COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBojan BajecOsebna bibliografija za obdobje 2003-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. BAJEC, Bojan. Izkušnje iz poletnih priprav kegljačev. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2016, letn. 64, št. 3/4, str. 158-161, ilustr., tabele. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 5015217]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

2. ČUK, Ivan, PINTARIČ, Primož, TUŠAK, Matej, BELCIJAN, Franc, LIKOVNIK, Avgust, BAJEC, Bojan, KUGOVNIK, Otmar, GOBEC, Lado, JOŠT, Bojan. Sodobno kegljanje. 1. izd. Ljubljana: Kegljaška zveza Slovenije, 2012. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-90660-3-4. [COBISS.SI-ID 264758272]

2.11 Diplomsko delo

3. BAJEC, Bojan. Povezanost športne identitete z osebnostjo športnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [B.Bajec], 2003. 73 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1800113]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. BUKOVAC, Ana. Športni turizem v mestu Laško : diplomska naloga. Celje: [A. Bukovac], 2014. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513149244]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022