COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Katja Vadnal [04694]Reprezentativne bibliografske enote

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. VADNAL, Katja. Trg in trženje s kmetijskimi pridelki v Sloveniji. V: SCHLAMBERGER, Vlado (ur.). Organizacija trga in trženje kmetijskih pridelkov : zbornik posveta. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva, 1996. Str. 39-48. ISBN 961-90230-2-1. [COBISS.SI-ID 110201]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. VADNAL, Katja, ROJŠEK, Iča. Trg in trženje s kmetijskimi pridelki v Sloveniji. V: VADNAL, Katja (ur.). Razvoj tržnih potencialov slovenskih kmetijskih pridelkov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za agrarno ekonomiko, 1997. Str. 1-13, tabele. Agrarna ekonomika in politika, Strokovni prispevki, 2. ISBN 961-6190-06-7. [COBISS.SI-ID 1768057]
3. VADNAL, Katja. Slovenia. V: TRACY, Michael (ur.), MADDISON, John. East-west European agricultural trade : the impact of association agreements. La Hutte: Agricultural Policy Studies, 1994. Str. 91-97. ISBN 2-9600047-1-X. [COBISS.SI-ID 1658489]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

4. VADNAL, Katja, BANIČ, Simon. Borzno trgovanje s kmetijskimi pridelki : nova poslovna priložnost. Ljubljana: Kmečki glas, 1997. 94 str., ilustr. Knjižnica za pospeševanje kmetijstva. ISBN 961-203-134-7. [COBISS.SI-ID 70723584]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 5. 2023