COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSLučka Kajfež-BogatajOsebna bibliografija za obdobje 1978-2023

1978

1. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Antarktikan, nikogaršnja zemlja. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 16, str. 42. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2355321]
2. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Človek in vreme. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 51, str. 42. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2357369]
3. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dve desetletji vesoljskih raziskav. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 7, str. 39. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2354297]
4. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fizika : superprevodnost. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 22, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2355833]
5. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fizika planetov. Mladina. [Tiskana izd.]. 14. september 1978, št. 37, str. 40-41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2166393]
6. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Gradnja pod zemljo?. Mladina. [Tiskana izd.]. 26. oktober 1978, št. 43, str. 43. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2166905]
7. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj (ne)vemo o zgradbi materije?. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 20, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2355577]
8. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj pa geotermična energija?. Mladina. [Tiskana izd.]. 28. december 1978, št. 52, str. 58. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2164089]
9. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kozmologija, veda o rojstvu in razvoju vesolja. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 26, str. 25. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2356089]
10. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podvodna lekarna. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 27, str. 25. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2356345]
11. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pojasnjeni krogelni blisk. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 30, str. 24. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2356601]
12. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prevare znanosti. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 15, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2355065]
13. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prevroče ali premrzlo?. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 9, str. 43. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2354553]
14. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razpotja svetovne energetike. Mladina. [Tiskana izd.]. 5. oktober 1978, št. 40, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2166649]
15. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sonce za vse?. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 46, str. 43. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2356857]
16. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tekoči kristali. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 48, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2357113]
17. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vesoljska ušesa. Mladina. [Tiskana izd.]. 1978, št. 12, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2354809]
18. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : Avtomatske meteorološke postaje. Mladina. [Tiskana izd.]. 8 junij 1978, št. 23, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2166137]
19. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : glasba in računalniki. Mladina. [Tiskana izd.]. 7. december 1978, št. 49, str. 40, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2163833]
20. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : Nobelove nagrade. Mladina. [Tiskana izd.]. 27. april 1978, št. 17/18, str. 55. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2165881]
21. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : Planinski raziskovalni program ALPEX. Mladina. [Tiskana izd.]. 6. april 1978, št. 14, str. 40. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2165625]


1979

22. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Jupiter - tretji planet s kolobarji. Mladina. [Tiskana izd.]. 1979, št. 28, str. 28. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2359161]
23. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako je videl svet : ob stoletnici rojstva Alberta Einsteina. Mladina. [Tiskana izd.]. 15. marec 1979, št. 10, str. 36. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2164857]
24. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kam z odpadki?. Mladina. [Tiskana izd.]. 10. maj 1979, št. 18, str. 45. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2165369]
25. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Laserji in njihova uporaba. Mladina. [Tiskana izd.]. 1979, št. 8, str. 39. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2358393]
26. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novosti v mednarodnem sistemu merskih enot. Mladina. [Tiskana izd.]. 1979, št. 6, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2358137]
27. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Promet kot vir onesnaževanja. Mladina. [Tiskana izd.]. 1979, št. 11, str. 41. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2358649]
28. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Seizmologija - veda o potresih. Mladina. [Tiskana izd.]. 1. marec 1979, št. 8, str. 39. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2164601]
29. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : fizika in energetski problemi. Mladina. [Tiskana izd.]. 1979, št. 12, str. 43. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2358905]
30. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : kdaj tudi na Mars. Mladina. [Tiskana izd.]. 1. februar 1979, št. 4, str. 39. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2164345]
31. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : klimatske spremembe. Mladina. [Tiskana izd.]. 15. marec 1979, št. 10, str. 40. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2165113]
32. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanost in tehnika : velikani znanosti `78. Mladina. [Tiskana izd.]. 1979, št. 2, str. 40. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2357625]


1980

33. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. C10H14N2 - kaj je to?. Mladina. [Tiskana izd.]. 1980, št. 38, str. 43. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2359673]
34. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pogostnost in razkroj talnih in dvignjenih temeperaturnih inverzij v treh krajih Jugoslavije. Razprave. 1980, vol. 24, št. 1, str. 27-35. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 1694073]
35. HOČEVAR, Andrej, PETKOVŠEK, Zdravko, PRISTOV, Janko, RAKOVEC, Jože, ROŠKAR, Jožef, ZUPANČIČ, Boris, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razporeditev potenciala sončne energije v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1980. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 9850880]
36. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Samo zakon ni dovolj. Mladina. [Tiskana izd.]. 1980, št. 34, str. 42. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2359417]
37. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Talne in dvignjene temperaturne inverzije : diplomsko delo. Ljubljana: [L.Kajfež], 1980. 85 str., graf.prikazi. [COBISS.SI-ID 97705]


1981

38. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analiza temperature zraka z vidika uporabe zbiralnikov sončne energije. Ljubljana: BF, VTOZD za agronomijo, 1981. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10082560]
39. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorologija. Mladina. [Tiskana izd.]. 1981, št. 49, str. 21-32, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 2158969]
40. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PETKOVŠEK, Zdravko, RAKOVEC, Jože. Vpliv parametrov okolja na izkoristek zbiralnikov sončne energije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1981. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10064128]


1982

41. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Agroklimatska rajonizacija Slovenije. 1. del. priprave za izpeljavo : poročilo o delu za RSS. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1982. 21 f. [COBISS.SI-ID 2439289]
42. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Analiza dnevnih hodov temperature = Analysis of diurnal variation of air temperature. V: NOVAK, Peter (ur.), et al. Posvetovanje o racionalni rabi energije, Ljubljana, 27. maja 1982 : združeno s prikazom nalog iz raziskovalnih programov in projektov s področij: oskrba s toploto v SRS, ogrevanje, hlajenje, klimatizacija; tehnične naprave v zgradbi; nekonvencionalni viri energije. Ljubljana: SITHOK, 1982. Ii. del, str. 323-330, ilustr. [COBISS.SI-ID 2159993]
43. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PETKOVŠEK, Zdravko. Analiza meteoroloških parametrov pomembnih za izkoristek zbiralnikov sončne energije - temperatura zraka, parni pritisk, veter : [poročilo o delu za leto 1982]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1982. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10233344]
44. AŽNIK, Marjan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Devetletni gnojilni poskus na koruzi. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1982 [izid 1983], let. 39, str. 7-21, tabele. ISSN 1854-2263. [COBISS.SI-ID 1687417]
45. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PETKOVŠEK, Zdravko, PRISTOV, Janko, RAKOVEC, Jože, ROŠKAR, Jožef, ZUPANČIČ, Boris. Sončno obsevanje v Sloveniji : [trajanje in energija]. Ljubljana: VTOZD za agronomijo Biotehniške fakultete, 1982. 96 str., ilustr. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Kmetijstvo, Meteorologija, Suppl. 6. [COBISS.SI-ID 6372613]
46. RAKOVEC, Jože, PETKOVŠEK, Zdravko, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zbiralnik sončne energije in njegovo okolje - numerični model = Solar energy collector and its environmnet - numerical model. V: NOVAK, Peter (ur.), et al. Posvetovanje o racionalni rabi energije, Ljubljana, 27. maja 1982 : združeno s prikazom nalog iz raziskovalnih programov in projektov s področij: oskrba s toploto v SRS, ogrevanje, hlajenje, klimatizacija; tehnične naprave v zgradbi; nekonvencionalni viri energije. Ljubljana: SITHOK, 1982. Ii. del, str. 311-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 2159737]


1983

47. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RAKOVEC, Jože. Agroklimatska rajonizacija Slovenije, Predelava računalniškega modela CANOPY in prvi rezultati. 2. del : poročilo o delu RSS. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1983. 8 listov, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2440057]
48. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analiza meteoroloških parametrov pomembnih za izkoristek zbiralnikov sončne energije - padavine : [poročilo o delu za leto 1983]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1983. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10233088]
49. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kategorizacija zemljišč občine Ljubljana Moste-Polje : opis klimatskih razmer. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1983. 24 f. [COBISS.SI-ID 2437241]
50. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kategorizacija zemljišč občine Ljubljana Vič-Rudnik : opis klimatskih razmer. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1983. 28 f. [COBISS.SI-ID 2437753]
51. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kategorizacija zemljišč občine Ljubljana-Bežigrad. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1983. 28 f. [COBISS.SI-ID 2437497]
52. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima in vreme ter njun vpliv na izkoriščanje sončne energije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, [1983?]. [28] f., graf. prikazi. URP Nekonvencionalni viri energije, 02-2166. [COBISS.SI-ID 3994489]
53. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima in vreme ter njun vpliv na izkoriščanje sončne energije. SLOSE informacije. 1983, 2, str. 3-30, ilustr. ISSN 0352-2709. [COBISS.SI-ID 2146681]
54. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Opis klimatskih razmer občine Ljubljana Vič-Rudnik. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1983. [23] f. [COBISS.SI-ID 3845497]
55. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Opis klimatskih razmer občine Ljutomer. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1983. 35 f. [COBISS.SI-ID 2438265]
56. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Opis klimatskih razmer občine Murska Sobota. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1983. 36 f. [COBISS.SI-ID 2436985]


1984

57. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Agroklimatska rajonizacija Slovenije, Modeliranje neto fotosinteze v petih krajih Slovenije. 3. del : poročilo o delu RSS. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1984. 26 f. Ekologija - pedologija. [COBISS.SI-ID 2439545]
58. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Aplikacija modela netofotosinteze na klimatsko različnih območjih Slovenije. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1984 [izid 1985], let. 43, str. 9-23, graf. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 1687161]
59. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kategorizacija zemljišč občine Ljubljana-Šiška : opis klimatskih razmer. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1984. 33 f. [COBISS.SI-ID 2438521]
60. STEPANČIČ, Dušan, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GREGORIČ, Vera, STRITAR, Albin, ZUPANČIČ, Mitja, SELIŠKAR, Andrej, LOBNIK, Franc (urednik). Komentar k listu Murska Sobota : osnovna pedološka karta SFRJ : pedološka karta Slovenije : 1:50 000. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Agronomija, 1984. 64 str., tabele. [COBISS.SI-ID 397100]
61. MARUŠIČ, Janez, HAFNER, Aleš, KRAVANJA, Nika, KOPAČ, Mojca, LUKEŽ-VRČON, Tadeja, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meandri reke Vipave : krajinsko vrednotenje posegov v meandre : vpliv variant regulacije reke Vipave na širšo okolico Bilj. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1984. 19 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2146169]
62. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nekonvencionalni viri energije : poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1984. 24 f. Osnove za oblikovanje standardnega meteorološkega leta. [COBISS.SI-ID 3051641]
63. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, NOVAK, Peter, MEDVED, Sašo, UMBERGER, Marko (avtor dodatnega besedila), JERMAN, Bojan. Ogrevanje s sončno energijo. Ljubljana: [s. n.], 1984. 62 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3627269]
64. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Onesnaženje zraka nad Slovenijo in njegovi vzroki. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1984. [15] f., tabele, graf. prikazi. URP Nekonvencionalni viri energije, 02-2166. [COBISS.SI-ID 3995001]
65. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Onesnaženje zraka nad Slovenijo in njegovi vzroki. V: Stabilnost gozda v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 1984. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 2170233]
66. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Osnove za oblikovanje standardnega meteorološkega leta : poročilo delu za leto 1984. Ljubljana: RSS, 1984. 24 f. RP Nekonvencionalni viri energije. [COBISS.SI-ID 11424000]
67. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Značilnosti prostorske in časovne razporeditve energije sončnega obsevanja v Sloveniji. V: Solarna arhitektura 84 : zbornik del = zbornik radova : Ljubljana, 13., 14. 9. 1984. [Ljubljana]: Slovensko društvo za sončno energijo, 1984. Str. 311-322, ilustr. [COBISS.SI-ID 2287737]


1985

68. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Agroklimatska rajonizacija Slovenije. 4. del, Primerjava opazovane in simulirane produkcije gozda v klimatsko različnih predelih Slovenije : poročilo o delu RSS. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1985. 14 f. [COBISS.SI-ID 2439801]
69. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analiza klimatskih razmer občine Kranj z vidika proizvodnje hrane, energetike in turizma. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1985. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2173561]
70. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DOBERŠEK-URBANC, Slava. Analiza meteoroloških parametrov pomembnih za izkoristek zbiralnikov sončne energije, standardno meteorološko leto. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1985. 24 f. URP Nekonvencionalni viri energije, 02-2166-486. [COBISS.SI-ID 11286272]
71. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ROBIČ, Dušan. Comparison of observed and predicted forest productivity in various climatic conditions in Slovenia. V: Seminar o biometeoroloških metodah v gozdarstvu z uporabo standardnih meteoroloških in satelitskih opazovanj vremena : Bled, Jugoslavija, 23.-25.septembra 1985 : razprave = Seminar on biometeorological methods in forestry using regular meteorological and satellite observation of weather : Bled, Yugoslavia, 23-25 September 1985 : proceedings. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. Str. 57-65, graf. prik. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, supl. 10. ISSN 0459-6404. [COBISS.SI-ID 2158713]
72. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fizikalno ozadje uporabnosti rastlinjakov. Moj mali svet. 1985, let. 21, št. 7-8, str. 31-32. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 1693817]
73. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SPANRING, Jože, LESKOVEC, Elza, MARUŠIČ, Janez, KOPAČ, Mojca, LUKEŽ-VRČON, Tadeja, PIRC, V. Idejni osnutek sanacije glinokopa v Renčah. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo: Vodnogospodarski inštitut, 1985. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2145913]
74. STEPANČIČ, Dušan, LOBNIK, Franc (avtor, urednik), VIDIC, Nataša J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, STRITAR, Albin, MARINČEK, Lojze, SELIŠKAR, Andrej. Komentar k listu Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo, 1985. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 398892]
75. HOČEVAR, Andrej, LESKOVEC, Elza, RAKOVEC, Jože, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Možnosti izkoriščanja odpadne toplote iz nuklearne elektrarne Krško za potrebe kmetijstva. 1. del. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. 55 str. [COBISS.SI-ID 133289]
76. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nekonvencionalni viri energije : poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1985. 30 f. Standardno meteorološko leto za Ljubljano. [COBISS.SI-ID 3051385]
77. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Oblikovanje in uporaba standardnega meteorološkega leta. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1985 [izid 1986], let. 45, str. 9-21, tabele. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 1686905]
78. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Onesnaženje zraka nad Slovenijo in vzroki zanj. V: HORVAT-MAROLT, Sonja (ur.). Stabilnost gozda v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1985. Str. 58-67, ilustr. Gozdarski študijski dnevi. [COBISS.SI-ID 2172793]
79. KREFT, Ivan, BOHANEC, Borut, LUTHAR, Zlata, VORINA, Tanja, DOBERŠEK-URBANC, Slava, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Proučitev možnosti za povečanje pridelovanja ajde na Dolenjskem : poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1985. 15 f. [COBISS.SI-ID 2199673]
80. KREFT, Ivan, JAVORNIK, Branka, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ripening and yield in barley with high-lysine gene lys-3a. Barley genetics newsletter. 1985, vol. 15, str. 65-67. ISSN 1043-5174. [COBISS.SI-ID 2041465]
81. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, STRITAR, Albin, LESKOŠEK, Mirko, ŠTUPICA, Tatjana. Rodovitnost tal in prehrana rastlin : I. del. Ljubljana: RSS, 1985. 149 str. [COBISS.SI-ID 10953472]
82. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, STRITAR, Albin, LESKOŠEK, Mirko, ŠTUPICA, Tatjana. Rodovitnost tal in prehrana rastlin : II. del. Ljubljana: RSS, 1985. 108 str. [COBISS.SI-ID 10953728]
83. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Standardno meteorološko leto za Ljubljano : poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1985. 30 f., tabele. URP Nekonvencionalni viri energije, 02-2166. [COBISS.SI-ID 2173817]
84. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KNAVS, M. Studies on the production of dry matter in the community of buckwheat with particular reference to leaf area. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1985, št. 5, str. 7-13. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 1757817]
85. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Teoretična analiza parametrov okolja,pomembnih za obratovanje SUSE. Ljubljana: RSS, 1985. 30 str. Nekonvencionalni viri energije. [COBISS.SI-ID 10987776]


1986

86. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GABERŠČIK, Alenka. Analysis of net photosynthesis response curves for buckwheat. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1986, št. 6, str. 6-8. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 1757561]
87. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessment of ecosystem productivity in a watershed from meteorological point of view. V: Optimalizace ekosystémů v povodí. XII. konference o biosféře. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. Str. 9-24. [COBISS.SI-ID 1758585]
88. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dinamično modeliranje fotosinteze. Ljubljana, 1986. [15] f. Ekologija - pedologija. [COBISS.SI-ID 3308921]
89. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske razmere občine Radlje ob Dravi. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1986. 27 f. [COBISS.SI-ID 2360185]
90. STEPANČIČ, Dušan, VIDIC, Nataša J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZUPANČIČ, Mitja, SELIŠKAR, Andrej, STRITAR, Albin, LOBNIK, Franc (urednik). Komentar k listu Ptuj : osnovna pedološka karta SFRJ : pedološka karta Slovenije : 1:50.000. Ljubljana: Katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo, VTOZD za agronomijo, Biotehniška fakulteta, 1986. 98 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1507848]
91. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorološki elementi pomembni za uporabo sončne energije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1986. [82] f., tabele, graf. prikazi. URP Nekonvencionalni viri energije, 02-2166. [COBISS.SI-ID 3994745]
92. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, POTOČNIK, A. Naravne možnosti za hlajenje skladišč krompirja v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1986 [izdano 1987], let. 47, str. 189-205. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 1686393]
93. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Non-parametric method for construction of test reference year. V: CEHAK, Konrad (ur.). Third International Conference on Statistical Climatology, June 23-27, 1986, Vienna, Austria. Vienna: Austrian Society of Meteorology, 1986. Str. 430-435, tabeli. [COBISS.SI-ID 2160505]
94. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energtika. Ljubljana: RSS, 1986. 10 f. Parametri okolja. [COBISS.SI-ID 10955776]
95. HOČEVAR, Andrej, PETKOVŠEK, Zdravko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ocena transporta onesnaženja zraka nad Slovenijo v makroskali. Ljubljana: RSS, 1986. 29 f., ilustr. URP Umiranje gozdov, C4 0566. [COBISS.SI-ID 11313152]
96. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HRČEK, Dušan, URBANČIČ, Jelko. Ocena transporta onesnaženosti zraka nad Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1986. 31 f. Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa, 05-4680-486-86. [COBISS.SI-ID 11102720]
97. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HRČEK, Dušan, URBANČIČ, Jelko. Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Ocena transporta onesnaženosti zraka nad Slovenijo : poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, VTOZD za Agronomijo, 1986. 31 f., zvd, tabele. [COBISS.SI-ID 3439481]
98. STEPANČIČ, Dušan, RUPREHT, Janez, ŠPORAR, Marjan, PRUS, Tomaž, VIDIC, Nataša J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, VRŠČAJ, Borut. Pedološko kartiranje SRS : tla sekcije Tolmin. Ljubljana: RSS, 1986. 120 f. Ekologija-pedologija. [COBISS.SI-ID 11314432]
99. GABERŠČIK, Alenka, MARTINČIČ, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KREFT, Ivan. Possibility of laboratory determination of resistance of buckwheat plants to freezing. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1986, št. 6, str. 10-11. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 1757305]
100. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Standardno meteorološko leto oblikovano na historičen način ter omejitve njegove uporabe. V: [Šesto ] 6. posvetovanje o racionalni rabi energije : javna predstavitev raziskovalnih nalog. Ljubljana: SITHOK, 1986. Str. 78-88, tabele. [COBISS.SI-ID 2287993]
101. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Terminologija agrometeorologije : poročilo o delu v letu 1986. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1986. 22 f. URP Terminološki slovarji: slovenski jezik - današnje stanje in zgodovina, C6-0598-486-86. [COBISS.SI-ID 2215289]
102. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Trials to model growth of buckwheat plant from dynamic point of view. V: Buckwheat research 1986 : proceedings of the 3rd International symposium on buckwheat, Pulawy, Poland, 7-12 July 1986. Pulawy: The Organizing Committee of 3rd International Symposium on Buckwheat, 1986. Part 2, str. 29-44. [COBISS.SI-ID 1876345]
103. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PIVEC, I. Zadnja spomladanska slana in njene klimatske značilnosti v Sloveniji za obdobje 1955-1984. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1986 [izid 1987], let. 47, str. 9-16. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 1686649]


1987

104. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej, ROBLEK, R. Analiza vetrovnih razmer v Radljah ob Dravi. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1987. 23 f. PORS Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. [COBISS.SI-ID 2440825]
105. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina. Dinamično modeliranje produkcije organske mase. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1987. 17 listov, [9] listov prilog, graf. prikazi. Ekologija-pedologija. [COBISS.SI-ID 4347257]
106. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dinamično modeliranje produkcije organske mase ajde (Fagopyrum esculentum Moench.) v odvisnosti od okolja. Ljubljana: [L. Kajfež-Bogataj], 1987. V, 68 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1762425]
107. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Light and temperature dependence of net photosynthesis for buckwheat. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1987, št. 7, str. 18-20. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 1686137]
108. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nekatere značilnosti prostorske in časovne razporeditve spomladanskih negativnih temperatur zraka v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1987, let. 49, str. 9-19, graf. prikazi. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 1685625]
109. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1987. 11 f., [82] f. pril. Parametri okolja. [COBISS.SI-ID 3241081]
110. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej, ROBLEK, Robert. Ocena transporta onesnaženja nad Slovenijo (Vetrovne razmere v Radljah ob Dravi). Ljubljana: RSS, 1987. 23 str. Ocena transporta onesnaženja nad Slovenijo, Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. [COBISS.SI-ID 26993408]
111. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej, ROBLEK, Robert. Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Ocena transporta onesnaženosti zraka nad Slovenijo : (vetrovne razmere v Radljah ob Dravi) : poročilo o delu za leto 1987. Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, VTOZD za Agronomijo, 1987. 23 f., slike, tabele. [COBISS.SI-ID 4924537]
112. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GREGORČIČ, Brane. Parametri okolja. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.). Parametri okolja, Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika. [COBISS.SI-ID 21588992]
113. LOBNIK, Franc, STEPANČIČ, Dušan, RUPREHT, Janez, PRUS, Tomaž, ŠPORAR, Marjan, VIDIC, Nataša J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HODNIK, Andreja. Pedološko kartiranje SRS - I. del, list KRANJSKA GORA. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Pedološko kartiranje SRS I. - I. del, list KRANJSKA GORA, Ekologija - Pedologija. [COBISS.SI-ID 14180864]
114. LOBNIK, Franc, STEPANČIČ, Dušan, RUPREHT, Janez, PRUS, Tomaž, ŠPORAR, Marjan, VIDIC, Nataša J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HODNIK, Andreja, VRŠČAJ, Borut, ZUPAN, Marko, HAFNER, Vasja. Pedološko kartiranje SRS II.del : list Postojna 4. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.). Pedološko kartiranje SRS II. del: list Postojna, Ekologija-pedologija. [COBISS.SI-ID 14107136]
115. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Study on the development,and contributions of different plant organs to buckwheat dry matter production. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1987, št. 7, str. 9-10. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 1685881]
116. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej. Transport onesnaženja zraka nad Slovenijo (značilnosti fenološkega razvoja drevesnih vrst v Sloveniji). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1987. 19, [28] f., graf. prikazi. URP Umiranje gozdov, C4-0566-486-87. [COBISS.SI-ID 2215545]
117. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GREGORIČ, Brane. Urne vrednosti delov toplega in hladnega testnega leta za Ljubljano. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1987. 93 f. [COBISS.SI-ID 2440313]
118. HOČEVAR, Andrej, ŠEGULA-ILIČ, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Značilnosti fenološkega razvoja drevesnih vrst v Sloveniji. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.). Transport onesnaženja zraka nad Slovenijo, Gozdarstvo. [COBISS.SI-ID 14110976]


1988

119. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, AŽNIK, Marjan, TRETJAK, Ana. Analiza klimatskih razmer občine Krško z vidika proizvodnje hrane, energetike in turizma. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1988. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2216569]
120. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Biometeorologija : če vas trga v levem mezincu. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 6, str. 38-39. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2141049]
121. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Človek in vreme : onesnaženje zraka, nikar še ozon ___. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 8, str. 7-8. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2141561]
122. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drugače o ___ : vremenu na počitnicah. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 10, str. 32-33. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2142073]
123. KRESAL, Dušan, BABNIK, Janez, ROME, Rudolf, KRAMARIČ, Franci, LOBNIK, Franc, RUPREHT, Janez, ŠPORAR, Marjan, ZUPAN, Marko, RUS, Janez, KNAPIČ, Matej, ČETINA, Alojz, TAJNŠEK, Anton, KOMAN, Ljudmila, KOCJAN AČKO, Darja, TOMŠIČ-LUŠIN, Jerica, STRITAR, Albin, MATIČIČ, Brane, NOVAK, Jernej, MAROLT, Primož, AVBELJ, Ljudmila, VRANAC, Sanja, ŠTUHEC, Matjaž, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERDIK, Brigita, KORITNIK, Martina, KOTAR, Franc, MLAKAR, Jožica, ŽVEGLIČ, Srečko, DOBERŠEK, Ivan, KRAMER, Zoran, POTOČNIK, Zalika, OSVALD, Jože, KRAJNC-KASTELIC, Katja. Projekt HE na Savi : Posledice izgradnje HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca na ekonomičnost kmetijskeproizvodnje in ukrepi za vsaj nespremenjeno ekonomičnost. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1988. [10], 127 f., [70] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2246777]
124. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorologija drugače : kakšno vreme je znotraj?. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 7, str. 7-8. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2141305]
125. NOVAK, Peter, ZUPANČIČ, Jože, TUMA, Matija, POLJAK, Dušan, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, GREGORČIČ, Branko. Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 1988. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. URP Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika, C2-3535. [COBISS.SI-ID 66229760]
126. RAKOVEC, Jože, BORKO, Miran, KRANJC, Andrej, DIVJAK, Marjan, GREGORČIČ, Branko, IVANČIČ, Ivo, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEKINDA MAJARON, Tajda, RINK, Samo, ZRNEC, Ciril. Obramba pred točo v SR Sloveniji : osnove, dosedanje izvajanje, uspešnost, bodoča dejavnost. Ljubljana: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo VTOZD Fizika: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1988. ix, 197 f. [COBISS.SI-ID 2157945]
127. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej. Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Ocena transporta onesnaženja nad Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, VTOZD za Agronomijo, 1988. 42 f., slike. 05-4680-486-88Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. [COBISS.SI-ID 65702400]
128. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, GREGORČIČ, Brane. Parametri okolja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1988. [78] f. URP Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika, C2 0535-486-88. [COBISS.SI-ID 2216313]
129. LOBNIK, Franc, STEPANČIČ, Dušan, RUPREHT, Janez, PRUS, Tomaž, ŠPORAR, Marjan, VIDIC, Nataša J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HODNIK, Andreja, VRŠČAJ, Borut, ZUPAN, Marko. Pedološko kartiranje SR Slovenije in raziskovanje tal, List Prezid. II. del. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1988. 41 f., ilustr. URP Ekologija - pedologija, C4-0568-486-88, Ekologija - Pedologija. [COBISS.SI-ID 2218873]
130. HOČEVAR, Andrej, LESKOVEC, Elza, SUŠIN, Jože, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZUPAN, Albert, DREO, Pavel, LUKEŽ-VRČON, Tadeja. Projekt Pilotski objekt pri termalnem izviru Topličnik namenjen vzgoji vrtnin. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1988. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2218617]
131. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pogled v nebo : posegi v vremenska dogajanja. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 5, str. 28-30. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2140793]
132. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pojavljanje in pogostnost toče in sodre v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1988, let. 51, str. 53-68, graf. prikazi. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 37778432]
133. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomen toplotnih značilnosti tal v agronomiji in meteorologiji in predlog metode za oceno temperaturne difuzivnosti tal. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1988, let. 51, str. 47-52, ilustr. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 37778176]
134. BOHANEC, Borut, KREFT, Ivan, JAVORNIK, Branka, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, LUTHAR, Zlata, OSOLNIK, Boris. Proučitev možnosti za zvišanje pridelkov ajde na področju Gorenjskih občin. Ljubljana, 1988. 19 f. [COBISS.SI-ID 2200953]
135. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Statistično modeliranje pridelkov ozimne pšenice, koruze in ječmena v odvisnosti od dušičnega gnojenja in vremena. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1988, let. 51, str. 35-45. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 37777664]
136. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tega niste vedeli : klima je povsod okoli nas. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 2, str. 25-27. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2140281]
137. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tega niste vedeli : otroška leta meteorologije. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 1, str. 23-26. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2140025]
138. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tega niste vedeli : toplo mesto in hladnejše podeželje. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 3, str. 20-22. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2140537]
139. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej. Transport onesnaženja nad Slovenijo (odvisnost fenoloških faz od okolja v Sloveniji). Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1988. [44] f. URP Umiranje gozdov, C4-0566-486-88. [COBISS.SI-ID 2216057]
140. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, GREGORČIČ, Brane. Urne vrednosti hladnih delov toplega in toplih hladnega testnega leta za Ljubljano. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1988. 78 f. URP Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika. [COBISS.SI-ID 2440569]
141. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenoslovje : ko se bliska in grmi. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, let. 44, št. 9, str. 25-27. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2141817]


1989

142. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Biometeorologija. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1988/89, 44, št. 6, str. 38-39, ilustr. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 113126656]
143. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Contemporary problems of headwater ecosystem studies regarding their stability and optimum productivity. V: KŘEČEK, Josef (ur.), et al. Headwater control : conference proceedings. Prague: Dům techniky ČSVTS Plzeň, 1989. Str. 3-22. ISBN 80-02-99929-0. [COBISS.SI-ID 2159225]
144. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Človek in vreme : problematika biometeorologije človeka. V: Medicinska meteorologija z vidika higiene : seminar. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za higieno: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989. Str. 7-18. [COBISS.SI-ID 2083193]
145. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Environmental driving variables of ecosystems and their distribution on a complex terrain. V: REIFSNYDER, W. S. (ur.), DARNHOFER, T. O. (ur.). Meteorology and agroforestry : Proceedings of an International Workshop on the Application of Meteorology to Agroforestry Systems Planning and Management, Nairobi 9-13 February 1987. Nairobi: International Council for Research in Agroforestry, 1989. Str. 221-232, ilustr. ISBN 92-9059-059-9. [COBISS.SI-ID 2157689]
146. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako bi bilo, če bi bilo. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/90, 45, št. 2. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 77935104]
147. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Modeliranje pridelka kot funkcije delovanja ekosistema. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1989. 7 str. URP Ekologija - pedologija. [COBISS.SI-ID 2439033]
148. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Modeliranje pridelka kot funkcije delovanja ekosistema : doktorska disertacija = Modelling of yield as a function of ecosistem : doctoral thesis. Ljubljana: [L. Kajfež-Bogataj], 1989. [10], 124 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19109888]
149. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Modelling of net photosynthetic productivity for buckwheat. Agricultural and forest meteorology. [Print ed.]. 1989, št. 44, str. 233-244. ISSN 0168-1923. [COBISS.SI-ID 1685369]
150. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, KASTELEC, Damijana. Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energtika. Parametri okolja : poročilo o delu v letu 1989. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1989. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4925049]
151. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novejše ugotovitve o vplivu onesnaženosti zraka na gozd in njen transport nad Slovenijo. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1989, let. 53, str. 185-197. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 16762882]
152. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej. Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Ocena transporta onesnaženja nad Slovenijo : poročilo o delu v letu 1989. Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, VTOZD za Agronomijo, 1989. [14] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4924793]
153. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Onesnaženje zraka, nakar še ozon ---. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989, 44, št. 8, str. 7-8, ilustr. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 113128448]
154. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Onesnaženost - njen transport v ekosistem in njeno prehajanje med zrakom, tlemi, vodo in rastlinami. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Suplement. Agricultural issue. Supplement. 1989, supl. 14, str. 15-24. ISSN 0353-4847. [COBISS.SI-ID 14611714]
155. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Onesnaženost - njen transport v ekosistem in njeno prehajanje med zrakom, tlemi, vodo in rastlinami. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1989. 13 f. PoRS. [COBISS.SI-ID 2438009]
156. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, KASTELEC, Damijana. Osnove za oblikovanje kratkih standardnih meteoroloških let za Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1989. [COBISS.SI-ID 2361465]
157. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, KASTELEC, Damijana. Parametri okolja : poročilo o delu za leto 1989. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1989. 30, [46] f., tabele. URP Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika, C2 0535-486-89. [COBISS.SI-ID 2218105]
158. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predicting buckwheat growth and productivity. V: Proceedings of the 4th International symposium on buckwheat, Orel, USSR, 11-15 July 1989. Tula: VASHNIL, 1989. Part ii, str. 367-376. ISBN 5-7639-0305-6. [COBISS.SI-ID 253047]
159. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. A simple model for allocation of assimilates at different stages of buckwheat plant development. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1988, št. 8, str. 23-26. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 7625730]
160. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, OREŠNIK, Irena. Specific leaf area of two buckwheat cultivars in different stages of stand development. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1989, št. 9, str. 53-56. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 8483842]
161. VIRANT, Irma, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vesicular-arbuscular mycorrhiza in buckwheat. Fagopyrum : novosti o ajdi. 1988, št. 8, str. 10-14. ISSN 0352-3020. [COBISS.SI-ID 7621378]
162. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zgodnje jesenske slane na Gorenjskem. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1989, let. 53, str. 19-26. ISSN 1408-3396. [COBISS.SI-ID 16710658]


1990

163. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analiza zimskih temperatur zraka v Ljubljani. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1990, let. 55, str. 7-14. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 35880960]
164. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Approach to modelling possible effects of climate change on forest primary production. V: DRISCOLL, D. (ur.), LIETH, H. (ur.), MACHALEK, A. (ur.). Biometeorology : proceedings of the twelfth [12] international biometeorological congress, august 26 - september 3, 1990. 1. Aufl. Wien: Literas-Universitätsverlag, cop. 1990. Part 1, str. 9. ISBN 3-85429-105-1. [COBISS.SI-ID 2156921]
165. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Delavno sonce : kako ujeti njegovo moč. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1990, let. 45, št. 4, str. 22-23. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2139001]
166. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dynamic photosynthetical model of CO2 exchange in forest stands. V: WENSEL, Lee C. (ur.), BIGING, Greg S. (ur.). Forest Simulation Systems : proceedings of the IUFRO Conference, Berkeley, California, November 2-5, 1988. Oakland: The Regents of the University of California, 1990. Str. 235-245, ilustr. Bulletin, 1927. [COBISS.SI-ID 2083705]
167. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima planetov : bi se radi preselili?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. november 1990, št. 11, str. 34-35, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 67955200]
168. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske katastrofe : naj se ne zgodi ---. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, 45, št. 10, str. 15-16, ilustr. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 58657024]
169. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kristali z neba : čudoviti svet snežink. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, 45, št. 6, str. 14-15, ilustr. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 58424832]
170. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Medicinska meteorologija : kako se počutite danes?. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, 45, št. 8, str. 17-18, ilustr. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 58603520]
171. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Model uroda i razvitka poljoprivrednih biljaka : [vabljeno predavanje] Sveučilište u Zagrebu, Prirodno matematički fakultet, Zagreb, marec 1990. 1990. [COBISS.SI-ID 1759609]
172. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Modeliranje neto pridelka kot funkcija delovanja ekosistema. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1990. 40 f. URP Pedologija - ekologija. [COBISS.SI-ID 2438777]
173. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Modeliranje pridelka kot funkcije delovanja ekosistema. Ljubljana: RSS, 1990. Rodovitnost tal z aspekta klime, lastnosti tal, agrotehničnih ukrepov in rabe prostora, Ekologija-Pedologija. [COBISS.SI-ID 30740480]
174. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, KASTELEC, Damijana. Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Agronomija, 1990. 41 f., [7] f. pril. Parametri okolja. [COBISS.SI-ID 3279481]
175. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠEGULA-ILIČ, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika. Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Ocena transporta onesnaženja nad Slovenijo : poročilo o delu v letu 1990. Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, VTOZD za Agronomijo, 1990. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4925305]
176. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ozon : nevidna tančica, ki izginja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. oktober 1990, št. 10, str. 4-6, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 67897600]
177. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ozonska plast se usodno tanjša. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 1990, št. 4, str. 155-157. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 15044098]
178. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Photosynthetic model for predicting net willow stand production. Agricultural and forest meteorology. [Print ed.]. 1990, no. 50, str. 75-85. ISSN 0168-1923. [COBISS.SI-ID 1684857]
179. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pod toplo gredo : se klima spreminja ali jo spreminjamo. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. september 1990, št. 9, str. 12-13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 67866624]
180. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pod toplo gredo : se klima spreminja ali jo spreminjamo. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1990, št. 9, str. 12-13. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2167161]
181. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Potrebna znanja o vremenu in podnebju za učinkovitejšo pridelavo. Kmečki glas. 7.03.1990, let. 47, št. 10, str. 22, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 1687673]
182. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Raziskujte z nami : opazovanje megle. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, let. 45, št. 1, str. 34-35. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2138233]
183. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Raziskujte z nami : opazovanje megle - kako bomo obdelali naša opazovanja. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, let. 45, št. 7, str. 6-7. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2139769]
184. RAKOVEC, Jože, GREGORČIČ, B., KRAJNC, A., MEKINDA, T., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Some evaluations of hail suppression system efficiency in Slovenia, Yugoslavia. Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. 1990, no. 41, str. 157-171, graf. prikazi. ISSN 0177-798X. [COBISS.SI-ID 1685113]
185. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sončna energija : kako bi jo lahko uporabili?. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, let. 45, št. 4, str. 6-8. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 58205440]
186. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, OREŠNIK, Irena. Specific leaf area of two buckwheat cultivars. Buckwheat trend. 1.5.1990, vol. 12, no. 1, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 1693561]
187. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Testno referenčno leto in kratko referenčno leto - izbor meteoroloških podatkov pri modeliranju vpliva okolja za razne namene. V: PAŽANIN, Josip (ur.). Energija i zaštita čovjekove okoline : [međunarodni kongres] = Energy and environment : [international congress] : Opatija, 18-21 april 1990. Rijeka: Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju: = Croation Solar Energy Association, 1990. Vol. ii, str. 247-253, graf. prikazi. ISBN 86-81601-01-6. [COBISS.SI-ID 2158201]
188. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Umazan zrak ne pozna meja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1990, št. 12, str. 4-5. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2167417]
189. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Varujmo zrak : kaj dihamo?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. december 1990, 0, str. 4-5, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 67962112]
190. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv ekofizioloških značilnosti v modelu rasti, razvoja in pridelka kmetijskih rastlin. V: Knjiga povzetkov. [Gozd Martuljek: Jugoslovansko društvo za fiziologijo rastlin, 1990]. Str. iv 111. [COBISS.SI-ID 255351]
191. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme pod streho : povej mi, v kakšni hiši živiš. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1989/1990, 45, št. 9, str. 8-9, ilustr. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 58649344]
192. HOČEVAR, Andrej, ILIČ-ŠEGULA, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Značilnosti fenološkega razvoja nekaterih listopadnih drevesnih sort v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1990, let. 55, str. 15-31. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 35881472]
193. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Znanstvene metode : kako bi bilo, če bi bilo?. Pionir : poljudnoznanstvena revija za mlade. 1990, let. 45, št. 2, str. 24-25. ISSN 0350-977X. [COBISS.SI-ID 2138489]


1991

194. ŠUŠTERŠIČ, Majda. Analiza nastopa nekaterih temperaturnih pragov v tleh na različnih globinah v Ljubljani : diplomska naloga = Analysis of appearence of soil temperature tresholds at various depths in Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [M. Šušteršič], 1991. IX, 85 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1382. [COBISS.SI-ID 1972601]
195. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠUŠTERŠIČ, Majda. Analiza nastopa spomladanskih temperaturnih pragov v tleh na različnih globinah v Ljubljani. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1991, let. 57, str. 9-16. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 35900416]
196. ZMRZLAK, Marko. Dinamika fenološkega razvoja hmelja (cv. Savinjski golding, Aurora) v odvisnosti od temperature zraka v spodnji Savinjski dolini : diplomska naloga = Dinamics of phenological development of hops (cv. Savinja Golding, Aurora) related to air temperature in Lower Savinja Valley : graduation thesis. Ljubljana: [M. Zmrzlak], 1991. XI, 82 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1371. [COBISS.SI-ID 2360697]
197. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dušik - grožnja živemu svetu? : naše življenjsko okolje. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. januar 1991, let. 1, št. 1, str. 4-5, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 70629632]
198. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Gibanje zraka : bonaca, vetrič, veter, orkan. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. julij/avgust 1991, 1, št. 7/8, str. 54-55, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 75190784]
199. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima : kako topel si?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. marec 1991, št. 3, str. 4-5, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 73191680]
200. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe : blagoslov ali prekletstvo?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1991, let. 1, št. 11, str. 38-40. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2137721]
201. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe : temperature zraka rastejo!. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 1991, 1, št. 5, str. 31-32. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 73818368]
202. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in kmetijstvo. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1991, št. 9, str. 356-360, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 28732672]
203. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Modeliranje pridelka kot funkcije delovanja ekosistema - II. Ljubljana: RSS, 1991. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Rodovitnost tal z aspekta klime, lastnosti tal, agrotehničnih ukrepov in rabe prostora -II, Ekologija-pedologija. [COBISS.SI-ID 44589568]
204. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Na nebu : med vremenskimi pastmi. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. april 1991, 1, št. 4, str. 12-13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 73412864]
205. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nad nami : glej oblake ... Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij 1991, 1, št. 6, str. 15-17, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 75163392]
206. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nemogoče je mogoče : vremenski rekordi. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. februar 1991, let. 1, št. 2, str. 12-13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 73147904]
207. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOŠMELJ, Katarina, KASTELEC, Damijana. Nove tehnologije za pretvarjanje in rabo energije ter industrijska energetika. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Agronomija, 1991. 1 zv. (loč. pag.). Parametri okolja. [COBISS.SI-ID 3279737]
208. LOBNIK, Franc (avtor, urednik), STEPANČIČ, Dušan (kartograf), ŠPORAR, Marjan (kartograf, avtor), RUPREHT, Janez (kartograf, avtor), KODRIČ, M. (kartograf), VIDIC, Nataša J., VRŠČAJ, Borut (kartograf), STERNIŠA, T. (kartograf), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PRUS, Tomaž. Osnovna pedološka karta Slovenije 1:25000 : komentar k listu Gorica. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo, 1991. IV, 59, [20] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1855865]
209. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomen poznavanja fenoloških faz rastlin za uspešno simulacijo njihovega razvoja, rasti in pridelka. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1991, št. 57, str. 17-33. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 35901184]
210. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremenljiva klima : nas bo zalilo morje?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1991, let. 1, št. 12, str. 22-24. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2137977]
211. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RAKOVEC, Jože. Toča in sodra v Sloveniji. Razprave. let. 30, št. 1, str. 19-36. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 21750018]
212. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. V Ljubljani je v zadnjih 138 letih vedno topleje : klimatske spremembe - kako je v Sloveniji. Delo. [Tiskana izd.]. 3.VII.1991, št. 154, str. 7. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42992384]
213. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Veter. [COBISS.SI-ID 2167673]
214. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme in kmetijstvo. V: DREU, Savina (ur.). Kmetijski priročnik 1992. Ljubljana: Kmečki glas, 1991. Str. 129-142. Knjižnica za pospeševanje kmetijstva. [COBISS.SI-ID 30151680]
215. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenoslovje : kadar seje znanost. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1991, let. 1, št. 9, str. 12-13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2137465]
216. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vsak pilot mora biti meteorolog v malem. PIL : Pionirski list. 1991, št. 6, str. 20. ISSN 0352-7433. [COBISS.SI-ID 2168185]


1992

217. GERJEVIČ, Marjeta. Analiza zadnjih spomladanskih, letnih in jesenskih temperatur zraka v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M.Gerjevič], 1992. graf.prikazi. [COBISS.SI-ID 102569]
218. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Assessment of climate change effects on productivity of beech stand in Slovenia using simulation methods. V: Centennial : 100 Jahre IUFRO, Berlin - Eberswalde (Germany) 31 Aug. - 4 Sep. 1992 : Proceedings = Berichte = Comptes rendus = Actas. [S.l.]: Organisationsbüreau "100 Jahre IUFRO", [1992]. Str. 201. [COBISS.SI-ID 2161529]
219. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessment or relevant meteorological parameters for energy use in Slovenia from climate change point of view. V: FRANKOVIĆ, Bernard (ur.). Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline = International Congress Energy and Environment : Opatija - Croatia, 28 - 30 October 1992. Rijeka: Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju: = Croatian Solar Energy Association, 1992. Str. 31-38. [COBISS.SI-ID 2082937]
220. RUPREHT, Janez, ŠPORAR, Marjan, KNAPIČ, Matej, ZUPAN, Marko, HODNIK, Andreja, VRŠČAJ, Borut, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Celovit razvoj podeželja - Dravinjska dolina : opredelitev naravnih resursov - pedološke raziskave. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1992. 85 str., pril. loč. pag, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1560953]
221. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. A climate for all tastes. Flaneur : magazine for tourism and leisure. october 1992, no. 1, str. 49. ISSN 1318-489X. [COBISS.SI-ID 2120825]
222. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. CO2 : nima barve, ni strupen, je pa ---. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. november 1992, 2, št. 11, str. 12-14, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77404160]
223. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Deterministic agrometeorological models of crop yield in the world and in Slovevnia. V: HOČEVAR, Andrej (ur.), RAKOVEC, Jože (ur.). More knowledge and less chemicals into crop production : proceedings, Ljubljana, 23rd and 24th April 1992. Ljubljana: Ministry of Agriculture, Forestry and Food Technology, 1992. Str. 73-80. [COBISS.SI-ID 2080377]
224. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Energija : klimatske spremembe in obnovljivi viri. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust-september 1992, 2, št. 8/9, str. 24-25, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77380352]
225. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fenologija : v naravi se vse spreminja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. februar 1992, 2, št. 2, str. 40-41, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77091840]
226. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima : suš in poplav reši nas ---. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. oktober 1992, 2, št. 10, str. 15-16, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77394432]
227. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima : vulkanske zime. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. december 1992, 2, št. 12, str. 18-19, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77418752]
228. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe : ne spreminjajo se le temperature zraka ---. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. marec 1992, 2, št. 3, str. 14-15, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77095936]
229. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in vremenske ujme v Sloveniji. V: OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Poplave v Sloveniji. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Republiška uprava za zaščito in reševanje: Center za multidisciplinarno proučevanje naravnih nesreč Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, 1992. Str. 37-44, ilustr. ISBN 86-7759-064-1. [COBISS.SI-ID 1761657]
230. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. "Let`s go to the mountains". Flaneur : magazine for tourism and leisure. december 1992, no. 2, str. 25-26. ISSN 1318-489X. [COBISS.SI-ID 2121081]
231. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nebeške novice : ozonske luknje in poletna oblačila. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 1992, 2, št. 5, str. 14-15, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77339904]
232. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Observed trends in solar energy potential and their assesment for the next century. V: FRANKOVIĆ, Bernard (ur.). Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline = International Congress Energy and Environment : Opatija - Croatia, 28 - 30 October 1992. Rijeka: Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju: = Croatian Solar Energy Association, 1992. Str. 27-30. [COBISS.SI-ID 2082681]
233. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Opazovane klimatske spremembe v Sloveniji. V: KUNAVER, Jurij (ur.). Geografija v šoli = Geography in school. 2 : zbornik referatov seminarja permanentnega izobraževanja : proceedings of the 6th seminar of the geographical permanent education. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1992. Str. 56-60, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1907321]
234. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slana : pozni in zgodnji mraz iz lepega. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. april 1992, 2, št. 4, str. 14-16, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77274112]
235. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KASTELEC, Damijana. Testna referenčna leta za nekatere kraje v Sloveniji in njihova priprava za neposredno uporabo = Test reference years for various locations in Slovenia and their adaptation. Strojniški vestnik. julij-september 1992, let. 38, št. 7/9, str. 200-204. ISSN 0039-2480. [COBISS.SI-ID 62835712]
236. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Varujmo okolje --- : kako gospodarimo z zrakom in rekami?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. januar 1992, let. 2, št. 1, str. 8-10, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 77051392]
237. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv klimatskih sprememb na agroekosisteme : poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno - raziskovalnem projektu v letu 1992. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1992. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3479161]
238. MIHELJ, Ivana. Vpliv pričakovanih klimatskih sprememb na pridelke ječmena (Hordeum vulgare L.) in koruze (Zea mays L.) : diplomska naloga = The potential impact of climate change on barley (Hodeum vulgare L.) and maize (Zea mays L.) yields : graduation thesis. Ljubljana: [I. Mihelj], 1992. XII, 95 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1427. [COBISS.SI-ID 1953145]
239. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv pričakovanih klimatskih sprememb na živi svet. V: KUNAVER, Jurij (ur.). Geografija v šoli = Geography in school. 2 : zbornik referatov seminarja permanentnega izobraževanja : proceedings of the 6th seminar of the geographical permanent education. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1992. Str. 47-55, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1907065]
240. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GERJEVIČ, Marjeta. Zadnje spomladanske in prve jesenske negativne temperature zraka na višini 5 cm v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1992, št. 59, str. 9-19. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 37622016]


1993

241. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RAKOVEC, Jože, VRHOVEC, Tomaž, ZUPANČIČ, Boris, MATAJC, Iztok, ZRNEC, Ciril, SUŠNIK, Andreja, ŠKERLAVAJ, Vojko, ŽERJAV, Metka. Agrometeorološka podpora kmetijski proizvodnji : poročilo o doseženih rezultatih za leto 1992. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: FNT, Oddelek za fiziko: Hidrometeorološki zavod Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 1993. 2 zv. (9 f., 53 f.), zvd., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2173049]
242. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, RAKOVEC, Jože, VRHOVEC, Tomaž, ZUPANČIČ, Boris, MATAJC, Iztok, ZRNEC, Ciril, SUŠNIK, Andreja, ŠKERLAVAJ, Vojko, ŽERJAV, Metka. Agrometeorološka podpora kmetijski proizvodnji : poročilo o doseženih rezultatih za leto 1993. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: FNT, Oddelek za fiziko: Hidrometeorološki zavod Slovenije: Kmetijski inštitut Slovenije, 1993. 12 f. [COBISS.SI-ID 3423097]
243. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, RAKOVEC, Jože, VRHOVEC, Tomaž, ZUPANČIČ, Boris, MATAJC, I., ZRNEC, C., ŠKRLAVAJ, V., ŽERJAV, M. Agrometeorološka podpora v kmetijski proizvodnji : poročilo o doseženih rezultatih za leto 1993. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo : FNT, Oddelek za fiziko : Hidrometeorološki zavod Slovenije : Kmetijski inštitut Slovenije, 1993. 1 zv. [COBISS.SI-ID 1767545]
244. ŽNIDARIČ, Helena. Analiza dolžine vegetacijske dobe z vidika klimatskih nihanj : diplomska naloga = Growing season duration analysis due to climate oscillations : graduation thesis. Ljubljana: [H. Žnidarič], 1993. XIII, 76 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1481. [COBISS.SI-ID 2170745]
245. GABERŠEK, Saša. Analiza pogostnosti različnih vremenskih tipov v Sloveniji z vidika klimatskih nihanj : diplomsko delo. Ljubljana: [S.Gaberšek], 1993. graf.prikazi. [COBISS.SI-ID 103593]
246. RUPREHT, Janez, ŠPORAR, Marjan, KNAPIČ, Matej, ZUPAN, Marko, HODNIK, Andreja, VRŠČAJ, Borut, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Celovit razvoj podeželja - Dravinjska dolina : opredelitev naravnih resursov - pedološke raziskave. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1993. 85 str. [COBISS.SI-ID 1767801]
247. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Colours of autumn. Flaneur : magazine for tourism and leisure. 1993, 1, 6, str. 18-20. ISSN 1318-489X. [COBISS.SI-ID 1710201]
248. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SVET, Marija Milena. Dinamika parametrov vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji v obdobju 1961-1990. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1993, št. 61, str. 21-27. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 51586048]
249. SVET, Marija Milena. Dinamika vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji v obdobju 1961-1990 : diplomska naloga = The dynamics of water balance for different soils in Slovenia from 1961 to 1990 : graduation thesis. Ljubljana: [M.M. Svet], 1993. XIV, 85 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1478. [COBISS.SI-ID 1900921]
250. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Early spring. Flaneur : magazine for tourism and leisure. 1993, 3, str. 18-19. ISSN 1318-489X. [COBISS.SI-ID 1707897]
251. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Fudžijama : gora - gospod. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 2, str. 32-33, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1717625]
252. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Impacts of future climate change effects on spring barley and maize yield in Slovenia. Nogyo Kisho. 1993, let. 48, št. 5, str. 627-630. ISSN 0021-8588. [COBISS.SI-ID 1627513]
253. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Impacts of future climate change on spring barley and maize yield in Slovenia : seminar na podiplomskem študiju na Univerzi v Uppsali, Švedska, 1993. 1993. [COBISS.SI-ID 1760633]
254. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kakšno vreme bo v juniju?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 6, str. 25. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1709177]
255. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Na robu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 4, str. 3. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2167929]
256. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Partition of Slovenia according to parameters which create drought conditions : research paper : raziskovalno delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1993. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3792505]
257. LOBNIK, Franc, ŠPORAR, Marjan, RUPREHT, Janez, HODNIK, Andreja, KNAPIČ, Matej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZUPAN, Marko, VIDIC, Nataša J. Pedološko kartiranje RS in raziskave tal : poročilo o opravljenem delu v okviru tematskega sklopa Ekologija - pedologija. pedološka karta republike Slovenije : 1. Cmurek, Gornja Radgona : 2. Poljčane, Makole. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelk za agronomijo, 1993. 50 f. Naslov URP: Ekologija - pedologija. [COBISS.SI-ID 1559673]
258. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebje je ponorelo : Slovenska žitnica bo na Gorenjskem. Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. 1993, št. 41, str. 41, ilustr. ISSN 1318-1556. [COBISS.SI-ID 3819129]
259. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Regionalizacija Slovenije glede na parametre, ki vplivajo na sušne razmere. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1993. [19] f. [COBISS.SI-ID 1766777]
260. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sneg ali voda?. Pisani list. 1993, št. 16-17, str. 36. ISSN 0353-7625. [COBISS.SI-ID 1711481]
261. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spring. Flaneur : magazine for tourism and leisure. 1993, 1, 4, str. 18-19. ISSN 1318-489X. [COBISS.SI-ID 1708409]
262. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Summer - the right kind of weather. Flaneur : magazine for tourism and leisure. 1, 5, str. 18-20. ISSN 1318-489X. [COBISS.SI-ID 1708921]
263. LOBNIK, Franc, HOČEVAR, Andrej, MAČEK, Jože, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, LESKOŠEK, Mirko, FURLAN, Janez, MILEVOJ, Lea, HUDNIK, Vida, ŠIFTAR, Aleksander, RUPREHT, Janez, ŠPORAR, Marjan, PRUS, Tomaž, HODNIK, Andreja, KADUNC, Vinko, VIDIC, Nataša J., HRUSTEL-MAJCEN, Marta, TROBIŠ-LEDNIK, Metka, PINTAR, Marina, VIRANT-KLUN, Irma, FAJT, Nikita, ZUPAN, Marko, ČREPINŠEK, Zalika, KOZAK-LEGIŠA, Špela, OGOREVEC, Božidar, TURK, Inga. Tla in škodljive snovi v ekosistemu : poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na usmerjenem raziskovalnem programu v letu 1992 in pregled rezultatov dela za obdobje 1988-92. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1993. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Ekologija - pedologija. [COBISS.SI-ID 1767289]
264. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tropski cikloni : nevarno vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 3, str. 12-13. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1708153]
265. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tsukuba : mesto znanosti. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 1, str. 18-20. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1707641]
266. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv klimatskih sprememb na agroekosisteme : fazno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na temeljnem - raziskovalnem projektu v letu 1993. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1993. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1766521]
267. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v avgustu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 8, str. 25. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1709689]
268. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v decembru. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 12, str. 25. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1710969]
269. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v juliju. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 7, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1709433]
270. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v novembru. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 11, str. 25. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1710713]
271. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v oktobru. [COBISS.SI-ID 1710457]
272. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v septembru. [COBISS.SI-ID 1709945]
273. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vse vode tega sveta. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 5, str. 16-17. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1708665]
274. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zemlja 1993. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1993, let. 3, št. 6, str. 30, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1717881]


1994

275. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Assessment of climate change effects on productivity of beech stand in Slovenia using simulation methods. Agricultural and forest meteorology. [Print ed.]. 1994, vol. 72, no. 1/2, str. 47-56. ISSN 0168-1923. [COBISS.SI-ID 1683577]
276. MATIČIČ, Brane, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, AVBELJ, Ljudmila, FEGEŠ, Miha, JARC, Andrej, VREVC, Simona, BITENC, Draga. Bilanca vode v tleh. V: MATIČIČ, Brane (ur.). Nacionalni program namakanja republike Slovenije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1994. F. 52-113, 61 f. pril., 1 karta, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1669497]
277. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Contemporary problems of headwater acosystem studies regarding their stability and optimum productivity with emphasis on energy and mass exchange including climate change. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1994. [16] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3792761]
278. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Determination of hops (Humulus lupulus L., cv. 'Savinja golding') leaf area. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1994, št. 63, str. 113-122, ilustr. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1684345]
279. ČREPINŠEK, Zalika. Dinamični model rasti, razvoja in pridelka hmelja (Humulus lupulus L.) glede na nekatere dejavnike okolja : magistrsko delo = Dynamic model of hops growth development and yield (Humulus lupulus L.) related to some environmental parameters : master of science thesis. Ljubljana: [Z. Črepinšek], 1994. XV, 92 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrske naloge, 6001. [COBISS.SI-ID 144503]
280. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The dynamics of water balance in Ljubljana (1851-1993) and anticipated future changes. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1994, št. 63, str. 27-37, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1684089]
281. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kdaj dežuje in kdaj sneži. [COBISS.SI-ID 1715065]
282. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in kmetijstvo : predavanje na seminarju za hmeljarstvo, Dobrna, 17.- 18. februar 1994. 1994. [COBISS.SI-ID 1761401]
283. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kredarica : meteorološki jubilej. [COBISS.SI-ID 1714809]
284. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kriosfera. [COBISS.SI-ID 1714553]
285. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nemogoči otrok klimatologije 'El niño'. [COBISS.SI-ID 1714041]
286. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ocena vrednosti nekaterih pomembnih meteoroloških parametrov v Sloveniji z vidika energetike. Sonce : revija za bioklimatske zgradbe. 1994, 1, št. 1, str. 37-40, tabele. graf. prikazi. ISSN 1318-4318. [COBISS.SI-ID 64622592]
287. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Partition of Slovenia according to parameters which create drought conditions. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1994, št. 63, str. 9-25, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1683833]
288. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Povsod stoji kak Tivoli. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 7, str. 33. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1717369]
289. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe klime v prihodnosti- ukrepanje zdaj. [COBISS.SI-ID 1714297]
290. BAJUK, Andreja, KOVAČIČ, Kristina. Suša v letu 1993 v Severovzhodni Sloveniji : seminarska naloga. Ljubljana: Gimnazija Šentvid, 1994. 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2171001]
291. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tam gori na gori Montserrat. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 8, str. 33. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1717113]
292. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The dynamics of water balance for different soils in Slovenia from 1961 to 1990. V: KEANE, T. (ur.), DALY, E. (ur.). The balance of water - present and future : proceedings of AGMET Group (Ireland) and Agricultural Group of the Royal Meteorological Society (UK) conference, Dublin, september 7-9, 1994. Dublin: AGMET Group, Cop. 1994. Str. 225. ISBN 0-9511551-3-X. [COBISS.SI-ID 2080889]
293. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trajanje sončnega obsevanja v Ljubljani, njegove spremembe in njegova ocena za prihodnje. Sonce : revija za bioklimatske zgradbe. 1994, 1, št. 1, str. 41-42, tabele. graf. prikazi. ISSN 1318-4318. [COBISS.SI-ID 64622848]
294. GODEC, Boštjan. Uporabnost nekaterih klimatskih pokazateljev v mezoskali : diplomska naloga = Applicability of some climatic indexes and climadiagrams in mezoscale : graduation thesis. Ljubljana: [B. Godec], 1994. XIII, 85 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1542. [COBISS.SI-ID 2085241]
295. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ura brez kazalcev- fenološki koledar. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 6, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1713529]
296. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vodni cikli. [COBISS.SI-ID 1713785]
297. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv klimatskih sprememb na agroekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno-raziskovalnem projektu za triletno obdobje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, [1994]. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1766265]
298. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v aprilu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 4, str. 25. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1712505]
299. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v februarju. [COBISS.SI-ID 1711993]
300. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v januarju. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 1, str. 25. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1711737]
301. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v maju. [COBISS.SI-ID 1712761]
302. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v marcu. [COBISS.SI-ID 1712249]
303. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v poletju. [COBISS.SI-ID 1713273]
304. OKORN, Damjana. Značilnosti dinamike fenološkega razvoja ozimne pšenice (Triticum aestivum L. var. aestivum) v odvisnosti od meteoroloških parametrov v Sloveniji : diplomska naloga = Characteristics of winter wheat (Triticum aestivum L. var aestivum) phenology dynamics depending on meteorological parameters in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [D. Okorn], 1994. XVII, 91 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1552. [COBISS.SI-ID 2055545]


1995

305. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, MATAJC, Iztok, ZRNEC, Ciril, ŠKERLAVAJ, Vojko. Agrometeorološka podpora kmetijski proizvodnji : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: FNT Oddelek za fiziko: Hidrometeorološki zavod Slovenije: Kmetijski inštitut, 1995. 67 f., [85] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 2171769]
306. KOSI, Urša, HRIBOVŠEK, Boštjan. Analiza klimatskih nihanj v Sloveniji : naloga za gibanje "Znanost mladini" in osmo srečanje mladih raziskovalcev in mentorjev Ljubljanske regije "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost". Ljubljana: Gimnazija Šentvid, 1995. 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2171257]
307. DEČMAN, Martina. Analiza temperaturnih vsot v Sloveniji z vidika klimatskih nihanj : diplomska naloga = Growing degree days analysis from climate oscillations point of view : graduation thesis. Ljubljana: [M. Dečman], 1995. XIII, 67 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1587. [COBISS.SI-ID 2048633]
308. TOLAR, Veronika. Analiza uporabnosti različnih metod za napoved minimalne temperature zraka v Sloveniji : diplomska naloga = Analysis of different methods suitability for prediction minimum air temperature in Slovenija : graduation thesis. Ljubljana: [V. T.], 1995. XIII, 71 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1590. [COBISS.SI-ID 2772601]
309. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Aprilsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 4, str. 201-202. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1689465]
310. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas je za prve jesenske slane. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 9, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1716089]
311. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Decembrsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 12, str. 585-586. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1691257]
312. ŽGANK, Nada. Dinamika razvoja listne površine hmelja (Humulus lupulus L.), cv. 'savinjski golding' v letu 1993 : diplomska naloga = The dynamics of hops leaf area development (Humulus lupulus L., cv. 'Savinjski golding') in 1993 : graduation thesis. Ljubljana: [N. Žgank], 1995. XI, 48 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1570. [COBISS.SI-ID 45433]
313. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought probability and extreme precipitation and their expected changes in Slovenia. V: Workshop on Atmospheric Hazards : Process, Awareness and Response, Queensland, Brisbane, September 20-22, 1995. Brisbane: University Of Queensland, 1995. Str. 1-8. [COBISS.SI-ID 2081401]
314. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought probability and its expected changes in Slovenia. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1995, št. 65, str. 9-17, ilustr. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1684601]
315. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Februarsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 2, str. 77-78. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1688953]
316. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fenologija in njen pomen za kmetijstvo. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 3, str. 122-123. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1687929]
317. BRULC, Lidija. Gojenje pora (Allium porrum L.) v jesensko zimskem obdobju : višješolska diplomska naloga = Growing the leeks (Allium porrum L.) during the autumn and winter period : higher school work. Ljubljana: [L. Brulc], 1995. IX, 38 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 756. [COBISS.SI-ID 46201]
318. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Januarsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 1, str. 39-40. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1688697]
319. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Je bilo izjemno toplo leto 1994 samo naključje?. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 5, str. 223-224. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1688185]
320. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Junijsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 6, str. 311-312. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1689977]
321. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj je bilo narobe z letom 1994?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 3, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1715577]
322. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj je novega o ozonu v atmosferi?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 2, str. 15, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 67629312]
323. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Majsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 5, str. 255-256. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1689721]
324. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mestna klima. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 7, str. 48. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11367227]
325. MATIČIČ, Brane, LOBNIK, Franc, AVBELJ, Ljudmila, HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TAJNŠEK, Anton, OSVALD, Jože, ŠTAMPAR, Franci, KOROŠEC-KORUZA, Zora, ČOP, Jure, OZBIČ, Franka, MIKLUŠ, Ivo, BERČIČ, Stane, KOVAČIČ, Igor, PINTAR, Marina. Namakanje v Sloveniji. Del 1, Osnove. Ljubljana: Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo, 1995. V, 115 str., [1] zganj. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 54824192]
326. RUPNIK, Ivana. Nastop fenofaze zorenja križancev breskev (Prunus persica L.) glede na temperaturno vsoto : diplomska naloga = The begining of maturity phenophase of peaches cultivars (Prunus persica L.) in relation to heat sumes : graduation thesis. Ljubljana: [I. Rupnik], 1995. XVI, 86 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1589. [COBISS.SI-ID 1512057]
327. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nebesne reke. [COBISS.SI-ID 1715321]
328. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novembrsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 11, str. 509-511, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1691001]
329. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Oktobrsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 10, str. 469-470, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1690745]
330. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Peking. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. december 1995, let. 5, št. 12, str. 69-71, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 68561664]
331. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Posebna poglavja iz ekologije : študijski material. Ljubljana: [Biotehniška fakulteta], 1995. [57] str., tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 205928]
332. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pot do izgubljene slave. [COBISS.SI-ID 1716601]
333. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MIHELIČ, Niko (oseba, ki intervjuva). Pretiravanja v znanost ne sodijo, prav tako pa ni prostora za brezbrižnost : intervju. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 4, str. 4-5, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11342395]
334. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prve jesenske slane v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 9, str. 399-400. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1688441]
335. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Septembrsko vreme. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 9, str. 408-409. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1690489]
336. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Toledo : mesta. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 8, str. 42-43, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11395387]
337. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Umetni sneg. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. november 1995, let. 5, št. 11, str. 8, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11486011]
338. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv klimatskih sprememb na agroekosisteme : fazno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno - raziskovalnem projektu v letu 1994. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1995. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1766009]
339. ZMRZLAK, Marko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv okolja na rast in razvoj hmelja v obdobju od 1990 do 1994 in v letu 1994. V: KAČ, Milica (ur.). 33.[triintrideseti] seminar o hmeljarstvu. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 1995. Str. 3. Hmeljarski bilten. ISSN 0350-0756. [COBISS.SI-ID 1761145]
340. LEKŠAN, Darja. Vpliv vremena na pridelek različno gnojenega travnika : višješolska diplomska naloga = Weather influence on yield of differently fertilized meadows : higher school work. Ljubljana: [D. Lekšan], 1995. VII, 34 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 761. [COBISS.SI-ID 2102905]
341. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v juliju in avgustu. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 7/8, str. 379-382. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1690233]
342. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme v marcu. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 3, str. 133-134. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1689209]
343. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenski rekordi. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 3, str. 26, 28-29, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1715833]
344. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenski rekordi v Sloveniji. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 8, str. [28-29], ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11393595]


1996

345. PODGORNIK, Alenka. Analiza minimalnih in maksimalnih temperatur zraka v Sloveniji v obdobju 1961-1990 : diplomska naloga = Analysis of minimum and maximum air temperature in Slovenia during 1961-1990 : graduation thesis. Ljubljana: [A. Podgornik], 1996. XI, 91 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1605. [COBISS.SI-ID 10105]
346. ČREPINŠEK, Zalika (urednik), HOČEVAR, Andrej (urednik), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik). Biometeorology : proceedings of the 14th International Congress of Biometeorology, September 1 - 8, 1996, [Ljubljana] [also ICB 96]. [Quebec]: International Society of Biometeorology; Ljubljana: Slovenian Meteorological Society, 1996-<1997>. <Zv. 1; zv. 2, del 1-3>. ISBN 961-90373-0-8, ISBN 961-90373-2-4, ISBN 961-90373-1-6, ISBN 961-90373-3-2. [COBISS.SI-ID 61211904]
347. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and drought probability in Slovenia. V: WENNERBERG, Gunlög (ur.). European conference on applied climatology, Norrköping, Sweden, 7-10 May 1996 : abstract volume. Norrköping: SMHI, [1996]. Str. 223-224, graf. prik. [COBISS.SI-ID 1764473]
348. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and drought probability in Slovenia. V: Complex problem solving : cognitive psychological and methodological decision support for societal policy making : international conference 17-19 June 1996 IBZ (Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft München e.V. Munich, Germany). [S. l.: s. n., 1996]. [COBISS.SI-ID 1764729]
349. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Če vas zjutraj opozorijo na obremenilni vpliv vremena, jih vzemite resno, zlasti pri vožnji z avtomobilom : vreme - kako ga spreminjamo in koliko spreminja nas?. Delo. [Tiskana izd.]. 4.IX.1996, 38, št. 204, str. 8, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 62149376]
350. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought probability and extreme precipitation, and their expected changes in Slovenia : [vabljeno predavanje] Universitetet i Bergen, Geofysisk Institutt, Bergen, Norway, 13.6.1996. 1996. [COBISS.SI-ID 1760889]
351. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The dynamics of water balance in Slovenia and anticipated future changes. V: QUIAN, Ping (ur.). Environment and biometeorology : The Proceedings of International Symposium on Environment and Biometeorology, July 20-22, 1995, Beijing, China. Beijing: China Agricultural Scientech Press, cop. 1996. Str. 136-143, graf. prikazi. ISBN 7-80119-300-8. [COBISS.SI-ID 1718649]
352. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Effects of climate warming on ceres-maize yield in Slovenia : sensitivity study. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1996, št. 67, str. 11-18, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 155255]
353. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Headwater ecosystems : their stability, productivity, system dynamics and the role of climate change. V: KŘEČEK, Josef (ur.), RAJWAR, G. S. (ur.), HAIGH, Martin J. (ur.). Hydrological problems and environmental management in highlands and headwaters : updating the proceedings of the Firts and Second International Conferences of Headwater Control. New Delhi; Calcuta: Oxford & IBH, 1996. Str. 7-20. ISBN 81-204-1048-3. [COBISS.SI-ID 1761913]
354. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izbrana poglavja iz biometeorologije. Ljubljana: [Biotehniška fakulteta], 1996. [86] str., tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 205672]
355. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Jakost vetra : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust 1996, letn. 6, št. 8, str. 80, graf. prik., september 1996, letn. 6, št. 9, str. 26, tabela. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11795771]
356. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako hitro padajo snežinke?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 6, št. 1, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1707385]
357. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kdaj se začne pomlad?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 6, št. 3, str. 23, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1701241]
358. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Koliko dežja pade ob nalivu? : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. julij 1996, letn. 6, št. 7, str. 12, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11764795]
359. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Mesto kot Alice : mesta. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 6, št 3, str. 73-75. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11652155]
360. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Meteora : med nebom in zemljo. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust 1996, let. 6, št. 8, str. 69, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11794235]
361. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorološki simboli : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 1996, letn. 6, št. 5, str. 26, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11747899]
362. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mikrometeorološke posebnosti izjemno visoke rastlinske odeje na primeru hmelja. V: KNAPIČ, Vlasta (ur.). 34. seminar o hmeljarstvu : povzetki prispevkov : Rogaška Slatina, 22. in 23. februar 1996. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 1996. Str. 5. [COBISS.SI-ID 234871]
363. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Muhato februarsko vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 6, št. 2, str. 31. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1706873]
364. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nalivi v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1996, let. 29, št. 10, str. 422-424. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1692025]
365. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Olimpija. 100 let olimpijskih iger moderne dobe. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. julij 1996, let. 6, št. 7, str. 6-7, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11764027]
366. ZMRZLAK, Marko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Phenological modelling of growth stages of the hop (Humulus lupulus L.). V: ČREPINŠEK, Zalika (ur.), HOČEVAR, Andrej (ur.), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.). Biometeorology : proceedings of the 14th International Congress of Biometeorology, September 1 - 8, 1996, [Ljubljana] [also ICB 96]. [Quebec]: International Society of Biometeorology; Ljubljana: Slovenian Meteorological Society. 1996, part. 1, str. 88. ISBN 961-90373-0-8, ISBN 961-90373-2-4, ISBN 961-90373-1-6, ISBN 961-90373-3-2. [COBISS.SI-ID 1762681]
367. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje slovenske Istre : nove knjige. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 5, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1718137]
368. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomladi so vse toplejše. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 6, št. 4, str. 26. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1700985]
369. ANDOLJŠEK, Lilijana. Rast in razvoj nizkega fižola (Phaseolus vulgaris var. nanus L.) v odvisnosti od parametrov okolja : diplomska naloga = The influence of environmental parameters on the growth and development of dwarf bean (Phaseolus vulgaris var. nanus L.) : graduation thesis. Ljubljana: [L. Andoljšek], 1996. XII, 68 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1625. [COBISS.SI-ID 26489]
370. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The role of dynamic crop simulation models in assessment of the impact of climatic variability. V: ČREPINŠEK, Zalika (ur.), HOČEVAR, Andrej (ur.), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.). Biometeorology : proceedings of the 14th International Congress of Biometeorology, September 1 - 8, 1996, [Ljubljana] [also ICB 96]. [Quebec]: International Society of Biometeorology; Ljubljana: Slovenian Meteorological Society. 1996, part 2, vol. 1, str. 73-85. ISBN 961-90373-0-8, ISBN 961-90373-2-4, ISBN 961-90373-1-6, ISBN 961-90373-3-2. [COBISS.SI-ID 1627257]
371. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Shift of maize crop to higher altitude in Slovenia due to climate change. V: DALEZIOS, Nicolas R. (ur.). International symposium on applied agrometeorology and agroclimatology : proceedings Volos, Greece 24 to 26 April 1996. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998. Str. 37-43, ilustr. EUR - European commission, 18328. ISBN 92-828-4137-5. [COBISS.SI-ID 2147193]
372. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Shift of maize crop to higher altitude in Slovenia due to climate change. V: DALEZIOS, N. R. (ur.). Abstracts volume. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Volos, 24-26 April 1996. Volos: University of Thessaly, 1996. Str. 5. [COBISS.SI-ID 1763449]
373. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenija je gostila 14. Mednarodni kongres za biometeorologijo. Obvestila. 1996, let. 14, št. 7-9, str. 1. ISSN 1408-2187. [COBISS.SI-ID 1692281]
374. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Temperatura zraka na 5 cm višine nad tlemi : kmetijska nasveti. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program, 7.3.1996. [COBISS.SI-ID 1759353]
375. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Umetni sneg in kmetijstvo. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1996, let. 29, št. 1, str. 41-42. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 89977]
376. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Use of comprehensive crop models for assessment of the climatic variability impacts. V: RAKOVEC, Jože (ur.), ŽAGAR, Mark (ur.). Proceedings of the 24th International Conference on Alpine Meteorology 1996 [also] ICAM 96, Bled, Slovenia, September, 9th - 13th 1996. Ljubljana: Hydrometeorological Institute of Slovenia, 1996. Str. 409-416. ISBN 961-6024-02-7. [COBISS.SI-ID 1627769]
377. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vaje iz meteorologije. Ljubljana: Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete, 1996. 98 str., ilustr. ISBN 961-90148-6-3. [COBISS.SI-ID 61295616]
378. TURK, Sandra. Vodna bilanca tal v Sloveniji in bližnji okolici v zadnejm stoletju : diplomsko delo. Ljubljana: [S.Turk], 1996. graf.prikazi. [COBISS.SI-ID 104873]
379. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Naslov projekta Vpliv klimatskih sprememb na agroekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: Center za agrometeorologijo, 1996. [145] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41743105]
380. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zadnje spomladanske negativne temperature zraka na višini 5 cm v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1996, vol. 29, št. 3, str. 123-124. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1691513]
381. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Značilnosti mikroklimatskih razmer v zavarovanem prostoru in njihovo oblikovanje z uporabo pasivne sončne energije. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1996, vol. 29, št. 3, str. 109-114. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1691769]
382. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Značilnosti vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1996, let. 29, št. 5, str. 201-203. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1692537]


1997

383. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessment of the impact of climatic variability on the yield of maize in Slovenia using crop models. V: RUPNIK, Viljem (ur.), ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Proceedings. The 4th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Preddvor, 1997. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 1997. Str. 225-231, ilustr. ISBN 961-6165-05-4. [COBISS.SI-ID 1607033]
384. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas neviht : poletje v Sloveniji. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust 1997, letn. 7, št. 8, str. 46-47, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12156987]
385. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas neviht je tu. Kmečki glas. 1997, let. 54, št. 30, str. 13. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 1770361]
386. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Časovna in prostorska variabilnost klime in njen vpliv na agroekosisteme : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. [69] f. [COBISS.SI-ID 2172025]
387. ANDOLJŠEK, Lilijana, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Determination of growth parameters for dwarf bean (Phaseolus vulgaris var. nanus L.). Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1997, št. 69, str. 41-48, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1801081]
388. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. El Niño. Kaj je in kaj nam prinaša?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. november 1997, letn. 7, št. 11, str. 9, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12240699]
389. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej. Izbrana poglavja iz biometeorologije : magistrski študij kmetijstva - agronomija. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. [133] f., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 1704313]
390. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako vroče nam bo poleti? : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. julij 1997, letn. 7, št. 7, str. 9, graf. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12109115]
391. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Koliko zares mrzlih dni imamo pozimi? : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. januar 1997, letn. 7, št. 1, str. 9, graf. prik. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11935547]
392. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mikrometeorološke posebnosti visoke rastlinske odeje na primeru hmelja. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1997, št. 69, str. 23-31, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1800569]
393. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Možnosti izkoriščanja energije vetra v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1997, let. 30, št. 9, str. 374-377, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1653113]
394. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Možnosti napovedovanja fenofaze splošnega cvetenja domače češplje (Prunus domestica L.) na osnovi temperature zraka in fenoloških opazovanj samoniklih rastlin. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1997, št. 69, str. 33-40, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1800825]
395. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. O klimatskih spremembah : meteorologija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. februar 1997, letn. 7, št. 2, str. 69, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 11979323]
396. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Obnovljivi viri energije : veter. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1997, letn. 7, št. 4, str. 84-85, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1702009]
397. REPIČ-KONONENKO, Lijana. Ocena uporabnosti javnih vremenskih in agrometeoroloških informacij na podlagi anketiranja kmetijskih pridelovalcev v občinah Logatec in Medvode : diplomska naloga = Assesment of weather and agrometeorological information applicability based on a poll among farmers in Logatec and Medvode communes : graduation thesis. Ljubljana: [L. Repič-Kononenko], 1997. XIII, 78 str., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1695. [COBISS.SI-ID 1522041]
398. BERANIČ, Jožica. Ocena uporabnosti javnih vremenskih in agrometeoroloških informacij za kmetijsko pridelavo : diplomska naloga = Evaluation of the value of meteorological and agrometeorological information in farming : graduation thesis. Ljubljana: [J. Beranič], 1997. XII, 79 str., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1678. [COBISS.SI-ID 96889]
399. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pojav različno hladnih dni v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1997, let. 30, št. 1, str. 21-23. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 151671]
400. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Pojav različno toplih dni v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1997, let. 30, št. 6, str. 273-276, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1505401]
401. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihaja čas prvih jesenskih slan : meteorologija. Kmečki glas. 1997, let. 54, št. 41, str. 8. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 1769593]
402. STRAJNAR-LAJEVEC, Katarina. Prostorska in časovna analiza pojava fenoloških faz nekaterih samoniklih in sadnih rastlinskih vrst v Sloveniji v odvisnosti od vremena : diplomska naloga = Spatial and time analysis of phenological phases for some autochtonic and fruit plant species in Slovenia depending on weather : graduation thesis. Ljubljana: [K. Strajnar-Lajevec], 1997. XV, 93 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1711. [COBISS.SI-ID 1598841]
403. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Prve jesenske negativne temperature zraka na višini 5cm v Sloveniji. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1997, let. 30, št. 10, str. 448-450. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 161676]
404. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZMRZLAK, Marko. Rough estimation of zero-plane displacement and roughness length for hops canopy. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1997, št. 69, str. 17-22, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1800313]
405. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Sonček je in ti si --- v senci : ultravijolično sevanje. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij 1997, letn. 7, št. 6, str. 46, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12091707]
406. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Ultravijolično sevanje : meritve in vpliv na rastline. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1997, let. 30, št. 7-8, str. 306-308, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1652089]
407. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vulkani in klima : meteorologija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. oktober 1997, letn. 7, št. 10, str. 9, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12203835]
408. ŠKRJANEC, Mateja. Značilnosti fenološkega razvoja treh sort hrušk (Pyrus communis L.) v Sloveniji : diplomska naloga = Characteristics of phenological development of three cultivars of pear-trees (Pyrus communis L.) in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [M. Škrjanec], 1997. XV, 90 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1720. [COBISS.SI-ID 1762169]


1998

409. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ali pri vas preveč piha? : meteorologija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij 1998, letn. 8, št. 6, str. 28, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12455739]
410. BUH GAŠPARIČ, Meti, CERK, Matej. Analiza fenoloških podatkov po regijah Slovenije : Raziskovalna naloga za 11. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost". Ljubljana: Gimnazija Šentvid, 1998. 37 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2359929]
411. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bo letošnje leto spet rekordno toplo?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 7, str. 12. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2120569]
412. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Bo suša v Sloveniji bolj pogosta?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 9, str. 69. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2120313]
413. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Časovna in prostorska variabilnost klime in njen vpliv na agroekosisteme : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 1 zv. (loč. pag). [COBISS.SI-ID 2903161]
414. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Influence of different data densities on the mapping of agroclimatological parameters - case of precipitation. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1998, vol. 71, str. 91-97, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2252153]
415. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izpitne naloge iz meteoroloških predmetov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. V, 131 str., ilustr. ISBN 961-6275-00-3. [COBISS.SI-ID 72060928]
416. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako nas veter hladi? : biometeorologija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 1998, letn. 8, št. 5, str. 12, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12425275]
417. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kamniti krogi : astronomija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 1998, letn. 8, št. 5, str. 22, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12428091]
418. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Klimatske spremembe in njihov vpliv na kmetijstvo. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu '98 : zbornik simpozija, [Dobrna, 3. in 4. december 1998] = New challenges in field crop production '98 : proceedings of symposium. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 1998. Str. 130-135, graf. prikazi. Novi izzivi v poljedelstvu. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 2251641]
419. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ko zadiši po snegu : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, vol. 8, št. 12, str. 56, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2275449]
420. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Methods of phenological data analysis: descriptive methods and phenological models : [strokovno predavanje na tretji Delavnici o fenologiji, Ljubljana 16. in 17. junij 1998]. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 2069113]
421. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Možen vpliv klimatskih sprememb na prostorsko porazdelitev območij s potencialnim primanjkljajem vode v tleh v Sloveniji. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu '98 : zbornik simpozija, [Dobrna, 3. in 4. december 1998] = New challenges in field crop production '98 : proceedings of symposium. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 1998. Str. 136-140, graf. prikazi. Novi izzivi v poljedelstvu. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 2250361]
422. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (avtor, fotograf). Muhasti april : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. april 1998, letn. 8, št. 4, str. 9. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12398907]
423. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Oktobrske vremenske muhe. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 10, str. 9. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2163321]
424. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Počitnice ... julij ali avgust, kateri je boljši?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 8, str. 9, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2071673]
425. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Possible influence of climate change on the spatial distribution of soil moisture deficit areas in Slovenia. V: 2nd European Conference on Applied Climatology, 19 to 23 october 1998, Vienna, Austria. Vienna: Central Instute for Meteorology and Geodynamics, 1998. Str. [1-6]. Österreichische Beiträge zu Meteorologie un Geophysik, Heft 19, 1998. ISSN 1016-6254. [COBISS.SI-ID 2162809]
426. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Possible influence of climate change on the spatial distribution of soil moisture deficit areas in Slovenia. V: STEINHAUSER, Peter (ur.). Proceedings of the 2nd European Conference on Applied Climatology : ECAC 98, 19 to 23 October 1998, Vienna, Austria. Wien: Zentralanstalt für Meteorolologie und Geodynamic, 1998. Str. 7. Österreichische Beiträge zu Meteorologie un Geophysik, Heft 19, 1998. ISSN 1016-6254. [COBISS.SI-ID 2162297]
427. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Potential crop shift to higher altitude in Slovenia due to climate change. V: MACELJSKI, Milan (ur.). Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 19. i 20. 05. 1998 = Agriculture and forestry - adaptability to climate change : proceedings. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. Str. 143-152. ISBN 953-154-333-X. [COBISS.SI-ID 1933689]
428. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Prediction of blossoming of apple tree (Malus domestica Borkh) by phenological models. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1998, vol. 71, str. 83-89. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2251897]
429. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ranljivost in prilagoditve vplivom spremembe podnebja : [strokovno predavanje na delavnici "Priprava prvega nacionalnega poročila Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja", Ljubljana, 5. maj. 1998]. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 1932665]
430. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sensitivity, vulnerability and adaption to climate change in agriculture: the case of Slovenia. V: International conference on The Impacts of Climate Change on the Mediterranea Countries, Metsovo, Greece, september 2-4, 1998 : proceedings. Ioannina: University of Ioannina, 1998. Str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 2079097]
431. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Shift of maize crop to higher altitude in Slovenia due to climate change. V: DALEZIOS, Nicolas R. (ur.). Proceedings. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Volos, 24-26 April 1996. Volos: University of Thessaly, [1998]. Str. 34-40. [COBISS.SI-ID 1937273]
432. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Sneg in sončne opekline. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 8, št. 1, str. 70, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1746297]
433. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Snežne razmere v Sloveniji in njihov vpliv na kmetijstvo. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1998, let. 31, št. 10, str. 482-484. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 2135929]
434. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. So zime res vse bolj zelene? : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. marec 1998, letn. 8, št. 3, str. 12. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12364859]
435. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spatial interpolation of phenological data - flowering of locust tree (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia : [strokovno predavanje na tretji Delavnici o fenologiji, Ljubljana 16. in 17. junij 1998]. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 2069369]
436. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe klime. Vestnik. 1998, let. 29, št. 6-7, str. 16-19. ISSN 0350-7122. [COBISS.SI-ID 2045561]
437. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Station network data : representativity of data and their spatial information. V: European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA) XXVIIIth Annual Meeting and International Union of Radioecology (IUR) Working Group Soil-to-Plant Transfer Annual Meeting, 26th - 29th August 1998, Brno, Czech Republic. Brno: Mendel University of Agricultural and Foresty, 1998. Str. 177. ISBN 80-7157-316-7. [COBISS.SI-ID 2079353]
438. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Šest let po Riu, leto po Kyotu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 11, str. 10-11. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2207353]
439. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vetrovne ovire in njihov vpliv na okolico. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1998, let. 31, št. 6, str. 313-315. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1987705]
440. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1998, let. 31, št. 12, str. 559-562. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 2283897]
441. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Vreme in klima : seminar : gradivo za udeležence. [Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo], 1998. [96] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2163577]


1999

442. SANDA, Mojca. Analiza slovenskih vinorodnih dežel glede fenološkega razvoja nekaterih sort vinske trte : diplomska naloga = The analysis of Slovene vineyard regions according to phenological developement of some grapevine cultivars : graduation thesis. Ljubljana: [M.Sanda], 1999. XV, 85 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1767. [COBISS.SI-ID 2513017]
443. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Climate change scenarios for Slovenia. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). SNACE, FACE and OTCs CO2 enrichment at the leaf/soil interface and/or at the root/soil interface; results in growth and development of plants : abstracts of International Workshop, [Maribor, 14.-17.10.1999]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 2645881]
444. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Comparison of predicting full flowering dates of apple tree (Malus domestica Borkh) and plum tree (Prunus domestica L.) in Ljubljana = Primerjava napovedovanja splošnega cvetenja bobovca (Malus domentica Borkh) in domače češplje (Prunus domestica L.) v Ljubljani. Razprave. 1999, pos. št., str. 32-40. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 2737273]
445. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Časovna in prostorska variabilnost klime in njen vpliv na agroekosisteme : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 8, [7] f. [COBISS.SI-ID 2502265]
446. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought probability and extreme precipitation and their expected changes in Slovenia. V: STUHLER, Elmar A. (ur.), DETOMBE, Dorien J. (ur.). Complex problem solving : cognitive psychological issues and environment policy applications. München: R. Hampp, 1999. Str. 33-41. Research on cases and theories, v. 5. ISBN 3-87988-355-6. ISSN 0940-2829. [COBISS.SI-ID 6256505]
447. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dvig morske gladine. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 7, str. 13, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 173896]
448. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. In še topleje bo___ : rekordno toplo leto 1998. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 3, str. 41, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2483577]
449. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Koliko ur nam sije sonce? : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 1, str. 9, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2397817]
450. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, ZUPANČIČ, Boris, ČREPINŠEK, Zalika, MATAJC, Iztok, LESKOŠEK, Mirko, GOMBOC, Stanislav, ROBIČ, Dušan, BIZJAK, Aleš, ROGELJ, Damjan, UHAN, Jože, SKOBERNE, Peter, CEGNAR, Tanja, HOČEVAR, Andrej. Ocena ranljivosti in strategija prilagoditve ekosistemov na spremembo podnebja v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: Ministrstvo za okolje in prostor: Hidrometeorološki zavod R Slovenije, 1999. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2744441]
451. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Potential impacts of climate change on agriculture: the case of Slovenia. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). SNACE, FACE and OTCs CO2 enrichment at the leaf/soil interface and/or at the root/soil interface; results in growth and development of plants : abstracts of International Workshop, [Maribor, 14.-17.10.1999]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999. Str. 20-21. [COBISS.SI-ID 2646137]
452. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihaja predpomlad : meteorologija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. februar 1999, letn. 9, št. 2, str. 77-78, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2436217]
453. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sončeve pege nam ne krojijo vremena. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1999, 9, št. 10, str. 57-58, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2642809]
454. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spatial interpolation of phenologica data - flowering of locust tree (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia = Prostorska interpolacija fenoloških podatkov - cvetenje robinije (Robinia pseudoacacia L.). Razprave. 1999, pos. št., str. 5-10. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 2737017]
455. RAKOVEC, Jože, ZUPANČIČ, Boris, CEGNAR, Tanja, SUŠNIK, Andreja, ROGELJ, Damijan, UHAN, Jože, BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe in trendi v Sloveniji izmerjenih meteoroloških in fenoloških količin ter priprava scenarijev za spemembo podnebja. Ljubljana: Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Katedra za meteorlogijo: Hidrometeorološki zavod: Biotehniška fakulteta. V, 134 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14283047]
456. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČIČ, Draga. Študij kmetijstva - agronomija : informativni dan : [informativno gradivo za š.l. 1999/2000]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo, 1999. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2460025]
457. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tornado : vreme. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 6, str. 82, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2592377]
458. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Uporaba modelov splošne cirkulacije za izdelavo scenarijev klimatskih sprememb na območju Slovenije = Use of general circulation models (GCM) for estimation of scenarios of climate change for Slovenia. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1999, 73, issue 1, str. 177-186. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2616185]
459. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Za koliko časa na sonce?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 9, št. 4, str. 75, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2528377]


2000

460. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Agrometeorologija : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za leto 1999. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2000. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2903417]
461. GABERŠEK, Saša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, VRHOVEC, Tomaž. Analiza pogostnosti različnih vremenskih tipov v Sloveniji z vidika klimatskih sprememb. Razprave. 2000, letn. 32, št. 1-2, str. 23-26. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 3079289]
462. GERJEVIČ, Marjeta, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PETKOVŠEK, Zdravko. Analiza pojavljanja zadnjih pomladanskih in prvih jesenskih negativnih temperatur v Sloveniji. Razprave. 2000, letn. 32, št. 1-2, str. 7-11. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 3079033]
463. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change scenarios and potential impacts of climate change on agriculture in Slovenia : Thematic Workshop on Vulnerability and Adaptation Assessment, 26-28 January 2000, Chisinau, Moldova. 2000. [COBISS.SI-ID 2737529]
464. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZMRZLAK, Marko. Dinamika razvoja specifične listne površine hmelja (Humulus lupulus L.), cv. `Savinjski golding` v letu 1993 = The dinamics of hops specific leaf area development (Humulus lupulus L.), cv. `Savinski golding` in 1993. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2000, 75, zv. 1, str. 101-108. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2885497]
465. BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Forecast of full flowering dates of pear treee (Pyrus communis L.), apple tree Malus domestica Borkh) and plum tree (Prunus domestica L.) - similarities and differences. V: MENZEL, A. (ur.). International conference Progress in phenology monitoring, data analysis, and global change impacts, October 4-6, 2000, Freising, Germany : abstract booklet. [S.l.: s.n., 2000]. Str. 67. [COBISS.SI-ID 2903929]
466. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj se dogaja s podnebjem. PIL plus : revija za najstnike. december 2000, let. 53/15, str. 32-33. ISSN 1580-3775. [COBISS.SI-ID 2963321]
467. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik), 2nd MC and Working Gropus meeting, Pisa, 19-20 october 2000. Model inventory : COST 718. working group 2: Crop and pest & diseases models / irrigation models. [S.l.: s.n., 2000]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2944633]
468. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Poglavja iz biometeorologije : magistrski študij. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2000. 1 zv. (loč.pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2944377]
469. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Samoevalvacija UNI-agronomija : poročilo o samoocenjevanju Univerzitetnega študijskega programa kmetijstva - agronomija. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 2000. 29 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2901369]
470. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČIČ, Draga. Študij kmetijstva - agronomija : informativni dan : [informativno gradivo za š.l. 2000/2001]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo, 2000. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2744185]
471. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The use of analog method for statistical downscaling of 500-mb level height to autumn precipitation in Slovenia = Uporaba analogne metode pri statistični interpolaciji višine 500 milibarske ploskve v manjšo skalo za oceno jesenske količine padavin v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2000, 75, zv. 2, str. 159-169. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2944889]
472. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. The use of EOF analysis for preparing the phenological and climatological data for statistical downscalling - case study: The begining of flowering of dandelion (Taraxacum officinale) in Slovenia. V: MRVAR, Andrej (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Program and abstracts. International Conference on Methodology and Statistics, September 24-27, 2000, Preddvor, Slovenia. Ljubljana: Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, [2000]. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 2901625]
473. TURK, Sandra, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RAKOVEC, Jože. Vodna bilanca tal v Sloveniji in v bližnji okolici v zadnjem stoletju. Razprave. 2000, letn. 32, št. 1-2, str. 43-47. ISSN 0352-1559. [COBISS.SI-ID 3079545]
474. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv globalnega ogrevanja na trajanje vegetacijskega obdobja in temperaturne vsote = Influence of global warming on vegetation period duration and on degree day accumulation. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2000 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2000 : proceedings of symposium, [Moravske Toplice, 14. in 15. december 2000]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2000. Str. 54-60. Novi izzivi v poljedelstvu. ISBN 961-90884-0-9. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 2949497]
475. GODEŠA, Tone. Vpliv togega in hidrodinamičnega prenosa vlečne moči na strižne deformacije travne ruše : magistrsko delo = The influence of the rigid and hydrodynamic transmission of the traction power on the shear deformations of the turf : master of science thesis. Ljubljana: [T. G.], 2000. X, 70 f., ilustr., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 738. [COBISS.SI-ID 2970745]
476. BERGANT, Klemen. Zveze med klimatskimi spremenljivkami v makro in lokalni skali : magistrsko delo = Relationships between climate variables in macro and local scale : master of science thesis. Ljubljana: [K. B.], 2000. XI, 121 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrska dela. [COBISS.SI-ID 2833785]


2001

477. MOHORIČ, Alenka. Analiza močnih padavin v Sloveniji : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Analysis of intense precipitation of Slovenia : Graduation Thesis : Higher Professional Studies. Ljubljana: [A. Mohorič], 2001. XIII, 104 f., ilustr., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 24. [COBISS.SI-ID 3124345]
478. TRAUNER, Aleš. Analiza pojava nizkih temperatur zraka v Sloveniji : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Analysis of the phenomena of low air temperature in Slovenia : graduation thesis : higher professional studies. Ljubljana: [A. Trauner], 2001. XV, 66 f., [39 f. pril.], graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 22. [COBISS.SI-ID 3081849]
479. DOLENC, Matej. Analiza števila toplih in vročih dni v Sloveniji v obdobju 1951-1999 : diplomsko delo : višješolski študij = Analysis of the number of warm and hot days in the period 1951-1999 : Graduation thesis : Higher professional studies. Ljubljana: [M. Dolenc], 2001. X, 41 f., [29 f. pril.], grafični prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 850. [COBISS.SI-ID 3132537]
480. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Changes in the minimum and maximum temperatures in Slovenia over the last 50 years. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2001, letn. 77, št. 2, str. 299-307. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 3163257]
481. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Določitev in pomen temperature praga pri računanju termalnega časa. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2001, letn. 77, št. 2, str. 319-327. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 3163769]
482. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZMRZLAK, Marko. Določitev specifične listne površine pri hmelju (Humulus lupulus L.) cv. `Savinjski golding`. Hmeljarski bilten. [Tiskana izd.]. 2001, let. 8, št. 1, str. 13-19. ISSN 0350-0756. [COBISS.SI-ID 3144569]
483. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZMRZLAK, Marko. Določitev specifične listne površine pri hmelju (Humulus lupulus L.) cv. Savinjski golding. V: ČERENAK, Andreja (ur.), FRIŠKOVEC, Irena (ur.). 39. seminar o hmeljarstvu, Portorož, 25. in 26. januar 2001, Slovenija : povzetki prispevkov. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 2001. Str. 39-40. [COBISS.SI-ID 2985593]
484. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Evaluation of different statistical methods and potential predictors for statistical downscaling of large-scale predictor fields to near ground air temperature in Slovenia. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n, 2001?]. Str. 51-52. [COBISS.SI-ID 3111545]
485. BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Flowering prediction of pear tree (Pyrus communis L.), apple tree (Malus domestica Borkh) and plum tree (Prunus domestica L.) - similarities and differences. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2001, let. 77, št. 1, str. 3-10, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 3076473]
486. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako je bilo v zadnjih 50 letih? : klimatske spremembe. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2001, let. 11, št. 9, str. 55. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3101561]
487. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kako potratna so naša gospodinjstva? : Skromnost postaja ekološki izziv. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. okt. 2001, letn. 21, št. 10, str. 12-13, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 3118969]
488. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kakšna bo klima 21. stoletja?. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2001, letn. 77, št. 2, str. 309-318. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 3163513]
489. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in njihove posledice - dejstva in predvidevanja. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 59, št. 4, str. 203-208. ISSN 0017-2723. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HCDY4KW2. [COBISS.SI-ID 16188258]
490. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe, UV sevanje in rastlinska pridelava = Climate change, UV radiation and plant production. V: KREFT, Ivan (ur.). Rastlinska hrana za zdravje ljudi = Plant food in human nutrition and health : posvetovanje v petek, 30. marca 2001, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2001. Str. 21-22. ISBN 961-6379-03-8. [COBISS.SI-ID 3024249]
491. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kostarika : oaza čistega življenja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. april 2001, letn. 11, št. 4, str. [30]-33, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 13069115]
492. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorološki baloni. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2001, let. 11, št. 11, str. 63. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3130745]
493. KASTELEC, Damijana. Objektivna prostorska interpolacija meteoroloških spremenljivk in njihovo kartiranje : disertacija. Ljubljana: [D. Kastelec], 2001. IX, 152 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3047545]
494. ČEMAS, Danijel. Ocena onesnaževanja z SO2 pozimi nad Evropo zaradi izpustov iz TE Šoštanj : magistrsko delo. Ljubljana: [D.Čemas], 2001. 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 238505]
495. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in njihove posledice - dejstva in predvidevanja. V: ROBEK, Robert (ur.). Pomen slovenskega gozda in gozdarstva pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, Ljubljana, 10. maj 2001 : delavnica, Ljubljana, 10. maj 2001 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2001. Str. 2-4. [COBISS.SI-ID 3048057]
496. AGREŽ, Živa. Potop po slovensko : podnebne spremembe že čutimo - kaj bo šele čez 50 let?. Jana. 15.5.2001, let. 30, št. 20, str. 21-22, 62. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 3050105]
497. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pričakovane spremembe vodne bilance v Sloveniji : [vabljeno predavanje: Regionalni seminar o pripravljenosti na sušo in upravljanju z njo, Ljubljana, 17. december 2001]. 2001. [COBISS.SI-ID 3177593]
498. ABSEC, France. Primerjava izračunov nastopa spomladanskih temperaturnih pragov v Sloveniji iz povprečnih in ektremnih temperaturnih vrednosti zraka : diplomska naloga : univerzitetni študij = Comparison dates of spring temperature tresholds in Slovenia determinated withaverage and extreme air temperatures : graduation thesis : University Studies. Ljubljana: [F. Absec], 2001. XV, 63 f., [5] f. pril., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1859. [COBISS.SI-ID 3050873]
499. KREFT, Ivan, BATIČ, Franc, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠKRABANJA, Vida, VOMBERGAR, Blanka. Rastlinska hrana za zdravje ljudi = Plant food in human nutrition and health : posvetovanje v petek, 30. marca 2001, Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001. [COBISS.SI-ID 512174971]
500. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Resnice o podnebnih spremembah. Mars : moški vedo, za kaj gre. sept. 2001, leto 1, št. 9, str. 35, ilustr. ISSN 1580-6375. [COBISS.SI-ID 3149689]
501. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Response of tree phenology to warming in early spring across Slovenia. V: VAN VLIET, Arnold J.H. (ur.), DEN DULK, Jan A. (ur.), DE GROOT, Rudolf S. (ur.). The times they are a-changing' : climate change, phenological responses and their consequences for biodiversity, agriculture, forestry, and human health : International conference, Wageningen, the Netherlands, 5-7 December 2001 : abstracts. Wageningen: Environmental Systems Analysis Group, 2001. Str. 28. [COBISS.SI-ID 3175289]
502. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika. Simple models for prediction of flowering of fruit trees (Pyrus communis L., Malus domestica Borkh and Prunus domestica L.). V: Book of abstracts. [S. l.: s. n, 2001?]. Str. 80-81. [COBISS.SI-ID 3111801]
503. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Svet je bil bistveno manj ranljiv, ko je bilo ljudi manj. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 1. sep. 2001, leto 43, št. 201, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 3101049]
504. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČIČ, Draga. Študij kmetijstva - agronomija : informativni dan : [informativno gradivo za š.l. 2001/02]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo, 2001. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3011193]
505. GRAH, Matija, OGRIN, Darko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Temperature se višajo, kmet pa vseeno tvega : suše. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 25. avg. 2001, leto 43, št. 195, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 114343680]
506. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv naraščanja temperature zraka na toplotne karakteristike vegetacijskega obdobja v Sloveniji. V: ČERENAK, Andreja (ur.), FRIŠKOVEC, Irena (ur.). 39. seminar o hmeljarstvu, Portorož, 25. in 26. januar 2001, Slovenija : povzetki prispevkov. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 2001. Str. 37-38. [COBISS.SI-ID 2985337]
507. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme in klimatske spremembe. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2001, let. 11, št. 1, str. 10-24. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2972281]


2002

508. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Atmosfera se vse bolj spreminja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2002, let. 12, št. 2, str. 14-15. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3233401]
509. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change - a threat to the Alps?. V: ForumAlpinum 2002 : The nature of the Alps : Alpbach, September 23-27, 2002 = La natura delle Alpi = Die Natur der Alpen = Narava Alp = La nature des Alpes. [S. l.: s. n., 2002]. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 3903353]
510. PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZUPANC, Vesna, BERGANT, Klemen. Climate change and desertification hazard: a field scale study. V: MATIČIČ, Brane (ur.). Abstracts. Ljubljana: Slovenian National Committee on Irrigation and Drainage (SINCID): = Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO), 2002. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 3446393]
511. ŽIVČIĆ, Lidija, RAJŠEK, Primož, DERMELJ, Marjana, KLEMENC, Andrej, HAFNER, Mateja, OGORELEC WAGNER, Vida, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SLABE, Anamarija, DEBELJAK, Marko, SOVINC, Andrej, MACAROL, Bogdan, KEUC, Albin, ROBNIK, Sonja, ŠKRL MAREGA, Milena, LOTRIČ, Jerneja, BRATUŠA, Alenka, PAVŠER, Nada, DEKLEVA, Marija Majda. Draft country profile on the implementation of sustainable development in the Republic of Slovenia : report to the Ministry of Environment and Spatial Planning RS. Ljubljana: Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2002. 176 str. [COBISS.SI-ID 3318649]
512. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izginjanje ledenikov - vidni dokaz globalnega ogrevanja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2002, let. 12, št. 12, str. 42-43, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3544441]
513. ČREPINŠEK, Zalika. Napovedovanje fenološkega razvoja rastlin na osnovi agrometeoroloških spremenljivk v Sloveniji : doktorska disertacija = Predictions of phenological development of plants based on agrometeorological variables in Slovenia : Doctoral Dissertation. Ljubljana: [Z. Črepinšek], 2002. XX, 135 f., [44] f. pril., graf. prikazi, tabele, ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Doktorske disertacije, 458. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MNDLGVK7. [COBISS.SI-ID 3328633]
514. ZUPANC, Vesna, BERGANT, Klemen, PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ocena evapotranspiracije: primerjava modelov GLEAMS in SWAP = Evapotranspiration estimation: comparison of GLEAMS and SWAP. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 170-174. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 3552633]
515. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej, BERGANT, Klemen, ROBIČ, Dušan, ČREPINŠEK, Zalika, CEGNAR, Tanja. Ocena ranljivosti za podnebne spremembe. V: PARADIŽ, Boštjan (ur.), et al. Prvo državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2002. Str. 59-69, ilustr. ISBN 961-6392-04-2. [COBISS.SI-ID 3427449]
516. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Operativni agrometeorološki modeli za izračun vodne bilance kmetijskih tal = Comparison of three operational irrigation models. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 164-169. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 3552377]
517. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomlad ne čaka več na maj : klima in rastlinski koledar. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2002, let. 12, št. 3, str. 50-51, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3252601]
518. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Povezava med nastopi pomladnih fenofaz in indeksom severno atlantskega nihanjav Sloveniji = Correlation between spring phenophases and North Atlantic oscillation index in Slovenia. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2002, letn. 79, št. 1, str. 89-98, tabele, graf. prikazi. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 3316345]
519. RUSJAN, Denis, KOROŠEC-KORUZA, Zora, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Preliminary studies of zoning applications in Goriška brda (Collio) winegrowing region, Slovenia. V: Zonage vitivinicole : abstract book. IVe Symposium international Avignon 2002, June 17th-20th. [S. l.: s. n., 2002]. 1 str. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3462777]
520. KURNIK, Blaž. Primerjava različnih metod za izračun referenčne evapotranspiracije v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kurnik], 2002. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3526521]
521. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pripravimo krizne scenarije : izzivi sodobe agrometeorologije. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2002, leto 44, št. 243, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 3477625]
522. RUSJAN, Denis. Revizija mikrorajonizacije vinorodnega okoliša Goriška brda in vpliv modela agro-ampelotehnike na količino in kakovost pridelka sorte Merlot (Vitis vinifera L. cv. 'Merlot' : magistrsko delo = Microzoning revision of Goriška brda winegrowing district and the influence of agro-ampelotechnique system on grape yield and quality for the cv. 'Merlot' (Vitis vinifera L. cv. 'Merlot') : M.Sc. Thesis. Ljubljana: [D. Rusjan], 2002. XVI, 125 f., [5] f. pril., tabele, graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Magistrska dela, 801. [COBISS.SI-ID 3370361]
523. BERAVS, Franc, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej, BERGANT, Klemen, ROBIČ, Dušan, ČREPINŠEK, Zalika, GOMBOC, Stanislav, ZAPUŠNIK, Alenka, OREŠNIK, Klara, AVBERŠEK, Franc, GAŠPERIČ, Matej, DORNIK, Matjaž, BREČEVIĆ, Djani, BRANKOVIČ, Ivan, RAKOVEC, Jože, SIMONČIČ, Primož, KOBLER, Andrej, ROBEK, Robert, ŽGAJNAR, Lojze, SKOBERNE, Peter, VERBIČ, Jože, SUŠIN, Janez, PODGORŠEK, Peter, JEJČIČ, Viktor, MAHER, Tomaž, RIJAVEC, Robert, PARADIŽ, Boštjan (urednik), KRANJC, Andrej (urednik). Slovenia's first national communication under the UN framework convention on climate change. Ljubljana: Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, 2002. 90 str., graf. prikazi. ISBN 961-6392-05-0. [COBISS.SI-ID 119422976]
524. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe podnebja v Sloveniji in njihov vpliv na agroekosisteme. Novice SAD. 2002, št. 4, str. 4-5. ISSN 1580-8130. [COBISS.SI-ID 3282553]
525. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe podnebja v Sloveniji in njihov vpliv na agroekosisteme : [vabljeno predavanje: Rajonizacija pridelovanja poljščin in vrtnin z vidika podnebnih sprememb, Ljubljana, 5. april, 2002]. 2002. [COBISS.SI-ID 3286905]
526. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Statistical downscaling of general-circulation-model- simulated average monthly air temperature to the beginning of flowering of dandelion (Taraxacum officinale) in Slovenia. International journal of biometeorology. 2002, 46, str. 22-32. ISSN 0020-7128. [COBISS.SI-ID 3242361]
527. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Še nam bo vroče : vremenske in podnebne spremembe. Kmečki glas. 30. X. 2002, let. 59, št. 44, str. 6. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 3493241]
528. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČIČ, Draga. Študij kmetijstva - agronomija : informativni dan : [informativno gradivo za š.l. 2002/03]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo, 2001. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3241849]
529. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trendi pojava fenoloških faz v Sloveniji z vidika klimatskih sprememb = Phenological trends in Slovenia in relation to climatic changes. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Izvlečki = Abstracts. Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2002. Str. 13. [COBISS.SI-ID 3527545]
530. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOČEVAR, Andrej, BERGANT, Klemen, ROBIČ, Dušan, ČREPINŠEK, Zalika, CEGNAR, Tanja. Ukrepi za prilagoditev spremembi podnebja. V: PARADIŽ, Boštjan (ur.), et al. Prvo državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2002. Str. 70-72. ISBN 961-6392-04-2. [COBISS.SI-ID 3427705]
531. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Uporaba modeliranih povprečnih mesečnih temperatur zraka za ocenjevanje temperaturnih vsot v spremenjenih podnebnih razmerah = Degree-days calculation in climate change conditions on the base of average monthly air temperatures. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 362-367, ilustr. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 3559289]
532. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. The use of EOF analysis for preparing the phenological and climatological data for statistical downscalling - case study: the begining of flowering of dandelion (Taraxacum officinale) in Slovenia. V: MRVAR, Andrej (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Developments in statistics. Ljubljana: FDV, 2002. Str. [161]-174, graf. prik. Metodološki zvezki, 17. ISBN 961-235-090-6. ISSN 1318-1726. [COBISS.SI-ID 23588445]
533. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. The use of EOF analysis for preparing the phenological and climatological data for statistical downscaling - case study: the beginning of flowering of the dandelion (Taraxacum officinale) in Slovenia. V: MRVAR, Andrej (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Developments in statistics. Ljubljana: FDV, 2002. Str. [163]-174. Metodološki zvezki, 17. ISBN 961-235-090-6. ISSN 1318-1726. [COBISS.SI-ID 3437945]
534. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Več naravnih nesreč in manj hrane. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 14.X.2002, let. 52, št. 278, str. 2. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 3477369]
535. PUNCER, Katja. Vpliv dodatne osvetlitve na rast in razvoj sadik vodenke (Impatiens walleriana Hook. f.) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Influence of supplemental light on growth and development of busy-lizzie's (Impatiens walleriana Hook. F.) : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [K. Puncer], 2002. X, 63 f., [6] f. pril., ilustr., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1923. [COBISS.SI-ID 3575673]
536. ZUPANC, Vesna, BERGANT, Klemen, PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv klimatskih sprememb na potrebe po namakanju = Influence of climate change on irrigation demand. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 175-180, graf. prikazi. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 3553145]
537. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Vpliv naraščanja temperature zraka na dolžino rastne dobe pri nekaterih poljščinah v Sloveniji = Influence of increasing air temperatures on shortening of the lenght of growing period of some crops in Slovenia. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 181-185, graf. prikazi. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 3553401]
538. MARAS, Marko. Značilnosti fotosinteze na ozon občutljivih in rezistentnih klonov plazeče detelje (Trifolium repens L.) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Photosynthetic characteristics of ozone-sensitive and ozone-resistant white clover (Trifolium repens L.) clones : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [M. Maras], 2002. XII, 56 f., [6] f. pril., ilustr., graf. prikazi, tabele, fotogr. Diplomske naloge, 2002/Maraz. [COBISS.SI-ID 3437177]


2003

539. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "0,2 stopinje Celzija je ogromno!". Sobota. 21. jun. 2003, leto 7, št. 24, str. 14, portret. ISSN 1408-4406. [COBISS.SI-ID 3744121]
540. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Aktualno : Davek vročega poletja. Ljubljana: TV 1, 12. avgust 2003. [COBISS.SI-ID 3773049]
541. RAK CIZEJ, Magda. Bionomija hmeljevega bolhača Psylliodes attenuatus Koch (Coleoptera: Chrysomelidae) v Sloveniji : magistrsko delo = Bionomics of hop flea beetle Psylliodes attenuatus Koch (Coleoptera: Chrysomelidae) v Sloveniji : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [M. Rak-Cizej], 2003. XVIII, 105 f.,[18] f., 20 pril., ilustr., grafični prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge. [COBISS.SI-ID 3711353]
542. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bo ekstremnega vremena vse več?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2003, let. 13, št. 7, str. 44-45, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3734905]
543. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bogastvo vode : tema meseca. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. mar. 2003, letn. 13, št. 3, str. 12-[17], fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 14000187]
544. ZUPANC, Vesna. Določevanje potreb po namakanju v Vipavski dolini za breskve in nektarine ob spremenjeni vodni bilanci tal : doktorska disertacija = Irrigation demand assesment in Vipava vally for peaches and nectarines considering changed soil water balance : Doctoral dissertation. Ljubljana: [V. Zupanc], 2003. XXIII, 121 f., [12] f. pril., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Doktorske disertacije, 488. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-S4DRJWH0. [COBISS.SI-ID 3700601]
545. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gost v oddaji Odmevi. Ljubljana: TV 1, 29. julij 2003. [COBISS.SI-ID 3772537]
546. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj bo kmetijstvu prinesla sprememba podnebja?. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2003, let. 36, št. 2, str. 13-18, 23, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 3609721]
547. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj pomeni sprememba podnebja za slovensko kmetijstvo?. V: NAGLIČ, Miran (ur.), JAGODIC, Anton (ur.). Kaj storiti za zmanjšanje posledic suše v kmetijstvu? : posvet : Gornja Radgona, 28. avgust 2003. Ljubljana: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2003. Str. 9-16. [COBISS.SI-ID 3771257]
548. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klima Slovenije. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, let. 2, št. 11, str. 16. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3815033]
549. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatska revolucija. Jana. 2003, let. 31, št. 34, str. 18-20, portret. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 3752057]
550. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatske spremembe in kmetijstvo : vroči mikrofon. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, 1. julij 2003. [COBISS.SI-ID 3772025]
551. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in njihov možen vpliv na gradnjo v Sloveniji : [vabljeno predavanje na strokovnem posvetovanju: Zgradbe, energija in okolje 2003, Čatež, 2. in 3. oktober 2003]. 2003. [COBISS.SI-ID 3806841]
552. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Kmetijstvo vidim predvsem kot komunalno dejavnost" = spraševala je Tatjana Pihlar. Svobodna misel : TV-15. 12. sept. 2003, let. 41, št. 17, str. 2. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 3797625]
553. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nam bo vedno bolj vroče? : [okrogla miza na Študentski areni 2003, Ljubljana, 16.10.2003]. 2003. [COBISS.SI-ID 3819641]
554. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Natural disasters - struggle between man and nature. Slovenia news : politics, environment, culture, business, sports. [Print ed.]. 02. Sept. 2003, št. 30, str. ?, fotogr. ISSN 1581-4602. [COBISS.SI-ID 3901305]
555. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Nočni gost na Radiju Slovenija. Ljubljana: Radio Slovenija, nočni program, 17. julij 2003. [COBISS.SI-ID 3772281]
556. VILHAR, Urša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Odvisnost med nastopom fenofaz pri bukvi in navadnem divjem kostanju v Kočevju ter povprečnimi mesečnimi temperaturami zraka v obdobju od leta 1961 do 1990 = Phenological development of fagus sylvatica L. and Aesculus hipocastanum L. in relation to mean monthly temperatures for the Kočevje locality during 1961-1990. Zbornik gozdarstva in lesarstva : forest and wood science & technology. [Tiskana izd.]. 2003, št. 72, str. 63-81, ilustr. ISSN 0351-3114. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7594, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7594. [COBISS.SI-ID 1229222]
557. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Okolje za prihodnost : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, 10. oktober 2003. [COBISS.SI-ID 3815289]
558. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe: scenariji bodoče klime so pripravljeni, kaj pa mi? : [vabljeno predavanje: Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 19.12.2003]. 2003. [COBISS.SI-ID 3864441]
559. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predvidene klimatske spremembe v Sloveniji in njihov vpliv na rastlinske bolezni in škodljivce = Pests and disease response to climate change in Slovenia. V: Izvlečki referatov = Abstract volume. 6. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2003. Str. 84-85. [COBISS.SI-ID 3649145]
560. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predvidene klimatske spremembe v Sloveniji in njihov vpliv na rastlinske bolezni in škodljivce = Pests and disease response to climate change in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.-6. marec 2003 = Lectures and papers presented at the 6th Slovenian Conference on Plant Protection, Zreče, 4.-6. March 2003. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2003. Str. 339-345. ISBN 961-90950-2-2. [COBISS.SI-ID 3761529]
561. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje podnebnim spremembam - kaj moramo storiti v Sloveniji : [vabljeno predavanje na posvetovanju: Podnebne spremembe in njihove posledice v lokalni in globalni perspektivi, Ljubljana, 24.10.2003]. 2003. [COBISS.SI-ID 3819385]
562. BERGANT, Klemen. Projekcije simulacij globalne klime na lokalni nivo in njihova uporaba v agrometeorologiji : doktorska disertacija = Projections of global climate simulations to local level and their use in agrometeorology : doctoral dissertation. Ljubljana: [K. Bergant], 2003. XVII, 170, [17] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3832441]
563. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja, ČREPINŠEK, Zalika, BERGANT, Klemen, KURNIK, Blaž, MATAJC, Iztok, ROGELJ, Damjan, CEGNAR, Tanja, ŽUST, Ana, DOLINAR, Mojca, PEČENKO, Andrej, GREGORIČ, Gregor, ROŠKAR, Jožef (avtor dodatnega besedila). Ranljivost slovenskega kmetijstva in gozdarstva na podnebno spremenljivost in ocena predvidenega vpliva. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, [2003]. 146 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3868537]
564. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Razlaga z razlogom : vremenske katastrofe. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, 31. julij 2003. [COBISS.SI-ID 3772793]
565. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Revolucija bo, in to huda!. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 13. maj 2003, leto 5, št. 19, str. 17-19. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 3694201]
566. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Se je obdobje globalne otoplitve že začelo? : opažanje okoljskih sprememb v Zgornjem Posočju. Epicenter : glasilo Posoškega razvojnega centra. 2003, let. 4, št. 6, str. 8-9. ISSN 1581-6087. [COBISS.SI-ID 404087]
567. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovensko kmetijstvo in klimatske spremembe - dejstva in predvidevanja : vabljeno predavanje na delavnici, Agencija za okolje RS, Urad za meteorologijo, Ljubljana, 20. junij, 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 3732601]
568. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Spremembe se že dogajajo : podnebje v 21. stoletju. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 19. maj 2003, leto 45, št. 113. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 3700345]
569. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spring phenological trends in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, let. 13, št. 1, str. 57-64. ISSN 1408-533X. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ALX8GH3F. [COBISS.SI-ID 3717497]
570. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spring phytophenological trends in Slovenia. V: VAN VLIET, Arnold J.H. (ur.), et al. Challenging times : towards an operational system for monitoring, modelling, and forecasting of phenological changes and their socio-economic impacts : International conference, Wageningen, 31 March to 2 April 2003 : abstracts. Wageningen: Environmental Systems Analysis Group, 2003. Str. 93. [COBISS.SI-ID 3660921]
571. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 13. junij 2003. [COBISS.SI-ID 3771769]
572. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Škoti in Norvežani so nam ukradli dež. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 06.08.2003, let. 53, št. 211, str. 3. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 486540]
573. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČIČ, Draga. Študij kmetijstva - agronomija : informativni dan : [informativno gradivo za š.l. 2003/2004]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo, 2003. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3610745]
574. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Tudi govedoreja kriva za sušo. Kmečki glas. 2003, let. 60, št. 33, str. 4. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 403831]
575. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. V vročem kotlu. Nedeljski dnevnik. 18. V. 2003, let. 42, št. 132, str. 24. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 3693689]
576. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda, kdo bo tebe ljubil : bogastvo vode. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2003, let. 13, št. 3, str. 12-[17]. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3629689]
577. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv napovedanih klimatskih sprememb v 21. stletju na proizvodnjo hrane in gozdne ekosisteme. V: 13. Ilešičevi dnevi, Ljubljana, 25.-27.9.2003 : gradiva. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2003]. Str. [1-13], ilustr. [COBISS.SI-ID 3798137]
578. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv napovedanih klimatskih sprememb v 21. stoletju na proizvodnjo hrane in gozdne ekosisteme. Geografija v šoli. 2003, let. 12, št. 3, str. 3-12. ISSN 1318-4717. [COBISS.SI-ID 3901049]
579. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Vpliv podnebnih sprememb v Sloveniji na porazdelitev območij s potencialnim primankljajem vode v tleh. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2003, let. 36, št. 2, str. 19-21. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 3609977]
580. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv spremenjene klime na rastline. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, let. 2, št. 12, str. 42-43. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3837817]
581. KOPUŠAR, Nataša. Vpliv zračnih onesnažil na rast in produkcijo izbranih vrst kmetijskih rastlin : magistrsko delo = Impact of air pollutants on growth and production od selected crop plants : M. sc. thesis. Ljubljana: [N. Kopušar], 2003. XXIII, 123 f, [35] f. pril., graf. prikazi, tabele, ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrske naloge, 854. [COBISS.SI-ID 3828857]
582. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vplivi klimatskih sprememb : predavanje na Strokovnem seminarju za energetske svetovalce, Ljubljana, Gradbeni inštitut ZRMK, 12. decembra 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 3862393]
583. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. [Vreme včeraj in jutri]. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2003, let. 14, št. 12, str. 24. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 3853177]
584. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremena ne moremo izbrati. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, let. 2, št. 10, str. 76-77. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3797369]


2004

585. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). 2004. Ljubljana: 1. program TV Slovenija, 28. dec. 2004. [COBISS.SI-ID 4188281]
586. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Agrometeorological research and mountain agriculture in 21st century. V: SALLINGER, M. J. (ur.), SIVAKUMAR, M. V. K. (ur.), MOTHA, R. M. (ur.). Contributions from members on operational applications in agrometeorology and from discussants of the papers presented at the International workshop: "Reducing vulnerability of agriculture and forestry to climate variability and climate change" : [Ljubljana, 7 -9 October 2002] : WMO/TD No. 1213. Geneva: World Meteorological Organization - Commission for Agricultural Meteorology, 2004. Str. 92-94. CAgM Report, No. 94. [COBISS.SI-ID 4318073]
587. JERAJ, Marjeta. Archaeobotanical and palaeoecological reconstruction of the Southwestern Ljubljana Moor (Ljubljansko Barje), Slovenija : doctoral dissertation. Nova Gorica: Polytechnic, School of Environmental Sciences, 2004. 137 str., ilustr. ISBN 961-6311-22-0. [COBISS.SI-ID 213667840]
588. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bomo lahko obvarovali rastline? : mestna klima. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, let. 3, št. 5, str. 50-51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3997305]
589. DOLINAR, Mojca, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Changes in energy consumption for heating due to climate variability and climate change. V: EMS Annual Meeting : Abstratcs. Volume 1. [s.l.]: European Meteorological Society, 19952004. 1 str. (ems04-a-00203). [COBISS.SI-ID 4125305]
590. ZUPANC, Vesna, BERGANT, Klemen, PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: a field scale study. V: SALLINGER, M. J. (ur.), SIVAKUMAR, M. V. K. (ur.), MOTHA, R. M. (ur.). Contributions from members on operational applications in agrometeorology and from discussants of the papers presented at the International workshop: "Reducing vulnerability of agriculture and forestry to climate variability and climate change" : [Ljubljana, 7 -9 October 2002] : WMO/TD No. 1213. Geneva: World Meteorological Organization - Commission for Agricultural Meteorology, 2004. Str. 69-70. CAgM Report, No. 94. [COBISS.SI-ID 4317817]
591. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: it is not too late if farmers act now : Expert meeting on weather, climate and farmers, 15-18 November 2004, Geneva, Switzerland (COST Action of the European Science Foundation). 2004. [COBISS.SI-ID 4155001]
592. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas za (podnebne) spremembe : vreme jutri. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2004, let. 14, št. 3, str. 54-55, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 3924345]
593. ŽAGAR, Tina. Časovna analiza nekaterih klimatskih spremenljivk v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žagar], 2004. 74 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4080761]
594. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Čez dvajset let" smo imeli že lani : scenariji bodočega vremena so pogojeni s scenariji obnašanja človeštva in ne kaže nam dobro. Večer. [Tiskana izd.]. 14. sept. 2004, let. 60, št. 215(18304), str. 20, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4081017]
595. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dežela neviht na sončni strani Alp. Moj mali svet. 2004, let. 36, št. 8, str. [42]-44. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 4050809]
596. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KURNIK, Blaž. Enostavne metode za izračun referenčne evapotranspiracije = Simple methods for reference evapotranspiration calculations. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2004 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2004 : proceedings of symposium, Čatež ob Savi, [13. in 14. december] 2004. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2004. Str. 128-135, ilustr. ISBN 961-90884-3-3. [COBISS.SI-ID 4180601]
597. ZUPANC, Vesna, PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Estimating climate change impact on irrigation demand using integrated modelling. V: Balwois. Conference on water observation and information system to decision support, 25-29 May 2004, Ohrid Republic of Macedonia. Skopje: Ministry of education and science of Republic of Macedonia, 2004. Str. 1-6. [COBISS.SI-ID 4021369]
598. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Globalne klimatske spremembe in kmetijstvo = Global climate change and agriculture. V: PEN, Adolf (ur.), AVASI, Zoltán. Zbornik predavanj 13. posvetovanja o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi", Radenci, 4. in 5. nov. 2004 = Proceedings of the 13th Conference on Nutrition of Domestic Animals "Zadravec-Erjavec Days", [Radenci, 4. in 5. nov. 2004]. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2004. Str. 1-15, ilustr. ISBN 961-90951-3-8. [COBISS.SI-ID 4140665]
599. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: TV 1, 15. jan. 2004. [COBISS.SI-ID 3901817]
600. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Greste kaj na Triglav?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust 2004, let. 14, št. 8, str. 78-79, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4050553]
601. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Jajca. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. avgust 2004, leto 6, št. 33, str. 60-61. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 4129913]
602. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako vpliva sprememba klimatskih razmer rejo govedi? : [vabljeno predavanje: 9. strokovni posvet govedorejcev Govedorejski dan, Loče, 5. februar 2004]. 2004. [COBISS.SI-ID 3902073]
603. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kakšna bo usoda zelenega planeta. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program, oddaja Intelekta, 21. 9. 2004. [COBISS.SI-ID 4130937]
604. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatske spremembe in Primorska : kmetijska oddaja. TV Primorka; Nova Gorica, 21. apr. 2004. [COBISS.SI-ID 4022649]
605. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in zdravje. V: Vreme, podnebje in zdravje. [s. l.: Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije, 2004]. Str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 4125049]
606. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Lučka Kajfež-Bogataj - Nedeljski gost : Radio Slovenija, Val 202, Ljubljana. Ljubljana, 28. nov. 2004. [COBISS.SI-ID 4154745]
607. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Modelling of weather variability effect on fitophenology. V: DŽEROSKI, Sašo (ur.), DEBELJAK, Marko (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Proceedings. The Fourth European Conference on Ecological Modelling - ECEM 2004, Bled, Slovenia, September 27 - October 1, 2004. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2004. Str. 41-42. ISBN 961-6303-60-0. [COBISS.SI-ID 344315]
608. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nam je toplo ali vroče?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. julij 2004, let. 3, št. 7, str. 38-39. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4034681]
609. ZUPANC, Vesna, PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Namakanje breskev in nektarin ob spremenjeni vodni bilanci tal. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 1. slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 24.-26. marec 2004. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2004. Str. 803-809. ISBN 961-91301-0-3. [COBISS.SI-ID 3958905]
610. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nekatere metode za pripravo regionalnih scenarijev podnebnih sprememb = Empirical downscaling method as a tool for development of regional climate change scenarios. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 83, št. 2, str. 273-287. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9CB3WZO2, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=61652. [COBISS.SI-ID 4163449]
611. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Neurja in toče ne moreš preprečiti. Kmečki glas. 18. avg. 2004, let. 61, št. 33, str. 3. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4056953]
612. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Oblakov ne bomo nikoli spravili v red. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 19. avg. 2004, let. 54, št. 226, str. 2-3, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 4056697]
613. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika. Ocena ranljivosti, vpliv podnebnih sprememb in prilagoditveni ukrepi. V: ČESEN, Matjaž (ur.), KRANJC, Andrej (ur.), ŠPENDL, Robert (ur.). Drugo in tretje državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004. Str. 77-82, tabele. ISBN 961-6392-26-3. [COBISS.SI-ID 4130425]
614. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ilustrator, intervjuvanec). Ogrevanje, onesnaževanje in stres - pogubna kombinacija za alergike. Nedelo. 4. apr. 2004, let. 9, št. 14, str. 18-19, ilustr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 3974521]
615. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Overview of plant protection models : Workshop of COST 718: Meteorological applications for agriculture working group WG3. At celebration of 50th anniversary of Slovenian Meteorological Society 1954-2004. Online agrometeorological applications with decision support on the farm level, Ljubljana, 9-10 september 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 4140921]
616. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe. Jesenice: Radio Triglav, 17. marec 2004. [COBISS.SI-ID 3959673]
617. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe - "samo brez panike, prosim"!?. 1. del/2. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, Oddaja "Arsov logos", 28. dec. 2004 ob 16.30h. [COBISS.SI-ID 4188025]
618. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : oddaja Studio City, 1. marec 2004. Ljubljana: TVSLO 2, 2004. [COBISS.SI-ID 3959161]
619. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe in kmetijstvo : zunanjepolitični feljton. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program, 22. marec 2004. [COBISS.SI-ID 3959929]
620. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podobe znanja. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program, 8. 10. 2004. [COBISS.SI-ID 4131193]
621. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomen podnebnih sprememb za sadjarstvo v Sloveniji. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 1. slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 24.-26. marec 2004. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2004. Str. 771-778. ISBN 961-91301-0-3. [COBISS.SI-ID 3958137]
622. DOLINAR, Mojca, VIDRIH, Boris, MEDVED, Sašo, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predicted changes in energy demands for heating and cooling due to climate change. V: EMS Annual Meeting : Abstratcs. Volume 1. [s.l.]: European Meteorological Society, 19952004. 1 str. (ems04-a-00241). [COBISS.SI-ID 4125561]
623. ZADRAVEC, Katja. Primerjava padavinskih podatkov, pridobljenih z različnimi merilnimi inštrumenti : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Comparison of precipitation data obtained with different measuring instruments : Graduation thesis : Higher professional studies. Ljubljana: [K. Zadravec], 2004. XIV, 71 f., [6] f. pril., ilustr., grafični prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 102. [COBISS.SI-ID 3967865]
624. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Priprava scenarijev podnebnih sprememb za Slovenijo. V: CEGNAR, Tanja (ur.), et al. Pol stoletja Slovenskega meteorološkega društva. Ljubljana: Slovensko meteorološko društvo, 2004. Str. [155]-171, ilustr. ISBN 961-90373-4-0. [COBISS.SI-ID 4141945]
625. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti. V: CEGNAR, Tanja (ur.), et al. Pol stoletja Slovenskega meteorološkega društva. Ljubljana: Slovensko meteorološko društvo, 2004. Str. [42]-49, ilustr. ISBN 961-90373-4-0. [COBISS.SI-ID 4141177]
626. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti (od ustanovitve Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani 1947 pa do leta 2004) = Development of agrometeorology as an independent science at Biotechnical Faculty (from the foundation of Biotechnical Faculty till 2004). Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 83, št. 2, str. 261-272. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5RM1GUKW, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=61564. [COBISS.SI-ID 4163193]
627. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika, CEGNAR, Tanja, SUŠNIK, Andreja. Scenarij podnebnih sprememb v Sloveniji kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu ciljnega raziskovalnega programa (CRP) : Konkurenčnost Slovenije 2001-2006. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2004. [65] f., ilustr., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 4130169]
628. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Scenariji so pripravljeni, kaj pa mi? : podnebne spremembe. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 09. feb. 2004, leto 46, št. 32, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 3901561]
629. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Skrivnost desetih letnih časov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, let. 3, št. 3, str. 42-43. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3923833]
630. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja (avtor, urednik), CEGNAR, Tanja, ČREPINŠEK, Zalika, KURNIK, Blaž, DOLINAR, Mojca, GREGORIČ, Gregor, ROGELJ, Damjan, ŽUST, Ana, MATAJC, Iztok, ZUPANČIČ, Boris, PEČENKO, Andrej. Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji. Ljubljana: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004. 40 str., ilustr. ISBN 961-6024-15-9. [COBISS.SI-ID 213417472]
631. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spring phytophenological trends in Slovenia. V: VAN VLIET, Arnold J.H. (ur.). Challenging times : towards an operational system for monitoring, modelling and forecasting of phenological changes and their socio-economic impacts : International conference, Wageningen, 31 March to 2 April 2003 : Proceedings. Wageningen: Environmental Systems Analysis Group, Wageningen University, cop. 2004. Str. 32-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 4908153]
632. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Suša in klimatske spremembe v Sloveniji. V: FRIŠKOVEC, Irena (ur.), MAJER, Dušica (ur.). 42. seminar o hmeljarstvu, Žalec, 12. februar 2004 : izvlečki prispevkov. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 2004. Str. 1. [COBISS.SI-ID 3914617]
633. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČIČ, Dragotina. Študij kmetijstva - agronomija : informativni dan : [informativno gradivo za š.l. 2004/2005]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta oddelek za agronomijo, 2004. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3914105]
634. DIVJAK, Marjan, ROŠKAR, Jožef, CEGNAR, Tanja, GREGORČIČ, Branko, RAKOVEC, Jože, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča in obramba pred njo = Hail and hail protection. Mesečni bilten. [Tiskana izd.]. maj 2004, letn. 11, št. 5, str. 38-45. ISSN 1581-8802. [COBISS.SI-ID 4748153]
635. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča in obramba pred njo = Hail and hail suppression. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2004 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2004 : proceedings of symposium, Čatež ob Savi, [13. in 14. december] 2004. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2004. Str. 115-121, ilustr. ISBN 961-90884-3-3. [COBISS.SI-ID 4180345]
636. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in regional modelling of climate change impact in future: an example of Thrips tabaci Lindeman in Slovenia. V: DŽEROSKI, Sašo (ur.), DEBELJAK, Marko (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Proceedings. The Fourth European Conference on Ecological Modelling - ECEM 2004, Bled, Slovenia, September 27 - October 1, 2004. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2004. Str. 25-26. ISBN 961-6303-60-0. [COBISS.SI-ID 344059]
637. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Upoštevanje vremena pri kmetijski pridelavi. Vestnik. [Tiskana izd.]. 10. jun. 2004, let. 56, št. 24, str. 12. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 4027513]
638. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Velik veter, ki odpihne morje : tropski cikloni. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. november 2004, let. 14, št. 11, str. [60]-63, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4140409]
639. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv dviga temperature zraka na spremembe temperaturnih vsot in dolžino rastne dobe. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 1. slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 24.-26. marec 2004. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2004. Str. 785-793. ISBN 961-91301-0-3. [COBISS.SI-ID 3958649]
640. MIKULETIČ, Tina, GORŠE, Urša. Vpliv globalnega ogrevanja na razvoj rastlin v Sloveniji : raziskovalna naloga. Ljubljana: Gimnazija Šentvid, 2004. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4078713]
641. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv spremenjene klime na rastline - negativni vplivi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, let. 3, št. 1, str. 42-43. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3879289]
642. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vreme pobije bistveno več ljudi kot teroristi, a to nikogar ne skrbi. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 10.I.2004, let. 54, št. 8, str. 22-23, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 3880313]
643. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in naprej - april '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 4, str. 32. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 3974265]
644. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in naprej - januar '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 1, str. 28. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 3879033]
645. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in naprej - maj '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 5, str. 32. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4005241]
646. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in naprej - marec '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 3, str. 28. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 3936377]
647. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in za naprej - december '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 12, str. 24. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4161145]
648. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in za naprej - julij - avgust '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 7-8, str. 32. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4049785]
649. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in za naprej - junij '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 6, str. 24. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4022393]
650. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in za naprej - november '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 11, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4160889]
651. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in za naprej - oktober'04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 10, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4129657]
652. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj ... in za naprej - september'04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 9, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4078969]
653. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme za nazaj in naprej - februar '04. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2004, let. 15, št. 2, str. 24. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 3936633]
654. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika. Vulnerability assessment, climate change impacts and adaptation measures. V: ČESEN, Matjaž (ur.), KRANJC, Andrej (ur.), ŠPENDL, Robert (ur.). Slovenia's second and third national communication to the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ljubljana: Republic of Slovenia, Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, 2004. Str. 85-91, tabela. ISBN 961-6392-23-9. [COBISS.SI-ID 4130681]
655. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zakaj mestne rastline manj zebe?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, let. 3, št. 4, str. 66-67. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 3953529]
656. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s klimatskimi spremembami. V: CEGNAR, Tanja (ur.), et al. Pol stoletja Slovenskega meteorološkega društva. Ljubljana: Slovensko meteorološko društvo, 2004. Str. [150]-154, ilustr. ISBN 961-90373-4-0. [COBISS.SI-ID 4141433]
657. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s klimatskimi spremembami. V: Živeti z Muro : (možnosti in priložnosti). [Ljubljana]: Akademija za projektni management, 2004. Str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 3992697]


2005

658. DRNOVŠEK, Janez, JANŠA, Janez, MRAK, Mojmir, RUPEL, Dimitrij, BREJC, Miha, BUČAR, France, JORDAN, Romana, PAHOR, Borut, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. (magnetogram razprave) Pogovori pri predsedniku republike o prihodnosti Slovenije na temo: "Cilji Evropske unije v luči sprejemanja nove finančne perspektive". V: Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku Republike. Ljubljana: Predsednik Republike Slovenije, 2005. http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/all/1EA84CEC71E58FF9C12570C0005403EB?OpenDocument, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36204. [COBISS.SI-ID 4516729]
659. DRNOVŠEK, Janez, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGNAR, Tanja, EĆIMOVIĆ, Timi, ŽLEBIR, Silvo, GANTAR, Pavel. (magnetogram razprave) Pogovori pri predsedniku republike o prihodnosti Slovenije na temo: "Izzivi klimatskih sprememb". V: Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku Republike. Ljubljana: Predsednik Republike Slovenije, 2005. http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/krz/58EDD411FD9C4AD1C12570CE004CAC63?OpenDocument, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36203. [COBISS.SI-ID 4516217]
660. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ali že veste, kakšen dan bo danes?. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 17. avg. 2005, ob 9.10. [COBISS.SI-ID 4375673]
661. ZMRZLAK, Marko. Analiza rasti in mikrometeorološke značilnosti nasada hmelja (Humulus lupulus L.) v spodnji Savinjski dolini : magistrsko delo = Growth analysis and micrometeorological characteristics of hop (Humulus lupulus L.) canopy in the Lower Savinja Walley growing conditions : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [M. Zmrzlak], 2005. XX, 118 listov, [31] listov prilog, graf. prikazi, tabele, ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 895. [COBISS.SI-ID 4511865]
662. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Bela prostranstva in črn scenarij. Večer. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2005, let. 61, št. 12(18407), str. 43, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4200313]
663. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). [Bo letošnje leto res najbolj vroče v zadnjih stotih letih?] : oddaja Studio City, 21. februar 2005 ob 21.00. Ljubljana: TVSLO 2, 2005. [COBISS.SI-ID 4225913]
664. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Bodimo razumni, da se ne bomo scvrli : koliko toplogrednih plinov uide iz gospodinjstev?. Jana. 15. mar. 2005, let. 33, št. 11, str. 8-9, portret. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 4243065]
665. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and sustainable development relationship. V: GLAVIČ, Peter (ur.), SIMONIČ, Marjana (ur.). Conference proceedings. The Conference on industrial pollution and sustainable development CIPSD 14-17 December 2005, Maribor, Slovenia. Maribor: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2005. Str. 1-12. ISBN 86-435-0746-6. [COBISS.SI-ID 4503417]
666. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and sustainable development relationship. V: GLAVIČ, Peter (ur.), SIMONIČ, Marjana (ur.). Book of abstracts. The Conference on industrial pollution and sustainable development, 14-17 December 2005, Maribor, Slovenia. Maribor: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2005. Str. 5. ISBN 86-435-0744-X. [COBISS.SI-ID 4503673]
667. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change impact on water balance in Slovenia : COST 718: New technologies for agrometeorological model applications: Expert meeting, 14-16 February 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4226937]
668. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Četrto najtoplejše leto : vreme. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2005, let. 16, št. 1, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4200057]
669. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Črni scenariji se uresničujejo : podnebne spremembe in kakovost našega življenja. Delo. [Tiskana izd.]. 16. jun. 2005, let. 47, št. 138, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4317305]
670. ČESEN, Matjaž, URBANČIČ, Andreja, MERŠE, Stane, LAH, Polona, KRANJČEVIČ, Evald, BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGNAR, Tanja, MEKINDA MAJARON, Tajda. 4. državno poročilo Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005. IJS delovno poročilo, 9220. [COBISS.SI-ID 19764263]
671. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Genovska škropilnica potuje na jug. Nedeljski dnevnik. 15. maj 2005, let. 44, št. 130, str. 5, portret. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 4283513]
672. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja, KURNIK, Blaž. GIS assessment of climate warming impact on wine growing regions distribution in Slovenia : Workshop on climatic analysis and mapping for agriculture, 14.-17. June 2005, Bologna, Italy. 2005. [COBISS.SI-ID 4317049]
673. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Globalne podnebne spremembe - posledice. V: Posvetovanje Varstvo zraka '05 : zbornik predavanj, Ljubljana, 18. - 20. maj 2005. [Ljubljana]: Zavod za tehnično izobraževanje, [2005]. Str. 1-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4290169]
674. BERGANT, Klemen, TRDAN, Stanislav, ŽNIDARČIČ, Dragan, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Impact of climate change on developmental dynamics of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) : can it be quantified?. Environmental entomology. 2005, vol. 34, no. 4, str. [755]-766. ISSN 0046-225X. [COBISS.SI-ID 4286585]
675. ZUPANC, Vesna, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, PINTAR, Marina. Impacts of climate change on irrigation demand in Slovenia. V: MARACCHI, G. (ur.), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.). Irrigation and pest and disease models : evaluation in different environments and web-based applications : COST actions 718 : Meteorological applications for agriculture. [S. l.]: European Commission Directorate General XII, Science, Research and Development, Environmnet research programme, 2005. Str. 43-51, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4408441]
676. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Interdisciplinarni opis problematike ranljivosti na podnebne spremembe in potrebe po prilagajanju nanje ter predstavitev projektne naloge za študijo na to temo, ki naj bi jo v letošnjem in prihodnjem letu izdelali pod pokroviteljstvom MOP : strokovni posvet in delavnica: Problematika podnebnih sprememb ter srednje in dolgoročne strategije in cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Ljubljana, 12. april 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4284025]
677. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. IPCC needs for climate data in the terrestrial domain. V: Report of the GCOS Regional Workshop for Eastern and Central Europe on improving observing systems for climate : Leipzig, Germany, 26-28 April 2005 : GCOS - 100. Geneva: World Meteorological Organization - GCOS Secretariat Global Climate Observing System, [2005]. Str. 69-72. WMO/TD, No. 1283. [COBISS.SI-ID 4361337]
678. MARACCHI, G. (urednik), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik). Irrigation and pest and disease models : evaluation in different environments and web-based applications : COST actions 718 : Meteorological applications for agriculture. [S. l.]: European Commission Directorate General XII, Science, Research and Development, Environmnet research programme, 2005. 163 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4407673]
679. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Januarske otoplitve : vreme. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2005, let. 16, št. 2, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4214393]
680. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Kakšno bo podnebje v Sloveniji v tem stoletju? = What might the climate of Slovenia look like in this century?. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2005, št. 19, str. 218-223. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 4466809]
681. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kjotski sporazum začenja ogljikovo dobo ... : vreme jutri. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. februar 2005, let. 15, št. 2, str. 59-61, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4214649]
682. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). [Klimatske spremembe] : oddaja Evropski magazin, 26. januar 2005 ob 13.30. Ljubljana: TVSLO 2, 2005. [COBISS.SI-ID 4226169]
683. MARACCHI, Giampiero (urednik), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik). Leaf wetness duration : analysis of the agrometeorological requirements and evaluation of new estimation methods : COST actions 718 : Meteorological applications for agriculture. [S. l.]: European Commission Directorate General XII, Science, Research and Development, Environmnet research programme, 2005. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4407161]
684. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Lučka Kajfež Bogataj, profesorica na ljubljanski Biotehniški fakulteti, o klimatskih spremembah. V: KLOPČIČ, Alenka Lena (ur.). Energetika.net : poslovni portal o energetiki : [osrednji dnevnoinformativni časnik o energetiki]. Ljubljana: Konzorcij Energetika.net: Solvera Lynx. http://www.energetika.net/portal/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36201. [COBISS.SI-ID 4414329]
685. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mila zima in podnebne spremembe : oddaja Tema dneva, Radio Slovenija, Prvi program A1, 10. jan. 2005 ob 16.30. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 4201081]
686. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Modeliranje fenološkega razvoja pri rastlinah = Modelling of plant phenological development. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, let. 85, št. 2, str. 263-281. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8LNNRR65, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=60526. [COBISS.SI-ID 4490105]
687. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Mrčes se prilagaja. Kaj pa mi?. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 15. mar. 2005, let. 7, št. 10, str. 14-15. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 4244601]
688. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. N-PLS regression as empirical downscaling tool in climate change studies. Theoretical and applied climatology. [Tiskana izd.]. 2005, no. 1-2, vol. 81, str. 11-23, ilustr. ISSN 0177-798X. [COBISS.SI-ID 4219769]
689. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SUŠNIK, Andreja (intervjuvanec), GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec), SUŠNIK, Mojca (intervjuvanec). Nebo se kruto maščuje : vremenskim razmeram se moramo prilagoditi. Jana. 1. feb. 2005, let. 33, št. 5, str. [10]-13, portreti. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 4220025]
690. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Orografske posebnosti in njihov vpliv na klimo v Zasavju : Strokovno posvetovanje "Onesnaženost okolja v Zasavju in trajnostni razvoj", Zagorje, 12. 2. 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4226425]
691. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebje se spreminja hitreje kot pa navade ljudi. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2005, let. 15, št. 5, str. 10-12, portret. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4273017]
692. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe. Trst: Radio Trst - RAI, Oddaja Heureka, 18. apr. 2005. [COBISS.SI-ID 4284537]
693. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe - "samo brez panike, prosim"!?. 2. del/2. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, Oddaja "Arsov logos", 04. jan. 2005 ob 16.30h. [COBISS.SI-ID 4200569]
694. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : Nedeljski gost na radiu RGL, 13. 03. 2005. Ljubljana: Radio RGL, 2005. [COBISS.SI-ID 4253817]
695. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : studio ob 17h. Ljubljana: Radio A1, 27. sept. 2005. [COBISS.SI-ID 4405625]
696. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe in kmetijstvo. Trst: Radio Trst - RAI, Oddaja Heureka, 25. apr. 2005. [COBISS.SI-ID 4284793]
697. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in kmetijstvo : vabljeno predavanje na 43. mednarodnem kmetijsko-živiskem sejmu v Gornji Radgoni, 28. avg. 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4376185]
698. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi = Climate change impacts on quality of human live. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, let. 85, št. 1, str. 41-54. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ENCGUNGE. [COBISS.SI-ID 4287097]
699. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije : [9. pogovor o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike 18. november 2005 "Izzivi klimatskih sprememb"]. V: Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku Republike. Ljubljana: Predsednik Republike Slovenije, 2005. http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/krf/61945F3137873F3AC12570BD002FB45A?OpenDocument, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36202. [COBISS.SI-ID 4515705]
700. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in ranljivost kmetijstva = Climate change and agriculture vulnerability. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, let. 85, št. 1, str. 25-40. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4M7E040W, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=60720. [COBISS.SI-ID 4286841]
701. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Podnebne spremembe v Sloveniji in suša = Climate change and drought in Slovenia. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2005, št. 19, str. 37-41. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 4466553]
702. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe zahtevajo prilagoditev. Gorenjska : leta ... 2005, let. 58, str. 78-84, ilustr. ISSN 1318-5586. [COBISS.SI-ID 4511609]
703. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe: ob dnevu podnebnih sprememb 15. maju : A - kanal, oddaja E+, 16. maj, 2005. Ljubljana: A - kanal, 2005. [COBISS.SI-ID 4302201]
704. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Potential outcomes of climate change: issues at stake for the mountains : Workshop on International networking for young scientist: Impact of climate change on fragile lake ecosystems, Bohinj, Slovenia, October 10-12 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4408953]
705. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Povečanje ranljivosti slovenskega kmetijstva na suše : [predavanje na posvetovanju] "Podnebne spremembe in njihova razsežnost na področju voda v Evropi", Ljubljana 22. marec 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4252537]
706. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihodnost Slovenije: podnebne spremembe in njihov vpliv na kakovost življenja ljudi : [8. pogovor o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike 21. oktober 2005 "Cilji Evropske unije v luči sprejemanja nove finančne perspektive"]. V: Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku Republike. Ljubljana: Predsednik Republike Slovenije, 2005. http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/all/C77C3C1D1065F0A9C12570A10035FA6F?OpenDocument, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36205. [COBISS.SI-ID 4516985]
707. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje na podnebne spremembe. Časospis : časopis Skupnosti občin Slovenije. 2005, št. 30/31, str. 7-9. ISSN 1581-8500. [COBISS.SI-ID 4511353]
708. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Problematika določevanja trajanja omočenosti lista = Assessment of leaf wetness duration. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov = Lectures and papers. 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin / 7th Slovenian Conference on Plant Protection, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005. Str. 122. ISBN 961-90950-3-0. [COBISS.SI-ID 4494457]
709. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Problematika določevanja trajanja omočenosti lista = Assessment of leaf wetness duration. V: VAJS, Stanislav (ur.), LEŠNIK, Mario (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. [Ljubljana]: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, [2005]. Str. 41-42. [COBISS.SI-ID 4234873]
710. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Raba lesa in njen vpliv na blažitev klimatskih sprememb : strokovni posvet z naslovom Izzivi za večjo rabo lepljenega lesa v stavbarstvu, Ljubljana, 10. november 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4466297]
711. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Regionalni scenarij podnebnih sprememb : topleje bo tudi v Sloveniji - o tem ni dvoma. Delo. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2005, let. 47, št. 33, str. 17. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4215417]
712. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, ČREPINŠEK, Zalika. Simple models for prediction of flowering of fruit trees (Pyrus communis L., Malus domestica Borkh and Prunus domestica L. : [Fifth European conference on applications of meteorology ECAM 2001 and First annual meeting of European Meteorological Society (EMS): 24-28 September, 2001, Budapest Hungary] : Elektronski vir. V: COST 718 : Meteorological applications for agriculture : presentations at congresses and conferences (WG2). [Bologna: Institute for Biometeorology of the Italian National Reserach Council (CNR), 2005]. Str. [1-17]. http://agromet-cost.bo.ibimet.cnr.it/index.php?id=123. [COBISS.SI-ID 4322425]
713. KRANJC, Andrej. Sprememba podnebja, Kyotski protokol in Slovenija : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kranjc], 2005. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4254073]
714. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe podnebja in posledice na gojene rastline : Vrtnarska razstava, 15. oktober 2005, Šempeter pri Gorici. 2005. [COBISS.SI-ID 4421753]
715. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča, neurja, podnebne spremembe : [sodelovanje v oddaji Žarišče, 1. program TV Slovenija, TV Dnevnik, 3. julij 2005]. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 4359289]
716. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Trenutno stanje na področjih, ki jih je zajela vodna ujma in zemeljski plazovi. Ljubljana: Radio Slovenija, drugi program VAL 202, 23. avg. 2005, ob 16.30. [COBISS.SI-ID 4375929]
717. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ugotovitve IPCC o posledicah podnebnih sprememb in zmanjševanju emisij TGP za stabilizacijo podnebja : konferenca "Kam po Kjotu", Ljubljana, 25. oktober 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4421497]
718. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, PINTAR, Marina, ZUPANC, Vesna, RUPREHT, Janez, BERGANT, Klemen, SUŠNIK, Andreja, TRČEK, Branka. Vpliv klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v Sloveniji - primer Vipavske doline : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" : šifra projekta: V4-0767-02. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2005. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4390777]
719. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Vreme bo" : oddaja Polnočni klub, TVSLO 1. program, 18. 03. 2005. Ljubljana: TVSLO 1, 2005. [COBISS.SI-ID 4253561]
720. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: hladen februar. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2005, let. 16, št. 3, str. 32. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4231801]
721. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: hladno-vroči maj. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. junij 2005, let. 16, št. 6, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4305273]
722. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: junijski mraz, vročina in močna neurja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. julij - avgust 2005, let. 16, št. 7-8, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4358777]
723. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: oktober v jesenskih barvah. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2005, let. 16, št. 11, str. 24. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4463225]
724. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: poletni intenzivni nalivi. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2005, let. 16, št. 9, str. 24. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4375417]
725. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: snežni november. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2005, let. 16, št. 12, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4502905]
726. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: temperaturna nihanja v marcu. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2005, let. 16, št. 4, str. 32. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4266361]
727. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: vremensko muhasti april. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2005, let. 16, št. 5, str. 33. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4283257]
728. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenski pojavi : 11. slovenski festival znanosti: Znanost nas povezuje, Ljubljana, 18. oktober 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 4422009]
729. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vse bo odvisno od ozaveščenosti, poguma in znanja posameznikov. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 11. feb. 2005, let. 58, št. 12, str. 16-17. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 4217465]
730. ZUPANC, Vesna, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, PINTAR, Marina. Water balance models - comparison of model SWAP and GLEAMS. V: MARACCHI, G. (ur.), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.). Irrigation and pest and disease models : evaluation in different environments and web-based applications : COST actions 718 : Meteorological applications for agriculture. [S. l.]: European Commission Directorate General XII, Science, Research and Development, Environmnet research programme, 2005. Str. 52-61, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4408697]
731. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Začetek uveljavljanja kjotskega sporazuma : prepozno in premalo. Delo. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2005, let. 47, št. 33, str. 17. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4215161]
732. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zajeziti nevarnost. Večer. [Tiskana izd.]. 24. sept. 2005, let. 61, št. ?, str. 41, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4405881]
733. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zelene zime : [sodelovanje v oddaji Žarišče, 1. program TV Slovenija, TV Dnevnik, 16. januar 2005]. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 4200825]
734. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PISK, Marjeta, KECMAN, Srećko, KOSTAJNŠEK POŠTRAK, Gertruda, ŠENK, Katarina, ŽUMER, Franceska, DOMAJNKO, Vilko, KAVČIČ, Marija, PETELIN, Jože, LENART BREGAR, Barbara, ROGELJ, Albin (ilustrator), STOPAR, Mateja (ilustrator), FISTER, Polona (urednik). Zemlji je vroče : [Klimatske spremembe] : Vesela šola. PIL plus : revija za najstnike, Vesela šola. 4. mar. 2005, letn. 57, št. 26, str. [19]-34, ilustr. ISSN 1580-3775, ISSN 1408-9211. [COBISS.SI-ID 28636258]
735. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zemlji je vroče : Vesela šola. PIL plus : revija za najstnike. 2005, let. 57, št. 26, str. [19-26]. ISSN 1580-3775. [COBISS.SI-ID 4231289]


2006

736. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Analiza sprememb nekaterih agroklimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih = Agro-climatic variables in Slovenia: analysis of changes over last decades. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2006 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2006 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [7. in 8. december] 2006. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2006. Str. 47-54, ilustr. ISBN 961-90884-4-1, ISBN 978-961-90884-4-9. [COBISS.SI-ID 4833913]
737. MANDELJ, Mojca. Analiza temperature tal v Sloveniji : diplomsko delo : univerzitetni študij = Analysis of the soil temperature in Slovenia : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [samozal.] M. Mandelj, 2006. X, 69 f., [16] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 2106. [COBISS.SI-ID 4817529]
738. ALJANČIČ, Katra. Analiza značilnosti snežne odeje v Sloveniji : diplomsko delo : visokošolski strokovni študij = Analysis of snow cover characteristics in Slovenia : Graduation thesis : Higher professional studies. Ljubljana: [samozal.] K. Aljančič, 2006. XI, 50 f., [6] f. pril., graf. prikazi, tabele, zvd., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 262. [COBISS.SI-ID 4751993]
739. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Angleži nam obljubljajo pekel : kakšno bo vreme v poletnih mesecih?. Jana. 20. jun. 2006, let. 34, št. 25, str. 39-42, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 4681337]
740. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Blažimo in prilagajamo se posledicam podnebnih sprememb : predavanje na Javni tribuni o podnebnih spremembah, 15. maj, Grand hotel Union, Ljubljana. 2006. [COBISS.SI-ID 4654457]
741. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Bo rekordna tudi zima?. Jana. 2006, letn. 34, št. 46, str. 10, portret. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 4820345]
742. CEGNAR, Tanja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Bomo uničili svoj planet? : Študentska arena, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 17.-19. oktober 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4811641]
743. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, CEGNAR, Tanja, ČREPINŠEK, Zalika, GREGORIČ, Gregor, ROGELJ, Damjan, ŽUST, Ana. Climate change : it is not too late if farmers act now. Ljubljana: Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2006. 40 str., ilustr. ISBN 961-6024-21-3. [COBISS.SI-ID 224432640]
744. MARACCHI, G. (urednik), MESTRE, A. (urednik), TOULIOS, L. (urednik), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik), HOČEVAR, Andrej (urednik). COST action 718 : Meteorology applications for agriculture : EUR 22255. Luxembourgh: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 197 str., ilustr. ISBN 92-898-0023-2. [COBISS.SI-ID 4748409]
745. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas podnebnih sprememb : vabljeno predavanje ob dnevu Zemlje na Waldorfski šoli, Ljubljana, 19. april 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4655225]
746. ŽAGAR, Tina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Časovna analiza nekaterih klimatskih spremenljivk v Sloveniji = Change-point analysis of some climate variables in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2006, let. 87, št. 2, str. 285-298. ISSN 1581-9175. [COBISS.SI-ID 4803193]
747. ČESEN, Matjaž, LAH, Polona, CEGNAR, Tanja, MEKINDA MAJARON, Tajda, URBANČIČ, Andreja, MERŠE, Stane, FATUR, Tomaž, KRANJČEVIČ, Evald, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, LEBAN, Janja, VERBIČ, Jože, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, GREGORIČ, Gregor, STROJAN, Igor, ROBIČ, Mojca, BAT, Marjan, GABROVEC, Matej, MALAČIČ, Vlado, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, ŽIVČIĆ, Lidija, et al. Četrto državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 2006. 147 str., fotogr. ISBN 961-6392-41-7. [COBISS.SI-ID 227836416]
748. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Človekov vpliv je dokazan : pospešeno spreminjanje podnebja. Delo. [Tiskana izd.]. 11. maj 2006, str. 23. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4642937]
749. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dan podnebnih sprememb : oddaja Druga stran. Jesenice: Radio Triglav, 19. maj 2006. [COBISS.SI-ID 4654969]
750. HOČEVAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Disaster and climate change - their relation with wetland headwaters. V: KRECEK, Josef (ur.), HAIGH, Martin J. (ur.). Environmental role of wetlands in headwaters. Dordrecht: Springer, cop. 2006. Str. 155-160. NATO Science Series, IV, Earth and Environmental Sciences, vol. 63. ISBN 1-4020-4227-2. [COBISS.SI-ID 4640633]
751. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ena lastovka prinese propad. Več : tednik Časopisne hiše Delo. 2006, let. 4, št. 44, str. 8-12, portret. ISSN 1581-8233. [COBISS.SI-ID 4809849]
752. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Environmental requirements and developing countries: global climate change: environmental awareness - privilege of those who can afford it : Old, new and future Europe, Ljubljana, 27th May, 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4659833]
753. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Europe: challenges to coping strategies with agrometeorological risk and uncertainties - regional perspectives : International workshop on agrometeorological risk management: challenges and opportunities, Vigyan Bhavan, New Delhi, India, 25-27 October 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4811385]
754. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Extrapolation as a potential cause for inconsistencies in future climate projections with empirical downscaling. V: Sixth Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS)[and] Sixth European Conference on Applied Climatography (ECAC) : Ljubljana, Slovenia, 4-8 September 2006. Ljubljana: European Meteorological Society: Agencija RS za okolje, 2006. 1 f. EMS annual meeting abstracts, volume 3. ISSN 1812-7053. [COBISS.SI-ID 575739]
755. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Glede spreminjanja podnebja Slovenija ni izjema. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. okt. 2006, letn. 69, št. 2, str. 54-61, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 25697325]
756. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Globalno ogrevanje : postajajo tropski cikloni pogostejši ali močnejši?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. marec 2005, let. 16, št. 3, str. 9-11, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4573049]
757. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji Odmevi : "zima pa taka". Ljubljana: RTV TV SLO1, 8. dec. 2006. [COBISS.SI-ID 4845177]
758. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Hitre spremembe, ukrepi pa počasni. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 15. maj 2006, let. 56, št. 129, str. 9. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 4642681]
759. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. How will the Alps respond to climate change? : Scenarios for the future of Alpine water. V: The water balance of the Alps : What do we need to protect the water resources of the Alps : Innsbruck, 28-29 September 2006. [S. l.: S. n., 2006]. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 4763001]
760. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ima ogrevanje ozračja tudi sončno stran?. Reader's digest : Slovenija. [Slovenska izd.]. julij 2006, str. 8. ISSN 1854-4509. [COBISS.SI-ID 4715897]
761. VILHAR, Urša, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KATZENSTEINER, Klaus, DIACI, Jurij. Influence of forest management practice on water balance of forest in the dinaric karst. V: All about karst & water : decision making in a sensitive environment : proceedings, international conference Vienna, 09.-11.10.2006. [Wiena: s. n.], 2006. Str. 290-295, ilustr. [COBISS.SI-ID 1747622]
762. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izzivi klimatskih sprememb : [9. pogovor o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike 18. november 2005]. Ljubljana: Urad Predsednika Republike Slovenije, 2006. 2 video DVD-ja. [COBISS.SI-ID 17867831]
763. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Je letalska obramba pred točo lahko učinkovita?. Večer. [Tiskana izd.]. 3. jul. 2006, letn. 62, str. ?. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4710777]
764. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo spremembe podnebja?. V: FILIPIČ STERLE, Mojca (ur.). Prešernov koledar 2007. Ljubljana: Prešernova družba, 2006. Str. 71-83. Koledarska zbirka, 2007. [COBISS.SI-ID 4843897]
765. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kaj spreminja svet? : sodelovanje v oddaji Intelekta na Radiu Slovenija. Ljubljana, 14. mar. 2006. [COBISS.SI-ID 4580985]
766. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kot jajce velike ledene kroglice. Nedeljski dnevnik. 16. jul. 2006, let. 45, št. 191, str. 17. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 4716665]
767. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Lokalni in globalni problemi onesnaženosti ozračja : predavanje Čisto Zasavje - temeljna človekova pravica, Delavski dom v Trbovljah, 30. maj 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4660089]
768. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Megla : vreme. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. okt. 2006, let. 2, št. 2, str. 10. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 4810617]
769. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŽUST, Ana. Metode za zaščito kmetijskih rastlin pred pozebo = Frost protection methods for agricultural crops. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2006 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2006 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [7. in 8. december] 2006. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2006. Str. 184-192. ISBN 961-90884-4-1, ISBN 978-961-90884-4-9. [COBISS.SI-ID 4836729]
770. VILHAR, Urša, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KATZENSTEINER, Klaus, DIACI, Jurij. Mikroklimatske razmere v vrzelih in sestojih dinarskega jelovo-bukovega gozda = Microclimate conditions in gaps and mature stands of Dinaric silver fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva : forest and wood science & technology. [Tiskana izd.]. 2006, št. 81, str. 21-36, ilustr. ISSN 0351-3114. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7665, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82942, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7665. [COBISS.SI-ID 1806758]
771. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Modelling of weather variability effect on fitophenology. V: DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia. Amsterdam: Elsevier, 2006. Vol. 194, no. 1-3, str. 256-265. Ecological modelling, vol. 194, issues 1-3, 2006. ISSN 0304-3800. [COBISS.SI-ID 4467065]
772. PUŠKARIĆ, Marko. Možne prilagoditve slovenskega kmetijstva na podnebne razmere : diplomsko delo : univerzitetni študij = Adaptation possobilities of Slovene agriculture to climatic change : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [M. Puškarić], 2006. XI, 62 f., [2] f. pril., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 2058. [COBISS.SI-ID 4524409]
773. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Mrzlo poletje : oddaja 24 ur, POP TV, 12. 8. 2006. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 4721785]
774. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Najbolj bi nas prizadela sprememba zalivskega toka : nenadne podnebne spremembe. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2006, let. 48, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 4810105]
775. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), TURK, Vitoslav (intervjuvanec). Nakupimo si vžigalice - in drva. Jana. 12.12.2006, let. 34, št. 50, str. 20-21, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 4855929]
776. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nas bo razveselil sneg? : Vremenski pojavi. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. jan. 2006, let. 1, št. 5, str. 8-9. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 4529273]
777. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nas čakajo postopne ali hitre spremembe podnebja? : predavanje: prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 21.9.2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4751737]
778. KLEMENC, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GAŠPERIČ, Matej. Neprijetna resnica : [kakšen vpliv ima lahko svetovno distribuiran, šokanten dokumentarec o res neprijetnih dejstvih, ki so že del našega življenja, na svetovno javnost?]. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, Oddaja Intelekta, 17. okt. 2006. [COBISS.SI-ID 4811129]
779. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. O podnebju. Pisani list. mar. 2006, let. 58, št. 7, str. 54-56. ISSN 0353-7625. [COBISS.SI-ID 4572793]
780. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). O podnebnih spremembah v Sloveniji. Delo, Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 20. okt. 2006, št. 725, str. 10. ISSN 0350-7521, ISSN 1318-1556. [COBISS.SI-ID 4809593]
781. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ogenj in voda z neba. Jana. 14.8.2006, let. 34, št. 33, str. 12-13. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 4721529]
782. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Phenology - indicator of plant response to climate regime. V: MORELL, Marc (ur.). Balwois : abstracts. Conference on Water observation and information system for decision support, 23-26 May 2006 Ohrid, Republic of Macedonia. Skopje: Hydrometeorological Service of Republic of Macedonia, 2006. Str. 13-14. ISBN 9989-9594-1-2. [COBISS.SI-ID 4657785]
783. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Phenology - indicator of plant response to climate regime : Elektronski vir. V: Balwois. Conference on water observation and information system to decision support, 23-26 May 2006, Ohrid, Republic of Macedonia. Skopje: Ministry of education and science of Republic of Macedonia: IRD, 2006. Str. [1-12]. [COBISS.SI-ID 4658297]
784. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pitna voda : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, 12. jan. 2006. [COBISS.SI-ID 4581241]
785. CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), ŠKRABEC, France (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec). Po poletni suši se nam obetata suha jesen in mila zima. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. avg. 2006, let. 8, št. 30, str. [16]-19. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 4716153]
786. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podcenjujemo moč narave : v ekranu Darje Zgonc. Viva : revija za zdravo življenje. [Tiskana izd.]. avg. 2006, let. 14, št. 153, str. 15-17, portreti. ISSN 1318-2749. [COBISS.SI-ID 4721017]
787. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe - blaženje ali prilagajanj?! : predavanje za Listo za čisto pitno vodo, Ljubljana, 6. nov. 2006. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 4829305]
788. PODOBNIK, Janez, KANGLER, Franc, SIMMONS, Tim, BLAŽEKA, Vesna, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SRAKA, Stanislav. Podnebne spremembe in dokumentarni film Neprijetna resnica : okrogla miza v organizaciji Mestne občine Maribor, Zavoda za varstvo okolja, Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj in Inštituta za promocijo varstva okolja, Maribor, Zavod za varstvo okolja, 11. december 2006. Maribor, 2006. [COBISS.SI-ID 4845945]
789. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in nacionalna varnost = Climate change and national security. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2006, št. 20, str. 170-176, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 229288960]
790. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, RAVNIK, Matjaž, ČREPINŠEK, Zalika. Podnebne spremembe in nacionalna varnost v Sloveniji : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2004- 2010". Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2006. 9, 78, [10] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4731257]
791. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije. V: Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 9, Izzivi klimatskih sprememb : Ljubljana, 18. november 2005. Ljubljana: Urad Predsednika Republike Slovenije, 2006. Str. 62-69, ilustr. ISBN 961-91500-6-6, ISBN 978-961-91500-6-1. [COBISS.SI-ID 5008249]
792. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so tu: čas je za prilagoditve : okrogla miza Podnebne spremembe, Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 19. sept. 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4749177]
793. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebni kviz. PIL plus : revija za najstnike. 14 apr. 2006, let. 58, št. 32, str. 48-49. ISSN 1580-3775. [COBISS.SI-ID 4617593]
794. DRNOVŠEK, Janez (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), EĆIMOVIĆ, Timi (intervjuvanec), ŽLEBIR, Silvo (intervjuvanec), GANTAR, Pavel (intervjuvanec), JURŠA, Jože (intervjuvanec), KLEMENC, Andrej (intervjuvanec), PODBREGAR, Iztok (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec), MARUŠIČ, Andrej (intervjuvanec), OGORELEC WAGNER, Vida (intervjuvanec), PLUT, Dušan (intervjuvanec), RAVNIK, Matjaž (intervjuvanec), ROŠKAR, Jožef (intervjuvanec), ŽIVČIĆ, Lidija (intervjuvanec). Pogovor. V: Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 9, Izzivi klimatskih sprememb : Ljubljana, 18. november 2005. Ljubljana: Urad Predsednika Republike Slovenije, 2006. Str. 11-61. ISBN 961-91500-6-6, ISBN 978-961-91500-6-1. [COBISS.SI-ID 5098105]
795. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pogovor o Dnevu Zemlje. Ljubljana: Radio RGL, 21. apr. 2006. [COBISS.SI-ID 4630393]
796. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). [Pogovor o podnebnih spremembah]. Ljubljana: RTV Slovenija, Drugi program, Oddaja Studio city, 26. okt. 2006. [COBISS.SI-ID 4810873]
797. DRNOVŠEK, Janez (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), CEGNAR, Tanja (diskutant), EĆIMOVIĆ, Timi (diskutant), ŽLEBIR, Silvo (diskutant), GANTAR, Pavel (diskutant), JURŠA, Jože (diskutant), KLEMENC, Andrej (diskutant), PODBREGAR, Iztok (diskutant), KOPAČ, Janez (diskutant), KRANJC, Andrej (diskutant), MARUŠIČ, Andrej (diskutant), OGORELEC WAGNER, Vida (diskutant), PLUT, Dušan (diskutant). Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 9, Izzivi klimatskih sprememb : Ljubljana, 18. november 2005. Ljubljana: Urad Predsednika Republike Slovenije, 2006. ISBN 961-91500-7-4, ISBN 978-961-91500-7-8. [COBISS.SI-ID 230059520]
798. DRNOVŠEK, Janez (diskutant), JANŠA, Janez (diskutant), MRAK, Mojmir (diskutant), RUPEL, Dimitrij (diskutant), BREJC, Miha (diskutant), BUČAR, France (diskutant), JORDAN, Romana (diskutant), PAHOR, Borut (diskutant), CVIKL, Milan M. (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), NOVAK, Ljudmila (diskutant), KAPROL, Marcel (diskutant), PODOBNIK, Janez (diskutant), SVETLIČIČ, Marjan (diskutant), ŽAGAR, Ivan (diskutant), BUT, Franc (diskutant), POTOČNIK, Janez (diskutant). Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 8, Cilji EU v luči nove finančne perspektive : Ljubljana, 21. oktober 2005. Ljubljana: Urad Predsednika Republike Slovenije, 2006. 2 video DVD-ja, barve, zvok. ISBN 961-91500-5-8. [COBISS.SI-ID 226816512]
799. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Poseganje v naravo je arogantno : smiselno je zavarovanje pridelkov po delih in na več načinov. Kmečki glas. 19. jul. 2006, let. 63, št. 29, str. 5. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4716409]
800. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pregled ranljivosti Slovenije na podnebne spremembe : posvet Ranljivost in prilagajanje podnebnim spremembam, Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki, 13. november 2006; organizator Britansko veleposlaništvo, Ministrstvo RS za okolje in prostor in British Council, v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2006. [COBISS.SI-ID 4826489]
801. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihodnost Slovenije : podnebne spremembe in njihov vpliv na kakovost življenja ljudi. V: Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 8, Cilji EU v luči nove finančne perspektive : Ljubljana, 21. oktober 2005. Ljubljana: Urad Predsednika Republike Slovenije, 2006. Str. 100-106, graf. prikazi. ISBN 961-91500-4-X. [COBISS.SI-ID 4731001]
802. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prognoze podnebnih sprememb v Sloveniji in njihov vpliv na kakovost življenja in načrtovanje kmetijstva v Savinjski dolini : okrogla miza na temo "Položaj in razvoj kmetijstva v spodnji Savinjski dolini z vidika klimatskih sprememb", Žalec, 18. avg. 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4722041]
803. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Segrevanje ozračja : vroči mikrofon. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, 6. junij 2006. [COBISS.SI-ID 4675961]
804. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremembe podnebja so tu. Za vedno. = Some aspects of environmental education of pre-school children Climate change is here to stay. Ekolist : revija o okolju. dec. 2006, 03, str. 2-6, ilustr. ISSN 1854-3758. [COBISS.SI-ID 4857977]
805. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spreminjanje podnebja. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2006, letn. 68, št. 9/10, str. 395-401, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 25323565]
806. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), OGORELEC WAGNER, Vida (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Spreminjanje podnebja in izpusti toplogrednih plinov : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 24. nov. 2006, 17.00. [COBISS.SI-ID 4826745]
807. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Strašljiva resnica o Zemlji. Stop : preklopi glavo na zabavo. 19. okt. 2006, let. 39, št. 42, str. 22, portret. ISSN 0351-8094. [COBISS.SI-ID 4810361]
808. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča : vreme. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. avg. 2006, let. 1, št. 12, str. 16. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 4721273]
809. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. V: DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia. Amsterdam: Elsevier, 2006. Vol. 194, no. 1-3, str. 244-255. Ecological modelling, vol. 194, issues 1-3, 2006. ISSN 0304-3800. [COBISS.SI-ID 4481913]
810. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Uresničevanje ciljev Kjotskega protokola : oddaja Želo. Ljubljana: Radio RGL, 19. maj 2006. [COBISS.SI-ID 4654713]
811. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, FRIESLAND, Hans. The use of agrometeorological models to study the impact of climate change. V: MARACCHI, G. (ur.), et al. COST action 718 : Meteorology applications for agriculture : EUR 22255. Luxembourgh: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. Str. 131-152, ilustr. ISBN 92-898-0023-2. [COBISS.SI-ID 4748665]
812. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). V zadnjih petdesetih letih se je Slovenija segrela za stopinjo. Nedelo. 1. okt. 2006, let. 11, št. 39, str. 24. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 4762489]
813. VILHAR, Urša. Vodna bilanca dinarskega jelovo-bukovega gozda v Kočevskem Rogu : doktorska disertacija = Water balance of dinaric silver fir-beech forest in Kočevski Rog : doctoral dissertation. Ljubljana: [Gozdarski inštitut Slovenije], 2006. XLV, 196 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15284, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-A7HC75KP, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15284. [COBISS.SI-ID 1646502]
814. SUŠNIK, Andreja. Vodni primanjkljaj v Sloveniji in možni vplivi podnebnih sprememb : magistrsko delo = Water deficit and possible climate change impacts in Slovenia : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [A. Sušnik], 2006. XVI, 147 f., [11] f. prilog, graf. prikazi, tabele, ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrska dela, 896. [COBISS.SI-ID 4515449]
815. JURC, Dušan, OGRIS, Nikica, KOBLER, Andrej, KUTNAR, Lado, BOŽIČ, Gregor, BERGANT, Klemen, SIMONČIČ, Primož, VILHAR, Urša, LEVANIČ, Tom, KRAIGHER, Hojka, URBANČIČ, Mihej, JURC, Maja, ČATER, Matjaž, KUŠAR, Gal, FERREIRA, Andreja, WESTERGREN, Marjana, ŠTUPAR, Barbara, SINJUR, Iztok, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2006. loč. pag., zvd. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6714, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6714. [COBISS.SI-ID 1774502]
816. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: beli februar. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2006, let. 17, št. 3, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4572281]
817. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: dolgotrajna snežna odeja v marcu. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2006, let. 17, št. 4, str. [29], ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4619385]
818. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: ekstremi letošnjega poletja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2006, let. 17, št. 9, str. 25, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4730489]
819. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: Indijansko poletje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2006, letn. 17, št. 11, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4816761]
820. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: junijska nasprotja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2006, let. 17, št. 7/8, str. 28-29, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4704633]
821. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: majsko vremensko nihanje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2006, let. 17, št. 6, str. 25, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4675705]
822. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: muhasti april. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2006, let. 17, št. 5, str. [25], ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4630905]
823. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: po toplem oktobru še topel november. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2006, letn. 17, št. 12, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4828793]
824. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: topel in sončen september. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2006, let. 17, št. 10, str. 25, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4769913]
825. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: za nami je najtoplejše leto severne poloble!. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2006, let. 17, št. 1, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4511097]
826. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: za nami je najtoplejše leto severne poloble!. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2006, let. 17, št. 2, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4565881]
827. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, CEGNAR, Tanja. Vulnerability assessment, climate change impacts and adaptation measures. V: ČESEN, Matjaž. Slovenia's fourth national communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ljubljana: Ministry of the Environment and Spatial Planning, 2006. Str. 95-100. ISBN 961-6392-42-5. [COBISS.SI-ID 5057401]
828. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Water deficit and possible climate change impacts in Slovenia. V: Sixth Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS)[and] Sixth European Conference on Applied Climatography (ECAC) : Ljubljana, Slovenia, 4-8 September 2006. Ljubljana: European Meteorological Society: Agencija RS za okolje, 2006. 1 f. EMS annual meeting abstracts, volume 3. ISSN 1812-7053. [COBISS.SI-ID 4829049]
829. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. What are clouds and how are they formed? : How and why?. My planet : the magazine for fun and learning. [2006], promotional iss., str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 4621177]
830. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SUŠNIK, Andreja (intervjuvanec), ZAVŠEK URBANČIČ, Majda (intervjuvanec). Za zeleno okolje. Škofja Loka: Loka TV, 28. dec. 2006. [COBISS.SI-ID 4926841]


2007

831. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ali že veste kakšen dan bo danes?. Ljubljana: Radio Slovenija, A1 prvi program, 5. marec 2007. [COBISS.SI-ID 5007993]
832. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, CEGLAR, Andrej, POGAČAR, Tjaša. Analiza pojava sušev Sloveniji in monitoring kmetijske suše z indikatorji v zadnjih desetletjih : končno poročilo. Ljubljana: [Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo], 2007. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6287481]
833. KNEZ, Marko. Analiza temperature tal v Ljubljani : diplomska naloga = Analysis of soil temperature in Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [M. Knez], 2007. VII, 77 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5025401]
834. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Arktika : Ko ob topljenju ledu zledeni kri. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2007, letn. 6, št. 40, str. 31. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5227641]
835. KAROLY, David J., et al., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik). Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems. V: PARRY, Martin L. (ur.), CANZIANI, Osvaldo (ur.), PALUTIKOF, Jean (ur.). Climate Change 2007 : impacts, adaptation and vulnerability : contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2007. Str. [79]-131, ilustr. ISBN 978-0521-88010-7, ISBN 978-0521-70597-4. [COBISS.SI-ID 5413497]
836. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Challenges to agrometeorological risk management - regional perspectives: Europe. V: SIVAKUMAR, Mannava V.K. (ur.), MOTHA, Raymond P. (ur.). Managing weather and climate risks in agriculture. Springer Verlag; Berlin; Heildelberg; New York, cop. 2007. Str. 114-124, ilustr. ISBN 978-3-540-72744-6. [COBISS.SI-ID 5243513]
837. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change - the scientific perspective : 2007 Portofino Energy Conference: "Opportunities in alternative energy against the background of climate change", Portofino, Italy, 21. September 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5228921]
838. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change & sustainability : 2007 European CEO Summit, Venice, 10. - 13. May, 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5086841]
839. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change, energy and economics : Conference on Linking environment, development, stability and security, Athens, 15 June 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5110649]
840. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Conséquences, adaptation et vulnérabilité : Journée de Restitution des Travaux du groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, Casablanca, le 26 juin 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5146489]
841. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čakajo nas podnebne spremembe. Prepletanja : revija Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije. okt. 2007, 23, str. 8-11, ilustr. ISSN 1580-8076. [COBISS.SI-ID 5324665]
842. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas za zeleni kodeks : ekologija in šport. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2007, letn. 6, št. 46, str. 26-27. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5277817]
843. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dejstva : vas je kaj strah prihodnosti otrok in vnukov?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2007, letn. 6, št. 10, str. [36]-37. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5013369]
844. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dr. Lučka Kajfež Bogataj, članica Medvladnega panela za podnebne spremembe, o spremembah podnebnega sistema. V: KLOPČIČ, Alenka Lena (ur.). Energetika.net : poslovni portal o energetiki : [osrednji dnevnoinformativni časnik o energetiki]. Ljubljana: Konzorcij Energetika.net: Solvera Lynx. http://www.energetika.net/portal/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36208. [COBISS.SI-ID 4919417]
845. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja : intervju. Geo. sep. 2007, 9, str. 128, portret. ISSN 1854-4479. [COBISS.SI-ID 5192313]
846. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eather and climate. Poliglot. apr. 2007, letn. 1, št. 7, str. 26-27, ilustr. ISSN 1854-584X. [COBISS.SI-ID 5047929]
847. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Effects of climate change to the Alps - water towers to Europe : Elektronski vir. V: Adaptation of water management to effects of climate change in the Danube River Basin : conference proceedings, December 3, 2007, Vienna. Vienna: Austrian Ministry of European and International Affairs: Austrian Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management: ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River, cop. 2007. Str. 10-13. https://www.icpdr.org/flowpaper/viewer/default/files/CCC_Proceedings_071219.pdf. [COBISS.SI-ID 5301369]
848. VILHAR, Urša, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KATZENSTEINER, Klaus, DIACI, Jurij. Effects of the drought 2003 on water balance of forests in the Dinaric karst. V: Climate change in South-Eastern European countries : causes, impacts, solutions : presentation files & posters [presented in] Orangerie, Burggarten, Graz, Austria, 26th - 27th March 2007. [S. l.: s. n., 2007]. [COBISS.SI-ID 2131622]
849. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Dezertifikacija. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. letn. 18, št. 6. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5104505]
850. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Energetska učinkovitost. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2007, letn. 18, št. 11, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5255545]
851. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Kakšen zrak vdihamo 1000-krat na uro?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. mar. 2007, letn. 18, št. 3. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 4985465]
852. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Ozračje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. letn. 18, št. 5. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5072249]
853. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Podnebne spremembe. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2007, letn. 18, št. 12, str. notranja str. ov. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5289337]
854. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Se najdaljše potovanje lahko ... Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. letn. 18, št. 4. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5046905]
855. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Taljenje ledu - vroča tema. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. letn. 18, št. 7-8. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5144441]
856. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Toča in obramba pred njo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2007, letn. 18, št. 9, str. [2. str. ov.]. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5180281]
857. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Voda, kdo bo tebe ljubil. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. feb. 2007, letn. 18, št. 2. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 4920953]
858. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Zakaj nas pestijo naravne nesreče?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2007, letn. 18, št. 10, [2. str. ov.]. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5228409]
859. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ekološko razmišljanje je kot pri šahu; deset, dvajset potez vnaprej : o sivi sedanjosti in temni prihodnosti. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2007, letn 49, št. 10, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 4896633]
860. CEGLAR, Andrej, ZUPANC, Vesna, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekstremne padavine, vzrok močni vodni eroziji = Extreme precipitation events, cause for heavy water erosion. V: KNAPIČ, Matej (ur.). Strategija varovanja tal v Sloveniji : zbornik referatov Konference ob svetovnem dnevu tal 5. decembra 2007. Ljubljana: Pedološko društvo Slovenije, 2007. Str. 89-100, ilustr. ISBN 978-961-92281-0-4. [COBISS.SI-ID 5278585]
861. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekstremno vreme grozi turistom : kje bodo počitnikovali naši vnuki?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 23. avg. 2007, leto 6, št. 33, str. 26-27, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5174393]
862. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Evropsko kmetijstvo se ne zmeni za vreme. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2007, letn. 57, št. 188, str. 3. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 5175161]
863. BATIMA, Punsalmaa, et al., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik). Food, fibre and forest products. V: PARRY, Martin L. (ur.), CANZIANI, Osvaldo (ur.), PALUTIKOF, Jean (ur.). Climate Change 2007 : impacts, adaptation and vulnerability : contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2007. Str. [273]-313, ilustr. ISBN 978-0521-88010-7, ISBN 978-0521-70597-4. [COBISS.SI-ID 5413753]
864. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fran Dominko, legenda slovenske astronomije : obletnice. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. feb. 2007, letn. 17, str. 5, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5681297]
865. LOVELOCK, James. Gaja se maščuje : o pregrevanju Zemlje in usodi človeštva. Mengeš: Ciceron, 2007. 207 str., [6] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-6627-02-3. [COBISS.SI-ID 231684608]
866. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Gospod" je prinesel jasno sporočilo : orkan Kiril. Nedeljski dnevnik. 28. jan. 2007, letn. 46, št. 4, str. 3, ilustr. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 4921209]
867. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŠTAMPAR, Franci (intervjuvanec). Gost v oddaji Odmevi. Ljubljana: TV SLO 1, 19. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 4897401]
868. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji Intervju. Ljubljana: Radio Slovenija, Prvi program A1, 5. dec. 2007. [COBISS.SI-ID 5308281]
869. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji Odmevi : Podnebne spremembe v Sloveniji. Ljubljana: RTV TV SLO1, 23. mar. 2007. [COBISS.SI-ID 5023353]
870. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Greenhouse gas emissions: global and local implications. V: MANDIĆ-MULEC, Ines (ur.), STRES, Blaž (ur.), DANEVČIČ, Tjaša (ur.). COST action 856. Denitrification - basic research and its application in wetlands : book of abstracts. 13th Meeting of COST action 856, September 9 - September 11, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 2007. Str. 20. ISBN 978-961-6333-62-7. [COBISS.SI-ID 5194105]
871. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. How will the Alps respond to climate change? : Scenarios for the future of Alpine water. V: PSENNER, Roland (ur.), LACKNER, Reinhard (ur.). The water balance of the Alps : What do we need to protect the water resources of the Alps? : Proceedings of the conference held at Innsbruck University, 28-29 September 2006. Innsbruck: University Press, cop. 2007. Str. 43-51, ilustr. Alpine space - man & environment, Vol. 3. ISBN 978-3-902571-33-5. [COBISS.SI-ID 5437305]
872. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), TAJNŠEK, Anton (intervjuvanec), JERIČ, Jožef (intervjuvanec), KUHAR, Aleš (intervjuvanec). Hrana za avtomobile ogroža hrano za ljudi? : energetske rastline. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 28. jul. 2007, letn. 57, št. 166. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 5145209]
873. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Hrup okoli malih delcev : pomembnost kakovostnega zraka. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2007, letn. 6, št. 50, str. 34-35. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5307257]
874. ZUPANC, Vesna, PINTAR, Marina, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen. Impact estimation of climate change on the irrigation demand for fruit growingin Western Slovenia = Folgenabschätzung des Klimawandels auf den Bewässerungsbedarf für den Obstbau in West-Slowenien. Bodenkultur : Austrian Journal of Agricultural Research. 2007, letn. 58, št. 1-4, str. 83-93. ISSN 0006-5471. [COBISS.SI-ID 5636729]
875. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Impacts of climate change on natural and managed ecosystems in Europe. V: I Cambiamenti climatici nel XXI secolo. [Venezia; = Venice: Accademia Internazionale di Scienze Ambientali, 2007]. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 5089657]
876. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Internal instead of external growth. Sinfo. [Print ed.]. avg. 2007, št. 8, str. 15-18. ISSN 1854-0805. [COBISS.SI-ID 5142137]
877. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izogibanje neobvladljivemu in obvladovanje neizogibnega : 15. maj dan podnebnih sprememb. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 14. maj 2007, leto 57, št. 107. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 5087865]
878. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ALKALAJ, Mišo (intervjuvanec). Jesen bo topla, zima pa mila. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 28. avg. 2007, leto 9, št. 33, str. 17-19. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 5173881]
879. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MILEVOJ, Lea (intervjuvanec), ČREPINŠEK, Zalika (intervjuvanec). Julij bo peklenski! : nas čaka najbolj vroče poletje doslej?. Jana. 5. jun. 2007, letn. 35, št. 23, str. 28-29, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5182841]
880. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj imajo skupnega olimpijske igre in obramba pred točo? : na dan odprtja olimpijskih iger bo v Pekingu modro nebo!?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2007, letn. 6, št. 36, str. 28-29. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5193337]
881. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? : [predavanje v okviru] prireditev ob prazniku občine Sevnica 2007, 7. novembra 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5241977]
882. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako zelena je Slovenija ; Kako zelena je Ljubljana. Reader's digest : Slovenija. [Slovenska izd.]. oktober 2007, str. 30-31. ISSN 1854-4509. [COBISS.SI-ID 5227129]
883. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kdo se boji podnebnih sprememb? : Podnebne spremembe kot grožnja nacionalni varnosti. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2007, leto 6, št. 23, str. 28-29. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5109881]
884. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe - posledice za gospodarstvo : Okoljska konferenca Ohladimo Slovenijo: okoljske spremembe kot grožnja ali priložnost za slovenska podjetja, Ljubljana, GZS, 16. maj 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5085561]
885. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatske spremembe : narava vrača udarec. Večer, Bonbon : male sladkosti življenja. [Tiskana izd.]. 9. okt. 2007, letn. 2, št. 81, str. 11-14. ISSN 0350-4972, ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 5243001]
886. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe v kmetijstvu : [predavanje] Kulturna dvorana na Dobrovi, Polhov Gradec, 8. dec. 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5288825]
887. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatske spremembe: jih bomo sploh preživeli?. Dnevnik, Nika. [Tiskana izd.]. 1. avg. 2007, str. 10-12. ISSN 1318-0320, ISSN 1581-8438. [COBISS.SI-ID 5143417]
888. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatske spremembe: kdaj streznitev? : [intervjuvanka Lučka Kajfež-Bogataj]. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 4981113]
889. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Klimatskim spremembam se bo treba prilagoditi. Vestnik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2007, letn. 59, št. 37, str. 12, portret. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 5201017]
890. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ko topovi zagrmijo... : Blišč in beda umetnega snega. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2007, letn. 6, št. 43, str. 30-31. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5242489]
891. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Malo verjetno, da bi se nam poletje izneverilo. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 29. maj 2007, leto 9, št. 20, str. 26-27. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 5097849]
892. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorologija. V: KLANJŠEK GUNDE, Marta (ur.), et al. Fizika, moj poklic : življenje in delo naših fizičark. 1. izd. Ljubljana: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 2007. Str. 164-165. ISBN 978-961-6207-27-0. [COBISS.SI-ID 5226873]
893. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Midva z avtomobilom : nikoli ne... Delo, Na kolesih. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2007, letn. 49, št. 51, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1408-3663. [COBISS.SI-ID 4985721]
894. VILHAR, Urša, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KATZENSTEINER, Klaus, DIACI, Jurij. Mikroklimatske razmere in uspešnost naravnega pomlajevanja v vrzelih dinarskega jelovo-bukovega gozda. V: GRECS, Zoran (ur.), DIACI, Jurij (ur.), PERUŠEK, Mirko (ur.). Gozdnogojitveni problemi v jelovo-bukovih gozdovih na visokem krasu : zbornik razširjenih izvlečkov : posvetovanje, Kočevje, 8. november 2007. Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta: = Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, 2007. Str. 33-34. ISBN 978-961-6020-47-3. [COBISS.SI-ID 2086822]
895. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Močan padavinski cikel del slovenske prihodnosti : Zakaj podnebne spremembe sprožajo obilnejše padavine in poplave?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 27. sep. 2007, letn. 6, št. 38, str. 34-35. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5227385]
896. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Morje : hitrost dviganja gladine morja se podvaja. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 13. dec. 2007, letn. 6, št. 48, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5298041]
897. POGAČAR, Tjaša. Možni vplivi podnebnih sprememb na vodno bilanco tal v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ipavec], 2007. 62 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5202297]
898. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Narava nam je napovedala vojno. MQ : revija Združenja manager. jun. 2007, št. 03, str. 9-11. ISSN 1854-7117. [COBISS.SI-ID 5143929]
899. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Narava se je naveličala in vrača udarec. Nedeljski dnevnik. 25. nov. 2007, letn. 46, št. 47, str. 13, ilustr. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 5259385]
900. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Naravne nesreče in klimatske spremembe : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 17. maj 2007. [COBISS.SI-ID 5095545]
901. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ne planet, pod vprašajem je civilizacija. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2007, letn. 6, št. 42, str. 12-15. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5242745]
902. GORE, Albert. Neprijetna resnica : svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 325 str., ilustr. Zbirka Esenca. ISBN 978-86-11-17815-8. [COBISS.SI-ID 231088896]
903. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Neprijetna resnica! : Podnebje se dokazano spreminja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 2007, letn. 17, str. [8]-12, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5087609]
904. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Neurja po Evropi : oddaja 24 ur, POP TV, 19. jan. 2007. Ljubljana: Oddaja 24 ur, 2006. [COBISS.SI-ID 4897145]
905. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Novi pogledi na turizem : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 31. maj 2007. [COBISS.SI-ID 5105273]
906. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Novo poročilo IPCC : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, 7. feb. 2007. [COBISS.SI-ID 4922233]
907. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). O podnebnih spremembah. Ljubljana: Radio Slovenija, A1 1. program, oddaja Svetovalni servis, 23. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 4898169]
908. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ob izidu knjige Neprijetna resnica : radijska oddaja v ateljeju na radiu Kaos. Ljubljana: Radio Kaos, 12. apr. 2007. [COBISS.SI-ID 5063801]
909. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Observed and future changes in climate and their effects. V: ZUPAN, Eva (ur.), VINKO, Damjan (ur.), JAVORNIK CREGEEN, Sara Joan (ur.). Life with science : book of abstracts. International Life Sciences Students' Conference, 7.-11. November 2007, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Students's Society for Promotion of Life Sciences, 2007. Str. 21, portret. ISBN 978-961-92230-0-0. [COBISS.SI-ID 5245305]
910. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Oddaja ob dnevu podnebnih sprememb : Jutranji gost na radiju Evropa 05, 15. maj 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5085817]
911. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Oddaja ob dnevu podnebnih sprememb : Jutranji gost na radiju KUM, 15. maj 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5086073]
912. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Oddaja Tistega lepega popoldneva : drugo mnenje. Ljubljana: TV Slovenija 1, 21. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 4897913]
913. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ogrožena bodo človeška življenja. Novi tednik NT&RC. 2007, leto 62, št. 97, str. 8. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 5285753]
914. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RAVNIK, Matjaž, BERGANT, Klemen, OGORELEC WAGNER, Vida, POZNIČ, Andrej. Okrogla miza O pregrevanju zemlje in usodi človeštva : ob izidu knjige Gaja se maščuje : Ljubljana, Cankarjev dom, 19. apr. 2007 ob 19. uri. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5064569]
915. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okrogla miza o vplivu klimatskih sprememb na razvoj občine Kobarid : Kobarid, 5. november 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5241721]
916. STRITIH, Jernej, HENIGMAN, Alenka, PLEVNIK, Aljaž, VOVK, Ana, SLABE, Anamarija, KLEMENC, Andrej, KOVAČ, Bogomir, VRHOVŠEK, Danijel, PLUT, Dušan, PRAŠNIKAR, Dušan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DERMELJ, Marjana, KERŠIČ-SVETEL, Marjeta, TOMŠIČ, Mihael Gabrijel, BOGATAJ, Nevenka, VAHTAR, Marta, OGRIN, Matej, NOVAK, Peter, LAH, Polona, KARBA, Renata, OGORELEC WAGNER, Vida, SKABERNE, Barbara (urednik). Plan B za Slovenijo : pobuda za trajnostni razvoj 1.0 : vizija: Slovenija je država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo : povzetek. Ljubljana: Umanotera, 2007. 22 str. ISBN 978-961-6450-17-1. http://www.PlanBzaSlovenijo.si. [COBISS.SI-ID 232498944]
917. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne razmere v okolici Ravnika : naravno okolje in njegove posebnosti 1. Ravniška sapca. dec. 2007, letn. 3, str. 6-7. ISSN 1854-5831. [COBISS.SI-ID 5307001]
918. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : kontaktna polemična oddaja Tarča, TV Slovenija 1, 13. 6. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5110905]
919. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : oddaja nočni program. Kranj: Radio Kranj, 13. apr. 2007. [COBISS.SI-ID 5064057]
920. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Podnebne spremembe : oddaja Studio city, TV Slovenija 2, 21. maj, 2007. Ljubljana: TV Slovenija 2, 21. maj 2007. [COBISS.SI-ID 5086329]
921. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŽIVČIĆ, Lidija, UGRINOVIĆ, Ana. Podnebne spremembe : okrogla miza, knjigarna Konzorcij Mladinska knjiga, Ljubljana, 24. apr. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5065337]
922. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŽIVČIĆ, Lidija, ZIDANŠEK, Marko. Podnebne spremembe : okrogla miza, knjigarna Mladinska knjiga Celje, 17. apr. 2007 ob 18. uri. Celje, 2007. [COBISS.SI-ID 5064825]
923. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : [predavanje] na 1. sestanku študijek skupine za predmet Geografija, Maribor, Prva gimnazija, 24.okt. 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5242233]
924. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe bodo vplivale na kmetijstvo. Sejalec : strokovna revija za kmetijce. avg. 2007, letn. 2, št. 4, str. 4-10, ilustr. ISSN 1854-4576. [COBISS.SI-ID 245998592]
925. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe in kmetijstvo. Ljubljana: Televizija Slovenija, 1. program, oddaja Ljudje in zemlja, 28. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 4921977]
926. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in vodni cikel v Evropi in Sloveniji. V: et al. Kako doseči celostno upravljanje z vodnimi viri : zbornik predavanj, povzetek diskusije na okrogli mizi in zaključki posvetovanja GWP Slovenija, 20. aprila 2007 v Ljubljani. Ljubljana: GWP Slovenija, 2007. Str. 6-13, ilustr. ISBN 978-961-92145-0-3. [COBISS.SI-ID 5192825]
927. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe prinašajo revščino. Jana. 15. maj 2007, let. 35, št. 20, str. 40-42, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5087097]
928. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe so grožnja, a tudi priložnost : dr. Lučka Kajfež Bogataj: "S podnebnimi spremembami se je treba začeti ukvarjati takoj.". Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. maj 2007, [št. 5], str. 18-21, ilustr. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 5068153]
929. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe so lahko dober posel : intervju z Lučko Kajfež Bogataj, klimatologinjo in profesorico na biotehniški fakulteti, o obvladovanju podnebnih sprememb. Okolje & energija : panoge in posel. junij 2007, št. 3, str. 8-9. ISSN 1581-9124. [COBISS.SI-ID 5110137]
930. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so tu. Za vedno : [vabljeno predavanje] Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 22. marec 2007ob 18. uri. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5023097]
931. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pogovor o podnebnih spremembah. Ljubljana: Radio Ognjišče, 10. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 4896889]
932. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Poiskati moramo nove priložnosti za razvoj v spremenjenih podnebnih razmerah. Pika na G : časopis Gorenja. 2007, letn. 12, št. 3, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 5215097]
933. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Poslanci bi lahko poleti oblekli kratke rokave. Žurnal24 : Gorenjska. [Tiskana izd.]. 15. dec. 2007, leto 46, št. 07, str. 20-21. ISSN 1855-2277. [COBISS.SI-ID 5297785]
934. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Posledice klimatskih sprememb v kmetijstvu : uvodno predavanje v okviru prireditve Regijsko tekmovanje oračev Podravja, Starše, 24.8.2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5172345]
935. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Posledice podnebnih sprememb na kmetijstvo v Sloveniji : Odprti dnevi na Ptuju, 19. in 21. junij 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5110393]
936. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pozabite na pancerje, vstopamo v obdobje opank : vreme in politika : Dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, o novem poročilu o podnebnih spremembah. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2007, str. 14-15. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 4921465]
937. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predgovor k slovenski izdaji. V: LOVELOCK, James. Gaja se maščuje : o pregrevanju Zemlje in usodi človeštva. Mengeš: Ciceron, 2007. Str. 7-[10]. ISBN 978-961-6627-02-3. [COBISS.SI-ID 5046393]
938. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predvidene spremembe podnebja v Sloveniji in potencialni učinki na turizem. V: FALETIČ, Mateja (ur.), ČERNE, Meta (ur.). Podnebne spremembe in vplivi na razvoj turizma : zbornik : [zbornik referatov s posveta Podnebne spremembe in vplivi razvoja turizma]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2007. Str. 42-47. Turistična misel, 22. ISBN 978-961-6453-17-2. [COBISS.SI-ID 5286265]
939. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Predvideni razvoj globalnega podnebja v tem stoletju : kako se bo v prihodnjih desetletjih spreminjalo podnebje. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 19. apr. 2007, letn. 6, št. 15, str. 28-29. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5061241]
940. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Problemi ogrevanja ozračja v Sloveniji: stanje, napovedi in vpliv na energetiko. V: ČREPINŠEK, Natalija (ur.), FATUR, Tomaž. Okolju prijazna uporaba energije kot izziv in nove energetske usmeritve EU : zbornik. Celje: Fit media, 2007. Str. 25-32, ilustr. ISBN 978-961-6283-27-4. [COBISS.SI-ID 5145977]
941. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Projekcija pričakovanih podnebnih sprememb in njihov možen vpliv na mednarodni turizem in turizem v Sloveniji : posvetovanje Klimatske spremembe in vplivi na razvoj turizma, Ljubljana, Državni svet RS, 19. apr. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5088377]
942. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Projekcije podnebnih sprememb za Slovenijo - blaženje in prilagajanje : [uvodni prispevek] 91. redna seja Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije "Podnebne spremembe kot integralni del vplivov na okolje", Ljubljana, Državni zbor RS, 8. maj 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5088633]
943. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Puščave se širijo, ljudje bežijo! : dezertifikacija: ekološki, družbenoekonomski, politični ali kulturni problem?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jun. 2007, letn. 17, str. 8-12, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5105017]
944. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Rešitev je v spreminjanju naših vrednot : Nobelova nagrada za mir za leto 2007. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. 2007/2008, letn. 70, št. 4, str. 150-153, portret. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 5289081]
945. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenija ni in ne bo izjema ... Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 17. maj 2007, letn. 6, št. 19, str. 26-27. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5087353]
946. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spektakularni meteorološki pojavi : meteorologija. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jan. 2007, letn. 17, str. 10-[19], ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4876921]
947. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Spopadi za severni tečaj : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 22. avg. 2007. [COBISS.SI-ID 5172857]
948. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sporočilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) 2007 : nujno se moramo izogniti neobvladljivemu in obvladati neizogibno. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2007, letn. 69, št. 9/10, str. 400-409, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 26764845]
949. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spreminjanje podnebja - zdaj in v prihodnosti = Climate change now and future changes in climate. V: JURC, Maja (ur.). Podnebne spremembe : vpliv na gozd in gozdarstvo = Climate changes : impact on forest and forestry. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: = Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources Slovenia, 2007. Str. 13-26, ilustr. Studia forestalia Slovenica, št. 130. ISBN 978-961-6020-46-6. ISSN 0353-6025. [COBISS.SI-ID 5061497]
950. ADGER, W. Neil, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, et al. Summary for policymakers. V: PARRY, Martin L. (ur.), CANZIANI, Osvaldo (ur.), PALUTIKOF, Jean (ur.). Climate Change 2007 : impacts, adaptation and vulnerability : contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2007. Str. [7]-22, ilustr. ISBN 978-0521-88010-7, ISBN 978-0521-70597-4. [COBISS.SI-ID 5412985]
951. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Suša v Sloveniji : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 7. avg. 2007. [COBISS.SI-ID 5172601]
952. BERNSTEIN, Lenny, et al., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik). Synthesis report. Topic 1, Observed changes in climate and their effects. V: Climate change 2007 : synthesis report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008. Str. [29]-33, ilustr. ISBN 92-9169-122-4. [COBISS.SI-ID 5479545]
953. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Škoda bo še večja" : spraševanja. Mag. 28. mar. 2007, letn. 13, št. 13, str. 8-9, fotografija. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 5047673]
954. ADGER, W. Neil, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, et al. Technical summary. V: PARRY, Martin L. (ur.), CANZIANI, Osvaldo (ur.), PALUTIKOF, Jean (ur.). Climate Change 2007 : impacts, adaptation and vulnerability : contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2007. Str. [23]-78, ilustr. ISBN 978-0521-88010-7, ISBN 978-0521-70597-4. [COBISS.SI-ID 5413241]
955. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tomorrow's climate - today' challenge for sustainable development : Keynote address [on] United Nations/Austria/European Space Agency Symposium on Space applications for sustainable development to support the plan of implementation of the World Summit on Sustainable Development "Space tools and solutions for monitoring the atmosphere in support of sustainable development", Austrian Academy of Sciences, Graz, 11-14 Sept. 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5193593]
956. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trajanje jesenskega sončnega obsevanja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. okt. 2007, letn. 6, št. 10, str. 56-57. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 5228153]
957. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Tretja sobota s Silvom Terškom : Radio Slovenija : VAL 202. Ljubljana: RTV SLO Val 202, 20. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 4897657]
958. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), RAKOVEC, Jože (intervjuvanec), PLUT, Dušan (intervjuvanec), RAVNIK, Matjaž (intervjuvanec). Tudi Slovenija zlorablja energijo. Dobro jutro : Kranj. [Tiskana izd.]. 10. mar. 2007, letn. 6, št. 98, str. 6-7, portreti. ISSN 1854-1038. [COBISS.SI-ID 5013625]
959. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ustanovno srečanje Centra za sušo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2007, letn. 18, št. 5, str. 28. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5071993]
960. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Uvedba takse v mestih : oddaja Studio City. Ljubljana: RTV SLO TV2, 10. dec. 2007. [COBISS.SI-ID 5308025]
961. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). V primežu podnebnih sprememb. Energija : [interni časopis skupine HSE]. mar. 2007, št. 39, str. 10-13. [COBISS.SI-ID 5086585]
962. GUBINA, Ferdinand (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), OGORELEC WAGNER, Vida (diskutant), BOGATAJ, Miran (diskutant). Vpliv klimatskih sprememb na delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema : okrogla miza na Osmi konferenci slovenskih elektroenergetikov, Terme Čatež, 28. maj 2007 ob 17. uri. 2007. [COBISS.SI-ID 5096057]
963. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vpliv klimatskih sprememb na elektroenergetski sistem : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 21. maj 2007. [COBISS.SI-ID 5095801]
964. VIRAG, Branko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RAVNIK, Branko, SMODIČ, Andrej. Vpliv klimatskih sprememb na razvoj kmetijstva : okrogla miza na Kmetijsko-živilskem sejmu, Gornja Radgona, 27.8.2007. Gornja Radgona, 2007. [COBISS.SI-ID 5163129]
965. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv podnebnih sprememb na Evropo : Druga programska konferenca Zeleni Slovenije in Zelena akademija Slovenije, Ljubljana, 7.12.2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5286009]
966. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv podnebnih sprememb na vodni cikel v Evropi in izhodišča za prilagajanje : posvetovanje GWP Slovenija (Global Water Partnership Central and Eastern Europe) "Kako doseči celostno upravljanje z vodami", Ljubljana, 20. apr. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 5064313]
967. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vreme prignano do ekstremov : vročinski val in poplave. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 28. jul. 2007, letn 49, št. 172, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 5143673]
968. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme: april - že osmi zaporedni pretopel mesec vzbuja skrb zaradi pomladanskesuše. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2007, letn. 18, št. 5, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5071737]
969. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: leto 2007 ponovno nadpovprečno toplo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2007, letn. 18, št. 12, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5289593]
970. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: majska vremenska muhavost - od suše in vročine do intenzivnih padavin. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2007, letn. 18, št. 6, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5104761]
971. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: nadaljevanje toplega vremena povečuje tveganje za pozebo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2007, letn. 18, št. 3, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4985209]
972. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: najtoplejši januar v zadnjih 60 letih. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2007, letn. 18, št. 2, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4920697]
973. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: od vročine, suše do toče. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2007, letn. 18, št. 9, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5180537]
974. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: povprečno topel, a namočen oktober. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2007, letn. 18, št. 11, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5255801]
975. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: september - hladen in moker. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2007, letn. 18, št. 10, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5228665]
976. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: spremenljivo junijsko vreme ni povsem pregnalo suše. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul. 2007, letn. 18, št. 7-8, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5144953]
977. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: tudi leto 2006 med najtoplejšimi. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2007, letn. 18, št. 1, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 4876409]
978. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: v toplem marcu je sneg presenetil Slovenijo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2007, letn. 18, št. 4, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5046649]
979. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vsa tla niso primerna za kmetovanje. Pika! : sprememba filozofije kmetovanja? = spraševala je Tatjana Pihlar. Svobodna misel : TV-15. 24. avg. 2007, let. 45, št. 16, str. 8-9. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 5174137]
980. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vse več puščav? : podnebne spremembe in dezertifikacija. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 28. jun. 2007, letn. 6, št. 25, str. 26-27. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5144185]
981. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Vse več sušnih let. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2007, letn. 40, št. 2, str. 5-7, ilustr. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 5067129]
982. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vzroki in posledice podnebnih sprememb : vabljeno predavanje na seminarju "Podnebne spremembe in kako bodo vplivale na rastline, živali in človeka", Ljbljana, 20. oktober 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5251449]
983. BLATNIK, Andrej (diskutant), OSTROUŠKA, Irena (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Zakaj Slovenci še nimamo nobelovca? : debatna kavarna 23. knjižnega sejma, Ljubljana, 28.novembra 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 5277561]
984. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zamujamo, okolje pa ne čaka. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 14. dec. 2007, leto 60, št. 100, str. 12-13. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 5297529]
985. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zelena dolina - realnost ali fikcija?. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. jan. 2007, letn. 57, št. 1, str. 10-11. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 4981369]
986. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zemlji je vse bolj vroče... : spremembe podnebja so že tu!. PIL plus : revija za najstnike. 16. feb. 2007, let. 59, št. 24/25, str. 58-61. ISSN 1580-3775. [COBISS.SI-ID 4980857]
987. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Življensko uspešnost povezujemo z velikostjo avtomobila... Sončna pesem : list za krščansko kulturo mladih. jul. 2007, letn. 23, št. 7, str. 12-15, portret. ISSN 1408-7677. [COBISS.SI-ID 5173113]


2008

988. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. (Ne)srečna trinajstica : podnebna konferenca na Baliju: korak naprej ali nazaj?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 3. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 32-33. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5312633]
989. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). 15. maj - dan podnebnih sprememb : Oddaja Dobro jutro, TV Slovenija 1, 15. maj 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 5532793]
990. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Adijo, BDP! : Bruto družbeni proizvod še zdaleč ne pove vsega ... : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2008, letn. 7, št. 46, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5768057]
991. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, CEGLAR, Andrej, POGAČAR, Tjaša. Agrometeorološki scenariji bodočega podnebja v Sloveniji kot podlaga prilagoditvam in blaženju podnebnih sprememb : končno poročilo o rezultatih opravljenega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) 'Konkurenčnost Slovenije' 2006-2013. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2008. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6287993]
992. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Al Gore in Poznanj. Večer. [Tiskana izd.]. 8. dec. 2008, letn. 64, št. 284(19.528), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5779833]
993. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ali lahko živimo zeleno?. O osebnosti. 2008, letn. 3, št. 28, str. 100-103, portreti. ISSN 1854-410X. [COBISS.SI-ID 5678457]
994. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Alpam navkljub: orkani prihajajo. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 4. mar. 2008, letn. 18, št. 52, str. 3, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 5422457]
995. HABJAN, Miha. Analiza vodne bilance v Vipavski dolini : diplomsko delo = The analysis of water balance in the Vipava valley : graduation thesis. Ljubljana: [M. Habjan], 2008. XI, 45 f., [1] f. pril., preglednice, graf. prikazi, zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 2161. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_habjan_miha.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=341. [COBISS.SI-ID 5436793]
996. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Analysis of meteorological drought in Slovenia with two drought indices. V: MORELL, Marc (ur.). Balwois : abstracts. Conference on Water observation and information system for decision support, 27-31 May 2008 Ohrid, Republic of Macedonia. Skopje: Gradežen fakultet, 2008. Str. 165-166. ISBN 978-608-4510-00-0. [COBISS.SI-ID 5536377]
997. CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analysis of meteorological drought in Slovenia with two drought indices. V: Balwois. Conference on water observation and information system to decision support, 27-31 May 2008, Ohrid Republic of Macedonia. Skopje: Ministry of education and science of Republic of Macedonia, cop. 2008. Str. [1-10]. [COBISS.SI-ID 5537145]
998. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Blaženje podnebnih sprememb je nujnost = Climate change mitigation is a must. V: KITEK KUZMAN, Manja (ur.). Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2008. Str. 124-128, ilustr. ISBN 978-961-6144-22-3. [COBISS.SI-ID 5747321]
999. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Blaženje podnebnih sprememb v turizmu in prilagajanje nanje : 5. seminar trženjskih raziskav v turizmu. 2008. http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/pre-cop-warsaw-2-10-2008/pres-warsaw-climate%20-bogata-1.pdf. [COBISS.SI-ID 5749625]
1000. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Blaženje, prilagajanje ali trpljenje: kakšno mešanico si bomo izbrali Slovenci? : Elektronski vir. V: Slovenija - nizko ogljična družba do 2025. Idejne zamisli, kako do nje?. Ljubljana: Svet za varstvo okolja RS, 2008. Str. 1-6 [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 5802105]
1001. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Boj proti podnebnim spremembam ni izbira, temveč nujnost. EU fora : vse, kar moraš vedeti o izzivih današnje EU. 2008, pomlad, str. 3, ilustr. ISSN 1855-444X. [COBISS.SI-ID 5576569]
1002. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bolje ne bo nikoli?. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jun. 2008, letn. 64, št. 132(19427), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5575545]
1003. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Cambio climàtico, real y ya està aquì: experta. Mundo de Xalapa : el profesional de la noticia. 18.9.2008, ano 41, 9324, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID 5679481]
1004. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change : Conference: "Geting better and more from less", Ljubljana, 5th March 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5423481]
1005. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and food security : [Keynote] First European food congress. Country day: The state of research and development in Slovenia, 7. november, 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5747833]
1006. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change is real and here! : IPCC Fourth Assessment Report: Climate change 2007 : Pre-COP IPCC workshop in Poland, Warsaw, 2 October 2008. 2008. http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/pre-cop-warsaw-2-10-2008/pres-warsaw-climate%20-bogata-1.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36231. [COBISS.SI-ID 5748857]
1007. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change research in Slovenia and possibilities for future cooperation with JRC : Znanstvena in tehnološka podpora politikam EU - 2. delavnica. Informativni dan Skupnega raziskovalnega centra v Republiki Sloveniji, Ljubljana, 26. maj 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5537913]
1008. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: challenges to environment and how they effect the rural areas : 7. Summer Academy: Sustainable 2020 for rural environment in Europe, Želimlje, August 16-23, 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5635449]
1009. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: impacts and adaptation : IPCC Fourth Assessment Report : Pre-COP IPCC workshop in Poland, Warsaw, 2 October 2008. 2008. http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/pre-cop-warsaw-2-10-2008/pres-warsaw-climate%20-bogata-2.pdf. [COBISS.SI-ID 5749369]
1010. MARACCHI, Giampiero, ROSSI, Federica, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate changes, impacts on agriculture, sustainability. V: NEJEDLIK, Pavol (ur.), ORLANDINI, Simone (ur.). Survey of agrometeorological practices and applications in Europe regarding climate change impacts : COST Action 734: Impact of climate change and variability on European agriculture. [S. l.: COST office], 2008. Str. 3-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 5777273]
1011. CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, ZUPANC, Vesna, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. A comparative study of rainfall erosivity for eastern and western Slovenia = Primerjava erozivnosti padavin v zahodni in vzhodni Sloveniji. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, let. 91, št. 2, str. 331-341. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/september%202008/01ceglar.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17045, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SKKKQP7D. [COBISS.SI-ID 5714553]
1012. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čakajo nas podnebne spremembe. Novi glasnik Unesco. [Slovenska izd.]. jun. 2008, leto 37, št. 75, str. 14-17, ilustr. ISSN 1581-9434. [COBISS.SI-ID 5575801]
1013. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čakajoč na drugo generacijo. Večer. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2008, letn. 64, št. 98(19393), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5508729]
1014. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Častimo Zemljo ...? : Kaj smo od leta 1990 storili z njo?. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. apr. 2008, letn. 18, str. 8-11, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5449593]
1015. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Česa IPCC ni zapisala v svojem zadnjem poročilu? : vabljeno predavanje - Problematika gospodarjenja z urbanim in odprtim prostorom v Sloveniji v luči podražitev naravnih surovin in hrane v svetu ter predvidenega organiziranja regij : GLOBE Slovenija in Svet za varstvo okolja Slovenije, Ljubljana, 18.03.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 5474425]
1016. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dan nemoči znanosti. Večer. [Tiskana izd.]. 12. maj 2008, letn. 64, št. 108(19403), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5514105]
1017. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dan Zemlje ali Zemljanov?. Večer. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2008, letn. 64, št. 86(19381), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5475193]
1018. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Deset zapovedi Nobelove nagrajenke. Gorenjski glas, Moja Gorenjska. [Tiskana izd.]. ilustr. ISSN 0352-6666, ISSN 1581-615X. [COBISS.SI-ID 5440889]
1019. GOLOBIČ, Mojca, GULIČ, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MLADENOVIČ, Luka, PRAPER, Sergeja. Development of adaptation measures : spatial change management in model regions : climate change and spatial development in the Municipality of Koper : issues and potential responses : ClimChAlp Interreg III B Alpine space : WP 7, activity 2 : final report. Ljubljana: Urban Planning Institute of RS, 2008. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2399683]
1020. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dezertifikacija: mnogo več kot le ekološki problem. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2008, letn. 70, št. 9/10, str. 390-400, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 28308013]
1021. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dialogue on water and climate change : Earth dialogues on planet water conference, Minas Gerais, Brasil, 27.11.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5767289]
1022. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Direct and indirect impacts of climate change on tourism : 50. FIJET world congress 2008, Slovenia : 50 FIJET svetovni kongres 2008, Slovenija, Ljubljana, 17.-23. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5720953]
1023. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Discussion about policies on urban development and mobility : CIVITAS-ELAN Kick-off Meeting, Ljubljana, 27.-29. October 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5747577]
1024. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dogovori!? : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2008, letn. 7, št. 49, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5779321]
1025. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drugi šolski parlament: Vzgoja in trajnostni razvoj : Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje, 29.3.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5492089]
1026. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dvajsetletnica Medvladnega foruma za podnebne spremembe. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 17. jan. 2008, leto 7, št. 03, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5330553]
1027. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : 200 kg kruha ali en tank goriva?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. 2008, letn. 19, št. 5. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5507449]
1028. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Delci. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jan. 2008, letn. 19, št. 1. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5310329]
1029. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Gorivo plačam, zrak je zastonj. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. nov. 2008, letn. 19, št. 11. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5746297]
1030. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Grenke lekcije letošnjega poletja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. sept. 2008, letn. 19, št. 9. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5663609]
1031. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : odnos do okolja... Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. 2008, letn. 19, št. 6. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5573497]
1032. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Promet. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jul./avg. 2008, letn. 19, št. 7/8. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5609593]
1033. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Rane v okolju. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. sept. 2008, letn. 19, št. 10. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5700473]
1034. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Tri evre na teden?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2008, letn. 19, št. 2, str. 12. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5390969]
1035. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Za kos kruha ... Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. dec. 2008, letn. 19, št. 12. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5778553]
1036. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Za liter vode četrt litra nafte?. V: Pijemo jo - hadvao!. Ravne na Koroškem: Občina Ravne na Koroškem, [2008]. Str. [1], ilustr. [COBISS.SI-ID 5687417]
1037. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Za liter vode četrt litra nafte?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2008, letn. 19, št. 4, str. 478. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5472121]
1038. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Zelena naročila. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. mar. 2008, letn. 19, št. 3. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5423225]
1039. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOMAT, Anton, GLOBOKAR, Roman, CEVC, Marjeta Pija. Ekologija in etika : oddaja Sveto in svet, TV Slovenija, 1. program. Ljubljana: RTV, 15. okt. 2008. [COBISS.SI-ID 5717369]
1040. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eksternalije : Kaj plačamo in česa (še) ne? : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2008, letn. 7, št. 43, str. 30-31. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5736057]
1041. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Emisión de gases y explosión demográfica = calentamiento global. Diario Xalapa. 18.9.2008, ano 66, no. 23.267, str. 10. [COBISS.SI-ID 5679737]
1042. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Energijsko učinkovito vegetarijanstvo pomeni jesti lokalno pridelano hrano : intervju. Osvoboditev živali : revija za prijatelje živali. [Tiskana izd.]. nov. 2008, letn. 5, št. 14, str. 18-19. ISSN 1581-9507. [COBISS.SI-ID 5805689]
1043. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Finančna kriza stane, ekološka tudi. Večer. [Tiskana izd.]. 10. nov. 2008, letn. 64, št. 260(19.504), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5745785]
1044. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Freedom of movement meets sustainable development. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English. 10th October 2008, vol. 6, no. 107, str. 9. ISSN 1581-6389. [COBISS.SI-ID 5721209]
1045. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. "From Bali to post-2012" - impressions, conclusions and perspectives for a global regime on climate change : 11th Green diplomacy network meeting, Brdo, 28 January 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5368953]
1046. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. From science to policy - Slovenan and global perspectives : IX. Bled Forum on Europe "Foresight & knowledge based governance responses to climate change", Bled, 7.-8. March 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5433209]
1047. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Global warming may fundamentally change the way the economy operates : Alternative Ecofin, Energetska okoljska politika EU v 21 stoletju, Ljubljana, 4. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5473401]
1048. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Globalno ogrevanje: podnebne spremembe so že tu = Global warming: climate changes are already here. V: STRGULC-KRAJŠEK, Simona (ur.), VIČAR, Minka (ur.), JABLONKA, Eva. Ekosistemi - povezanost živih sistemov : zbornik prispevkov = Ecosystems - interdependence of living systems : proceedings. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008. Str. 108-115. ISBN 978-961-234-725-3. [COBISS.SI-ID 5702009]
1049. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gospodarska rast ne bi smela biti pogojena z rastjo : aktualni pogovor s prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj. Naš stik : glasilo delavcev Elektrogospodarstva Slovenije. [Tiskana izd.]. sept. 2008, str. 24-26. ISSN 1408-9548. [COBISS.SI-ID 5703801]
1050. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Gostja oddaje Slovenija predseduje. Ljubljana: TV Slovenija 1, 1. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 5587321]
1051. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Gostja oddaje Slovenija predseduje. Ljubljana: TV Slovenija 1, 17. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 5587577]
1052. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja oddaje "V Tomaževi sobi". Novo mesto: TV Novo mesto - vaš kanal, 19. maj 2008. [COBISS.SI-ID 5532537]
1053. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji 24 ur - novice. Ljubljana: Oddaja 24 ur, 14. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 5611897]
1054. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji 24 ur - zvečer. Ljubljana: Oddaja 24 ur zvečer, 14. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 5617529]
1055. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gostja v oddaji Ljudje in zemlja. Ljubljana: Televizija Slovenija, 1. program, oddaja Ljudje in zemlja, 24. avg. 2008. [COBISS.SI-ID 5644153]
1056. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: TV SLO 1, 18. jun. 2007. [COBISS.SI-ID 5587833]
1057. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Grozljivke s srečnim koncem? : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2008, letn. 7, št. 34, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5643641]
1058. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Grožnja je tu. Kažin : primorski študentski univerzitetni časopis. jun. 2008, letn. 4, št. 9, str. 22-23, portret. ISSN 1854-0201. [COBISS.SI-ID 5732217]
1059. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Grožnje z neba in zemlje : štirikrat več naravnih nesreč kot pred 20 leti. Jana. 3. jun. 2008, letn. 36, št. 23, str. 32. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5537657]
1060. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izberimo dobra razmerja. Večer. [Tiskana izd.]. 22. dec. 2008, letn. 64, št. 296(19.540), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5798777]
1061. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izziv podnebnih sprememb za raziskovalce : predavanje v okviru projekta "Mladi v družbi znanja", Brežice, 9. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5708153]
1062. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Javna uprava lahko varuje okolje in varčuje. Večer. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2008, letn. 64, št. 28(19323), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5409145]
1063. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Je še kaj prostora za ukrepanje? : 10. Poslovna konferenca Portorož Ali si globalna konferenca in eko strategija podjetij nasprotujeta ali se dopolnjujeta. kako pomembni sta v resnici? Portorož, 20. in 21. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5767545]
1064. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Jesti in piti bo večno moderno. Večer. [Tiskana izd.]. 24. nov. 2008, letn. 64, št. 272(19.516), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5768313]
1065. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Joj, le kam s tem? : Zajem in skladiščenje ogljikovega dioksida. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2008, leto 7, št. 09, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5411449]
1066. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Jutri na pogovor z Al Gorom : prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je bila ob občinskem prazniku Mestne občine Kranj imenovana za častno občanko. Kranjčanka : priloga Gorenjskega glasa za dame in pametne gospode. dec. 2008, leto 10, št. 12, str. 9. ISSN 1408-7103. [COBISS.SI-ID 5779065]
1067. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj hočemo, moramo in zmoremo? : Okolje in družba. Večer. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2008, letn. 64, št. 74(19.369), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5449849]
1068. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe - podnebne spremembe in promet. V: Zbornik referatov. Strokovno srečanje naročnikov in izvajalcev zimskega vzdrževanja cest, Bled, 1. in 2. oktober 2008. Ljubljana: Slovenska cestna podjetja, 2008. Str. [1-11], ilustr. ISBN 978-961-91671-6-8. [COBISS.SI-ID 5701241]
1069. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-70-7. [COBISS.SI-ID 242052608]
1070. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? : prireditev Gregorjevo 2008: Organsko, biološko, ekološko. Logatec, Občina Logatec, 14. marec 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5433721]
1071. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? : [vabljeno predavanje v sklopu projekta] "Ekologija na humanistiki", Univerza na Primorskem, Koper, 13.3.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5433465]
1072. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako se bomo prilagodili na podnebne spremembe? = How to adapt to climate change?. V: ZGONEC, Uroš (ur.). Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. Ljubljana: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2008. Str. 7-18. ISBN 978-961-91920-6-1. [COBISS.SI-ID 5767033]
1073. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako se mora gospodarstvo odzvati na podnebne razmere in varovanje okolja : okrogla miza, Kulturni dom Krško, 5. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5748601]
1074. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), OGORELEC WAGNER, Vida (intervjuvanec), ŠTROUS, Nina (intervjuvanec). Kako se spopasti s škodljivimi učinki podnebnih ssprememb : studio ob 17h. Ljubljana: Radio A1, 3. jun. 2009. [COBISS.SI-ID 6014073]
1075. KOMAT, Anton (intervjuvanec), BOŽIČ CERAR, Antonija (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), NOVAK, Peter (intervjuvanec). Kako se vidijo slovenska podjetja glede okoljske ozaveščenosti. Finance, Okolje & energija : panoge in posel. [Tiskana izd.]. str. 6-9. ISSN 1318-1548, ISSN 1581-9124. [COBISS.SI-ID 5535097]
1076. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), PLUT, Dušan (intervjuvanec), PINTAR, Emil Milan (intervjuvanec). Kam z avtomobili, tovornjaki in železnico?. 7D. [Tiskana izd.]. 30. apr. 2008, let. 57, št. 17, str. 10-12. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 5501817]
1077. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kdor pije, naj plača. Večer. [Tiskana izd.]. 13. okt. 2008, letn. 64, št. 238(19.482), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5711993]
1078. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in posledice za kmetijstvo : 13. tradicionalni strokovni posvet "Govedorejski dan 2008", Šentjur, 28. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5412217]
1079. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe v globalnem in evropskem merilu in možni vplivi na lokalnem nivoju : [predavanje] Kulturni dom Bovec, 11.1.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5324409]
1080. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SANIN, Selim. Klimatske spremembe, energija in okolje : 7. okrogla miza v okviru prve mednarodne Evro-mediteranske poletne šole, Portorož, 28. avg. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5643897]
1081. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatsko pestro leto 2007: novi rekordi in sintezno poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC). Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2008, let. 70, št. 7, str. 294-301, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 5444217]
1082. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kupna moč raste - gore smeti tudi : okolje in družba. Večer. [Tiskana izd.]. 18. feb. 2008, letn. 64, št. 39(19334), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5422713]
1083. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Kupujte svežo slovensko hrano". Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 16. okt. 2008, št. 200, str. 7, portret. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 5717625]
1084. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kurilna sezona : na tisoče rudnikov v Sloveniji znova odprtih : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 9. okt. 2008, leto 7, št. 40, str. 32. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5704569]
1085. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Le kaj čaka država?". 7D. [Tiskana izd.]. 26. nov. 2008, let. 57, št. 47, str. 14-15. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 5767801]
1086. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Le odlična država lahko spodbuja odličnost. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2008, letn. 58, št. ?, str. 24. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 5526393]
1087. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SEBASTIAN (intervjuvanec), GODEC, Alenka (intervjuvanec). Ločujte odpadke in varčujte z energijo. Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. 15. maj 2008, št. 10, str. 38, portreti. ISSN 1854-407X. [COBISS.SI-ID 5517177]
1088. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Lučka K. Bogataj v Kostanjevici : Osnovna šola Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki, 16.4.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5492601]
1089. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mladi in podnebne spremembe : vabljeno predavanje, Ljubljana, FDV, 15. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5475449]
1090. POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Možni vplivi podnebnih spememb na vodno bilanc tal v Sloveniji = Potential climate change impacts on water balance in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, let. 91, št. 2, str. 427-441. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/september%202008/10ipavec.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17649, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UO9JYHE5. [COBISS.SI-ID 5719161]
1091. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Na naš svet ne moremo biti posebej ponosni. Direkt. [Tiskana izd.]. 3. maj 2008, leto 4, št. 101, str. 8-9, fotogr. ISSN 1854-2905. [COBISS.SI-ID 5502073]
1092. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Naj nas vodi razmislek o vodi : okolje in družba. Večer. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2008, letn. 64, št. 51(19346), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5422969]
1093. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Narava je poštena. Daje nam lekcije." : [intervjuvanka] dr. Lučka Kajfež Bogataj. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 24. apr. 2008, leto 59, št. 17, str. 23, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 19070007]
1094. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Narave se ne da prelisičiti. Vaš mesečnik : časopis televizije Vaš kanal za Dolenjsko, Belo Krajino in Posavje. jul.-avg. 2008, št. 48/49, str. [38]-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 5635193]
1095. ČRNAGOJ, Natalija. Nastopi izbranih temperaturnih pragov v Sloveniji : diplomsko delo = Appearance [of] selected temperature thresholds in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [N. Črnagoj], 2008. XII, 36 f., [3] f. pril., graf. prikazi, preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 356. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_crnagoj_natalija.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=329. [COBISS.SI-ID 5414521]
1096. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Ne morem več drsati na Bohinjskem jezeru". Nika. 30. jul. 2008, str. 16-18. ISSN 1581-8438. [COBISS.SI-ID 5616761]
1097. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Nepripravljeni na podnebne spremembe : [intervjuvanka] Lučka Kajfež Bogataj. Finance. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2008, št. 82, str. 28, portret. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 5513849]
1098. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Nevihte h koncu, zdaj poplave. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2008, letn. 18, št. 197, str. 3, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 5664377]
1099. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Neznosna lahkost pozabljanja. Večer. [Tiskana izd.]. 29. sept. 2008, letn. 64, št. 226(19.471), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5697145]
1100. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Nikoli hitreje kot 110 kilometrov na uro. Finance, Okolje & energija : panoge in posel. [Tiskana izd.]. str. 40. ISSN 1318-1548, ISSN 1581-9124. [COBISS.SI-ID 5535353]
1101. GIOT, Michel (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), BOULLIS, Bernard (diskutant), KRIŽANIČ, France (diskutant), STOŠIĆ, Zoran (diskutant). Nuclear energy for sustainable development: round table : International conference Nuclear energy for new Europe 2008, Portorož, 8th-11th September 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5664889]
1102. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec). Nujno potrebujemo dopolnitev kjotskega protokola : Köbenhavnska okoljska konferenca. Trgovina : panoge in posel. dec. 2008, št. 10, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-7260. [COBISS.SI-ID 5778041]
1103. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ob lepem vremenu je (žal) bolje biti doma. Večer. [Tiskana izd.]. 7. jul. 2008, letn. 64, št. 155(19450), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5610105]
1104. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ob taljenju ledu zaledeni kri. Večer. [Tiskana izd.]. 15. sept. 2008, letn. 64, št. 214(19.459), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5678969]
1105. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Obravnava meteorološke suše z različnimi indikatorji = Analysis of meteorological drought with different indicators. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, let. 91, št. 2, str. 407-425. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/september%202008/09ceglar.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=58060, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-T3YJGY71. [COBISS.SI-ID 5718905]
1106. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik : posvet: Podnebne spremembe: znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik, Ljubljana, Državni zbor RS, 15. maj 2008 (Dan podnebnih sprememb v Sloveniji). Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 5516665]
1107. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Oddaja Zelena direktiva : TV nastop. Ljubljana: Pika TV, 10.3.2008. [COBISS.SI-ID 5492345]
1108. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Odnos do okolja je kazalnik stopnje civiliziranosti države = The attitude towards the environment indicates to what extent a country is civilised. V: VOLFAND, Jože (ur.). IPPC v Sloveniji = IPPC in Slovenia. Celje: Fit Media, 2008. Str. 29-32. ISBN 978-961-6283-30-4. [COBISS.SI-ID 5610873]
1109. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BERGANT, Klemen, PETRIC, Ina, ŠTROS, Nina, CEGNAR, Tanja, UČAKAR, Aleš. Okoljska čitalnica : 6 stopinj. Naša prihodnost na toplejšem planetu. Mark Lynas : info točka Okoljskega centra, Ljubljana, 28. oktobra 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5748089]
1110. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Olimpijada odlična, kaj pa okolje?. Večer. [Tiskana izd.]. 18. avg. 2008, letn. 64, št. 190(19485), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5626745]
1111. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Osebna okoljska odgovornost - za našo prihodnost gre. V: Strokovno gradivo. XVI. Kongres tajnic in poslovnih sekretarjev, maj 2008, Portorož. [Ljubljana]: Planet GV, [2008]. Str. 107-113. [COBISS.SI-ID 5531769]
1112. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ostrigina predavalnica: dr. Lučka Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah : Škofja Loka, Mladinski kulturni center Pri Rdeči Ostrigi, 16. okt. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5718649]
1113. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Paket : zakaj bo Evropejec plačal 156 evrov na leto?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2008, leto 7, št. 06, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5409401]
1114. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Panel on transport and climate change : TRA: Transport research arena: Europe 2008, Ljubljana, 21-24 April 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 5481849]
1115. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pijana drevesa padajo : led na Arktiki se prehitro topi. Jana. 22. jul. 2008, letn. 36, št. 30, str. 24-25. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5615993]
1116. Planet prihodnosti : Ekologija, znanstvena fantastika ali možna realnost?. Ljubljana: Umanotera, 2008. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 158651]
1117. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Platno, na katerem bo naslikana zgodovina 21. stoletja : 15. maj - dan podnebnih sprememb : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 15. maj 2008, leto 7, št. 19, str. 50. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5515897]
1118. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Po čem je narava? : vrednotenje uslug narave. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 3. jul. 2008, leto 7, št. 26, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5615225]
1119. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Po letu 2011 ne bo več poceni letalskih vozovnic. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 6. nov. 2008, letn. 58, št. 257, str. 9. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 5745529]
1120. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebje je naš zaveznik : kandidatka za Slovenko leat 2008. Jana. 16. dec. 2008, letn. 34, št. 51, str. 20. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5796473]
1121. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebje je pomemben naravni resurs za turizem = Climate is an important natural resource for tourism. Kongres. oct./Oct. 2008, letn./vol. 2, št./no. 4, str. 10-11, 12-13. ISSN 1854-9292. [COBISS.SI-ID 5732729]
1122. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje Ljubljanskega barja. V: PAVŠIČ, Jernej (ur.). Ljubljansko barje : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008. Str. 40-47, ilustr. ISBN 978-961-213-179-1. [COBISS.SI-ID 5805945]
1123. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremebe - globalni problem : Lions Club Koper - Capodistria, Strunjan, 8. maj 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5514617]
1124. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe. Kobarid: Radio Alpski val, 14.01.2008. [COBISS.SI-ID 5444985]
1125. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe - kaj prinašajo?. V: Gradivo srečanja. XV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Portorož, 10. - 12. november 2008. Kranj: Šola za ravnatelje, [2008]. Str. 6-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 5747065]
1126. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe - naš izziv. Dimensio : časopis za inženirje, geodete, gradbenike, arhitekte in biologe, prijatelje in poslovne stranke CGS-a. apr. 2008, let. 12, št. 13, str. 18-19. ISSN 1408-4023. [COBISS.SI-ID 5502329]
1127. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe - vpliv in prilagoditev. V: Gradivo srečanja. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008. Str. 6-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 5712505]
1128. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : Izobraževanje Kmetijsko svetovalne službe KGZS - Zavod Ljubljana, 27.2.2008, Ljubljana. 2008. [COBISS.SI-ID 5411705]
1129. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Podnebne spremembe : oddaja Intervju. Ljubljana: TVSLO 1, 6. jul. 2008. [COBISS.SI-ID 5611641]
1130. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Podnebne spremembe bodo najbolj prizadele naše otroke in vnuke. V: Gradivo srečanja. XVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 24. - 26. november 2008. Kranj: Šola za ravnatelje, [2008]. Str. 9-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 5758585]
1131. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe dežurni krivec?. Večer. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2008, letn. 64, št. 167(19462), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5616505]
1132. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in energetski viri : [vabljeno predavanje] v organizaciji Sekcije Alfa Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, Ljubljana, Center Evrope, 12.12.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5781369]
1133. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in nacionalna varnost : Geografski večeri Ljubljanskega geografskega društva, Ljubljana 11. nov. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5748345]
1134. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in njihov vpliv na kmetijstvo in turizem pri nas : Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 13. maja 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5514361]
1135. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije. Šentjernejsko glasilo : glasilo občine Šentjernej. avg. 2008, letn. 10, št. 63, str. 17-18. ISSN 1581-6001. [COBISS.SI-ID 5625977]
1136. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in prilagajanje nanje. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.). Globalna finančna kriza in eko strategije podjetij : dopolnjevanje ali nasprotovanje. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2008. Str. 103-124. ISBN 978-961-6541-22-0. [COBISS.SI-ID 5768825]
1137. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in prilagajanje nanje = Climate change and future adaptation. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2008. Str. 91-102. ISBN 978-961-91301-2-4. [COBISS.SI-ID 5380217]
1138. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in promet. V: VOLFAND, Jože (ur.), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Promet kot grožnja okolju in kot gibalo razvoja : zbornik. Celje: Fit Media, 2008. Str. 10-14. ISBN 978-961-6283-31-1. [COBISS.SI-ID 5501561]
1139. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe na krožniku : tudi prehranjevalne navade vplivajo na okoljske spremembe : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 18. sept. 2008, leto 7, št. 37, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5678201]
1140. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so realnost : v središču. EUekspres : bilten predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji. [Tiskana izd.]. sept. 2008, str. 2, portret. ISSN 1830-9615. [COBISS.SI-ID 5694841]
1141. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so tu - kako naprej v gradbeništvu? : predavanje v organizaciji podjetja Gradbinec gip, gradbeništvo d.o.o., Naklo, 23.9.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5686393]
1142. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so tu - kako naprej? : vabljeno predavanje o podnebnih spremembah, Občina Podčetrtek, 14. apr. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5473145]
1143. CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe ter sušnost v Sloveniji = Climate change and related drought spells in Slovenia. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2008 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008. Str. 316-322. ISBN 978-961-90884-5-6. [COBISS.SI-ID 5793401]
1144. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KLEMENC, Andrej (urednik). Podnebne spremembe, obnovljivi viri in učinkovita raba energije. Ljubljana: Slovenski E-forum, 2008. 1 el. optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92586-0-6. [COBISS.SI-ID 243388416]
1145. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe: kako se izogniti neobvladljivemu in kako obvladati neizogibno? : Dan kakovosti, Kongresni center Brdo pri Kranju, 24. sept. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5686649]
1146. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe: stanje in napovedi. V: 15. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 29. in 30. maj 2008. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2008. Del 1, str. 7-18. ISBN 978-961-6593-05-2. [COBISS.SI-ID 5535609]
1147. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej. Pomen fenoloških opazovanj v sadjarstvu = An applicability of phenological observations with respect to fruit growing. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2008. Str. 437-444. ISBN 978-961-91301-2-4. [COBISS.SI-ID 5379961]
1148. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomoč za prilagajanje na podnebne spremembe : Okrogla miza "Podnebje in razvoj", Ljubljana, 27. feb. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5411961]
1149. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Potrebujemo klimatsko varno gradnjo. Delo. [Tiskana izd.]. 18. avg. 2008, leto 50, št. 190, str. 3, prtret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 5627001]
1150. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prediction of regional scenarios and uncertainties for defining climate change risk and effects in the SEE region : International workshop "Water and climate change in Southeastern Europe: understanding impacts & planning fo adaptation", 24-25 June, 2008, Tirana, Albania. 2008. [COBISS.SI-ID 5588089]
1151. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pričakovana življenska doba se je skrajšala za leto dni : [intervjuvanka] Lučka Kajfež Bogataj. Finance. [Tiskana izd.]. 18. nov. 2008, št. 222, str. 32. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 5753977]
1152. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pripravimo se na pogostejša neurja. GG : gorenjski glas - revija. 18. jul. 2008, 145, str. [9] [priloga razgledi]. ISSN 1580-2442. [COBISS.SI-ID 5614713]
1153. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Projekcije podnebnih sprememb in njihove posledice. V: Podnebne spremembe vplivajo na zdravje: moje, tvoje, naše : svetovni dan zdravja 2008 : strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja 2008 : Ljubljana 4. april 2008 = Protect health from climate change. [Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2008]. [4] f. [COBISS.SI-ID 2322149]
1154. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Projekcije podnebnih sprememb in njihove posledice. V: Podnebne spremembe vplivajo na zdravje: moje, tvoje, naše : svetovni dan zdravja 2008 : strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja 2008 : Ljubljana 4. april 2008 = Protect health from climate change. [Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2008]. Str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 5472633]
1155. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, VOLFAND, Jože (urednik). Promet kot grožnja okolju in kot gibalo razvoja : zbornik. Celje: Fit Media, 2008. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-31-1. [COBISS.SI-ID 240070912]
1156. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Promet: kdo si upa? : Okolje in družba. Večer. [Tiskana izd.]. 17. mar. 2008, letn. 64, št. 63(19358), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5441145]
1157. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Rapid climate change: can civilisation cope? : [vabljeno predavanje] v sklopu programa RISC, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 22. maj 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 5530745]
1158. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, ECKSTEIN, Dieter, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Reconstructing dry and wet summers in SE Slovenia from oak tree-ring series. International journal of biometeorology. 2008, vol. 52, no. 7, str. 607-615. ISSN 0020-7128. DOI: 10.1007/s00484-008-0153-8. [COBISS.SI-ID 1634697]
1159. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Revni ne morejo, bogati nočejo : klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah in odgovornosti človeka do okolja. Primorske novice. 26. sept. 2008, leto 62, št. 224, str. 14-15, ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 5694585]
1160. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Skrb za okolje skozi želodec. Večer. [Tiskana izd.]. 27. okt. 2008, letn. 64, št. 250(19.494), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5731449]
1161. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slap 21. stoletja : ustekleničena voda je najbolj priljubljena pijača na svetu. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2008, letn. 7, št. 15, str. 22. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5470585]
1162. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ČUŠ, Vlado (intervjuvanec). Slovenija bo čedalje toplejša. Dobro jutro : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2008, leto 7, št. 144, str. 4-5, portret. ISSN 1854-0988. [COBISS.SI-ID 5436281]
1163. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Slovenije ne čaka nič dobrega : [intervjuvanka] Lučka Kajfež Bogataj. Finance. [Tiskana izd.]. 16. jul. 2008, št. 135, str. 3. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 5610617]
1164. JURKO, Gregor, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Smer: zelena. Kapital : revija za naložbo denarja. [Tiskana izd.]. 26. maj 2008, letn. 18, št. 443, str. 52-53. ISSN 1318-1378. [COBISS.SI-ID 5528953]
1165. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Smo ena najbolj nevihtnih držav v Evropi" : Lučka Kajfež Bogataj o podnebju. Delo. [Tiskana izd.]. 15. jul. 2008, str. 4, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 5610361]
1166. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Smo krivi ljudje ali mati narava?. Jana. 16. sept.. 2008, letn. 34, št. 38, str. 6-8. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5678713]
1167. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. So podnebne spremembe že grožnja nacionalni varnosti? : O sodobnem odnosu do narave na Slovenskem. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), et al. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost. Od Zakona o visokem šolstvu do bioetike : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 2008. Str. 272-293. ISBN 978-961-238-951-2. [COBISS.SI-ID 5974137]
1168. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Software for drought indices calculation (SPI and PDSI) - upgraded version. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 6293113]
1169. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sporočila medvladnega odbora za podnebne spremembe IPCC = Major findings from the IPCC Fourth Assessment Report "Climate Change 2007". Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2008, št. 22, str. 152-159, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 5731961]
1170. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZAVŠEK URBANČIČ, Majda, BERLOŽNIK, Boštjan, SUŠNIK, Andreja, STRAŽAR, Suzana, CEGNAR, Tanja, GREGORIČ, Gregor, ROŠKAR, Jožef, MAJER, Dušica, VERBIČ, Jože, KRAMBERGER, Branko, JURC, Maja, ŠESTAN, Srečko, ERJAVEC, Emil, ERJAVEC, Jana. Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. Ljubljana: [Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano], 2008. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5586041]
1171. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ZAVŠEK URBANČIČ, Majda, BERLOŽNIK, Boštjan, SUŠNIK, Andreja, STRAŽAR, Suzana, CEGNAR, Tanja, GREGORIČ, Gregor, ROŠKAR, Jožef, MAJER, Dušica, VERBIČ, Jože, KRAMBERGER, Branko, JURC, Maja, ŠESTAN, Srečko, ERJAVEC, Emil, ERJAVEC, Jana. Strategy for adapting Slovenian agriculture and forestry to climate change. Ljubljana: Ministry of agriculture, forestry and food, 2008. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5586297]
1172. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Sušnim letom se ne bo mogoče izogniti, zato je potreben premislek o tem, kako se bo spremembam prilagodilo kmetijstvo. Delo FT : gospodarsko-finančna priloga. št. 93, 31. mar. 2008, str. 4-5. ISSN 1854-5483. [COBISS.SI-ID 5450105]
1173. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Svet v letu 2050 : oddaja Intelekta. Ljubljana: Radio Slovenija A1, 1. jan. 2008. [COBISS.SI-ID 5307769]
1174. ČREPINŠEK, Zalika, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Škode v slovenskem kmetijstvu zaradi izrednih vremenskih dogodkov = Losses in Slovene agriculture due to extreme weather events. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2008 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008. Str. 331-337. ISBN 978-961-90884-5-6. [COBISS.SI-ID 5793657]
1175. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Štirje centimetri neokrnjene obale. Večer. [Tiskana izd.]. 4. avg. 2008, letn. 64, št. 179(19474), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5616249]
1176. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). To bi bilo presenečenje. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 10. dec. 2008, št. 238, str. 10, portret. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 5779577]
1177. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča, nakr še toča praznih obljub. Večer. [Tiskana izd.]. 1. sept. 2008, letn. 64, št. 201(19496), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5664121]
1178. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Todo cambios es bueno : Feria Internacional del Libro Universitario 2008, Xalapa, Veracruz, 17. septiembre de 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 5686137]
1179. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Trto bomo sadili tudi na Gorenjskem. Kmečki glas. 21. maj 2008, let. 65, št. 21, str. 6. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5526649]
1180. CEGLAR, Andrej, SUŠNIK, Andreja, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Uporaba modela IRRFIB pri analizi vodne bilance breskev in travinja v Sloveniji v obdobju 1991-2006 = Usage of model IRRFIB for peach trees and grassland water balance analysis forperiod 1991-2006 in Slovenia. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2008. Str. 109-117. ISBN 978-961-91301-2-4. [COBISS.SI-ID 5380473]
1181. CALANCA, Pierluigi, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HALENKA, Tomáš, CLOPPET, Emmanuel, MIKA, János. Use of climate change scenarios in agrometeorological studies: past experiences and future needs. V: NEJEDLIK, Pavol (ur.), ORLANDINI, Simone (ur.). Survey of agrometeorological practices and applications in Europe regarding climate change impacts : COST Action 734: Impact of climate change and variability on European agriculture. [S. l.: COST office], 2008. Str. 237-266. [COBISS.SI-ID 5777529]
1182. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). V primežu ujm in energetske varčnosti : [intervjuvanka] Lučka Kajfež Bogataj. Finance. [Tiskana izd.]. 10. sept. 2008, št. 174, str. 24-25. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 5664633]
1183. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). V življenju so stvari našle mene! : [intervjuvanka Lučka Kajfež Bogataj]. Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. 24. jul. 2008, št. 18, str. 6, portret. ISSN 1854-407X. [COBISS.SI-ID 5617273]
1184. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Včasih na dvajset, v prihodnje na pet let? : Podnebne spremembe spreminjajo statistike vremenskih ekstremov. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2008, leto 7, št. 29, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5615481]
1185. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), OGORELEC WAGNER, Vida (intervjuvanec), BRICELJ, Mitja (intervjuvanec), KLEMENC, Andrej (intervjuvanec). Več skrbi za okoljsko politiko : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program, 3. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 5744761]
1186. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program A1, 25. mar. 2008. [COBISS.SI-ID 5444729]
1187. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vrednote za planet : podnebne spremembe. Mladina. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2008, leto 66, št. 11, str. 44-45, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 5436025]
1188. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠKRABEC, Janez, NEMEC, Aleš, BAHČ, Vladimir. Vrelci in izzivi univerzalne odličnosti in mojstrstva : okrogla miza: 20. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2008, konferenca zmagovalcev EFQM in forum SFPO z naslovom "Univerzalna odličnost kot nova paradigma uspešnega sodelovanja med državami in kot motivacija za zdravo življenje in uspešno življenje", 22. in 23. maj 2008, Otočec. 2008. [COBISS.SI-ID 5531257]
1189. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Barvita jesen. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2008, letn. 19, št. 11, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5746041]
1190. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja, GREGORIČ, Gregor. Vreme : Kako omogočiti odgovore o ekstremnosti letošnjih poletnih neurij?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2008, letn. 19, št. 10, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5700729]
1191. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GODEC SCHMIDT, Jelka (avtor, ilustrator), MATKO LUKAN, Irena (urednik). Vreme in podnebje. [Ljubljana: Mladinska knjiga], 2008. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 13294902]
1192. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GODEC SCHMIDT, Jelka (avtor, ilustrator). Vreme in podnebje : Cici vesela šola. Ciciban. apr. 2008, letn. 63, št. 8, zgibanka, ilustr. ISSN 0350-8870. [COBISS.SI-ID 5471609]
1193. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GODEC SCHMIDT, Jelka (avtor, ilustrator). Vreme in vremenski pojavi. Cicido : revija za predšolske otroke. apr. 2008, št. 8, str. 22, 27-29, ilustr. ISSN 1408-6786. [COBISS.SI-ID 5444473]
1194. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme prinaša nove izzive. Informator : glasilo KS Bitnje. 2008, 24, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 5735801]
1195. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vreme vedno zmaga. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 15. jul. 2008, št. 134, str. 2-3, portret. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 5614457]
1196. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: aprilsko muhasto vreme. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2008, letn. 19, št. 5, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5508473]
1197. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: leto 2007 je bilo pretoplo ... Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2008, letn. 19, št. 1, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5310585]
1198. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: marec z več obrazi ... Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2008, letn. 19, št. 4, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5471865]
1199. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: Pustošenje neurij. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sept. 2008, letn. 19, št. 9, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5663865]
1200. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: spet pretopla zima?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2008, letn. 19, št. 1, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5390713]
1201. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: v maju toplo, mokro, vroče. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2008, letn. 19, št. 6, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5573753]
1202. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: v začetku julija moča, nato vročina. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul./avg. 2008, letn. 19, št. 7-8, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5609849]
1203. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), OGRIN, Darko (intervjuvanec). Vroče bo : vreme. Delo, Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 8. apr. 2008, leto 10, št. 14, str. 16-19. ISSN 0350-7521, ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 5472889]
1204. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec). Vročinski udar za prvo pokušino. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 28. maj 2008, letn. 18, št. 122, str. 5, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 5529465]
1205. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Z Lučko Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah - res je veliko kriv človek - sploh lahko še kaj ustavimo?. Stop : preklopi glavo na zabavo. 13. avg. 2008, leto 41, št. 33, str. 18-19, portret. ISSN 0351-8094. [COBISS.SI-ID 5622905]
1206. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Za pol metra ali za meter? : Dvigovanje gladine morja. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 31. jul. 2008, leto 7, št. 30, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5615737]
1207. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Za zavarovalnice so podnebne spremembe že tu. Zmleto. okt. 2008, letn. 13, str. [1]. [COBISS.SI-ID 5717881]
1208. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zakaj govorimo le o vrhu ledene gore : podnebje za bolezni ni imuno, celo povzroča jih. Delo. [Tiskana izd.]. 7. apr. 2008, leto 50, št. 80, str. 6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 5471353]
1209. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KAPLAN, Dušan (intervjuvanec). Zapomnite si 13. november : kakšno bo vreme?. Delo, Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 23. sept. 2008, leto 10, št. 38, str. 16-19. ISSN 0350-7521, ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 5696889]
1210. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zaupanje je dobro, dokazi so boljši. Večer. [Tiskana izd.]. 26. maj 2008, letn. 64, št. 120(19415), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5529721]
1211. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zavarovalnice v primežu podnebnih sprememb. V: 15. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 29. in 30. maj 2008. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2008. Del 2, str. 137-145. ISBN 978-961-6593-05-2. [COBISS.SI-ID 5535865]
1212. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleni gol. Večer. [Tiskana izd.]. 23. jun. 2008, letn. 64, št. 144(19439), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5588345]
1213. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), OGORELEC WAGNER, Vida (intervjuvanec). Zeleno komuniciranje podjetij : intervju z dr. Lučko Kajfež Bogataj in mag. Vido Wagner Ogorelec. Piar na kvadrat. okt. 2008, št. 08, str. 21-23. ISSN 1855-1327. [COBISS.SI-ID 5713529]
1214. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleno, prosim! : javna naročila : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2008, leto 7, št. 12, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5442681]
1215. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zmagovalec podnebnih sprememb je martinček - živel bo na toplem Švedskem : [intervjuvanka] dr. Lučka Kajfež Bogataj. V: Gorenjska 2008 : Kronika leta 2008 s koledarjem 2009. Kranj: Gorenjski glas, 2008. Str. 76-83, ilustr. Letopis Gorenjska, št. 100, 16. dec. 2008. ISSN 1318-5586. [COBISS.SI-ID 5796985]
1216. ZIHERL, Milenko (intervjuvanec), GANTAR, Pavel (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Znanstvena spoznanja nepriljubljena : okoljevarstveniki v državnem zboru. Kmečki glas. 21. maj 2008, let. 65, št. 21, str. 6. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5526905]
1217. ŠOŠTARIČ, Marjeta. Žetev ujeta v katastrofalno ujmo. Delo FT : gospodarsko-finančna priloga. št. 109, jul. 2008, str. 4-5. ISSN 1854-5483. [COBISS.SI-ID 5614969]


2009

1218. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 1500 hektarov gozda na uro : od petka do petka. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 12. dec 2009, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 6198137]
1219. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). About the weather. Slovenian business report. Winter 2009, str. 16-19, portret. ISSN 1318-041X. [COBISS.SI-ID 5873785]
1220. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RÖDER, Ingrid (avtor, kartograf), SCHWAIGER, Karl, FREI, Peter, MAIR, Raimund, BOUFFARD, William, PIGNON, Martin, COLONNA, Pietro, BALZAROLO, Donata, BIANCHINIJ, Andrea, CETARE, Luca, LEDERER, Bernhard, LOIPERSBERGER, Anton, ROTHMEIER, Franz, MIKULIČ, Zlatko, PFAUNDLER, Martin, ASCHWANDEN, Hugo, GALLE, Ewald, COUTURIER, Marie-Joëlle, ANGELINI, Paolo, NÄSCHER, Felix, KLAVEREN, Patrick van, REPPE, Silvia, WEISSGERBER, Karlheinz, STRAJNAR, Barbara, JOST, Silvia, ONIDA, Marco, IMHOF, Regula, MACALUSO, Marcella, PRELC, Špela, SICIGNANO, Felicia, ZUCHOWICKI, Marina, PFISTER, Claudia, ROMANOVICZ, Agnieszka, FÜREDER, Leopold, REITHMAIER, Lucia, MCCALLUM, Sabine, SCHAUSER, Inke. L'acqua e la gestione delle risorse idriche : relazione sullo Stato delle Alpi : Convenzione delle Alpi : sintesi. Innsbruck; Bolzano; = Bozen: Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, cop. 2009. 56 str., barvne ilustr., zvd. Signali alpini, Edizione speciale, 2. ISBN 978-8-89-043480-8. [COBISS.SI-ID 292734720]
1221. GOLOB, Kristina. Analiza sprememb nekaterih agroklimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih : diplomsko delo = Analysis of changes of some agroclimatic variables in Slovenia during the last decades : graduation thesis. Ljubljana: [K. Golob], 2009. X, 39 f., [10] f. pril., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 2213. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_golob_kristina.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115689. [COBISS.SI-ID 5892473]
1222. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Barantanje z usodo. Večer. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2009, letn. 65, št. 142(19.688), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6027897]
1223. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Blaženje, prilagajanje ali trpljenje. Mag. 4. maj 2009, letn. 15, št. 9, str. 62, fotografija. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 5974905]
1224. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Blaženje, prilagajanje ali trpljenje?. Le monde diplomatique : v slovenščini. nov. 2009, leto 5, št. 51, str. 30. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 6168441]
1225. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Bo globalna otoplitev globalizirala nekatere bolezni? : Vpliv podnebnih sprememb na zdravje. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 7. maj 2009, leto 51, str. 19, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 5980025]
1226. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bolje ne bo nikoli : Specifična geografska lega Slovenije in intenzivni vremenski procesi : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 30. jul. 2009, leto 8, št. 29, str. 32. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6054265]
1227. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bomo podnebne spremembe in podnebno-energetski sveženj končno vzeli zares?. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije. 2009, letn. 13, št. 3, str. 12-17, ilustr. ISSN 1408-2667. [COBISS.SI-ID 6077305]
1228. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate and financial crisis: same roots - same solutions? : Challenges of Europe: financial crisis and climate change. 8th international conference, May 21-23, 2009, Split - Bol, Croatia. 2009. [COBISS.SI-ID 6001273]
1229. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and future adaptation. Economic and business review. February 2009, vol. 11, no. 1, str. 9-27, ilustr. ISSN 1580-0466. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YADFNJRA. [COBISS.SI-ID 18486758]
1230. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and its outcomes : can civilisation cope?. Ljubljana: University of Ljubljana: WISDOM, 2009. 33 str., ilustr. RISC - Research paper, No. 2. [COBISS.SI-ID 6078585]
1231. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change in time of multiple crisis : "Kapuscinski predavanja", Ljubljana, FDV, 17. nov. 2009. Evropska komisija, 2009. [COBISS.SI-ID 6174585]
1232. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The climate of the Alps and expected changes. V: LENARČIČ, Matevž, BIZJAK, Janez. The Alps : a bird's-eye view. 1st printrun. Nazarje: PanAlp, 2009. Str. 467-469, ilustr. ISBN 978-961-6111-19-5. [COBISS.SI-ID 5953657]
1233. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Conventional and abrupt climate changes. V: LOBNIK, Franc (ur.). Environmental and resource management. Ljubljana: University of Ljubljana, 2009. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 6059897]
1234. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas podnebne in gospodarske krize = The time of financial and climate crises. Papir : revija Društva inženirjev in tehnikov papirništva. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 37, št. 2, str. 3. ISSN 0350-6614. [COBISS.SI-ID 6203257]
1235. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čebele in polarni medvedje. Večer. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2009, letn. 65, št. 165(19.711), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6053497]
1236. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Človek ni bil nikoli bitje, ki bi znal trajnostno ravnati z naravo". Moja Slovenija : revija za zamejce in Slovence po svetu. sep. 2009, let. 4, št. 9, str. 9-11. ISSN 1854-4061. [COBISS.SI-ID 6084729]
1237. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Detection and attribution the production of the IPCC Fourth Assessment Report. V: Climate change: global risk, challenges and decisions, Copenhagen, Denmarkm 10-12 March 2009. [Copenhagen: University of Copenhagen], 2009. Str. 1-2. IOP Conference Series, vol. 6. ISSN 1755-1315. http://iopscience.iop.org/1755-1315/6/9/092012/pdf/1755-1315_6_9_092012.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36759, DOI: 10.1088/1755-1307/6/9/092012. [COBISS.SI-ID 5874809]
1238. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobre planete je težko najti. Večer. [Tiskana izd.]. 23. nov. 2009, letn. 65, št. 271(19.797), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6175609]
1239. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobre vibracije : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 11. jun. 2009, leto 8, št. 23, str. 32. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6015609]
1240. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobrodošli v peklu. Zares : državljanski časopis za nove ideje. 2009, 02, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 6008441]
1241. AŽMAN, Miha (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), VLAČIČ, Patrick (diskutant), ROVERE, Barbara (diskutant). Družbena odgovornost: iskrena zaobljuba ali sajenje rožic? : Okrogla miza na 18. SOF - slovenskem oglaševalskem festivalu, Portorož, 25.3.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5894009]
1242. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RÖDER, Ingrid (kartograf, avtor), SCHWAIGER, Karl, FREI, Peter, MAIR, Raimund, BOUFFARD, William, PIGNON, Martin, COLONNA, Pietro, BALZAROLO, Donata, BIANCHINIJ, Andrea, CETARE, Luca, LEDERER, Bernhard, LOIPERSBERGER, Anton, ROTHMEIER, Franz, MIKULIČ, Zlatko, PFAUNDLER, Martin, ASCHWANDEN, Hugo, GALLE, Ewald, COUTURIER, Marie-Joëlle, ANGELINI, Paolo, NÄSCHER, Felix, KLAVEREN, Patrick van, REPPE, Silvia, WEISSGERBER, Karlheinz, STRAJNAR, Barbara, JOST, Silvia, ONIDA, Marco, IMHOF, Regula, MACALUSO, Marcella, PRELC, Špela, SICIGNANO, Felicia, ZUCHOWICKI, Marina, PFISTER, Claudia, ROMANOVICZ, Agnieszka, FÜREDER, Leopold, REITHMAIER, Lucia, MCCALLUM, Sabine, SCHAUSER, Inke. L'eau et la gestion des ressources en eau : Repport sur l'etat des Alpes : Convention Alpine : résumé. Innsbruck; Bolzano; = Bozen: Secrétariat permanent de la Convention alpine, cop. 2009. 56 str., barvne ilustr., zvd. Signaux alpins, Édition spéciale, 2. ISBN 978-8-89-043482-2. [COBISS.SI-ID 292746496]
1243. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Biotska raznovrstnost pospešeno izginja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2009, letn. 20, št. 7-8, str. 28. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6055033]
1244. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Eko dogajanja na začetku jeseni. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. okt. 2009, letn. 20, št. 10. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6129529]
1245. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Gozd in les. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2009, letn. 20, št. 3, str. 26. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5855097]
1246. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Kratkoročne aktivnosti za dolgoročno konkurenčnost. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2009, letn. 20, št. 2, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5839737]
1247. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Očem nevidna voda. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. apr. 2009, letn. 20, št. 4, str. 558. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5921657]
1248. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Okoljski odtis. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. nov. 2009, letn. 20, št. 11. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6155897]
1249. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Plan B. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. sep. 2009, letn. 20, št. 9. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6076537]
1250. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Prestopamo meje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2009, letn. 20, št. 12, str. 1. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6185593]
1251. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : S figo v žepu?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. maj 2009, letn. 20, št. 5, str. 566. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6003833]
1252. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Velike obljube majhne politike ... Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jan. 2009, letn. 20, št. 1. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 5804665]
1253. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Vsak vaš vdih. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jun. 2009, letn. 20, št. 6. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6014841]
1254. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekologija. V: SAM, Anej (ur.). Zemlja ima srce. Ljubljana: Jasa, 2009. Str. 46-47. Onežimo svet. ISBN 978-961-92484-1-6. [COBISS.SI-ID 6239609]
1255. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekološki pogled na merjenje napredka, resničnega bogastva in blaginje ljudi. V: 16. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 4. in 5. junij 2009. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2009. Str. 9-22. ISBN 978-961-6593-11-3. [COBISS.SI-ID 6016121]
1256. CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, ZUPANC, Vesna, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Evaluation of the rainfall characteristics for a mountainous location in Western Slovenia. Meteorologický časopis. 2009, no. 12, str. 157-161. ISSN 1335-339X. [COBISS.SI-ID 6235257]
1257. REMŽGAR, Ana, VREČAR, Neža. Fenološki razvoj rastlin v Sloveniji kot kazalec podnebnih sprememb : raziskovalna naloga: geografija. Ljubljana: Gimnazija Šentvid, 2009. 47 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6004601]
1258. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Geoinženiring. Ljubljana: RTV A2, Oddaja Frekvenca X, 24. dec. 2009. [COBISS.SI-ID 6210681]
1259. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Geoinženiring : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 22. apr. 2009, leto 8, št. 17, str. 32-33. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5974649]
1260. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Gostja v oddaji 24 ur - zvečer. Ljubljana: POP TV Oddaja 24 ur zvečer, 18. dec. 2009. [COBISS.SI-ID 6214265]
1261. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Hitrost podnebnih sprememb smo podcenili. Poslovna akademija Finance. str. 1, portreta. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36251. [COBISS.SI-ID 5981817]
1262. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Internalising externalities for activities that cause climate change. V: PERPAR, Anton (ur.). ESEE 2009 : Transformation, innovation and adaptation for sustainability : 29th June - 2nd July, Ljubljana, Slovenia. 8th International conference of the European Society for Ecological Economics. Ljubljana: University of Ljubljana Biotechnical Faculty, 2009. Str. 37. [COBISS.SI-ID 6028409]
1263. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Intervju : [zemlja je moder Modri planet ...]. Kočevski utrip : brezplačni lokalni mesečnik. marec 2009, str. 22-23, portret. [COBISS.SI-ID 5890681]
1264. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Intervju : [zemlja je moder Modri planet ...]. Ribniško sodraški utrip. marec 2009, str. 14-15, portret. [COBISS.SI-ID 5890937]
1265. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). [Intervju: Lučka Kjafež Bogataj o podnebnih spremembah]. Mladina. [Tiskana izd.]. 9. jan. 2009, leto 67, št. 1, str. 34-38, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 5815417]
1266. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Invazivci : Človek z globaliziranim gospodarstvom resno pospešuje hitrost izumiranja vrst : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2009, leto 8, št. 26, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6054521]
1267. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izziv podnebnih sprememb: kako se izogniti neobvladljivemu in obvladati neizogibno = Climate change challenge: avoid the unmanageable, manage the unavoidable. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov = New technologies, new challenges : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009. Str. 37-52, ilustr. ISBN 978-961-232-229-8. [COBISS.SI-ID 5893753]
1268. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Je belo dobro? : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 17. sept. 2009, leto 8, št. 36, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6089849]
1269. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Jokaj na lastni rami. Mag. 17. avg. 2009, letn. 15, št. 24, str. 62, fotografija. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 6054777]
1270. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Julij sredi maja. Večer. [Tiskana izd.]. 25. maj 2009, letn. 65, št. 118(19.664), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5998969]
1271. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe : Seminar Hiša znanja, novi učni načrti = prenovljeno učno gradivo, Ljubljana, 10.2.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5844345]
1272. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? : Izobraževanje gimnazijskih učiteljev za uvajanje kurikula Okoljska vzgoja kot VITR, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 13.3.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5893497]
1273. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako naj se na spremembe podnebja v Sloveniji odzove turizem?. V: SPACAL, Katarina (ur.), et al. Lokve, Bovec, Eda : med zemljo in nebom. Nova Gorica: Euroinvest, 2009. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 5982073]
1274. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako obvladati podnebne spremembe?. Sporočila. 2009, letn. 19, št. 9, str. 7-13. ISSN 1318-038X. [COBISS.SI-ID 6131065]
1275. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako živeti s podnebnimi spremembami: blaženje, prilagajanje ali trpljenje? : 1. posvet Sekcije za okolje in energetiko Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine "Okolju prijazno - uspešno podjetje", Otočec, 22. apr. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5970041]
1276. GREGORČIČ, Marta, HANŽEK, Matjaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KREFT, Lev, MURN, Ana, PLUT, Dušan, STANOVNIK, Tine, ŠKOLČ, Jožef, TRONTELJ, Jože. Kam po krizi? : Prispevek k viziji prihodnosti Slovenije. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2009. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 6211449]
1277. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Kam so izginile klimatske spremembe? : sodelovanje v oddaji Studio City na RTV Slovenija dne 6. april 2009. Ljubljana, 2009. http://www.rtvslo.si/play/studio-city/ava2.31906741/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36761. [COBISS.SI-ID 5929337]
1278. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KOMAT, Anton (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Katastrofalne podnebne spremembe. Jana. 6. okt. 2009, letn. 37, št. 40, str. 17-18. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6131577]
1279. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kdo je bolj zelen?. Večer. [Tiskana izd.]. 28. sep. 2009, letn. 65, št. 224(19.770), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6123641]
1280. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kdo se boji podnebnih sprememb : Eko šou, Ljubljana, Pravna fakulteta, 8. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6191225]
1281. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Key findings from Fourth assessment report of intergovernmental panel on climate change : Climate change conference, Pristina, 28-29 April 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5975417]
1282. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatska histereza. Le monde diplomatique : v slovenščini. dec. 2009, leto 5, št. 52, str. 30. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 6198393]
1283. PREDAN, Barbara (urednik). Klimatske spremembe : tekmovanje : Jakopičeva galerija Ljubljana, 16. maj - 6. junij 2009 = Climate Change : competition : Jakopič Gallery, Ljubljana, May 16 - June 6, 2009. Ljubljana: Fundacija Brumen, 2009. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-91699-6-4. [COBISS.SI-ID 245071616]
1284. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ko knjiga da sanje podnevi in vzame spanec ponoči. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. 2009, leto 5, št. 38-39, str. 30, portret. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 5843833]
1285. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), ŠTRUS, Nina (diskutant). Kopenhagen: vrh praznih obljub?. Ljubljana: Televizija Slovenije 1, Oddaja Odmevi, 18. dec. 2009. http://tvslo.si/predvajaj/odmevi/ava2.53834972/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36272. [COBISS.SI-ID 6205305]
1286. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kopenhagenska diagnoza. Mag. 7. dec. 2009, letn. 15, št. 40, str. 62, fotografija. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 6186361]
1287. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Latest scientific findings on climate reality and trends : International climate Camp, Jezersko, 20-25 Sept. 2009. British Council, 2009. [COBISS.SI-ID 6101113]
1288. DOHERTY, Sarah Jane, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, et al. Leassons learned from IPCC AR4 : scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change. Bulletin of the American Meteorological Society. Apr. 2009, vol. 90, no. 4, str. 497-513. ISSN 0003-0007. [COBISS.SI-ID 5976185]
1289. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Lecture by dr. Lučka Kajfež Bogataj on climate science : what do we know?. V: Political science: a different perspective. 12th Academic Conference and General Assemly of the International Association of Political Science Students, Ljubljana, 2009. [Ljubljana: International Association for Political Science Students, 2009]. Str. 18. [COBISS.SI-ID 5981049]
1290. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Ledu ne topimo mi!". Žurnal24 : Gorenjska. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2009, leto 48, št. 207, str. 11. ISSN 1855-2277. [COBISS.SI-ID 6186617]
1291. ČREPINŠEK, Zalika, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Long-term trends in spring phenological phases in Slovenia between 1955 and 2008. V: PRIBULLOVÁ, Anna (ur.), BIČÁROVÁ, Svetlana (ur.). Sustainable development and bioclimate : reviewed conference proceedings, 5th to 8th October 2009, Stará Lesná. Stará Lesná: Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences; Slovak Bioclimatological Society of the Slovak Academy of Science, 2009. Str. 144-145. [COBISS.SI-ID 6133369]
1292. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Malo čez les?. Večer. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2009, letn. 65, št. 38(19.584), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5845113]
1293. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meje našega planeta : tudi zemlja ima svoje omejitve : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 19. nov. 2009, leto 8, št. 45, str. 32-33. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6175097]
1294. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mestna klima : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2009, leto 8, št. 8, str. 26. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5852025]
1295. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meter snega, prosim : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2009, leto 8, št. 42, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6151545]
1296. GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KAPLAN, Dušan (intervjuvanec). Mlačno, vetrovno in vlažno poletje : [intervjuvanci Brane Gregorčič, Lučka Kjafež Bogataj, Dušan Kaplan]. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 17. mar. 2009, leto 11, št. 11, str. 16-19, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 5878137]
1297. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Mnenje mladih o podnebnih spremembah in različnih ukrepih. Ljubljana: RTV SLO A1, Gymnasium, Program za mlade Radia slovenije, 16. dec. 2009. http://tvslo.si/predvajaj/gymnasium/ava2.53601332/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36271. [COBISS.SI-ID 6205049]
1298. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Močnejši kot narava. Večer. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2009, letn. 65, št. 86(19.632), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5951353]
1299. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Naj bo luč varčna! : navadnim žarnicam je odklenkalo. Jana. 17. mar. 2009, letn. 37, št. 11, str. 38-39. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5881209]
1300. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Narava ne prizanaša : gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, 27. maj 2009. [COBISS.SI-ID 6014329]
1301. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nekatere posledice podnebno-energetskega paketa za industrijo. V: PETELIN-VISOČNIK, Barbara (ur.), MERŠE, Stane (ur.). Tehnološke in poslovne možnosti za uveljavljanje energetske učinkovitosti : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Časnik Finance, 2009. Str. 1.1/1-1.1/7, ilustr. ISBN 978-961-6541-23-7. [COBISS.SI-ID 5965433]
1302. ROGELJ-PETRIČ, Silvestra, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ni poti nazaj, vsaj naslednjih tisoč let ne : nova spoznanja o podnebni spremembi. Delo. [Tiskana izd.]. 5. feb. 2009, leto 51, št. 29, str. 18. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 5838969]
1303. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nov meter, prosim!. Večer. [Tiskana izd.]. 11. maj 2009, letn. 65, št. 106(19.652), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5995641]
1304. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novi začetki, stari grehi. Večer. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2008, letn. 65, št. 2(19.548), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5805433]
1305. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Novo impulso de desenvolvimento. Idéia socioambiental. 2009, ano 4, no. 15, str. 13. [COBISS.SI-ID 6226809]
1306. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novo podnebje - nova miselnost?. V: ČOP, Jana (ur.), AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.). Poti znanosti k edinosti Slovencev : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2009. Str. 128-130. ISBN 978-961-6700-04-7. [COBISS.SI-ID 6137977]
1307. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nujnost blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V: Nabavni management : Nabava v času spremenjenih gospodarskh razmer - izzivi in spremembe : 8. konferenca, 14. in 15. maj 2009 : strokovno gradivo. Ljubljana: Planet GV, 2009. Str. [1-13]. [COBISS.SI-ID 5999993]
1308. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). O Kopenhagenski konferenci. Ljubljana: TV Slovenija, oddaja Globus, 1. dec. 2009. http://tvslo.si/predvajaj/globus/ava2.52083765/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36269. [COBISS.SI-ID 6184825]
1309. ERJAVEC, Karl (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), KOMAT, Anton (diskutant). O okolju. Ljubljana: POP TV oddaja TV-klub, 15. mar. 2009. http://poptv.si/multimedia/tv-klub-33.html, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36244. [COBISS.SI-ID 5878649]
1310. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Očem nevidno : glavni problem človeštva bo pomanjkanje vode : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2009, leto 8, št. 14, str. 32. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5948281]
1311. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), BERGANT, Klemen (intervjuvanec). Okolje je naravni kapital. Obzornik : glasilo Zavarovalne skupnosti Triglav. 2009, letn. 32, št. 9, str. 6-7. ISSN 1318-2390. [COBISS.SI-ID 6129273]
1312. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okoljske histereze. Večer. [Tiskana izd.]. 21. dec. 2009, letn. 65, št. 295(19.821), str. 9, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6203769]
1313. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Okoljske težave : gostja oddaje Dobro jutro. Ljubljana: TV Slovenija 1, oddaja Dobro jutro, 9. okt. 2009, 2009. [COBISS.SI-ID 6190201]
1314. PERNAR, Jože. Okoljske vsebine pri pouku fizike v srednji šoli : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Pernar], 2009. 104 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6100857]
1315. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolju prijazna uprava kot del trajnostnega razvoja. V: ŽURGA, Gordana (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 2009. Str. 19-27, ilustr. ISBN 978-961-6651-10-3, ISBN 961-6651-10-3. [COBISS.SI-ID 6421369]
1316. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okrogla miza: Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije : [predavanje za] Univerza v Mariboru in Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor, Maribor, 1. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6187385]
1317. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okrogla miza: Vloga turizma v zelenem gospodarstvu : 12. turistični forum in 6. seminar trženjskih raziskav v turizmu. Tema: Turizem v zelenem gospodarstvu, 3. in 4. dec. 2009, Radenci. 2009. [COBISS.SI-ID 6187129]
1318. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Only original thinking can save our Planet - be aware, live aware! : Council meetings EUMA annual conference and AGM 2009 "Make it easy - original thinking", Ljubljana, 17-19 Sept. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6095225]
1319. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Otroci vstopajo v svet ... V: VOJNOVIČ, Maja (ur.), OTAVNIK, Alja (ur.), PLEŠKO, Aleksandra (ur.). Konvencija o otrokovih pravicah. Ljubljana: UNICEF Slovenija, 2009. Str. 12. ISBN 978-961-6626-14-9. [COBISS.SI-ID 6225529]
1320. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pege : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 5. feb. 2009, leto 8, št. 5, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5839225]
1321. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Peklenski štirje meseci : od maja do septembra. Neurja, hudourniške poplave, požari. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 26. maj 2009, št. 100, str. 3, ilustr. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 6004345]
1322. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pet korakov. Večer. [Tiskana izd.]. 3. avg. 2009, letn. 65, št. 177(19.723), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6054009]
1323. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje Alp in pričakovane spremembe. V: LENARČIČ, Matevž, BIZJAK, Janez. Alpe : kot jih vidijo ptice. 1. naklada. Nazarje: PanAlp, 2009. Str. 467-469, ilustr. ISBN 978-961-6111-18-8. [COBISS.SI-ID 5953401]
1324. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). [Podnebne spremembe]. Koper: TV Koper - Capodistria, oddaja Tutoggi attualita, 27.3.2009. [COBISS.SI-ID 5893241]
1325. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe - okoljski borzni zlom. Goodlife. maj 2009, str. 14-15. ISSN 1855-6957. [COBISS.SI-ID 6008697]
1326. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, Oddaja Odmevi, 4. 12. 2009. [COBISS.SI-ID 6185337]
1327. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : Naše okolje in planet: včeraj, danes in jutri: človek - narava - prostor, Kulturni dom Dobrnič, 20. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6198905]
1328. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : predavanje ob mednarodnem dnevu zemlje za Planinsko zvezo Slovenije, Komisijo za varstvo gorske narave,Ljubljana, 22. april 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5970297]
1329. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in geoinženiring : 1. Mednarodna konferenca Energetika in klimatske spremembe, Velenje, 1.-3.7.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6056825]
1330. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in vloga kmetijstva v trajnostni razvojni politiki v regiji : 11. srečanje predsednikov parlamentov Regionalnega partnerstva, Bolgarije, Romunije in Hrvaške, Ljubljana, 16.-17. oktober 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6188409]
1331. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe med znanostjo in politiko : [predavanje v okviru projekta Znanje žanje, Ljubljana, Velika dvorana Državnega zbora, 15. december 2009]. Ljubljana, 2009. http://www.dz-rs.si/index.php?id=390&no_cache=1&show_sporocilo=2521&cHash=d7ab3404a1. [COBISS.SI-ID 6199161]
1332. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe ogrožajo ledeni del zemlje = Climate change are threatening the glacial part of our planet = Klimaveränderungen bedrohen das Eis der Erde. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2009, št. 75, str. 22-25, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 5894265]
1333. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe, platno na katerem bo naslikana zgodovina 21. stoletja = Climate changes, the canvas on which the history of the 21st century will be painted. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 11. maj 2009, str. 4-5. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 5999225]
1334. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe, platno na katerem bo naslikana zgodovina 21. stoletja = Climate changes, the canvas on which the history of the 21st century will be painted. V: PREDAN, Barbara (ur.). Klimatske spremembe : tekmovanje : Jakopičeva galerija Ljubljana, 16. maj - 6. junij 2009 = Climate Change : competition : Jakopič Gallery, Ljubljana, May 16 - June 6, 2009. Ljubljana: Fundacija Brumen, 2009. Str. 21-25. ISBN 978-961-91699-6-4. [COBISS.SI-ID 6056569]
1335. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe; kakšne izbire imamo? : Občni zbor Društva kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske, Naklo, 12.2.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5844601]
1336. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebni geoinženirji. Večer. [Tiskana izd.]. 6. jul. 2009, letn. 65, št. 153(19.699), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6053753]
1337. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebni skepticizem. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2009, letn. 72, št. 1, str. 6-18, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 30341421]
1338. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebni skepticizem : Zavarovanja in zarote : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 27. avg. 2009, leto 8, št. 33, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6068601]
1339. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podpisovanja in (ne) izvajanja. Večer. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2009, letn. 65, št. 97(19.643), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5975161]
1340. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pogovor o podnebnih spremembah. Ljubljana: Radio Ognjišče, 7. jan. 2009. [COBISS.SI-ID 5815161]
1341. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pogumna vizionarka = Valiant visionary. Samaritan. jul. 2009, let. 1, št. 2, str. 32-40, ilustr. ISSN 1855-6485. [COBISS.SI-ID 6056313]
1342. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Politika bi morala probleme v okolju reševati z roko v roki z gospodarstvom. Vestnik. [Tiskana izd.]. 27. avg. 2009, leto 61, št. 35, str. 8-11 (sejemska priloga). ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 6068857]
1343. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomen naravoslovnega znanja v sodobnem svetu : Znanje kot vrednota: izobraževanje za 21. stoletje. Prvi posvet o izobraževanju v Sloveniji- naravoslovje, Ljubljana, SAZU, 16. dec. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6198649]
1344. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomen usmeritev regije po načelih trajnostnega razvoja : 2. razvojna konferenca Regija po načelih trajnostnega razvoja: kako uresničiti novo razvojno vizijo Zelenega krasa? Postojna, 9. jun. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6016633]
1345. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Posredni in neposredni učinki daljinske energetike na podnebne spremembe : Mednarodna konferenca Daljinske energetike 2009, Portorož, 22.-24. marec 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5889401]
1346. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Potovanja z mojega dvorišča : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2009, leto 8, št. 11, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5882745]
1347. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prehranska varnost in podnebne spremembe : Hrana - pravica ali privilegij? Okrogla miza v okviru Evropskega tedna globalnega učenja, Ljubljana, Center Evropa, 19. nov. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6174841]
1348. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Previsoki cilji. Večer. [Tiskana izd.]. 8. jun. 2009, letn. 65, št. 130(19.676), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6016377]
1349. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Privarčevana energija - najcenejši energent. Večer. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2009, letn. 65, št. 14(19.560), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5823609]
1350. ERJAVEC, Karl (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), NOVAK, Peter (diskutant), ČERNELČ, Metka (diskutant), UNBERGER, Marko (diskutant). Prostor, okolje in mi ... : okrogla miza na srečanju Društva poslovnih žensk - FAM, 4.3.2009 Vojnik, MIK Celje. 2009. [COBISS.SI-ID 5878393]
1351. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prva generacija, ki ve in zna. Večer. [Tiskana izd.]. 14. sep. 2009, letn. 65, št. 212(19.758), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6084473]
1352. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, ZUPANC, Vesna. Rainfall characteristics of mountaneous location in western Slovenia. V: PRIBULLOVÁ, Anna (ur.), BIČÁROVÁ, Svetlana (ur.). Sustainable development and bioclimate : reviewed conference proceedings, 5th to 8th October 2009, Stará Lesná. Stará Lesná: Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences; Slovak Bioclimatological Society of the Slovak Academy of Science, 2009. Str. 6-7. [COBISS.SI-ID 6133113]
1353. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razlike med globalnim in lokalnimi okoljskimi problemi : konferenca Priložnosti za "zeleno" vodenje na sejmu Narava-zdravje 2009, Ljubljana, 16. sept. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 6127481]
1354. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Recent progress of climate change science: mitigations is a must. V: The importance of energy efficiency for economy recovery and low carbon society. Ljubljana: Society for Energy, Economics & Environmnet, 2009. Str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 6077817]
1355. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ruska ruleta. Večer. [Tiskana izd.]. 16. mar. 2009, letn. 65, št. 62(19.608), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5877113]
1356. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sadeži, ki se sami ponujajo : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 22. jan. 2009, leto 8, št. 3, str. 26. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5826169]
1357. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Skušajmo poenostaviti življenje... : na klepetu. Varnostni forum : vaš osebni svetovalec za varovanje informacij. 2009, 04, letn. 5, str. 11. ISSN 1581-9221. [COBISS.SI-ID 5974393]
1358. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slana in kamnita morja. Večer. [Tiskana izd.]. 17. avg. 2009, letn. 65, št. 188(19.734), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6053241]
1359. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Slovenec poje sto kilogramov mesa. Občutno preveč. : Moč kmetijskih lobijev. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 8. dec. 2009, leto 11, št. 49, str. 54-56. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 6190969]
1360. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenski dokumentarni film Planet prihodnosti. Energija exclusive. jul. 2009, št. 6, str. 41. [COBISS.SI-ID 6055801]
1361. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), TURK, Daniela (intervjuvanec). Slovo od školjk, ježkov in koral : morje ni le slano, ampak tudi vse bolj kislo!. Jana. 21. julij 2009, letn. 37, št. 29, str. 5-6. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 2020687]
1362. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Super toplogredni plini : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 8. okt. 2009, leto 8, št. 39, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6131321]
1363. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Svijet živi na kredit : tajne veze : isprepletenost financijske krize i klimatskih promjena. Slobodna Dalmacija. 22.5.2009, str. 18. ISSN 0350-4662. [COBISS.SI-ID 5996153]
1364. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Še 27 dni za rešitev planeta! : Bodo v Köbenhavnu dosegli zgodovinski sporazum?. Jana. 10. nov. 2009, letn. 37, št. 45, str. 16. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6168185]
1365. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Še bolj izrazite podnebne spremembe ali trajnostni razvoj? : CGS konferenca 2009. Trajnostni razvoj za boljši jutri, Ljubljana, 7. maj 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5980537]
1366. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tok, v imenu ljubezni do vode = Flow: for love of water : ZDA, 2008, video, 93 minut. V: Kinodvor. Mestni kino : Filmska srečanja ob kavi : december 2009 - maj 2010. [Ljubljana: Kinodvor, 2009]. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 6191993]
1367. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trije opomini. Večer. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2009, letn. 65, št. 26(19.572), str. 8, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5839481]
1368. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Tudi gorenjska klima se spreminja. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2009, let. 62, št. 100, str. 11. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 6203513]
1369. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Turizem in podnebne spremembe - Pričakovane prerazporeditve globalnih turističnih tokov : 12. turistični forum in 6. seminar trženjskih raziskav v turizmu. Tema: Turizem v zelenem gospodarstvu, 3. in 4. dec. 2009, Radenci. 2009. [COBISS.SI-ID 6186873]
1370. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Turizem v času gospodarske in podnebne krize : Lučka Kajfež Bogataj. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. okt/nov 2009, letn. 13, št. 100, str. 8-9. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 6165881]
1371. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Upanje umre zadnje. Večer. [Tiskana izd.]. 9. nov. 2009, letn. 65, št. 259(19.785), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6160249]
1372. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. V šolo. Večer. [Tiskana izd.]. 31. avg. 2009, letn. 65, št. 200(19.746), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6077049]
1373. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Varnost in podnebne spremembe. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), EMAN, Katja (ur.). Multidisciplinarni pristop k zmanjševanju ogrožanja okolja : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2009. Str. 8. ISBN 978-961-6230-97-1. [COBISS.SI-ID 6176633]
1374. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Varovanje okolja in šport: predstavitev priporočil za varovanje okolja pri organiziranju športnorekreativnih prireditev in dogodkov : Posvet o športni rekreaciji "Šport za vse in varovanje okolja", Tržič, 20.3.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5889145]
1375. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Velikost pričakovanih podnebnih sprememb, njihove posledice ter odziv nanje v svetu in v Sloveniji : Seminar DMFA: Podnebne spremembe in oskrba z energijo, Ljubljana, 6.-7. februar 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 5840249]
1376. RAKOVEC, Jože (avtor, urednik), ŽAGAR, Mark, BERTALANIČ, Renato, CEDILNIK, Jure, GREGORIČ, Gregor, SKOK, Gregor, ŽAGAR, Nedjeljka. Vetrovnost v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-254-160-6. [COBISS.SI-ID 248250112]
1377. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Virtualna voda. Večer. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2009, letn. 65, št. 74(19620), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5920633]
1378. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Voda in hrana bosta vedno moderni! : [intervjuvanka] Lučka Kajfež Bogataj. Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. 23. jul. 2009, št. 30, str. 36-38, ilustr. ISSN 1854-407X. [COBISS.SI-ID 6083193]
1379. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RÖDER, Ingrid (kartograf, avtor), SCHWAIGER, Karl, FREI, Peter, MAIR, Raimund, BOUFFARD, William, PIGNON, Martin, COLONNA, Pietro, BALZAROLO, Donata, BIANCHINIJ, Andrea, CETARE, Luca, LEDERER, Bernhard, LOIPERSBERGER, Anton, ROTHMEIER, Franz, MIKULIČ, Zlatko, PFAUNDLER, Martin, ASCHWANDEN, Hugo, GALLE, Ewald, COUTURIER, Marie-Joëlle, ANGELINI, Paolo, NÄSCHER, Felix, KLAVEREN, Patrick van, REPPE, Silvia, WEISSGERBER, Karlheinz, STRAJNAR, Barbara, JOST, Silvia, ONIDA, Marco, IMHOF, Regula, MACALUSO, Marcella, PRELC, Špela, SICIGNANO, Felicia, ZUCHOWICKI, Marina, PFISTER, Claudia, ROMANOVICZ, Agnieszka, FÜREDER, Leopold, REITHMAIER, Lucia, MCCALLUM, Sabine, SCHAUSER, Inke, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, DOLINAR, Mojca, FRANTAR, Peter, PAVLIČ, Urška, GLOBOKAR, Tomaž, KEREKEŠ, Gordana, KOBOLD, Mira, KOČEVAR, Polona, KOLAR, Albert, KOVAČIČ, Marjana, KRANJC, Marjeta, KRSNIK, Petra, MATAJC, Iztok, REMEC-REKAR, Špela, SOUVENT, Petra, ŠTEMBAL, Tomaž, ŠVAB, Mihaela, SUŠNIK, Andreja, VERŠIČ, Aleš, ZEC, Mario, ŽUST, Ana, BIZJAK, Aleš, REPNIK MAH, Petra, SMOLAR-ŽVANUT, Nataša, PAPEŽ, Jože, GABROVEC, Matej, STARIČ STRAJNAR, Barbara. Voda in upravljanje z vodnimi viri : poročilo o stanju Alp : Alpska konvencija : povzetek. Innsbruck; Bolzano; = Bozen: Stalni sekretariat Alpske konvencije, cop. 2009. 56 str., barvne ilustr., zvd. Alpski signali, posebna izdaja, 2. ISBN 978-8-89-043484-6. http://www.alpconv.org/. [COBISS.SI-ID 6598497]
1380. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda si in v vodo se povrneš. Samaritan. maj 2009, let. 1, št. 1, str. 148-149, ilustr. ISSN 1855-6485. [COBISS.SI-ID 6001017]
1381. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda si in v vodo se povrneš. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. jan. 2009, [št. 1], str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 5808249]
1382. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : April. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2009, letn. 20, št. 5, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6004089]
1383. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Indijanska jesen. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2009, letn. 20, št. 12, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6186105]
1384. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Januarski mraz in sneg. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2009, letn. 20, št. 2, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5839993]
1385. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Julij sredi maja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2009, letn. 20, št. 6, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6015097]
1386. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Junijske vremenske nevšečnosti. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2009, letn. 20, št. 7-8, str. 33. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6055545]
1387. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Kakšna bo pomlad '09?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2009, letn. 20, št. 3, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5854841]
1388. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Leto vremenskih ekstremov. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2009, letn. 20, št. 1, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5804921]
1389. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Marec z mokrim repom. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2009, letn. 20, št. 4, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 5921401]
1390. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Toplo, hladno, toplo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2009, letn. 20, št. 11, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6156153]
1391. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Vroče poletje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2009, letn. 20, št. 9, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6076793]
1392. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Zlati september. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2009, letn. 20, št. 10, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6129785]
1393. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme se ne prilagaja nam. Večer. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2009, letn. 65, št. 236(19.782), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6136185]
1394. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vroče, prevroče! : vreme nagaja že maja. Jana. 26. maj 2009, letn. 37, št. 21, str. 6. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 5999481]
1395. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika. Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu : ciljni raziskovalni program Znanje za varnost in mir 2006 - 2010 : projekt M2-0220 : končno poročilo. Delovni sklop 4, Ocene / napovedovanje sušnosti. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. IX, 42 str., ilustr. KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 338. [COBISS.SI-ID 3274600]
1396. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RÖDER, Ingrid (kartograf, avtor), SCHWAIGER, Karl, FREI, Peter, MAIR, Raimund, BOUFFARD, William, PIGNON, Martin, COLONNA, Pietro, BALZAROLO, Donata, BIANCHINIJ, Andrea, CETARE, Luca, LEDERER, Bernhard, LOIPERSBERGER, Anton, ROTHMEIER, Franz, MIKULIČ, Zlatko, PFAUNDLER, Martin, ASCHWANDEN, Hugo, GALLE, Ewald, COUTURIER, Marie-Joëlle, ANGELINI, Paolo, NÄSCHER, Felix, KLAVEREN, Patrick van, REPPE, Silvia, WEISSGERBER, Karlheinz, STRAJNAR, Barbara, JOST, Silvia, ONIDA, Marco, IMHOF, Regula, MACALUSO, Marcella, PRELC, Špela, SICIGNANO, Felicia, ZUCHOWICKI, Marina, PFISTER, Claudia, ROMANOVICZ, Agnieszka, FÜREDER, Leopold, REITHMAIER, Lucia, MCCALLUM, Sabine, SCHAUSER, Inke. Wasserhaushalt und Gewässerbewirtschaftung : Alpenzustandsbericht : Alpekonvention : Kurzfassung. Innsbruck; Bolzano; = Bozen: Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention, cop. 2009. 56 str., barvne ilustr., zvd. Alpensignale, Sonderserie, 2. ISBN 978-8-89-043481-5. [COBISS.SI-ID 292733440]
1397. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, RÖDER, Ingrid (avtor, kartograf), SCHWAIGER, Karl, FREI, Peter, MAIR, Raimund, BOUFFARD, William, PIGNON, Martin, COLONNA, Pietro, BALZAROLO, Donata, BIANCHINIJ, Andrea, CETARE, Luca, LEDERER, Bernhard, LOIPERSBERGER, Anton, ROTHMEIER, Franz, MIKULIČ, Zlatko, PFAUNDLER, Martin, ASCHWANDEN, Hugo, GALLE, Ewald, COUTURIER, Marie-Joëlle, ANGELINI, Paolo, NÄSCHER, Felix, KLAVEREN, Patrick van, REPPE, Silvia, WEISSGERBER, Karlheinz, STRAJNAR, Barbara, JOST, Silvia, ONIDA, Marco, IMHOF, Regula, MACALUSO, Marcella, PRELC, Špela, SICIGNANO, Felicia, ZUCHOWICKI, Marina, PFISTER, Claudia, ROMANOVICZ, Agnieszka, FÜREDER, Leopold, REITHMAIER, Lucia, MCCALLUM, Sabine, SCHAUSER, Inke. Water and water management issues : report on the state of the Alps : Alpine Convention : summary. Innsbruck; Bolzano; = Bozen: Permanent Secretariat of the Alpine Convention, cop. 2009. 56 str., barvne ilustr., zvd. Alpine signals, Special edition, 2. ISBN 978-8-89-043483-9. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PW1HPMXR. [COBISS.SI-ID 31597149]
1398. POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. WOFOST: model za napovedovanje pridelka - 1. del = WOFOST: crop growth simulation model - 1st part. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2009, let. 93, št. 2, str. 231-243. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/julij2009/11kajfez.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LUXH6B4O, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=764. [COBISS.SI-ID 6063481]
1399. POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. WOFOST: model za napovedovanje pridelka - 2. del = WOFOST: crop growth simulation model - 2nd part. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2009, let. 93, št. 2, str. 245-257. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/julij2009/12kajfez.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AVJ378TB, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=765. [COBISS.SI-ID 6063737]
1400. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Z nogo na plinu drvimo proti prepadu. Iz zelenega v belo : glasilo Ljubljanskih mlekarn. okt. 2009, str. 32-34. [COBISS.SI-ID 6142585]
1401. LAH, Lucija. Za moje okolje : učbenik za izbirni predmet okoljska vzgoja v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole. Radovljica: Didakta, 2009. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-261-059-3. [COBISS.SI-ID 242405120]
1402. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zakaj živimo osem mesecev manj? : neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 21. maj 2009, leto 8, št. 20, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 5995897]
1403. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zakon in podnebje. Večer. [Tiskana izd.]. 2. mar. 2009, letn. 65, št. 50(19.596), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5853305]
1404. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zakon o podnebnih spremembah. Pravna praksa : PP. 19. feb. 2009, leto 28, št. 7/8, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9785169]
1405. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleni turizem. Večer. [Tiskana izd.]. 7. dec. 2009, letn. 65, št. 283(19.809), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6188153]
1406. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zemlja ni podjetje v stečaju : Marjeta Šoštarič. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2009. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 6015865]
1407. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zemlji mir, ljudem službe. Večer. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2009, letn. 65, št. 248(19.794), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6151289]
1408. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zgodovina je polna poznih lekcij iz zgodnjih svaril. Le monde diplomatique : v slovenščini. okt. 2009, leto 5, št. 50, str. 30. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 6132601]
1409. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zmanjkuje časa in opravičil : uvodnik. Oddih : revija za zdravo sobivanje človeka in narave. [okt.] 2009, [katalog razstavljavcev narava-zdravje 2009], str. 3, portret. ISSN 1855-6760. [COBISS.SI-ID 6124921]
1410. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živi termometri : Rastline in živali kot indikatorji podnebnih sprememb : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 17. dec. 2009, leto 8, št. 49, str. 32-33. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6200697]
1411. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Življenje ni le ekologija niti samo ekonomija. Okolje & energija : panoge in posel. nov. 2009, št. 10, str. 9. ISSN 1581-9124. [COBISS.SI-ID 6160505]


2010

1412. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Aerosoli : Grejemo, hladimo, mračimo, svetlimo : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 18. mar. 2010, leto 9, št. 11, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6249593]
1413. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ali se zavedamo cene okolja? : Eko konferenca "Zemljo so nam posodili otroci", Ljubljana, Društvo Planet Zemlja, 23. apr. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 6285689]
1414. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Das Alpenklima und seine erwarteten Veränderungen. V: BIZJAK, Janez, LENARČIČ, Matevž. Die Alpen. 1. Auflage. Bielefeld: Delius Klasing Verlag. 2010, str. 467-469, ilustr. ISBN 978-3-7688-3180-2. [COBISS.SI-ID 6574457]
1415. KOS, Nina. Analiza ekstremnih vremenskih dogodkov v obdobju 1980-2007 v Sloveniji : diplomsko delo = Analysis of extreme weather phenomena in the period 1980-2007 in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [N. Kos], 2010. XI, 39 f., [13] f. pril., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 2294. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kos_nina.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=978. [COBISS.SI-ID 6498681]
1416. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessing vulnerability to climate change in South East Europe : project proposals : Climate change vulnerability tools. Transnational conference: South East Europe Programme, Ljubljana, 20 april 2010. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 6735737]
1417. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Biotska raznovrstnost na planetu, ki ne raste. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2010, letn. 72, št. 9/10, str. 412-420, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 31493677]
1418. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Brezplačna samopostrežba. Mag. 26. apr. 2010, letn. 16, št. 16, str. 62, fotografija. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 6280057]
1419. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: current understanding and issues : Workshop "Local and regional authorities mitigating and adapting to climate change using satellite services", 31 May - 1 June 2010 Ljubljana, Slovenia. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 6310521]
1420. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: why does it matter? Consequences for the grain chain : The European flour milling industry in 2010: Turning challenges into opportunities. Congress of the European flour millers, Bled, 10-12 June 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6322809]
1421. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate changes and tourism development : Tourism is going green, Academy for young journalists, FIJET Slovenija, Bled, 7-14 May 2010. Bled, 2010. [COBISS.SI-ID 6297465]
1422. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate science literacy : Elektronski vir. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010. Str. 1-6, ilustr. ISBN 978-961-92882-1-4. [COBISS.SI-ID 6323065]
1423. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Da se ne bi ponovile : gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, Oddaja Odmevi, 21. sept. 2010. http://tvslo.si/predvajaj/#ava2.76011778, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36801. [COBISS.SI-ID 6466425]
1424. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Danes gre skoraj polovica emisij, ki jih povzroči Kitajska, na račun proizvodnje izdelkov za zahodni svet. Kako Kitajski predpisovati zmanjševanje emisij, če pa jih s svojim povpraševanjem povzročaš?". Mladina. [Tiskana izd.]. 7. maj 2010, leto 68, št. 18, str. 70-75, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 6297721]
1425. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Darwin ima prav. Le monde diplomatique : v slovenščini. jan. 2010, leto 6, št. 53, str. 30. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 6227833]
1426. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Desetkrat več kot vojne, stokrat več kot terorizem. Le monde diplomatique : v slovenščini. feb. 2010, leto 6, št. 54, str. 30. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 6238073]
1427. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, CEGLAR, Andrej. Dinamično modeliranje spremenjene rasti in razvoja kmetijskih rastlin v Sloveniji na osnovi regionalnih scenarijev bodočega podnebja : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" : šifra projekta: V4-0499. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2010. 8, 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6403449]
1428. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Do dve stopinji hladneje : islandski vulkani. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 23. apr. 2010, št. 78, str. 10, ilustr. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 6285433]
1429. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Domače, z dežele ... kako dolgo še?. Večer. [Tiskana izd.]. 31. maj 2010, letn. 66, št. 123(19.951), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6310265]
1430. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drago in ne čez noč : Zajem in skladiščenje ogljikovega dioksida : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 25. feb. 2010, leto 9, št. 8, str. 34-35. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6239097]
1431. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dvajset let kasneje. Večer. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2010, letn. 66, št. 300(20.128), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6535289]
1432. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Bogastvo Slovenije. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2010, letn. 21, št. 2, str. [1]. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6233721]
1433. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Naše kilovatne ure. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. nov. 2010, letn. 21, št. 11. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6469497]
1434. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Padavine. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2010, letn. 21, št. 10, str. 1. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6418297]
1435. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Plodna tla. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. sep. 2010, letn. 21, št. 9. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6379385]
1436. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Plodna zemlja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. dec. 2010, letn. 21, št. 12. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6502777]
1437. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Prilagajanje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2010, letn. 21, št. 1, str. 22. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6210937]
1438. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Reke : Toplejše in manj vodnate reke. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jun. 2010, letn. 21, št. 6. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6315385]
1439. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Smeti : 17. aprila nad vidne smeti - kdaj pa nad nevidne?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2010, letn. 21, št. 4, str. 636. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6261369]
1440. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Suša in degradacija tal. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jul.-avg. 2010, letn. 21, št. 7-8. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6355321]
1441. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Voda : Ob 22. marcu - svetovnem dnevu voda. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2010, letn. 21, št. 3, str. 1. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6241145]
1442. BONTE, Mojiceja. Eko zmajček. Domžale: Epistola, 2010. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-92719-4-0. [COBISS.SI-ID 250703360]
1443. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Električni avtomobil ba premog?. Večer. [Tiskana izd.]. 1. feb. 2010, letn. 66, št. 25(19.853), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6232697]
1444. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MÜLLER, Karl H., SVETLIK, Ivan, TOŠ, Niko. Foreword. V: KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.), et al. Modern RISC-societies : towards a new paradigm for societal evolution. Vienna: Echoraum, cop. 2010. Str. 9-10. Complexity design society, vol. 14. ISBN 978-3-901941-23-8. [COBISS.SI-ID 29836381]
1445. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Global environmental change and related impacts. V: ALEXANDROV, Vesselin (ur.). Global environmental change : challenges to science and society in Southeastern Europe : selected papers presented in the International Conference held 19-21 May 2008 in Sofia, Bulgaria. Dordrecht: Springer, 2010. Str. 21-38. ISBN 978-90-481-8695-2. http://www.springerlink.com/content/rh666u6176l311t5/fulltext.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36345. [COBISS.SI-ID 6896249]
1446. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gloommy with a sunny spell (or two) : climate change forecast. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English. Jan. 2010, vol. 7, no. 124, str. 18-19. ISSN 1581-6389. [COBISS.SI-ID 6235513]
1447. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Grabež zemljišč. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2010, leto 9, št. 27, str. 29. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6354809]
1448. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Hudobni dvojček klimatskih sprememb. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 9. sept. 2010, leto 9, št. 33, str. 29. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6388345]
1449. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Il clima delle Alpi e i cambiamenti futuri. V: BIZJAK, Janez, LENARČIČ, Matevž. Alpi. Milano: Mondadori Electa S.p.a., 2010. Str. 467-469, ilustr. ISBN 978-88-370-7560-6. [COBISS.SI-ID 6563193]
1450. MASON, Paul J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, et al. Implementation plan for the global observing system for climate in support of the UNFCCC : (2010 update). Geneva: World Meteorological Organization, 2010. 180 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6575993]
1451. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izobraževanje za trajnostni razvoj kot prizadevanje za medgeneracijsko odgovornost ter zaščito in obnovo Zemljinih ekosistemov : posvet Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja v Republiki, Ljubljana, 23. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6240121]
1452. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izvoz suše. Večer. [Tiskana izd.]. 26. jul. 2010, letn. 66, št. 170(19.998), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6353785]
1453. SUHADOLC, Marjetka, SUŠNIK, Andreja, LOBNIK, Franc, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, GREGORIČ, Gregor, BERGANT, Klemen. Izzivi Slovenije na področju suš in degradacije tal : uresničevanje ciljev Konvencije ZN o boju proti degradaciji/dezertifikaciji tal (UNCCD). Ljubljana: Agencija RS za okolje, 2010. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6324-48-9. http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/document/sl/IZZIVI_Slovenije_na_podrocju_sus_in_degradacije_tal.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LUGOZLRN, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=74172. [COBISS.SI-ID 251453184]
1454. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj imamo in česa ne. Večer. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2010, letn. 66, št. 1(19.829), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6212729]
1455. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj ubija, ko je mir?. Večer. [Tiskana izd.]. 15. feb. 2010, letn. 66, št. 36(19.864), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6239353]
1456. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako lahko eno gospodinjstvo s tremi družinskimi člani pomaga k manjši onesnaženosti?. Bella donna. apr. 2010, št. 4, str. 121, portret. ISSN 1855-7392. [COBISS.SI-ID 6261113]
1457. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako preživeti antropocen. Varčujem z energijo : svetovalec. maj-jun. 2010, letn. 4, št. 4, str. 4 [tematska priloga okoljsko ogledalo slovenije], ilustr. [COBISS.SI-ID 6303609]
1458. BERNIK, Katja. Kakšno bo slovensko kmetijstvo leta 2030 : diplomski projekt = What will be the Slovenian agriculture in 2030 like : B. Sc. thesis. Ljubljana: [K. Bernik], 2010. V, 20 f., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomski projekt univerzitetnega študija - 1. stopnja Agronomija, 7. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_bernik_katja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=928. [COBISS.SI-ID 6399865]
1459. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kilovati, ki štejejo. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2010, leto 9, št. 39, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6451065]
1460. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Komuniciranje o podnebnih spremembah: viri, težave, rezultati ... : Britansko-slovenska konferenca o strokovno utemeljenem komuniciranju: "Komuniciranje o podnebnih spremembah in energetski prihodnosti: uporaba in zloraba dejstev", Ljubljana, 22. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6253945]
1461. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kriza (merjenja) napredka, resničnega bogastva in blaginje ljudi : Elektronski vir. V: Okrogla miza o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji : Konferenčni center Brdo, 29. nov. 2010. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2010. Str. 1-4. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36802. [COBISS.SI-ID 6499193]
1462. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Leto ekstremov. Večer. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2010, letn. 66, št. 182(20.010), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6361721]
1463. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Lučka Kajfež Bogataj : znanstvenica, ki ne kupuje jagod pozimi in opozarja, da imamo Zemljani resne probleme. Zame s stilom : [priloga časnika Žurnal24]. [Tiskana izd.]. 20 apr. 2010, str. 18-20, portreti. ISSN 1855-7813. [COBISS.SI-ID 6269305]
1464. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Malomarni odnos do voda. Varčujem z energijo : svetovalec. sept.-okt. 2010, letn. 5, št. 21, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 6443641]
1465. JUHANT, Janez (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SAJAMA, Seppo (intervjuvanec). Mednarodna konferenca "Miroljubni in trajnostni dialog po sebičnem prometeju" : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Obzorja duha. Ljubljana, 7.XI.2010. http://tvslo.si/predvajaj/obzorja-duha/ava2.87060232/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36310. [COBISS.SI-ID 6465913]
1466. BONTE, Mojiceja. Medvedek Maks. Domžale: Epistola, 2010. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-92719-9-5. [COBISS.SI-ID 252128256]
1467. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Merjenje "nevidne" ekonomije: Indeks pravega napredka in Indeks naravnega kapitala : Razvojni forum: Kompasi razvoja in blaginje - razvojne strategije in merjenje njihove uspešnosti, Ljubljana, Umanotera, Državni svet, 15. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6356089]
1468. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, ČREPINŠEK, Zalika. Model za napovedovanje pridelka poljščin WOFOST = Crop growth simulation model WOFOST. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2010 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010. Str. 327-332. ISBN 978-961-90884-6-3. [COBISS.SI-ID 6507641]
1469. VILHAR, Urša, STARR, Michael, KATZENSTEINER, Klaus, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DIACI, Jurij. Modelling drainage fluxes in managed and natural forests in the Dinaric karst: a model comparison study. European journal of forest research (Print). 2010, vol. 129, no. 4, str. 729-740, ilustr. ISSN 1612-4669. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-010-0379-y, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36286, DOI: 10.1007/s10342-010-0379-y. [COBISS.SI-ID 6279033]
1470. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik), MÜLLER, Karl H. (urednik), SVETLIK, Ivan (urednik), TOŠ, Niko (urednik). Modern RISC-societies : towards a new paradigm for societal evolution. Vienna: Echoraum, cop. 2010. 569 str., ilustr. Complexity design society, vol. 14. ISBN 978-3-901941-23-8. [COBISS.SI-ID 6418809]
1471. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mraz, sonce in vulkani. Večer. [Tiskana izd.]. 17. maj 2010, letn. 66, št. 111(19.939), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6302585]
1472. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GOLJA, Viviana (intervjuvanec). Namesto plastenke odprite pipo. Nika. 7. jul. 2010, št. 189, str. 11-13. ISSN 1581-8438. [COBISS.SI-ID 6355577]
1473. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Narava nas (še) razvaja. Večer. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2010, letn. 66, št. 72(19.900), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6257017]
1474. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEDVED CVIKL, Barbara. Negotovost napovedi pridelka koruze (Zea mays L.) v severovzhodni Sloveniji z dinamičnim modelom WOFOST = Uncertainties in simulation of maize yield in nosrth-eastern Slovenia with dynamic crop model WOFOST. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2010 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010. Str. 333-339. ISBN 978-961-90884-6-3. [COBISS.SI-ID 6507897]
1475. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Nizkoogljičnost je mogoče tržiti : [intervjuvanka] Lučka Kajfež Bogataj. Finance. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2010, št. 211, str. 22. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 6470009]
1476. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novi oblaki : Novi kandidat za vnos v atlas oblakov : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2010, leto 9, št. 5, str. 32-33. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6235769]
1477. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŽARNIĆ, Roko (intervjuvanec), KOMAT, Anton (intervjuvanec). Nujno bo podnebno varno prostorsko načrtovanje. Delo. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2010, leto 9, št. 265, str. 34, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6477177]
1478. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Obilneje in pogosteje?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 30. sept. 2010, leto 9, št. 36, str. 30. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6418041]
1479. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Očem nevidno ne šteje?. Le monde diplomatique : v slovenščini. mar. 2010, leto 6, št. 55, str. 30. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 6248825]
1480. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Odgovorni turizem in okolje : vabljeno predavanje v okviru Mreže za kakovost Turistice, Portorož, 30. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6496889]
1481. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ognjeniki in podnebje : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 6. maj 2010, leto 9, št. 18, str. 32. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6288505]
1482. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolje se spreminja, mi (žal) ne. Večer. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2010, letn. 66, št. 277(20.105), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6496633]
1483. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okoljska vzgoja : Osnovna šola na Slovenskem 2010, 21. republiško srečanjem Bled, 8. in. 9. april 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6269561]
1484. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pametneje in bolje, ampak kdaj?. Večer. [Tiskana izd.]. 20. sept. 2010, letn. 66, št. 218(20.046), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6401913]
1485. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Physical impact of global warming on the region's climate, weather and threats of sea-level rise : 33rd Session of IFAD's governing council side event 3: Adapting management of water resources to climate change in the Near East, North Africa (NENA) and Central and Eastern Europe (CEN) IFAD, Rome, 18. february 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6239865]
1486. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet which doesn't grow : obstacle for expansion, challenge for the development = Planet, ki ne raste : ovira za rast, izziv za razvoj. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LESKOVEC, Jožef (ur.). Miroljubni in trajnostni dialog po sebičnem Prometeju = Peaceful and sustainable dialogue after selfish Prometheus. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 6474873]
1487. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet, ki ne raste - ovira ali izziv za razvoj?. V: 17. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 3. in 4. junij 2010. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2010. Str. 85-98. ISBN 978-961-6593-13-7. [COBISS.SI-ID 6316409]
1488. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podcenjeno = Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 10. jun. 2010, leto 9, št. 23, str. 32. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6322553]
1489. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebna diagnoza: nam ostane le še prilagajanje? : predavanje na Višji strokovni šoli Biotehniški center Naklo, 1. feb. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6232953]
1490. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebna recesija. Večer. [Tiskana izd.]. 13. dec. 2010, letn. 66, št. 289(20.117), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6521721]
1491. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : predavanje za Društvo za tretje življensko obdobje Sevnica, 14. december 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6520697]
1492. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe : Ugriznimo v znanost, RTV Slovenija, 1. program, 2. november 2010. Ljubljana: RTV Slovenija, 2010. http://tvslo.si/predvajaj/podnebne-spremembe/ava2.86599278/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36800. [COBISS.SI-ID 6466169]
1493. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe in naš odnos do okolja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 7. dec. 2010. [COBISS.SI-ID 6522233]
1494. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in oceani : Dan odprtih vrat Morske biološke postaje Piran ob svetovnem dnevu oceanov in 50-obletnici Medvladne oceanografske komisije UNESCO, Piran, 4.6.2010. Piran, 2010. [COBISS.SI-ID 6316921]
1495. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in trajnostni razvoj. Sedanje stanje, naovedi, možni ukrepi : Delovni posvet: Okoljsko učinkovita državna uprava (OUDU) Slovenija znižuje CO2, Ljubljana, 2. nov. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6470265]
1496. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so tu - kako naprej? : predavanje za Društvo za varstvo okola Bled, Bled, 22.9.2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6419065]
1497. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe: stanje, napovedi in možni ukrepi : 9. konferenca Poslovna logistika 2010, 23. in 24. sept. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6403193]
1498. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Posebna diagnoza: naj se prilagodi, kdor se more! : predavanje za Društvo biologov Slovenije, Ljubljana, Biološko središče, 19. jan. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6229113]
1499. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Povezave med podnebnimi spremembami in naravnimi nesrečami : Dan predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, Celje, 30. jan. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6233465]
1500. DOLINAR, Mojca, VIDRIH, Boris, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEDVED, Sašo. Predicted changes in energy demands for heating and cooling due to climate change. V: DUNKEL, Zoltán (ur.), TOULIOS, Leonidas G. (ur.). Bio-, agro, and urban climatology. [Fourth EMS Annual Meeting, 26 and 30 September 2004, Nice, France]. Amsterdam: Elsevier, 2010. Vol. 35, no. 1-2, str. 100-106. Physics and chemistry of the Earth, Vol. 35, Iss. 1-2. ISSN 1474-7065. http://dx.doi.org/10.1016/j.pce.2010.03.003, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36283, DOI: 10.1016/j.pce.2010.03.003. [COBISS.SI-ID 6269049]
1501. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), DRUŠKOVIČ, Miloš (intervjuvanec), VRHOVŠEK, Danijel (intervjuvanec), VOVK, Ana (intervjuvanec). Predstavitev prve učne rastlinske čistilne naprave v Mandrožah : Val 202, Radio Slovenija 2, 13.10.2010. 2010. [15 min.]. [COBISS.SI-ID 27674841]
1502. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prepletenosti. Večer. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2010, letn. 66, št. 60(19.888), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6249081]
1503. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Priključiti ali potrpeti?. Večer. [Tiskana izd.]. 12. jul. 2010, letn. 66, št. 158(19.986), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6354041]
1504. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje na podnebne spremembe. V: AUGUŠTIN, Vladimir (ur.). Čebelarski zbornik, Celje, 2010 : [zbornik XXXIII. državnega čebelarskega posveta]. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2010. Str. 31-42. ISBN 978-961-6516-31-0. [COBISS.SI-ID 6253433]
1505. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Promet se ne da. Večer. [Tiskana izd.]. 3. maj 2010, letn. 66, št. 99(19.927), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6285177]
1506. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Skeptiki. Varčujem z energijo : svetovalec. november/december 2010, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 6477433]
1507. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Skupaj nad smeti. Večer. [Tiskana izd.]. 12. apr. 2010, letn. 66, št. 83(19.911), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6271353]
1508. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenian experience and issues for SEE region : Teaching climate change and the United Nation systems, 2nd CEE/SEE Regional Colloquium: Capacity Building on Global Governance and the UN System, Belgrade, 17th-18th May 2010. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 6302841]
1509. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sneg : Uživajmo dokler lahko : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 14. jan. 2010, leto 9, št. 2, str. 27. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6225785]
1510. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Soočanje ljudi s podnebnimi spremembami : 16. slovenski festival znanosti: Dan Jerneja Kopitarja, Ljubljana, 21. sept. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6401145]
1511. ČUFAR, Katarina, PRISLAN, Peter, DE LUIS, Martin, GRIČAR, Jožica, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spatial and temporal variability in tree-ring widths and leaf phenology of beech from different sites in Slovenia. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010. Str. 45. ISBN 978-961-91014-3-8. [COBISS.SI-ID 1825929]
1512. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, POGAČAR, Tjaša, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika. Spremembe agro-klimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih = Trends in agro-climate variables in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 95, št. 1, str. 97-109, ilustr. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MNS5PBOI, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=55871. [COBISS.SI-ID 6266489]
1513. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Spremljanje suše v Sloveniji in jugovzhodni Evropi = Monitoring drought in Slovenia and south-eastern Europe. V: KOCJAN AČKO, Darja (ur.), ČEH, Barbara (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2010 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2010 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [2. in 3. december] 2010. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2010. Str. 291-298. ISBN 978-961-90884-6-3. [COBISS.SI-ID 6506873]
1514. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Time to act. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English. June 2010, vol. 7, no. 129, str. 29. ISSN 1581-6389. [COBISS.SI-ID 6322041]
1515. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trajnostni razvoj brez konsenza. Večer. [Tiskana izd.]. 6. sep. 2010, letn. 66, št. 206(20.034), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6388601]
1516. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Tretja svetovna vojna bo vremenska : hudi časi klimatologov. Jana. 2. mar. 2010, letn. 38, št. 9, str. 12-14. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6244217]
1517. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Turistična kilovatna ura : Lučka Kajfež Bogataj. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. november/december 2010, letn. 14, št. 104, str. 4-5. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 6503289]
1518. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Turizem v primežu gospodarske in podnebne krize = Tourism confronted with economic and climate crisis. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 36-41, ilustr. ISBN 978-961-6469-50-0. [COBISS.SI-ID 6451833]
1519. ANŽIČ, Miha. Umetno zasneževanje smučišč in posledice v kmetijstvu : diplomski projekt = Artificial snowing of ski resorts and effects on agriculture : B. Sc. thesis. Ljubljana: [M. Anžič], 2010. VI, 16 f., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomski projekt univerzitetnega študija - 1. stopnja Agronomija, 14. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_anzic_miha.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=970. [COBISS.SI-ID 6463865]
1520. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Uspešna smetarska zgodba? : Neprijetna resnica. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 8. apr. 2010, leto 9, št. 12, str. 36. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6268793]
1521. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. V imenu konkurenčnosti. Večer. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2010, letn. 66, št. 265(20.093), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6477689]
1522. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. V tretje gre rado. Večer. [Tiskana izd.]. 18. okt. 2010, letn. 66, št. 242(20.070), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6451321]
1523. STERŽE, Jana (avtor, ilustrator). Varstvo okolja. Celje: Fit media, 2010. 176 str., ilustr. Zbirka Zelena Slovenija. ISBN 978-961-6283-41-0. [COBISS.SI-ID 253506816]
1524. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Več vemo, boljše bo. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 18. nov. 2010, leto 9, št. 43, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6481529]
1525. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Viri življenskih radosti. Večer. [Tiskana izd.]. 2. nov. 2010, letn. 66, št. 254(20.082), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6469241]
1526. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Virtual water and virtual carbon : Challenge:Future 2009-2010/finals, Bled, Slovenia, May 14-18, 2010. Bled, 2010. [COBISS.SI-ID 6303097]
1527. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Virtual water, virtual carbon. V: KODRIN, Andreja (ur.). The future book : challenge:future 2009/2010. Amsterdam: Third Millenium Knowledge; Ljubljana: TMK Lab, 2010. Str. 22, 24, 26. ISBN 978-961-269-285-8. [COBISS.SI-ID 6403705]
1528. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Virtualna voda : [sodelovanje v oddaji] Tednik, 13. sept. 2010. Ljubljana: RTV Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 6395257]
1529. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Virtualna voda in spremembe v okolju : strokovni posvet s strokovnim svetom Sklada Si.voda "Odgovorna raba vode za blaginjo človeštva", Ljubljana, 17. jun. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6355833]
1530. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vizija brez dejanj, dejanja brez vizije. Večer. [Tiskana izd.]. 18. jan. 2010, letn. 66, št. 13(19.841), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6228345]
1531. GLOBEVNIK, Lidija (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), ZALAZNIK, Maja (diskutant), PLUT, Dušan (diskutant). Voda in naše prilagoditve na podnebne spremembe : zelena okrogla miza, Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 17. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6249849]
1532. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda na katero ne (po)mislimo. Varčujem z energijo : svetovalec. jul.-avg. 2010, letn. 5, št. 20, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 6354553]
1533. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda si in v vodo se povrneš. Mag. 22. mar. 2010, letn. 16, št. 11, str. 62, fotografija. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 6252921]
1534. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vpliv podnebnih sprememb na razmere na Pohorju in v dolini. Mariborski utrip. 1. okt. 2010, str. 5. ISSN 1855-7937. [COBISS.SI-ID 6433401]
1535. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv podnebnih sprememb na zavarovalnice = Impact of climate change on insurance companies. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2010, št. 24, str. 193-199. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 6474617]
1536. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Katastrofalni september. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2010, letn. 21, št. 10, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6418553]
1537. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Kilav vremenski začetek koledarskega poletja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul.-avg. 2010, letn. 21, št. 7-8, str. 33. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6355065]
1538. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Končno bela zima. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2010, letn. 21, št. 1, str. 27. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6211193]
1539. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Majski vremenski preobrati. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2010, letn. 21, št. 6, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6315641]
1540. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Muhasti april. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2010, letn. 21, št. 5, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6284921]
1541. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : November. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2010, letn. 21, št. 12, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6503033]
1542. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Po toplem začetku v mrzlo zimo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2010, letn. 21, št. 2, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6233977]
1543. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Poletje v znamenju vročine ter neurij. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2010, letn. 21, št. 9, str. 28-29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6379641]
1544. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Prebujanje pomladi in pozeba. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2010, letn. 21, št. 4, str. 33. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6261881]
1545. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Rdeči oktober. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2010, letn. 21, št. 11, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6469753]
1546. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Vztrajna snežna odeja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2010, letn. 21, št. 3, str. 28-29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6241401]
1547. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vreme in počutje : zemlja je ena sama. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 28. sept. 2010, str. 29 (priloga razvedrilo). ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 6417785]
1548. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. " Vreme moramo vzeti resno". Prijatelji Radia Ognjišče. maj 2010, str. 34-35. ISSN 1408-7944. [COBISS.SI-ID 6316153]
1549. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Vreme ubije več ljudi kot vojne in terorizem!. Ljubljana: Komentar, Šouvizija, 18. jan. 2010. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36779. [COBISS.SI-ID 6234233]
1550. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenski stroj v višji predstavi. Večer. [Tiskana izd.]. 4. okt. 2010, letn. 66, št. 230(20.058), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6419833]
1551. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vroče poletje : gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, Oddaja Odmevi, 14. jul. 2010. http://tvslo.si/predvajaj/#ava2.76011778, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36787. [COBISS.SI-ID 6362489]
1552. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vrtimo se v začaranem krogu!. Delo. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2010, leto 9, št. 49, str. 18. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6509945]
1553. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vsaj petkrat preveč. Večer. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2010, letn. 66, št. 135(19.963), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6322297]
1554. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vsako dejanje šteje! : IBM forum 2010: Planet postaja modrejši! Portorož, 7. in 8. apr. 2010. Portorož, 2010. [COBISS.SI-ID 6270073]
1555. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vse je povezano z vsem. Večer. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2019, letn. 66, št. 188(20.016), str. 2, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6361977]
1556. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Water challenge : Bled strategic forum: Global outlook for the next decade, 29-30 August 2010, Bled, Slovenia. 2010. [COBISS.SI-ID 6377849]
1557. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Worst case climate change: can civilization cope? : Learning from the futures, Olomouc, Sept 6-8, 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6392441]
1558. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Za krajo kaznovana, za onesnaževanje ne : o dvoličnosti EU. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2010, št. 54, str. 3, ilustr. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 6253177]
1559. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zanimivo branje. Večer. [Tiskana izd.]. 28. jun. 2010, letn. 66, št. 146(19.974), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6354297]
1560. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zelene lokalne volitve. Večer. [Tiskana izd.]. 23. avg. 2010, letn. 66, št. 194(20.022), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6377081]
1561. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleni turizem: od retorike do dejanj : 13. slovenski turistični forum "Konkurenčnost in trajnostni razvoj v turizmu", 9.-10. december 2010, Dolenjske Toplice. 2010. [COBISS.SI-ID 6518137]
1562. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zgodovina se ponavlja. Večer. [Tiskana izd.]. 1. mar. 2010, letn. 66, št. 48(19.876), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6240889]
1563. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s podnebnimi spremembami : 12. srečanje turističnih kmetij Slovenije, Semič, 23. mar. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6253689]
1564. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s podnebnimi spremembami : II. gimnazija Maribor: Pomlad na Drugi, Maribor, 31. mar. 2010. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 6269817]
1565. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s podnebnimi spremembami : predavanje na Višji strokovni šoli Doba, 6. jan. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 6233209]


2011

1566. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Agrometeorologija. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 10. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7109753]
1567. POLJANEC, Nejc. Analiza intenzivnosti padavin v Sloveniji : diplomsko delo = Analysis intensity of precipitation in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [N. Poljanec], 2011. XI, 44 f., [9] f. pril., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 589. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_poljanec_nejc.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=1051. [COBISS.SI-ID 6931833]
1568. ČREPINŠEK, Zalika, TAVČAR, Andreja, KRALJ, Tomaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961-2009 = Precipitation analysis of the wider area of the Triglav national park for the period 1961-2009. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 97, št. 3, str. 295-304. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/september2011/15crepinsek.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JDFYFITQ, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17675. [COBISS.SI-ID 6869625]
1569. KURNIK, Blaž, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessing droughts in Europe using standardised precipitation index (SPI) and regional climate models (RCMs) : Elektronski vir. V: European Geoscience Union, General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03-08 April 2011. Vienna: European Geoscience Union, 2011. Str. 7416-2. Geophysical Research Abstracts, vol. 13. ISSN 1607-7962. http://meetings.copernicus.org/egu2011/home.html. [COBISS.SI-ID 6706297]
1570. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Atmosfera. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 44. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7110009]
1571. BOHANEC, Borut (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), JERMAN-BLAŽIČ, Borka (intervjuvanec), GAMS, Matjaž (intervjuvanec), GOMBOC, Andreja (intervjuvanec). Bomo živeli v pametnih hišah in v oblačilih imeli računalnik? : obeti znanosti v letu in desetletju - 2. : [zapisala] Silvestra Rogelj Petrič. Delo. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2011, letn. 53, št. 10, str. 24. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6552953]
1572. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Burja. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 126-127, ilustr. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7110265]
1573. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ciklon. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 151. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7110521]
1574. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change as a problem of national and international security rather than an environmental issue : Astana Ministerial Conference 2011, September 23, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6828153]
1575. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate variability and change : International roundtable on transboundary waters management. Petersberg phase II / Athens Declaration Process. Protection and suistainable use of trans-boundary waters in South East Europe. Zagreb, 15-16 December 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6930553]
1576. KURNIK, Blaž, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Correcting monthly precipitation in 8 regional climate models over Europe. V: European conference on applications of meteorology. EMS Annual meeting, Berlin, Germany, 12-16 September 2011. [S.l.: European Meteorological Society, 2011]. http://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2011/EMS2011-156.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36822. [COBISS.SI-ID 6847353]
1577. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas je za prilagajanje na podnebne spremembe = It is time to adapt to climate change. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.), VERBIČ, Jože (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 20th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] "Zadravec-Erjavec Days", Radenci, 10. in 11. november 2011. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 2011. Str. 13-24. ISBN 978-961-90951-7-1. [COBISS.SI-ID 6884217]
1578. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Domača poraba snovi. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. feb. 2011, letn. 22, št. 2. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6573945]
1579. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Drobljenje ekosistemov. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2011, letn. 22, št. 10, str. [1], portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6834809]
1580. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Grehi zavržene hrane. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. mar. 2011, letn. 22, št. 3. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6605433]
1581. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Hrana : Polovico več hrane do leta 2030. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2011, letn. 22, št. 11, str. [1], portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6877305]
1582. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Ključna sporočila. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. apr. 2011, letn. 22, št. 4. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6629497]
1583. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Nalepke. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2011, letn. 22, št. 9, str. 1, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6788217]
1584. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Naša (ne)samooskrba. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul.- avg. 2011, letn. 22, št. 7-8, str. 1. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6729593]
1585. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Vir ali odpadek?. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2011, letn. 22, št. 5, str. 18. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6658169]
1586. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Zelena delovna mesta. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2011, letn. 22, št. 6, str. 1. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6689657]
1587. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel : Zelena energija. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Vrtnine : priloga. jan. 2011, letn. 22, št. 1. ISSN 0353-5711, ISSN 1581-8799. [COBISS.SI-ID 6535545]
1588. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Eko misel: Hrana : Dolga pot od vilic do vilic. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2011, letn. 22, št. 12, str. [1], portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6912889]
1589. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. En dan ni dovolj. Večer. [Tiskana izd.]. 18. apr. 2011, letn. 67, št. 90(20.222), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6650233]
1590. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Energetska oskrba in ogljična nevtralnost : CIPRA: Letna strokovna konferenca 2011: Alpe na poti k energetski trajnosti, Bovec, 16. september 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6827897]
1591. ZRIMŠEK, Barbara. Energija prihodnosti. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, RTV, 2011. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6964089]
1592. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Environmental futures of polar and alpine regions. V: GUNDE-CIMERMAN, Nina (ur.), ZALAR, Polona (ur.), KOGEJ, Tina (ur.). PAM 2011 : Program & Abstracts. 4th International Conference on Polar and Alpine Microbiology, Ljubljana, 4th - 8th september 2011. [Ljubljana: S.n., 2011]. Str. 38. [COBISS.SI-ID 6799481]
1593. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, KRALJ, Tomaž, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. EuroGEOS model upravljanja s sušami. V: ZORN, Matija (ur.), et al. Neodgovorna odgovornost. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 143-149, ilustr. Knjižna zbirka Naravne nesreče, 2. ISBN 978-961-254-256-6. ISSN 1855-8879. [COBISS.SI-ID 6626425]
1594. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fen. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 299. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7110777]
1595. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Fronta. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 151. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7111033]
1596. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Glasno, nedvoumno in odklonilno. Večer. [Tiskana izd.]. 12. sep. 2011, letn. 67, št. 211(20.342), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6798457]
1597. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Hidrometeorološki zavod RS. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 415. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7111289]
1598. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), LOBNIK, Franc (intervjuvanec), RASPOR, Peter (intervjuvanec), KUHAR, Aleš (intervjuvanec), JEŽ, Boris (intervjuvanec), ERJAVEC, Emil (intervjuvanec). Hrana in globalizacija : v objektivu. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 22. jan. 2011. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 6571129]
1599. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Idealnega ni. Večer. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2011, letn. 67, št. 66(20.198), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6623865]
1600. KAJTNA, Boštjan. Inovativni pristopi v zavarovalništvu za blaženje posledic podnebnih sprememb : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kajtna], 2011. IV, 84, 3 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kajtna4256.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15195. [COBISS.SI-ID 20144870]
1601. CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Integrated drought monitoring approach: bringing diverse information into comprehensive drought monitoring system : AGU Fall Meeting 2001, San Francisco, California, USA, 5-9 December 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6924153]
1602. CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Interoperability in drought monitoring. V: 11th International multidisciplinary scientific geoconference : SGEM 2011 : modern management of mine producing, geology and environmental protection 20-25 June 2011, Bulgaria : conference proceedings. Sofia: SGEM, cop. 2011. Str. 449-456, ilustr. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ..., 2011. ISSN 1314-2704. [COBISS.SI-ID 6707321]
1603. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Izjemno suh november. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2011, letn. 22, št. 12, str. 25, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6913145]
1604. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj napisati v predvolilne programe. Večer. [Tiskana izd.]. 29. avg. 2011, letn. 67, št. 199(20.330), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6776185]
1605. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako delovati za omilitev posledic podnebnih sprememb : FIJET Academy: Inovacije v zelenem turizmu, Akademija za mlade turistične novinarje, Portorož, 27. maj do 3. junij 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6680441]
1606. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako podnebje vpliva na gospodarstvo? : Zelena delovna mesta - realnost ali utopija, strokovna konferenca v okviru sejma Narava in zdravje, Ljubljana, 7. oktober 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6846329]
1607. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kakšno naravo bomo zapustili bodočim rodovom? : naš pogovor. Vzajemna. maj 2011, št. 5, str. 16-19. ISSN 1580-4925. [COBISS.SI-ID 6669177]
1608. GREGORČIČ, Marta, HANŽEK, Matjaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KREFT, Lev, MURN, Ana, PLUT, Dušan, STANOVNIK, Tine, ŠKOLČ, Jožef, TRONTELJ, Jože, KAPŠ, Darja (urednik). Kam po krizi? : premišljanja o prihodnosti. Ljubljana: Kabinet predsednika Vlade RS: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2011. 77 str. ISBN 978-961-6554-24-4. [COBISS.SI-ID 255531776]
1609. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kateri E nam bo krojil prihodnost?. Večer. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2011, letn. 67, št. 7(20.139), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6551161]
1610. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kimanje se hitro konča pri strateških odločitvah : intervju s predsednico Sveta za trajnostni razvoj dr. Lučko Kajfež Bogataj. Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko. avg. 2011, št. 61, str. 36-37. ISSN 1855-4849. [COBISS.SI-ID 6776441]
1611. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatologija. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 552. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7111545]
1612. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatski podatki. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 552-553. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7111801]
1613. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Krivci : zakaj so podnebna pogajanja v slepi ulici?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 8. dec. 2011, leto 10, št. 38, str. 30-31. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6926457]
1614. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kriza merjenja. Večer. [Tiskana izd.]. 30. maj 2011, letn. 67, št. 123(20.254), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6678905]
1615. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kumare in kalčki. Večer. [Tiskana izd.]. 13. jun. 2011, letn. 67, št. 135(20.266), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6702457]
1616. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Lekcije preteklega leta. Večer. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2011, letn. 67, št. 19(20.151), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6571385]
1617. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Letališka meteorološka služba. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 702. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7112057]
1618. POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. LINGRA: model za simulacijo rasti in pridelka travne ruše = LINGRA: Grass growth and yield simulation model. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 97, št. 3, str. 319-327. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/september2011/18pogacar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0V8AZXX1, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17673. [COBISS.SI-ID 6869113]
1619. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ljudje ščitimo tisto, kar imamo radi. Večer. [Tiskana izd.]. 1. avg. 2011, letn. 67, št. 176(20.307), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6760569]
1620. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Medopravilnost na področju spremljanja stanja suš = Interoperability in drought monitoring. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 55, št. 1, str. 70-86, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6SJPSJ7S, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=55841. [COBISS.SI-ID 6634361]
1621. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Megla. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 789-790. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7112313]
1622. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meje našega planeta in podnebne spremembe: smo varno mejo že presegli? : cikel predavanj ob Mednarodnem letu gozdov 2011, Ljubljana, Prirodoslovni muzej, 5. maj 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6669945]
1623. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meje našega planeta in podnebne spremembe: smo varno mejo že presegli? : [Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja Cikel predavanj v mednarodnem letu gozdov 2011 - Ljubljana]. VideoLectures.net : exchange ideas & share knowledge. 2. jun. 2011. http://videolectures.net/pms2011_kajfez_bogataj_mnp/. [COBISS.SI-ID 991989]
1624. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), POTOKAR, Danilo (intervjuvanec). Meso nas zastruplja : masovna pridelava mesa nevarno onesnažuje okolje. Jana. 5. jul. 2011, letn. 39, št. 27, str. 5-6. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6732665]
1625. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorologija. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 804-805. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7112569]
1626. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorološka postaja. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 805. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7112825]
1627. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Minuta za okolje. Večer. [Tiskana izd.]. 4. apr. 2011, letn. 67, št. 78(20.210), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6631033]
1628. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mnenja in dejstva : v demokratičnem svetu ima vsakdo pravico do svojega mnenja, ne pa tudi pravice do svojih dejstev. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2011, leto 10, št. 17, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6654841]
1629. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Moja prva zaposlitev. Aktiv.si. april 2011, letn. 3, št. 4, str. 17. ISSN 1855-6876. [COBISS.SI-ID 6650489]
1630. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Na kredit kupljena brezmejnost. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 17. feb. 2011, leto 10, št. 7, str. 26. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6590585]
1631. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Na silo s podnebnim zakonom ne gre. Pravna praksa : PP. 20. jan. 2011, letn. 30, št. 2, str. 3, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11294033]
1632. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Naj se zmenijo, če se morejo. Večer. [Tiskana izd.]. 28. nov. 2011, letn. 67, št. 275(20.406), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6904953]
1633. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Narava v primežu človeka : podnebne spremembe in ostali stresi : predavanje za Planinsko društvo Gornji Grad, Gornji Grad, 14. jan. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6575481]
1634. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Naravne katastrofe nas ne streznijo". 7D. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2011, let. 60, št. 3, str. 14-17. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 6562681]
1635. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Ne pomaga delovati le lokalno. Potreben je globalni pritisk.". Katedra : študentski list. jan./feb. 2011, letn. 6, št. 1/2, str. 6-9, portret. ISSN 0022-9296. [COBISS.SI-ID 6559097]
1636. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Neločljiva dvojčka : voda in energija - "watergy". Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 7. apr. 2011, leto 10, št. 14, str. 26. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6637177]
1637. MOGIL, H. Michael, LEVINE, Barbara G. Nevarno vreme. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 64 str., ilustr. Zbirka Pustolovec. ISBN 978-961-01-1473-4. [COBISS.SI-ID 253285888]
1638. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Ni poti nazaj". 7D. [Tiskana izd.]. 21. sep. 2011, let. 60, št. 38, str. 20-22. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 6822009]
1639. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novoletne želje. Večer. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2011, letn. 67, št. 299(20.430), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6939001]
1640. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ob rojstvu 7 miljardnega Zemljana : oddaja Eppur si muove - In vendar se vrti, Radio A1, 31.10.2011 = [oddajo vodila Rajka Pervanje]. Ljubljana, 2011. http://tvslo.si/predvajaj/#ava2.119767938, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36824. [COBISS.SI-ID 6873977]
1641. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), POTOKAR, Danilo (intervjuvanec). Običajna jesen?. Jana. 6. sep. 2011, letn. 39, št. 36, str. 16-18. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6798969]
1642. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Od črne k zeleni. Večer. [Tiskana izd.]. 9. maj 2011, letn. 67, št. 111(20.242), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6673017]
1643. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolje in zdravje v luči trajnostnega razvoja : 1. nacionalno srečanje Okolje in zdravje, Bled, 26. oktober 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6874489]
1644. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolje v gospodarstvu : [nagovor v okviru Panela 1: Okolje v gospodarstvu ali odpadki kot poslovna priložnost] Druga Eko konferenca Zemljo so nam posodili otroci, Ljubljana, Društvo Planet Zemlja, 21. in 2. april 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6669433]
1645. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ozonska zgodba o (ne)uspehu. Večer. [Tiskana izd.]. 10. okt. 2011, letn. 67, št. 235(20.366), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6845561]
1646. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Padavine. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 970. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7113081]
1647. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet which doesn't grow: obstacle for expansion, challenge for the development. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Humanity after selfish Prometheus : chances of dialogue and ethics in a technicized world. Zürich; Münster: Lit, 2011. Str. 51-62. Theologie Ost-West, Bd 15. ISBN 978-3-643-90075-3. [COBISS.SI-ID 6826105]
1648. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Plaz. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1029-1030. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7113337]
1649. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Po prazniku. Večer. [Tiskana izd.]. 4. jul. 2011, letn. 67, št. 152(20.283), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6737273]
1650. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1042-1043. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7113593]
1651. KRANJC, Andrej (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebna konferenca brez rezultatov. Kaj zdaj? : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1. Ljubljana: Radio Slovenija 1, 13. dec. 2011. http://tvslo.si/#ava2.123193922, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36827. [COBISS.SI-ID 6933881]
1652. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1043. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7113849]
1653. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : [strokovna predstavitev teme in pogovor s predavateljico] Izobraževanje za osnovnošolske in srednješolske učitelje o globalnem učenju s poudarkom na problematiki podnebnih sprememb; organizator posvetovanja Karitas; TŠC Kranj, 6. apr. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6638201]
1654. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in sušna tveganja = Climate changes and drought risk. V: VOLFAND, Jože. Upravljanje voda v Sloveniji = Water management in Slovenia. Celje: Fit media, 2011. Str. 68-75. Zbirka Zelena Slovenija. ISBN 978-961-6283-44-1. [COBISS.SI-ID 6826617]
1655. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe ogrožajo življenje na našem planetu : pogovor z Lučko Kajfež Bogataj ob nedavni konferenci Združenih narodov v Durbanu. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2011, leto 67, št. 303, str. 19, ilustr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 6938745]
1656. BATAGELJ, Marjan (intervjuvanec), BOGATAJ, Janez (intervjuvanec), BOSSMAN, Peter (intervjuvanec), BREZOVEC, Aleksandra (intervjuvanec), BULC, Drago (intervjuvanec), CVIKL, Helena (intervjuvanec), DRAPAL, Andrej (intervjuvanec), FAJFAR, Janez (intervjuvanec), GOJČIČ, Slavka (intervjuvanec), JANKOVIĆ, Zoran (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KLINE, Miro (intervjuvanec), LEBE, Sonja Sibila (intervjuvanec), MELE, Simona (intervjuvanec), MIHALIČ, Tanja (intervjuvanec), PIRC, Antonija (intervjuvanec), POČIVALŠEK, Zdravko (intervjuvanec), ROŠ, Ana (intervjuvanec), ŠPEC, Jana (intervjuvanec), VESENJAK, Peter (intervjuvanec). Pogled v prihodnost : 20-letnica : [intervjuvanci] Marjan Batagelj ... [et al.]. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. 2011, letn. 15, št. 106, str. 26-30. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 6787961]
1657. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pomen naravoslovnega znanja v sodobnem svetu : (za varno upravljanje s planetom) : (predstavitev PowerPoint). V: KRANJC, Andrej (ur.). Posvet o poučevanju naravoslovja, SAZU, 16. decembra 2009. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011. [14] str., ilustr. Zbirka Znanje kot vrednota, 1. ISBN 978-961-268-012-1. http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-139-0.pdf. [COBISS.SI-ID 46066477]
1658. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Postajam dežela s tropskimi nočmi?. Jana. 2. avg. 2011, letn. 39, št. 31, str. 14-16. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6760313]
1659. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prava cena elektrike iz premoga. Večer. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2011, letn. 67, št. 287(20.418), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6927737]
1660. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Prehranska oskrba in globalno segrevanje. Ljubljana: Radio Slovenija, prvi program, oddaja Intelekta, 5. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 6758009]
1661. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Premišljeno ukrepanje prinaša takojšnje koristi. Delo. [Tiskana izd.]. 16. maj 2011, leto 11, str. 33 (priloga p&d). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6673273]
1662. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prepolna miza : energijska lahkomiselnost zavržene hrane. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 10. mar. 2011, leto 10, št. 10, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6615673]
1663. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Preseganje mej našega planeta: omejevanje naše rasti ali sprememba modela razvoja? ; Elektronski vir. V: Izvlečki konference "Uvajanje načel in vrednot trajnostnega razvoja v višjem šolstvu" : Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 23. 6. 2011. Novo mesto: Višja strokovna šola - Grm, 2011. Str. 2. [COBISS.SI-ID 6706809]
1664. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej. Projekt EuroGEOSS - spremljanje suš = The EuroGEOSS project - drought monitoring. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2011, št. 25, str. 190-195. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 6852729]
1665. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razkosavanje. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 15. sep. 2011, leto 10, št. 32, str. 34-35. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6806393]
1666. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razprave - Papers. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1201. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7114105]
1667. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), VINTAR MALLY, Katja. Razviti svet poslati na dieto : kje smo, kam gremo. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 4. jun. 2011, str. 2. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 6690425]
1668. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razvoj trajnostne energetike v luči podnebnih sprememb : Simpozij Trajnostna energija: doseganje energetskih in podnebnih ciljev s pomočjo mehanizmov teritorialnega sodelovanja, Ptuj, 13. april 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6643321]
1669. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Rekordi. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 11. avg. 2011, leto 10, št. 29, str. 34-35. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6763897]
1670. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Rekordno leto tornadov!. Jana. 14. jun. 2011, letn. 39, št. 24, str. 5-6. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6732921]
1671. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KVAC, Barbara (intervjuvanec). Reševanje planeta : gostji v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, Oddaja Odmevi, 13. dec. 2011. http://tvslo.si/#ava2.123203571, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36828. [COBISS.SI-ID 6934137]
1672. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Revni ljudje - revnejše okolje. Večer. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2011, letn. 67, št. 54(20.186), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6611321]
1673. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Revolucija zdravega razuma. Večer. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2011, letn. 67, št. 31(20.163), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6579833]
1674. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Role of agricultural logistic in climate change mitigation and adaptation. V: LISEC, Andrej (ur.). Proceedings. V. International Conference on Agricultural Logistics, Novo mesto, Slovenia, 20. - 21. 11. 2011. Celje: Fakulteta za logistiko, 2011. Str. 1-9. ISBN 978-961-6562-51-5. [COBISS.SI-ID 6861689]
1675. POTOČNIK, Janez, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠUŠTERŠIČ, Janez, BILOSLAVO, Roberto. Round table with policy makers : [at the MIC 2011: Management International Conference "Managing sustainability?", Portorož, 25. November 2011]. 2011. [COBISS.SI-ID 6904185]
1676. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sedem miljard. Večer. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2011, letn. 67, št. 247(20.378), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6863737]
1677. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Simulation of maize yield in changed climate conditions in Slovenia. V: Book of abstracts. [Bratislava]: Slovak Hydrometeorological Institut, 2011. Str. 125-126. [COBISS.SI-ID 6708345]
1678. CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, POGAČAR, Tjaša. The simulation of phenological development in dynamic crop model : The Bayesian comparison of different methods. Agricultural and forest meteorology. [Print ed.]. 2011, vol. 151, issue 1, str. 101-115. ISSN 0168-1923. [COBISS.SI-ID 6502265]
1679. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sinoptična meteorologija. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1306. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7114361]
1680. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slana. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 151. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7114617]
1681. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sneg. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1385, ilustr. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7114873]
1682. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Some facts about the Day before the day after : EMAC 40th Conference, Faculty of Economics, Ljubljana, 24-27 May 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6680185]
1683. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Stališče Slovenskega meteorološkega društva o podnebnih spremembah. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2011, letn. 74, [št.] 1, str. 38-39, ilustr. ISSN 0033-1805. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2L6P37Z1. [COBISS.SI-ID 33014317]
1684. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), HABJAN, Andrej (intervjuvanec). Štajerci na udaru toče. Jana. 28. jun. 2011, letn. 39, št. 26, str. 10-11. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 6733433]
1685. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tekma za prostor. Večer. [Tiskana izd.]. 26. sep. 2011, letn. 67, št. 223(20.354), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6827129]
1686. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Temperatura zraka. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1556. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7115129]
1687. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 30. jun. 2011, leto 10, št. 26, str. 20. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6733945]
1688. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toča. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1569-1570. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7115385]
1689. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tornado. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 9. jun. 2011, leto 10, št. 23, str. 26. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6692985]
1690. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ujma. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1628. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7115897]
1691. CEGLAR, Andrej. Uporaba dinamičnega simulacijskega modela rasti in razvoja rastlin za napovedovanje količine pridelka v spremenjenih podnebnih razmerah : doktorska disertacija = The use of dynamic crop model for simulation of plant growth and development for prediction of crop yield in changed climate conditions : Doctoral Dissertation. Ljubljana: [A. Ceglar], 2011. XXIII, 185 f., [28] f. pril., graf. prikazi, tabele, ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Doktorske disertacije. [COBISS.SI-ID 6652025]
1692. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Več energije - več vode. Varčujem z energijo : svetovalec. april 2011, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 6668921]
1693. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Veter. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1685. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7116153]
1694. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda ne bo slovenska nafta. Finance, Weekend : redna priloga časnika Finance. [Tiskana izd.]. 16. sep. 2011, leto 10, št. 180/3585. ISSN 1318-1548, ISSN 2232-4577. [COBISS.SI-ID 6824057]
1695. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1731. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7116409]
1696. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Moker prehod v poletje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul. - avg. 2011, letn. 22, št. 7-8, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6729849]
1697. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Ne svečan, sušec. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2011, letn. 22, št. 3, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6605689]
1698. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Prišla je pomlad. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2011, letn. 22, št. 4, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6629753]
1699. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Sončen maj. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2011, letn. 22, št. 6, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6689913]
1700. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Suša. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2011, letn. 22, št. 5, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6658425]
1701. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Vremenska bilanca. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2011, letn. 22, št. 2, str. 29. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6575737]
1702. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme : Vremensko raznolik prehod v zimo. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2011, letn. 22, št. 1, str. 25. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6535801]
1703. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: julij, avgust. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2011, letn. 22, št. 9, str. 29, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6788473]
1704. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: oktobrska ohladitev. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2011, letn. 22, št. 11, str. 24-25, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6877817]
1705. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vreme: poletni september. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2011, letn. 22, št. 10, str. 25, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6835065]
1706. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenska karta. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1731-1732. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7116665]
1707. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenska napoved. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1732. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7116921]
1708. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vremenske skrajnosti dražijo hrano : gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, Oddaja Odmevi, 11. jan. 2011. [COBISS.SI-ID 6575225]
1709. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vremenski pojavi. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1732. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7117177]
1710. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vzdržen razvoj ali pa razvoja ne bo?. Večer. [Tiskana izd.]. 14. nov. 2011, letn. 67, št. 263(20.394), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6892153]
1711. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. World consumption of natural resources : Regional conference Let's clean the Balkans in one day! Rimske toplice, 15.-17. April 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6650745]
1712. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Worst case climate scenarios : Conference Imagining the worst: foresight, ethics, and extreme climate scenarios, organized by UNESCO and Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana, Bled, 1-3 March 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 6605945]
1713. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, LENARČIČ, Jadran, LAUTAR, Katja, VASLE, Boštjan, KEK, Matjaž, RUŽIĆ, Genovefa. Zaupanje strategijam razvoja s stališča trajnostnega razvoja : okrogla miza Verodostojnost strategij razvoja in zaupanja v dejstva statističnih analiz, modelov in kazalnikov, Brdo, 13. junij 2011; organizator Statistični urad RS - ob izidu publikacije Sloveniji za 20. rojstni dan - slovenski statistiki. 2011. [COBISS.SI-ID 6702969]
1714. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zavržena hrana - energija v smeteh. Večer. [Tiskana izd.]. 21. feb. 2011, letn. 67, št. 42(20.174), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6591353]
1715. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. "Zeleni" turizem. Večer. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2011, letn. 67, št. 188(20.319), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6764153]
1716. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleno. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 27. okt. 2011, leto 10, št. 35, str. 32-34. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6865273]
1717. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleno delo ali ozelenitev dela. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 19. maj 2011, leto 10, št. 20, str. 24. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6674041]
1718. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zgodovina se ponavlja. Večer. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2011, letn. 67, št. 164(20.295), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6760825]
1719. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zloraba zelenega. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2011, leto 10, št. 2, str. 28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 6557561]
1720. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zrak. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1821. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7117433]
1721. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Žled. V: IVANIČ, Martin (ur.). Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. Str. 1867. ISBN 978-961-01-1364-5. [COBISS.SI-ID 7117689]


2012

1722. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). 24. Otoški forum odličnosti. Uspeh : glasilo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. jun. 2012, št. 16, str. 19, ilustr. ISSN 1855-5020. [COBISS.SI-ID 7149177]
1723. KAJTNA, Boštjan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DIMOVSKI, Vlado. Ali se zavarovalnice zavedajo pomena podnebnih sprememb?. V: 19. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 31. maj in 1. junij 2012. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2012. Str. 23-32. ISBN 978-961-6593-29-8. [COBISS.SI-ID 7140985]
1724. KAJTNA, Boštjan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DIMOVSKI, Vlado. Ali se zavarovalnice zavedajo pomena podnebnih sprememb? : predstavljeno na 19. Dnevih slovenskega zavarovalništva, Portorož, 31. maj 2012. ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2012. [COBISS.SI-ID 21054694]
1725. KURNIK, Blaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, JOL, André. Analyzing uncertainties of climate impacts on the water deficit in agriculture soil over Europe. V: European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22 - 27 April 2012. München: European Geosciences Union, 2012. 1 str. Geophysical Research Abstracts, Vol. 14. ISSN 1607-7962. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-7257.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36864. [COBISS.SI-ID 7336057]
1726. CEGLAR, Andrej, VICENTE SERRANO, Sergio M., MEDVED CVIKL, Barbara, MORÁN-TEJEDA, Enrique, LÓPEZ-MORENO, Juan I., GONZÁLEZ HIDALGO, Jose Carlos, CAMARERO, Jesús J., PASHO, Edmond, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessment of multi-scale drought database for multi-disciplinary applications. V: EuroGEOSS : Advancing the vision for GEOSS, Madrid January 25th to 27th 2012. [S. l.: EuroGEOSS, 2012]. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 6994809]
1727. CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, MORAN-TEJEDA, Enrique, VICENTE-SERRANO, Sergio M., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Assessment of multi-scale drought datasets to quantify drought severity and impacts in agriculture: a case study for Slovenia. International journal of spatial data infrastructures research. 2012, vol. 7, str. 464-487, ilustr. ISSN 1725-0463. http://ijsdir.jrc.ec.europa.eu/index.php/ijsdir/article/view/271/308, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36873. [COBISS.SI-ID 7439993]
1728. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Barve jeseni : jesensko vreme. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2012, letn. 23, št. 11, str. 32-33, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7312505]
1729. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change - current state of research in South East Europe : regional conference: Climate change - challenges in South East Europe, Bucharest, Romania, 5-7 Sep. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 7233913]
1730. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change : Dinaric arc parks international conference, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 19-23 November 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 7335033]
1731. KURNIK, Blaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej. Correcting mean and extremes in monthly precipitation from 8 regional climate models over Europe. Climate of the past. [Print ed.]. 2012, vol. 8, no. 2, str. 953-986. ISSN 1814-9324. http://dx.doi.org/10.5194/cpd-8-953-2012, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36369, DOI: 10.5194/cpd-8-953-2012. [COBISS.SI-ID 7109241]
1732. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas za nas. Večer. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2012, letn. 68, št. 77(20.511), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7058809]
1733. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ZGOJZNIK, Urša (intervjuvanec), KOMEL, Dušan (intervjuvanec). Človek in okolje: gon po uničenju?. Dnevnik, Nika. [Tiskana izd.]. 11. jul. 2012, leto 62, št. 158. ISSN 1318-0320, ISSN 1581-8438. [COBISS.SI-ID 7180921]
1734. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Denar ali življenje. Večer. [Tiskana izd.]. 26. nov. 2012, letn. 68, št. 273(20.707), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7351417]
1735. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (urednik, avtor dodatnega besedila), CEGLAR, Andrej (urednik), MEDVED CVIKL, Barbara (urednik, tehnični urednik). Different approaches to drought monitoring - towards EuroGEOSS interoperability model : [workshop publication from International Workshop Different approaches to drought monitoring - towards EuroGEOSS interoperability model, Ljubljana, 23rd - 25th November 2011]. Ljubljana: Biotechnical faculty, Centre for agrometeorology, 2012. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6275-43-9. [COBISS.SI-ID 261943808]
1736. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobiček ali okolje. Večer. [Tiskana izd.]. 23. jul. 2012, letn. 68, št. 168(20.602), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7195001]
1737. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), STOJAN DOLAR, Mojca (intervjuvanec), KLANJŠEK GUNDE, Marta (intervjuvanec), SHECHTMAN, Dan (intervjuvanec), WÜTHRICH, Kurt (intervjuvanec), KROTO, Harold (intervjuvanec), KRIŽAN, Peter (intervjuvanec), ČADEŽ, Andrej (intervjuvanec), HORVAT, Matija (intervjuvanec), OMLADIČ, Matjaž (intervjuvanec), GABERŠČEK, Miran (intervjuvanec), STANOVNIK, Branko (intervjuvanec), KORTNIK, Jože (intervjuvanec), PIRNAT, Klemen (intervjuvanec), PLEVNIK, Matija (intervjuvanec), SAGADIN, Klemen (intervjuvanec), IHAN, Alojz (intervjuvanec), GUBENŠEK, Tomaž (intervjuvanec), PRELOŽNIK, Matjaž (intervjuvanec), LEBAN, Ivan (intervjuvanec), ATANACKOV, Jure (intervjuvanec). Dobra ura z Andrejem. Ljubljana: TV Slovenija 1, 20.12.2012. http://tvslo.si/predvajaj/dobra-ura/ava2.153616098/. [COBISS.SI-ID 5204762]
1738. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobra uredba. Večer. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2012, letn. 68, št. 30(20.464), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6989945]
1739. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dolgotrajni mraz, sneg, dež, suša bodo stalnica vremena. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 17. feb. 2012, leto 65, št. 14, str. 3. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 7010169]
1740. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Doslej smo jo srečno odnesli. Obzornik : glasilo Zavarovalne skupnosti Triglav. 2012, letn. 35, št. 6, str. 12-13. ISSN 1318-2390. [COBISS.SI-ID 7168377]
1741. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought management center for South-eastern Europe: development of sub-continental drought monitoring in South-eastern Europe. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics. 2012, letn. 1, št. 1, str. 25-40, ilustr. ISSN 2241-1224. http://ejournals.lib.auth.gr/seejeog/article/view/908. [COBISS.SI-ID 7088505]
1742. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought Management Centre for Southeastern Europe: development of subcontinental drought monitoring in Southeastern Europe : EUROgeos model. V: KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.), CEGLAR, Andrej (ur.), MEDVED CVIKL, Barbara (ur.). Different approaches to drought monitoring - towards EuroGEOSS interoperability model : [workshop publication from International Workshop Different approaches to drought monitoring - towards EuroGEOSS interoperability model, Ljubljana, 23rd - 25th November 2011]. Ljubljana: Biotechnical faculty, Centre for agrometeorology, 2012. Str. 49-62. ISBN 978-961-6275-43-9. [COBISS.SI-ID 7275385]
1743. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drought monitoring and early warning indicators as tools for climate change adaptation (local, river basin and national). V: Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe, Bratislava, Slovak Hydrometeorological Institute, 5-6 October 2012 : a GWP and WMO initiative. [S. l.]: Global Water Partnership, 2012. Str. [1-43]. http://www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/Presentations/IDMP-Lucka-Kajfez-Bogataj.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=32884. [COBISS.SI-ID 7281785]
1744. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Drugorazredni resorji. Večer. [Tiskana izd.]. 23. jan 2012, letn. 68, št. 18(20.452), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6970745]
1745. SUŠNIK, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekstremne padavine. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2012, letn. 23, št. 12, str. 30-31, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7352697]
1746. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec), OMLADIČ, Luka (intervjuvanec). Geoinženiring in podnebne spremembe : sodelovanje v oddaji Intelekta na Radiu Slovenija 1. Ljubljana: Radio Slovenija 1, 23. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 7297913]
1747. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Globalna okoljska tveganja: zanikanje ali ukrepanje. V: 19. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 31. maj in 1. junij 2012. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2012. Str. 33-41. ISBN 978-961-6593-29-8. [COBISS.SI-ID 7140729]
1748. BIELEK, Pavol, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, et al., KINDLER, Janusz (urednik), THALMEINEROVA, Danka (urednik). Inception report for the GWP CEE part of the WMO/GWP integrated drought management programme : inception report. Bratislava: Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 2012. 83 str., ilustr. ISBN 978-80-88907-80-0. [COBISS.SI-ID 7380089]
1749. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Intenzivne padavine in erozija. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul./avg. 2012, letn. 23, št. 7/8, str. 32-33, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7168633]
1750. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. International environmental law and acceleration of global change. V: SANCIN, Vasilka (ur.). International environmental law : contemporary concerns and challenges : papers presented at the First Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference, Ljubljana, June 28-29, 2012. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. 27-39. ISBN 978-961-247-219-1. [COBISS.SI-ID 7169401]
1751. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. International environmental law and acceleration of global change. Danube : law and economics review. [Printed ed.]. 2012, issue 3, str. 43-53. ISSN 1804-6746. [COBISS.SI-ID 7272057]
1752. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izgubljamo bitke, bomo tudi vojno?. Večer. [Tiskana izd.]. 12. nov. 2012, letn. 68, št. 261(20.695), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7311993]
1753. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Je ponorelo vreme ali tudi mi?. Jana. 7. feb. 2012, letn. 40, št. 6, str. 20-22. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 7009401]
1754. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Je trajnostni turizem v praksi sploh mogoč? : Mednarodna konferenca "Eko turizem in trajnostna energija", Ljubljana, 29.9.2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 7261049]
1755. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kaj naj zdaj naredi medved, dobi krila?. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 28. avg. 2012. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/novice/znanost/1042548801, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36854. [COBISS.SI-ID 7223929]
1756. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako velik je v resnici naš vpliv na okolje? : vabljeno predavanje na dogodku v okviru predstavitve kampanje Pozor(!)ni za okolje in projekta Zerotrade, Kranj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, 21. 5. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 7131257]
1757. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kakšno podnebje se nam obeta v Sloveniji in zakaj je prilagajanje nujna naloga : Prilagajanje na podnebne spremembe: dobre prakse, poldnevni posvet, 25. jan. 2012, Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Ig. 2012. [COBISS.SI-ID 6974073]
1758. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kam se vse vrti?. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2012, leto 11, št. 28, str. 18-19. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7385977]
1759. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŽIBERNA, Igor (intervjuvanec). Kam so šle bele zime : oddaja Radijska tribuna. Maribor: Radio Maribor, 6. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 6949241]
1760. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in konkretne možnosti občin pri zmanjševanju klimatskih sprememb : LoCaRe konferenca Sonaravna sanacija okoljskih bremen in priložnosti občin pri zmanjševanju klimatskih sprememb in CO2, Kranj, 12, april 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 7068793]
1761. MORE, Lin. Klimatske spremembe in zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji : diplomsko delo = Climate change and food security in Slovenia : graduation thesis. Ljubljana: [L. More], 2012. X, 40 f., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 602. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_more_lin.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=1128. [COBISS.SI-ID 7302521]
1762. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kupimo belo zimo. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jan. 2012, letn. 68, št. 6(20.440), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6948985]
1763. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SUŠNIK, Andreja (intervjuvanec). Letino že klesti pomanjkanje vode. Delo. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2012, leto 54, št. 67, str. 3, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7043193]
1764. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Lučka Kajfež Bogataj : gostja v oddaji Intervju, 11. januar 2012. Ljubljana: Radio 1, 2012. http://tvslo.si/#ava2.125657443, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36355. [COBISS.SI-ID 6965113]
1765. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Malo okoljsko pozitivnega, veliko slabega. Delo. [Tiskana izd.]. 28. dec. 2012, leto 54, št. 299, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7386233]
1766. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Mraz in rastline. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2012, letn. 23, št. 2, str. 32-33, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6984569]
1767. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Na sušni strani Alp. Večer. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2012, letn. 68, št. 65(20.499), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7041913]
1768. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Naj tako tudi ostane. Večer. [Tiskana izd.]. 6. avg. 2012, letn. 68, št. 180(20.614), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7194745]
1769. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Namišljene in dejanske ovire na poti do vodilnih položajev: jih ženske ne morejo ali nočejo premagati? : posvet Ženske na vodilnih položajih v visokem šolstvu v Sloveniji: premostitev resničnih ali namišljenih ovir. Ljubljana, SAZU in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, 11. april 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 7068537]
1770. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), POLAJNAR, Janez (intervjuvanec). Nas čaka stoletna suša? : Nepojmljive posledice pomanjkanja vode in podnebnihsprememb. Jana. 21. feb. 2012, letn. 40, št. 8, str. 10-11. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 7009145]
1771. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nas morajo suše skrbeti?. Večer. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2012, letn. 68, št. 41(20.475), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7009657]
1772. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ne domišljajmo si, da smo močnejši od narave. Gasilec : glasilo gasilcev Slovenije. okt. 2012, letn. 66, št. 10, str. 20-21, portret. ISSN 1318-1009. [COBISS.SI-ID 7303033]
1773. ČREPINŠEK, Zalika, KRALJ, Tomaž, TAVČAR, Andreja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nekatere podnebne značilnosti Triglavskega narodnega parka z okolico za obdobje 1961-2011 = Some climatic characteristics of Triglav National Park and its surroundings for the period 1961-2011. Acta Triglavensia. feb. 2012, leto 1, [št.] 1, str. 23-41, ilustr. ISSN 2232-495X. [COBISS.SI-ID 7033209]
1774. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Neodgovorne poteze. Večer. [Tiskana izd.]. 11. jun. 2012, letn. 68, št. 133(20.567), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7153529]
1775. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nikar. Večer. [Tiskana izd.]. 16. apr. 2012, letn. 68, št. 88(20.522), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7078521]
1776. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Noč ima svojo moč. Večer. [Tiskana izd.]. 10. dec. 2012, letn. 68, št. 285(20.719), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7366009]
1777. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nujno prilagajanje : [sodelovanje v oddaji Prvi dnevnik, rubrika Zeleni odtis, 1. program TV Slovenija, 1. feb. 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 6985337]
1778. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ob taljenju ledu zavre kri. Večer. [Tiskana izd.]. 3. sep. 2012, letn. 68, št. 203(20.637), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7224953]
1779. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Od sive k zeleni infrastrukturi. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. feb. 2012, letn. 23, št. 2, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6984313]
1780. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Od spodaj navzgor. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2012, letn. 23, št. 4, str. 2, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7059065]
1781. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KRIŽAN, Peter (intervjuvanec). Oddaja, posvečena Nobelu in nagradam. Ljubljana: Oddaja Dobra ura, RTV SLO 1, 20. dec. 2012. http://tvslo.si/predvajaj/dobra-ura/ava2.153616098/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36391. [COBISS.SI-ID 7387769]
1782. TAJNIK, Tanja. Odziv različnega geološkega materiala pri dodajanju CO [spodaj] 2 za potrebe zajemanja in skladiščenja CO [spodaj] 2 : doktorska disertacija = Response of different geological materials to the adding of CO [sub] 2 for the purpose of its adsorption behavior and storage capacity : doctoral dissertation. Ljubljana: [T. Tajnik], 2012. XX, 163 f., [25] f. pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7156857]
1783. PREK, Mitja. Okoljska problematika in občila - primer konference pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah : diplomsko delo = Environment problems and media - example of conference of the parties under United Nations framework convention on climate change : graduation thesis. Ljubljana: [M. Prek], 2012. VIII, 35 f., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2337. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_prek_mitja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=1061. [COBISS.SI-ID 6987385]
1784. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okoljsko zavajanje. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2012, leto 11, št. 18, str. 26-28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7252345]
1785. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolju neprijazni časi. Večer. [Tiskana izd.]. 15. okt. 2012, letn. 68, št. 239(20.673), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7283833]
1786. BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO (diskutant), YUNUS, Muhammad (diskutant), MENCHÚ, Rigoberta (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Okrogla miza : Maribor for peace: Nobel peace prize laureates in Maribor, 17. maj 2012. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 7126393]
1787. CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, MORAN-TEJEDA, Enrique, VICENTE-SERRANO, Sergio M., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Operating capacity of drought information systems in Drought Management Centre for South-Eastern Europe. V: KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.), CEGLAR, Andrej (ur.), MEDVED CVIKL, Barbara (ur.). Different approaches to drought monitoring - towards EuroGEOSS interoperability model : [workshop publication from International Workshop Different approaches to drought monitoring - towards EuroGEOSS interoperability model, Ljubljana, 23rd - 25th November 2011]. Ljubljana: Biotechnical faculty, Centre for agrometeorology, 2012. Str. 74-92. ISBN 978-961-6275-43-9. [COBISS.SI-ID 7275641]
1788. GERŠAK, Suzana. Ozaveščenost osnovnošolskih učencev in učiteljev o klimatskih spremembah : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Geršak], 2012. 164 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1258, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=27009. [COBISS.SI-ID 9542985]
1789. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet which doesn't grow: impediment for expansion, challenge for the development. V: STJEPANOVIĆ VRAČAR, Aleksandra (ur.). Book of proceedings. Ljubljana: Nurses and Midwives Association of Slovenia, Professional Group of Nurses and Health Technicians in Anesthesiology, Intensive Therapy Units and Transfusiology, 2012. Str. 147-153. ISBN 978-961-273-054-3. [COBISS.SI-ID 7136633]
1790. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planetarne meje - ovira za rast, izziv za razvoj : 47. Študijski dnevi Draga 2012, Opčine, Italija, Finžgarjev dom, 1. sep. 2012. Opčine, 2012. [COBISS.SI-ID 7224697]
1791. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Planica nad Crngrobom = [zapisal] Marjan Weisseisen. Svobodna misel : TV-15. 13. apr. 2012, let. 21, št. 7, str. 23. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 7101561]
1792. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MATOS, Petra (intervjuvanec). Plastika, žice, steklo zaslonov in strupen pepel = Simona Drevenšek. Večer. [Tiskana izd.]. 15. okt. 2012, letn. 68, št. 239(20.673), str. 12. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7284089]
1793. KVAC, Barbara (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Podnebna konferenca brez pravih rezultatov : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, oddaja Studio ob 17, 11. dec. 2012. [COBISS.SI-ID 7364729]
1794. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SOVINC, Andrej (intervjuvanec). Podnebne spremembe : oddaja Sobota in pol. Koper: Radio Koper, 11. feb. 2012. 1 cd-rom. [COBISS.SI-ID 7030137]
1795. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in lokalna samooskrba s hrano : [predavanje v okviru akcije Oskrbimo Slovenijo, ki je bilo izvedeno na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 29. 2. 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 7020665]
1796. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe tudi pri nas povečujejo sušo. Delo. [Tiskana izd.]. 25. avg. 2012, leto 54, št. 196, str. 3, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7209849]
1797. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe v Sloveniji : više, hitreje, močneje ... National geographic. Slovenija. sep. 2012, št. 9, str. [42]-53, ilustr. ISSN 1854-4851. [COBISS.SI-ID 7222649]
1798. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, USENIK, Valentina. Pogostost pojavljanja ekstremnih temperatur in njihov pomen za sadjarstvo v Sloveniji = The frequency of extreme temperatures and their significance in fruit-growing in Slovenia. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 3. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 21.-23. november 2012. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2012. Str. 133-140. ISBN 978-961-91301-4-8. [COBISS.SI-ID 7326329]
1799. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Poletna suša. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2012, letn. 23, št. 9, str. 30-32, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7233657]
1800. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Popravni izpit 20 let kasneje. Večer. [Tiskana izd.]. 28. maj 2012, letn. 68, št. 121(20.555), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7136377]
1801. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), POLAJNAR, Janez (intervjuvanec), SUŠNIK, Andreja (intervjuvanec). Potrebujemo ministrstvo za vodo! : Presušena država. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 24. mar 2012, leto 62, št. 70. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 7043705]
1802. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prehranski kilometri. Večer. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2012, letn. 68, št. 53(20.487), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7022457]
1803. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), OMLADIČ, Luka (diskutant). Prenaseljenost planeta. Ljubljana: Radio Slovenija Prvi program, oddaja Intelekta, 17. 7. 2012. http://tvslo.si/#ava2.141199078, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36851. [COBISS.SI-ID 7181177]
1804. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prepreči, ponovno uporabi, recikliraj!. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2012, letn. 23, št. 5, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7092089]
1805. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje podnebnim spremembam = Adaptation to climate change. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2012, št. 26, str. 195-201, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 7332473]
1806. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pustošenje orkana Sandy : gostja v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, oddaja Odmevi, 30. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 7335801]
1807. ŽIVČIĆ, Lidija. Raising awareness on climate change in Slovenia with an emphasis on agriculture : doctoral dissertation = Ozaveščanje prebivalstva o spreminjanju podnebja v Sloveniji s poudarkom na kmetijstvu : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Živčić], 2012. XIII, 149 str., [10] str. pril., ilustr., tabele. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_zivcic_lidija.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YNCNG55A. [COBISS.SI-ID 7248249]
1808. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Rane v naravi vse očitnejše : [sodelovanje v oddaji Prvi dnevnik, rubrika Zeleni odtis, 1. program TV Slovenija, 26. avg. 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 7224441]
1809. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razvoj podnebja v bodočnosti in vplivi na naravne ekosisteme : izobraževalni seminar za naravovarstvene nadzornike in zaposlene v zavarovanih območjih Slovenije v okviru projekta "Prilagajanje načrtov upravljanja podnebnim spremembam v zavarovanih območjih" (HABIT-CHANGE, INTERREG IV B Srednja Evropa), Bled, 15. 3. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 7039097]
1810. CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HONZAK, Luka, KOBAL, Milan, ELER, Klemen. Razvoj sistema za spremljanje suš : od statičnih do porazdeljenih spletnih zemljevidov. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. Str. 73-80, ilustr., graf. prikazi. GIS v Sloveniji, 11. ISBN 978-961-254-382-2, ISBN 978-961-254-595-6. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 34646829]
1811. CEGLAR, Andrej, MEDVED CVIKL, Barbara, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HONZAK, Luka, KOBAL, Milan, ELER, Klemen. Razvoj sistema za spremljanje suš : od statičnih do porazdeljenih spletnih zemljevidov : [predstavitev na 11. bienalnem simpoziju Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, Ljubljana, 25. september 2012]. 2012. [COBISS.SI-ID 2627428]
1812. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Resnične cene. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. 2012, letn. 23, št. 1, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6939257]
1813. ČREPINŠEK, Zalika, ŠTAMPAR, Franci, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SOLAR, Anita. The response of Corylus avellana L. phenology to rising temperature in north-eastern Slovenia. International journal of biometeorology. 2012, vol. 56, no. 4, str. 681-694. ISSN 0020-7128. DOI: 10.1007/s00484-011-0469-7. [COBISS.SI-ID 6758265]
1814. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The response of hydrological droughts to climatic droughts at different time scales in Dravinja, Savinja and Krka basins in Slovenia. V: BALWOIS 2012. Fith International scientific Conference on water, climate & environment, Ohrid, Republic of Macedonia, 28th May - 2nd June 2012. S. l.: s. n., 2012. Str. 1-12. [COBISS.SI-ID 7143801]
1815. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Rio + 20. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2012, letn. 23, št. 6, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7143033]
1816. TOMAN, Mihael Jožef, PEJOVNIK, Stane, ROTAR, Irena, LONČAR, Sanja, ŽIDAN, Dejan, RASPOR, Peter, BAVEC, Martina, RENGEO, Dejan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HÖLZL, Katarina, SLAPNIK, Tadej, KRIŽNAR, Tomo, VAVPOTIČ, Žiga, DROLEC, Jernejka, TERLEP, Alenka (urednik). Samooskrba Slovenije : oddaja Studio ob sedemnajstih : v oddaji so sodelovali udeleženci okrogle mize Oskrbimo Slovenijo, RTV Slovenija, Radio Slovenija - 1. program, Ljubljana, 1. marec 2012 ob 17. uri. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, Radio Slovenija, 2012. http://tvslo.si/predvajaj/samooskrba-slovenije/ava2.130325486/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=37051. [COBISS.SI-ID 4059000]
1817. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Simulation of maize yield in current and changed climatic conditions: addressing modelling uncertainties and the importance of bias correction in climate model simulations. European journal of agronomy : The journal of the European society for agronomy. [Print ed.]. 2012, vol. 37, issue 1, str. 83-95. ISSN 1161-0301. http://www.sciencedirect.com/science/journal/11610301, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36348, DOI: 10.1016/j.eja.2011.11.005. [COBISS.SI-ID 6908537]
1818. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Sla po življenu, nadaljevanju življenja je v naravi gonilna sila, pri človeku pa ni več : [intervjuvanka Lučka Kajfež Bogataj]. Lisa : polna dobrih idej. 24. jul. 2012, št. 24, str. 26-29, ilustr. ISSN 1581-4769. [COBISS.SI-ID 7148921]
1819. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Snežna odeja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jan. 2012, letn. 23, št. 1, str. 32-33, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 6939513]
1820. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Spomladanske pozebe. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. maj 2012, letn. 23, št. 5, str. 34-35, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7091833]
1821. PRIJATELJ, Marija. Spremembe padavinskega režima v Sloveniji v zadnjih desetletjih : diplomsko delo = Changes of rainfall regime in Slovenia during the last decades : graduation thesis. Ljubljana: [M. Prijatelj], 2012. X, 40 f., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 594. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_prijatelj_marija.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115792. [COBISS.SI-ID 7124345]
1822. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Suša in ostale podnebne spremembe. Ljubljana, 2012. http://tvslo.si/#ava2.145290640, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36856. [COBISS.SI-ID 7232377]
1823. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), BAVEC, Martina (intervjuvanec). Suša pa še kar traja ... : gostji v oddaji Odmevi. Ljubljana: RTV TV SLO1, Oddaja Odmevi, 22. mar. 2012. http://tvslo.si/#ava2.132163098, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36837. [COBISS.SI-ID 7045753]
1824. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sušna tveganja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2012, letn. 23, št. 3, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7020153]
1825. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Svet se utaplja v razliti nafti. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2012, leto 11, št. 4, str. 26-28. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7013241]
1826. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Še varne meje našega planeta. V: WURST, Christopher (ur.), ECKMAN, Chris (ur.). Projekt R.E.M. : čista energija glasbe. [Ljubljana]: Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, [2012]. Str. 5-8. [COBISS.SI-ID 7261817]
1827. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Še varne meje našega planeta? : 4. medgeneracijski festival: Dan odprtih vrat Zavoda Antona Martina Slomška, Maribor, 13. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 7372921]
1828. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Temna stran svetlobe. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2012, leto 11, št. 24, str. 16-17. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7351161]
1829. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, SAZ, Miguel Angel, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Temporal shifts in leaf phenology of beech (Fagus sylvatica) depend on elevation. Trees. 2012, vol. 26, no. 4, str. 1091-1100. ISSN 0931-1890. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-012-0686-7, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36457. [COBISS.SI-ID 6988665]
1830. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Termostat na severnem polu se je pokvaril : oddaja 24 ur zvečer, POP TV, 20. 9. 2012. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 7260281]
1831. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tihi ubijalci. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2012, letn. 68, št. 156(20.590), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7180409]
1832. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Toplejše vode. Večer. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2012, letn. 68, št. 145(20.579), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7169145]
1833. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tržna logika pozidanih njiv. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jul./avg. 2012, letn. 23, št. 7-8, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7168889]
1834. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Turizem uničuje okolje. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 19. jul. 2012, leto 11, št. 14, str. 32-33. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7195257]
1835. MEDVED CVIKL, Barbara, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Uporaba standardiziranega padavinskega indeksa (SPI) v sadjarstvu = Use of standardized precipitation index (SPI) in fruit production. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 3. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 21.-23. november 2012. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2012. Str. 141-153. ISBN 978-961-91301-4-8. [COBISS.SI-ID 7326841]
1836. CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. The use dynamic crop growth model for simulation of maize yield in current and changed climate conditions : Elektronski vir. V: Meteorologija u fokusu javnosti : Meteorološki izazovi 2 : [popis sažetaka prezentacija]. Znanstveno-stručni skup Hrvatskog meteorološkog društva, [Zagreb] 6.-7. ožujka 2012. Zagreb: Hrvatsko meteorološko društvo, 2012. Str. 6. http://www.meteohmd.hr/pdf/PrezentacijePopisSasetaka2012.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36836. [COBISS.SI-ID 7040633]
1837. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Varčevanje. Večer. [Tiskana izd.]. 30. apr. 2012, letn. 68, št. 88(20.533), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7091577]
1838. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Veter. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. mar. 2012, letn. 23, št. 3, str. 36-37, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7020409]
1839. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Videz vara. Večer. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2012, letn. 68, št. 297(20.731), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7389305]
1840. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), POLAJNAR, Janez (intervjuvanec). Voda je življenje, a tudi nevarno orožje narave. Delo. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2012, leto 54, št. 166, str. 8. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7195513]
1841. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vroči novi svet. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-231-904-5. [COBISS.SI-ID 264931584]
nagrada: Priznanje zlata hruška, 2013
1842. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vsako leto "pokurimo" za poldrugo leto virov. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 19. apr. 2012, leto 11, št. 8, str. 36-38. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7078265]
1843. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Vse večja vremenska nihanja. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. jun. 2012, letn. 23, št. 6, str. 32-33, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7143289]
1844. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Z lažjo gre lažje. Večer. [Tiskana izd.]. 17. sep. 2012, letn. 68, št. 215(20.649), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7244153]
1845. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Za dve leti gre. Večer. [Tiskana izd.]. 1. okt. 2012, letn. 68, št. 227(20.661), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7271801]
1846. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Za soncem pade dež. Večer. [Tiskana izd.]. 20. avg. 2012, letn. 68, št. 191(20.625), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7202425]
1847. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, Andrej, ČREPINŠEK, Zalika, MEDVED CVIKL, Barbara. Zakonodajne rešitve na področju prilagajanja na podnebne spremembe v okviru predloga Zakona o podnebnih spremembah. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2012. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7947641]
1848. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zanikanje ali ukrepanje. Večer. [Tiskana izd.]. 14. maj 2012, letn. 68, št. 109(20.543), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7118201]
1849. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zaspali smo v boju s klimatskimi spremembami in sušo. SiOL.net. 21. avg. 2012. ISSN 1581-0658. http://www.siol.net/novice/znanost_in_okolje/2012/08/intervju_lucka_kajfez_bogataj.aspx, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36855. [COBISS.SI-ID 7224185]
1850. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zavržena hrana - ekološko vprašanje : [pogovor v oddaji Dobro jutro - eko kotiček, 1. program, TV Slovenija, 3. okt. 2012]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2012. http://tvslo.si/#ava2.147082040, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36385. [COBISS.SI-ID 7280249]
1851. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec), BOGOVIČ, Franc (intervjuvanec). Zelena gospodarska politika. Ljubljana: Radio Slovenija, 1. program, oddaja Studio ob 17h, 26. jun. 2012 ob 17.00. [COBISS.SI-ID 7170169]
1852. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zelena strategija. Večer. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2012, letn. 68, št. 251(20.685), str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7303289]
1853. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleni preboj. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. dec. 2012, letn. 23, št. 12, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7351673]
1854. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleni znaki. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. nov. 2012, letn. 23, št. 11, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7312249]
1855. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zeleno zavajanje. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. sep. 2012, letn. 23, št. 9, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7232633]
1856. TUŠAR, Polona. Zgodovinska analiza poplav v Sloveniji : diplomski projekt = Historical analysis of floods in Slovenia : B. Sc. thesis. Ljubljana: [P. Tušar], 2012. V, 20 str., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomski projekt univerzitetnega študija - 1. stopnja Agronomija, 67. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_tusar_polona.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17470. [COBISS.SI-ID 7272569]
1857. OBLIŠAR, Gal. Značilnosti strategij prilagajanja kmetijstva podnebnim razmeram : diplomski projekt = Characteristics of climate change adaptation strategies in agriculture : B. Sc. thesis. Ljubljana: [G. Oblišar], 2012. V, 20 str., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomski projekt univerzitetnega študija - 1. stopnja Agronomija, 71. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_oblisar_gal.pdf. [COBISS.SI-ID 7255417]
1858. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SUŠNIK, Andreja. Znova suša. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. apr. 2012, letn. 23, št. 4, str. 36-37, ilustr. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7059321]
1859. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Žito kot nafta. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 10. avg. 2012, leto 66, št. 184, str. 2. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 7194489]
1860. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Življenski krog - od zibelke do groba. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. okt. 2012, letn. 23, št. 10, str. 2, portret. ISSN 0353-5711. [COBISS.SI-ID 7271289]


2013

1861. BERNIK, France, CERAR, Miro, GABRIJELČIČ, Janez, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 25 let - okrogla miza dobitnikov velikih nagrad odličnosti in mojstrstva : 25. forum odličnosti in mojstrstva z naslovom Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva, Otočec, 22. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 7605113]
1862. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bela zima. Večer. [Tiskana izd.]. 21. jan. 2013, letn. 69, št. 17(20.451), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7418745]
1863. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Brez programa. Večer. [Tiskana izd.]. 4. mar. 2013, letn. 69, št. 52(20.787), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7496057]
1864. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and its impact on water resources; water as a geostrategic resource : Round table discussion on the occasion of World water day "More space for waters", Ljubljana, United Nations Association of Slovenia, 21. March 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 7525497]
1865. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change science in 2013: facts and response options : PREPARE workshop - Smart cities, Maribor, 14. okt. 2013. Maribor, 2013. [COBISS.SI-ID 7755385]
1866. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: could nanotechnology be the environmental saviour? : NANOAPP: Nanomaterials & application, Portorož, 22. - 26. sep. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 7718009]
1867. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čebele danes, jutri mi. Večer. [Tiskana izd.]. 27. maj 2013, letn. 69, št. 120(20.855), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7596921]
1868. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Deset let kasneje. Večer. [Tiskana izd.]. 5. avg. 2013, letn. 69, št. 179(20.914), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7662969]
1869. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobičku prednost pred življenjem?. Večer. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2013, letn. 69, št. 29(20.764), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7448185]
1870. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Dobra ura z Milico : oddaja Dobra ura, TV Slovenija, 1. program, 18. dec. 2013. Ljubljana: RTV SLO 1, 2013. http://ava.rtvslo.si/#174252584. [COBISS.SI-ID 7875449]
1871. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dr. Lučka Kajfež Bogataj. Ognjišče. [Tiskana izd.]. 2013, leto 49, št. 563(4), str. 62-64, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7514233]
1872. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Edini vodni scenarij je, da je bo premalo.". Naglas : časopis Skupine Mladinska knjiga. mar. 2013, št. 208, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7508089]
1873. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Farsa v Varšavi. Večer. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2013, letn. 69, št. 272(21007), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7802489]
1874. BOŽIČ, Janko (intervjuvanec), BEVK, Danilo (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Glasovi svetov : pomori čebel : oddaja na: Radio Slovenija, 3. program, program Ars, 5. 9. 2013 ob 14:05. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. [COBISS.SI-ID 30835417]
1875. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Global change: could technology be the environmental saviour?. V: 9th Eco day, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, 11th December 2013. Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textile Materials and Design: IOS-Institute for environmental protection and sensors, 2013. http://www.fs.uni-mb.si/UserFiles/29/File/ECO%20DAY%202013%20Abstract%20Bogataj.pdf. [COBISS.SI-ID 7818105]
1876. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Gostja v oddaji Prvi dnevnik, rubrika Zeleni odtis, 15. maj 2013 : [voditeljica Manica J. Ambrožič]. Ljubljana: 1. program TV Slovenija, 2013. [COBISS.SI-ID 7581305]
1877. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. How is the climate change affecting the Krapanj island? : Imagine 2020: art and climate change: Summer Lab, Krapanj, Šibenik, 5-9 June 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 7604857]
1878. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Imamo dovolj zemlje, da nihče ne bi smel biti lačen!. Jana. 18. okt. 2013, št. 8, str. 35, portret. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 7786617]
1879. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Industrija športa golta naravo. Delo, Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2013, leto 12, št. 6, str. 23-25. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 7447929]
1880. TAJNIK, Tanja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, JURAČ, Egon, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, LIKAR, Jakob, DEBELAK, Brane. Investigation of adsorption properties of geological materials for CO2 storage. International journal of energy research. 2013, vol. 37, issue 8, str. 952-958. ISSN 0363-907X. http://dx.doi.org/10.1002/er.2901, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36833, DOI: 10.1002/er.2901. [COBISS.SI-ID 7007097]
1881. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Jej, pij, dihaj. Večer. [Tiskana izd.]. 18. mar. 2013, letn. 69, št. 64(20.799), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7511929]
1882. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SONNENSCHEIN, Jonas (intervjuvanec), SAVIĆ, Dejan (intervjuvanec). Kako (ni)smo pazili na Zemljo. 7D. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2013, let. 62, št. 52, str. 8-11. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 7843449]
1883. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kakršna politika, takšna energija. Večer. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2013, letn. 69, št. 155(20.890), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7624569]
1884. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ključno bo prilagajanje. Sotočje : priloga Gorenjskega glasa o občini Medvode. jul. 2013, let. 14, št. 6, str. 13, ilustr. ISSN 1580-0547. [COBISS.SI-ID 7717497]
1885. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kratek spomin, eko preproga in brezposelni doktorji znanosti. 7D. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2013, let. 62, št. 16, str. 14-19. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 7557753]
1886. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Krvavo svarilo planeta. Večer. [Tiskana izd.]. 11. nov. 2013, letn. 69, št. 260(20.995), str. 5. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7786361]
1887. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kupi, zavrzi, kupi. Večer. [Tiskana izd.]. 16. sep. 2013, letn. 69, št. 214(20.949), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7717753]
1888. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MLAKAR, Krištof (intervjuvanec), JORDAN, Romana (intervjuvanec), KOMAT, Anton (intervjuvanec). Lastniki vode so lahko le državljani : [zapisal] Borut Tavčar. Delo. [Tiskana izd.]. 22. feb. 2013, letn. 55, št. 44, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7495545]
1889. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, SAZ, Miguel Angel, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Leaf phenology shifts and tree-ring variation in beech due to changing climate. V: ARENA, Carmen (ur.). Proceedings of the International symposium on wood structure in plant biology and ecology, 17-20 April 2013, Napoli, Italy. [S. l.: s. n., 2013]. Str. [42]. [COBISS.SI-ID 2115721]
1890. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Leto tornadov. Jana. 31. dec. 2012, letn. 41, št. 1, str. 20-21. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 7435641]
1891. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Manj modrine in modrosti. Večer. [Tiskana izd.]. 24. jun. 2013, letn. 69, št. 144(20.879), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7624313]
1892. VILHAR, Urša, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KATZENSTEINER, Klaus, DIACI, Jurij. Mikroklimatske razmere in uspešnost naravnega pomlajevanja v vrzelih dinarskega jelovo-bukovega gozda. V: GREBENC, Tine (ur.), et al. Obisk članov SAZU v pragozdnem rezervatu Rajhenavski Rog dne 21. 06. 2013. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2013. [f. 5], ilustr. [COBISS.SI-ID 3730854]
1893. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), NAGLIČ, Miran (intervjuvanec). Morali bi se pripraviti na manj intenzivno kmetijstvo. Delo. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2013, leto 55, št. 196, str. 17, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7665529]
1894. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novo poročilo - stara sporočila. Večer. [Tiskana izd.]. 30. sep. 2013, letn. 69, št. 226(20.961), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7739769]
1895. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Ob svetovnem dnevu Zemlje. Ljubljana: Radio Slovenija, program ARS, oddaja ARS humana, 22.4.2013. http://tvslo.si/#ava2.164425838, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36893. [COBISS.SI-ID 7568505]
1896. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Občutljivim za vreme ne zadostuje nasvet v vremenski napovedi. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 13. nov. 2013, leto 63, št. ?, str. 17. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 7796345]
1897. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Od vode do gozda. Večer. [Tiskana izd.]. 13. maj 2013, letn. 69, št. 108(20.843), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7577721]
1898. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Odpravljamo le posledice. Večer. [Tiskana izd.]. 12. sep. 2013, letn. 69, št. 202(20.937), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7672697]
1899. HERCEG, Nevenko. Okoliš i održivi razvoj = Environment and sustainable development. Zagreb: Synopsis, 2013. XXIII, 671 str., ilustr. ISBN 978-9958-690-89-1, ISBN 978-953-7035-81-5. [COBISS.SI-ID 20281094]
1900. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pestile nas bodo poplave, suše in močna neurja. Finance. [Tiskana izd.]. 9. dec. 2013, št. 236/4138, str. 21, portret. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 7811705]
1901. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planetarne meje - ovira za rast, izziv za razvoj. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Izzivi za razvoj : [zbornik Drage 2012]. Trst: Mladika, 2013. Str. 48-79, portret. ISBN 978-88-7342-185-6. [COBISS.SI-ID 7755129]
1902. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje. V: PAVŠIČ, Jernej (ur.). Vipavska dolina : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina, umetnostna zgodovina, gmotna kultura, gospodarstvo, naravovarstvo. Ljubljana: Slovenska matica. 2013, str. 47-53, ilustr. Slovenske pokrajine, 1. ISBN 978-961-213-242-2. [COBISS.SI-ID 18536242]
1903. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebna znanost od danes na Bledu. Delo.si. [Spletna izd.]. 15. 7. 2013. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/podnebna-znanost-od-danes-na-bledu.html, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36915. [COBISS.SI-ID 7666297]
1904. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KVAC, Barbara (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec). Podnebne spremembe : RTV SLO, 1. program, studio ob 17h, 25. nov. 2013. Ljubljana: Radio Slovenija, 2013. [COBISS.SI-ID 7807353]
1905. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in turizem s pogledom na države v razvoju : [sodelovanje na panelu] Slovenski razvojni dnevi, Ljubljana, 16. - 17 okt. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 7755641]
1906. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, TAJNIK, Tanja, POGAČAR, Tjaša, VALHER, Ajda. Podpora delovanju Centra za upravljanje suše v JV Evropi : nacionalni akcijski načrt (osnutek). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2013. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7947385]
1907. BEVK, Danilo (intervjuvanec), BOŽIČ, Janko (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pomori čebel : Radio Slovenija 3, Program Ars : oddaja Glasovi svetov, 5. 9. 2013. Ljubljana: Radio Slovenija 3, 5. sep. 2013. http://ars.rtvslo.si/pogini-cebel/. [COBISS.SI-ID 2894415]
1908. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Popolnoma otopeli. Večer. [Tiskana izd.]. 28. sep. 2013, letn. 69, št. 225(20.960), str. 2, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7740025]
1909. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Porabiti manj, a bolje. Večer. [Tiskana izd.]. 19. avg. 2013, letn. 69, št. 190(20.925), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7663225]
1910. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Posel pred naravo. Večer. [Tiskana izd.]. 18. feb. 2013, letn. 69, št. 40(20.775), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7495801]
1911. CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec), ŽMAVC, Urška (intervjuvanec). Posledice podnebnih sprememb : studio ob 17h. Ljubljana: Radio Slovenija, Val 202, oddaja Studio ob 17, 30. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 7735673]
1912. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pred našimi očmi. Večer. [Tiskana izd.]. 7. jan. 2013, letn. 69, št. 5(20.439), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7396473]
1913. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihodnost Evrope: trajnostni razvoj ali le še razvoj za preživetje?. V: FAJON, Tanja (ur.), KEZUNOVIČ KRAŠEK, Maja (ur.). Europus Mutandis : dinozaver ali gazela? : razmišljanja slovenskih avtoric in avtorjev vseh generacij o prihodnosti Evrope. Ljubljana: Pisarna poslanke Evropskega parlamenta Tanje Fajon, 2013. Str. 52-57, portret. ISBN 978-961-281-240-9. [COBISS.SI-ID 7817593]
1914. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihodnost, ki si jo želimo. Večer. [Tiskana izd.]. 23. dec. 2013, letn. 69, št. 296(21.031), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7830649]
1915. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje. Večer. [Tiskana izd.]. 28. okt. 2013, letn. 69, št. 250(20.985), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7830905]
1916. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pripraviti se moramo na vremensko burnejše čase. Sobota info page. 24. sep. 2013. ISSN 1581-0755. http://sobotainfo.com/novica/lokalno/pripraviti-se-moramo-na-vremensko-burnejse-case/32779. [COBISS.SI-ID 8689273]
1917. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Privatizacija vode : pogovor v oddaji Prvi dnevnik, Televizija SLO 1. Ljubljana: RTV Slovenija, 9. feb. 2013. http://tvslo.si/#ava2./158196655/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36881. [COBISS.SI-ID 7496313]
1918. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MLAKAR, Krištof (intervjuvanec), GLOBEVNIK, Lidija (intervjuvanec), ŽIDAN, Dejan (intervjuvanec). Privatizacija vode : sodelovanje v oddaji Kje pa vas čevelj žuli. Ljubljana: RTV Slovenija, Val 202, 6. feb. 2013. http://tvslo.si/predvajaj/privatizacija-vode/ava2.157831185/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36882. [COBISS.SI-ID 7496569]
1919. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Prosimo za pomoč, ukrepamo pa ne. Delo. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2013, leto 55, št. 183, str. 9, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7665785]
1920. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Rastoči ledeniki le potrjujejo segrevanje. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 13. apr. 2013, leto 67, št. 86, str. 11-13. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 7539065]
1921. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Razvoj, da te kap. Večer. [Tiskana izd.]. 11. nov. 2013, letn. 69, št. 260(20.995), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7785593]
1922. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Risk in future water use, energy development and environment in the western Balkan region due to climate change. V: ETC/ICM West Balkan-IPA hydropower water use : regional workshop on hydropower water use ["Future water use and the challenge of hydropower development in western Balkan", Ljubljana, 11-13 Fabruary 2013]. [S. l.: European Environment Agency, 2013]. 37 izročkov. http://forum.eionet.europa.eu/eea-west-balkans-cooperation-interest-group/library/etc-inland-coastal-and-marine-waters-activities-wb/etc-icm-west-balkan-ipa_hydropower-water-use_2013/2013_regional-workshop-hydropower-water-use-ljubljana/workshop-presentations-ppt/session-2-risks-future-water-use-energy-development-and-environment-wb-region/download/1/Session%202%20-%20Risks%20in%20future%20water%20use,%20energz%20development%20and%20environment%20in%20the%20WB%20region%20(Lu%C6%92ka%20Kajfe%C2%BA-Bogataj).ppt, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=32885. [COBISS.SI-ID 7497849]
1923. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Setting the scene on climate change impacts in the Alps : Energy platform workshop 2: Energy vs. Environment - interest conflicts and the acceptance for energy production in the Alps, 24 - 25 October 2013, Lucerne, Switzerland. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 7832697]
1924. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slepa ulica. Večer. [Tiskana izd.]. 9. dec. 2013, letn. 69, št. 284(21.019), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7811961]
1925. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenija 2030. Večer. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2013, letn. 69, št. 98(20.833), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7564921]
1926. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenija 2030 : Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje: 1. del - Mednarodno sodelovanje na področju voda, Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, 25. mar. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 7526009]
1927. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Slovenija je lahko podnebni laboratorij. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. ISSN 1581-372X. http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/kajfez-bogataj-slovenija-je-lahko-podnebni-laboratorij/313176, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36917. [COBISS.SI-ID 7672953]
1928. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Sprenevedanje velikih : [19. konferenca o podnebnih spremembah]. Ljubljana: TV Slovenija, oddaja Globus, 26. nov. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/globus-zunanjepoliticna-oddaja/ava2.174249207/. [COBISS.SI-ID 7806841]
1929. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Super stroji brez ljudi. Večer. [Tiskana izd.]. 22. jul. 2013, letn. 69, št. 167(20.902), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7662713]
1930. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Suša - stara gostja ali znanilka sprememb?. Delo. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2013, leto 55, št. 183, str. 3, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7666041]
1931. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Štiritisoča generacija : do kdaj bo zelena politika le votlo koketiranje z volivci?. Mladina. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2013, posebna št., str. 80-85, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 7565177]
1932. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Tišje, prosim!. Večer. [Tiskana izd.]. 10. jun. 2013, letn. 69, št. 132(20.867), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7604601]
1933. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), NORDIO, Sergio (intervjuvanec). Tuttoggi attualità : intervju, 15. 11. 2013, RTV SLO Capodistria. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 7785337]
1934. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Upravljanje vodnih virov : [sodelovanje v oddaji Prvi dnevnik,1. program TV Slovenija, 20. nov. 2013]. Ljubljana, 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/prvi-dnevnik/ava2.174248194/. [COBISS.SI-ID 7807097]
1935. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Uvodnik. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije. jul.-avg. 2013, letn. 115, št. 7/8, str. 229-230, portret. ISSN 0350-4697. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AMVAPCD7. [COBISS.SI-ID 7624825]
1936. ARALICA, Adriana, BRAČUN, Urša, ČEBELA, Tomaž, JERMAN, Boštjan, KUMER, Peter, UČAKAR, Urška. Več prostora za vode : publikacija ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013. Ljubljana: Društvo za Združene narode za Slovenijo, 2013. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2915323]
1937. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vir konkurenčnosti. Večer. [Tiskana izd.]. 15. apr. 2013, letn. 69, št. 87(20.822), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7557497]
1938. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda mene briga. Večer. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2013, letn. 69, št. 75(20.810), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7524985]
1939. TAVČAR, Borut, PAVLIN, Barbara, BUČAR, Bojko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BRILLY, Mitja, KRAJČIČ, Darij, DOBNIKAR-TEHOVNIK, Mojca, FLANDER-PUTRLE, Vesna, KOBE, Bernarda. Vodna politika naj postane inovativna : Svetovni dan voda : v Sloveniji vodi še vedno jemljemo prostor in jo spravljamo v korita, posledica pa so poplave in suše. Delo. [Tiskana izd.]. 22. marec 2013, leto 55, št. 68, str. 14, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 2761039]
1940. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vpliv podnebnih sprememb na hortikulturo : 5. posvet Hortikultura - možnosti, priložnosti, primeri dobre prakse "V sonaravni vrt po znanje in spretnosti", Celje, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, 12. apr. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 7558009]
1941. GANTAR, Anja. Vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo v Evropi : diplomski projekt = Impact of climate change on agriculture in Europe : B. Sc. thesis. Ljubljana: [A. Gantar], 2013. VII, 21 str., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomski projekt univerzitetnega študija - 1. stopnja Agronomija, 100. [COBISS.SI-ID 7713145]
1942. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vreme nas spravlja ob živce. Jana. 2. apr. 2013, letn. 41, št. 14, str. 12-13. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 7524729]
1943. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, LUNAČEK, Izar. Vroči novi svet : cikel predavanj "Ob knjigi ob Soči" v organizaciji Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Volče, 10. maj 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 7577465]
1944. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), LUNAČEK, Izar (intervjuvanec). Vroči novi svet : sodelovanje v oddaji Studio City, 25. feb. 2013. Ljubljana: TVSLO 2, 2013. http://tvslo.si/#ava2.159661843/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36883. [COBISS.SI-ID 7497081]
1945. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vse se spreminja. Celjan. 24. jul. 2013, št. 654, str. 4, portret. ISSN 1580-5182. [COBISS.SI-ID 7663481]
1946. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), OMLADIČ, Luka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec). Vse smo zakuhali ljudje. 7D. [Tiskana izd.]. 9. okt. 2013, let. 62, št. 41, str. 10-13. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 7754873]
1947. FATORIĆ, Sandra. Vulnerability and adaptation to climate change in the Mediterranean region. Climate out of balance in Aiguamolls de l'Empordà? : Doctoral dissertation. Barcelona: [S. Fatorić], 2013. 186 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7895161]
1948. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zapravljanje privarčevanega. Večer. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2013, letn. 69, št. 238(20.973), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7754361]
1949. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zmogljivost planeta : rast prek varnih mej. Hiše : revija za nove razsežnosti bivanja. mar. 2013, št. 75, str. 32-35, ilustr. ISSN 1580-0865. [COBISS.SI-ID 7505273]
1950. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s premalo in preveč vode : cikel predavanj ob mednarodnem letu Združenih narodov sodelovanja na področju voda z naslovom Modri planet, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 9.5.2013. 2013. [COBISS.SI-ID 7573113]
1951. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s premalo in preveč vode : [cikel predavanj ob mednarodnem letu Združenih narodov sodelovanja na področju voda z naslovom Modri planet, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije]. VideoLectures.net : exchange ideas & share knowledge. 9. maj 2013. http://videolectures.net/pms2013_kajfez_bogataj_voda/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36900. [COBISS.SI-ID 7604089]


2014

1952. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2030 je zdaj. Večer. [Tiskana izd.]. 5. dec. 2014, letn. 70, št. 282(21318), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8072825]
1953. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ali bo po moje ali pa ni nič. Večer. [Tiskana izd.]. 17. mar. 2014, letn. 70, št. 63(21099), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7901561]
1954. LITSCHAUER, Christoph (intervjuvanec), KAVČIČ, Irena (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Alpe so vir vode, voda pa določa vreme. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2014, leto 56, št. 248, str. 10, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8046457]
1955. BELEHAR DRNOVŠEK, Barbara (oseba, ki intervjuva). Amazonija - oslabljena pljuča planeta : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Intelekta, Ljubljana, 17. 6. 2014 ob 10.10. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. [COBISS.SI-ID 31497177]
1956. VAL, Adalberto Luis, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BRANCELJ, Anton. Amazonija: oslabljena pljuča planeta : Radio Slovenija, 1. program, Oddaja Intelekta, 17. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 7965561]
1957. GOSAK, Nina. Analiza onesnaženja zraka z delci v Sloveniji : magistrsko delo. Maribor: [N. Gosak], 2014. XIII, 79 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=44367, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44367, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=70059. [COBISS.SI-ID 18004758]
1958. KURNIK, Blaž. Analysing climate impacts on the water deficit in agriculture soils over Europe : doctoral thesis. Ljubljana: [B. Kurnik], 2014. 138, XX str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97492, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C7XT5WJ9. [COBISS.SI-ID 317353]
1959. KURNIK, Blaž, LOUWAGIE, Geertrui, ERHARD, Markus, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analysing seasonal differences between a soil water balance model and in situ soil moisture measurements at nine locations across Europe. Environmental modeling & assessment. 2014, vol. 19, iss. 1, str. 19-34. ISSN 1420-2026. http://dx.doi.org/10.1007/s10666-013-9377-z, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36905, DOI: 10.1007/s10666-013-9377-z. [COBISS.SI-ID 7623801]
1960. CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Aprilsko poletje in (ne)točnost vremenskih napovedi : sodelovanje v oddaji Studio City na RTV Slovenija, Ljubljana, 8. sep. 2014, ca. 7 min. [COBISS.SI-ID 8000377]
1961. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bližina, ki šteje. Bodi eko. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 4, št. 36, str. 50. ISSN 2232-4364. [COBISS.SI-ID 8076921]
1962. PINTAR, Marina (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GLOBEVNIK, Lidija (intervjuvanec). Celo slovensko kmetijstvo bi lahko postalo izvoznik. Delo. [Tiskana izd.]. 22. mar. 2014, leto 56, št. 68, str. 4, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7915129]
1963. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Cerar bi razdružil kmetijstvo in okolje. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2014, letn. 64, št. 165, str. 4. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 7986809]
1964. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Climate change as a complex process in Balkan region. V: MITRIĆ, Siniša (ur.). Book of abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 25-28, 2014. Banja Luka: Faculty of Agriculture, 2014. Str. 403. ISBN 978-99938-93-27-1. [COBISS.SI-ID 7912825]
1965. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change impacting water management - scenarios for the region : ETNAR (Energy TRansport & Nature Resources) conference on natural resources and energy, Banja Luka, Bosna and Herzegovina, 11-12 Sep. 2014. [COBISS.SI-ID 7997305]
1966. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: could nanotechnology be the environmental saviour? : Mednarodna delavnica "NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki", Maribor, Univerza v Mariboru, 3. Junij 2014. http://lko.fs.um.si/sl/node/152. [COBISS.SI-ID 7960185]
1967. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change: could nanotechnology be the environmnetal saviour?. V: LOBNIK, Aleksandra (ur.), NOVAK, Nina (ur.). Zbornik prispevkov = Book of abstracts. Mednarodna delavnica "NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki", Maribor, 3.-12. junij 2014. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo, 2014. Str. [1-2]. ISBN 978-961-248-453-8. [COBISS.SI-ID 7998329]
1968. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate diplomacy - the chance to better mitigate climate change impacts. V: SANCIN, Vasilka (ur.). International environmental law : contemporary concerns and challenges in 2014. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. Str. [305]-312. ISBN 978-961-247-280-1. [COBISS.SI-ID 7960697]
1969. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). CO2 na rekordni ravni. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 10. sep. 2014, leto 64, št. 210, str. 6, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 7998073]
1970. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Čas je za prilagajanje podnebnim spremebam : Nacionalno posvetovanje o prilagajanju podnebnim spremembam in suši: WMO/GWP - Celostno upravljanje sušo v centralni in vzhodni Evropi, Ljubljana, ARSO, 6. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 7872889]
1971. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŽIVČIĆ, Lidija (intervjuvanec), KRANJC, Andrej (intervjuvanec), SAVIĆ, Dejan (intervjuvanec). Dan zemlje - podnebne spremembe : Radio Slovenija, Val 202, oddaja Studio ob 17h, 22. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 7934585]
1972. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dežela rdečih alarmov. Večer. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2014, letn. 70, št. 247(21283), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8045945]
1973. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Dobro živeti. Večer. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2014, letn. 70, št. 4(21040), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7841657]
1974. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), POLAJNAR, Janez (diskutant), ŠESTAN, Srečko (diskutant), REMEC, Črtomir (diskutant). Ekstremno vreme : POP TV, oddaja TV-klub, 11. jan. 2014. http://www.24ur.com/ekstremno-vreme-prinasa-ekstremne-tezave.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+NoveZadnjeNovice2+(Y+Naslovnica+Nove+Zadnje+Novice+2). [COBISS.SI-ID 7838073]
1975. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), SAVIĆ, Dejan (intervjuvanec). Energetska revolucija : sodelovanje v oddaji Studio City, 28. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 7949689]
1976. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Energija za nizkoogljično prihodnost Slovenije : strokovni posvet "Oblikovanje energetske prihodnosti: kaj in kako lahko prispeva spletno stičišče eSvet?", Ljubljana, 20. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 8061561]
1977. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Glas evropskega ljudstva. Večer. [Tiskana izd.]. 5. maj 2014, letn. 70, št. 102(21.138), str. 6, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7940729]
1978. RAVLJEN, Mirjam, BILBAN, Marjan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan. Influence of daily individual meteorological parameters on the incidence of acute coronary syndrome. International journal of environmental research and public health. [Print ed.]. Nov. 2014, vol. 11, no. 11, str. 11616-11626, ilustr. ISSN 1661-7827. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11616, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130621, DOI: 10.3390/ijerph111111616. [COBISS.SI-ID 1536032195]
1979. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Intervju s klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj : oddaja Država, politika, civilna družba, TV Slovenija 3. program, Ljubljana, 8. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 7873145]
1980. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. IPCC new reports: what is new in climate change science : 2nd Workshop Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe. Final Agenda, Ljubljana, 8-9 April 2014. [COBISS.SI-ID 7921529]
1981. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Is the world we live in the world we want? : ERSCP 2014: 17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Portorož, 14. - 16. October 2014. [COBISS.SI-ID 8036473]
1982. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kaj mladim prinašajo podnebne spremembe : predavanje v okviru Tedna mladih, Kranj 15. maj. 2014. [COBISS.SI-ID 7947129]
1983. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kako si predstavljate ... prihodnost?. Azimut : revija UniCredit Bank. pomlad 2014, št. 26, str. 3. ISSN 1855-2374. [COBISS.SI-ID 7946873]
1984. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kakovost okolja - kakovost življenja : strokovno srečanje "Kakovost zraka in zdravje ljudi - skupen interes nas vseh", Kranj, Mestna občina, 6. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 7872633]
1985. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŽIDAN, Dejan (intervjuvanec). Klimatske spremembe : sodelovanje v oddaji Studio City, TVSLO 2, 17. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 7883385]
1986. GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Kmetijstvo na sušnih tleh, na rodovitnih pa trgovine. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 21. nov. 2014, leto 68, št. 270, str. 14-15. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 8072569]
1987. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ko se ne dogaja več samo drugim. Večer. [Tiskana izd.]. 1. avg. 2014, letn. 70, št. 177(21.213), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7986297]
1988. ZWITTER, Matej, MARCEN, Nejc. Kultivator. Podnebje - tam spodaj. Ljubljana: Radio študent, 18.7.2014. http://radiostudent.si/politika/kultivator/podnebje-tam-spodaj. [COBISS.SI-ID 1845378]
1989. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Le eno varno smučišče. Večer. [Tiskana izd.]. 20. jan. 2014, letn. 70, št. 16(21052), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7849593]
1990. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). "Ljudje se zavedamo negativnega vpliva, ko smo ob kakšnem velikem dimniku" : finančna kriza je še bolj izpodrinila okoljsko problematiko : oddaja Sopotnik, Val 202, RTV Slovenija, 11. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 7949945]
1991. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec). Malo rabljen sončnik prodam ali menjam za dežnik : poletje si bomo zapomnili po pogostih padavinah in malo sonca. Nedeljski dnevnik. 10. sep. 2014, letn. 53, št. 37, str. 2-3. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 7997817]
1992. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Mesto prihodnosti: lepo in pametno. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. mar. 2014, leto 19, št. 3, str. 3, portret. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 7940985]
1993. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Na zeleni strani pa nikogar. Večer. [Tiskana izd.]. 4. jun. 2014, letn. 70, št. 128(21.164), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7959417]
1994. DIACI, Jurij (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nad hitrostjo obnove gozda bomo presenečeni. Nedelo. 9. februar 2014, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-7023. http://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje/nad-hitrostjo-obnove-gozda-bomo-preseneceni.html. [COBISS.SI-ID 3807910]
1995. FISTRAVEC, Matjaž (avtor, scenarist, režiser), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (pripovedovalec, avtor), ŠOLAR, Martin (pripovedovalec, avtor), PAVŠEK, Miha (pripovedovalec, avtor), REICHENBERG, Mitja (skladatelj), TRIGLAV ČEKADA, Mihaela (avtor, pripovedovalec). Nekoč je bil ledenik. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174326482. [COBISS.SI-ID 8128633]
1996. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Neprilagojeni. Večer. [Tiskana izd.]. 17. feb. 2014, letn. 70, št. 39(21075), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7891833]
1997. SAM, Anej, MAURER, Neža. Nežno srce. Ljubljana: Jasa, 2014. 67 str., ilustr. Zbirka Onežimo svet. ISBN 978-961-93578-1-1. [COBISS.SI-ID 273921536]
1998. SAM, Anej, MAURER, Neža. Nežno srce. Ljubljana: Jasa, 2014. 67 str., ilustr. Zbirka Onežimo svet. ISBN 978-961-93578-1-1. [COBISS.SI-ID 14198046]
1999. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). O izzivih mednarodne podnebne konference : intervju v oddaji Odmevi, TV Slovenija, 1. program, 5. 12. 2014, cca 6 minut. [COBISS.SI-ID 8087161]
2000. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KOS, Drago (intervjuvanec). O naravnih nesrečah in njihovih vzrokih : Dobra ura z Boštjanom, RTV Slovenija, Prvi program, 13. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 7878521]
2001. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). O podnebnih spremembah : sodelovanje v oddaji Ponedeljkova 17, Radio Ognjišče, 29. 12. 2014, cca 1 ura. [COBISS.SI-ID 8087417]
2002. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. O ženskah in okolju. Večer. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2014, letn. 70, št. 51(21087), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7891577]
2003. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Od malih k velikim korakom. Bodi eko. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 4, št. 35, str. 46. ISSN 2232-4364. [COBISS.SI-ID 8060537]
2004. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolje - realnost in čarobnost : 14. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, Portorož, 4. junij 2014. [COBISS.SI-ID 7959673]
2005. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okrogla miza o podnebnih spremembah : ob dnevu Zemlje [organizator Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mladinsko knjigo], Ljubljana, 22. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 7935865]
2006. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Our response to climate change: how to avoid the unmanageable and to manage the unavoidable : seminar in the Department of Geography of the Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Barcelona, 20th February 2014. [COBISS.SI-ID 7890809]
2007. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet Voda. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-282-091-6. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1418. [COBISS.SI-ID 277476096]
2008. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Plavamo. Večer. [Tiskana izd.]. 24. nov. 2014, letn. 70, št. 273(21.309), str. 7, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8067449]
2009. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, ZALAR, Mateja, GOLOBIČ, Mojca, MAROT, Naja, LESTAN, Katarina Ana. Podlage za pripravo ocene tveganj in priložnosti, ki jih podnebne spremembe prinašajo za Slovenijo : končno poročilo. Ljubljana; Biotehniška fakulteta: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8091257]
2010. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje in gore: nekoč, danes in v prihodnosti : Planinski muzej, Mojstrana, 23. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 7875961]
2011. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe povečujejo verjetnost, da se nam zgodi najhujše. Gasilec : glasilo gasilcev Slovenije. feb. 2014, letn. 68, št. 2, str. 3, portret. ISSN 1318-1009. [COBISS.SI-ID 7892089]
2012. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), CEGNAR, Tanja (intervjuvanec). Podnebne spremembe so in bodo - hujše. Delo. [Tiskana izd.]. 8. avg. 2014, leto 56, št. 183, str. 22, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7986553]
2013. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebne spremembe v luči ekstremnih pojavov : Maribor, Net TV, oddaja Studio 5, 4. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 7926137]
2014. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Pogovor z Lučko Kajfež Bogataj : oddaja 24ur zvečer, POP TV, 22. avg. 2014, ca 5 min. [COBISS.SI-ID 7999097]
2015. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Premog : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, Prvi program, Ljubljana, 8. sep. 2014, ca. 6 min. [COBISS.SI-ID 8000121]
2016. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KVAC, Barbara (intervjuvanec), KOVIČ DINE, Maša (intervjuvanec), PUCELJ VIDOVIĆ, Tanja (intervjuvanec), ŠIFKOVIČ VRBICA, Senka (intervjuvanec), REPE, Gaja (intervjuvanec), UŠENIČNIK, Urša (intervjuvanec). Prihodnost v pripravi : država in podnebne spremembe. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2014, leto 64, št. 249, portret. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 8046201]
2017. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prihodnost, ki je morda niti ne bomo imeli : kam pelje ta planet?. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2014, leto 64, št. 299. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 8083065]
2018. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje na spremenjen vodni krog v Sloveniji : Nacionalno posvetovanje o vodi in razvojni agendi ZN po 2015 v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve v sodelovanju z Global Water Parnership Slovenija in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje RS, Ljubljana, 21. marec 2014. [COBISS.SI-ID 7901817]
2019. POGAČAR, Tjaša, TAJNIK, Tanja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Priprava Podlage za slovenski nacionalni akcijski načrt obvladovanja suše = Preparation of the Basis for the Slovenian National action plan (NAP) for drought management. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2014, št. 28, str. 223-228, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 8061049]
2020. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Različne poti k istemu cilju. Bodi eko. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 4, št. 33, str. 13. ISSN 2232-4364. [COBISS.SI-ID 7997561]
2021. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Rdeči alarm. Večer. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2014, letn. 70, št. 28(21064), str. 5, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7872377]
2022. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Scientific conference: Climate change, the big challenge for sustainable development : plenary speaker at the 1st European conference SUSTAIN "Educating for sustainable development through inquiry-based science education: a contribution to the challenges of the 21st century", Bled, 24-25 Sep. 2014. [COBISS.SI-ID 8007033]
2023. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Skrajni čas. Večer. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2014, letn. 70, št. 75(21.111), str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7914873]
2024. POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika. Sledenje suše v Sloveniji in po svetu = Drought monitoring in Slovenia and worldwide. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2014, št. 28, str. 85-95, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 8060793]
2025. ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Slovenian phenological archive and its importance for agriculture. V: MITRIĆ, Siniša (ur.). Book of abstracts. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, March 25-28, 2014. Banja Luka: Faculty of Agriculture, 2014. Str. 281. ISBN 978-99938-93-27-1. [COBISS.SI-ID 7912569]
2026. KOVAČ, Miha, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KERŠIČ-SVETEL, Marjeta, PERŠOLJA, Borut, TOMAZIN, Iztok, GANTAR, Jošt, GOLOB, Urban, OGRIZEK, Dušan, OGRIZEK, Dunja, PERŠOLJA, Borut, GORIŠEK, Gorazd, BRIŠKI, Dan, KOMAVEC, Aleš, POGAČAR, Ana, OGRIZEK, Maja (urednik), HODALIČ, Arne (urednik). Slovenske gore : v objektivu letnih časov. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 279 str., fotogr. ISBN 978-961-231-951-9. [COBISS.SI-ID 272159488]
2027. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Sodelovanja proti suši pri nas še ni. Delo. [Tiskana izd.]. 13. jun. 2014, leto 56, št. 136, str. 10, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7974009]
2028. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Še vedno nimamo katedre za okoljsko pravo. TFL glasnik. 30. sep. 2014, letn. 6, 27, fotogr. ISSN 2350-5753. http://www.tax-fin-lex.si/TflGlasnik.aspx?id=8b1e7e26-d755-44ed-9a82-5134c4df5539#intervju. [COBISS.SI-ID 8048505]
2029. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trends and consequences of climate change; mitigation and adaptation : strokovni posvet "Environmental auditing", Ljubljana, 1-3 December 2014. [COBISS.SI-ID 8073081]
2030. DE LUIS, Martin, ČUFAR, Katarina, SAZ, Miguel Angel, LONGARES, Luis Alberto, CEGLAR, Andrej, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007. Regional environmental change. 2014, vol. 14, no. 5, str. 1801-1810, ilustr. ISSN 1436-3798. http://dx.doi.org/10.1007/s10113-012-0365-7, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36443, DOI: 10.1007/s10113-012-0365-7. [COBISS.SI-ID 2055561]
2031. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). V dveh dneh toliko dežja kot sicer v dveh mesecih. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 20. maj 2014, leto 68, št. 115, str. 3. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 7950201]
2032. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. V Pariz. Večer. [Tiskana izd.]. 29. dec. 2014, letn. 70, št. 300(21.336), str. 7, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8083321]
2033. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Varčevanje in znanje sta vedno eko. Bodi eko. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 4, št. 34, str. 46. ISSN 2232-4364. [COBISS.SI-ID 8036217]
2034. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Več CO2 v ozračju bo osiromašilo hrano. Delo. [Tiskana izd.]. 27. maj 2014, leto 56, št. 121, str. 4, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7957113]
2035. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Več, dlje, hitreje ..., a za kakšno ceno?. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2014, letn. 70, št. 157(21.193), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 7986041]
2036. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). " Večina kitajskih otrok ne ve, kaj je modro nebo.". Stop : preklopi glavo na zabavo. 30. jul. 2014, let. 47, št. 31, str. 9, portret, ilustr. ISSN 0351-8094. [COBISS.SI-ID 7985785]
2037. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Verjeti velikim besedam. Večer. [Tiskana izd.]. 25. sept. 2014, letn. 70, št. 223(21259), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8006777]
2038. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vode imamo dovolj, strategije rabe pa ne. Delo.si. [Spletna izd.]. 22. 3. 2014. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/slovenija/vode-imamo-dovolj-strategije-rabe-pa-ne.html. [COBISS.SI-ID 8689529]
2039. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vreme in posevki : gostja v oddaji Odmevi, RTV TV SLO1, 20. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 7875705]
2040. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vreme nekoč, danes in v prihodnosti : predavanje v okviru razstave Kakšno je bilo vreme na Gorenjskem, Kranj, 16. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 7844729]
2041. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vremenske ujme so stalnica, naučimo se živeti z njimi. Finance. [Tiskana izd.]. 24. sep. 2014, št. 185/4334, str. 19, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 8006521]
2042. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vse tople zime se začnejo že poleti. Zdravje. [Tiskana izd.]. mar. 2014, letn. 36, št. 409, str. 26-30, ilustr. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 7893881]
2043. SUŠNIK, Andreja. Zasnove kazalcev spremljanja suše na kmetijskih površinah : doktorska disertacija = Scheme of indicators for drought monitoring on agricultural land : doctoral dissertation. Ljubljana: [A. Sušnik], 2014. XXV, 256 str., ilustr., zvd. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dd_susnik_.andreja.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DRSKW1HZ, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=72560. [COBISS.SI-ID 7888761]
2044. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. "Znanost klimatskih promjena i Hrvatska" : panelna rasprava povodom Dana planeta Zemlje, Zagreb, 23. travnja, 2014. [COBISS.SI-ID 7935609]


2015

2045. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Aki bo slovenščina ostala jezik znanosti?. Večer. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2015, letn. 71, št. 249(21.587), str. 5, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8287609]
2046. ZALAR, Mateja, ČREPINŠEK, Zalika, ZUPANC, Vesna, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Analiza temperature tal za izbrane lokacije v Sloveniji v obdobju 1980-2010 = Analysis of soil temperature for chosen locations in Slovenia for 1980-2010. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2015 : zbornik simpozija, Laško, [29. in 30. januar] 2015 = New challenges in agronomy 2015 : proceedings of symposium, [Laško, 2015]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2015. Str. 231-237, ilustr. ISBN 978-961-90884-8-7. [COBISS.SI-ID 8102265]
2047. KURNIK, Blaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, HORION, Stephanie. An assessment of actual evapotranspiration and soil water deficit in agricultural regions in Europe. International journal of climatology. 2015, vol. 35, issue 9, str. 2451-2471. ISSN 0899-8418. DOI: 10.1002/joc.4154. [COBISS.SI-ID 8037753]
2048. POGAČAR, Tjaša, IPAVEC, Domen, VERBIČ, Janko, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Calibration of the LINGRA-N model to simulate herbage yield of grass monocultures and permanent grassland in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 105, št. 1, str. 111-123, ilustr. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/marec2015/12Pogacar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FILS9N5S, DOI: 10.14720/aas.2015.105.1.12. [COBISS.SI-ID 4723560]
2049. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Celo reševanje usode sveta se mora politiki izplačati. Večer. [Tiskana izd.]. 5. nov. 2015, letn. 71, št. 257(21.595), str. 4-5, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8295801]
2050. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BRESCIANI, David, PETROVIČ, Jorg Kristijan, SKOBERNE, Peter. Celostna ekologija: utopija, pogumna vizija ali pomota : 16. pogovorni večer v Atriju ZRC SAZU: Forum za dialog med vero in kulturo, Ljubljana, 8. dec. 2015. https://www.dropbox.com/s/c94lrc7hk4yyo7h/16.%20pogovorni%20ve%C4%8Der%20-%20Celostna%20ekologija%20-%20utopija%2C%20pogumna%20vizija%20ali%20pomota.mp3?dl=0. [COBISS.SI-ID 8320121]
2051. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Challenges of climate change adaptation in agriculture. V: Prilagajanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb v kmetijskih ekosistemih v smeri izvajanja učinkovitih ukrepov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015. http://www.kis.si/f/docs/Obvestila/5_Izzivi_prilagajanja_na_podnebne_spremembe_v_kmetijstvu.pdf. [COBISS.SI-ID 7347041]
2052. KOPAR, Mateja. Časovne in prostorske značilnosti temperature tal v Sloveniji : magistrsko delo = Temporal and spatial characteristics of soil temperature in Slovenia : M. Sc. thesis. Ljubljana: [M. Kopar], 2015. XIII, 79 f., [16] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Agronomija, 11. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115435. [COBISS.SI-ID 8276089]
2053. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Čista voda - poslovna priložnost za Slovenijo : sodelovanje v oddaji Točka preloma, TVSLO 1, 8. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 8139129]
2054. ZMRZLAK, Marko. Dinamika populacij koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) v slovenskih nasadih hmelja in njihov odziv na podnebne spremembe : doktorska disertacija = Population dynamics of European corn borer (Ostrinia nubilalis) in slovenian hop gardens and their response to climate changes : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Zmrzlak], 2015. XXI, 125, [32] f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dd_zmrzlak_marko.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115901, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TQF5NCQF. [COBISS.SI-ID 8343417]
2055. ČUFAR, Katarina, DE LUIS, Martin, PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, ČREPINŠEK, Zalika, MERELA, Maks, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Do variations in leaf phenology affect radial growth variations in Fagus sylvatica?. International journal of biometeorology. 2015, vol. 59, no. 8, str. 1127-1132. ISSN 0020-7128. http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-014-0896-3, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=69765, DOI: 10.1007/s00484-014-0896-3. [COBISS.SI-ID 2279049]
2056. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), OMLADIČ, Luka (intervjuvanec). Dobiček peščici, škoda vsem. Delo. [Tiskana izd.]. 5. nov. 2015, letn. 57, št. 257, str. 10, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8296057]
2057. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Dr. Lučka Kajfež Bogataj : klimatologinja. Mladina. [Tiskana izd.]. 16. okt. 2015, [št.] 42, str. 32-36, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 8277369]
2058. BONTE, Mojiceja. Eko zmajček. 1. ponatis. Domžale: Epistola, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-92719-4-0. [COBISS.SI-ID 278221824]
2059. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GREGORČIČ, Branko (intervjuvanec), ŠESTAN, Srečko (intervjuvanec). Ekstremni vremenski pojavi bodo očitno postali naš vsakdan : POP TV, 24ur, oddaja TV-klub, 11. jul. 2015, ca. 18 min. http://www.24ur.com/novice/slovenija/ekstremni-vremenski-pojavi-bodo-ocitno-postali-nas-vsakdan.html. [COBISS.SI-ID 8282745]
2060. PRIMC, Kaja. Environmental management and organizational life cycle theory : theoretical conceptualization and empirical research : doctoral dissertation. Ljubljana: [K. Primc], 2015. IV, 88, 19 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/primc.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80445, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XU3XSHAN. [COBISS.SI-ID 22741222]
2061. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Europe and food security : impacts, adaptation and vulnerability : Outreach event on the IPCC Fifth Assessment report, Bogazici University, Physics Department, Bebek - Istanbul - Turkey, 9. - 10. September 2015. [COBISS.SI-ID 8284025]
2062. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Evropa bo do konca stoletja toplejša za skoraj pet stopinj Celzija. Finance. [Tiskana izd.]. 19. maj 2015, št. 95/4495, str. 14. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 8158073]
2063. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Future water conflict: inevitable or preventable? : IAPSS Autumn Convention 2015 - "New threats to security", Prague, Czech Republic, 21-25 September, 2015. [COBISS.SI-ID 8285817]
2064. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. How to address the climate change? : What kind of future will 2015 bring? United Nations Summer School, Ljubljana, 14-17 September 2015. [COBISS.SI-ID 8283513]
2065. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Impacts, adaptation and vulnerability : overview, Europe and food security : Outreach event on the IPCC Fifth Assessment report, Zagreb, Croatian Academy of Science and Art, 16. October 2015. [COBISS.SI-ID 8283769]
2066. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Introducing the 2nd natural element "AIR" : United 4 food: The impact of our daily food system into the 4 natural elements. Eating City Summer Campus, 12. - 22. August 2015. [COBISS.SI-ID 8285049]
2067. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Introduction to climate science : IPCC Media Workshop, Dubrovnik, Croatia, 4 October 2015. [COBISS.SI-ID 8283001]
2068. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Is a 'fair and ambitious' climate agreement already achievable?. V: Climate justice - perspectives from the natural & social sciences. 1st Annual IPE Conference, Zagreb, 13th Nov. 2015. [S. l.: s.n., 2015]. Str. 20-21. [COBISS.SI-ID 8307577]
2069. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izzivi prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu : predavanje na mednarodni delavnici v sklopu projekta Cropsustain Prilagajanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb v kmetijskih ekosistemih - v smeri izvajanja učinkovitih ukrepov, Ljubljana, 24. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 8318841]
2070. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ja, vreme je ekstremno. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2015, letn. 71, št. 157(21495), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8276601]
2071. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠTROS, Nina, OMLADIČ, Luka. Kako se slovenska država odziva na problematiko podnebnih sprememb : javna tribuna ob izidu knjige Naomi Klein: To vse spremeni, kapitalizem proti podnebju, Ljubljana, Cankarjev dom, 11. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 8307065]
2072. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KOVAČ, Bogomir, OMLADIČ, Luka. Kapitalizem proti podnebju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 10. 11. 2015. Intelekta. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/kapitalizem-prozi-podnebju/ava2.174370172/. [COBISS.SI-ID 8298105]
2073. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), GABERŠČEK, Miran (intervjuvanec), SELJAK, Iztok (intervjuvanec), NOVAK, Peter (intervjuvanec). Klimatske spremembe med obveznostmi in priložnostmi. Manager : revija za podjetne. [Tiskana izd.]. apr. 2015, št. 2, str. 17-19, portreti. ISSN 0353-8079. [COBISS.SI-ID 8157817]
2074. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PETAČ, Miha, GJERKEŠ, Branko, POJE, Tomaž. Kmetje omamljeni od bioplina (in dolgov). Nedeljski dnevnik. 9. dec. 2015, letn. 54, št. 49, str. 10-11. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 4894568]
2075. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kot kaže, bo leto 2015 eno izmed najtoplejših : prispevki in izjave - odmevi : oddaja Odmevi, RTVSLO, TV Slovenija 1 program, 22. 12. 2015, ca. 5 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174378646. [COBISS.SI-ID 8333177]
2076. DOMINGO REIG, Virginia, FOTIOU, Afroditi, KOZINC, Zdravko (avtor, urednik), SALDANHA, Hugo (avtor, urednik), TOURNAKI, Stavroula, VALENTAR, Veronika (avtor, urednik), TSUTSOS, Theocharis. Local partnerships for greeener cities and regions : practical guide for implementing effective local energy action plans : step-by-step guide. Maribor: Chamber for Agriculture and Forestry: Institute of Agriculture and Forestry Maribor, [2015]. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8158585]
2077. DOMINGO REIG, Virginia, FOTIOU, Afroditi, KOZINC, Zdravko (avtor, urednik), SALDANHA, Hugo (avtor, urednik), TOURNAKI, Stavroula, VALENTAR, Veronika (avtor, urednik), TSUTSOS, Theocharis. Lokalna partnerstva za zelena mesta in regije : praktični vodnik za učinkovito energetsko načrtovanje v lokalnih skupnostih. Maribor: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, [2015]. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8158329]
2078. BRGLEZ, Milan (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), PETRIČ, Ernest (diskutant), PONGRAC, Miha (diskutant), ŠABIČ, Zlatko (diskutant), VIDIC, Manja (diskutant). Močan OZN, boljši svet : okrogla miza ob 70. obletnici Organizacije Združenih narodov, Mestni muzej Ljubljana, 13. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 34403421]
2079. POGAČAR, Tjaša. Modeliranje vpliva vremena in podnebja na rast in pridelek travne ruše v Sloveniji : doktorska disertacija = Modelling of weather and climate impacts on growth and yield of grass sward in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana: [T. Pogačar], 2015. XXI f., 133 str., [10] f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dd_pogacar_tjasa.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O22OTFWL, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115902. [COBISS.SI-ID 8339577]
2080. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Nacionalna neumnost je, da nekdo drug služi z našo vodo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 18. apr. 2015, leto 57, št. 91, portret. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8144249]
2081. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Nepreslišano. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2015, let. 65, št. 158, str. 13, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 8276857]
2082. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nevarna naivnost. Bodi eko. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 5, št. 38, str. 45. ISSN 2232-4364. [COBISS.SI-ID 8103545]
2083. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), PLUT, Dušan (intervjuvanec). Nevedni poslovneži in politiki (raz)prodajajo vodne vire : čiste vode ni dovolj za vse človeštvo. Nedeljski dnevnik. 25. mar. 2015, letn. 35, št. 12, str. 7. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 8132217]
2084. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Nutzen Sie die Chance und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten! : European Forum Alpbach 2015: "UnGleicheit - InEquality", Alpbach, 2. September 2015. [COBISS.SI-ID 8284793]
2085. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. O podnebni spremembah : predavanje v Medobčinski splošni knjižnici Žalec, 9. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 8178041]
2086. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okolje in energija : predavanje na dogodku v organizaciji Rotary kluba "Zapusti svet boljši, kot si ga našel", Celje, Fakulteta za logistiko, 30. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 8285305]
2087. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Okrogla miza "Konkurenčnost - floskula ali vizija? Nuja!" : 1. konferenca industrije pijač, Ljubljana, 21. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 8284537]
2088. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ŠTROS, Nina (intervjuvanec), VAJGL, Uroš (intervjuvanec). Pariška Konferenca. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 14. 12. 2015. Studio ob 17h. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/studio-ob-17h/ava2.174377047/. [COBISS.SI-ID 8333689]
2089. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pariški konec začetka. Večer. [Tiskana izd.]. 15. dec. 2015, letn. 71, št. 291(21629), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8321913]
2090. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pariški sporazum. Večer. [Tiskana izd.]. 8. dec. 2015, letn. 71, št. 21622, str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8319865]
2091. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), VAJGL, Uroš (intervjuvanec), KOŠOROK, Blaž (intervjuvanec), MATETA, Marjan (intervjuvanec). Pariški sporazum kaže jasen trend, priložnosti pa so še nejasne. Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2015, št. 10, str. 11, ilustr. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 8339833]
2092. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet Voda. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2015, letn. 71, št. 56(21394), portret. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 8122233]
2093. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Planet Voda : sodelovanje v oddaji Izšlo je, program ARS 3, 16. apr. 2015, ca. 30 min. [COBISS.SI-ID 8140921]
2094. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebna pogajanja : pomembno je govoriti, a samo besede niso dovolj. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. dec. 2015, letn. 25, št. [12], str. 34-39. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 8318585]
2095. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe : strokovno predavanje ob mednarodnem dnevu Zemlje 22. aprila, Laško, 9. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 8138873]
2096. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in kmetijstvo = Climate change and agriculture. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2015 : zbornik simpozija, Laško, [29. in 30. januar] 2015 = New challenges in agronomy 2015 : proceedings of symposium, [Laško, 2015]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2015. Str. 196-202, ilustr. ISBN 978-961-90884-8-7. [COBISS.SI-ID 8100985]
2097. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in okrožnica: čas za zanikanje, ravnodušnost in vdanost v usodo se je iztekel : Okrogla miza na temo aktualnosti okrožnice papeža Frančiška "Laudato Si", Ljubljana, Teološka fakulteta, 10. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 8297849]
2098. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe v luči posameznika : predavanje v okviru meseca ekoloških aktivnosti Loško je ekološko, Škofja loka, 2. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 8132473]
2099. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Podnebni kozarec se ne polni dovolj. Delo. [Tiskana izd.]. 15. maj 2015, letn. 57, št. 111, str. 14, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8150905]
2100. BONTE, Mojiceja. Potovanje male plastične vrečke. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-4-2. [COBISS.SI-ID 276863744]
2101. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Potrebna so velika dejanja. Sedem. 11. dec. 2015, let. 1, št. 4, str. 6-8, fotogr. ISSN 2463-8064. [COBISS.SI-ID 8329593]
2102. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), BRICELJ, Mitja (intervjuvanec), JERINA, Andreja (intervjuvanec), ZUPAN, Martina (intervjuvanec), DOLINAR, Mojca (intervjuvanec). Pri vodi bi morala biti vključena delovna mesta. Delo. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2015, letn. 57, št. 67, str. 10, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8126585]
2103. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Prilagajanje na podnebne spremembe : predavanje na agrometeorološkem seminarju "Agrometeorologi pomagamo pri pridelavi zelenjave", Maribor, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 3. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 8319097]
2104. IVAJNŠIČ, Danijel. Prostorsko-časovne premene habitatov obmorskih mokrišč kot posledica primarne sukcesije in dvigovanja morske gladine : doktorska disertacija. [S. l.: D. Ivajnšič], 2015. XII, 92 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47478, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47478, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RUYMGO5C. [COBISS.SI-ID 279981568]
2105. POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Simulation of herbage yield and growth components of Cock's foot (Dactylis glomerata L.) in Jablje using the calibrated LINGRA-N model. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 105, št. 2, str. 279-292, ilustr. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/september2015/11_Pogacar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0A5PR5B5. [COBISS.SI-ID 8291961]
2106. GRŽAN, Karel, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, NOVAK, Leon, JAKOP, Pavle, GRUŠOVNIK, Tomaž. Skrb za skupni dom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 25. 09. 2015. Svet in sveto. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/skrb-za-skupni-dom/ava2.174361699/. [COBISS.SI-ID 8280697]
2107. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sneg. Večer. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2015, letn. 71, št. 23(21.361), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8103289]
2108. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MALAČIČ, Vlado, VERTAČNIK, Gregor. Spet prihaja leto fanta - bo letošnji el Nino podiral ... Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 28. 07. 2015. Intelekta. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/spet-prihaja-leto-fanta-bo-letosnji-el-nino-podiral-rekorde/ava2.174348651/. [COBISS.SI-ID 8280441]
2109. VUČKOVIČ, Katarina (diskutant), GRŽAN, Karel (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), NOVAK, Leon (intervjuvanec), GRUŠOVNIK, Tomaž (intervjuvanec), JAKOP, Pavle (intervjuvanec), BURKE, Gregory (intervjuvanec), AGNEW, Paddy (intervjuvanec), ONUFRIO, Guiseppe (intervjuvanec), TUBIELLO, Francesco N. (intervjuvanec), KAVKA GOBBO, Živa (intervjuvanec), KOVAČ VIRŠEK, Manca (intervjuvanec). Sveto in svet - skrb za skupni dom : 24. sept. 2015, RTV 4. Ljubljana: RTV 4, 24. sept. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174361699. [COBISS.SI-ID 7331681]
2110. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), ZEMLJIČ, Petra (oseba, ki intervjuva). Svoj naravni kapital zapravljamo. Večer. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2015, letn. 71, št. 21625, str. 11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8320377]
2111. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Škodo zaradi podnebnih sprememb bi lahko izračunali. Delo. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2015, letn. 57, št. 278, str. 23, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8319353]
2112. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). TEŠ 6 zgrešena naložba z vseh vidikov. Nedeljski dnevnik. 7. jan. 2015, letn. 54, št. 1, str. 7. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 8091513]
2113. ŠUKLJE, Tomaž. Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavb : doktorsko delo. Ljubljana: [T. Šuklje], 2015. XIV, 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14311195]
2114. KROPIN, Alma. Trajnostna raba energije v naselju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kropin], 2015. VII, 24 f., ilustr., načrti. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138425. [COBISS.SI-ID 3224964]
2115. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vision for follow-up : 4th Workshop Integrated drought management programme in Central and Eastern Europe, Bucharest, 21-22 April 2015. [COBISS.SI-ID 8145273]
2116. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda. V: HORVAT, Franci. Poti k izvirom : izletniški vodnik po bogastvu slovenskih voda. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. Str. 7-8. ISBN 978-961-01-3775-7. [COBISS.SI-ID 8276345]
2117. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jun. 2015, letn. 25, št. [6], str. 22-31. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 8170617]
2118. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Voda : sodelovanje v oddaji Studio City, TVSLO 1, 23. mar. 2015, ca. 8 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174326683. [COBISS.SI-ID 8128889]
2119. ŠINKOVEC, Irena, BAHAR DIDOVIĆ, Maja, GASPARI, Andrej (avtor, ilustrator), HORVAT, Martin, JAMNIK, Brigita, KRIŽNAR, Tomo (avtor, fotograf), PIVK, Bojana, POLAJNAR, Janez, SAVENC, Barbara, ŠTEGER, Aleš. Voda : vodnik po razstavi = Water : exhibition guide. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-43-5. [COBISS.SI-ID 280084480]
2120. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), PLUT, Dušan (intervjuvanec). Voda je lahko dobičkonosnejša od nafte : oddaja Reakcija, Radio Slovenija, Val 202. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 25. 04. 2015. Val 202, Reakcija. http://val202.rtvslo.si/2015/04/reakcija-5/, https://soundcloud.com/val202/lucka-kajfez-bogataj-kaj-nam-ponuja-voda, https://soundcloud.com/val202/dusan-plut-fracking-in-razlike-v-pitni-vodi. [COBISS.SI-ID 8345465]
2121. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda med poslovno priložnostjo in družbeno odgovornostjo : 1. konferenca industrije pijač, Ljubljana, 21. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 8284281]
2122. MILAČIČ, Radmila (intervjuvanec), MAROLT, Majda (intervjuvanec), BANOVEC, Primož (intervjuvanec), FIASCONARO, Milo (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Voda mora biti skupna, ne zasebna : pravica do vode. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2015, leto 65, št. 165, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 7120225]
2123. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MLAKAR, Krištof, MAJCEN, Irena, HREN, Marko, PLUT, Dušan. Voda: bistra in prodana. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 14. 05. 2015. Tarča. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/voda-bistra-in-prodana/ava2.174335880/. [COBISS.SI-ID 8282489]
2124. CEGNAR, Tanja (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vročinski valovi bodo še bolj pogosti. Delo. [Tiskana izd.]. 14. avg. 2015, letn. 57, št. 188, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8277113]
2125. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vrt in podnebne spremembe. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. feb. 2015, letn. 21, št. 204, str. 33. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 8121209]
2126. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Water: where are we, where are we going? : International conference "Water: human right, responsibility and opportunity and Round table on climate change", Bled, June 16, 2015. [COBISS.SI-ID 8177785]
2127. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Why the World needs anthropologists - case of climate change : Why the World needs anthropologists: "burning issues of our hot planet", Ljubljana, 27. Nov. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=dfdEBslM4to&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 8319609]
2128. PODJED, Dan (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), BOHREN, Lenora (diskutant), BELL, Genevieve (diskutant), ERIKSEN, Thomas Hylland (diskutant), BREIDENBACH, Joana (diskutant). Why the world needs anthropologists : panelna diskusija na mednarodnem simpoziju Why the World Needs Anthropologists: Burning Issues of our hot Planet, 27. nov. 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 39594029]
2129. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MALOVRH, Matjaž (intervjuvanec). Zeleno se splača! : sodelovanje v oddaji Turbulenca, TVSLO 1, 25. mar. 2015, ca. 25 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174327008. [COBISS.SI-ID 8129145]
2130. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zemlja ni slaba banka. Večer. [Tiskana izd.]. 20. apr. 2015, letn. 71, št. 92(21.430), str. 7, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8143993]
2131. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Zgodovinski podnebni sporazum je sprejet : oddaja Dnevnik Televizije Slovenija , RTVSLO, TV Slovenija 1 program, 13. 12. 2015, ca. 3 min. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dnevnik/ava2.174376862/. [COBISS.SI-ID 8333433]
2132. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Zgoraj raj, spodaj pa pekel. Večer. [Tiskana izd.]. 29. dec. 2015, letn. 71, št. 21638, str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8340089]
2133. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s podnebnimi spremembami. [Ljubljana: Center za agrometeorologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani], 18. okt. 2015. http://videolectures.net/znanostnacesti_kajfez_bogataj_podnebne_spremembe/. [COBISS.SI-ID 8281721]


2016

2134. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ali spoštujemo svoje vodno bogastvo?. V: JARC, Karolina (ur.). Moja domovina - srečanja pri vodnjakih in studencih : [zbornik prispevkov sodelujočih v natečaju Moja domovina - srečanja pri vodnjakih in studencih]. Ljubljana: Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja, 2016. Str. 1-2. ISBN 978-961-285-173-6. [COBISS.SI-ID 8389497]
2135. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Begunci prihodnosti. Večer. [Tiskana izd.]. 5. sep. 2016, letn. 72, št. 206(21.854), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8502393]
2136. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Berem zeleno : uvodni nagovor na otvoritvi 30. prodajne razstave tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu, Ljubljana, 14. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 8568441]
2137. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Bo zima spet bela kot nekoč?. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. dec. 2016, letn. 22, št. 223, str. 13. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 8575353]
2138. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate science and what it can do for climate justice. V: HORVAT, Vedran (ur.), ZDUNIĆ, Nikola (ur.). Tipping points. 5th edition of Green Academy, Vis, Croatia, 20-26th August 2016. [Komiža: Institute for Political Ecology, 2016]. Str. 28, portret. [COBISS.SI-ID 8502905]
2139. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), VELKAVRH, Andrej (intervjuvanec). Da ublažimo posledice globalnega segrevanja imamo še približno deset let. Večer. [Spletna izd.]. 30. 08. 2016, str. 1-4, fotogr. ISSN 1580-2639. http://www.vecer.com/da-ublazimo-posledice-globalnega-segrevanja-imamo-se-priblizno-deset-let-6252804. [COBISS.SI-ID 8503417]
2140. POGAČAR, Tjaša, ZALAR, Mateja, CIUHA, Urša, GLIHA, Mitja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEKJAVIĆ, Igor B. The effect of external weather conditions on the conditions within the factory : Monitoring heat stress in the manufacturing industry: a case study: pre-conference Heat Shield meeting odelo d.o.o., Prebold (Slovenia), 3. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 8569465]
2141. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Fantje, tega pa ne bom naredila. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2016, letn. 72, [št.] 54(21698), portret. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 8377209]
2142. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Global change, limits of growth and self-sufficiency : 3rd Tempus Sehsi Summer School "Paths to self-sufficiency", Ljubljana, 27th August - 10th September 2016. [COBISS.SI-ID 8503161]
2143. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Globalno segrevanje naša vsakdanjost : sodelovanje v oddaji Odmevi, RTVSLO, TV Slovenija 1 program, 30. 12. 2016, ca. 5 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174446498. [COBISS.SI-ID 8591481]
2144. MEKJAVIĆ, Igor B., CIUHA, Urša, EIKEN, Ola, POGAČAR, Tjaša, MORABITO, Marco, ORLANDINI, Simone, CRISCI, Alfonso, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Heat Shield: prediction of deep body temperature in workers during load carriage in hot environments : 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology, ECAC, 12-16 September 2016, Trieste, Italy. [COBISS.SI-ID 8526201]
2145. POGAČAR, Tjaša, ZALAR, Mateja, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CIUHA, Urša, MEKJAVIĆ, Igor B. Impact of heat waves on labour productivity - case study for industry. V: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology, ECAC, 12-16 September 2016, Trieste, Italy. Berlin: European Meteorological Society, 2016. http://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2016/EMS2016-510.pdf, http://presentations.copernicus.org/EMS2016-510_presentation.pdf. [COBISS.SI-ID 8525945]
2146. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, POGAČAR, Tjaša, ZALAR, Mateja. Importance of inter-sectoral collaboration. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.). Book of abstracts. 6th International Meeting of the Physiology and Pharmacology of Temperature Regulation Society, December 5-9, 2016, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Studio print, 2016. Str. 23. ISBN 978-961-93848-1-7. [COBISS.SI-ID 8568953]
2147. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Izzivi podnebnih sprememb : Lombergarjevi dnevi, 8. vinogradniški posvet, 7. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 8567929]
2148. SONNABEND, Holger. Je res ali ne? : svetovne resnice in zmote : [osupljiva spoznanja o svetovni zgodovini sveta]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3950-8. [COBISS.SI-ID 282029824]
2149. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Kako bo živel otrok, rojen pred dnevi. Delo. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2016, letn. 58, št. 12, str. 8, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8348793]
2150. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MEKJAVIĆ, Igor B. (intervjuvanec). Kako se segrevamo in kaj to pomeni za biznis. Manager : revija za podjetne. [Tiskana izd.]. 10. 6. 2016, št. 23, str. 10-15. ISSN 0353-8079. [COBISS.SI-ID 8430713]
2151. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Katastrofa je že tu, ukrepajmo!. Delo. [Tiskana izd.]. 22. apr. 2016, letn. 58, št. 94, str. 2, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8399737]
2152. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Klimatske spremembe in zdravje. V: BELOVIĆ, Branislava (ur.), et al. Kemikalije v okolju in rak. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2016. Str. 81-92, ilustr. ISBN 978-961-6377-33-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3WL9MNNM, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11378. [COBISS.SI-ID 8495737]
2153. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Končna postaja: morje? : uvodni nagovor na otvoritvi razstave Projekt o plastičnih odpadkih, Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 8. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 8568185]
2154. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BAUK, Dino, PAJNIK, Mojca, DOLENC, Sašo, KOMEL, Svit. Medijsko ogledalo 2016 : Kaj pa vi mislite o medijih? : razprava v okviru dogodka 5. festival kakovostnih medijskih vsebin "Medijski festival Naprej/Forward", Ljubljana, 24. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 8537977]
2155. POGAČAR, Tjaša, MEKJAVIĆ, Igor B., ZALAR, Mateja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteoorological station : Monitoring heat stress in the manufacturing industry: a case study: pre-conference Heat Shield meeting odelo d.o.o., Prebold (Slovenia), 3. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 8569209]
2156. POGAČAR, Tjaša, MEKJAVIĆ, Igor B., ZALAR, Mateja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Meteorological station : Monitoring heat stress in the manufacturing industry: a case study: pre-conference Heat Shield meeting odelo d.o.o., Prebold (Slovenia), 3. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 30076455]
2157. CIUHA, Urša, GLIHA, Mitja, ZALAR, Mateja, POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEKJAVIĆ, Igor B. Monitoring thermal confort and the perception of temperature and relative humidity of workers : Monitoring heat stress in the manufacturing industry: a case study: pre-conference Heat Shield meeting odelo d.o.o., Prebold (Slovenia), 3. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 30076967]
2158. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), JOUZEL, Jean (intervjuvanec). Nogometno prvenstvo škodi planetu kot vojna : podnebni sporazum in prostotrgovinski sporazumi na isti mizi, to je težava. Delo. [Tiskana izd.]. 4. okt. 2016, letn. 58, št. 231, str. 24, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8493433]
2159. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Novi vroči svet. Večer. [Tiskana izd.]. 18. maj 2016, letn. 72, št. 114(21.759), str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8409465]
2160. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. O podnebnih spremembah, vplivu človeka na okolje in pomenu vode : literarni večer "Teden knjige: Lučka Kajfež Bogataj in Janez Penca", Knjigarna Goga, 21. apr. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 8399993]
2161. RAVLJEN, Mirjam. Obolevnost prebivalcev Slovenije za akutnim koronarnim sindromom v povezavi z nekaterimi meteorološkimi spremenljivkami : doktorska disertacija = Acute coronary syndrome morbidity of the population of Slovenia in relation to some meteorological variables : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Ravljen], 2016. XI, 106, [12] f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115369, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5E0FW20Y, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115369. [COBISS.SI-ID 8502137]
2162. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SLAMERŠAK, Aljoša. Okoljska kriza: bomo uničili lasten planet? : Inštitut za delavske študije v Mestni knjižnici Kranj, Kranj, 24. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 8413305]
2163. POGAČAR, Tjaša, VALHER, Ajda, ZALAR, Mateja, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Opredelitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo na osnovi klimatskih dejavnikov. V: MAČEK JERALA, Milena (ur.), MAČEK, Melita Ana (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti : zbornik referatov = With knowledge and experience to new entrepreneurial opportunities : collection of papers. 4. konferenca z mednarodno udeležbo - konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 20.-21. april 2016, Strahinj, Naklo, Slovenija. Strahinj: Biotehniški center Naklo: = Biotechnical Centre Naklo, 2016. Str. 49-57, ilustr. ISBN 978-961-94007-1-5. http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2948. [COBISS.SI-ID 8396665]
2164. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Pariški sporazum veljaven! Kaj pa zdaj? : Podnebne spremembe so že zdavnaj prehitele dogovarjanja, tu so že!. Večer. [Tiskana izd.]. 5. nov. 2016, letn. 72, št. 257(21.907), str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8536953]
2165. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet antropocenske džungle. Gledališki list SNG. Drama. 2015/2016, letn. 95, št. 16, str. 18-23, ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 8381049]
2166. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet, ki ne raste. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-282-141-8. [COBISS.SI-ID 288443904]
2167. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje in podnebne spremembe : predavanje v okviru dogodkov Ambasadorstvo ČS Dravlje, Ljubljana, 7. nov. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 8537721]
2168. JOUZEL, Jean, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebje: pregled najverjetnejših sprememb : pogovor v okviru ciklusa predavanj Razumevanje sveta, ki jih organizira Francoski inštitut v Sloveniji v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, 3. okt. 2016, Mestni muzej Ljubljana. [COBISS.SI-ID 8493689]
2169. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in delavcem prijazna rešitev : okrogla miza v organizaciji KUD France Prešeren, Trnfest, 17. avg. 2016. [COBISS.SI-ID 8475257]
2170. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe In drugi okoljski problemi današnjega časa : predavanje v okviru 29. Stražiškega kulturnega tedna, Stražišče, 2. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 8580729]
2171. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in kmetijstvo : sodelovanje v oddaji Ljudje in zemlja, TV Slovenija, 27. nov. 2016, ca 3 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174439907. [COBISS.SI-ID 8584825]
2172. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe in možne posledice = Climate change and potential consequences. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 25th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2016, 10th and 11th November 2016. 25. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2016, Radenci, 10. in 11. november 2016. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2016. Str. 47-53. ISBN 978-961-93586-7-2. [COBISS.SI-ID 8538489]
2173. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Podnebne spremembe so tu!. V: SONNABEND, Holger. Je res ali ne? : svetovne resnice in zmote : [osupljiva spoznanja o svetovni zgodovini sveta]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. Str. 284. ISBN 978-961-01-3950-8. [COBISS.SI-ID 8340601]
2174. TOMAŽIČ, Gašper. Pogostost pojavljanja vročinskih valov v Sloveniji in njihov vpliv na kmetijstvo : diplomsko delo = The incidence of heatwaves in Slovenia and their impact on agriculture : Graduation thesis. Ljubljana: [G. Tomažič], 2016. VIII, 43 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2414. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dn_tomazic_gasper.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115616. [COBISS.SI-ID 8482681]
2175. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). [Pogovorni večeri : predstavitev zelenih poklicev v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope : agrometeorolog : intervju v Mestni Knjižnici Ljubljana (enota KOŽ), 6. junij 2016. [2016]. [COBISS.SI-ID 1024777834]
2176. PODJED, Dan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, ŽIŽEK, Bojan, ŠMAJDEK, Jošt, PILTAVER, Andrej. Pozitivni učinki trajnostne mobilnosti na zdravje in okolje : okrogla miza, Mestna hiša, Ljubljana, 13. september 2016. [COBISS.SI-ID 42439981]
2177. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), SIMONČIČ, Primož (diskutant), STRITIH, Jernej (diskutant), SAVIĆ, Dejan (diskutant), OMLADIČ, Luka (diskutant), SIMONETI, Maja (diskutant). Prilagajanje na vse bolj "vročo" Ljubljano: kdo, kako in zakaj? : cikel okroglih miz "Zelena luč", Ljubljana, 29. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 8444025]
2178. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SIMONČIČ, Primož, STRITIH, Jernej, SAVIĆ, Dejan, OMLADIČ, Luka, SIMONETI, Maja. Prilagajanje na vse bolj "vročo" Ljubljano: kdo, kako in zakaj? : sodelovanje na tretji razpravi cikla Zelena luč, Ljubljana, 29. junij 2016. [COBISS.SI-ID 4456870]
2179. VALHER, Ajda. Primerjava modelov za računanje vodne bilance tal : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Valher], 2016. 81 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97500. [COBISS.SI-ID 349609]
2180. POGAČAR, Tjaša, VALHER, Ajda, ZALAR, Mateja, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Priprava klimatskih podlag kot dodatnega kriterija za določanje območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. mar. 2016, letn. 107, št. 1, str. 229-242, ilustr. ISSN 1581-9175. http://ojs.aas.bf.uni-lj.si/index.php/AAS/article/view/135, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QNJS862U. [COBISS.SI-ID 8394105]
2181. ZALAR, Mateja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v Evropski uniji in Sloveniji = Treatment of waste electrical and electronic equipment in the European Union and Slovenia. Ekolist : revija o okolju. dec. 2016, [št.] 13, str. 24-29, ilustr. ISSN 1854-3758. [COBISS.SI-ID 8573817]
2182. RAVNIK, Branko (diskutant), BERGANT, Klemen (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant). Razprava z vabljenimi panelisti o idejnem predlogu za upravljanje s sušo v Sloveniji in možnosti prenosa v prakso (publikacija "Suša in Vodna direktiva") : Tretje nacionalno posetovanje o upravljanju suše v Sloveniji - Suša in Vodna direktiva, Agencija RS za okolje, Ljubljana, 10. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 8575609]
2183. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Rešujemo človeka. Večer. [Tiskana izd.]. 23. apr. 2016, letn. 72, št. 95(21.739), str. 2, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8399481]
2184. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Skrb za okolje : sodelovanje v oddaji Odmevi, RTVSLO, TV Slovenija 1 program, 2. 11. 2016, ca. 6 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174435161. [COBISS.SI-ID 8567673]
2185. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Slovenija je bolj ranljiva, kot so drugi v Evropi. Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko. dec. 2016, št. 114-115, str. 34-35. ISSN 1855-4849. [COBISS.SI-ID 8580473]
2186. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Slovenija s podnebjem juga Grčije?. Jana. 15. nov. 2016, letn. 2, št. 46, str. 29-31. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 8537465]
2187. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Smo v prelomnem času. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 30. dec. 2016, letn. 69, št. 104, str. 2, ilustr. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 8599929]
2188. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sodelovanje v oddaji Ljudje in zemlja, TV Slovenija, 18. dec. 2016, ca 2 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174444266. [COBISS.SI-ID 8584569]
2189. OBLIŠAR, Gal. Spremenljivost agrometeoroloških parametrov v Sloveniji v obdobju 1951-2013 : magistrsko delo = Variability of agrometeorological parameters in Slovenia during the period 1951-2013 : M. Sc. thesis. Ljubljana: [G. Oblišar], 2016. XII, 52 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Agronomija, 16. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_oblisar_gal.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115422. [COBISS.SI-ID 8428153]
2190. PODJED, Dan, GUERRÓN MONTERO, Carla, BAJUK SENČAR, Tatiana, DE CUNZO, Lu Ann, BOHREN, Lenora, AGBEMABIESE, Lawrence, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Sustainable mobility in tims of climate change: lessons from the past, solutions for the future : panelna diskusija na mednarodnem simpoziju SfAA 2016: 76th Annual Meeting of the Society for Applied Anthropolgy, Vancouver, Canada, March 31st 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 8389753]
2191. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Še vedno energetsko potratni in daleč od cilja. Delo. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2016, letn. 58, št. 259, str. 3, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8536697]
2192. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, POGAČAR, Tjaša, MEKJAVIĆ, Igor B. The role of the EU HEAT-SHIELD project in mitigation of heat wavesʹ impact on labor productivity. V: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology, ECAC, 12-16 September 2016, Trieste, Italy. Berlin: European Meteorological Society, 2016. http://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2016/EMS2016-507.pdf, http://presentations.copernicus.org/EMS2016-507_presentation.pdf. [COBISS.SI-ID 8525689]
2193. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Uvodni nagovor : odprtje 29. Stražiškega kulturnega tedna, Stražišče, 29. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 8568697]
2194. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ČREPINŠEK, Zalika, POGAČAR, Tjaša, CUNDER, Tomaž, REDNAK, Miroslav, ZAGORC, Barbara. Vključitev klimatskih podatkov med kriterije za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" 2011-2020. Ljubljana: Biotehniška fakulteta: Kmetijski inštitut Slovenije, 2016. [4], 62 str., XL str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8443001]
2195. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Voda. Praznična Družina. 2016, št. 1, str. [12-14], portret. ISSN 2350-3645. [COBISS.SI-ID 8376953]
2196. KOVAČIČ, Špela. Voda = Water = Voda : [vabilo] na otvoritev likovne razstave akademskega slikarja Janeza Kovačiča, Ljubljana, 29. 2. 2016. [S. l.: S. n., 2016]. 1 zgibanka (8 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 8380281]
2197. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Voda od lokalne do globalne ravni : sodelovanje na dogodku, Mestni Muzej, Ljubljana, 4. maj 2016. [COBISS.SI-ID 8402297]
2198. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vroči novi svet : Tradicionalni Znanstveni Multipraktik, Ljubljana, gimnazija Bežigrad, 26. 1. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 8380537]
2199. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vročina - ne le nadležna, ampak tudi nevarna. Delo. [Tiskana izd.]. 14. jul. 2016, letn. 58, št. 162, str. 13, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8475513]
2200. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vročina zelo zmanjšuje produktivnost Evrope. Delo. [Tiskana izd.]. 21. jul. 2016, letn. 58, št. 168, str. 13, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8476025]
2201. POGAČAR, Tjaša, ZALAR, Mateja, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vročinski valovi v povezavi z zdravjem in produktivnostjo = Heat waves in relation to health and productivity. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2016, št. 30, str. 151-160, ilustr. ISSN 0353-085X. http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2016/151-160.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101613. [COBISS.SI-ID 8569721]
2202. POGAČAR, Tjaša, ZALAR, Mateja, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vročinski valovi v Sloveniji. V: MAČEK JERALA, Milena (ur.), MAČEK, Melita Ana (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti : zbornik referatov = With knowledge and experience to new entrepreneurial opportunities : collection of papers. 4. konferenca z mednarodno udeležbo - konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 20.-21. april 2016, Strahinj, Naklo, Slovenija. Strahinj: Biotehniški center Naklo: = Biotechnical Centre Naklo, 2016. Str. 58-64, ilustr. ISBN 978-961-94007-1-5. http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2948, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102364. [COBISS.SI-ID 8396921]
2203. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Vročinski valovi: neljubi, a že neizogibni deli poletja. Delo. [Tiskana izd.]. 7. jul. 2016, letn. 58, št. 156, str. 13, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8475769]
2204. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Za nedavne poplave v Franciji krivo segrevanje. Delo. [Tiskana izd.]. 16. jun. 2016, letn. 58, št. 139, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8430457]
2205. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Živeti s podnebnimi spremembami : predavanje za Naravoslovno društvo I. gimnazije v Cellju, Celje 17. 3. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 8380793]


2017

2206. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Are green wall systems sustainable?. V: Vertical plant life : Zaključna konferenca, Biotehniški center Naklo, Strahinj, 5. 10. 2017. Strahinj: Biotehniški center Naklo, 2017. Str. [1-27]. https://konferencaverticalplantlifebcnaklo.files.wordpress.com/2017/10/dr-luc48dka-kajfec5be-bogataj_living-walls.pdf. [COBISS.SI-ID 8821625]
2207. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Brez podnebnih sprememb orkani ne bi bili tako siloviti : orkan Irma. SiOL.net. 11. sep. 2017. ISSN 1581-0658. http://siol.net/novice/slovenija/kajfez-bogatajeva-brez-podnebnih-sprememb-orkani-ne-bi-bili-tako-siloviti-video-448909. [COBISS.SI-ID 8777849]
2208. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Cambiamenti climatici, impatti su comunità locali e rinnovabili. QualEnergia. 23. 1. 2017. ISSN 1590-0193. http://www.qualenergia.it/articoli/20170123-cambiamenti-climatici-impatti-su-comunita-locali-e-energie-rinnovabili. [COBISS.SI-ID 8690553]
2209. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Cambiamenti climatici: "il prossimo Assessment Report dellâ IPCC si focalizzera sullâ adattamento". Kyoto Club. 23. 1. 2017. https://www.kyotoclub.org/news/2017-gen-23/cambiamenti-climatici-il-prossimo-assessment-report-dell-ipcc-si-focalizzera-sull-adattamento/docId=6132. [COBISS.SI-ID 8694905]
2210. ARALICA, Adriana (avtor, urednik), BAHOR, Maja, CARLI, Sabina, FRIŠKOVEC, Andreja, JERMAN, Boštjan, BERCE, Mateja. Cilji trajnostnega razvoja : prihodnost, ki jo želimo. Ljubljana: Društvo za Združene narode za Slovenijo, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-91214-4-3. [COBISS.SI-ID 291984896]
2211. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, LENARČIČ, Matevž. Climate change : ITB Berlin: The World's leading travel trade show: Sustainability & responsibility in tourism, Berlin 8-12 March 2017. [COBISS.SI-ID 8683897]
2212. KJELLSTRÖM, Tord, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Climate change and working life: linking stakeholders for risk assessment and management. V: 21st International Congress of Biometeorology, September 3-6, 2017, Durham, United Kingdom. [S. l.]: International Society of Biometeorology, 2017. Str. 67. [COBISS.SI-ID 8778617]
2213. POGAČAR, Tjaša, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, NYBO, Lars. Comprehension of climatic and occupational heat stress amongst agricultural advisers and workers in Slovenia. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2017, vol. 109, no. 3, str. 545-554, graf. prikazi. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9X0NBCZ4, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101309, DOI: 10.14720/aas.2017.109.3.06. [COBISS.SI-ID 8900729]
2214. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Contro i cambiamenti climatici con energia positiva: il ruolo delle comunità. L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). 2. 3. 2017. http://www.asvis.it/articoli/208-1494/-contro-i-cambiamenti-climatici-con-energia-positiva-il-ruolo-delle-comunita-. [COBISS.SI-ID 8692601]
2215. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Deconstructing climate change : Academia aestiva internationalis: Global environmental politics: adaptation vs. mitigation. [COBISS.SI-ID 8751481]
2216. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Denarja za podnebje bo več, za premog in plin pa manj. Delo. [Tiskana izd.]. 13. dec. 2017, letn. 59, št. 288, str. 2, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8892281]
2217. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Družbeni izziv na področju okolja : Družbeni izziv: podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin: zaključni dogodek projekta CASI, UP Fakulteta za management, Koper, 24. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 8731769]
2218. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), SMITS, Toine (diskutant), GASPARI, Andrej (diskutant), HOEKSTRA, Arjen Y. (diskutant), TOMAN, Mihael Jožef (diskutant), ŠINKOVEC, Irena (diskutant), MLINAR, Ciril (diskutant), CHARNEY, Noah (diskutant), PÖSCHL, Andraž (urednik). Dva vodika, en kisik = Water. Ljubljana: TV Slovenija, 2017. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 8793721]
2219. MILEK, Vesna (avtor, oseba, ki intervjuva). Dva vodika, en kisik - in nešteto drugih elementov. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 10. jun. 2017, leto 59, št. 132. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8738169]
2220. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), MACERL, Uroš (intervjuvanec). Ekokriminal ubija, kako ga zajeziti?. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2017, letn. 59, št. 133, str. 25, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 8737913]
2221. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ekološke inovacije v Sloveniji : GTV - Gorenjska televijzija, oddaja Gorenjska poročila, 5. jun. 2017, ca 3 min. https://www.youtube.com/watch?v=zeSx3Qv7ch0. [COBISS.SI-ID 8734329]
2222. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekstremno vreme in podnebne spremembe : 3. strokovni posvet Beton in trajnostna gradnja; tema: Beton in ekstremne podnebne razmere, Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, 26. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 8836473]
2223. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Ekstremno vreme ubija. Večer. [Tiskana izd.]. 4. avg. 2017, letn. 73, št. 179(22.140), str. 18, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 8768121]
2224. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Ekstremno? Kakor za koga!. Jana. 10. jan. 2017, letn. 3, št. 2, str. 35. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 8599417]
2225. ZUPANC, Vesna, POGAČAR, Tjaša, ČREPINŠEK, Zalika, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Evaluation of soil temperature trends in Slovenia. V: ČELKOVÁ, Anežka (ur.). Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : Zborník recenzovaných príspevkov = Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system : Proceedings of peer-reviewed contributions. 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, 8. november 2017, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, Slovenská republika = 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, 8th November 2017, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017. Str. 306-310, ilustr. ISBN 978-80-89139-40-8. [COBISS.SI-ID 8862841]
2226. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec). Gelo al sud, roghi al nord l'instabilità climatica ci minaccia. La Repubblica. 20. 1. 2017, anno. 42, n. 16, str. ?. ISSN 0390-1076. [COBISS.SI-ID 8607609]
2227. HOČEVAR, Natalija, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, KANSKY, Aleksandra, KOVAČEVIĆ, Jelena, NUR SAHINLI, Feyza, SAVIĆ, Dejan, TATIĆ, Minea, GUMPOT, Matic (urednik), PRIMORAC, Kaja (urednik). Global environmental politics : adaptation vs. mitigation : Summer School 2017. 1st ed. Ljubljana: self-published, 2017. Academia Aestiva Internationalis Compendiums, 1. ISBN 978-961-283-967-3, ISBN 978-961-283-982-6, ISBN 978-961-283-983-3. https://www.academia-aestiva-internationalis.si/. [COBISS.SI-ID 291090688]
2228. NYBO, Lars, KJELLSTRÖM, Tord, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, FLOURIS, Andreas D. Global heating: attention is not enough; we need acute and appropriate actions. Temperature. 2017, vol. 4, no 3, str. 199-201. ISSN 2332-8940. http://dx.doi.org/10.1080/23328940.2017.1338930, DOI: 10.1080/23328940.2017.1338930. [COBISS.SI-ID 8742265]
2229. APIH, Jana (diskutant), BIZJAK, Jan (diskutant), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), LENARČIČ, Matevž (diskutant), STUŠEK, Petra (diskutant). Green panel of Slovenia: Slovenia makes you green: a country that in 10 years made a giant green transformation and developed a unique model of sustainable tourism : ITB Berlin: The World's leading travel trade show: Sustainability & responsibility in tourism, Berlin 8-12 March 2017. [COBISS.SI-ID 8683641]
2230. CIUHA, Urša, GLIHA, Mitja, POGAČAR, Tjaša, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, NYBO, Lars, FLOURIS, Andreas D., KJELLSTRÖM, Tord, MEKJAVIĆ, Igor B. Heat shield project : the effect of a summer heat wave on the productivity in an automobile-parts manufacturing plant. V: The 17th International Conference on Environmental Ergonomics, ICEE2017, November 12-18, 2017, Kobe, Japan. Str. 26. [COBISS.SI-ID 31007015]
2231. POGAČAR, Tjaša, ZALAR, Mateja, Č