vrh ledene gore in pogled čezenj : Rok Čeferin: Meje svobode tiska ... Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 68, št. 5/6, str. 431-435. ISSN 0032-6976. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZA5FRP1X. [COBISS.SI-ID 13251665]
263. AVBELJ, Matej. Neil Walker, Jo Shaw and Stephen Tierney (Eds.), Europeʼs Constitutional Mosaic. Oxford: Hart Publishing, 2011. 404 pages. ISBN: 9781841139791. GBP 60. Common market law review. 2012, vol. 49, no. 3, str. 1244-1245. ISSN 0165-0750. [COBISS.SI-ID 70054913], [JCR, SNIP]
264. AVBELJ, Matej. Tranzicija, utrjevanje in krize slovenske demokracije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2012, [št.] 55/56, str. 359-360. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 72648705]
265. AVBELJ, Matej (avtor, recenzent). The many constitutions of Europe. European law journal : review of European law in context. [Online ed.]. 2012, vol. 18, issue 1, str. 162-164. ISSN 1468-0386. http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.lib.ukm.si/doi/10.1111/j.1468-0386.2011.00591.x/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+24+March+from+10-14+GMT+%2806-10+EDT%29+for+essential+maintenance, DOI: 10.1111/j.1468-0386.2011.00591.x. [COBISS.SI-ID 69317377], [JCR, SNIP, WoS]
266. AVBELJ, Matej. Individualism, an essay on the authority of the European Union. Journal of common market studies. [Print ed.]. 2009, vol. 47, no. 2, str. 440. ISSN 0021-9886. [COBISS.SI-ID 14229810], [JCR, SNIP]
267. AVBELJ, Matej. Poglavja iz filozofije in teorije prava. Pravna praksa : PP. 24. jul. 2008, leto 27, št. 29/30, str. 40-41, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9384529]
268. AVBELJ, Matej. Pravica v togah. Pravna praksa : PP. 22. jun. 2006, letn. 25, št. 23, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8036433]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

269. AVBELJ, Matej. What future for EU constitutionalism?. V: AVBELJ, Matej (ur.). The future of EU constitutionalism. Oxford [etc.]: Hart, 2023. Str. 1-11. Modern studies in European law, vol. 116. ISBN 978-1-50996-286-0, ISBN 978-1-50996-288-4, ISBN 978-1-50996-287-7. [COBISS.SI-ID 146190851]
financer: An integral theory on the future of the European Union, No. J5-1791 (A)
270. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona. Introduction. V: The conference on the future of Europe - a view from Slovenia : working paper. Ljubljana: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2021. Str. 3-5. https://eufuture.nova-uni.si/wp-content/uploads/2022/10/working-paper_final.pdf. [COBISS.SI-ID 125759491]
271. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Ideologija na sodiščih (judiology). V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 5-9. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98454275]
272. AVBELJ, Matej. Uvod. V: AVBELJ, Matej (ur.), AVBELJ, Matej. Izgradnja ustavne demokracije : liber amicorum Peter Jambrek. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2019. Str. 10-13. ISBN 978-961-94502-3-9. [COBISS.SI-ID 2048073444]
273. AVBELJ, Matej, DAVIES, Gareth Trevor. Introduction. V: DAVIES, Gareth Trevor (ur.), AVBELJ, Matej (ur.). Research handbook on legal pluralism and EU law. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, cop. 2018. Str. 1-8. Research handbooks in European law. ISBN 978-1-78643-308-4. [COBISS.SI-ID 16779601]
274. AVBELJ, Matej. Samomor, dekadenca ali revolucija?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2014, [št.] 61/62, str. 5-8. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 80791297]
275. AVBELJ, Matej. Editorial : economic diplomacy and human rights protection - a void that still needs to be filled. International journal of diplomacy and economy. 2014, vol. 2, no. 1/2, str. 1-3. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 78765057], [SNIP]
276. AVBELJ, Matej, FONTANELLI, Filippo, MARTINICO, Giuseppe. Introduction. V: AVBELJ, Matej (ur.), FONTANELLI, Filippo (ur.), MARTINICO, Giuseppe (ur.). Kadi on trial : a multifaceted analysis of the Kadi trial. London; New York: Routledge, 2014. Str. 1-4. Routledge research in EU law. ISBN 978-0-415-64031-2. [COBISS.SI-ID 78763521]
277. AVBELJ, Matej. Izzivi moderne države. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Izzivi moderne države. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije, 2012. Str. 7-9. ISBN 978-961-91541-9-9. [COBISS.SI-ID 71973633]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

278. AVBELJ, Matej. Volim te, ker te (ne) ljubim : komentar. Finance. 4. 6. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/9000743/Volim-te-ker-te-%28ne%29-ljubim. [COBISS.SI-ID 112087299]
279. AVBELJ, Matej. Prihodnost Evropske unije? : komentar. Finance. 7. 5. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8999598/Prihodnost-Evropske-unije. [COBISS.SI-ID 112088067]
280. AVBELJ, Matej. Za to se je treba boriti : komentar. Finance. 9. 4. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8998779/Za-to-se-je-treba-boriti. [COBISS.SI-ID 112088579]
281. AVBELJ, Matej. Ustavnopravni frankenstein : komentar. Finance. 12. 2. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8986993/Ustavnopravni-frankenstein. [COBISS.SI-ID 112089347]
282. AVBELJ, Matej. Zakaj ostajamo revni? : komentar. Finance. 20. 11. 2021. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8983332/Zakaj-ostajamo-revni. [COBISS.SI-ID 112089859]
283. AVBELJ, Matej. Pobeg iz jame slovenske demokracije : komentar. Finance. 21. 5. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/9000156/Pobeg-iz-jame-slovenske-demokracije. [COBISS.SI-ID 112087811]
284. AVBELJ, Matej. Zima je prišla : komentar. Finance. 23. 4. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8999203/Zima-je-prisla. [COBISS.SI-ID 112088323]
285. AVBELJ, Matej. Šivankino uho normalnosti : komentar. Finance. 26. 2. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8987545/Sivankino-uho-normalnosti. [COBISS.SI-ID 112089091]
286. AVBELJ, Matej. Priložnost nore nove normalnosti : komentar. Finance. 26. 3. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8988093/Priloznosti-nore-nove-normalnosti. [COBISS.SI-ID 112088835]
287. AVBELJ, Matej. Slovenska pravna preobrazba : komentar. Finance. 29. 1. 2022. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8985737/Slovenska-pravna-preobrazba. [COBISS.SI-ID 112089603]
288. AVBELJ, Matej. Napadi na sodnike in sodstvo. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 24. 01. 2022. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/291775. [COBISS.SI-ID 97363715]
289. AVBELJ, Matej. Pravna analiza sodbe poljskega ustavnega sodišča. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 1. 11. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/288650. [COBISS.SI-ID 97364739]
290. AVBELJ, Matej. Zaton parlamentarne odgovornosti. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 2. 8. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/285793. [COBISS.SI-ID 98115843]
291. AVBELJ, Matej. Neliberalna demokracija. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 3. 5. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/282699. [COBISS.SI-ID 98969859]
292. AVBELJ, Matej. Napeto kot struna. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 4. 10. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/287898. [COBISS.SI-ID 97365763]
293. AVBELJ, Matej. Avtonomnost, neodvisnost in suverenost. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 5. 4. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/281473. [COBISS.SI-ID 98970371]
294. AVBELJ, Matej. Naše skupne vrednote. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 6. 9. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/286955. [COBISS.SI-ID 98115075]
295. AVBELJ, Matej. Pra-odločba ustavnega sodišča. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. 6. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/284313. [COBISS.SI-ID 98117123]
296. AVBELJ, Matej. (De)politizacija vladavine prava v EU. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 12. 7. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/285569. [COBISS.SI-ID 98116355]
297. AVBELJ, Matej. Konec politikantskega kulturkampfa v EU?. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 21. 2. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/292816. [COBISS.SI-ID 98961155]
298. AVBELJ, Matej. Epilog slovenskega predsedovanja EU. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 27. 12. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/291775. [COBISS.SI-ID 97364227]
299. AVBELJ, Matej. Kontrastne vizije Evropske unije. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 29. 11. 2021. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/289897. [COBISS.SI-ID 97364483]
300. TOPLAK, Jurij, AVBELJ, Matej, ŠVARC, Dominika, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, ZAGORC, Saša. Spoštovano sodišče v Mariboru!. Večer. [Tiskana izd.]. 9. feb. 2017, leto 73, št. 32, str. 18. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/spostovano-sodisce-v-mariboru-6310369. [COBISS.SI-ID 5278251]
301. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, FIKFAK, Veronika, BUGARIČ, Bojan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dvojna zloraba prava. Večer. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2017, leto 73, št. 277, str. 19. ISSN 0350-4972. https://www.vecer.com/krsitev-ustavnosti-in-teptanje-ustavne-demokracije-v-drzavnem-zboru-6357244. [COBISS.SI-ID 5505323]
302. TOPLAK, Jurij, TERŠEK, Andraž, AVBELJ, Matej. Odprto pismo prof. dr. Zvonku Fišerju, generalnemu državnemu tožilcu. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 23. jan. 2016, leto 66. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. https://www.dnevnik.si/1042728927/mnenja/odprta-stran/odprto-pismo-prof-dr-zvonku-fiserju-generalnemu-drzavnemu-tozilcu. [COBISS.SI-ID 5534251]
303. AVBELJ, Matej. Slovenski demokratični primankljaj. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2012, letn. 3, št. 7, str. 32. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OE63LEN3. [COBISS.SI-ID 15788594]
304. AVBELJ, Matej. Identiteta Slovenije. Razpotja : revija humanistov Goriške. polejte 2012, letn. 3, št. 8, str. 52. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZQ9WZ447. [COBISS.SI-ID 15957042]

1.22 Intervju

305. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Dr. Matej Avbelj : [intervju]. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 2023, leto 28, št. 7, str. 25-28, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 161423619]
306. MRAK, Mojmir (diskutant), NAHTIGAL, Vesna (diskutant), WOSTNER, Peter (diskutant), KRAČUN, Davorin (diskutant), REDEK, Tjaša (diskutant), SIMIČ, Ivan (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant). Davčno reformo nedvomno potrebujemo, vendar vlada ne bi smela hiteti na račun kakovosti : posvet Gospodarskega kroga. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 10. jan. 2024. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/mrak-davcno-reformo-nedvomno-potrebujemo-vendar-vlada-ne-bi-smela-hiteti-na-racun-kakovosti/694333. [COBISS.SI-ID 183391235]
307. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Golob in Janša nista name naredila prav nikakršnega vtisa : Matej Avbelj. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2023, letn. 16, št. 36, str. 28-34, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 163534595]
308. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Dr. Matej Avbelj: Sodni svet naj se profesionalizira. TFL glasnik. 2023, letn. 15, št. 33, ilustr. ISSN 2350-5753. https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Predogled?rootEntityId=2fece546-7bc3-4cd2-9c0e-b03d912746c0&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.tax-fin-lex.si%2FDokument%2FPodrobnosti%3FrootEntityId%3D2fece546-7bc3-4cd2-9c0e-b03d912746c0. [COBISS.SI-ID 174234627]
309. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Matej Avbelj: Ni vse tisto, kar je dobro za večino, tudi prav. Outsider. [Slovenska spletna izd.]. 6. 12. 2022, fotogr. ISSN 2590-9819. https://outsider.si/matej-avbelj-ni-vse-tisto-kar-je-dobro-za-vecino-tudi-prav/. [COBISS.SI-ID 136445187]
310. MERŠE, Peter (oseba, ki intervjuva), AVBELJ, Matej (intervjuvanec), ZAGORC, Saša (intervjuvanec). Vladavina prava ali prava vladavina. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/dialogos-6-kdo-ali-kaj-ogroza-vladavino-prava-na-poljskem-in-madzarskem-v-sloveniji/. [COBISS.SI-ID 104620035]
311. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Ogledujejo nas kot kake divjake - to je tragično : Matej Avbelj. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 12. jul. 2021, letn. 14, št. 28, str. 28-34, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 92557059]
312. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Plagiatorstvo je prikazovanje tujega ustvarjalnega dela kot svojega. Demokracija : neodvisen časopis. 14. mar. 2013, leto 18, št. 11, str. 42-44, fotogr. ISSN 0353-5576. [COBISS.SI-ID 73767425]
313. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). V primeru, ko ni dokazov, je treba obtoženca oprostiti. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 13. jun. 2013, leto 18, št. 24, str. 42-43, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 74803457]
314. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Zadeva Patria je popolnoma razgalila pravno stroko : dr. Matej Avbelj, dekan Fakultete za državne in evropske študije. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 30. sep. 2013, letn. 6, št. 39, str. 28-34, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 76676609]
315. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Avbelj: Če pravna država ne deluje, je ključna odgovornost v rokah sodnikov. Planet Siol.net. 13. dec. 2012, fotogr. http://www.siol.net/novice/slovenija/2012/12/matej_avbelj.aspx. [COBISS.SI-ID 73766657]
316. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Odlikovanje šefa Udbe ni v skladu z duhom ustave. Demokracija : neodvisen časopis. 18. mar. 2010, leto 15, št. 11, str. 39-41, fotogr. ISSN 0353-5576. [COBISS.SI-ID 73767937]

1.25 Drugi sestavni deli

317. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Ostre kritike zaradi nameravane spremembe ustave o financiranju šolstva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 23. nov. 2017. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=208547. [COBISS.SI-ID 5532971]
318. AVBELJ, Matej. Foreword. V: AVBELJ, Matej (ur.), FONTANELLI, Filippo (ur.), MARTINICO, Giuseppe (ur.). Kadi on trial : a multifaceted analysis of the Kadi trial. London; New York: Routledge, 2014. Str. xi. Routledge research in EU law. ISBN 978-0-415-64031-2. [COBISS.SI-ID 78763777]
319. AVBELJ, Matej. Ideologija na sodiščih : vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve. Dignitas : revija za človekove pravice. 2017, [št.] 73/74, str. 113-114. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1024753009]
320. AVBELJ, Matej. Slovenija v Evropi, Evropa v Sloveniji. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 8. nov. 2013. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?Id=107277. [COBISS.SI-ID 76645633]
321. AVBELJ, Matej. Med srednjim vekom in zavezo javnemu. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 3. avg. 2012. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=85729. [COBISS.SI-ID 71086337]
322. AVBELJ, Matej. Razvoj Unije kot drugorazredna tema. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 6. jul. 2012. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=85729. [COBISS.SI-ID 71086849]
323. AVBELJ, Matej. Kakšna družba smo?. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 17. avg. 2012. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=85729. [COBISS.SI-ID 71085825]
324. AVBELJ, Matej. Iztirjena Slovenija. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 20. jul. 2012. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=85729. [COBISS.SI-ID 71086593]
325. AVBELJ, Matej. Družbena odgovornost. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 31. avg. 2012. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=85729. [COBISS.SI-ID 71086081]
326. AVBELJ, Matej. Naravno pravo in postmoderni čas. Pravna praksa : PP. 22. nov. 2012, leto 31, št. 45, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 17906179]
327. AVBELJ, Matej. Brez vrlin tudi vrednot ni. Pravna praksa : PP. 25. mar. 2010, leto 29, št. 12, str. 60-61. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10613073]
328. AVBELJ, Matej. Poglobljeno o pravni teoriji. Pravna praksa : PP. 11. nov. 2010, letn. 29, št. 44, str. 28. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11095889]
329. AVBELJ, Matej. Evropske stranpoti slovensko-hrvaških odnosov. Pravna praksa : PP. 15. jan. 2009, leto 28, št. 1, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9714769]
330. AVBELJ, Matej. Pravna argumentacija in izzivi moderne Evrope. Pravna praksa : PP. 29. okt. 2009, leto 28, št. 42, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10313041]
331. AVBELJ, Matej, KOMÁREK, Jan. Four visions of constitutional pluralism : symposium transcript. European journal of legal studies. [Online ed.]. 2008, vol. 2, no. 1, str. 323-366. ISSN 1973-2937. https://ejls.eui.eu/wp-content/uploads/sites/32/pdfs/Autumn_Winter2008/FOUR_VISIONS_OF_CONSTITUTIONAL_PLURALISM_%20_SYMPOSIUM_TRANSCRIPT_.pdf. [COBISS.SI-ID 14231090]
332. AVBELJ, Matej. Dworkin o človekovih pravicah, morali in pravu. Pravna praksa : PP. 8. maj 2008, letn. 27, št. 18, str. 29-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9220689]
333. AVBELJ, Matej. Evropski načrt C. Pravna praksa : PP. 3. jul. 2008, leto 27, št. 26, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9332305]
334. AVBELJ, Matej. Nujni postopek za predhodno odločanje : Rinau, C-195/08 PPU, 11. julij 2008. Pravna praksa : PP. 17. jul. 2008, leto 27, št. 28, str. 25-26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9369937]
335. AVBELJ, Matej. EU na poti k EKČP?. Pravna praksa : PP. 27. nov. 2008, leto 27, št. 46, str. 28, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9632337]
336. AVBELJ, Matej. Reforma študija prava v Sloveniji. Pravna praksa : PP. 7. jul. 2005, letn. 24, št. 26, pril. str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7371345]
337. AVBELJ, Matej. Ustanovitev Inštituta za evropsko, ustavno, mednarodno in ekonomsko pravo. Pravna praksa : PP. 16. dec. 2004, leto 23, št. 43/44, str. 37-38. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6943313]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

338. AVBELJ, Matej. Pluralism. V: Oxford public international law. Oxford encyclopedia of EU law. Oxford: Oxford University Press. 2022, [6] str. ISBN 978-0-19-187702-5. https://opil.ouplaw.com/home/oeeul. [COBISS.SI-ID 139064323]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

339. AVBELJ, Matej. The European Union under transnational law : a pluralist appraisal. pbk. ed. Oxford [etc.]: Hart, 2020. VIII, 177 str. Series Modern studies in European law, vol. 84. ISBN 978-1-5099-3825-4, ISBN 978-1-50991-152-3, ISBN 978-1-50991-151-6, ISBN 978-1-50991-154-7. [COBISS.SI-ID 37939203]
340. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd. The impact of European institutions on the rule of law and democracy : Slovenia and beyond. Oxford [etc.]: Hart, 2020. IX, 300 str., graf. prikazi, zvd. EU law in the member states, vol. 5. ISBN 978-1-50991-505-7. [COBISS.SI-ID 13277443]
341. AVBELJ, Matej. Sodno pravo Evropske unije. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 346 str., tabele. ISBN 978-961-247-453-9. [COBISS.SI-ID 35074307]
342. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTRUS, Dušan, ŠTURM, Lovro, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, VALENTINČIČ, Dejan, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, ČEBULJ, Janez (avtor, član uredniškega odbora), FERK, Petra, FERK, Boštjan, MULEC, Breda, NERAD, Sebastian, PETRIČ, Ernest, BOŠNJAK, Marko, ERBEŽNIK, Anže, MAVČIČ, Arne, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
343. AVBELJ, Matej. The European Union under transnational law : a pluralist appraisal. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2018. VIII, 177 str., tabela. Series Modern studies in European law, vol. 84. ISBN 978-1-5099-1152-3, ISBN 1-5099-1152-9. [COBISS.SI-ID 1024743537]
344. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, BELE, Ivan, BLAHA, Miran, CERAR, Miro, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IVANC, Blaž, JAKLIČ, Klemen, JAKULIN, Vid, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KAUČIČ, Igor, KONČINA PETERNEL, Mateja, KOVAČ, Polonca, KLEMENČIČ, Goran, KRESAL, Barbara, LETNAR ČERNIČ, Jernej, MAVČIČ, Arne, NERAD, Sebastian, OREHAR IVANC, Metoda, PAVLIN, Peter, PIRNAT, Rajko, POGORELEC, Janez, PREPELUH, Urška, FARMANY, Polona, SOVDAT, Jadranka, ŠORLI, Marko, TESTEN, Franc, UMEK, Urška, VLAJ, Stane, ZAGRADIŠNIK, Renata, ZOBEC, Jan, ZUPANČIČ, Karel, ŠTURM, Lovro (avtor, urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : dopolnitev - A : [znanstvena monografija]. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2011. 1.705 str. ISBN 978-961-91541-8-2. [COBISS.SI-ID 257619456]
345. AVBELJ, Matej. Sodno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 346 str. ISBN 978-961-247-190-3. [COBISS.SI-ID 257737984]
346. ACCETTO, Matej, AVBELJ, Matej, HOJNIK, Janja, SMRKOLJ, Maja, VATOVEC, Katarina (avtor, urednik). Lizbonska pogodba : z uvodnimi pojasnili. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 638 str. ISBN 978-961-247-136-1. [COBISS.SI-ID 250257408]
347. AVBELJ, Matej. European common market and human rights. 1st ed. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2008. 139 str. Zbirka Perspektive. ISBN 978-961-6689-02-1. [COBISS.SI-ID 243000064]

2.02 Strokovna monografija

348. GRADIŠEK, Anton (927), ARKO, Anže (927), PRINČIČ, Blaž (927), BERNIK BOGATAJ, Borut (927), ILIĆ, Branko (927), MIKLAVČIČ, Darja (927), BAGHRIZABEHI, Denis (927), LUKIČ, Goran (927), STRBAN, Grega (927), KOVAČIČ, Gregor (927), PENSA, Iris (927), ŠALINOVIČ, Ivan (927), SLADIČ, Jorg (927), DRNOVŠEK, Klemen (927), TIČAR, Luka (927), ZORMAN, Marko (927), AVBELJ, Matej (927), REPOLUSK, Matija (927), WEBER, Nana (927), PERŠAK, Nina (927), STANOVNIK, Peter (927), ROŽMAN, Primož (927), AHLIN DOLJAK, Sara (927), GRČAR, Špela (927), GOLOB, Tajka (927), MIŠIC, Tine (927), ČOP, Uroš (927), RIJAVEC, Vesna (927), STERNAD, Žiga (927), et al. The World justice project : rule of law index 2021. Washington, D.C.: The World Justice Project, cop. 2021. [228] str., barv. ilustr. ISBN 978-0-9964094-7-6, ISBN 978-0-9964094-6-9. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf. [COBISS.SI-ID 87802371]
349. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), JUSTINEK, Gorazd, ROZMAN, Til, STROJIN ŠTAMPAR, Anja, SVETLIČ, Rok, ŽALEC, Bojan, VATOVEC, Katarina, AVBELJ, Matej. Slovenski državni holding, d. d., in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Kranj: Nova Univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (37 str.)). ISBN 978-961-6901-15-4. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Slov.drzav_.holding-JLC.pdf. [COBISS.SI-ID 13089795]
350. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), AVBELJ, Matej, NOVAK, Marko, VALENTINČIČ, Dejan. Reform of democracy and the rule of law in Slovenia. 1st ed. Kranj: New University, Faculty of Government and European Studies, 2019. 62 str. ISBN 978-961-6901-12-3. https://nova-uni.si/index.php/sl/e-gradiva, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WQ4SS3G7. [COBISS.SI-ID 299668224]
351. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), AVBELJ, Matej, NOVAK, Marko, VALENTINČIČ, Dejan. Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018. 79 str. ISBN 978-961-6901-09-3. [COBISS.SI-ID 297650688]
352. AVBELJ, Matej. Nepravna država : zapisi o zadevi Patria : (2011-2015). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 158 str. ISBN 978-961-247-311-2. [COBISS.SI-ID 279852288]
353. AVBELJ, Matej. Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 258 str. ISBN 978-961-247-123-1. [COBISS.SI-ID 248122880]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

354. AVBELJ, Matej, BROŽIČ, Liliana, IGLIČAR, Albin, JAMBREK, Peter, NOVAK, Marko, JUSTINEK, Gorazd, STRAHOVNIK, Vojko, GRUM, Bojan, VODOPIVEC, Ines (avtor, urednik), JAMBREK, Peter (urednik). Metodologija znanstvenega raziskovanja. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-4-6. [COBISS.SI-ID 301746688]

2.05 Drugo učno gradivo

355. NOVAK, Marko, AVBELJ, Matej. Precedenčno pravo : seminarsko gradivo. Ljubljana: Planet GV, 2008. 66 str. [COBISS.SI-ID 70282497]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

356. AVBELJ, Matej, CERAR, Božo, GRDINA, Igor, HRIBAR, Tine, JAMBREK, Boštjan Miha, JAMBREK, Peter, JAZBEC, Milan, KLADNIK, Tomaž, KLUN, Klemen, KOS, Janko, OMERZA, Igor, PAJNKIHAR, Grega, PETRIČ, Ernest, POLAK PETRIČ, Ana, PUHAR, Alenka, RUPEL, Dimitrij, ŠTURM, Lovro, VALIČ ZVER, Andreja, RUPEL, Dimitrij (glavni urednik), GRDINA, Igor (urednik), JAMBREK, Peter (urednik), JANŠA, Janez (urednik), KOS, Janko (urednik), ŠTURM, Lovro (urednik). Osamosvojitev : prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. XVIII, 371 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-8-4. [COBISS.SI-ID 64550659]

2.08 Doktorska disertacija

357. AVBELJ, Matej. Theory of European bund. Florence: European University Institute, Department of Law, 2009. 324 str. [COBISS.SI-ID 14228786]

2.09 Magistrsko delo

358. AVBELJ, Matej. European court of justice and the question of value choices : fundamental human rights as an exception to the freedom of movement of goods. New York: NYU School of Law, 2004. 82 str. Jean Monnet working paper series, 06/04. ISSN 1087-2221. [COBISS.SI-ID 14230322]

2.11 Diplomsko delo

359. AVBELJ, Matej. (Ne)demokratičnost ustavnosodnih odločb : diplomska naloga. V Ljubljani: [M. Avbelj], 2003. 75 str. [COBISS.SI-ID 5726545]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

360. AVBELJ, Matej. What future for the European Union? : Discussion Paper SP IV 2017-802. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Center for Global Constitutionalism, 2017. 26 str. https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2017/iv17-802.pdf. [COBISS.SI-ID 1024743793]
361. AVBELJ, Matej. The concept and conceptions of transnational and global law : discussion paper SP IV 2016-801. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Center for Global Constitutionalism, 2016. 48 str. https://www.wzb.eu/en/publications/discussion-papers/trans-sectoral-research. [COBISS.SI-ID 1024542561]
362. AUGENSTEIN, Daniel, AVBELJ, Matej. Study of the legal framework on human rights and the environment applicable to european enterprises operating outside the European Union. [Edinburgh: The University of Edinburgh, 2010]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf. [COBISS.SI-ID 1024152417]
363. MAVČIČ, Arne, AVBELJ, Matej. Thematic study on child trafficking : Slovenia. [Vienna]: European Union Agency for fundamental rights, [2009]. 35 str. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Child-trafficking-09-country-sl.pdf. [COBISS.SI-ID 367871]
364. MAVČIČ, Arne, AVBELJ, Matej. Legal study on homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation : Slovenia. [Vienna: European Union Agency for fundamental rights], 2008. 29 str. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-hdgso-NR_SI.pdf. [COBISS.SI-ID 333311]
365. AVBELJ, Matej. The pitfalls of (comparative) constitutionalism for European integration. Prague: Czech Society for European and Comparative Law, 2008. Eric Stein Working Paper, no. 1, 2008. [COBISS.SI-ID 14300978]
366. AVBELJ, Matej. Can the new european constitution remedy the EU "democtratic deficit"?. New York: Open Society Institute, 2005. http://www.soros.org/resources/articles_publications/articles/democratic-deficit-20050310/democratic-deficit-20050310.pdf. [COBISS.SI-ID 1024159329]

2.17 Katalog razstave

367. DEŽMAN, Jože (avtor, urednik), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PODLIPNIK, Bernarda, MIHEVC, Andrej, MALAČIČ, Janez, AHAČIČ, Kozma, RUPEL, Dimitrij, AVBELJ, Matej, NEŽMAH, Bernard, LORENČIČ, Aleksander, PEZDIR, Rado, JERKIČ, Lidija, BEZEK, Peter, LJUBIČ, Marko, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, RAMOVŠ, Jože, OSET, Željko, LEILER, Ženja, ŠMALC, Matjaž, VURNIK, Blaž, SIVEC, Ivan, ČEPAR, Drago, ČUK, Ivan, VEST, Aleks Leo, ZUPANEC BAJŽELJ, Andreja. 30 let Republike Slovenije. Ljubljana: Družina, 2021. 130 str., ilustr., zvd. SLO, 2021, posebna izd. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 76594691]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

368. AVBELJ, Matej (intervjuvanec). V krizah ljudje iščejo odrešenika. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. Ob osmih. https://prvi.rtvslo.si/podkast/ob-osmih/173251622/175005405. [COBISS.SI-ID 175381763]
369. GRIESSER PEČAR, Tamara, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PUHAR, Alenka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Okrogla miza o Kočevskem procesu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 27 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_14_Kocevski_proces. [COBISS.SI-ID 143420931]
370. AVBELJ, Matej (diskutant), STERIO, Milena (diskutant), PLECNIK, John T. (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). The academic forum of the New university. The US presidential election and its aftermath : Zoom application. Ljubljana: Nova univerza; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 10 min, 5 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=jGWhXzQhNuU. [COBISS.SI-ID 104095491]
371. MRAK, Mojmir (intervjuvanec), AVBELJ, Matej (intervjuvanec), NAHTIGAL, Matjaž (intervjuvanec), DOVŽAN, Gašper (intervjuvanec), JURIČ, Igor (intervjuvanec). V Evropski uniji po zdravstveni in gospodarski še politična kriza?. Ljubljana: RTV Slovenija, 2020. Studio ob 17h. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/11/studio-ob-17-00-400/. [COBISS.SI-ID 40135683]
372. PIRŠ, Anka (oseba, ki intervjuva), BEZJAK, Primož (intervjuvanec), AVBELJ, Matej (intervjuvanec), ZAGORC, Saša (intervjuvanec), MAROLT-MEDEN, Biserka (intervjuvanec), ŠARF, Pika (intervjuvanec). Demokracija na preizkušnji. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (9 min, 18 sek)). Tednik. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174687404. [COBISS.SI-ID 2206286]
373. AVBELJ, Matej (intervjuvanec), MALLY, Igor (intervjuvanec), NAHTIGAL, Matjaž (intervjuvanec). Priprave na predsedovanje Slovenije Evropski uniji : [radijska oddaja Studio ob 17:00, RTV Slovenija, Radio Slovenija - 1. program, 18. sep. 2019]. Ljubljana: RTV Slovenija, Radio Slovenija, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174638748. [COBISS.SI-ID 1541572292]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

374. TURK, Žiga, JANČAR, Drago, PEZDIR, Rado, AVBELJ, Matej, HLADIN, Mihela, RAHTEN, Andrej, GERM, Miro, NABERGOJ, Andrej. Vizija 20 + 20 : prispevek k razmišljanju o prihodnosti Slovenije. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2010. 38 str. ISBN 978-961-6689-08-3. [COBISS.SI-ID 250630912]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

375. UDOVIČ, Boštjan (intervjuvanec), AVBELJ, Matej. Nova slovenska zunanjepolitična strategija : kaj je narekovalo spremembe? : oddaja Eppur si muove, Radio Slovenija, Prvi program, 10. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 94462979]
376. FIKFAK, Veronika (intervjuvanec), NAHTIGAL, Matjaž (intervjuvanec), AVBELJ, Matej (intervjuvanec). Sodišče EU o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 16. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 100941315]
377. DOVŽAN, Gašper (intervjuvanec), AVBELJ, Matej (intervjuvanec), BOJINOVIĆ FENKO, Ana (intervjuvanec). Slovenska zunanja politika 16 let po pristopu k EU po pristopu k EU : kakšne sledi bo pustila pandemija, so zavezništva nove vlade drugačna, kako daleč so priprave na predsedovanje EU : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 4. 5. 2020. [COBISS.SI-ID 14384131]
378. AVBELJ, Matej, BOJINOVIĆ FENKO, Ana. V federacijo! Nazaj ali naprej? : Radio Študent, oddaja Offsajd, 13. 9. 2012, 17:00. Ljubljana, 2012. http://www.radiostudent.si/politika/offsajd/v-federacijo-nazaj-ali-naprej, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=45408. [COBISS.SI-ID 31475549]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

379. AVBELJ, Matej. Abusing the rule of law in the name of the rule of law : [lecture at] Central European University CEU Democracy Institute, October 16. [COBISS.SI-ID 171041027]
380. AVBELJ, Matej. The crisis of constitutional democracy : the case of Slovenia : [lecture at] Luiss University Rome, 15 November 2023. [COBISS.SI-ID 174236163]
381. AVBELJ, Matej. Does the European Union nowadays need a big ‘C’ constitution and why (not)? : [lecture] 13.12.2023, Sigmund Freud University, Vienna. [COBISS.SI-ID 178215171]
382. AVBELJ, Matej. The future of EU constitutionalism : [lecture at] NYU School of Law, Jean Monnet Center, New York, 12. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 149456643]
383. AVBELJ, Matej. The future of EU constitutionalism : [lecture at] University of Edinburgh, Edinburgh Law School, Moot Court room, old college, 13th September 2023. [COBISS.SI-ID 164867587]
384. AVBELJ, Matej. Is democracy dying in Europe? : [lecture at] Fordham University School of Law, New York, 13. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 149456899]
385. AVBELJ, Matej. Kriza pravne države v EU : predavanje je bilo izvedeno v okviru Jean Monnet Modula Fundamental Rights in EU Business Law and Policy, 6. decembra 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. [COBISS.SI-ID 178209283]
386. AVBELJ, Matej. The new world order and the revitalization of EU constitutionalism : lecture at STALS, Sant'Anna Legal Studies, seminars Jean Monnet Module "Eur. Publ. ius- European Public Law-ius", Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Palazzo Vernagalli, Aula 1, 20 April 2022. [COBISS.SI-ID 131767299]
387. AVBELJ, Matej. The rule of law, comprehensive doctrines, overlapping consensus and the future of Europe : [online panel] The limits & future of EU Integration, [online] International conference Rule of law in the EU, consensus and discontents, june 10-11, 2021. [Florence]: European University Institute, department of law; [London]: King’s College London; [Portsmouth]: University of Portsmouth, 2021. [COBISS.SI-ID 92378627]
388. AVBELJ, Matej. How Ideological are our Courts? : na Faculty of Law, Charles University, 28. 3. 2019, Praga. Praga, 2019. [COBISS.SI-ID 2048039652]
389. AVBELJ, Matej. Measuring judicial ideology in European courts : [lecture at] Cleveland-Marshall College of Law, April 19, 2019. [COBISS.SI-ID 104009475]
390. AVBELJ, Matej. Multidimensional measuring of judicial ideology : the case of Slovenian Constitutional court : na Sigmund Freud University, 11. februar 2019, Vienna. Vienna, 2019. http://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/02/Discussion-Group-Professor_Avbelj-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 2048038884]
391. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Conceptual and empirical approach to judicial ideology - the case of Slovenian Constitutional Court : [conference] Jurisprudence in central and eastern European network of Jurisprudence, 13th annual conference of the Central and Eastern European Network of Jurisprudence, Zagreb, Faculty of Law, september 13-14. Zagreb: Faculty of Law, 2018. [COBISS.SI-ID 61483011]
392. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. A conceptual framework and an empirical methodology for measuring judicial ideology in The case of the Slovenian Constitutional Court : second conference on empirical legal studies in Europe, empirical training workshop, 30 may 2018, conference thursday 31 May through 1 june 2018. Belgium: University of Leuven, Faculty of Law, 2018. [COBISS.SI-ID 61502979]
393. AVBELJ, Matej. The European Union at the cross-roads : make it or break it?. Pisa, 2017. [COBISS.SI-ID 1024557409]
394. AVBELJ, Matej. Constitutional pluralism and banking supervision - a thought experiment : predavanje na "Democracy and Financial Order: Legal Perspectives", 3 September 2015, Goethe University Frankfurt. Franfurt: Goethe University, 3. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 83777793]
395. AVBELJ, Matej. EU democracy and transnational law - importance of the EU charter of fundamental rights : predavanje na Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung, 9. Juni 2015, Wien. Dunaj, 9. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 82828545]
396. AVBELJ, Matej. Framing the world of transnational law : predavanje na 2nd meeting "Network on transnational legal and political theory", National University of Singapore, Law School, 7th February 2015. Singapore, 2. feb. 2015. http://law.nus.edu.sg/clt/research/ippj/NTLPT_Meeting.pdf. [COBISS.SI-ID 81489153]
397. AVBELJ, Matej. Primacy or supremacy of EU law - what is in the name? : na Faculty of Law in Zagreb, 18. maj 2015. Zagreb, 18. maj 2015. [COBISS.SI-ID 82811393]
398. AVBELJ, Matej, ROBERTS, Anthea, MÄLKSOO, Lauri, TAMARUYA, Masayuki. A discussion between former Hauser Scholars about their career paths in academia : predavanje na "Hauser Global Law School 20th Anniversary Reunion", October 18, 2014, NYU School of Law, New York. New York, 18. okt. 2014. http://www.cvent.com/events/hauser-global-law-school-program-20th-anniversary-reunion/agenda-aadc9055a0104889b242c363e4e9c3e2.aspx. [COBISS.SI-ID 80411905]
399. AVBELJ, Matej. Failed democracy : the Slovenian Patria case - (non)law in context : predavanje na "WCL International and Comparative Law Workshops Fall 2014", Washington College of Law, 13 October 2014. Washington, 13. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 80410369]
400. AVBELJ, Matej. Judicial law-making in the EU : predavanje na Masaryk University, 7.-9. april 2014, Brno. Brno: Masaryk University, 7./9. apr. 2014. https://is.muni.cz/course/law/spring2014/MVV144K. [COBISS.SI-ID 78342401]
401. AVBELJ, Matej, BRADFORD, Anu, COOLEY, Alexander, NOUGAYREDE, Delphine, CAMPBELL SHARMAN, Jason. Legal globalization and transitions : predavanje na "Hauser Global Law School 20th Anniversary Reunion", October 20, 2014, Columbia University v New Yorku. New York, 20. okt. 2014. http://events.columbia.edu/event/legal-globalization-and-transitions-forum-74714. [COBISS.SI-ID 80413441]
402. AVBELJ, Matej. Pluralism and systemic defiance in the European Union : predavanje na international workshop "Enforcing EU law against recalcitrant member states", Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, July 10 2014, Berlin. Berlin, 10. jul. 2014. http://www.wzb.eu/sites/default/files/veranstaltungen/programmeenforcingeulawagainstrecalcitrantmemberstatesupdated01072014.pdf. [COBISS.SI-ID 79632641]
403. AVBELJ, Matej. Country Report No. 4: Slovenia : predavanje za Universität Salzburg, v sklopu "Member Statesʼ Constitutions and EU Integration Workshop", Vienna, 13. junij 2013. Vienna: Salzburg Universität. Institut für Europarecht und Internationales Recht, 13. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 74803201]
404. AVBELJ, Matej. EU and transnational law after a paradigm shift from constitutionalism to pluralism : predavanje na Amsterdam Research Institute, University of Amsterdam, 14. april 2013. Amsterdam: University, 14. apr. 2013. http://arils.uva.nl/news-events/events/content/lectures/2013/04/avbelj.html. [COBISS.SI-ID 74149633]
405. AVBELJ, Matej. EU and transnational law after a paradigm shift from constitutionalism to pluralism : predavanje na Mississippi College School of Law, 13rd November 2013. Jackson: Mississippi College School of Law, 13. nov. 2013. http://law.mc.edu/law-centers/international/seminar-series/semfall2013/#avbelj. [COBISS.SI-ID 76647425]
406. AVBELJ, Matej. Global legal pluralism as a principled legal framework : predavanje na 2nd annual ASIL-ESIL-Rechtskulturen Workshop, November 14, 2013, University of Michigan Law School. Michigan: Univeristy of Law, 14. nov. 2013. http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/ASIL-ESIL-Rechtskulturen%20Programme.pdf. [COBISS.SI-ID 76647937]
407. AVBELJ, Matej. European integration - unity of differentiation? : seminar na "Center for European Law and Legal Studies. School of Law. University of Leeds", 22nd February 2012, Leeds. Leeds: University. School of Law, 22. febr. 2012. [COBISS.SI-ID 70284545]
408. AVBELJ, Matej. The theory of European Union : [lecture at] Sant' Anna School of Advanced Studies, Pisa, May 20 2010. Pisa, 2010. [COBISS.SI-ID 1024148577]
409. AVBELJ, Matej. The European bund: legal viability of european integration in the absence ofconstitutional hierarchy : [lecture at] workshop What law for what polity?: "integration through law" in the European Union revisited, The University of Edinburgh, Edinburgh Law School, The European Institute, 8 April 2009, Edinburgh. Edinburgh, 2009. [COBISS.SI-ID 1024151137]
410. AVBELJ, Matej. What kind of constitutionalism are we talking about? : [lecture at] Institute of European and Comparative Law, University of Oxford Faculty of Law, Oxford, 31 October 2007. Oxford, 2007. [COBISS.SI-ID 1024150881]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

411. AVBELJ, Matej. Book discussion: “The future of EU Constitutionalism”, edited by Matej Avbelj (Hart, 2023) : V Conferenza Annuale Politica e Istituzioni tra Trasformazioni e Riforme, Università Bocconi Milano, 13-14 ottobre 2023. [COBISS.SI-ID 168649475]
412. AVBELJ, Matej. Contemporary legal, political, civic and economic challenges of EU federalism : introduction by Matej Avbelj. [COBISS.SI-ID 154582019]
413. JAMBREK, Peter, CERAR, Miro, SANCIN, Vasilka, BUČAR, Bojko, PETRIČ, Ernest, RUPEL, Dimitrij, SENČAR, Igor, LOGAR, Anže, AVBELJ, Matej. Nacionalna konferenca: Odločanje z vetom ali s kvalificirano večino o skupni zunanji in varnostni politiki EU?. [COBISS.SI-ID 178213379]
414. AVBELJ, Matej. Iliberal democracy in Slovenia : online panels 8, Iliberalism in some CEE states, ICON'S annual conference, july 4-6 2022, Wrocław, Poland. [COBISS.SI-ID 114633475]
415. PECH, Laurent, MADURO, Miguel, AVBELJ, Matej. Rule of law and EU crises : Jean Monnet Conference, Role of Courts and the Rule of Law in the European Union. [COBISS.SI-ID 108285699]
416. AVBELJ, Matej. Uvodno predavanje : akademska konferenca Nove univerze, Kakšno Evropo hočemo?, četrtek 2. junij 2022 ob 9h, Nova univerza Mestni trg 23, Ljubljana, predavalnica Franceta Bučarja P5. [COBISS.SI-ID 110468867]
417. AVBELJ, Matej. Judicial dissent, ideology and three conceptions of law : [online panel] Ideology, dissent and (dis)trust at Constitutional Courts in Central Europe, ICON'S Mundo, [online conference] The Future of Public Law, july 6-9, 2021. New York: the International Society of Public Law (ICON-S), 2021. [COBISS.SI-ID 69599491]
418. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd. Recent developments in EU law and human rights law : the International and Comparative Law Forum of the Faculty of Law Union University Belgrade, 9 December 2021. [COBISS.SI-ID 150999555]
419. AVBELJ, Matej. Schmooze panel on checks and balances in the Covid-19 era : sesstion 6 final conference of the ERC project JUDI-ARCH, Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect. [COBISS.SI-ID 93751299]
420. BARDUTZKY, Samo (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant), ZAGORC, Saša (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). Okrogla miza "COVID in človekove pravice" o odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27.8.2020 o dveh odlokih vlade za zajezitev in obvladovanja epidemije, 23. 9. 2020, Evropska pravna fakulteta Nove Univerze. https://epf.nova-uni.si/okrogla-miza-o-odlocbi-ustavnega-sodisca-st-u-i-83-20-z-dne-27-8-2020-o-dveh-odlokih-vlade-za-zajezitev-in-obvladovanja-epidemije-2/. [COBISS.SI-ID 31694595]
421. AVBELJ, Matej, BADESCU, Gabriel, CABADA, Ladislav, TOMŠIČ, Matevž. Populism and the future of European democracy : roundtable Varieties of populisms in Europe in 12th Slovenian Social Science Conference "Observing Social Transformations: European Democracy and Development" and 12th Slovenian Jean Monet day, 7 December 2020. [COBISS.SI-ID 93748483]
422. AVBELJ, Matej. Ustavna izhodišča za pripravo osnutkov pokrajinske zakonodaje : delovni posvet Pokrajine v Sloveniji skozi pogled stroke, četrtek 26. november 2020, Dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 93745411]
423. AVBELJ, Matej. The Role of Judicial Ideology in Judicial Decision-making : predavanje na 10. Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji LegArg, 29. - 30. november 2019, Ljubljana. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2019. [COBISS.SI-ID 2048042468]
424. AVBELJ, Matej. Sudovi i vladavina prava : prispevek na Međunarodni konferenciji EU kao globalni lider u vladavini prava, Pravni fakultet u Zagrebu, 22. veljače 2019. Zagreb, 2019. https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/EU_Global_Leadership_in_the_Rule_of_Law__-_program_final.pdf. [COBISS.SI-ID 2048039396]
425. AVBELJ, Matej. EU financial regulation soft law in the member states - report on Slovenia : contribution at the International Second SoLaR Workshop: EU financial regulation soft law and its reception in the member states, London, 7.-8. 12. 2017. London, 2017. [COBISS.SI-ID 1024582241]
426. AVBELJ, Matej. Homo (post)-sovieticus and democratic backsliding in Central Europe : contribution at the International workshop/expert seminar Democratic backsliding & rule of law reforms in Europe, Nijmegen, 13. 12. 2017. Nijmegen, 2017. [COBISS.SI-ID 1024581985]
427. AVBELJ, Matej. Human dignity and EU legal pluralism : contribution at the Access Europe conference at the Vrije Universiteit, Amsterdam, 21. 11. 2017. Amsterdam, 2017. [COBISS.SI-ID 1024582753]
428. AVBELJ, Matej. Judicial ideology and the new constitutionalism : contribution at the international workshop The legitimacy of constitutional adjudication and governance beyond the state, Amsterdam, 20. 11. 2017. Amsterdam, 2017. [COBISS.SI-ID 1024582497]
429. AVBELJ, Matej (konzultant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (konzultant), IVANC, Blaž (konzultant), JAGRIČ, Timotej (konzultant). Umeščanje zdravstvene politike v znanstvene, etične okvire in okvire zmanjševanja škodljivosti za zdravje in socialo : sodelovanje na okrogli mizi na znanstvenem srečanju, Aktualnost različnih zdravstvenih politik, 6. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 89316099]
430. AVBELJ, Matej. What future for the European Union? : contribution at the International workshop Reforming the EU: Central European perspectives, Budapest, 28. 10. 2017. Budapest, 2017. [COBISS.SI-ID 1024583265]
431. AVBELJ, Matej. Inflation of Fundamental Rights in the European Union - A Critique : [predavanje na konferenci] Fundamental Rights Protection in Europe: Theory and Practice, Università degli studi di Milano, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Milano, Italy, 26-27 February 2016. Milan: Università degli studi di Milano, 27 February 2016. [COBISS.SI-ID 1024525665]
432. MRAK, Mojmir (diskutant), ACCETTO, Matej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant). Razprava o prihodnosti EU : Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti, razprava o prihodnosti Evropske unije, 7. oktober 2016, Cankarjev dom, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34315869]
433. AVBELJ, Matej. Visegrad at 25 - the Slovenian perspective : [predavanje na konferenci] The 25th Anniversary of the Establishment of the Visegrad Cooperation, Institute of International Relations, Prague, Czech Republik, 18 February 2016. Prague: Institute of International relations [etc.], 18 February 2016. [COBISS.SI-ID 1024527201]
434. AVBELJ, Matej. EU democracy in distress : an integral approach : predavanje na "Developing democracy: conversations on democratic governance in international, European and comparative law", Cambridge journal of international and comparative law 4th annual conference, University of Cambridge, 8 May 2015. Cambridge, 8. maj 2015. [COBISS.SI-ID 82829569]
435. AVBELJ, Matej. Postmoderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo : Mednarodni znanstveni simpozij "The Concept and Conceptions of Transnational and Global Law", Fakulteta za državne in evropske študije s podporo Agencije Republike Slovenije za raziskovanje in razvoj, 18. 6. 2015, Cankarjevo nabrežje 11 v Ljubljani. Ljubljana, 18. jun. 2015. http://www.fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1068-mednarodni-znanstveni-simpozij-the-concept-and-conceptions-of-transnational-and-global-law, https://youtu.be/kkp1VU9Tpd0, https://youtu.be/xLIFG2KWn3w. [COBISS.SI-ID 83271937]
436. HOOGERS, Gerhard, ROSSEM, Jan van, AVBELJ, Matej. Sovereignty within the EU : na conferenci Powers under External Pressure, 24 April 2015, University of Amsterdam. Amsterdam, 24. apr. 2015. http://acelg.uva.nl/news/events/content/conferences/2015/04/external.html. [COBISS.SI-ID 82811137]
437. AVBELJ, Matej, GRANDA, Stane, JANŠA, Janez, JUHANT, Janez, RUPEL, Dimitrij, VALIČ ZVER, Andreja, TURK, Žiga. Majniška deklaracija (1917, 1989, 2014) in vprašanja slovenske državnosti in odnosov z drugimi narodi : govor na posvetu o Majniški deklaraciji Slovensko stoletje 1917 - 2014, Ljubljana, 17. junija 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 6598234]
438. AVBELJ, Matej. Post-modernity and legal pluralism as a principled legal framework : predavanje na "Rethinking the boundaries of public law and public space: inaugural conference of the International Society of Public Law", June 26 2014, Florence. Florence: International Society of Public Law, 26. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 77887745]
439. AVBELJ, Matej. In search of the legal paradigm: between constitutionalism and pluralism : predavanje na "4th Harvard Law Schoolʼs Institute for Global Law & Policy", workshop in Qatar January 4-14, 2013, Doha(Qatar). Qatar: Hamad bin Khalifa University, 7. jan. 2013. http://www.harvardiglp.org/network-news/2013experiences/#matej. [COBISS.SI-ID 74869249]
440. AVBELJ, Matej. The pluralist conception of sovereignity and the theory of European Union : predavanje na 16th Annual Irish European Law Forum - Changing sovereignity in Europe, 6th December 2013, University College Dublin. Dublin: University College, 6. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 76503041]
441. AVBELJ, Matej. Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za demokratično in pravno državo : predavanje na okrogli mizi. Brdo pri Kranju, 21. okt. 2013. [COBISS.SI-ID 76646401]
442. AVBELJ, Matej. European integration as a union : predavanje na W. G. Hart legal workshop 2011 "Sovereignty in question", 28 to 30 June 2011, Institute of Advanced Legal Studies, London. London: University of London. School of Advanced Study, 28. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 70283265]
443. KNEZ, Rajko, AVBELJ, Matej. Evropsko državljanstvo - od Homo Economicus do Homo Politicus : predavanje na uvodnem srečanju Akademskega foruma FDŠ, 11. oktober 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4277803]
444. AVBELJ, Matej. Overcoming the world in between - the case of Slovenia : predavanje na konferenci "Legal culture in transition: supranational and international law in national courts", June 17-18, 2011, Opatija. Opatija: Jean Monet Inter-University Centre, 17. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 70292481]
445. AVBELJ, Matej. Prednost prava EU pred nacionalnim načelom pravnomočnosti : predavanje na 4. konferenci evropskega in primerjalnega prava, 24. marec 2011, Ljubljana. Ljubljana: Slovensko društvo za evropsko pravo, 23. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 70292737]
446. AVBELJ, Matej. Sovereignty and European integration : predavanje na Mednarodni konferenci o pravni teoriji in pravni argumentaciji, 12. november 2011, Nova Gorica. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 12. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 70283521]
447. AVBELJ, Matej. Educational services and the rights of students: consumers or citizens? : User's rights and market regulation, International Summer School, University of Udine, Italy, 20th-30th July 2010. Udine, 2010. [COBISS.SI-ID 1024148321]
448. AVBELJ, Matej. Pluralism as a placeholder narrative : Federalism and separation of powers in comparative perspective, 2nd Part, 16-17 August 2010, Ann Arbor, Michigan. Ann Arbor, 2010. [COBISS.SI-ID 1024146785]
449. AVBELJ, Matej. Report on Slovenia : "National judges and supranational laws on the effective application of the EC law and the ECHR": conference for the two years of the Stals projects, Sant' Anna School of Advanced Studies, Pisa, January 15-16, 2010. Pisa, 2010. [COBISS.SI-ID 1024149089]
450. AVBELJ, Matej. Scholars, sholarship and EU law : [prispevek na UACES 40th Annual Conference "Exchanging Ideas on Europe: Europe at a Crossroads", Bruges (Belgija), 6.-8.sep.2010]. Bruges, 2010. [COBISS.SI-ID 1024150625]
451. AVBELJ, Matej. What could EU learn from American State-building by looking at the right place? : The EU and US in comparison: the constitutional genesis and evolution of federalized democracy, American University School of Public Affairs, 6th December 2010, Whashington DC. Whashington, 2010. [COBISS.SI-ID 1024148065]
452. AVBELJ, Matej. Constitutionalism as a placeholder narrative for European integration? : "Kelsen, Schmitt, Arendt and the Possibilities of (International) Law" - Workshop I: Constitutionalisation, 11-12 June 2009, Leipzig. Leipzig, 2009. [COBISS.SI-ID 1024147553]
453. AVBELJ, Matej. Swan song of constitutionalism? : "Economic, political and societal position and role of the European Union and its memebers states in the time of global instability", 1st Slovenian Scoial Science Conference, 23-25th October 2009, Fiesa. Fiesa, 2009. [COBISS.SI-ID 1024148833]
454. AVBELJ, Matej. Thou shalt not be called constitutionalism : Constitutional pluralism in the European Union and beyond, 20-21 March 2009, St Anne's College, Oxford. Oxford, 2009. [COBISS.SI-ID 1024147041]
455. AVBELJ, Matej. Revisiting flexible integration in times of post-enlargement and the lustration of EU constitutionalism : Re-thinking the European Constitution in the Enlarged European Union, Jean Monnet seminar, University of Zagreb, School of Law, April 20-27, 2008, Dubrovnik. Dubrovnik, 2008. [COBISS.SI-ID 1024150369]
456. AVBELJ, Matej. Uniformity and differentiated integration : Exchanging ideas on Europe, 1-3 September 2008, University of Edinburgh, Edinburgh. Edinburgh, 2008. [COBISS.SI-ID 1024159585]
457. AVBELJ, Matej. The EU constitutionalisms : Late Summer school: Foundation of European Law, 24-27 September 2007, Helsinki. Helsinki, 2007. [COBISS.SI-ID 1024147297]
458. AVBELJ, Matej. Structural principles of the European legal order : [presented at] The Legal and Political Theory Working Group Meeting, 14.11.2007, Firenze. Firenze, 2007. [COBISS.SI-ID 1024152929]
459. AVBELJ, Matej. The nature of the European legal order : [presented at] The Legal and Political Theory Working Group Meeting, 15.11.2006, Firenze. Firenze, 2006. [COBISS.SI-ID 1024153185]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

460. AVBELJ, Matej. Constitutionalism and European Federation : [lecture at] Humboldt Colloquium “Research Collaborations in Transition – Opportunities and Challenges for the Humboldt Network” 21 – 23 September 2023 Rome, Italy = Humboldt-Kolloquium „Forschungskooperationen im Wandel – Chancen und Herausforderungen für das Humboldt-Netzwerk“ 21. – 23. September 2023 Rom, Italien. [COBISS.SI-ID 167428611]
461. AVBELJ, Matej. The enduring legitimisation of European integration by reference to peace? : High-level Conference on The Impact of War (in Ukraine) on the EU, 27. 3. - 28. 3. 2023, Verversdijk, European Legal Studies Department of the College of Europe, Bruges. [COBISS.SI-ID 147271683]
462. AVBELJ, Matej. Framing: Concepts and Political Science : Transition 2.0: reestablishing constitutional democracy in a EU-member state, 16 to 17 March 2023 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law Im Neuenheimer Feld 535, 69120 Heidelberg Room 038 / via zoom. [COBISS.SI-ID 146192643]
463. AVBELJ, Matej. The European impact on law & religion in Slovenia : modulo Jean Monnet ''the European impact on law & religion in Italy and beyond'', lunedì 8 novembre 2021, lunedì 15 novembre 2021, [Trieste]. Università degli Studi di Trieste: EUL&RIT, 2021. [COBISS.SI-ID 92783363]
464. AVBELJ, Matej. Svoboda vere in vesti v slovenskem šolskem prostoru : vabljeno predavanje, Etični simpozij, Akademsko društvo pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 11. 10. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024583521]
465. UDE, Lojze (diskutant), SOVDAT, Jadranka (diskutant), FLORJANČIČ, Damijan (diskutant), KERŠEVAN, Erik (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant). Vloga sodstva v pravni državi : okrogla miza na konferenci 43. Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 12. do 14. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 513834104]
466. AVBELJ, Matej. Anti-doping in pravica do zasebnosti v pravu EU in Sveta Evrope : predavanje na Znanstveni konferenciji Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu, 18. svibnja 2015, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 18. maj 2015. [COBISS.SI-ID 82829057]
467. AVBELJ, Matej. The EU between unity and disunity : how much particularism is too much? : predavanje na "Hungarian particularism in the European Union: politico-legal perspectives", a conference organised by the Center for European Union Research (CEU) and the Lendület-Hpops Research Group (MTA), 15 May 2015, Central European University, Budapest. Budimpešta, 15. maj 2015. [COBISS.SI-ID 82830081]
468. AVBELJ, Matej. Undoing the remnants of the deeply illiberal past in the judiciary in a constitutional way : the case of Slovenia : vabljeno predavanje na International Conference "25 years after the transformation: law and legal culture in Central and Eastern Europe between continuity and discontinuity", 16-17 April 2015, Brno, Czech Republic. Brno, 16. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 82201345]
469. AVBELJ, Matej. Erosion of EU rule of law in member states : the case of Slovenia : public lecture at Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, July 10th, 2014. Berlin, 10. jul. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=xQrYJLYg4l8. [COBISS.SI-ID 78983425]
470. AVBELJ, Matej. Javno pravo v dobi transnacionalnega prava : [vabljeno predavanje na] III. doktorski znanstvenoraziskovalni mednarodni konferenci, 27. maj, 2014, Nova Gorica, Slovenija. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 1024561009]
471. AVBELJ, Matej. Položaj in prihodnost Slovenije v EU : vabljeno predavanje na Odboru za zadeve Evropske unije, Državni zbor RS, 9. maj 2014, Ljubljana. Ljubljana, 9. maj 2014. [COBISS.SI-ID 78764545]
472. AVBELJ, Matej. Post-modernity of transnational law and legal pluralism : vabljeno predavanje na The Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA ), 14. April 2014, Prague. Praga, 14. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 78342913]
473. AVBELJ, Matej, HORVAT, Jožef, MENCINGER, Jože, RANT, Vasja, RUPEL, Tadej. Slovenija v Evropski uniji, Slovenija in Evropska unija : 10 let pozneje : na 25. slovenskih politoloških dnevih "Slovenija, Evropska unija in NATO: deset let pozneje", Fakulteta za družbene vede, 29. maj 2014, Ljubljana. Ljubljana, 29. maj 2014. http://www.spod.si/en/node/45. [COBISS.SI-ID 78982145]
474. AVBELJ, Matej. Conflicts inside the Union - constitutional v. pluralist appraisal : predavanje na conference "The enforcement of EU law against member states", Hungarian Academy of Sciences, Budapest, on 21 May 2013. Budapest: Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 21. maj 2013. [COBISS.SI-ID 74652161]
475. AVBELJ, Matej. Emerging Constitutional Orders? Comment : na "Workshop of the DFG research project Die Konstitutionalisierung transnationaler Räume", Dresden, July 18-19, 2013. Dresden: Technische Universität, 19. jul. 2013. http://www.theorieblog.de/wp-content/uploads/2013/07/Global-Constitutionalism-in-Dresden2.pdf. [COBISS.SI-ID 75052545]
476. AVBELJ, Matej. Predpostavke normalne demokratične in pravne države : na Pučnikovih dnevih 2013, 19. april 2013, Grand hotel Union, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 19. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 74333441]
477. AVBELJ, Matej. Mapping the naratives of European integration - the EU legal world before and after constitutionalism : predavanje na konferenci Institutionalization in question: revisiting the foundational logics of European integration by law, 12. December 2011, Copenhagen. Copenhagen: University, 12. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 70284033]
478. AVBELJ, Matej. Sovereignty, European integration and transnational law : predavanje na "How constitutional is transnational law?, September 23, [2011], Pisa. Pisa: STALS, 23. sep. [2011]. [COBISS.SI-ID 70292993]
479. AVBELJ, Matej. Integrity between polities and legal orders : 1. mednarodna konferenca o pravni argumentaciji LegArg2009: Pravna argumentacija in izzivi sodobne Evrope, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 15.-16.10.2009 = 1st International Legal Argumentation Conference LegArg2009: Legal argumentation and the challenges of modern Europe, Nova Gorica, October 15th-16th 2009. Nova Gorica, 2009. http://legarg.atspace.com/. [COBISS.SI-ID 1024154465]

3.25 Druga izvedena dela

480. GRIESSER PEČAR, Tamara, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Brez pravice do pritožbe : okrogla miza, 18. maja 2022, Nova univerza, predavalnica Franceta Bučarja. [COBISS.SI-ID 108285955]
481. AJANOVIĆ HOVNIK, Sanja (diskutant), KERŠEVAN, Erik (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant). Okrogla miza ob izidu posodobljenega komentarja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) : Ljubljana, 13. septembra 2022. [COBISS.SI-ID 123794691]
482. BROŽIČ, Liliana (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), PETRIČ, Ernest (diskutant), RUPEL, Dimitrij (diskutant), BOŽIČ, Dobran (diskutant). Posledice ruske agresije nad Ukrajino za nacionalno varnost Slovenije v spreminjajoči se ustavni zgradbi Evropske unije : Akademski forum Nove univerze, online, 15. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 124329475]
483. AVBELJ, Matej (voditelj oddaje), TRSTENJAK, Verica (diskutant), WEINGERL, Petra (diskutant), SVETINA, Peter (diskutant), MOŽINA, Damjan (diskutant). Akademski forum Nove Univerze: Temeljne pravice v EU : 14. 4. 2021, online. [COBISS.SI-ID 61068291]
484. AVBELJ, Matej. Pozdravni nagovor : III. konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, 18. november, zoom. [COBISS.SI-ID 92558851]
485. AVBELJ, Matej (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant). E-Akademski forum Nove univerze ob izidu knjige "The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond" : 16. april 2020, Ljubljana. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Vabilo.pdf, https://euniverza.eu/predavanja/akademski-forum-pogovor-ob-izidu-knjige-the-impact-of-european-institutions-on-the-rule-of-law-and-democracy-slovenia-and-beyond/?fbclid=IwAR0Z4aQc8_IE7JjoQ3_ijE-_yldZZY859SzefsdhHOaRYZc9auYp4LdfVtA. [COBISS.SI-ID 13236739]
486. AVBELJ, Matej (diskutant), FERRARI, Florence (diskutant), HUDINA, Ulla Marija (diskutant), VATOVEC, Katarina (diskutant). Akademski forum Nove univerze. 2., 10 let Lizbonske pogodbe - pogled v prihodnost : 12. december 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048053476]
487. AVBELJ, Matej (diskutant), MASTEN, Igor (diskutant), NOČ, Marko (diskutant), TRILLER VRTOVEC, Katja (diskutant). Akademski forum Nove univerze. Kriza zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji : 25. marec 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048052964]
488. AVBELJ, Matej (diskutant), RUPEL, Dimitrij (diskutant), VODOPIVEC, Ines (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), GRDINA, Igor (diskutant). Akademski forum Nove univerze in Katedrale svobode. Konvencije za nacionalni program : 20. junij 2019, v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2048056292]
489. AVBELJ, Matej (diskutant), ČOKL, Vanessa (diskutant), WEINGERL, Petra (diskutant), SENČAR, Igor (diskutant), KRAČUN, Tine (diskutant). Okrogla miza : (dez)integracija Evrope : 26. november 2019, Maribor. [COBISS.SI-ID 2048053988]
490. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant). Okrogla miza ob zaključku projekta Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji : akademski forum Nove Univerze, 9. januar 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048036580]
491. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant). Okrogla miza ob zaključku projekta Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji : akademski forum Nove Univerze, 9. januar 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048040420]
492. AVBELJ, Matej (konzultant), ČOKL, Vanessa (konzultant), WEINGERL, Petra (konzultant), SENČAR, Igor (konzultant), KRAČUN, Tine (konzultant). Okrogla miza: (Dez)integracija Evrope : okrogla miza v okviru jesenske šole Fakultete za državne in evropske študije Nove Univerze in raziskovalnega projekta Integralna teorija prihodnosti EU, podprtega s strani ARRS, 26. november 2019, v prostorih Fakultete za državne in evropske študije Nove Univerze, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5812779]
493. AVBELJ, Matej (diskutant), HONEY, Sophie (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), MALLY, Igor (diskutant). Otvoritvena slovesnost in Akademski Forum Nove univerze. 1., Prihodnost Evropske unije - izzivi : 1. oktober 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048053220]
494. AVBELJ, Matej. Sodna ideologija : vabljeno predavanje v okviru obveznega predmeta Ustavno procesno pravo, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2. 12. 2019. Ljubljana, 2019. [COBISS.SI-ID 2048040676]
495. JUSTINEK, Gorazd (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant), PODLIPNIK, Jernej (diskutant), AUER, Stojan (diskutant). Akademski forum Nove univerze. Vladavina prava, podjetništva in davkov : 23. november 2018, Maribor. [COBISS.SI-ID 2048037604]
496. AVBELJ, Matej (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant). Akademski forum Nove univerze. Država in svobodna podjetniška pobuda : 25. oktober 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048052708]
497. JUSTINEK, Gorazd (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), DAVIES, Gareth Trevor (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), FARAGUNA, Pietro (diskutant). Akademski forum Nove univerze ob izidu knjige dr. Mateja Avblja. Constitutional Challenges of Legal Pluralism in the European Union : 22. oktober 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048037348]
498. AVBELJ, Matej (diskutant), ŠUŠTERŠIČ, Janez (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), KRIVIC, Matevž (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), ZOBEC, Jan. Okrogla miza v okviru projekta Ideologija na sodiščih : 30. november 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048052452]
499. AVBELJ, Matej (diskutant), AUGENSTEIN, Daniel (diskutant), et al. The view from the "North" and the "South" : panel 1 : The future of the rule of law and democracy in Europe, Ljubljana, 14 December 2018. [COBISS.SI-ID 2048054244]
500. AVBELJ, Matej. The future of the European Union - EU as a non-statist federation : gostujoče predavanje, izvedeno 23. 5. 207 na Humboldtovi Univerzi v Berlinu v okviru Berlin Colloquium on Global and Comparative Public Law. [COBISS.SI-ID 1024725105]
501. JAKLIČ, Klemen, AVBELJ, Matej, NUSSDORFER, Vlasta, PAVLIHA, Marko, SANCIN, Vasilka. Kako (ne) razumemo ustavno(-e) demokracijo(-e) : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2017, Ljubljana, Hotel Lev, 28. november 2017. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 1024464864]
502. AVBELJ, Matej, CERAR, Miro, NUSSDORFER, Vlasta, PAVLIHA, Marko, SANCIN, Vasilka, JAKLIČ, Klemen, TERŠEK, Andraž, ZOBEC, Jan. Pravo in politika - zaveznika ali nasprotnika? : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2016, Ljubljana, Hotel Lev, 30. november 2016. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 1024468192]
503. AVBELJ, Matej. Sociology of (Slovenian) constitutional democracy : gostujoče predavanje, izvedeno 8. 5. 207 na Humboldtovi Univerzi v Berlinu v okviru Berlin Colloquium on Global and Comparative Public Law ter 10. 5. 2017 na pravni fakulteti Univerze v Helsinkih. [COBISS.SI-ID 1024725361]
504. AVBELJ, Matej (diskutant), HASKELL, John (diskutant), KUKOVEC, Damjan (diskutant), ERBEŽNIK, Anže (diskutant). A Federal Union : its Competencies, Governance and Fundamental Rights : "The new Constitutional process for the new European Union" : Jubilee Event and International Conference on the Tenth Anniversary of the European Faculty of Law : European Faculty of Law, 18th - 19th of May, 2016, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 19.5.2016. http://www.evro-pf.si/media/website/2016/04/Program-konference-2.pdf. [COBISS.SI-ID 1024673137]
505. AVBELJ, Matej (diskutant), NAHTIGAL, Matjaž (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), VUKSANOVIĆ, Igor (diskutant). Kakšna demokracija? : panelna razprava na dogodku "Sistem za boljšo demokracijo", Klub Cankarjevega doma, Ljubljana, 12. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 35494493]
506. MASTEN, Igor (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), BRATUŠEK, Alenka (diskutant), TOMC, Romana (diskutant), VRŠNAK, Jure (diskutant). Kateri so naslednji koraki poglabljanja EMU? : konferenca "EU danes - je čas za tesnejšo integracijo?", Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 4. maj 2016. Ljubljana: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016. http://ec.europa.eu/slovenia/documents/2016-0504-konf-o-poglabljanju-monetarne-unije-emu.docx. [COBISS.SI-ID 1024672881]
507. TERŠEK, Andraž, AVBELJ, Matej, TOPLAK, Jurij, ZAGORC, Saša, PAVČNIK, Tomaž, NOVAK, Marko. Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov : vodenje okrogle mize na konferenci 42. Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 13. - 15. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 1538859460]
508. MRAK, Mojmir (diskutant), ACCETTO, Matej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant). Razprava o prihodnosti EU : okrogla miza o prihodnosti Evropske unije ''Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti', RSMZZ, Ljubljana, 7. oktobra 2016. [COBISS.SI-ID 34702685]
509. TOMC, Romana (diskutant), RAŠČAN, Stanislav (diskutant), BEKEŠ, Andrej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant). Conference on the partnership between EU and Japan : Opportunities for economic and social cooperation : razprava, Ljubljana, Hotel Union, 16. October 2015. Ljubljana: Hotel Union, 2015. [COBISS.SI-ID 1024458849]
510. BROŽIČ, Liliana, AVBELJ, Matej, MURŠIČ, Bojana, KAVČIČ, Aleksander, LOGAR, Anže. Kako znanja pridobljena na FDŠ prispevajo k večji kakovosti dela poslancev : Akademski forum Fakultete za državne in evropske študije, 8. 4. 2015, Brdo pri Kranju. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije, 2015. [COBISS.SI-ID 1024475745]
511. AVBELJ, Matej, KRIVIC, Matevž, ŽIŠT, Damijana. Predstavitev knjige dr. Mateja Avblja, Nepravna država : 30. junija ob 14. uri v kavarni Slamič na Kersnikovi ulici 1 v Ljubljani. Ljubljana, 30. jun. 2015. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=145916. [COBISS.SI-ID 83270913]
512. AVBELJ, Matej (diskutant), CZARNOTA, Adam W. (diskutant), FIKFAK, Veronika (diskutant), FARAGUNA, Pietro (diskutant), ZOBEC, Jan (diskutant), LACHMAYER, Konrad (diskutant), VARJU, Marton (diskutant), VARAKI, Maria (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), MASTEN, Igor (diskutant), BUGARIČ, Bojan (diskutant), GIBBS, Alun Howard (diskutant), ČRNČEC, Damir (diskutant), AUGENSTEIN, Daniel (diskutant), TURK, Žiga (diskutant), ZAGORC, Saša (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant). Rule of Law and the Economic Crisis: Causes, Correlations and Consequences : 2nd Annual Rule of Law Conference, Evropska Slovenija, Mengeš, 24. - 25. septembra 2015. Mengeš: Evropska Slovenija, 2015. [COBISS.SI-ID 1024459105]
513. AVBELJ, Matej, CERAR, Miro, HOJNIK, Janja, MATOZ, Franci, NUSSDORFER, Vlasta, TERŠEK, Andraž, ZIDAR KLEMENČIČ, Nina, JAKLIČ, Klemen. (A)moralnost pravnikov : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2014, Ljubljana, dvorana Karantanija, Hotel Lev, 2. december 2014. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 1024464096]
514. AVBELJ, Matej. Evropa v Sloveniji in Slovenija v Evropi : predavanje na "Čajanki ob petih", 25. april 2014, Mestni muzej Ljubljana. Ljubljana: Društvo Evropska Slovenija, 25. apr. 2014. http://evropskaslovenija.si/wp-content/uploads/2014/04/Vabilo-ES-25.4..pdf. [COBISS.SI-ID 78341633]
515. GOETSCHEL, Laurent (diskutant), WIŚNIEVSKI, Jakub (diskutant), NAJŠLOVÁ, Lucia (diskutant), JUKIĆ, Igor (diskutant), BRGLEZ, Milan (diskutant), GAISER, Laris (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant). Evropska unija kot globalni partner : posvet v okviru projekta "Več Evrope več Slovenije", 23. januar 2014, Grad Jable, Loka pri Mengšu. Loka pri Mengšu, 23. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 77725441]
516. AVBELJ, Matej. Ideja Evropske Slovenije : predavanje na Pomladanski šoli FDŠ "Evropska Slovenija med teorijo in prakso", 14. april 2014, Brdo pri Kranju. Brdo pri Kranju, 14. apr. 2014. http://www.fds.si/images/stories/fds/dokumenti/2013-aktualno/pomladnasola.pdf. [COBISS.SI-ID 78342657]
517. BROŽIČ, Liliana, AVBELJ, Matej, GABROVEC, Rudolf, SLAK, Leon. Akademski forum : 18. novembra 2013 na Brdu pri Kranju. Brdo pri Kranju, 2013. [COBISS.SI-ID 9603870]
518. AVBELJ, Matej. EU Law and Slovenia : predavanje na Katoliškem inštitutu za tuje študente na izmenjavi (CEEPUS), 3. 4. 2013, Ljubljana. Ljubljana: Katoliški inštitut, 3. apr. 2013. http://www.katoliski-institut.si/sl/dogodki/295-ceepus-avbelj. [COBISS.SI-ID 74334977]
519. KLEMENČIČ, Goran, CERAR, Miro, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Korupcija vs. etika v Sloveniji : okrogla miza 24. aprila 2013, na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 24. apr. 2013. http://www.evro-pf.si/2013/04/24/danes-okrogla-miza-korupcija-vs-etika-v-sloveniji/. [COBISS.SI-ID 74275329]
520. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŽALEC, Bojan. [Moč in nemoč države v luči prava in etike : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 20. mar. 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 6101338]
521. AVBELJ, Matej, VODOVNIK, Žiga, BRŠČIČ, Bernard. Vloga države v moderni družbi : 4. 4. 2013, Fakulteta za družbene vede Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 4. apr. 2013. http://vimeo.com/40447830. [COBISS.SI-ID 74339841]
522. UDE, Lojze, CERAR, Miro, HOJNIK, Janja, AVBELJ, Matej, PAVLIHA, Marko. Deset najvplivnejših pravnikov 2012 : 4. 12. 2012, Ljubljana. Ljubljana: IUS Info, 4. dec. 2012. http://www.youtube.com/watch?v=WU9IMUM1UBI. [COBISS.SI-ID 74339585]
523. AVBELJ, Matej. Four visions of constitutional pluralism : symposium, 11.01.2008, Firenze. Firenze, 2008. http://www.iue.it/LAW/Events/FourVisionsSymposiumJan2008.pdf. [COBISS.SI-ID 1024152673]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

524. Dignitas : revija za človekove pravice. AVBELJ, Matej (urednik 2010-2017, član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Nova revija, 1999-Ljubljana: Nova revija, 1999-2010Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010-2013Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2013-. ISSN 1408-9653. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7. [COBISS.SI-ID 98923520]
525. German law journal. AVBELJ, Matej (član uredniškega odbora 2014-). [S. l.]: German Law Journal, 2000-. ISSN 2071-8322. http://www.germanlawjournal.com/, https://heinonline.org/HOL/Index?index=journals/germlajo&collection=journals, https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal. [COBISS.SI-ID 14301234]
526. Zbirka Mednarodno pravo. AVBELJ, Matej (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve: Fakultete za družbene vede, 2011-. http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/zakonodaja_in_dokumenti/diplomatska_knjiznica/zbirka_mednarodno_pravo/. [COBISS.SI-ID 74334465]
527. Pravna praksa : PP. AVBELJ, Matej (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1982-Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1982-2000Ljubljana: GV založba, 2001-. ISSN 0352-0730. http://www.pravnapraksa.si/autologin.aspx. [COBISS.SI-ID 16073730]
528. AVBELJ, Matej (urednik). The future of EU constitutionalism. Oxford [etc.]: Hart, 2023. 256 str. Modern studies in European law, vol. 116. ISBN 978-1-50996-286-0, ISBN 978-1-50996-288-4, ISBN 978-1-50996-287-7. [COBISS.SI-ID 146190083]
financer: An integral theory on the future of the European Union, No. J5-1791 (A)
529. AVBELJ, Matej (urednik). The future of Europe - the view on and from Central and Eastern Europe : booklet of abstracts : conference, organized by the Faculty of Government and European Studies and the Jean Monnet Chair at the New University, 18. 5. 2023 Ljubljana, Nova univerza. Ljubljana: Nova univerza, 2023. 15 str. [COBISS.SI-ID 152465155]
530. AVBELJ, Matej (urednik). Kakšno Evropsko unijo hočemo?. Nova Gorica: Nova univerza, Znanstvena založba, 2023. 189 str. ISBN 978-961-95520-5-6. [COBISS.SI-ID 143527171]
531. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŠUŠTERŠIČ, Snežana, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, VATOVEC, Katarina, JEVŠEK PEZDIR, Ana, DOLJAK, Anja, REMŠKAR, Kristian, STANIŠIČ, Maja, AVBELJ, Matej (urednik), ŠUŠTERŠIČ, Janez (urednik). Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. 309 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 53723139]
532. AVBELJ, Matej (urednik). Mednarodna konferenca "Future of EU Constitutionalism" = International Conference "Future of EU Constitutionalism" : knjižica povzetkov = booklet of abstracts : Ljubljana, 23.-24. September 2021. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. 55 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 98806019]
533. DEUS - Nova univerza. Nova Gorica: Nova univerza, 2019-. ISSN 2738-5469. https://deus.nova-uni.si/. [COBISS.SI-ID 46208771]
534. AVBELJ, Matej, AVBELJ, Matej (urednik). Izgradnja ustavne demokracije : liber amicorum Peter Jambrek. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2019. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-3-9. [COBISS.SI-ID 303043328]
535. AVBELJ, Matej (urednik). Knjižica povzetkov = Booklet of abstracts. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2019. ISBN 978-961-6901-13-0. https://nova-uni.si/images/knjiznica/e-gradiva/Booklet_of_abstracts_Judicial_Ideology.pdf. [COBISS.SI-ID 301742080]
536. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTRUS, Dušan, ŠTURM, Lovro, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, VALENTINČIČ, Dejan, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, ČEBULJ, Janez (avtor, član uredniškega odbora), FERK, Petra, FERK, Boštjan, MULEC, Breda, NERAD, Sebastian, PETRIČ, Ernest, BOŠNJAK, Marko, ERBEŽNIK, Anže, MAVČIČ, Arne, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
537. DAVIES, Gareth Trevor (urednik), AVBELJ, Matej (urednik). Research handbook on legal pluralism and EU law. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, cop. 2018. VIII, 427 str., ilustr. Research handbooks in European law. ISBN 978-1-78643-308-4. DOI: 10.4337/9781786433091. [COBISS.SI-ID 2053211318]
538. VODOPIVEC, Ines (avtor, član uredniškega odbora), ČEŠAREK, Ana. Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del. Nova Gorica: Nova univerza, 2018. ISBN 978-961-94502-0-8. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Tehnicna_navodila_za_izdelavo_zakljucnih_nalog-4.-7.-2017.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VBV1KSQ5. [COBISS.SI-ID 296392704]
539. AVBELJ, Matej (urednik), FONTANELLI, Filippo (urednik), MARTINICO, Giuseppe (urednik). Kadi on trial : a multifaceted analysis of the Kadi trial. London; New York: Routledge, 2014. XII, 222 str. Routledge research in EU law. ISBN 978-0-415-64031-2. [COBISS.SI-ID 78761217]
540. AVBELJ, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila), DOVŽAN, Gašper (urednik, avtor dodatnega besedila), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila), MOVRIN, Miha (urednik, avtor dodatnega besedila). Evropska Slovenija. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. LV, 424 str. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-92463-9-9, ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 266294272]
541. GULIČ PIRNAT, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju [i. e.] v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6731-08-9. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9WXTLWRD. [COBISS.SI-ID 269418752]
542. BUGARIČ, Bojan (avtor, urednik), ANDOLJŠEK, Žiga, TRPIN, Gorazd, GABER, Slavko, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, AVBELJ, Matej (urednik). Okrogla miza neodvisnih akademskih strokovnjakov "Kritična analiza predloga ZViS-1". Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, [št.] 59/60, str. 33-48. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 78494977]
543. AVBELJ, Matej (urednik), KOMÁREK, Jan (urednik). Constitutional pluralism in the European Union and beyond. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2012. XXVIII, 424 str. Studies of Oxford Institute of European and Comparative Law, vol. 14. ISBN 1-84946-125-2, ISBN 978-1-84946-125-2. [COBISS.SI-ID 11711057]
544. Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca. [Nova Gorica: s. n., 2012]. [1 CD-rom]. [COBISS.SI-ID 29930713]
545. AVBELJ, Matej, ČRNČEC, Damir, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JAMBREK, Peter, RUPEL, Dimitrij, STRAHOVNIK, Vojko, ZOBEC, Jernej, ŽALEC, Bojan, AVBELJ, Matej (urednik). Izzivi moderne države. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije, 2012. 160 str. ISBN 978-961-91541-9-9. [COBISS.SI-ID 259576576]
546. AVBELJ, Matej (urednik), MAVČIČ, Arne (urednik), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (urednik). Programme. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2012. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6901-00-0. http://evro-pf.si/media/website/2014/02/II-DR-ZNANST-MEDN-KONF-_zbornik-prispevkov-3.pdf. [COBISS.SI-ID 262610432]
547. AVBELJ, Matej (urednik). Izbor in povzetek študij Beneške komisije : zaščita manjšin, volitve in volilna pravica, svoboda izražanja in parlamentarna demokracija. Dignitas : revija za človekove pravice. 2009, [št.] 41/44, str. 175-202. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 254848512]
548. AVBELJ, Matej (urednik), KOMÁREK, Jan (urednik). Four visions of constitutional pluralism. San Domenico di Fiesole: European University Institute, 2008. 37 str. EUI working paper, Law, no. 21, 2008. ISSN 1725-6739. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/9372/LAW_2008_21.pdf?sequence=1. [COBISS.SI-ID 14229298]

Mentor pri doktorskih disertacijah

549. CIGOJ, Maja. Neodvisna, nepristranska, odgovorna sodna veja oblasti – steber politične prihodnosti in vladavine prava v Evropski uniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Cigoj], 2021. 270 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8593&lang=slv. [COBISS.SI-ID 91481347]
550. AHMETOVIĆ, Aldijana. Izstop države članice iz Evropske unije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Ahmetović], 2020. 246 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7747&lang=slv. [COBISS.SI-ID 40510211]
551. NOTAR, Uroš. Sovereign debt issuance on debt capital markets : doctoral dissertation. Nova Gorica: [U. Notar], 2020. 413 str., graf prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7745&lang=slv. [COBISS.SI-ID 47822595]
552. BATAGELJ, Polona. Vpliv transnacionalnega prava na preobrazbo države : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Batagelj], 2020. 237 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7736&lang=slv. [COBISS.SI-ID 40520195]
553. LEVIČAR PRAZNIK, Brigita. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in proces Patria : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Levičar Praznik], 2019. 8 f., 9-185 str. [COBISS.SI-ID 2053312182]

Mentor pri magistrskih delih

554. DOLINAR, Damijan. Produktna odgovornost v Evropski uniji : magistrsko delo. Kranj: [D. Dolinar], 2016. VI f., 231 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1598&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024548961]
555. STRAH, Robert. Učinkovito raziskovanje dejavnikov nastanka prometnih nesreč : magistrsko delo. Kranj: [R. Strah], 2016. VIII, 100 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1657&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024562273]
556. KAVŠEK, Nuša. Predhodno odločanje pred sodiščem EU in slovenska sodišča : magistrsko delo. Kranj: [N. Kavšek], 2014. V, 142 str., ilustr. http://www.fds.si/attachments/article/398/Nusa%20Kavsek.pdf. [COBISS.SI-ID 1024441441]
557. MURŠIČ, Bojana. Ustavnopravni vidiki neposrednega odločanja državljanov in možnosti ustanovitve ožjih delov občin : magistrsko delo. Kranj: [B.Muršič], 2012. VI, 102 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2096&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024384097]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

558. ZONTA, Robert. Kolizija človekovih pravic v ustavnosodni presoji : magistrsko delo. Kranj: [R. Zonta], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (117 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10007. [COBISS.SI-ID 167057667]
559. BREGANT, Zarja. Obvezno cepljenje kot pogoj za vrnitev k ustaljenemu načinu življenju : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Bregant], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (74 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10174. [COBISS.SI-ID 176961795]
560. TERŠAR, Tanja. Spoštovanje vladavine prava v EU na primeru Republike Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Teršar], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (143 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10122. [COBISS.SI-ID 173616643]
561. ZRIM, Teja. Spoštovanje vladavine prava v Evropski uniji : poljski problemi in reagiranje evropskih institucij : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zrim], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (91 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9754. [COBISS.SI-ID 156135683]
562. JAVORNIK, Matejka. Svoboda gospodarske pobude v Evropski uniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Javornik], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (88 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9698&lang=slv. [COBISS.SI-ID 153012227]
563. KOLETIČ, Alesia. Analiza sodbe Evropskega sodišča v zadevi C-311/18 : »Schrems II« : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Koletič], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (90 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9500&lang=slv. [COBISS.SI-ID 135714307]
564. ŠERBEL, Marko. Kolikokrat in zakaj ne soglašajo sodniki na slovenskem ustavnem sodišču? : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šerbel], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (93 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8676&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96104963]
565. GROSSMAN, Mark. Pravo in umetna inteligenca : regulacija, revizija ter odgovornost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Grossman], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 104 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8648&lang=slv. [COBISS.SI-ID 95156739]
566. JANŠA, Maja. Prihodnost razvoja EU kot sui generis federacije : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Janša], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (138 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8721&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98659075]
567. GRAF MLINAR, Ana. Samoodločba in ustavnopravni vidik evtanazije v Sloveniji : magistrsko delo. Kranj: [A. Graf Mlinar], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (81 str.)), ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9024&lang=slv. [COBISS.SI-ID 115436035]
568. ROSTAN, Špela. Mediji in državnozborske volitve v Republiki Sloveniji v letu 2018 : magistrsko delo. Kranj: [Š. Rostan], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 124 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8687&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96460291]
569. ČIBEJ, Marjan. Affirmative action. [!] : court decision up to Fisher v. University of Texas at Austin (2016) : master thesis. Jackson (MS): [M. Čibej], 2019. 115 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6242&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048055268]
570. ZAVRŠNIK, Tjaša. Boj proti goljufijam in zaščita finančnih interesov Evropske Unije v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Završnik], 2019. 8, 85 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6341&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048049124]
571. ÜLEN, Sonja. Institut prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v luči reforme po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju : magistrsko delo. Kranj: [S. Ülen], 2019. XII, 139 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5561&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053294518]
572. VEHOVAR, Marko. Brexit : njegove posledice za Evropsko unijo : magistrsko delo. Kranj: [M. Vehovar], 2018. IX, 101 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4868&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053171382]
573. KODELJA, Roza. Ideologija in njen vpliv na sodniško odločanje v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Kodelja Kovač], 2018. VI, 84 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5523&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053290166]
574. MAMILOVIČ, Matjaž. Reforma slovenskega pravosodja v luči sodne prakse ESČP : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Mamilovič], 2018. VI, 91 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5218&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053234614]
575. STRNAD NARDELLI, Sonja. Reševanje ekonomske krize EU in ustavnopravni sistem RS : magistrsko delo. Nova Gorica: [S. Strnad Nardelli], 2018. VIII, 182 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5002&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053204662]
576. POGAČNIK, Eva. Uvedba volilnih aplikacij za spodbujanje volilne udeležbe : magistrsko delo. Kranj: [E. Pogačnik], 2018. XI, 164 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5559&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053294262]
577. AUER, Stojan. Ali lahko podpisnica arbitražnega sporazuma enostransko odstopi od arbitražnega postopka? : magistrsko delo. Kranj: [S. Auer], 2017. IX, 110 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5004&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053205174]
578. DOČKALOVÁ, Monika. Landtová kot sodba ultra vires. Kaj to pomeni za načelo primarnosti? : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Dočkalová], 2017. VI, 93 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4821&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053166262]
579. GOLUB, Anže. Odgovornost Evropske unije za stanje pravne in demokratične države v državah članicah : magistrsko delo. Kranj: [A. Golub], 2017. VI, 115 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3773. [COBISS.SI-ID 2053125558]
580. ŠMRKOVIĆ, Enisa. Orodje za preprečevanje trgovinskih ovir : magistrsko delo. Kranj: [E. Šmrković], 2017. VIII, 151 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4451&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053161142]
581. MALGAJ, Monika. Right to privacy from the perspective of abortion policies in the United States of America : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Malgaj], 2017. VII, I, 101 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5212&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053233078]
582. PETRIČ, Špela. Analiza fiskalne in bančne unije v EU z vidika demokratičnega primanjkljaja : magistrsko delo. Sidol: [Š. Petrič], 2016. VI, 99 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5281&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053241782]
583. MIKLAVČIČ, Tadej. Kritična analiza načela subsidiarnosti in njegov doprinos k demokraciji v EU : magistrsko delo. Koper: [T. Miklavčič], 2016. VI, 88 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2619&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024680817]
584. JUNČAJ, Maja. Varstvo pravic potrošnikov v letalskem prometu ter na turističnih potovanjih z analizo sodne prakse sodišča EU : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Junčaj], 2016. VI, 111 f., [8] f. pril. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4865&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024702065]
585. POGOREVC, Natalija. Analiza razvoja ustavnopravne in zakonodajne ureditve instituta zakonodajnega referenduma : magistrsko delo. Nova Gorica: [N. Pogorevc], 2015. VI, 129 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2452&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024611185]
586. ŠUŠMELJ, Živa. Effect of general data protection regulation on data processing : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Šušmelj], 2015. XI, 200 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2552&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024645745]
587. TRAVNIK, Kaja. Freedom of expression online : magistrsko delo. Nova Gorica: [K. Travnik], 2015. VIII, 95 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2357&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024654705]
588. AHMETOVIĆ, Aldijana. Izzivi evropske azilne politike : magistrsko delo. Koper: [A. Ahmetović], 2015. VII, 93 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2390&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024642417]
589. CIGOJ, Maja. Medsebojno vplivanje ustavnih sodišč v Evropi : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Gregorič], 2015. V, 114 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6774&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024653681]
590. KALAN, Petra. Nacionalni akterji pred Sodiščem Evropske unije : magistrsko delo. Nova Gorica: [P. Kalan], 2015. VI, 89 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2429&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024616049]
591. BATAGELJ, Polona. Skladnost protidopinških pravil z vrednotami demokratične in pravne države ter človekovimi pravicami : magistrsko delo. Nova Gorica: [P. Batagelj], 2015. VIII, 97 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6234&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024644209]
592. STOJANČIČ, Jelena. Ustavnopravni vidiki notarske prodaje nepremičnin : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Štepec], 2015. V, 116 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6238&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024643185]
593. CASSOL, Patrik. Ustavnost državnih posegov v zasebnost posameznika na internetu : magistrsko delo. Koper: [P. Cassol], 2015. VII, 162 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2371&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024653169]
594. KLEINDIENST, Petra. Človekovo dostojanstvo kot temelj demokratičnega sistema : magistrsko delo. Nova Gorica: [P. Kleindienst], 2014. VI, 105 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2518&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024595569]
595. TOMAŠEVIĆ, Maja. Pravna narava Evropske unije v luči razvoja evropskega državljanstva : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Tomašević], 2014. V, 71 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2587&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024596849]
596. GEORGIEV, Darko. Pravni vidiki pristopa Republike Srbije k Evropski uniji : magistrsko delo. Kranj: [D. Georgiev], 2014. VI, 132 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1776&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024440673]
597. MAVRIČ, Jernej. Procesna avtonomija držav članic Evropske unije : magistrsko delo. Kranj: [J. Mavrič], 2014. VI, 82 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2517&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024596337]
598. PANGOS-ANTONIJEVIĆ, Tanja. Vpliv brezplačnega izobraževanja na uspešno integracijo tujcev v slovensko okolje in normativna ureditev v Evropski uniji : magistrsko delo. Kranj: [T. Pangos Antonijević], 2014. VI, 125 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1768&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024440417]
599. JAMŠEK, Tadeja. Vpliv ekonomske krize na socialno varnost in človekovo dostojanstvo : magistrsko delo. Kranj: [T. Jamšek], 2014. V, 124 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1804&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024394337]
600. BABIČ, Metka. Vzroki za nastanek sodnih zaostankov v Sloveniji in njihova odprava : magistrsko delo. Kranj: [M. Babič], 2014. VIII, 103 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1666. [COBISS.SI-ID 1024389473]
601. GAŠPERIN, Maja. Analiza načela lojalnega sodelovanja v pravu EU : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Gašperin], 2013. 75 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4617&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024510321]
602. BRUNČEK, Vojko. Avtonomna šola : magistrsko delo. Kranj: [V. Brunček], 2013. v, 120 str., graf. prikazi. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1843&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024237409]
603. ČUKAJ, Ismet. Evroobmočje - jedro evropske integracije in mednarodne konkurenčnosti : magistrsko delo. Kranj: [I. Čukaj], 2013. VI, 88 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1920&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024502113]
604. PERŠOLJA, Saša. Funkcija ustavnosodnega varstva na ravni EU in dostop posameznikov do sodišča : magistrsko delo. Nova Gorica: [S. Peršolja], 2013. 123 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4620&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024504689]
605. LAPANJA, Polona. Koncept in izzivi transnacionalnega prava : študija vpliva globalne lex mercatorie na primeru koncerna Kolektor : magistrsko delo. Nova Gorica: [P. Lapanja], 2013. 83 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4603&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024502641]
606. LAZAR, Majda. Pravilna uporaba prava Evropske Unije : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Lazar], 2013. 98 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4580&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024503665]
607. BRIC, Ana. Predsedovanje Slovenije EU - ocena : magistrsko delo. Nova Gorica: [A. Bric], 2013. 104 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6761&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024546929]
608. TURK, Lidija. Presoja ureditve sodniških plač in njeno izvajanje v Sloveniji : magistrsko delo. Kranj: [L. Turk], 2013. v, 94 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1997&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024230753]
609. FARKAŠ, Maja. Analiza kaznivega dejanja genocida in hudodelstev zoper človečnost v Srebrenici : magistrsko delo. Kranj: [M. Farkaš], 2012. X, 144 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2032&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024200289]
610. ZORJAN, Tomaž. Doktrina Costanzo : poznavanje, upoštevanje ter uporaba pravnih virov Evropske unije v upravnih enotah : magistrsko delo. Kranj: [T. Zorjan], 2012. IX, 152 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2168&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024409185]
611. KOGOVŠEK, Anže. Doktrina prepovedi referenduma v slovenski ustavnosodni praksi : magistrsko delo. Nova Gorica: [A. Kogovšek], november 2012. 96 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5079&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024248433]
612. LJUBIČ, Teja. Moč ustavnosodnih odločb v sistemu delitve oblasti : magistrsko delo. [Nova Gorica: T. Ljubič], 2012. 109 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4409&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024206945]
613. VALENTINČIČ, Dejan. Primerjava pravnih zaščit in organiziranosti slovenskih manjšin v sosednjih državah : magistrsko delo. Nova Gorica: [D. Valentinčič], 2012. 286 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4401&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024059761]
614. SMREKAR, Robert. Razmerje prava OZN in prava EU skozi prizmo varovanja človekovih pravic : magistrsko delo. Nova Gorica: [R. Smrekar], 2012. 102 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5058&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024208993]
615. NAPAST, Matjaž. Suverenost države v Evropski uniji : magistrsko delo. Kranj: [M. Napast], 2012. 134 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2188&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024199777]
616. SIMEONOV, Bojan. Vloga političnih strank v ustavni demokraciji : magistrsko delo. [Nova Gorica: B. Simeonov], 2012. 125 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5107&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024235377]
617. LUKIĆ, Jelica. Vloga Ustavnega sodišča RS pri odločanju o dopustitvi ali zavrnitvi referenduma : magistrsko delo. Kranj: [J. Lukić], 2012. VII, 126 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2164&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024496993]
618. KRIVEC, Neža. Demokratični primanjkljaj v Evropski uniji : magistrsko delo. Kranj: [N. Krivec], 2011. iv, 94 str. [COBISS.SI-ID 1024200033]
619. GODEC, Kaja. Kritična analiza prenosa diskrecijske pravice v prakso ustavnega sodišča Republike Slovenije : magistrsko delo. Nova Gorica: [K. Godec], 2011. 95 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4522. [COBISS.SI-ID 1024208737]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

620. KLINEC, Valerija. Evropska fiskalna unija – naslednja stopnja? : diplomsko delo. Nova Gorica: [V. Klinec], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (51 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8709&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98656003]
621. SODIN, Nastja Mojca. Kako se Evropska unija spopada z vse bolj spremenljivim okoljem? : diplomsko delo. Ljubljana: [N. M. Sodin], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (71 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8710&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98657795]
622. IZLAKAR, Maruša. Pravne specifike športnega prava : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Izlakar], 2020. 40 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7573&lang=slv. [COBISS.SI-ID 51704835]
623. KEJŽAR, Nik. (Ne) zadostno varstvo glasbenih avtorskih pravic v Sloveniji : diplomsko delo. Kranj: [N. Kejžar], 2019. 55 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5968&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053347254]
624. KRIŽAN, Teja. Prepoved delegacije pristojnosti v Evropski uniji in učinki Meroni doktrine : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Križan], 2019. 61 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5988&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053357238]
625. GOJAK, Alenka. Evropski parlament : zgodovina nastanka, pristojnosti in delovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Gojak], 2018. IV, 56 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5143&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053212342]
626. MIHELIČ, Timotej. Predajanje storilcev kaznivih dejanj v Evropski Uniji - primer Puigdemont : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mihelič], 2018. VI, 63 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5236&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053238966]
627. ŠOŠTARIČ, Sara. Capital punishment in the United states of America : bachelor thesis. Ljubljana: [S. Šoštarič], 2017. 74 str., graf. prikazi. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4811&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053163446]
628. ČOP, Neža. Postavitev predhodnega vprašanja Sodišču Evropske unije : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Čop], 2017. V, 37 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4874&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053175734]
629. BLAŽIČ, Jaša. Strategija enotnega digitalnega trga in njen dosedanji razvoj : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Blažič], 2017. VIII, 70 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4818&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053150134]
630. STANIČ GRUDEN, Jakob. Vloga evropske komisije v rednem zakonodajnem postopku Evropske Unije : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Stanič Gruden], 2017. VII, 106 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5283&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053242294]
631. STOJANOSKI, Tjaša. Pravna ureditev varstva potrošnikov v Evropski Uniji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Stojanoski], 2016. V, 49 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5005&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053205430]
632. PERIĆ, Aleksandra. Prosto gibanje oseb znotraj Evropske Unije in gibanje državljanov tretjih držav v Evropsko Unijo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Perić], 2016. VIII, 77 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4955&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053199286]
633. PREŠEREN, Barbara. Državljanstvo EU : najnovejša sodna praksa : diplomsko delo. Kranj: [B. Prešeren], 2015. V, 51 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1726&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024543073]
634. ŽNIDARŠIČ, Matevž. Izbrisani: administrativna napaka ali naklepno dejanje? : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Žnidaršič], 2015. VI, 53 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2492&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024626801]
635. MARIĆ, Ula. Odnos Republike Slovenije do begunske krize v Evropski uniji : diplomsko delo. Nova Gorica: [U. Marić], 2015. V, 54 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2481&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024639857]
636. POGAČNIK, Eva. Vpliv slovenskih nacionalnih predpisov na prost pretok blaga znotraj Evropske unije in poslovanje špediterskih podjetij : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pogačnik], 2015. 58, III str., [20] str. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024365792]
637. MOLEK, Nuša. Delovanje Eurojusta in sodelovanje z drugimi organi v boju proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Molek], 2014. VI, 59 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2514&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024604273]
638. KOLAVČIČ, Nataša. European (in)stability mechanism? : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Kolavčič], 2013. 56 f. [COBISS.SI-ID 1024526705]
639. HERCIGONJA MILOŠEVIĆ, Barbara. Je "kupujmo slovensko" kot "buy irish"? : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Hercigonja Milošević], 2013. 44 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5717&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024545393]
640. KALAN, Petra. Kritika Evropske unije na področju skupne kmetijske politike : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Kalan], 2013. 43 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5727&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024345457]
641. CEMIČ, Andrej. Nastajanje 3.A člena Ustave Republike Slovenije v primerjalnopravni perspektivi : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Cemič], 2013. 36 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5826&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024529777]
642. ŠKRBEC, Elizabeta. Pravica do sojenja v razumnem roku - študija primera : diplomsko delo. Nova Gorica: [E. Škrbec], 2013. 44 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5782&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024372081]
643. PAVLIN, Manja. Pravni vidiki in scenariji monetarne unije : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Pavlin], 2013. 36 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5759&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024327537]
644. MALEŽ, Tjaša. Republika Slovenija - država zanimiva za tujo delovno silo? : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Malež], 2013. 50 f., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5945&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024552305]
645. DOLJAK, Anja. Socialni dialog v Evropski Uniji in njegova vloga pri reševanju gospodarske krize : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Doljak], 2013. 50 f. [COBISS.SI-ID 1024529521]
646. AHMETOVIĆ, Aldijana. Dublinska uredba : delitev odgovornosti ali prelaganje bremena med države članice : diplomsko delo. [Nova Gorica: A. Ahmetović], 2012. 56 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5662. [COBISS.SI-ID 1024296817]
647. BAVČAR, Nina. Evropska unija kot federalna tvorba : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Bavčar], 2012. VI, 46 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5711&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024054385]
648. PETEJAN, Tadej. Evropska unija po krizi ; okrepljena ali oslabljena? ; povezovalni in razdruževalni vidiki ukrepov in strategij EU za izhod iz finančno - ekonomske krize : diplomsko delo. [Nova Gorica: T. Petejan], 2012. 107 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5763&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024290673]
649. RADOTIČ, Marica. Evropska ustavna prihodnost : diplomsko delo. [Nova Gorica]: [M. Radotič], 2012. 45 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5775&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024077937]
650. RUTAR, Karin. Pozitivna diskriminacija na področju dela v Sloveniji in EU : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Rutar], 2012. 64 f. [COBISS.SI-ID 1024053617]
651. CASSOL, Patrik. Prednost pravilne uporabe prava EU pred nacionalnim načelom pravnomočnosti? : diplomsko delo. [Nova Gorica: P. Cassol], 2012. 77 f. [COBISS.SI-ID 1024289137]
652. BATAGELJ, Polona. Raznolikost in prožnost pravnega reda Evropske unije : diplomsko delo. [Nova Gorica]: [P. Batagelj], 2012. 82 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5883&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024050801]
653. KAVČIČ, Tina. Reševanje okoljske problematike v Evropski uniji : pot do učinkovitega varstva okolja v EU z enotnostjo ali Evropo več hitrosti? : diplomsko delo = Tackling environmental issues in European Union : path to effective protection of environment in European Union with unity or multi-speed Europe? : graduation thesis. Nova Gorica: [T. Kavčič], 2012. 105 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5728. [COBISS.SI-ID 1024076401]
654. ČERMELJ, Karin. Stopnjevanje ekonomske integracije v Evropski uniji - prednost ali slabost? : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Čermelj], 2012. 55 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5885&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024054129]
655. ŠAVLI, Nika. Ali lahko pravo Evropske unije posega v nacionalno državljanjstvo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šavli], 2011. 35 f. [COBISS.SI-ID 1024206433]
656. FERJANČIČ, Andreja. Diplomatske in konzularne pravice iz Evropskega državljanstva : diplomsko delo. [Nova Gorica: A. Ferjančič], 2011. 62 f., [26] f. pril. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5703. [COBISS.SI-ID 1024299121]
657. MAVRIČ, jernej. Kadi - evropski "so lang" v odnosu do mednarodnega prava : diplomsko delo. Nova Gorica: [J. Mavrič], 2011. 37 f. [COBISS.SI-ID 1024206689]
658. ZAVADLAL, Sabina. Konkurenčno pravo EU : kartelno dogovarjanje in pravilode minimis : diplomsko delo. [Nova Gorica: S. Zavadlal], 2011. 79 f. [COBISS.SI-ID 1024250993]
659. PLESNIČAR, Polona. Kritična analiza doktrine državljanjstva evropske unije iz zadeve Zambrano C-34/09 : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Plesničar], 2011. f 47. [COBISS.SI-ID 1024206177]
660. MIKLAVČIČ, Tadej. Nepogodbena odškodninska odgovornost držav članic in sankcije zaradi kršitve prava EU po 260. členu PDEU : diplomsko delo. Koper: [T. Miklavčič], 2011. 40 f. [COBISS.SI-ID 1024184177]
661. JUNČAJ, Maja. Varstvo potrošnikov v Evropski uniji s poudarkom na nakupovanju prek spleta : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Junčaj], 2011. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024207969]
662. DOČKALOVÁ, Monika. Vpliv "Beneševih dekretov" na češko članstvo v Evropski uniji : diplomsko delo. [Nova Gorica: M. Dočkalová], 2011. 55 f. [COBISS.SI-ID 1024298353]
663. OSTAN, Katarina Barbara. Vpliv Evropske unije na diplomacijo Republike Slovenije : diplomsko delo. Nova Gorica: [K.B. Ostan], 2011. 54 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5758&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024208225]
664. LAZAR, Majda. Ali je Evropska unija za Slovenijo dober, vse boljši ali vse slabši okvir? : diplomsko delo. [Nova Gorica: M. Lazar], 2010. V, 51 f., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5744. [COBISS.SI-ID 14841906]
665. PIRJEVEC, Suzana. Analiza Schengenskega pravnega reda v luči njegovih izjem : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Pirjevec], 2010. 59 f. [COBISS.SI-ID 1024208481]
666. ARH, Nace. Evropska centralna banka in Banka Slovenije : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Arh], 2010. 46 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5697. [COBISS.SI-ID 1024207713]
667. IBRAHIMI, Amir. Svoboda opravljanja storitev v Evropski uniji - študija primera : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Ibrahimi], 2010. 61 f. [COBISS.SI-ID 14723634]
668. PERŠOLJA, Saša. Uveljavljanje pravic posameznikov pred sodiščem EU : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Peršolja], 2010. 67 f. [COBISS.SI-ID 1024207457]

Avtor dodatnega besedila

669. VALENTINČIČ, Dejan. Resia : a valley and its people between Slovenian, Italian and its own identity : the legal status and actual state : research monograph. 1st ed. Klagenfurt: University; Ljubljana: Institute Karantanija; Novo mesto: Arte4, 2014. 183 str., ilustr. Medienkultur, no. 4. ISBN 978-961-93633-2-4. [COBISS.SI-ID 272668928]
670. VALENTINČIČ, Dejan. Slovenci v Reziji? : pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine : znanstvena monografija. 1. izd. V Celovcu: Univerza; Ljubljana: Inštitut Karantanija; Novo mesto: Arte4, 2014. 171 str., ilustr. Medienkultur, št. 3. ISBN 978-961-93633-1-7. [COBISS.SI-ID 272668672]
671. VALENTINČIČ, Dejan. Slovenci v Reziji? : pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine : znanstvena monografija. 1. izd. V Celovcu: Univerza; Ljubljana: Inštitut Karantanija; Novo mesto: Arte4, 2014. 171 str., ilustr. Medienkultur, št. 3. ISBN 978-961-93633-1-7. [COBISS.SI-ID 276518656]
672. AVBELJ, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila), DOVŽAN, Gašper (urednik, avtor dodatnega besedila), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila), MOVRIN, Miha (urednik, avtor dodatnega besedila). Evropska Slovenija. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. LV, 424 str. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-92463-9-9, ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 266294272]
673. CERAR, Miro. Slovenia : the role of national parliaments in the European Union. V: RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos (ur.), ORTIZ BLANCO, Luis (ur.). The Role of national parliaments in the European Union = La fonction des parlements nationaux dans IʹUnion européenne = Die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union = La función de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea : [Proceedings of the FIDE XXIV Congress, Madrid, 2010, vol .1]. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad Complutense, 2010. Str. 411-425. ISBN 978-84-8481-116-9, ISBN 978-84-8481-115-2. [COBISS.SI-ID 12452177]

Somentor pri doktorskih disertacijah

674. SENČAR, Igor. Solidarnost kot temelj in sredstvo evropskega integracijskega procesa : doktorska disertacija. Kranj: [I. Senčar], 2020. V f., 637 str. https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7028&lang=slv. [COBISS.SI-ID 27291651]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

675. KLEINDIENST, Petra. Vloga izobraževalnega sistema pri razvoju demokratične politične kulture : doktorska disertacija. Nova Gorica: [P. Kleindienst], 2018. 321 str., [21] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 51725059]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

676. TOMAŠEVIĆ, Maja. Sistemi varstva človekovih pravic (nacionalni, evropski, mednarodni) in odnos med njimi : diplomsko delo. [Nova Gorica: M. Tomašević], 2010. 63 f. [COBISS.SI-ID 1024609393]

Intervjuvanec

677. KRIŠELJ, Sandra (oseba, ki intervjuva), ŠIROK, Mojca (oseba, ki intervjuva). Dan Evrope – evropska družina pred nepričakovanimi izzivi. Ljubljana: Prvi program Radia Slovenija, 2022. https://radioprvi.rtvslo.si/2022/04/studio-ob-17-00-772/. [COBISS.SI-ID 108284931]
678. MAKOVEC, Urška (oseba, ki intervjuva). Pravniki o zadevi Thompson : država ljudem zanika osnovne pravice. SiOL.net. 21. jul. 2017, ilustr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/pravniki-o-zadevi-thompson-drzava-ljudem-zanika-osnovne-pravice-445465. [COBISS.SI-ID 5511467]

Oseba, ki intervjuva

679. HLAČA FERJANČIČ, Anja (intervjuvanec). Quo vadis, Evropa?. Ljubljana: Studio Evropa; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. https://www.youtube.com/watch?v=wBvepDhaP5g. [COBISS.SI-ID 108285443]
680. JAKLIČ, Klemen (diskutant), NUSSDORFER, Vlasta (diskutant), ŠVARC, Dominika (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), ŠEPEC, Miha (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant). Najvplivnejši pravniki : Več osebne odgovornosti, več pluralizma : [okrogla miza ob izboru 10. Najvplivnejših pravnikov letošnjega leta po izboru portala IUS-INFO, 27.11.2018, Ljubljana. 2013. https://www.rtvslo.si/slovenija/najvplivnejsi-pravniki-vec-osebne-odgovornosti-vec-pluralizma/473107, https://www.youtube.com/watch?v=XZBXK6X1zIA. [COBISS.SI-ID 5685291]
681. JAMBREK, Peter (intervjuvanec), RUPEL, Dimitrij (intervjuvanec). Ustavnost in suverenost v razmerju do zunanje oblasti - Slovenija v Jugoslaviji, v NATO in Evropski uniji. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 49/50, str. 3-31, 307-308. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 69318913]

Recenzent

682. ROŠIC FEGUŠ, Verena. Hibridnost pravnega normiranja v Evropski uniji : pravni in institucionalni vidiki uporabe mehkega prava in pojav hibridnih pravnih področij. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 308 str.)). ISBN 978-961-286-725-6. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/775, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=84134, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C135D6US, DOI: 10.18690/um.pf.1.2023. [COBISS.SI-ID 147868675]
683. DOLINŠEK, Alenka, ČEBULJ, Janez, HUDEJ, Nika, JEROMEL FIŠER, Nataša, KERŠEVAN, Erik, KOVAČ, Polonca, PODLIPNIK, Jernej, ŠPES, Mateja, ŽUBER, Bruna, KERŠEVAN, Erik (urednik), PODLIPNIK, Jernej (urednik). Splošno davčno pravo. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 408 str., tabele. ISBN 978-961-247-507-9. [COBISS.SI-ID 131325699]
684. ČEBULJ, Janez, HUDEJ, Nika, KERŠEVAN, Erik (avtor, urednik), KMECL, Andrej, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca (avtor, urednik), PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, REMIC, Matjaž, SEVER, Tina, SITAR, Rada, ŽUBER, Bruna, et al. Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 1, 1. do 124. člen. 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2022. 777 str., ilustr. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-666-8, ISBN 978-961-204-665-1. [COBISS.SI-ID 129582083]
685. ČEBULJ, Janez, HUDEJ, Nika, KERŠEVAN, Erik (avtor, urednik), KMECL, Andrej, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca (avtor, urednik), PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, REMIC, Matjaž, SEVER, Tina, SITAR, Rada, ŽUBER, Bruna. Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 2, 125. do 325. člen. 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2022. 1015 str., ilustr. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-667-5, ISBN 978-961-204-665-1. [COBISS.SI-ID 129589763]
686. KERŠEVAN, Erik, KOVAČ, Polonca (avtor, urednik), PODLIPNIK, Jernej, REMIC, Matjaž, SEVER, Tina, KOVAČ, Polonca (urednik), KERŠEVAN, Erik (urednik). Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 3, Komentar novih in med letoma 2020 in 2022 spremenjenih določb ZUP ter povezanih podzakonskih predpisov. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2022. 224 str., ilustr. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-692-7, ISBN 978-961-204-665-1. [COBISS.SI-ID 119117827]
687. BERGANT RAKOČEVIĆ, Vesna (urednik). Šport in pravo. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo; Ljubljana: Pravna fakulteta: Društvo za športno pravo: Uradni list Republike Slovenije, 2020. XII, 400, XXX str. Lex localis. ISBN 978-961-6842-98-3. [COBISS.SI-ID 22185987]
688. TERŠEK, Andraž, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL, Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest, TERŠEK, Andraž (urednik). Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 360 str., tabela. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408]
689. Javna uprava. AVBELJ, Matej (recenzent 2017). Ljubljana: Inštitut za javno upravo: Gospodarski vestnik, 1993-. ISSN 1318-2277. http://www.ijupf.si/index.php?page=kazalo&menu=revija, https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/JavnaUprava, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-5ST9EGP4. [COBISS.SI-ID 216401]
690. NOVAK, Marko. Pravna argumentacija v praksi. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2010. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-93-8. [COBISS.SI-ID 253191424]
691. NOVAK, Marko. Uvod v pravo. 1. izd. V Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2010. 494 str., ilustr. Študijsko gradivo. ISBN 978-961-6731-01-0. [COBISS.SI-ID 248837888]

Diskutant

692. TOPLAK, Jurij, TOMAŽIČ, Luka Martin. Vladavina prava v Evropski uniji: med teorijo in prakso = Rule of law in the European Union: between theory and practice : okrogla miza, znanstvena konferenca "Za človeka gre 2021", zoom stage, Alma Mater Europaea ECM, 16. 3. 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 55683843]

Član komisije za zagovor

693. KOS, Marjan. Differentiation in fundamental rights protection in the European Union in the light of asymmetric federalism : Ph.D. thesis = Diferenciacija pri varstvu temeljnih pravic v Evropski uniji v luči asimetričnega federalizma : [doktorska disertacija]. [Ljubljana: M. Kos], 2023. XXXII, 392 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=153451. [COBISS.SI-ID 180066819]
694. PECIN, Suzana. Načelo nadrejenosti prava Evropske unije skozi prizmo odločb najvišjih sodišč v državah članicah Evropske unije : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pecin], 2019. 429, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115219, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115219, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QJ2PJJN5. [COBISS.SI-ID 13709827]

Drugo

695. Dnevi slovenskih pravnikov 2023. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2023, [letn.] 49, [št.] 8, str. 1482-1492, portreti. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 181099011]
696. Priznanja za leto 2023. Pravna praksa : PP. 13. okt. 2023, leto 42, št. 38/39, str. 8-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 168634883]
697. Brexit in Evropska unija : Akademski forum, Ljubljana, 18. 1. 2018. Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 1024750193]
698. Novela Zakona o visokem šolstvu : ohranjanje starih in ustvarjanje novih oblik protiustavnosti : Akademski forum Nove Univerze, Ljubljana, 10. 1. 2018. Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 1024750449]
699. Akademski forum o ogroženi neodvisnosti Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter s tem podreditve akreditacijskih postopkov izvršni veji oblasti : Akademski forum, Ljubljana, 6. 9. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024751217]
700. Kako ideološko je slovensko ustavno sodišče? : Akademski forum ob Dnevu ustavnosti, Ljubljana, 21. 12. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024751985]
701. Let's talk about courts : who's top, or is it wrong to ask? : roundtable at the Access Europe conference at the Vrije Universiteit, Amsterdam, 21. 11. 2017. Amstedam, 2017. [COBISS.SI-ID 1024583009]
702. Razsodba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter njena implementacija : Akademski forum, Ljubljana, 27. 10. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024750961]
703. Vizije Evropske unije in Slovenija : Akademski forum, Ljubljana, 13. 3. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024751473]
704. BOŠNJAK, Marko, JAKLIČ, Klemen, MATOZ, Franci, KAUČIČ, Igor, NUSSDORFER, Vlasta, ŠIKOVEC UŠAJ, Lucija, TERŠEK, Andraž, PAVLIHA, Marko. Pravo in odgovornost : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2015, Ljubljana, Hotel Lev, 8. december 2015. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2015. [COBISS.SI-ID 1024464608]
705. Najvplivnejši pravniki o (a)moralnosti pravnega delovanja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 2. dec. 2014. ISSN 1581-0968. http://edus.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=131230. [COBISS.SI-ID 5592875]
706. Izbranih 10 najvplivnejših pravnikov 2014. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 25. nov. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=130661. [COBISS.SI-ID 4784427]
707. A. N. Dr. Matej Avbelj o pravu in pravičnosti. Študentske novice. 17. dec. 2012. [COBISS.SI-ID 74346753]
708. The Legal and Political Theory Working Group. Firenze: European University Institute, 2002-. http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/ResearchAndTeaching/WorkingGroups/LegalMoralPoliticalTheory.aspx. [COBISS.SI-ID 1024153441]


NERAZPOREJENO

709. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2024. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 174121219]
710. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2024. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-932-6. [COBISS.SI-ID 174121475]
711. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2023. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-932-6. [COBISS.SI-ID 158850563]
712. AVBELJ, Matej. Sodno in ustavnosodno varstvo. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (38 str.)), ilustr. ISBN 978-961-96191-2-4. https://press.nova-uni.si/index.php/nup/catalog/book/13, DOI: 10.31601/2023.B011. [COBISS.SI-ID 146350595]
713. AVBELJ, Matej. Eksistenčni izziv evropske migracijske politike. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2023, leto 42, št. 37, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 167226627]
714. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 124892931]
715. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 87873539]
716. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-932-6. [COBISS.SI-ID 116918275]
717. AVBELJ, Matej. Začetek univerzitetnega pluralizma na Slovenskem. Pravna praksa : PP. 13. okt. 2022, leto 41, št. 38, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 125606915]
718. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Interaktivno gradivo za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu. Elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 1 spletni vir. IzziRokus. ISBN 978-961-292-135-4. https://www.izzirokus.si. [COBISS.SI-ID 76219651]
719. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 35986691]
720. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-932-6. [COBISS.SI-ID 35988227]
721. AVBELJ, Matej. Ustava in kultura. Pravna praksa : PP. 16. dec. 2021, leto 40, št. 49/50, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 89618435]
722. AVBELJ, Matej. Država. SLO : časi, kraji, ljudje. 2021, posebna izd., str. 33-43, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 93106179]
723. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 302676736]
724. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-932-6. [COBISS.SI-ID 302677248]
725. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 298986240]
726. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-932-6. [COBISS.SI-ID 299955456]
727. AVBELJ, Matej. Integralna teorija prihodnosti Evropske unije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2019, [št.] 81/82, str. 261-267. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 64917507]
728. BARTHA, Dániel (diskutant), VISVIZI, Anna (diskutant), LENČ, Marek (diskutant), STRAŽAY, Tomaš (diskutant), OROSZ, Anna (diskutant), UDOVIČ, Boštjan (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant). Debate on Slovenia's role in Visegrad Group : round table : okrogla miza na Gradu Jablje, Mengeš, 11 november 2015. Mengeš. Grad Jablje: Centre for European Perspecitve, 11. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 1024466273]
729. AVBELJ, Matej. Žvižganje rakom. Pravna praksa : PP. 5. mar. 2015, leto 34, št. 9, str. 13-14, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 288485888]
730. AVBELJ, Matej. Banke, redno sodstvo in ustava. Pravna praksa : PP. 3. dec. 2015, leto 34, št. 47, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4083400]
731. AVBELJ, Matej. Strnjena stališča Fakultete za državne in evropske študije do predloga zakona ZViS-1. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, [št.] 59/60, str. 55-62. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 280194816]
732. AVBELJ, Matej. Predlog ZViS-1 za grški scenarij. Pravna praksa : PP. 12. dec. 2013, leto 32, št. 48, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 13492817]
733. AVBELJ, Matej. Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne države. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2012, leto 31, št. 39/40, str. 9-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 270829824]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023