COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBoštjan Urbancl [40744]Osebna bibliografija za obdobje 1996-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. URBANCL, Boštjan. Zniževanje stroškov preko aktivnosti nabave. Informacijski bilten : bilten strokovnih informacij Gorenja. jun.-jul. 2004, letn. 13, št. 6/7, str. 17-21. ISSN 1408-7197. [COBISS.SI-ID 216918016]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. URBANCL, Boštjan. Kako ubežati motnjam v globalnih oskrbovalnih verigah?. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics - EECME 2022 : Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies : proceedings of the 4th international scientific conference. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 248-258, ilustr. ISBN 978-961-7110-05-0. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 113574403]
3. URBANCL, Boštjan. Regionalizacija oskrbovalnih verig = Regionalization of supply chains. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 102-110. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/12/zbornik-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 138824707]
4. URBANCL, Boštjan. Globalization of purchasing markets = Vloga novih tehnologij v globalnih oskrbovalnih verigah. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. Str. 223-227. ISBN 978-961-91021-7-6. [COBISS.SI-ID 2048474904]
5. URBANCL, Boštjan. Globaliziranost nabavnih trgov. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 302-309. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513694524]
6. URBANCL, Boštjan. Povezanost podjetij z dobavitelji. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 361-366. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512672572]
7. URBANCL, Boštjan. Dinamika v oskrbovalnih verigah. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 315-321, graf. prikazi. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512467516]
8. ŠINTLER, Nataša, URBANCL, Boštjan. Poslovna pogajanja kot priložnost za nabavo = Business negotiations as an opportunity for purchasing. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 295-302. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512370748]
9. REŽEK, Špela, URBANCL, Boštjan. Sledljivost izdelka skozi proizvodni proces = Traceability of the product through the production process. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 224-231, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512369212]
10. URBANCL, Boštjan. Vloga nabave v sodobnem poslovanju = The role of purchase in modern business operations. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 186-194. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512291132]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. URBANCL, Boštjan. Kako ubežati motnjam v globalnih oskrbovalnih verigah?. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2022 : knowledge transfer for sustainable development in digital global societies : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 8. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme_4/2022-abstracts_proceedings_final.pdf. [COBISS.SI-ID 112012035]
12. URBANCL, Boštjan. Regionalizacija oskrbovalnih verig = Regionalization of supply chains. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 22-23. ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/11/zbornik-povzetkov-referatov-2022_splet-1.pdf. [COBISS.SI-ID 138824963]
13. URBANCL, Boštjan. Globaliziranost nabavnih trgov = Globalization of purchasing markets. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 46-48. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513694780]
14. URBANCL, Boštjan. Povezanost podjetij z dobavitelji = Supplier integration. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 61-62. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512672828]
15. URBANCL, Boštjan. Dinamika v oskrbovalnih verigah = Building a brand through social media marketing. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 42-44. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512467772]
16. ŠINTLER, Nataša, URBANCL, Boštjan. Poslovna pogajanja kot priložnost za nabavo = Business negotiations as an opportunity for purchasing. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 47-48. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512370492]
17. REŽEK, Špela, URBANCL, Boštjan. Sledljivost izdelka skozi proizvodni proces = Traceability of the product through the production process. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 35-36. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512368956]
18. URBANCL, Boštjan. Vloga nabave v sodobnem poslovanju = The role of purchase in modern business operations. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 32-33. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512290876]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

19. URBANCL, Boštjan. Oskrbovalne verige : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2011. Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo. ISBN 978-961-6857-78-9. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Oskrbovalne_verige-Urbancl.pdf. [COBISS.SI-ID 258198016]
20. ŠTOR, Matjaž, MUŠINOVIĆ, Fadil, URBANCL, Boštjan. Sodobni transport in poslovna logistika : [univerzitetni učbenik]. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 257 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-26-9. [COBISS.SI-ID 255600896]
21. URBANCL, Boštjan. Logistika v gospodarskih družbah : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2010. Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo. ISBN 978-961-6824-59-0. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Logistika_v_gospodarskih_druzbah-Urbancl.PDF. [COBISS.SI-ID 252004608]
22. URBANCL, Boštjan. Poslovna logistika : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2010. 80 str., graf. prikazi. Višješolski strokovni program Ekonomist. ISBN 978-961-6857-39-0. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovna_logistika-Urbancl.pdf. [COBISS.SI-ID 258300672]
23. ŠTOR, Matjaž, MUŠINOVIĆ, Fadil, URBANCL, Boštjan. Sodobni transport in poslovna logistika : [univerzitetni učbenik]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 255 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-80-5. [COBISS.SI-ID 246939136]

2.09 Magistrsko delo

24. URBANCL, Boštjan. Vpliv nabavne funkcije na zniževanje stroškov s primerom podjetja Gorenje : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Urbancl], 2004. 100 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/urbancl332.pdf. [COBISS.SI-ID 14585062]

2.11 Diplomsko delo

25. URBANCL, Boštjan. Finančni vidik menjave podjetja s tujino na primeru Gorenja GA : diplomsko delo. [Maribor: B. Urbancl], 1996. 65 f., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela, 4980. [COBISS.SI-ID 3192604]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

26. FLIS, Indira, DERMOL, Jože, URBANCL, Boštjan, OSREDKAR, Aleš. Upravljanje in vrednotenje intelektualnega kapitala v Gorenju, d.d. : poslovni načrt : znanje je moč. Velenje: Gorenje,d.d., 2006. 61 f, ilustr. Sedemnajsta (XVII.) Managerska akademija Skupine Gorenje. [COBISS.SI-ID 401448]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

27. TIHEC, Irena. Izvedba javnega naročila v javnem zavodu X : diplomska naloga. Celje: [I. Tihec], 2016. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513605948]
28. PRAVDA, Sanja. Zbiranje odpadne embalaže na primeru podjetja Snaga, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Pravda], 2014. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513115452]
29. RAVNJAK, Blaž. Analiza nabavnega procesa v družbi Ceste mostovi Celje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Ravnjak], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512811068]
30. MIHALIČ, Boštjan. Tihotapstvo prepovedane droge kokain - kot oblika nedovoljenega transporta : diplomska naloga. Celje: [B. Mihalič], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512809276]
31. KASTELIC, Miran. Dostava sveže pečenih izdelkov na trg : diplomska naloga. Celje: [M. Kastelic], 2011. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512949820]
32. VEHOVAR, Sabina. Nabavno poslovanje v podjetju Maxi Rossi : diplomska naloga. Celje: [S. Vehovar], 2011. 70 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512748092]
33. MAUKO, Aleksandra. Ocenjevanje dobaviteljev v podjetju Radenska, d. d., Radenci : diplomska naloga. Celje: [A. Mauko], 2011. 72 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512991548]
34. MAROLT, Tjaša. Onesnaževanje okolja zaradi prometa : diplomska naloga. Celje: [T. Marolt], 2011. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512752700]
35. MARTINOVIĆ, Andreja. Outsourcing logistike v storitveni organizaciji : diplomska naloga. Celje: [A. Martinović], 2011. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512747580]
36. VUČAK, Jana. Posebnosti nabavnega postopka v bolnišnici : diplomska naloga. Celje: [J. Vučak], 2011. [7], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512746044]
37. JERIČ, Boštjan. Raziskovanje tujih nabavnih trgov v podjetju Makoter, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [B. Jerič], 2011. [6], 43 f. [COBISS.SI-ID 512745532]
38. KARNIČNIK, Damjana. Sistem cestninjenja v Sloveniji v prihodnje : diplomska naloga. Celje: [D. Karničnik], 2011. 91 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512748348]
39. CVIJANOVIČ, Biserka. Javno naročilo blaga po odprtem postopku v javnem zdravstvenem zavodu X : diplomska naloga. Celje: [B. Cvijanovič], 2010. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512558908]
40. TROBEJ, Jani. Komercialno poslovanje v podjetju Lesna TIP, Otiški Vrh d.d. : diplomska naloga. Celje: [J. Trobej], 2010. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512749372]
41. SOJČ, David. Management zalog v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [D. Sojč], 2010. 58 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512750396]
42. KERBEV, Boštjan. Metode vodenja zalog v podjetju Hidria Imp Klima : diplomska naloga. Celje: [B. Kerbev], 2010. 61 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512749116]
43. KOTNIK, Darja. Nabava kot pomembna strateška funkcija v proizvodnem podjetju Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [D. Kotnik], 2010. 93 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 537128]
44. BREČKO, Natalija. Nabavno poslovanje v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [N. Brečko], 2010. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512556604]
45. MLINARIČ, Elizabeta. Nabavno poslovanje v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [E. Bernat], 2010. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512553276]
46. MEGUŠAR, Mojca. Novosti na področju javnega naročanja : diplomska naloga. Celje: [M. Megušar], 2010. 58 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512750908]
47. SORČAN, Nina. Ocenjevanje in izbiranje dobaviteljev v verigi bencinskih servisov : diplomska naloga. Celje: [N. Sorčan], 2010. 53 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512750140]
48. TAMŠE, Peter. Od razvoja do prodaje izdelkov AquaVallis : diplomska naloga. Celje: [P. Tamše], 2010. 57 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512751932]
49. ŠORN, Simon. Organizacija in potek logističnih procesov pri paketnih pošiljkah : diplomska naloga. Celje: [S. Šorn], 2010. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512752444]
50. MEDVED POLJANŠEK, Andreja. Organizacija prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu : diplomska naloga. Celje: [A. Medved Poljanšek], 2010. 56 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512751420]
51. BAŠ, Vida. Poenostavljeni postopki carinjenja v Predilnici Litija : diplomska naloga. Celje: [V. Baš], 2010. 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512550972]
52. LUTAR, Darja. Primerjava nabavni procesov v Leku in v Policiji : diplomska naloga. Celje: [D. Lutar], 2010. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512752956]
53. SLOKAN, Rihard. Sodobno pakiranje - optimalna zaščita občutljivih izdelkov pri transportu : diplomska naloga. Celje: [R. Slokan], 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512392764]
54. NEMEC, Franc. Uvajanje kontrole kakovosti kot samostojne službe v družbi Altrad LIV : diplomska naloga. Celje: [F. Nemec], 2010. 67 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512751164]
55. GORUP, Brigita. Zavarovanje blaga v cestnem transportu : diplomska naloga. Celje: [B. Gorup], 2010. 75 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512571196]
56. KOROŠEC, Špela. Analiza skladiščnega poslovanja v podjetju Tele-Fonika Kabli d.o.o. Ptuj : diplomska naloga. Celje: [Š. Korošec], 2009. 64 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512505916]
57. VOLER, Anja. Analiza skladiščnih procesov v podjetju Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Voler], 2009. 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512527932]
58. PILTAVER IMPERL, Brigita. Cestninski sistem v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti : diplomska naloga. Celje: [B. Piltaver Imperl], 2009. 64 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512249148]
59. PETERKA, Marija. Dostava poštnih pošiljk na Pošti 1251 Moravče : diplomska naloga. Celje: [M. Peterka], 2009. 60 f., 37 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512516156]
60. ROT, Mateja. Javna naročila : diplomska naloga. Celje: [M. Rot], 2009. 43 f., 5 f. pril. [COBISS.SI-ID 512520764]
61. ŽURGA, Branko. Logistika kot konkurenčna prednost : diplomska naloga. Celje: [B. Žurga], 2009. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512529724]
62. KOŽMAN, Tanja. Nabava v proizvodnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [T. Kožman], 2009. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512507708]
63. JEZOVŠEK PETEK, Lidija. Organizacija prevoza malih pošiljk po slovenskih železnicah : diplomska naloga. Celje: [L. Jezovšek Petek], 2009. 48 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512503612]
64. ŠINTLER, Nataša. Poslovna pogajanja : primer pogajanj v nabavi : diplomska naloga. Celje: [N. Šintler], 2009. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512249404]
65. GROŠELJ, Zdenka. Tovorni transport po železnici : diplomska naloga. Celje: [Z. Grošelj], 2009. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512500284]
66. GUČEK, Nina. Vloga nabavne funkcije v podjetju Lisca, d.d., modna oblačila : diplomska naloga. Celje: [N. Guček], 2009. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512248892]
67. IVANUŠA, Matjaž. Vzpostavitev sistema sledljivosti znotraj podjetja v živilskopredelovalni industriji : diplomska naloga. Celje: [M. Ivanuša], 2009. 68 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512502332]
68. MIKLAVC, David. Proces distribucijske logistike podjetja Kovintrade d.d. : diplomska naloga. Celje: [D. Miklavc], 2008. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512199228]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

69. BERLOŽNIK, Tadej. Avtomatizacija logističnih procesov v skladišču : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Berložnik], 2022. [4], 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 130976771]
70. TONIĆ, Bojan. Premik kontingenta slovenske vojske na območje delovanja v Republiko Latvijo : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [B. Tonić], 2021. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66614275]
71. BERAS, Denis. Uvoz sladkovodnih in morskih organizmov v Slovenijo : diplomsko delo. Maribor: [D. Beras], 2020. [7], 29 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 61387267]
72. MUSTAR, Rok. Distribucijska in poprodajna logistika v podjetju Makita, d.o.o., Ljubljana : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [R. Mustar], 2019. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024659160]
73. ŠTEFANE, Stanislav. Notranja logistika v podjetju Šumer d.o.o. : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [S. Štefane], 2019. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024657624]
74. MAGAJNA, Robert. Optimiranje voznega parka javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [R. Magajna], 2019. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024648664]
75. SUŠANJ, Uroš. Optimizacija skladišča gotovih izdelkov v podjetju Kovinoplastika Lož : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [U. Sušanj], 2019. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024635864]
76. NADLUČNIK, Nejc. Optimizacija skladišča v podjetju Penca d.o.o. : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [N. Nadlučnik], 2018. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024628184]
77. DURATOVIĆ, Sanda. Uvedba vitke proizvodnje v Steklarni Hrastnik, special : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [S. Duratović], 2018. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024633816]
78. KOGEJ, Tina. Elektronsko poslovanje v oskrbni verigi : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kogej], 2015. [7], 32 f., VI f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048220440]
79. BANFI, Mladen. Finančna logistika - neizkoriščen del oskrbne verige? : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Krivec], 2012. [5], 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048090136]
80. KOGOVŠEK, Suzana. Nabavna logistika v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Kogovšek], 2012. 46 f., [6] f. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 4007323]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

81. RAKOVEC, Vesna. Sledljivost zdravil od proizvajalca do lekarne : diplomska naloga. Celje: [V. Rakovec], 2021. 58 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8544. [COBISS.SI-ID 89389827]
82. RUSJAN, Jure. Organiziranost nabave v podjetju Kompas shop, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Rusjan], 2019. 51 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6174. [COBISS.SI-ID 513754684]
83. FURLAN, Jana. Optimizacija nabavnega procesa v podjetju "X" : diplomska naloga. Celje: [J. Furlan], 2017. 49 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2253. [COBISS.SI-ID 513666108]
84. STIPIČ, Ana Michelle. Optimizacija nabavnega procesa v proizvodnem podjetju X : diplomska naloga. Celje: [A. M. Stipič], 2016. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513593148]
85. KARAMUJIĆ, Semir. Cestni transport v podjetju Samba Trans : diplomska naloga. Celje: [S. Karamujić], 2015. 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513521724]
86. METELKO, Urška. Logistika in logistični podsistemi v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [U. Metelko], 2015. 59 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513473084]
87. ĆORIĆ, Danijel. Ocenjevanje dobaviteljev : diplomska naloga. Celje: [D. Ćorić], 2015. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513472316]
88. JEREB, Staš. Vpliv dobaviteljev na organizacijo logistike v podjetju Kolektor Orodjarna, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Jereb], 2015. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513505340]
89. FLORJANČIČ, Nataša Judita. Analiza in optimatizacija zalog v podjetju Sam, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [N. J. Florjančič], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513207612]
90. FUJAN, Lidija. Harmonizacija javnih naročil s primerom javnega naročila : diplomska naloga. Celje: [L. Fujan], 2014. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513097532]
91. ŠIFRAR, Tatjana. Nabava in zadovoljstvo potrošnikov v družbi Intersport ISI, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Šifrar], 2014. 58 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513367356]
92. MALI, Lucija. Optimiranje nabavne funkcije v podjetju Hennlich, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [L. Mali], 2014. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513098044]
93. RADIĆ, Željko. Ravnanje z odpadno embalažo v JKP Log : diplomska naloga. Celje: [Ž. Radić], 2014. 59 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513366332]
94. TRINKER, Tjaša. Analiza nabavnih projektov v Steklarni Hrastnik, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Trinker], 2013. 54 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512965692]
95. LORENČIČ, Milena. Informacijska podpora nabavnim procesom v proizvodnem podjetju X : diplomska naloga. Celje: [M. Lorenčič], 2013. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512808252]
96. ZDOVC, Ksenija. Izbira najprimernejšega dobavitelja za mala gostinska podjetja : diplomska naloga. Celje: [K. Zdovc], 2013. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512914748]
97. TUREL KERŠEVAN, Aleksandra. Javna naročila v Carinski upravi Republike Slovenije : diplomska naloga. Celje: [A. Turel Kerševan], 2013. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512812860]
98. BLAŽIČ, Tatjana. Nabavni proces v podjetju : diplomska naloga. Celje: [T. Blažič], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512802364]
99. ČEBRON, Irena. Nabavno poslovanje v banki X : diplomska naloga. Celje: [I. Čebron], 2013. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513031228]
100. PLAHUTA, Keti. Načini izboljšanja nabavnega poslovanja v storitvenem podjetju PU-MA, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [K. Plahuta], 2013. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513034812]
101. VIDMAR, Katarina. Organizacija nabave v slovenskih proizvodnih podjetjih : diplomska naloga. Celje: [K. Vidmar], 2013. 68 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512966204]
102. LIPOVŠEK, Tjaša. Ravnanje s komunalnimi odpadki ter odvoz in reciklaža odpadne embalaže : diplomska naloga. Celje: [T. Lipovšek], 2013. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512860988]
103. VUČIĆ, Milena. Ravnanje z odpadno embalažo in biološkimi odpadki : diplomska naloga. Celje: [M. Vučić], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512813628]
104. BAJDE, Boštjan. Skladiščenje, označevanje in sledenje izdelkov v proizvodnem podjetju Alpos d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Bajde], 2013. [8], 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512727868]
105. DRLJIĆ, Sandra. Sprejem pisemskih pošiljk na Pošti 3102 Celje : diplomska naloga. Celje: [S. Drljić], 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512904252]
106. KOKOŠINEK, Monika. Transport in mednarodna špedicija v podjetju Eurocity, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Kokošinek], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513033276]
107. FRIŠKOVEC, Branka. Vpliv recesije na nabavno poslovanje v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [B. Friškovec], 2013. [7], 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512720956]
108. LUKMAN, Špela. Gospodarno ravnanje s komunalnimi odpadki, nujno zlo ali skrb za boljši jutri : diplomska naloga. Celje: [Š. Lukman], 2012. [7], 43 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512617788]
109. KOREN, Barbara. Izbiranje in ocenjevanje dobaviteljev v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [B. Koren], 2012. [8], 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512611900]
110. ŠTRAUS, Maja. Ocenjevanje dobaviteljev v podjetju Gostinstvo in posredništvo Jurij Pristovnik, s. p. : diplomska naloga. Celje: [M. Štraus], 2012. [7], 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512745020]
111. KLEZIN, Ines. Organizacija in logistika servisa točilnih naprav Pivovarne Laško, d. d. : diplomska naloga. Celje: [I. Klezin], 2012. [8], 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512610364]
112. GOSTIČ, Aleksandra. Organizacija nabavnega poslovanja v izbranem podjetju : Iscar Slovenija d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Gostič], 2012. [5], 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512602684]
113. JANŽEKOVIČ, Vojko. Organiziranost nabave v podjetju Gorenjske elektrarne, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [V. Janžekovič], 2012. [7], 40 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512743996]
114. ADAMIČ SMRKE, Saša. Oskrbovalna veriga v podjetju : diplomska naloga. Celje: [S. Adamič Smrke], 2012. [7], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512587580]
115. PONGRAC, Natalija. Postopek izvedbe javnega naročila velike vrednosti za potrebe šolske kuhinje v osnovni šoli X : diplomska naloga. Celje: [N. Pongrac], 2012. [8], 42 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512627004]
116. KLEPEJ, Carmen. Prednosti in priložnosti železniškega prometa v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [C. Klepej], 2012. [9], 48 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512610108]
117. ŠPEC, Blaž. Racionalizacija nabavnega poslovanja v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [B. Špec], 2012. [6], 43 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512634940]
118. BUKOVNIK, Mojca. Sledljivost izdelka od proizvodnje do kupca v podjetju Helios TBLUS, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Bukovnik], 2012. [6], 43 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512744764]
119. KREMZER, Branko. Standardi kakovosti avtobusnih prevozov v družbi Relax Trans : diplomska naloga. Celje: [B. Kremzer], 2012. [8], 53 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512743740]
120. ARBAJTER, Samanta. Transport in skladiščenje banan v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [S. Arbajter], 2012. [8], 38 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512744252]
121. KODEH, Majda. Upravljanje z blagovnimi skupinami s poudarkom na nabavnem poslovanju v podjetju Mercator, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Kodeh], 2012. [8], 51 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512744508]
122. OSOVNIK, Matej. Zračni transport v podjetju Adria Airways d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Osovnik], 2012. [8], 54 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512622396]
123. LOVRENČEC, Dušan. Izpusti toplogrednih plinov v letalskem prometu : diplomska naloga. Celje: [D. Lovrenčec], 2011. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512746556]
124. KOČEVAR, Marjeta. Javno naročanje v občinski upravi : diplomska naloga. Celje: [M. Kočevar], 2011. 45 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512747836]
125. GORENŠEK, Zoran. Nabavna funkcija v podjetju Petrol Energetika, d. o. o., in njen odziv na krizo : diplomska naloga. Celje: [Z. Gorenšek], 2011. 68 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512745788]
126. MILENKOVSKI, Miran. Nabavni procesi v javnem podjetju Komunala Izola : diplomska naloga. Celje: [M. Milenkovski], 2011. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512747324]
127. MALI, Jožica. Nabavno poslovanje v podjetju SUZ, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Mali], 2011. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512746300]
128. REBEK, Tatjana. Nabavno poslovanje v zavodu X : diplomska naloga. Celje: [T. Rebek], 2011. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512747068]
129. KORBAR, Blaž. Posodobitev postopkov skladiščenja v logistiki trgovskega podjetja : diplomska naloga. Celje: [B. Korbar], 2011. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512745276]
130. ZUPANČIČ, Milan. Skladiščenje naftnih derivatov : diplomska naloga. Celje: [M. Zupančič], 2011. 60 f., [24] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512746812]
131. SALAMIĆ, Nives. Analiza učinkovitosti ocenjevanja dobaviteljev v podjetju Meblo Vata d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [N. Salamić], 2010. 51 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512750652]
132. SLUGA JAMNIK, Mojca. Javna naročila na primeru javnega zdravstvenega doma : diplomska naloga. Celje: [M. Sluga Jamnik], 2010. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512751676]
133. RUPNIK, Matija. Kontaktni center - poprodajna logistika v telekomunikacijskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Rupnik], 2010. 54 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512749628]
134. DOVNIK, Danijela. Logistika pri upravljanju z dokumentarnim gradivom v občinski upravi : diplomska naloga. Celje: [D. Dovnik], 2010. 52 f., 15 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512563260]
135. ZABRET, Romana. Odpadna embalaža : diplomska naloga. Celje: [R. Zabret], 2010. 61 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512748860]
136. MAJER, Jelica. Oskrbna veriga na Slovenskih železnicah : diplomska naloga. Celje: [J. Majer], 2010. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512748604]
137. SVEČKO, Janja. Poslovanje z dobavitelji v Gorenju d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Svečko], 2010. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512749884]
138. DRINOVEC, Vesna. Prevoz nevarnih snovi : diplomska naloga. Celje: [V. Drinovec], 2010. 48 f., 2, 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512563772]
139. PRAŠNIKAR, Nataša. Reševanje problema nekurantnih zalog v nabavnem oddelku v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [N. Prašnikar], 2010. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512752188]
140. BRATINA, Zvonka. Vpliv finančne krize na nabavno poslovanje podjetja Fakin, s. p. : diplomska naloga. Celje: [Z. Bratina], 2010. 60 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512556092]

Recenzent

141. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
142. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022