COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMARIJA ŠTROS-BRAČKO [05966]Osebna bibliografija za obdobje 1986-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Angleški nazivi v gospodarstvu. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. feb. 2008, letn. 15, št. 2, str. 24-25. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 38364514]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

2. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Poslovna angleščina : skripta. Ljubljana: Gea college - Center višjih šol, 2005. 121, [43] str., preglednice. ISBN 961-6026-16-X. [COBISS.SI-ID 225085696]

2.05 Drugo učno gradivo

3. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Skripta za prvi tuj jezik I. [Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013]. http://dmoodle.fkpv.si/mod/resource/view.php?id=3302. [COBISS.SI-ID 10633812]
4. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Tourism : level 2. [Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013]. http://dmoodle.fkpv.si/mod/resource/view.php?id=3505. [COBISS.SI-ID 10632788]
5. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Kako se izognemo najpogostejšim napakam pri prevajanju sodb in pravnih besedil (slov.-angl.) : seminar za prevajalce. Ljubljana: Heris, 2012. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10636116]
6. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Angleščina : Multimedija in FE. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2010. http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/1_stopnja_vss/aplikativna_elektrotehnika/predmeti/2009011311585939/. [COBISS.SI-ID 10635860]
7. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Mednarodno komuniciranje 1 : angleščina za turizem. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. http://dmoodle.fkpv.si/course/view.php?id=120. [COBISS.SI-ID 10632276]
8. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Mednarodno komuniciranje 1. Angleščina. Študijsko gradivo za izredne študente. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 156 str., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-68-3. [COBISS.SI-ID 241789952]
9. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Mednarodno komuniciranje 1. Angleščina. Študijsko gradivo za redne študente. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 194 str., ilustr. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-69-0. [COBISS.SI-ID 241790464]
10. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English for pharmaceutical students = Angleščina za študente : da bo študij v tujem jeziku privlačnejši. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani: Študentska sekcija Slovenskega farmacevstkega društva: Študentski svet Fakultete za farmacijo, 1998. 131 str. [COBISS.SI-ID 437873]
11. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Angleščina : začasno gradivo za študente elektrotehnike. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1990. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1903413]
12. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English for electrical science students. Delovno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1989. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17048064]
13. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English for computer science students : delovno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1988. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3606]
14. ŠTROS-BRAČKO, Marina (prireditelj). Dodatne vaje za angleški jezik I : višji nivo. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1987. 82, 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3751168]
15. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English : for computer science students. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1987. 47, 22 str. [COBISS.SI-ID 58004737]
16. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English for computer science students : delovno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1987. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 418070]
17. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English for electrical science students. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1986. 41, 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18082560]

2.09 Magistrsko delo

18. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Pomembnost branja pri pouku tujega jezika v naši srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Štros-Bračko], 1990. 146 f. [COBISS.SI-ID 39365474]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

19. STANIČ, Gojko, MIHELČIČ, Miran, KRISPER, Marjan, ŠTROS-BRAČKO, Marina, TIVADAR, Miran, KOVAČ, Jure, HAFNER, Izidor, LAVRIČ, Borut, ČIBEJ, Jože Andrej, LEVSTIK, Igor, SOVDAT, Marko, KOSEC, A..., TURK, J..., URH, J...Š... Družboslovni vidiki robotizacije - 1987. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za družbene vede in splošno izobrazbo, 1987. XIII, 576 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23510272]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

20. VIDMAR, Maja, ŠTROS-BRAČKO, Marina, GOSTIŠA, Barbara, GATNIK, Marinka, SELIŠKAR, Nevenka (avtor, urednik). Angleški jezik : navodila in katalog znanja za zaključni izpit v vzgojno-izobraževalnih programih V. stopnje zahtevnosti dela. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991. 120 str. ISBN 86-7759-017-X. [COBISS.SI-ID 23591424]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Prireditelj

21. Dodatne vaje za angleški jezik I : [nižji nivo]. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1987. 40, 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3833088]


NERAZPOREJENO

22. ŠTROS-BRAČKO, Marina, ANGLEITNER SAGADIN, Tanja. Strokovna terminologija v tujem jeziku. Angleški jezik : (za strojnike). 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2009. Program Strojništvo. ISBN 978-961-6540-79-7. [COBISS.SI-ID 62733569]
23. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Poslovna angleščina = Business English. Dopolnjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2007. 130 str., tabele. Zbirka Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-34-8. [COBISS.SI-ID 235672064]
24. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Angleški nazivi v javni upravi. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. dec. 2006, letn. 14, [št.] 12, str. 28-29. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 2154184]
25. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Poslovni tuji jezik - angleščina = Business English. 2. dopolnjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2006. 190 str., graf. prikazi. Učbeniki VKŠ. ISBN 961-6603-20-5, ISBN 978-961-6603-20-1. [COBISS.SI-ID 229131776]
26. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Uporabnost evropskega jezikovnega okvira pri načrtovanju jezikovnega izobraževanja : skupni evropski referenčni okvir učenja in poučevanja jezikov - učenje, poučevanje in ocenjevanje. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. feb. 2006, letn. 4, št. 11, str. 30-34. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 234893824]
27. ŠTROS-BRAČKO, Marina. English : for computer science students. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1986. 47, 22 str. [COBISS.SI-ID 20652545]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022