COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Samo Uhan [11326]Osebna bibliografija za obdobje 1989-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Epidemija COVID-19 v Sloveniji, odnos do neenakosti in protestni potencial. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 1, str. 91-108, ilustr. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/10263, DOI: 10.4312/ars.15.1.91-108. [COBISS.SI-ID 71110147], [SNIP, WoS]
2. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Life and attitudes of Slovenians during the COVID-19 pandemic : the problem of trust. International journal of sociology. 2021, vol. 51, no. 1, str. 76-85, tabele. ISSN 0020-7659. DOI: 10.1080/00207659.2020.1837480. [COBISS.SI-ID 34562563], [WoS do 31. 3. 2023: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50, Scopus do 4. 4. 2023: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50]
3. KASTRATI, Bilbil, UHAN, Samo. The EU's common security and defence policy in the case of the Eulex mission in Kosovo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-mar. 2021, letn. 58, št. 1, str. 199-218, 232. ISSN 0040-3598. DOI: 10.51936/tip.58.1.199-218. [COBISS.SI-ID 58989571], [SNIP, WoS, Scopus]
4. BEOVIĆ, Bojana, DOUŠAK, May, PULCINI, Céline, BÉRAUD, Guillaume, PAÑO-PARDO, José Ramón, KLEŠNIK, Maša, NADRAH, Kristina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, et al. Young doctors' perspectives on antibiotic use and resistance : a multinational and inter-specialty cross-sectional European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) survey. Journal of antimicrobial chemotherapy. Dec. 2019, vol. 74, no. 12, str. 3611-3618, ilustr. ISSN 0305-7453. https://academic.oup.com/jac/article/74/12/3611/5559580, DOI: 10.1093/jac/dkz375. [COBISS.SI-ID 36295773], [JCR, SNIP, WoS do 21. 2. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,61, Scopus do 4. 9. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,61]
5. LÉVIN, C., UHAN, Samo, DOUŠAK, May, BEOVIĆ, Bojana, et al. Perceptions, attitudes, and practices of French junior physicians regarding antibiotic use and resistance = Perceptions, attitudes et pratiques des internes en médecine français concernant les prescriptions antibiotiques et l'antibiorésistance. Médecine et maladies infectieuses. 2019, vol. 49, iss. 4, str. 241-249. ISSN 0399-077X. DOI: 10.1016/j.medmal.2018.09.003. [COBISS.SI-ID 35826013], [JCR, WoS do 9. 7. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,70, Scopus do 7. 4. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,70]
6. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Context effect in social surveys : wording of sensitive concepts. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2019, letn. 56, št. 3, str. 874-895, 951, ilustr. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/u%C4%8Dinek-konteksta-v-dru%C5%BEboslovnih-anketah-ubeseditev-ob%C4%8Dutljivih-konceptov.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 36469085], [SNIP]
7. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Vrednote, ekonomska rast in družbeni razvoj. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. sep. 2016, letn. 53, posebna št., str. 232-250, 256-257, ilustr. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 34363229], [SNIP]
8. JUVAN, Jelena, MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, UHAN, Samo, BAJEC, Boštjan, POLIČ, Marko. Managing a potential crisis : evacuation in the event of a nuclear disaster at the Krško nuclear power plant. Collegium antropologicum. 2014, vol. 38, suppl. 1. ISSN 1848-9486. http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/666/500. [COBISS.SI-ID 32670557], [SNIP]
9. MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, POLIČ, Marko, UHAN, Samo. Evacuation in the event of a nuclear disaster : planned activity or improvisation?. International journal of disaster risk reduction. 2015, vol. 12, str. 102-111, graf. prikazi. ISSN 2212-4209. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420914001241, DOI: 10.1016/j.ijdrr.2014.12.005. [COBISS.SI-ID 33131357], [JCR, SNIP, WoS do 10. 9. 2022: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 18. 7. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,20]
10. HAFNER-FINK, Mitja, ČEHOVIN ZAJC, Jožica, ERJAVEC, Karmen, UHAN, Samo. Trust in social actors and attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2013, letn. 29, št. 72, str. 31-44, graf. prikazi, tabele. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 31925341]
11. UHAN, Samo. Researching communication : the interpretive approach between theory and practice. Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije. 2013, god. 19, br. 1, str. 19-38. ISSN 1330-6928. http://hrcak.srce.hr/file/155479. [COBISS.SI-ID 32138333], [Scopus]
12. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Bipolarity and/or duality of social survey measurement scales and the question-order effect. Quality & quantity. Feb. 2013, vol. 47, no. 2, str. 839-852, tabele, graf. prikazi. ISSN 0033-5177. DOI: 10.1007/s11135-011-9569-z. [COBISS.SI-ID 30583645], [JCR, SNIP, WoS do 10. 7. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 18. 3. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50]
13. HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, UHAN, Samo. The national contexts of post-national citizenship. Sociologický časopis. 2013, vol. 49, no. 6, str. 867-901, ilustr. ISSN 0038-0288. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/6ad25539d0c0094c287b537fe3e9061f8f73b258_13-6-02Uhan20.indd.pdf. [COBISS.SI-ID 32483165], [JCR, SNIP, WoS do 17. 3. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 28. 5. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
14. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Context effects in social surveys : between instrument and respondent. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-feb. 2013, letn. 50, št. 1, str. 233-248, 265, graf. prikazi, tabele. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2013_1_Uhan_HafnerFink.pdf. [COBISS.SI-ID 3662024], [SNIP, Scopus]
15. UHAN, Samo, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko. Grounded theory and inductive ethnography : a sensible merging or a failed encounter?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. maj-avg. 2013, letn. 50, št. 3/4, str. 642-657, 689. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2013_3-4_UhanMalnarKurdija.pdf. [COBISS.SI-ID 32133981], [SNIP, Scopus]
16. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, JUVAN, Jelena, PREZELJ, Iztok, UHAN, Samo, BAJEC, Boštjan. Evakuacija v primeru nesreče v Nuklearni elektrarni Krško = Evacuation in the event of a disaster in the Krško Nuclear Power Plant. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2013, št. 27, str. 240-247, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 32423261]
17. ERJAVEC, Karmen, ČEHOVIN ZAJC, Jožica, POLER KOVAČIČ, Melita, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, UHAN, Samo, JUVANČIČ, Luka. Attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia : between knowledge and myths = Stališča do genetsko modificiranih organizmov v Sloveniji : poznavanje in miti. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 52, št. 3, str. 201-209, tabele. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-3/sjph-2013-0021/sjph-2013-0021.xml?format=INT, DOI: 10.2478/sjph-2013-0021. [COBISS.SI-ID 2926053], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 16. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17]
18. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Atheism in post-socialist conditions : the case of Slovenia. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. maj-jun. 2012, letn. 49, št. 3, str. 492-515, 601, ilustr. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2012_3_Smrke_Uhan.pdf. [COBISS.SI-ID 31363677], [SNIP, Scopus do 29. 3. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
19. UHAN, Samo. Misliti metodo : kvalitativna metodologija med teorijo in izkušnjo. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. sep. 2011, letn. 27, št. 67, str. 7-21, 113. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 30669149]
20. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Večrazsežnostne lestvice in vplivi konteksta na odgovore v družboslovnih anketnih raziskavah. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. avg./dec. 2005, letn. 21, št. 49/50, str. 65-83, graf. prikazi. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr49-50UhanHafner-Fink.PDF. [COBISS.SI-ID 24549725]
21. KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo. Med družbeno in zasebno razsežnostjo potrošnje. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2002, letn. 18, št. 39, str. 129-149. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr39kurdijauhan.PDF. [COBISS.SI-ID 21350493]
22. UHAN, Samo. Izrekanje, razumevanje in interpretacija : struktura komuniciranja v procesu raziskovanja javnega mnenja. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. december 2002, let. 18, št.41, str. 53-61. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41Uhan.PDF. [COBISS.SI-ID 21908829]
23. ADAM, Frane, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Public conceptions and images of the European Union : the case of Slovenia. Innovation : the European journal of social science research. June 2002, vol. 15, no. 2, str. 133-147, graf. prik. ISSN 1351-1610. http://isacco.catchword.com/vl=84575880/cl=26/nw=1/fm=docpdf/rpsv/catchword/carfax/13511610/v15n2/s4/p133. [COBISS.SI-ID 21420893], [SNIP, Scopus do 15. 1. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
24. BERNIK, Ivan, TOŠ, Niko, UHAN, Samo. Ability of party system to absorb popular discontent : the case of Slovenia. Central European political science review. Dec. 2000, vol. 1, no. 2, str. 174-185. ISSN 1586-4197. [COBISS.SI-ID 20329821]
25. UHAN, Samo. Poljubnost in standardiziranost anketne konverzacije. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. sept./okt. 1999, let. 36, št. 5, str. 765-775, tabele. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip19995Uhan.PDF. [COBISS.SI-ID 19419741]
26. UHAN, Samo. Družbena želenost in težnja k soglašanju v družboslovnem raziskovanju. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar./apr. 1998, let. 35, št. 2, str. 316-325. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 18419805]
27. UHAN, Samo. Razumevanje vloge subjekta v procesu raziskovanja javnega mnenja. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1996, let. 33, št. 5, str. 786-792. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 17079389]

1.02 Pregledni znanstveni članek

28. TURNŠEK, Nada, UHAN, Samo, GREGORČIČ, Marta. Nekaj značilnosti v kulturi prebivalcev Slovenije v obdobju od leta 1991 do leta 1997. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2000, letn. 34, št. 2, str. 61-71, graf. prikazi. ISSN 1318-2803. [COBISS.SI-ID 11213286]

1.04 Strokovni članek

29. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Kako so Slovenci videli Slovenijo? : četudi se zdi, da so bila prepričanja državljanov samostojne Slovenije glede vstopanja v EU skladna, je to daleč od resnice. V: REPE, Božo (ur.). 9deseta. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2021. Posebna št.: rojstvo države. del 2, 9deseta, str. 102-107, ilustr. Mladina, Zgodovina, 2021, posebna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 57625603]
30. UHAN, Samo. Evropska naravnanost Slovencev : eurobarometer EB3/98. Parlamentarec : časopis Državnega zbora Republike Slovenije. januar 1999, let. 4, št. 1, str.7-11, tabele, grafi. ISSN 1408-1210. [COBISS.SI-ID 18864733]
31. UHAN, Samo. Obveščenost in oblikovanje mnenj o EU. Parlamentarec : časopis Državnega zbora Republike Slovenije. 1998, let. 3, št. 6, str. 8-9. ISSN 1408-1210. [COBISS.SI-ID 18490973]
32. UHAN, Samo. Pozitivna pričakovanja ob vključevanju v EU : stališča Slovencev o vključevanju Slovenije v EU. Parlamentarec : časopis Državnega zbora Republike Slovenije. december 1997, let. 2, št. 11/12, str. 10-12. ISSN 1408-1210. [COBISS.SI-ID 18030173]
33. UHAN, Samo. Raziskovalci, respondenti, spremenljivke. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 18.II.1994, let. 3, št. 4 (1011), str. 16-17. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 276829]
34. UHAN, Samo. Respondenti in stališča : konsistentnost in stabilnost stališč v javnomnenjskem raziskovanju. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. junij-julij 1994, 31, št. 5/6, str. 494-503. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 313437]

1.05 Poljudni članek

35. UHAN, Samo. Geopolitika in geoekonomija. InStore : Slovenija. mar. 2014, leto 3, št. 23, str. 70, fotogr. ISSN 2232-6073. [COBISS.SI-ID 32613213]
36. BERNIK, Ivan, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo. Vrednote: sile kontinuitete : kaj mislijo volivci. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2005, letn. 47, št. 298. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 24612189]
37. UHAN, Samo. Stališča državljanov Slovenije o našem vključevanju v Evropsko unijo. Evrobilten. januar 2000, št. 14, str. 4-5. ISSN 1408-6735. [COBISS.SI-ID 19462493]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

38. UHAN, Samo, ADAM, Frane, HAFNER-FINK, Mitja. Slovenia and the European union: attitudes and perceptions. V: Monitoring preparations of transition countries for EU-accession : taking place in Prague, from June 1st until June 4th 2000. Prague: Research Center of Integration of The Czech Republic into European Economy, 2000. Str. 266-293. ISBN 80-245-0102-3. [COBISS.SI-ID 20210269]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

39. HAFNER-FINK, Mitja, HLEBEC, Valentina, UHAN, Samo. Razumevanje subjektivnega socialnega statusa v anketah : preizkus s kognitivnim intervjujem. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Socio-ekološka transformacija : Slovensko sociološko srečanje : Ljubljana, 4. in 5. november 2022. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2022. Str. 215-220, ilustr. ISBN 978-961-94302-7-9. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2022/11/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-22-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 130789891]
40. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, UHAN, Samo, BAJEC, Boštjan. Upravljanje potencijalnom krizom : evakuacija u slučaju nesreće u NEK. V: TOTH, Ivan (ur.). Zbornik radova = Book of papers. 6. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja", 28. i 29. svibnja 2013, Velika Gorica, Hrvatska. Velika Gorica: Veleučilište: = University of Applied Sciences, 2013. Str. 189-204. ISBN 978-953-7716-48-6. [COBISS.SI-ID 32082525]
41. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Citizenship in a globalising world. V: Is democracy working?. [S. l.]: IPSA, 2006. [COBISS.SI-ID 25287773]
42. ADAM, Frane, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Slovenia and the European Union : attitudes and perceptions. V: PÁL, Tamás (ur.), BECKER, Ulrike (ur.). Newsletter social science in Eastern Europe : special edition 2001. Bonn: The German Social Science Infrastructure Services, Social Science Information Centre, 2001. Str. 141-157. Social Science in Easter Europe. ISSN 1615-5459. [COBISS.SI-ID 20638813]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

43. UHAN, Samo. [Trendi gibanja kajenja žensk v 25-ih letih v Sloveniji]. V: Ženske in tobak. Dobrna: Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije, Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije: Urad WHO, Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, 1999. Ni pag.[str. 1-3]. [COBISS.SI-ID 12360921]
44. UHAN, Samo. Odnos do kajenja. V: REHAR, Viktorija (ur.), PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (ur.). Podpora nekajenju v družini = Supporting nonsmoking in the family : [proceedings]. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo, 1995. Str. 26-29. [COBISS.SI-ID 7325401]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

45. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Vpliv konteksta na odgovore v anketi : primer ubeseditve občutljivih konceptov. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 31-32. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35202653]
46. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, UHAN, Samo, BAJEC, Boštjan. Evacuation in the case of nuclear disaster : research findings on planning and communication. V: International conference: RICOMET 2015 : book of abstracts. [S. l.: s. n., 2015]. Str. 65. http://ricomet2015.sckcen.be/en/Presentations/Wednesday. [COBISS.SI-ID 57974882]
47. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Družbene spremembe, spreminjanje vrednot in razvoj. V: BERNIK, Ivan (ur.). Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2011. Str. 29. [COBISS.SI-ID 30881117]
48. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Na vrhu gričev - toda ob vznožju socialne piramide?. V: HAFNER-FINK, Mitja (ur.). Bogata in revna Slovenija - tranzicija in 'nove' neenakosti : materialni in simbolni vidiki socialne stratifikacije. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 1999. Str. 17. Novice, Posebna številka, 1999. [COBISS.SI-ID 19120733]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

49. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Družbena stratifikacija in (ne)vernost v posttranzicijski Sloveniji. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). Novi srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji. 21. slovensko sociolo ko sre anje 2006, Murska Sobota, 17.-18. november 2006. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2006. Str. 16. Novice, izr. št. http://www.sociolosko-drustvo.si/images/stories/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 25701213]
50. UHAN, Samo, KOVAČIČ, Matej. Struktura podpore na referendumu o EU in NATU. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Družbena gibanja in civilna družba danes. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2003. Str. 41-42. Novice SSD. [COBISS.SI-ID 22450525]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., VOVK, Tina, DOUŠAK, May, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, ZAJŠEK, Špela. ESS : medčasovne primerjave za Slovenijo, 2002-2018. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 499-632, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54666499]
52. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., VOVK, Tina, DOUŠAK, May, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, ZAJŠEK, Špela. ESS : mednarodne primerjave za devetnajst držav, ESS 2018. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 633-779, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54666755]
53. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, KLINAR, Peter, TRAMPUŽ, Cveto, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, IGLIČ, Hajdeja, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, DOUŠAK, May, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Mednarodna družboslovna raziskava, Socialna omrežja in socialni viri, medčasovne in mednarodne primerjave (ISSP, Social networks, 2017). V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 325-397, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54628611]
54. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, ROTER, Zdenko, KLINAR, Peter, TRAMPUŽ, Cveto, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. Mednarodna družboslovna raziskava, Stališča do družbene neenakosti, medčasovne primerjave (ISSP, Social inequality, 2019). V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 481-496, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54664707]
55. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, ROTER, Zdenko, KLINAR, Peter, TRAMPUŽ, Cveto, UHAN, Samo, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. Mednarodna družboslovna raziskava, Stališča o religiji in cerkvi, medčasovne primerjave (ISSP, Religion, 2018). V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 399-480, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54632963]
56. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, HOČEVAR, Marjan, PETROVČIČ, Andraž, GROŠELJ, Darja, DOLNIČAR, Vesna, PAJNIK, Mojca, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, VOVK, Tina, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. Slovensko javno mnenje 2018/1 : ogledalo javnega mnenja : socialna omrežja in socialni viri (ISSP, Social network, III., 2017) : vrednote prostora in okolja : uporaba novih tehnologij. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 15-91, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54617603]
57. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., VOVK, Tina, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. Slovensko javno mnenje 2018/2 : Evropska družboslovna raziskava (ESS IX. 2018). V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 93-172, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54619907]
58. HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., DOUŠAK, May, BRODER, Živa, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, ZAJŠEK, Špela. Slovensko javno mnenje 2019/1 : ogledalo javnega mnenje, mednarodna raziskava O religiji in cerkvi (ISSP, Religion IV., 2018) : raba obnovljivih virov energije : vegetarijanstvo in veganstvo : odnos do nudenja prve pomoči : uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij : sovražni govor. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 173-232, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54622211]
59. HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., DOUŠAK, May, BRODER, Živa, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, ZAJŠEK, Špela. Slovensko javno mnenje 2019/2 : stališča o neenakosti (ISSP, Social inequality, IV., 2019) : ogledalo javnega mnenja : odnos do dela in družine. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 233-288, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54624259]
60. HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., DOUŠAK, May, BRODER, Živa, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, ZAJŠEK, Špela. Slovensko javno mnenje 2020/1 : življenje in stališča v času pandemije COVID-19 : ogledalo javnega mnenja. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. Str. 289-321, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 27. ISBN 978-961-235-946-1. [COBISS.SI-ID 54625027]
61. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava 2016, bloki A, B, C : mednarodne primerjave rezultatov meritev v osemnajstih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 739-820, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36015709]
62. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava 2016, tematska bloka o osebni in družbeni blaginji (D) in o energetiki, podnebnih spremembah (E) : mednarodne primerjave rezultatov meritev v osemnajstih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 821-885, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36015965]
63. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava v Sloveniji, bloki A, B, C, D, E, F, IF : medčasovne primerjave rezultatov meritev 2002-2016. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 633-737, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36015453]
64. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska raziskava vrednot / Svetovna raziskava vrednot v Sloveniji : medčasovne primerjave rezultatov meritev 1992, 1995, 1999, 2005, 2008, 2011, 2017. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 931-991, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36016733]
65. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, TOŠ, Niko, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska raziskava vrednot / Svetovna raziskava vrednot v Sloveniji : prikaz rezultatov meritve 2017. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 891-929, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36016477]
66. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, BERNIK, Ivan, MIHELJAK, Vlado, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. IS SP 2011 : stališča do zdravja in zdravstvenega varstva : prikaz rezultatov letne meritve (SJM 2011) in mednarodne primerjave v petindvajsetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 119-188, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36012637]
67. TOŠ, Niko, TRAMPUŽ, Cveto, JOGAN, Maca, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. ISSP 2012 : vrednotenje družine in spreminjanje spolnih vlog : medčasovne primerjave rezultatov raziskav SJM, ISSP 1993, 2003, 2012 : mednarodne primerjave rezultatov raziskav ISSP 2012 v devetindvajsetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 189-267, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36012893]
68. TOŠ, Niko, KLINAR, Peter, TRAMPUŽ, Cveto, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. ISSP 2013 : narodne identitete : medčasovne primerjave rezultatov raziskav SJM 1994, 2003, 2013 : mednarodne primerjave rezultatov raziskav ISSP 2013 v petindvajsetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 269-347, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36013149]
69. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. ISSP 2014 : stališča o razumevanju vloge državljana : medčasovne primerjave rezultatov raziskav SJM 2003, 2013 : mednarodne primerjave rezultatov raziskav ISSP 2014 v štiriindvajsetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 349-421, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36013405]
70. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. ISSP 2015 : stališča do dela : medčasovne primerjave rezultatov raziskav SJM 1997, 2005, 2015 : mednarodne primerjave rezultatov raziskav ISSP 2015 v sedemintridesetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 423-522, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36013661]
71. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. ISSP 2016 : stališča do razumevanja vloge države : medčasovne primerjave rezultatov raziskav SJM 1995, 2006, 2015 : mednarodne primerjave rezultatov raziskav ISSP 2016 v osemindvajsetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 523-594, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36013917]
72. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, IGLIČ, Hajdeja, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, ZAJŠEK, Špela. ISSP 2017 : socialna omrežja in socialni viri : prikaz letne meritve, SJM 2018 in medčasovne primerjave v Sloveniji, SJM 1992-2018. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 595-609, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36014173]
73. TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. SJM 2018 : izbor longitudinalnih vprašanj in medčasovne primerjave rezultatov raziskav 1992-2018. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018 : [1991-2018]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2018. Str. 999-1048, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 26. ISBN 978-961-235-862-4. [COBISS.SI-ID 36017245]
74. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava v Sloveniji : slovensko javno mnenje 2016/2 - prikaz rezultatov letne meritve ESS 2016. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XI. : Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah : ESS 2002-2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2017. Str. 119-184, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 25. ISBN 978-961-235-828-0. [COBISS.SI-ID 35404637]
75. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava v Sloveniji : medčasovne primerjave, ESS 2002-2016. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XI. : Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah : ESS 2002-2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2017. Str. 185-285, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 25. ISBN 978-961-235-828-0. [COBISS.SI-ID 35405149]
76. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava (bloki A, B, C) : mednarodne in medčasovne primerjave v dvaindvajsetih državah, meritve 2002 in 2014. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XI. : Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah : ESS 2002-2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2017. Str. 293-419, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 25. ISBN 978-961-235-828-0. [COBISS.SI-ID 35405405]
77. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava, ESS 2012, tematska bloka D - o osebni in družbeni blaginji in E - o razumevanju in razvoju demokracije : mednarodne in medčasovne primerjave : rezultati meritev v devetindvajsetih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XI. : Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah : ESS 2002-2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2017. Str. 421-505, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 25. ISBN 978-961-235-828-0. [COBISS.SI-ID 35405661]
78. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MÜLLER, Karl H., MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, DOUŠAK, May, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska družboslovna raziskava, ESS 2014, tematska bloka D - stališča do mednarodnih migracij in E - o odnosu do zdravja : mednarodne in medčasovne primerjave : rezultati meritev v petnajstih državah. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu XI. : Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah : ESS 2002-2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2017. Str. 507-568, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 25. ISBN 978-961-235-828-0. [COBISS.SI-ID 35406173]
79. ZAPF, Wolfgang, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, HAFNER-FINK, Mitja, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela, DOUŠAK, May, et al. Evropska raziskava o kakovosti življenja Euromodule = European Welfare Study, 1999-2002. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK; Wien: Echoraum, 2014. Str. 603-654, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 22. ISBN 978-961-235-675-0. [COBISS.SI-ID 32527453]
80. ZULEHNER, Paul M., TOMKA, Miklós, TOŠ, Niko, POTOČNIK, Vinko, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, MIHELJAK, Vlado, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela, DOUŠAK, May. Prelom v cerkvah Vzhodne in Srednje Evrope = Aufbruch der Kirchen in Ost und Mittel Europa : prikaz rezultatov raziskave v desetih oz. štirinajstih srednje in vzhodnoevropskih državah leta 1997 in s ponovitvijo leta 2007. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK; Wien: Echoraum, 2014. Str. 27-173, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 22. ISBN 978-961-235-675-0. [COBISS.SI-ID 32522333]
81. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, MIHELJAK, Vlado, KOVAČIČ, Matej, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Primerjalne raziskave volilnih sistemov = The comparative study of electoral systems, 2005-2011. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK; Wien: Echoraum, 2014. Str. 401-416, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 22. ISBN 978-961-235-675-0. [COBISS.SI-ID 32524125]
82. KLINGEMANN, Hans-Dieter, BARNES, Samuel Henry, SIMON, János, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, MIHELJAK, Vlado, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela, DOUŠAK, May. Utrjevanje demokracije v Srednji in Vzhodni Evropi = Consolidation of democracy in Central and Eastern Europe, 1991/1999. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK; Wien: Echoraum, 2014. Str. 221-381, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 22. ISBN 978-961-235-675-0. [COBISS.SI-ID 32523101]
83. TOŠ, Niko, KLINAR, Peter, TRAMPUŽ, Cveto, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Narodne identitete : ISSP, national identity: 1995, 2003. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 371-446, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32021597]
84. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, BERNIK, Ivan, MIHELJAK, Vlado, IGLIČ, Hajdeja, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Socialna omrežja in sistemi opore : ISSP, social networks: 2001. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 611-686, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32022365]
85. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, BERNIK, Ivan, MIHELJAK, Vlado, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Stališča do dela : ISSP, work orientation: 1997, 2005. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 521-610, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32022109]
86. TOŠ, Niko, KLINAR, Peter, ROTER, Zdenko, MARKIČ, Boštjan, TRAMPUŽ, Cveto, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Stališča do družbene neenakosti : ISSP, social inequalities: 1992, 1998, 2009. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 143-205, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32020573]
87. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, ŠTEBE, Janez, BERNIK, Ivan, ŠVARA, Sergio, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Stališča do razumevanja vloge države : ISSP, role of government: 1996, 2006. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 447-520, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32021853]
88. TOŠ, Niko, ROTER, Zdenko, KLINAR, Peter, MARKIČ, Boštjan, TRAMPUŽ, Cveto, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Stališča do religije in cerkve : ISSP, religion: 1991, 1998, 2008. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 53-142, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32020317]
89. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, BERNIK, Ivan, MIHELJAK, Vlado, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Stališča do zdravja in zdravstvenega varstva : ISSP, health and health care: 2012. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 829-839, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32023389]
90. TOŠ, Niko, MLINAR, Zdravko, KLINAR, Peter, TRAMPUŽ, Cveto, GANTAR, Pavel, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Stališča o okolju : ISSP, environment: 1993, 2000, 2010. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 207-289, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32021085]
91. TOŠ, Niko, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, BERNIK, Ivan, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Stališča o prostem času in športu : ISSP, leisure time and sport: 2007. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 761-828, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32022877]
92. HAFNER-FINK, Mitja, TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina. Stališča o razumevanju vloge državljana : ISSP, citizenship: 2004. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 687-759, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32022621]
93. TOŠ, Niko, TRAMPUŽ, Cveto, JOGAN, Maca, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MIHELJAK, Vlado, BERNIK, Ivan, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Vrednote družine in spreminjanje spolnih vlog : ISSP, family & changing gender roles: 1994, 2002, 2012. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013. Str. 291-370, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21. ISBN 978-961-235-615-6. [COBISS.SI-ID 32021341]
94. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko, BERNIK, Ivan, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, VOVK, Tina, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Evropska družboslovna raziskava ESS 2010 : prikaz rezultatov meritve ESS 2010 (V. val). V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012. Str. 139-464, tabele. Dokumenti SJM, 19. ISBN 978-961-235-590-6. [COBISS.SI-ID 31377757]
95. TOŠ, Niko, RUS, Veljko, BERNIK, Ivan, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, MIHELJAK, Vlado, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska raziskava vrednot - EVS 1992-2008 : mednarodne primerjave (30 evropskih držav). V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011]. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012. Str. 119-551, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 20. ISBN 978-961-235-609-5. [COBISS.SI-ID 31628637]
96. TOŠ, Niko, RUS, Veljko, MIHELJAK, Vlado, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, ZAJŠEK, Špela. Evropska raziskava vrednot/Svetovna raziskava vrednot v Sloveniji 1992-2011 : medčasovne primerjave rezultatov šestih meritev. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011]. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012. Str. 69-116, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 20. ISBN 978-961-235-609-5. [COBISS.SI-ID 31628381]
97. TOŠ, Niko, RUS, Veljko, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, BERNIK, Ivan, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, ZAJŠEK, Špela. Svetovna raziskava vrednot : prikaz rezultatov meritve WVS 2011. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011]. Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012. Str. 555-589, tabele. Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 20. ISBN 978-961-235-609-5. [COBISS.SI-ID 31628893]
98. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. An outline for a new concept of citizenship in a trans-national context. V: TOŠ, Niko (ur.), et al. Three roads to comparative research : analytical, visual, and morphological. Vienna: Echoraum, cop. 2009. Str. 195-220, ilustr. Complexity, design, society, vol. 8. ISBN 978-3-901941-17-7. [COBISS.SI-ID 28584285]
99. UHAN, Samo. Vplivi konteksta v raziskavah javnega mnenja - primer družbene želenosti in težnje k soglašanju. V: et al. Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2008. Str. 71-78. Dokumenti SJM, 15. ISBN 978-961-235-316-2. [COBISS.SI-ID 27162717]
100. BERNIK, Ivan, UHAN, Samo. EU referendum in Slovenia. V: DE WAELE, Jean-Michel (ur.). European Union accession referendums. Bruxelles: Editions de L'Universite de Bruxselles, 2005. Str. [139]-154. Sociologie Politique. ISBN 2-8004-1349-2. [COBISS.SI-ID 24069725]
101. BERNIK, Ivan, UHAN, Samo. EU enlargement - the case of Slovenia. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Political faces of Slovenia : political orientations and values at the end of the century - outlines based on Slovenian public opinion surveys. Wien: Edition Echoraum, cop. 2005. Str. [247]-267, tabele. Complexity, design, society, vol. 2. ISBN 3-901941-11-8. [COBISS.SI-ID 24074333]
102. UHAN, Samo. Kakovost življenja v razširjeni Evropi. V: MALNAR, Brina (ur.), BERNIK, Ivan (ur.). S Slovenkami in Slovenci na štiri oči : ob 70-letnici prof. Nika Toša. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2004. Str. 195-212. Dokumenti SJM, 11. ISBN 961-235-187-2. [COBISS.SI-ID 24562781]
103. BERNIK, Ivan, UHAN, Samo. Koliko nezadovoljstva lahko prenese mlada demokracija?. V: TOŠ, Niko (ur.), BERNIK, Ivan (ur.). Demokracija v Sloveniji : prvo desetletje. Ljubljana: FDV, IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2002. Str. 113-138, tabele, graf. prikazi. Dokumenti SJM, 9. ISBN 961-235-094-9. [COBISS.SI-ID 21660253]
104. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Poland and Slovenia - an outline of religious dissimilarities. V: TOŠ, Niko (ur.), MOHLER, Peter Ph. (ur.), MALNAR, Brina (ur.). Modern society and values : a comparative analysis based on ISSP project. Ljubljana: Faculty of Social Sciences; Mannheim: Zuma, Center of Survey Research and Methodology, 1999. Str. 317-327, tabele. Scientific library, 39, Comparative social research. ISBN 961-235-028-0, ISBN 978-961-235-028-4. [COBISS.SI-ID 19777373]
105. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Na vrhu gričev - toda ob vznožju socialne piramide?. V: et al. Podobe o cerkvi in religiji : (na Slovenskem v 90-ih). Ljubljana: FDV - IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 1999. Str. 147-158. Dokumenti SJM, 7. ISBN 961-235-032-9. [COBISS.SI-ID 19778397]
106. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Skica religijske različnosti: Poljska in Slovenija. V: et al. Podobe o cerkvi in religiji : (na Slovenskem v 90-ih). Ljubljana: FDV - IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 1999. Str. 213-223, tabele. Dokumenti SJM, 7. ISBN 961-235-032-9. [COBISS.SI-ID 19778909]
107. UHAN, Samo. Pogled na jedrsko energijo. V: TOŠ, Niko (ur.), et al. Ekološke sondaže : iz raziskav slovenskega javnega mnenja 1984-1992. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede - IDV, CJMMK, 1992. Str. 23-27. Dokumenti CJMMK. [COBISS.SI-ID 15674461]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

108. BERNIK, Ivan, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo. Vrednote in volitve. V: TOŠ, Niko (ur.). Pogledi na reforme : družboslovne refleksije na predlog reform : Slovenija 2005-2006. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. Str. 29-40. Znanstvena knjižnica, 57. ISBN 961-235-237-2. [COBISS.SI-ID 25560925]
109. UHAN, Samo. Asimilacijski in kontrastni učinki v javnomnenjskih raziskavah. V: TOŠ, Niko (ur.). Slovenski izziv II. : rezultati raziskav javnega mnenja 1992-1993. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 1994. Str. 297-313. tabele. Dokumenti SJM, 3. ISBN 86-80227-29-3. [COBISS.SI-ID 586077]

1.22 Intervju

110. UHAN, Samo (intervjuvanec). Volitve 22 : Samo Uhan, sociolog : v Sloveniji sredinske stranke predstavljajo radikalno praznino. Finance. 14.04.2022. ISSN 1580-4240. https://manager.finance.si/8998932/%28Volitve-22%29-Samo-Uhan-sociolog-V-Sloveniji-sredinske-stranke-predstavljajo-radikalno-praznino. [COBISS.SI-ID 105928707]
111. UHAN, Samo (intervjuvanec). Pahorjeva politika je dosegla zgornjo mejo, Šarčeva je kratkega diha. Delo. [Tiskana izd.]. 10. nov. 2017, letn. 59, št. 260, str. 2-3, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 35273309]
112. UHAN, Samo (intervjuvanec). Stranke v predsedniško tekmo pošiljajo ljudi, v zmago katerih ne verjamejo. Manager : revija za podjetne. [Tiskana izd.]. 6. okt. 2017, št. 39, str. 16-19, portret. ISSN 0353-8079. [COBISS.SI-ID 35324509]
113. UHAN, Samo (intervjuvanec). Lažje je zamenjati vlado kot ljudstvo. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2012, leto 62, št. 212, str. 8, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 31468381]
114. UHAN, Samo (intervjuvanec). Volilci znajo razmišljati strateško. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 21. apr. 2010, leto 60, št. 91, str. 2, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 29347677]
115. UHAN, Samo (intervjuvanec). Problem lokalne politike je prevelika sprijetost. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 21. avg. 2010, letn. 60, št. 193, str. 6, fotogr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 29626205]
116. UHAN, Samo (intervjuvanec). Ujetniki drug drugega. Večer. [Tiskana izd.]. 6. maj 2009, letn. 65, št. 96, str. 3, fotogr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 28328285]
117. UHAN, Samo (intervjuvanec). Za koga bo Patria "deus ex machina"?. Večer. [Tiskana izd.]. 28. maj 2008, letn. 64, št. 122, str. 5, fotogr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 27328349]
118. UHAN, Samo (intervjuvanec). Ljubljanska zmaga Zorana Jankovića pomeni preboj levice : pogovor. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2006, letn. 56, št. 290, str. 4. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 25506909]
119. UHAN, Samo (intervjuvanec). Kdo je skrivnostni mož, ki prihaja za vodjo levice. Večer. [Tiskana izd.]. 14. nov. 2006, letn. 62, št. 263, str. 5, fotogr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 25597021]
120. UHAN, Samo (intervjuvanec). Vse manj je cenjeno - delo! : slovensko javno mnenje : spremembe minulega desetletja sprejemamo skoraj brez zadržkov. Svobodna misel : TV-15. 7. febr. 2002, let. 40, št. 3, str. 2, 14, 19. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 21003869]
121. UHAN, Samo (intervjuvanec). "Slovenska družba ima podobo čebule" : ozek vrh, široko sredino in ozko dno. Svobodna misel : TV-15. 26 apr. 2000, let. 38, št. 8, str. 2, 5. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 19717213]

1.25 Drugi sestavni deli

122. UHAN, Samo. Svoboda, varnost, enakost. V: KAMIN, Tanja (ur.), PERGER, Nina (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). 60 let kasneje : UL FDV od A do Ž. 1. e-izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. Str. 312-314, ilustr. ISBN 978-961-235-991-1. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/fdv-60-let-kasneje_211001_i.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 89655043]
123. UHAN, Samo. Doma v Evropi. Fakulteta za družbene vede. 17. apr. 2020. ISSN 2712-4886. https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/druzboslovna-misel-ob-trenutni-situaciji-ostanidoma-12. [COBISS.SI-ID 16467459]
124. KORNHAUSER, Pavle, UHAN, Samo. Kako ocenjujejo lastno kakovost življenja upokojeni zdravniki v Sloveniji. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jun. 2014, leto 23, št. 6, str. 16-20. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 276297472]
125. UHAN, Samo. [Slavnostni govor na podelitvi magistrskih/specialističnih diplom] : 1. 12. 2008 ob 10.00. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.), BABIĆ, Neli (ur.). Družboslovna popotnica. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. Str. 69-70. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-392-6. [COBISS.SI-ID 29268061]
126. UHAN, Samo. [Slavnostni govor na podelitvi dodiplomskih listin] : 24. 11. 2006 ob 10.00. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.), BABIĆ, Neli (ur.). Družboslovna popotnica. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. Str. 35-36. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-327-8. [COBISS.SI-ID 27592285]
127. BRGLEZ, Milan, UHAN, Samo, ŠKERLEP, Andrej. Skupna izjava ob napadih na delo prof. dr. Igorja Lukšiča : vaša pošta. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 10. dec. 2007, leto 57, št. 284, str. 16. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 26809693]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

128. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo. Social research : from paradigmatic divide to pragmatic eclecticism. 1st electronic ed. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (162 str.)), graf. prikazi, tabele. Book series E-Dokumenti SJM, 12. ISBN 978-961-295-018-7. https://knjigarna.fdv.si/, DOI: 10.51936/9789612950187. [COBISS.SI-ID 102545667]
129. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo. Social research : from paradigmatic divide to pragmatic eclecticism. Wien: Echoraum, cop. 2017. 164 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. Observing social sciences, vol. 8. ISBN 978-3-901941-51-1. [COBISS.SI-ID 35385949]
130. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, UHAN, Samo, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, BAJEC, Boštjan. Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2013. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-625-5, ISBN 978-961-235-626-2. http://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/varnostne-studije/i_591_spoznavni-in-zaznavni-vidiki-evakuacije-ob-jedrski-nesreci. [COBISS.SI-ID 264817408]
131. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, BERNIK, Ivan, HAFNER-FINK, Mitja, MIHELJAK, Vlado, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, TOŠ, Niko (urednik). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2009. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2009. 806 str. Dokumenti SJM, 16. ISBN 978-961-235-377-3. [COBISS.SI-ID 247823360]
132. DEŽELAN, Tomaž, FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Državljanstvo brez meja?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 194 str., tabele. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. ISBN 978-961-235-283-7. [COBISS.SI-ID 234440960]
133. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIHELJAK, Vlado, ŠTEBE, Janez, BERNIK, Ivan (avtor dodatnega besedila), TOŠ, Niko (urednik). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, 2004. 641 str., graf. prikazi, tabele. Dokumenti SJM, 10. ISBN 961-235-098-1. [COBISS.SI-ID 120059136]
134. TOŠ, Niko, POTOČNIK, Vinko, FLERE, Sergej, SMRKE, Marjan, UHAN, Samo, DRAGOŠ, Srečo. Podobe o cerkvi in religiji : (na Slovenskem v 90-ih). Ljubljana: FDV - IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 1999. 232 str., ilustr. Dokumenti SJM, 7. ISBN 961-235-032-9. [COBISS.SI-ID 106702080]
135. TOŠ, Niko, KLINAR, Peter, ROTER, Zdenko, MARKIČ, Boštjan, MLINAR, Zdravko, TRAMPUŽ, Cveto, HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, MIHELJAK, Vlado, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio (avtor dodatnega besedila), UHAN, Samo, TOŠ, Niko (urednik). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998. Ljubljana: IDV - CJMMK, 1999. XX, 939 str., tabele. Dokumenti SJM, 6. ISBN 86-80227-97-8. [COBISS.SI-ID 78656000]
136. UHAN, Samo. Prava in neprava mnenja : vpliv konteksta v raziskovanju javnega mnenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998. 158 str. Zbirka Znanstvena knjižnica, 26. ISBN 86-80227-86-2. [COBISS.SI-ID 73166080]

2.02 Strokovna monografija

137. MIKULEC, Borut, IGNJATOVIĆ, Miroljub, UHAN, Samo. Kvalifikacijska struktura na področju družbenih ved. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. ISBN 978-961-6904-23-0. [COBISS.SI-ID 272709632]
138. KOREN, Matej, DEDEK, Frančiška, HOČEVAR, Marjan, KOMAN, Klemen, STARE, Jurij, UHAN, Samo. Trgovina na drobno v mestni občini Ljubljana v letu 2002. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2003. 102 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1088910]
139. KOREN, Matej, UHAN, Samo. Analiza vzrokov odhajanja članov iz Avto moto zveze Slovenije. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2000. 30 f., tabele. [COBISS.SI-ID 782734]
140. HANŽEK, Matjaž (avtor, urednik), GREGORČIČ, Marta (avtor, urednik), JAVORNIK, Jana S. (avtor, urednik), KERSNIK, Maja, BEVC, Milena, KAJZER, Alenka, KOS, Drago (drugo), MALNAR, Brina (drugo), UHAN, Samo (drugo), DESPOTOV, Vojislav (drugo), KONDŽA, Jasna (drugo), KOVAČIČ, Saša (drugo), PIRHER, Sonja (drugo), TRŠELIČ, Ana (drugo), TURNŠEK, Nada (drugo), UREK, Mojca, VODUŠEK, Božo (drugo), WOSTNER, Peter (drugo), ZAJEC, Nataša (urednik). Human development report : Slovenia 1999. Ljubljana: Institute of Macroeconomic Analysis and Development, 1999. 118 str., graf. prikazi, tabele. Human development report, Slovenija 1999. ISSN 1580-1373. [COBISS.SI-ID 19556189]
141. HANŽEK, Matjaž (avtor, urednik), JAVORNIK, Jana S. (avtor, urednik), GREGORČIČ, Marta (avtor, urednik), KAJZER, Alenka, KIDRIČ, Dušan, BEVC, Milena, KERSNIK, Maja, HAZL, Maja, PEČAR, Janja, RAVBAR, Marjan, DESPOTOV, Vojislav, KONDŽA, Jasna, KOS, Drago, KOVAČIČ, Saša, MALNAR, Brina, PIRHER, Sonja, TRŠELIČ, Ana, TURNŠEK, Nada, UHAN, Samo, UREK, Mojca, VODUŠEK, Božo, WOSTNER, Peter. Poročilo o človekovem razvoju : Slovenija 1999. Ljubljana: Urad R Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 1999. 118 str., graf. prikazi, tabele. Poročilo o človekovem razvoju, Slovenija 1999. [COBISS.SI-ID 77741]

2.08 Doktorska disertacija

142. UHAN, Samo. Vplivi konteksta v raziskovanju javnega mnenja : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Uhan], 1997. 205 f. [COBISS.SI-ID 18017885]

2.09 Magistrsko delo

143. UHAN, Samo. Javno-mnenje kot socialno psihološki pojav : magistrska naloga. Ljubljana: [S. Uhan], 1993. 108 f., tabele, graf. prikazi. Fakulteta za družbene vede/ Priznanja za njajboljše magisterije. [COBISS.SI-ID 384605]

2.11 Diplomsko delo

144. UHAN, Samo. Spodletelo srečanje ali poskus kritične obravnave levega revizionizma v Freudovi teoriji : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Uhan], 1989. 62 f. [COBISS.SI-ID 1071197]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

145. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, UHAN, Samo, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, BAJEC, Boštjan. Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče : 2012. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2017. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/jek12/. [COBISS.SI-ID 35222109]
146. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MIKIĆ, Jasna, VOVK, Tina. Dostopnost trga dela za ženske in moške : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. 133 str., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 35242333]
147. KRAMBERGER, Anton, KOGOVŠEK, Tina, UHAN, Samo, GARB, Maja, BABIĆ, Neli, ZAJC, Tatjana. Problem odlašanja z diplomiranjem na 2. stopnji FDV po letu 2010 : analiza problema in priporočila za njegovo reševanje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 180 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/ek/pdfs/Problem_odlasanja_z_diplomiranjem_na_2_stopnji_FDV_po_letu_2010_Koncno_porocilo_15_10_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 32839773]
148. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, UHAN, Samo, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, BAJEC, Boštjan. Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče : (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2012. 164 f., [52] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31649885]
149. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, GREGORČIČ, Marta. Raziskovalni projekt Družbene spremembe, spreminjanje vrednot in razvoj : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2011. http://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/file/crp_vrednote_razvoj_2011_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 31123037]
150. PODNAR, Klement, GOLOB, Urša, URŠIČ, Matjaž, JAVERNIK, Pina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko. Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško : raziskovalno poročilo ARAO 028-09. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2009. 92 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30920797]
151. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej. Ogledalo javnega mnenja : SJM-2003/1. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2004. 1 spletni vir (1 datotek PDF ([195] str.)), ilustr. E-dokumenti SJM, 1. ISBN 961-235-145-7. https://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/File/e-dokumenti/sjm2003-1_ogledalo.pdf. [COBISS.SI-ID 128468736]
152. KOLARIČ, Zinka, MESEC, Blaž, UHAN, Samo, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 so/financirala FIHO. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2003. 2 zv., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1689445]
153. TOŠ, Niko (avtor, urednik), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej. Politbarometer 03/2003 : marec 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 14. marec 2003. 36 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24953693]
154. TOŠ, Niko (avtor, urednik), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej. Politbarometer 04/2003 : april 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 29. april 2003. 26 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24953949]
155. TOŠ, Niko (avtor, urednik), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej. Politbarometer 05/2003 : maj 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 3. junij 2003. 22 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24954205]
156. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 1/2002 : januar 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 4. februar 2002. 30 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24997469]
157. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka. Politbarometer 2/2002 : februar 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 5. marec 2002. 29 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24997725]
158. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka. Politbarometer 3/2002 : marec 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 4. april 2002. 31 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24997981]
159. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka. Politbarometer 4/2002 : april 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 6. maj 2002. 23 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24998237]
160. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka. Politbarometer 5/2002 : maj 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 28. maj 2002. 29 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24998749]
161. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka. Politbarometer 6/2002 : junij 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 3. julij 2002. 24 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24998493]
162. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 7/2002 : julij 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 27. julij 2002. 27 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24999517]
163. TOŠ, Niko (avtor, urednik), MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 9/2002 : september 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 24. september 2002. 20 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24999261]
164. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 1/2001 : januar 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 6. febr. 2001. 19 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24937821]
165. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 10/2001 : oktober 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 29. oktober 2001. 32 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24939869]
166. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 11/2001 : november 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 4. december 2001. 25 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24940125]
167. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 12/2001 : december 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 21. december 2001. 21 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24940381]
168. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 2/2001 : februar 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 6. marec 2001. 25 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24938077]
169. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 3/2001 : marec 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 3. april 2001. 22 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24938333]
170. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 4/2001 : april 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 3. maj 2001. 20 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24938589]
171. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 5/2001 : maj 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 30. maj 2001. 24 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24938845]
172. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 6/2001 : junij 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 26. jun. 2001. 21 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24939101]
173. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 7/2001 : julij 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 20. jul. 2001. 22 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24939357]
174. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 9/2001 : september 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 24. september 2001. 25 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24939613]
175. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 1/2000 : januar 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 1. feb. 2000. 32 f., [14] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24933469]
176. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 10/2000 : oktober 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 9. okt. 2000. 31 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24936285]
177. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 11/2000 : november 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 7. dec. 2000. 46 f., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24936541]
178. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 12/2000 : december 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 27. dec. 2000. 25 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24936797]
179. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 2/2000 : februar 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 29. feb. 2000. 39 f., [16] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24933725]
180. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 3/2000 : marec 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 28. mar. 2000. 37 f., [16] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24933981]
181. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 4/2000 : april 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 25. apr. 2000. 41 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24934237]
182. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 5/2000 : maj 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 29. maj 2000. 33 f., [15] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24934749]
183. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 6/2000 : junij 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 28. junij 2000. 36 f., [16] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24935261]
184. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 7/2000 : julij 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 19. jul. 2000. 34 f., [15] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24935517]
185. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 8/2000 : avgust 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 6. sept. 2000. 80 f., [17] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24935773]
186. TOŠ, Niko (avtor, urednik), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 9/2000 : september 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja, 27. sept. 2000. 60 f., [15] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24936029]
187. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 1/1999 : januar 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 34 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25991005]
188. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 10/1999 : oktober 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 30 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25993821]
189. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 11/1999 : november 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 36 f., [12] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25994077]
190. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 12/1999 : december 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 32 f., [12] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25994333]
191. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 2/1999 : februar 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 29 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25991261]
192. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 3/1999 : marec 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 29 f., [16] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25991517]
193. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 4/1999 : april 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 31 f., [18] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25991773]
194. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 5/1999 : maj 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 24 f., [14] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25992541]
195. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 6/1999 : junij 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 31 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25992797]
196. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 7/1999 : julij 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 26 f., [14] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25993053]
197. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa. Politbarometer 9/1999 : september 1999. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1999. 35 f., [16] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25993565]
198. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 1/1998 : januar 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 25 f., [13] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25996125]
199. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 10/1998 : oktober 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 30 f., [14] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25998941]
200. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 11/1998 : november 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 26 f., [12] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25999453]
201. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 12/1998 : december 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 25 f., [14] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25999709]
202. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 2/1998 : februar 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 21 f., [4] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25996637]
203. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 3/1998 : marec 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 22 f., [16] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25996893]
204. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 4/1998 : april 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 24 f., [14] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25997405]
205. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 5/1998 : maj 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 25 f., [16] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25997917]
206. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 6/1998 : junij 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 24 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25998173]
207. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 7/1998 : julij 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 22 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25998429]
208. TOŠ, Niko (urednik, avtor), UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 9/1998 : september 1998. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1998. 27 f., [15] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 25998685]
209. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 1/1997 : januar 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 19 f., [17] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26003293]
210. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 2/1997 : februar 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 19 f., [17] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26003037]
211. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 3/1997 : marec 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 25 f., [18] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26002781]
212. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 4/1997 : april 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 27 f., [18] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26002525]
213. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 5/1997 : maj 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 29 f., [17] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26002269]
214. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 6/1997 : junij 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 30 f., [17] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26002013]
215. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 7/1997 : julij 1997. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1997. 29 f., [16] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26001757]
216. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 10/1996 : oktober 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 9 f., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26006109]
217. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 11/1996 : november 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 11 f., [8] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26006365]
218. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 12/1996 : december 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 12 f., [11] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26006621]
219. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 4/1996 : april 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 31 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26004829]
220. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 5/1996 : maj 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 30 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26005085]
221. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 6/1996 : junij 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 39 f., [11] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26005341]
222. TOŠ, Niko (urednik, avtor), MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 7/1996 : julij 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 18 f., [11] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26005597]
223. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 9/1996 : september 1996. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1996. 19 f., [10] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26005853]
224. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo. Eurobarometer (EBI) : september 1995. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1995. 23 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26011485]
225. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, HAFNER-FINK, Mitja, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez. Politbarometer 1/1995 : januar 1995. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1995. 13 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26009693]
226. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 2/1995 : februar 1995. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1995. 22 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26009437]
227. TOŠ, Niko (urednik, avtor), KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, MALNAR, Brina, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio. Politbarometer 3/1995 : marec 1995. Ljubljana: [Fakulteta za družbene vede], Center za raziskovanje javnega mnenja, 1995. 18 f., 6 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26009181]
228. KOS, Drago, MLINAR, Zdravko, TOŠ, Niko, MAKAROVIČ, Jan, UHAN, Samo, HOČEVAR, Marjan, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, TRČEK, Franc. Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji : raziskava : zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 30 nov. 1994. 45 folij. [COBISS.SI-ID 19246685]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

229. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, VOVK, Tina, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, DOUŠAK, May, GERDINA, Otto, JAGODIC, Ana, ZAJŠEK, Špela, KECMAN, Ivi, PAJNIK, Mojca. Slovensko javno mnenje 2020/3 : ogledalo javnega mnenja : odnos do okolja (ISSP 2020, Environment) : mediji in problematika migracij : odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje : poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (37 str.)), tabele. https://www.cjm.si/wp-content/uploads/2021/03/SUM_SJM_2020_3_v1-1.pdf. [COBISS.SI-ID 54835715]
230. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, VOVK, Tina, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, DOUŠAK, May, GERDINA, Otto, JAGODIC, Ana, ZAJŠEK, Špela, KECMAN, Ivi. Slovensko javno mnenje 2020/1 : ogledalo javnega mnenja : življenje in stališča v času epidemije Covid-19 : poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (31 str.)), tabele. https://www.cjm.si/wp-content/uploads/2020/07/SUM-SJM-20_1_neutezen-853_v4_zadnji-1.pdf. [COBISS.SI-ID 40530435]
231. TURNŠEK, Nada, UHAN, Samo. Vrednotne orientacije Slovencev v obdobju od leta 1991 do leta 1997 : ekspertiza za raziskavo Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za družbene vede, 1999. 34 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3597385]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

232. JERMAN, Nina (oseba, ki intervjuva), SKAZA, Alenka (intervjuvanec), JERALA, Roman (intervjuvanec), HAFNER-FINK, Mitja (intervjuvanec), UHAN, Samo (intervjuvanec), KLEPEC, Peter (intervjuvanec). Kultura cepljenja v pandemiji. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. Panoptikum. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174837131?s=tv. [COBISS.SI-ID 92273411]
233. ZORKO, Andraž (diskutant), HAFNER-FINK, Mitja (diskutant), UHAN, Samo (diskutant). Spletni pogovor o javnem mnenju v supervolilnem letu. Ljubljana: Slovenska tiskovna agencija; [New York]: Vimeo [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (72 min 26 sek)), barve, zvok. STAznanost, STA vŽIVO.si. https://livestream.com/accounts/564247/events/7618799/videos/233992089, http://znanost.sta.si/3111840/analitiki-javnega-mnenja-v-pogovoru-projekta-staznanost-opozorili-tudi-na-taktiziranje-volivcev. [COBISS.SI-ID 131916547]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

234. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, STANKOVIĆ, Peter, MIHELJAK, Vlado (927), TOŠ, Niko (927), VOVK, Tina (927), BRODER, Živa (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), JAGODIC, Ana (927), ZAJŠEK, Špela (927), DOUŠAK, May (927), KECMAN, Ivi (927), GERDINA, Otto (927), MAJSOVA, Natalija (927), ŠEPETAVC, Jasmina (927), KALUŽA, Jernej (927), BOBNIČ, Robert (927), ŠABEC, Ksenija (927). Slovensko javno mnenje, 2021/1 : ogledalo javnega mnenja, stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), stališča o tožilstvu in pravosodju, šport, glasba. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022. 1 spletni vir. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm211/, DOI: 10.17898/ADP_SJM211_V1. [COBISS.SI-ID 107477763]
235. UHAN, Samo, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, HAFNER-FINK, Mitja, MIHELJAK, Vlado, TOŠ, Niko (927), BRODER, Živa (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), VOVK, Tina (927), DOUŠAK, May (927). Slovensko javno mnenje 2017/1 : evropska raziskava vrednot. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm171/, DOI: 10.17898/ADP_SJM171_V1. [COBISS.SI-ID 71277315]
236. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, PAJNIK, Mojca, UHAN, Samo, MIHELJAK, Vlado (927), TOŠ, Niko (927), VOVK, Tina (927), BRODER, Živa (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), JAGODIC, Ana (927), ZAJŠEK, Špela (927), DOUŠAK, May (927), KECMAN, Ivi (927), GERDINA, Otto (927). Slovensko javno mnenje 2020/3 : ogledalo javnega mnenja, odnos do okolja (ISSP 2020), mediji in problematika migracij, odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. 1 spletni vir. SJM / Slovensko javno mnenje, ISSP / Mednarodna splošna družboslovna anketa. DOI: 10.17898/ADP_SJM203_V1. [COBISS.SI-ID 83044867]
237. HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, POLIČ, Marko, UHAN, Samo, MIHELJAK, Vlado (927), TOŠ, Niko (927), BRODER, Živa (927), VOVK, Tina (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), JAGODIC, Ana (927), ZAJŠEK, Špela (927), DOUŠAK, May (927), KECMAN, Ivi (927), GERDINA, Otto (927). Slovensko javno mnenje 2020/1 : ogledalo javnega mnenja, življenje in stališča v času epidemije COVID-19. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2020. 1 spletni vir. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm201/, DOI: 10.17898/ADP_SJM201_V1. [COBISS.SI-ID 53344259]
238. HAFNER-FINK, Mitja, HOČEVAR, Marjan, GROŠELJ, Darja, URŠIČ, Matjaž, ZAVRATNIK, Simona, MEDVED, Primož, KOS, Drago (927), MAKAROVIČ, Jan (927), KURDIJA, Slavko (927), DOLNIČAR, Vesna (927), PAJNIK, Mojca (927), UHAN, Samo (927), TOŠ, Niko (927), MIHELJAK, Vlado (927). Slovensko javno mnenje 2018/1 : ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), vrednote prostora in okolja, uporaba novih tehnologij/interneta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2019. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm181/, DOI: 10.17898/ADP_SJM181_V1. [COBISS.SI-ID 36588893]
239. KERBLER, Boštjan Kefo, FILIPOVIČ HRAST, Maša, MANDIČ, Srna, SENDI, Richard, ČERNIČ MALI, Barbara, MRZEL, Maja, BRODER, Živa (tajnik), UHAN, Samo (tajnik). Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji : monitoring activities : spremljanje dejavnosti. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2018. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/infes15.xml. [COBISS.SI-ID 2872515]
240. HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2013 : mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm13/. [COBISS.SI-ID 32967261]
241. MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, KURDIJA, Slavko, TOŠ, Niko, UHAN, Samo, BERNIK, Ivan, MIHELJAK, Vlado, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2011/2 : svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm112/. [COBISS.SI-ID 32610397]
242. HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MALEŠIČ, Marjan. Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm121/. [COBISS.SI-ID 32611421]
243. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2012/2 : Evropska družboslovna raziskava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm122/. [COBISS.SI-ID 32611933]
244. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2010 : Evropska družboslovna raziskava = [Slovenian public opinion 2010: European social survey]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2012. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm10/. [COBISS.SI-ID 31922013]
245. HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko. Slovensko javno mnenje 2009/1 : mednarodna raziskava : religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009) = [Slovenian Public Opinion 2009/1 : Religion, ISSP 2008 and Social Inequality, ISSP 2009]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2011. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm091/. [COBISS.SI-ID 31913565]
246. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2008/2 : Evropska družboslovna raziskava = [Slovene public opinion 2008/2: European social survey]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2010. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm082/. [COBISS.SI-ID 31885405]
247. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2006/1 : Evropska družboslovna raziskava = [Slovene public opinion 2006/1: European social survey]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2009. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm061/. [COBISS.SI-ID 31866973]
248. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez. Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2009. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm081/. [COBISS.SI-ID 31885149]
249. MALEŠIČ, Marjan, MALNAR, Brina, JELUŠIČ, Ljubica, GRIZOLD, Anton, VEGIČ, Vinko, VEGIČ, Vinko, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko. Slovensko javno mnenje 2009/2 : raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti = [Slovenian Public Opinion 2009/2: National and International Security Survey]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2009. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm092/. [COBISS.SI-ID 31914333]
250. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer 2002, Slovenija : kumulativna datoteka = Politbarometer 2002, Slovenia : cumulative dataset. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi02.xml. [COBISS.SI-ID 26845789]
251. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB1/02, Slovenija : januar 2002 = Politbarometer PB1/02, Slovenia : January 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0201.xml. [COBISS.SI-ID 26905181]
252. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi. Politbarometer PB10/01, Slovenija : oktober 2001 = Politbarometer PB10/01, Slovenia : October 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0110.xml. [COBISS.SI-ID 26891357]
253. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB11/01, Slovenija : november 2001 = Politbarometer PB11/01, Slovenia : November 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0111.xml. [COBISS.SI-ID 26891613]
254. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB12/01, Slovenija : december 2001 = Politbarometer PB12/01, Slovenia : December 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0112.xml. [COBISS.SI-ID 26892125]
255. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB2/02, Slovenija : februar 2002 = Politbarometer PB2/02, Slovenia : February 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0202.xml. [COBISS.SI-ID 26905437]
256. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, et al. Politbarometer PB3/02, Slovenija : marec 2002 = Politbarometer PB3/02, Slovenia : March 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0203.xml. [COBISS.SI-ID 26905693]
257. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB4/02, Slovenija : april 2002 = Politbarometer PB4/02, Slovenia : April 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0204.xml. [COBISS.SI-ID 26905949]
258. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB5/02, Slovenija : maj 2002 = Politbarometer PB5/02, Slovenia : may 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0205.xml. [COBISS.SI-ID 26906205]
259. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB6/02, Slovenija : junij 2002 = Politbarometer PB6/02, Slovenia : June 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0206.xml. [COBISS.SI-ID 26906461]
260. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB7/02, Slovenija : julij 2002 = Politbarometer PB7/02, Slovenia : July 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0207.xml. [COBISS.SI-ID 26906717]
261. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB9/01, Slovenija : september 2001 = Politbarometer PB9/01, Slovenia : September 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0109.xml. [COBISS.SI-ID 26891101]
262. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KOVAČIČ, Matej, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KECMAN, Ivi, et al. Politbarometer PB9/02, Slovenija : september 2002 = Politbarometer PB9/02, Slovenia : September 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0209.xml. [COBISS.SI-ID 26906973]
263. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, VOVK, Tina, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : svetovna raziskava vrednot; stališča o reformah = Slovene public opinion survey 2005/3 : world values survey; attitudes towards reforms. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm053.xml. [COBISS.SI-ID 26884189]
264. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, VOVK, Tina, et al. Stališča o korupciji 2002-2004 : kumulativna datoteka = Attitudes towards corruption 2002-2004 : cumulative dataset. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/korup_04.xml. [COBISS.SI-ID 26845021]
265. LUTHAR, Breda, KROPIVNIK, Samo, OBLAK ČRNIČ, Tanja, TIVADAR, Blanka, ULE, Mirjana, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, et al. Življenjski stili v medijski družbi 2001. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2006. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/stili01.xml. [COBISS.SI-ID 26899293]
266. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2004/1 : evropska volilna raziskava - EES = Slovene public opinion 2004/1 : European election study - ESS. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm041.xml. [COBISS.SI-ID 26882653]
267. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2004/2 : evropska družboslovna raziskava = Slovene public opinion survey 2004/2 : European social survey. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm042.xml. [COBISS.SI-ID 26882909]
268. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2005/1 : mednarodna raziskava stališča o delu = Slovene public opinion survey 2005/1 : international comparative study work orientation, ISSP 2005. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm051.xml. [COBISS.SI-ID 26883421]
269. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2005/2 : nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava = Slovene public opinion survey 2005/2 : national and international security (CPR Knowledge for security and peace) and The comparative study of electoral systems. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm052.xml. [COBISS.SI-ID 26883677]
270. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, et al. Stališča o korupciji 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/korup02.xml. [COBISS.SI-ID 26861149]
271. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, et al. Stališča o korupciji 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/korup03.xml. [COBISS.SI-ID 26861661]
272. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, FALLE ZORMAN, Rebeka, VOVK, Tina, et al. Stališča o korupciji 2004. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/korup04.xml. [COBISS.SI-ID 26861917]
273. MIHELJAK, Vlado, TOŠ, Niko, REPE, Božo, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, BRODER, Živa, FALLE ZORMAN, Rebeka, ŠVARA, Sergio, KOVAČIČ, Matej, et al. Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2005. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mlapre03.xml. [COBISS.SI-ID 26926941]
274. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2003/1. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2004. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm031.xml. [COBISS.SI-ID 26880861]
275. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2003/2 : mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in stališča o lokalni demokraciji = Slovene public opinion survey 2003/2 : international family and national identity survey and attitudes toward local democracy. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2004. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm032.xml. [COBISS.SI-ID 26881117]
276. TOŠ, Niko, MALEŠIČ, Marjan, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, BEBLER, Anton, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2003/3 : nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic = Slovene public opinion survey 2003/3 : national and international security; millitary profession. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2004. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm033.xml. [COBISS.SI-ID 26881629]
277. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2003/4 : razumevanje vloge državljana / mednarodna raziskava ISSP = Slovene public opinion survey 2003/4 : citizenship / international survey ISSP. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2004. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm034.xml. [COBISS.SI-ID 26881885]
278. TOŠ, Niko, KURDIJA, Slavko (927), KOVAČIČ, Matej (927), UHAN, Samo (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), BRODER, Živa (927), KECMAN, Ivi (927). Politbarometer 03/03, Slovenija : marec 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2003. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0303/. [COBISS.SI-ID 33286493]
279. TOŠ, Niko, KURDIJA, Slavko (927), KOVAČIČ, Matej (927), BRODER, Živa (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), UHAN, Samo (927), KECMAN, Ivi (927). Politbarometer 04/03, Slovenija : april 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2003. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0304/. [COBISS.SI-ID 33286749]
280. TOŠ, Niko, KURDIJA, Slavko (927), KOVAČIČ, Matej (927), BRODER, Živa (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), UHAN, Samo (927), KECMAN, Ivi (927). Politbarometer 05/03, Slovenija : maj 2003. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2003. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0305/. [COBISS.SI-ID 33288029]
281. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado (927), UHAN, Samo (927), KURDIJA, Slavko (927), KOVAČIČ, Matej (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), BRODER, Živa (927), VOVK, Tina (927), KECMAN, Ivi (927). Politbarometer 2003, Slovenija : kumulativna datoteka. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2003. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi03/. [COBISS.SI-ID 33284957]
282. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2003/2 : mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in stališča o lokalni demokraciji : pregled in primerjava rezultatov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2003. 48 str. [COBISS.SI-ID 33191261]
283. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, HAFNER-FINK, Mitja, et al. Javno mnenje Črne gore 2001/1 : stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne gore = Montenegro public opinion 2001/1 : opinion about state constitution of Montentegro Republic. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2002. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/jmcg011.xml. [COBISS.SI-ID 26899037]
284. TOŠ, Niko, UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, et al. Javno mnenje Črne gore 2001/2 : stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne gore = Montenegro public opinion 2001/2 : opinion about state constitution of Montentegro Republic. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2002. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/jmcg012.xml. [COBISS.SI-ID 26899805]
285. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2001/2 : slovensko javno mnenje in mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v Srednji in Vzhodni Evropi = Slovene public opinion survey 2001/2 : Slovene public opinion survey and International new democracies barometer survey. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2002. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm012.xml. [COBISS.SI-ID 26878301]
286. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, BEBLER, Anton, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2001/3 : raziskava o zdravju in zdravstvu IV in raziskava o obrambi in varnosti = Slovene public opinion survey 2001/3 : survey about health and health service IV and survey about defence and security. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2002. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm013.xml. [COBISS.SI-ID 26878813]
287. TOŠ, Niko, MIHELJAK, Vlado, SICHERL, Pavle, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2002/1 : stališča slovencev o pridruževanju Evropski uniji in Nato = Slovene public opinion survey 2002/1 : attitudes toward intergration in the European Union and Nato. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2002. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm021.xml. [COBISS.SI-ID 26880093]
288. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2002/2 : evropska družboslovna anketa = Slovene public opinion survey 2002/2 : European social survey. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2002. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm022.xml. [COBISS.SI-ID 26880349]
289. TOŠ, Niko, SPLICHAL, Slavko, SAKSIDA, Stane, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, LUTHAR, Breda, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, et al. Slovensko javno mnenje 1992 : media = Slovene public opinion survey : media 1992. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/media92.xml. [COBISS.SI-ID 26920541]
290. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2000/1. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm001.xml. [COBISS.SI-ID 26875485]
291. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2000/2 : raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP) = Slovene public opinion survey 2000/2 : ISSP 2000 enviroment II and ISSP 2001 social networks II. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm002.xml. [COBISS.SI-ID 26875741]
292. TOŠ, Niko, SICHERL, Pavle, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2001/1 : stališča slovencev o pridruževanju Evropski uniji in mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih = Slovene public opinion survey 2001/1 : Slovenes' attitudes on integration in the European Union and international work activity survey. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm011.xml. [COBISS.SI-ID 26878045]
293. TOŠ, Niko, et al., MALNAR, Brina (927), HAFNER-FINK, Mitja (927), ŠTEBE, Janez (927), UHAN, Samo (927), KURDIJA, Slavko (927), ŠVARA, Sergio (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), BRODER, Živa (927), KOVAČIČ, Matej (927), KECMAN, Ivi (927). Slovensko javno mnenje 2001/2 : slovensko javno mnenje 2001 in mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi : pregled in primerjava medletnih rezultatov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2001. 72 f. [COBISS.SI-ID 33191773]
294. TOŠ, Niko, GRIZOLD, Anton, KLINAR, Peter, MARKIČ, Boštjan, ROTER, Zdenko, TRAMPUŽ, Cveto, JELUŠIČ, Ljubica, GANTAR, Pavel, KOS, Drago, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, et al. Slovensko javno mnenje 1990/3 : raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije = Slovene public opinion survey 1990/3 : attitudes toward national security, ecology and electric power consumption. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm903.xml. [COBISS.SI-ID 26910557]
295. TOŠ, Niko, MARKIČ, Boštjan, ROTER, Zdenko, TRAMPUŽ, Cveto, MLINAR, Zdravko, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, KURDIJA, Slavko, UHAN, Samo, et al. Slovensko javno mnenje 1993/1. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm931.xml. [COBISS.SI-ID 26913117]
296. TOŠ, Niko, MLINAR, Zdravko, MAKAROVIČ, Jan, GANTAR, Pavel, KOS, Drago, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, ŠVARA, Sergio, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, KRAMBERGER, Boris, et al. Slovensko javno mnenje 1994/1 : razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu = Slovene public opinion survey 1994/1 : attitudes toward health, development values and environment. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm941.xml. [COBISS.SI-ID 26913629]
297. TOŠ, Niko, KOS, Drago, HAFNER-FINK, Mitja, MLINAR, Zdravko, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, et al. Slovensko javno mnenje 1994/3 : raziskava o avtocestah v Sloveniji = Slovene public opinion survey 1994/3 : research on highways in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceste94.xml. [COBISS.SI-ID 26867549]
298. TOŠ, Niko, GRIZOLD, Anton, SVETLIČIČ, Marjan, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, et al. Slovensko javno mnenje 1994/5 : nacionalna varnost in mednarodni odnosi = Slovene public opinion survey 1994/5 : national security and international relation. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm945.xml. [COBISS.SI-ID 26914397]
299. TOŠ, Niko, ZULEHNER, Paul M., TOMKA, Miklós, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, et al. Slovensko javno mnenje 1997/2 : mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve = Slovene public opinion survey 1997/2 : international research on religion and attitudes toward church. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm972.xml. [COBISS.SI-ID 26916701]
300. TOŠ, Niko, GRIZOLD, Anton, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, et al. Slovensko javno mnenje 1999/1 : demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in nacionalna varnost = Slovene public opinion survey 1999/1 : democratization in Eastern-European countries (international research) and national security. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm991.xml. [COBISS.SI-ID 26917981]
301. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, et al. Slovensko javno mnenje 1999/2 : stališča o zdravju in zdravstvu III in mednarodna raziskava o kakovosti življenja = Slovene public opinion survey 1999/2 : attitudes toward health and health service III and international level of living survey. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm992.xml. [COBISS.SI-ID 26918237]
302. TOŠ, Niko, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, ŠTEBE, Janez, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, et al. Slovensko javno mnenje 1999/4 : stališča o pridruževanju Evropski uniji = Slovene public opinion survey 1999/4 : attitudes on integration in the European Union. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2000. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm994.xml. [COBISS.SI-ID 26919261]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

303. BOJINOVIĆ FENKO, Ana (intervjuvanec), UHAN, Samo (intervjuvanec). Analiza (po)volilnega dogajanja z Jolando Lebar : oddaja Aktualna tema, Radio Slovenija 1, 23. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 127200515]
304. UHAN, Samo (intervjuvanec), POŽGAN, Jure (intervjuvanec). Po zaprtju volišč : oddaja Aktualno, Radio Slovenija 1, 26. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 36220765]
305. UHAN, Samo (intervjuvanec), ŽAGAR, Mitja (intervjuvanec), MANDELC, Damjan (intervjuvanec). Analiza protestov v zvezi s prebežniki in odziva države ter politikov : [oddaja] Studio city, TV Slovenija - Prvi program, Ljubljana, 29. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 12974413]
306. MURŠIČ, Rajko (intervjuvanec), UHAN, Samo (intervjuvanec). Zakaj in kako relativiziramo revščino? : [nastop v oddaji Studio City, RTV Slovenija 2, Ljubljana, 9. dec. 2013]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. http://4d.rtvslo.si/#arhiv/studio-city/174251162. [COBISS.SI-ID 54056802]
307. FRANKL, Peter (intervjuvanec), SUNČIČ, Maja (intervjuvanec), UHAN, Samo (intervjuvanec). O notranjepolitični situaciji : komentar : [oddaja Studio city, TV Slovenija 1, 5. marec 2012]. Ljubljana, 2012. http://www.rtvslo.si/studiocity. [COBISS.SI-ID 31123549]
308. KRAŠOVEC, Alenka (intervjuvanec), UHAN, Samo (intervjuvanec), et al. (Ne)kritičnost volilnega telesa : [oddaja Intelekta, Radio Slovenija 1, 20. maj 2008]. Ljubljana: [s. n.], 2008. [COBISS.SI-ID 27353949]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

309. HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo, et al. Probing the ISSP social inequality module : results of a study in Austria and Slovenia : presentation at the ISSP General Meeting 2017, Lausanne, April 29 to May 3, 2017. [COBISS.SI-ID 35675485]
310. UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Citizenship in a globalising world. Fukuoka, Japan: 20th IPSA World Congress, 9th to 13th July 2006. [COBISS.SI-ID 25259101]
311. UHAN, Samo. Slovenia and European Union - attitudes and perceptions. Prague: Workshop on "Monitoring preparations of transition countries for EU - accession", June 1st-4th, 2000. [COBISS.SI-ID 19873117]
312. SMRKE, Marjan, UHAN, Samo. Religious structure of Slovenia and Poland; empirical starting-points for a comparison of religious dynamics in the nineties. Kraków: Jagiellonian University: seminarium Religia w Polsce i Słovenii - podobieństwa i róźnice, 9-12 listopada 1998. [COBISS.SI-ID 18745181]

3.25 Druga izvedena dela

313. KOVAČIČ, Gorazd (diskutant), UHAN, Samo (diskutant), TRAMPUŠ, Jure (diskutant). Okrogla miza o protestih : Filozofska fakulteta, Ljubljana, 19. 10. 2021. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=383324886823424. [COBISS.SI-ID 82190339]
314. KIRBIŠ, Andrej (diskutant), LAMOT, Monika (diskutant), MALI, Franc (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), SMRKE, Marjan (diskutant), UHAN, Samo (diskutant). Sociološka refleksija odziva na cepljenje proti COVID-19 v Sloveniji : spletni pogovor v organizaciji Slovenskega sociološkega društva, Trubarjeva hiša literature, 15. december 2021. [COBISS.SI-ID 92890371]
315. TOŠ, Niko, JOGAN, Maca, UHAN, Samo. Sociolog v dialogu : pogovor o knjigi, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 13. feb. 2019 : pogovor je vodil Samo Uhan. [COBISS.SI-ID 44754733]
316. VERGINELLA, Marta (diskutant), CERGOL PARADIŽ, Ana (diskutant), RIHTER, Liljana (diskutant), OGRAJENŠEK, Irena (diskutant), UHAN, Samo (diskutant). Izzivi kvalitativnega raziskovanja v družboslovju : okrogla miza praznovanja "20 let delovanja ADP", Ljubljana, 8. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 24242918]
317. ROTER, Petra (diskutant), UHAN, Samo (diskutant), MENCIN ČEPLAK, Metka (diskutant), LUNAČEK, Sarah (diskutant), PLOŠTAJNER, Klemen (diskutant). Zakaj se bojimo beguncev? : sodelovanje na okrogli mizi v organizaciji Fakultete za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 59924066]
318. BUGARIČ, Bojan, OBLAK ČRNIČ, Tanja, GABER, Slavko, JALUŠIČ, Vlasta, ĆOSIĆ, Vuk, JANOVIĆ, Nikola, KOŽUH, Mateja, LOKAR, Sonja, UHAN, Samo. Javni pogovor na temo Slovenija na razpotjih : Refleksije o tem, kje se nahajamo in kam usmeriti naše energije : [Okogla miza, Galerija Škuc, Ljubljana,11. marec 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 520421657]
319. VELIKONJA, Mitja (diskutant), UHAN, Samo (diskutant), BORSTNER, Bojan (diskutant), FIŠTRAVEC, Andrej (diskutant), OSONKAR, Borut (diskutant). Pogovor o knjigi "Evroza - kritika novega evrocentrizma" Mitje Velikonja in otvoritev razstave "Creme d'Europe" Saše Kerkoš in Mitje Velikonja. Maribor: Društvo za razvoj humanistike "Zofinijini ljubimci": okrogla miza ob izidu knjige "Evropa - kritika novega evrocentrizma" Mitje Velikonja, 28. marec 2006. [COBISS.SI-ID 24963165]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

320. Theoria. UHAN, Samo (urednik 2021). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016-. ISSN 2738-6309. [COBISS.SI-ID 52529923]
321. CVAHTE, Bojana (urednik), MANDIČ, Srna (urednik), UHAN, Samo (urednik). Najem stanovanja : napotki najemnikom in tistim, ki bi to radi (p)ostali. Ljubljana: Mestna občina, 2001. ISBN 961-6403-96-6. [COBISS.SI-ID 115476992]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

322. KASTRATI, Bilbil. Skupna varnostna in obrambna politika EU na primeru misije EULEX na Kosovu = The EU common security and defence policy in the case of EULEX mission in Kosovo : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kastrati], 2020. XX, 288 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47154179]

Mentor pri magistrskih delih

323. MLINAR, Milan. Analiza vedenja potrošnikov v času gospodarske krize v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mlinar], 2016. 66 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3005. [COBISS.SI-ID 513549442]
324. LUGARIČ, Karmen. Odnos evropskih elit do manj premožnih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lugarič], 2016. 85 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_lugaric-karmen.pdf. [COBISS.SI-ID 34393437]
325. OSTRC, Tadej. Primerjava stališč uporabnikov zdravstvenih sistemov v Sloveniji in ZDA : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ostrc], 2016. 81 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_ostrc-tadej.pdf. [COBISS.SI-ID 34499421]
326. GORNIK, Lara. Spremembe v podjetju Forstek d. o. o. in predlogi za izboljšanje procesa uvajanja in izvajanja sprememb : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Gornik], 2016. 88 f., 35 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3040. [COBISS.SI-ID 513555842]
327. PARADIŽNIK, Tadeja. Kakovost storitev in zadovoljstvo porabnikov v društvu Karate klub Forum : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Paradižnik], 2015. 88 f., 17 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3094. [COBISS.SI-ID 513441410]
328. STARE, Viktor. Odprtje hotela na Bledu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Stare], 2015. 73 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3152. [COBISS.SI-ID 513350274]
329. ALIĆ, Semir. Raziskovanje zadovoljstva ERP uporabnikov v IT podjetju : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Alić], 2015. 70 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513441666]
330. POTOKAR, Mira. Uvajanje elektronskega poslovanja v invalidskem podjetju kot možnost za izenačevanje razlik pri zaposlovanju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Potokar], 2011. 85 f., 4 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512970114]
331. HRVATIN, Marko, KRAMŽAR, Tomaž. Razlike v kakovosti življenja med državami EU širitve leta 2004 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hrvatin: T. Kramžar], 2010. 121 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_hrvatin-marko.pdf. [COBISS.SI-ID 30180445]
332. PRAČEK, Janez. Vpliv fleksibilnosti trga delovne sile na brezposelnost v EU : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Praček], 2008. 98 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Pracek-Janez.PDF. [COBISS.SI-ID 27525725]
333. TEKAVČIČ, Metod. Socialna klima v posavskih srednjih šolah in vloga šolske svetovalne službe : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tekavčič], 2003. 146 f., [58] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 128176896]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

334. FINK, Lara. Odnos slovenske družbe do institucionalne ureditve množičnih migracij : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Fink], 2021. 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80479235]
335. AMON, Monika. Empirična raziskava na področju revmatologije v povezavi s čakalnimi dobami : magistrska naloga. Celje: [M. Amon], 2020. 130 f., 18 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7267. [COBISS.SI-ID 45712387]
336. DOLINŠEK, Lucija. Primerjava vrednot med mlajšo in srednjo generacijo med leti 1999 in 2017 v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Dolinšek], 2020. 33 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122931&lang=slv. [COBISS.SI-ID 47644931]
337. BOŽIČKO, Vida. Neveljavne glasovnice kot oblika protesta na primeru predsedniških volitev 2017 v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Božičko], 2018. 73 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103894&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35861853]
338. BRAČIČ, Neža. Primerjava stališč do dopinga med športniki individualnih in ekipnih športnih disciplin : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Bračič], 2018. 68 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102467&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35767389]
339. LIKAR JELINČIČ, Jasna. Šport in sprava : primer držav naslednic nekdanje Jugoslavije : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Likar Jelinčič], 2015. 137 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_likar-jelincic-jasna.pdf. [COBISS.SI-ID 33582941]
340. PANDŽIĆ, Emina. Vpliv medijev na politično zaupanje in participacijo v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Pandžić], 2014. 92 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_pandzic-emina.pdf. [COBISS.SI-ID 32906333]

Mentor pri diplomskih delih

341. ZORKO, Andraž. Vpliv rezultatov predvolilnih javnomnenjskih raziskav na rezultat volitev : primer volitev v DZ RS 2008 in 2011 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Zorko], 2016. 80 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/zorko-andraz.PDF. [COBISS.SI-ID 34440797]
342. KOŽULOVIĆ, Ivana. Zasvojenost s posebnimi igrami na srečo : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Kožulović], 2016. 86 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kozulovic-ivana.pdf. [COBISS.SI-ID 34704989]
343. KENDA, Špela. Vloga socialnega kapitala v primeru naravnih nesreč : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Kenda], 2013. 100 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kenda-spela1.pdf. [COBISS.SI-ID 32070749]
344. JAUŠOVEC, Matjaž. Ekološka osveščenost Evropejcev in okoljske politike EU : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jaušovec], 2010. 58 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jausovec-matjaz.pdf. [COBISS.SI-ID 29673309]
345. KOVAČIČ, Aljoša. Iskanje novega v novi politiki stranke Zares : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kovačič], 2009. 82 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kovacic-aljosa.pdf. [COBISS.SI-ID 29074525]
346. STRMŠNIK, Domen. Javno mnenje kot instrument političnega komuniciranja : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Strmšnik], 2009. 40 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/strmsnik-domen.pdf. [COBISS.SI-ID 28623453]
347. KAŠNIK-JANET, Marijana. Mladi v objemu opoja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kašnik Janet], 2009. 93 f., [8] f. prilog, tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kasnik-Janet-Marijana.pdf. [COBISS.SI-ID 28194909]
348. MUSTER, Maša. Pomen osebne prodaje pri nakupih z visoko stopnjo vpletenosti : uporaba navideznega nakupovanja v praksi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Muster], 2008. 91 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Muster-Masa.PDF. [COBISS.SI-ID 27635037]
349. RAČIČ, Martina. Kakovost življenja - sreča : primerjava med Slovenijo in Dansko : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Račič], 2007. 67 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Racic-Martina.PDF. [COBISS.SI-ID 26952285]
350. KRISTAN, Tina. Politična sprememba 2004 v luči vrednot : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kristan], 2007. 71 f., tebela, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kristan-Tina.PDF. [COBISS.SI-ID 26395741]
351. KRŽAN, Gregor. Razširjenost supersticij v Evropi : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kržan], 2007. 78 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Krzan-Gregor.PDF. [COBISS.SI-ID 26699869]
352. ŽAGAR, Milan. Religijske spremembe v tranzicijskih državah - podobe ateizirane vernosti na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žagar], 2007. 108 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Zagar-Milan.PDF. [COBISS.SI-ID 26408541]
353. SIMČIČ, Blaž. Družbena neenakost in javno mnenje v času tranzicije : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Simčič], 2005. 53 f., tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Simcic-Blaz.PDF. [COBISS.SI-ID 24754525]
354. KREMŽAR, Sandra. Ekološka osveščenost : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kremžar], 2005. 68 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kremzar-Sandra.PDF. [COBISS.SI-ID 23960157]
355. HVALC, Luka. Politični marketing in zloraba javnomnenjskih raziskav : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Hvalc], 2005. 64 f., tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Hvalc-Luka.PDF. [COBISS.SI-ID 24132189]
356. DURIČ, Rok. Samomor : stališča o samomoru in samomorilnosti v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Durič], 2005. 87 f., graf. prik.,tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Duric-Rok.PDF. [COBISS.SI-ID 24591453]
357. KOLENC, Katja. Prehranjevalne navade Slovencev : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kolenc], 2004. 71 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kolenc-Katja.PDF. [COBISS.SI-ID 23417437]
358. HOELCL, Nika. Vrednotenje položaja ženske v Sloveniji : (medčasovna analiza na podatkih projekta Slovensko javno mnenje) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Hoelcl], 2004. 69 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Hoelcl-Nika.PDF. [COBISS.SI-ID 23354973]
359. LUČIČ, Tanja. Nacionalne identitete v kontekstu globalizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Lučič], 2003. 57,[6] f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lucic-Tanja.PDF. [COBISS.SI-ID 22060125]
360. NOVAK, Andrej. Referendum OBMP : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2003. 58 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Novak-Andrej.PDF. [COBISS.SI-ID 22544221]
361. MIHAJL, Tadeja. Samomor : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mihajl], 2003. 68,[25] f., tabele. [COBISS.SI-ID 21768541]
362. LOZEJ, Samo. Zaupanje v delovanje demokratičnega sistema v Sloveniji : empirična analiza javnomnenjskih raziskav : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Lozej], 2002. 55 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21293405]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

363. KOBAL, Žiga. Brezdomci v času epidemije covida-19 : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Kobal], 2022. 32 str. [COBISS.SI-ID 105630211]
364. MARTINČIČ, Iva. Vplivi na spremembe stopnje zaupanja med mladimi na Švedskem : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Martinčič], 2020. 72 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117102&lang=slv. [COBISS.SI-ID 21653763]
365. MEDIČ, Alenka. Ali smo srečni? : primerjava družbenih vrednot med Slovenijo in Nizozemsko : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Medič], 2019. 39 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112614. [COBISS.SI-ID 36425309]
366. FINK, Lara. Percepcija stališč slovenske družbe o begunski krizi leta 2016 : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Fink], 2018. 94 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103158&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35904861]
367. GRILC, Tim. (Ne)varnost mladih na spletu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Grilc], 2017. 109 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_grilc-tim.pdf. [COBISS.SI-ID 35250269]
368. DOLINŠEK, Lucija. (Ne)zaupanje v institucije v Sloveniji med leti 2005 in 2015 : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Dolinšek], 2016. 28 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_dolinsek-lucija.pdf. [COBISS.SI-ID 34378077]
369. KONČINA, Ana. Mladi z nedokončano izobrazbo kot najbolj ranljiva skupina na trgu dela v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [Ana Končina], 2016. 41 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_koncina-ana.pdf. [COBISS.SI-ID 3617501]
370. VUČAJNK, Špela. Reprodukcija seksizma : primer spolnega nadlegovanja v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Vučajnk], 2016. 56 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vucajnk-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 34311005]
371. DROLC, Nastja. Vrednotni profil prebivalcev RS : stališča o istospolnih družinah (empirična študija Evropske raziskave vrednot) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Drolc], 2013. 34 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_drolc-nastja.pdf. [COBISS.SI-ID 32247901]
372. JUVANČIČ, Mojca. Pozitivna kriminologija : rehabilitacija zapornikov z Vipassana meditacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Juvančič], 2012. 50 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_juvancic-mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 31650653]
373. DUNAT, Marko. Primerjava življenjske ravni in kakovosti življenja v socializmu in kapitalizmu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Dunat], 2012. 82 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_dunat-marko.pdf. [COBISS.SI-ID 31774045]
374. PODLOGAR, Črt. Oblikovanje političnih preferenc v polariziranih družbah : študentsko gibanje in chavizem v Venezueli : diplomsko delo. Ljubljana: [Č. Podlogar], 2011. 107 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_podlogar-crt.pdf. [COBISS.SI-ID 30841181]
375. PROGAR, Cvetka. Vpliv religioznosti na oblikovanje predsodkov : primerjava med Slovenijo in Dansko : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Progar], 2011. 50 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_progar-cvetka.pdf. [COBISS.SI-ID 30701661]
376. GABER, Tina. Bela estrada : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Gaber], 2010. 71 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gaber-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 29783645]
377. PANDŽIĆ, Emina. Sodobne vrednote slovenskih študentov : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pandžić], 2010. 67 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_pandzic-emina.pdf. [COBISS.SI-ID 29797213]
378. MAROLT, Neža. Šport in socialna integracija : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Marolt], 2010. 36 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_marolt-neza.pdf. [COBISS.SI-ID 29796701]
379. RUPNIK, Nika. Družinske vrednote samoopredeljenih katoličanov v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rupnik], 2009. 38 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rupnik-nika.pdf. [COBISS.SI-ID 28705629]

Prevajalec

380. RAGIN, Charles C., HAFNER-FINK, Mitja (prevajalec, urednik). Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 218 str., graf. prikazi, tabele. Knjižna zbirka Ost, 1. ISBN 978-961-235-296-7. [COBISS.SI-ID 235098112]

Somentor pri doktorskih disertacijah

381. OREŠKI, Suzana. Družbeno pojmovanje duševnega zdravja : primer dveh slovenskih medijev : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Oreški], 2008. IV, 194 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 243036928]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

382. GORENŠEK, Tilen. Vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Gorenšek], 2022. 313 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 93575171]

Somentor pri magistrskih delih

383. PETERLIN, Tanja. Politika zdravstvenega varstva v Združenih državah Amerike in Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Peterlin], 2016. 97 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_peterlin-tanja.pdf. [COBISS.SI-ID 34285661]
384. ŽIBRET, Mateja. Vrednote kot motiv družbeno odgovorne potrošnje : primer ekološke hrane : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žibret], 2009. 123, [11] f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_zibret-mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 29027677]
385. BROŽIČ, Liliana. Evalvacije programov usposabljanja v državni upravi : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Brožič], 2007. 125 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Brozic-Liliana.PDF. [COBISS.SI-ID 26112093]
386. MALENŠEK KOJIĆ, Tina. Odnosi med strokovnjaki za odnose z javnostmi in novinarji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Malenšek Kojić], 2007. 157 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Malensek-Kojic-Tina.PDF. [COBISS.SI-ID 27023709]
387. ROBNIK, Sonja. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu kot mnogoplastni družbeni konstrukt : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Robnik], 2006. 181 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_Robnik-Sonja.PDF. [COBISS.SI-ID 25467229]
388. SERAJNIK SRAKA, Nada. Uspešnost in učinkovitost javnih komunikacijskih kampanij : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Serajnik Sraka], 2006. 114 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Serajnik-Sraka-Nada.PDF. [COBISS.SI-ID 26019677]
389. DOLENC, Nataša. Možnosti za razvoj zasavske regije : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Dolenc], 2005. VIII, 115 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 224464896]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

390. VAJDA, Matej Vladimir. Nezvestoba z vidika relacijske družinske terapije v kontekstu različnih spolnih moral : magistrsko delo. Ljubljana: [M. V. Vajda], 2019. 132 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108168. [COBISS.SI-ID 36240733]
391. KOS, Ana. Pravni status socialnega podjetja in njegov pomen za delovanje in razvoj neprofitnih organizacij : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kos], 2018. 76 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102465&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35766621]
392. RISTEVSKA, Teodora Tea. Primerjalna analiza percepcije groženj, povezanih s priseljevanjem, v Združenem kraljestvu in Nemčiji kot državama s civilno in etnično nacionalno identiteto = A comparative analysis of immigration-related threat perception in the United Kingdom and Germany as civic and ethnic national identity states : magistrsko delo. Ljubljana: [T. T. Ristevska], 2018. 91 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102529&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35774813]
393. GERDINA, Otto. Partnersko nasilje med starimi : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2017. 127 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_gerdina-otto.pdf. [COBISS.SI-ID 35069789]
nagrada: Prešernova nagrada UL, 2017
394. DOLINAR, Tjaša. Glasbeni okus mladih in razredne razlike : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dolinar], 2013. 180 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_dolinar-tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 31913053]
395. NOVAK, Nina. Odnos med zunanjo politiko in javnim mnenjem : primer nemškega udejstvovanja v Afganistanu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Novak], 2011. 111 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_novak-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 30757469]

Somentor pri diplomskih delih

396. RANKEL, Anja. Vpliv izobrazbe žensk na njihovo zasebno življenje : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rankel], 2012. 70 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rankel-anja.pdf. [COBISS.SI-ID 31108701]
397. SIMONČIČ, Katja. Vpliv lastništva in nelastništva menedžerjev na podjetje : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Simončič], 2009. 110 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/simoncic-katja.pdf. [COBISS.SI-ID 29057629]
398. KAJDIČ, Sandra. Istospolna partnerstva in družine : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kajdič], 2007. 113 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kajdic-sandra.PDF. [COBISS.SI-ID 26061917]
399. MUZGA, Saša. Trženje pogrebnih in pokopaliških storitev : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Muzga], 2007. 97 f., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Muzga-Sasa.PDF. [COBISS.SI-ID 26088285]
400. ZAJC, Jasmina. Odnosi z javnostmi v občini : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Zajc], 2006. 95 f., tab., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Zajc-Jasmina.PDF. [COBISS.SI-ID 25153117]
401. KOGOVŠEK, Suzana. Ko pesem zvonov dviga prah : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kogovšek], 2005. 55,[38] f., tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kogovsek-Suzana.PDF. [COBISS.SI-ID 24257629]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

402. KAVS, Veronika. Pomen dela in zaposlovanja v socializmu in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Kavs], 2018. 72 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kavs-veronika.pdf. [COBISS.SI-ID 35662941]
403. INTIHAR, Nika. Percepcije slovenske javnosti do migrantov po letu 2000 : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Intihar], 2016. 33 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_intihar-nika.pdf. [COBISS.SI-ID 34255709]
404. MEŠKO, Teja. Stališče Rimskokatoliške cerkve in njenih vernikov do homoseksualnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Meško], 2012. 60 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mesko-teja.pdf. [COBISS.SI-ID 31527005]
405. PODLOGAR, Mojca. Zaznavanje (ne)prostovoljnosti svete birme med mladimi slovenskimi katoličani : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Podlogar], 2012. 57 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_podlogar-mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 31431517]
406. JAVORNIK, Mija. Družbena neenakost spolov : od kvot do paritete : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Javornik], 2011. 119 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_javornik-mija.pdf. [COBISS.SI-ID 30659677]
407. ČAMPA, Anja. Novomeška mladina in prepovedane droge : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čampa], 2009. 80 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_campa-anja.pdf. [COBISS.SI-ID 28709213]

Intervjuvanec

408. ESIH, Uroš. Število neiskrenih volivcev letos spet večje : volilno telo. Delo. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2022, leto 64, št. 61, str. 6, portret. ISSN 0350-7521. https://www.delo.si/tisk/viewer?source=delo&y=2022&md=0315#pagemode=thumbs. [COBISS.SI-ID 101905667]
409. POTIČ, Zoran. SDS in SNS bi prepovedali objave anket. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 23. 3. 2022, leto 72, št. , str. 1,3, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 102832643]
410. GROŠELJ, Matej. Dolga vrsta samopromotorjev : je pomembno na volitvah za predsednika države sodelovati, tudi če zmaga sploh ni mogoča?. Vecer.com. 23. avg. 2022, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 1855-8380. https://www.vecer.com/slovenija/volitve-za-predsednika-drzave-dolga-vrsta-samopromotorjev-10293666. [COBISS.SI-ID 118942723]

Fotograf

411. STARE, Metka, BERDEN, Peter (urednik). Informatika in telekomunikacije v Sloveniji. [Ljubljana]: Gospodarska zbornica Slovenije, 2002. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 122209024]

Recenzent

412. BEŠTER, Janez, KOREN, Matej. Dve leti pandemije COVID-19 v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, cop. 2022. IV, 167 str., tabele, graf. prikazi. Knjižna zbirka EkonomIERa, Konkurenčnost in razvoj, 02/2022. ISBN 978-961-6906-66-1. ISSN 2630-2896. [COBISS.SI-ID 102075395]
413. BEŠTER, Janez, MAJCEN, Boris (urednik). Pričakovani in dejanski učinki pandemije COVID-19. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2022. II, 192 str., tabele, graf. prikazi. EkonomIERa, Konkurenčnost in razvoj, 01/2022. ISBN 978-961-6906-64-7. ISSN 2630-2896. [COBISS.SI-ID 89929731]
414. KIRBIŠ, Andrej, TEMENT, Sara, LAHE, Danijela, VEZJAK, Boris, CUPAR, Tina, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK, Marija, LAMOT, Monika, KIRBIŠ, Andrej (urednik). Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. XXXV, 400 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Znanstvena monografija, 016. ISBN 978-961-7118-03-2. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 51629059]
financer: ARRS, Projekti, V5-1726, SI, Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev; ARRS, Programi, P6-0138, SI, Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom; ARRS, Programi, P6-0372, SI, Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti
415. BEŠTER, Janez, MAJCEN, Boris (urednik). Pandemija COVID-19 in slovenska podjetja. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2021. IV, 192 str., tabele, graf. prikazi. EkonomIERa, Konkurenčnost in razvoj, 02/2021. ISBN 978-961-6906-62-3. ISSN 2630-2896. [COBISS.SI-ID 66191619]
416. KUHAR, Roman (urednik). Identitete na presečišču kriz. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 192 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0171-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 299137024]
417. SMRKE, Marjan. Sociološke osti : od božiča do velike noči. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 149 str. Knjižna zbirka Ost. ISBN 978-961-235-863-1. [COBISS.SI-ID 297655040]
418. ANTIĆ GABER, Milica, HUMER, Živa, GABER, Slavko, PODREKA, Jasna, ROŽMAN, Sara, SELIŠNIK, Irena, ŠORI, Iztok, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel, ANTIĆ GABER, Milica (urednik). Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 201 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-718-2. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 277260800]
419. MALEŠIČ, Marjan. Slovenska javnost : spoznavni in zaznavni vidiki varnosti. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 1 spletni vir (1 datoteka ePub (98 str.)), graf. prikazi. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-682-8. https://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/varnostne-studije/i_628_slovenska-javnost-spoznavni-in-zaznavni-vidiki-varnosti. [COBISS.SI-ID 273135872]
420. KEČANOVIĆ, Bećir (urednik). Javna etika in integriteta : odgovornost za skupne vrednote : integriteta, odgovornost, vladavina prava : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije, 2012. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-93390-0-8. [COBISS.SI-ID 263893504]
421. TERŠAR, Igor. Upravljanje kulturnih dejavnosti v Sloveniji : primerjalni pristop. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 125 str. ISBN 978-961-235-437-4. [COBISS.SI-ID 257227776]
422. Psihološka obzorja. UHAN, Samo (recenzent 2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-2012. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 3084808]
423. CUKUT KRILIĆ, Sanja. Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja : (1971-2001). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 118 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 961-6568-39-6, ISBN 978-961-05-0394-1. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1324/5580/910-2, DOI: 10.3986/9789610503941. [COBISS.SI-ID 226806528]

Drugo

424. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko (927), HAFNER-FINK, Mitja (927), MIHELJAK, Vlado (927), VOVK, Tina (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), DOUŠAK, May (927), BRODER, Živa (927), ZAJŠEK, Špela (927). Slovensko javno mnenje 2018/2 : evropska družboslovna raziskava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm182/, DOI: 10.17898/ADP_SJM182_V1. [COBISS.SI-ID 66302467]
425. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko (927), HAFNER-FINK, Mitja (927), MIHELJAK, Vlado (927), VOVK, Tina (927), FALLE ZORMAN, Rebeka (927), DOUŠAK, May (927), BRODER, Živa (927), ZAJŠEK, Špela (927), KECMAN, Ivi (927). Slovensko javno mnenje 2016/2 : evropska družboslovna raziskava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2018. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm162/. [COBISS.SI-ID 35844445]
426. KURDIJA, Slavko, MALNAR, Brina, TOŠ, Niko (927). Slovensko javno mnenje 2014 : evropska družboslovna raziskava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2016. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm14/. [COBISS.SI-ID 34837341]
427. HAFNER-FINK, Mitja, MALEŠIČ, Marjan. Slovensko javno mnenje 2015 : mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2016. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/. [COBISS.SI-ID 34782557]
428. KURDIJA, Slavko, HAFNER-FINK, Mitja, MALNAR, Brina, PODNAR, Klement. Slovensko javno mnenje 2016/1 : raziskava o odnosu delo-družina, stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, ogledalo javnega mnenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2016. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm161/. [COBISS.SI-ID 34909789]
429. HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, STANOJEVIĆ, Miroslav, IGNJATOVIĆ, Miroljub, ČERNIGOJ SADAR, Nevenka. Slovensko javno mnenje 2011/1 : mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm111/. [COBISS.SI-ID 32610141]
430. JUD, Ana. Naveličanost nad LDS in Ropova aroganca. Finance. [Tiskana izd.]. 8. okt. 2004, št. 197, str. 10. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 23291997]


NERAZPOREJENO

431. LAUFS, Julian, UHAN, Samo. Policing in pandemics : a systematic review and best practices for police response to COVID-19. International journal of disaster risk reduction. dec. 2020, vol. 51, art. 101812, 17 str., graf. prikazi. ISSN 2212-4209. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920313145, DOI: 10.1016/j.ijdrr.2020.101812. [COBISS.SI-ID 37339395], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 5. 4. 2023: št. citatov (TC): 66, čistih citatov (CI): 66, čistih citatov na avtorja (CIAu): 33,00]
432. MALEŠIČ, Marjan, POLIČ, Marko, UHAN, Samo, PREZELJ, Iztok, JUVAN, Jelena, BAJEC, Boštjan. Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2013. 93 str., ilustr. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-625-5, ISBN 978-961-235-626-2. http://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/varnostne-studije/i_591_spoznavni-in-zaznavni-vidiki-evakuacije-ob-jedrski-nesreci. [COBISS.SI-ID 33567069]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022