COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIztok Sila [34941]Osebna bibliografija za obdobje 1988-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. JANČIČ, Zlatko, SILA, Iztok. An evolutionary spyral of services. MM : marketing magazine. [English ed.]. september 1988, str. 12,31. ISSN 0353-4154. [COBISS.SI-ID 17560413]

1.05 Poljudni članek

2. SILA, Iztok. Neskončna lahkost ponudb. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. jul. 2013, leto 33, št. 386, str. 54, ilustr. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 275398144]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MA, Yue, SILA, Iztok. Impact of the label on the purchasing decision process of Chinese wine consumers : case - selected Slovenian wine label. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics - EECME 2022 : Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies : proceedings of the 4th international scientific conference. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 283-294, ilustr. ISBN 978-961-7110-05-0. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 113576451]
4. TOROŠ, Ivan, SILA, Iztok. Preference of internet speed for "internet and TV generation". V: FOŠNER, Ajda (ur.). ABSRC 2021 : conference proceedings : Advances in Business-Related Scientific Research Conference : June 3, 2021. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2021. Str. 157-166. ISBN 978-961-6347-78-5. https://www.absrc.org/wp-content/uploads/2021/06/ABSRC-2021-CONFERENCE-PROCEEDINGS.pdf. [COBISS.SI-ID 67426819]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MA, Yue, SILA, Iztok. Impact of the label on the purchasing decision process of Chinese wine consumers. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2022 : knowledge transfer for sustainable development in digital global societies : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 6. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme_4/2022-abstracts_proceedings_final.pdf. [COBISS.SI-ID 112386051]
6. SILA, Iztok. Effect of fake news on the buying behaviour of consumers. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Turn innovative ideas into reality : reviewed extended abstracts of the 8th International Scientific Conference of the DOBA Business School. Maribor: Doba business school: = Doba fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2018. Str. 127-129. Book collection Lessons from economic and applied business and social studies. ISBN 978-961-7061-00-0. https://www.fakulteta.doba.si/upload/pdf_dokumenti/turn_innovative_ideas_into_reality(1).pdf. [COBISS.SI-ID 513038384]
7. TOROŠ, Ivan, SILA, Iztok. Facts important for students' choice of high school. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Turn innovative ideas into reality : reviewed extended abstracts of the 8th International Scientific Conference of the DOBA Business School. Maribor: Doba business school: = Doba fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2018. Str. 86-88. Book collection Lessons from economic and applied business and social studies. ISBN 978-961-7061-00-0. https://www.fakulteta.doba.si/upload/pdf_dokumenti/turn_innovative_ideas_into_reality(1).pdf. [COBISS.SI-ID 513038128]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. TOROŠ, Ivan, SILA, Iztok. Consumption of digital services in a pandemic: an assessment of the importance of internet communications speed. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Entrepreneurial and communicative mind in action. Harlow: Pearson, cop. 2021. Str. 128-140, ilustr. ISBN 978-1-800-06427-0. [COBISS.SI-ID 85884675]
9. SILA, Iztok, TOROŠ, Ivan. Competitive advantages for schools: what is important when students decide what and where to study = Konkurenčne prednosti visokih šol in fakultet: kaj je pomembno, ko študentje izbirajo šolo. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), MAČEK, Anita (ur.). Izzivi uporabnih poslovnih in družbenih študij : monografija Doba fakultete 2018 = Challenges of applied business and social studies : 2018 monograph of the Doba Business School. Maribor: Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije: = Doba Business School, 2018. Str. 124-134. Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij. ISBN 978-961-7061-01-7. [COBISS.SI-ID 513038640]
10. SILA, Iztok. Fake news in marketing: the spinach and tobacco cases = Lažne novice v marketingu: primer špinače in tobačne industrije. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), MAČEK, Anita (ur.). Izzivi uporabnih poslovnih in družbenih študij : monografija Doba fakultete 2018 = Challenges of applied business and social studies : 2018 monograph of the Doba Business School. Maribor: Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije: = Doba Business School, 2018. Str. 232-240. Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij. ISBN 978-961-7061-01-7. [COBISS.SI-ID 513038896]
11. SILA, Iztok, ÖZKOYUNCU, Fatih, KARANFILOVSKA, Meri. Integrated marketing communication vs. omnichanel marketing: What is there for us?. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), ANDONOV, Dejan. Linking business and communication : from a sparkle to a flame. Maribor: Doba Business School, 2018. Str. 109-125. Book collection Lessons from economic and applied business and social studies. ISBN 978-961-6818-56-8. [COBISS.SI-ID 513023792]

1.22 Intervju

12. SILA, Iztok (intervjuvanec). Ena na ena z Iztokom Silo. Gea College. 29. 7. 2019. ISSN 2591-1198. https://gea-college.si/ena-na-ena-z-iztokom-silo-mba/. [COBISS.SI-ID 15356675]
13. ZALAZNIK, Maja (intervjuvanec), PALČIČ, Sašo (intervjuvanec), CVETKO, Uroš (intervjuvanec), SILA, Iztok (intervjuvanec), DUJIČ, Darko (intervjuvanec). (Skoraj) brezplačni marketing : za konec zime in za uspešen odriv v spodbudno pomlad smo pripravili kolaž predlogov, kako z malo ali nič finančnega vložka lahko izboljšate poslovne rezultate podjetja. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. feb. 2012, letn. 21, št. 2, str. 44-46, fotografije. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 20623590]
14. PISNIK, Aleksandra (intervjuvanec), SILA, Iztok (intervjuvanec), URANC, Aleksander (intervjuvanec), ZALAZNIK, Maja (intervjuvanec), HVALA, Primož (intervjuvanec). Znamke z visoko vrednostjo. Finance. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2008, št. 198, str. 27. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 9634588]
15. CURK, Peter (intervjuvanec), KOROŠEC, Leon (intervjuvanec), SILA, Iztok (intervjuvanec). Marketinški direktor leta 2008. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. maj 2008, leto 28, št. 325, str. 26-30, ilustr. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 246950912]
16. SILA, Iztok (intervjuvanec). Kolikor gledam nazaj, vidim, da sem imel res neverjetno srečo. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. jan. 2007, leto 27, [št.] 309, str. 6-9, portret. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 240214016]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

17. SILA, Iztok, TROP, Katja. Strateški marketing za podjetnike. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2022. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-82-2. [COBISS.SI-ID 113551619]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

18. BATAGEL, Zenel (intervjuvanec), DAMJAN, Janez (intervjuvanec), LAZAREVIĆ, Žarko (intervjuvanec), PODNAR, Klement (intervjuvanec), PUKL, Adela (intervjuvanec), SILA, Iztok (intervjuvanec). Slovenske blagovne znamke : Radio študent, Okrogla miza. Ljubljana, 18.2.20101. [COBISS.SI-ID 1264774]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

19. NOVAK, Matevž. Organizacija zabave na temo "dvajseta leta prejšnjega stoletja" : diplomsko delo. Bled: [M. Novak], 2022. 22 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 112946947]
20. KADIRIĆ, Lara. Soočanje velneškega delavca s sramom in goloto : diplomsko delo. Bled: [L. Kadirić], 2022. 29 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 118830595]
21. OŠLAK, Kaja, MAKSIMOVIČ, Daniil. Kako biti uspešen vodja kulinaričnega dogodka na primeru dogodka S Slovani za mizo : diplomsko delo. Bled: [K. Ošlak: D. Maksimović], 2021. 42 f., [8] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 92206851]
22. ALEŠ, Jan. Načrt razvoja dodatne ponudbe Gostišča Aleš : diplomsko delo. Bled: [J. Aleš], 2021. 26 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 72820227]
23. PORENTA, Špela. Slavnostna podelitev diplom : diplomsko delo. Bled: [Š. Porenta], 2021. 22 f., tabele. [COBISS.SI-ID 73017347]
24. URBANC, Eva. Svečana podelitev diplom 2021 na VSŠ Bled : diplomsko delo. Bled: [E. Urbanc], 2021. 23 f., [3] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 82627331]
25. KOS, Leja. Umetnost, esencialni del velneške ponudbe : diplomsko delo. Bled: [L. Kos], 2021. 36 f. [COBISS.SI-ID 92206339]
26. KOROŠEC, Nuša. Vpliv letnih časov na hotelski turizem na primeru Hotela Astoria : diplomsko delo. Bled: [N. Korošec], 2021. 25 f., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 58662659]
27. BRKOVIČ, Rebeka. Komunikacija med zaposlenimi in gosti v hotelu in restavraciji Lipa : diplomsko delo. Bled: [R. Brković], 2020. 35 f., [20] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 32518403]
28. AJDOVEC, Nika. Projektni načrt organizacije mednarodne mladinske izmenjave "Accept me, accept my culture" : diplomsko delo. Bled: [N. Ajdovec], 2019. 27 f., [13] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512577398]
29. LONČAREVIČ, Elmedina. Komuniciranje na delovnem mestu v Fitnesu Stegnar : diplomsko delo. Bled: [E. Lončarevič], 2018. 26 f. [COBISS.SI-ID 512558966]
30. PRAZNIK, Erika. Povezava storitev Wellness Živa z novo zgodbo Rikli Balance hotela : diplomsko delo. Bled: [E. Praznik], 2018. 23 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 512557942]
31. SCHMITT, Eva. Gore kličejo : priprava projekta organizacije večdnevnih trekingov v Sloveniji : diplomsko delo. Bled: [E. Schmitt], 2016. 26 f. [COBISS.SI-ID 512512886]
32. BERTONCELJ, Metka. Organizacija podelitve diplom v Grad hotelu Toplice : diplomsko delo. Bled: [M. Bertoncelj], 2015. 37 f., [37] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512490102]
33. GLOŽANČEV, Lenka. Projekt načrta nadgradnje prezencije Slovenije na turističnih delavnicah ba ruskem trgu : diplomsko delo. Bled [i. e.] Ljubljana: [L. Gložančev], 2015. 34 f., [8] f. pril. [COBISS.SI-ID 512485494]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

34. VALENTINČIČ, Tereza. Izvoz vin Kleti Brda, z. o. o., v zadnjih dvajsetih letih : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Valentinčič ], 2022. XI, 41 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7341. [COBISS.SI-ID 128049411]
35. JERIHA, Roman. "Jedi na žlico - zdrava hitra prehrana prihodnosti" : marketinški načrt : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Jeriha], 2022. 53 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=9798. [COBISS.SI-ID 118548483]
36. VITANC, Luka. Marketinška strategija za izbrano podjetje : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Vitanc], 2022. 43 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=9990. [COBISS.SI-ID 125761539]
37. JOGAN, Domen. Marketinški načrt za vinoteko (vinotoč in kafe bar) : diplomsko delo. Nova Gorica: [D. Jogan], 2022. VIII, 30 str., [36] str. pril., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6712. [COBISS.SI-ID 111559171]
38. ZARO, Matej. Analiza vinskega turizma kot priložnost za vinarje vinorodnega okoliša slovenska Istra : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Zaro], 2021. X, 38 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6611. [COBISS.SI-ID 76276995]
39. MA, Yue. Impact of the label on the purchasing decision process of female Chinese consumers : case, Slovenian wine label : diploma thesis. Nova Gorica: [M. Yue], 2021. XII, 41 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5977. [COBISS.SI-ID 55168515]
40. DULAR SITAR, Matija. Organizacija e-šport prireditev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Dular Sitar], 2021. 37 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=8783. [COBISS.SI-ID 75898371]
41. ALEŠ, Miha. Pospeševanje prodaje merilnikov kakovosti zraka : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Aleš], 2021. 46 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=9287. [COBISS.SI-ID 96289795]
42. CELAR, Žiga. Sponzoriranje športa danes in v prihodnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Celar], 2021. 45 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=8097. [COBISS.SI-ID 69492227]
43. ŠTERBENC, Anže. Vpliv Covid-19 na nakupne odločitve sodobnega odjemalca : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šterbenc], 2021. 36 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=9248. [COBISS.SI-ID 76701187]
44. VELKAVRH, Anja. Oblikovanje ponudbe končnim potrošnikom na primeru podjetja Kuehne + Nagel, d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Velkavrh], 2020. 36 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=7109. [COBISS.SI-ID 41627139]
45. SLEJKO, Maja. Analiza vinskega turizma v Vipavski dolini : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Slejko], 2019. XII, 42 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4459. [COBISS.SI-ID 5455099]
46. REDNAK, Gašper. Kako približati blagovno znamko Paziname kupcu? : diplomsko delo. Šoštanj: [G. Rednak], 2019. 42 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=5255. [COBISS.SI-ID 513783170]
47. BOŽIĆ, Ivana. Marketinško komuniciranje v podjetju Adria Airways d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Bozic], 2019. 56 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=6364. [COBISS.SI-ID 513844610]
48. KLEMENČIČ, Katja. Primerjava različnih načinov pospeševanja prodaje in prodaje prek spleta na primeru blagovne znamke L'Occitane : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Klemenčič], 2019. 40 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=5305. [COBISS.SI-ID 513791618]
49. POGAČAR, Anja. Vpliv zavzetosti zaposlenih na tržno uspešnost v izbranem podjetju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pogačar], 2019. 38 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=5658. [COBISS.SI-ID 513798530]
50. KOPJAR, Karlo. Komunikacija vinske industrije na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Kopjar], 2018. XII, 45, V str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4262. [COBISS.SI-ID 5313275]
51. KLINEC, Vanesa. Rebula : kraljica briških gričev : diplomsko delo. Nova Gorica: [V. Klinec], 2018. X, 45 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4092. [COBISS.SI-ID 5234683]
52. GLEŠČIČ, Patricia. Načrt uvedbe spletne prodaje v podjetju Alma mix, d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Gleščič], 2017. 48 str., 7 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=2791&lang=slv. [COBISS.SI-ID 513674370]
53. LISAC, Matic. Vpliv oglaševanja preko družbenih omrežij na prodajo v podjetju The N : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lisac], 2017. 36 str., 3 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1591. [COBISS.SI-ID 513593218]
54. KUKAJ, Lirim. Marketing mix and its importance on the success of the business : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Kikaj], 2016. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513483138]
55. HRIBAR, Katarina. Zelena prihodnost Term Snovik = The green future of Terme Snovik : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Hribar], 2016. 43 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=2956. [COBISS.SI-ID 513558914]
56. LOTRIČ, Maja. Marketinški načrt vstopa skupine Lotrič Metrology na avstrijski trg : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lotrič], 2015. 43 f., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3127. [COBISS.SI-ID 513418626]

Mentor - drugo

57. KLINEC, Vanesa, VALENTINČIČ, Tereza, COTIČ, Kristina, MARKOVIĆ, Katarina, PERSON, Natallia, MA, Yue. Marketinška raziskava o potrebah usposabljanj s področja vinogradništva, vinarstva, promocije in trženja vina na področju primorske vinorodne dežele : projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja. V Novi Gorici: Univerza, [2017]. V, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52853763]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

58. REA, Legat. Nepoznane zgodbe Sarajeva kot potencial za ustvarjanje novih turističnih doživetij : diplomsko delo. Bled: [R. Legat], 2021. 24 f. [COBISS.SI-ID 80568579]
59. STREL, Tomi. Temna moška poslovna obleka v obliki uniforme študentov Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled : diplomsko delo. Bled: [T. Strel], 2021. 42 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 92202755]
60. UDIR, Blažka. Informacije po meri potrošnika : izdelava spletnega portala izbrane destinacije : diplomsko delo. Bled: [B. Udir], 2017. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512509046]

Drugo

61. PETROV, Sabina. Ključ do uspeha so zadovoljstvo, zaupanje in zvestoba kupcev. Finance. [Tiskana izd.]. 24. mar. 2010, št. 57, str. [16-17], fotografije. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 19213542]


NERAZPOREJENO

62. ZALAR, Jože, GRAFENAUER, Boža, PREMROV, Emira, SILA, Iztok, AMBROŽIČ, Uroš. Poslovnik kakovosti Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (39 str.)). ISBN 978-961-6677-17-2. https://www.vgs-bled.si/wp-content/uploads/2020/06/Poslovnik-komisije-za-kakovost.pdf. [COBISS.SI-ID 21126659]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022