COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVladislav Škornik [40741]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠKORNIK, Mateja, ŠKORNIK, Vladislav. Semantični splet. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 577-585, ilustr. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512475196]
2. ŠKORNIK, Mateja, ŠKORNIK, Vladislav. Proces upravljanja informacijskih tveganj = Information security risk management process. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 611-622, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512357180]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠKORNIK, Mateja, ŠKORNIK, Vladislav. Semantični splet = Semantic web. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 78-79. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512475452]
4. ŠKORNIK, Mateja, ŠKORNIK, Vladislav. Proces upravljanja informacijskih tveganj = Information security risk management process. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 100-101. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512356924]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

5. ŠKORNIK, Vladislav, OGRIZEK PIHLER, Nelka, KRALJ, Tomaž, KOVAČ, Irma, KOVAČ, Tatjana (avtor, urednik). Nove tehnologije v poslovnem procesu : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 76 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-79-9. [COBISS.SI-ID 246938880]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

6. BELE, Bernarda. Schengenski informacijski sistem (uvedba SIS v policiji) : diplomska naloga. Celje: [B. Bele], 2011. 50 f., 3, [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512888636]
7. GALIĆ, Duško. Informacijska podpora poslovnim procesom s SAP All-in-one rešitvijo : diplomska naloga. Celje: [D. Galić], 2009. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512498748]
8. MASTEN, Jure. Internet kot pomoč pri procesu nakupnega odločanja : diplomska naloga. Celje: [J. Masten], 2009. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512213052]
9. ILMIČ, Asmir. M:Stik : priložnosti nove komunikacijske tehnologije : diplomska naloga. Celje: [A. Ilmič], 2009. 84 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512502076]
10. KROTKO, Vasja. Zamenjava licenčne programske opreme z odprtokodno : diplomska naloga. Celje: [V. Krotko], 2009. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512508220]
11. BOHINC, Marko. Analiza razvoja IT rešitve Novo bančno okence : diplomska naloga. Celje: [M. Bohinc], 2008. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512196412]
12. ŠUŠTERŠIČ, Irena. Upravljanje odnosov s strankami : izgradnja modula CRM v NLB : diplomska naloga. Celje: [I. Šušteršič], 2008. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512196668]
13. SKALE, Nada. Izgradnja PIS - modul za spremljanje reklamacij kupcev : diplomsko delo. Celje: [N. Skale], 2007. 56 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512052796]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

14. IPŠEK, Dragica. Informatizacija izvršilnega oddelka na sodišču : diplomska naloga. Celje: [D. Ipšek], 2020. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 46176259]
15. VIDERGAR, Katja. Vloga interneta v sodobni družbi : diplomska naloga. Celje: [K. Vidergar], 2017. 37 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513680188]
16. PAČNIK, Darja. Analiza organizacije računovodske funkcije v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž : diplomska naloga. Celje: [D. Pačnik], 2016. 43 f. [COBISS.SI-ID 513555260]
17. LIPIČNIK, Miran. Elektronsko bančništvo - sodobna tržna pot : diplomska naloga. Celje: [M. Lipičnik], 2016. 41 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513589308]
18. HASANOVIĆ, Edin. Elektronsko poslovanje v računovodskem servisu : diplomska naloga. Celje: [E. Hasanović], 2016. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513588540]
19. KOJZEK, Simona. Presojanje kakovosti in uspešnosti Javnega zavoda Vrtca Zreče : diplomska naloga. Celje: [S. Kojzek], 2016. 38 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513589052]
20. KVAS, Špela. Celostna grafična podoba podjetja : diplomska naloga. Celje: [Š. Kvas], 2015. 48 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513485884]
21. HRIBERŠEK, Carmen. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Celje: [C. Hriberšek], 2015. 44 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513471292]
22. REPNIK, Matjaša. Vloga poslovnega sekretarja v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Repnik], 2014. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513181244]
23. BUKOVŠEK, Natalija. Vloga poslovnega sekretarja v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [N. Bukovšek], 2013. 37 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513199164]
24. KRAJNC, Nataša. Delo in vloga poslovnega sekretarja v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [N. Krajnc], 2011. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513262140]
25. ŽELEZNIK, Kaja. Izdelava poslovnega informacijskega sistema v podjetju "X" : diplomska naloga. Celje: [K. Železnik], 2011. 36 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513361468]
26. MAČEK, Nataša. Motivacija zaposlenih : diplomska naloga. Celje: [N. Maček], 2011. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513273916]
27. GLAVNIK, Darja. Prenova informacijskega sistema v podjetju Mercator - primer G.O.L.D. : diplomska naloga. Celje: [D. Glavnik], 2011. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513235004]
28. PODGORNIK, Jan. Vloga interneta v sedanji družbi : diplomska naloga. Celje: [J. Podgornik], 2011. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513307708]
29. MLADENOVIĆ, Miloš. Vloga poslovnega sekretarja v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Mladenović], 2011. [5], 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513280828]
30. FRIEDRICH, Maja. Delo in vloga poslovnega sekretarja v Splošni bolnišnici Celje : diplomska naloga. Celje: [M. Friedrich], 2010. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513231676]
31. ŠMARČAN, Manja. Elektronsko bančništvo : NLB - Klik : diplomska naloga. Celje: [M. Šmarčan], 2010. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513334588]
32. DUGI, Dragica. Nadležna elektronska pošta : diplomska naloga. Celje: [D. Dugi], 2010. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513228348]
33. BRILEJ, Jernej. Uvedba evropske norme 81-28 v praksi : diplomska naloga. Celje: [J. Brilej], 2010. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513197884]
34. KOŠIR, Ivan. Vpliv sodobne informacijske tehnologije na uspešnost podjetja : diplomska naloga. Celje: [I. Košir], 2010. 37 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513258300]
35. HOLOBAR, Danica. Kako ustanoviti lastno podjetje : diplomska naloga. Celje: [D. Holobar], 2009. VII, 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513242172]
36. ANDJELIĆ, Jasna. Motivacija zaposlenih v podjetju Engrotuš, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Andjelić], 2009. VII, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513189436]
37. SIVKA, Sabina. Motivacija zaposlenih v podjetju Merkur, d. d. : diplomska naloga. Celje: [S. Sivka], 2009. VI, 38 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513325116]
38. VINDER, Aleš. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Vinder], 2009. VII, 39 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513349180]
39. PFEIFER, Maša. Ustanovitev podjetja : diplomska naloga. Celje: [M. Pfeifer], 2009. V, 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513304124]
40. COLNERIČ, Nevenka. Komunikacija kot organizacijski proces poslovne sekretarke : diplomska naloga. Celje: [N. Colnerič], 2008. VIII, 36 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513200700]
41. ŽAVSKI HADŽIĆ, Rolanda. Načini motiviranja zaposlenih in kaj zaposlene motivira : diplomska naloga. Celje: [R. Žavski Hadžić], 2008. VI, 32 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513359420]
42. DEČMAN, Zvonka. Organizacija in sistemizacija delovnih mest v Pivovarni Laško, d. d. : diplomska naloga. Celje: [Z. Dečman], 2008. IV, 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513223740]
43. ŽIBRET, Ana. Organizacija Montane, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Žibret], 2008. VII, 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513360188]
44. KOREN, Marija. Organizacija poslovanja v Zavarovalnici Maribor, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Koren], 2008. [4], 26 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513257020]
45. KUGONIČ, Nežka. Analiza strukture sredstev v podjetju : diplomska naloga. Florjan [i. e. Celje]: [N. Kugonič], 2007. VI, 38 f., [8] f. pril. [COBISS.SI-ID 513265468]
46. KOŠTOMAJ, Irena. Internet kot neposredno sredstvo trženja v podjetju : diplomska naloga. Celje: [I. Koštomaj], 2007. IV, 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513259324]
47. HRIBERNIK, Friderik. Kako ustanoviti lastno podjetje : diplomska naloga. Celje: [F. Hribernik], 2007. VIII, 36 f. [COBISS.SI-ID 512098620]
48. UŽMAH, Alenka. Kako ustanoviti lastno podjetje : izbira pravnoorganizacijske oblike podjetja glede na poslovno idejo : izdelava viteških oklepov : diplomska naloga. Celje: [A. Užmah], 2007. V, 32 f. [COBISS.SI-ID 513344060]
49. ŠALEKER GORNIK, Melita. Kontroling projektov v podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Šaleker Gornik], 2007. VIII, 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512089148]
50. KOTNIK, Marjeta. Menedžmentski ukrepi za motivacijo v podjetju Zvezda d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [M. Kotnik], 2007. VII, 47 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512103484]
51. DRAGIŠIĆ, Željka. Motivacija in nagrajevanje uspešnosti : diplomska naloga. Celje: [Ž. Dragišić], 2007. IV, 41 f. [COBISS.SI-ID 512098876]
52. KLADNIK, Vesna. Motiviranost zaposlenih v podjetju NGR d.d. : diplomska naloga. Celje: [V. Kladnik], 2007. VI, 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512096060]
53. ROTAR, Urška. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Celje: [U. Rotar], 2007. VI, 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513319996]
54. MALI, Teja. Tržni potencial Hotela Astor na področju namestitvenih kapacitet : diplomska naloga. Celje: [T. Mali], 2007. VI, 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512091452]
55. MATAVŽ, Simona. Kalkulacija lastne cene v Steklarni Luminos d.d. : diplomska naloga. Celje: [S. Matavž], 2006. VII, 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13799477]
56. NOVAK, Mojca. Lik poslovnega sekretarja v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Novak], 2006. VI, 39 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13795893]
57. TUVIĆ, Dobrila. Mehanizem motivacije in motivacijske teorije : diplomska naloga. Celje: [D. Tuvić], 2006. VII, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13951541]
58. NOVAK, Aleksander. Motivacija in nagrajevanje uspešnosti : diplomska naloga. Celje: [A. Novak], 2006. V, 36 f., tabele. [COBISS.SI-ID 13828661]
59. IŠTVAN, Sandra. Motivacija zaposlenih v podjetju Gorenje, d.d. : diplomska naloga. Celje: [S. Ištvan], 2006. VIII, 43 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13646901]
60. POTOČNIK, Adrijana. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Potočnik], 2006. VII, 39 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13640501]
61. ČOKARA, Marnela. Pomen kontrolinga v podjetju : diplomsko delo. Celje: [M. Čokara], 2006. 41 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13951285]
62. GUBO, Tanja. Sponzorstvo in donatorstvo : diplomska naloga. Celje: [T. Gubo], 2006. V, 42 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13951029]
63. HERIČ, Marjetka. Ustanovitev gospodarske družbe : diplomska naloga. Celje: [M. Herič], 2006. VII, 39 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13870645]
64. GAJŠEK, Tomaž. Ustanovitev gospodarske družbe : diplomska naloga. Celje: [T. Gajšek], 2006. V, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13969461]
65. CIGOJ, Andreja. Vloga in komunikacija poslovne sekretarke za boljše poslovanje podjetja : diplomska naloga. Celje: [A. Cigoj], 2006. VIII, 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13951797]
66. CENTRIH, Alenka. Analiza strukture sredstev v podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Centrih], 2005. V, 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513404732]
67. MIRNIK, Polona. Delo in vloga poslovnega sekretarja v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [P. Mirnik], 2005. V, 30 f. [COBISS.SI-ID 513422396]
68. GRIL, Barbara. Financiranje invalidske organizacije : diplomska naloga. Celje: [B. Gril], 2005. V, 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513410876]
69. NOVAK, Alenka. Kako motivirati zaposlene : diplomska naloga. Celje: [A. Novak], 2005. VIII, 40 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513423164]
70. ROŽANC, Janja. Kako presojamo uspešnost podjetja : diplomska naloga. Celje: [J. Rožanc], 2005. V, 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513429052]
71. RAJKOVIĆ, Lidija. Kako presojamo uspešnost podjetja? : diplomska naloga. Celje: [L. Rajković], 2005. VII, 27 f. [COBISS.SI-ID 513427772]
72. KMETEC, Brigita. Kako ustanoviti lastno podjetje : diplomska naloga. Celje: [B. Kmetec], 2005. VII, 39 f. [COBISS.SI-ID 513415228]
73. BRIŠEVAC, Mario. Metoda 20 ključev : diplomska naloga. Celje: [M. Briševac], 2005. VI, 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513403452]
74. KOŠIR, Klavdija. Načini motiviranja zaposlenih : diplomska naloga. Celje: [K. Košir], 2005. VII, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513417276]
75. OBLAK, Gregor. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Celje: [G. Oblak], 2005. VI, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513392444]
76. OJSTERŠEK, Nataša. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Celje: [N. Ojsteršek], 2005. VI, 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513392700]
77. ŠTUCL, Božo. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju ERA, d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Štucl], 2005. VI, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513398844]
78. SABLATNIK, Tatjana. Plačni sistem Nove ljubljanske banke, d. d., Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [T. Sablatnik], 2005. V, 34 f. [COBISS.SI-ID 513396540]
79. KAC, Zdravko. Računovodska analiza bilance stanja Koroških pekarn, d. d. : diplomska naloga. Celje: [Z. Kac], 2005. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513387580]
80. ČOSIĆ, Sabina. Zaposlovanje in selekcija človeških virov : diplomska naloga. Celje: [S. Čosić], 2005. V, 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513406012]
81. PLASKAN, Tatjana. Funkcionalnost transakcijskega računa s poudarkom na sodobnih bančnih poteh in varnosti poslovanja : diplomska naloga. Celje: [T. Plaskan], 2004. VI, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513393724]
82. KOLAR, Leonida. Internet in elektronsko bančništvo v Banki Celje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [L. Kolar], 2004. VI, 38 f. [COBISS.SI-ID 513415996]
83. REČNIK, Darja. Kako ustanoviti lastno podjetje : diplomska naloga. Celje: [D. Rečnik], 2004. VI, 42 f. [COBISS.SI-ID 513428540]
84. GRAČNER, Laura. Kako ustanoviti lastno podjetje : diplomska naloga. Celje: [L. Gračner], 2004. V, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513386044]
85. DRAME, Helena. Kalkulacija lastne cene izdelka v podjetju Kovaštvo Pišek : diplomska naloga. Celje: [H. Drame], 2004. VI, 36 f. [COBISS.SI-ID 513408060]
86. BELINA, Sanja. Motivacija in čustvena inteligenca kot sredstvi za uspešen management v timu : diplomska naloga. Celje: [S. Belina], 2004. X, 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513383996]
87. PREVOLNIK, Lea. Motivacija zaposlenih z raziskavo v podjetju Alpos : diplomska naloga. Celje: [L. Prevolnik], 2004. V, 44 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513427260]
88. MILEC, Vesna. Motiviranje zavarovalnih zastopnikov v zavarovalni dužbi [i. e. družbi] Adriatic, d. d. : diplomska naloga. Celje: [V. Milec], 2004. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513422140]
89. ČADEJ, Milan. Trženje storitev v manjših organizacijah : diplomska naloga. Celje: [M. Čadej], 2004. III, 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513404988]
90. SEME, Slavica. Vloga leasinga pri prodaji motornih vozil : diplomska naloga. Celje: [S. Seme], 2004. V, 40 f., [29] f. pril. [COBISS.SI-ID 513397052]
91. RESPET, Tatjana. Vpliv cene blaga na povpraševanje : diplomska naloga. Celje: [T. Respet], 2004. VI, 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513428796]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

92. ROJŠEK, Polona. Samodejno knjiženje računov v SAP-u s pomočjo XSD sheme : diplomska naloga. Celje: [P. Rojšek], 2018. 61 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3764. [COBISS.SI-ID 513710396]
93. OGRIS, Urška. Vpeljava računalništva v oblaku v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [U. Ogris], 2018. 46 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5177. [COBISS.SI-ID 513714236]
94. FADIĆ, Maja. Razvoj aplikacije za evidentiranje delovnega časa zaposlenih : diplomska naloga. Celje: [M. Fadić], 2017. 51 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2649. [COBISS.SI-ID 513672252]
95. STIPIČ, Nika. Spletna omrežja kot strateško orodje pri implementaciji inovativne ideje v prakso : diplomska naloga. Celje: [N. Stipič], 2017. 57 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2259. [COBISS.SI-ID 513667644]
96. ŽUNTAR, Tjaša. Mobilne aplikacije na androidnem operacijskem sistemu : diplomska naloga. Celje: [T. Žuntar], 2016. 48 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513594172]
97. KRAJNC, Jure. PayPal - varen in enostaven način elektronskega plačevanja : diplomska naloga. Celje: [J. Krajnc], 2016. 68 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513561916]
98. BRUN, Bruno. Prednosti elektronskega trgovanja z vidika uporabnika : diplomska naloga. Celje: [B. Brun], 2016. 48 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1017. [COBISS.SI-ID 513622588]
99. LIČINA, Marko. Prenova informacijske uporabniške podpore v podjetju "X" : diplomska naloga. Celje: [M. Ličina], 2016. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513569596]
100. KRALJ, Rok. Nadgradnja informacijskega sistema v podjetju X s poudarkom na optimizaciji stroškov informacijske tehnologije : diplomska naloga. Celje: [R. Kralj], 2015. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513491260]
101. MALIĆ, Zlatko. Računalništvo v oblaku z vidika različnih tipov uporabnikov : diplomska naloga. Celje: [Z. Malić], 2015. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513562428]
102. MALEK, Lidija. Varnost in zaščita informacijskega sistema : diplomska naloga. Celje: [L. Malek], 2015. 54 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513548604]
103. PASAR, Tadej. Varnost in zaščita pri spletnem nakupovanju : diplomska naloga. Celje: [T. Pasar], 2015. 64 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513524028]
104. KOPINŠEK, Maja. Kibernetski kriminal kot posledica razvoja informacijskih tehnologij : diplomska naloga. Celje: [M. Kopinšek], 2014. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513210172]
105. RATAJ, Nejc. Možnosti trženja s pomočjo spletnih socialnih omrežij : diplomska naloga. Celje: [N. Rataj], 2014. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513155132]
106. KOVAČ, Maja. Razvoj mobilnega interneta in uporaba mobilnih aplikacij : diplomska naloga. Celje: [M. Kovač], 2014. 63 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513162044]
107. OKOVIĆ, Robert. Vpliv računalniškega kriminala na elektronsko poslovanje : diplomska naloga. Celje: [R. Oković], 2014. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513154364]
108. ŠELIH, Sabina. Zloraba globalne zasvojenosti s Facebookom : diplomska naloga. Celje: [S. Šelih], 2014. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513115964]
109. KODER, Dunja. Prenova kadrovskega procesa v podjetju "X" z uvedbo programske rešitve 3K Document Cycle : diplomska naloga. Celje: [D. Koder], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513033020]
110. ŠIFT, Denis. Spletna trgovina v podjetju PORTIA, trgovina in storitve : diplomska naloga. Celje: [D. Šift], 2013. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512913468]
111. HABERMUT, Alen. Varnost kot temelj elektronskega poslovanja : diplomska naloga. Celje: [A. Habermut], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512754492]
112. ŠIBANC, Alen. Vzdrževanje informacijskega sistema na primeru Raiffeisen Leasing, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Šibanc], 2013. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512941116]
113. LUBEJ, Dušan. Elektronsko bančništvo : zaupljivost v slovensko e-bančništvo : diplomska naloga. Celje: [D. Lubej], 2012. [8], 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512776764]
114. OCVIRK, Jernej. Informacijska preobrazba podjetja s pomočjo odprtokodne programske opreme : diplomska naloga. Celje: [J. Ocvirk], 2012. [9], 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512621628]
115. URBANIJA, Ernest. Informacijski sistem SAP kot podpora logistiki vzdrževanja Slovenske vojske : diplomska naloga. Celje: [E. Urbanija], 2012. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513002300]
116. MAI, Maja. Možnost razvoja velikih e-trgovskih centrov v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Mai], 2012. [8], 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512777788]
117. KOŠIR, Ivan. Nadgradnja sodobne informacijske tehnologije v Poklicni gasilski enoti Celje : diplomska naloga. Celje: [I. Košir], 2012. [9], 43 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512613436]
118. FUNKEL, Tadej. Optimizacija skladiščnega poslovanja z aplikacijo iWare TrackIT WMS : diplomska naloga. Celje: [T. Funkel], 2012. [8], 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512601148]
119. MORAVEC KOKALJ, Tilen. Pomen varnosti v e-trgovanju : diplomska naloga. Celje: [T. Moravec Kokalj], 2012. [8], 41 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512780604]
120. KALIN, Marjan. Postavitev informacijskega portala za podporo poslovanja Centra za nadzor omrežja v podjetju Telekom Slovenije d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Kalin], 2012. [6], 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512609084]
121. MAI, Elvis. Razvitost e-izobraževanja v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [E. Mai], 2012. [6], 41 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512778044]
122. JEREB, Borut. Uvedba daljinskega vodenja elektroenergetskega omrežja v podjetju Elektro Gorenjska, d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Jereb], 2012. [8], 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512607036]
123. GLADOVIĆ, Davor. Vpeljava poenotenega komuniciranja v podjetju Sava d. d. : diplomska naloga. Celje: [D. Gladović], 2012. [7], 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512601916]
124. LAZNIK, Marko. Informacijska varnost Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem : diplomska naloga. Celje: [M. Laznik], 2011. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513487164]
125. MAHORIČ, Sabina. Informacijska varnostna politika v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica : diplomska naloga. Celje: [S. Mahorič], 2011. 60 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512988220]
126. ŠERUGA, Klavdija. Optimizacija temeljnih poslovnih procesov v lekarniškem poslovanju s pomočjo informacijske tehnologije : diplomska naloga. Celje: [K. Šeruga], 2011. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513072188]
127. STRAŠEK, Sebastijan. Razvoj programske opreme za mobilni popis artiklov na terenu : diplomska naloga. Celje: [S. Strašek], 2011. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513067836]
128. ZEME, Matej. Smernice za posodobitev informacijskega sistema splošnih knjižnic na Celjskem : diplomska naloga. Celje: [M. Zeme], 2011. 46 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512454716]
129. ROPOTAR, Saša. Celovite informacijske rešitve ERP : primer upravljanja z matičnimi podatki v programu G. O. L. D. : diplomska naloga. Celje: [S. Ropotar], 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513057340]
130. SLONJŠAK, Andrej. Internet in spletna trgovina "Mimovrste" kot varen način sodobnega nakupovanja : diplomska naloga. Celje: [A. Slonjšak], 2010. 67 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513063484]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

131. GRAHEK, Dejan. Izbira tehnologije za učinkovito komuniciranje pri spletnem izobraževanju : diplomska naloga. Celje: [D. Grahek], 2020. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26297347]

Recenzent

132. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
133. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
134. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
135. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
136. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
137. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
138. KOVAČ, Tatjana. Informatika v poslovanju. 3. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 142 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-96-2. [COBISS.SI-ID 281898240]
139. ŠKORNIK, Vladislav, OGRIZEK PIHLER, Nelka, KRALJ, Tomaž, KOVAČ, Irma, KOVAČ, Tatjana (avtor, urednik). Nove tehnologije v poslovnem procesu : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 76 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-79-9. [COBISS.SI-ID 246938880]
140. KOVAČ, Tatjana. Informatika v poslovanju : [visokošolski učbenik]. 2. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 129 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-47-8. [COBISS.SI-ID 243433984]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022