COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIvan PertotOsebna bibliografija za obdobje 1983-2021

1983

1. PERTOT, Ivan (nosilec zapuščine). Zapuščina Ivana Pertota. 31 map, 5 albumov fotografij. [COBISS.SI-ID 181432835]


1989

2. PERTOT, Ivan. Tehnologija in risanje : za 1. letnik : dvoletni tečaj za kamnoseke, projektante, oblikovalce, monterje. [Trst]: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje, [1989]. 221 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 820204]
3. PERTOT, Ivan. Tehnologija in risanje : za 1. letnik : dvoletni tečaj za kamnoseke, projektante, oblikovalce, monterje. [Trst]: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje, 1989. 157 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 820460]


1990

4. PERTOT, Ivan. Risanje in tehnologija : za 2. letnik : dvoletni tečaj za kamnoseke, projektante, oblikovalce, monterje. [Trst]: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje, [1990]. 170 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 819948]


1994

5. PERTOT, Ivan. Obdelava in projektiranje kamna v kamnoseški obrti : gradivo tečajev za obdelovalce in oblikovalce kamna pri Slovenskem deželnem zavodu za poklicno izobraževanje v Trstu. Trst: samozal., 1994-<1997>. Zv. <1-2>, ilustr. [COBISS.SI-ID 1529137]


1997

6. PERTOT, Ivan. Kamnita dediščina Krasa : obdelava in projektiranje kamna v kamnoseški obrti : gradivo s tečajev za obdelovalce in oblikovalce kamna pri Slovenskem deželnem zavodu za poklicno izobraževanje v Trstu. Knj. 2. Trst: Mladika, 1997. 272 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13653650]
7. PERTOT, Ivan (intervjuvanec). Uporaba kamna kot sestavine človekove kulture. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 15.VI.1997, let. 53, št. 142, str. 11, ilustr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 3775025]


2000

8. FATUR, Silvo, KUNAVER, Dušica. Čar kamna. Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2000. 168 str., ilustr. Zbirka Pod lipo domačo. ISBN 961-6179-29-2. [COBISS.SI-ID 109861376]


2001

9. MARUŠIČ, Ivan (urednik), PERTOT, Ivan (urednik), SOSSI, Paolo (urednik), GRUDEN, Vladimir (urednik). Kamen --- : 1992-2001 : 10 let = 10 anni. Nabrežina: SKD Igo Gruden, 2001. 209 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 356486]
10. PERTOT, Ivan, SEDMAK, Igor, GRUDEN, Ladi. Kamnarstvo Krasa = Lavorazione della pietra sul Carso. V: MARUŠIČ, Ivan (ur.), et al. Kamen --- : 1992-2001 : 10 let = 10 anni. Nabrežina: SKD Igo Gruden, 2001. Str. 25-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 406662]


2004

11. PERTOT, Ivan. Načrtovati v kamnoseštvu. 1, Kamnoseški profili. Sežana: Kosovelova knjižnica; Trst: Mladika, 2004. 70 str., ilustr. ISBN 88-7342-057-5. [COBISS.SI-ID 214832384]
12. BOŽIČ, Danijel, RENČELJ, Stanislav, MAHNIČ, Joža. Pesem kamna. Koper; =Capodistria: RTV Slovenija, Regionalni TV center Koper - Capodistria, 2004. 1 videokaseta VHS (120 min, 4 sek), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 1610847]


2021

13. PERTOT, Ivan (fotograf), DOLJAK, Nadja (urednik), LEGIŠA, Zvonko (urednik), SIMONETA, Jasna (urednik). 2022 : kamen skozi objektiv Iveka Pertota. [Nabrežina]: Comune di Duino Aurisina: = Občina Devin Nabrežina: Jus Nabrežina: Slovensko kulturno društvo Igo Gruden: Sokol: Godbeno društvo: = Società bandistica: Združenje staršev V. Šček: Župnija sv. Roka: = Parrocchia S. Rocco, [2021]. 1 koledar (14 listov), barve. [COBISS.SI-ID 92743939]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 2. 2024