COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSLuka Urisk [40745]Osebna bibliografija za obdobje 2011-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. RAZGORŠEK, Janja, URISK, Luka. Upravljanje z digitalnimi identitetami : primer Šolskega centra Slovenj Gradec. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 604-612. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512678460]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RAZGORŠEK, Janja, URISK, Luka. Upravljanje z digitalnimi identitetami : primer Šolskega centra Slovenj Gradec = Digital identity management : example on School centre Slovenj Gradec. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 93-94. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512678716]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

3. URISK, Luka. Koncept digitalne identitete v ŠC Slovenj Gradec : magistrska naloga. Celje: [L. Urisk], 2014. 94 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513123900]

2.11 Diplomsko delo

4. URISK, Luka. Dinamično dodeljevanje IP naslovov za lažje upravljanje lokalnega omrežja : diplomska naloga. Celje: [L. Urisk], 2011. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513084732]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

5. ŠTROVS-GAGIČ, Milena (urednik), GRUDNIK, Karmen (urednik), AJTNIK, Lidija (urednik), URISK, Luka (urednik). ŠCSG - Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola : zbornik 2 : drugih 10 let. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2020. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6479-66-0. [COBISS.SI-ID 303655936]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

6. AJDNIK, Florjan. Upravljanje požarne pregrade pri stranki podjetja EGT : diplomska naloga. Celje: [F. Ajdnik], 2022. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 131015427]
7. LAZAR, Nastja. Agilne metode razvoja programske opreme : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Lazar], 2021. 43 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 99617283]
8. BRUNŠEK, Renato. Analiza in postavitev sodobnega internega spletnega okolja - intraneta v zdravstveni dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Brunšek], 2020. 39 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29750019]
9. OSET, Tomaž. Razvoj spletne aplikacije za sledenje artiklov v skladišču : diplomska naloga. Celje: [T. Oset], 2020. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19304707]
10. STANKOVIČ, Damijan. Uporaba spletnih tehnologij za izdelavo spletne igre Tarok : diplomska naloga. Celje: [D. Stankovič], 2020. 52 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 19460867]
11. ŠERIFOVIĆ, Asim. Uporaba integriranega razvojnega okolja Microsoft Visual Studio za razvoj programov : diplomska naloga. Celje: [A. Šerifović], 2018. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513721660]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022