COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPeter AvbeljOsebna bibliografija za obdobje 1996-2016

1996

1. AVBELJ, Peter. II. evharistični kongres za Jugoslavijo : Ljubljana 1935 : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Avbelj], 1996-1997. 69 str. [COBISS.SI-ID 16739682]


2001

2. AVBELJ, Peter, RIHTER, Andreja (avtor, urednik), CIGLENEČKI, Marjeta, CIGLENEČKI, Marjeta (urednik). Führer durch slowenische Museen : 252 Museen und Galerien. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije: = Gemeinschaft der Museen Sloweniens: Mladinska knjiga, 2001. 191 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-16010-X. [COBISS.SI-ID 111638528]
3. AVBELJ, Peter. Grad Bogenšperk. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. december 2001, let.12, št.6(78), str. 591-597, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 10217527]
4. AVBELJ, Peter, RIHTER, Andreja (avtor, urednik), CIGLENEČKI, Marjeta, CIGLENEČKI, Marjeta (urednik). Guide to Slovene museums : 252 museums and galleries. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije: = Museum Association of Slovenia: Mladinska knjiga, 2001. 191 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-16088-6. [COBISS.SI-ID 111581952]
5. AVBELJ, Peter (avtor, urednik). Jubilej župnijske cerkve sv. Martina : 1901-2001. Šmartno pri Litiji: Župnijski urad: KS, 2001. 154 str., ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HTRJHG0P. [COBISS.SI-ID 512070284]
6. DAMJAN, Vinko (avtor, fotograf), GODEC, Ivan (avtor, fotograf). Litijski kozolci. 1. izd. Litija: Kmetijsko gozdarska zadruga, 2001. 32 str., ilustr. ISBN 961-6403-00-1. [COBISS.SI-ID 111324416]
7. AVBELJ, Peter, RIHTER, Andreja (avtor, urednik), CIGLENEČKI, Marjeta, POČIVAVŠEK, Marija, ROGELJ ŠKAFAR, Bojana (urednik), CIGLENEČKI, Marjeta (urednik), BALAŽIC, Janez (urednik), ŽITKO, Duška (urednik). Vodnik po slovenskih muzejih : 252 muzejev in galerij. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije: Mladinska knjiga, 2001. 191 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-16087-8. [COBISS.SI-ID 111103232]


2002

8. BREGAR, Rudi (avtor, urednik, fotograf), AVBELJ, Peter (avtor, fotograf). Levstikova pot - podoba časa. Litija: Narava Bregar, 2002. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 120588032]


2004

9. AVBELJ, Peter. Vodnik po gradu Bogenšperk. Bogenšperk: Javni zavod, 2004. 38 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 6208435]


2005

10. GROŠELJ, Manca, HRIBAR, Miha. Zunanje oblikovanje starih kmečkih hiš na področju Dolenjske (okolica Litije, Šentruperta, Mokronoga) in Gorenjske (okolica Kranjske gore, Železnikov, Škofje Loke) : raziskovalna naloga. Litija: Gimnazija Litija, 2005. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9451315]


2008

11. MITTONI VAVTAR, Petra. Solkanski most : raziskovalna naloga : področje: umetnostna zgodovina. Litija: Gimnazija Litija, 2008. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9424691]


2013

12. OCEPEK, Domen. Domovja požgal je satanski pes : raziskovalna naloga : raziskovalno področje zgodovina. Litija: Gimnazija Litija, 2013. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15303987]
nagrada: Bronasto priznanje


2015

13. OSTROŽNIK, Lea, POGAČAR, Brigita. Kulturna dediščina rudarjenja v Zagorju ob Savi : raziskovalna naloga : področje umetnostna zgodovina. Litija: Gimnazija Litija, 2015. f. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 14118707]
nagrada: Srebrno priznanje


2016

14. RAZBORŠEK, Nika. Razvoj Gamberka in njegov vpliv na lokalni način življenja : raziskovalna naloga : področje zgodovina. Litija: Gimnazija, 2016. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15504691]
nagrada: Bronasto priznanjeIzbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 8. 2023