COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAndraž Matkovič [38946]Osebna bibliografija za obdobje 2018-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JI, Jie Lisa, DEMŠAR, Jure, KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, PURG, Nina, REPOVŠ, Grega, et al. QuNex : an integrative platform for reproducible neuroimaging analytics. Frontiers in neuroinformatics. 5 Apr. 2023, vol. 17, str. 1-18, ilustr. ISSN 1662-5196. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fninf.2023.1104508/full, DOI: 10.3389/fninf.2023.1104508. [COBISS.SI-ID 141960195], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 9. 11. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.08]
2. MATKOVIČ, Andraž, ANTICEVIC, Alan, MURRAY, John D., REPOVŠ, Grega. Static and dynamic fMRI-derived functional connectomes represent largely similar information. Network neuroscience. 15. Jun. 2023, str. 1–54., ilustr. ISSN 2472-1751. https://direct.mit.edu/netn/article/doi/10.1162/netn_a_00325/116419/Static-and-dynamic-fMRI-derived-functional, DOI: 10.1162/netn_a_00325. [COBISS.SI-ID 157380355], [JCR, SNIP]
3. PURG, Nina, STARC, Martina, SLANA OZIMIČ, Anka, KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, REPOVŠ, Grega. Neural evidence for different types of position coding strategies in spatial working memory. Frontiers in human neuroscience. 20. April 2022, vol. 16, 19 str., ilustr., graf prikazi. ISSN 1662-5161. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2022.821545/full, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136957, DOI: 10.3389/fnhum.2022.821545. [COBISS.SI-ID 108398339], [JCR, SNIP, WoS do 10. 10. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 8. 9. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17]
financer: ARRS, J3-9264, Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina; ARRS, P3-0338, Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni; ARRS, J7-5553, Multimodalno preučevanje delovnega spomina; ARRS, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije
4. KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, PURG, Nina, DEMŠAR, Jure, REPOVŠ, Grega. Evaluation and comparison of most prevalent artifact reduction methods for EEG acquired simultaneously with fMRI. Frontiers in neuroimaging. [Spletna izd.]. 29 Aug. 2022, str. 1-20, ilustr. ISSN 2813-1193. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnimg.2022.968363/full, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139482, DOI: 10.3389/fnimg.2022.968363. [COBISS.SI-ID 119872259]
5. MIKIĆ, Jasna, MATKOVIČ, Andraž, BON, Jurij, KANJUO-MRČELA, Aleksandra. The effects of grammatical gender on the processing of occupational role names in Slovene : an event-related potential study. Frontiers in psychology. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (19 str.)), ilustr. ISSN 1664-1078. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143362, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1010708. [COBISS.SI-ID 134287107], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. FRELIH, Tisa, MATKOVIČ, Andraž, DOLENC, Barbara, BON, Jurij, REPOVŠ, Grega. Electrophysiological correlates of ordering information in working memory. V: RITUPER, Boštjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.). Book of abstracts. SiNAPSA Neuroscience Conference '19 - SNC'19, Ljubljana, Slovenia 20-21 September. Ljubljana: SiNAPSA, Slovenian Neuroscience Association, 2019. Str. 57. ISBN 978-961-91704-9-6. http://www.sinapsa.org/SNC19/media/files/SNC19_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 6612908]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. PURG, Nina, MATKOVIČ, Andraž. Development of treatment protocols and methodological procedures for resting state networks based neuronavigation. V: ČATER, Maša (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.). SNC'23 : Sinapsa Neuroscience Conference '23 : book of abstracts : Ljubljana, Slovenia, 28-30 September 2023. 1st online ed. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2023. Str. 37. ISBN 978-961-95519-1-2. http://www.sinapsa.org/SNC23/media/files/SNC23_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 170587139]
8. KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, PURG, Nina, JAMNIK, Klara, DEMŠAR, Jure, ZAGER KOCJAN, Gaja, REPOVŠ, Grega. The Effect of cognitive control load on the efficiency of emotion regulation. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2022, letn. 31, str. 215 (157). ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 118509059], [SNIP]
9. MATKOVIČ, Andraž. Osnove preučevanja funkcijskih možganskih omrežij. V: Srečanje raziskovalcev analize omrežij NetSlo '20 : Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 23. januar 2020. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. 23. jan 2020. https://o-sta.si/26199/srecanje-raziskovalcev-analize-omrezij-netslo-20. [COBISS.SI-ID 73655811]
10. PURG, Nina, STARC, Martina, KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega. Representations of position in spatial working memory. V: RITUPER, Boštjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.). Book of abstracts. SiNAPSA Neuroscience Conference '19 - SNC'19, Ljubljana, Slovenia 20-21 September. Ljubljana: SiNAPSA, Slovenian Neuroscience Association, 2019. Str. 53. ISBN 978-961-91704-9-6. http://www.sinapsa.org/SNC19/media/files/SNC19_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 70315106]
11. POLITAKIS, Vida Ana, SLANA OZIMIČ, Anka, MATKOVIČ, Andraž, REPOVŠ, Grega. Preliminary results of the cognitive control challenge task in patients with major depressive disorder. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology, Moscow, 2-5 July, 2019. Moscow: Moscow University Press, 2019. Str. 1272-1273. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70050658]
12. KRALJIČ, Aleksij, PURG, Nina, MATKOVIČ, Andraž, REPOVŠ, Grega. An affordable method for electrode localization for standalone EEG or simultaneous EEG-fMRI scanning. V: Poster listings. 25th annual meeting of the Organization for human brain mapping, Rome, June 9-13, 2019. [Minneapolis: Organization for human brain mapping, 2019]. Poster no. m842, ilustr. https://ww5.aievolution.com/hbm1901/index.cfm?do=abs.viewAbs&abs=4029. [COBISS.SI-ID 70446690]
13. PURG, Nina, MÖHLEN, Julian, STARC, Martina, KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega. Representations of position in spatial working memory. V: Poster listings. 25th annual meeting of the Organization for human brain mapping, Rome, June 9-13, 2019. [Minneapolis: Organization for human brain mapping, 2019]. Poster no. w738, ilustr. https://ww5.aievolution.com/hbm1901/index.cfm?do=abs.viewAbs&abs=3424. [COBISS.SI-ID 70448226]
14. KRALJIČ, Aleksij, MATKOVIČ, Andraž, REPOVŠ, Grega. EEG artifact reduction evaluation of spatial working memory task data collected during simultaneous EEG-fMRI acquisition. V: 11th FENS Forum of neuroscience, Berlin, Germany, 7 -11 July 2018. [Belgium: Federation of European Neurocience Societies], 2018. Abstract 4604. https://w3.kenes-group.com/abstractbook/data/HtmlApp/main.html#1. [COBISS.SI-ID 68826978]
15. MATKOVIČ, Andraž. Basics of EEG and its use in the study of cognition. V: PODLESEK, Anja (ur.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 132. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68526178], [SNIP]

1.22 Intervju

16. MATKOVIČ, Andraž (intervjuvanec). Možgani, ki se zazrejo sami vase. Delo.si. [Spletna izd.]. 11. jun. 2020, avtorj. sl. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/mozgani-ki-se-zazrejo-sami-vase-317706.html. [COBISS.SI-ID 21031171]

1.25 Drugi sestavni deli

17. MATKOVIČ, Andraž, ANTICEVIC, Alan, MURRAY, John D., REPOVŠ, Grega. Static and dynamic functional connectomes represent largely similar information. bioRxiv : the preprint server for biology. 24 Jan. 2023, 29 str., ilustr. ISSN 2692-8205. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.01.24.525348v1.full, DOI: 10.1101/2023.01.24.525348. [COBISS.SI-ID 142076931]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. MATKOVIČ, Andraž. Statistical methods in EEG data analysis : prispevek na 1st early stage researchers' summer school 'Advancing the knowledge in brain imaging methods', 22.-26. June 2020. [COBISS.SI-ID 74036227]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

19. MATKOVIČ, Andraž (urednik), BRESJANAC, Mara (urednik). Sinapsa Neuroscience Conference '21 : Ljubljana, Slovenia, 23-25 September 2021 : book of abstracts. 1st online ed. Ljubljana: Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost: = Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95519-0-5. http://www.sinapsa.org/SNC21/media/files/SNC21_Book_of_Abstracts.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-194MO4OJ. [COBISS.SI-ID 78313219]

Intervjuvanec

20. BURGER, Betka. Ljubimo z možgani : partnerstvo : ljubezen kot motivacija za sklepanje vezi je odvisna od aktivnosti v možganskem centru, povezanem z nagrajevanjem. Delo. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2023, leto 65, št. 38, str. 14, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 143324931]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 30. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 30. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 30. 11. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023