COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Zinka Kolarič [06966]Reprezentativne bibliografske enote

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. KOLARIČ, Zinka. Programi javnih del na področju socialnega varstva : rezultati evalvacijske študije. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1995, let. 32, št. 7/8, str. 622-635, tabele. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-N0DSCZC2, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=65858. [COBISS.SI-ID 16197469]

1.04 Strokovni članek

2. KOLARIČ, Zinka. Neprofitno-volonterske organizacije v Sloveniji. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 168/169, str. 107-120. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0GXK7GHH. [COBISS.SI-ID 15847773]
3. KOLARIČ, Zinka. Vloga humanitarnih neprofitno-volonterskih organizacij v slovenskem sistemu blaginje v 90-ih letih. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 168/169, str. 143-150. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RDK91YO2. [COBISS.SI-ID 15848285]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. KOLARIČ, Zinka. The non-profit sector as a service provider in different types of welfare systems. V: STUBBS, Paul (ur.), KENDRA, Gregson (ur.). Social policy, protection and practice : the care of vulnerable groups in Bosnia-Herzegovina : papers and proceedings from a conference held in Sarajevo, 10-12 December 1997. Sarajevo: Svjetlost, 1998. Str. 119-126. [COBISS.SI-ID 18792029]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KOLARIČ, Zinka. Privatizacija na področju socialnega varstva v slovenski, postsocialistični družbi. V: KOVAČ, Miha (ur.), et al. Privatizacija na področju družbenih dejavnosti : možnosti in omejitve. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1993. Str. 267-306. Zbirka Družboslovje. ISBN 86-341-0886-4. [COBISS.SI-ID 485725]
6. KOLARIČ, Zinka. From socialist to post-socialist social policy. V: SVETLIK, Ivan (ur.). Social policy in Slovenia : between tradition and innovation. Aldershot [etc.]: Avebury, 1992. Str. 15-32. Studies in the social policy of Eastern Europe and the Soviet Union. ISBN 1-85628-359-3. [COBISS.SI-ID 16900701]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KOLARIČ, Zinka. Socialna varnost. V: KUKAR, Stanislava, KOLARIČ, Zinka, KIRN, Andrej. Prostor, okolje, socialna varnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 1995. Str. 155-165, grafi. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. ISBN 961-6031-06-6, ISBN 961-6031-00-7. [COBISS.SI-ID 16466013]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

8. KOLARIČ, Zinka. Socialna politika in družbene ter prostorske spremembe : doktorska disertacija. Ljubljana: [Z. Kolarič], 1990. 342 f. [COBISS.SI-ID 22353152]

2.09 Magistrsko delo

9. KOLARIČ, Zinka. Koncept kvalitete življenja in proučevanje ter usmerjanje družbenega razvoja : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Kolarič], 1985. 170 f. [COBISS.SI-ID 15789917]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

10. KOLARIČ, Zinka (urednik), RUŽICA, Miroslav (urednik), SVETLIK, Ivan (urednik), TRBANC, Martina (urednik). The profile of the voluntary sector in Eastern Central European countries. [Ljubljana]: Slovene Sociological Association: Institute of Social Science, 1995. 199 str., graf. prikazi. Družboslovne razprave, vol. 11, no. 19/20. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 60233728]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 5. 2023