COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSLana Nastja AnžurPersonal bibliography for the period 2017-2023

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.03 Other scientific articles

1. GOPEE, Aqiil, JEVŠNIK, Žiga, ANŽUR, Lana Nastja, GRAHEK, Lucija, ČAVAL, Saša. In the land of stećci : the children’s graves of Hatelji mound and the buried church of Milavići. The European archaeologist : the newsletter of EAA members for EAA members. Autumn 2022, iss. 74, str. 28-35, ilustr. ISSN 1022-0135. https://www.e-a-a.org/EAA/Publications/Tea/TEA_74/Research/EAA/Navigation_Publications/Tea_74_content/Research.aspx. [COBISS.SI-ID 143704067]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

2. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, LESKOVAR, Tamara, GRUŠKOVNJAK, Luka, PRIJATELJ, Agni, GRČMAN, Helena, SNOECK, Christophe, GERRITZEN, Carina, GODERIS, Steven, POTOČNIK, Doris, OGRINC, Nives, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, ANŽUR, Lana Nastja, JAMNIK, Ethen, SALAPURA, Vladka, GERŠAK, Živa Miriam, CAVALLI, Fabio, et al. Urnfields, cremation graves, urns, cremains and grave goods through the prism of interdisciplinary research (experience from the southeastern Alpine region). In: CIA 2022 : Cremations in archaeology : book of abstracts. [Ghent: Gent University], 2022. Str. 38. https://www.cia2022.be/_files/ugd/f74bb6_ef64995920144c87b6e1d134d5455ae1.pdf. [COBISS.SI-ID 132015619]

1.13 Published professional conference contribution abstract

3. ANŽUR, Lana Nastja, ČAVAL, Saša. Dežela stečkov : izkopavanja v letu 2022. In: GASPARI, Andrej (ed.), NOVAKOVIĆ, Predrag (ed.). Arheologija v letu 2022 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov : strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva 23. in 24. junija 2023 v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2023. Str. 48-49, fotogr. https://www.arheologija.si/files/2023/06/Arheologija-v-letu-2022-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 161937411]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.09 Master's thesis

4. ANŽUR, Lana Nastja. Sodobne raziskave posod iz planih žarnih grobov na primeru groba 78 z Gračiča pod Brinjevo goro : magistrsko delo. Ljubljana: [L. N. Anžur], 2022. 165 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140149. [COBISS.SI-ID 125039363]

2.11 Undergraduate thesis

5. ANŽUR, Lana Nastja. Informacijska podpora sistemu poročanja o arheoloških raziskavah : diplomsko delo. Ljubljana: [L. N. Anžur], 2019. 65 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111921. [COBISS.SI-ID 70412642]
6. ANŽUR, Lana Nastja. Mednarodnopravna ureditev varstva kulturne dediščine : diplomsko delo. Ljubljana: [L. N. Anžur], 2017. V, 46 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4793&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053141430]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.16 Unpublished invited conference lecture

7. ANŽUR, Lana Nastja. Carbon costs and through - life issues : invited participation in the session Lessons from the vernacular and built environment event as part of the Climatage Heritage Network events at COP26, Glasgow, 8 November 2021. [COBISS.SI-ID 168332035]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, authors, year ‒ descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 10. 2023