COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSEmma PaolinOsebna bibliografija za obdobje 2021-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROUSAKI, Anastasia, PAOLIN, Emma, SCIUTTO, Giorgia, VANDENABEELE, Peter. Development and evaluation of a simple Raman spectral searching algorithm. The European physical journal plus. Jun. 2021, vol. 136, iss. 6, str. 1-15, ilustr. ISSN 2190-5444. https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-01577-8, DOI: 10.1140/epjp/s13360-021-01577-8. [COBISS.SI-ID 126124803], [JCR, SNIP, WoS do 19. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 19. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PAOLIN, Emma, DI GIANVINCENZO, Fabiana, KRALJ CIGIĆ, Irena, STRLIČ, Matija. Chemical and sensory analysis of a perfume flask with gas chromatography-olfactometry : [oral presentation]. V: MANSO, Marta (ur.), ANTUNES, Vanessa (ur.), CARVALHO, Maria Luísa (ur.). Technart 2023 : Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage : book of abstracts : International conference on analytical techniques in art and cultural heritage : Lisbon, 7-12 May 2023. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2023. Str. 483. https://technart2023.com/wp-content/uploads/2023/04/Book-of-abstracts-technart23.pdf_v3.pdf. [COBISS.SI-ID 157446147]
3. PAOLIN, Emma, DI GIANVINCENZO, Fabiana, BEMBIBRE JACOBO, Cecilia, KRALJ CIGIĆ, Irena, STRLIČ, Matija. Olfactory exhibitions in museum environments. Developing a risk assessment methodology : [oral presentation]. V: KRALJ CIGIĆ, Irena (ur.), MENART, Eva (ur.). 15th International Conference on Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments : IAQ : book of abstracts : 14 - 16 September 2022, Ljubljana, Slovenia. Online ed. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 54. https://www.e-rihs.si/wp-content/uploads/2022/09/15th-IAQ22-Ljubljana_ps_Final.pdf. [COBISS.SI-ID 123220995]
4. STRLIČ, Matija, PAOLIN, Emma, BEMBIBRE JACOBO, Cecilia, KRALJ CIGIĆ, Irena, MENART, Eva, RAMŠAK, Mojca, et al. Vonj kot vrednota dediščine = Smell asd a heritage value. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2022, str. 117, 150. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 109426947]
5. PAOLIN, Emma, STRLIČ, Matija. Olfactory exhibitions in museum environments. Are these volatile organic compounds (VOCs) a hazard to the surrounding heritage collection? : [lecture]. V: Postgraduate chemical sciences 2022 : international conference : PRECISE2022 : book of abstracts : May 31, 2022. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2022. Str. 14. https://www.fkkt.uni-lj.si/fizkem/PRECISE2022_Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 126145539]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

6. STRLIČ, Matija, PAOLIN, Emma, BEMBIBRE JACOBO, Cecilia, KRALJ CIGIĆ, Irena, MENART, Eva, RAMŠAK, Mojca, et al. Vonj kot vrednota dediščine. Ljubljana: Društvo restavratorjev Slovenije, 2022. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 117434883]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. PAOLIN, Emma. Conservation aspects of smells in the museum : lecture at workshop Value and role of smells in museum practice, 4. July 2022, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 127737859]

3.25 Druga izvedena dela

8. KRALJ CIGIĆ, Irena, PAOLIN, Emma, EBEID, Hassan. Kemija in preteklost : predstavitev na Dnevih kemijskih znanosti in tehniške varnosti, Tehniški muzej Slovenije, Bistra, 12.-14. april 2022. [COBISS.SI-ID 122614531]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, faktor vpliva revije, leto ‒ padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 10. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 17. 10. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 17. 10. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023