COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKarol Turk [40743]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. LOBNIKAR, Karl, GORENAK, Vinko, TURK, Karol, LOBNIKAR, Branko. Zadovoljstvo kriminalistov z delom in delovnimi razmerami : primer SKP PU Celje. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Raznolikost zagotavljanja varnosti : zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2006. Str. 396-403, tabele. ISBN 961-6230-57-3. [COBISS.SI-ID 1168874]
2. TURK, Karol, ANŽIČ, Andrej. Kakovost policijskih storitev v predkazenskem postopku. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik prispevkov. Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir]. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004. Str. 486-497, ilustr. ISBN 961-6230-45-X. [COBISS.SI-ID 921834]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TURK, Karol, ANŽIČ, Andrej. Kakovost policijskih storitev v predkazenskem postopku : [povzetek]. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004. Str. 71. ISBN 961-6230-44-1. [COBISS.SI-ID 921578]

1.25 Drugi sestavni deli

4. MERLJAK, Sonja, TURK, Karol (z enoto povezano ime). Se kdo sploh vpraša, kaj občuti žrtev? : (ne)zadovoljstvo oškodovancev s policijskimi storitvami : generalna policijska uprava je tudi na podlagi magistrske naloge Karola Turka sprejela nove usmeritve za delo policistov. Delo. [Tiskana izd.]. 31. jul. 2004, leto 46, št. 177, str. 6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 11442485]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

5. TURK, Karol. Zadovoljstvo oškodovancev s policijskimi storitvami v predkazenskem postopku : magistrsko delo. Celje: [K. Turk], 2004. VI, 125 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 215475968]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

6. PODGORNIK, Edvin. Varnost uporabnikov mobilnih naprav : diplomska naloga. Celje: [E. Podgornik], 2022. 57 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 100202499]
7. PODBELŠEK, Primož. Kibernetska kriminaliteta : diplomska naloga. Celje: [P. Podbelšek], 2021. 48 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 68755715]
8. KLAUŽAR ŠVAB, Anemari. Korporativna varnost v družbi Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Klaužar Švab], 2019. 42 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513755964]
9. ŽNIDARŠIČ, Sebastijan. Policijsko zaslišanje : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Žnidaršič], 2006. 44 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 55281]

Somentor pri diplomskih delih

10. PRISTOVNIK, Matjaž. Analiza obremenjenosti policistov na območnih policijskih postajah na Policijski upravi Celje v obdobju od leta 1995 do leta 2005 : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [M. Pristovnik], 2007. 55 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1279722]
11. LOBNIKAR, Karl. Zadovoljstvo kriminalistov Policijske uprave Celje z delom in delovnimi razmerami : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [K. Lobnikar], 2006. 54 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1149674]


NERAZPOREJENO

12. TURK, Karol (intervjuvanec). Celjska policija v dobri kondiciji. Celjan. 26. maj 2010, št. 489, str. 54-55, portret. ISSN 1580-5182. [COBISS.SI-ID 15186741]
13. TURK, Karol (intervjuvanec). Odpraviti vandalizem je iluzija. Večer. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2009, 65, [št.] 98, str. 19, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 62686721]
14. TURK, Karol (intervjuvanec). "Policisti delamo za ljudi" : direktor mariborske policijske uprave mag. Karol Turk o rezultatih dela v minulem letu in ciljih za prihajajoče obdobje. Večer. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2007, leto 63, št. 41, str. 27, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 58293761]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022