COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Sebastjan Kristovič [36683]Personal bibliography for the period 2010-2023

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. The readiness of educational professionals for sustainable development in education in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 32, št. 1, str. 145-156, tabele. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/07/ASHS_32-2022-1_PANGRCIC-KRISTOVIC-KRISTOVIC.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6Z2QYJE4, DOI: 10.19233/ASHS.2022.10. [COBISS.SI-ID 117174275], [SNIP, WoS, Scopus]
2. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Jasmina, PANGRČIČ, Polonca. Knowledge and implementation of the guidelines of the holistic educational approach in the Republic of Slovenia. Journal for ReAttach therapy and developmental diversities. Mar. 2022, vol. 4, iss. 2, str. 83-92. ISSN 2589-7799. https://jrtdd.com/index.php/journal/article/view/48. [COBISS.SI-ID 102416899], [SNIP]
3. KRISTOVIČ, Sebastjan, ZABUKOVEC, Urša. Pomen in razsežnost dialoga pri Dostojevskem = The significance and dimension of the dialogue in Dostoevsky. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 33-46. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Kristovic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C46X15QV, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Kristovic. [COBISS.SI-ID 88523779], [SNIP]
4. KRISTOVIČ, Sebastjan. Crisis of meaning in connection with mental distress of a modern man = Kriza smisla u vezi s mentalinm tegobama modernog čovjeka. Informatologia. 2021, vol. 54, no. 3/4, str. 154-170. ISSN 1330-0067. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=381531, DOI: 10.32914/i.54.3-4.3. [COBISS.SI-ID 83774723], [SNIP, Scopus]
5. GOLOB, Tea, KRISTOVIČ, Sebastjan, MAKAROVIČ, Matej. European transnational social fields and identifications : the significance of transnational participation and structured positions in the individual and national context. European Journal of Science and Theology. oct. 2014, vol. 10, no. 5, str. 1-20. ISSN 1841-0464. [COBISS.SI-ID 1024634689], [SNIP, Scopus up to 26. 11. 2019: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
6. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bivanjska varnost in duhovnost z vidika logoterapije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 73, št. 4, str. 625-637, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YLROOKJH. [COBISS.SI-ID 6440026], [SNIP, Scopus up to 25. 5. 2018: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
7. KRISTOVIČ, Sebastjan. Redukcionizem v humanističnih znanostih in bivanjska prikrajšanost. Raziskave in razprave. 2013, vol. 6, no. 1, str. 64-98, graf. prikazi, tabele. ISSN 1855-6280. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TSCOUDUE. [COBISS.SI-ID 9944067]

1.02 Review article

8. KRISTOVIČ, Sebastjan. Ruska lepota kot ideal življenja. Tretji dan. 2011, letn. 40, št. 3/4, str. 63-71. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 9698307]
9. KRISTOVIČ, Sebastjan. Ecce homo. Tretji dan. 2011, letn. 40, št. 9/10, str. 73-79. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 9702403]
10. KRISTOVIČ, Sebastjan. Nietzsche in njegov Bog. Tretji dan. jan./feb. 2010, letn. 39, št. 1/2, str. 29-37. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 254370816]
11. KRISTOVIČ, Sebastjan. Rigidnost duha in kapitulacija smisla : od regresije religije in nihilizma do svobodnjaštva in subjektivizma. Tretji dan. sep./okt. 2010, letn. 39, št. 7/8, str. 127-135. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 254429696]

1.04 Professional article

12. KRISTOVIČ, Sebastjan. Nujnost prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2023, leto 59, št. 1, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/23135-nujnost-prenove-vzgojno-izobrazevalnega-sistema-v-republiki-sloveniji. [COBISS.SI-ID 136561667]
13. KRISTOVIČ, Sebastjan. Logika grešnega kozla – kdo bo naslednji?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2023, leto 59, št. 2, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 144021507]
14. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kaj pa naši odnosi?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2023, leto 59, št. 3, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 149903107]
15. KRISTOVIČ, Sebastjan. Strateški načrt prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2023, leto 59, št. 4, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 149903363]
16. KRISTOVIČ, Sebastjan. Sreča - najbolj prodajana znamka vseh časov. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2022, leto 58, št. 1, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129520387]
17. KRISTOVIČ, Sebastjan. Sodobna vzgoja - vzgoja za agresivno vedenje otrok. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2022, leto 58, št. 2, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129516291]
18. KRISTOVIČ, Sebastjan. Pomembnost vztrajnosti za življenje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2022, leto 58, št. 3, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129514755]
19. KRISTOVIČ, Sebastjan. Ljubezen in vzgoja. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2022, leto 58, št. 4, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129514499]
20. KRISTOVIČ, Sebastjan. To noč sem jo videl vs. “vkup držmo!”. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2022, leto 58, št. 5, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/22868-to-noc-sem-jo-videl-vs-vkup-drzmo. [COBISS.SI-ID 134369283]
21. KRISTOVIČ, Sebastjan. Pasivni intelekt. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2022, leto 58, št. 6, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 134369539]
22. KRISTOVIČ, Sebastjan. Družina naj gre na dopust sama. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2022, leto 58, št. 7, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129513475]
23. KRISTOVIČ, Sebastjan. Najmočnejša droga na svetu - ego. Ognjišče. [Tiskana izd.]. avg. 2022, leto 58, št. 8, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129513219]
24. KRISTOVIČ, Sebastjan. Nevarnost družbeno sprejemljivih psihopatov. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2022, leto 58, št. 9, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129315843]
25. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako vzgojiti nesrečnega otroka?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2022, leto 58, št. 10, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/23013-kako-vzgojiti-nesrecnega-otroka. [COBISS.SI-ID 127805187]
26. KRISTOVIČ, Sebastjan. Človek je bitje odločanja. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2022, leto 58, št. 11, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/23064-clovek-je-bitje-odlocanja. [COBISS.SI-ID 129315331]
27. KRISTOVIČ, Sebastjan. Lepota družine in praznična anksioznost. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2022, leto 58, št. 12, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 136393219]
28. KRISTOVIČ, Sebastjan. Mama na prvo mesto postavi otroke. Napaka. Radio Ognjišče. 25. 3. 2022, ilustr. ISSN 1581-0712. https://radio.ognjisce.si/sl/248/oddaje/34502/mama-na-prvo-mesto-postavi-otroke-napaka.htm. [COBISS.SI-ID 134175747]
29. KRISTOVIČ, Sebastjan. Negativni psihološki vplivi permisivne vzgoje na samopodobo in samozavest. Mohorjev koledar ... 2021, str. 112-115, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 47294211]
30. KRISTOVIČ, Sebastjan. Smisel vzgoje: uživaj, imej se fajn!. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2021, let. 57, št. 1, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 47294723]
31. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kaj je cilj vzgoje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/22292-kaj-je-cilj-vzgoje. [COBISS.SI-ID 130060803]
32. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zasloni - digitalni kokain. Ognjišče. [Tiskana izd.]. mar. 2021, leto 57, št. 3, str. 11, portret, apr. 2021, leto 57, št. 4, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 85378563]
33. KRISTOVIČ, Sebastjan. Izvirni greh vzgoje in izobraževalnega sistema. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jun. 2021, leto 57, št. 6, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/22541-izvirni-greh-vzgoje-in-izobrazevalnega-sistema. [COBISS.SI-ID 130059779]
34. KRISTOVIČ, Sebastjan. Umetnost življenja in teta Gerika. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jul. 2021, leto 57, št. 7, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 85379587]
35. KRISTOVIČ, Sebastjan. Novo oznanilo: "Ni časa". Ognjišče. [Tiskana izd.]. avgust 2021, leto 57, št. 8, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/22593-novo-oznanilo-ni-casa. [COBISS.SI-ID 85379843]
36. KRISTOVIČ, Sebastjan. Pamet brez vzgoje ali nevzgojena pamet. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2021, leto 57, št. 9, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 85380611]
37. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kje so vsi ti fantje?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2021, leto 57, št. 10, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 85380867]
38. KRISTOVIČ, Sebastjan. Dostojevski - rudar duše. Ognjišče. [Tiskana izd.]. nov. 2021, leto 57, št. 11, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. https://revija.ognjisce.si/kolumna/22656-dostojevski-rudar-duse. [COBISS.SI-ID 130059011]
39. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kupujem, torej sem. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2021, leto 57, št. 12, str. 11, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 129520899]
40. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako otroka pospremiti v prvi razred. SiOL.net. 17. 8. 2021, ilustr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/nazaj-v-solo/kako-otroka-pospremiti-v-prvi-razred-559245. [COBISS.SI-ID 134265859]
41. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako živeti in preživeti skupaj : odnosi v času koronavirusa. Vecer.com. 1. 4. 2020. ISSN 1855-8380. https://www.vecer.com/odnosi-v-casu-koronavirusa-kako-ziveti-in-preziveti-skupaj-10150701. [COBISS.SI-ID 13195779]
42. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kultura življenja - egocentrizem čez vse. Mohorjev koledar ... 2019, str. 98-104. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 2048790538]
43. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zasloni - "električni pastirji". Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2019, letn. 21, št. 81, str. 9-11. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 2048907018]
44. KRISTOVIČ, Sebastjan. Permisivna vzgoja - glavni krivec za nasilje med mladimi. Varnost. [Spletna izd.]. 2018, letn. 66, št. 4, str. 40-43, ilustr. ISSN 2232-318X. http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/VARNOST/Varnost_4_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 2048794890]
45. KRISTOVIČ, Sebastjan. Sodobni tabuji - trpljenje, minljivost in smrt. Mohorjev koledar ... 2017, str. 106-111, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 2048555786]
46. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zasloni so za otroške možgane droga. Novi tednik NT&RC. 11. maj 2017, leto 72, št. 19, str. 13, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 2048594954]
47. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja za življenje. Mohorjev koledar ... 2016, str. 120-124, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 2048555530]
48. KRISTOVIČ, Sebastjan. Med smislom in nesmislom trpljenja - Dostojevski in Nietzsche. Zvon : kulturno - družbena revija. 2016, letn. 19, št. 1, str. 58-61. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 304805376]
49. KRISTOVIČ, Sebastjan. Človek - trpeče bitje. Zvon : kulturno - družbena revija. 2015, letn. 18, št. 5, str. 33-35. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 2048555274]
50. KRISTOVIČ, Sebastjan. Življenjepis Viktorja E. Frankla. Zvon : kulturno - družbena revija. 2014, letn. 17, št. 3/4, str. 57-62. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 10110467]
51. KRISTOVIČ, Sebastjan. Učitelj za 21. stoletje. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 2013, leto 15, št. 22, str. 26-28, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 9889539]
52. KRISTOVIČ, Sebastjan. Ali otrok res nima pravice do zdravega otroštva?. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 2012, letn. 13, št. 1, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 9728771]
53. KRISTOVIČ, Sebastjan. Rudar duše : duhovna veličina Fjodora Mihajloviča Dostojevskega. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. maj 2012, št. 25, str. 12, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 9728515]

1.08 Published scientific conference contribution

54. PERTOCI, Anita, KRISTOVIČ, Sebastjan. Vpliv terapij s pomočjo živali na otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami = Animal-assisted interventions on children with behaviour and emotional problems. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.). 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: etični izzivi digitalne transformacije = The 10th Annual Conference of Europeʹs Sciences and Arts Leaders and Scholars Itʹs About People: Embracing Digital Transformation, For a Sustainable and Ethical Future : zbornik strokovnih prispevkov za področje holističnega vzgojno-izobraževalnega procesa in duševnega zdravja = proceedings book on professional contributions on Education and Mental Health : Maribor, 12. 3. 2022 (holistični vzgojno-izobraževalni proces in duševno zdravje ) = [Maribor, 12. 3. 2022] (education and mental health). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 61-69. ISBN 978-961-7183-03-0. [COBISS.SI-ID 136460803]
55. KRISTOVIČ, Jasmina, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Sebastjan. (Ne)zdrava "mlada" Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov = (Un)healty "young" Europe - mental health of child and adolescent. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 64-73. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62384131]
56. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 26-34. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62363139]
57. MARKUŠ, Nina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Logopedagogika in eksistencialna pedagogika v vzgoji in izobraževanju = Logopedagogy and existential pedagogy in the educational system. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 35-45. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62370051]
58. KRISTOVIČ, Sebastjan. Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 11-17. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62358275]
59. ZRNIĆ, Luka, KRISTOVIČ, Sebastjan, ARSIĆ, Jasmina, CIGIĆ GAVRILOVIĆ, Dunja. Subjective well-being, gratitude and optimism among seniors living in retirement communities. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 81-91, tabele. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 14124035]
60. GAJNIK, Mateja, KRISTOVIČ, Sebastjan. (Ne)pristrano izvještavanje u hrvatskim online medijima na primjeru migrantske krize = (Un)biased reporting in croatian online media - example of the 2015 migrant crisis. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 762-766. ISBN 978-961-6966-33-7. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_04.pdf. [COBISS.SI-ID 2048722186]
61. KRISTOVIČ, Sebastjan, VRABL, Ingrid. Možgani in vzgoja - kako vzgajati možgane = Education and human brain - how to educate brain. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 138-144. ISBN 978-961-6966-23-8. https://d.cobiss.net/repository/si/files/289317376/110344/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 2048594698]
62. KRISTOVIČ, Sebastjan. Rehumanizacija humanistike in logoterapevtski celostni pogled na človeka = Re-humanisation of humanism in logotherapeutic holistic view of man. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 188-196. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 2048594442]
63. KRISTOVIČ, Sebastjan, VRABL, Ingrid. Svetovanje parom = Couples counselling. In: FILEJ, Bojana (ed.). Humanistične, družboslovne in druge aktualne teme postmoderne družbe : zbornik prispevkov z recenzijo = Humanities, social sciences and other current topics in the post-modern society : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. Str. 102-108. ISBN 978-961-6966-19-1. [COBISS.SI-ID 2048497162]
64. KRISTOVIČ, Sebastjan. Umiranje, smrt in paliativna oskrba - tesnoba in tabuiziranje = Dying, death and palliative care - anxiety and taboo. In: FILEJ, Bojana (ed.). Humanistične, družboslovne in druge aktualne teme postmoderne družbe : zbornik prispevkov z recenzijo = Humanities, social sciences and other current topics in the post-modern society : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. Str. 95-101. ISBN 978-961-6966-19-1. [COBISS.SI-ID 2048496906]
65. KRISTOVIČ, Sebastjan, KALAMAR, Darja. Zdravo družinsko okolje za vzgojo odgovorne osebe = Healthy family environment for upbringing responsible adults. In: FILEJ, Bojana (ed.). Humanistične, družboslovne in druge aktualne teme postmoderne družbe : zbornik prispevkov z recenzijo = Humanities, social sciences and other current topics in the post-modern society : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. Str. 88-94. ISBN 978-961-6966-19-1. [COBISS.SI-ID 2048496394]
66. KRISTOVIČ, Sebastjan. Družina v vrtincu sodobnega časa = Family in the whirlpool of modern times. In: HORVAT, Tadeja (ed.), CELEC, Robert (ed.), JAKOB, Sabina (ed.). III. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 29. junij do 30. junij 2015. Rakičan: RIS Dvorec, 2015. Str. 46-59. ISBN 978-961-93275-9-3. [COBISS.SI-ID 2048555018]
67. KRISTOVIČ, Sebastjan. Duševno zdravje in eksistencialna kriza = Mental health and existential crisis. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. Str. 211-217. ISBN 978-961-6966-05-4. [COBISS.SI-ID 2048371978]
68. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zadostna stopnja noodinamike - nujen pogoj kvalitetnih medosebnih odnosov in duševnega zdravja. In: GANC, Damijan (ed.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014]. Str. 115-140. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/272-zbornik_kongres_2014_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 9989123]
69. KRISTOVIČ, Sebastjan. Logoterapevtski vidik pacientove varnosti. In: FILEJ, Bojana (ed.). Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? : varnost kot strokovni, etični, pravni, družbeni in ekonomski vidik : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic treatment of patients - how close are we to achieving our goal? : safety as a professional, ethical, legal, social and economic aspect : collection of scientific papers : international scientific conference, 25. in 26. oktober 2012. Novo mesto: Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede: = Higher Education Centre, Faculty of Health Sciences, 2013. Str. 160-169. ISBN 978-961-6770-25-5. [COBISS.SI-ID 9943811]
70. KRISTOVIČ, Sebastjan. Eksistencialna kriza in bivanjski vakuum v interakciji z aktualno globalno problematiko. In: STARC, Jasmina (ed.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : collection of scientific papers : international scientific conference, 29. in 30. marec 2012, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2012. Str. 313-318. ISBN 978-961-6309-38-7. [COBISS.SI-ID 9794819]

1.09 Published professional conference contribution

71. KRISTOVIČ, Sebastjan, VRABL, Ingrid. Možgani in vzgoja - kako vzgajati možgane = Education and human brain - how to educate brain. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 138-144. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 11628873]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

72. KRISTOVIČ, Sebastjan, ZABUKOVEC, Urša. Pomen in razsežnost dialoga pri Dostojevskem = The significance and dimension of the dialogue in Dostoevsky. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.), BEDRAČ, Marjetka (ed.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 50-51. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62385923]
73. MARKUŠ, Nina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Paradigma vzgojnih pristopov skozi čas in logopedagogika kot celostni - holistični vzgojni pristop = The paradigm of educational approaches over time and logopedagogy as an application of an integral - holistic educational approach. In: MERTIK, Matej (ed.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 336-337. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 94993155]
74. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zasloni in socialna omrežja – digitalni heroin = Screens and social networks – digital heroin. In: MERTIK, Matej (ed.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 327-328. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 94990339]
75. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Teaching for sustainable development. In: TORTOP, Hasan Said (ed.). ICGYSE 2020 : [abstract book]. Istanbul: Association for Young Scientists and Talent Education, 2020. Str. 54. https://d.cobiss.net/repository/si/files/62402307/110749/ICGYSE-2020-AbstractBook-Temporary.pdf. [COBISS.SI-ID 62402563]
76. KRISTOVIČ, Sebastjan. Psihološki (škodljivi) vidiki permisivne vzgoje - samopodoba in samozavest = Psychological (harmful) aspects of permissive education - self-image and self-esteem. In: MERTIK, Matej (ed.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 287. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 15118339]
77. KRISTOVIČ, Sebastjan. Logopedagogika - holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja iz vidika logoterapije = Logopedagogy - holistic educational process and strengthening of mental health from the point of view of logotherapy. In: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ed.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 246-247. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 18229507]
78. ZRNIĆ, Luka, KRISTOVIČ, Sebastjan, ARSIĆ, Jasmina. Subjective well-being, gratitude and optimism among seniors living in retirement communities. In: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ed.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 82. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 2048927242]
79. KRISTOVIČ, Sebastjan. Spiritual psychology (logotherapy) and spiritual reasons of illness : holistic logotherapeutic aspects of health. In: Book of abstracts. Putnam Valley: Cognizant Communication Corporation, 2018. Str. 224. [COBISS.SI-ID 2048782346]
80. CEK STEPANČIČ, Daša, KRISTOVIČ, Sebastjan. Celostni pristop v vzgoji in izobraževanju z vidika logoterapije = A holistic approach in education from the perspective of logotherapy. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 192-193. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048687370]
81. GAZIBARA, Šejla, KRISTOVIČ, Sebastjan. Smisel trpljenja v starosti = The meaning of suffering in old age. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 194. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048687626]
82. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kulturne formacije sodobnega človeka - konformizem, totalitarizem in egoizem = Cultural formation of modern man - conformism, totalitarianism and egoism. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 197-198. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048688906]
83. MEDVED, Martina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Psihoterapija v (ne)skrbi za človeka = Psychoterapy as a matter of (non-)care for the person. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 201. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048689162]
84. GORIŠEK, Veronika, KRISTOVIČ, Sebastjan. Vpliv plesa na gibalne sposobnosti in zadovoljstvo z življenjem starejših ljudi = The impact of dance on motor abilities and life satisfaction among elderly people. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 237. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048692746]
85. VIRAG, Ksenija, KRISTOVIČ, Sebastjan. Sporazumevanje s starostnikom in empatija = Communication with an elderly person and empathy. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 269-270. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048696074]
86. KRISTOVIČ, Sebastjan, KALAMAR, Darja. Zdravo družinsko okolje za vzgojo odgovorne osebe = Healthy family environment for upbringing responsible adults. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 48. ISBN 978-961-6966-14-6. [COBISS.SI-ID 2048545802]
87. KRISTOVIČ, Sebastjan, VRABL, Ingrid. Svetovanje parom = Couples counselling. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 49. ISBN 978-961-6966-14-6. [COBISS.SI-ID 11125065]
88. KRISTOVIČ, Sebastjan. Umiranje, smrt in paliativna oskrba - tesnoba in tabuiziranje = Dying, death and palliative care - anxiety and taboo. In: FILEJ, Bojana (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 55-56. ISBN 978-961-6966-14-6. [COBISS.SI-ID 2048546314]
89. KRISTOVIČ, Sebastjan. Life as an assignment - logotherapeutic postulate. In: PLENKOVIĆ, Mario (ed.), et al. Društvo i tehnologija 2015 - dr. Juraj Plenković = Society and technology 2015 - dr. Juraj Plenković : XXII. međunarodni znanstveni skup = XXII. international scientific conference, Opatija, Hrvatska, 28.-30. 06. 2015. : [book of abstracts]. [Maribor]: Alma Mater Europaea - ECM - The University of Leadership: Međunarodna federacija komunikoloških društava: = International Federation of Communication Associations: Hrvatsko komunikološko društvo: = Croation Communication Association, 2015. Str. 12. ISBN 978-953-6226-30-6. [COBISS.SI-ID 2048407818]
90. KRISTOVIČ, Sebastjan. The holistic aspect of health according to the principles of logotherapy. In: PLENKOVIĆ, Mario (ed.), GALIČIĆ, Vlado (ed.), TOPLAK, Ludvik (ed.). Društvo i tehnologija 2014. - dr. Juraj Plenković = Society and technology 2014 - dr. Juraj Plenković : book of manuscripts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 2014. Str. 301. [COBISS.SI-ID 10125571]
91. KRISTOVIČ, Sebastjan. Psihosocialni dejavniki človeka kot duhovnega bitja - logoterapevtski aspekti nadsmisla = Psychosocial factors of man as a spiritual being - logotheraupetic aspects of the supra-meaning. In: SKRALOVNIK, Samo (ed.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue, 2014. Str. 84. [COBISS.SI-ID 10123011]
92. KRISTOVIČ, Sebastjan. Logotherapy and existential fear = Logoterapija in eksistencialni strah. In: MARTINJAK, Ana (ed.), ŽALEC, Bojan (ed.). Mednarodna konferenca Kultura strahu, Celje, 8.-11. november 2012 = International conference Culture of fear, Celje, November 8th-11th 2012. [S. l.: s. n., 2012?]. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 9783555]
93. KRISTOVIČ, Sebastjan. The paradox of happiness : absolute as a solution of relative. In: ŽALEC, Bojan (ed.), LESKOVEC, Jožef (ed.). Miroljubni in trajnostni dialog po sebičnem Prometeju = Peaceful and sustainable dialogue after selfish Prometheus. [S. l.: s. n.], 2010. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 9492227]

1.13 Published professional conference contribution abstract

94. KRISTOVIČ, Sebastjan. Duševno zdravlje, vrijednosti i ljudsko dostojanstvo u odgoju i obrazovanju. In: PAHLJINA, Barbara (ed.). Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo. Tema Vrijednosti kao put prema smislu. Zbornik radova drugog međunarodnog kongresa logoterapije, Vrapče, 10. i 11. lipnja 2016. Zagreb: Logos – Hrvatska udruga za logoterapiju, 2021. Str. 14-15, portret. Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo. ISSN 2459-5667. https://d.cobiss.net/repository/si/files/133734915/110434/logoterapijski-kongres_zbornik_2021_online.pdf. [COBISS.SI-ID 133735171]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

95. KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop v vzgoji in izobraževanju - logopedagogika. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2023, str. 15-57. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 140022531]
96. SNOJ KERŠMANC, Andreja, KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojna razsežnost odnosov v vrtcu Sončni žarek. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2023, str. 89-102, graf. prikazi. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 140023555]
97. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kulturne formacije sodobnega človeka - konformizem, totalitarizem in egoizem. In: et al. Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla. 1. natis. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 11-25. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-32-0. [COBISS.SI-ID 18235395]
98. CEK STEPANČIČ, Daša, KRISTOVIČ, Sebastjan. Logoterapevtski holistični vidiki vzgoje in izobraževanja (logopedagogika). In: et al. Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla. 1. natis. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 27-39. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-32-0. [COBISS.SI-ID 18239747]
99. GAZIBARA, Šejla, KRISTOVIČ, Sebastjan. Starost in vprašanja smisla trpljenja. In: et al. Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla. 1. natis. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 41-54. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-32-0. [COBISS.SI-ID 18248195]
100. MEDVED, Martina, KRISTOVIČ, Sebastjan. (Ne)skrb za človeka iz vidika psihoterapije in države. In: et al. Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla. 1. natis. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 79-101. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-32-0. [COBISS.SI-ID 18250755]

1.19 Review, book review, critique

101. KRISTOVIČ, Sebastjan. Jeffrey Brown, prevod Ana Toplak: Darth Vader in sin. Maribor: Alma Mater Europaea, 2019. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2019, letn. 12, št. 34, str. 71, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 2048897034]
102. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bernhard Schlink: Konec tedna, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009; 221 str. Tretji dan. 2011, letn. 40, št. 1/2, str. 143-144. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 9698051]
103. KRISTOVIČ, Sebastjan. Umberto Galimberti: Grozljivi gost: nihilizem in mladi. Tretji dan. jan./feb. 2010, letn. 39, št. 1/2, str. 137-140. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 254392832]

1.20 Preface, editorial, afterword

104. KRISTOVIČ, Sebastjan. Uvod. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2023, str. 9-10. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 137637123]
105. KRISTOVIČ, Sebastjan. Uvodna beseda vodje sekcije = Opening address of section chairman. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.). 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: etični izzivi digitalne transformacije = The 10th Annual Conference of Europeʹs Sciences and Arts Leaders and Scholars Itʹs About People: Embracing Digital Transformation, For a Sustainable and Ethical Future : zbornik strokovnih prispevkov za področje holističnega vzgojno-izobraževalnega procesa in duševnega zdravja = proceedings book on professional contributions on Education and Mental Health : Maribor, 12. 3. 2022 (holistični vzgojno-izobraževalni proces in duševno zdravje ) = [Maribor, 12. 3. 2022] (education and mental health). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 11. ISBN 978-961-7183-03-0. [COBISS.SI-ID 135003907]
106. KRISTOVIČ, Sebastjan. Uvodna beseda = Introductory words. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 10-11. ISBN 978-961-6966-89-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/40/47/118-2. [COBISS.SI-ID 96147203]
107. KRISTOVIČ, Sebastjan. Uvodna beseda. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 7-8. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 135327491]
108. KRISTOVIČ, Sebastjan. Veselite se življenja : poslednje predavanje Bogdana Žorža. Zvon : kulturno - družbena revija. 2014, letn. 17, št. 6, str. 3-4. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 2048533002]

1.21 Polemic, discussion, commentary

109. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Najhujša rana sodobnega človeka je pomanjkanje medčloveških odnosov : spletno predavanje dr. Kristoviča o Covidu-19 in njegovih izzivih na današnjo družbo. Novi glas. 3. junij 2021, leto 26, št. 21, str. 6, ilustr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 85382403]
110. KRISTOVIČ, Sebastjan. Ali je res za vse kriva "korona"?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2021, leto 57, št. 5, str. 11, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 85378819]

1.22 Interview

111. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Starši, dajte otrokom malo miru. Aleteia. 11. 1. 2023, fotogr. ISSN 2738-5191. https://si.aleteia.org/2023/01/11/starsi-dajte-otrokom-malo-miru/. [COBISS.SI-ID 140027139]
112. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee, author). Otroka pripravimo na življenje. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 5. feb. 2023, str. 4-6, portret. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 141346307]
113. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vedemo se kot Titanik, ki se potaplja, orkester pa še naprej veselo igra #video #intervju. SiOL.net. 21. 1. 2023. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/odnosi/lahko-v-koronski-krizi-najdemo-se-kaj-drugega-kot-strah-in-grozo-521029. [COBISS.SI-ID 140204291]
114. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Pobeg k zaslonom je simptom pomanjkanja bližine : "Čustvovanja, empatije, radosti, življenjskega veselja, strasti in odnosov se ne naučiš v pasivni drži pred zaslonom, ko drsaš s prstom po njem, ampak samo v živi interakciji," pravi profesor psihologije Sebastjan Kristovič. Večer v nedeljo. 26. feb. 2023, št. 465, str. 4-5, portret. ISSN 2350-5699. https://moj.vecer.com/v-nedeljo/intervju-profesor-psihologije-sebastjan-kristovic-pobeg-k-zaslonom-je-simptom-pomanjkanja-blizine-10327773. [COBISS.SI-ID 143309059]
115. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). “To, da starši skorajda vse delajo namesto otrok, ni stvar pristne starševske ljubezni”. Aleteia. 5. feb. 2022, fotogr. ISSN 2738-5191. https://si.aleteia.org/2022/02/05/to-da-starsi-skorajda-vse-delajo-namesto-otrok-ni-stvar-pristne-starsevske-ljubezni/. [COBISS.SI-ID 102382851]
116. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Sebastjan Kristovič: "Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos.". Družina in Življenje. Jun. 2022, letn. 21, št. 2, str. 8-11, portret. ISSN 1855-2110. [COBISS.SI-ID 112090115]
117. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vojna na naslovnicah medijev vpliva tudi na počutje otrok. SiOL.net. 16. mar. 2022, ilustr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/odnosi/vojna-na-naslovnicah-medijev-vpliva-tudi-na-pocutje-otrok-574975. [COBISS.SI-ID 102373635]
118. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Danes moramo postati varuhi otrokovega otroštva. SiOL.net. 31. 8. 2022, ilustr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/nazaj-v-solo/sebastjan-kristovic-danes-moramo-postati-varuhi-otrokovega-otrostva-586853. [COBISS.SI-ID 134167299]
119. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewer). Je zgolj materialno darilo res vredno darilo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Spletna izd.]. 03. dec. 2021, fotogr. ISSN 1580-3686. https://www.druzina.si/clanek/je-zgolj-materialno-darilo-res-vredno-darilo. [COBISS.SI-ID 102412291]
120. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Najbolj me impresionira človek : naš pogovor: dr. Sebastjan Kristovič. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2021, letn. 23, št. 89, str. 25-29, portret. ISSN 1580-0482. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OQ6M5TSO. [COBISS.SI-ID 85381379]
121. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Lahko v koronakrizi najdemo še kaj drugega kot strah in grozo?. SiOL.net. 17. mar. 2020. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/odnosi/lahko-v-koronski-krizi-najdemo-se-kaj-drugega-kot-strah-in-grozo-521029. [COBISS.SI-ID 13195523]
122. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Virus je krizo smisla samo razgalil. Soboške novine : glasilo Mestne občine Murska Sobota. 15. apr. 2020, št. 197, str. 8, portret. https://murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/soboske-novine/April%2C2020/Soboske%20novine%20april2020.pdf. [COBISS.SI-ID 13194243]
123. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee, author). "Vzgoje brez kazni ni". Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 24. februar 2019, str. 8-9, portret. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 2048833034]
124. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). "Danes otroci ure in ure gledajo risanke, kar deluje kvarno na njihove možgane". Večer. [Spletna izd.]. 20. maj 2019. ISSN 1580-2639. https://www.vecer.com/danes-otroci-ure-in-ure-gledajo-risanke-kar-deluje-kvarno-na-njihove-mozgane-10011150. [COBISS.SI-ID 2048917002]
125. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vzgoja - priprava otroka za življenje : s strokovnjakom o tem, kako vzgojiti otroke v samostojne in odgovorne osebe : podkast Večer v živo. Večer. [Spletna izd.]. 23. maj 2019. ISSN 1580-2639. https://www.vecer.com/podkast-vecer-v-zivo-dr-sebastjan-kristovic-vzgoja-priprava-otroka-za-zivljenje-10013343. [COBISS.SI-ID 2048931082]
126. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Naj očka ljubi njegovo mamico. Večer. [Spletna izd.]. 27. maj 2019. ISSN 1580-2639. https://www.vecer.com/naj-ocka-ljubi-njegovo-mamico-10014978. [COBISS.SI-ID 2048931594]
127. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). "Na prvi šolski dan moraš biti res previden, kam se boš usedel". SiOL.net. 1. september 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/na-prvi-dan-sole-moras-biti-res-previden-kam-se-bos-usedel-475844. [COBISS.SI-ID 2048761866]
128. RUPAR, Ana (author, discussant), ZALOKAR DIVJAK, Zdenka (discussant), KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant). "Starši, ki otroku povedo resnico, delajo veliko napako". SiOL.net. 16. 12. 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/starsi-ki-otroku-povedo-resnico-delajo-veliko-napako-485346. [COBISS.SI-ID 15485857]
129. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). "Starši, ki otroku povedo resnico, delajo veliko napako". SiOL.net. 16. dec. 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/starsi-ki-otroku-povedo-resnico-delajo-veliko-napako-485346. [COBISS.SI-ID 2048797962]
130. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). "Otroci morajo biti popoldne doma, da se umirijo". SiOL.net. 28. avgust 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/do-drugega-razreda-otroci-ne-bi-smeli-imeti-obsolskih-dejavnosti-475723. [COBISS.SI-ID 2048761610]
131. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee), BEZNIK, Lea (interviewee). Indigo otroci - razvajenci ali posebneži z bleščečo prihodnostjo?. SiOL.net. 29. jan. 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/odnosi/indigo-otroci-razvajenci-ali-posebnezi-z-blesceco-prihodnostjo-458745. [COBISS.SI-ID 2048649482]
132. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Na kakšen način od tod do večnosti : intervjuvanec Sebastjan Kristovoč. Večer. [Spletna izd.]. 27. oktober 2018. ISSN 1580-2639. https://www.vecer.com/na-kaksen-nacin-od-tod-do-vecnosti-6602769. [COBISS.SI-ID 2048790794]
133. KRISTOVIČ, Sebastjan (author, interviewee). Sam sebe ne moreš objeti : besedilo Manja Kovačič. Obzornik : glasilo Zavarovalne skupnosti Triglav. april 2017, letn. 40, št. 4, str. 23, portret. ISSN 1318-2390. [COBISS.SI-ID 2048595210]
134. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Moj pogled. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sept. 2017, let. 53, št. 616, str. 68-71, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 2048609802]
135. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Najlažje vprašanje, ki ponuja najtežji odgovor: Kako usklajevati službo in družino?. SiOL.net. 10. 1. 2016, ilustr. ISSN 1581-0658. http://siol.net/trendi/odnosi/najlazje-vprasanje-ki-ponuja-najtezji-odgovor-kako-usklajevati-sluzbo-in-druzino-402574. [COBISS.SI-ID 2048560906]
136. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). "Imamo generacije iztrošenih, apatičnih in melanholičnih otrok". SiOL.net. 17. 5. 2016, ilustr. ISSN 1581-0658. http://siol.net/novice/slovenija/imamo-generacije-iztrosenih-apaticnih-in-melanholicnih-otrok-417480. [COBISS.SI-ID 2048561674]
137. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Ali otrok politika res ne zanima?. SiOL.net. 18. 6. 2016, ilustr. ISSN 1581-0658. http://siol.net/trendi/odnosi/ali-otrok-politika-res-ne-zanima-419440. [COBISS.SI-ID 2048560650]
138. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Koliko risank je še zdravo?. SiOL.net. ISSN 1581-0658. http://siol.net/trendi/odnosi/koliko-risank-je-se-zdravo-282760. [COBISS.SI-ID 2048533514]
139. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Nehajmo se ukvarjati z otrokom!. SiOL.net. 17. 10. 2015, ilustr. ISSN 1581-0658. http://siol.net/trendi/odnosi/nehajmo-se-ukvarjati-z-otrokom-399591. [COBISS.SI-ID 2048561418]
140. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako otroku postaviti meje in pri tem vztrajati tudi takrat, ko bi bilo lažje popustiti?. SiOL.net. 18. 4. 2015, ilustr. ISSN 1581-0658. http://siol.net/trendi/odnosi/kako-otroku-postaviti-meje-in-pri-tem-vztrajati-tudi-takrat-ko-bi-bilo-lazje-popustiti-266116. [COBISS.SI-ID 2048561162]
141. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Lani si je vzelo življenje 443 Slovencev. Pharmonia : sozvočje dela in sprostitve. [Tiskana izd.]. 2013, št. 7, str. 51-52. ISSN 2232-500X. [COBISS.SI-ID 9987075]
142. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). ʺČlovek se preveč vrti okoli samega sebeʺ. Vestnik. [Tiskana izd.]. 15. avg. 2013, leto 65, št. 33, str. 21, portret. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 9889795]
143. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Današnji človek je egoističen in zagledan vase, zato ne zmore prave ljubezni. Pomurec.com. 10. 4. 2012, letn. 3. [COBISS.SI-ID 9728003]
144. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Dandanes manjka ta pravih dedcev, imamo pa mačote, ki sprehajajo pudlje in hodijo na fitnes. Pomurec.com. 11. 4. 2012, letn. 3. [COBISS.SI-ID 9728259]

1.25 Other component parts

145. KRISTOVIČ, Sebastjan. Če je pri nas kakšna kriza, je to kriza zdrave kmečke pameti. Pomurec.com. http://www.pomurec.com/vsebina/28050/%C2%BBCe_je_pri_nas_kaksna_kriza__je_to_kriza_zdrave_kmecke_pameti%C2%AB. [COBISS.SI-ID 2048533770]
146. KRISTOVIČ, Sebastjan. "Današnji človek je egoističen in zagledan vase, zato ne zmore prave ljubezni". Časnik : spletni magazin z mero. 11. 4. 2012. http://www.casnik.si/index.php/2012/04/11/danasnji-clovek-je-egoisticen-in-zagledan-vase-zato-ne-zmore-prave-ljubezni/. [COBISS.SI-ID 2048561930]
147. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kje se je izgubila zdrava pamet?. Jana. 31. dec. 2012, letn. 41, št. 1, str. 32, fotogr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 10126083]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

148. KRISTOVIČ, Sebastjan, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina. Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)). ISBN 978-961-7183-02-3. https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 119804931]
149. KRISTOVIČ, Sebastjan, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina. Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 296 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7183-01-6. https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 119801091]
150. KRISTOVIČ, Sebastjan. Med smislom in nesmislom trpljenja : Dostojevski in Nietzsche. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2016. 139 str., fotogr. ISBN 978-961-278-249-8, ISBN 978-961-6966-11-5. [COBISS.SI-ID 283240448]
151. KRISTOVIČ, Sebastjan. Reševanje krize smisla sodobnega človeka : osnove logoterapije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-278-161-3. [COBISS.SI-ID 275554304]

2.08 Doctoral dissertation

152. KRISTOVIČ, Sebastjan. Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Kristovič], 2012. 228 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 266371328]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

153. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako vzgajati?. Ljubljana: Družina media; [San Bruno]: Youtube, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (32 min 36 sek)), barve, zvok. Oddaja Reflektor. https://youtu.be/bwM7_xbAhcY. [COBISS.SI-ID 140028419]
154. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). "Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos.". Ljubljana: Radio Maribor, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 50 sek)). Podcast Zorni kot #17. https://365.rtvslo.si/arhiv/zorni-kot/174931255, https://www.rtvslo.si/radio-maribor/podcast-zorni-kot-17-ko-se-vklopi-zaslon-se-izklopi-odnos/656178. [COBISS.SI-ID 140204035]
155. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Najstnika bomo težko prepričali, da se umakne od zaslona, zato moramo biti vztrajni. Ptuj: Radio Ptuj, 2023. 1 spletni vir (2 zvočni datoteki (5 min, 23 sek ; 6 min, 42 sek)). Zdravnik svetuje. https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/zdravnik-svetuje/6561-najstnika-bomo-tezko-prepricali-da-se-umakne-od-zaslona-zato-moramo-biti-vztrajni. [COBISS.SI-ID 141348611]
156. KALUDER, Ana (interviewee), KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Ali v poplavi sodobnih tehnologij sploh še beremo knjige?. Maribor: Radio Maribor, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 52 sek)). Mladi mladim. https://365.rtvslo.si/arhiv/mladi-mladim/174909305. [COBISS.SI-ID 133936899]
157. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Izjava Sebastjan Kristovič, Alma Mater Europaea. [Selnica ob Dravi]: BKTV kanal; [San Bruno]: Youtube, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 min 15 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=QTkEXfN_reA&t=75s. [COBISS.SI-ID 133932035]
158. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Mnogi starši svoje strahove in stres prenašajo na otroke. Ptuj: Radio Ptuj, 2022. 1 spletni vir (2 zvočni datoteki (5 min, 11 sek ; 4 min, 4 sek)). Zdravnik svetuje. https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/zdravnik-svetuje/6126-mnogi-starsi-svoje-strahove-in-stres-prenasajo-na-otroke. [COBISS.SI-ID 134167043]
159. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). O sreči življenja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (44 min, 57 sek)). Za življenje. https://radio.ognjisce.si/sl/246/oddaje/34274/najti-samega-sebe-je-danes-zelo-moderno-celo-knjigarne-imajo-posebno-polico-za-iskanje-srece.htm. [COBISS.SI-ID 102405123]
160. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vloga očeta in moža (ob godu sv. Jožefa). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 31 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/share/zz_2022_03_19_Kristovic_p. [COBISS.SI-ID 102425603]
161. SUBOTIČANEC, Mateja (interviewer), KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vzgoja z [!] šolskimi učbeniki in načinu izobraževanja : v oddaji Za življenje je z nami logoterapevt dr. Sebastjan Kristovič, s katerim smo se dotaknili aktualnih vprašanj, povezanih z vzgojo, šolskimi učbeniki in načinu izobraževanja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 41 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2022_09_17. [COBISS.SI-ID 122565123]
162. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Za kaj je vredno živeti?. Maribor: Večer v živo, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (34 min, 39 sek)). https://soundcloud.com/vecerpodkast/vecer-v-zivo-sebastjan-kristovic-1?utm_source=moj.vecer.com&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fvecerpodkast%252Fvecer-v-zivo-sebastjan-kristovic-1. [COBISS.SI-ID 134172419]
163. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee), LESJAK, Benjamin (interviewee), ŠANTL, Lea (interviewee). Zasvojenost z digitalnimi tehnologijami. [Selnica ob Dravi]: BKTV kanal; [San Bruno]: Youtube, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (47 min 3 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=JJauiGWGOhA&t=2823s. [COBISS.SI-ID 133959683]
164. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Je koronakriza test odnosov znotraj naših družin? : Radio Ptuj, Niti življenja, torek, 26 januar 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 29 sek)). http://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/niti-zivljenja/4211-je-koronakriza-test-odnosov-znotraj-nasih-druzin. [COBISS.SI-ID 134362627]
165. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Preobremenjeni otroci?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 07 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/index_cikel.php?oddaja=zz_2021_06_19_kristovic_p. [COBISS.SI-ID 134261507]
166. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Prvič v oddaji Za življenje logoterapevt doc. dr. Sebastjan Kristovič, predavatelj na Alma Mater Europaea – ECM. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 57 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/share/zz_2021_01_16_Sebastjan_Kristovic.mp3. [COBISS.SI-ID 134365443]
167. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Smisel, Dostojevski, mladi. [S. l.]: Konzerva, Raziskovanje idej; [San Bruno]: Youtube, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura 34 min 21 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=h7xHQkZ1iYc. [COBISS.SI-ID 134242563]
168. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vzgoja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 17 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2021_03_20_Sebastian_Kristovic_Vzgoja. [COBISS.SI-ID 134361347]
169. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Naj bodo otroci s starši v prijateljskih odnosih? : Radio Ptuj, Zdravnik svetuje, torek, 8. september 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 51 sek)). http://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/zdravnik-svetuje/3869-naj-bodo-otroci-s-starsi-v-prijateljskih-odnosih. [COBISS.SI-ID 134366723]
170. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Starši ob novem šolskem letu mnogokrat preveč dramatizirajo : Radio Ptuj, Zdravnik svetuje, torek, 1. september 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 49 sek)). http://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/zdravnik-svetuje/3853-starsi-ob-novem-solskem-letu-mnogokrat-prevec-dramatizirajo. [COBISS.SI-ID 134366467]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

171. KRISTOVIČ, Sebastjan. [Izjava Sebastjana Kristoviča] : 24ur, POP TV, Iz sveta: Nasilje nad ženskami, 20. 12. 2022. https://www.24ur.com/novice/svet/vse-prevec-zensk-umira-v-partnerskih-zvezah.html. [COBISS.SI-ID 135319043]
172. KRISTOVIČ, Sebastjan. [Izjava Sebastjana Kristoviča] : 24ur, POP TV, Iz sveta: Nezaupanje v medije in stroko, 18. 3. 2022. https://www.24ur.com/novice/slovenija/lastno-mnenje-je-najvecja-groza-danasnjega-casa-je-znak-hudega-individualizma.html. [COBISS.SI-ID 134185219]
173. KRISTOVIČ, Sebastjan. [Izjava Sebastjana Kristoviča] : 24ur, POP TV, Iz sveta: Stiske otrok, 18.05.2022. https://www.24ur.com/novice/svet/stiske-otrok-se-vecajo-kako-jim-lahko-pomagamo.html. [COBISS.SI-ID 134171139]
174. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Gostujoči moderator - Sebastjan Kristovič : sodelovanje na Radiu City, Maribor, 7. 5. 2020. https://soundcloud.com/radiocity-si/gostujoci-moderator-sebastjan-kristovic?fbclid=IwAR0hOhzCgaF1OXqFReHsVR_AWvdE9lQg3ZUjAPBARrcT7OAsSdhygk1rCM8. [COBISS.SI-ID 18267395]
175. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako otroku postaviti meje? : oddaja Dobro jutro, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 23. 7. 2020, 15 min. 43 s. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174707861?s=tv. [COBISS.SI-ID 24037379]
176. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako naj starši premagajo lastne strahove in stres pri vstopu otroka v šolo ali v vrtec : Radio Ptuj, oddaja Niti življenja, 24. september 2019. [COBISS.SI-ID 2048908042]
177. KOMPAN ERZAR, Katarina (interviewee), KOLENKO, Marijana (interviewee), KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Iz roda v rod duh išče pot : sodelovanje v oddaji Sveto in svet, RTV SLO1, 19. september 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174563385. [COBISS.SI-ID 2048766474]
178. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kaj naredi otroka ustvarjalnega? : oddaja Dan, Planet TV, 21. 2. 2018. https://www.facebook.com/Planet.Danes/videos/221480468410067/?hc_ref=ARQsUsZcSXzxKY9azbu5COY-PfTN4qAAg6jgGywQMemD4b0_6Lejxp7cT6N_AnHvP0g&pnref=story. [COBISS.SI-ID 2048655626]
179. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako pripraviti mlade za življenje in delo v sodobnem svetu : oddaja Dan, Planet TV, 13. jun. 2018. https://www.facebook.com/oddajaDan/videos/259895164632455/. [COBISS.SI-ID 2048761098]
180. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako vzgojiti otroka v samostojno osebnost, da se bo znal veseliti svojih uspehov in nositi posledice tudi za neuspehe : sodelovanje v oddaji Niti življenja, Radio Ptuj, 26. junij 2018. [COBISS.SI-ID 2048762122]
181. KRISTOVIČ, Sebastjan, ŠETINC, Mateja (interviewer, editor), PAUKOVIĆ, Sašo (editor, interviewer). Kriza smisla : oddaja Duhovni utrip, RTV Slovenija, 25. maj 2018, Ljubljana. Ljubljana: RTV Slovenija, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174541422. [COBISS.SI-ID 2048729610]
182. KRISTOVIČ, Sebastjan. So otroci preobremenjeni? : prispevek v oddaji 24ur zvečer, POP TV, 31. 8. 2018. https://www.24ur.com/iskanje?q=mitja%20toma%C5%BEin. [COBISS.SI-ID 2048761354]
183. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Zakaj si moramo privoščiti dopust in kako ga naj preživimo : sodelovanje v oddaji Zdravnik svetuje, Radio Ptuj, 19. junij 2018. [COBISS.SI-ID 2048762378]
184. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Beremo [oddaja ] z gostom dr. Sebastjanom Kristovičem : Nova24TV, 4. 11. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=yoe9wapt724&t=171s. [COBISS.SI-ID 2048648458]
185. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Kako živeti z digitalno resničnostjo : sodelovanje v oddaji Radijska delavnica znancev, Radio Maribor, 20. feb. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnica-znancev/174456196. [COBISS.SI-ID 2048568586]
186. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Težave na katere ob koncu šolskega leta naletijo otroci in starši : Radio Ptuj, oddaja Sredi življenja, 30. maj 2017. [COBISS.SI-ID 2048614410]
187. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vzgoja : televizijska oddaja Planet Danes, 8. 12. 2017. https://www.facebook.com/Planet.Danes/videos/198517930706321/. [COBISS.SI-ID 2048648714]
188. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Ekranske zasvojenosti ... in kako naprej? : sodelovanje v oddaji Radijska tribuna na Radio Maribor, 12. okt. 2016. 12. 10. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174431250. [COBISS.SI-ID 2048559114]
189. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee, author). Nemogoči otroci v bližini staršev : gostovanje v oddaji Dobro jutro, RTV SLO, 28. jan. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174385179. [COBISS.SI-ID 2048559882]
190. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee), ZURC, Joca (interviewee), JAKŠIČ, Edvard (interviewee). Študij Zdravstvene nege tudi v Murski Soboti : sodelovanje v oddaji Aktualno na TV Idea, Osrednja pomurska televizija, 10. feb. 2016, Murska Sobota. Murska Sobota: TV Idea, 2016. http://tvidea.si/2016/02/videoaktualno_10_02_2016__alma_mater_europaea-mp4/. [COBISS.SI-ID 2048479754]
191. ZURC, Joca (interviewee), OVSENIK, Marija (interviewee), KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Študijski programi na Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor : intervju v oddaji Ko odrastem, bom izbral pravi poklic, Radio Gorenc, 10. feb. 2016, Tržič. Tržič: Radio Gorenc, 2016. [COBISS.SI-ID 2048479498]
192. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee, author). Ali smo res depresivni narod? : gostovanje v oddaji Sreda v sredo, na TOP TV, 27. maj 2015. https://www.youtube.com/watch?v=u3qP7sKP8dg. [COBISS.SI-ID 2048560394]
193. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee, author). Kako reči "ne" pretiranim otroškim željam : gostovanje v oddaji Dobro jutro, RTV SLO, 4. 12. 2015. http://dobrojutro.rtvslo.si/svetujemo/kako-reci-ne-pretiranim-otroskim-zeljam-nasveti-doc-dr-sebastjana-kristovica. [COBISS.SI-ID 2048560138]
194. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee), ŠIMUNOVIČ, Sanja (interviewee), OTIČ, Marta (interviewee). Kam greš slovenska šola...?. 2. del : sodelovanje v oddaji Radijska delavnica znancev, Radio Maribor, 23. feb. 2015. Maribor: Radio Maribor, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnica-znancev/174321479. [COBISS.SI-ID 2048534282]
195. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee), ŠIMUNOVIČ, Sanja (interviewee), ŠKERGET, Darko (interviewee). Kam greš slovenska šola...?. 1. del : sodelovanje v oddaji Radijska delavnica znancev, Radio Maribor, 5. jan. 2015. Maribor: Radio Maribor, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnica-znancev/174312815. [COBISS.SI-ID 2048534026]
196. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Sodelovanje v oddaji Sredi življenja na Radiu Ptuj, 25. avg. 2015. Ptuj, 2015. http://www.radio-ptuj.si/. [COBISS.SI-ID 2048534794]
197. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Sodelovanje v oddaji Sredi življenja na Radiu Ptuj, 30. junij 2015. Ptuj, 2015. http://www.radio-ptuj.si/. [COBISS.SI-ID 2048535818]
198. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Duhovnost in logoterapija : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Sedmi dan. 19. 1. 2014. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/v-zivo-radio-slovenija-tretji-program-ars/ra.ars/#ava2.174256574;;. [COBISS.SI-ID 10111235]
199. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Vzgoja otrok : gostovanje v oddaji HALO TV, Televizija Slovenija, 2. program, 22. feb. 2017. 22. feb. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/halo-tv/174389926. [COBISS.SI-ID 2048559370]
200. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Naš gost : Radio Murski val : oddaja Nedeljska kuhinja. 10. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 10126595]
201. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). ʺOče lahko največ za svoje otroke stori tako, da ljubi njihovo mamoʺ : Televizija As : oddaja Studio plus. 10. 9. 2013. http://www.pomurec.com/vsebina/19202/%C2%BBOce_lahko_najvec_za_svoje_otroke_stori_tako,_da_ljubi_njihovo_mamo%C2%AB?fb_action_ids=10202534257230942&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B425184810926530%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D. [COBISS.SI-ID 10112003]
202. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Permisivna vzgoja : gostovanje v oddaji Poletna Tribuna na Radiu Maribor, 31. 8. 2012. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/permisivna-vzgoja/ava2.144583206/. [COBISS.SI-ID 2048559626]
203. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Naš gost : Radio Ognjišče. 9. 7. 2011. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Nas_gost/2011. [COBISS.SI-ID 10112259]

3.15 Unpublished conference contribution

204. KRISTOVIČ, Sebastjan. Integration of logotherapy into the educational process - logopedagogy as holistic approach : prispevek na First World Congress of Logohumanism "TOWARDS THE SEARCH FOR THE COMMON WELLBEING"; September 25th-26th, 2020. https://www.logohumanismo.org/primer-congreso-mundial-de-logohuma. [COBISS.SI-ID 62407683]
205. KRISTOVIČ, Sebastjan. Doslednost pri vzgoji in postavljanje meja : prispevek na Seminarju za pedagoške delavce in starše, ki ga organizira DIDAKTA: "Vzgojno zahtevnejši otroci - kako uspešno sodelovati z njimi?", 9. november 2019, Ljubljana. http://www.didakta.si/ucenje/. [COBISS.SI-ID 2048916490]
206. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja - priprava otroka na življenje : skupna naloga staršev in šole : predavanje na 30. srečanju ravnateljic, ravnateljev in pomočnikov, Osnovna šola na slovenskem, 12. aprila 2019, Bled. [COBISS.SI-ID 2048907274]
207. KRISTOVIČ, Sebastjan. Eksistencialna kriza in kriza smisla kot vzrok za samomor - logoterapevtski vidiki : predavanje na 1. Strokovnem izobraževanju o procesu žalovanja "Specifične vsebine žalujočih v procesu žalovanja glede na različne vzroke smrti", Ljubljana, 24. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 2048647946]
208. KRISTOVIČ, Sebastjan. Med odgovornostjo šole in odgovornostjo učencev ter njihovih staršev : predavanje na 4. Strokovnem srečanju osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev Kozjanskega in Obsotelja, Šola in razvijanje odgovornosti, 19. jan. 2017, Rogaška Slatina. [COBISS.SI-ID 2048569354]
209. GOLJA, Klara, KRISTOVIČ, Sebastjan, KAVCIC, Voyko. Vloga kognitivne rezerve pri uspešnem staranju : 7. mednarodni kongres psihologov Slovenije Aplikativna nevropsihologija: med malimi in velikimi omrežji - od možganov do svetovnega spleta Kranjska Gora, 22. - 24. september 2016. [COBISS.SI-ID 1539730884]
210. KRISTOVIČ, Sebastjan. Dialog v družini in družbi : predavanje in sodelovanje na Socialnem tednu 2015 z naslovom V iskanju dialoga, 24. 9. - 3. 10. 2015, Odranci. https://www.youtube.com/watch?v=XMtcHBrxC9o. [COBISS.SI-ID 2048534538]
211. KRISTOVIČ, Sebastjan. Iskanje smisla v življenju : predavanje za Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci, 22. 2. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 9987331]
212. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kaj je človek in kakšne so njegove temeljne potrebe? : predavanje v Domu sv. Jožefa v Celju, 20. feb. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 9987843]
213. KRISTOVIČ, Sebastjan. Različne vrste terapij - logoterapija : predavanje na jesenski Psihošoli, 24. 9. - 28. 9. 2014, Dom Sonček, Zgornja Kungota. [COBISS.SI-ID 10110979]
214. KRISTOVIČ, Sebastjan. Viktor Frankl - velikan 20. stoletja : predavanje v Domu sv. Jožefa v Celju, 13. feb. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 9987587]
215. KRISTOVIČ, Sebastjan. Življenje kot naloga - življenje preživeti ali ga živeti? : predavanje v Domu sv. Jožefa v Celju, 27. feb. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 9988099]
216. KRISTOVIČ, Sebastjan. Lepota in bogastvo zrelih let in kako osmisliti trpljenje : predavanje ob mednarodnem dnevu starejših, 1. 10. 2013, Tišina. [COBISS.SI-ID 10112515]
217. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja za vrednote : predavanje na Trstenjakovih večerih 2013, Župnija svetega Petra Gornja Radgona, 18. jan. 2013. Gornja Radgona, 2013. [COBISS.SI-ID 9818371]
218. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kvaliteta življenja in osebno zadovoljstvo : predavanje za društvo žena in deklet Sončnica, občina Tišina, 16. mar. 2012. Tišina, 2012. [COBISS.SI-ID 9697795]
219. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zdrava duhovnost in duševno zdravje : [predavanje] v okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, 18. nov. 2011. Ptuj, 18. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 9601795]

3.16 Unpublished invited conference lecture

220. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja – priprava otroka na življenje : vabljeno predavanje na Mednarodni simpozij "Pogum za vzgojo Človeka", v dvorani Matije Tomca v Zavodu sv. Stanislava Štula, Ljubljana, 11. decembra 2021. https://soncnizarek.si/simpozij2021/. [COBISS.SI-ID 102460931]
221. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako graditi osebnost, da bomo dobri zdravstveni delavci : predavanje na strokovnem izpopolnjevanju "Medicinske sestre skrbimo za zdravje in kvalitetno poučevanje zdravstvene nege", 20. avg. 2015, Murska Sobota. [COBISS.SI-ID 2048419338]
222. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako graditi osebnost, da bomo dobri zdravstveni delavci : predavanje na strokovnem posvetu "Z izobraževanjem do znanja - pot h kvalitetni zdravstveni negi in zadovoljstvu pacientov", 25. 5. 2015, Murska Sobota. [COBISS.SI-ID 2048419082]
223. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kriza sodobnega človeka je kriza smisla : predavanje na simpoziju "Viktor E. Frankl - Uporabnost in aktualnost logoterapije", Ljubljana, Cankarjev dom, 28. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 2048554506]
224. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupne naloge šole in staršev : predavanje na 6. Slomškovem simpoziju Novi obrazi družine in šole, petek, 21. november 2014, v dvorani Slomškove rojstne hiše na Slomu pri Ponikvi. Ponikva, 2014. [COBISS.SI-ID 20294450]

3.25 Other performed works

225. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebo : v torek, 22. 1. 2019 [i. e. 2023], vas ob 17. uri vabimo na 2. skupni roditeljski sestanek, ki bo v jedilnici šole Beltinci. http://www.osbeltinci.si/?s=kristovi%C4%8D. [COBISS.SI-ID 140205059]
226. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako vzgajati otroka v času digitalizacije v samostojno in odgovorno osebnost? : v petek, 10. februarja 2023, ob 17. uri v jedilnici osnovne šole Markovci. https://www.os-markovci.net/. [COBISS.SI-ID 141348099]
227. KRISTOVIČ, Sebastjan. Škodljivi vplivi zaslonov in socialnih omrežij na razvoj otrok : predavanje za starše, vzgojitelje in učitelje : torek, 14. marca 2023, ob 19. uri,Dom sv. Jožefa, Plečnikova ulica 29, 3000 Celje. [COBISS.SI-ID 146496771]
228. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojna doslednost in postavljanje meja : v ponedeljek, 23. 1. 2023, vas ob 17. uri vabimo na 2. skupni roditeljski sestanek, ki bo v jedilnici šole Beltinci. http://www.osbeltinci.si/?s=kristovi%C4%8D. [COBISS.SI-ID 140204803]
229. KRISTOVIČ, Sebastjan. Ali bo moj otrok postal samostojna in odgovorna oseba : v ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 16. uri, v avli OŠ Podlehnik. [COBISS.SI-ID 133400067]
230. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : v četrtek, 8. decembra 2022, ob 17.00, v šolski telovadnici, OŠ Olge Meglič Ptuj. https://www.olgica.si/2022/11/30/roditeljski-sestanek-in-govorilne-ure-v-decembru-2/. [COBISS.SI-ID 133781251]
231. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : v ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 17.00 v telovadnici OŠ Koper. [COBISS.SI-ID 133496579]
232. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : v torek, 6. 12. 2022, ob 18. uri preko zoom aplikacije, Šola za starše v šol. letu 2022/23, OŠ Medvode. [COBISS.SI-ID 133448963]
233. KRISTOVIČ, Sebastjan. Celovit razvoj otrokove osebnosti : Vzgoja in izobraževanje celovit razvoj otrokove osebnosti, celodnevni seminar za učitelje, vzgojitelje in starše, Dvorana Smelt Ljubljana, 1. oktober 2022. http://www.eseminar.si/#schedules. [COBISS.SI-ID 134269443]
234. JEREB, Matjaž, KRISTOVIČ, Sebastjan, et al. Kaj je "korona" razkrila in česa nas je naučila : 12. Hipokratovo srečanje, sobota, 5. marec 2022, ob 9h, Dom sv. Jožef, Celje, Okrogla miza, Združenje slovenskih katoliških zdravnikov. [COBISS.SI-ID 133607939]
235. JEREB, Matjaž (discussant), DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana (discussant), GLOBOKAR, Roman (discussant), ZOBEC LOGAR, Helena Barbara (discussant), ČUŠIN, Gregor (discussant), ŠTRAVS, Jurij (discussant), KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant). Kaj je “korona” razkrila in česa nas je naučila : 12. Hipokratovo srečanje, okrogla miza, Dom sv. Jožef v Celju, 5. marec 2022. https://katoliski-zdravniki.si/12-hipokratovo-srecanje/. [COBISS.SI-ID 102375171]
236. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako vzgojiti samostojnega otroka? : 6. kongres pedagogike montessori Montessori za 21. stoletje: starši in strokovni sodelavci v dobro otroka, sobota, 24. september 2022, Inštitut montessori (Ljubljana). [COBISS.SI-ID 130063107]
237. KRISTOVIČ, Sebastjan. Logopedagogika - na logoterapiji/eksistencialni analizi utemeljen vzgojno-izobraževalni pristop : 14. Slomškov simpozij - Iz dobre šole prirastejo boljši časi, 18. novembra 2022, ob 9. uri, v Slomškovo rojstno hišo (Uniše 11, Ponikva). https://www.sentjur.si/objava/669157. [COBISS.SI-ID 133931779]
238. KRISTOVIČ, Sebastjan. Postavljenje meja : za starše 1. razreda, v ponedeljek, dne 20.9.2021 ob 17. uri v šolski projekcijski dvorani ali pa na spletni povezavi (naknadno bo objavljeno) glede na trenutne razmere, Osnovna šola Venclja Perka Domžale. [COBISS.SI-ID 134002435]
239. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : Šola za starše, v torek, 29. 3. 2022, ob 17. uri, Vrtec Spodnja Idrija. [COBISS.SI-ID 134172931]
240. KRISTOVIČ, Sebastjan. Starši in vrtec skupaj za prihodnost : Šola za starše, sreda, 9. 11. 2022, ob 18. uri, Jurjeva dvorana, Stara Loka 64, Vrtec Sončni žarek. [COBISS.SI-ID 133407491]
241. RAMOVŠ, Jože, KRISTOVIČ, Sebastjan, LISEC, Martin, MEDEN, Rudi. Vsak korak potrebuje svoj smisel : Celjska Mohorjeva družba vabi v ponedeljek, 23. maja 2022, ob 11. uri v knjigarno Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi ulici 1 v Ljubljani na literarno matinejo. [COBISS.SI-ID 133393667]
242. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja – priprava otroka na življenje : 2. Šola za starše, v četrtek, 6. 1. 2022, ob 17.00. uri., Vrtec Bled, preko ZOOM povezave. https://www.vrtec-bled.si/2021/12/22/sola-za-starse/. [COBISS.SI-ID 134235139]
243. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojna doslednost : v torek, 29. 11. 2022 ob 17.30., Vrtec A. Medveda Kamnik. [COBISS.SI-ID 133409795]
244. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojna doslednost in postavljanje meja : spletno predavanje bo v ponedeljek, 17. maja. 2021, ob 17. uri na Osnovni šoli Kamnica. https://www.os-kamnica.si/vabilo-na-spletno-predavanje-dr-sebastjana-kristovica/. [COBISS.SI-ID 134288131]
245. ZOREC, Klavdija (discussant), KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant). Gerard Hendrik (Geert) Hofstede and research of cultures : roundtable discussion online, Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis within the ARRS research program P6-0278: Research of Cultural Formations, June 14, 2021. [COBISS.SI-ID 68485379]
246. KRISTOVIČ, Sebastjan. Lepota življenja in smisel trpljenja : usposabljanje za aktivno življenje, 12. 10. 2021 ob 16. uri, v prostorih Zlati kotiček v Supermestu na Ormoški cesti v prvem nadstropju, Medobčinsko društvo invalidov Ptuj. [COBISS.SI-ID 133497603]
247. RAMOVŠ, Jože, KRISTOVIČ, Sebastjan. Literarna matineja Za smisel vsakega koraka : Celjska Mohorjeva družba, 6. november 2021, Facebook stran s prenosom pogovora v živo. [COBISS.SI-ID 134367235]
248. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : na daljavo, s pomočjo aplikacije ZOOM, v torek, 26. 1. 2021 ob 16. uri, Vrtec Ljutomer. http://www.vrtec-ljutomer.si/predavanje-dr-sebastjana-kristovica/. [COBISS.SI-ID 134361603]
249. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : v četrtek, 16. 9. 2021, s pričetkom ob 15.30, v matični igralnici vašega otroka, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Vrtec Cezanjevci. [COBISS.SI-ID 133497091]
250. KRISTOVIČ, Sebastjan. Zaslon - digitalni kokain : Didakta, 31. osnovna šola na Slovenskem, celodnevni e-seminar za ravnatelje osnovnih, srednjih šol in vrtcev, 20. maj 2021. [COBISS.SI-ID 133734659]
251. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako proti apatiji in dolgčasu pri predšolskem otroku : predavanje na Zimski šoli za starše v Vrtcu Mengeš, 14. 1. 2020, Mengeš. [COBISS.SI-ID 2048973834]
252. KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant), VÖRÖS, Sebastjan (discussant), PIRTOŠEK, Zvezdan (discussant), LUNDER, Urška (discussant). Memento mori: soočanje z umrljivostjo : gostujoča prireditev na ZRC SAZU kot seminar študentov kognitivne znanosti v sodelovanju z ekipo SiNAPSE, 7. januar 2020, Ljubljana. https://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/memento-mori-soocanje-z-umrljivostjo. [COBISS.SI-ID 2048973322]
253. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : predavanje za starše na Osnovni šoli Artiče, 22. 1. 2020, Artiče. [COBISS.SI-ID 2048974090]
254. KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant), INDINGER, Sabine (discussant), CLARKE, Jutta (discussant). Una Logoterapia integradora : panel na First World Congress of Logohumanism "TOWARDS THE SEARCH FOR THE COMMON WELLBEING"; September 25th-26th, 2020. https://www.logohumanismo.org/primer-congreso-mundial-de-logohuma. [COBISS.SI-ID 62402819]
255. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja - priprava otroka na življenje (skupna naloga staršev in šole) : predavanje za starše otrok OŠ Toneta Čufarja Maribor, 13. 1. 2020, Maribor. [COBISS.SI-ID 2048973578]
256. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost?. 2. del : predavanje v okviru Šole za starše na Osnovni šoli Frana Metelka, podružnica Bučka, 19. 11. 2019, Škocjan. [COBISS.SI-ID 13190403]
257. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : predavanje za starše na Osnovni šoli Koper, 12. 9. 2019, Koper. [COBISS.SI-ID 2048906506]
258. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : predavanje za starše na OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača, 14. 11. 2019, Divača. [COBISS.SI-ID 2048920842]
259. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebo : predavanje za starše na OŠ Komen, 26. 11. 2019, Komen. [COBISS.SI-ID 2048921354]
260. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kako vzgojiti otroka v samostojno in odgovorno osebo? : predavanje za vzgojitelje Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, 16. maja 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048915978]
261. KRISTOVIČ, Sebastjan. Od brezupa do smisla : izvedba predavanja za člane društva Samarijan, 8. 11. 2019, Maribor. [COBISS.SI-ID 2048918794]
262. KRISTOVIČ, Sebastjan. Priprava otroka na življenje : izvedba delavnice na dogodku Zdravje na vsakem koraku, občine Dobrova-Polhov Gradec, 7. novembra 2019, Polhov Gradec. [COBISS.SI-ID 2048916746]
263. KRISTOVIČ, Sebastjan. Razlikovanje ljubezni in vzgoje : predavanje za starše vrtca Zelena jama, 23. oktobra 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048916234]
264. KRISTOVIČ, Sebastjan. Razvijanje otrokove pozitivne samopodobe : predavanje za starše na OŠ Roje, 3. 12. 2019, Domžale. [COBISS.SI-ID 2048931850]
265. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : predavanje za starše Vrtec Dravograd, 26. 9. 2019, Dravograd. [COBISS.SI-ID 2048905994]
266. KRISTOVIČ, Sebastjan. Smisel starosti in lepota zrelih let : predavanje na Društvu upokojencev Loška dolina, 26. 11. 2019, Loška dolina. [COBISS.SI-ID 2048921610]
267. KRISTOVIČ, Sebastjan. Šola in starši v skupni nalogi : predavanje za starše učencev OŠ Kamnica, 12. 11. 2019, Kamnica. [COBISS.SI-ID 2048919050]
268. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja - priprava otroka na življenje : predavanje za starše na Osnovni šoli Stopiče, 3. 10. 2019, Stopiče. [COBISS.SI-ID 2048905738]
269. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja - priprava otroka na življenje : predavanje za starše na OŠ Ankaran, 18. 11. 2019, Ankaran. [COBISS.SI-ID 2048921098]
270. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja - priprava otroka na življenje : si želite svoje najmlajše vzgojiti v samostojne in odgovorne osebe? : predavanje v Narodnem domu Maribor, 27. 5. 2019, Maribor. [COBISS.SI-ID 2048931338]
271. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja za življenje in pomembnost duševnega zdravja mladih - izzivi za starše in šolo : predavanje za starše na Škofijski gimnaziji Vipava, 13. novembra 2019, Vipava. [COBISS.SI-ID 2048915722]
272. POLANŠČEK, Tadeja, KRISTOVIČ, Sebastjan. Ali ima tudi trpljenje smisel? : interaktivno predavanje društva Spoznajmo multiplo sklerozo, Maribor, 19. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 2048790282]
273. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : predavanje v Šoli za starše na OŠ Frana Metelka, 4. 9. 2018, Škocjan. [COBISS.SI-ID 2048906762]
274. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost?. 2. del : predavanje v Šoli za starše na OŠ Frana Metelka, 6. 9. 2018, Škocjan. [COBISS.SI-ID 2048920330]
275. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : predavanje za šolo in vrtec na POŠ Bučka, 4. 9. 2018, Škocjan. [COBISS.SI-ID 2048920586]
276. KRISTOVIČ, Sebastjan. Doslednost pri vzgoji in postavljanje meja : predavanje na Seminarju za učitelje, vzgojitelje in starše "Zmorem sam", Ljubljana, 6. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 2048790026]
277. KRISTOVIČ, Sebastjan, HEDŽET TÓTH, Cvetka, PIRTOŠEK, Zvezdan, TOMAT, Nastja. Kam nas vodijo sanje? : okrogla miza, Teden možganov 2018 " Na sanjah svet stoji", Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 16. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 43140909]
278. SENČAR, Mojca (discussant), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (discussant), KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant), KOMPAN ERZAR, Katarina (discussant), DRAME OROŽIM, Vida (discussant), GRAFENAUER, Irena (discussant), et al. Moč besede v paliativni oskrbi - neslutene razsežnosti : okrogla miza Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe, Ljubljana, Cankarjev dom, 11. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 2048789258]
279. KRISTOVIČ, Sebastjan. Permisivna vzgoja - glavni krivec za nasilje med mladimi : predavanje na strokovnem posvetu Mladi in kriminal "Med pravo vzgojo in protipravnim dejanjem", Maribor, 18. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 2048789514]
280. KRISTOVIČ, Sebastjan. Postavljanje meja : predavanje za starše na Osnovni šoli Venclja Perka, 17. 9. 2018, Domžale. [COBISS.SI-ID 2048906250]
281. KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant). Razvajenost - rak sodobne vzgoje : okrogla miza na temo knjige pisatelja Bogdana Žorža, 9. maj 2018, Osnovna šola, Vojnik. [COBISS.SI-ID 2048739082]
282. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojna doslednost in postavljanje meja : predavanje za starše otrok Vrtca in Osnovne šole Videm, 19. 11. 2018, Videm. [COBISS.SI-ID 2048972810]
283. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojni in psihološki vidiki kriminala : predavanje na strokovnem posvetu Mladi in kriminal "Med pravo vzgojo in protipravnim dejanjem", Maribor, 18. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 2048789770]
284. POLANŠČEK, Tadeja (author, discussant), KRISTOVIČ, Sebastjan (author, discussant). Bolezen je moja, delim jo z družino : predavanje na temo Kako se spoprijeti z boleznijo in premagovati strahove in Partnerski odnosi pri kronični bolezni, kot je multipla skleroza, Maribor, 20.10. 2017. [COBISS.SI-ID 2048648970]
285. KRISTOVIČ, Sebastjan (author, discussant). Kako si? : prispevek na dogodku "Čajanka: Medosebni odnosi" ob Dnevu duševnega zdravja, 10.10. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048619530]
286. KRISTOVIČ, Sebastjan. Kriza smisla - kriza sodobnega človeka : sodelovanje in predavanje na Mohorskem večeru, Dom sv. Jožef, Celje, 28. sept. 2017. [COBISS.SI-ID 2048614666]
287. RAMOVŠ, Jože (interviewee), KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Logoterapija kot odgovor na krizo smisla sodobnega človeka : debatna kavarna in pogovor z dr. Jožetom Ramovšem in dr. Sebastjanom Kristovičem, vodi Tadeja Petrovčič Jerina, 24. november 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048648202]
288. KRISTOVIČ, Sebastjan, MUNC, Matic, SELAK, Špela. Medosebni odnosi : čajanka ob svetovnem dnevu duševnega zdravja projekta Kako si? Ljubljana, 10. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4037093]
289. RAMOVŠ, Jože (discussant), KRISTOVIČ, Sebastjan (discussant). Predstavitev najnovejših knjig zbirke Smisel : pogovor z dr. Jožetom Ramovšem in dr. Sebastjanom Kristovičem. [COBISS.SI-ID 2048644874]
290. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : predavanje v sklopu projekta Klub staršev osnovnošolskih otrok, Osnovna šola Idrija, 19. oktobra 2016, Idrija. [COBISS.SI-ID 13191939]
291. KRISTOVIČ, Sebastjan. Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? : strokovno predavanje v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 12. okt. 2016, Ormož. [COBISS.SI-ID 2048569098]
292. KRISTOVIČ, Sebastjan. Mladi včeraj, danes, jutri : sodelovanje na okrogli mizi na Srednji zdravstveni šoli Celje, 6. april 2016, Celje. [COBISS.SI-ID 2048553994]
293. KRISTOVIČ, Sebastjan. Podarimo življenje dnevom in ne dneve življenju : sodelovnanje in predavanje na Hospickafe, neformalnem družabnem dogodku društva Hospic in knjigarne Konzorcij, 25. okt. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048554762]
294. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : predavanje v "Šoli za starše", program za starše otrok Vrtca Pod Gradom, 26. 10. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048974602]
295. KRISTOVIČ, Sebastjan. Smisel sodelovanja in izzivi medsebojnih odnosov : predavanje na Srečanju galenskih in analiznih laboratorijev, 16. nov. 2016, Celje. [COBISS.SI-ID 2048554250]
296. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja - priprava na življenje : predavanje za starše otrok Osnovne šole Idrija, 14. 9. 2016, Idrija. [COBISS.SI-ID 2048973066]
297. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgojna doslednost in postavljanje meja : predavanje v "Šoli za starše", program za starše otrok Vrtca Pod Gradom, 16. 11. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048974858]
298. KRISTOVIČ, Sebastjan. Človek - bitje za drugega : predavanje na 8. Plenumu Škofijske karitas Murska Sobota "V družini sem doma", 14. marec 2015, Veržej. Veržej, 2015. [COBISS.SI-ID 2048532746]
299. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Lahko zadeneš milijon, a še vedno je vprašanje, kaj boš naredil iz svojega življenja : predstavitev knjige z naslovom Od Freuda do Frankla: Reševanje krize smisla sodobnega človeka, 11. 3. 2015, Murska Sobota. Murska Sobota, 2015. [COBISS.SI-ID 2048526858]
300. KRISTOVIČ, Sebastjan. "Moč nemoči!" : logoterapevtski pristop k duhovnosti pri delu s paliativnimi bolniki : strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje : Celje, Dom sv. Jožef : [predavanje]. Celje, 2015. [COBISS.SI-ID 20294706]
301. KRISTOVIČ, Sebastjan. "Potrebno se je vrniti h koreninam vzgoje" : predavanje za starše na Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci, 19. 9. 2015, Cezanjevci. [COBISS.SI-ID 2048974346]
302. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga šole, vrtca in staršev : predavanje za starše na Osnovni šoli Dobje, 30. 11. 2015, Dobje. [COBISS.SI-ID 2048975370]
303. KRISTOVIČ, Sebastjan. Skupna naloga vrtca in staršev : izobraževanje za starše otrok Vrtca Slovenske Konjice, 12. 3. 2015, Slovenske Konjice. [COBISS.SI-ID 2048972554]
304. KRISTOVIČ, Sebastjan. Vzgoja po zdravi pameti : predavanje za starše na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane, 13. 5. 2015, Poljčane. [COBISS.SI-ID 2048975114]
305. KRISTOVIČ, Sebastjan (author, discussant). Za vsako zgodbo je človek : [sodelovanje in diskusija na] okrogli mizi v Psihiatrični bolnišnici Vojnik ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, Vojnik, 9. oktober 2015. Vojnik, 2015. [COBISS.SI-ID 2048527882]
306. KRISTOVIČ, Sebastjan. Živeti iz izkušnje : predavanje na IV. Škofijskem srečanju starejših, 1. februar 2015, Celje. Celje, 2015. [COBISS.SI-ID 2048533258]
307. KRISTOVIČ, Sebastjan (interviewee). Medosebni odnosi in transparentna komunikacija : izvedba strokovnega seminarja na Tematski konferenci strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 17. 10. 2014, Kranj. Kranj, 2014. [COBISS.SI-ID 2048527114]
308. KRISTOVIČ, Sebastjan, ZALOKAR DIVJAK, Zdenka. Pasti sodobnega časa pri vzgoji brez nasilja : okrogla miza, Kamnik, 16. jan. 2013. Kamnik, 2013. [COBISS.SI-ID 9818627]
309. KRISTOVIČ, Sebastjan. Logotherapeutische Aspekte der Erziehung : [organizator seminarja Kulturno društvo Slovenija Stuttgart, 16.-17. nov. 2012]. Stuttgart, 2012. [COBISS.SI-ID 9799427]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

310. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), PANGRČIČ, Polonca (editor). Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022 [i. e. 2023]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 str.)). ISBN 978-961-7183-09-2. https://d.cobiss.net/repository/si/files/136569091/113161/Holisti, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8OASXLGO. [COBISS.SI-ID 136569091]
311. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), PANGRČIČ, Polonca (editor). Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022 [i. e. 2023]. 264 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 132495619]
312. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), PANGRČIČ, Polonca (editor). Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 2. elektronska verzija. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 str.)). ISBN 978-961-7183-12-2. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/54/59/159-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-H6HVF6IO. [COBISS.SI-ID 139287811]
313. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov za področji managementa in voditeljstva in digitalnih tehnologij = proceedings book with peer review on contributions on management and leadership and web and information technologies : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-90-0. uhttps://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/40/47/118-2. [COBISS.SI-ID 94403075]
314. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor, reviewer), PANGRČIČ, Polonca (editor, reviewer). 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: etični izzivi digitalne transformacije = The 10th Annual Conference of Europeʹs Sciences and Arts Leaders and Scholars Itʹs About People: Embracing Digital Transformation, For a Sustainable and Ethical Future : zbornik strokovnih prispevkov za področje holističnega vzgojno-izobraževalnega procesa in duševnega zdravja = proceedings book on professional contributions on Education and Mental Health : Maribor, 12. 3. 2022 (holistični vzgojno-izobraževalni proces in duševno zdravje ) = [Maribor, 12. 3. 2022] (education and mental health). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (69 str.)). ISBN 978-961-7183-03-0. https://d.cobiss.net/repository/si/files/120045059/107745/AMEU_K-2022_EticniIzzivi_WEB-3.pdf. [COBISS.SI-ID 120045059]
315. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor, reviewer). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (52 str.)). ISBN 978-961-6966-89-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/40/47/118-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0IGTJMF8. [COBISS.SI-ID 93065987]
316. KRISTOVIČ, Sebastjan (ed. in chief and responsible ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)). ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp, https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-INID2ABF. [COBISS.SI-ID 57539587]
317. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : 8th Scientific Conference with International Participaton All About People: Relevance of Science and Education. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-78-8. [COBISS.SI-ID 59719171]
318. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor). Za človeka gre: prihodnost zdaj! = All about people: future fit! : 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 7th conference with international partipation : zbornik strokovnih prispevkov = proceedings book on professional contributions : Maribor, 10.6.2020 (zdravstvena nega) in 13.7.2020 (fizioterapija). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 391 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-49-8. [COBISS.SI-ID 98053633]
319. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor). Za človeka gre: prihodnost zdaj! = All about people: future fit! : 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 7th scientific conference with international partipation : zbornik znanstvenih prispevkov = proceedings book on scientific contributions : Maribor, 15.-16. 3. 2019. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 743 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-50-4. [COBISS.SI-ID 98055937]
320. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Za človeka gre: prihodnost zdaj! = 7th conference with international partipation: All about people: future fit!, Maribor, 15 - 16. 3. 2019. Zbornik strokovnih prispevkov = Proceedings Book on Professional Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (391 str.)). ISBN 978-961-6966-54-2. http://press.almamater.si/index.php/amp, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GLFVXU1T. [COBISS.SI-ID 98347265]
321. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (743 str.)). ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-W6DYI2T1. [COBISS.SI-ID 98347009]
322. FILEJ, Bojana (editor, reviewer), 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. 1125 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-23-8. https://d.cobiss.net/repository/si/files/289317376/110344/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SB0O18NF. [COBISS.SI-ID 289317376]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

323. ZAVRL, Aleš. Povezava ozko usmerjenih posebnih interesov z usmerjenostjo k sreči pri odraslih osebah z motnjo avtističnega spektra : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Avtizem. Maribor: [A. Zavrl], 2022. [7], 92 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. https://d.cobiss.net/repository/si/files/150103811/119652/Zavrl_Ale. [COBISS.SI-ID 150103811]
324. BOBEK, Špela. Korelacija med eksistencialno krizo, samopodobo in telesno držo mladostnikov : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede. Maribor: [Š. Bobek], 2021. 100 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84626435]
325. ŠEME, Petra. Medsebojni odnosi v organizaciji in osmišljenost dela : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Šeme], 2020. 90 str., [10] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 101652739]
326. ZVONKOVIĆ, Una. Uloga emocionalne inteligencije kod upravljanja obukom u projektnom menadžmentu : magistarski rad studijskog programa drugog bolonjskog stupnja Europski poslovni studij. Maribor: [U. Zvonković], 2020. 69 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048967690]
327. MALEŠIČ, Marjeta. Kraljestvo vrednot, samopreseganje in iskanje smisla v pravljicah : magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Škofljica: [M. Malešič], 2019. 80 str., [18] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5585915]
328. FLISAR, Danijel. Kriza smisla in pojav depresije pri slovenskih mladostnikih : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede. Maribor: [D. Flisar], 2019. 83 str., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048964874]
329. KÄPP PRELOVŠEK, Jessica. Vpliv aroma masaže na stres, subjektivno počutje in odnos do življenjskega smisla pri starejših ljudeh : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [J. Käpp Prelovšek], 2019. 111 str., [30] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048905482]
330. CEK STEPANČIČ, Daša. Celostna obravnava otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju : magistrska naloga. Nova Gorica: [D. Cek Stepančič], 2018. 107 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024781121]
331. LANGO, Neja. Vloga šole v procesu oblikovanja otrokove osebnosti : magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Nova Gorica: [N. Lango], 2018. 97 str., [66] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5580027]
332. ŽEROVC, Mitja. Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti : magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Ljubljana: [M. Žerovc], 2017. 74 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5579771]
333. MERC, Pia. Logoterapevtski elementi v pravljicah : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Merc], 2017. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4849915]
334. GAJNIK, Mateja. Nova retorika medijske komunikacije - studija slučaja: migrantska kriza u hrvatskim online medijima : magistarski rad studijskog programa drugog bolonjskog stupnja Europski poslovni studij. Maribor: [M. Gajnik], 2017. 85 f., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2048729098]
335. PATRU, Simona. Paliativna oskrba v domovih za starejše v Sloveniji : (magistrsko delo). Maribor: [S. Patru], 2017. X, 76 str., 8 str. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67486, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67486. [COBISS.SI-ID 2362788]
336. GORIŠEK, Veronika. Vpliv plesa na motorične sposobnosti in zadovoljstvo z življenjem starejših : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [V. Gorišek], 2017. 77 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048704778]
337. KALAMAR, Darja. Mladi in kriza smisla življenja : magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Ljubljana: [D. Kalamar Frece], 2015. 86 str., [5] str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4500731]
338. RIBA, Dolores. Utjecaj stresa na poslovnu motivaciju i komunikaciju žena u poduzetništvu : magistarski rad studijskog programa drugog bolonjskog stupnja Europski poslovni studij. Maribor: [D. Riba], 2015. 52 f., [5] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2048449802]

Mentor for Undergraduate Theses

339. KRAŠNA, Pela. Delo zaupnika v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami : diplomska naloga visokošolskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Portorož: [P. Krašna], 2016. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4605179]
340. GOLE, Nataša. Povezava med čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Ljubljana: [N. Gole], 2016. 58 str., [9] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4585467]
341. MULEJ LEGAT, Jasna. Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Kočna: [J. Mulej Legat], 2016. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4720891]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

342. LAPANJA, Pia. Družbena omrežja in samopodoba med mladimi : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Lapanja], 2022. 59, [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 126140931]
343. SKRBIŠ, Nastja. Eksistencialna kriza kot ovira v fizioterapevtski rehabilitaciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [N. Skrbiš], 2022. [VIII] f. pril., 145 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 115039235]
344. FILIPIČ, Taja. Motivacijski dejavniki pri rehabilitaciji distrofikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [T. Filipič], 2021. 75 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 55624451]
345. LESKOVŠEK, Nika. Neprimerno spolno vedenje pacientov in meje spolnega vedenja - raziskava med študenti fizioterapije v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [N. Leskovšek], 2021. 76 str., [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84291843]
346. HOJS, Lana. Problematika osamljenosti in depresije pri starostnikih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [L. Hojs], 2021. 73 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 63912707]
347. FAJFAR, Valentina. Psihološki dejavniki in duševne motnje pri kronični bolečini v križu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [V. Fajfar], 2021. 71 str., ilustr. https://d.cobiss.net/repository/si/files/104877827/108857/Fajfar_Valentina_DD_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 104877827]
348. KUSIĆ, Ana. Obremenjenost svojcev, ki skrbijo za osebo z demenco doma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [A. Kusić ], 2020. 74 str., [22] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84710659]
349. HORVAT-SLAVINEC, Rebeka. Doživljanje smisla življenja za kakovostno starost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [R. Horvat Slavinec], 2019. 69 str., [7] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 29918467]
350. KOSI, Dora. Doživljanje starosti in iskanje smisla življenja starostnika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [D. Kosi], 2019. 103 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048859402]
351. ROVTAR, Samo. Kriza smisla med starostniki v Občini Kočevje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [S. Rovtar], 2019. 63 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048858378]
352. LIKAR, Alenka. Motivacija : element zdravljenja bolnikov po možganski kapi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [A. Likar], 2019. 65 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 6926143]
353. REGULA, Anita. Prisotnost smisla pri odvisnikih od drog in alkohola v programu Zavod Pelikan : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Ljubljana: [A. Regula], 2019. 59 str., [6] str. pril., ilustr. http://www.fuds.si/sites/default/files/anita_regula_-_diplomska_naloga.pdf. [COBISS.SI-ID 5585403]
354. SEREC, Melisa. Problematika diskriminacije starejših v Sloveniji in Evropski uniji = The problem of age discrimination in Slovenia and European Union : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [M. Serec], 2019. 70 str., [2] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048932362]
355. SENEKOVIČ, Urška. Logoterapevtska pomoč starostnikom pri iskanju smisla v trpljenju in umiranju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [U. Senekovič], 2018. 87 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048743690]
356. KROPIVNIK, Špela. Primerjava psihosocialnih pristopov k osebam z demenco med Slovenijo in treh primerljivih državah v Evropi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [Š. Kropivnik], 2018. 49 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048774410]
357. VIRAG, Ksenija. Komuniciranje s starostnikom in empatija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Murska Sobota: [K. Virag], 2017. 85 str., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048726538]
358. ŠTAMULAK, Katarina. Kriza smisla slovenskih mladostnikov in zasvojenost z mobilnim telefonom : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Kranj: [K. Štamulak], 2017. 51 str., [7] str. pril., ilustr. http://www.fuds.si/sites/default/files/katarina-stamulak-kriza_smisla_slovenskih_mladostnikov_in_zasvojenost_z_mobilnim_telefonom.pdf. [COBISS.SI-ID 5585659]
359. TULER, Tjaša. Osebnostne lastnosti kvalitetnega fizioterapevta z vidika pacienta : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [T. Tuler], 2017. 60 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048705290]
360. MASTEN, Tina. Psihološki pristop in inkluzija v fizioterapiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [T. Masten], 2017. 52 str., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048652554]
361. VRBANČIČ, Amanda. Stališča študentov socialne gerontologije do evtanazije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [A. Vrbančič], 2017. 65 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048726026]
362. ZUPANČIČ, Urša. Vpliv tehnike progresivnega sproščanja mišic na psihofizično stanje bolnika z ishemično boleznijo srca - študija primera : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Maribor: [U. Zupančič], 2017. 51 str., [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048733962]
363. ROZMAN, Lynn. Psihosocialna podpora fizioterapevta v domu za starejše : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Fizioterapija. Maribor: [L. Rozman], 2016. 49 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048601098]
364. HADŽIMURATOVIĆ, Emelita. Odnos med staršema in vzgoja otrok : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Nova Gorica: [E. Hadžimuratović], 2015. 79 str., [5] str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024677953]
365. ŠAĆIROVIĆ, Irena. Medosebni odnosi med mladimi in Facebook : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa. Nova Gorica: [I. Šaćirović], 2014. 60 str., [15] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024650561]
366. HUMAR, Tadej. Motivacija in motivacijski dejavniki mladih zaposlenih : diplomska naloga visokošolskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Nova Gorica: [T. Humar], 2014. 49 str., [7] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024675393]
367. CURK, Petra. Poeta nascitur, orator fit = Lastnosti dobrega govornika : diplomska naloga. Budanje: [P. Curk], 2014. 50 str., [8,] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024640065]

Author of introduction, etc.

368. AMBROŽIČ, Janez. Slomškova skrb za posvetitev zakona in družine. Stara Loka: Župnijski zavod sv. Jurija: avtor, 2022. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-95818-0-3. [COBISS.SI-ID 109605379]
369. OBADIČ, Natalija. O, ti naš Lovro --- : zgodba o otroku z motnjo pozornosti. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2020. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-82-1. [COBISS.SI-ID 40036099]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

370. COIF, Tea. Samotranscendenca in strah pred smrtjo pri starejših v institucionalnem varstvu : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [T. Coif], 2022. 186 str., [43] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 148164611]
371. GAZIBARA, Šejla. Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi : doktorska disertacija. Nova Gorica: [Š. Gazibara], 2018. 202, [34] str., ilustr. http://www.fuds.si/sites/default/files/sejla-gazibara-dok.-disertacija.pdf. [COBISS.SI-ID 13817859]

Co-Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

372. ZORMAN, Lidija. Odnos izvajalcev zdravstvene nege na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva v pomurski regiji do vseživljenjskega izobraževanja : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede – smer zdravstvena nega. Maribor: [L. Zorman], 2023. [9] f., 92 str., [11] f. pril., tabele, graf. prikazi. https://d.cobiss.net/repository/si/files/142116355/113455/Zorman_Lidija_mag_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 142116355]
373. KERČ, Patricija. Dojemanje smisla in deloholizem v srednji odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kerč], 2019. 36 str., tabele. [COBISS.SI-ID 70499682]

Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

374. GOLOB, Anita. Stališče zaposlenih švicarskega doma upokojencev do evtanazije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [A. Golob], 2019. 78 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048894218]

Cartographer

375. PAVLIN, Primož. Pod Kotom - cesta pri Krogu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. 1 optični disk (CD-ROM), zvd. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 48. ISBN 978-961-6902-86-1. [COBISS.SI-ID 278891264]
376. PAVLIN, Primož. Pod Kotom - cesta pri Krogu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 48. ISBN 978-961-6902-87-8. http://www.zvkds.si/media/images/publications/48_Pod_Kotom-cesta_pri_Krogu.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-N4SZHF58. [COBISS.SI-ID 278891520]

Interviewee

377. DUGULIN, Tjaša. Oče pretepenega 13-letnika: Moj cilj je zaščititi ostale otroke. 24ur.com. 21. 10. 2022, [1] str. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/oce-pretepenega-13-letnika-moj-cilj-je-zascititi-ostale-otroke.html. [COBISS.SI-ID 133933059]
378. FURMAN, Maja. Bolezen je največja učiteljica umetnosti in lepote življenja. Svet odraslih je pozabil starodavno veščino. Večer. [Tiskana izd.]. 18. maj 2022, 78, [št.] 113, str., portret. ISSN 0350-4972. https://moj.vecer.com/slovenija/vecer-v-zivo-bolezen-je-najvecja-uciteljica-umetnosti-in-lepote-zivljenja-svet-odraslih-je-pozabil-starodavno-vescino-10283146. [COBISS.SI-ID 134170627]
379. FURMAN, Maja. Logoterapevt in profesor psihologije dr. Sebastjan Kristovič: Za kaj je vredno živeti. Večer. [Tiskana izd.]. 30. maj 2022, 78, [št.] 123, str., portret. ISSN 0350-4972. https://moj.vecer.com/prosti-cas/vecer-v-zivo-logoterapevt-in-profesor-psihologije-dr-sebastjan-kristovic-za-kaj-je-vredno-ziveti-10284835. [COBISS.SI-ID 134011139]
380. KRANJEC, Samo. Soočenje ZA ali PROTI: Računalniki v vsak vrtec?. Eko dežela : svetuje, povezuje, navdihuje. 6. feb. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2335-3066. https://www.ekodezela.si/eko-revija-izobrazevanje/soocenje-za-ali-proti-racunalniki-v-vsak-vrtec/. [COBISS.SI-ID 134363651]
381. MUSIĆ, Irma. Starši, to morate otroke nujno naučiti do vstopa v osnovno šolo. SiOL.net. 7. 8. 2021, [1] str., fotogr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/odnosi/starsi-to-morate-otroke-nujno-nauciti-do-vstopa-v-osnovno-solo-533012. [COBISS.SI-ID 134366211]
382. KRAŠOVEC, Rebeka. Pomemben nasvet, kako otroku pomagati pri premagovanju stresa v šoli. SiOL.net. 23. 4. 2021, [1] str. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/pomemben-nasvet-kako-otroku-pomagati-pri-premagovanju-stresa-v-soli-550743. [COBISS.SI-ID 134277379]
383. KRANJEC, Samo (interviewer). Je čas, da začnejo tudi v vrtcih aktivneje uporabljati računalnike?. Eko dežela : svetuje, povezuje, navdihuje. feb. 2020, str. 36-40, ilustr. ISSN 2335-3066. [COBISS.SI-ID 18259971]
384. KRIZMANIČ, Anita. Samomori drugi najpogostejši vzrok smrti mladih med 15. in 29. letom. SiOL.net. 17. 12. 2020, [1] str. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/kristovic-sola-in-vrtec-izgubili-strokovno-funkcionalno-avtonomijo-in-integriteto-541602. [COBISS.SI-ID 134364419]
385. Več kot 1000 slušateljev na konferenci o vzgoji. Slovenska tiskovna agencija. 8. 12. 2020, [1] str. ISSN 1854-214X. https://o-sta.si/28360/vec-kot-1000-slusateljev-na-konferenci-o-vzgoji. [COBISS.SI-ID 134365187]
386. BLEJC, Urša (author, photographer). Recimo življenju "da" : predstavljamo vam doc. dr. Sebastjana Kristoviča, nekoč vrhunskega športnika in diplomanta dveh fakultet. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija. [Tiskana izd.]. februar 2015, letn. 75, št. 2, str. 20-22, fotogr. ISSN 0350-9737. [COBISS.SI-ID 2048527370]
387. BLEJC, Urša (author, photographer). Samo pogovarjamo se in iz vsega delamo znanost : priprava na življenje. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija. [Tiskana izd.]. maj 2015, letn. 75, št. 5, str. 39-41, fotogr. ISSN 0350-9737. [COBISS.SI-ID 2048527626]
388. TERŽAN, Saša (author, interviewer). Smisel življenja ni zakopan v nas, videti ga je treba pred seboj : zgodbe, ki jih piše življenje. Novi tednik NT&RC. 6.11. 2014, leto 69, št. 46, str. 25, fotogr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 2048526602]

Interviewer

389. BAČAR SLABE, Renata (discussant), MLAKAR, Janez (discussant), ŠVAB, Vesna (discussant). Psihoterapija v praksi : družboslovni večer: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Nova Gorica 5. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 10110723]
390. RAK, Pavle (discussant), SKAZA, Aleksander (discussant), VIRK, Tomo (discussant). Dostojevski - veliki ali največji? : okrogla miza ob 130. obletnici smrti, Maribor, 22. feb. 2012. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 9697539]
391. LAH, Avguštin (discussant). Zadela me je strela : [okrogla miza v sklopu 45. Nikodemovih večerov, 14. nov. 2011]. Maribor, 14. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 9602051]

Writer of accompanying material

392. TERŽAN, Saša (author, interviewer). Smisel življenja ni zakopan v nas, videti ga je treba pred seboj : zgodbe, ki jih piše življenje. Novi tednik NT&RC. 6.11. 2014, leto 69, št. 46, str. 25, fotogr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 2048526602]

Reviewer

393. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov za področji managementa in voditeljstva in digitalnih tehnologij = proceedings book with peer review on contributions on management and leadership and web and information technologies : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-90-0. uhttps://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/40/47/118-2. [COBISS.SI-ID 94403075]
394. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor, reviewer), PANGRČIČ, Polonca (editor, reviewer). 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: etični izzivi digitalne transformacije = The 10th Annual Conference of Europeʹs Sciences and Arts Leaders and Scholars Itʹs About People: Embracing Digital Transformation, For a Sustainable and Ethical Future : zbornik strokovnih prispevkov za področje holističnega vzgojno-izobraževalnega procesa in duševnega zdravja = proceedings book on professional contributions on Education and Mental Health : Maribor, 12. 3. 2022 (holistični vzgojno-izobraževalni proces in duševno zdravje ) = [Maribor, 12. 3. 2022] (education and mental health). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (69 str.)). ISBN 978-961-7183-03-0. https://d.cobiss.net/repository/si/files/120045059/107745/AMEU_K-2022_EticniIzzivi_WEB-3.pdf. [COBISS.SI-ID 120045059]
395. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor, reviewer). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (52 str.)). ISBN 978-961-6966-89-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/40/47/118-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0IGTJMF8. [COBISS.SI-ID 93065987]
396. GORIUP, Jana (editor), GUMZE, Goran (editor), SELJAK, Peter (editor). Družbena uporabnost socialne gerontologije : [znanstvena monografija] = Application of social gerontology in society : [scientific monography]. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, Alma Mater Press, 2020. 351 str., ilustr. Zbirka Socialna gerontologija. ISBN 978-961-6966-64-1. [COBISS.SI-ID 18482435]
397. ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (editor). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. 336 str. ISBN 978-961-6966-45-0. [COBISS.SI-ID 299193600]
398. GORIUP, Jana, LAHE, Danijela. Poglavja iz socialne gerontologije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 215 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-6966-26-9. [COBISS.SI-ID 292884736]
399. MACUH, Bojan (editor). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 343 str. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 293889024]
400. MACUH, Bojan (editor). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. 993 str. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/zborniki-s292, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4JFDDDHL. [COBISS.SI-ID 294502144]
401. FILEJ, Bojana (editor). Humanistične, družboslovne in druge aktualne teme postmoderne družbe : zbornik prispevkov z recenzijo = Humanities, social sciences and other current topics in the post-modern society : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-19-1. http://almamater.si/upload/userfiles/files/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_Humanistika_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 285658624]
402. Revija za zdravstvene vede. KRISTOVIČ, Sebastjan (reviewer 2016). [Tiskana izd.]. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: =Faculty of Health Sciences, 2013-. ISSN 2350-3610. https://www.jhs.si/index.php/JHS, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-XJ90HD7S. [COBISS.SI-ID 269177344]
403. FILEJ, Bojana (editor, reviewer). Skrb za zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Caring for health : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-16-0. [COBISS.SI-ID 285125120]
404. BRCAR, Franc, et al., JAKOB, Sabina (editor), HORVAT, Tadeja (editor). Družina in šola pred skupnimi izzivi : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2015. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-93880-0-6. [COBISS.SI-ID 281150720]
405. HORVAT, Tadeja (editor), CELEC, Robert (editor), JAKOB, Sabina (editor). III. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 29. junij do 30. junij 2015. Rakičan: RIS Dvorec, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93275-9-3. [COBISS.SI-ID 280270080]
406. FILEJ, Bojana (editor, reviewer). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. 547 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-05-4. [COBISS.SI-ID 278593024]

Discussant

407. Zdravljenje s smislom : sodelovanje in pogovor na Literarni matineji ob izidu knjige V. Frankla Preslišani krik po smislu, Ljubljana, 20. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 2048568842]
408. Vzgoja - priprava otroka na življenje : sodobna vzgoja - še vedno v vrtincu permisivnosti : okrogla miza, Murska Sobota, 9. jan. 2015. Murska Sobota, 2015. [COBISS.SI-ID 2048418826]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 5. 2023
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 4. 5. 2023
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 4. 5. 2023
JCR database updated on (yearly): 17. 11. 2022
SNIP database updated on (yearly): 13. 9. 2022