COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBarbara SfiligojOsebna bibliografija za obdobje 2015-2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ZUPAN, Katja, SFILIGOJ, Barbara, TRIFONI, Nina, MACUN, Eva. Načrt neprekinjene skrbi za ženske, nosečnice, porodnice, otročnice in njihove družine s strani babice v Splošni bolnišnici Jesenice. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege : zbornik predavanj z recenzijo ; recenzenti prispevkov Brane Bregar ... et al.]. 10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 11. in 12. maj 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2015. Str. 470-475. ISBN 978-961-273-111-3. [COBISS.SI-ID 32162009]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. SFILIGOJ, Barbara, ZUPAN, Katja, TRIFONI, Nina. Avtonomnost dela in kompetence babic v Splošni bolnišnici Jesenice. V: BAHUN, Mateja (ur.), PAVLENČ, Breda (ur.). 10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu : izkušnje, dobre prakse, ovire : zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2016. Str. 61-67. ISBN 978-961-93891-3-3. [COBISS.SI-ID 33213401]
3. MACUN, Eva, SFILIGOJ, Barbara. Spodbujanje dojenja med nosečnostjo in vloga tima v ginekološkem dispanzerju. V: BRATANIČ, Borut (ur.). Spodbujanje in podpora dojenju : modularni tečaj za osebje zdravstvenih ustanov. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2017. Str. 43-46. ISBN 978-961-6626-32-3. [COBISS.SI-ID 33587929]
4. SFILIGOJ, Barbara, TRIFONI, Nina. Babice v Splošni bolnišnici Jesenice, kot avtonomne sodelavke pri obravnavi nosečnic, porodnic in otročnic. V: PUTAR, Brigita (ur.). Preteklost - sedanjost - prihodnost v zdravstvu : [zbornik predavanj z recenzijo : 100 let Bolnišnice Topolšica]. Topolšica: Bolnišnica, 2019. Str. 57-63, ilustr. ISBN 978-961-91504-2-9. http://www.boltop.si/Doc/SporJav/Zbornik_1%20dan%20kakovosti%20BT%20ORIGINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 26185987]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 7. 2023