COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPetra Došenović BončaOsebna bibliografija za obdobje 2001-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Reform and transitional adjustment of the health care system in Slovenia. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu. 2005, god. 23, sv. 1, str. 151-165. ISSN 1331-8004. [COBISS.SI-ID 15762150]
2. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Differences between health care systems and the single European health care market. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu. 2007, vol. 25, sv. 2, str. 309-324. ISSN 1331-8004. [COBISS.SI-ID 17568486]
3. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Value added of health economics for health personnel. Medicinski glasnik. Feb. 2008, vol. 5, no. 1, str. 65-72. ISSN 1840-0132. [COBISS.SI-ID 17628902]
4. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MILENKOVIĆ KRAMER, Anja, TAJNIKAR, Maks, PONIKVAR, Nina. Horizontal mobility of household electricity consumers and their willingness to pay for additional services : a platform for new marketing strategies of electricity distribution companies in Slovenia. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. 2011, letn. 11, [št.] 18, str. 42-53, tabele. ISSN 1408-1652. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DXOED7IP. [COBISS.SI-ID 20578022]
5. PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. A small EU country attempting to exit the economic crisis : rediscovering the post Keynesian perspective on incomes and prices policy. Journal of post Keynesian economics. Fall 2013, vol. 36, no. 1, str. 153-173, ilustr. ISSN 0160-3477. DOI: 10.2753/PKE0160-3477360108. [COBISS.SI-ID 21711590]
6. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja, TAJNIKAR, Maks. The role of management decisions in explaining firm market exit. E+M : ekonomie a management. 2015, vol. 18, iss. 2, str. 103-115, tabele. ISSN 1212-3609. [COBISS.SI-ID 22645734]
7. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings. South East European journal of economics and business. 2015, vol. 10, no. 2, str. 45-54. ISSN 2233-1999. DOI: 10.1515/jeb-2015-0011. [COBISS.SI-ID 22922726]
8. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Razumevanje javnega sektorja in slovenska gospodarska politika po letu 2008. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul./avg. 2015, letn. 52, št. 4, str. 743-758, 815. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_4_TajnikarDosenovic-Bonca.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-739L6U2X. [COBISS.SI-ID 22740198]
9. TAJNIKAR, Maks, PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Characteristics of firms with different types of growth : the case of Slovenia. Ekonomski anali : naučno-stručni časopis Ekonomskog fakulteta u Beogradu. January - March 2016, vol. 61, n. 208, str. 27-47, tabele. ISSN 0013-3264. [COBISS.SI-ID 23069414]
10. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MARINŠEK, Denis. New insights into the price dynamics of prescription pharmaceuticals in Slovenia over the period 2001-2014. Economic and business review. 2017, vol. 19, no. 2, str. 247-263, 271, ilustr. ISSN 1580-0466. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VNE6IVQL, DOI: 10.15458/85451.34. [COBISS.SI-ID 23667174]
11. LOTRIČ DOLINAR, Aleša, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, SAMBT, Jože. Longevity in Slovenia : past and potential gains in life expectancy by age and causes of death = Dolgoživost v Sloveniji : preteklo in prihodnje podaljševanje življenjskega pričakovanja po starosti in vzrokih smrti. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 56, št. 2, str. 124-130. ISSN 0351-0026. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WPU52LLP, DOI: 10.1515/sjph-2017-0016. [COBISS.SI-ID 23625702]
12. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks, PONIKVAR, Nina, MÖREC, Barbara. Firm growth types and key macroeconomic aggregates through the economic cycle. Journal of business economics and management : transition processes in Central and Eastern Europe. 2018, vol. 19, iss. 1, str. 138-153. ISSN 1611-1699. DOI: 10.3846/16111699.2017.1422798. [COBISS.SI-ID 24479718]
13. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Austerity policies, economic growth and fiscal balance : lessons from Slovenia. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu. 2018, vol. 36, no. 1, str. 287-308. ISSN 1331-8004. DOI: 10.18045/zbefri.2018.1.287. [COBISS.SI-ID 24618214]
14. GRELEWSKA, Justyna, JAKUBCZYK, Michał, NIEWADA, Maciej, LIPKA, Izabela, PETROVA, Guenka, TCHARAKTCHIEV, Dimitar, MITKOVA, Zornitza, TSONEV, Svetlin, VERKAUSKIENE, Rasa, POPOVIĆ-PEJIČIĆ, Snježana, VULIĆ, Duško, SERANIĆ, Alen, PANA, Adrian, VASILE ILEANU, Bogdan, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, JANŠA, Karmen, VALOV, Vasil, JOKUBAUSKIENE, Giedre, HAŁDAŚ, Mateusz, JUSUFOVIĆ, Rasim, CIOCIRLAN, Razvan, STARIHA, Jurij, RUSSEL-SZYMCZYK, Monika. The cost of macro- and microvascular diseases in patients with diabetes mellitus in selected Central and Eastern European countries. Journal of Health Policy & Outcomes Research. 2019, iss. 1, str. 1-18. ISSN 2543-604X. DOI: 10.7365/JHPOR.2019.1.5. [COBISS.SI-ID 25253862]
15. LOTRIČ DOLINAR, Aleša, ŽVAN, Bojana, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Productivity losses due to migraine in Slovenia : an analysis of absenteeism and presenteeism costs based on administrative and self-reported data = Stroški izgub produktivnosti zaradi migrene v Sloveniji : analiza stroškov absentizma in prezentizma na podlagi podatkov iz administrativnega vira in ankete. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 59, št. 2, str. 75-82. ISSN 0351-0026. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116155, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TTJ6Q8WX, DOI: 10.2478/sjph-2020-0010. [COBISS.SI-ID 25650406]
16. PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Triggers of different types of firm growth. Economic and business review. Sep. 2022, vol. 24, iss. 3, article no. 6, str. 187-195. ISSN 2335-4216. https://www.ebrjournal.net/home/vol24/iss3/6/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143649, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GITYYX22, DOI: 10.15458/2335-4216.1304. [COBISS.SI-ID 121658371]
financer: Supported by the Slovenian Research Agency [grant number P5-0117].
17. ŠARC, Irena, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, MORGAN, Tina, SAMBT, Jože, ZIHERL, Kristina, GAVRIĆ, Dalibor, ŠELB, Julij, ROZMAN, Aleš, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Mortality, seasonal variation, and susceptibility to acute exacerbation of COPD in the pandemic year : a nationwide population study. Therapeutic advances in respiratory disease. Jan./Dec. 2022, vol. 16, str. 1-15, ilustr. ISSN 1753-4658. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135702, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14822, DOI: 10.1177/17534666221081047. [COBISS.SI-ID 100243459]
18. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, RUBINIĆ, Ivan. The Eurozone’s influence on the cyclical macroeconomic performance : comparative analysis of Slovenia and Croatia. Ekonomska istraživanja. 2023, vol. 36, iss. 2, article no. 2179502, 16 str. ISSN 1331-677X. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146438, DOI: 10.1080/1331677X.2023.2179502. [COBISS.SI-ID 152032515]
financer: Supported by Slovenian Research Agency (No.:P5-0117).
19. PREVOLNIK RUPEL, Valentina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Is value-based health care just the latest fad or can it transform the Slovenian health care system? = Je na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava modna muha ali lahko omogoči transformacijo slovenskega zdravstvenega sistema?. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 62, št. 2, str. 55-58. ISSN 0351-0026. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MDR0XIS8, DOI: 10.2478/sjph-2023-0008. [COBISS.SI-ID 145730051]

1.03 Drugi znanstveni članki

20. OGRAJENŠEK, Irena, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. O celovitih merilih za ugotavljanje kakovosti visokošolskega izobraževanja. Bilten Statističnega društva Slovenije. [Tiskana izd.]. mar. 2007, št. 51, letn. 29, str. 7-10. ISSN 1408-3272. [COBISS.SI-ID 17001190]
21. TAJNIKAR, Maks, ALEKSIĆ, Darija, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Kdo je kdo v slovenskih zdravstvenih javnih zavodih : analiza principalov in agentov. Economic and business review. 2019, letn. 21, pos. št., str. 165-172. ISSN 1580-0466. http://ojs.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/756/pdf_138, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CAA05GDE. [COBISS.SI-ID 25204198]

1.04 Strokovni članek

22. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. (Ne)modre rešitve bele knjige. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 22. nov. 2003, leto 53, št. 316, str. 26-28. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 14072038]
23. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Pet strategij podjetniške žetve : odločitev podjetja, kakšno žetev bo izbralo, je odvisna od investitorja ter notranjih in zunanjih omejitev podjetja, ki določajo možnost rasti. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik. [Tiskana izd.]. 6. okt. - 12. okt. 2003, leto 52, št. 39/40, str. 100-101, ilustr. ISSN 0432-1146. [COBISS.SI-ID 13947366]
24. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ali je zdravstvena reforma propadla?. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 15. jun. 2004, leto 54, št. 162, str. vii. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 14603238]
25. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Skrivnost slovenskih bolnišnic. Finance. [Tiskana izd.]. 10. avg. 2004, št. 154, str. 8-9, fotografiji avtorjev. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 14729446]
26. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Kaj polaga na srce zasebnik javnemu zdravniku : McZdravstvo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2005, leto 47, št. 82. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 15376870]
27. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Nastopajoči so že tu - odra pa še nismo postavili. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 30. jun. 2005, leto 55, št. 175, str. 27, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 15568614]
28. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Po Kebru Bručan --- ali še vedno Keber?. Finance. [Tiskana izd.]. 26. maj 2005, št. 100, str. 8, fotografiji avtorjev. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 15494374]
29. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, OGRAJENŠEK, Irena. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani na poti k celovitemu obvladovanju kakovosti. Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju. feb. 2007, letn. 4, št. 2/3, str. 39-45. ISSN 1408-3884. [COBISS.SI-ID 16963558]
30. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Simbol napredka ali medgeneracijskega konflikta? : Vzajemna. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 30. okt. 2009, leto 51, št. 252, str. 10-11. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 18808294]
31. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Model presoje poslovne uspešnosti in izkoriščenosti zmogljivosti v bolnišnicah. Uprava. [Tiskana izd.]. nov. 2009, letn. 7, št. 3, str. 103-129. ISSN 1581-7555. http://uprava.fu.uni-lj.si/index.php/IPAR/article/view/135, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GJR1WCWL. [COBISS.SI-ID 19035110]
32. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Slovensko zdravstvenio zavarovanje: tretjič! : bomo zmogli narediti tudi skok ali bo tokrat ostalo le pri zaletu?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 4. junij 2011, leto 52, št. 128, str. 10-11, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 20269030]
33. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Za bolnika ne bo drago zdravje, pač pa bo draga država. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 30. jul. 2011, leto 61, št. 175, str. 12-13. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 20213478]
34. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Public sector austerity : path to crisis or path to recovery?. CESifo forum. 2012, vol. 13, no. 4, str. 64-69. ISSN 1615-245X. [COBISS.SI-ID 21709030]
35. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Propad imperija. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 27. jul. 2013, leto 55, št. 172. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 21635046]
36. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Neopravljene naloge ministrov za zdravje : če bo tudi ZZZS v resnici dosledno uporabljal plačila za stimuliranje dobrega gospodarjenja, bi sistem deloval sam od sebe. Delo.si. [Spletna izd.]. 26. 11. 2013, 1 str. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/neopravljene-naloge-ministrov-za-zdravje.html. [COBISS.SI-ID 22132198]
37. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Priložnost za nove gatese in zuckerberge : personalizirana medicina in kapitalizem. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2018, št. 4, str. 12-13. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 24295142]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

38. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Challenges to the sustainable performance of healthcare systems. V: FOŠNARIČ, Miha (ur.). Book of abstracts for the 10th anniversary international symposium : health for all - challenges in ageing societies. Ljubljana: Univestity of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, 2023. Str. 5. https://www.zf.uni-lj.si/images/Book_of_abstracts_24.pdf. [COBISS.SI-ID 153532419]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

39. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. "Bela knjiga" zdravstvene reforme v Sloveniji v letu 2003 - komentar. V: Bela knjiga : reforma slovenskega zdravstva, Portorož, 29. in 30. september 2003. Ljubljana: Društvo ekonomistov, 2003. Str. 23-33. [COBISS.SI-ID 13929702]
40. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, ŽVAN, Bojana. Stroški izgub produktivnosti zaradi migrene v Sloveniji: analiza stroškov absentizma in prezentizma na podlagi podatkov iz administrativnega vira in ankete = Productivity losses due to migraine in Slovenia: an analysis of absenteeism and presenteeism costs based on administrative and self-reported data. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.), ZUPAN, Matija (ur.). Migrena 2020 : zbornik poglavij strokovnega srečanja in učbenik za zdravnike, zdravstvene delavce in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2020. Str. 59-66. ISBN 978-961-93772-8-4. [COBISS.SI-ID 39967235]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

41. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Harvesting in Slovene fast-growing companies. V: 2003 [twothousandthree] International entrepreneurship & new venture creation conference : theory, process & practice. Durham: Durham Business School, 2003. [COBISS.SI-ID 2215122]
42. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Harvesting strategies and their factors in Slovene fast-growing companies in the second half of the nineties. V: Enterprise in transition : full texts of papers : [CD-ROM edition]. Split; Tučepi, [2003]. ISBN 953-6024-49-7. [COBISS.SI-ID 1992146]
43. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Obrt, njena opredelitev ter organiziranost v Sloveniji in EU. V: Slovenska obrt in gospodarska politika Republike Slovenije. Ljubljana: Društvo ekonomistov, 2003. Str. 5-16. [COBISS.SI-ID 13538278]
44. TAJNIKAR, Maks, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZAJEC, Lidija. Growth strategies of Slovene fast-growing firms in the second half of the 90s. V: An enterprise odyssey: building competitive adventage [!]. [Compact disc ed.]. Zagreb: Graduate School of Economics and Business, 2004. Str. 1474-1486. ISBN 953-6025-09-4, ISBN 953-6025-10-8. [COBISS.SI-ID 14614502]
45. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Transitional adjustment of the public sector : the case of the health care system in Slovenia : institutional and human issues. V: STOJANOV, Dragoljub (ur.), ĆULAHOVIĆ, Besim (ur.). From transition to development : globalisation and political economy of development in transition economies : conference proceedings. Part 1-2. Sarajevo: Faculty of Economics, 2004. Str. 723-744. ISBN 9958-605-58-9. [COBISS.SI-ID 15216870]
46. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Iztočnice za povečevanje stroškovne učinkovitosti izvajalcev osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. V: Odličnost vodenja in upravljanja : strokovno gradivo. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2004. Str. 41-48. ISBN 961-90973-9-4. [COBISS.SI-ID 2206418]
47. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. The development of voluntary health insurance in Slovenia and its role in funding health care. V: 2ème Colloque International Financement de la sante dans les pays en developpement, [Clermont-Ferrand], 1er-2 Décembre 2005 = 2nd International Conference Health Financing in Developing Countries, [Clermont-Ferrand], 1st-2nd December 2005. Clermont-Ferrand: Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI), 2005. 18 str. [COBISS.SI-ID 16013798]
48. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Main determinants of costs and the feasibility of enhancing the performance of hospital care providers : the case of Slovenia. V: 6th International Conference Enterprise in transition, Split-Bol, 26th-28th May 2005. [Compact disc ed.]. Split: Faculty of Economics, 2005. 14 str. [COBISS.SI-ID 15521510]
49. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Recent developments in the voluntary health insurance market in Slovenija. V: HROVATIN, Nevenka (ur.), TAJNIKAR, Maks (ur.). Conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Economics, 2005. Str. 119-128. ISBN 961-240-050-4. [COBISS.SI-ID 15604198]
50. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. What differences between health care systems mean for the single European health care market. V: Economic integrations, competition and cooperation. Rijeka [etc.]: Faculty of Economics [etc.], 2005. 15 str. ISBN 953-6148-46-3. [COBISS.SI-ID 15955686]
51. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Organisation and management of public and private basic health care providers in Slovenia in light of diferences in their cost efficiency. V: Management development for modernising public services. 2005 EFMD Conference on Public sector Management Development, Nottingham, 3rd and 4th March 2005. Nottingham: Business School, 2005. 13 str. [COBISS.SI-ID 15327718]
52. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Poslovna uspešnost bolnišnic z vidika managementa njihovih temeljnih poslovnihprocesov. V: VINTAR, Mirko (ur.). Kriza kot izziv in priložnost za reforme javne uprave : referati. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2009. 22 str. ISBN 978-961-262-026-4. [COBISS.SI-ID 18725094]
53. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Transformation of Slovenia's electricity distribution system toward market competition. V: An enterprise odyssey : from crisis to prosperity - challenges for government and business : [proceedings]. Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, 2010. Str. 307-328. ISBN 978-953-6025-34-3, ISBN 953-6025-34-5. [COBISS.SI-ID 19338726]
54. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Using the business process model of hospital to implement organisational and management changes to increase its business performance and efficiency. V: Economic Development perspectives of SEE region in the global recession context : [USB with full papers]. 5th International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, October 14-15, 2010. Sarajevo: School of Economics and Business, 2010. 11 str. ISBN 978-9958-25-046-0. [COBISS.SI-ID 19582694]
55. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja, TAJNIKAR, Maks. Transformation of Slovenia's electricity distribution system toward market competition. V: LOVRINOVIĆ, Ivan (ur.). International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Opatija, Croatia, May 26-29, 2010. Zagreb: Faculty of Economics and Business, 2010. Str. 1-27, tabele. Zagreb international review of economics & business, Special conference iss., Dec. 2010. ISSN 1331-5609. [COBISS.SI-ID 20074726]
56. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Economic crisis exit by a small EU country : rediscovering the post-Keynesian perspective on incomes and price policy. V: Challenges of Europe : growth and competitiveness - reversing the trends. Split: University of Split, Faculty of Economics, 2011. 11 str. Challenges in Europe. ISSN 1847-4497. [COBISS.SI-ID 20136166]
57. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Linking the business process model of a hospital and DEA to measure the impact of innovations on hospital efficiency : the case of transcanalicular diode laser-assisted dacryocystorhinostomy. V: PETROVIC, Dobrila (ur.), SYNTETOS, Aris (ur.). Keynotes and short papers. 53 Annual Conference on Operational Research, Nottingham, 6-8 September 2011. Birmingham: Operational Research Society, 2011. [COBISS.SI-ID 20270566]
58. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PUŠNIK, Ksenja, TAJNIKAR, Maks, PONIKVAR, Nina. Quality of management as a factor of firm market exit in differing macroeconomic environments. V: Researching economic development and enterpreneurship in transitional economies. 1st International Conference REDETE 2011, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, October 27-29, 2011. Banja Luka: Faculty of Economics, 2011. 15 str. REDETE (Researching Economic Development and Enterpreneurship in Transition Eco. ISSN 2233-1034. [COBISS.SI-ID 20354790]
59. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. An innovation in DCR surgery : a conditional impact on hospital efficiency. V: 1st International Conference on Innovation Enterpreneurship in Health, Oklahoma, March 5-6, 2012. Oklahoma: Spears School of Business. 2012, 38 str. http://ra.okstate.edu/stw_ssb/cepd/Conferences/2012Healthcare/Documents/1AInnovativeClinicalPracticesandProcesses/PetraBonca.pdf. [COBISS.SI-ID 20866022]
60. GORENŠEK CAJHEN, Mateja, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Analiza pomena akreditacij za kulturo varnosti : primer izbranih zasebnih ambulant v Sloveniji = The role of accreditations in developing the safety culture : investigating the perceptions of private outpatient clinics in Slovenia. V: PELJHAN, Darja (ur.), et al. Obvladovanje tveganj : zbornik referatov. 15. Znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji, Ljubljana, 16. junij 2017. Ljubljana: Društvo Slovenska akademija za management: Ekonomska fakulteta; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2017. Str. 193-204. ISBN 978-961-92878-7-3. [COBISS.SI-ID 23882726]
61. BRAČKO, Anja, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Spletne informacije kot podporno orodje za analizo učinkov finančnih spodbud : primer plačevanja neakutne bolnišnične obravnave v Sloveniji = Online information as a tool for assessing the impact of financial incentives : the case of non-acute care in Slovenia. V: MILAVEC KAPUN, Marija (ur.), JUG DOŠLER, Anita (ur.). Zdravje na spletu : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik prispevkov z recenzijo in izvlečkov : 27. januar 2017, Ljubljana, Slovenija = HealthOnline : international scientific conference : book of papers with peer review and abstracts : 27 January 2017, Ljubljana, Slovenia. Mednarodna znanstvena konferenca Zdravje na spletu, 27. januar 2017, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta: = Faculty of Health Sciences, 2017. Str. 38-57. ISBN 978-961-6808-73-6. http://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Zdravje_na_spletu.pdf. [COBISS.SI-ID 23656934]
62. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TERNIK, Veronika, CEPEC, Jaka, PONIKVAR, Nina. The financial burden of cancer : estimates from patients in Slovenia. V: PRAŠČEVIĆ, Aleksandra (ur.). 3rd International Interdepartmental Conference “Shaping Post-COVID World – Challenges for Economic Theory and Policy” : book of proceedings. Belgrade: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2023. Str. 239-259. ISBN 978-86-403-1780-1. http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Shaping-Post-COVID-World.pdf. [COBISS.SI-ID 141576195]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

63. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, OGRAJENŠEK, Irena. Izzivi odličnosti v visokem šolstvu : izkušnje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V: ŽARGI, Darinka (ur.), et al. Inovativnost in spremembe - temelj dolgotrajnega uspeha : zbornik referatov. Slovensko združenje za kakovost, 14. letna konferenca, Bernardin, 10. in 11. novembra 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, 2005. Str. 128-130. Kakovost, 2005. ISBN 961-90184-7-8. ISSN 1318-0002. [COBISS.SI-ID 15903206]
64. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Kritična analiza organiziranosti zdravstva v Sloveniji = Critical analysis of Slovenia's health care system design. V: ČATER, Tomaž (ur.). 16. strokovno posvetovanje o sodobnih vidikih analize poslovanja in organizacije, Portorož, 21. in 22. oktober 2010 : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, 2010. Str. 112-119. ISBN 978-961-6231-64-0. [COBISS.SI-ID 19574758]
65. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Poslanstva in vizije slovenskih izvajalcev zdravstvenega varstva. V: Politika ali stroka v zdravstvu?. 21. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Portorož, 22. in 23. maj 2014. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2014. Str. 15-22. ISBN 978-961-92947-7-2. [COBISS.SI-ID 22061542]
66. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Poslovni načrt - ključ do dobre in učinkovite odločitve. V: Politika ali stroka v zdravstvu?. 21. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Portorož, 22. in 23. maj 2014. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2014. Str. 63-75. ISBN 978-961-92947-7-2. [COBISS.SI-ID 22062054]
67. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. OD napačnih razumevanj javnega sektorja do napačnih gospodarskih politik : primer Slovenije = From misconceptions about the public sector to misguided economic policy responses : the case of Slovenia. V: ARISTOVNIK, Aleksander (ur.). Priložnosti in izzivi slovenskega javnega sektorja: programski okvir EU 2014-2020 : zbornik referatov. XXI. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, 25.-26. september 2014. V Ljubljani: Fakulteta za upravo, 2014. 10 str. ISBN 978-961-262-069-1. [COBISS.SI-ID 22233574]
68. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, GAVRIĆ, Dalibor, JANŠA, Karmen. Analiza ekonomskega bremena sladkorne bolezni v Sloveniji kot podlaga za načrtovanje bodočih stroškov sladkorne bolezni in presojo ukrepov za njeno obvladovanje. V: BAJUK-STUDEN, Katica (ur.), SKVARČA, Aleš (ur.), MLEKUŠ, Katarina (ur.). 7. slovenski endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo = 7th Slovenian Congress of Endocrinology : zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem = book of proceedings and abstracts : Rikli Balance Hotel Bled, 20.-22. oktober 2022. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo: Slovensko osteološko društvo, 2022. Str. 167-169. ISBN 978-961-95959-0-9. [COBISS.SI-ID 127834627]
69. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomski vidiki srčno-žilne medicine : potencial za raziskovanje?. V: FRAS, Zlatko (ur.), JUG, Borut (ur.). 24. slovenski forum o preventivi bolezni srca in žilja 2023 : zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje kardiologov Slovenije, Slovenska hiša srca, 2023. Str. 72-74. ISBN 978-961-6786-38-6. [COBISS.SI-ID 147665155]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

70. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Z dokazi podprto odločanje v zdravstvu : izzivi in priložnosti. V: Z dokazi podprto zdravljenje - za vzdržnost zdravstvenega sistema : prezentacije. 4. Konferenca Vrednost inovacij, Ljubljana, 15. oktober 2015. Ljubljana: Časnik Finance, 2015. 13 f. http://beta.finance-on.net/files/2015-10-15/Petra-Dosenovic-Bonca.pdf. [COBISS.SI-ID 22797798]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

71. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Harvesting strategies and their factors in Slovene fast-growing companies in the second half of the nineties. V: Enterprise in transition : proceedings : book of extended abstracts. Split; Tučepi: University of Split, Faculty of Economics, 2003. Str. 475-477. ISBN 953-6024-49-7. [COBISS.SI-ID 1985746]
72. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Transitional adjustment of the public sector : the case of the health care system in Slovenia. V: STOJANOV, Dragoljub (ur.), ĆULAHOVIĆ, Besim (ur.). From transition to development : globalisation and political economy of development in transition economies : book of abstracts. Sarajevo: University of Sarajevo, Faculty of Economics, 2003. Str. 168. ISBN 9958-605-52-X. [COBISS.SI-ID 2153682]
73. TAJNIKAR, Maks, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZAJEC, Lidija. Growth strategies of Slovene fast-growing firms in the second half of the 90s. V: GALETIĆ, Lovorka (ur.). An enterprise odyssey: building competitive advantage : proceedings. Zagreb: Graduate School of Economics & Business: Mikrorad, 2004. Str. 216-217. ISBN 953-6025-10-8, ISBN 953-6025-09-4. [COBISS.SI-ID 14614758]
74. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Implications of differences among health care systems for the formation of single health care market in the EU. V: Economic integrations, competition and cooperation : [book of abstracts]. Rijeka [etc.]: Faculty of Economics [etc.], 2005. Str. 44. [COBISS.SI-ID 15447270]
75. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Main determinants of costs and the feasibility of enhancing the performance of hospital care providers : the case of Slovenia. V: Enterprise in transition : proceedings : book of extended abstracts. Split: University of Split, Faculty of Economics, 2005. Str. 48-50. ISBN 953-6024-70-5. [COBISS.SI-ID 15521254]
76. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Organisation and management of public and private basic health care providers in Slovenia in light of diferences in their cost efficiency. V: Management development for modernising public services. Nottingham: Business School, 2005. 1 str. [COBISS.SI-ID 15327206]
77. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. The role of knowledge in the field of health economics for health care professionals. V: Abstract and program for the International Conference on Health Care Systems Organization and Management in Modern Environment - HCOM 2007, Maribor, march 9-10, 2007. Maribor: Faculty of Economics and Business, 2007. Str. 6-7. [COBISS.SI-ID 17070054]
78. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Transformation of Slovenia's electricity distribution system toward market competition. V: GALETIĆ, Lovorka (ur.), SPREMIĆ, Mario (ur.), IVANOV, Marijana (ur.). An enterprise Odyssey : from crisis to prosperity - challenges for government and business : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2010. Str. 45-46. ISBN 978-953-6025-34-3, ISBN 953-6025-34-5. [COBISS.SI-ID 19340518]
79. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Using the business process model of hospital to implement organisational and management changes to increase its business performance and efficiency. V: TRIVUN, Veljko (ur.), DJONLAGIĆ, Dzenan (ur.), MEHIĆ, Eldin (ur.). Proceedings : book of extended abstract. 5th International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, 14-15 October 2010. Sarajevo: School of Economics and Business, 2010. Str. 120-121. ISBN 978-9958-25-046-0. [COBISS.SI-ID 19578342]
80. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Linking the business process model of a hospital and DEA to measure the impact of innovations on hospital efficiency : the case of transcanalicular diode laser-assisted dacryocystorhinostomy. V: Handbook. 53 Annual Conference on Operational Research, Nottingham, 6-8 September 2011. Birmingham: Operational Research Society, 2011. [COBISS.SI-ID 20270822]
81. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Opredelitev koordinacijskih mehanizmov javnih zdravstvenih sistemov kot podlaga za oceno slovenskega zdravstvenega sistema. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Zbornik prispevkov. 23. posvetovanje Medicina in pravo na temo Čezmejna medicina, Maribor, 28. in 29. marec 2014. Maribor: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 2014. Str. [15]-[17]. [COBISS.SI-ID 22031590]
82. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina. Typology and characteristics of growing and fast growing firms : the case of Slovenia in the 2007-2012 period. V: Growth, competitiveness and inequality : working papers. 11th International conference Challenges of Europe, Hvar, 27th - 29th May, 2015. Split: University of Split, Faculty of Economics, 2015. 4 str. Challenges of Europe. ISSN 1847-4497. [COBISS.SI-ID 22602470]
83. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks, MÖREC, Barbara. Efficiency as a firm market exit determinant : methodological issues. V: Presentations and authors. 4th EBR Conference, Ljubljana, 27th November 2015. 3 str. http://ebr.si/ocs/index.php/ebr2014/ebr2015/paper/view/74/65. [COBISS.SI-ID 22851814]
84. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomsko breme sladkorne bolezni : nauki za Slovenijo. V: Sladkorna bolezen kot ekonomsko in družbeno breme ter sistemski ukrepi za upočasnitev njene rasti : posvetovanje v organizaciji revije Medicina danes, Ljubljana, 6. november 2015. Ljubljana: Časnik Finance, 2015. 17 f. http://beta.finance-on.net/files/2015-11-09/Prezentacija-Sladkorna-bolezen-PDB-nov6-2015.pdf. [COBISS.SI-ID 22843622]
85. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MÖREC, Barbara. The impact of types of firm growth on selected macroeconomic aggregates. V: 81st International Atlantic Economic Conference, Lisbon, March 16 - 19, 2016 : conference proceedings. [S. l.]: International Atlantic Economic Society (IAES), 2016. [COBISS.SI-ID 23038950]
86. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ERŽEN, Ivan, MARINŠEK, Denis, TOMŠIČ, Matija. The declining burden of absenteeism due to rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis in Slovenia. Annals of the Rheumatic Diseases. Jun. 2016, vol. 75, suppl. 2, str. 653. ISSN 0003-4967. [COBISS.SI-ID 32754137]
87. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Macroeconomic environment and the development of personalized medicine. V: Comprehensive approach to personalized medicine : medical, legal and economic implications for croatian healthcare system. 17th Symposium Comprehensive approach to personalized medicine: medical, legal and economic implications for croatian healthcare system, Rijeka-Opatija, November 10-11, 2016. Rijeka: The Croatian Academy of Sciences and Arts: University of Rijeka: The Croatian Medical Association; Opatija: Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence, 2016. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 23469030]
88. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, KRIŽAJ, Žiga, ZVER, Eva, SAMBT, Jože. Evolution of expenditures for prescription pharmaceuticals in Slovenia : separating the consumption, pure price and product mix effects. V: VITEZIĆ, Dinko (ur.), HREN, Rok (ur.). Final programme and abstracts from 6th Adriatic Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, = Konačni program i sažetci - Šesti jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja, Bled, Slovenia, 21-24 April, 2016. Zagreb: Udruga poslodavaca u zdravstvu, 2016. Suppl. 1, str. 37-38. Pharmaca, Suppl. 1; 2016. ISSN 0031-6857. [COBISS.SI-ID 23070694]
89. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ALEKSIĆ, Darija, TAJNIKAR, Maks. Incentive-based payment mechanisms and the principal agent problem within public health care systems. V: Know the ropes - balancing costs and quality in health care : [poster session]. EUHEA conference 2016, Hamburg, 13-16 July 2016. [S. l.]: European Association of Health Economics (EUHEA), 2016. http://www.euhea.eu/session_details_conference_2016.html#id=186. [COBISS.SI-ID 23211494]
90. LOTRIČ DOLINAR, Aleša, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, SAMBT, Jože. Diabetes in pričakovano trajanje življenja. V: Optimalni nadzor sladkorne bolezni : priložnosti in izzivi za Slovenijo. 3. Okrogla miza ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, Ljubljana, 15. november 2016. Ljubljana: Časnik Finance d.o.o., 2016. [21] f. [COBISS.SI-ID 23468262]
91. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PIRC-ĆURIĆ, Emilija, ERŽEN, Ivan, TOMŠIČ, Matija. Economic burden of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis in Slovenia : building the evidence base for innovative practices. V: LOVRENOV, Života (ur.). Research, education, and practice in insurance medicine and social security : book of abstracts. Ljubljana: Domus, 2016. Str. 125. ISBN 978-961-6170-37-6. [COBISS.SI-ID 23122150]
92. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Role of austerity policies in reviving economic growth and establishing fiscal balance in Slovenia. V: 83rd International Atlantic Economic Conference, Berlin, March 22 - 25, 2017 : conference proceedings. [S. l.]: International Atlantic Economic Society (IAES), 2017. https://iaes.confex.com/iaes/83am/webprogram/Paper13300.html. [COBISS.SI-ID 23714022]
93. PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Typology of growing and fast-growing firms : determinants of their allocation into distinct growth types according to microeconomic theory. V: Innovative responses for resilient growth and competitiveness. 12th International conference Challenges of Europe, Bol, 17th - 19th May, 2017. Split: University of Split, Faculty of Economics, 2017. 4 str. Challenges of Europe. ISSN 1847-4497. [COBISS.SI-ID 23824870]
94. OSTROWSKA, Justyna, JAKUBCZYK, Michał, NIEWADA, Maciej, LIPKA, Izabela, PETROVA, Guenka, TCHARAKTCHIEV, Dimitar, MITKOVA, Zornitza, TSONEV, Svetlin, VERKAUSKIENE, Rasa, POPOVIĆ-PEJIČIĆ, Snježana, VULIĆ, Duško, SERANIĆ, Alen, PANA, Adrian, VASILE ILEANU, Bogdan, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, JANŠA, Karmen, VALOV, Vasil, JOKUBAUSKIENE, Giedre, HAŁDAŚ, Mateusz, JUSUFOVIĆ, Edin, CIOCIRLAN, Razvan, STARIHA, Jurij, RUSSEL-SZYMCZYK, Monika. Estimating the cost of diabetes-related cardiovascular complications in selected Central and Eastern European countries. V: ISPOR 2017 : research poster presentations. 20th Annual European Congress ISPOR, Glasgow, 4-8. November 2017. Glasgow: ISPOR, 2017. https://www.ispor.org/research_pdfs/57/pdffiles/PDB15.pdf. [COBISS.SI-ID 24483814]
95. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Personalised medicine from the socio-economic perspective : evolutionary or revolutionary?. V: Personalised medicine : basic and social aspect. 21st symposium "Personalised medicine: basic and social aspect. Challenges for social security systems", Rijeka, November 20-21, 2017. Rijeka: University of Rijeka, 2017. Str. [10]-[11]. [COBISS.SI-ID 24204774]
96. JANŠA, Karmen, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, STARIHA, Jurij. Assessing the cost of diabetes mellitus related acute cardiovascular events in Slovenia : building the evidence base for improved treatment and disease management practices. V: TREBAR, Andrej (ur.), LEKIČ, Zoran (ur.). Success in the digital era : quality as a key driver : congress proceedings. Ljubljana: Slovenian Association for Quality and Excellence, 2017. Str. 38. ISBN 978-961-94111-3-1. https://www.qualite.qc.ca/images/files/resumesCongres/201712_02pres.pdf. [COBISS.SI-ID 24539878]
97. PRESEKAR, Urša, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, STARC, Andrej. Ekonomska upravičenost razvoja elektronske dokumentacije zdravstvene nege : teoretični primer internističnega oddelka = Economic feasibility study of developing electronic nursing documentation : theoretical case of a hospital's department of internal medicine. V: PETELIN, Ana (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.), ŽVANUT, Boštjan (ur.). Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Izola, 22. september 2017] : zbornik povzetkov z recenzijo = Health of the working-age population : 4th scientific and professional international conference, [Izola, 22nd September 2017] : book of abstracts. Koper: University of Primorska Press, 2017. Str. 60-61. ISBN 978-961-7023-21-3. [COBISS.SI-ID 5308779]
98. BRAČKO, Anja, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Spletne informacije kot podporno orodje za analizo učinkov finančnih spodbud : primer plačevanja neakutne bolnišnične obravnave v Sloveniji = Online information as a tool for assessing the impact of financial incentives : the case of non-acute care in Slovenia. V: MILAVEC KAPUN, Marija (ur.), JUG DOŠLER, Anita (ur.). Zdravje na spletu : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik izvlečkov = HealthOnline : international scientific conference : book of abstracts. International Scientific Conference Health Online, 27 January 2017, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017]. Str. 13-14. http://healthonline.si/wp-content/uploads/2017/02/HO_Zbornik_2017_izvleckov_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 23613670]
99. TAJNIKAR, Maks, PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Types of firm gropwth, firm efficiency and market conditions : the case of Slovenian firms. V: Challenges and policies ahead : book of abstracts. 2nd International conference Economic System of the European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina, Mostar, October 29-30, 2018. Mostar: University of Mostar, Faculty of Economics: ECSA BIH, 2018. Str. 27. [COBISS.SI-ID 24872678]
100. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. The role of austerity policies in reviving economic growth and establishing fiscal balance in Slovenia. V: DIGITOMICS. International scientific conference Economics of Digital Transformation (EDT), Opatija, Croatia, 2nd-4th May 2018. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, 2018. Str. 59-50. [COBISS.SI-ID 24487398]
101. PONIKVAR, Nina, TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. The impact of firm efficiency and market conditions pn types of firm growth. V: NAČINOVIĆ BRAJE, Ivana (ur.), JAKOVIĆ, Božidar (ur.), PAVIĆ, Ivana (ur.). Proceedings. 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing change to achieve quality development", Zagreb, Croatia, May 23-26, 2018. Zagreb: Faculty of Economics & Business, 2018. Str. 30-31. ISBN 978-953-346-056-7. [COBISS.SI-ID 24512230]
102. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Two decades of health care system reform efforts in Slovenia : misconceptions and consequences. V: Shaping the future : the role of health economics. Poster session 2. European Association of Health Economics (EUHEA) conference, Maastricht, The Netherlands, 11th - 14th July 2018. [S. l.]: European Association of Health Economics (EUHEA), 2018. https://www.euhea.eu/session_details_conference_2018.html#id=345. [COBISS.SI-ID 24626918]
103. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, TOMŠIČ, Matija, OBLAK, Mitja. Absenteeism of patients with RA and AS in Slovenia : trend analysis based on national level data between 2001 and 2016. V: Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2019, Madrid, 12-15 June 2019. Str. 1381. Annals of the rheumatic diseases (Online), Vol.78, suppl. 2. ISSN 1468-2060. http://congress.eular.org/myUploadData/files/eular_2019_abstracts_lores.pdf. [COBISS.SI-ID 25198054]
104. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, OBLAK, Mitja. A systematic review of studies investigating the effectiveness of adalimumab patient support programmes. V: Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2019, Madrid, 12-15 June 2019. Str. 2073-2074. Annals of the rheumatic diseases (Online), Vol.78, suppl. 2. ISSN 1468-2060. http://congress.eular.org/myUploadData/files/eular_2019_abstracts_lores.pdf, DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.6258. [COBISS.SI-ID 25135590]
105. JUG, Borut, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, FRAS, Zlatko. Hospital variation in downstream secondary preventive medication uptake : implications for quality and outcomes. European heart journal. 2020, vol. 41, suppl. 2, str. 2965. ISSN 0195-668X. [COBISS.SI-ID 83293443]
106. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, RUBINIĆ, Ivan. The Eurozone's influence on the cyclical macroeconomic performance : comparative analysis of Slovenia and Croatia. V: ŠKUFLIĆ, Lorena (ur.), ŠOHINGER, Jasminka, GALETIĆ, Fran. Međunarodna interkatedarska konferencija "30 godina tranzicije - rezultati, izazovi i perspektive", online, 19. - 21. studeni 2020 : Knjiga sažetaka = International interdepartmental conference "30 years of transition - results, challenges and perspectives", online, 19th -21st. November 2020 : book of abstract. Zagreb: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: =Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2020. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 38315523]
107. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. The interplay of supply-side incentives and the profit non-distribution constraint within a public healthcare network. V: ŠKUFLIĆ, Lorena (ur.), ŠOHINGER, Jasminka, GALETIĆ, Fran. Međunarodna interkatedarska konferencija "30 godina tranzicije - rezultati, izazovi i perspektive", online, 19. - 21. studeni 2020 : Knjiga sažetaka = International interdepartmental conference "30 years of transition - results, challenges and perspectives", online, 19th -21st. November 2020 : book of abstract. Zagreb: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: =Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2020. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 38317059]
108. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, RUBINIĆ, Ivan. The Eurozone's influence on the countries' macroeconomic cycle : lessons from Slovenia and Croatia. V: ŠKUFLIĆ, Lorena (ur.), ŠOHINGER, Jasminka, GALETIĆ, Fran. Međunarodna interkatedarska konferencija "30 godina tranzicije - rezultati, izazovi i perspektive", online, 19. - 21. studeni 2020 : Knjiga sažetaka = International interdepartmental conference "30 years of transition - results, challenges and perspectives", online, 19th -21st. November 2020 : book of abstract. Zagreb: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: =Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2020. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 38317827]
109. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, RUBINIĆ, Ivan. Eurozone integrational project assessment: economic lessons from Slovenia and Croatia. V: The European Union's contention in the reshaping global economy : 4th workshop in cooperation with the European Association for Comparative Economic Studies, online, 20th -21st May 2021. [S. l.]: European Association for Comparative Economic Studies, 2021. Str. 10-11. http://eco.u-szeged.hu/download.php?docID=116176. [COBISS.SI-ID 64225539]
110. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Slovenian healthcare system in the aftermath of Covid-19. V: ŠKUFIĆ, Lorena (ur.), KRPAN, Mira (ur.), HERCEG, Tomislav (ur.). Međunarodna interkatedarska konferencija "Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19", Zagreb, 25. studenog 2021 : knjiga sažetka = International interdepartmental conference "Global economic challenges in times of COVID-19 pandemic", Zagreb, November 25, 2021 : book of abstracts. Zagreb: Ekonomsk fakultet, Sveučilište u Zagrebu: =Faculty of Economics, BusinessUniversity of Zagreb, 2021. Str. 8. ISBN 978-953-346-169-4. [COBISS.SI-ID 86553347]
111. SROK, Antonija, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Economic evaluations in digital health literature – a bibliometric analysis approach. V: 11th Economic and Business Review conference & SEB LU doctoral conference 2022, online, December 2, 2022 : programme & abstracts. Ljubljana: School of Economics and Business, 2022. Str. 6-7. http://raziskave.ef.uni-lj.si/uploadi/editor/doc/1669792348ProgrammeEBR_Con_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 131829763]
112. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TERNIK, Veronika, CEPEC, Jaka, PONIKVAR, Nina. The financial burden of cancer : estimates from patients in Slovenia. V: PRAŠČEVIĆ, Aleksandra (ur.). 3rd International Interdepartmental Conference “Shaping Post-COVID World – Challenges for Economic Theory and Policy” : book of abstracts. Belgrade: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2022. Str. 27. ISBN 978-86-403-1749-8. http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/02/3rd-International-Interdepartmental-Conference_book-of-abstracts51.pdf. [COBISS.SI-ID 121834499]
113. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Nekateri sodobni vidiki učinkovitosti in evalvacij v zdravstvu. V: Aktualnost različnih zdravstvenih politik : spletna konferenca, 21. april 2022. Ljubljana: Slovenian Business & Research Association (SBRA), 2022. 10 str. https://www.sbra.be/sites/default/files/aktualnost_zdr._politik_pdb.pdf. [COBISS.SI-ID 105620995]
114. ŠARC, Irena, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, MORGAN, Tina, SAMBT, Jože, ZIHERL, Kristina, GAVRIĆ, Dalibor, ŠELB, Julij, ROZMAN, Aleš, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Mortality, seasonal variation, and susceptibility to acute exacerbation of COPD in the pandemic year : a nationwide population study. V: KASTRIN, Andrej (ur.), LUSA, Lara (ur.). Applied statistics 2022 : international conference : abstracts and program : September 19-21, 2022 : Ljubljana, Slovenia. Electronic version. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2022. Str. 27. ISBN 978-961-94283-2-0. https://akastrin.si/as/as-book-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 122646275]
115. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MARUŠIČ, Dorjan, PREVOLNIK RUPEL, Valentina. Gearing up for VBHC in Slovenia : an analysis of stakeholders' perceptions about outcome measurement challenges. V: ICHOM conference, Boston, 1st - 3rd December 2022 : abstract gallery. London: International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2022. 1 spletni vir (1 datoteka pdf)). https://conference.ichom.org/wp-content/uploads/2022/11/1975.pdf. [COBISS.SI-ID 132903427]
116. SROK, Antonija, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. ICT-enabled healthcare and economic evaluations : a bibliometric analysis. V: International Scientific Conference “Dealing with Uncertainty” : Economics of Digital Transformation (EDT) 2022, Rijeka, Opatija, June 23-25, 2022. International scientific conference Economics of Digital Transformation (EDT), Opatija, Croatia, 2nd-4th June2019. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, 2022. Str. 29. [COBISS.SI-ID 113100547]
117. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PERHAVEC, Andraž, PONIKVAR, Nina, RATOŠA, Ivica, RAŽMAN, Sara, REDEK, Tjaša. Financial burden for cancer patients : quantitative analysis of scientific literature. V: FERJANIĆ HODAK, Danijela (ur.), PAVIĆ, Ivana (ur.), HALAR, Petra (ur.). Abstracts of FEB Zagreb 14th International Odyssey Conference on Economics and Business, Poreč, Croatia & online, June 10-13, 2023. Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2022. Str. 9-10. ISBN 978-953-346-202-8. https://odyssey.net.efzg.hr/book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 156215043]
118. PREVOLNIK RUPEL, Valentina, MARUŠIČ, Dorjan, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Gearing up for value-based health care (VBHC) in Slovenia. V: FOŠNARIČ, Miha (ur.). Book of abstracts for the 10th anniversary international symposium : health for all - challenges in ageing societies. Ljubljana: Univestity of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, 2023. Str. 17. https://www.zf.uni-lj.si/images/Book_of_abstracts_24.pdf. [COBISS.SI-ID 153535747]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

119. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Problem principal-agent v javnih zdravstvenih organizacijah in spodbude na strani ponudbe. V: Zdravstvena polemika "Zdravje v čakalni vrsti", Ljubljana, 6 april 2017 : prezentacije. Ljubljana: Časnik Finance d.o.o., 2017. https://beta2.finance.si//files/2017-04-11/Principal-agentPDB-58ec8205cb467.pdf. [COBISS.SI-ID 23747046]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

120. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZAJEC, Lidija. Harvesting in high growth firms. V: PARKER, Simon C. (ur.). The life cycle of entrepreneurial ventures. New York [etc.]: Springer, cop. 2006. Str. 535-582. International handbook series on entrepreneurship, vol. 3. ISBN 0-387-32156-X, ISBN 978-0387-32156-1. [COBISS.SI-ID 16801766]
121. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Slovenia. V: PREKER, Alexander S. (ur.), ZWEIFEL, Peter (ur.), SCHELLEKENS, Onno (ur.). Global marketplace for private health insurance : strength in numbers. Washington (D.C.): World Bank, cop. 2010. Str. 369-400. ISBN 978-0-8213-7507-5, ISBN 978-0-8213-7677-5. [COBISS.SI-ID 19122406]
122. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Izzivi vključevanja slovenskega ztdravstvenega sistema v enotnejši evropski zdravstveni prostor = Challenges of national health care systems in light of the increasing integration of the European market for healthcare. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. Str. 63-74. ISBN 978-961-6399-73-9. [COBISS.SI-ID 22572774]
123. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Mere štednje : teorijski osnovi i slučaj Slovenije. V: ŽIVKOVIĆ, Boško (ur.), CEROVIĆ, Božidar (ur.). Ekonomska politika Srbije u 2015. g. Beograd: Ekonomski fakultet, 2015. Str. 45-57. ISBN 978-86-403-1411-4. [COBISS.SI-ID 22500582]
124. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Personalised medicine in public healthcare systems. V: BODIROGA-VUKOBRAT, Nada (ur.), et al. Personalized medicine in healthcare systems : legal, medical and economic implications. Cham: Springer, 2019. Str. 269-281. Europeanization and Globalization, vol. 5. ISBN 978-3-030-16464-5. ISSN 2366-0953. DOI: 10.1007/978-3-030-16465-2_22. [COBISS.SI-ID 25218278]
125. SAMBT, Jože, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ISTENIČ, Tanja. Staranje prebivalstva Slovenije kot dejavnik prihodnjih izdatkov za zdravila na recept. V: REDEK, Tjaša (ur.). Izzivi podjetij, države in družbe v uresničevanju odgovornosti za trajnostni razvoj. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. Str. 43-52. Zbirka Ekonomska fakulteta raziskuje. ISBN 978-961-240-374-4. http://www.ef.uni-lj.si/zaloznistvo/raziskovalne_publikacije. [COBISS.SI-ID 81677571]
126. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MÖREC, Barbara. Kratek prikaz tržne dejavnosti bolnišnic in zdravstvenih domov v Sloveniji. V: REDEK, Tjaša (ur.). Izzivi podjetij, države in družbe v uresničevanju odgovornosti za trajnostni razvoj. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. Str. 53-64. Zbirka Ekonomska fakulteta raziskuje. ISBN 978-961-240-374-4. http://www.ef.uni-lj.si/zaloznistvo/raziskovalne_publikacije. [COBISS.SI-ID 81678339]
127. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, RUBINIĆ, Ivan. Eurozone integrational project assessment : economic lessons from Slovenia and Croatia. V: ARATÓ, Krisztina (ur.), KOLLER, Boglárka (ur.), PELLE, Anita (ur.). The political economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe : why in, why out?. Abingdon; New York: Routledge, cop. 2022. Str. 139-164. Europa perspectives on the EU single market. ISBN 978-0-367-20277-4, ISBN 978-1-032-03467-6. DOI: 10.4324/9780429261411-9. [COBISS.SI-ID 65316355]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

128. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Zdravje : interes družbe in kapitala. V: CEDILNIK-GORUP, Eva (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Tiranija zdravja : zbornik za učne delavnice za mentorje v družinski medicini 2019/2020. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2019. Str. 23-45. ISBN 978-961-6810-57-9. [COBISS.SI-ID 25464550]
129. PREVOLNIK RUPEL, Valentina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MARUŠIČ, Dorjan. Pred vpeljavo NaVTeZ v Sloveniji. V: PREVOLNIK RUPEL, Valentina (ur.). Usmeritve za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave v Sloveniji. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2022. Str. 21-27. ISBN 978-961-6185-35-6. [COBISS.SI-ID 127179779]
130. PREVOLNIK RUPEL, Valentina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Merjenje vrednosti zdravstvene obravnave. V: PREVOLNIK RUPEL, Valentina (ur.). Usmeritve za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave v Sloveniji. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2022. Str. 39-48. ISBN 978-961-6185-35-6. [COBISS.SI-ID 127181315]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

131. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. "Mount Tenure" in sindrom puščajoče cevi akademske kariere. Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 9. mar. 2018, št. 75, str. 24, fotograf. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 24417510]
132. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. CTRL+ALT+Delete: "nesolidarno". Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 1. jun. 2018, št. 86, str. 24, fotograf. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 24519142]
133. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Izgubljene priložnosti "negospodarstva". Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2018, št. 93, str. 12, fotograf. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 24629222]
134. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Doživetja, ki stkejo zgodbe. Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2018, št. 105, str. 11, ilustr. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 24730086]
135. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje : "dependencia emocional". Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2019, št. 160, str. 24-26, ilustr. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 25384934]
136. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ali bi z uresničenjem našega predloga zdravstvene reforme lažje preživeli pandemijo?. V: Ekonomija pod žarometi : CPOEF e-talk, online, 22. april 2021. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2021. 1 spletni vir (1 video datoteka (10 min, 24 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=qflFqSphDxU. [COBISS.SI-ID 60887299]

1.22 Intervju

137. TAJNIKAR, Maks (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Prihranili bi lahko 4 milijarde : neproduktivni zdravstveni domovi. Delo. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2004, leto 46, št. 78, str. 4. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 17832166]
138. KEBER, Dušan (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), POPOVIČ, Bojan (intervjuvanec). Kje boleha naše zdravstvo : kako financiranje zdravstvenih zavodov spremeniti v financiranje zdravljenja, je eno izmed temeljnih vprašanj v tem trenutku. Finance. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2011, št. 105, str. 18-19, fotografije. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 20268774]
139. TEKAVČIČ, Metka (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). 70 years of the FELU : young, vibrant and active research faculty!. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English. 2016, vol. 13, spring ed., str. 22-23. ISSN 1581-6389. [COBISS.SI-ID 23125734]
140. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), GORENC, Anja (oseba, ki intervjuva). Sedanja smer zdravstva bo vodila v razslojenost in manjšo solidarnost. Slovenija v žarišču. [Slov. izd.]. 10. apr. 2016. ISSN 1854-4916. https://www.sta.si/2251011/dosenovic-bonca-za-sta-sedanja-smer-zdravstva-b. [COBISS.SI-ID 23052006]
141. FAKIN, Samo (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), LAVRE, Janez (intervjuvanec), ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka (intervjuvanec). Anketa o zmagi zavarovanca nad ZZZS : krasno za paciente, ogrožena pa finančna stabilnost. Finance. 6. sep. 2017. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8860041/Anketa-o-zmagi-zavarovanca-nad-ZZZS-Krasno-za-paciente-ogrozena-pa-financna-stabilnost?metered=yes&sid=506654596. [COBISS.SI-ID 24027878]
142. FAKIN, Samo (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), LAVRE, Janez (intervjuvanec), ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka (intervjuvanec). Anketa o zmagi zavarovanca nad ZZZS : krasno za paciente, ogrožena pa finančna stabilnost. Finance. [Tiskana izd.]. 7. sep. 2017, št. 172, str. 6, fotogr. ISSN 1318-1548. https://www.finance.si/8860041. [COBISS.SI-ID 24029926]
143. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Monopol ne omogoča ustrezne dostopnosti. Novice Vzajemne : interni časopis za zaposlene na Vzajemni. jun. 2017, št. 2, str. 9-11. ISSN 2784-7942. [COBISS.SI-ID 24004582]
144. SUŠELJ, Marjan (intervjuvanec), ROZMAN, Aleš (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Zdravstvo bo po epidemiji dražje : kakšna bo košarica pravic?. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 21. apr. 2020. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/zdravstvo-bo-po-epidemiji-drazje-kaksna-bo-kosarica-pravic/521415. [COBISS.SI-ID 25666790]
145. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), ANTOLIČ, Marija Lucija (diskutant), ROZMAN, Aleš (diskutant), SUŠELJ, Marjan (diskutant). COVID - 19 : nevarnost in priložnost za slovenski zdravstveni sistem : [webinar] EF prispeva. YouTube. 22. april 2020. https://www.youtube.com/watch?v=XeesPHhmd14. [COBISS.SI-ID 25668326]
146. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), GRAŠIČ, Katja (diskutant), BORRAS, Josep Maria (diskutant), PALMER, Matthew R. (diskutant), SUŠELJ, Marjan (diskutant), ROZMAN, Aleš (diskutant), STROJAN, Primož (diskutant), ŽLIČAR, Anica (diskutant). The value-based healthcare paradigm : from concept to practice. EFnet portal. 12. jan. 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (2 uri, 4 min, 50 sek)). ISSN 2712-4002. http://efnet.si/2021/01/posvet-the-value-based-healthcare-paradigm-from-concept-to-practice/, https://www.youtube.com/watch?v=M_46zvtNxJg&feature=emb_logo. [COBISS.SI-ID 46888451]
147. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Ekonomska breme bolezni bi lahko zmanjšali z okrepljeno preventivo. Finance manager. 16. apr. 2021, št. 73, str. 40-46, fotograf. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 60098563]
148. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Veliko bo treba investirati tudi v koordinacijo zdravstvenega sistema, ne samo v zmogljivosti izvajalcev : razvoj novih zdravil in njihova dostopnost v Sloveniji. SiOL.net. 26. avg. 2021. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/zdravje-za-jutri/veliko-bo-treba-investirati-tudi-v-koordinacijo-zdravstvenega-sistema-ne-samo-v-zmogljivosti-izvajalcev-558423. [COBISS.SI-ID 95680259]
149. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Brez podpornih sistemov je zdravstveni sistem kot razglasen orkester : Dr. Petra Došenović Bonča o ekonomiki zdravstva. Večer. [Spletna izd.]. 16. avg. 2021. ISSN 1580-2639. https://www.vecer.com/slovenija/brez-podpornih-sistemov-so-zdravstvene-dejavnosti-kot-razglasen-orkester-10249348. [COBISS.SI-ID 75794691]
150. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec). Ekonomsko breme bolezni bi lahko zmanjšali z okrepljeno preventivo. Viva, medicina in ljudje : revija za boljše življenje. apr. 2021, št. 327, str. 20-26, ilustr. ISSN 2712-3316. [COBISS.SI-ID 59869187]
151. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), VIDMAR, Simon (diskutant), ZORKO, Robert (diskutant), ŽIBERT, Janez (diskutant). Finančni učinki pandemije : CPOEF "E-talk":. YouTube. 21. oktober 2021. https://www.youtube.com/watch?v=tCTwOBt2TJQ&t=1s. [COBISS.SI-ID 82003203]
152. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), ZALAR, Janja (oseba, ki intervjuva). Ekonomistka Došenović Bonča : "Rast vzporednih zavarovanj najbolj destruktivna". Bloomberg Adria. 14. april 2023. ISSN 2820-4867. https://si.bloombergadria.com/ostalo/politika/27064/petra-dosenovic-bonca-o-dopolnilnem-zavarovanju/news/. [COBISS.SI-ID 149379331]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

153. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Opredelitev in merjenje učinkovitosti v zdravstvu : primer slovenskih bolnišnic. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. IV, 197, 26 str., ilustr. Znanstvene monografije Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-270-9. [COBISS.SI-ID 271311872]

2.02 Strokovna monografija

154. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ČOK, Mitja, DOMADENIK MUREN, Polona, KORŽE, Branko, SAMBT, Jože, SKELA-SAVIČ, Brigita, TAJNIKAR, Maks (urednik). Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva. 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2016. 178 str., tabele, graf. prikazi. Strokovne monografije Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-305-8. [COBISS.SI-ID 283958272]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

155. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : zdravstvo kot gospodarska dejavnost v javnih zdravstvenih sistemih. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2023. XXXII, 443 str., tabele, graf. prikazi. Zbirka Maksima. ISBN 978-961-240-387-4. [COBISS.SI-ID 122187011]

2.05 Drugo učno gradivo

156. HROVATIN, Nevenka, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZORIĆ, Jelena. Uvod v gospodarstvo. Del 2, Vaje. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2003. 61 str., graf. prikazi, tabele. EF, Vaje. ISBN 961-6430-52-1. [COBISS.SI-ID 122260992]
157. HROVATIN, Nevenka, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZORIĆ, Jelena. Uvod v gospodarstvo. Del 2, Vaje. 2. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2004. 61 str., graf. prikazi, tabele. EF, Vaje. ISBN 961-6430-52-1. [COBISS.SI-ID 213540352]
158. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, SAMBT, Jože. Rastoče breme kroničnih nenalezljivih bolezni in vloga slovenskega zdravstva v razmerah hitro starajočega prebivalstva. Ljubljana: Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), 2018. http://www.planetgv.si/application/files/9315/3925/1367/VOI_PDF-protected.pdf. [COBISS.SI-ID 24742118]
159. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Delavnica makroekonomika : makroekonomski podatki za Slovenijo in njihova gibanja. Ljubljana: [P. Došenović Bonča], 2019. 17 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25372902]
160. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Farmakoekonomika. 1. del, Ekonomika zdravstva, ključni elementi zdravstvenih sistemov, vloga ekonomskih evalvacij. Ljubljana: [P. Došenović Bonča], 2019. 2 zv. loč. pag. (36, 26 str.), tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25373158]
161. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 1, O makroekonomiki. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50387203]
162. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 2, Bruto domači proizvod. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50390019]
163. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 3, BDP v mednarodnih primerjavah. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50393347]
164. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 4, Potrošnja in ravnotežni dohodek. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50393859]
165. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 5, Investicije in IS krivulja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50394115]
166. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 6, Klasična ekonomika. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50394627]
167. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 7, Denar. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50395139]
168. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 8, Cene in inflacija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50395651]
169. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 9, Brezposelnost. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50395907]
170. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 10, Mednarodna menjava. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50396675]
171. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 11, Gospodarska rast. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50396931]
172. PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Temelji makroekonomije. Vaje 12, Ekonomske politike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. 1 spletni vir (več datotek PDF). https://felu.instructure.com/courses/767/modules. [COBISS.SI-ID 50398467]
173. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : ekonomsko breme bolezni, elementi javnih zdravstvenih sistemov z ekonomskega vidika, ekonomske evalvacije novih tehnologij. Ljubljana: [P. Došenović Bonča], 2021. 30 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 95623427]
174. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 1, Kratka predstavitev osnovnih značilnosti zdravstvenega sistema izbranih držav. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96054531]
175. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 2, Analiza virov financiranja tekočih izdatkov za zdravstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96056835]
176. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 3, Analiza tekočih izdatkov za zdravstvo po osnovnih namenih zdravstvenega varstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96055811]
177. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 4, Analiza zdravstvenih izdatkov iz žepa po osnovnih namenih zdravstvenega varstva in proučitev ključnih spodbud na strani povpraševanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96057091]
178. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 5, Analiza strukture zdravstvenih izdatkov po izvajalcih in proučitev osnovnih značilnosti mreže izvajalcev ter spodbud na strani ponudbe. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96057859]
179. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 6, Analiza poljubnega kazalnika o zdravstvenih izdatkih s pomočjo nacionalnih zdravstvenih računov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96058627]
180. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZVER, Eva. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 7, Predstavitev Eurostatove podatkovne baze o zdravstvenih izdatkih. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96059395]
181. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZVER, Eva. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov. Seminar 8, Predstavitev podatkovne baze o zdravstvenih izdatkih Svetovne zdravstvene organizacije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96059907]
182. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Sistemi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ekonomski vidik. Ljubljana: [P. Došenović Bonča], 2022. 21 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 103060995]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

183. KODRIN, Lidija, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, URLEP, Maja, ŽITNIK, Jan. Učni načrt. Ekonomija : ekonomska gimnazija : obvezni predmet in matura (280 ur) : splošna gimnazija : izbirni predmet in matura (280 ur). 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 28 str.)). ISBN 978-961-03-0492-0. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SYP8OXO1. [COBISS.SI-ID 17021443]
184. BERNIK, Janez, BURGAR, Janko, CUZAK, Gregor, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, DROBNIČ, Matej, DROLJC, Anže, MARUŠIČ, Dorjan, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, SIMČIČ, Biserka, PREVOLNIK RUPEL, Valentina (urednik). Guidelines for implementing value-based health care in Slovenia. Electronic version. Ljubljana: Medical Chamber of Slovenia, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (79 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6185-37-0. https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/e-izobrazevanja/guidelines-for-implementation-of-vbhc-in-slovenia.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YI40Y1Z8. [COBISS.SI-ID 137106947]

2.08 Doktorska disertacija

185. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Došenović Bonča], 2010. VII, 399, 39 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/dosenovic.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=36623, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L6JIXQTH. [COBISS.SI-ID 19639014]

2.09 Magistrsko delo

186. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Cost efficiency of basic health care providers in Slovenia : master's thesis. Ljubljana: [P. Došenović], 2004. III, 97 str., 10 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/dosenovic326.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=4461. [COBISS.SI-ID 14581222]

2.11 Diplomsko delo

187. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Mednarodni denarni sklad in liberalizacija kapitalskih tokov : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Došenović], 2001. II, 45 str., 9 str. pril. [COBISS.SI-ID 12188134]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

188. TAJNIKAR, Maks, HROVATIN, Nevenka, LAHOVNIK, Matej, PONIKVAR, Nina, BALAS RANT, Melita, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZORIĆ, Jelena. Projekt koncentracije kapitala in poslovnih funkcij v elektrodistribucijskem sistemu Republike Slovenije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. 344 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1922770]
189. TAJNIKAR, Maks, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, ZAJEC, Lidija. Vzroki rasti in značilnosti hitro rastočih podjetij v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo, 2004. 73 str., 7 str. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 15309286]
190. TAJNIKAR, Maks, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, ZAJEC, Lidija. Vzroki rasti in značilnosti hitro rastočih podjetij v Sloveniji : povzetek dela. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo, 2004. 9 str. [COBISS.SI-ID 15309542]
191. KUTIN, Breda, TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, HUČ URŠIČ, Jana. Pregled stanja na trgu prostovoljnih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v Republiki Sloveniji : s poudarkom na analizi ponudbe z vidika potrošnika. Ljubljana: Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 2005. 101 str., 6 str. pril. [COBISS.SI-ID 15605222]
192. TAJNIKAR, Maks, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja, ZAJEC, Lidija. Zasnova sistema stroškovne učinkovitosti pri izvajanju ukrepov na državnih cestah : [končno poročilo]. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2006. 245 str. [COBISS.SI-ID 17315302]
193. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Gospodarska smiselnost združitve skupin Holding Slovenske elektrarne in GEN energija : končno poročilo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, [2009]. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18794214]
194. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, DMITROVIĆ, Tanja, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja, ZORIĆ, Jelena. Oblikovanje trženjske strategije za Elektro Ljubljana, d.d. : 1. del. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, [2009]. 244 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18794726]
195. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Prestrukturiranje slovenskih elektro distribucijskih podjetij - nova organiziranost : projektna naloga. Ljubljana: Nebra, 2009. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18794470]
196. BREČEVIĆ, Djani, CERKVENIK, Stanka (vodja projekta), BUČAR, Andrej, CERJAK KOVAČEC, Ana, MLINARIČ, Maša, TAJNIKAR, Maks, PONIKVAR, Nina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Optimalna kapitalska struktura in finančna konstrukcija za izvedbo potrebnih investicij na srednji Savi : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji: = IREET, 2011. 140 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20193510]
197. TAJNIKAR, Maks (avtor, vodja projekta), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (vodja projekta), PONIKVAR, Nina. Strategija za drugo desetletje novega tisočletja z dodatki s posebnim poudarkom na obdobju 2011-2014. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za javni sektor, 2012. [357] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21037798]
198. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (avtor, vodja projekta). Zdravje in rast : vloga in prispevek inovacij : končno poročilo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2014. 40 f. [COBISS.SI-ID 22573798]
199. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, OBLAK, Mitja. Oblikovanje izhodišč za evalvacijo programa za podporo bolnikom. Ljubljana: Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. 25 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25198310]
200. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, JANŠA, Karmen. Priprava zasnove raziskave o sladkorni bolezni v Sloveniji : kratko poročilo o izvedenem projektu. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2022. 22 str. [COBISS.SI-ID 113222915]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

201. TAJNIKAR, Maks, MARC, Mojca, PELJHAN, Darja, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZORIĆ, Jelena. Cene storitev v javnem podjetju Snaga, d.o.o. z vidika njegove rasti in razmer v sektorju ter na trgu. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2003. II, 119 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14018790]
202. TAJNIKAR, Maks, BRATKOVIČ, Aleš, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, HROVATIN, Nevenka, KRIŽANIČ, France, SEVER, Andrejka, ZORIĆ, Jelena. Strategija diverzifikacije Elektro Primorska d.d. in Eco Consulting, d.o.o. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2003. 179 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24376550]
203. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Upravljanje in regulacija sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Raziskovalni center, Inštitut za javni sektor, 2003. 35 f. [COBISS.SI-ID 13787878]
204. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Upravljanje in reguliranje sistema zdravstvenega varstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Raziskovalni center, Inštitut za javni sektor: Ministrstvo za zdravje, 2003. 52 f. [COBISS.SI-ID 2206674]
205. HROVATIN, Nevenka, KRIŽANIČ, France, ZORIĆ, Jelena, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, BRATKOVIČ, Aleš. Vizija razvoja Elektro Primorske d.d. v obdobju 2003 - 2007 = Strategija diverzifikacije dejavnosti družbe Elektro Primorska : šifra dokumenta: 01/027-03POR. 1. fazno poročilo. Ljubljana: ECO Consulting, 2003. 89 str. [COBISS.SI-ID 2207442]
206. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, RATEJ PIRKOVIČ, Sonja, ZAJEC, Lidija. Analiza cen storitev oskrbe s pitno vodo v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. z vidika razmer v sektorju in na trgu ter z vidika rasti podjetja. Ljubljana: Voka, 2004. 118 str., 43 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15259366]
207. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Kratka analiza stroškovne učinkovitosti slovenskih bolnišnic v letu 2002. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Raziskovalni center, Inštitut za javni sektor, 2004. 16 str. [COBISS.SI-ID 2207186]
208. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Stroškovna učinkovitost izvajalcev osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji : delovna različica. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Raziskovalni center, Inštitut za javni sektor, 2004. 83 str.+110 str. pril. [COBISS.SI-ID 2206930]
209. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Analiza vplivov uvedbe izravnalnih shem pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju v RS na poslovanje zavarovalnice Adriatic d.d. in na razmere na trgu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ljubljana: [Adriatic d.d.], 2005. 27 str. [COBISS.SI-ID 17277414]
210. TAJNIKAR, Maks, AHČAN, Aleš, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PUŠNIK, Ksenja. Načrt organiziranja storitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja v sistemu prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja Triglav, zdravstvene zavarovalnice. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2008. 145 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17829094]
211. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MILENKOVIĆ KRAMER, Anja, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Ocena konkurence na trgu električne energije v Republiki Sloveniji in identifikacija ključnih tržnih strategij podjetja Elektro Maribor, d.d. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2008. 184 str., [25] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17828838]
212. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Upravičenost povečanja cen električne energije za tarifne odjemalce pri družbi Elektro Primorska. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2008. 31 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17828582]
213. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja, ZORIĆ, Jelena. CT simulator z opremo : identifikacija investicijskega projekta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 16 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24376806]
214. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja, ZORIĆ, Jelena. CT simulator z opremo : investicijski program. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 33. str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24377062]
215. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. CT stimulator z opremo. 1., Identifikacija investicijskega projekta. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19536102]
216. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. CT stimulator z opremo. 2., Investicijski program. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19536358]
217. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik A2. 1., Identifikacija investicijskega projekta. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19536614]
218. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik A2. 2., Investicijski program. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19536870]
219. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik št. 8 : identifikacija investicijskega projekta. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18464742]
220. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik št. 8 : investicijski program. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18464998]
221. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik št. 8 : predinvesticijska zasnova. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2009. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18465254]
222. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina. Gazprom entry into the Slovenian market : feasibility study. Ljubljana: Faculty of Economics, Public Sector Institute, 2010. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19181286]
223. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik A2. 2., Investicijski program. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2010. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19537126]
224. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik A5. 1., Identifikacija investicijskega projekta. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2010. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19573990]
225. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina, PUŠNIK, Ksenja. Linearni pospeševalnik A5. 2., Investicijski program. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2010. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19574246]
226. PUŠNIK, Ksenja, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Poslovni načrt podjetja Adria Airways : tehnika in ocena investicije v hangar III. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2010. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19535846]
227. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Iztočnice za dokument Ministrstva za zdravje Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2011. 42, 6 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20193254]
228. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PONIKVAR, Nina. Optimalna struktura financiranja izgradnje elektrarn na srednji Savi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za javni sektor, 2011. 64 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20192998]
229. SAMBT, Jože, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ocena učinkov izbrane formule za rast javnih virov financiranja za inovativna zdravila v okviru dogovora o stabilnosti : poročilo za projekt. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2015. 17 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23036902]
230. TAJNIKAR, Maks (avtor, vodja projekta), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (vodja projekta). Analiza zakonodajnih sprememb zdravstvene reforme 2017 in primerjava s 3 tujimi državami : 2. del študije za naročnika Vzajemna d.v.z. Ljubljana: Center poslovna odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. III, 44 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 24108774]
231. TAJNIKAR, Maks (avtor, vodja projekta), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (vodja projekta). Ocena solidarnosti pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju za doplačila : 3. del študije za naročnika Vzajemna d.v.z. Ljubljana: Center poslovna odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. 12 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25219046]
232. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (avtor, vodja projekta). Posodobitev zbornika dokazov : za naročnika: Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb (GIZ). Ljubljana: Center poslovna odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. 21 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 24109286]
233. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (avtor, vodja projekta), ČEPIN, Peter, MÖREC, Barbara. Povračila farmacevtskih družb. Ljubljana: Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. 11 str., tabele. [COBISS.SI-ID 24004838]
234. TAJNIKAR, Maks (avtor, vodja projekta), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (vodja projekta). Pregled, analiza in ocena stališč o predlogu zdravstvene reforme 2017 : 1. del študije za naročnika Vzajemna d.v.z. Ljubljana: Center poslovna odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. V, 103 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 24108518]
235. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Ocenjevanje posrednih stroškov migrene na podlagi ankete o vplivu migren na vsakodnevne dejavnosti bolnikov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2018. 3 zv. (8, 22,22 str.), tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25062630]
236. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (avtor, vodja projekta), SAMBT, Jože. Posodobitev publikacije Miti in resnica o cenah zdravil v Sloveniji 2019. Ljubljana: School of Economics and Business, Centre of Business Excellence, 2019. 19 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25494502]
237. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (avtor, vodja projekta, mentor), STARC, Andrej (avtor, mentor), JAZBINŠEK, Pika (avtor, mentor), FILIPAN, Eva (927), ISTENIČ, Živa (927), LJUBLJANKIĆ, Belksia (927), MAJAČ, Luka (927), TOMŠIČ, Žiga (927), TROBEC, Patrik (927). Razvoj učne negovalne bolnišnice in ocena njene poslovne uspešnosti pri izvajanju podaljšanega bolnišničnega zdravljenja : učna nega. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2019. 75, 14 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25183206]
238. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Izhodišča za oceno posrednih stroškov bolezni : primera malignega melanoma kože in pljučnega raka. 1. delno poročilo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2020. 9 str., tabele. [COBISS.SI-ID 98221827]
239. MÖREC, Barbara (avtor, vodja projekta), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ocena likvidnostne zmožnosti za izvajanje nalog javnega zdravja na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 31 str., tabela, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 99069955]
240. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Priprava zasnove raziskave o ekonomskem bremenu slepote : kratko poročilo o izvedenem projektu. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2021. 14 str., tabele. [COBISS.SI-ID 98232579]
241. JAKLIČ, Marko, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Strategija URI - Soča. Ljubljana: Ekonomska Fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2021. 53 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 98218243]
242. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TOMŠIČ, Matija. Analiza hospitalizacij, bolniškega staleža in ocen invalidnosti za izbrane revmatične bolezni v Sloveniji : kratko poročilo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2022. 9 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 130449923]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

243. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (avtor, vodja projekta). Priprava izhodišč za oceno ekonomskega bremena kroničnih vnetnih revmatskih obolenj : poročilo za projekt. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2015. [4] str. [COBISS.SI-ID 23125478]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

244. ZVER, Eva (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (oseba, ki intervjuva). Uporaba nacionalnih zdravstvenih računov v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). Intervjuji o razvoju in uporabi nacionalnih zdravstvenih računov. https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96065027]
245. MARN, Stane (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (oseba, ki intervjuva). Uveljavljanje in razvoj nacionalnih zdravstvenih računov v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). Intervjuji o razvoju in uporabi nacionalnih zdravstvenih računov. https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96063235]
246. ČERNIČ, Irena (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (oseba, ki intervjuva). Zbiranje in priprava podatkov o zdravstvenih izdatkih v okviru nacionalnih zdravstvenih računov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. 1 spletni vir (več datotek). Intervjuji o razvoju in uporabi nacionalnih zdravstvenih računov. https://felu.instructure.com/courses/2330/. [COBISS.SI-ID 96064259]
247. RAJOVIĆ, Ranko (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), JURAK, Gregor (intervjuvanec). (Spre)govori znanost – generacija brez gibanja : kinodvorana AGRFT, 27. 5. 2022. Ljubljana: Akademska televizija (AKTV), 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 57 min, 35 sek)), barve, zvok. Kinofilm. https://www.aktv.si/2022/05/27/aktv-22-5-2022/. [COBISS.SI-ID 142544131]
248. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), ZWITTER, Matej (intervjuvanec), BATISTUTA, Tina (intervjuvanec), KOVAČ, Gorazd (intervjuvanec), STOPAR, Andrej (intervjuvanec). Ekonomistka : zakaj bi v zdravstvu isto storitev plačevali dvakrat?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 59 sek.). Intelekta. https://365.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174942603, https://prvi.rtvslo.si/podkast/intelekta/49/174942603. [COBISS.SI-ID 146965763]
249. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), MLAKAR, Tatjana (intervjuvanec), CUZAK, Gregor (intervjuvanec), MIKELN, Aleš (intervjuvanec). Kako preurediti zdravstveno zavarovanje brez krčenja pravic in poračunskega zadolževanja?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (53 min, 12 sek)). Studio ob 17h. https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-1700/87/174959899, https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17-00/174959899. [COBISS.SI-ID 153213187]
250. ŠEGA, Saša (intervjuvanec), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (intervjuvanec), FAL, Andrzej M. (intervjuvanec). Zdravstveni sistemi EU bodo več kot le finančni ali medicinski izziv : CPOEF e-talk, online, 16th March 2023. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2023. 1 spletni vir (1 video datoteka (59 min, 25 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=X7ZhNqrRlaI. [COBISS.SI-ID 139633155]

2.21 Programska oprema

251. ČEPIN, Peter, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, MÖREC, Barbara. Povračila farmacevtskih družb : [program]. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, center poslovne odličnosti, 2017. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 24005606]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

252. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Varčevanje v zdravstvu - kakšno? : prispevek v oddaji Studio ob 17h, Radio SLO 1, 8. november 2010. Ljubljana: RTV Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 19830758]
253. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja : prispevek v oddaji Odmevi, TVS 1, 21. januar 2011. Ljubljana: RTV Slovenija, 2011. [COBISS.SI-ID 19830502]
254. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). (Spre)govori znanost – generacija brez gibanja : sodelovanje v oddaji Akademske televizija UL AGRFT, 26. maja 2022. [COBISS.SI-ID 110376963]
255. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), JURAK, Gregor (diskutant), RAJOVIĆ, Ranko (diskutant), JONTES, Dejan (urednik). Generacija brez gibanja : pogovor v oddaji "(Spre)govori znanost" : spletni pogovor Univerze v Ljubljani, 27. 5. 2022. http://aktv.si/2022/05/27/aktv-22-5-2022/. [COBISS.SI-ID 110826755]
256. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Analiza stanja v zdravstvu je odmevala tudi ta teden : sodelovanje v oddaji Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 27. januar 2023. [COBISS.SI-ID 140344323]
257. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje : sodelovanje v oddaji POP TV, 24 ur popoldne, 7. april 2023. [COBISS.SI-ID 150889987]
258. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje : sodelovanje v oddaji TV Slovenija 1, Dnevnik, 14. april 2023. [COBISS.SI-ID 150968323]
259. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Finance niso največji problem : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 1, Radijski dnevnik, 19. marec 2023. [COBISS.SI-ID 148504067]
260. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Forum o zdravstvu : sodelovanje v oddaji Forum o zdravstvu, 23. maj 2023. [COBISS.SI-ID 154319619]
261. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Gibanje Svoboda vložilo novelo zakona : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 1, Radijski dnevnik, 12. april 2023. [COBISS.SI-ID 150903043]
262. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Največja pozornost je usmerjena v zdravstveno reformo : sodelovanje v oddaji Dogodki in odmevi, Radio Slovenija 1, 17. januar 2023. [COBISS.SI-ID 140297475]
263. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Poslanci o noveli zakona o zdravstvenem zavarovanju : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 2, Val 202, 25. maj 2023. [COBISS.SI-ID 154322691]
264. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Prvi odzivi na predlagane spremembe glede dopolnilnega zavarovanja : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi , 12. april 2023. [COBISS.SI-ID 150895363]
265. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Stroka opozarja na tveganja pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 2, Val 202, 14. april 2023. [COBISS.SI-ID 150967811]
266. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 1, Zrcalo dneva, 12. april 2023. [COBISS.SI-ID 150904067]
267. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). V vlaganje v preventivo : sodelovanje v oddajiRadio Slovenija 1, Radijski dnevnik, 30. maj 2023. [COBISS.SI-ID 154323715]
268. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Vlada bo zamejila ceno za dopolnilno zavarovanje : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 1, Prva jutranja kronika, 14. april 2023. [COBISS.SI-ID 150964483]
269. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Vlada bo zamrznila cene dopolnilnega zavarovanja : sodelovanje v oddaji Radio Slovenija 1, Druga jutranja kronika, 14. april 2023. [COBISS.SI-ID 150967043]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

270. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Pricing decisions in practice : lectures given within the Master programme Public Sector and Environmental Economics at the University of Sarajevo, Faculty of Economics from 31st January to 1st February 2014. [COBISS.SI-ID 23003110]
271. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Pricing decisions in practice : lectures given within the Master programme Public Sector and Environmental Economics at the University of Sarajevo, Faculty of Economics from 23rd to 24th January 2015. [COBISS.SI-ID 23003366]
272. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Demand and supply-side decisions : lectures given within the Master programme Public Sector and Environmental Economics at the University of Sarajevo, Faculty of Economics from 22nd to 23rd january 2016. [COBISS.SI-ID 23003622]
273. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Evidence-based policy making in health care : lecture given within Master's Programme in Industrial Neuroscience at the University of Trieste, Department of Life Sciences on 11th January 2016. [COBISS.SI-ID 22943974]
274. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Health economics and the relevance of health and health care for the economy and economic growth : lectures given within Erasmus+ programme at the Corvinus University of Budapest, 18th - 22th November 2018. [COBISS.SI-ID 24832230]
275. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Health care system of Slovenia : lecture conducted for Health Economics (ECO327) class at the Stony Brook University, New York, 9th March 2022. [COBISS.SI-ID 100900867]
276. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Health care system of Slovenia : presentation conducted within project Collaborative online international learning (COIL), SUNY Old Westbury, 23rd November 2021. [COBISS.SI-ID 99163395]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

277. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Efficiency of public primary care providers and the need for reform of the health care systems in Slovenia : presented at the 3rd International Conference on Health Economics, Management and Policy, Athens, Greece, June 3-5, 2004. Athens: University, 2004. [COBISS.SI-ID 17782758]
278. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Reform and transitional adjustment of the health care system in Slovenia : presented at "The 57th International Atlantic Economic Conference, Lisabon, March 10th - 14th, 2004. Lisabon, 2004. [COBISS.SI-ID 2236370]
279. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Spremljanje poslovanja v slovenskem zdravstvu za njegovo večjo uspešnost : predavanje na posvetu Javni zavodi in drugi izvajalci negospodarskih javnih služb, Portorož, 17.-18. marec 2005. Ljubljana: Nebra, 2005. [COBISS.SI-ID 17834982]
280. PONIKVAR, Nina, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, PUŠNIK, Ksenja, ZAJEC, Lidija, TAJNIKAR, Maks. Analiza učinkovitosti izvedbe ukrepov na cestah v Sloveniji s pomočjo DEA : predstavljeno na 5. Poslovni konferenci javnega sektorja, Ljubljana, 6. september 2007. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007. [COBISS.SI-ID 17289958]
281. TAJNIKAR, Maks, BRŠČIČ, Bernard, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ZAJEC, Lidija. Možnost deregulacije in privatizacije javnega sektorja v Sloveniji v razmerah izrazitih ekonomij obsega : predstavljeno na 5. Poslovni konferenci javnega sektorja, Ljubljana, 6. september 2007. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007. [COBISS.SI-ID 17289190]
282. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. The interaction of public and private providers within the public health care network : implications for their management : presented at the EURAM 2008, 8th Annual Conference Managing diversoty: European destiny and hope, Ljubljana & Bled, 14th-17th May 2008. Ljubljana: Faculty of Economics, 2008. [COBISS.SI-ID 17805030]
283. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Effectiveness of austerity measures and the role of Keynesian demand management: Slovenia : presented at the 77th International Atlantic Economic Conference, Madrid, 2-5 April, 2014. [S. l.]: International Atlantic Economic Society, 2014. [COBISS.SI-ID 22012646]
284. RAŠKOVIĆ, Matevž, SMIRNOVA, Maria M., REBIAZINA, Vera, ZALAZNIK, Maja, DING, Zhonghui, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Market orientation in emerging markets : new perspectives from industrial organization and economic sociology : presented at the EMAC-GAMMA joint symposium during the Global Marketing Conference at Singapore on July 16, 2014. Changwon: National University, Global Marketing Conference, 2014. [COBISS.SI-ID 22198758]
285. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Financing and financial stability of the healthcare system in Slovenia : presented at the the AmCham Business Breakfast and Health Conference, Ljubljana 25th November 2015. [COBISS.SI-ID 22963174]
286. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Financiranje zdravstva : predstavljeno na javnemu posvetu Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10. julij 2015. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2015. [COBISS.SI-ID 22803686]
287. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Koordinacija zdravstvene dejavnosti s sistemom plačevanja : predstavljeno na javnemu posvetu Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10. julij 2015. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2015. [COBISS.SI-ID 22804198]
288. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Prilagodba javnih zdravstvenih sustava radi napretka personalizirane medicine = Adjusting the public health care systems to advance personalized medicine : presented at the international conference "Personalized medicine: determination of normative criteria in law and economy in the light of new knowledge", Rijeka, 13th-14th November 2015. Rijeka: Jean Monnet Inter-University, Centre of Excellence, 2015. [COBISS.SI-ID 22843878]
289. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva : moderatorka okrogle mize na javnemu posvetu, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10. julij 2015. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Center poslovne odličnosti, 2015. [COBISS.SI-ID 22804966]
290. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Assessing the added value of new technologies in healthcare : the hows and the whys : presented at the 12th WINFOCUS world congress on ultrasound in emergency and critical care, Ljubljana, 7-10 September 2016. [COBISS.SI-ID 23211750]
291. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Overview of financing of the Slovene HC system and proposed reforms : presented at the CEE Task Force Meeting of European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Ljubljana, 4th March 2016. [COBISS.SI-ID 23036134]
292. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Pay-per-POCUS : incentivised payment mechanisms as a tool to disseminate innovation : presented at the 12th WINFOCUS world congress on ultrasound in emergency and critical care, Ljubljana, 7-10 September 2016. [COBISS.SI-ID 23212006]
293. JANŠA, Karmen, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, STARIHA, Jurij. Prikaz bremena srčno-žilnih dogodkov pri sladkornih bolnikih : predstavljeno na rednem strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije, Zreče, 18. novembra 2017. [COBISS.SI-ID 24539366]
294. JANŠA, Karmen, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, STARIHA, Jurij. Overview of cardiovascular disease burden in patients with diabetes : presented at the 8th Adriatic and 5th ISPOR Chapter Serbia Congress on Pharmacoeconomics and Outcomes, Nelgrade, Serbia, April 21, 2018. [COBISS.SI-ID 24540134]
295. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, SAMBT, Jože. Rastoče breme kroničnih nenalezljivih bolezni in vloga slovenskega zdravstva v razmerah hitro starajočega prebivalstva : predstavljeno na 7. strateški konferenca Vrednost inovacij, Ljubljana, 7. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 24741862]
296. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, JANŠA, Karmen, STARIHA, Jurij. Srčno-žilni zapleti pri bolnikih s sladkorno boleznijo z vidika kolektivnega financiranja : predstavljeno na dogodku ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni "Sladkorna: zmanjšajmo polovico", Ljubljana, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 24933606]
297. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Učinkovitost izvajalcev zdravstvenega varstva: opredelitev, ocenjevanje in vloga v javno zdravstvenih sistemih : predstavljeno na strokovnem srečanje SZKKLM: "Učinkovitost in kompetentnost v laboratorijski medicini", Ljubljana, 10. december 2018. [COBISS.SI-ID 24933862]
298. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Analiza poslovanja javnih zdravstvenih zavodov : predstavljeno na Usposabljanju članov svetov javnih zdravstvenih zavodov za pridobitev ustreznih znanj, Ljubljana, Zavod za razvoj zdravstvenega managementa, 4. april, 2019. [COBISS.SI-ID 25062118]
299. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Economic cycles and health care in Slovenia : presented at the 13th international conference "Challenges of Europe", Bol, Brač, 22nd - 24th may 2019. [COBISS.SI-ID 25113062]
300. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Ekonomsko breme migrene : predstavljeno na Učni delavnici za glavobol z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18. april 2019. [COBISS.SI-ID 25057254]
301. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Indirect versus direct economic impacts of ill health: : insights from Slovenia : presented at the 9th Adriatic and 6th Croatian Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research Opatija, Croatia, 12th April 2019. [COBISS.SI-ID 25057510]
302. LOTRIČ DOLINAR, Aleša, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Insights into the economic burden of migraine in Slovenia : presented at the 13th international conference "Challenges of Europe", Bol, Brač, 22nd - 24th may 2019. [COBISS.SI-ID 25113318]
303. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Izdatki za zdravila : dejstva in številke : predstavljeno na strokovnem srečanju Obvladovanje zdravil na vseh nivojih zdravstvenega varstva, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 2. december 2019. [COBISS.SI-ID 25513702]
304. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Reševanje vzrokov za poslovni neuspeh : predstavljeno na Usposabljanju članov svetov javnih zdravstvenih zavodov za pridobitev ustreznih znanj, Ljubljana, Zavod za razvoj zdravstvenega managementa, 4. april, 2019. [COBISS.SI-ID 25061862]
305. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Sistemski okvir poslovanja javnih zdravstvenih zavodov : predstavljeno na Usposabljanju članov svetov javnih zdravstvenih zavodov za pridobitev ustreznih znanj, Ljubljana, Zavod za razvoj zdravstvenega managementa, 4. april, 2019. [COBISS.SI-ID 25062374]
306. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, JANŠA, Karmen, STARIHA, Jurij. Srčno-žilni zapleti oseb s sladkorno boleznijo z vidika kolektivnega financiranja : predstavljeno na redni skupščini Zveze društev diabetikov Slovenije, Ljubljana, 27. marec 2019. [COBISS.SI-ID 25021158]
307. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, TAJNIKAR, Maks. Strateško usmerjanje javnih zdravstvenih zavodov : predstavljeno na Usposabljanju članov svetov javnih zdravstvenih zavodov za pridobitev ustreznih znanj, Ljubljana, Zavod za razvoj zdravstvenega managementa, 4. april, 2019. [COBISS.SI-ID 25035238]
308. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij : ekonomski vidik : predstavljeno na 8. strateški konferenci Vrednost inovacij "Izzivi zdravja in razvoja v 21. stoletju - čas za ambicije", Ljubljana, 19. november 2019. [COBISS.SI-ID 25514214]
309. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Značilnosti odločanja o inovacijah v zdravstvu : predstavljeno na 3. delavnica v programu DIH.HealthDay.si 2020 "Ekonomski vidik inovacij v zdravstvu", 24. september, 2020. [COBISS.SI-ID 39931139]
310. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Zobozdravstvo in ekonomsko breme zobnih bolezni v luči obvladovanja rasti zdravstvenih izdatkov : predstavljeno na strokovnem (video) posvetu "Zobozdravstvo: kako v prihodnje, košarica pravic in dostopnost - možnosti financiranja", Zdravniške zbornice Slovenije, 23. julija 2020. [COBISS.SI-ID 24257539]
311. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Dinamično zdravstvo v rigidnih zdravstvenih sistemih : predstavljeno na 13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije "Medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva", 12. maj 2021. [COBISS.SI-ID 100418563]
312. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Izzivi presoje ekonomske upravičenosti obravnave bolnikov na daljavo : predstavitev na strokovnem srečanju Slovenskega društva za medicinsko informatiko (MI-21), "Spodbujeni s pandemijo v digitalno preobrazbo zravstva", 5. november 2021. [COBISS.SI-ID 84019715]
313. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Value based health care : the concept and implications for key stakeholders : presentes at the online expert meeting "The value-based healthcare paradigm: from concept to practice", SEB LU, 12th January 2021. [COBISS.SI-ID 46982915]
314. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Analiza porabe bioloških zdravil za zdravljenje migrene v Sloveniji v letu 2020 : predstavljeno na spletnem strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo "Migrena 2022", Ljubljana, 28. januar 2022. [COBISS.SI-ID 95421955]
315. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Sistemi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ekonomski vidik : predstavljeno v sklopu izobraževanj Zdravniške zbornice Slovenije "Osnove medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine", 31. marec 2022. [COBISS.SI-ID 103059715]
316. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Skupine primerljivih primerov kot finančna spodbuda na strani ponudbe v zdravstvu : predstavitev na konferenci "S skupnimi prizadevanji do sodobnega sistema SPP", ZZZS, 25. maja 2022. [COBISS.SI-ID 109944323]
317. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ŠARC, Irena, LOTRIČ DOLINAR, Aleša, MORGAN, Tina, SAMBT, Jože, ZIHERL, Kristina, GAVRIĆ, Dalibor, ŠELB, Julij, ROZMAN, Aleš. Smrtnost, sezonska nihanja in dovzetnost za akutno poslabšanje KOPB v letu pandemije : nacionalna študija : predstavitev raziskave v sodelovanju z ZZZS na 4. kolegiju direktorjev ZZZS, Ljubljana 20. april 2022. [COBISS.SI-ID 105558531]
318. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). 10th anniversary international symposium "Health for all - challenges in ageing societies" : scientific board member. [COBISS.SI-ID 153538307]
319. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : predstavitev knjige na posvetu in razpravi "Povezani v znanju – pot do kakovostnega zdravstva", Ljubljana, 13. april 2023. [COBISS.SI-ID 148685059]
320. ZDRILIĆ, Iva, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ALEKSIĆ, Darija. Interorganizational employee mobility : a bibliometric analysis : presented at the 14th international conference "Challenges of Europe", Bol, Brač, 17th-19th May 2023. [COBISS.SI-ID 153001987]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

321. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Zdravje in rast - ključna izhodišča za razvoj zdravstva : predavanje na 3. Strateški konferenci o vrednosti inovacij "Bolnik včeraj, danes, jutri", Ljubljana, Hotel Slon15. oktober 2014. Ljubljana: Poslovna akademija Finance, 2014. [COBISS.SI-ID 22266086]
322. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Vzdržno financiranje slovenskega zdravstva : mit ali realnost? : predstavljeno na 23. Dnevih zavarovalništva v Sloveniji, Portorož, 2. junij 2016. [COBISS.SI-ID 23117030]
323. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Trajnostno in ciljno usmerjeni zdravstveni sistem : predstavitev na 6. strateški konferenci Vrednost inovacij, Dvorana državnega sveta, Ljubljana, 12. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 24132582]
324. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, POGAČNIK, Matej, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Ekonomski vidiki migrene Economic aspects of migraine : plenarno predavanje na strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo Migrena 2018, Zdravniška zbornica Slovenije, 20 april 2018. [COBISS.SI-ID 24470758]
325. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Insights from the Slovenian healthcare system : current features, major challenges and efforts for reform and improved decision-making : invited lecture within Corvinus Health Policy and Health Economics Conference, Universuty of Budapest, 20th November 2018. [COBISS.SI-ID 24828390]
326. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Registri bolezni: : neizkoriščeni potenciali močnega orodja za izboljšanje izidov zdravljenja, zdravstvenih storitev ter odločanja in raziskovanja v zdravstvu : vabljeno predavanje na Mednarodnem foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, SAZU, Ljubljana, 27 november 2018. [COBISS.SI-ID 24838886]
327. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Incentives for evidence-informed management in public healthcare organisations : presented at the HOPE Agora, Ljubljana, 2nd-4th June 2019. [COBISS.SI-ID 25110246]
328. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Kako povečati dostopnost do zdravstvenih storitev in izboljšati poslovanje JZZ? : uvodno predavanje na 23. Jesenskem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran, 20. oktober 2022. [COBISS.SI-ID 127298051]

3.25 Druga izvedena dela

329. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Kratka analiza dejavnikov stroškov slovenskih bolnišnic v letu 2002 : predavanje na seminarju Metode merjenja učinkovitosti z DEA modeli, Ljubljana, 7. junij 2006. Ljubljana: Cisef: Računsko sodišče, 2006. [COBISS.SI-ID 17834470]
330. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Primer analize stroškovne učinkovitosti slovenskih bolnišnic : predavanje na seminarju Metode merjenja učinkovitosti z DEA modeli, Ljubljana, 7. junij 2006. Ljubljana: Cisef: Računsko sodišče, 2006. [COBISS.SI-ID 17834214]
331. TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Stroškovna učinkovitost izvajalcev osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji : predavanje na seminarju Metode merjenja učinkovitosti z DEA modeli, Ljubljana, 7. junij 2006. Ljubljana: Cisef: Računsko sodišče, 2006. [COBISS.SI-ID 17834726]
332. MARUŠIČ, Dorjan, ČERIN, Tatjana, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, KALUŽA, Mirko, SRAKA, Robert. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena reforma : omizje Slovenskega zavarovalnega združenja, 14. marec 2011. Ljubljana: Slovensko zavaovalno združenje, 2011. [COBISS.SI-ID 20269542]
333. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Zdravstvena reforma in vloga dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja : sodelovanje pri omizju na Strateški konferenci Vzajemne zdravstevene zavarovalnice, 14. maj 2011. Ljubljana: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, 2011. [COBISS.SI-ID 20269798]
334. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomska kriza in zdravstveni sistem : priložnosti za IKT_ : sodelovanje na panelni razpravi v okviru Dnevov slovenska informatike, Portorož, 17. aprila 2012. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2012. [COBISS.SI-ID 20788198]
335. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Kako učinkovito povezati javno in zasebno zdravstvo v korist bolnika? : moderiranje okrogle mize za študente prava, medicine in ekonomije, Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 21. november 2012. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. [COBISS.SI-ID 21709286]
336. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Boljše zdravje je gonilo gospodarske rasti in pomemben parameter družbene blaginje : moderiranje okrogle mize v okviru 2. strateške konference Vrednost inovacij, Hotel Slon, Ljubljana, 15. oktober 2013. Ljubljana: Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, 2013. [COBISS.SI-ID 21753318]
337. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ali imajo vodilni v zdravstvu res zvezane roke? : moderitranje plenarne sekcije v okviru poletne delavnice Ekonomske in Zdravstvene fakultete "Z Managerskimi orodji do boljšega zdravstva", Ljubljana, 19. junij 2014. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 22102758]
338. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Izkušnje zasebnikov : moderitranje plenarne sekcije v okviru poletne delavnice Ekonomske in Zdravstvene fakultete "Z Managerskimi orodji do boljšega zdravstva", Ljubljana, 19. junij 2014. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 22103014]
339. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Spremljanje efektivno opravljenega dela : izvedeno mentorstvo v okviru poletne delavnice Ekonomske in Zdravstvene fakultete "Z Managerskimi orodji do boljšega zdravstva", Ljubljana, 19. junij 2014. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 22102502]
340. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Financing and financial stability of the healthcare system : roundtable panelist at the AmCham Business Breakfast and Health Conference, Ljubljana 25th November 2015. [COBISS.SI-ID 22926054]
341. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Sladkorna bolezen kot ekonomsko in družbeno breme ter sistemski ukrepi za upočasnitev njene rasti : sodelovanje na okrogli mizi na posvetovanju v organizaciji revije Medicina danes, Ljubljana, 6. november 2015. [COBISS.SI-ID 22844390]
342. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). Z dokazi podprto zdravljenje - za vzdržnost zdravstvenega sistema : moderiranje 4. konference Vrednost inovacij, Ljubljana Grand hotel Union, 15. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 22797286]
343. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). Ali lahko dosežemo konsenz o najboljših rešitvah za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema? : moderiranje okrogle mize ob izidu monografije, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 10. junij 2016. [COBISS.SI-ID 23107302]
344. PETAVS, Lidija, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Optimalni nadzor sladkorne bolezni - priložnosti in izzivi za Slovenijo : vodenje okrogle mize ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, Ljubljana, 15. november 2016. [COBISS.SI-ID 23468518]
345. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Problem principal-agent v javnih zdravstvenih organizacijah in spodbude na strani ponudbe : vodenje okrogle mize na Zdravstveni polemiki "Zdravje v čakalni vrsti", Ljubljana, 6. april 2017. [COBISS.SI-ID 23744742]
346. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : izvedba izobraževalnega modula za slušatelje 1. generacije programa Usposabljanje iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 11. - 12. maj 2018. [COBISS.SI-ID 24965350]
347. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : izvedba izobraževalnega modula za vodstvene delavce Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, 14. - 15. december 2018. [COBISS.SI-ID 24965862]
348. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, BOJKE, Laura, SAZONOV, Vasilisa. Health economics and key elements of health care systems : educational workshop conducted within Pharmacoeconomic, CPOEF, Ljubljana, 5th - 6th October 2018. [COBISS.SI-ID 24965094]
349. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). Migrena 2018 : strokovno srečanje z mednarodno udeležbo, Zdravniška zbornica Slovenije, 20 april 2018 : članica znanstvenega odbora. [COBISS.SI-ID 24471014]
350. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Sistemi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ekonomski vidik : predavanje v okviru izobraževanja Slovenskega zdravniškega društva "Osnove medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine", Ljubljana SZZZ, 21. september 2018. [COBISS.SI-ID 24964582]
351. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Sladkorna - zmanjšajmo polovico : sodelovanje na okrogli mizi ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni, Ljubljana, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 24943078]
352. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). Slovenske dobre prakse - klinični registri različnih terapevtskih področij : moderatorka razprave na Mednarodnem foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, SAZU, Ljubljana, 27 november 2018. [COBISS.SI-ID 24839142]
353. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, KRAMBERGER, Boris. Zavarovalniški modeli v svetu in slovenski sistem zdravstvenega varstva : predavanje v okviru izobraževanja Slovenskega zdravniškega društva "Osnove medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine", Ljubljana SZZZ, 21. september 2018. [COBISS.SI-ID 24964838]
354. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : izvedba izobraževalnega modula za slušatelje 2. generacije programa Usposabljanje iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 11. - 12. januar 2019. [COBISS.SI-ID 24965606]
355. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : izvedba izobraževalnega modula za slušatelje 3. generacije programa Usposabljanje iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 6. - 7. december 2019. [COBISS.SI-ID 25456870]
356. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : izvedba izobraževalnega modula za vodstvene delavce splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca", Nova Gorica, 13. - 14. december 2019 14. - 15. december 2019. [COBISS.SI-ID 25457126]
357. VODIČKA, Staša (diskutant), BIZJAK, Mojca (diskutant), PROSEN, Gregor (diskutant), DINEVSKI, Dejan (diskutant), DEBELJAK, Mojca (diskutant), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), LOGAR, Andraž (diskutant), LEVSTEK, Jaka (diskutant), PAVLIHA, Denis (diskutant). Forum izzivov in rešitev : digitalno zdravje, biotehnologija in druge rešitve povezane z zdravstvom : Kako digitalne inovacije izboljšujejo zdravstveni sistem, Konferenca Healthday.si 2019, Ljubljana, 10. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 2717801]
358. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Migrena onesposablja : moderatorka konferenčnega sklopa na Učni delavnici za glavobol z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18. april 2019. [COBISS.SI-ID 25057766]
359. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). Covid 19 - Krizni management, virtualna konferenca, 5. november 2020 : članica programskega odbora. [COBISS.SI-ID 36142851]
360. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). International interdepartmental conference "30 years of transition - results, challenges and perspectives", online, 19th -21st. November 2020 : program committee member. [COBISS.SI-ID 38325763]
361. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Nujnost naložb v razvoj in nove rešitve : vodenje okrogle mize na 9. strateški konferenci "Vrednost inovacij: zdravje in zdravstvo prihodnosti", 13. oktober 2020. [COBISS.SI-ID 32933891]
362. SAZONOV, Vasilisa, BOJKE, Laura, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Pharmacoeconomics : online CPOEF workshop, 12th - 20 October, 2020. [COBISS.SI-ID 38757123]
363. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : ekonomsko breme bolezni, elementi javnih zdr. sistemov z ekonomskega vidika, ekonomske evalvacije novih tehnologij : izobraževanje v okviru programa "Vodenje v zdravstveni in babiški negi", online, 8. maj 2021. [COBISS.SI-ID 95621891]
364. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : online izvedba izobraževalnega modula za slušatelje 4. generacije programa Usposabljanje iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 16., 17. in 19. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 95662339]
365. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). International interdepartmental conference "Global economic challenges in times of COVID-19 pandemic", Zagreb, November 25, 2021 : program committee member. [COBISS.SI-ID 86554371]
366. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, CEPEC, Jaka. Izobraževalni program o ekonomskem bremenu rakavih bolezni : izobraževanje za za naročnika Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila, d.o.o., 24. marec 2021. [COBISS.SI-ID 98219779]
367. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji : preteklost, sedanjost, prihodnost : webinar Zduženja delodajalcev slovenije, 7. junij 2021. [COBISS.SI-ID 95682563]
368. CUGELJ, Robert (diskutant), BEOVIĆ, Bojana (diskutant), VRBOVŠEK, Sanja (diskutant), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), ATANASOVA, Sara (diskutant), MODIC, Kristina (diskutant), GLAS, Ivka (diskutant), ZVER, Samo (diskutant). Zdravstvene informacije na spletu - priložnost ali nevarnost? : okrogla miza v organizaciji Zavoda za izboljšanje kakovosti življenja Med.Over.Net. in Adriasonara, online, 16. 11. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=sB3_JSnAJv0. [COBISS.SI-ID 85768963]
369. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (drugo). 3rd International Interdepartmental Conference “Shaping Post-COVID World – Challenges for Economic Theory and Policy” : scientific comnittee member. [COBISS.SI-ID 121835523]
370. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Ekonomika zdravstva : izvedba izobraževalnega modula za slušatelje 5. generacije programa Usposabljanje iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 13. in 14. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 113219331]
371. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Health economics and key elements of health care systems : part 1 of the Pharmacoeconomics educational workshop, CPOEF, Ljubljana, 9th - 10th May 2022. [COBISS.SI-ID 113220355]
372. KOSTEVC, Črt (diskutant), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), TAJNIKAR, Maks (diskutant), AHČAN, Aleš (diskutant). Izzivi financiranja zdravstva v Sloveniji : sodelovanje na okrogli mizi CPOEF, 30. marec 2022. [COBISS.SI-ID 102786307]
373. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant), PREVOLNIK RUPEL, Valentina (diskutant), BOLKA, Anka (diskutant), ROZMAN, Aleš (diskutant), KAMIŠALIĆ LATIFIĆ, Aida (diskutant). Sprememba paradigme v zdravstvu : od prvih korakov do upravljanja življenjskega sloga : sodelovanje na okrogli mizi na 11. strateška konferenca "Vrednost inovacij - Izidi zdravljenj v osrčju sistema", 23. november 2022. [COBISS.SI-ID 130880003]
374. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (diskutant). Kdo bo prevzel odgovornost za vzdržnost slovenskega zdravstva? : diskutantka na dogodku AmCham Fokus, Ljubljana, 22. junij 2023. [COBISS.SI-ID 156943875]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih

375. MOGU, Ferdinanda. Analiza dejavnikov povpraševanja po prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Mogu], 2016. IV, 84 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mogu5309.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91802. [COBISS.SI-ID 23596774]
376. GORENŠEK CAJHEN, Mateja. Analiza pomena akreditacij za kulturo varnosti v izbranih zasebnih ambulantah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Gorenšek Cajhen], 2016. IV, 97, 26 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gorensek_cajhen4977.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91683. [COBISS.SI-ID 23373286]
377. BRAČKO, Anja. Analiza učinkov spodbud pri plačilu neakutne bolnišnične obravnave : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bračko], 2016. III, 84, 1 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/bracko5346.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91582. [COBISS.SI-ID 23655654]
378. MLEKUŽ, Klavdija. Analiza učinkovitosti igralnih salonov v Sloveniji s poudarkom na njihovi lokaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mlekuž], 2016. II, 97, 9 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mlekuz5225.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91801. [COBISS.SI-ID 23628262]
379. DE GLERIA, Tanja. Kritična presoja in nadgradnja sistema spremljanja uspešnosti poslovanja javnih zdravstvenih zavodov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. de Gleria], 2016. IV, 78, 42 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/de_gleria5915.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91658. [COBISS.SI-ID 23685094]
380. OSTERMAN BABURIĆ, Jana. Opredelitev in analiza dejavnikov uvajanja farmacevtskih inovacij na slovenski trg : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Osterman Baburić], 2016. III, 78, 11 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/osterman_baburic5224.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92195. [COBISS.SI-ID 23683814]
381. PENIČ, Tanja. Ovrednotenje farmacevtovih intervencij ob pregledih uporabe zdravil pri starostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Penič], 2016. III, 77, 7 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/penic5369.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92130. [COBISS.SI-ID 23599846]
382. HRIBERNIK, Matevž. Primerjalna analiza učinkov izdatkov za javno upravo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hribernik], 2016. III, 85, 7 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/hribernik5084.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91740. [COBISS.SI-ID 23585510]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

383. ZAJC, Tjaša. Analiza različnih pristopov k racionalnejši porabi zdravil v bolnišnicah : primer bolnišnic v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zajc], 2015. II, 64 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zajc1883-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80561. [COBISS.SI-ID 22888166]
384. KNEŽEVIĆ, Snežana. Analiza učinkov umestitve triaže v proces obravnave bolnika v urgentnem bloku Ljubljana : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Knežević], 2016. II, 84, 36 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/knezevic2402-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94706. [COBISS.SI-ID 23820518]
385. ZDEŠAR, Simona. Analiza nadzorne funkcije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zdešar], 2017. II, 64 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/krzic2500-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94672. [COBISS.SI-ID 23792870]
386. JUDEŽ, Urška, KRIVAJA, Darijo. Analiza privlačnosti trgov v razvoju za farmacevtske družbe : primer Egipta in Nigerije : skupinsko magistrsko delo. Ljubljana: [U. Judež: D. Krivaja], 2017. III, 126, 5 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/krivaja2533-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94792. [COBISS.SI-ID 23879654]
387. ŠALEHAR, Anja. Analiza ukrepov in spodbud za boljše obvladovanje ekonomskega bremena sladkorne bolezni tipa 2 v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šalehar], 2018. IV, 87, 4 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/salehar2934-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104736. [COBISS.SI-ID 24602342]
388. SMLATIĆ, Jasna. Analiza absentizma v Sloveniji v obdobju od leta 2007 do 2016 : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Smlatić], 2019. IV, 70 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/smlatic3428-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113988. [COBISS.SI-ID 25163750]
389. MEHMEDBAŠIĆ, Adnan. Assessment of the public mental health care system reform in Bosnia and Herzegovina : master's thesis. Ljubljana: [A. Mehmedbašić], 2019. II, 77, 59 str., tabele, graf. prikaz. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mehmedbasic3480-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113911. [COBISS.SI-ID 25335782]
390. ČERNIGOJ, Matevž. Primerjalna analiza zdravstvenih izdatkov v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Černigoj], 2019. IV, 56, 2 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/cernigoj3342-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107287. [COBISS.SI-ID 24986086]
391. PRODAN KRSTIČ, Perla. Primerjalna analiza zdravstvenih sistemov v Sloveniji in izbranih državah EU z vidika financiranja, izvajalcev in mehanizmov koordinacije : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Prodan Krstič], 2019. III, 71 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/prodan_krstic3368-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113975. [COBISS.SI-ID 25019366]
392. TEMELJOTOV, Ana. Analiza trga podobnih bioloških zdravil v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Temeljotov], 2020. III, 69, 34 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/temeljotov3772-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122686. [COBISS.SI-ID 16909059]
393. PAPLER, Lea. Analiza kriznega managementa na primeru obvladovanja množičnih nesreč : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Papler], 2021. IV, 74, 14 str., tabela, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/papler4336-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132587. [COBISS.SI-ID 78007299]
394. LOGAR, Maja. Finančna analiza zagotavljanja medicinskih pripomočkov na naročilnico : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Logar], 2021. III, 64, 5 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/logar4491-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134523. [COBISS.SI-ID 89030403]
395. PETROVIČ FRAS, Tonja. Analiza dostopnosti zdravil v Sloveniji glede na leto pridobitve dovoljenja za promet : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Petrovič Fras], 2022. IV, 99, 10 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/petrovic_fras4710-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143027. [COBISS.SI-ID 122725379]
396. KRALJ, Sebastjan. Sodobni pristopi za zagotavljanje dostopnosti do genskih terapij v javnih zdravstvenih sistemih : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kralj], 2022. IV, 51 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kralj4831-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143178. [COBISS.SI-ID 130684163]

Mentor pri diplomskih delih

397. SAJTL, Katja. Analiza poslovanja Zdravstvenega doma Novo mesto : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Sajtl], 2006. 36 str., 8 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/sajtl2490.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=10880. [COBISS.SI-ID 16809702]
398. NAGELJ, Goran. Organizacija osnovne zdravstvene dejavnosti v EU in Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Nagelj], 2006. 41 str., 1 f. pril., tabele, zvd. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/nagelj2569.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11041. [COBISS.SI-ID 16895462]
399. BUŽINEL, Maja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in izbranih državah EU : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bužinel], 2006. 61 str., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/buzinel2460.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=10828. [COBISS.SI-ID 16775142]
400. JANŠA, Nina. Razvoj zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Janša], 2006. 48 str., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/jansa2286.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=10235. [COBISS.SI-ID 16457958]
401. BRAČKO, Petra. Obseg pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Bračko], 2008. 38 str., 4 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/bracko3556.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=13134. [COBISS.SI-ID 18227174]
402. DEBELJAK, Miha. Analiza možnosti in omejitev rasti podjetja Bisnode, d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Debeljak], 2009. II, 38 str., 5 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 18973926]
403. ROŽMAN, Jerneja. Stroški zdravljenja poškodb zaradi padcev bolnikov : primer slovenske splošne bolnišnice : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Rožman], 2012. II, 40, 5 str., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rozman4692.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=16654. [COBISS.SI-ID 21180902]
404. URŠIČ, Ula. Čezmejno zdravstveno varstvo : razvoj, učinki in izzivi za prihodnost : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Uršič], 2016. II, 57 str. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/ursic14866.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95981. [COBISS.SI-ID 23559398]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

405. BELOGLAVEC, Sara. Možnost rasti in oblikovanje strategije rasti podjetja Rebel Franšize d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Beloglavec], 2008. II, 27 str., 8 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/beloglavec126.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=13203. [COBISS.SI-ID 18304486]
406. KORENE, Iris. Možnosti rasti podjetja STAR prevajalske storitve d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Korene], 2008. II, 32 str., 6 str. pril., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/korene60.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=13008. [COBISS.SI-ID 18118374]
407. KANCILJA, Anže. Analiza izbrane strategije rasti podjetja Tehnochem : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kancilja], 2009. II, 27 str., 6 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/kancilja452.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=14165. [COBISS.SI-ID 19176934]
408. SKOK, Alja. Analiza možnosti rasti za podjetje Ecotip d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Skok], 2009. II, 29 str., 8 str. pril., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/skok227.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=13693. [COBISS.SI-ID 18746342]
409. VIRANT, Nina. Rast podjetja Johnson & Johnson d.o.o., z uvedbo novega zdravila Stelara : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Virant], 2009. II, 29 str., 1 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/virant278.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=13819. [COBISS.SI-ID 18822886]
410. ČAD, Uroš. Analiza dveh poslovnih priložnosti : primer iz gostinstva : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Čad], 2010. II, 27, 11 str., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 19880166]
411. BABNIK, Mark. Načrtovanje obsega dejavnosti Inštituta za radiologijo v UKC Ljubljana : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Babnik], 2010. II, 23, 5 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/babnik811.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=14946. [COBISS.SI-ID 19901926]
412. JURHAR, Ajda. Prestrukturiranje podjetja Design Vertikal : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jurhar], 2010. II, 31, 3 str., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/jurhar813.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=14948. [COBISS.SI-ID 19902438]
413. CEROVIČ, Neno. Prikaz učinkov izbrane strategije rasti na poslovanje podjetja TISTO : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Cerovič], 2010. II, 26, 12 str., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 19517158]
414. ŽLAJPAH, Matija. Prikaz učinkov uvedbe novega plačnega sistema v javnem sektorju : primer iz zdravstva : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žlajpah], 2010. II, 27 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/zlajpah808.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=14943. [COBISS.SI-ID 19901158]
415. KATIĆ, Miloš. Prikaz ukrepov za zmanjševanje javnih izdatkov za zdravila v Evropski uniji in Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Katić], 2010. II, 28 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/katic760.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=14903. [COBISS.SI-ID 19880678]
416. KLANJŠČEK, Kristjan. Analiza predlogov reorganizacije elektrodistribucijskega sistema v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Klanjšček], 2011. II, 32, 8 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/klanjscek1032.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15844. [COBISS.SI-ID 20438502]
417. KRIŽNIČ, Tina. Izkoriščanje alternativnih virov energije kot podlaga za rast podjetja Elpro Križnič d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Križnič], 2011. II, 31, 7 str., tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/kriznic1141.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=16218. [COBISS.SI-ID 20682214]
418. BRIŠKI, Mihael. Presoja ekonomske upravičenosti izgradnje ekološkega otoka v podjetju MBA, d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Briški], 2011. II, 28, 11 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/briski1084.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15925. [COBISS.SI-ID 20485094]
419. MUHA, Jani. Analiza učinkov prenove procesa operacije krčnih žil v splošni bolnišnici Izola : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. Ljubljana: [J. Muha], 2016. II, 25, str., graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/muha321.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88802. [COBISS.SI-ID 23223526]
420. SAKSIDA, Karin. Stres na delovnem mestu : primera igralnega salona Fortuna in Tuš marketa Nova Gorica : zaključna strokovna naloga. Ljubljana: [K. Saksida], 2018. II, 27, 3 str., graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/saksida923.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107255. [COBISS.SI-ID 24955878]
421. STEPANČIČ, Ula. Analiza dejavnosti ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji in državah EU : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. Ljubljana: [U. Stepančič], 2019. II, 25, 5 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/stepancic1020.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114586. [COBISS.SI-ID 25256678]
422. ŠČUKA, Meta. Analiza oblikovanja prodajnih cen na primeru trgovine s pakirnimi materiali : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. Ljubljana: [M. Ščuka], 2019. II, 24, 2 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/scuka1019.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114585. [COBISS.SI-ID 25256422]

Mentor - drugo

423. HAUPTMAN, Kiara. Analiza obsega in rasti tržnih dejavnosti v bolnišnicah in zdravstvenih domovih radiološko zdravljenje na Kliničnem inštitutu za radiologijo UKC Ljubljana. Izvem : izobraževanje, zdravstvo, vodenje, ekonomika, management. dec. 2019, letn. 4, št. 2, str. 114-128. ISSN 2670-4064. [COBISS.SI-ID 95689731]
424. EBERT MOLTARA, Maja. Ekonomika paliativne oskrbe - Slovenija. Izvem : izobraževanje, zdravstvo, vodenje, ekonomika, management. 2019, letn. 2, št. 2, str. 7-28. ISSN 2670-4064. [COBISS.SI-ID 3455867]
425. KUHELJ, Dimitrij. Proces optimiziranja upravljanja z materialom za intervencijsko radiološko zdravljenje na Kliničnem inštitutu za radiologijo UKC Ljubljana. Izvem : izobraževanje, zdravstvo, vodenje, ekonomika, management. sep. 2021, letn. 4, št. 3, str. 30-42. ISSN 2670-4064. [COBISS.SI-ID 85225731]

Somentor pri magistrskih delih

426. KRIŽAJ, Žiga. Dekompozicija rasti izdatkov za zdravila na recept v Sloveniji v obdobju od 2001 do 2015 : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Križaj], 2016. IV, 82, str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/krizaj4963.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91747. [COBISS.SI-ID 23364070]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

427. GROM KENK, Karmen. Primerjalna analiza slovenskih splošnih bolnišnic z vidika uresničevanja nacionalnih usmeritev Ministrstva za zdravje za razvoj kakovosti v zdravstvu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Grom Kenk], 2015. II, 64, 28 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/grom1852-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80541. [COBISS.SI-ID 22874086]
428. TERSEGLAV, Katja. Analiza podjetniške priložnosti zasebne porodne hiše v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Terseglav], 2018. VI, 80, 164 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/terseglav3209-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107163. [COBISS.SI-ID 24792294]
429. MILUNOVIČ, Ula. Pravičnost in učinkovitost v ekonomski analizi prava : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Milunovič], 2018. II, 74 str., graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/milunovic3216-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107207. [COBISS.SI-ID 24882918]
430. VELKAVRH, Urša. Dekompozicija rasti izdatkov za inovativna zdravila na recept v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Velkavrh], 2019. IV, 71, 12 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/velkavrh3441-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114043. [COBISS.SI-ID 25160166]
431. RAŽMAN, Sara. A bibliometric analysis of the evolution trends in internet economics : master's thesis. Ljubljana: [S. Ražman], 2022. IV, 75, 20 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/razman4882-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145433. [COBISS.SI-ID 137674755]

Komentator

432. KLIPŠTETER, Tomaž. Zdravstveni sistem : digitalizacija ni čarobna palica. Dnevnik online, Dnevnikov objektiv. [Spletna izd.]. 26. jan. 2023. ISSN 1581-3037, ISSN 1855-9433. https://www.dnevnik.si/1043005794/slovenija/zdravstveni-sistem-digitalizacija-ni-carobna-palica. [COBISS.SI-ID 140343299]

Oseba, ki intervjuva

433. MARUŠIČ, Dorjan, ČEBOHIN, Dušan, ČERIN, Tatjana, KLANČIČ, Dejan, TAJNIKAR, Maks. Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 : sodelovanje na omizju Ekonomske fakultete, 8. marec 2011. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 20270054]

Recenzent

434. Economic and business review. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (recenzent 2014-2019, 2018). Ljubljana: Ekonomska fakulteta: Zveza ekonomistov Slovenije, 1999-2020Ljubljana: Ekonomska fakulteta: Zveza ekonomistov Slovenije, 1999-2010Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2010-2020. ISSN 1580-0466. http://www.ebrjournal.net, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-THPLMJH3, https://search.proquest.com/publication/publications_44642?accountid=186730, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-THPLMJH3, https://www.ebrjournal.net/home/. [COBISS.SI-ID 103864832]
435. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (recenzent 2014-2020). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-Ljubljana: Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-1985Ljubljana: Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1985-1992Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1992-2013Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014-. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dZdravstveno+varstvo%27&pageSize=25, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr. [COBISS.SI-ID 3287810]
436. International archives of occupational and environmental health. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (recenzent 2021). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1975. ISSN 0340-0131. https://link.springer.com/journal/420, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/8025. [COBISS.SI-ID 5141770]
437. Value in health regional issues. DOŠENOVIĆ BONČA, Petra (recenzent 2019-). New York: Elsevier, cop. 2012-. ISSN 2212-1102. http://www.sciencedirect.com/science/journal/22121099, https://www.sciencedirect.com/science/journal/22121099, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=2212-1099. [COBISS.SI-ID 4777791]

Član komisije za zagovor

438. KLANČAR, Darinka. Organizacija primarnega zdravstvenega varstva v državah nastalih na območju Jugoslavije = Primary health care organisation in the countries in the area of Yugoslavia : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Klančar], 2021. XI, 12-105 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134319. [COBISS.SI-ID 118879747]
439. RAŽMAN, Sara. A bibliometric analysis of the evolution trends in internet economics : master's thesis. Ljubljana: [S. Ražman], 2022. IV, 75, 20 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/razman4882-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145433. [COBISS.SI-ID 137674755]
440. KLEMENČIČ, Maruša. Pregled porabe bioloških zdravil za zdravljenje raka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Klemenčič], 2022. II, 52 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/klemencic4810-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143167. [COBISS.SI-ID 129284099]
441. ZRINSKI, Zarja. Vloga oglaševanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in odziv zaposlenih v izbranem podjetju : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Zrinski], 2022. III, 51, 5 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zrinski4596-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139223. [COBISS.SI-ID 108099587]
442. KETE, Aljaž. Presoja ekonomske upravičenosti vertikalne integracije nazaj : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kete], 2023. IV, 70, 12 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kete4922-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145483. [COBISS.SI-ID 146888707]
443. JURETIČ, Aljoša. Vpeljava razgovorov o delovni uspešnosti v zdravstveno organizacijo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Juretič], 2023. III, 52, 35 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/juretic4895-B.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145464. [COBISS.SI-ID 141293827]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 7. 2023