COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Bojan Vavtar [26126]Osebna bibliografija za obdobje 1996-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VAVTAR, Bojan, BOH, Tomaž, DEMŠAR, Franci. The reach of control in government administration of the republic of Slovenia. International journal of management and enterprise development. 2010, vol. 8, no. 2, str. 198-208. ISSN 1468-4330. DOI: 10.1504/IJMED.2010.031549. [COBISS.SI-ID 6628627], [SNIP, Scopus do 11. 11. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
2. VAVTAR, Bojan. Legal aspect of supervision of management in a joint-stock company. V: JAŠKOVÁ, Mária (ur.). ECON '09 : Journal of economics, management and business : [research works proceedings]. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2009. Str. 45-54. Econ ..., Vol. 16, 2009, no. 2. ISBN 978-80-248-2040-8. ISSN 1803-3865. [COBISS.SI-ID 6538771]
3. VAVTAR, Bojan, MEŽNAR, Drago, ČERNETIČ, Metod. Javna uprava med legalnostjo in učinkovitostjo = Public administration between legality and effectiveness. Iskanja : vzgoja prevzgoja. jan. 2006, leto 24, št. 24, str. 169-175. ISSN 0352-3233. [COBISS.SI-ID 4605459]
4. VAVTAR, Bojan. The influence of business and legal ethics within companies regarding successful business practices. V: JAŠKOVÁ, Mária (ur.). ECON '05 : [selected research papers]. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2005. Str. 343-347. Research works proceedings, Vol. 12, 2005. ISBN 80-248-0976-1. ISSN 0862-7908. [COBISS.SI-ID 5604883]
5. VAVTAR, Bojan. The reach of control in government administration of republic of Slovenia, a quantitative study in a chosen ministry. V: JAŠKOVÁ, Mária (ur.). ECON '03 : [selected research papers]. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2003. Str. 467-477. Research works proceedings, Economics set, Vol. 10, 2003. ISBN 80-248-0479-4. ISSN 0862-7908. [COBISS.SI-ID 4033043]

1.04 Strokovni članek

6. DEKLEVA MARGUČ, Darinka, VAVTAR, Bojan. Slovensko društvo za upravne znanosti in stroko = A presentation of the Slovenian Association for Administrative Science. Javna uprava. 1996, let. 32, št. 4, str. 575-582. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 471214]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

7. ČERNETIČ, Metod, DEČMAN DOBRNJIČ, Olga, VAVTAR, Bojan. Bologna renovation = Renoviranje bolonjskog procesa. V: HILČENKO, Slavoljub (ur.). Nastava i bolonjski proces = The teachings based on the Bologna process : zbornik radova sa 2. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije, Subotica, 15. i 16. maj 2009. god. 2. međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija Nastava i bolonjski proces, Subotica, 15. i 16. maj 2009. god. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2009. Str. 291-302, ilustr., tabele. ISBN 978-86-87893-02-3. [COBISS.SI-ID 3826647]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. ŠKRABA, Andrej, VAVTAR, Bojan. Razvoj simulacijskega modela širjenja epidemije SI po principih agentnega modeliranja in sistemske dinamike = Development of the SI epidemic spread simulation model according to the principles of agent based modeling and system dynamics. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 41th International Conference on Organizational Science Development = 41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : societyʹs challenges for organizational opportunities = izzivi družbe za priložnosti organizacij : conference proceedings = konferenčni zbornik. 41th International Conference on Organizational Science Development, March 23 - 25, 2022, Portorož. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2022. Str. 945-956, ilustr. ISBN 978-961-286-583-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/663, DOI: 10.18690/um.fov.3.2022.69. [COBISS.SI-ID 103126275]
9. VAVTAR, Bojan, ŠKRABA, Andrej. Poslovna etika in pravna načela - dejavnika uspešnosti delovanja organizacij = Business ethics and legal principles - factor of performance of organizations. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 40th International Conference on Organizational Science Development = 40. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : values, competencies and changes in organizations = vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah : conference proceedings = konferenčni zbornik : [online, Ms Teams, March 17 - 19, 2021]. 40th International Conference on Organizational Science Development, March 17 - 19, 2021, online. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2021. Str. 1063-1074, tabele, ilustr. ISBN 978-961-286-442-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/552, DOI: 10.18690/978-961-286-442-2.72. [COBISS.SI-ID 57175555]
10. ŠKRABA, Andrej, KOLOŽVARI, Andrej, KOFJAČ, Davorin, VAVTAR, Bojan, STOJANOVIĆ, Radovan, STANOVOV, Vladimir V., SEMENKIN, Eugene S. Development of educational cyber-physical internet of things platform : study of the PID controller. V: STOJANOVIĆ, Radovan (ur.). Proceedings - research monograph. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2018. Str. 66-69, ilustr. ISBN 978-1-5386-5682-2. [COBISS.SI-ID 8166419], [Scopus do 21. 7. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,29]
11. ZAKOČ, Ivan, ŠKRABA, Andrej, VAVTAR, Bojan, KOFJAČ, Davorin. Razvoj modela sistemske dinamike za analizo sodnih zaostankov ter možnih upravljanj = Development of system dynamics model for analysis of court delays and possible control strategies. V: DOUCEK, Petr (ur.), NOVAK, Aleš (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Internacionalizacija in sodelovanje : zbornik 34. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Internationalization and cooperation : proceedings of the 34th International Conference on Organizational Science Development. 34. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 25.-27. marec 2015. Kranj: Moderna organizacija, 2015. Str. 1336-1343, ilustr. ISBN 978-961-232-280-9. [COBISS.SI-ID 7416851]
12. STOJANOVIĆ, Radovan, ŠKRABA, Andrej, BERKOWICZ, Simon M., DE AMICIS, Raffaele, ELHANANI, Doron, CONTI, Giuseppe, KOFJAČ, Davorin, DRAGOVIĆ, Marko, NIKOLIĆ, Gojko, LEKIĆ, Nedjeljko, SENEGAČNIK, Marjan, VAVTAR, Bojan. Systemic aspects of urban area emergency response information system development. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Smart organization : high potentials, lean organization, internet of things : proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development. 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. Kranj: Moderna organizacija, 2013. Str. 960-968. ISBN 978-961-232-264-9. [COBISS.SI-ID 7149075]
13. STOJANOVIĆ, Radovan, ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, SENEGAČNIK, Marjan, VAVTAR, Bojan, et al. Development of a decision support system for air pollution accident management using simulation models. V: FERJAN, Marko (ur.), et al. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Quality, innovation, future : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development. 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2012. Str. 1109-1117. ISBN 978-961-232-254-0. [COBISS.SI-ID 6994451]
14. ČERNETIČ, Metod, DEČMAN DOBRNJIČ, Olga, VAVTAR, Bojan. Renoviranje bolonjskog procesa = Bologna renovation. V: Nastava i bolonjski proces = The teachings based on the Bologna process : zbornik rezimea sa 2. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije, Subotica, 15. i 16. maj 2009. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica, 2009. Str. 62-63. [COBISS.SI-ID 1256828]
15. VAVTAR, Bojan. Moralno, etično ali pravno?. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = New technologies, new challenges : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009. Str. 1543-1552. ISBN 978-961-232-230-4. [COBISS.SI-ID 6394131]
16. ČERNETIČ, Metod, VAVTAR, Bojan, ČERNETIČ, Brina. Človeški, intelektualni in socialni kapital - vloga in pomen = Human, intellectual and social capital - a role and a meaning. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 15th-17th 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 528-537. ISBN 961-232-186-8. [COBISS.SI-ID 4694291]
17. VAVTAR, Bojan, DEČMAN, Lina, ČERNETIČ, Metod. Pravni in tehnični vidiki zaščite računalniških programov = Low and technical aspect computer communications and protection. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 15th-17th 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 220-230. ISBN 961-232-186-8. [COBISS.SI-ID 4693267]
18. VAVTAR, Bojan. Etičnost poslovanja podjetniških subjektov = Ethics of business in entrepreneurial subjects. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 1009-1012. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4301587]
19. MEŽNAR, Drago, VAVTAR, Bojan. Kolizija institutov izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odgovornosti iz delovnega razmerja = [Discontinued employment relationship in the perspective of contractual freedoms and legal limitations !]. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 57-62. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4302099]
20. ČERNETIČ, Metod, VAVTAR, Bojan. Politika in socialni kapital = Politics and social capital. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 253-262. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4301331]
21. MEŽNAR, Drago, VAVTAR, Bojan. Prenehanje delovnega razmerja med pogodbeno svobodo in zakonskimi omejitvami = Discontinued employment relationship in the perspective of contractual freedoms and legal limitations. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 93-112. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4302355]
22. MEŽNAR, Drago, VAVTAR, Bojan. Sklepanje delovnega razmerja med pogodbeno svobodo in zakonskimi omejitvami = Entering an employment relationship in the perspective of contractual freedoms and legal limitations. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 63-85. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4302611]
23. VAVTAR, Bojan, AMBROŽ, Milan. Vpliv poslovne kulture na podjetniško etiko = The influence of business culture on business ethics. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 1051-1058. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4301843]
24. VAVTAR, Bojan. Odgovornost managementa za izvajanje kontrole. V: Management, knowledge and EU : proceedings of the 23rd International Conference on Organizational Science Development = Management, znanje in EU : zbornik 23. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved, Slovenija, Portorož, 24.-26. marec 2004. Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 24th-26th 2004. Kranj: Moderna organizacija: = Modern Organization, 2004. Str. 611-618. ISBN 961-232-167-1. [COBISS.SI-ID 4033299]
25. VAVTAR, Bojan. The role of law in a strategic partnership in the area of tourism. V: AMBROŽ, Milan (ur.). Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : proceedings = Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. 7 f. ISBN 961-6469-05-3. [COBISS.SI-ID 619742]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

26. VAVTAR, Bojan. Vpliv managementa v javnem sektorju. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo. 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002. Kranj: Moderna organizacija, 2002. Str. 202-205. ISBN 961-232-133-7. [COBISS.SI-ID 3632915]
27. VAVTAR, Bojan. Nekateri vidiki pravne ureditve odgovornosti javnih uslužbencev in proces globalizacije. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management in globalizacija : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, 2001. Str. 819-825. ISBN 961-232-119-1. [COBISS.SI-ID 3144467]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

28. ČERNETIČ, Metod, VAVTAR, Bojan, ČERNETIČ, Brina. Človeški, intelektualni in socialni kapital - vloga in pomen = Human, intellectual and social capital - a role and a meaning. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), DOUCEK, Petr (ur.), KNOP, Jan von (ur.). Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : book of abstracts of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 15th-17th, 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 77. ISBN 961-232-185-X. [COBISS.SI-ID 4690963]
29. VAVTAR, Bojan, DEČMAN, Lina, ČERNETIČ, Metod. Pravni in tehnični vidiki zaščite računalniških programov = Low and technical aspect computer communications and protection. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), DOUCEK, Petr (ur.), KNOP, Jan von (ur.). Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : book of abstracts of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 15th-17th, 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 42. ISBN 961-232-185-X. [COBISS.SI-ID 4689939]
30. VAVTAR, Bojan. Pravni vidici prevencije i kurative u školstvu = Legal aspects of prevention and curative in educational system. V: MUŠANOVIĆ, Marko (ur.). Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droge : zbornik sažetaka = Toward EU drug strategy : booklet of abstracts. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droge, Split, 20.-22. 10. 2005. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo, 2005. Str. 24. [COBISS.SI-ID 4519187]
31. VAVTAR, Bojan. Etičnost poslovanja podjetniških subjektov = Ethics of business in entrepreneurial subjects. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 130-131. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4303891]
32. MEŽNAR, Drago, VAVTAR, Bojan. Kolizija institutov izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odgovornosti iz delovnega razmerja = The conflict of the institutions of contract cancellation and job contract responsibilities. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 28. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4302867]
33. ČERNETIČ, Metod, VAVTAR, Bojan. Politika in socialni kapital = Politics and social capital. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 46-47. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4303635]
34. MEŽNAR, Drago, VAVTAR, Bojan. Prenehanje delovnega razmerja med pogodbeno svobodo in zakonskimi omejitvami = Discontinued employment relationship in the perspective of contractual freedoms and legal limitations. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 30. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4303379]
35. MEŽNAR, Drago, VAVTAR, Bojan. Sklepanje delovnega razmerja med pogodbeno svobodo in zakonskimi omejitvami = Entering an employment relationship in the perspective of contractual freedoms and legal limitations. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 29. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4303123]
36. VAVTAR, Bojan, AMBROŽ, Milan. Vpliv poslovne kulture na podjetniško etiko = The influence of business culture on business ethics. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 133-134. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4304147]
37. VAVTAR, Bojan. The role of law in a strategic partnership in the area of tourism. V: AMBROŽ, Milan (ur.). Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : book of abstracts. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. Str. 34. ISBN 961-6469-06-1. [COBISS.SI-ID 620254]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

38. VAVTAR, Bojan. Influence of business ethics and morals on the efficiency or organizational systems in public administration. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011. Str. 166-186, tabele. ISBN 978-3-631-62113-4. [COBISS.SI-ID 6922771]
39. VAVTAR, Bojan, ČERNETIČ, Metod, MEŽNAR, Drago. Public administration - legality and effectiveness. V: SOLEŠA, Dragan (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.), GERLIČ, Ivan (ur.). New media in education (NME) : selected topics. Sombor: Faculty of Education; Kranj: Faculty of Organizational Sciences; Maribor: Faculty of Education, 2007. Str. 40-47. Posebna izdanja. ISBN 978-86-83097-67-8. [COBISS.SI-ID 5583123]
40. VAVTAR, Bojan. Supervision as a function of management in a joint stock company in the EU in the tourism industry. V: OVSENIK, Rok (ur.), KIERETA, Iwona (ur.). Destination management. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2006. Str. 230-244. ISBN 3-631-55314-5, ISBN 0-8204-9920-X. [COBISS.SI-ID 5629203]
41. VAVTAR, Bojan. Regulation of administrative processes between legality and effective operation of the public administration. V: FLORJANČIČ, Jože (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Personnel and management : selected topics. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2005. Str. 479-492. ISBN 3-631-53261-X, ISBN 0-8204-7390-1. [COBISS.SI-ID 4300563]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

42. PAGON, Milan, LOBNIKAR, Branko, BUTINAR, Jure, SENEGAČNIK, Marjan, VUK, Drago, FERJAN, Marko, JEREB, Eva, VAVTAR, Bojan, JEREB, Eva, KOVAČ, Jure, JESENKO, Manca, MRKAIĆ, Mićo, MEGLIČ, Jure, FLORJANČIČ, Jože, PURIČ, Iztok, NOVAK, Vesna, NOVAK, Aleš, PODBREGAR, Iztok, KAMPUŠ TROP, Vida, NOVAK, Polona, MAYER, Janez, BALANTIČ, Zvone, SEDEJ, Marjan, FAKIN, Samo, KUKEC, Bojan, ŠPRAJC, Polona, FLORJANČIČ, Jože (urednik), PAAPE, Björn (urednik). Kadri in management : izbrana poglavja. Kranj: Moderna organizacija, 2004. 413 str., ilustr., tabele. ISBN 961-232-163-9. [COBISS.SI-ID 215616256]

2.08 Doktorska disertacija

43. VAVTAR, Bojan. Pravna načela in poslovna etika kot dejavnika uspešnosti poslovanja podjetja : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Vavtar], 2009. 239 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10106961]

2.09 Magistrsko delo

44. VAVTAR, Bojan. Odgovornost javnih uslužbencev : magistrska naloga. Ljubljana: [B. Vavtar], 1999. 146 f. [COBISS.SI-ID 3151697]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

45. FLORJANČIČ, Jože, DEMŠAR, Franci, JESENKO, Jože, OVSENIK, Marija, PAGON, Milan, VAVTAR, Bojan. Vloga za pridobitev mnenja o ustanovitvi Univerze za management. Kranj: [Fakulteta za organizacijske vede], 2001. 320 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3144723]
46. VAVTAR, Bojan. Program strokovnega izpopolnjevanja in preizkus znanja. Ljubljana: [Ministrstvo za obrambo], 1999. 8 f. [COBISS.SI-ID 3144979]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

47. VAVTAR, Bojan. Mnenje o univerzitetnem interdisciplinarnem študiju programa Management v javni upravi : za Visoko upravno šolo, Ljubljana. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 3145235]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

48. OGRIZEK, Miro. Delo na domu v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano : magistrska naloga. Celje: [M. Ogrizek], 2022. 109 str., 13 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8869. [COBISS.SI-ID 110667011]
49. SREDANOVIĆ, Alenka. Izobraževanje kot pomemben dejavnik pri varstvu osebnih podatkov v zdravstveno - socialni ustanovi : magistrsko delo. Kranj: [A. Sredanović], 2022. VII, 69 f. [COBISS.SI-ID 125637379]
50. JELAR SLATNAR, Anita. Varovanje osebnih podatkov in pravice pacientov v koliziji z dolžnostjo varovanja drugih oseb : magistrsko delo Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Kranj: [A. Jelar Slatnar], 2015. 52 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55244. [COBISS.SI-ID 7500563]
51. PROSENC, Bernarda. Varstvo osebnih podatkov na področju medicinske genetike : magistrsko delo Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Kranj: [B. Prosenc], 2014. 60 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=44056. [COBISS.SI-ID 7293459]
52. VELIČKI ROZMAN, Maruša. Pravna ureditev osnovnega zdravstvenega varstva : magistrsko delo Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Kranj: [M. Velički Rozman], 2013. 50 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53750. [COBISS.SI-ID 7166739]

Mentor pri diplomskih delih

53. GREGOREC, Beno. Alternativno reševanje sporov, s poudarkom na mediaciji v mikro in malih podjetjih v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [B. Gregorec], 2016. 45 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63735. [COBISS.SI-ID 7703059]
54. BRANK, Nataša. Disciplinska odgovornost delavca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [N. Brank], 2016. 27 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59855. [COBISS.SI-ID 7640851]
55. PESJAK, Andreja. Diskriminacija pri delu in zaposlovanju v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [A. Pesjak], 2016. 62 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62520. [COBISS.SI-ID 7702291]
56. ČUŠ, Maja. Diskriminacija žensk pri zaposlovanju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [M. Čuš], 2016. 45 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60225. [COBISS.SI-ID 7641875]
57. KOVAČ, Jure. Dvotirni sistem vodenja v slovenskem pravnem redu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [J. Kovač], 2016. 31 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64160. [COBISS.SI-ID 7801875]
58. STARE, Tomaž. Izbor pravne oblike zaposlitve novega sodelavca v hotelu Vila Bojana Bled : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [T. Stare], 2016. 44 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60054. [COBISS.SI-ID 7642387]
59. ZAVRL, Sara. Javna naročila : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management kadrovsko-izobraževalnih sistemov. Kranj: [S. Zavrl], 2016. 46 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59792. [COBISS.SI-ID 7857427]
60. POVŠE, Rok. Nadurno delo oziroma delo prek polnega delovnega časa : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [R. Povše], 2016. 37 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59986. [COBISS.SI-ID 7857171]
61. DEKLEVA, Špela. Nadurno delo v podjetju Zarja elektronika d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [Š. Dekleva], 2016. 49 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59673. [COBISS.SI-ID 7640595]
62. MIRTIČ ŠTANGELJ, Lidija. Normativna ureditev dela upokojencev : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija dela. Kranj: [L. Mirtič Štangelj], 2016. 33 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57791. [COBISS.SI-ID 7572755]
63. BUDIČ, Katarina. Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidni osebi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [K. Budič], 2016. 57 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60227. [COBISS.SI-ID 7641619]
64. POŽENEL, Anita. Poslovodna oseba v delovnem razmerju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [A. Poženel], 2016. 52 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59716. [COBISS.SI-ID 7641363]
65. STROPNIK-LETNIK, Ingrid. Prednosti in slabosti sistema javnega naročanja na Kosovu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [I. Stropnik-Letnik], 2016. 49 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62400. [COBISS.SI-ID 7702547]
66. KOS, Boris. Prehod iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja v družbi Impol 2000 d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [B. Kos], 2016. 56 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57141. [COBISS.SI-ID 7523603]
67. VENE BRATEC, Marjeta. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [M. Vene Bratec], 2016. 62 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57664. [COBISS.SI-ID 7572243]
68. ZAVIRŠEK, Žiga. Samostojni podjetnik in delo po upokojitvi : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija dela. Kranj: [Ž. Zaviršek], 2016. 56 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57694. [COBISS.SI-ID 7572499]
69. PAVLIN, Gašper. Sklepanje služnostnih pogodb za izgradnjo komunalne infrastrukture : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacijska informatika. Kranj: [G. Pavlin], 2016. 68 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59850. [COBISS.SI-ID 7642899]
70. GORKIČ, Tina. Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [T. Gorkič], 2016. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62495. [COBISS.SI-ID 7702803]
71. KOZOLE, Helena. Vloga strokovne pomoči nepremičninskih posrednikov pri prodaji nepremičnin : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [H. Kozole], 2016. 51 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58738. [COBISS.SI-ID 7640339]
72. STRLE, Petra. Zavarovalni instrumenti v funkciji učinkovitega poslovanja družb za financiranje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [P. Strle], 2016. 44 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59628. [COBISS.SI-ID 7641107]
73. POGAČAR, Darja. Analiza višine dajatev od različnih oblik plačila za delo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [D. Pogačar], 2015. 31 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47914. [COBISS.SI-ID 7436819]
74. JAGER, Rok. Kršitve delovno pravne zakonodaje na področju izvajanja nočnega dela : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [R. Jager], 2015. 38 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55222. [COBISS.SI-ID 7580691]
75. MOTALN, Rajko. Analiza oblik dela po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o urejanju trga dela : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [R. Motaln], 2014. 72 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47053. [COBISS.SI-ID 7406099]
76. KNEŽEVIĆ, Zorica. Izbira najprimernejše statusno pravnoorganizacijske oblike kmetije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [Z. Knežević], 2014. 38 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=44494. [COBISS.SI-ID 7309587]
77. LJUBIČIĆ, Rada. Obveznosti delodajalca pri izvajanju nočnega in večizmenskega dela : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [R. Ljubičić], 2014. 32 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=45094. [COBISS.SI-ID 7352851]
78. LAVRIHA, Katarina. Socialno podjetništvo v Evropski uniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [K. Lavriha], 2014. 46 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=46699. [COBISS.SI-ID 7373587]
79. BLAŽEK, Mateja. Analiza prehodnih določb pokojninske reforme : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [M. Blažek], 2013. 72 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43079. [COBISS.SI-ID 7254291]
80. ŽNIDER, Tina. Najpogostejše napake pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [T. Žnider], 2013. 45 f. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=39891. [COBISS.SI-ID 7182611]
81. ČERNILEC, Jaka. Sankcije kršitev pogodbenih obveznosti v slovenskem pravu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [J. Černilec], 2013. 42 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=40606. [COBISS.SI-ID 7232531]
82. KAMNIKAR, Nataša. Oblike krajšega delovnega časa in pravice pri pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [N. Kamnikar], 2012. 44 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=29437. [COBISS.SI-ID 7042579]
83. OBLAK, Marjeta. Problematika zaposlovanja starejših delavcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, smer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [M. Oblak], 2012. 55 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=29304. [COBISS.SI-ID 7075603]
84. KERT, Urban. Stečaj in prisilna poravnava kot posledica insolventnosti gospodarske družbe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [U. Kert], 2012. 44 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=28700. [COBISS.SI-ID 7035411]
85. ANDROVIĆ, Edin. Vloga sindikatov in ocena pogajalske uspešnosti sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Kranj: [E. Adrović], 2012. 54 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51576. [COBISS.SI-ID 7125523]
86. HAJŠEK, Aleksander. Vpliv gospodarske recesije na pojav gospodarskih kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [A. Hajšek], 2012. 33 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=49166. [COBISS.SI-ID 7095827]
87. ANDLOVIC ZGONC, Romana. Fiktivnost družb z omejeno odgovornostjo v lasti tujcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [R. Andlovic Zgonc], 2011. 42 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22719. [COBISS.SI-ID 6990611]
88. AVRIĆ PERŠIN, Željka. Podjemna pogodba : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [Ž. Avrić Peršin], 2011. 44 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20180. [COBISS.SI-ID 6841875]
89. CILENŠEK, Nejc. Pravni vidik marketinga : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [N. Cilenšek], 2011. 71 f., pril., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=21300. [COBISS.SI-ID 6866963]
90. CUNDER, Ajda. Zloraba bolniškega staleža in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [A. Cunder], 2011. 52 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=27574. [COBISS.SI-ID 6988819]
91. BOMBEK, Romana. Analiza vzrokov zemljiškoknjižnih zaostankov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [R. Bombek], 2010. 31 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16903. [COBISS.SI-ID 6818323]
92. ČAVLOVIĆ, Slađana. Objektivna odgovornost podjetniških subjektov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [S. Čavlović], 2010. 52 f., pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=19172. [COBISS.SI-ID 6818067]
93. HARI, Nina. Oblike zavarovanj stanovanjskih kreditov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [N. Hari], 2010. [5] f., 27 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=18143. [COBISS.SI-ID 6803987]
94. ZAKOČ, Ivan. Odškodninska odgovornost subjektov opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [I. Zakoč], 2010. 4 f., 24 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=16872. [COBISS.SI-ID 6762515]
95. ŠTEMBAL, Matej. Pravni vidiki problematike elektronskega podpisa : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [M. Štembal], 2010. [5] f., 33 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=16245. [COBISS.SI-ID 6748691]
96. BERČIČ, Tatjana. Varstvo osebnih podatkov in delavčeve zasebnosti na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [T. Berčič], 2010. [7] f., 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6785043]
97. LOKAR, Ana. Vpliv statusnih sprememb na poslovanje javnega podjetja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [A. Lokar], 2010. 46 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=14922. [COBISS.SI-ID 6690579]
98. MANOLEVA, Nada. Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [N. Manoleva], 2010. 66 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=16832. [COBISS.SI-ID 6735891]
99. ĐORĐEV, Sašo. Izvršba na podlagi verodostojne listine : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [S. Đorđev], 2009. 38 f., [31] f. pril., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9243. [COBISS.SI-ID 6476563]
100. KALIN, Andrej. Kršitev gradbene pogodbe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [A. Kalin], 2009. 67 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10416. [COBISS.SI-ID 6526227]
101. ŽVOKELJ, Breda. Odškodninska odgovornost lastnika in najemnika drsališča : diplomska naloga. Celje: [B. Žvokelj], 2009. 45 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512213820]
102. ŠAJINA, Mojca. Pogodba o zagotavljanju kakovosti dobavljenih izdelkov in storitev kot del sistema zagotavljanja kakovosti : diplomska naloga. Celje: [M. Šajina], 2009. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512250684]
103. SOVIĆ, Ivica. Pravne posledice delodajalčevih kršitev obveznosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [I. Sović], 2009. 61 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=11243. [COBISS.SI-ID 6543635]
104. VLAHEK, Nataša. Pravni in etični vidiki varovanja medicinskih podatkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [N. Vlahek], 2009. 42 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8532. [COBISS.SI-ID 6420243]
105. BERGINC, Tea. Primerjava odpovedi pogodbe o zaposlitvi v slovenski in avstrijski zakon : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [T. Berginc], 2009. 49 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10638. [COBISS.SI-ID 6525459]
106. BEZLAJ, Polonca. Primerjava pogodbe o delu s pogodbo o zaposlitvi : diplomska naloga. Celje: [P. Bezlaj], 2009. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512214076]
107. LOVRIĆ, Aleksandra. Pripojitev družbe z omejeno odgovornostjo k delniški družbi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [A. Lovrić], 2009. 59 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8787. [COBISS.SI-ID 6476819]
108. KNAFELJC, Mateja. Zakonska ureditev razprodaj na slovenskem trgu in reševanje reklamacij v času razprodaj : diplomska naloga. Celje: [M. Knafeljc], 2009. 47 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512250940]
109. PETERNEL, Peter. Zaposlovanje za določen čas : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [P. Peternel], 2009. 83 f., [3] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10269. [COBISS.SI-ID 6450451]
110. ŠTRITOF, Irenka. Bančna garancija kot najustreznejši način zavarovanja gospodarskih pogodb : diplomska naloga. Celje: [I. Štritof], 2008. 72 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512204348]
111. ŠTRUCL, Tina. Diskriminacija žensk pri sklepanju delovnega razmerja in napredovanju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [T. Štrucl], 2008. 56 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6150163]
112. DMITROVIĆ, Sanela. Insloventno [i.e. Insolventno] pravo - osebni stečaj : diplomska naloga. Celje: [S. Dmitrović], 2008. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512204092]
113. TRUNK, Vida. Oblikovanje in vzdrževanje državnih blagovnih rezerv za potrebe zdravstva v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [V. Trunk], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512204604]
114. MIHAJLOVIĆ, Slavko. Odškodninska odgovornost družbe za upravljanje za premoženjsko škodo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [S. Mihajlović], 2008. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6282259]
115. GAUBE, Jerica. Pogodbe za praktično usposabljanje dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju program trgovec : diplomska naloga. Celje: [J. Gaube], 2008. 73 f., XXXIX f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512139580]
116. SUŠNIK, Klemen. Pomen in zaščita znamke : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [K. Sušnik], 2008. 58 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6273299]
117. SIJAMHODŽIĆ, Riad. Posojilna pogodba in zamudne obresti : diplomska naloga. Celje: [R. Sijamhodžić], 2008. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512204860]
118. KRES, Gvido. Pravice manjšinskih delničarjev : diplomska naloga. Celje: [G. Kres], 2008. 61 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512139836]
119. JAPELJ, Nataša. Pridobitev in prevzem lastnih delnic : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [N. Japelj], 2008. 55 f. [COBISS.SI-ID 6328339]
120. ŽAN, Maja. Primerjava družbene pogodbe v obligacijskih in gospodarskih razmerjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [M. Žan], 2008. 35 f. [COBISS.SI-ID 6326547]
121. SLATINŠEK, Helena. Primerjava povečane uspešnosti med domovi za starejše občane : diplomska naloga. Celje: [H. Slatinšek], 2008. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512140092]
122. OPARENOVIĆ, Levin. Značilnosti gospodarskih pogodb in moderne pogodbe avtonomnega gospodarskega prava : diplomska naloga. Celje: [L. Oparenović], 2008. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512140348]
123. BERDAJS, Rok. Bančna garancija kot instrument zavarovanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [R. Berdajs], 2007. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5687827]
124. PREDALIČ, Adrijana. Domovi za starejše kot javni zavodi in domovi za starejše kot gospodarske družbe s koncesijo : diplomska naloga. Celje: [A. Predalič], 2007. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14070837]
125. OKOREN, Renata. Inšpekcijski nadzor nad živili : diplomska naloga. Celje: [R. Okoren], 2007. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512030012]
126. PODBREGAR, Luka. Izbira pravnega statusa podjetniškega subjekta za opravljanje dejavnosti računovodskih storitev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [L. Podbregar], 2007. 58 f. [COBISS.SI-ID 5425939]
127. BELŠAK, Martina. Leasing - smotrnost normiranja s prisilnimi predpisi : diplomska naloga. Celje: [M. Belšak], 2007. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512015420]
128. CIRAR, Tina. Normativna ureditev podjetniških prevzemov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [T. Cirar], 2007. 56 f. [COBISS.SI-ID 5688083]
129. KLOBASA, Marinka. Obveščanje porabnikov in opravljanje javne službe v javnem podjetju Snaga d.o.o. Maribor : diplomska naloga. Celje: [M. Klobasa], 2007. 54 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512023100]
130. KODELE, Borut. Pogodbe in korupcijska dejanja pri sklepanju in izvrševanju pogodb : diplomska naloga. Celje: [B. Kodele], 2007. 104 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512025404]
131. VIDAKOVIČ, Vladimir. Primerjava med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja gospodarskih družb : diplomska naloga. Celje: [V. Vidakovič], 2007. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512041020]
132. BELŠAK, Renata. Prisilna poravnava - rešitev za plačilno nesposobno podjetje : diplomska naloga. Celje: [R. Belšak], 2007. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512015676]
133. BRAZ, Mojca. Prisilne poravnave, preživeta oblika reševanja insolventnosti : diplomska naloga. Celje: [M. Braz], 2007. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13988149]
134. BLAŽUN, Matjaž. Status podjetnika posameznika v Sloveniji in EU : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [M. Blažun], 2007. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5206035]
135. ŠTRUKELJ, Aleksandra. Ureditev delovnih razmerij v obrtni dejavnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [A. Štrukelj], 2007. 78 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5698835]
136. BUDAJI, Marija. Usklajevanje kolektivnih pogodb v RS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [M. Budaji], 2007. 45 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5698579]
137. BLATNIK, Darja. Vloga in položaj državnih blagovnih rezerv v Sloveniji in Švici : diplomska naloga. Celje: [D. Blatnik], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512016444]
138. TAVČAR, Robert. Značilnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi v Carinskem uradu Sežana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [R. Tavčar], 2007. 62 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5426451]
139. LANGUS, Katarina. Analiza najpogostejših pritožb, ki so jih prejeli slovenski organizatorji potovanj v poletju 2004 : diplomska naloga. Portorož: [K. Langus], 2006. 57 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 736478]
140. BERIČ, Barbara. Delovni čas v turizmu - pravni vidiki : diplomska naloga. Portorož: [B. Berič], 2006. 57 f., tabele. [COBISS.SI-ID 788446]
141. GREGORČIČ, Sandi. Delovnopravni vidik položaja invalidnih oseb v RS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [S. Gregorčič], 2006. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4808467]
142. GOLE, Helena. Finančne naložbe v življenjska zavarovanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [H. Gole], 2006. 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5028627]
143. MAJCEN, Irena. Nadzorni svet de lege lata in de lege ferenta : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [I. Majcen], 2006. 51 f. [COBISS.SI-ID 4853267]
144. MAKAROVIČ, Marko. Nova delniška družba : diplomska naloga. Celje: [M. Makarovič], 2006. 63 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13227317]
145. MEIER, Petra. Pravica ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru likvidacije ali stečaja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [P. Meier], 2006. 67 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5029139]
146. JAKOB ZUPANIČ, Renata. Pridobitev statusa samostojnega podjetnika : diplomska naloga. Celje: [R. Jakob Zupanič], 2006. 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13542965]
147. NOVAK, Valentin. Upravljanje in zaščita intelektualne lastnine v podjetniškem subjektu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [V. Novak], 2006. 79 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4760851]
148. PRIMOŽIČ, Vlasta. Ustreznost statusne ureditve z vidika opravljanja javne službe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [V. Primožič], 2006. 71 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5029651]
149. KRIVEC, Janja. Uzance, dobri poslovni običaji in praksa pri sklepanju pogodb v turizmu : diplomska naloga. Portorož: [J. Krivec], 2006. 67 f., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=18370. [COBISS.SI-ID 802270]
150. BRGLEZ, Sergeja. Reklamacije, njihov pravni pomen, pomen pri poslovanju in možne rešitve za reševanje le - teh pri poslovanju prodajalcev aranžmajev : diplomska naloga. Portorož: [S. Brglez], 2005. VII, 107 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 719070]
151. SIVEC, Tjaša. Značilnosti turističnih pogodb : diplomska naloga. Portorož: [T. Sivec], 2005. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 667102]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

152. LJUBANOVIČ, Rok. Ključni dejavniki kršitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [R. Ljubanovič], 2018. 67 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69803. [COBISS.SI-ID 7998483]
153. DUBRAVČIĆ, Mateja. Pravni vidiki sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [M. Dubravčić], 2018. 53 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69494. [COBISS.SI-ID 7992851]
154. JURIČ, Alen. Izbor pravnoorganizacijske oblike za opravljanje podjetniške dejavnosti : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [A. Jurič], 2017. 52 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66502. [COBISS.SI-ID 7961875]
155. ŠMIT, Manca. Pravice potrošnikov pri uveljavljanju stvarne napake : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [M. Šmit], 2016. 31 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64513. [COBISS.SI-ID 7848211]
156. SARAČ, Sandra. Spodbujanje zaposlovanja invalidov za zagotavljanje enakih možnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [S. Sarač], 2015. 51 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48107. [COBISS.SI-ID 7447059]
157. JAGODIC, Katja. Zaposlovanje invalidnih oseb : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [K. Jagodic], 2015. 42 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48167. [COBISS.SI-ID 7445267]
158. PETROVČIČ, Jana. Najpogosteje kršene pravice delavcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Kranj: [J. Petrovčič], 2014. 55 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=45556. [COBISS.SI-ID 7332115]
159. SKUBIC, Suzana. Malo delo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [S. Skubic], 2012. 36 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=27333. [COBISS.SI-ID 6989075]
160. ŠTREMFELJ, MIha. Postopki uveljavljanja stvarnih napak : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [M. Štremfelj], 2012. 27 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=48742. [COBISS.SI-ID 7057427]
161. KERANOVIĆ, Sabina. Pravni vidiki in sodna praksa mobinga na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Kranj: [S. Keranović], 2012. 62 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=29081. [COBISS.SI-ID 7075347]
162. STRAŽAR, Meta. Nepravilna izpolnitev pogodbe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [M. Stražar], 2011. 40 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=23673. [COBISS.SI-ID 6927891]
163. NINKOVIĆ, Tina. Značilnosti delovnega časa v državah Evropske unije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [T. Ninković], 2011. 48 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=23947. [COBISS.SI-ID 6928147]
164. TERAŽ, Valerija. Pravice potrošnikov in potrošniško izobraževanje : diplomska naloga. Celje: [V. Teraž], 2009. 61 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512342588]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

165. ZAKOČ, Ivan. Modeliranje in simulacija vpliva organizacijske strukture in produktivnosti na sodne zaostanke : magistrsko delo Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Kranj: [I. Zakoč], 2014. 99 f., ilustr., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=46036. [COBISS.SI-ID 7349779]

Somentor pri diplomskih delih

166. ZALOŽNIK, Petra. Analiza nelojalne konkurence v Sloveniji po vstopu v EU : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Organizacija in management delovnih procesov. Kranj: [P. Založnik], 2016. 47 str., pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59750. [COBISS.SI-ID 7635731]
167. ZDEŠAR, Ana. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga : diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija dela. Kranj: [A. Zdešar], 2016. 30 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64178. [COBISS.SI-ID 7811859]
168. ANTOLIN, Rudi. Letni dopust in druge odsotnosti z dela : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [R. Antolin], 2011. 51 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=25096. [COBISS.SI-ID 6969619]
169. BLAŽIČ, Mirjam. Prenehanje pravnih subjektov : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [M. Blažič], 2009. 74 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10174. [COBISS.SI-ID 6525715]
170. JEVNIKAR, Katja. Zamuda izpolnitve obveznosti : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [K. Jevnikar], 2009. 41 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10411. [COBISS.SI-ID 6525971]
171. RANČIGAJ, Boštjan. Menica - teoretični in praktični vidiki meničnih opravil : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [B. Rančigaj], 2006. 55 str. [COBISS.SI-ID 4669971]
172. OMAN, Mojca. Razporejanje delovnega časa v gospodarskih družbah na Gorenjskem : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [M. Oman], 2006. 66 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4808723]
173. IZLAKAR, Mojca. Sistemizacija delovnih mest v podjetju FD AVTODELI, d.o.o. Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [M. Izlakar], 2006. 100 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4945427]
174. PUŠNIK, Maja. Plača - eden izmed virov dohodkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [M. Pušnik], 2005. 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4332307]
175. ŠPENKO, Tadej. Socialno partnerstvo in kolektivno pogajanje : diplomsko delo višješolskega študija. Kranj: [T. Špenko], 2002. 61 f. [COBISS.SI-ID 3471123]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

176. MARGUČ, Urban. Pravna ureditev arhiviranja dokumentov : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [U. Marguč], 2011. 35 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=23680. [COBISS.SI-ID 6969875]

Recenzent

177. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
178. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
179. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
180. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
181. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
182. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
183. MEŽNAR, Drago. Podjetniško pravo : pravna ureditev organiziranja in opravljanja podjetništva. Kranj: Moderna organizacija, 2006. 301 str. ISBN 961-232-189-2. [COBISS.SI-ID 225640192]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022