COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMilena Sitar Matelič [40736]Osebna bibliografija za obdobje 1986-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. DOLINŠEK, Tatjana, SITAR MATELIČ, Milena. Zadovoljstvo uporabnikov turističnih storitev pri izbrani potovalni agenciji. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 198-211. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 513533756]
2. SITAR MATELIČ, Milena. Poslovno-tržni modeli letalskih prevoznikov in njihov učinek na rast turističnih tokov = Arlines business models and influence to tourism growth. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 628-642. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512292156]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DOLINŠEK, Tatjana, SITAR MATELIČ, Milena. Zadovoljstvo uporabnikov turističnih storitev pri izbrani potovalni agenciji = Users' satisfaction of tourist services in selected travel agency. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 34-35. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 513534012]
4. SITAR MATELIČ, Milena. Poslovno-tržni modeli letalskih prevoznikov in njihov učinek na rast turističnih tokov = Arlines business models and influence to tourism growth. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 93-94. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512260156]
5. SITAR MATELIČ, Milena. Poslovno-tržni modeli letalskih prevoznikov in njihov učinek na rast turističnih tokov = Arlines business models and influence to tourism growth. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 93-94. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512291900]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

6. SITAR MATELIČ, Milena. Osnove in ekonomika turizma. Posebna izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 195 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-14-0. [COBISS.SI-ID 98149635]
7. SITAR MATELIČ, Milena. Poslovni sistemi v turizmu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 172 str., 10 str. pril., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-13-3. [COBISS.SI-ID 93605123]
8. SITAR MATELIČ, Milena. Osnove in ekonomika turizma. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2021. 192 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-12-6. [COBISS.SI-ID 89703939]
9. SITAR MATELIČ, Milena. Trendi v turistični dejavnosti. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 178 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-38-2. [COBISS.SI-ID 259053312]
10. SITAR MATELIČ, Milena. Osnove študija turizma. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 187 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-04-7. [COBISS.SI-ID 252723968]

2.09 Magistrsko delo

11. SITAR MATELIČ, Milena. Poslovno-tržni modeli letalskih prevoznikov v procesu deregulacije zračnega transporta : magistrsko delo. Celje: [M. Sitar Matelič], 2008. 158 str., barvne ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=23401. [COBISS.SI-ID 9549852]

2.11 Diplomsko delo

12. SITAR MATELIČ, Milena. Komparativna analiza turizma nekaterih mediteranskih dežel : diplomsko delo. Maribor, 1986. 115 f., graf. prikazi, tabele. Visoka ekonomsko-komercialna šola, Maribor, Diplomska dela, 2841. [COBISS.SI-ID 2028828]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. URAJNIK, Klavdija. Omejitve v prehrani sodobnih turistov - tržna niša ali konkurenčna prednost v ponudbi Thermane, d. d. : diplomska naloga. Celje: [K. Urajnik], 2017. 62 f., 8 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2657. [COBISS.SI-ID 513673788]
14. KLEPEJ, Carmen. Kulturna, duhovna in kulinarična dediščina kartuzijanov : temelj večje prepoznavnosti turistične destinacije Jurklošter : diplomska naloga. Celje: [C. Klepej], 2015. 58 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513481020]
15. JELEN, Ariana. Sodobni koncepti trajnostnega turizma v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [A. Jelen], 2015. 57 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513450044]
16. ERAK, Nataša. Kategoriziranje danskih in slovenskih kampov ter njihova primerjava : diplomska naloga. Celje: [N. Erak], 2014. 84 f., 18 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513363260]
17. SEDELJŠAK, Jerneja. Vpliv klimatskih sprememb na razvoj zimsko-športnih destinacij v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [J. Sedeljšak], 2014. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513296444]
18. TERGLAV, Martina. Aktualizacija arheološke dediščine kot faktor pospeševanja kulturnega turizma v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Terglav], 2013. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512923196]
19. KERŠMANC, Zala. Izraba virov za razvoj turizma v občini Sevnica : diplomska naloga. Celje: [Z. Keršmanc], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512859452]
20. MILETIĆ, Sanja. Zeleni turizem na Goriškem : diplomska naloga. Celje: [S. Miletić], 2013. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512909884]

Recenzent

21. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
22. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
23. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
24. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]

Drugo

25. HERZOG, Miran. Cvetje v jeseni : dramatizacija Mirana Herzoga v poljanskem narečju. 1. izd. Ljubljana: Modrijan; Poljane: KD dr. Ivan Tavčar, 2017. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-287-052-2. [COBISS.SI-ID 292518144]


NERAZPOREJENO

26. SITAR MATELIČ, Milena. Poslovni sistemi v turizmu. Posebna izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 172 str., 10 str. pril., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-15-7. [COBISS.SI-ID 110405379]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022