COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSŽana MarušičOsebna bibliografija za obdobje 2018-2023

2018

1. MARUŠIČ, Žana. Percepcija moškosti med mladimi moškimi v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Marušič], 2018. 50 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103150&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103150. [COBISS.SI-ID 35914845]


2021

2. LOBNIK, Miha, ALEKSIĆ, Jelena, PREŠLENKOVA, Nina, VERNIK, Boštjan, NOVAK, Samo, KOKOL, Matevž, MARUŠIČ, Žana, VATOVEC, Jaka. Položaj gluhih v izobraževalnem sistemu : posebno poročilo. Ljubljana: Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije, 2021. 79 str. ISBN 978-961-95155-1-8. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NPTE3ECR. [COBISS.SI-ID 63042307]


2022

3. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, ŠKAFAR, Maja, MARUŠIČ, Žana. Indeks blaginje otrok IBO in regijski indeks blaginje otrok RIBO : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 31 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 144675331]
4. LOBNIK, Miha, ALEKSIĆ, Jelena, PREŠLENKOVA, Nina, VERNIK, Boštjan, NOVAK, Samo, KOKOL, Matevž, MARUŠIČ, Žana, VATOVEC, Jaka. The situation of the deaf in the educational system : special report. Ljubljana: Advocate of the Principle of Equality, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-95155-4-9. https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ERKZJ6CF. [COBISS.SI-ID 112075267]
5. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, MARUŠIČ, Žana. Spremljanje izvajanja Programa za otroke 2020-2025 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 143304963]
6. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, MARUŠIČ, Žana. Spremljanje izvajanja Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« : za obdobje 2018-2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 75 str. [COBISS.SI-ID 143304451]


2023

7. MARUŠIČ, Žana. Nezaželena spolna pozornost v nočnem življenju : izkušnje mladih žensk v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Marušič], 2023. 128 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=151945. [COBISS.SI-ID 171092995]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 11. 2023