COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSJasmina Kristovič [52573]Personal bibliography for the period 2010-2023

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. The readiness of educational professionals for sustainable development in education in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 32, št. 1, str. 145-156, tabele. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/07/ASHS_32-2022-1_PANGRCIC-KRISTOVIC-KRISTOVIC.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6Z2QYJE4, DOI: 10.19233/ASHS.2022.10. [COBISS.SI-ID 117174275], [SNIP, WoS, Scopus]
2. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Jasmina, PANGRČIČ, Polonca. Knowledge and implementation of the guidelines of the holistic educational approach in the Republic of Slovenia. Journal for ReAttach therapy and developmental diversities. Mar. 2022, vol. 4, iss. 2, str. 83-92. ISSN 2589-7799. https://jrtdd.com/index.php/journal/article/view/48. [COBISS.SI-ID 102416899], [SNIP]

1.04 Professional article

3. KRISTOVIČ, Jasmina. Po verskem prepričanju različni, a enaki v trpljenju in bolečini, ljubezni in sreči : mešani pari in relacijska družinska terapija = Under a different religious belief equal in suffering and pain, love and happiness : mixed couples and relational family therapy. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 131-139. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Kristovic.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-963E9NP5, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-963E9NP5, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109028. [COBISS.SI-ID 10522627]

1.08 Published scientific conference contribution

4. KRISTOVIČ, Jasmina, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Sebastjan. (Ne)zdrava "mlada" Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov = (Un)healty "young" Europe - mental health of child and adolescent. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 64-73. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62384131]
5. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 26-34. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62363139]
6. KRISTOVIČ, Jasmina. Povezava med izpolnjenostjo s smislom in biološkimi ter psihološkimi dejavniki umskega staranja = Relationship between fulfilment with meaning and biological and psychological factors of intellectual ageing. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 500-504. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 2048630026]
7. KRISTOVIČ, Jasmina. Smisel življenja v starejšem življenjskem obdobju = The meaning of life in later years. In: FILEJ, Bojana (ed.). Socialna gerontologija : zbornik prispevkov z recenzijo = Social gerontology : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 85-90. ISBN 978-961-6966-17-7. [COBISS.SI-ID 2048509450]
8. KRISTOVIČ, Jasmina. Duševno zdravje in beg v zasvojenost s spletno spolnostjo = Mental health and escape to addiction with internet sexuality. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. Str. 205-210. ISBN 978-961-6966-05-4. [COBISS.SI-ID 2048371722]
9. KRISTOVIČ, Jasmina. Beg v virtuailni svet odnosov - Second Life. In: GANC, Damijan (ed.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014]. Str. 102-114. https://zdt.si/wp-content/uploads/2017/11/418-zbornik_v_kongres_2014_koncna_verzija_1_sl_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 2048796426]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

10. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Teaching for sustainable development. In: TORTOP, Hasan Said (ed.). ICGYSE 2020 : [abstract book]. Istanbul: Association for Young Scientists and Talent Education, 2020. Str. 54. https://d.cobiss.net/repository/si/files/62402307/110749/ICGYSE-2020-AbstractBook-Temporary.pdf. [COBISS.SI-ID 62402563]
11. KRISTOVIČ, Jasmina. (Ne)zdrava "mlada" Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov = (Un)healty "young" Europe - mental health of child and adolescent. In: MERTIK, Matej (ed.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 286. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 15120899]
12. KRISTOVIČ, Jasmina. Psihoterapija in svetovanje mladostnikom = Psychotherapy and youth counselling. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 196. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048687882]
13. KRISTOVIČ, Jasmina. Smisel življenja v starejšem obdobju življenja = The meaning of life in later years. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 281. ISBN 978-961-6966-14-6. https://almamater.si/upload/userfiles/files/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_povzetki_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 2048797194]
14. KRISTOVIČ, Jasmina. Po verskem prepričanju različni, a enaki v trpljenju in bolečini, ljubezni in sreči: mešani pari in relacijska družinska terapija = Under a different religious belief, equal in suffering and pain, love and happiness: mixed couples and relational family therapy. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue, 2014. Str. 83. [COBISS.SI-ID 10122755]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

15. KRISTOVIČ, Jasmina. Duševno zdravje in osmišljeno življenje slovenskih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2023, str. 169-182, tabele. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 146816771]
16. KRISTOVIČ, Jasmina. Sodobne duševne težave (stiske) mladostnikov in psihoterapija. In: et al. Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla. 1. natis. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 65-78. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-32-0. [COBISS.SI-ID 18253827]

1.22 Interview

17. KRISTOVIČ, Jasmina (interviewee). Anksioznost in paranoičnost znaka internetne spolne zasvojenosti. Sobota info page. 19. maj 2016. ISSN 1581-0755. https://sobotainfo.com/novica/globalno/anksioznost-paranoicnost-znaka-internetne-spolne-zasvojenosti/120598. [COBISS.SI-ID 2048797450]
18. KRISTOVIČ, Jasmina. "Pomurci veljamo za zelo odprte, gostoljubne in dobrosrčne ljudi". Pomurec.com. 22. jan. 2015. https://www.pomurec.com/vsebina/28176/%C2%BBPomurci_veljamo_za_zelo_odprte__gostoljubne_in_dobrosrcne_ljudi%C2%AB#4. [COBISS.SI-ID 2048796938]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

19. KRISTOVIČ, Sebastjan, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina. Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)). ISBN 978-961-7183-02-3. https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 119804931]
20. KRISTOVIČ, Sebastjan, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina. Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 296 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7183-01-6. https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 119801091]

2.09 Master's thesis

21. KRISTOVIČ, Jasmina. Varnost v odnosu s starši in zasvojenostjo z internetom : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kristovič], 2014. VI, 73 str. [COBISS.SI-ID 9947395]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

22. KRISTOVIČ, Jasmina (interviewee). Pred kongresom psihoterapevtov v Ljubljani : pogovor o medosebnih odnosih, spremembah, ki jih povzroči terapija, o pomenu terapije, kdaj in zakaj se zanjo odločiti na RTVSLO, oddaja Dopoldan in pol, 6. april 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048797706]

3.15 Unpublished conference contribution

23. KRISTOVIČ, Jasmina. Vpliv prekomerne uporabe digitalnih medijev na družino in medosebne odnose : prispevek na III. Mednarodni znanstveni konferenci "Izzivi in težave sodobne družbe", 29. junij do 30. junij 2015, Murska Sobota. [COBISS.SI-ID 2048796682]

3.25 Other performed works

24. PIŠOT, Saša (interviewer), TRATNIK, Polona (discussant), DJORDJEVIĆ, Srdjan (discussant), DREO, Jurij (discussant), KRISTOVIČ, Jasmina (discussant). Aplikativna vrednost znanosti : na stičišču znanja in prakse : okrogla miza v okviru projekta TwinBrain, Koper, 16. 2. 2023. https://www.zrs-kp.si/index.php/2023/02/23/aplikativna-vrednost-znanosti-ce-ni-znanosti-ce-ni-raziskav-potem-je-tezko-delati-prenos-znanja-ker-je-znanja-malo/. [COBISS.SI-ID 146268419]


SECONDARY AUTHORSHIP


Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

25. KRIŽANČIĆ, Natalija. Vpliv stresa na zadovoljstvo medicinskih sester na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega. Maribor: [N. Križančić], 2022. [5] f., 41 str., ilustr. https://d.cobiss.net/repository/si/files/146568707/115846/Kri%C5%BEan%C4%8Di%C4%87_Natalija_2022_Vpliv_stresa_na_zadovoljstvo_medicin.pdf/terms. [COBISS.SI-ID 146568707]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 5. 2023
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 4. 5. 2023
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 4. 5. 2023
JCR database updated on (yearly): 17. 11. 2022
SNIP database updated on (yearly): 13. 9. 2022