COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVesna Vavtar [40749]Osebna bibliografija za obdobje 2006-2023

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

1. VAVTAR, Vesna. Osnove prava Evropske unije : študijsko gradivo. 1. prenovljena izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 156 str. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-32-0. [COBISS.SI-ID 257880320]
2. VAVTAR, Vesna. Osnove prava Evropske unije : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 151 str. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-88-1. [COBISS.SI-ID 247773440]

2.11 Diplomsko delo

3. VAVTAR, Vesna. Ureditev delovnega časa v javnem sektorju Republike Slovenije : diplomska naloga. Maribor: [V. Vavtar], 2006. 83 f. [COBISS.SI-ID 3387179]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

4. ANZI, Inja. Položaj upnika v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine : diplomska naloga. Celje: [I. Anzi], 2016. 53 f. [COBISS.SI-ID 513600572]
5. STOJANOVIĆ, Slađana. Pravice kupcev pri uveljavljanju stvarnih napak : diplomska naloga. Celje: [S. Stojanović], 2015. 59 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513549372]
6. CRNOBRNJA, Slavica. Vpliv objektivne odškodninske odgovornosti na poslovanje podjetniškega subjekta : diplomska naloga. Celje: [S. Crnobrnja], 2013. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512854076]
7. ZEMLJAK, Andreja. Mobing - trpinčenje na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [A. Zemljak], 2012. [6], 41 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512639036]
8. ŽAGAR, Alenka. Poroštvo kot način zavarovanja in utrditve obveznosti : diplomska naloga. Celje: [A. Žagar], 2012. [8], 43 f., 3. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512800316]
9. BUKOVŠEK, Gregor. Določitev plače javnih uslužbencev v predšolski vzgoji : diplomska naloga. Celje: [G. Bukovšek], 2011. 55 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512894012]
10. TOMINC, Karolina. Oblike zavarovanj kreditnih pogodb : diplomska naloga. Celje: [K. Tominc], 2011. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513080892]
11. JAKŠIČ, Nataša. Nadurno delo v podjetju Trgovina Jana : diplomska naloga. Celje: [N. Jakšič], 2010. 69 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512928316]
12. SIMČIČ, Gregor. Zakonodaja kot ključen dejavnik razvoja igralniške dejavnosti : diplomska naloga. Celje: [G. Simčič], 2010. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513060924]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. MIHELJ, Mojca. Reforma Zakona o varstvu potrošnikov z vidika analize pritožb potrošnikov : diplomska naloga. Celje: [M. Mihelj], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938044]
14. RAVŠ, Suzana. Pravna ureditev pravic brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Ravš], 2012. [9], 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512628540]
15. RUKAV, Marjeta. Izvajanje kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2007-2013 z vidika razvoja regij ter s poudarkom na primeru Savinjske regije : diplomska naloga. Celje: [M. Rukav], 2011. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513058876]
16. PREDAN, Petra. Varovanje podatkov v Probanki, d. d., Maribor : diplomska naloga. Celje: [P. Predan], 2011. [9], 50 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513046588]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 26. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 26. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 26. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022