COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBrigita Skela-SavičOsebna bibliografija za obdobje 1988-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKELA-SAVIČ, Brigita. Uvajanje izboljšav v proces pripravništva v zdravstveni negi = Modifications of the training process in nursing care. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2001, letn. 35, št. 3/4, str. 125-134. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-10YSEB69. [COBISS.SI-ID 13595865]
2. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan, LOBNIKAR, Branko. Analiza vodenja v slovenskih bolnišnicah: kdo so uspešni vodje?. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. jan. 2004, letn. 37, št. 1, str. 5-15. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 14270182]
3. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura in uvajanje sprememb v slovenskih bolnišnicah : subkulture in mesto zdravstvene nege? = Organizational culture and introduction of changed in Slovenian hospitals. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2006, letn. 40, št. 4, str. 187-196. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-K7K2RCGL. [COBISS.SI-ID 436091]
4. SKELA-SAVIČ, Brigita, STROJAN, Primož. Reorganizacija bolniških enot Oddelka za radioterapijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana = Re-organization of hospital units of Department of radiation oncology at the Institute of oncology Ljubljana. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 75, št. 6/7, str. 371-378. ISSN 1318-0347. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OVA5GL27. [COBISS.SI-ID 342651]
5. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan, ROBIDA, Andrej. Predictors of the level of personal involvement in an organization : a study of Slovene hospitals. Health care management review. [Print ed.]. 2007, vol. 32, no. 3, str. 271-283. ISSN 0361-6274. [COBISS.SI-ID 510331]
6. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan. Model dejavnikov uspešnega izvajanja sprememb v slovenskih bolnišnicah. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 40, št. 4, str. a 63 - a 74. ISSN 1318-5454. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WIH693WJ. [COBISS.SI-ID 504699]
7. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan. Relationship between nurses and physicians in terms of organizational culture: who is responsible for subordination of nurses?. Croatian medical journal. 2008, vol. 49, no. 3, str. 334-343. ISSN 0353-9504. http://www.cmj.hr/2008/49/3/18581611.htm, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=29748. [COBISS.SI-ID 6133267]
8. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan. Individual involvement in health care organizations: differences between professional groups, leaders and employees. Stress and health : journal of the international society for the investigations of stress. Feb. 2008, vol. 24, no. 1, str. 71-84. ISSN 1532-3005. [COBISS.SI-ID 5856531]
9. FILEJ, Bojana, SKELA-SAVIČ, Brigita, VIČIĆ-HUDOROVIĆ, Višnja, HUDOROVIĆ, Narcis. Necessary organizational changes according to Burke-Litwin model in the head nurses system of management in healthcare and social welfare institutions - the Slovenia experience. Health policy. 2009, vol. 90, no. 2/3, str. 166-174. ISSN 0168-8510. [COBISS.SI-ID 1434788]
10. VREČAR, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege pri onkoloških pacientih v specialistični ambulantni obravnavi = Work comlexity classification in oncology nursing care of patients treated at specialist outpatient clinics of the Institute of Oncology. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2009, letn. 43, št. 3, str. 171-182. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y3RIEBPT. [COBISS.SI-ID 833403]
11. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Perceptions of managerial competencies, style, and characteristics among professionals in nursing. Croatian medical journal. 2011, vol. 52, no. 2, str. 198-204. ISSN 0353-9504. http://www.cmj.hr/2011/52/2/21495203.htm, DOI: 10.3325/cmj.2011.52.198. [COBISS.SI-ID 66908673]
12. MAČEK, Bernarda, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Dejavniki socialne integracije starostnika v domačem okolju = Factors influencing the social integration of the elderly in their home environment. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 3, str. 181-187. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DF55CB6X. [COBISS.SI-ID 67931393]
13. ŽELEZNJAK, Vladka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dostopni časi do pacientov z urgentnimi stanji v nujni medicinski pomoči Kočevje = Response times of the emergency medical services Kočevje to patients with emergency conditions. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 3, str. 197-204. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-BSBZJYM8. [COBISS.SI-ID 67931905]
14. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Komunikacija in reševanje konfliktov v zdravstveni negi = Communication and conflict resolution in nursing. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 4, str. 247-252. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SPVWRYZB. [COBISS.SI-ID 1762212]
15. NJENJIĆ, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Koncept kontinuirane babiške skrbi: percepcija in vedenje nosečnic = The concept of continuous midwifery care: perception and behaviour of childbearing women. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 2, str. 83-91. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6VWLRQMV. [COBISS.SI-ID 67386625]
16. ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Motivacijski dejavniki posameznika pri vključevanju v delavnice CINDI = Motivational factors influencing adults to join the CINDI workshops. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 1, str. 31-38. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KL2EPYGO. [COBISS.SI-ID 66820097]
17. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odločanje in uporaba moči vodij v zdravstveni negi = Decision-making and use of power of nursing care leaders. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 1, str. 15-21. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-POUPRNUC. [COBISS.SI-ID 66819585]
18. BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Peer support in patients with type 2 diabetes = Medsebojna pomoč med bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 50, št. 3, str. 191-200. ISSN 0351-0026. http://versita.metapress.com/content/k0631v4286v0325u/fulltext.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S7PRFKFY, DOI: 10.2478/v10152-010-0044-3. [COBISS.SI-ID 67224321]
19. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction in Slovenian hospitals. Croatian medical journal. 2012, vol. 53, no. 3, str. 263-270. ISSN 0353-9504. http://www.cmj.hr/2012/53/3/22661140.htm, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=50044, DOI: 10.3325/cmj.2012.53.263. [COBISS.SI-ID 1812644]
20. STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards research in nursing. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2012, letn. 46, št. 1, str. 47-55, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HHUNDI1Y. [COBISS.SI-ID 69561345]
21. SKELA-SAVIČ, Brigita, ROBIDA, Andrej. Quality and safety of health care provision : the role of middle management = Kakovost in varnost zdravstvene obravnave : vloga srednjega menedžmenta. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2012, letn. 46, št. 1, str. 9-35. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LW3HFJ7B. [COBISS.SI-ID 69545985]
22. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog starostnikov v Gorenjski regiji na področju duševnega zdravja in preventive pred poškodbami = Lifestyle in mental health and injury prevention among the elderly in Gorenjska region. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2012, letn. 46, št. 3, str. 209-217, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4YKWT24D. [COBISS.SI-ID 71974657]
23. SKELA-SAVIČ, Brigita, ROBIDA, Andrej. Capacity of middle management in health-care organizations for working with people : the case of Slovenian hospitals. Human resources for health. 2013, vol. 11. ISSN 1478-4491. http://www.human-resources-health.com/content/11/1/18, DOI: 10.1186/1478-4491-11-18. [COBISS.SI-ID 74605825]
24. GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2013, letn. 16, št. 2, str. 13-21, ilustr. ISSN 1408-869X. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RIGFNGRV. [COBISS.SI-ID 75401985]
25. PERUŠEK, Anica, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starostniki v patronažnem varstvu = Communication and quality of relations beetwen community nurses and elderly people in community health care. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 3, str. 253-259, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DIIOFIDJ. [COBISS.SI-ID 519454489]
26. HVALIČ TOUZERY, Simona, KYDD, Angela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji = Clinical mentors' attitudes towards working with older adults. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 2, str. 157-168, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-K9UMFHF6. [COBISS.SI-ID 519321625]
27. PIRNAT, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu = Effects of internet use on youth health and challenges for health education in primary health care. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 4, str. 309-316. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JDZBZRHM. [COBISS.SI-ID 519636761]
28. BREGAR, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema = Importance of nursing employees' participation in health care policy development. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 1, str. 18-27, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GYZLNAST. [COBISS.SI-ID 519101209]
29. MIMIČ, Alenka, SIMONIČ, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi = 'Dying with dignity' - the palliative care nurse's awareness of this concept. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 4, str. 325-332. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OB8FSRDN. [COBISS.SI-ID 519637273]
30. BLAZINŠEK, Urška, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Učinkovitost komunikacije diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnimi bolniki v psihiatričnih bolnišnicah = Communication effectiveness between graduate or secondary school nurses and dementia patients in psychiatric hospitals. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 1, str. 38-46, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A4P2I8AN. [COBISS.SI-ID 519101465]
31. TORKAR, Tanja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole : vidik učiteljev in zdravstvenih delavcev = Introduction of school nursing in Slovenia : the teachers' and health care professionals' views. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 3, str. 224-235, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QP1J4XWW. [COBISS.SI-ID 519453721]
32. KYDD, Angela, ENGSTRÖM, Gabriella, TOUHY, Theris, NEWMAN, David, SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, GALATSCH, Michael, ITO, Mio, FAGERBERG, Ingegerd, et al. Attitudes of nurses, and student nurses towards working with older people and to gerontological nursing as a career in Germany, Scotland, Slovenia, Sweden, Japan and the United States. International journal of nursing education. 2014, vol. 6, no. 2, str. 182-190, graf. prikazi. ISSN 0974-9357. DOI: 10.5958/0974-9357.2014.00630.8. [COBISS.SI-ID 79385089]
33. PALESE, Alvisa, BORTOLUZZI, Guido, ACHIL, Illarj, JAROŠOVÁ, Darja, NOTARA, Venetia, VAGKA, Elissabet, ANDRASCIKOVA, Stefania, RYBAROVA, Lubica, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Students' and families' expenditures to attend a nursing programme in 2011-2012 : a comparison of five southern European countries. Journal of advanced nursing. feb. 2014, vol. 70, iss. 2, str. 323-335. ISSN 1365-2648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12192/full, DOI: 10.1111/jan.12192. [COBISS.SI-ID 74805249]
34. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Factors affecting nurses' organizational commitment = Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2014, letn. 48, št. 4, str. 294-301, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.34, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y8WN92PU, DOI: 10.14528/snr.2014.48.4.34. [COBISS.SI-ID 520301337]
35. SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizational culture in general hospitals and its relationship with job satisfaction = Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2014, letn. 48, št. 2, str. 88-103, ilustr. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6FZ0D48E, DOI: 10.14528/snr.2014.48.2.20. [COBISS.SI-ID 520085017]
36. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, KADIVEC, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Student work and nursing student's performance during study = Študentsko delo in uspešnost študentov zdravstvene nege v času študija. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2014, letn. 48, št. 4, str. 259-272, tabele. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.30, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PYVODWTA, DOI: 10.14528/snr.2014.48.4.30. [COBISS.SI-ID 520300569]
37. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. Znanja in stališča študentov zdravstvene nege in kliničnih mentorjev do dela s starostniki = Nursing students' and clinical mentors' knowledge and views on working with old people. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. feb. 2014, letn. 83, št. 2, str. 102-114, ilustr. ISSN 1318-0347. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1096, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TNQMMSEL. [COBISS.SI-ID 77661953]
38. TORKAR, Tanja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Presečna raziskava stališč ravnateljev o umeščanju šolske medicinske sestre v slovenski šolski prostor = Cross-sectional research of school principals' view on placement of school nurses in Slovenian schools. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 53, št. 1, str. 115-123, tabele. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2014.53.issue-1/sjph-2014-0012/sjph-2014-0012.xml?format=INT, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NK1XETDC, DOI: 10.2478/sjph-2014-0012. [COBISS.SI-ID 3024357]
39. SKELA-SAVIČ, Brigita, KIGER, Alice M. Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students : a correlational research study. Nurse education today. 2015, vol. 35, issue 10, str. 1044-1051. ISSN 0260-6917. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.04.003. [COBISS.SI-ID 82460161]
40. ZURC, Joca, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dietary habits and physical activity patterns among Slovenian elderly : cross-sectional survey with cluster analysis = Prehranske in gibalne navade slovenskih starostnikov : presečna anketna raziskava z metodo razvrščanja v skupine. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2015, letn. 49, št. 1, str. 9-17, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.48, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TDKLPIGH, DOI: 10.14528/snr.2015.49.1.48. [COBISS.SI-ID 520427289]
41. DOBNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Menedžment kakovosti v bolnišnici : kriteriji za doseganje varnosti = Quality management in hospitals : required criteria for the eqivalent level of safety. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2015, letn. 49, št. 2, str. 136-143, tabele. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.39, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KBYSISHM, DOI: 10.14528/snr.2015.49.2.39. [COBISS.SI-ID 520574745]
42. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing = Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2015, letn. 49, št. 2, str. 106-125, tabele. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.50, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-75CHC0SZ, DOI: 10.14528/snr.2015.49.2.50. [COBISS.SI-ID 520574233]
43. KOBENTAR, Radojka, KOGOJ, Aleš, ZORC-MAVER, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Ocena samostojnosti stanovalcev, obolelih z demenco, pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb v domovih starejših v Ljubljani = Assessing independence of residents suffering from dementia in meeting basic living needs in Ljubljana nursing homes. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. jul./avg. 2015, letn. 84, št. 7/8, str. 544-553, tabele. ISSN 1318-0347. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6KJIZIJ9. [COBISS.SI-ID 83561985]
44. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, LOBE, Bojana. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals : a national survey. International nursing review. Mar. 2016, vol. 63, iss. 1, str. 122-131. ISSN 1466-7657. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12233/abstract, DOI: 10.1111/inr.12233. [COBISS.SI-ID 33803357]
45. DANTE, Angelo, FERRÃO, Sónia, JAROŠOVÁ, Darja, LANCIA, Loreto, NASCIMENTO, Carla, NOTARA, Venetia, POKORNA, Andrea, RYBAROVA, Lubica, SKELA-SAVIČ, Brigita, PALESE, Alvisa, et al. Nursing student profiles and occurrence of early academic failure : findings from an explorative European study. Nurse education today. mar. 2016, vol. 38, str. 74-81. ISSN 1532-2793. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.12.013. [COBISS.SI-ID 85424129]
46. MACRAE, Rhoda, ROONEY, Kevin, TAYLOR, Alan, RITTERS, Katrina, SANSONI, Julita, LILLO-CRESPO, Manuel, SKELA-SAVIČ, Brigita, O'DONNELL, Barbara, et al. Making it easy to do the right thing in healthcare : advancing improvement science education through accredited pan European higher education modules. Nurse education today. jul. 2016, vol. 42, str. 41-46, tabele, graf. prikazi. ISSN 1532-2793. DOI: 10.1016/j.nedt.2016.03.023. [COBISS.SI-ID 86745089]
47. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region = Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji : Sanela Pivač, Brigita Skela-Savič. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2016, letn. 50, št. 4, str. 280-295, tabele. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.103, http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2016.50.4.280, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-S5CUWGAT, DOI: 10.14528/snr.2016.50.4.103. [COBISS.SI-ID 526012697]
48. ŽELEZNJAK, Vladka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči = Interprofessional education of employees in emergency medical service. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2016, letn. 50, št. 4, str. 296-307, tabele. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.98, http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2016.50.4.296, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VYHLJLE0, DOI: 10.14528/snr.2016.50.4.98. [COBISS.SI-ID 526012953]
49. DEMŠAR, Andreja, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezave med izbranimi dejavniki tveganja in pojavnostjo bolečine v križu pri zdravstvenem osebju = Correlation between selected risk factors and prevalence of low back pain in health care personnel. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2016, letn. 50, št. 1, str. 57-64, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.70, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2Y1H0A20, DOI: 10.14528/snr.2016.50.1.70. [COBISS.SI-ID 525414937]
50. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Low back pain among nurses in Slovenian hospitals : cross-sectional study. International nursing review. 2017, vol. 64, no. 4, str. 544-551. ISSN 1466-7657. DOI: 10.1111/inr.12376. [COBISS.SI-ID 1024222254]
51. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja. Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing. Journal of advanced nursing. Aug. 2017, vol. 73, iss. 1, str. 1910-1923. ISSN 1365-2648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.13280/full#references, DOI: 10.1111/jan.13280. [COBISS.SI-ID 1024198958]
52. HVALIČ TOUZERY, Simona, HOPIA, Hanna, SIHVONEN, Sanna, DIWAN, Sadhna, SEN, Soma, SKELA-SAVIČ, Brigita. Perspectives on enhancing international practical training of students in health and social care study programs : a qualitative descriptive case study. Nurse education today. jan. 2017, vol. 48, str. 40-47. ISSN 1532-2793. DOI: 10.1016/j.nedt.2016.09.013. [COBISS.SI-ID 1024179246]
53. OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace : an example of one organization = Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu : primer ene organizacije. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2017, letn. 51, št. 3, str. 190-206, ilustr. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/178, http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2017.51.3.190, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XGQDK6B2, DOI: 10.14528/snr.2017.51.3.178. [COBISS.SI-ID 526565913]
54. SKELA-SAVIČ, Brigita. Development of nursing professionalization elements in Slovenia : the group interview technique = Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi : tehnika skupinskih intervjujev. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2017, letn. 51, št. 4, str. 274-297, ilustr. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/199, http://dx.doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.199, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-D8KUB9RA, DOI: 10.14528/snr.2017.51.4.199. [COBISS.SI-ID 526991129]
55. SKELA-SAVIČ, Brigita, MACRAE, Rhoda, LILLO-CRESPO, Manuel, ROONEY, Kevin. The development of a consensus definition for healthcare improvement science (HIS) in seven European countries : a consensus methods approach = Oblikovanje dogovorne definicije za pojem znanost o uvajanju izboljšav v zdravstvu (HIS) v sedmih evropskih državah : pristop z metodami konsenza. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 56, št. 2, str. 82-90. ISSN 0351-0026. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjph.2017.56.issue-2/sjph-2017-0011/sjph-2017-0011.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NJV6KX3S, DOI: 10.1515/sjph-2017-0011. [COBISS.SI-ID 3762917]
56. BREGAR, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita, KORES-PLESNIČAR, Blanka. Cross-sectional study on nurses' attitudes regarding coercive measures : the importance of socio-demographic characteristics, job satisfaction, and strategies for coping with stress. BMC psychiatry. Jun. 2018, vol. 18, is. 1, str. 1-10. ISSN 1471-244X. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1756-1, DOI: 10.1186/s12888-018-1756-1. [COBISS.SI-ID 94666497]
57. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, et al. The provision of accredited higher education on dementia in six European countries : an exploratory study. Nurse education today. Jan. 2018, vol. 60, str. 161-169, tabele. ISSN 0260-6917. DOI: 10.1016/j.nedt.2017.10.010. [COBISS.SI-ID 35279965]
58. BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev : eksplorativna raziskava = Perceiving patients' dignity from the perspective of health professionals : exploratory research. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2018, letn. 52, št. 2, str. 90-99, tabele. ISSN 1318-2951. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.204, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/204, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4BENRXQ1, DOI: 10.14528/snr.2018.52.2.204. [COBISS.SI-ID 527460889]
59. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Work-related stress factors in nurses at Slovenian hospitals : a cross-sectional study = Stresni dejavniki med medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah : presečna raziskava. Slovenian journal of public health : the journal of National Institute of Public Health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, iss. 4, str. 192-200, tabele. ISSN 1854-2476. https://content.sciendo.com/view/journals/sjph/57/4/article-p192.xml, DOI: 10.2478/sjph-2018-0024. [COBISS.SI-ID 8059155]
60. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Work-related stress factors in nurses at Slovenian hospitals : a cross-sectional study = Stresni dejavniki med medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah : presečna raziskava. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 57, št. 4, str. 192-200, tabele. ISSN 0351-0026. [COBISS.SI-ID 304925184]
61. BREGAR, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita, KAJDIŽ, Karmen, KORES-PLESNIČAR, Blanka. The Heyman Survey of nursing employees' attitudes towards mechanical restraints in Slovenia = Heymanova lestvica odnosa zaposlenih v zdravstveni negi do posebnih varovalnih ukrepov v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2019, letn. 53, št. 1, str. 18-30, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/275, https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.275, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-58OW38W3, DOI: 10.14528/snr.2019.53.1.275. [COBISS.SI-ID 528708889]
62. SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, ČUK, Vesna, GABROVEC, Branko. Understanding and applying the matrix on the four levels of competences and categories of the nursing care providers : a descriptive research = Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege : opisna raziskava. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2019, letn. 53, št. 1, str. 8-17, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/267, https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.267, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3CNRXYCS, DOI: 10.14528/snr.2018.52.3.267. [COBISS.SI-ID 528708633]
63. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga prve skrbstvene sestre Angele Boškin pri profesionalizaciji slovenske zdravstvene nege : zgodovinska raziskava življenjepisa (1912-1944) = The role of the first 'social care nurse' Angela Boškin in the professionalization of Slovenian nursing care : historical biographical research (1912-1944) : Brigita Skela-Savič. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2019, letn. 53, št. 2, str. 137-156. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2967, https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2967, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WA1JKYES, DOI: 10.14528/snr.2019.53.2.2967. [COBISS.SI-ID 529075993]
64. PIVAČ, Sanela, GRADIŠEK, Primož, SKELA-SAVIČ, Brigita. The impact of cardiopulmonary resuscitation (CPR) training on schoolchildren and their CPR knowledge, attitudes toward CPR, and willingness to help others and to perform CPR : mixed methods research design. BMC public health. 2020, [vol.] 20, [iss.] 915, str. 2-11, ilustr. ISSN 1471-2458. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09072-y#citeas, DOI: 10.1186/s12889-020-09072-y. [COBISS.SI-ID 21419267]
65. HVALIČ TOUZERY, Simona, BABNIK, Katarina, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Measuring individual and work-related correlates of employees' well-being with a short form of the psychological general well-being index : a pilot validation study in Slovenia. Human Systems Management. 2020, vol. 39, no. 2, str. 265-275, tabele. ISSN 1875-8703. https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm190721, DOI: 10.3233/HSM-190721. [COBISS.SI-ID 1024362542]
66. SKELA-SAVIČ, Brigita, DOBNIK, Mojca, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Nurse work characteristics and self-assessment of the work environment - explorative cross-sectional study. Journal of nursing management. May 2020, vol. 28, no. 4, str. 860-871, tabele. ISSN 0966-0429. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.13010, DOI: 10.1111/jonm.13010. [COBISS.SI-ID 34747353]
67. SKELA-SAVIČ, Brigita, GOTLIB, Joanna, PANCZYK, Mariusz, PATELAROU, Athina E., BOLE, Urban, RAMOS-MORCILLO, Antonio Jesús, FINOTTO, Stefano, MECUGNI, Daniela, JAROŠOVÁ, Darja, PATELAROU, Evridiki, DOLEZEL, Jakub, RUZAFA-MARTINEZ, María. Teaching evidence-based practice (EBP) in nursing curricula in six European countries : a descriptive study. Nurse education today. 2020, vol. 94, str. 1-8, ilustr. ISSN 1532-2793. DOI: 10.1016/j.nedt.2020.104561. [COBISS.SI-ID 31579907]
68. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Veljavnost in zanesljivost vprašalnika o potencialnih dejavnikih stresa zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah : kavzalno-neeksperimentalna metoda = Validity and reliability of a questionnaire on potential stressors for nursing care staff in Slovenian hospital : a causal non-experimental method. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 1, str. 29-37, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2988, https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2988, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-P5VQ82B9, DOI: 10.14528/snr.2019.53.4.2988. [COBISS.SI-ID 530081817]
69. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. Znanje, odnos in dojemanje dela s starejšimi osebami pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi v domovih za starejše : eksplorativna raziskava = Knowledge, attitude and understanding of work with the elderly of nursing care employees in nursing homes : explorative research. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 1, str. 38-51, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2998, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2998, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DJF57DPS, DOI: 10.14528/snr.2020.54.1.2998. [COBISS.SI-ID 530082073]
70. PATELAROU, Evridiki, VLASIADIS, Konstantinos, PANCZYK, Mariusz, DOLEZEL, Jakub, JAROŠOVÁ, Darja, GOTLIB, Joanna, SKELA-SAVIČ, Brigita, MECUGNI, Daniela, FINOTTO, Stefano, RUZAFA-MARTINEZ, María, RAMOS-MORCILLO, Antonio Jesús, PATELAROU, Athina E. Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum (EBP e-Toolkit) : Project rationale and design. Population medicine. Nov. 2020, vol. 2, [no.] 39, str. 1-7, ilustr. ISSN 2654-1459. DOI: 10.18332/popmed/128272. [COBISS.SI-ID 41386243]
71. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita, JOVIĆ, Duška, AVDIĆ, Mediha, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Implementation of active learning methods by nurse educators in undergraduate nursing students' programs - a group interview. BMC nursing. 2021, [vol.] 20, [iss.] 173, str. 2-10, tabele. ISSN 1472-6955. https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00688-y, DOI: 10.1186/s12912-021-00688-y. [COBISS.SI-ID 82946563]
72. SKELA-SAVIČ, Brigita, LOBE, Bojana. Differences in beliefs on and implementation of evidence-based practice according to type of health care institution : a national cross-sectional study among Slovenian nurses. Journal of nursing management. Jul. 2021, vol. 29, no. 5, str. 971-981, tabele. ISSN 0966-0429. DOI: 10.1111/jonm.13234. [COBISS.SI-ID 45205251]
73. SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, LOBE, Bojana. Perceptions of Slovenian elementary schoolchildren on nursing and nurses : exploratory study. Nurse education in practice. May 2021, vol. 53, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (8 str. )), tabele. ISSN 1873-5223. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471595321001190, DOI: 10.1016/j.nepr.2021.103083. [COBISS.SI-ID 64289539]
74. MIHOLIČ, Uroš, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Razlike v gibalni aktivnosti med študenti zdravstvenih, družboslovnih in naravoslovnih študijskih smeri. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2021, letn. 69, št. 3/4, str. 102-108, ilustr. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 90252547]
75. DOLEZEL, Jakub, ZELENÍKOVÁ, Renáta, FINOTTO, Stefano, MECUGNI, Daniela, PATELAROU, Athina E., PANCZYK, Mariusz, RUZAFA-MARTINEZ, María, RAMOS-MORCILLO, Antonio Jesús, SKELA-SAVIČ, Brigita, GOTLIB, Joanna, PATELAROU, Evridiki, SMODIŠ, Marta, JAROŠOVÁ, Darja. Core evidence-based practice competencies and learning outcomes for European nurses : Consensus statements. Worldviews on evidence-based nursing. 2021, vol.18 , iss.3 , str. 226-233. ISSN 1741-6787. https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wvn.12506, DOI: 10.1111/wvn.12506. [COBISS.SI-ID 67244291]
76. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita, GRADIŠEK, Primož. Effects of cardiopulmonary resuscitation with automated external defibrillator training among schoolchildren in Slovenia : a pre- and post-test cohort study = Učinki izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja med osnovnošolci v Sloveniji : kohortna raziskava tipa "pred-po". Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. jun. 2021, letn. 60, št. 2, str. 131-137, ilustr. ISSN 0351-0026. https://sciendo.com/article/10.2478/sjph-2021-0019, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AF6SDC0J, DOI: 10.2478/sjph-2021-0019. [COBISS.SI-ID 59483395]
77. GIANINI, Ana, SUKLAN, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, DOVČ, Klemen, BRATINA, Nataša. Patient reported outcome measures in children and adolescents with type 1 diabetes using advanced hybrid closed loop insulin delivery. Frontiers in endocrinology. Aug. 2022, vol. 13, str. 1-8, ilustr. ISSN 1664-2392. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.967725/full, DOI: 10.3389/fendo.2022.967725. [COBISS.SI-ID 119442691]
78. PIVAČ, Sanela, GRADIŠEK, Primož, SKELA-SAVIČ, Brigita. Basic resuscitation training for third-cycle primary school students : a qualitative research of training providers’ experiences. Inquiry : journal of health care organization, provision, and financing. jan./dec. 2022, vol. 59, str. 1-8. ISSN 1945-7243. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/00469580221127134, DOI: 10.1177/00469580221127134. [COBISS.SI-ID 130798595]
79. CADORIN, Lucia, SKELA-SAVIČ, Brigita, SCARSINI, Sara, NARDUZZI, Barbara, GRASSETTI, Luca, PESJAK, Katja, PIVAČ, Sanela, PALESE, Alvisa, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. The differences between learned and practiced competences among nurses : an international pilot study. Nurse education in practice. 2022, vol. 64, str. 1-7, ilustr. ISSN 1471-5953. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595322001354, DOI: 10.1016/j.nepr.2022.103421. [COBISS.SI-ID 122500867]
80. SKELA-SAVIČ, Brigita, BOLE, Urban, LOBE, Bojana. Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki v Sloveniji (1. del) : psihometrična analiza instrumentov = Evidence-based practice beliefs and implementation among nurses with a higher education degree in Slovenia (1. Part) : a psychometric analysis of instruments. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2022, letn. 56, št. 3, str. 184-193, ilustr. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3116, https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3116, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144019, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JM42QUXT, DOI: 10.14528/snr.2022.56.3.3116. [COBISS.SI-ID 121756163]
81. SKELA-SAVIČ, Brigita, LOBE, Bojana, BOLE, Urban. Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki (2. del) : presečna raziskava = Beliefs and implementation of evidence-based practice among nurses with a higher education degree (2. Part) : a cross-sectional study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2022, letn. 56, št. 4, str. 280-290, tabele. ISSN 1318-2951. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143635, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZNYDB6EO, DOI: 10.14528/snr.2022.56.4.3126. [COBISS.SI-ID 134377731]
82. JOVIĆ, Duška, SKELA-SAVIČ, Brigita, PETROVIĆ-TEPIĆ, Snežana, KNEŽEVIĆ, Darija, TEPIĆ, Aleksandar, BURGIĆ-RADMANOVIĆ, Marija, DOBROVOLJSKI, Daniela, EGELJIĆ-MIHAILOVIĆ, Nataša. Unintentional injuries of children and adolescents treated in emergency medical service : a Cross-Sectional Study. Scripta Medica. Dec. 2022, vol. 53, iss. 4, 281-289. ISSN 2303-7954. https://aseestant.ceon.rs/index.php/scriptamed/article/view/40755/21952, DOI: 10.5937/scriptamed53-40755. [COBISS.SI-ID 138996227]
83. SKELA-SAVIČ, Brigita, SERMEUS, Walter, DELLO, Simon, SQUIRES, Allison, BAHUN, Mateja, LOBE, Bojana. How nurses' job characteristics affect their self-assessed work environment in hospitals : Slovenian use of the practice environment scale of the nursing work index. BMC nursing. 2023, vol. 22, [article no.] 100, str. 1-12, tabele. ISSN 1472-6955. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145137, DOI: 10.1186/s12912-023-01261-5. [COBISS.SI-ID 148192003]
84. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, korespondenčni avtor), ALBREHT, Tit, SERMEUS, Walter, LOBE, Bojana, BAHUN, Mateja, DELLO, Simon. Patient outcomes and hospital nurses’ workload : a cross-sectional observational study in Slovenian hospitals using the RN4CAST Survey = Izidi zdravljenja pacientov in delovna obremenitev medicinskih sester v bolnišnicah : presečna opazovalna raziskava RN4CAST v slovenskih bolnišnicah. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. Jun. 2023, letn. 62, št. 2, str. 59-66. ISSN 0351-0026. https://sciendo.com/article/10.2478/sjph-2023-0009, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146156, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WVQMMNOA, DOI: 10.2478/sjph-2023-0009. [COBISS.SI-ID 146203395]

1.02 Pregledni znanstveni članek

85. SKELA-SAVIČ, Brigita. Od besed k dejanjem : zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov = From words to acting : nursing care as an integral part of palliative care of cancer patients. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2005, letn. 39, št. 4, str. 245-253. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 271483]
86. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kontinuirana zdravstvena obravnava : izziv sodobnega menedžmenta bolnišnične zdravstvene nege = Continuing health care : the challenge of modern management of hospital nursing care. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2007, letn. 41, št. 1, str. 3-11. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QDXSCJYM. [COBISS.SI-ID 455547]
87. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji = Nursing care and research: some factors influencing the development of nursingas a scientific discipline in Slovenia. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2009, letn. 43, št. 3, str. 209-222. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 26451929]
88. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, HVALIČ TOUZERY, Simona. Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego = Population ageing, the needs of the elderly and chalengees for nursing. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2010, letn. 44, št. 2, str. 89-100. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EHIMFHRT. [COBISS.SI-ID 65898241]
89. TORKAR, Tanja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov. Sodobna pedagogika. jun. 2010, letn. 61 = 127, št. 2, str. 296-317, tabele. ISSN 0038-0474. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DOC23QPF. [COBISS.SI-ID 65520385]
90. SKELA-SAVIČ, Brigita, KYDD, Angela. Nursing knowledge as a response to societal needs : a framework for promoting nursing as a profession = Znanje medicinskih sester kot odziv na potrebe družbe : izhodišča za prepoznavanje zdravstvene nege kot profesije. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2011, št. 4, letn. 50, str. 286-296. ISSN 0351-0026. http://versita.metapress.com/content/c874g79142740274/?a=36&k=36, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-86CD6WWF, DOI: 10.2478/v10152-011-0007-3. [COBISS.SI-ID 67862785]
91. HOLMEROVÁ, Iva, KOOPMANS, Raymond, SKELA-SAVIČ, Brigita, EGERVÁRY, Agnes, HERMANN, Brigitte, RUSECKIENE, Rasa, TOLSON, Debbie, et al. Advancing long term care: Central European perspectives. Journal of the American Medical Directors Association. 2012, vol. 13, issue 7, str. 578-580. ISSN 1538-9375. http://www.jamda.com/article/S1525-8610(12)00136-3/abstract, DOI: 10.1016/j.jamda.2012.05.002. [COBISS.SI-ID 70971905]
92. SKELA-SAVIČ, Brigita. Smer razvoja zdravstvene nege u budućnosti. Sestrinski žurnal. okt. 2014, br. 1, vol. 1, str. 18-24. ISSN 2303-6362. DOI: 10.7251/SEZ0114018S. [COBISS.SI-ID 80392961]
93. BROOKE, Joanne, HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Student nurse perceptions on evidence-based practice and research : an exploratory research study involving students from the University of Greenwich, England and the Faculty of Health Care Jesenice, Slovenia. Nurse education today. feb. 2015, vol. 35, issue 7, str. e6-e11, tabele, graf. prikazi. ISSN 1532-2793. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.02.026. [COBISS.SI-ID 81963265]
94. EMEĐI, Dragica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezave med razjedo zaradi pritiska in ohranjanjem integritete kože pacienta v intenzivni zdravstveni obravnavi : pregled literature = Relations between pressure ulcer and patient skin integrity maintenance in intensive care : literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2015, letn. 49, št. 4, str. 306-319, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.65, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HUMC3ZHC, DOI: 10.14528/snr.2015.49.4.65. [COBISS.SI-ID 525196057]
95. MIKULETIČ, Samanta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu - sistematični pregled literature = Information security culture in health care - a systematic review. Informatica medica slovenica. 2018, letn. 23, št. 1/2, str. 26-33, ilustr. ISSN 1318-2129. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/23(1-2)/22.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YJMK9AJ6. [COBISS.SI-ID 528760857]
96. SKELA-SAVIČ, Brigita, GABROVEC, Branko. Management of frailty at individual level - Frailty prevention : narrative literature review from the perspective of the - ADVANTAGE JA = Management krhkosti na ravni posameznika - Preventiva pred krhkostjo : pregled literature z vidika projekta skupnega ukrepanja - ADVANTAGE JA. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2018, letn. 52, št. 4, str. 252-263, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/228, https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.4.228, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-V1UXZGLS, DOI: 10.14528/snr.2018.52.4.228. [COBISS.SI-ID 528466457]
97. OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Medpoklicno nasilje v operativni dejavnosti : pregled literature = Interprofessional violence in perioperative care : literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2018, letn. 52, št. 3, str. 186-200, ilustr. ISSN 1318-2951. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.214, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/214, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VRMZDRZI, DOI: 10.14528/snr.2018.52.3.214. [COBISS.SI-ID 528156697]
98. BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos in znanje medicinskih sester ter ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse : integrativni pregled literature = Knowledge, attitudes and barriers in the implementation of evidenced-based practice among nurses : an integrative literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2018, letn. 52, št. 3, str. 177-185, ilustr. ISSN 1318-2951. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.206, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/206, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6YPZ54FN, DOI: 10.14528/snr.2018.52.2.206. [COBISS.SI-ID 528156441]
99. PATELAROU, Athina E., MECHILI, Enkeleint Aggelos, RUZAFA-MARTINEZ, María, DOLEZEL, Jakub, GOTLIB, Joanna, SKELA-SAVIČ, Brigita, RAMOS-MORCILLO, Antonio Jesús, FINOTTO, Stefano, JAROŠOVÁ, Darja, SMODIŠ, Marta, MECUGNI, Daniela, PANCZYK, Mariusz, PATELAROU, Evridiki. Educational interventions for teaching evidence-based practice to undergraduate nursing students : a scoping review. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. 2020, vol. 17, str. 1-24, ilustr. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17176351. [COBISS.SI-ID 31561987]
100. KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Experiences of individuals with various sexual orientations with healthcare professionals : integrative literature review = Izkušnje posameznikov različne spolne usmerjenosti z zdravstvenimi delavci : integrativni pregled literature. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 241-250, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3005, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3005, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YSDQZ8AZ, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.3005. [COBISS.SI-ID 29541123]
101. BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki neizvedene zdravstvene nege : sistematični pregled literature = Factors for missed nursing care : systematic literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2021, letn. 55, št. 1, str. 42-51, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3061, https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3061, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZKU63TTJ, DOI: 10.14528/snr.2021.55.1.3061. [COBISS.SI-ID 56687619]
102. MLAKAR-MASTNAK, Denis, ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, SKELA-SAVIČ, Brigita. Factors for effective identification of patients at nutritional risk in clinical practice : thematic analysis of qualitative research = Dejavniki učinkovitega prepoznavanja prehransko ogroženih pacientov v klinični praksi : tematska analiza kvalitativnih raziskav. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 61, št. 3, str. 191-197, tabele. ISSN 0351-0026. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0025, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J0P3NCAD, DOI: 10.2478/sjph-2022-0025. [COBISS.SI-ID 114979587]
103. PRELEC, Anita, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razlogi za zapuščanje poklica med medicinskimi sestrami v bolnišnicah : integrativni pregled literature = Reasons for nurse turnover in hospitals : an integrative literature review. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2023, letn. 57, št. 2, str. 117-129, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3203/3036, https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3203, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QT610CXE, DOI: 10.14528/snr.2023.57.2.3203. [COBISS.SI-ID 149643779]

1.04 Strokovni članek

104. SKELA-SAVIČ, Brigita. Uspešno vodenje v slovenskih bolnišnicah. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. 2003, letn. 19, št. 2, str. 62-65. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 17241049]
105. SKELA-SAVIČ, Brigita. Informiranje bolnika z rakom kot element celovitega upravljanja kakovosti = Informing a cancer patient as an element of comprehensive quality management. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2003, letn. 37, št. 2, str. 107-115. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0IW47R65. [COBISS.SI-ID 16553433]
106. SKELA-SAVIČ, Brigita. Uspešno vodenje v zdravstvu po poklicnih skupinah: kdo so najuspešnejši vodje v slovenskih bolnišnicah?. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. 2004, letn. 20, št. 1, str. 27-33. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 19021529]
107. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj se spremembe v zdravstvu odvijajo (pre)počasi?. Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju. mar. 2005, letn. 3, [št.] 1, str. 31-35, ilustr. ISSN 1408-3884. [COBISS.SI-ID 15417830]
108. SKELA-SAVIČ, Brigita. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) = Directives for nursing education in the 1st cycle degree higher professional study programme Nursing. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2015, letn. 49, št. 4, str. 320-333. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OIS97UUC, DOI: 10.14528/snr.2015.49.4.79. [COBISS.SI-ID 525196313]
109. GABROVEC, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Menedžment krhkosti na individualni ravni : preprečevanje krhkosti. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 26, št. 8-9, str. 31-32. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3978981]
110. GABROVEC, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Menedžment krhkosti na individualni ravni : preventiva krhkosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 6, str. 38-40. ISSN 1318-5470. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/utrip-06.avg_.-sep._splet.pdf. [COBISS.SI-ID 3979493]
111. ROBIDA, Andrej, SIMČIČ, Biserka, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KRAMAR, Zdenka, PRIMOŽIČ, Jasmina, SKELA-SAVIČ, Brigita, MLAKAR, Jelka, GRABAR, Daniel. Kompetence za izboljševanje kakovosti, varnosti in osredotočanja na pacienta ter svojce. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 3, str. 35-42. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024200494]
112. LOKAR, Katarina, BERNOT, Marjana, EBERT MOLTARA, Maja, MARC-MALOVRH, Mateja, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZADNIK, Vesna, ŽAGAR, Tina, ZAKOTNIK, Branko. Ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji = Estimation of requirements of human resources for cancer treatment in the Republic of Slovenia. Onkologija : strokovni časopis za zdravnike. [Tiskana izd.]. dec. 2020, letn. 24, št. 2, str. 24-32, tabele. ISSN 1408-1741. https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Strokovna_knjiznica/revija_Onkologija/2020/XXIV_2/2020_Ocena_kadrovskih_potreb_za_izvajanje_zdravljenje_raka_v_Republiki_Sloveniji.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-D6XGJ82H, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13777, DOI: 10.25670/oi2020-009on. [COBISS.SI-ID 41522691]
113. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kdo ustvarja čakalne vrste : dostopnost do družinskega zdravnika : Elektronski vir. Dnevnikov objektiv. [Spletna izd.]. 5. marec 2022. ISSN 1855-9433. https://www.dnevnik.si/1042984521/objektiv-nova/dostopnost-do-druzinskega-zdravnika-kdo-ustvarja-cakalne-vrste. [COBISS.SI-ID 108620035]

1.05 Poljudni članek

114. SKELA-SAVIČ, Brigita. Odlok, poplava in še kaj. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 11, št. 2, str. 4. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 16677081]
115. SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. januar 2005, letn. 13, št. 1, str. 12-13. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 19040729]
116. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura in spreme[!]mbe v zdravstveni negi. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 13, št. 2, str. 29-32. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 19058905]
117. SKELA-SAVIČ, Brigita, MLAKAR-MASTNAK, Denis. Posvetovalnica za onkološko zdravstveno nego. Okno : glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 20, št. 2, str. 27-28. ISSN 1318-2072. [COBISS.SI-ID 422267]
118. SKELA-SAVIČ, Brigita. Predstvaljamo vam dr. Irmo Urh. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 14, št. 3, str. 11-12. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 285307]
119. LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Our colleagues from --- : Slovenia. EONS newsletter : the quarterly newsletter of the European Oncology Nursing Society. Spring 2007, str. 3. [COBISS.SI-ID 531067]
120. KADIVEC, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ustanovljena je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Pljučnik : glasilo Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 7, št. 2, str. 20. ISSN 1580-7223. [COBISS.SI-ID 22901977]
121. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj so potrebni novi strokovni nazivi v zdravstveni negi?. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 15, št. 5, str. 11-13. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 457083]
122. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je ustanovila Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo kot središče za pridobivanje novih znanj. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, leto 16, št. 2, str. 12-13. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 60550657]
123. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Jaz in moja kariera : utrinek s seminarja z mednarodno udeležbo. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, leto 16, št. 2, str. 14-15. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 60550913]
124. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice na poti k odličnosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 11. nov. 2008, leto 16, št. 11, str. 59. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 62027777]
125. SKELA-SAVIČ, Brigita, ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja. Norveški študentki na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice in druge mednarodne aktivnosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2010, št. 10, leto 43, str. 26-27, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65915393]
126. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled področja dela s starejšimi. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2010, št. 10, leto 43, str. 38-39, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65915649]
127. SKELA-SAVIČ, Brigita. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice oblikuje Lokalno častno združenje za zdravstveno nego Sigma Theta Tau v Sloveniji. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2010, št. 10, leto 43, str. 42-43, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65915905]
128. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. 3. mednarodna znanstvena konferenca : trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječ razvoj zdravstvene nege. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, št. 12, leto 18, str. 42. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 66320897]
129. SKELA-SAVIČ, Brigita, RAMŠAK-PAJK, Jožica, PREBIL, Andreja. Visokošolski učitelji iz tujine na magistrskem študiju zdravstvene nege. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. maj 2010, leto 18, št. 5, str. 26-27. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65519361]
130. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. 2. mednarodna poletna šola raziskovanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, leto 18, št. 7/8, str. 25-26. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65157889]
131. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. sep. 2010, leto 18, št. 9, str. 20-21, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65515009]
132. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. sep. 2010, leto 18, št. 9, str. 22-23, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65514497]
133. SKELA-SAVIČ, Brigita. Na VŠZNJ prva diplomantka po bolonjskem programu prve stopnje "zdravstvena nega" v Sloveniji. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 11, str. 65-66. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65984513]
134. SKELA-SAVIČ, Brigita. 8. konferenca FINE v Lizboni - kakovost raziskovanja in inovativnost v zdravstveni negi. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 11, str. 28. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65983489]
135. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, SKELA-SAVIČ, Brigita. VŠZNJ uspešno izvedla 1. simpozij "Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidik". Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 11, str. 33. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 65984001]
136. SKELA-SAVIČ, Brigita. Za delo v referenčnih ambulantah današnje znanje ne zadošča. Medicina danes. [Tiskana izd.]. 9. mar. 2011, št. 5, str. 23-24. ISSN 1855-5853. [COBISS.SI-ID 66847745]
137. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razprava o spremembah Evropske direktive 2005/36/EC v organizacijah FINE. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 4, str. 11. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 66922497]
138. SKELA-SAVIČ, Brigita. 4. mednarodna znanstvena konferenca in razmislek o uporabi besede "znanost" v zdravstveni negi. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 7/8, str. 33-34. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 67565313]
139. HORVAT, Martina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi - posvet z okroglo mizo. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 7/8, str. 42-43. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 67565569]
140. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pisanje znanstvenega in strokovnega članka - delavnica, ki je udeležencem približala pomen publiciranja v zdravstveni negi. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 7/8, str. 74-75. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 67565825]
141. SKINDER SAVIĆ, Katja, ROMIH, Karmen, SKELA-SAVIČ, Brigita. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 10, str. 15-16. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 67958017]
142. SKELA-SAVIČ, Brigita, SKINDER SAVIĆ, Katja. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je uspešno izvedla 2. simpozij "Etiologija in patologija debelosti". Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 11, str. 26. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 68087553]
143. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, ROMIH, Karmen. Mednarodna delavnica FINE: Izobraževanje v zdravstveni negi - Razvoj znanja za nove izzive = Nursing education developing the art and facing the challenges. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 12, str. 18-19. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 68365313]
144. SKELA-SAVIČ, Brigita. Evropski projekt na področju izobraževanja - "healthcare assistants (HCA)". Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 12, str. 12. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 68365057]
145. SKELA-SAVIČ, Brigita. Prvi diplomanti na poklicno pot s prisego Angele Boškin. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 12, str. 54. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 68366081]
146. ROMIH, Karmen, SKELA-SAVIČ, Brigita. 3. mednarodna delavnica projekta "Family health nursing in European communities". Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 3, str. 28. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 69313025]
147. SKELA-SAVIČ, Brigita. Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 4, str. 22-26. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 69639681]
148. ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, SKINDER SAVIĆ, Katja, MEŽIK-VEBER, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prisega Angele Boškin za diplomante študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 6, str. 16-18. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-06-12.pdf. [COBISS.SI-ID 70481153]
149. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. VŠZNJ uspešno izvedla 5. šolo za klinične mentorje : kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 9, str. 32-33. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-09-12.pdf. [COBISS.SI-ID 71439617]
150. SKELA-SAVIČ, Brigita. Podelitev diplom na VŠZNJ: premislek o pomenu diplomskih del na programu prve stopnje Zdravstvena nega. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 12, str. 34-35. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-12-12.pdf. [COBISS.SI-ID 73205761]
151. GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. Okužbe, povezane z zdravstvom, v luči kazalnikov kakovosti. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2013, leto 22, št. 12, str. 77-79. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 31102169]
152. SKELA-SAVIČ, Brigita. Alumni klub VŠZNJ. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 21, št. 1, str. 56, ilustr. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/Elektronska_izdaja_utripa.aspx. [COBISS.SI-ID 73010433]
153. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice uspešno izvedla že 6. šolo za klinične mentorje. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 21, št. 3, str. 46-47, ilustr. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/sl/publikacije/revija-utrip/seznam-vseh-revij-utrip. [COBISS.SI-ID 74689281]
154. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Posvet Moja kariera - Quo Vadis z naslovom "Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?". Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 21, št. 6, str. 63, fotogr. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/sl/publikacije/revija-utrip/seznam-vseh-revij-utrip. [COBISS.SI-ID 75400961]
155. GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Okužbe, povezane z zdravstvom, v luči kazalnikov kakovosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 21, št. 9, str. 51-53, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 76466945]
156. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Predstavitve novih publikacij, ki jih je v letu 2013 izdala Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 21, št. 9, str. 56. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 76668929]
157. GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, RUSTJA, Nina. Kronične bolezni sodobne družbe od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. [Spletna izd.]. nov. 2014, letn. 22, št. 8, str. 42. ISSN 1581-3738. [COBISS.SI-ID 80727553]
158. ROBIDA, Andrej, SIMČIČ, Biserka, SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENC-KETIŠ, Zalika. Nacionalna anketa o izobraževanju za pridobivanje kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu in varnosti pacientov, 2016. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. nov. 2016, leto 25, št. 11, str. 38-40. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 32991961]
159. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen publiciranja za razvoj kakovosti kot znanosti v zdravstveni in babiški negi - 50 let izhajanja Obzornika zdravstvene nege. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 5, str. 18-19. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024169262]
160. SKELA-SAVIČ, Brigita. Fakulteta za zdravstvo Jesenice uspešno akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 7, str. 57. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024190766]
161. ROBIDA, Andrej, SIMČIČ, Biserka, SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENC-KETIŠ, Zalika. Nacionalna anketa o izobraževanju za pridobivanje kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu in varnost pacientov 2016 : Delovna skupina Sveta za kakovost pri Ministrstvu za zdravje. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 8, str. 14-16. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024191022]
162. SKELA-SAVIČ, Brigita. Prvi vtisi ob izvolitvi v upravni odbor Mednarodnega sveta medicinskih sester. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 6, str. 8-11, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024289326]
163. GABROVEC, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Management krhkosti na individualni ravni : preventiva krhkosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 6, str. 38-40. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024289582]
164. SKELA-SAVIČ, Brigita. 10 let Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 6, str. 107-110, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024289838]
165. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstveni sistem se bo sesul zaradi pomanjkanja medicinskih sester, ne zdravnikov. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 3. nov. 2018, ilustr. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042845561. [COBISS.SI-ID 1024294958]
166. SKELA-SAVIČ, Brigita. Ne gre za srednje medicinske sestre in varnost pacientov, gre za moč in denar. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, [letn.] 28, [št.] 7, str. 4-7. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024332590]
167. SKELA-SAVIČ, Brigita. New Delhi : Napredna praksa v zdravstveni negi je ključna pri celostnem uresničevanju zdravstvenih potreb ljudi. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 27, št. 2, str. 22-24, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024291118]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

168. SKELA-SAVIČ, Brigita. Spremembe na področju vodenja v zdravstvu niso več vprašanje, temveč dejstvo = Changes in the field of leadership in health system are not qustionable any more, they are a fact. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Ali potrebujemo spremembe na področju vodenja zaposlenih v zdravstvu? - novi izzivi : zbornik predavanj z recenzijo, Podčetrtek, 5. in 6. november 2008. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu, 2008. Str. 43-50. ISBN 978-961-6424-76-9. [COBISS.SI-ID 62027009]
169. SKELA-SAVIČ, Brigita. How to make nursing clinical practice better : the management role. V: KLEMENC, Darinka (ur.), et al. Proceedings with congress programme. Ljubljana: Nurses and Midwives Association of Slovenia, 2008. Str. 47-49. ISBN 978-961-91221-7-4. [COBISS.SI-ID 61382145]
170. SKELA-SAVIČ, Brigita. Teorija, raziskovanje in praksa v zdravstveni negi - vidik odgovornosti menedžmenta v zdravstvu in menedžmenta v visokem šolstvu = Theory, research and practice - the view of responsibility for health care management and management in higher education. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. Str. 38-46. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 61681153]
171. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kako približati raziskovanje klinični praksi zdravstvene nege?. V: KADIVEC, Saša (ur.). Zbornik predavanj : program za medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege. Golnik: Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 2008. Str. 23-26. ISBN 978-961-6633-18-5. [COBISS.SI-ID 61834753]
172. SKELA-SAVIČ, Brigita. Slovenian health care management and reality of change management. V: Znanje za trajnostni razvoj : zbornik povzetkov referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 = Knowledge for sustainable development : book of abstracts of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21st 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008. Str. 92-98. ISBN 978-961-232-212-0. [COBISS.SI-ID 60819457]
173. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Kako izboljšati povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja v zdravstveni negi - vidik mentorja : predstavitev rezultatov raziskave. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2009. [5] f. ISBN 978-961-91988-9-6. [COBISS.SI-ID 63603713]
174. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Pot k odličnosti - nenehno izboljševanje organiziranosti in izvajanja klinične prakse v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice po direktivi EU. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2009. 5 f. ISBN 978-961-91988-9-6. [COBISS.SI-ID 63603457]
175. SKELA-SAVIČ, Brigita. Staranje, zdravje in turizem - dejstva in priložnosti = Ageing, health and tourism - facts and oppurtunities. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. Str. 18-26. ISBN 978-961-6469-40-1. [COBISS.SI-ID 63779073]
176. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline = Factors influencing the development of nursing as a scientific discipline. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), et al. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009. Str. 311d [10 str.]. ISBN 978-961-6424-88-2. [COBISS.SI-ID 63101441]
177. FILEJ, Bojana, SKELA-SAVIČ, Brigita. ICN-ove kompetence kot osnova za ugotavljanje kompetentnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = ICN competences as a framework for assessing the capabilities of students at the College of nursing Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. 2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. Str. 129-137. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 63574785]
178. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vplivni dejavniki razvoja zdravstvene nege v sodobni družbi : prevzemanje odgovornosti s strani vseh akterjev = Influential factors for the development of nursing care in modern society : the taking of responsibility by all parties. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. 2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. Str. 45-54. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 63575041]
179. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razvoj zdravstvene nege v Sloveniji za potrebe družbe v prihodnosti = Nursing development in Slovenia for our future society needs. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.), et al. Gradimo učinkovito in zmogljivo zdravstveno nego : 1. mednarodna znanstvena konferenca Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor : zbornik predavanj 1. mednarodne znanstvene konference : Maribor, 3. in 4. junij 2010 = Building capacity and capability of nursing : 1st International Scientific Conference The Nurses and Midwives Society of Maribor : proceedings of lectures of the 1st international scientific conference : Maribor, June 3rd and 4th, 2010. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2010. Str. 111-117. ISBN 978-961-91520-7-2. [COBISS.SI-ID 65159681]
180. SKELA-SAVIČ, Brigita. Development of nursing care for the needs of society in the future. V: 1. međunarodni kongres "Moderna Europa: Izazovi za sestrinsku praksu" : Hotel International, 25. - 28. studeni 2010, Zagreb = 1st international congress "Modern Europe: Challenges for nursing practice" : Hotel International, 25. - 28. November 2010, Zagreb. Zagreb: Hrvatski nacionalni savez sestrinstva, 2010. Str. 12. [COBISS.SI-ID 66169089]
181. BREGAR, Branko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vpliv na oblikovanje zdravstvene politike - vidik zaposlenih v zdravstveni negi = Impact on the formulation of healthcare policy - a perspective of nursing care proffesionals. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 130-140. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 27414489]
182. SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje v zdravstveni negi kot odziv na potrebe zdrave in bolne populacije - perspektive razvitega sveta = Nursing skills and knowledge as a response to the needs of healthy and ill populations - development world perspectives. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 54-66. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65712129]
183. KYDD, Angela, SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, GALATSCH, Michael, SCHMIDT, Sascha G., BORCHART, Daniela, ENGSTRÖM, Gabriella, FAGERBERG, Ingegerd, TOUHY, Theris, LYNN, Christine E., ITO, Mio, et al. Factors affecting the professional esteem of gerontology health care professionals : results of four countries : rezultati štirih držav. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review = Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj : zbornik predavanj z recenzijo. 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 66-73. ISBN 978-961-92918-5-6. [COBISS.SI-ID 67712257]
184. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vpliv vodenja na zaposlene v zdravstveni negi = Impact of leadership on employees in nursing. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), VIDNAR, Nataša (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.). Odličnost v zdravstvu - odprti za nove ideje : zbornik prispevkov z recenzijo, Laško, 12. april 2011. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu, 2011. Str. 59-69. ISBN 978-961-273-022-2. [COBISS.SI-ID 66974465]
185. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga vodij pri razvoju profesije = The role of leaders in profession development. [COBISS.SI-ID 67210753]
186. SKELA-SAVIČ, Brigita. Doktorski študij zdravstvene nege v Sloveniji: pričakovanja in realnost? = Doctor's degree in nursing in Slovenia: expectations and reality?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 67-76. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70471425]
187. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Moč čustvene inteligence vodij v zdravstveni negi = The power of emotional intelligence of leaders in nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 294-301. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 1810852]
188. SKELA-SAVIČ, Brigita, ROBIDA, Andrej. Usposobljenost srednjega managementa na področju dela z ljudmi v slovenskih bolnišnicah = Capacity of middle management for working with people in Slovenian hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 276-285. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70472961]
189. SKELA-SAVIČ, Brigita. Izobraževanje v zdravstveni negi: nivoji izobraževanja v Bolonjskem procesu in kompetence za klinično prakso = Education in nursing: levels of education in Bologna process and competences for clinical work. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 24-37. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74778625]
190. RAMŠAK-PAJK, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega družine - primerjava izobraževalnih programov v Evropi - projekt Family health nursing = Family health nursing - comparing educational programmes in Europe - project Family health nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 62-69. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74779137]
191. PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem : rezultati raziskave FZJ za študijsko leto 2013/14. V: PIVAČ, Sanela (ur.), et al. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji : količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. 8. šola za klinične mentorje, 2014, Jesenice. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. Str. 28-38. ISBN 978-961-6888-15-8. [COBISS.SI-ID 79806209]
192. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja. Vloga promocije zdravja v družbi. V: GRMEK-KOŠNIK, Irena (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Kronične bolezni sodobne družbe : od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. Str. 20-32. ISBN 978-961-6888-16-5. [COBISS.SI-ID 80124161]
193. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, SANSONI, Julita, CORVO, Elisabetta, LILLO-CRESPO, Manuel, TAYLOR, Alan, MIHAESCU, Traian, O'DONNELL, Barbara, GŁOWACKA, Magdalena, SÁNCHEZ-SAN SEGUNDO, Miriam, MACRAE, Rhoda, LIS, Jacek, ROONEY, Kevin, et al. Development of the clear definition of science on the health care improvement (HIS) : the results of the first iteration of the Delphi survey. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 57-67. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78794241]
194. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita, SIHVONEN, Sanna, HOPIA, Hanna, JEĐUD BORIĆ, Ivana, VIITKAR, Kersti, HEININEN-REIMI, Taina, HYPPÖNEN, Tuula, BERG, Annette van den, DIELIS, Wil, et al. Multicultural competencies of teachers and mentors : project SOULBUS. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 48-56. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78793985]
195. BROOKE, Joanne, HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing students' perspectives of evidence-based practice and research : exploratory study across the University of Greenwich and the College of Nursing Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 39-47. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78793729]
196. SKELA-SAVIČ, Brigita. Odgovornost za razvoj zdravstvene nege v prihodnosti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 26-38. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78793473]
197. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka. Prisotnost alkohola med študenti višje in visokošolskih zavodov na Gorenjskem. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 116-125. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78794753]
198. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, KADIVEC, Saša. Vidiki študentov in delodajalcev s področja zdravstvene nege do študentskega dela v času študija. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 107-115. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78794497]
199. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem : rezultati raziskave Fakultete za zdravstvo Jesenice za študijsko leto 2014/15 in predlogi izboljšav. V: PIVAČ, Sanela (ur.), et al. Teorije in modeli zdravstvene nege : Kako jih uporabiti na kliničnih problemih? : zbornik predavanj. 9. šola za klinične mentorje, 17. september, Jesenice. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 49-57. ISBN 978-961-6888-22-6. [COBISS.SI-ID 84736513]
200. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 105-112. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83044609]
201. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, LOBE, Bojana. Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah : preliminarni rezultati. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 24-35. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83044097]
202. ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, KERSNIK, Janko. Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 113-118. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83044865]
203. SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča do poimenovanja štirih kategorij izvajalcev in splošnih kompetenc v zdravstveni negi Evropskega združenja v zdravstveni negi (EFN) : eksplorativna raziskava = Opinions on naming four categories of nursing professionals and their general competences, as defined by the European Federation of Nurses Associations (EFN) : exploratory study. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 12-22, tabele. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 1024191278]
204. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards the importance of doctoral study in nursing. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 33-42, tabele. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 1024191534]
205. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja. Kompetence in profesionalne vrednote v zdravstveni negi = Competences and professional values in nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 16-26. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024160558]
206. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Pojavnost bolečine v križu med medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah in njene posledice = Prevalence and consequences of low back pain among nurses in Slovenian hospitals. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 58-69. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024161326]
207. BABNIK, Katarina, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Preliminarni rezultati raziskave o podobi zdravstvene nege in poklica medicinska sestra med osnovnošolci = Preliminary results of the study on the image of nursing profession among primary school pupils. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 27-36. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 2946391]
208. HVALIČ TOUZERY, Simona, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Splošno duševno počutje zaposlenih v velikih podjetjih Zgornje Gorenjske in njihov odnos do oseb z duševnimi boleznimi = General well-being of employees in large companies in Upper Gorenjska region and their attitude towards people with mental illness. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 78-89. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024161582]
209. BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona, DERMOL, Valerij, PESJAK, Katja, KLEMENČIČ, Eva, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Razumevanje zdravstvene nege na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine:delni rezultati CRP projekta "zdravstvena nega kot znanstvena disciplina". V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. Str. 17-29. ISBN 978-961-6888-28-8. [COBISS.SI-ID 1538756804]
210. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Bolečina v križu - ključne ugotovitve raziskave med zdravstvenimi delavci v bolnišnicah. V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. Str. 71-79, graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-28-8. [COBISS.SI-ID 1024180782]
211. GABROVEC, Branko, ČUK, Vesna, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses : eksplorativna raziskava = Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum : explorative research. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 83-90, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024212526]
212. HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi : kvantitativna raziskava = Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing : quantitative research study. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 99-109, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024213038]
213. SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, ČUK, Vesna, PESJAK, Katja. Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza = Development of competency model for all education levels in nursing : consensus decision-making technique. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 91-98, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024212782]
214. BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot stroka in znanost : pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege = Nursing as a profession and science : views of primary school pupils, nursing high school students and students of bachelor nursing care study programmes. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 74-82, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024212270]
215. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi : tehnika skupinskih intervjujev. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo. 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2017. Str. 25-37. ISBN 978-961-273-175-5. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf. [COBISS.SI-ID 93837057]
216. OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih : presečna raziskava v slovenskih bolnišnicah = Perspectives of the employees in perioperative nursing care towards training newly employed staff : cross-sectional study in Slovenian hospitals. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 41-49, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024296238]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

217. SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki in kriteriji ustanavljanja novih srednjih zdravstvenih šol in visokostrokovnih zdravstvenih šol s programi zdravstvena nega : vidik širše odgovornost. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Moja kariera - quo vadis : izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 30. januar 2009. Specializacije v zdravstveni negi, 1. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. Str. 33-39. ISBN 978-961-91988-5-8. [COBISS.SI-ID 62404353]
218. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stopnja, stališča in vsebina znanj s področja dela s starejšimi - izsledki raziskave med kliničnimi mentorji in študenti = The knowledge level and the viewpoints on the work with the elderly - the results of the study among clinical mentors and nursing students. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami, Jesenice, 9. in 10. september, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. Str. 52-62. ISBN 978-961-92722-8-2. [COBISS.SI-ID 65513729]
219. SKELA-SAVIČ, Brigita. Staranje in zdravje : izzivi za zdravstveno nego = Ageing and health : challenges for nursing. V: HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), KOCIJANČIČ, Marjetka (ur.). Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : strokovni posvet z učnimi delavnicami z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 21. in 22. junij, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 17-26. ISBN 978-961-92722-6-8. [COBISS.SI-ID 65217537]
220. POŽUN, Peter, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mednarodne usmeritve, priporočila in predpisi na področju podiplomskega izobraževanja v zdravstveni negi - OECD, EU direktiva za regulirane poklice, WHO, EFN in ICN = International guidelines, recommendations and regulations for postgraduate-level nursing education - OECD, the EU directive for regulated professions, WHO, EFN and ICN. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Moja kariera - quo vadis - my career. 4. posvet z mednarodno udeležbo Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 08. marec 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 34-44. ISBN 978-961-92918-3-2. [COBISS.SI-ID 66739713]
221. SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENC, Darinka. Opredelitev izobraževanja v Strategiji razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v RS za obdobje od 2011 do 2020 = Definition of education in the National strategy of nursing care development and health care provision in Slovenia for the period 2011-2020. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Moja kariera - quo vadis - my career. 4. posvet z mednarodno udeležbo Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 08. marec 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 20-33. ISBN 978-961-92918-3-2. [COBISS.SI-ID 66739457]
222. SKELA-SAVIČ, Brigita. Notranji dejavniki razvoja profesije: enote za razvoj in raziskovanje v zdravstveni negi = Internal factors of nursing development: practice development units. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti = Nursing education and knowledge in the three cycles of higher education: differentiation of competences and skills. Posvet Moja kariera - quo vadis z mednarodno udeležbo, 5. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. 83-91. ISBN 978-961-6888-00-4. [COBISS.SI-ID 69312257]
223. KADIVEC, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita, KRAMAR, Zdenka, BREGAR, Branko, ZAVRL DŽANANOVIĆ, Darinka, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, ČERNIVEC, Jelka, HORVAT, Martina, KLEMENC, Darinka, LOKAJNER, Gordana, MASTEN CUZNAR, Olivera, PETERNELJ, Andreja, TIČAR, Zdenka. Predstavitev dokumenta "Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v RS za obdobje 2011 do 2020": Izzivi za management zdravstvene nege in management v visokošolskem izobraževanju = Overview of the document "National strategy of nursing care development in the Slovenian health care system for the period 2011-2020": challenges for the nursing and higher education managements. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti = Nursing education and knowledge in the three cycles of higher education: differentiation of competences and skills. Posvet Moja kariera - quo vadis z mednarodno udeležbo, 5. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. 30-45. ISBN 978-961-6888-00-4. [COBISS.SI-ID 69309185]
224. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Projekt "Naj mentor". V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege : nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 57-65. ISBN 978-961-6888-12-7. [COBISS.SI-ID 75814401]
225. KULAŠ, Franka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege v terciarnih zdravstvenih zavodih : rezultati raziskave. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege : nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 32-43. ISBN 978-961-6888-12-7. [COBISS.SI-ID 75813889]
226. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo študentov zdravstvene nege in kliničnih mentorjev VŠZNJ s kliničnim usposabljanjem : rezultati za študijsko leto 2012/2013 in ukrepi izboljšav. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege : nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 44-56. ISBN 978-961-6888-12-7. [COBISS.SI-ID 75814145]
227. SKELA-SAVIČ, Brigita. Definicija zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi = Definition of advanced practice in nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 6. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 14-21. ISBN 978-961-6888-07-3. [COBISS.SI-ID 74392065]
228. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kompetence diplomantov strokovnih magisterijev v zdravstveni negi = Competences of master's degree holders in nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 6. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 85-95. ISBN 978-961-6888-07-3. [COBISS.SI-ID 74394369]
229. HORVAT, Martina, ZALETEL, Marija, KRAMAR, Zdenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Posvet o specializacijah 2010: kje smo danes? = Consultation about specializations 2010: where are we today?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 6. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 48-56. ISBN 978-961-6888-07-3. [COBISS.SI-ID 74393089]
230. SKELA-SAVIČ, Brigita. Standardi kakovosti izobraževanja v zdravstveni negi : mednarodna praksa, stanje v Sloveniji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 7. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. Str. 14-27. ISBN 978-961-6888-13-4. [COBISS.SI-ID 78054657]
231. SKELA-SAVIČ, Brigita. 10 let šole za klinične mentorje na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. Str. 1-3. ISBN 978-961-6888-28-8. [COBISS.SI-ID 1024180014]
232. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. Str. 1-11, ilustr. ISBN 978-961-6888-24-0. [COBISS.SI-ID 1024154414]
233. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot stroka in znanost v sistemu zdravstvenega varstva : kritična analiza diskurza. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), et al. "Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse" : zbornik prispevkov z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. Str. 15-20. ISBN 978-961-273-208-0. http://www.zzkongres.si/wp-content/uploads/2019/05/Z-Z_e-Zbornik_KongresMaj_2019_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 1024295726]
234. SKELA-SAVIČ, Brigita. Marking the international year of the nurses and midwife 2020 : extended summary = Ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic 2020 : razširjen povzetek. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife : zbornik predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 8-11. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 30927363]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

235. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan, LOBNIKAR, Branko. Model dejavnikov in kriterijev uspešnega vodenja. V: Management in razvoj organizacije : zbornik 22. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved : Portorož, 26.-28. 3. 2003. 22. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 26.-28. 3. 2003. Kranj: Moderna organizacija, 2003. Str. 606-613, graf. prikazi. ISBN 961-232-152-3. [COBISS.SI-ID 664810]
236. SKELA-SAVIČ, Brigita. Poklicne skupine v zdravstvu in uspešno vodenje. V: ŽARGI, Darinka (ur.), et al. S kompetentnostjo do osebne kakovosti : zbornik referatov. Slovensko združenje za kakovost, 12. letna konferenca, Bernardin, 5. in 6. novembra 2003. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, 2003. Str. 118-121. [COBISS.SI-ID 17117913]
237. SKELA-SAVIČ, Brigita. Spremljanje zadovoljstva bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana = Patient satisfaction evaluation of the hospital care at the Institute of oncology of Ljubljana. V: ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.), PETEK, Davorina (ur.). Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : izbrana poglavja s področja vodenja bolnika z rakom, bolečino, psihiatrija, ginekologija, angiologija, gastroenterologija in delavnice : 31. srečanje, Ljubljana, 27. in 28. maj 2005. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2005. Str. 19-25. Zbirka PiP. ISBN 961-6526-07-3. [COBISS.SI-ID 19549913]
238. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizational culture in Slovene hospitals. V: Advancing business and management in knowledge-based society : [proceedings of] the 7th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, [tudi MIC'06] 23-25 November 2006, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of Management, 2006. Str. 1755-1761. ISBN 961-6573-16-0. [COBISS.SI-ID 1867479]
239. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan, LOBNIKAR, Branko. Organizacijska kultura v slovenskih bolnišnicah = Organisational [!] culture in Slovene hospitals. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 15th-17th 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 1145-1153. ISBN 961-232-186-8. [COBISS.SI-ID 285563]
240. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura v slovenskih bolnišnicah - rezultati raziskave. V: PEZDIRC, Marija Sonja (ur.). Strokovno gradivo. Ljubljana: Planet GV, 2006. Str. 19-25. ISBN 961-6529-21-8. [COBISS.SI-ID 286331]
241. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan. Kultura kakovosti v slovenskih bolnišnicah = Quality culture in Slovenian hospitals. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Ustvarjalna organizacija = Creative organization : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007. Str. 1687-1701. ISBN 978-961-232-200-7. [COBISS.SI-ID 2094551]
242. KOREN, Peter, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje bolnikov v specialističnoambulantni obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana = Satisfaction of patients with the treatment and care provided by the outpatient clinic at the Institute of Oncology Ljubljana. V: FILEJ, Bojana (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zdravstvena in babiška nega - kakovostna, učinkovita in varna : [zbornik predavanj in posterjev 6. mednarodnega kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 10. in 11. maj 2007]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2007. Str. 307-314. ISBN 978-961-6424-58-5. [COBISS.SI-ID 472443]
243. LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Metodologija spremljanja kakovosti zdravstvene nege na Onkološkem inštitutu v Ljubljani = Methodology for quality management of clinical nursing practice at the Institute of Oncology Ljubljana. V: FILEJ, Bojana (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zdravstvena in babiška nega - kakovostna, učinkovita in varna : [zbornik predavanj in posterjev 6. mednarodnega kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 10. in 11. maj 2007]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2007. Str. 275-279. ISBN 978-961-6424-58-5. [COBISS.SI-ID 478331]
244. PEČNIK, Tjaša, URŠIČ, Helena, TERBOVŠEK, Robert, LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razjeda zaradi pritiska : izbira orodja za oceno ogroženosti = Pressure ulcers : risk assessment tools. V: FILEJ, Bojana (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zdravstvena in babiška nega - kakovostna, učinkovita in varna : [zbornik predavanj in posterjev 6. mednarodnega kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 10. in 11. maj 2007]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2007. Str. 95-98. ISBN 978-961-6424-58-5. [COBISS.SI-ID 470907]
245. SKELA-SAVIČ, Brigita, LOKAR, Katarina. Varnostne vizite vodstva zdravstvene nege : pristopi in prvi rezultati = Leadership safety visits in nursing : approach and first results. V: FILEJ, Bojana (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zdravstvena in babiška nega - kakovostna, učinkovita in varna : [zbornik predavanj in posterjev 6. mednarodnega kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 10. in 11. maj 2007]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2007. Str. 585-592. ISBN 978-961-6424-58-5. [COBISS.SI-ID 471163]
246. SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskovanje kot podpora procesom celovite kakovosti. V: KRAMAR, Zdenka (ur.), KRAIGHER, Andreja (ur.). Dejstvo za kakovost : 2. strokovni seminar : zbornik predavanj. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2008. Str. 35-41. ISBN 978-961-92389-0-5. [COBISS.SI-ID 60819713]
247. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Zakaj je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice ustanovila Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo in komu je namenjen?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Jaz in moja kariera : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. Str. 7-12. [COBISS.SI-ID 60551169]
248. KAUČIČ, Boris Miha, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vrednote študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter njihov odnos do načela pravičnosti in etičnega ravnanja v kliničnem okolju = Values of the students of the College of nursing Jesenice and their attitude to principles of justice and ethical acting in the clinical setting. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. Str. 267-279. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 61681921]
249. SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita, LOKAR, Katarina, MEŽIK-VEBER, Marija. Vrednotenje študenta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na klinični praksi : predstavitev metodologije in prvih rezultatov = Evaluation of a student at College of Nursing Jesenice in clinical setting : introduction to methodology and first results. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. Str. 348-356. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 658299]
250. SKELA-SAVIČ, Brigita. Ali so potrebne spremembe na področju vodenja zaposlenih v slovenskem zdravstvu? = Are changes in the field of human resources management needed in slovene health care?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 16. april 2008. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. Str. 9-28. ISBN 978-961-91988-3-4. [COBISS.SI-ID 60820225]
251. KAUČIČ, Boris Miha, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje je ključ do uspeha - izkušnje s konceptom integriranega učenja v kabinetu zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice = Knowledge is a key to success - experiences with the concept of the integrated learning in the cabinet of nursing care study at the College of Nursing Jesenice. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 = Knowledge for sustainable development : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008. Str. 979-988. ISBN 978-961-232-213-7. [COBISS.SI-ID 2661847]
252. SKELA-SAVIČ, Brigita. Reasons for promoting further education in nursing under the Bologna process : a case of Slovenia. V: ČURČIĆ, Denis (ur.), JAZBEC, Tina (ur.). Internationalisation and the role of university networks : proceedings of the 2nd EMUNI Conference on Higher Education and Research, 25-26 September 2009, Portorož, Slovenia. 1st printing. Portorož: EMUNI University, 2009. [10] str. ISBN 978-961-6805-01-8. [COBISS.SI-ID 64592897]
253. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Značilnosti vodij v zdravstveni negi = Characteristics of leaders in nursing care. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. Str. 1724-1731. ISBN 978-961-6469-40-1. [COBISS.SI-ID 63779841]
254. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vodstvene kompetence vodij v zdravstveni negi = Managerial competencies of leaders in nursing. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 1373-1379. ISBN 978-961-6469-51-7. [COBISS.SI-ID 1647780]
255. TORKAR, Tanja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomembni akterji pri promoviranju zdravja v šoli : primer zdravih šol v Gorenjski regiji = Important operators in school health promotion : an example of health promoting schools in the Gorenjska region. V: BOBNAR, Albina (ur.), VETTORAZZI, Renata (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010. Str. 317-325. ISBN 978-961-6808-15-6. [COBISS.SI-ID 65160961]
256. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost študentov pri študijskem procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice = Factors influencing the performance of the College of Nursing Jesenice students. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 372-381. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65715457]
257. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Fantomski občutek/bolečina kot dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja pacientov po amputaciji spodnjega uda = Phantom sensation/pain as a factor which has an influence on quality of life at the patients after lower limb amputation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 332-341. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65714689]
258. MEDJEDOVIĆ, Sabina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki na Onkološkem inštitutu v kirurški enoti = Inter-professional cooperation between nurses and doctors in the surgical unit at the Institute of Oncology. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 395-402. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65716225]
259. BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nekateri elementi kakovosti življenja pacientov s sladkorno boleznijo = Selected quality of life elements in diabetic patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 323-331. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65714433]
260. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Stališča medicinskih sester do zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurses'opinions on ensuring the quality of nursing at Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 386-394. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65715713]
261. ŠKRBINA, Vanja, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Življenjski slog medicinskih sester, ki opravljajo večizmensko in enoizmensko delo na Onkološkem inštitutu = Lifestyle of nurses who work one and three shift work at the Oncological institute. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 247-255. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65713153]
262. TEPINA, Janita, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pridobljene kompetence v času študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - vidik medicinsko-tehničnih posegov = Aquired competences in the time of study nursing care at College of nursing Jesenice - aspect of technical medical interventions. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011. Str. 76-80. ISBN 978-961-273-028-4. [COBISS.SI-ID 67075329]
263. SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura v zdravstvu : pregled literature : povzetek = Organizational culture in helath care : literature review : abstract. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). Organizacija prihodnosti : zbornik povzetkov referatov = Future organization : book of abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2011. Str. 179-180. ISBN 978-961-232-245-8. [COBISS.SI-ID 66848769]
264. SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura v zdravstvu : pregled literature = Organizational culture in helath care : literature review. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). Organizacija prihodnosti : zbornik povzetkov referatov = Future organization : book of abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2011. Str. 1237-1243. ISBN 978-961-232-245-8. [COBISS.SI-ID 66814465]
265. ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev = Assessment of the health education for patients treated with specific immunotherapy because of hypersensitivity to hymenoptera stings. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 115-123. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67786497]
266. TERSEGLAV, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov pacienta na področju zdravstvene nege = Professional discretion and protecting patient's data privacy in the field of nursing care. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 160-168. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67787777]
267. TEPINA, Janita, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pridobljene kompetence v času študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - vidik medicinsko tehničnih posegov = Aquired competences in the time od study nursing care at College of nursing Jesenice - aspect of technical interventions. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 205-211. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67787521]
268. PIRNAT, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu = Impact of internet on adolescencents and health education in primary health care. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 212-220. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67788033]
269. KLUN, Natalija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost komunikacije in zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah = The connection between communication and satisfaction of the employees in the health centre Šmarje pri Jelšah. [COBISS.SI-ID 67213057]
270. ROMIH, Karmen, MEŽIK-VEBER, Marija, HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Individualno delo študenta na klinični praksi - Izkušnje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege = Individual student work at clinical practice - a nursing students and clinical mentors position. [COBISS.SI-ID 67213569]
271. SKINDER SAVIĆ, Katja, ROMIH, Karmen, SKELA-SAVIČ, Brigita. Evalvacija intervencij zdravstvene nege v kliničnem okolju = Evaluation of nursing intervention in the clinical environment. [COBISS.SI-ID 67214337]
272. ŽELEZNJAK, Vladka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dostopni časi nujnih intervencij v Nujni medicinski pomoči Kočevje = Response times of emergency interventions in Emergency medical aid Kočevje. [COBISS.SI-ID 67220481]
273. NJENJIĆ, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga babic pri konceptu kontinuirane skrbi za nosečnice = Role of midwives in the concept for pregnant women. [COBISS.SI-ID 67220993]
274. ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Motivacija za vključitev v zdravstvenovzgojne programe preventive srčno-žiljnih obolenj = Motivation for participating in cardiovascular disease prevention programs. [COBISS.SI-ID 67221249]
275. SMODIŠ, Marta, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Odnos medicinskih sester do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika = Nurses' attitudes to work and tasks that fall within the comptences of doctors. [COBISS.SI-ID 67221505]
276. KURALT, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pravice otrok v bolnišnici - osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro = Children's rigths in hospitals - the basis for a good relationship between children, parents and nurses. [COBISS.SI-ID 67221761]
277. STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards research in nursing. [COBISS.SI-ID 67222017]
278. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razlike v življenjskem slogu starostnikov z vidika socialno-demografskih dejavnikov : presečna anketna raziskava v gorenjski regiji = Elderly lifestyle differences from the social-demographic perspective : a cross-sectional survey in gorenjska region. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. 94-103. ISBN 978-961-6888-03-5. [COBISS.SI-ID 72654337]
279. GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prehranska ogroženost starostnikov v domskem varstvu = Nutritional risk in an elderly home. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. 122-129. ISBN 978-961-6888-03-5. [COBISS.SI-ID 72654593]
280. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen raziskovanja in na dokazih temelječega delovanja za razvoj zdravstvene nege = The importance of research and evidence based practice for development of nursing. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Z dokazi v prakso : zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2012. Str. 21-32. ISBN 978-961-273-052-9. [COBISS.SI-ID 518534169]
281. MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala = Quality of peripheral iv access documentation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 419-427. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70475777]
282. BOŽIĆ, Josip, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije = The importance of informing a patient with postoperative pain when using continous epidural analgesia. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 386-394. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70475265]
283. MIMIČ, Alenka, SIMONIČ, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi = "Dying with dignity" - the palliative care nurse's understanding of this concept. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 469-476. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70476801]
284. AHAČIČ, Maruša, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Stopnja znanja medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in zadovoljstvo pacientov z izvedeno zdravstveno vzgojo = Health care of patients on long term oxygen therapy and patient satisfaction. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 379-385. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70475009]
285. ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga kliničnega mentorja pri razvoju etičnih vrednot študenta zdravstvene nege = Role of clinical mentor in the development of student's ethical values in nursing care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. Str. 139-145. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 70471681]
286. ROMIH, Karmen, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Predstavitev projekta "Family Health Nursing in European Communities" = Presentation of the project "Family Health Nursing in European Communities". V: HORVAT, Martina (ur.). Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja = Community nursing and the biopsychosocial model of public health : zbornik predavanj z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2012. Str. 36-38. ISBN 978-961-273-050-5. [COBISS.SI-ID 69637889]
287. ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev. V: KADIVEC, Saša (ur.). Zdravstvena oskrba bolnika s KOPB, s pljučnim rakom in alergijsko boleznijo : zbornik predavanj : program za medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege. 5. slovenski pnevmološki in alergološki kongres, [Bled, 5. in 6. oktober 2012]. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2012. Str. 84-88, tabele. ISBN 978-961-6633-33-8. [COBISS.SI-ID 2048652913]
288. SKELA-SAVIČ, Brigita, SKINDER SAVIĆ, Katja. Kaj že vemo o organizacijski kulturi v slovenskih bolnišnicah? = What do you already know about the organizational culture in Slovenian hospitals?. V: BAHUN, Mateja (ur.), KRAMAR, Zdenka (ur.). Kako organizacijska kultura izboljšuje klinično kakovost? : zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 10-18. ISBN 978-961-92389-4-3, ISBN 978-961-92389-5-0. [COBISS.SI-ID 75816193]
289. ČEH, Martin, KLEMENC, Darinka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Profesionalna identiteta zaposlenih v reševalni službi ZD Kranj in UKC Ljubljana = Professional identity of employees in emergency medical services at the Kranj Health Centre and the Ljubljana University Medical Centre. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 58-64. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74799617]
290. VUJANOVIČ, Valerija, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstveno vzgojno delo v okulistični ambulanti na primeru zdravljenja sive mrene = Health and educational work at an eye clinic in the event of cataract treatment. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 353-361. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74800897]
291. SREDANOVIĆ, Alenka, MEŽIK-VEBER, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskava o vodenju pooperativne bolečine na primeru kirurškega oddelka = Research on the management of postoperative pain in a department of surgery. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. str. 272-279. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74800385]
292. SKELA-SAVIČ, Brigita. Smeri razvoja zdravstvene nege v prihodnosti. V: KVAS, Andreja (ur.), et al. Približajmo zdravstveno okolje pacientu : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2013. Str. 89-102. ISBN 978-961-92811-9-2. [COBISS.SI-ID 76466433]
293. LORBER, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Delegiranje - ključni element vodenja = Delegation - the key element of leadership. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 183-189. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 1917348]
294. TRČEK, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje starostnikov s padci = Older people's experiences of falls. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 176-182. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74780673]
295. GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 = The assessment of knowledge of diabetes management with expanded annual monitoring in children and adolescents with type 1 diabetes. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 196-205. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74780929]
296. ZUPANC, Breda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = The needs for knowledge on palliative care in nursing homes and in the Clinical department of traumatology, University medical center Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 251-259. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74782209]
297. TOMAN, Branka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi = Understanding spirituality and spiritual care and their role in palliative care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 228-233. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74781185]
298. ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti = Role of a registered nurse at a reference outpatient clinic in the attitude of patients newly diagnosed with COPD towards the disease and their understanding of it. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 309-316. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74783489]
299. KULAŠ, Franka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev v zdravstveni organizaciji = Satisfaction of clinical mentors in health organization. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 301-308. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74783233]
300. JERŠIN GRILC, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih. V: FILEJ, Bojana (ur.). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. Str. 166-174, graf. prikazi. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 78792193]
301. KMET, Blanka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic. V: FILEJ, Bojana (ur.). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. Str. 182-190, graf. prikazi. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 78792449]
302. LIKA, Alisa, SKELA-SAVIČ, Brigita, BAHUN, Mateja. Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni. V: FILEJ, Bojana (ur.). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. Str. 243-250, graf. prikazi. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 78792705]
303. LUKEŽIČ, Ana, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki študijske uspešnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 270-277. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78801153]
304. STRGAR RAVNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Negovalne diagnoze - znanje in teoretična izhodišča ter njihova uporabnost v praksi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 388-397. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78802945]
305. BAJDA, Nuša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 232-237. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78799617]
306. BLAŽEVIĆ, Barbara, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Skrb za telesno držo in hrbtenico pri srednješolsko izobraženem kadru v zdravstveni negi glede na vrsto oddelka in starost. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 398-406. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78803457]
307. VOVK, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 407-412. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78803713]
308. DOBNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zagotavljanje varnega procesa dela iz vidika vodenja = Safe work process from the perspective of management. V: KADIVEC, Saša (ur.). Management zdravstvene nege danes za jutri : strokovno srečanje, Ljubljana, M hotel, 28. maj 2015 : zbornik prispevkov z recenzijo. Strokovno srečanje Management zdravstvene nege danes za jutri, Ljubljana, 28. maj 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu, 2015. Str. 19-24. ISBN 978-961-273-116-8. [COBISS.SI-ID 5393215]
309. ŠIVIC, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela. Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 389-397. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82628353]
310. DOBNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki v strategiji preprečevanja padcev. V: BAHUN, Mateja (ur.). Primeri iz prakse - smo zreli, da spregovorimo o neljubih dogodkih? : zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2015. Str. 45-51. ISBN 978-961-92389-9-8. [COBISS.SI-ID 5514815]
311. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga managementa pri izgradnji na dokazih temelječega dela v zdravstveni negi : rezultati raziskave v slovenskih bolnišnicah = The role of management at development evidence based practice nursing : results of research in Slovenian hospitals. V: KVAS, Andreja (ur.), et al. Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2015. Str. 43-59, tabele. ISBN 978-961-93765-3-9. [COBISS.SI-ID 85496321]
312. SKELA-SAVIČ, Brigita. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) : rezultati prve Delfi iteracije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Posvet Moja kariera - quo vadis, 8. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 1-32. ISBN 978-961-6888-21-9. [COBISS.SI-ID 83272193]
313. SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Praktično znanje gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED = Firemen's practical knowledge about basic life support with the use of automatic external defibrilator. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR, Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2015 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2015] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2015. Str. 42-45, i. ISBN 978-961-6940-03-0. [COBISS.SI-ID 83272961]
314. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izzivi na področju vodenja kakovosti na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. Str. 164-168. ISBN 978-961-6966-05-4. [COBISS.SI-ID 82498817]
315. POGAČNIK, Manca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 370-377. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83049985]
316. ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko, et al. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 360-369. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83049473]
317. TRAKO, Kemila, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 378-388. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83050241]
318. MALI, Brigita, MOČNIK, Lara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 274-280. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83047425]
319. SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 257-264. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83046913]
320. CVETEŽAR, Irena Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 251-256. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83046657]
321. FAJFAR, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 389-397. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83050753]
322. NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 265-273. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83047169]
323. MIMIČ, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 227-233. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83046401]
324. ŠTALC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželke. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 353-359. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83048961]
325. BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki tveganja za padce pacientov v bolnišničnem okolju na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patient in mental health. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 91-97. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024161838]
326. DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical technicians at University Children's Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 199-207. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024163630]
327. LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice = Compliance on hand hygiene (five steps of who) in Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 112-120. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024162350]
328. ČAUŠEVIĆ, Majda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom = Use of non-pharmacological methods for pain relief in cancer patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 261-267. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024164142]
329. HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 232-239. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024163886]
330. ISTENIČ, Ana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo : doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer : women's experience. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 168-175. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024163118]
331. DOBNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita, MALETIČ, Matjaž. Dejavniki, povezani z udejanjanjem kakovosti in varnosti v zdravstvu = Factors related to healthcare and safety implementation. V: KOBAL STRAUS, Klavdija (ur.). Živeti življenje v varni starosti : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2016. Str. 171-182. ISBN 978-961-273-146-5. [COBISS.SI-ID 5882431]
332. DOBNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita, MALETIČ, Matjaž. Premestitev pacienta z večkratno odpornimi bakterijami = Transfer of patients with multi-resistant bacteria. V: KOBAL STRAUS, Klavdija (ur.). Živeti življenje v varni starosti : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2016. Str. 289-298. ISBN 978-961-273-146-5. [COBISS.SI-ID 5882687]
333. STRGAR RAVNIK, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi? = Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 227-238, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024214318]
334. KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom = Experience of homosexuals with health care system. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 392-398, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024217390]
335. BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mnenja zdravstvenih delavcev o zagotavljanju dostojanstva pacientom med hospitalizacijo = Health care workers' opinions on ensuring patients' dignity during hospitalization. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 345-351. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024215598]
336. TAVČAR, David, MUSIĆ, Denis, SKELA-SAVIČ, Brigita. Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil = Interruptions and medication errors. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 411-416, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024218158]
337. SMODIŠ, Marta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti : nove vloge medicinskih sester = The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations : the new roles of nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 246-251, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024214574]
338. OBLAK, Tina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu = The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 384-391, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024217134]
339. BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse = Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 357-364, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024216110]
340. KUČAN, Marko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja = Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 352-256, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024215854]
341. MIKEZ, Nataša, LEVIČNIK, Nežka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana = Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 429-435, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024218926]
342. HEDŽIĆ, Lejla, SKELA-SAVIČ, Brigita. Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana = Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 365-370, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024216366]
343. POVŠNAR, Erika, SKELA-SAVIČ, Brigita. Učenje osebne komunikacije med partnerjema v šoli za starše kot odgovor na aktualne potrebe bodočih staršev = Learning personal communication between partners in parenting school as an answer to current needs of future parents. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 337-344, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024215342]
344. GODEC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna = Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 405-410, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024217902]
345. ILIEVSKI, Adrijana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi = Knowledge of nursing students on personal protective equipment. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 424-428, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024218670]
346. SKELA-SAVIČ, Brigita. Profesionalne vrednote in kompetence kot dimenzije razvoja v na dokazih podprtega dela v zdravstveni negi. V: KADIVEC, Saša (ur.). Izzivi zdravstvene nege na področju zdravstvene oskrbe bolnika z boleznijo pljuč : zbornik predavanj : program za zdravstveno nego. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2017. Str. 22-31. ISBN 978-961-6633-49-9. http://www.klinika-golnik.si/uploads/si/strokovna-javnost/strokovne-publikacije/golniski-simpozij-2017-zbornik-za-zdravstveno-nego-201.pdf. [COBISS.SI-ID 93837825]
347. GABROVEC, Branko, JELENC, Marjetka, SELAK, Špela, VENINŠEK, Gregor, SKELA-SAVIČ, Brigita, STROJNIK, Vojko. Joint Action Advantage, management of frailty - a need for a broad and multidisciplinary approach = Projekt skupnega ukrepanja Advantage, obvladovanje krhkosti - potreba po širokem in multidisciplinarnem pristopu. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. Str. 11-21. ISBN 978-961-7002-43-0. [COBISS.SI-ID 4073445]
348. SKELA-SAVIČ, Brigita. Frailty prevention at individual level - partial results of a systematic literautre review. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. Str. 22-29. ISBN 978-961-7002-43-0. [COBISS.SI-ID 93695233]
349. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vplivni stresorji zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah = Work-related stress factors in nurses at Slovene hospitals. V: TAKAČ, Iztok (ur.), et al. 90 let hospitalne ginekologije in porodništva v Mariboru : mednarodni znanstveni simpozij = 90 years of hospital gynecology and obstetrics in Maribor : international scientific symposium. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo: = University Medical Centre, Division of Gynecology and Perinatology, 2018. Str. 653-659. ISBN 978-961-7039-23-8. [COBISS.SI-ID 6564159]
350. MIKULETIČ, Samanta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 89-100. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94742529]
351. ROJKO, Franc, SKELA-SAVIČ, Brigita. Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 262-269. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94750465]
352. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita, GRADIŠEK, Primož, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Pomen izobraževanja otrok o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za prosocialno in socialno vedenje otrok : sistematični pregled literature. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 270-278. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94750977]
353. HOČEVAR POSAVEC, Bojana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen med poklicnega sodelovanja za kakovost in varnost zdravstvene obravnave : pripovedna integrativna analiza literature. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 285-292. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94751489]
354. SKOK, Meta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen uporabe informacijskih tehnologij na rezultate obvladovanja kroničnih bolezni : pregled obsega in področja dosegljive literature. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 232-238. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94750209]
355. SLAPŠAK, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 223-231. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94749697]
356. BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Shizofrenija in psihoze, dejavniki tveganja za agresivno vedenje : sistematični pregled literature. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 109-118. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94743041]
357. AČKO, Tina, ZIDANŠEK, Maša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uživanje pijač pri triletnih otrocih : pilotna raziskava na območju Slovenskih Konjic. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 128-135. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94746625]
358. SKELA-SAVIČ, Brigita. Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starosti in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji : rezultati raziskave. V: KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Posvet o izzivih pri zdravstveno-socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco, 6. julij 2018, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. Str. 1-11. ISBN 978-961-6888-34-9. [COBISS.SI-ID 94739713]
359. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki stresa medicinskih sester v slovenskih bolnišnicah = Factors of the stress of nurses in Slovenian hospitals. V: DOBNIK, Mojca (ur.). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. 2. mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege, Maribor, 12. oktober 2018. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. Str. 21-27. ISBN 978-961-7039-16-0. [COBISS.SI-ID 6460479]
360. JOVIĆ, Duška, AVDIĆ, Mediha, KATIĆ-VRDOLJAK, Ines, MARKOVIĆ, Nena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Harmonization of master nursing curricula with the EU standards in Bosnia and Herzegovina : consensus group technique. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 185-186, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024333358]
361. PEČELIN, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnem centru Bolnišnice Sežana = Quality of life hemodialysis patients in the dialysis center of Hospital Sežana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 287-292. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343086]
362. PETAČ, Pia, BUZADŽIĆ HEDL, Edina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do cepljenja proti gripi - pilotna raziskava = Nurses' attitudes towards influenza vaccination - pilot study. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 396-401. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344878]
363. PODERGAJS, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos staršev do uporabe digitalnih medijev v predšolskem obdobju otroka = The parents relationship of the use of digital media in the Preschool children. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 436-441. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345902]
364. ŽARGI, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos učencev 7. in 8. razreda osnovne šole do sladkih živil = Relationship between students of 7th and 8th grades to sweet foods. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 462-466, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346926]
365. BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih temelječe prakse = Perception of primary healthcare nurses about evidence based practice. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 132-139. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024333102]
366. HATZE, Rok, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabe lestvice odkrite agresije in Brøset lestvice nasilnega vedenja v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana = Attitude of nursing care employees towards the use of the overt aggression scale and Brøset violence checklist within the University Psychiatric Clinic Ljubljana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 257-264. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024312622]
367. ĆORALIĆ, Sabina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ozaveščenost staršev o primerni obutvi svojih otrok = Parental awareness of the suitable shoes for their kids. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 409-414. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345390]
368. TOMŠIČ, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogostost uporabe ultrazvoka pri pacientih z oteženim žilnim dostopom = Frequency of use of ultrasound in patients with difficult venous access. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 330-336. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343598]
369. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomembni dejavniki stresa v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah = Important factors of stress in nursing care in Slovenian hospitals. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 318-322. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 6699583]
370. MIHEVC, Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen uporabe metode montessori za zaposlene, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših = The importance of using the Montessori method for caregivers working with elderly people and people with dementia in the elderly home. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 202-207. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024292398]
371. NEMEČEK, Esmeralda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen vitamina B12 za zdravje in posledice pomanjkanja med nosečnostjo = The importance of vitamin B12 for health and the consequences of shortage during pregnancy. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 324-329. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343342]
372. GOSTIŠA MRAK, Vlasta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost med telesno dejavnostjo, izbiro maščob v prehrani in vrednostmi HDL holesterola v krvi pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Idrija = Correlation between physical activity, the selection of fat in nutrition and the values of HDL cholesterol in the blood of employees of the Health Centre Idrija. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 344-349. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024325422]
373. ŽAGAR, Kristina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost socialne opore in bolečinske samoučinkovitosti pri pacientih z mišično skeletno bolečino = The relationship of social support and pain self-efficacy in patients with musculoskeletal pain. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str.402-408. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345134]
374. JAGODIC, Danielle, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezanost stališč do dela v fizioterapiji starejših z odločitvijo študentov fizioterapije za delo s starejšimi = Relation of attitudes towards geriatric physiotherapy to physical therapy students' intentions to work with older people. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 337-343. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322862]
375. PIREC, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezava med življenjskim slogom, načinom opravljanja poklica in bolečino v zgornjem ali spodnjem delu hrbta med zaposlenimi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske = The correlation between the style of living, the way we do our job and the upper and lower back pain of the employees of Osnovno zdravstvo Gorenjske. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 236-242. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024341806]
376. GIANINI, Ana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Povezave med uporabo hibridnega dovajanja inzulina in boljšo presnovno urejenostjo otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 : sistematični integrativni pregled literature = Connection between the use of hybrid insulin delivery and better metabolic control of children and adolescents with type 1 diabetes : systematic integrative literature review. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 116-121, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322350]
377. MATOH, Monika, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje dejavnikov tveganja za srčni infarkt med laično populacijo = Knowledge of the risk factors for myocardial infarction amongst lay population. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 243-248. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024342574]
378. BENEDIČIČ KATONA, Ditka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prepoznavanje kritičnih točk pri izvedbi neinvazivne mehanske ventilacije = Identifying critical points of non-invasive mechanical ventilation. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 363-367. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344110]
379. PIKŠ, Stanka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Preprečevanje padcev pri pacientih s pomočjo kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in ocene tveganja za padec v psihiatriji = Preventing in-patient falls by categorizing complexity hospital nursing care and assessment of the risk of falls in psychiatry. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 442-448, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346414]
380. VRHUNC, Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prisotnost verbalnega nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi s strani pacientov in njihovih svojcev = Presence of verbal violence against nursing care employees by patients and their relatives. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 457-461. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024346670]
381. ROBIČ, Gregor, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prosocialno vedenje mladostnikov vključenih v različne mladinske organizacije v primerjavi z vrstniki = Pro-social behavior of adolescents included in different youth organizations, in comparison with peers. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 357-362. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323630]
382. BLAŽEVIĆ, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razširjenost in odnos do kajenja med medicinskimi sestrami = Prevalence and attitudes towards smoking among nurses. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 449-456. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323374]
383. POZVEK, Maja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Spoprijemanje zaposlenih z umiranjem in smrtjo stanovalca v domu za starejše Dom Viharnik - študija primera = Employee confrontation with dying and death of a resident in elderly home. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 350-356. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024343854]
384. BUČAR, Medeja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča zaposlenih v ambulantah družinske medicine do promocijskih aktivnosti v zdravstveno vzgojnem centru Grosuplje = Viewpoints of primary health care professionals on health promotion activities in health promotion center Grosuplje. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 376-381, tabele. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344366]
385. ŽAKELJ, Nataša, KOROŠEC, Mirijam, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo novo zaposlenih diplomiranih medicinskih sester pri delu na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = Job satisfaction of newly employed registered nurses at the division of surgery at the University medical Centre Ljubljana. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 415-421. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024345646]
386. TUTA, Luka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje kirurškega operacijskega tima o kirurškem umivanju in razkuževanju rok in primerjava z nacionalnimi protokoli : študija primera organizacijske enote = The knowledge of the surgical team members on the surgical hand scrubbing and rubbing and the comparison to the national protocols : case study of an organizational unit. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 428-435. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024323118]
387. AVDIĆ, Diana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog in stališča študentov zdravstvene nege do diplomiranih medicinskih sester kot predstavnic vzora za zdravje = Life style and relations of nursing students to nurses (BSc) like a role model of health. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 388-395. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024344622]
388. SKUMAVEC, Urša, BOŠTJANČIČ, Tjaša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Življenjski slog medicinskih sester glede na stopnjo izobrazbe v Zdravstvenem domu Ljubljana = Lifestyle of nurses according to the level of education in Ljubljana Health Center. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 265-270. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024322606]
389. DOBNIK, Mojca, MALETIČ, Matjaž, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ali smo zaposleni v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah izpostavljeni stresu? = Are employees in health care under stress?. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), et al. "Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse" : zbornik prispevkov z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. Str. 287-292. ISBN 978-961-273-208-0. http://www.zzkongres.si/wp-content/uploads/2019/05/Z-Z_e-Zbornik_KongresMaj_2019_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 6673727]
390. AŽMAN, Monika, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zaznava in obravnava posledic trpinčenja na delovnem mestu v ambulantah družinske medicine na področju Osnovnega zdravstva Gorenjske = Detecting and addressing the effects of workplace bullying in general practices in the area of Primary Health Care Gorenjska. V: DOBNIK, Mojca (ur.), LEŠNIK, Amadeus (ur.). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. Str. 33-48, ilustr. ISBN 978-961-7039-44-3. [COBISS.SI-ID 83062787]
391. POGAČNIK, Nina, POGAČNIK, Matej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje kategorizacije pacientov pri medicinskih sestrah : pilotna raziskava = Nurse understanding of patient classification system : a pilot study. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife : zbornik predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 166-173. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 31159555]
392. MADJAR, Lucija, BERGANT, Monika, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stres pri zaposlenih v urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana : interpretativna analiza mnenj. V: PETELIN, Ana (ur.), SKOČIR, Helena (ur.). Raziskovanje za znanje, znanje za zdravje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 285-289, ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-010-3.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 28368899]
393. KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Heteronormativnost in homofobija v zdravstvu - fenomenološka raziskava izkušenj LGBT pacientov z zdravstvenimi delavci = Heteronormativity and homophobia in healthcare - a phenomenological study of the experiences of LGBT patients with healthcare workers. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : 14. mednarodna znanstvena konferenca : 10. junij 2021, preko aplikacije ZOOM : zbornik predavanj z recenzijo = Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : 14th international scientific conference : June 10th, 2021, ZOOM : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 268-275, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 74281475]
394. KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov, ki odstopajo od heteronormativnosti z zdravstvenimi delavci - fenomenološka raziskava. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta : 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov : Novo mesto, 14. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2021. Str.235-241. ISBN 978-961-6770-46-0. https://www.uni-nm.net/publikacije/2021/unmfzv_sk/#p=1. [COBISS.SI-ID 74079747]
395. BAHUN, Mateja, LOBE, Bojana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prvi rezultati o neizvedeni zdravstveni negi in razlogih zanjo v slovenskih bolnišnicah = First results on missed nursing care and the reasons for it in Slovenian hospitals. V: PIVAČ, Sanela (ur.), PESJAK, Katja (ur.). Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah : 15. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 9. junij 2022, Bled = Digitalization and education in health sciences : 15th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 9th, 2022, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. Str. 166-175. ISBN 978-961-6888-58-5. https://www.fzab.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=6563&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=10&cntnt01returnid=23. [COBISS.SI-ID 116874755]
396. KRNEL, Tilen Tej, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razkritje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete pred zdravstvenimi delavci : fenomenološka raziskava izkušenj LGBT pacientov = Disclosure of sexual orientation and/or sexual identity to healthcare professionals : a phenomenological study of the experiences of LGBT patients. V: PIVAČ, Sanela (ur.), PESJAK, Katja (ur.). Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah : 15. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 9. junij 2022, Bled = Digitalization and education in health sciences : 15th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 9th, 2022, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. Str. 54-61. ISBN 978-961-6888-58-5. https://www.fzab.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=6563&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=10&cntnt01returnid=23. [COBISS.SI-ID 116865283]
397. ČEH, Martin, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki zadržanja kadrov zdravstvene nege v poklicu - sistematični pregled literature = Factors of retaining nursing personnel in the profession – systematic literature review. V: PIVAČ, Sanela (ur.), PESJAK, Katja (ur.). Nova doba v zdravstvu in digitalno povezovanje : 16. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 8. junij 2023, Bled = A new healthcare era and digital journey : 16th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 8th, 2023, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2023. Str. 239-248, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6888-62-2. https://www.fzab.si/uploads/pdfs/555_MZK_koncni_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 158164995]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

398. SKELA-SAVIČ, Brigita. Venska valvula, novi načini dajanja zdravil. V: Tumorji v otroški dobi. 16. izobraževalni dan iz onkologije za medicinske sestre, Onkološki inštitut, Ljubljana, marec 1995. Ljubljana: Onkološki inštitut, 1995. Str. 29-36. ISBN 961-6071-10-6. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JWSIEAJ9, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11115. [COBISS.SI-ID 3480955]
399. LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita, VELEPIČ, Marija, KNAFELC, Nataša, SENIČ, Branka. Razvoj in implementacija sistema kategorizacije bolnikov v zdravstveni negi. V: KERSNIČ, Petra (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 3. kongresa zdravstvene nege "Zdravstvena nega - okolje in viri, Portorož, 11. - 14. september 2001. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2001. Str. 67-72. [COBISS.SI-ID 13920217]
400. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga in pomen informiranja bolnika z rakom. V: ŠTABUC, Borut (ur.), et al. Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku: Onkološki inštitut: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2002. Str. 51-65. ISBN 961-6377-04-3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-X7ICKQ1Z, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11195. [COBISS.SI-ID 16855513]
401. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema citostatsko terapijo. V: GAVRILOV, Neva (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Klinični center, Področje za zdravstveno nego, Šola enterostomalne terapije, 2002. Str. [1-14]. ISBN 961-6442-03-1. [COBISS.SI-ID 16682201]
402. SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki in merila uspešnega vodenja v slovenskih bolnišnicah. V: Metode ekonomskega vrednotenja zdravstva ter njihova uporaba doma in v svetu. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2003. Str. 30-36. [COBISS.SI-ID 17416665]
403. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega in uspešno vodenje v slovenskih bolnišnicah. V: KERSNIČ, Petra (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 4. kongresa zdravstvene nege Globalizacija in zdravstvena nega, Portorož, 1.-3. oktober 2003. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2003. Str. 215-228. ISBN 961-6424-07-6. [COBISS.SI-ID 16895705]
404. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga vodje v multidisciplinarnem timu. Gastroenterolog : revija Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. 2004, letn. 8, suppl. 2, str. 359-363. ISSN 1408-2756. [COBISS.SI-ID 18726105]
405. SKELA-SAVIČ, Brigita. Spremljanje zadovoljstva bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V: ŽARGI, Darinka (ur.), et al. Kakovost - različni pristopi, skupen cilj : zbornik referatov. Slovensko združenje za kakovost, 13. letna konferenca, Bernardin, 4. in 5. novembra 2004. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, 2004. Str. 172-176. ISBN 961-90184-4-3. [COBISS.SI-ID 18812121]
406. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura in spremembe v zdravstveni negi. V: TRAMPUŽ, Renata (ur.). Kakovost zdravstvene nege : kako jo prenesti v prakso : [zbornik prispevkov], Nova Gorica, 3. aprila 2004. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 2004. Str. 42-49. ISBN 961-91191-1-8. [COBISS.SI-ID 17994201]
407. SKELA-SAVIČ, Brigita. Analiza uspešnega vodenja v slovenskih bolnišnicah po poklicnih skupinah. V: Odličnost vodenja in upravljanja : strokovno gradivo. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2004. Str. 3-12. ISBN 961-90973-9-4. [COBISS.SI-ID 18176217]
408. SKELA-SAVIČ, Brigita. Stili vodenja, vloge v timu in reševanje konfliktnih situacij : teoretična izhodišča za praktične delavnice. V: Odličnost vodenja in upravljanja : strokovno gradivo. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2004. Str. 19-16. ISBN 961-90973-9-4. [COBISS.SI-ID 18176473]
409. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), LOGONDER, Mira (ur.), LOKAR, Katarina (ur.). Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2004. Str. 108-115. ISBN 961-6424-13-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9O2IREAG, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10749. [COBISS.SI-ID 19054809]
410. SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki uspešnega uvajanja sprememb. V: PEZDIRC, Marija Sonja (ur.). Management v zdravstvu. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2005. Str. 3-8. ISBN 961-6529-10-2. [COBISS.SI-ID 19616473]
411. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen zdravstvene nege pri paliativni oskrbni. V: NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), et al. Paliativna oskrba bolnikov z rakom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2005. Str. 13-17. ISBN 961-6377-14-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WXGXD0PJ, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10278. [COBISS.SI-ID 19640793]
412. MLAKAR, Denis, BERNOT, Marjana, CERAR, Cvetka, ERJAVŠEK, Zdenka, GOLOB, Irenca, JELEN-JURIČ, Jožica, LOGONDER, Mira, MUSIČ, Darija, PETRIJEVČANIN, Biserka, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Plan razvoja razširjenega programa posvetovalnice za onkološko zdravstveno nego. V: NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), et al. Paliativna oskrba bolnikov z rakom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2005. Str. 114-116. ISBN 961-6377-14-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9OTHXTMR, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10023. [COBISS.SI-ID 19645401]
413. SKELA-SAVIČ, Brigita. Sodobni trendi v onkološki zdravstveni negi. V: LOGONDER, Mira (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), LOKAR, Katarina (ur.). Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. Str. 12-19. ISBN 961-6424-27-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PPQY7YBY, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10746. [COBISS.SI-ID 273275]
414. MLAKAR-MASTNAK, Denis, BERNOT, Marjana, CERAR, Cvetka, ERJAVŠEK, Zdenka, GOLOB, Irenca, JELEN-JURIČ, Jožica, LOGONDER, Mira, MUSIČ, Darija, PETRIJEVČANIN, Biserka, REBEUŠEK, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita, UMIČEVIĆ, Snežana, URŠIČ, Helena. Razširjen program Posvetovalnice za onkološko zdravstveno nego na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V: LOGONDER, Mira (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), LOKAR, Katarina (ur.). Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. Str. 20-23. ISBN 961-6424-27-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8SZ1YQ7M, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10745. [COBISS.SI-ID 273531]
415. SKELA-SAVIČ, Brigita, KERSNIČ, Petra. Organiziranost službe za zdravstveno nego kot vplivni dejavnik razvoja stroke. V: FILEJ, Bojana (ur.), KVAS, Andreja (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 5. kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 12., 13. in 14. maj 2005. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. Str. 81-88. ISBN 961-6424-21-1. [COBISS.SI-ID 20371929]
416. LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita, BERNOT, Marjana, PRIJATELJ, Brigita, MACANOVIĆ, Minka. Uvajanje dokumentacije zdravstvene nege na oddelke - predstavitev projekta. V: FILEJ, Bojana (ur.), KVAS, Andreja (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 5. kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 12., 13. in 14. maj 2005. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. Str. 419-428. ISBN 961-6424-21-1. [COBISS.SI-ID 20375513]
417. LOKAJNER, Gordana, PEČNIK, Tjaša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje medicinskih sester o zdravstveni negi in obvladovanju bolečine pri bolnikih z rakom : ocena uspešnosti teoretičnega izobraževanja z učnimi delavnicami. V: FILEJ, Bojana (ur.), KVAS, Andreja (ur.), KERSNIČ, Petra (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 5. kongresa zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 12., 13. in 14. maj 2005. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. Str. 429-435. ISBN 961-6424-21-1. [COBISS.SI-ID 20375769]
418. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kontinuirana zdravstvena nega. V: LOGONDER, Mira (ur.), LOKAR, Katarina (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Med bolnišnico in domom : izziv medicinski sestri za kontinuirano onkološko zdravstveno nego, standardi zdravstvene nege Onkološkega inštituta Ljubljana. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2006. Str. 5-10. ISBN 961-6424-43-2, ISBN 978-961-6424-43-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DJPNEC3B, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10726. [COBISS.SI-ID 417915]
419. SKELA-SAVIČ, Brigita, LOKAJNER, Gordana, TRAJKOSKA, Daniela, PRIJATELJ, Brigita, HORVAT, Marija, MATJAŽ, Evelina, POMPE, Franc. Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim centralnovenskim katetrom s podkožnim prekatom (CVK PP) - venska valvula. V: LOGONDER, Mira (ur.), LOKAR, Katarina (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Med bolnišnico in domom : izziv medicinski sestri za kontinuirano onkološko zdravstveno nego, standardi zdravstvene nege Onkološkega inštituta Ljubljana. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2006. Str. 68-72. ISBN 961-6424-43-2, ISBN 978-961-6424-43-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IVKHOZH0, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10718. [COBISS.SI-ID 419963]
420. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacijska kultura v zdravstvu kot izhodišče za razumevanje medpoklicnega sodelovanja v zdravstvu. V: KVAS, Andreja (ur.), et al. Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu : priložnost za izboljšanje kakovosti : zbornik z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstevnih tehnikov, 2006. Str. 172-179. ISBN 961-91221-3-5, ISBN 978-961-91221-3-6. [COBISS.SI-ID 415099]
421. SKELA-SAVIČ, Brigita. Novi izzivi zdravstvene nege danes. V: KRAMAR, Zdenka (ur.). Zbornik predavanj : 1. strokovni seminar. Zbornik predavanj, 1. strokovni seminar, Jesenice, 5. april 2007. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, 2007. Str. 19-24. ISBN 978-961-91988-1-0. [COBISS.SI-ID 453499]
422. PETRICA, Laura, MUHA, Alenka, MUSIČ, Darija, SKELA-SAVIČ, Brigita, JAKOVAC-KOJEK, Jolanda, ZADEL, Mojca. Oskrba centralnega in perifernega venskega katetra. V: MLAKAR-MASTNAK, Denis (ur.), LOGONDER, Mira (ur.). Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2008. Str. 195-201. ISBN 978-961-6424-68-4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MKQZ6KGC, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10682. [COBISS.SI-ID 585595]
423. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Nurses research and develop the nursing care - quantitative and qualitative approach : 1st International Summer Research School = Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristop : 1. mednarodna poletna šola raziskovanja, Ljubljana, Slovenia, 4th-5th June, 2009. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. [11] str. ISBN 978-961-91988-6-5. [COBISS.SI-ID 63608321]
424. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razvijmo lasten raziskovalni projekt, od ideje do raziskovalnega načrta. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Nurses research and develop the nursing care - quantitative and qualitative approach : 1st International Summer Research School = Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristop : 1. mednarodna poletna šola raziskovanja, Ljubljana, Slovenia, 4th-5th June, 2009. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. [9] str. ISBN 978-961-91988-6-5. [COBISS.SI-ID 63610881]
425. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj klinično raziskovanje v zdravstveni negi?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Nurses research and develop the nursing care - quantitative and qualitative approach : 1st International Summer Research School = Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristop : 1. mednarodna poletna šola raziskovanja, Ljubljana, Slovenia, 4th-5th June, 2009. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. [8] str. ISBN 978-961-91988-6-5. [COBISS.SI-ID 63607553]
426. SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje o kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi. V: KRAMAR, Zdenka (ur.), KRAIGHER, Andreja (ur.). Učimo se varnosti od najboljših : prikaz dobrih praks : strokovni seminar : zbornik predavanj. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2010. Str. 24-29. ISBN 978-961-92389-3-6. [COBISS.SI-ID 65159169]
427. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, MEŽIK-VEBER, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uvajanje kakovosti v proces izobraževanja na Visoki šoli za zdravstveno nego na področju organizacije kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. V: KRIŽMAN, Vojko (ur.), ČUK, Jožko (ur.), ŽARGI, Gašper (ur.). Kakovost - včeraj, danes, jutri : [zbornik referatov]. 20. letna konferenca SZKO, 10. in 11. november 2011, Portorož. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2011. Str. 155-158. ISBN 978-961-92534-4-1. [COBISS.SI-ID 68088577]
428. SKELA-SAVIČ, Brigita. Etika v raziskovanju in publiciranju = Ethics in research work and publishing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in profesionalni razvoj : zbornik prispevkov. 4. šola za klinične mentorje. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 52-66. ISBN 978-961-92918-6-3. [COBISS.SI-ID 67709185]
429. MEŽIK-VEBER, Marija, ROMIH, Karmen, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Varna in kakovostna zdravstvena nega : vloga dodiplomskega izobraževanja na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice s poudarkom na kliničnem usposabljanju. V: KRAMAR, Zdenka (ur.), et al. Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov : strokovno srečanje : zbornik prispevkov. 4. dnevi Angele Boškin. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 138-143. ISBN 978-961-92918-4-9. [COBISS.SI-ID 66921729]
430. SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje zaposlenih in nekateri drugi dejavniki povezani s kakovostjo zdravstvene obravnave. V: KRAMAR, Zdenka (ur.), et al. Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov : strokovno srečanje : zbornik prispevkov. 4. dnevi Angele Boškin. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 19-25. ISBN 978-961-92918-4-9. [COBISS.SI-ID 66921217]
431. ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje je najboljša preventiva preprečevanja anafilaktične reakcije pri preobčutljivosti na pike kožekrilcev. V: PRESTOR, Alojzija (ur.), BRATKOVIČ, Marjana (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, 2012. Str. 111-120. ISBN 978-961-273-042-0. [COBISS.SI-ID 29857497]
432. SKELA-SAVIČ, Brigita. Doktorski študij zdravstvene nege v Sloveniji: pričakovanja in realnost? = Doctor's degree in nursing in Slovenia: expectations and reality?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 82-94. ISBN 978-961-6888-05-9. [COBISS.SI-ID 74053633]
433. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost, vodenje in varnost pacientov: pregled literature = Quality, leadership and patient safety: literature review. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 114-125. ISBN 978-961-6888-05-9. [COBISS.SI-ID 74054913]
434. SKELA-SAVIČ, Brigita. Notranji dejavniki razvoja profesije: enote za razvoj in raziskovanje v zdravstveni negi = Internal factors of nursing development: practice development units. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 10-18. ISBN 978-961-6888-05-9. [COBISS.SI-ID 74032385]
435. SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskovanje v zdravstveni negi: nekateri vidiki raziskovalnega procesa = Research in nursing: some aspects of the research process. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 26-37. ISBN 978-961-6888-05-9. [COBISS.SI-ID 74053121]
436. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave. V: BAHUN, Mateja (ur.), PAVLENČ, Breda (ur.). 10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu : izkušnje, dobre prakse, ovire : zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2016. Str. 16-26. ISBN 978-961-93891-3-3. [COBISS.SI-ID 1024184622]
437. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen medpoklicnega sodelovanja v zdravstvu. V: PIVAČ, Sanela (ur.), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (ur.). Zdravstvene stroke na poti profesionalizacije. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. Str. 1-8. ISBN 978-961-6888-39-4. [COBISS.SI-ID 1024272942]
438. PESJAK, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Bolnišnice in fakultete združeno za razvijajočo se ter znanstveno utemeljeno zdravstveno nego (ProCare) = Hospitals and faculties together for prosperous and scientific-based healthcare (ProCare). V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife : zbornik predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 236-243. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 31171843]
439. BRATINA, Nataša, GIANINI, Ana, SUKLAN, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, DOVČ, Klemen. Quality of life in children and adolescents with type 1 diabetes using advanced hybrid closed loop insulin delivery. V: BAJUK-STUDEN, Katica (ur.), SKVARČA, Aleš (ur.), MLEKUŠ, Katarina (ur.). 7. slovenski endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo = 7th Slovenian Congress of Endocrinology : zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem = book of proceedings and abstracts : Rikli Balance Hotel Bled, 20.-22. oktober 2022. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo: Slovensko osteološko društvo, 2022. Str. 103-105. ISBN 978-961-95959-0-9. [COBISS.SI-ID 129140995]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

440. SKELA-SAVIČ, Brigita, BAHUN, Mateja, DELLO, Simon, SQUIRES, Allison, LOBE, Bojana, SERMEUS, Walter. First RN4CAST results for Slovenia : extended abstract. V: PIVAČ, Sanela (ur.), PESJAK, Katja (ur.). Digitalizacija in edukacija v zdravstvenih vedah : 15. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 9. junij 2022, Bled = Digitalization and education in health sciences : 15th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 9th, 2022, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. Str. 13-16. ISBN 978-961-6888-58-5. https://www.fzab.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=6563&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=10&cntnt01returnid=23. [COBISS.SI-ID 116855299]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

441. VELEPIČ, Marija, BOSTIČ-PAVLOVIČ, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita, ERJAVŠEK, Zdenka, SEKIC, B. The role of nursing diagnosis in continuous cancer care. European Journal of Cancer. [Print ed.]. Nov. 1995, vol. 31a, str. 1386. ISSN 0959-8049. [COBISS.SI-ID 517078553]
442. VELEPIČ, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita, KOREN, Peter. An impact of internal quality control in oncology nursing care. European journal of cancer. Supplement. [Print ed.]. 2003, letn. 1, št. 5, str. s372-s373. ISSN 1359-6349. [COBISS.SI-ID 17584345]
443. SKELA-SAVIČ, Brigita, BERNOT, Marjana, MARINČEK GARIĆ, Gordana. Experience of patients being informed and self-estimates by nursing staff in quality of information and communication with a patient. V: 4th EONS Spring Convention. [Edinburgh]: European Oncology Nursing Society, 2004. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 277883]
444. LOKAJNER, Gordana, PEČNIK, Tjaša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Advanced training of nurses to improve nursing care of cancer patients suffering from chronic pain. V: 4th EONS Spring Convention. [Edinburgh]: European Oncology Nursing Society, 2004. Str. 53-54. [COBISS.SI-ID 279163]
445. SKELA-SAVIČ, Brigita, STROJAN, Primož, LOKAR, Katarina. Identification of the needs for organized palliative care in radiation oncology. V: ECCO 13 abstract book. Oxford: Pergamon, 2005. Letn. 3, št. 2, str. 477. European journal of cancer, vol. 3, issue 2. ISSN 1359-6349. [COBISS.SI-ID 20468441]
446. LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Quality management in patient care at the Institute of oncology Ljubljana. European journal of cancer. Supplement. [Print ed.]. 2005, letn. 3, št. 2, str. 473. ISSN 1359-6349. [COBISS.SI-ID 20466905]
447. LOKAR, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita, URŠIČ, Helena, OSTROŽNIK, Vesna, TERBOVŠEK, Robert. Risk for developing pressure ulcers in patient with cancer : are elderly patients more at risk?. V: Cancer in the elderly = Krebs bei alten Menschen : new developments, changes and implications for nursing = Neuentwicklungen, Änderungen und Auswirkungen auf die Krankenpflege : proceedings book. [S. l.]: European Oncology Nursing Society, 2006. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 500347]
448. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan, LOBNIKAR, Branko. Organizacijska kultura v slovenskih bolnišnicah = Organisational culture in Slovene hospitals. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), DOUCEK, Petr (ur.), KNOP, Jan von (ur.). Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : book of abstracts of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 15th-17th, 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 143-144. ISBN 961-232-185-X. [COBISS.SI-ID 285819]
449. SKELA-SAVIČ, Brigita, PAGON, Milan. Kultura kakovosti v slovenskih bolnišnicah = Quality culture in Slovenian hospitals. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Ustvarjalna organizacija : zbornik povzetkov referatov 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = Creative organization : book of abstracts of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007. Str. 176. ISBN 978-961-232-199-4. [COBISS.SI-ID 2090199]
450. RAMŠAK-PAJK, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita, KIGER, Alice M. An exploration of nursing students' experience in clinical practice and the support of mentors. V: Transforming healthcare through research, education & technology : conference proceedings. Dublin: The University of Dublin Trinity College, School of Nursing & Midwifery, 2005. Str. 223. [COBISS.SI-ID 62958849]
451. KAUČIČ, Boris Miha, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje je ključ do uspeha - izkušnje s konceptom integriranega učenja v kabinetu zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice = Knowledge is a key to success - experiences with the concept of the integrated learning in the cabinet of nursing care study at the College of Nursing Jesenice. V: Znanje za trajnostni razvoj : zbornik povzetkov referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 = Knowledge for sustainable development : book of abstracts of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21st 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008. Str. 200-201. ISBN 978-961-232-212-0. [COBISS.SI-ID 2661591]
452. ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA-SAVIČ, Brigita. Assessment of health education for patients treated with specific immunotherapy because of hypersensitivity to hymenoptera stings and improvement opportunities. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 19-20. ISBN 978-961-92918-9-4. [COBISS.SI-ID 68086529]
453. KURALT, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Children's rigths in hospitals - the basis for a good relationship between children, parents and nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 8-9. ISBN 978-961-92918-9-4. [COBISS.SI-ID 68085505]
454. MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna, SKELA-SAVIČ, Brigita. Quality of peripheral IV access documentation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 21-22. ISBN 978-961-92918-9-4. [COBISS.SI-ID 68087297]
455. SKELA-SAVIČ, Brigita. Future activities and responsibilities in tertiary education in nursing. South Eastern Europe Health Sciences Journal. nov. 2012, vol. 2, suppl. 1, str. 17. ISSN 2233-0186. [COBISS.SI-ID 72580353]
456. SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Vertikala znanja v zdravstveni negi kot odziv na potrebe zdrave in bolne populacije = Knowledge building (verticality) in nursing as a response to the changing needs of healthy and diseased population. V: HORVAT, Martina (ur.). Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja = Community nursing and the biopsychosocial model of public health : zbornik predavanj z recenzijo. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2012. Str. 19-20. ISBN 978-961-273-050-5. [COBISS.SI-ID 69637633]
457. SKELA-SAVIČ, Brigita. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals : a national survey. V: Book of abstracts. Edinburgh: Royal College of Nursing, 2016. Str. 54-55. https://www.rcn.org.uk/-/media/royal-college-of-nursing/documents/events/2016/rcn-research-book-of-abstracts.pdf?la=en. [COBISS.SI-ID 1024146734]
458. ŠTALC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Patient knowledge of correct self-administration of adrenalin auto-injector after hymenoptera venom anaphylaxis. V: European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11-15 June, Vienna. Vienna: [s. n.], 2016. http://www.professionalabstracts.com/eaaci2016/iplanner/. [COBISS.SI-ID 32788697]
459. TRUNK ŠIRCA, Nada, DERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. The development of the nursing education and science : the case of Slovenia. V: DERMOL, Valerij (ur.), TRUNK, Aleš (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Managing innovation and diversity in knowledge society through turbulent time : proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2016. Str. 1275. MakeLearn. ISBN 978-961-6914-16-1. ISSN 2232-3309. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-16-1/papers/ML16-297.pdf. [COBISS.SI-ID 14518689]
460. DERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita, TRUNK ŠIRCA, Nada. The image of nursing and nurses among primary school pupils. V: DERMOL, Valerij (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 17-19 May 2017, Lublin, Poland. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2017. Str. 657-658. MakeLearn. ISBN 978-961-6914-21-5. ISSN 2232-3309. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-21-5/papers/ML17-162.pdf. [COBISS.SI-ID 39063045]
461. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vidiki uporabe ergonomskih pripomočkov v zdravstveni negi = Aspects for use of ergonomic tools in nursing care. V: PETELIN, Ana (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.), ŽVANUT, Boštjan (ur.). Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Izola, 22. september 2017] : zbornik povzetkov z recenzijo = Health of the working-age population : 4th scientific and professional international conference, [Izola, 22nd September 2017] : book of abstracts. Koper: University of Primorska Press, 2017. Str. 101-102. ISBN 978-961-7023-21-3. [COBISS.SI-ID 93389313]
462. SKELA-SAVIČ, Brigita. Development of nursing care professionalization elements in Slovenia : group interview technique. V: Programme and abstract book. 1st International Conference of the German Society Science, May 4th-5th, 2018 in Berlin. Duisburg: Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V., 2018. Str. 55. DOI: 10.3205/18dgp099. [COBISS.SI-ID 94658817]
463. SKELA-SAVIČ, Brigita. Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing in Slovenian hospitals. V: Programme and abstract book. 1st International Conference of the German Society Science, May 4th-5th, 2018 in Berlin. Duisburg: Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V., 2018. Str. 13-14. DOI: 10.3205/18dgp017. [COBISS.SI-ID 94658305]
464. CADORIN, Lucia, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, SCARSINI, Sara, NARDUZZI, Barbara, LILLO-CRESPO, Manuel, RIQUELME, Jorge, FITZGERALD, Christine, COFFEY, Alice, KINGSTON, Liz, PALESE, Alvisa, BAHUN, Mateja. A European study on perceived barriers and enablers of nursing research. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : 14. mednarodna znanstvena konferenca : 10. junij 2021, preko aplikacije ZOOM : zbornik predavanj z recenzijo = Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : 14th international scientific conference : June 10th, 2021, ZOOM : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 294-296. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 67402499]
465. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Working beyond the limits of competence in nursing - descriptive research on the case of a general Slovenian hospital. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : 14. mednarodna znanstvena konferenca : 10. junij 2021, preko aplikacije ZOOM : zbornik predavanj z recenzijo = Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : 14th international scientific conference : June 10th, 2021, ZOOM : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str. 18. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 71190275]
466. BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Neizvedena zdravstvena nega – dejavniki nastanka. V: SIMA, Đurđa (ur.), LOKAJNER, Gordana (ur.), KOBENTAR, Radojka (ur.). Izpuščena in neopravljena zdravstvena nega : zbornik izvlečkov z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2022. Str. 5-8. ISBN 978-961-94848-4-5. [COBISS.SI-ID 121727747]
467. JAGODIC, Danielle, SKELA-SAVIČ, Brigita, ŠĆEPANOVIĆ, Darija. Znanje, stališča in prakse fizioterapevtov o promociji zdravja. V: KOVAČIČ, Tine (ur.), URŠEJ, Eva (ur.). Premaknimo fizioterapijo naprej! : 19. kongres fizioterapevtov Slovenije : zbornik povzetkov : Rogla, 21. in 22. Oktober 2022 = Let's move physiotherapy forward! : 19. Congress of Slovenian Physiotherapists : book of abstracts : Rogla, 21. and 22. October 2022. Ljubljana: Združenje fizioterapevtov Slovenije: = Slovenian Association of Physiotherapists, 2022. Str. 3-4. Fizioterapija, Letn. 30, supl. 1. ISBN 978-961-91966-9-4. ISSN 1318-2102. [COBISS.SI-ID 145753859]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

468. BOBNAR, Albina, SKELA-SAVIČ, Brigita, VELEPIČ, Marija. Sekcija medicinskih sester v onkologiji. V: KERSNIČ, Petra (ur.), FILEJ, Bojana (ur.), PRETNAR KUNSTEK, Veronika (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 2. kongresa zdravstvene nege, Portorož, 17. - 19. november 1999. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 1999. Str. 245. [COBISS.SI-ID 13209561]
469. SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki uspešnega uvajanja sprememb. V: ZIDARN, Mihaela (ur.), KOŠNIK, Mitja (ur.), TERSEGLAV, Saša (ur.). Book of abstracts. 3rd Slovenian Congress of Pneumology and Allergology, Portorož, 2004. Golnik: Bolnišnica, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 2004. Str. 81-82. ISBN 961-90883-3-6. [COBISS.SI-ID 18563545]
470. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo bolnikov z informiranjem na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), et al. Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004. Str. 162-163. ISBN 961-6377-12-4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7FDO2MY5, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10067. [COBISS.SI-ID 18877401]
471. HOTUJEC, Simona, POLAJNAR, Vanja, LEŠNIČAR, Hotimir, SKELA-SAVIČ, Brigita. Diagnostic related groups in oncology; experiences at the institute of oncology. V: BRIC, Špela (ur.), ELEZOVIČ, Alma (ur.). Casemix in a patient-oriented health care system : abstracts. Ljubljana: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, 2005. Str. 125. ISBN 961-6202-61-8. [COBISS.SI-ID 20325849]
472. SKELA-SAVIČ, Brigita. Development of nursing care in Slovenia for the needs of society in the future. V: Advancing nursing education : research, quality and innovation. Lisbon: Fine - European Federation of Nurse Educators: Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, oct. 2010. Str. 56. [COBISS.SI-ID 65803009]
473. TERSEGLAV, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov pacienta na področju zdravstvene nege = Professional secrecy and protection of personal data in the field of nursing. V: Etika v zdravstveni negi : učenje in poučevanje na dodiplomski stopnji študija : zbornik povzetkov prispevkov = Ethics in nursing : teaching and learning at the undergraduate level : abstract proceedings. Izola: Univerza na Primorskem. Visoka šola za zdravstvo, 2011. Str. 22. [COBISS.SI-ID 4305515]
474. SKELA-SAVIČ, Brigita, KIGER, Alice M., PREBIL, Andreja, ROMIH, Karmen. Teaching ethics in nursing care programs, approaches and methods - literature review. V: Etika v zdravstveni negi : učenje in poučevanje na dodiplomski stopnji študija : zbornik povzetkov prispevkov = Ethics in nursing : teaching and learning at the undergraduate level : abstract proceedings. Izola: Univerza na Primorskem. Visoka šola za zdravstvo, 2011. Str. 21. [COBISS.SI-ID 67061249]
475. SKELA-SAVIČ, Brigita. Na dokazih podprta klinična praksa - kako jo razumeti? : vabljeno predavanje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), ZURC, Joca (ur.). Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. [1-14]. [COBISS.SI-ID 68367105]
476. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kako naj bo raziskava metodološko opisana, da predstavlja osnovo za razmislek o našem kliničnem delu? : vabljeno predavanje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), ZURC, Joca (ur.). Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. [39-51]. [COBISS.SI-ID 68367617]
477. SKELA-SAVIČ, Brigita. Etika v raziskovanju in publiciranju : vabljeno predavanje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), ZURC, Joca (ur.). Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. [70-83]. [COBISS.SI-ID 68368129]
478. SKELA-SAVIČ, Brigita. Praktična delavnica - od kliničnega problema do načrta raziskave : vabljeno predavanje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), ZURC, Joca (ur.). Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. [84-88]. [COBISS.SI-ID 68368385]
479. SKELA-SAVIČ, Brigita. Notranji dejavniki razvoja profesije : enote za razvoj in raziskovanje v zdravstveni negi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Integracija znanja in potreb v raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi : gradivo za udeležence. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. 4-11. [COBISS.SI-ID 72582145]
480. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pot do doktorskega študija v zdravstveni negi je v raziskovanju stroke. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Integracija znanja in potreb v raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi : gradivo za udeležence. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. 74-84. [COBISS.SI-ID 72583425]
481. SKELA-SAVIČ, Brigita. Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju. 1 : 1. didaktična delavnica za klinične mentorje. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [80-84]. [COBISS.SI-ID 71433729]
482. SKELA-SAVIČ, Brigita. Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju. 2 : 1. didaktična delavnica za klinične mentorje. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [172-176]. [COBISS.SI-ID 71435265]
483. SKELA-SAVIČ, Brigita. Osnove raziskovalnega procesa za uporabo v klinični praksi. 1. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [8-27]. [COBISS.SI-ID 71432193]
484. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen kakovostnega kliničnega usposabljanja na študijskem programu zdravstvene nege in mednarodne usmeritve. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [270-280]. [COBISS.SI-ID 71436289]
485. SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskovanje v zdravstveni negi: zakaj in kako začeti : 2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [2-5]. [COBISS.SI-ID 71431681]
486. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj potrebujemo didaktična znanja pri kliničnem usposabljanju študentov?. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [86-99]. [COBISS.SI-ID 71433985]
487. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj potrebujemo raziskovanje in na dokazih podprto delo v zdravstveni negi - vidik managementa. V: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. Str. [60-77]. [COBISS.SI-ID 71432705]
488. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi. V: Nova snaga europskog sestrinstva : zbornik sažetaka = New power of the European nursing : abstract book. Zagreb: Hrvatski nacionalni savez sestrinstva, 2013. Str. 6. [COBISS.SI-ID 76460801]
489. SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskovanje in publiciranje v zdravstveni negi v Sloveniji = Research and publication in nursing in Slovenia. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Od raziskave do pisanja članka : gradivo za udeležence = From research to publication : lecture material. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 50-64. [COBISS.SI-ID 74799361]
490. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen raziskovanja in na dokazih podprtega dela za zdravstveno nego. V: Suzbijena bol, život dostojan čovjeka, znanjem do uspješnosti! = Suppressed pain, a life worthy of human dignity, with knowledge and altruism to success!. [S. l.: s. n., 2014]. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 80138241]
491. SKELA-SAVIČ, Brigita. Prema razvoju zdravstvene zaštite u budućnosti, važnost istraživanja. V: VUKOVIĆ-KOSTIĆ, Živana (ur.). Zbornik radova. Banja Luka: [s. n.], 2014. Str. 19. [COBISS.SI-ID 79100929]
492. ŠTALC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Patient knowledge of correct self-administration of adrenalin auto-injector after hymenoptera venom anaphylaxis. V: KOŠNIK, Mitja (ur.), MARČUN, Robert (ur.). Personalised medicine in respiratory and immunologic diseases : book of abstracts. Golnik: University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases, 2016. Str. 130. ISBN 978-961-6633-47-5. http://www.klinika-golnik.si/uploads/si/strokovna-javnost/strokovne-publikacije/6-slovenian-pneumology-congress-book-of-abstracts-194.pdf. [COBISS.SI-ID 288751104]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

493. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vodenje visokošolskega zavoda. V: TRUNK ŠIRCA, Nada (ur.). Model učinkovitega managementa visokošolskega zavoda. Koper: Fakulteta za management, 2010. Str. 117-128, tabele. Znanstvene monografije Fakultete za management Koper. ISBN 978-961-266-079-6. ISSN 1855-0878. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2/117-128.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=1213. [COBISS.SI-ID 3923927]
494. BJEGOVIĆ MIKANOVIĆ, Vesna, KERSTIN PETRIČ, Vesna, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, MURKO, Eva, VRAČKO, Pia, KREK, Milan, KRAJNC NIKOLIĆ, Tatjana, ERŽEN, Ivan, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Assuring a sufficient and competent public health workforce : EPHO 7. V: VRAČKO, Pia (ur.), MURKO, Eva (ur.), KERSTIN PETRIČ, Vesna (ur.). Essential public health operations in Slovenia : key findings and recommendations on strengthening public health capacities and services. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, cop. 2021. Str. 24-27, 51-53. ISBN 978-92-890-5589-5. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345236/9789289055895-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [COBISS.SI-ID 77022979]
495. SKELA-SAVIČ, Brigita. Doživljanje triažiranja, zdravstvene in socialno oskrbe stanovalcev v domovih za starejše v prvem valu epidemije – skupinski intervju s svojci. V: SALECL, Renata (ur.). Koga reševati v času pandemije? : etični, medicinski in kazenskopravni vidiki triaže. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2021. Str. 229-251, 325, 333-334. ISBN 978-961-6503-36-5. [COBISS.SI-ID 91043587]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

496. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega bolnika, ki sprejema citostatsko terapijo. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2000. Str. 109-128. ISBN 961-6071-29-7. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-E7YCTNF5, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12372. [COBISS.SI-ID 13135577]
497. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kontinuirana zdravstvena obravnava. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of nursing, 2010. Str. 17-27. ISBN 978-961-92722-1-3. [COBISS.SI-ID 64282625]
498. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj potrebujemo raziskovanje in na dokazih podprto prakso v zdravstveni negi?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of nursing, 2010. Str. 28-39. ISBN 978-961-92722-1-3. [COBISS.SI-ID 64282881]
499. SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona. Fakulteta za zdravstvo Jesenice. V: BAHUN, Mateja (ur.), BIJOL, Alenka (ur.). 60 let Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Kranj: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2016. Str. 140-147, fotograf. ISBN 978-961-93456-4-1. [COBISS.SI-ID 1024233774]
500. SKELA-SAVIČ, Brigita. Slovenska zdravstvena nega in profesionalizacija - izzivi za prihodnost : stroka, profesija in na dokazih podprta zdravstvena nega. V: et al. Negovanje dediščine skozi devet desetletij : organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. Str. 111-121. ISBN 978-961-273-174-8. [COBISS.SI-ID 1024278830]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

501. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. O komunikacijskih veščinah v novem priročniku "Osebna odličnost v zdravstvu". Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 1, str. 60. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 66440961]
502. SKELA-SAVIČ, Brigita. Rezerva za učinkovitost v zdravstvu je visokošolsko izobražena medicinska sestra. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, št. 5, str. 26. ISSN 1581-3738. [COBISS.SI-ID 79100417]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

503. SKELA-SAVIČ, Brigita. Naberite si moči!. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 12, št. 7-8, str. 4. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 19057881]
504. SKELA-SAVIČ, Brigita. Grehi slovenske zdravstvene nege. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 12, št. 12, str. 4-5. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 18957529]
505. SKELA-SAVIČ, Brigita. Globalizacija znanja medicinskih sester. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 14, št. 1, str. 4-5. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 20335833]
506. SKELA-SAVIČ, Brigita. Ali vemo, kje smo in kaj potrebujemo na področju vodenja?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 16. april 2008. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. Str. 7-8. ISBN 978-961-91988-3-4. [COBISS.SI-ID 60819969]
507. SKELA-SAVIČ, Brigita. Spoštovani. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. Moja kariera - quo vadis - my career. 4. posvet z mednarodno udeležbo Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 08. marec 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. Str. 12-13. ISBN 978-961-92918-3-2. [COBISS.SI-ID 28433625]
508. SKELA-SAVIČ, Brigita. Publiciranje v zdravstveni negi : rezultati bodo prišli s pridobivanjem znanj in spodbudami = Publishing in nursing : knowledge acquisition and incentives will yield results. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 1, str. 5-7. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PZY6OBZ1. [COBISS.SI-ID 519100697]
509. SKELA-SAVIČ, Brigita. Premikajmo meje v razvoju zdravstvene nege. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 6. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. Str. 10-11. ISBN 978-961-6888-07-3. [COBISS.SI-ID 74391553]
510. SKELA-SAVIČ, Brigita. Are we aware of our responsibilities for the development of nursing? = Odgovornosti za razvoj zdravstvene nege : jih prepoznamo?. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2014, letn. 48, št. 1, str. 5-11. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y7RU6DOB, DOI: 10.14528/snr.2014.48.1.12. [COBISS.SI-ID 519922713]
511. SKELA-SAVIČ, Brigita. Professionalism in nursing : what is its current level in Slovenia? = Profesionalizem v zdravstveni negi : kje smo z njim?. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2016, letn. 50, št. 1, str. 4-9. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.94, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-S5PKEOU9, DOI: 10.14528/snr.2016.50.1.94. [COBISS.SI-ID 525413913]
512. SKELA-SAVIČ, Brigita. Professionalization of nursing in Slovenia : challenges and responsibilities for nurses with a higher education degree = Profesionalizacija zdravstvene nege v Sloveniji : izzivi in odgovornosti za visokošolsko izobražene medicinske sestre in zdravstvenike. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2017, letn. 51, št. 4, str. 264-273. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/202, https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.202, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3APMJAQE, DOI: 10.14528/snr.2017.51.4.202. [COBISS.SI-ID 526990617]
513. SKELA-SAVIČ, Brigita. It is time for advanced nursing practice in the eastern countries of the European Union : Marking the international year of the nurse and the midwife. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2020, 11, 4, str. 152-153. ISSN 2336-3517. https://cejnm.osu.cz/pdfs/cjn/2020/04/07.pdf, DOI: 10.15452/CEJNM.2020.11.0034. [COBISS.SI-ID 67231747]
514. SKELA-SAVIČ, Brigita. It is time for clinical specialisations and advanced nursing practice : marking the International Year of the Nurse and the Midwife = Čas je za klinične specializacije in napredno zdravstveno nego : ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 1, str. 4-11. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3023, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.3023, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DVXQX9N1, DOI: 10.14528/snr.2020.54.1.3023. [COBISS.SI-ID 530081049]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

515. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razrahljajmo hierarhične odnose : izobraževanje medicinskih sester. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 19. dec. 2009, leto 59, št. 294. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 64623617]
516. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega, odgovor na potrebe bolnikov v sodobni družbi. Medicina danes. [Tiskana izd.]. 16. dec. 2009, št. 21, str. 22-23. ISSN 1855-5853. [COBISS.SI-ID 64581377]
517. SKELA-SAVIČ, Brigita. Ali so potrebe pacientov v Veliki Britaniji drugačne od potreb pacientov v Sloveniji?. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2009, leto 17, št. 12, str. 4-5. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 64579073]

1.22 Intervju

518. SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). Zdravstvena nega. Okno : glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 18, št. 1, str. 7-11, portret. ISSN 1318-2072. [COBISS.SI-ID 19060441]
519. ŠVAB, Igor (intervjuvanec), HOYER, Silvestra (intervjuvanec), MAROLT, Marija (intervjuvanec), SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). Je lepa beseda privilegij?. Novice Europa Donna. 2005, št. 17, str. 22-24. ISSN 1580-5387. [COBISS.SI-ID 20241369]
520. SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). Zdravstvenemu sistemu hierarhični odnosi škodujejo. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2007, leto 57, št. 75, str. 15. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 449147]
521. ZURC, Joca (intervjuvanec), SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). Ko mladost sreča starost. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 13. jul. 2010, letn. 63, št. 55, str. 12, portreta. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 65407233]
522. SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). Medicinske sestre prihodnosti : za izboljšanje učinkovitosti in varnosti zdravstvene obravnave. Novice Europa Donna. jun. 2010, št. 38, str. 20-21. ISSN 1580-5387. [COBISS.SI-ID 65159937]
523. BEŠTER, Saša (oseba, ki intervjuva), SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). Domžalčanka, znanstvena svetnica prof. dr. Brigita Skela Savič »Najraje sem v vlogi raziskovalke!. Novice : Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda, Moravče, Lukovica. 19. sep. 2022, fotogr. ISSN 2386-0855. https://www.domzalske-novice.si/2022/09/16/znanstvena-svetnica-prof-dr-brigita-skela-savic-najraje-sem-v-vlogi-raziskovalke/. [COBISS.SI-ID 122514691]

1.25 Drugi sestavni deli

524. SKELA-SAVIČ, Brigita. Sprejeta kategorizacija bolnišnične zdravstvene nege. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 13, št. 2, str. 45. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 20240601]
525. SKELA-SAVIČ, Brigita. Kategorizacija v osnovnem zdravstvu, prilagoditev patronažne dejavnosti izzivom sodobnega časa in dolgotrajna oskrba. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 13, št. 4, str. 51. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 20221145]
526. SKELA-SAVIČ, Brigita. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 14, št. 4, str. 13. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 309627]
527. SKELA-SAVIČ, Brigita. Angela Boškin in razvoj profesije!. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 15, št. 4, str. 8. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 467323]
528. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice - središče kritične misli in varuh inovativnosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2009, leto 17, št. 12, str. 22-23. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 64579329]
529. SKELA-SAVIČ, Brigita. Moja kariera - quo vadis : strategija izobraževanja in zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo, 19. 3. 2010, Ljubljana. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 4, str. 16-17. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 26838489]
530. KADIVEC, Saša, SKELA-SAVIČ, Brigita, KRAMAR, Zdenka, ZAVRL DŽANANOVIĆ, Darinka, BREGAR, Branko. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020 : povzetek = Nursing and health care development strategy within the health care system of the Republic of Slovenia (2011-2020) : summary. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2013, letn. 47, št. 1, str. 97-112. ISSN 1318-2951. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RDLC5OAB. [COBISS.SI-ID 519102745]
531. SKELA-SAVIČ, Brigita, MIHELIČ ZAJEC, Andreja, DORNIK, Ema. Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene nege : poročila in pogram dela uredništev. V: KLEMENC, Darinka (ur.), BUČAR, Bojana (ur.), HOČEVAR, Špela (ur.). Poročilo o delu organov zbornice - zveze za leto 2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014. Str. 31-34. [COBISS.SI-ID 78480641]
532. LOKAR, Katarina, BERNOT, Marjana, EBERT MOLTARA, Maja, MARC-MALOVRH, Mateja, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZADNIK, Vesna, ŽAGAR, Tina, ZAKOTNIK, Branko. Errata : ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji = Errata : estimation of requirements of human resources for cancer treatment in the Republic of Slovenia. Onkologija : strokovni časopis za zdravnike. [Tiskana izd.]. dec. 2021, letn. 25, št. 2, str. 102-103, tabeli. ISSN 1408-1741. https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Strokovna_knjiznica/revija_Onkologija/2021/XXV_2/2021_Errata_Ocena_kadrovskih_potreb_za_izvajanje_zdravljenje_raka_v_Republiki_Sloveniji.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IC2OMDA5. [COBISS.SI-ID 89097475]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

533. BERLIC, Nika, POLIČNIK, Rok, GREGORIČ, Matej, FAJDIGA TURK, Vida, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, STREL, Jaka, BERLIC, Nika (urednik), POLIČNIK, Rok (urednik). Identifikacija vrzeli in potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja na področju zdravega življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti : povzetki ključnih ugotovitev na podlagi analize stanja in ocene potreb. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. Projekt Uživajmo v zdravju. ISBN 978-961-7002-02-7. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/07/UVZ_Publikacija_ukrepi_11.7.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9R2RNFF8. [COBISS.SI-ID 285437440]
534. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ČOK, Mitja, DOMADENIK MUREN, Polona, KORŽE, Branko, SAMBT, Jože, SKELA-SAVIČ, Brigita, TAJNIKAR, Maks (urednik). Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva. 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2016. 178 str., tabele, graf. prikazi. Strokovne monografije Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-305-8. [COBISS.SI-ID 283958272]
535. SKELA-SAVIČ, Brigita. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. 19 str. ISBN 978-961-6888-25-7. [COBISS.SI-ID 86761985]

2.05 Drugo učno gradivo

536. BIZJAK, Martina, DJEKIĆ, Bernarda, GORŠE-MUHIČ, Marija, HOYER, Silvestra, ISTENIČ, Irena, KRIST, Alenka, KVAS, Andreja, MALNARŠIČ RAŠKOVIČ, Rosanda, MIHELIČ ZAJEC, Andreja (avtor, urednik), MLINAR, Suzana, OVIJAČ, Darja, PANDEL MIKUŠ, Ruža, RAMŠAK-PAJK, Jožica, RAVLJEN, Mirjam, SKELA-SAVIČ, Brigita, SAZONOV, Amalija, ŠČAVNIČAR, Ema, THALER, Darja, ŠUŠTERŠIČ, Olga (avtor, urednik), ZALETEL, Marija (avtor, urednik). Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega. Seznam znanj in veščin pridobljenih na vajah in praksi s področja zdravstvene nege. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2005. 25 str. ISBN 961-6063-76-6. [COBISS.SI-ID 222644992]
537. ROMIH, Karmen, KAUČIČ, Boris Miha, PREBIL, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita, SKINDER SAVIĆ, Katja, ZURC, Joca, RUSTJA, Nina. Dokumentacija za Erasmus mednarodno izmenjavo študentov = Documentation for Erasmus student mobility. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Loč. pag, zvd. [COBISS.SI-ID 65717505]
538. ROMIH, Karmen, KAUČIČ, Boris Miha, PREBIL, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita, SKINDER SAVIĆ, Katja, ZURC, Joca, RUSTJA, Nina. Dokumentacija za Erasmus mednarodno izmenjavo študentov : klinična praksa v Bolnišnici KOPA Golnik = Documantation for Erasmus student mobility : clinical practice in hospital chronic obstrucive pulmonary diseases. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 65718017]
539. ROMIH, Karmen, KAUČIČ, Boris Miha, PREBIL, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita, SKINDER SAVIĆ, Katja, ZURC, Joca, RUSTJA, Nina. Dokumentacija za Erasmus mednarodno izmenjavo študentov : klinična praksa v Splošni bolnišnici Jesenice = Documantation for Erasmus student mobility : clinical practice in General hospital Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 65717761]
540. SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskovanje in raziskovalna metodologija : gradivo za izvedbo predmeta na drugi stopnji programa Zdravstvena nega (mag.). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 416 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 73010945]
541. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice do alkohola in alkoholne problematike. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, [2012]. 1 plakat, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73418753]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

542. VELEPIČ, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kemoterapija in vi. Ljubljana: Onkološki inštitut, 1998. 19 str. Pogovori z bolniki. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13918. [COBISS.SI-ID 10411225]
543. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha, FILEJ, Bojana, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, KOCIJANČIČ, Marjetka. Navodilo za izdelavo seminarske naloge na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega. 1. izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. http://www.vszn-je.si. [COBISS.SI-ID 63813377]
544. SKELA-SAVIČ, Brigita, MEŽIK-VEBER, Marija, ROMIH, Karmen, KASTELIC, Marijana, SKINDER SAVIĆ, Katja, FILEJ, Bojana, KAUČIČ, Boris Miha, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje - vodnik za študente in mentorje : študijski program prve stopnje Zdravstvena nega. 1. izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2009. 87 str. ISBN 978-961-92722-0-6. [COBISS.SI-ID 63473409]
545. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha, FILEJ, Bojana, ROMIH, Karmen, SKINDER SAVIĆ, Katja, MEŽIK-VEBER, Marija, PIVAČ, Sanela. Poletni praktikum 2010 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo klinične prakse. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. [39] f. ISBN 978-961-92722-4-4. [COBISS.SI-ID 64357377]
546. MEŽIK-VEBER, Marija, ROMIH, Karmen, SKINDER SAVIĆ, Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poletni praktikum 2010/11 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo poletnega praktikuma. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 44 str. [COBISS.SI-ID 66672129]
547. LESKOVIC, Ljiljana, ROMIH, Karmen, MEŽIK-VEBER, Marija, SKINDER SAVIĆ, Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izbirno klinično usposabljanje 2011/2012 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo izbirnega kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 55 str., tabele. [COBISS.SI-ID 69090561]
548. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, SKINDER SAVIĆ, Katja. Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega. 2. izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)). ISBN 978-961-6888-04-2. http://www.fzab.si. [COBISS.SI-ID 71689985]
549. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izbirno klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2012/2013 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74029825]
550. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izbirno klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2013/2014 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78055681]
551. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, SKINDER SAVIĆ, Katja, RUSTJA, Nina. Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Jesenice : študijski program 1. in 2. stopnje zdravstvena nega. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 23 str. [COBISS.SI-ID 83034881]
552. ARH, Sandra, SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, urednik), PESJAK, Katja (avtor, urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (avtor, urednik), VIDMAR BERAVS, Polona. Preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-27-1. [COBISS.SI-ID 88606209]

2.08 Doktorska disertacija

553. SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki uspešnega izvajanja sprememb v slovenskem zdravstvu : doktorska disertacija. Kranj: [B. Skela Savič], 2007. 148, [5] f., tabele. [COBISS.SI-ID 232807680]

2.09 Magistrsko delo

554. SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki in kriteriji uspešnega vodenja v zdravstvu : magistrska naloga. Kranj: [B. Skela Savič], 2002. 158 f., [13] f. pril. [COBISS.SI-ID 3514643]

2.11 Diplomsko delo

555. SKELA-SAVIČ, Brigita. Miomi maternice ; Urinska inkontinenca ; Zdravstvena nega bolnice po operaciji tela. Ljubljana: [B. Savič], 1988. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2621035]
556. SKELA-SAVIČ, Brigita. Organizacija usposabljanja zaposlenih v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [B. Skela Savič], 1999. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2526483]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

557. ROBIDA, Andrej (avtor, urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (927), HAJNRIH, Breda (927), ŠINIGOJ, Martin (927), ČUK, Vesna (927), ŠAVORA, Mira (927), ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka (927), KLANČNIK-GRUDEN, Maja (927), KADIVEC, Saša (927), GOMBOC, Zdenka (927). Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici : leto 2006. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2007. 313 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1778661]
558. ROBIDA, Andrej, SKELA-SAVIČ, Brigita, TRUNK, Aleš. Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici : zaključno poročilo raziskovalne skupine. [Ljubljana: Mednarodni institut za razvoj managementa v zdravstvu, 2007]. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61380609]
559. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje "Zdravstvena nega" : povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja : zaključno poročilo projekta (od 5.6.2009 do 30.9.2009). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 35 f. [COBISS.SI-ID 63602945]
560. TRUNK ŠIRCA, Nada, LESJAK, Dušan, MULEJ, Lucija, SKELA-SAVIČ, Brigita, TIČAR, Bojan, VODOPIVEC, Milan, KOŠMRLJ MUHA, Katarina, RODMAN, Karmen, BARLE LAKOTA, Andreja, BAŽON, Ksenija, BRAČEK LALIĆ, Alenka, FERJANČIČ, Staša, OCVIRK, Aleksandra, FLORJANČIČ, Viktorija, BALDE, Alen, KOREN, Andrej, NAHTIGAL, Matjaž. Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" : projekt V5-0444. Koper: Fakulteta za management, maj 2010. 224 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PWFRW4JI. [COBISS.SI-ID 3534807]
561. HOČEVAR, Nina, ZUPAN, Neja, KAUČIČ, Boris Miha, SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona. Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju - priložnost za izboljšanje kakovosti : zaključno raziskovalno poročilo projekta (od 01. 03. 2010 do 30. 09. 2010) : Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja": prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, okt. 2010. 82 str., tabele. [COBISS.SI-ID 65804545]
562. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, KAUČIČ, Boris Miha. Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : zaključno raziskovalno poročilo projekta (od 01. 03. 2010 do 30. 09. 2010) : Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja": prednostne usmeritve 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, okt. 2010. 68 str., tabele. [COBISS.SI-ID 65803777]
563. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja : zaključno poročilo projekta (od 1.6. 2009 do 31.12. 2010). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 49 str. [COBISS.SI-ID 66640897]
564. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, vodja projekta), SKINDER SAVIĆ, Katja, ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, PIVAČ, Sanela. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj : zaključno raziskovalno poročilo projekta : trajanje projekta 1. 6. do 5. 10. 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 68 str. [COBISS.SI-ID 71251713]
565. PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih dijakov o tveganem pitju alkohola : zaključno poročilo projekta. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 54 str. [COBISS.SI-ID 72323585]
566. PALESE, Alvisa, JAROŠOVÁ, Darja, NOTARA, Venetia, VAGKA, Elissabet, ANDRASCIKOVA, Stefania, RYBAROVA, Lubica, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Students and families expenditure for attending nursing education program on 2011: comparison among five South-European countries : mednarodna raziskava. Udine: [Univerza]; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 42 str. [COBISS.SI-ID 71542017]
567. ZURC, Joca, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev z izvedbo kliničnega usposabljanja: samoevalvacijska anketna raziskava : zaključno raziskovalno poročilo projekta 5. šole za klinične mentorje: kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja (od 1. 5. 2010 do 5. 9. 2012). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 42 str. [COBISS.SI-ID 71542273]
568. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, JEGLIČ, Simona, PERVIZ, Aida. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 : v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 : razvojna prioriteta 3. "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja" : prednostna usmeritev 3.3 "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva". Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 16 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78320897]
569. ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Development of clear definition of health care improvement science (HIS) : final report of the Delphi survey. Jesenice: [Faculty of Health Care Jesenice], 2014. 88 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024295982]
570. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita, STARC, Gregor. Analiza stanja in ocena potreb na področju zdravega življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti : sistemi in programi izobraževanja na področju prehrane in gibanja v Sloveniji. Ljubljana: [Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], 2015. 122 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11645001]
571. HVALIČ TOUZERY, Simona, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Duševno zdravje in odnos do oseb z duševnimi boleznimi pri zaposlenih v zgornji gorenjski regiji : raziskovalno poročilo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 29 str., tabele. [COBISS.SI-ID 84833281]
572. HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, ABREU, Wilson Correia de, WAUGH, Anna, MACRAE, Rhoda, TOLSON, Debbie, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Educational gap analysis. Jesenice: Faculty of Health Care, [2015]. 66 str. [COBISS.SI-ID 83776001]
573. LILLO-CRESPO, Manuel, RIQUELME, Jorge, SIERRAS, M. Cristina, CABAÑERO, Maria José, FERRER, Rosario, SÁNCHEZ-SAN SEGUNDO, Miriam, TOLSON, Debbie, MACRAE, Rhoda, HVALIČ TOUZERY, Simona, RAMŠAK-PAJK, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita, ABREU, Wilson Correia de, SANDVIDE, Asa, HANSON, Elizabeth, HOLMEROVÁ, Iva, ROUTASALO, Pirkko, BROWN, Margaret Barbara, COSTA, A. Rita, et al. Interprofessional experiential learning (IPE) solutions : equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring. [S. l.: University of Alicante. Faculty of Health Sciences, 2015]. 53 str. [COBISS.SI-ID 83775233]
574. SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PESJAK, Katja, ČUK, Vesna, BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona. ARRS-CRP - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju : DP 1 - Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU : raziskovalno poročilo iz projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, apr. 2016. 90 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024156206]
575. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona, DERMOL, Valerij. Predstavitev rezultatov raziskave DP 2.1 : Razumevanje potreb po spremembah izobraževanja in raziskovanja v zdravstveni negi - vidik izvajalcev izobraževanja in delodajalcev. Jesenice: [Fakulteta za zdravstvo Jesenice], 2016. 36 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024230958]
576. SKELA-SAVIČ, Brigita, BABNIK, Katarina, DERMOL, Valerij, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Predstavitev rezultatov raziskave DP 2.2. : Razumevanje trenutnega položaja zdravstvene nege in potreb po spremembah izobraževanja in raziskovanja v zdravstveni negi na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine : zaključno poročilo za vzorec učencev zadnje triade osnovne šole ter preliminarni rezultati raziskav, izvedenih na vzorcu srednješolcev in dodiplomskih študentov smeri Zdravstvena nega. Jesenice: [Fakulteta za zdravstvo Jesenice], 2016. 86 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024231214]
577. SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, ČUK, Vesna, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta, PESJAK, Katja. Prenova srednješolskega modela izobraževanja in razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza : rezultati raziskave DP 3 in DP 4 projekta "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina" (CRP, 2015-2017). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2016. 33 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024197934]
578. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona. Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi : raziskovalno poročilo iz projekta : Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (Sklep 0142-3/2014-DI/477). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, 2016. 25 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024145966]
579. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ugotovitve raziskave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi o njihovih dejavnostih na področju prehrane in gibanja : projekt Uživajmo v zdravju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 42 str., tabele. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/12/16112016_Porocilo_VIZ.pdf. [COBISS.SI-ID 1024197422]
580. PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika, DONIK, Barbara, FEKONJA, Zvonka, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nacionalni model razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline - mešani raziskovalni dizajn : rezultati raziskave DP 5 projekta "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina" (CRP, 2015-2017). Maribor ; Jesenice: Fakulteta za zdravstvene vede ; Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 44 str., ilustr. : tabele. [COBISS.SI-ID 1024249390]
581. GABROVEC, Branko, PANAGIOTOPOULOS, Elias, JELENC, Marjetka, SELAK, Špela, VENINŠEK, Gregor, STROJNIK, Vojko, SKELA-SAVIČ, Brigita, POTISEK, Robert, et al. Report on the state of the art of management of frailty at individual level : Joint Action 724099 / ADVANTAGE. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2017. 21 str. [COBISS.SI-ID 4119269]
582. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starost in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji : raziskovalno poročilo projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 29 str. [COBISS.SI-ID 1024257838]
583. SKELA-SAVIČ, Brigita, GABROVEC, Branko (avtor, urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona, VENINŠEK, Gregor, STROJNIK, Vojko, JELENC, Marjetka, SELAK, Špela. WP6 Management of frailty at individual level : systematic literature review : Joint Action Advantage. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 206 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024226094]
584. SKELA-SAVIČ, Brigita, BABNIK, Katarina, TRUNK ŠIRCA, Nada, PAJNKIHAR, Majda, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, GABROVEC, Branko, HVALIČ TOUZERY, Simona, DONIK, Barbara, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ČUK, Vesna, SMODIŠ, Marta, FEKONJA, Zvonka, VRBNJAK, Dominika, MLAKAR, Saša, DERMOL, Valerij, PESJAK, Katja. "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju" : zaključno poročilo ciljno raziskovalnega projekta (CRP). Jesenice ; Izola ; Maribor ; Celje ; Kranj ; Ljubljana: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ; Fakulteta za vede o zdravju, Univerze na Primorskem ; Fakulteta za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru ; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ; Nacionalni inštitut za javno zdravje ; Pedagoški inštitut, 2017. 226 str., ilustr. : tabele. [COBISS.SI-ID 1024249902]
585. GABROVEC, Branko, POTISEK, Robert, JELENC, Marjetka, SELAK, Špela, KRŠIĆ, Ivana, VENINŠEK, Gregor, STROJNIK, Vojko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Advantage Joint Action survey of member states : Slovenia. Ljubljana: Advantage, 2018. 20 str. [COBISS.SI-ID 4165861]
586. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, BOLE, Urban, BAHUN, Mateja, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. WP 1 - Nursing work environment : Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare (ProCare) : The study on exceeding competencies at the national level : Predstavitev rezultatov raziskave. Jesenice: [Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin], 2019. 22 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024347694]
587. BAHUN, Mateja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based health care (ProCare) : WP 1 - Identifying various aspects of the nursing work environment : Study & analyse enablers/barriers in facilitating nurses to do research : Raziskovalno poročilo. Jesenice: [Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin], 2020. 29 str., tabele. [COBISS.SI-ID 51054851]
588. SKELA-SAVIČ, Brigita, ALBREHT, Tit (927), SERMEUS, Walter (927), BAHUN, Mateja (927), SQUIRES, Allison (927), DELLO, Simon (927), LOBE, Bojana (927). Spoznanja raziskave o delovni sili v zdravstveni negi (RN4CAST) v izbranih slovenskih bolnišnicah : poročilo raziskave. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2022. 81, 10 str., tabele. ISBN 978-961-6888-60-8. [COBISS.SI-ID 132839171]
589. SKELA-SAVIČ, Brigita. Strateške usmeritve za vzdržnost delovne sile in zadržanje kadrov v zdravstveni negi v Republiki Sloveniji - RN4CAST. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. 48 str., tabele, ilustr. ISBN 978-961-6888-61-5. [COBISS.SI-ID 140154371]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

590. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga za pridobitev mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda - Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, samostojn ega visokošolskega zavoda. Jesenice: [s. n.], 2006. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 63222529]
591. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu visokostrokovni program zdravstvena nega, Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, samostojnega visokošolskega zavoda : (akreditacija študijskega programa). Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2006. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 63223041]
592. SKELA-SAVIČ, Brigita, LOKAR, Katarina, RAMŠAK-PAJK, Jožica, KIGER, Alice M., KAUČIČ, Boris Miha. Vloga za pridobitev soglasja k Bolonjskemu programu druge stopnje - magistrski študijski program "Zdravstvena nega" Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: [s. n.], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 63223553]
593. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha, HABE SINTIČ, Barbara, PREBIL, Andreja, JEGLIČ, Simona, ZURC, Joca. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice za študijsko leto 2008/2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65408257]
594. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, odgovorni urednik), KAUČIČ, Boris Miha, JEGLIČ, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, KOCIJANČIČ, Marjetka, AUPIČ, Suzana. Evalvacijsko poročilo za leto 2008. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 18.05.2009. 40 str. [COBISS.SI-ID 65518593]
595. SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga za pridobitev mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev oziroma preoblikovanje visokošolskega zavoda : vloga za akreditacijo študijskega središča. Jesenice: [s. n.], 2009. 15 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 63224065]
596. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, odgovorni urednik), KAUČIČ, Boris Miha, HABE SINTIČ, Barbara, PREBIL, Andreja, JEGLIČ, Simona, ZURC, Joca. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega in upravnega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenic za leto 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 33 str. [COBISS.SI-ID 65518849]
597. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, odgovorni urednik), HABE SINTIČ, Barbara, ZURC, Joca, HVALIČ TOUZERY, Simona, ROMIH, Karmen, MEŽIK-VEBER, Marija, SKINDER SAVIĆ, Katja, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega in upravnega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice za študijsko leto 2009/2010 in poslovno leto 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 140 str. [COBISS.SI-ID 66850561]
598. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, HABE SINTIČ, Barbara, ROMIH, Karmen, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, JAKŠE, Daša, KOZAN, Mirjam, SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik). Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega, izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega ter upravljavskega dela za študijsko leto 2010/2011 in poslovno leto 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 210 str. http://www.fzab.si. [COBISS.SI-ID 69258497]
599. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, PIVAČ, Sanela, HABE SINTIČ, Barbara, JAKŠE, Daša, KOŠIR, Lidija, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, KOZAN, Mirjam. Vloga za podaljšanje akreditacije visokošolskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 299 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 79899137]
600. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, PIVAČ, Sanela, HABE SINTIČ, Barbara, JAKŠE, Daša, KOŠIR, Lidija, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, KOZAN, Mirjam. Vloga za ponovno akreditacijo zavoda Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 246 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 79917313]
601. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, HABE SINTIČ, Barbara, HVALIČ TOUZERY, Simona, JAKŠE, Daša, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, KOŠIR, Lidija, KOZAN, Mirjam, SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik). Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega, izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega ter upravljavskega dela za študijsko leto 2011/2012 in poslovno leto 2012. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 278 str. [COBISS.SI-ID 74345217]
602. SKELA-SAVIČ, Brigita. Sub project: WB5-BIH-SOC-03: Medical faculty, Center for education and research, Faculty for health care sciences and secondary Medical school : Preliminary design : Infrastructure Projects Facility Technical Assistance Window (IPF TA) : The European Union's 2008 IPA Programme for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Turkey and Iceland : EuropeAid/128073/C/SER/MULTI. S.l.: COWI, IPF Consortium, 2013. f. 73, tabele. [COBISS.SI-ID 1024295214]
603. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, PIVAČ, Sanela, HABE SINTIČ, Barbara, KOŠIR, Lidija, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, RUSTJA, Nina, KOZAN, Mirjam. Vloga za preoblikovanje visokošolskega zavoda Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v fakulteto. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 170 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 79917569]
604. SKELA-SAVIČ, Brigita, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, PIVAČ, Sanela, KOŠIR, Lidija, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, RUSTJA, Nina, KOZAN, Mirjam, HABE SINTIČ, Barbara. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega, izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega ter upravnega dela za študijsko leto 2012/2013 in poslovno leto 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 79917825]
605. SKELA-SAVIČ, Brigita, PESJAK, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, ROŠKAR, Saška, ROŠKAR, Maja. Vloga za akreditacijo študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. 183 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 79898369]
606. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, ZURC, Joca, JEGLIČ, Simona, KOŠIR, Lidija, JAKŠE, Daša, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, et al. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2013/2014 in poslovno leto 2014. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2015. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 82799617]
607. SKELA-SAVIČ, Brigita, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, STREL, Janko, KOVAČ, Marjeta, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, et al. Identifikacija vrzeli in potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja na področju zdravega življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti : povzetki ključnih ugotovitev na podlagi analize stanja in ocene potreb. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10891593]
608. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, JEGLIČ, Simona, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ČUK, Vesna, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2014/2015 in poslovno leto 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, 2016. 90 f., ilustr. http://www.fzj.si/uploads/file/4_Evalvacijsko%20porocilo_2014_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 1024157998]
609. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, JEGLIČ, Simona, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ČUK, Vesna, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2015/2016 in poslovno leto 2016. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 92 str., graf. prikazi, tabele. http://www.fzab.si/uploads/file/1_Evalvacijsko%20porocilo%202015_2016_24032017.pdf. [COBISS.SI-ID 1024200750]
610. BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, ZADNIKAR, Monika, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2018/2019 in poslovno leto 2019. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020. 111 f., ilustr. https://www.fzab.si/uploads/file/EP_2018_2019_cistopis.pdf. [COBISS.SI-ID 18313475]
611. BAHUN, Mateja, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KAVČIČ CENČEK, Nevenka, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZADNIKAR, Monika, RUSTJA, Nina, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ROŽNIK KIRAR, Alenka, MACUR, Mirna, FEMC, Maja. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2019/2020 in poslovno leto 2020. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 126 str., ilustr. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_2021/EP_2020%20-%20cistopis%20po%20potrditvi%20Senata%2017_3_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 63336707]
612. BAHUN, Mateja, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KAVČIČ CENČEK, Nevenka, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, MACUR, Mirna, ZADNIKAR, Monika, RUSTJA, Nina, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, ROŽNIK KIRAR, Alenka, BENEDIK, Barbara, BABIĆ, Maja, VINTAR, Barbara. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2020/2021 in poslovno leto 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. 106 f., ilustr. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_2021/3_f_2_EP_2020_2021%20-%20za%20senat%20cistopis.pdf. [COBISS.SI-ID 105422083]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

613. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Building social capital by improving multicultural competence in higher education and labour market - SOULBUS project : case studies repository. Jesenice: College of Nursing, 2014. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77665537]
614. HVALIČ TOUZERY, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Building social capital by improving multicultural competence in higher education and labour market - SOULBUS project : case study on multiculturalism - Slovenia. Jesenice: College of Nursing, [2014]. 8 str. [COBISS.SI-ID 78055937]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

615. ŠTEFANČIČ, Marcel (oseba, ki intervjuva), SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec), MIŠIČ, Luka (intervjuvanec). Triaža in medicinsko-etične dileme. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Studio city. https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174736268. [COBISS.SI-ID 62689795]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

616. SKELA-SAVIČ, Brigita, KAUČIČ, Boris Miha. Projektna dokumentacija : 1. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved, Jesenice, 23.06.2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, [2009]. 14 f. [COBISS.SI-ID 63613953]
617. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (vodja projekta), PIVAČ, Sanela (vodja projekta), ARNEŽ, Maruša (z enoto povezano ime), KALTAK, Aida (z enoto povezano ime), DELIĆ, Merima (z enoto povezano ime), ŽEMLJA, Monika (z enoto povezano ime), HABAT, Andreja (z enoto povezano ime), HRIBAR, Petra (z enoto povezano ime), JUSTIN, Neža (z enoto povezano ime), SKELA-SAVIČ, Brigita (drugo), ŽEMVA, Vasja (vodja projekta). Projekt Otroci želijo, zmorejo in znajo pomagati : študijsko leto 2012/2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; Ljubljana: Lek, 2013. 1 DVD (3 min, 20 sek). [COBISS.SI-ID 74690561]
618. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (avtor, urednik). 7 let rasti : zbornik ob inavguraciji Fakultete za zdravstvo Jesenice. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. 55 str., fotogr. ISBN 978-961-6888-18-9. [COBISS.SI-ID 80234497]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

619. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, MIHELIČ ZAJEC, Andreja, MALNAR, Brina, PODLESEK, Anja, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, DORNIK, Ema, ZURC, Joca, ŠUŠKOVIČ, Stanislav, ZURC, Joca (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Pisanje znanstvenega in strokovnega članka : v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2011. 75 str. [COBISS.SI-ID 67098625]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

620. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, SKINDER SAVIĆ, Katja, ŠIMIĆ, Antonija. Učne delavnice promocije zdravja, namenjene upokojencem v gorenjski regiji : radijska učna delavnica na Radio Triglav, Jesenice, 12. maj 2010. Jesenice: Radio Triglav, 12. maj 2010. [COBISS.SI-ID 65411585]
621. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, SKINDER SAVIĆ, Katja, ŠIMIĆ, Antonija. Učne delavnice promocije zdravja, namenjene upokojencem v gorenjski regiji : radijska učna delavnica na Radio Triglav, Jesenice, 16. maj 2010. Jesenice: Radio Triglav, 16. maj 2010. [COBISS.SI-ID 65411329]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

622. SKELA-SAVIČ, Brigita. Development strategies and vision of nursing education in the future : professional and organization view : Erasmus teaching assignment at the Faculty of nursing, Oslo university college, March 8th to 13th, 2010. Oslo, 2010. [COBISS.SI-ID 65217025]
623. SKELA-SAVIČ, Brigita. Slovenian education system : quality criteria for development of nursing education on Bologne reform : Erasmus teaching assignment at the Faculty of nursing, Oslo university college, March 8th to 13th, 2010. Oslo, 2010. [COBISS.SI-ID 65217281]
624. SKELA-SAVIČ, Brigita. European health systems - the system in Slovenia : lecture on the course SOPA 1016 Eropean health and social care on 18 January 2011. London: The University of Greenwich, 18. jan. 2011. [COBISS.SI-ID 66524161]
625. SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing knowledge as a response to society needs : a systematic review of literature : predavanja na Faculty of Education, Health and Social Sciences, 13. april 2011, Paisley. Paisley: Faculty of Education, Health and Social Sciences, 13. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 67042817]
626. SKELA-SAVIČ, Brigita. Overview of quantitative research designs : predavanje na "Works in Progress" na Akershus University College of Applied Sciences at Oslo, 18th May 2012. Oslo: Faculty of Health Sciences, 18. maj 2012. [COBISS.SI-ID 70977537]
627. SKELA-SAVIČ, Brigita. Teaching ethics/applied ethics to master students in the nursing program at College of Nursing, Jesenice : predavanje na "1st annual Iris meeting", Oslo and Akershus Univerity College of Applied Science, Faculty of Health Sciences, Oslo, on September 20th, 2012. Oslo: Faculty of Health Sciences, 20. sep. 2012. [COBISS.SI-ID 71437057]
628. SKELA-SAVIČ, Brigita. Student's and clinical mentors' knowledge and viewpoints towards working with older people: an example of improving nursing education : predavanje na Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, 15. 2. 2013, Fort Lauderdale. Fort Lauderdael (FL): Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, 15. feb. 2013. [COBISS.SI-ID 73783809]
629. SKELA-SAVIČ, Brigita. Defining healthcare improvement science : predavanje na "ISTEW Healthcare Improvement Science Conference", 3 September 2015, University of Alicante, Spain. Alicante: University, 3. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 83778049]
630. SKELA-SAVIČ, Brigita. Development of nursing as a scientific discipline in Slovenia : predavanje na Faculty of Health Sciences, University of Alicante, 3rd September 2015, Alicante (Spain). [COBISS.SI-ID 84194305]
631. SKELA-SAVIČ, Brigita. Faculty of Health Care Jesenice : milestones, issues and obstacles in developing a new higher education institution in nursing in Slovenia : predavanje na Nova Southeastern University, Health Professions Division, College of Nursing, 14. april 2015, Fort Lauderdale, Florida. [COBISS.SI-ID 82627073]
632. SKELA-SAVIČ, Brigita. Importance of developing nursing for an efficient health care system in Slovenia : predavanje na Nova Southeastern University, Health Professions Division, College of Nursing, 9. april 2015, Fort Lauderdale, Florida. [COBISS.SI-ID 82626305]
633. SKELA-SAVIČ, Brigita. Responsibility for future nursing development : master's and doctoral degree programs in Slovenia : predavanje na Nova Southeastern University, Health Professions Division, College of Nursing, 14. april 2015, Fort Lauderdale, Florida. [COBISS.SI-ID 82626817]
634. SKELA-SAVIČ, Brigita. Responsibility for future nursing development : situation in Slovenia : predavanje na Nova Southeastern University, Health Professions Division, College of Nursing, 9. april 2015, Fort Lauderdale, Florida. [COBISS.SI-ID 82626561]
635. SKELA-SAVIČ, Brigita. Challenges of development of PhD program in nursing in Slovenia : predavanje na College of Nursing, 27. marec 2017, Fort Lauderdale, Florida. [COBISS.SI-ID 1024199470]
636. SKELA-SAVIČ, Brigita. Evidence based practice among nurses in Slovenian hospitals : a national survey : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen, Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID 93838849]
637. SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing education and research in Slovenia : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen, Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID 93838337]
638. SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing education in Slovenia : terminology and competences issues : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen, Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID 93839617]
639. SKELA-SAVIČ, Brigita. Some development issues for nursing management in Slovenia : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen, Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID 93908993]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

640. SKELA-SAVIČ, Brigita. Leadership in long-term care development : predavanje na konferenci 1st ELTECA "Exchange of experience in long-term care", 29th - 31st March 2012, Prague. Prague: Elteca, 30. mar. 2012. http://www.elteca.org/program/. [COBISS.SI-ID 69550081]
641. SKELA-SAVIČ, Brigita. Health policy development, trends and perspective of nursing education in Slovenia : predavanje na Family Health Nursing in European Communities Conference 5th & 6th September 2013, Porto, Portugal. Porto, 5. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 76153601]
642. SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing students and clinical mentor's knowledge and viewpoints towards working with older adults : predavanje na Sixth Annual Interprofessional Geriatrics Symposium "Interprofessional Ageing Issues in a Global Society 2013",. Fort Lauderdael (FL): Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, 15. feb. 2013. [COBISS.SI-ID 75638529]
643. DOMADENIK MUREN, Polona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izvajalci zdravstvenih storitev : predstavljeno na javnemu posvetu Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10. julij 2015. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2015. [COBISS.SI-ID 22804454]
644. ROKUSEK, Cecilia, PANDYA, Naushira, EGERVARI, Agnes, RUSECKIENE, Rasa, SKELA-SAVIČ, Brigita, WIECZOROWSKA-TOBIS, Katarzyna, HOLMEROVÁ, Iva. Comparison of Alzheimer's and dementia care in the U.S. and central and eastern Europe : interprofessional perspectives and best practices : predavanje na AMDA the society for post-acute and long-term care medicine annual conference, March 17-20, 2016 in Orlando, Florida. Orlando, 17. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 1024146222]
645. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Dobre prakse : klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege : predavanje na "Super psiholog - kakovostni prvi koraki v psihološko delo", 2. junij 2016 v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 1024170798]
646. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ergonomic aids in nursing - main findings of a study conducted in Slovenian hospitals : predavanje na "International Council of Nurses: Nurses at the forefront transforming care", 27. maj 2017 v Barceloni, Španija. [COBISS.SI-ID 1024225838]
647. SKELA-SAVIČ, Brigita. Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing in Slovenian hospitals. [COBISS.SI-ID 1024273198]
648. SKELA-SAVIČ, Brigita. International Council of Nurses's experience in nursing development : predavanje na "Development of nursing in Kazakhstan through strengthening institutional collaboration", 23. maj 2019 na Nazarbayev University School of Medicine, Nur-Sultan city, Kazahstan. [COBISS.SI-ID 1024297006]
649. SKELA-SAVIČ, Brigita. Advanced practice nursing and midwifery in Eastern Europe : predavanje na "Advanced nursing and midwifery practice - what are the challenges and facilitators to advanced practice in Europe?", 6. april 2022, webinar. [COBISS.SI-ID 108621315]
650. SKELA-SAVIČ, Brigita. The impact of the work environment and job characteristics of nurses on the development of nursing as a scientific discipline - the case of Slovenia : predavanje na VIII. mednarodni konferenci "#3esalud", Joén, 21. april 2022. [COBISS.SI-ID 121781251]
651. BAHUN, Mateja, BOLE, Urban, CADORIN, Lucia, COFFEY, Alice, FITZGERALD, Christine, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, KINGSTON, Liz, LILLO-CRESPO, Manuel, NARDUZZI, Barbara, PALESE, Alvisa, PESJAK, Katja, PIVAČ, Sanela, RIQUELME, Jorge, SCARSINI, Sara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing work environment : predavanje na "Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare", zaključna konferenca projekta ProCare, 8. 4. 2022, ZOOM. [COBISS.SI-ID 108621827]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

652. SKELA-SAVIČ, Brigita. Lokalno časno udruženje Sigma Theta Tau Visoke škole za zdravstvenu njegu Jesenice : predavanje na 1. mednarodnem kongresu "Moderna Europa: Izazovi za sestrinsku praksu" = The Local Honore Society of Nursing, Sigma Theta Tau of College of Nursing Jesenice : lecture at 1st International Congress "Modern Europe: Challenges for nursing practice". Zagreb: Hrvatski nacionalni savez sestrinstva, 26.11.2010. [COBISS.SI-ID 66167553]
653. SKELA-SAVIČ, Brigita. Razmerja med več znanja v zdravstveni negi, kakovostjo obravnave in potrebami pacientov = Relationship between more knowledge in nursing, quality of care and patients needs : posvet z okroglo mizo Moja kariera - quo vadis: strategija izobraževanja in zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji, Ljubljana, 19. marec 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 65159425]
654. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot samostojna raziskovalna in znanstvena disciplina - zakaj vzpostaviti prakso zdravstvene nege podprto na dokazih : predavanje v okviru 2. mednarodne poletne šole raziskovanja "Kvalitativna in kvantitativna paradigma raziskovanja v zdravstveni negi", 11.06.2010, Visoka šola za zdravstvo, Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstvo, 11.06.2010. [COBISS.SI-ID 65410817]
655. SKELA-SAVIČ, Brigita. Expanding the scope of professional practice for nurses : example of Slovenia : predavanje na "International conference: Nurses and midwives for universal health coverage", November 29th - December 1st, 2018, New Delhi, India. [COBISS.SI-ID 1024283694]
656. SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen medpoklicnega sodelovanja in njegov vpliv na učinkovitost zdravstvenega sistema : predavanje na " S sodelovanjem in povezovanjem do krepitve zdravja odraslih - strokovno srečanje izvajalcev preventivnih obravnav za odrasle iz zdravstvenovzgojnih centrov, centrov za krepitev zdravja, ambulant družinske medicine in patronažnega zdravstvenega varstva", 12. september 2018, Terme Zreče. [COBISS.SI-ID 1024287790]
657. SKELA-SAVIČ, Brigita. ICN voice for gender equity : predavanje na "Health leaders united for change - driving transformative gender equity policies for the global health workforce", 9. april 2019 : webinar, presented by International pharmaceutical federation, WHO GHWN gender equity hub, Women in global health and the World health professions alliance. [COBISS.SI-ID 1024295470]
658. SKELA-SAVIČ, Brigita. It is time for safe staffing and career development of nurses in all European countries : predavanje na "49th EDTNA /ERCA International Conference", 4-7 September 2021 (Virtual), International Council of Nurses. [COBISS.SI-ID 95393539]

3.25 Druga izvedena dela

659. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Branje strokovnih in znanstvenih člankov, priprava strokovnega prispevka : predavanje na 2. raziskovalni delavnici z mednarodno udeležbo za klinične mentorje "Raziskovanje v zdravstveni negi: zakaj in kako začeti?", 5. junij 2012, KOPA Golnik. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 5. jun. 2012. [COBISS.SI-ID 71263745]
660. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Osnove raziskovalnega procesa za uporabo v klinični praksi : predavanje na 2. raziskovalni delavnici z mednarodno udeležbo za klinične mentorje "Raziskovanje v zdravstveni negi: zakaj in kako začeti?", 5. junij 2012, KOPA Golnik. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 5. jun. 2012. [COBISS.SI-ID 71263233]
661. CURTIS, Liz, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREKKE, Idunn. Quantitative workshop : predavanje na "Works in Progress" na Akershus University College of Applied Sciences at Oslo, 18th May 2012. Oslo: Faculty of Health Sciences, 18. maj 2012. [COBISS.SI-ID 70977281]
662. SKELA-SAVIČ, Brigita. Zakaj potrebujemo raziskovanje in na dokazih podprto delo v zdravstveni negi - vidik managementa : predavanje na 2. raziskovalni delavnici z mednarodno udeležbo za klinične mentorje "Raziskovanje v zdravstveni negi: zakaj in kako začeti?", 5. junij 2012, KOPA Golnik. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 5. jun. 2012. [COBISS.SI-ID 71262977]
663. SKELA-SAVIČ, Brigita. Basics of EBN, models and process - based on SCES content : predavanje na "Efficiency and quality by evidence based nursing, master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 12th 2018. [COBISS.SI-ID 1024280878]
664. SKELA-SAVIČ, Brigita. Factors which are important for implementation of EBP - based on SCES content : predavanje na "Efficiency and quality by evidence based nursing, master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 13th 2018. [COBISS.SI-ID 1024281134]
665. SALECL, Renata (diskutant), ZAVIRŠEK, Darja (diskutant), KEBER, Dušan (diskutant), MIŠIČ, Luka (diskutant), SKELA-SAVIČ, Brigita (diskutant). Koga reševati v času pandemije? : predstavitev zbornika v organizaciji SAZU, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 20. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 101452291]
666. ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka (diskutant), KEBER, Dušan (diskutant), LOBNIK, Miha (diskutant), MALI, Jana (diskutant), SKELA-SAVIČ, Brigita (diskutant), REČNIK, Gorazd (diskutant, drugo). Obravnava starejših med epidemijo : omizje iz serije Agon(ija) epidemije, ZRC SAZU, online, 1. 3. 2022. https://fb.watch/bu4tG5WqLQ/. [COBISS.SI-ID 99300867]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

667. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), VELEPIČ, Marina (urednik). Dojke - okras ženske in njena bolečina. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 1998. 94 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5MZZUYI5, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10504. [COBISS.SI-ID 78579456]
668. VELEPIČ, Marina (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KOBLAR, Olga (urednik). Pljučni rak : zbornik. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije, 1998. 64 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TISC3SOF, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10505. [COBISS.SI-ID 75335680]
669. VELEPIČ, Marija (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), DROLC, Helena (urednik). Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji, 1999. 96 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-J78P8BJB, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10502. [COBISS.SI-ID 103972096]
670. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), VELEPIČ, Marina (urednik), BOBNAR, Albina (urednik). Rak mod. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 1999. 82 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90324-6-2. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IJYZ2E5V, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10503. [COBISS.SI-ID 99599616]
671. VELEPIČ, Marina (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), ČERVEK, Jožica (urednik, recenzent). Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji, 2000. 93 str., ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G3BB5XUQ, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10501. [COBISS.SI-ID 109487360]
672. VELEPIČ, Marija (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent). Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2000. 234 str., ilustr. ISBN 961-6071-29-7. https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Strokovna_knjiznica/publikacije_za_bolnike/Prirocnik_iz_onkoloske_zdravstvene_nege_in_onkologije_2000.pdf, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12358&lang=slv, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7RWTHDH4, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12358. [COBISS.SI-ID 109749504]
673. BOBNAR, Albina (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent). Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji, 2001. 88 str., ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CQTKUPCQ, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10500. [COBISS.SI-ID 114446080]
674. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent). Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege ; Kakovost v zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2002. 96 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-F5HTYPCX, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10499. [COBISS.SI-ID 120113664]
675. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Starost in rak. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2003. 100 str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GK91KHD9, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10498. [COBISS.SI-ID 126114816]
676. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), LOGONDER, Mira (urednik), LOKAR, Katarina (urednik). Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2004. 126 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6424-13-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XBTESR1Q, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10497. [COBISS.SI-ID 215652352]
677. LOGONDER, Mira (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), LOKAR, Katarina (urednik, recenzent). Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. 160 str., ilustr. ISBN 961-6424-27-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6V7G5Z2U, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10488. [COBISS.SI-ID 222273792]
678. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), LOKAJNER, Gordana (urednik). Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : pisno gradivo teoretičnega strokovnega izobraževanja in učnih delavnic. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2006. [79 str.] ločene pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 45053]
679. LOGONDER, Mira (urednik), LOKAR, Katarina (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Med bolnišnico in domom : izziv medicinski sestri za kontinuirano onkološko zdravstveno nego, standardi zdravstvene nege Onkološkega inštituta Ljubljana. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2006. 140 str., graf. prikazi. ISBN 961-6424-43-2, ISBN 978-961-6424-43-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E8EZ5TU3, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10489. [COBISS.SI-ID 228901376]
680. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), VELEPIČ, Marina (urednik), LOKAJNER, Gordana (urednik). Zdravstvena nega in obvladovanje bolečine pri bolnikih z rakom : pisno gradivo teoretičnega strokovnega izobraževanja in učnih delavnic. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2007. 55 str, [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1828004]
681. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), RAMŠAK-PAJK, Jožica (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Jaz in moja kariera. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, cop. 2008. 1 CD-ROM, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 72340993]
682. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), RAMŠAK-PAJK, Jožica (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Jaz in moja kariera : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 151 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 60014081]
683. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), RAMŠAK-PAJK, Jožica (urednik, recenzent), 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 61351681]
684. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 16. april 2008. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-3-4. [COBISS.SI-ID 60331521]
685. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik). Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-91988-9-6. [COBISS.SI-ID 63467265]
686. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), Specializacije v zdravstveni negi, 1. Moja kariera - quo vadis : izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 30. januar 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 1 CD=ROM, ilustr. ISBN 978-961-91988-5-8. [COBISS.SI-ID 72339201]
687. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), Specializacije v zdravstveni negi, 1. Moja kariera - quo vadis : izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 30. januar 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 46, [46] str., ilustr. ISBN 978-961-91988-5-8. [COBISS.SI-ID 62119937]
688. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent, avtor dodatnega besedila), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), 2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 63346689]
689. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Nurses research and develop the nursing care - quantitative and qualitative approach : 1st International Summer Research School = Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristop : 1. mednarodna poletna šola raziskovanja, Ljubljana, Slovenia, 4th-5th June, 2009. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-91988-6-5. [COBISS.SI-ID 62844161]
690. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik, recenzent). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-7-2. [COBISS.SI-ID 63018497]
691. SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent). Duševno zdravje v starosti : zloženka študentov 1. letnika rednega študija zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65409281]
692. SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik), ZURC, Joca (urednik, mentor). Gibanje vam polepša dan, če si vzamete čas zanj : zloženka študentov 1. letnika rednega študija zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65408513]
693. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami : zbornik prispevkov z recenzijo, Jesenice, 9. do 10. september 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 1 CD-ROM, obrazci. ISBN 978-961-92722-8-2. [COBISS.SI-ID 72340737]
694. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami, Jesenice, 9. in 10. september, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 62, [41] str., obrazci. ISBN 978-961-92722-8-2. [COBISS.SI-ID 65227777]
695. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Moja kariera - quo vadis : strategija izobraževanja in zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 19. marec 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. [56] f. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 64591873]
696. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Nursing - profession of the future : become a registered nurse or a master in nursing : informational publication for future students of the College of Nursing Jesenice. Jesenice: College of Nursing, 2010. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64375041]
697. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ZURC, Joca (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 510 str., ilustr. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65223937]
698. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Študij za poklic prihodnosti - postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik : informativna publikacija za bodoče študentke in študente Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64233473]
699. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Študij za poklic prihodnosti - postanite magistrica / magister zdravstvene nege : informativna publikacija za bodoče študentke in študente Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64233985]
700. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, avtor dodatnega besedila), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), MEŽIK-VEBER, Marija (urednik), ROMIH, Karmen (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), ZURC, Joca (urednik), PREBIL, Andreja (urednik), BAHUN, Mateja (urednik). Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of nursing, 2010. 448 str., ilustr. ISBN 978-961-92722-1-3. [COBISS.SI-ID 63577857]
701. SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik), ZURC, Joca (urednik, mentor). Zdrava prehrana : zloženka študentov 1. letnika rednega študija zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65408769]
702. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), ZURC, Joca (urednik), PREBIL, Andreja (urednik). Be part of our story : informational publication for future students of the College of Nursing Jesenice. Jesenice: College of Nursing, 2011. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68465921]
703. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-8-7. [COBISS.SI-ID 67661313]
704. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), ZURC, Joca (urednik, recenzent), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review = Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 662 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-5-6. [COBISS.SI-ID 66971393]
705. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), ZURC, Joca (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), 4. posvet z mednarodno udeležbo Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 08. marec 2011. Moja kariera - quo vadis - my career. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 126 str. ISBN 978-961-92918-3-2. [COBISS.SI-ID 66576641]
706. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), PREBIL, Andreja (urednik), ROMIH, Karmen (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), 4. šola za klinične mentorje. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in profesionalni razvoj : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 164 str. ISBN 978-961-92918-6-3. [COBISS.SI-ID 67599105]
707. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, MIHELIČ ZAJEC, Andreja, MALNAR, Brina, PODLESEK, Anja, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, DORNIK, Ema, ZURC, Joca, ŠUŠKOVIČ, Stanislav, ZURC, Joca (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Pisanje znanstvenega in strokovnega članka : v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2011. 75 str. [COBISS.SI-ID 67098625]
708. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), ZURC, Joca (urednik). Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [96] str. [COBISS.SI-ID 68366849]
709. KRAMAR, Zdenka (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KRAIGHER, Andreja (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), 4. dnevi Angele Boškin. Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov : strokovno srečanje : zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-4-9. [COBISS.SI-ID 66770945]
710. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), PREBIL, Andreja (urednik). Works in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, College of Nursing Jesenice, M hotel. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [VIII], 26 f. ISBN 978-961-92918-9-4. [COBISS.SI-ID 67936769]
711. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), MEŽIK-VEBER, Marija (urednik), ROMIH, Karmen (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik). Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje - vodnik za študente in mentorje : študijski program I. stopnja [!] Zdravstvena nega. 2. dopolnjena izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 64 str., tabele. ISBN 978-961-92918-7-0. [COBISS.SI-ID 67660545]
712. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (urednik, recenzent). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-03-5. [COBISS.SI-ID 71418113]
713. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, HABE SINTIČ, Barbara, ROMIH, Karmen, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, JAKŠE, Daša, KOZAN, Mirjam, SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik). Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega, izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega ter upravljavskega dela za študijsko leto 2010/2011 in poslovno leto 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 210 str. http://www.fzab.si. [COBISS.SI-ID 69258497]
714. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Integracija znanja in potreb v raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi : gradivo za udeležence. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [85] str. [COBISS.SI-ID 72581633]
715. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), Posvet Moja kariera - quo vadis z mednarodno udeležbo, 5. Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti = Nursing education and knowledge in the three cycles of higher education: differentiation of competences and skills. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 91 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6888-00-4. [COBISS.SI-ID 69094401]
716. BAHUN, Mateja (urednik), KRAMAR, Zdenka (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti - povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov : [strokovno srečanje] : zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-02-8. [COBISS.SI-ID 71088641]
717. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), ZURC, Joca (urednik, recenzent), 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. 476 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 69769473]
718. SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, HABE SINTIČ, Barbara, HVALIČ TOUZERY, Simona, JAKŠE, Daša, JEGLIČ, Simona, SKINDER SAVIĆ, Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, KOŠIR, Lidija, KOZAN, Mirjam, SKELA-SAVIČ, Brigita (odgovorni urednik). Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega, izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega ter upravljavskega dela za študijsko leto 2011/2012 in poslovno leto 2012. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 278 str. [COBISS.SI-ID 74345217]
719. PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), DRAGINC, Andreja (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-10-3. [COBISS.SI-ID 75384577]
720. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Od raziskave do pisanja članka : gradivo za udeležence = From research to publication : lecture material. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 65 str. [COBISS.SI-ID 74797569]
721. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik). Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege : nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 84 str. ISBN 978-961-6888-12-7. [COBISS.SI-ID 75515905]
722. GRMEK-KOŠNIK, Irena (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Okužbe, povezane z zdravstvom : 4. simpozij Katedre za temeljne vede : zbornik prispevkov z recenzijo : Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 150 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-11-0. [COBISS.SI-ID 75423233]
723. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, KOLENKO, Tomaž, OBERSTAR, Samo, SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). So tvoje roke čiste?. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 6 str. (zloženka). [COBISS.SI-ID 74689537]
724. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-05-9. [COBISS.SI-ID 72774401]
725. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, tehnični urednik), Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 6. Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji?. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-07-3. [COBISS.SI-ID 73502721]
726. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), ZURC, Joca (urednik), 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-08-0. [COBISS.SI-ID 74462977]
727. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, tehnični urednik), Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 7. Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-13-4. [COBISS.SI-ID 77758209]
728. PIVAČ, Sanela (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), 8. šola za klinične mentorje, 2014, Jesenice. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji : količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. 96 str. ISBN 978-961-6888-15-8. [COBISS.SI-ID 79500801]
729. GRMEK-KOŠNIK, Irena (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Kronične bolezni sodobne družbe : od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6888-16-5. [COBISS.SI-ID 79520001]
730. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Pomen raziskovanja za razvoj stroke: zdravstvena nega kot znanstvena disciplina : gradivo za udeležence = lecture material. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. 83 str. [COBISS.SI-ID 1024103470]
731. SKELA-SAVIČ, Brigita (avtor, urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (avtor, urednik). 7 let rasti : zbornik ob inavguraciji Fakultete za zdravstvo Jesenice. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. 55 str., fotogr. ISBN 978-961-6888-18-9. [COBISS.SI-ID 80234497]
732. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), MEŽIK-VEBER, Marija (urednik), ROMIH, Karmen (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik). Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje : vodnik za študente in mentorje : študijski program I. stopnje Zdravstvena nega. 3. dopolnjena izd. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. [64] str. ISBN 978-961-6888-17-2. [COBISS.SI-ID 80098305]
733. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78433025]
734. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), PESJAK, Katja (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik). Be part of our story : an introduction for international students and teachers at the Faculty of Health Care Jesenice. Jesenice: Faculty of Health Care, 2015. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83556097]
735. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Izberite poklic prihodnosti : visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, (prva prva [!] bolonjska stopnja), diplomirana medicinska sestra, diplomiran zdravstvenik : magistrski študijski program Zdravstvena nega, (druga bolonjska stopnja), magistrica zdravstvene nege, magister zdravstvene nege. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-19-6. [COBISS.SI-ID 80926977]
736. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Magistrski študijski program Promocija zdravja : [predstavitvena brošura za drugo stopnjo]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 82936065]
737. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Magistrski študijski program Zdravstvena nega : [predstavitvena brošura za drugo stopnjo]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83031809]
738. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, tehnični urednik), Posvet Moja kariera - quo vadis, 8. Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-21-9. [COBISS.SI-ID 83026177]
739. PIVAČ, Sanela (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), 9. šola za klinične mentorje, 17. september, Jesenice. Teorije in modeli zdravstvene nege : Kako jih uporabiti na kliničnih problemih? : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-22-6. [COBISS.SI-ID 83717121]
740. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, tehnični urednik, recenzent). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 82650625]
741. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 87274241]
742. PIVAČ, Sanela (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. 83 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6888-28-8. [COBISS.SI-ID 88803841]
743. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. 63 str., tabele. ISBN 978-961-6888-24-0. [COBISS.SI-ID 86353409]
744. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 530 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 92041217]
745. PESJAK, Katja (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik). Be part of our story : an introduction for international students and teachers at the Angela Boškin Faculty of Health Care. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-46-2. [COBISS.SI-ID 14743299]
746. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. SKELA-SAVIČ, Brigita (glavni in odgovorni urednik 2013-2018, član uredniškega odbora 2013-2022). Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege, 1994-. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/archiveOverview, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-H53UG7JV, http://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg. [COBISS.SI-ID 39433728]
747. Nurse education today. SKELA SAVIČ, Brigita (član uredniškega odbora 2015-). [London]: Harcourt, 1981-. ISSN 1532-2793. http://www.sciencedirect.com/science/journal/02606917. [COBISS.SI-ID 81124865]
748. South Eastern Europe Health Sciences Journal. SKELA SAVIČ, Brigita (član uredniškega odbora 2012-). Travnik: Faculty of Health Care and Nursing, University of "Vitez"; Osijek: School of Medicine, University Josip Juraj Strossmayer Osijek. ISSN 2233-0186. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53804. [COBISS.SI-ID 1759652]
749. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. SKELA-SAVIČ, Brigita (član uredniškega odbora 2012-, 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-Ljubljana: Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-1985Ljubljana: Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1985-1992Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1992-2013Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014-. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dZdravstveno+varstvo%27&pageSize=25, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr. [COBISS.SI-ID 3287810]

Mentor pri doktorskih disertacijah

750. PIVAČ, Sanela. Pomen izobraževanja osnovnošolcev tretje triade o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja za ustrezno ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pivač], 2020. [IX], 107 f., tabele, ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121914&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121914. [COBISS.SI-ID 37328387]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

751. DOBNIK, Mojca. Vplivni dejavniki stresa med zaposlenimi v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah in njihova povezanost s kulturo kakovosti in varnosti : doktorska disertacija. Maribor: [M. Dobnik], 2019. 196 str., tabele, graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72332, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72332. [COBISS.SI-ID 300220416]

Mentor pri magistrskih delih

752. BRUSNJAK, Milena. Sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca in starši kot del kakovosti v vzgoji in izobraževanju : magistrska naloga. Koper: [M. Brusnjak], 2009. IX, 103 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Brusnjak_Milena_20100310.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2839. [COBISS.SI-ID 3440087]
753. BREGAR, Branko. Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema : magistrska naloga. Koper: [B. Bregar], 2010. VII,123 str., pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Bregar_Branko_20100812.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=778. [COBISS.SI-ID 3618263]
754. LORBER, Mateja. Vedenje, značilnosti in kompetence vodij v povezavi z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih v zdravstveni negi : magistrska naloga. Koper: [M. Lorber], 2010. IX,101 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Lorber_Mateja_20100629.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=1904. [COBISS.SI-ID 3546583]
755. KLUN, Natalija. Vpliv komuniciranja na zadovoljstvo zaposlenih : študija primera : magistrska naloga. Koper: [N. Klun], 2010. VIII, 83 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Klun_Natalija_20101119.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=4248. [COBISS.SI-ID 3683031]
756. POŽUN, Peter. Management pravice ugovora vesti med slovenskimi medicinskimi sestrami in babicami : magistrska naloga. Koper: [P. Požun], 2012. VII, 91 str., [44] str. pril., ilustr., tabele. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=808. [COBISS.SI-ID 164780]
757. DOBNIK, Mojca. Management kakovosti v bolnišnici : dejavniki varnosti pacientov pri preprečevanju padcev : magistrska naloga. Koper: [M. Dobnik], 2013. VIII, 105 str. + pril., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Dobnik_Mojca_20131028.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=5642. [COBISS.SI-ID 4902615]
758. SKINDER SAVIĆ, Katja. Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu : magistrska naloga. Koper: [K. Skinder Savić], 2013. VIII f., 91 str. + pril., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Skinder_Savic_Katja_20131219.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=5688. [COBISS.SI-ID 1536131524]
759. KOBAL STRAUS, Klavdija. Vplivni dejavniki na razvoj institucionalnega varstva starejših v občini Idrija : magistrska naloga. Koper: [K. Straus Kobal], 2013. X, 97 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Kobal_Straus_Klavdija_20131017.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=5632. [COBISS.SI-ID 4885719]
760. KULAŠ, Franka. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev v zdravstveni organizaciji s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege : magistrska naloga. Koper: [F. Kulaš], 2013. IX, 77 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Kulas_Franka_20130314.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2469. [COBISS.SI-ID 4659415]
761. GODEC, Aleš. Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami v carinski službi : magistrska naloga. Koper: [A. Godec], 2013. IX, 93 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Godec_Ales_20130702.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2616. [COBISS.SI-ID 4773335]
762. ZRIM, Marija. Karierni razvoj vodij v zdravstvu : magistrska naloga. Koper: [M. Zrim], 2015. IX, 111 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Zrim_Marija_20150327.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=6245. [COBISS.SI-ID 1537232580]
763. POVŠNAR, Erika. Analiza učenja partnerske komunikacije v šoli za starše v zdravstvenih domovih gorenjske regije : magistrsko delo Kadrovski management, Socialni management. Kranj: [E. Povšnar], 2016. 95 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64444, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64444. [COBISS.SI-ID 7848467]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

764. TORKAR, Tanja. Stališča strokovnih delavcev v šolstvu in zdravstvu do koncepta "school nurse"v osnovnih šolah = School nurses in elementary schools: views of education workers and health care professionals : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [T. Torkar], 2012. 90 f., pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2012/Torkar_Tanja.pdf. [COBISS.SI-ID 71716097]
765. PIVAČ, Sanela. Odnos študentov do alkohola in alkoholne problematike na višje in visokošolskih zavodih v gorenjski regiji = Attitudes of students attending junior colleges and higher education institutions in the Gorenjska region towards alcohol consumption and abuse : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [S. Pivač], 2013. 82 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2013/Pivac_Sanela.pdf. [COBISS.SI-ID 76645121]
766. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Vplivni dejavniki na študentsko delo v zdravstveni negi = Influential factors for student work in nursing care : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [S. Kalender Smajlović], 2013. 106 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2013/Kalender_Smajlovic_Sedina.pdf. [COBISS.SI-ID 75812353]
767. NJENJIĆ, Gordana. Sistem zdravstvenega varstva žensk v Sloveniji: deljena skrb in avtonomija babic = Maternity care system in Slovenia - shared care and autonomy of midwives : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [G. Njenjić], 2014. 64 f., [15] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2014/Petkovsek_Gregorin_Romana.pdf. [COBISS.SI-ID 1024105006]
768. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana. Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards the importance of documentation in the nursing profession : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [R. Petkovšek-Gregorin], 2014. 147 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2014/Petkovsek_Gregorin_Romana.pdf. [COBISS.SI-ID 78917633]
769. BOŽIĆ, Josip. Uspešnost preprečevanja in lajšanja pooperativne bolečine pri pacientih v hrvaških bolnišnicah = Efficiency of postoperative pain prevention and relief in patients admitted to Croatian hospitals : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [J Božić], 2014. 80 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2014/Bozic_Josip.pdf. [COBISS.SI-ID 78919937]
770. PIRNAT, Jožica. Zloraba pitja alkohola med mladostniki v osrednjeslovenski regiji - vloga zdravstveno vzgojnih centrov na primarni ravni = Alcohol abuse among adolescents in central Slovenia - the role of primary health care centres : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Pirnat], 2014. 73 f., [11] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2015/Pirnat_Jozica.pdf. [COBISS.SI-ID 1024107054]
771. SMODIŠ, Marta. Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti = Attitudes of nurses to demanding forms of nursing work in a hospital activities : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Smodiš], 2016. 84 f., [10] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2016/Smodis_Marta.pdf. [COBISS.SI-ID 1024172846]
772. BAHUN, Mateja. Zagotavljanje telesnega in osebnostnega dostojanstva v času hospitalizacije = Ensuring patients' physical and personal dignity during hospitalization : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Bahun], 2016. 74 f., [4] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2016/Bahun_Mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 1024173102]
773. STRGAR RAVNIK, Mojca. Znanje in uporabnost negovalnih diagnoz v praksi kot vidik profesionalizma v zdravstveni negi = Familiarity with and application of nursing diagnoses in practice as an aspect of professionalism in nursing : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Strgar], 2016. 94 f., [11] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2016/Strgar_Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 1024193070]
774. BOLE, Urban. Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih podprte prakse = Attitudes of medical nurses with higher education in primary health care towards evidence-based practice : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [U. Bole], 2018. 75 f., [6] f. pril., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2018/Bole_Urban.pdf. [COBISS.SI-ID 1024281902]
775. HROVAT, Nina. Informirani svojci kot pomemben del zdravljenja pacientov z duševno motnjo = Informed family members - an important part of treating mental health patients : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [N. Hrovat], 2019. 94 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2019/Hrovat_Nina.pdf. [COBISS.SI-ID 1024356654]
776. OBLAK, Tina. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih - presečna raziskava v slovenskih bolnišnicah = The attitudes of the employees in perioperative nursing care towards training newly employed staff - cross-sectional study in Slovenian hospitals : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [T. Oblak], 2019. 108 f., tabele, graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2019/Oblak_Tina.pdf. [COBISS.SI-ID 1024306734]
777. SKUHALA, Robert. Pomen usposabljanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED = Importance of training firefighters on basic life support with AED : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [R. Skuhala], 2019. 69 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2019/Skuhala_Robert.pdf. [COBISS.SI-ID 1024356398]
778. KRNEL, Tilen Tej. Izkušnje posameznikov, ki odstopajo od heteronormativnosti z zdravstvenimi delavci in sodelavci = Experiences of individuals who differ from heteronormativity with healthcare workers and allied health professionals : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [T. T. Krnel], 2020. 80 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2020/Tilen_Tej_Krnel.pdf. [COBISS.SI-ID 41899267]
779. MOČNIK, Lara. Kakovost življenja pacientov z degeneracijo rumene pege po operaciji sive mrene = Quality of life in patients with macula degeneration following cataract surgery : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [L. Močnik], 2020. 56 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2020/Mocnik_Lara.pdf. [COBISS.SI-ID 15579907]
780. FAJFAR, Jana. Mnenja in odnos diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine do kompetenčnega modela in naprednih znanj v zdravstveni negi = Opinions and attitudes of registered nurses in family medicine practices towards nursing competency model and advanced nursing practice : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [J. Fajfar], 2020. 88 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2020/Fajfar_Jana.pdf. [COBISS.SI-ID 42118147]
781. CVETEŽAR, Irena Špela. Ovire pri obravnavi žensk v patronažnem varstvu, ki so žrtve nasilja v družini = Obstacles in way of adressing violence over women in the community nursing : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [I. Š. Cvetežar], 2021. 67 f., [7] f. pril., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2021/Cvetezar_Irena_Spela.pdf. [COBISS.SI-ID 91740163]
782. DEMŠAR, Andreja. Prisotnost nasilja med zaposlenimi v zdravstveni negi in ukrepi za zmanjšanje le-tega v zdravstvenih zavodih Gorenjske regije = Prevalence of violence among nursing employees and measures to reduce it in healthcare institutions of Gorenjska region : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [A. Demšar], 2021. 78 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2021/Demsar_Andreja.pdf. [COBISS.SI-ID 90841347]
783. JAGODIC, Danielle. Znanje in stališča o vlogi in uporabi promocije zdravja v fizioterapiji - eksplorativna raziskava = Knowledge and attitudes about the role and practices of health promotion in physical therapy - exploratory research : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [D. Jagodic], 2021. 93 f., [12] f.pril., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2021/Jagodic_Danielle.pdf. [COBISS.SI-ID 65940227]
784. HEDŽIĆ, Lejla. Mnenje novinarjev o zdravstveni negi kot entiteti zdravstvenega sistema - opisna kvalitativna raziskava = Opinion of journalists on health care as entities of the health system - descriptive qualitative research : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [L. Hedžić], 2022. 82 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2022/Hedzic_Lejla.pdf. [COBISS.SI-ID 109169667]
785. EMEĐI, Dragica. Razumevanje in spodbude za ohranjanje zdravja starejših - opisna raziskava = Understanding and promoting health maintenance of the elderly - descriptive research : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Emeđi], 2022. 92 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2020/Emedi_Dragica.pdf. [COBISS.SI-ID 126110723]
786. ZALOŽNIK, Anja. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev z mentorstvom v povezavi z motivacijo vodstva - študija primera ene organizacije = Satisfaction of clinical mentors with mentoring in connection with the motivation of leadership - case study by one organization : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Založnik], 2022. 74 f., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2022/Zaloznik_Anja.pdf. [COBISS.SI-ID 116564995]

Mentor pri diplomskih delih

787. RIBANOVIČ, Alma. Bolnik z rakom - aktivni udeleženec v procesu zdravljenja in zdravstvene nege = A cancer patient - the patient's active involvement in the process of treatment and medical care : [diplomsko delo]. Ljubljana: [A. Ribanovič], 2006. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 322683]
788. ČERNUTA, Katja. Dobri medosebni odnosi kot dejavnik uspešnosti podjetja : diplomska naloga. Koper: [K. Černuta], 2006. XI, 54 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Cernuta_Katja_20070827.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=3684. [COBISS.SI-ID 1691351]
789. PAŠAGIĆ, Samra. Komuniciranje s strankami na poštnem okencu : diplomska naloga. Koper: [S. Pašagić], 2006. VII, 47 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Pasagic_Samra_20070905.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2043. [COBISS.SI-ID 1797335]
790. MIKOLIČ, Matjaž. Motiviranost prodajnega osebja : diplomska naloga. Koper: [M. Mikolič], 2006. VII, 45 str. + pril., ilustr. http://www.ediplome.fm-kp.si/Mikolic_Matjaz_20070905.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=195. [COBISS.SI-ID 1809367]
791. KORADIN, Andrej. Pomembnost motivacije pri zmanjševanju absentizma : diplomska naloga. Koper: [A. Koradin], 2006. VI, 43 str., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Koradin_Andrej_20070904.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=869. [COBISS.SI-ID 1784279]
792. MUSIČ, Darija. Timsko delo v zdravstvu : diplomska naloga. Koper: [D. Musič], 2006. VIII, 46 str. + pril., ilustr. http://www.ediplome.fm-kp.si/Music_Darija_20070905.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2615. [COBISS.SI-ID 1789911]
793. BABIČ, Dragica. Vrednotenje izobraževanja in usposabljanja vodilnega kadra : diplomska naloga. Koper: [D. Babič], 2006. VIII, 47 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Babic_Dragica_20070827.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2661. [COBISS.SI-ID 1690839]
794. PEROVŠEK, Marija Ana. Kako zdravniki in medicinske sestre na Onkološkem inštitutu Ljubljana razumejo razvoj paliativne oskrbe kot nove dejavnosti = How do doctors and nurses at the Ljubljana institute of oncology understand the development of the palliative care as a new activity. Ljubljana: [M. A. Perovšek], 2007. 55 f. [COBISS.SI-ID 2661739]
795. GRLJ, Martina. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih : diplomska naloga. Koper: [M. Grlj], 2007. VII, 55 str. + pril., ilustr. http://www.ediplome.fm-kp.si/Grlj_Martina_20070918.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=1160. [COBISS.SI-ID 2247895]
796. STERMECKI, Majda. Povezave med fluktuacijo, organizacijsko klimo in vodenjem v organizaciji : diplomska naloga. Koper: [M. Stermecki], 2007. VII, 45 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Stermecki_Majda_20080403.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=1539. [COBISS.SI-ID 2663127]
797. OKORN, Tjaša. Spremljanje izlitja citostatika v podkožje kot kazalca kakovosti dela onkoloških medicinskih sester = Monitoring subcutaneous cytotoxic drug outflow as a quality indicator of oncological nurses. Ljubljana: [T. Okorn], 2007. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2661483]
798. KRAVANJA, Domen. Uspešno in učinkovito delovanje zaposlenih v organizaciji : diplomska naloga. Koper: [D. Kravanja], 2007. VI, 43 str. + pril., ilustr. http://www.ediplome.fm-kp.si/Kravanja_Domen_20070928.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=2212. [COBISS.SI-ID 2241751]
799. BAŠELJ, Jana. Veščine komuniciranja pri pospeševanju prodaje : diplomska naloga. Koper: [J. Bašelj], 2007. VII, 49 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Baselj_Jana_20071109.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=878. [COBISS.SI-ID 2396375]
800. MODIC, Robert. Vpliv nagrajevanja na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih : diplomska naloga. Koper: [R. Modic], 2007. VIII, 43 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Modic_Robert_20070912.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=4335. [COBISS.SI-ID 2050519]
801. PUCER, Silvana. Analiza kadrovske funkcije v Banki Koper, d. d. : diplomska naloga. Koper: [S. Pucer], 2008. VII, 46 str., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Pucer_Silvana_20090224.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=3582. [COBISS.SI-ID 2991575]
802. KRIVEC MATIJAŠIČ, Romana. Izkušnje bolnic z rakom dojke v procesu operativne obravnave na Onkološkem inštitutu v Ljubljani = Experiences of breast cancer patients undergoing surgical management at the Institute of oncology Ljubljana. Ljubljana: [R. Krivec Matijašič], 2008. 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3444331]
803. VREČAR, Alenka. Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege pri onkoloških pacientih v specialistični ambulantni obravnavi = Classification of work complexity in oncology nursing care of patients treatedat at specialist outpatient clinics of the institute of oncology. Ljubljana: [A. Vrečar], 2008. 59 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3237483]
804. POTOČNIK, Mihaela. Medicinska sestra potrebuje specifična znanja na področju onkološke zdravstvene nege = Nurse needs specific knowledge in the field of oncology nursing care. Ljubljana: [M. Potočnik], 2008. 57 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3516779]
805. RŽEK, Andreja. Nekateri vplivni dejavniki izobraževanja in razvoja kariere posameznika v organizaciji : diplomska naloga. Koper: [A. Ržek], 2011. VIII, 31 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Rzek_Andreja_20111029.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=43. [COBISS.SI-ID 4088279]
806. TOMC, Nada. Pomen komuniciranja pri pospeševanju prodaje : diplomska naloga. Koper: [N. Tomc], 2011. VII, 51 str. + pril, ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Tomc_Nada_20110419.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=928. [COBISS.SI-ID 3936215]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

807. MEZEK, Cindy. Izkušnje zaposlenih v zdravstveni negi - ocena stilov vodenja in vključevanje v uvajanje sprememb : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [C. Mezek], 2011. [51] str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2011/Mezek_Cindy.pdf. [COBISS.SI-ID 67785985]
808. TAVŽELJ, Marija. Najpogostejše negovalne diagnoze pri starejših nepomičnih pacientih v domu starejših občanov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [M. Tavželj], 2011. 42 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2011/Tavzelj_Marija.pdf. [COBISS.SI-ID 67225601]
809. TERSEGLAV, Katja. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov pacienta na področju zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [K. Terseglav], 2011. 51 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2011/Terseglav_Katja.pdf. [COBISS.SI-ID 66681857]
810. TEPINA, Janita. Pridobljene kompetence študentov zdravstvene nege - vidik medicinsko tehničnih posegov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Tepina], 2011. 39 str., pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2011/Tepina_Janita.pdf. [COBISS.SI-ID 66849025]
811. REBOLJ, Aneta. Znanje in stališča medicinskih sester o paliativni oskrbi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Rebolj], 2011 [i.e] 2010. 40 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2010/Rebolj_Aneta.pdf. [COBISS.SI-ID 66681345]
812. KUNEJ MESEC, Melita. Odnos zdravstvenih delavcev do razkuževanja rok - opazovalna študija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [M. Kunej Mesec], 2012. 46 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Kunej_Mesec_Melita.pdf. [COBISS.SI-ID 71437569]
813. KONDIĆ, Vesna. Promocija zdravja skozi vidik medgeneracijskega sodelovanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [V. Kondić], 2012. 47 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Kondic_Vesna.pdf. [COBISS.SI-ID 71256321]
814. ROBIČ, Gregor. Razlike v uspešnosti izvajanja temeljnih postopkov oživljanja med mladostniki in odraslimi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [G. Robič], 2012. 36 str., pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Robic_Gregor.pdf. [COBISS.SI-ID 69551105]
815. TOMAN, Branka. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [B. Toman], 2012. 54 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Toman_Branka.pdf. [COBISS.SI-ID 71438081]
816. MIMIČ, Alenka. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Mimić], 2012. 51 str., pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2011/Mimic_Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 68836353]
817. MILOJČIĆ, Daniela. Stres in izgorevanje na delovnem mestu medicinske sestre : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [D. Milojčić], 2012. 41 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Milojcic_Daniela.pdf. [COBISS.SI-ID 70151681]
818. ŠPILER, Romana. Terapevtska komunikacija medicinske sestre v paliativni zdravstveni negi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [R. Špiler], 2012. 51 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Spiler_Romana.pdf. [COBISS.SI-ID 69640193]
819. POTOČNIK, Barbara. Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [B. Potočnik], 2012. 47 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Potocnik_Barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 72331009]
820. STOJANOVIĆ, Igor. Zdravstvena vzgoja pacienta s kronično odpovedjo - pomen prehrane med dializnim zdravljenjem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [I. Stojanović], 2012. 52 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Stojanovic_Igor.pdf. [COBISS.SI-ID 72331265]
821. LUKEŽIČ, Ana. Dejavniki študijske uspešnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = Factors influencing academic achievement in College of Nursing Jesenice students : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Lukežič], 2013. 56 f., 6 f. pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Lukezic_Ana.pdf. [COBISS.SI-ID 77166081]
822. RIBAĆ, Sanja. Dejavniki zagotavljanja higiene neposredne pacientove okolice v bolnišnici : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = Factors influencing the assurance of hospital hygiene in the immediate patient surroundings. Jesenice: [S. Peternel], 2013. 50 f., [6] f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Ribac_Sanja.pdf. [COBISS.SI-ID 74381569]
823. JERŠIN GRILC, Anja. Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih = Moral ethical dillemas in nursing care of seriously ill and dying patients : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Jeršin Grilc], 2013. 41 f., pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Jersin_Grilc_Anja.pdf. [COBISS.SI-ID 74015745]
824. PETERNEL, Simona. Etika v praksi zdravstvene nege - akcijska raziskava etičnega delovanja na primeru splošne bolnišnice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = Ethics in nursing practice - action research ethical activities on the case of general hospital. Jesenice: [S. Peternel], 2013. 50 f., 8 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Peternel_Simona.pdf. [COBISS.SI-ID 74380033]
825. PAZLAR, Simona. Odnos do telesa in telesne teže pri medicinskih sestrah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = Perception of the body and body weight in nurses. Jesenice: [S. Pazlar], 2013. 55 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Pazlar_Simona.pdf. [COBISS.SI-ID 76355329]
826. KLANEČEK, Aleša. Pomen izobraževanja v zdravstveni negi = Importance of education in nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Klaneček], 2013. 46 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Klanecek_Alesa.pdf. [COBISS.SI-ID 75809537]
827. PETROVČIČ, Mateja. Prenos proti meticilinu odporne bakterije staphylococcus aureus (MRSA) med pacienti = MRSA transmission between patients : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [M. Petrovčič], 2013. 53 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Petrovcic_Mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 76173313]
828. ČEH, Martin. Profesionalna identiteta zaposlenih na reševalni postaji: primerjava dveh organizacijskih enot : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [M. Čeh], 2013. 43 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Ceh_Martin.pdf. [COBISS.SI-ID 73784833]
829. SREDANOVIĆ, Alenka. Raziskava o vodenju pooperativne bolečine na primeru kirurškega oddelka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Sredanović], 2013. 47 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Sredanovic_Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 73785089]
830. MIHOLIČ, Uroš. Razlike v gibalni aktivnosti med študenti zdravstvenih, družboslovnih in naravoslovnih študijskih smeri = Physical activity differences in students enrolled in health sciences, social sciences and natural sciences programs : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "Zdravstvena nega". Jesenice: [U. Miholič], 2013. [45] f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Miholic_Uros.pdf. [COBISS.SI-ID 74914305]
nagrada: Nagrada Angele Boškin 2012/2013
831. ŠPAN, Edita. Strokovno izobraževanje medicinskih sester v Slovenski vojski : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = Professional education of nurses in Slovenian Armed Forces. Jesenice: [E. Špan], 2013. [39] f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Span_Edita.pdf. [COBISS.SI-ID 74778369]
832. MIHEVC, Jožica. Vloga medicinske sestre na področju kakovosti odvzema bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = Quality of biological samples for laboratory analyses - nurses' role. Jesenice: [J. Mihevc], 2013. [40] f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Mihevc_Jozica.pdf. [COBISS.SI-ID 74778113]
833. MAJDANČEVIĆ, Siniša. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju starizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = The nurse's role in ageism prevention. Jesenice: [S. Majdančević], 2013. 47 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Majdancevic_Sinisa.pdf. [COBISS.SI-ID 75403265]
834. LIKA, Alisa. Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega" = Health education of patients with hypertension at the primary level. Jesenice: [A. Lika], 2013. 59 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Lika_Alisa.pdf. [COBISS.SI-ID 74380801]
835. BIJELIĆ, Tatjana. Zdravstvena vzgoja v procesu obravnave pacienta z rakom = Health education in cancer patient treatment : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [T. Bijelić], 2013. 42 f., [6] f. pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Bijelic_Tatjana.pdf. [COBISS.SI-ID 75815937]
836. VUJANOVIČ, Valerija. Zdravstveno vzgojno delo v okulistični ambulanti na primeru zdravljenja sive mrene : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [V. Vujanović], 2013. 37 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Vujanovic_Valerija.pdf. [COBISS.SI-ID 73785345]
837. MLAKAR, Kaja. Družina kot subjekt v patronažni zdravstveni negi = Family as a subject in community nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [K. Mlakar], 2014. 44 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Mlakar_Kaja.pdf. [COBISS.SI-ID 79376641]
838. SITAR, Irena. Etika v praksi zdravstvene nege : pojavnost in značilnost etičnih dilem v psihiatrični zdravstveni negi = Ethics in nursing practice : incidence and nature of ethical dilemmas in psychiatric nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [I. Sitar], 2014. 51 f., [5] f. pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Sitar_Irena.pdf. [COBISS.SI-ID 79376385]
839. GROŠELJ, Alenka. Kakovost življenja pacienta po laparoskopski radikalni prostatektomiji = Patient's quality of life after laparoscopic radical prostatectomy : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Grošelj], 2014. 50 f., [6] f. pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Groselj_Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 77923841]
840. BERTONCELJ, Maruška. Ocena uporabnosti nadzornih kužnin na bakterijo MRSA ob odpustu pacienta = Effectiveness of active surveillance cultures in screening for MRSA upon patient discharge : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Bertoncelj], 2014. 56 f., [5] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2015/Bertoncelj_Maruska.pdf. [COBISS.SI-ID 1024109614]
841. GRILC, Mirjana. Pomen zdravil pri pojavnosti padcev - primer v Splošni bolnišnici Jesenice = Medication use and the incidence of falls - a case of Jesenice General Hospital : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Grilc], 2014. 47 f., [4] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2015/Grilc_Mirjana.pdf. [COBISS.SI-ID 1024109358]
842. LUKANČIČ, Renata. Posebni varovalni ukrepi v luči etike = Special precautionary measures and their ethical perspective : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [R. Lukančič], 2014. 51 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Lukancic_Renata.pdf. [COBISS.SI-ID 79376897]
843. DEMŠAR, Andreja. Povezave med izbranimi dejavniki in pojavnostjo bolečine v križu pri zdravstvenem osebju = Correlation between selected variables and the incidence of low back pain in health care staff : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Demšar], 2014. 56 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Demsar_Andreja.pdf. [COBISS.SI-ID 77920257]
844. AGBABA, Dane. Rezultati opazovalne študije higiene rok zdravstvenih delavcev v Splošni bolnišnici Jesenice = Hand hygiene of health care workers at the Jesenice General Hospital - observational study results : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Agbaba], 2014. 40 f., [1] f. pril, graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2015/Agbaba_Dane.pdf. [COBISS.SI-ID 1024109102]
845. BLAŽEVIĆ, Barbara. Skrb za telesno držo in hrbtenico pri srednješolsko izobraženem kadru v zdravstveni negi = Body posture and spinal health in assistant nurses : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Blažević], 2014. 55 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Blazevic_Barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 79757569]
846. DOBRAVEC ODAR, Lucija. Timsko delo kot dejavnik za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi v enotah intenzivne terapije = Team work as a stress reduction mechanism in intensive care unit nursing employees : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [L. Dobravec Odar], 2014. 49 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Dobravec_Odar_Lucija.pdf. [COBISS.SI-ID 78534913]
847. KMET, Blanka. Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic = Role and competencies of the patient's rights representative : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [B. Kmet], 2014. 50 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Kmet_Blanka.pdf. [COBISS.SI-ID 78534401]
848. STENOVEC, Mojca. Vloga medicinske sestre pri pojavnosti parastomalne kile = Incidence of parastomal hernia and the role of nurses : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Stenovec], 2014. 42 f., [8] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2015/Stenovec_Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 1024108846]
849. KOLAKOVIĆ, Azra. Vloga medicinske sestre pri prehrani kritično bolnih v enoti intenzivne terapije = The nurses' role in the nutrition of critically ill patients in intensive care units : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Kolaković], 2014. 36 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Kolakovic_Azra.pdf. [COBISS.SI-ID 77924097]
850. HAMZIĆ, Aida. Vloga zdravstvene nege pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka na dojki = The role of nursing in breast cancer prevention and early detection : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Hamzić], 2014. 53 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Hamzic_Aida.pdf. [COBISS.SI-ID 78534657]
851. MARKIČ, Eva. Znanja in stališča študentov zdravstvene nege do cepljenja proti humanem papiloma virusu = Knowledge of and attitudes towards human papilloma virus vaccination in nursing and health sciences students : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [E. Markič], 2014. 40 f., graf. prikazi, tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Markic_Eva.pdf. [COBISS.SI-ID 3164901]
852. ČEBULJ, Janina. Organizacijska kultura v zdravstveni negi = Organizational culture in nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Čebulj], 2015. 35 f., [5] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Cebulj_Janina.pdf. [COBISS.SI-ID 1024120110]
853. ZIDAR, Suzana. Načini reševanja konfliktov v timu zdravstvene nege = Conflict-solving strategies in nursing teams : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [S. Zidar], 2016. 52 f., [7] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2016/Zidar_Suzana.pdf. [COBISS.SI-ID 1024153134]
854. DENIĆ, Tarik. Pomen kliničnih poti pri obravnavi pacienta = Clinical pathways and their role in patient care : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. Denić], 2016. 39 f., [5] f. pril., graf. prikazi, tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2016/Denic_Tarik.pdf. [COBISS.SI-ID 1024187438]
855. DELIĆ, Merima. Zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi na delovnem mestu = Job satisfaction level of nursing professionals : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Delić], 2016. 36 f., [5] f. pril., tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2016/Delic_Merima.pdf. [COBISS.SI-ID 1024188206]

Mentor - drugo

856. MAČEK, Bernarda. Dejavniki, ki vplivajo na socialno integracijo starostnika v domačem okolju : raziskovalni projekt. Ljubljana: [B. Maček], 2010. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 65409537]
857. PIVAČ, Sanela. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost študentov pri študijskem procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice : raziskovalni projekt. Jesenice: [S. Pivač], 2010. 40 f. [COBISS.SI-ID 9010077]
858. ŽELEZNJAK, Vladka. Dostopni časi do pacientov z urgentnimi stanji v nujni medicinski pomoči Kočevje : raziskovalni projekt. Kočevje: [V. Železnjak], 2010. 29 f. [COBISS.SI-ID 65410305]
859. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana. Fantomski občutek/bolečina kot dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja pacientov po amputaciji spodnjega uda : raziskovalni projekt. Ljubljana: [R. Petkovšek-Gregorin], 2010. 29 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9001373]
860. MEDJEDOVIĆ, Sabina. Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki na Onkološkem inštitutu v kirurški enoti : raziskovalni projekt. Ljubljana: [S. Medjedovič], 2010. 34 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65409793]
861. BAHUN, Mateja. Medsebojna pomoč med pacienti s sladkorno boleznijo tip 2 v društvih diabetikov na Gorenjskem : raziskovalni projekt. Ljubljana: [M. Bahun], 2010. 30 f., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 65410561]
862. ANDERLE, Darja. Motivacijski dejavniki pri vključevanju v CINDI delavnice : raziskovalni projekt. Ljubljana: [D. Anderle], 2010. 35 f., [1] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65410049]
863. SMODIŠ, Marta. Odnos medicinske sestre do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika : raziskovalni projekt. Jesenice: [M. Smodiš], 2010. 34 f. [COBISS.SI-ID 9019293]
864. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Stališča medicinskih sester do zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt. Ljubljana: [S. Kalender Smajlović], 2010. 33 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9001885]
865. VRAŽIČ, Zvezdana. Vloga družinskih determinant na gibalne in prehranjevalne navade otrok in mladostnikov s preveliko telesno težo : raziskovalni projekt. Maribor: [Z. Vražič], 2010. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9010589]
866. NJENJIĆ, Gordana. Zdrava nosečnica - koncept kontinuirane skrbi kot izziv za slovenske babice : raziskovalni projekt. Ljubljana: [G. Njenjić], 2010. 34 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9009821]
867. TORKAR, Tanja. Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov : raziskovalni projekt. Ljubljana: [T. Torkar], 2010. 41 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9002141]
868. ŠKRBINA, Vanja. Življenjski slog medicinskih sester, ki opravljajo večizmensko in enoizmensko delo na Onkološkem inštitutu : raziskovalni projekt. Ljubljana: [V. Škrbina], 2010. 35 f., [13] f. pril. [COBISS.SI-ID 9010333]
869. MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna. Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala : raziskovalni projekt. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 35 str. [COBISS.SI-ID 67959809]
870. ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea. Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev in priložnosti za izboljšave : raziskovalni projekt. Kamnik; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 53 str. [COBISS.SI-ID 67784449]
871. STROJAN, Nataša. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi : raziskovalni projekt. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 30 str. [COBISS.SI-ID 67783937]
872. KURALT, Nataša. Pravice otrok v bolnišnici - osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro. Ljubljana; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 32 str. [COBISS.SI-ID 68081665]
873. AHAČIČ, Maruša. Stopnja znanja diplomiranih medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in mnenje pacientov o izvajanju zdravstvene vzgoje diplomiranih medicinskih sester na oddelku : raziskovalni projekt. Tržič; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 36 str. [COBISS.SI-ID 67784193]
874. BLAZINŠEK, Urška. Učinkovita komunikacija diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnim pacientom v psihiatričnih bolnišnicah : raziskovalni projekt. Ljubljana; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 31 str. [COBISS.SI-ID 68081921]
875. PIRNAT, Jožica. Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu : raziskovalni projekt. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 36 str. [COBISS.SI-ID 67958273]
876. PERUŠEK, Anica. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starejšimi ljudmi v patronažnem varstvu : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [A. Perušek], 2012. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70960897]
877. BOŽIĆ, Josip. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Ljubljana: [J. Božić], 2012. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70972161]
878. ZUPANC, Breda. Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in na kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega študijskega programa druge stopnje "Zdravstvena nega" : na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi. Jesenice: [B. Zupanc], 2012. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 73010689]
879. GORJUP POŽENEL, Darja. Ustrezna prehranjenost starostnikov v domski oskrbi kot izziv sodobni zdravstveni negi : raziskovalni projekt [študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi]. Jesenice: [D. Gorjup], 2012. 37 f., pril. [COBISS.SI-ID 71717377]
880. TRČEK, Marija. Izkušnje starostnikov s padci : študijski program druge stopnje "zdravstvena nega" : raziskovalni projekt. Jesenice: [M. Trček], 2013. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74390529]
881. GIANINI, Ana. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 : študijski program 2. stopnje "zdravstvena nega", naziv študijskega predmeta "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [A. Gianini], 2013. [31] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74801409]
882. ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti : študijski program 2. stopnje "zdravstvena nega", naziv študijskega predmeta "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Grosuplje: [M. Žitnik Šircelj], 2013. [30] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74801153]
883. POGAČNIK, Manca. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Pogačnik], 2014. 36 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024105774]
884. BAJDA, Nuša. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [N. Bajda], 2014. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 79805185]
885. FAJFAR, Jana. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Fajfar], 2014. 38 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124206]
886. VOVK, Andreja. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani : visokošolski strokovni študijski program druge stopnje Zdravstvena nega : naziv študijskega predmeta: Na dokazih podprta praksa zdravstvene nege : raziskovalni projekt. Ljubljana: [A. Vovk], 2014. 60 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024102702]
887. MIMIČ, Alenka. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik : raziskovalni projekt visokošolskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Mimić], 2014. 34 str., [5] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024105518]
888. BOLE, Urban. Dejavniki tveganja za padec pacientov na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patients in mental health : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [U. Bole], 2015. 19 f., [10] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024183854]
889. EMEĐI, Dragica. Kazalniki kakovosti pri ohranjanju integritete kože pacienta in razjeda zaradi pritiska - metasinteza pregleda : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Emeđi], 2015. 47 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024123438]
890. ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. B. Špendl, J. Rašić], 2015. 39 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024125230]
891. TRAKO, Kemila. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [K. Trako], 2015. 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124974]
892. MALI, Brigita, MOČNIK, Lara. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča = Nurse's view on medication errors in University Rehabilitation Institute - Soča : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Mali, L. Močnik], 2015. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124718]
893. SKUHALA, Robert. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [R. Skuhala], 2015. 36 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024125486]
894. CVETEŽAR, Irena Špela. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [I. Š. Cvetežar], 2015. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124462]
895. POGAČNIK, Nina, POGAČNIK, Matej. Razumevanje kategorizacije pacientov pri medicinskih sestrah : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Pogačnik, M. Pogačnik], 2015. 29 f., [8] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024131886]
896. DENŽIČ, Mateja, GRIL, Sabina. Stališča medicinskih sester o elektronskem dokumentiranju v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurses' opinion on the electronic documentation in General Hospital Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Denžič, S. Gril], 2015. 26 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024123694]
897. NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurse satisfaction with clinical mentoring in General Hospital Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Novak, A. Založnik], 2015. 28. f., [5] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024132142]
898. ŠTALC, Barbara. Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželke : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Štalc], 2015. 30 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024232238]
899. DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical tehnicians at University Childrens Hospital : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Demšar]: [D. Laljek], 2016. 30 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024183086]
900. LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Lavtižar]: [G. Sivec], 2016. 23 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024184110]
901. ČAUŠEVIĆ, Majda. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Čaušević], 2016. 44 f., [1] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024183598]
902. HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Hrovat]: [S. Tomaževič], 2016. 29 f., [7] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024182830]
903. ISTENIČ, Ana. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo : doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer : experience of women : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Istenič], 2016. 43 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024183342]
904. KRNEL, Tilen Tej. Izkušnje drugače spolno usmerjenih z zdravstvenim sistemom : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. T. Krnel], 2016. 46 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024223022]
905. TAVČAR, David, MUSIĆ, Denis. Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil = Interruptions and medical errors : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Tavčar, D. Mušič], 2017. 27 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024221742]
906. OBLAK, Tina. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni nego do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. Oblak], 2017. 51 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024221486]
907. ARNEŽ, Maruša, BADIĆ, Nina. Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije = Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [M. Arnež, N: Badić], 2017. 43 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024220974]
908. KOŠEC, Alma, CIMBOLA, Klaudija. Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [A. Košec, K. Cimbola], 2017. 35 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024223534]
909. ŠULER, Jerneja. Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih = Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [J. Šuler], 2017. 28 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024224814]
910. ZUPANC, Katja, ČESEN, Karmen. Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programa Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin = Attitudes and knowledge of the areas of work in the model pracitice [!] by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [K. Zupanc, K. Česen], 2017. 31 f., [5] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024224046]
911. KUČAN, Marko. Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Kučan], 2017. 40 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024221230]
912. MIKEZ, Nataša, LEVIČNIK, Nežka. Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Mikez, N. Levičnik], 2017. 32 f., [10] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024220718]
913. HEDŽIĆ, Lejla. Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana = Team approach and model division in Nursing Internistic Department of Oncology Institute Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [L. Hedžić], 2017. 27 f., [2] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024221998]
914. BLATNIK, Brigita, JERMAN GRAŠIČ, Nataša. Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti = The use of nutritional supplements during pregnancy : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [B. Blatnik, N. Jerman Grašič], 2017. 30 str., 3 str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024224302]
915. GODEC, Barbara. Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Godec], 2017. 38 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024222510]
916. FILIPIČ, Jerneja, DEŽMAN ZMERZLIKAR, Barbara. Uspešnost zdravstvenovzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [J. Filipič, B. D. Zmerzlikar], 2017. 43 f., [50] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024223790]
917. AMETI, Merima. Varnost zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi - vrste in oblike nasilnega vedenja do zaposlenih v zdravstveni negi : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Ameti], 2017. 46 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024223278]
918. ARNEJŠEK, Lev, KASUMOVIĆ, Benjamina. Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji = Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [L. Arnejšek, B. Kasumovič], 2017. 38 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024224558]
919. ILIEVSKI, Adrijana. Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Ilievski], 2016. 36 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024222766]
920. SKOK, Meta. Importance of information technology use on patient outcome in chronic condition management : scoping review = Pomen uporabe informacijskih tehnologij za rezultate obvladovanja kroničnih bolezni : pregled obsega in področja dosegljive literature : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Jesenice: [M. Berk Skok], 2018. 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024265262]
921. MIKULETIČ, Samanta. Informacijska varnostna kultura v zdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature = Information security culture in healthcare : a thematic synthesis of literature review : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Jesenice: [S. Mikuletič], 2018. 32 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024265774]
922. ROJKO, Franc. Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu s poudarkom na zobozdravstvu : tematska integrativna analiza pregleda literature = Interpocal cooperation in healthcare with an emphasis on dentistry : a thematic synthesis of literature review : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Ljubljana: [F. Rojko], 2018. 16 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024265518]
923. HOČEVAR POSAVEC, Bojana. Pomen med poklicnega sodelovanja za kakovost in varnost zdravstvene obravnave : pripovedna integrativna analiza literature = The importance of inter-professional collaboration for the quality and safety of healthcare : a narrative intergrative litertaure review : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede. Jesenice: [B. Hočevar Posavec], 2018. 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024269358]
924. SLAPŠAK, Alenka. Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Slapšak], 2018. 26 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024264238]
925. JAGODIC, Danielle. Dejavniki, ki so povezani z odločitvijo študentov fizioterapije za delo s starejšimi = Factors related to physical therapy students' intentions to work with older people : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [D. Jagodic], 2019. 69 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024301614]
926. PRISTOV, Zorica. Higiena rok zdravstvenih delavcev na primarni ravni zdravstvenega varstva : raziskovalni projekt študijskega programa tretje stopnje Doktorski študij zdravstvene vede. Ljubljana: [Z. Pristov], 2019. 18 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305198]
927. PEČELIN, Saša. Kakovost življenja pacientov zdravljenih s hemodializo v dializnem centru Bolnišnice Sežana = Quality of life hemodialysis patients in the dialysis center of Hospital Sežana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [S. Pečelin], 2019. 34 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305710]
928. PODERGAJS, Katja. Odnos staršev do uporabe digitalnih medijev v predšolskem obdobju otroka = The parents relationship of the use of digital media in the pre-school children : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [K. Podergajs], 2019. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024303918]
929. ŽARGI, Mojca. Odnos učencev 7. in 8. razreda osnovne šole do sladkih živil : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [M. Žargi], 2019. [30] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024316206]
930. HATZE, Rok. Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabe lestvice odkrite agresije in Brøset lestvice nasilnega vedenja v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [R. Hatze], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305454]
931. ĆORALIĆ, Sabina. Ozaveščenost staršev o primerni obutvi otrok : pilotna raziskava = Parental awareness of the suitable shoes for their kids : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [S. Ćoralić], 2019. 20 str., [2] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024304942]
932. TOMŠIČ, Mateja. Pogostost uporabe ultrazvoka pri pacientih z oteženim žilnim dostopom = Frequency of use of ultrasound in patients with difficult venous access : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Tomšič], 2019. 45 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024301870]
933. MIHEVC, Špela. Pomen uporabe metode montessori za zaposlene, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših = The importance of using the Montessori method for caregivers working with elderly people and people with dementia in the elderly home : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [Š. Mihevc], 2019. 35 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024292654]
934. NEMEČEK, Esmeralda. Pomen vitamina B12 za zdravje in posledice pomanjkanja med nosečnostjo = The importance of vitamin B12 for health and consequences of deficiency during pregnancy : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [E. Nemeček], 2019. 31 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303662]
935. GOSTIŠA MRAK, Vlasta. Povezanost med telesno dejavnostjo, izbiro maščob v prehrani in vrednostmi HDL holesterola v krvi pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Idrija = Correlation between physical activity, the selection of fat in nutrition and the values of HDL cholesterol in the blood of employees of the Health centre Idrija : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [V. Gostiša Mrak], 2019. 40 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024302894]
936. ŽAGAR, Kristina. Povezanost socialne opore in bolečinske samoučinkovitosti pri bolnikih z mišično skeletno bolečino : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [K. Žagar], 2019. 26 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024315950]
937. GIANINI, Ana. Povezava med uporabo hibridnega dovajanja inzulina in boljšo presnovno urejenostjo otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 = Connection between the use of hibrid insulin delivery and better metabolic control of children and adolescents with type 1 diabetes : raziskovalni projekt študijskega programa tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede. Ljubljana: [A. Gianini], 2019. 16 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024315438]
938. PIREC, Darja. Povezava med življenjskim slogom, načinom opravljanja poklica in bolečino v zgornjem ali spodnjem delu hrbta med zaposlenimi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske = The corelation between the style of living, the way we do our job and the upper and lower back pain of the employees of Osnovno zdravstvo Gorenjske : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [D. Pirec], 2019. 33 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024304174]
939. MATOH, Monika. Poznavanje dejavnikov tveganja za srčni infarkt med laično populacijo = Knowledge of the risk factors for myocardial infarction amongst lay population : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Matoh], 2019. 40 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024305966]
940. BUZADŽIĆ HEDL, Edina, PETAČ, Pia. Precepljenost medicinskih sester proti gripi v priložnostno izbranih delovnih okoljih : pilotna raziskava = Flu over-vaccination of nurses in casually collected work environments : pilot study : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [E. Buzadžić Hedl, P. Petač], 2019. 40 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303406]
941. BENEDIČIČ KATONA, Ditka. Prepoznavanje kritičnih točk pri izvedbi neinvazivne mehanske ventilacije : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Benedičič Katona], 2019. 19 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024354094]
942. PIKŠ, Stanka. Preprečevanje padcev pri pacientih, s pomočjo kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in ocene tveganja za padec v psihiatriji : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [S. Pikš], 2019. 23 f., [2] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024306222]
943. ROBIČ, Gregor. Prosocialno vedenje mladostnikov vključenih v različne mladinske organizacije v primerjavi z vrstniki = Prosocial behavior of adolescents included in different youth organizations, in comparison with peers : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Jesenice: [G. Robič], 2019. 23 f., [1] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024303150]
944. BLAŽEVIĆ, Barbara. Razširjenost in odnos do kajenja med medicinskimi sestrami : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Blažević], 2019. 28 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024304430]
945. POZVEK, Maja. Spoprijemanje zaposlenih z umiranjem in smrtjo stanovalcev v domu za starejše Viharnik - študija primera : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Pozvek], 2019. 23 f., [6] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024316462]
946. BUČAR, Medeja. Stališča zaposlenih v ambulantah družinske medicine do promocijskih aktivnosti v Zdravstveno vzgojnem centru Grosuplje = Viewpoints of primary health care proffesionals on health promotion programs in Health promotion centre Grosuplje : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [M. Bučar], 2019. 34 f., [8] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024302638]
947. ŽAKELJ, Nataša, KOROŠEC, Mirijam. Zadovoljstvo novo zaposlenih diplomiranih medicinskih sester pri delu na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Žakelj, M. Korošec], 2019. 61 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024302126]
948. TUTA, Luka. Znanje sodelujočih pri operativnem posegu o kirurškem umivanju in razkuževanju rok in primerjava z nacionalnimi protokoli : opisna študija primera organizacijske enote : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [L. Tuta], 2019. 34 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024304686]
949. AVDIĆ, Diana. Življenjski slog in stališča študentov zdravstvene nege do diplomiranih medicinskih sester kot predstavnic vzora za zdravje = Life style and relations of nursing students to nurses (BSc) like a role model of health : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [D. Avdić], 2019. Str. 53, tabele. [COBISS.SI-ID 1024302382]
950. SKUMAVEC, Urša, BOŠTJANČIČ, Tjaša. Življenjski slog medicinskih sester glede na stopnjo izobrazbe v Zdravstvenem domu Ljubljana = Lifestyle of nurses according to the level of education in Community health centre Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [U. Skumavec, T. Boštjančič], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024315694]
951. KORADE, Eva. Doživljanje stresa na delovnem mestu pri medicinskih sestrah = Experiencing stress at workplace in nursing staff : raziskovalni načrt. Ljubljana: [E. Korade], 2020. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35481603]
952. ŽVIKART, Alenka. Etična načela in stališča medicinskih sester pri odločanju o prekinitvah aktivnega zdravljenja pri brezupno bolnih v pediatričnih intenzivnih enotah : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana: [A. Žvikart], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024356910]
953. ROŽMAN, Mateja. Izkušnje in stališča medicinskih sester pri zdravstveni obravnavi brezdomcev = Experience and positions of nurses in health care of the homeless : raziskovalni načrt. Jesenice: [M. Rožman], 2020. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35473667]
954. VIDMAR, Aljaž. Izkušnje medicinske sestre pri izvajanju posebnega varovalnega ukrepa : fizično oviranje s pasovi. Ljubljana: [A. Vidmar], 2020. [21] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37380867]
955. MUTTER, Martina. Izpostavljenost predšolskih otrok digitalnim tehnologijam : visokošolski študijski program druge stopnje Promocija zdravja : raziskovalni načrt. Ljubljana: [M. Mutter], 2020. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39542787]
956. STRGAR RAVNIK, Mojca. Nurse shortage and how to retain them in Slovenian general hospitals = Pomanjkanje medicinskih sester in načini, kako jih zadržati v slovenskih splošnih bolnišnicah. Jesenice: [M. Strgar Ravnik], 2020. 18 str., tabele. [COBISS.SI-ID 15599107]
957. CERAR, Vanda. Ocena in prepoznava depresije v socialnovarstvenih zavodih. Ljubljana: [V. Cerar], 2020. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37392899]
958. BRUS, Karin. Ozaveščanje moških o možnostih razvoja depresije pri očetih po porodu partneric : visokošolski študijski program druge stopnje Promocija zdravja : raziskovalni načrt. Ljubljana: [K. Brus], 2020. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39553795]
959. ZIHERL, Gregor. Pomoč drugi žrtvi ob nastanku varnostnih odklonov na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik - eksplorativna raziskava = Support to a second victim of an adverse event on University clinic of respiratory and allergic diseases Golnik - exploratory research : visokošolski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega : raziskovalni načrt. Kranj: [G. Ziherl], 2020. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39567875]
960. BAHUN, Mateja. Predictors of missed nursing care in Slovenia hospitals = Napovedni dejavniki neizvedene zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah : Research plan : Scientific research work and methods: quantitative, qualitative and mix methods : Health Care Sciences Doctoral Study (PhD). Jesenice: [M. Bahun], 2020. 32 f., tabele. [COBISS.SI-ID 15596803]
961. SPROGAR, Živa. Promocija zdravja in spanje medicinskih sester v urgentni dejavnosti UKC Ljubljana : eksplorativna raziskava = Health promotion and sleep among nurses at the emergency department of UKC Ljubljana : exploratory research. Ljubljana: [Ž. Sprogar], 2020. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37388803]
962. UŠTAR, Maja. Učinek plesa na pojavnost in obvladovanje stranskih učinkov zdravljenja raka dojk : Kvazieksperimentalna raziskava : raziskovalni načrt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja = The effects of dance on the incidence and management of the side effects of breast cancer treatment : Quasiexperimental research. Ljubljana: [M. Uštar], 2020. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 84204291]
963. KOVAČ, Petra. Učinki sodelovanja pacientov pri pripravi zdravil na njihovo znanje o zdravilih in motiviranost za redno jemanje zdravil pri kroničnih duševnih obolenjih : Raziskovalni načrt : Visokošolski strokovni študijski program druge stopnje Promocija zdravja. Ljubljana: [P. Kovač], 2020. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74357251]
964. GAŠPERIN, Nina. Učinkovitost programov telesne dejavnosti za zdravljenje debelosti pri otrocih na primarni ravni zdravstvenega varstva = The effectiveness of physical activity programs for treating obesity in children at the primary health care : visokošolski študijski program druge stopnje Promocija zdravja : raziskovalni načrt. Ljubljana: [N. Gašperin], 2020. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38727939]
965. ŠENK, Patricia. Varnost pacienta in preprečevanje napak v zdravstveni negi = Patient safety and preventing errors in nursing : visokošolski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega : raziskovalni načrt. Ljubljana: [P.Šenk], 2020. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39486979]
966. AŽMAN, Monika. Zaznava in obravnava posledic trpinčenja na delovnem mestu v ambulantah družinske medicine na področju Osnovnega zdravstva Gorenjske : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega = Perception and management of the consequences of the workplace bullying in family medicine clinic in the field of primary healthcare in Gorenjska. Jesenice: [M. Ažman], 2021. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 84192515]
967. ČEH, Martin. Dejavniki zadržanja kadrov zdravstvene nege v poklicu - sistematični pregled literature = Factors of retaining nursing personnel in the profession - systematic literature review. Ljubljana: [M. Čeh], 2023. 22 str., tabele. [COBISS.SI-ID 153581571]
968. ČEH, Martin. Problem zadržanja kadrov zdravstvene nege v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana - raziskovalni načrt = The problem of retaining nursing personnel in the University medical center of Ljubljana - research plan : raziskovalno delo študijskega programa tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede. Ljubljana: [M. Čeh], 2023. 23 str., tabele. [COBISS.SI-ID 143365635]

Avtor dodatnega besedila

969. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent, avtor dodatnega besedila), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), 2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 63346689]
970. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, avtor dodatnega besedila), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), MEŽIK-VEBER, Marija (urednik), ROMIH, Karmen (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), ZURC, Joca (urednik), PREBIL, Andreja (urednik), BAHUN, Mateja (urednik). Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of nursing, 2010. 448 str., ilustr. ISBN 978-961-92722-1-3. [COBISS.SI-ID 63577857]
971. KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. 177 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6974-22-6. [COBISS.SI-ID 292502784]

Somentor pri doktorskih disertacijah

972. BREGAR, Branko. Model dejavnikov, ki pojasnjujejo odnos zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi do uporabe posebnih varovalnih ukrepov = A model of factors affecting the attitude of mental healthcare personnel towards the application of the preventive and security measures in patients treatments : [doktorska disertacija]. [Ljubljana: B. Bregar, 2019]. IX, 131 f., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=119527&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108559. [COBISS.SI-ID 300860928]
973. GIANINI, Ana. Učinki uporabe hibridne inzulinske črpalke na kakovost vodenja sladkorne bolezni tipa 1 pri otrocih in mladostnikih - mešani raziskovalni dizajn = Effects of hybrid insulin pump usage on the quality of type 1 diabetes management in children and adolescents - mixed methods research design : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Gianini], 2022. 111 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/doktorskadela/2022/Gianini_Ana.pdf. [COBISS.SI-ID 140053251]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

974. MEDJEDOVIĆ, Sabina. Dejavniki odločanja za privzem na dokazih podprte prakse vodenja pooperativne bolečine pri medicinskih sestrah = Factors influencing nurses for the adoption of evidence-based postoperative pain management practices : magistrsko delo. Jesenice: [S. Medjedović], 2014. 118 f., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2014/Medjedovic_Sabina.pdf. [COBISS.SI-ID 31447769]
975. ŽELEZNJAK, Vladka. Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči = Interprofessional education for emergency medical services workers : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [V. Železnjak], 2014. 123 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2014/Zeleznjak_Vladka.pdf. [COBISS.SI-ID 79376129]
976. ANDERLE, Darja. Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu = Workplace health promotion and physical activity levels among nurses in primary health care : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Anderle], 2015. 83 f., [12] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2015/Anderle_Darja.pdf. [COBISS.SI-ID 1024125742]
977. KOROŠEC, Mirijam. Javno mnenje o medicinskih sestrah - eksplorativna raziskava = Public opinion on nurses - exploratory research : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Korošec], 2023. 52 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2023/Korosec_Mirijam.pdf. [COBISS.SI-ID 157009923]

Somentor pri diplomskih delih

978. ČESEN, Valentina. Prehranjevanje bolnika po nasogastrični sondi pri raku v ustni votlini = Nutrition of patient with feeding tube during the oral cancer treatment. Ljubljana: [V. Česen], 2005. 61 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2244459]
979. DJURIČ, Marinka. Zdravstvena nega bolnice z rakom dojke ob zdravljenju s kemoterapijo = Nursing of brest cancer patient treated with chemotherapy. Ljubljana: [M. Djurič], 2005. 44 f. [COBISS.SI-ID 2172523]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

980. TERBOVC, Alenka. Modeli odločanja v dispečerski službi zdravstva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [A. Terbovec], 2011. 45 str., pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2011/Terbovc_Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 67041793]
981. JELOVČAN, Jolanda. Odnos študentov zdravstvene nege do zdravja in promocije zdravja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [V. Lušina], 2012. 53 str., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2012/Jelovcan_Jolanda.pdf. [COBISS.SI-ID 72581377]
982. ŠIVIC, Irena. Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju = The role of clinical mentors in working with nursing students in clinical settings : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [I. Šivic], 2013. 59 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Sivic_Irena.pdf. [COBISS.SI-ID 77168129]
983. SEKNE, Mateja. Vzpostavitev proste venske poti v predbolnišnični nujni medicinski pomoči - izkušnje zaposlenih = Peripheral venous access in prehospital emergency care - staff experience : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Jesenice: [M. Sekne], 2014. 50 f., [8] f. pril., graf. prikazi, tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2014/Sekne_Mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 79758081]

Intervjuvanec

984. BLEJC, Urša (oseba, ki intervjuva). Pogovor rešuje zadrege. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija, Novice Europa Donna. [Tiskana izd.]. dec. 2006, št. 24, str. 14-15. ISSN 0350-9737, ISSN 1580-5387. [COBISS.SI-ID 434555]

Oseba, ki intervjuva

985. HANCOCK, Christine (intervjuvanec). Predstavljamo vam predsednico Mednarodnega sveta medicinskih sester - ICN - Christine Hancock. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 10, št. 9, str. 13-14. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 16685785]
986. RASMUSSEN, Birgit H. (intervjuvanec). Prof. dr. Brigit H. Rasmussen. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 11, št. 1, str. 13-14. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 16681177]
987. KOS-GRABNAR, Erna (intervjuvanec). Predstavljamo vam Erno Kos Grabnar, glavno medicinsko sestro Kliničnega centra Ljubljana. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 13, št. 12, str. 15-16. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 298107]
988. URH, Irma (intervjuvanec). Predstavljamo vam dr. Irmo Urh. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 14, št. 3, str. 11-12, portret. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 20809689]
989. BRUČAN, Andrej (intervjuvanec). Minister za zdravje, gospod mag. Andrej Bručan, za Utrip. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 15, št. 5, str. 8-9. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 457339]

Recenzent

990. VELEPIČ, Marina (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), ČERVEK, Jožica (urednik, recenzent). Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji, 2000. 93 str., ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G3BB5XUQ, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10501. [COBISS.SI-ID 109487360]
991. VELEPIČ, Marija (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent). Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2000. 234 str., ilustr. ISBN 961-6071-29-7. https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Strokovna_knjiznica/publikacije_za_bolnike/Prirocnik_iz_onkoloske_zdravstvene_nege_in_onkologije_2000.pdf, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12358&lang=slv, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7RWTHDH4, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12358. [COBISS.SI-ID 109749504]
992. VEGELJ-PIRC, Marija (urednik). Hormonsko zdravljenje raka dojke : informativna knjižica za bolnice. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2001. 39 str., ilustr. Dobro je vedeti, kaj pomeni. ISBN 961-90822-3-0. [COBISS.SI-ID 112691200]
993. BOBNAR, Albina (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent). Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji, 2001. 88 str., ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CQTKUPCQ, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10500. [COBISS.SI-ID 114446080]
994. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent). Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege ; Kakovost v zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2002. 96 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-F5HTYPCX, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10499. [COBISS.SI-ID 120113664]
995. LOGONDER, Mira (urednik), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), LOKAR, Katarina (urednik, recenzent). Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005. 160 str., ilustr. ISBN 961-6424-27-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6V7G5Z2U, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10488. [COBISS.SI-ID 222273792]
996. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), RAMŠAK-PAJK, Jožica (urednik, recenzent), 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 61351681]
997. MAJCEN DVORŠAK, Suzana (urednik, recenzent), KVAS, Andreja (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KLEMENC, Darinka (urednik, recenzent). Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6424-88-2. [COBISS.SI-ID 245392384]
998. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent, avtor dodatnega besedila), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), 2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 63346689]
999. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik, recenzent). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-7-2. [COBISS.SI-ID 63018497]
1000. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami : zbornik prispevkov z recenzijo, Jesenice, 9. do 10. september 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 1 CD-ROM, obrazci. ISBN 978-961-92722-8-2. [COBISS.SI-ID 72340737]
1001. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami, Jesenice, 9. in 10. september, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 62, [41] str., obrazci. ISBN 978-961-92722-8-2. [COBISS.SI-ID 65227777]
1002. ZUPAN, Neja, HOČEVAR, Nina. Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-0-1. [COBISS.SI-ID 65438977]
1003. BOBNAR, Albina (urednik), VETTORAZZI, Renata (urednik). Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2010. 378 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6808-15-6. [COBISS.SI-ID 251182592]
1004. HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), KOCIJANČIČ, Marjetka (urednik). Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : strokovni posvet z učnimi delavnicami z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 21. in 22. junij, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 120 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-92722-6-8. [COBISS.SI-ID 64997889]
1005. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), Zbornik prispevkov z recenzijo, Bled, 13. oktober 2010. Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki : zbornik prispevkov z recenzijo, Bled, 13. oktober 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2010. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-92722-9-9. [COBISS.SI-ID 65232897]
1006. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ZURC, Joca (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 510 str., ilustr. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65223937]
1007. AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (urednik, recenzent), SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-8-7. [COBISS.SI-ID 67661313]
1008. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), ZURC, Joca (urednik, recenzent), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review = Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. 662 str., ilustr. ISBN 978-961-92918-5-6. [COBISS.SI-ID 66971393]
1009. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (urednik, recenzent), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (urednik), KLEMENC, Darinka (urednik, recenzent). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011. 398 str., ilustr. ISBN 978-961-273-028-4. [COBISS.SI-ID 255821568]
1010. LAHE, Milica (urednik), LOVRENČIČ, Aleksandra (urednik). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. 385 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67537153]
1011. KLANČNIK-GRUDEN, Maja, BREGAR, Branko, PETERNELJ, Andreja, MARINŠEK, Nevenka. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) : priročnik. (Verzija 4). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. 35 str., [15] str. pril. ISBN 978-961-273-023-9. [COBISS.SI-ID 255286784]
1012. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (urednik, recenzent). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-03-5. [COBISS.SI-ID 71418113]
1013. BABNIK, Katarina (urednik), KOCBEK, Martina (urednik). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. 369 str., ilustr. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. http://www.hippocampus.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9HOYROQ7, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=30919, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=17286. [COBISS.SI-ID 261598208]
1014. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), ZURC, Joca (urednik, recenzent), 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012. 476 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-01-1. [COBISS.SI-ID 69769473]
1015. FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. 418 str., ilustr. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 273962240]
1016. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78433025]
1017. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, tehnični urednik, recenzent). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 82650625]
1018. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 87274241]
1019. KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. 177 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6974-22-6. [COBISS.SI-ID 292502784]
1020. JERIČEK KLANŠČEK, Helena, FURMAN, Lucija, ROŠKAR, Saška, BAJT, Maja. Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 71 str. ISBN 978-961-7002-38-6. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/evalvacija_programa_ko_ucenca_strese_stres_2017_zadnja.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RJ00ICPZ. [COBISS.SI-ID 291239168]
1021. BERNIK, Mojca (urednik). Kadrovski management v sodobni organizaciji. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-286-102-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GY3YNDID, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68990, DOI: 10.18690/978-961-286-102-5. [COBISS.SI-ID 93296129]
1022. 1st International Conference of the German Society Science, May 4th-5th, 2018 in Berlin. Programme and abstract book. Duisburg: Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V., 2018. 73 str. http://www.egms.de/static/resources/meetings/dgp2018/Abstractband.pdf. [COBISS.SI-ID 94658049]
1023. GABROVEC, Branko (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Zbornik povzetkov in recenziranih znanstvenih prispevkov = Abstracts and proceedings. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 124 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7002-67-6. [COBISS.SI-ID 297078528]
1024. PESJAK, Katja (glavni urednik, recenzent), PIVAČ, Sanela (glavni urednik), Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva, 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-6888-35-6. [COBISS.SI-ID 94560513]
1025. PESJAK, Katja (urednik, recenzent), PIVAČ, Sanela (urednik). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. 1 USB ključ, ilustr. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 96721153]
1026. EBERT MOLTARA, Maja (avtor, urednik), BERNOT, Marjana, BENEDIK, Jernej, ŽIST, Andrej, GOLOB, Nena, MALAČIČ, Stanislav, KOLŠEK-ŠUŠTERŠIČ, Maja, IVANETIČ PANTAR, Maja, KORITNIK, Blaž, MEGLIČ, Anamarija, KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka. Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi = Basic concepts and recommended terminology in palliative care. Ljubljana: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, 2020. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-94301-3-2. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HZB6ALL6, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13640. [COBISS.SI-ID 41302787]
1027. FERJAN, Marko, PODBREGAR, Iztok, NOVAK, Antonia, ŠPRAJC, Polona, JEREB, Eva, NOVAK, Vesna, URH, Marko, FERJAN, Marko (urednik). Izzivi kadrovskega managementa v XXI. stoletju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (158 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-423-1. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/535, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78821, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7N61NU47, DOI: 10.18690/978-961-286-423-1. [COBISS.SI-ID 52068099]
1028. FERJAN, Marko, PODBREGAR, Iztok, NOVAK, Antonia, ŠPRAJC, Polona, JEREB, Eva, NOVAK, Vesna, URH, Marko, FERJAN, Marko (urednik). Izzivi kadrovskega managementa v XXI. stoletju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 158 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-424-8. DOI: 10.18690/978-961-286-423-1. [COBISS.SI-ID 52057091]
1029. KRAMAR, Zdenka (urednik), BREGAR, Branko (urednik). Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021. [2], IV, 38 str., tabele. ISBN 978-961-273-231-8. https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2021/07/Z_Z_Kadrovski-standardi_2021_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 65033219]
1030. PRESTOR, Jože (avtor, urednik), AŽMAN, Monika (avtor, urednik), PRELEC, Anita, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, BABIČ, Darinka, BENKOVIČ, Robertina, BREGAR, Branko, KADIVEC, Saša, KARADŽIĆ, Dragica, KOBAL STRAUS, Klavdija, KRAMAR, Zdenka, LANGERHOLC, Branka, MOŽGAN, Barbara, PIRŠ, Ksenija, STJEPANOVIĆ VRAČAR, Aleksandra, ŠUMAK, Irena, VALENČIČ, Gabrijela, VRANKAR, Katja. Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege z razlago. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021. 111 str., tabele. ISBN 978-961-273-233-2. https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2021/07/Z-Z_PoklicneKompetence_2021_splet_.pdf. [COBISS.SI-ID 71620099]
1031. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. SKELA-SAVIČ, Brigita (recenzent 2013-2022). Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege, 1994-. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/archiveOverview, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-H53UG7JV, http://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg. [COBISS.SI-ID 39433728]
1032. PIVAČ, Sanela (urednik), PESJAK, Katja (urednik, recenzent). Nova doba v zdravstvu in digitalno povezovanje : 16. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 8. junij 2023, Bled = A new healthcare era and digital journey : 16th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 8th, 2023, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (277 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6888-62-2. https://www.fzab.si/uploads/pdfs/555_MZK_koncni_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 154001411]
1033. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. SKELA-SAVIČ, Brigita (recenzent 2012-, 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-Ljubljana: Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-1985Ljubljana: Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1985-1992Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1992-2013Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014-. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dZdravstveno+varstvo%27&pageSize=25, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr. [COBISS.SI-ID 3287810]

Član komisije

1034. KOŠIR, Brigita. Celostna zdravstvena obravnava motenj uriniranja v času rehabilitacije pacienta po možganski kapi = Management of urination disordes in the rehabilitation of patients after stroke : magistrsko delo. Jesenice: [B. Košir], 2022. 72 str., pril. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2022/Kosir_Brigita.pdf. [COBISS.SI-ID 121350147]

Drugo

1035. MUSTAR, Marko, ZUPANC, Tilen, TAVČAR, Mateja, POŽEK, Miha, BLAŽEVIĆ, Barbara, ĆURGUZ, Maja, KNAVS, Andreja, ŠPENGER, Viktorija, ŠKUDNIK, Živa, DEMŠAR, Andreja, STARE, Urška, JELENC, Katja, POGAČNIK, Špela, ROZMAN, Tjaša, PIVAČ, Sanela (vodja projekta), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ROMIH, Karmen. Dogodek na gozdni jasi : mednarodni dan boja proti kajenju. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 1 DVD. [COBISS.SI-ID 70480897]
1036. PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PETERNEL, Kim, MARN, Zala. Tutorstvo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstvene vede, [2013]. 1 zloženka (5 str.). [COBISS.SI-ID 75812097]


NERAZPOREJENO

1037. SKELA-SAVIČ, Brigita (intervjuvanec). "Število zdravnikov lahko podvojimo, pa izzivov, ki jih pred nas postavlja demografija, ne bomo rešili" : Brigita Skela Savič, profesorica zdravstvenega menedžmenta. Mladina. [Tiskana izd.]. 14. feb. 2020, [št.] 5, str. [32]-37, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 70806019]
1038. SKELA-SAVIČ, Brigita. Sprenevedanja o javnem zdravstvu. Mladina. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2020, [št.] 40, str. 34-37, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 91358467]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 7. 2023