COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Tanja Sedej [53073]Osebna bibliografija za obdobje 1993-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SEDEJ, Tanja. The change management process in the contemporary environment. International journal of diplomacy and economy. 2021, vol. 7, no. 1, str. 66-78. ISSN 2049-0887. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=114832, DOI: 10.1504/IJDIPE.2021.114832. [COBISS.SI-ID 100611075], [SNIP, Scopus do 10. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
2. SEDEJ, Tanja. The digital economy : the use of explainer videos in SMEs' communication. International journal of diplomacy and economy. 2019, vol. 5, no. 2, str. 150-162. ISSN 2049-0887. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=106765. [COBISS.SI-ID 40641797], [SNIP]
3. SEDEJ, Tanja. The role of video marketing in the modern business environment : a view of top management of SMEs. Journal of international business and entrepreneurship development. 2019, vol. 12, no. 1, str. 37-48. ISSN 1549-9324. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=103388, DOI: 10.1504/JIBED.2019.103388. [COBISS.SI-ID 40642565], [SNIP, WoS do 3. 1. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 3. 4. 2023: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,00]
4. SEDEJ, Tanja, MUMEL, Damijan. The optimal selection of internal communication tools during change in organisations. International journal of globalisation and small business. 2015, vol. 7, no. 1, str. 6-25. ISSN 1479-3059. [COBISS.SI-ID 1024404514], [SNIP, Scopus do 17. 4. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
5. SEDEJ, Tanja, MUMEL, Damijan. Pogled vrhnjega managementa na izbor orodij internega komuniciranja med uvajanjem sprememb. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. sep. 2013, letn. 13, [št.] 21, str. 23-36, ilustr. ISSN 1408-1652. [COBISS.SI-ID 11589404]
6. JUSTINEK, Gorazd, SEDEJ, Tanja. Measuring export support performance in Slovenia. International journal of diplomacy and economy. 2012, vol. 1, no. 1, str. 80-94. ISSN 2049-0887. [COBISS.SI-ID 73207809]

1.04 Strokovni članek

7. SEDEJ, Tanja. Ali je generacija Z resnično gonilna sila trajnosti? : razbijanje mitov o trajnostnih oblačilih. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. jan./feb. 2023, leto 43, št. 499/500, str. 106-107. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 136178691]
8. SEDEJ, Tanja. Vedenje potrošnikov do trajnostnih oblačil : od besed k dejanjem. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. nov. 2022, leto 42, št. 497, str. 82-83. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 136179971]
9. SEDEJ, Tanja, MLAKER KAČ, Sonja, GORENAK, Mitja. Pomen razlagalnih videov v marketinškem komuniciranju organizacij. Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko. apr. 2019, [št.] 139, str. 56-58, ilustr. ISSN 1855-4849. http://www.zelenaslovenija.si/images/stories/eol/EOL_139/EOL_139.pdf. [COBISS.SI-ID 512990525]

1.05 Poljudni članek

10. MILUŠIĆ, Staša, SEDEJ, Tanja. Interno komuniciranje čez mejo. Piar na kvadrat. dec. 2009, 12, str. 49-50. ISSN 1855-1327. [COBISS.SI-ID 64946177]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. TOROŠ, Ivan, SEDEJ, Tanja. Preference lastnosti zdravil v prosti prodaji. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics - EECME 2022 : Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies : proceedings of the 4th international scientific conference. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 166-177, ilustr. ISBN 978-961-7110-05-0. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 113569539]
12. SEDEJ, Tanja, JUSTINEK, Gorazd. Global economic and financial crisis - a threat for innovative SMEs. V: DERMOL, Valerij (ur.), et al. Knowledge and learning : global empowerment : proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 87-95, graf. prikazi. MakeLearn. ISBN 978-961-6813-09-9, ISBN 978-961-6813-10-5. ISSN 2232-3309. [COBISS.SI-ID 15968821]
13. JUSTINEK, Gorazd, SEDEJ, Tanja. Knowledge sharing as a part of internal communication within internationalized companies. V: DERMOL, Valerij (ur.), et al. Knowledge as business opportunity : proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2011, 22-24 June 2011, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2011. Str. 223-231, graf. prikazi. MakeLearn. ISBN 978-961-92486-3-8. ISSN 2232-3309. [COBISS.SI-ID 15519285]
14. SEDEJ, Tanja, JUSTINEK, Gorazd. The importance of language and communication in multinational companies. V: ORTHABER, Sara (ur.), VIČIČ, Polona (ur.). Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2009. The International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Celje, 24 and 25 September 2009. Celje: Faculty of Logistics, 2009. 5 str. ISBN 978-961-6562-33-1. [COBISS.SI-ID 10033436]
15. JUSTINEK, Gorazd, SEDEJ, Tanja. A small country at a crossroad of different cultures, civilization and languages : the case of Slovenia. V: ORTHABER, Sara (ur.), VIČIČ, Polona (ur.). The importance of learning professional foreign languages for communication between cultures. Celje: Faculty of Logistics, 2008. 5 str. ISBN 978-961-6562-23-2. [COBISS.SI-ID 64945409]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. ZDOLŠEK, Mateja, SEDEJ, Tanja. Internal communication between employees of different generations and educational levels within an organization. V: DERMOL, Valerij (ur.). Digital transformation : the harmonic convergence of people, culture, process, and technology in the new normal : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference : 19-21 May 2022, Kaunas, Lithuania & online. Bangkok; Celje; Lublin; Malta: ToKnowPress, 2022. Str. 283. MakeLearn series. ISBN 978-961-6914-29-1. ISSN 2820-6797. https://toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-29-1/78.pdf. [COBISS.SI-ID 115825667]
17. TOROŠ, Ivan, SEDEJ, Tanja. Preference lastnosti zdravil v prosti prodaji. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2022 : knowledge transfer for sustainable development in digital global societies : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 11. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme_4/2022-abstracts_proceedings_final.pdf. [COBISS.SI-ID 112547331]
18. SEDEJ, Tanja, JUSTINEK, Gorazd. Global economic and financial crisis - a treat for innovative SMEs. V: DERMOL, Valerij (ur.), et al. Knowledge and learning : global empowerment : abstracts of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 6. Makelearn. ISBN 978-961-6813-11-2. ISSN 2232-3309. [COBISS.SI-ID 16052021]
19. JUSTINEK, Gorazd, SEDEJ, Tanja. Knowledge sharing as a part of internal communication within internationalized companies. V: DERMOL, Valerij (ur.), et al. Knowledge as business opportunity : abstracts of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2011, 22-24 June 2011, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2011. Str. 23. Makelearn. ISBN 978-961-92486-5-2. ISSN 2232-3309. [COBISS.SI-ID 15520821]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. SEDEJ, Tanja, MLAKER KAČ, Sonja. Influence of explainer videos in marketing communication for tourism and health services. V: BORLINIČ GAČNIK, Maja (ur.), RANČIĆ DEMIR, Milica (ur.). Contemporary issues in tourism. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2022. Str. 243-256. ISBN 978-961-286-642-6. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/722. [COBISS.SI-ID 127900931]
21. PIVEC, Nataša, SEDEJ, Tanja. Influence of organisational culture strength on knowledge acquisition and transfer process. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.), KVACH, Yaroslav (ur.). Innovations for achieving the sustainable development goals : science, education and economics. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 265-285, ilustr. ISBN 978-961-7110-04-3. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono_2022_-_slovenia_13.06_cover_added3_final_1.pdf. [COBISS.SI-ID 111991555]
22. BANDOV, Tomislav, SEDEJ, Tanja. Analiza utjecaja globalizacije na ekonomski rast Kine = An analysis of the impact of globalization on China's economic growth. V: OVIN, Rasto (ur.), LAZAR, Nuša (ur.). Znanje za prihodnost : monografija Doba Fakultete 2021. Maribor: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2021. Str. 43-69. Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij. ISBN 978-961-7061-11-6. https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/raziskave/monografije. [COBISS.SI-ID 97422595]
23. BENKOVIČ, Janja, SEDEJ, Tanja. Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja pri zaposlenih v podjetju = Encouraging creative thinking among company's employees. V: OVIN, Rasto (ur.), LAZAR, Nuša (ur.). Znanje za prihodnost : monografija Doba Fakultete 2021. Maribor: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2021. Str. 144-163. Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij. ISBN 978-961-7061-11-6. https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/raziskave/monografije. [COBISS.SI-ID 97477379]
24. SEDEJ, Tanja, JUSTINEK, Gorazd. Effective tools for improving employee feedback during organizational change. V: TAVANA, Majdid (ur.), SZABAT, Kathryn A. (ur.), PURANAM, Kartikeya (ur.). Organizational productivity and performance measurements using predictive modeling and analytics. Hershey (PA): IGI Global, cop. 2017. Str. 261-276, tabele, graf. prikazi. Advances in business information systems and analytics book series. ISBN 978-1-5225-0654-6, ISBN 1-5225-0654-3. ISSN 2327-3275. [COBISS.SI-ID 1024444706]
25. SEDEJ, Tanja, MUMEL, Damijan. Evaluation of information awareness and understanding through different internal communication tools. V: TAVANA, Madjid (ur.), PURANAM, Kartikeya (ur.). Handbook of research on organizational transformations through big data analytics. Hershey: Business Science Reference, cop. 2015. Str. 146-165, ilustr. Advances in business information systems and analytics (ABISA) book series. ISBN 9781--4666-7272-7. ISSN 2327-3275. [COBISS.SI-ID 1024404258]
26. SEDEJ, Tanja, JUSTINEK, Gorazd. Social media in internal communications : a view from senior managemenet. V: BONDAROUK, Tanya (ur.), OLIVAS-LUJÁN, Miguel R. (ur.). Social media in human resources management. Bingley: Emerald, 2013. Str. 83-95. Advanced series in management, 12. ISBN 978-1-78190-900-3. ISSN 1877-6361. [COBISS.SI-ID 1024390690], [WoS do 28. 4. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 4. 4. 2023: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,50]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

27. SEDEJ, Tanja. Pogajanja v poslovnem svetu : višješolski učbenik. Maribor: DOBA EPIS, Višja strokovna šola, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF [51 str.]). ISBN 978-961-6818-59-9. https://blackboard.doba.si/. [COBISS.SI-ID 86857219]

2.08 Doktorska disertacija

28. SEDEJ, Tanja. Oblikovanje in empirično preverjanje modela izbora orodij internega komuniciranja v času sprememb : doktorska disertacija. [Maribor: T. Sedej], 2014 [i. e. 2015]. VI, 218, 17 str., tabele, graf. prikazi. https://dk.um.si/Dokument.php?id=67762. [COBISS.SI-ID 22550758]

2.09 Magistrsko delo

29. SEDEJ, Tanja. Uporabnost severnoirskega modela za internacionalizacijo malih in srednjih podjetij v Sloveniji : magistrsko delo. Celje: [T. Sedej], 2006. 114 str., 25 str. pril., ilustr., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 691. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=25439. [COBISS.SI-ID 8802844]

2.11 Diplomsko delo

30. SEDEJ, Tanja. Politična ekonomija globalizacije : diplomsko delo. Celje: [T. Sedej], 2002. 88 f., tabele, graf. prikazi. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela univerzitetnega programa, 7168. [COBISS.SI-ID 6585372]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

31. BALAŽINEC, Kristinka, FRANC, Urška, GOVEDIČ, Anja, KAJBA, Milena, LUKAN, Anja, PIRŠ, Vanja, MLAKER KAČ, Sonja (avtor, vodja projekta, mentor), GORENAK, Mitja (avtor, vodja projekta, somentor), SEDEJ, Tanja (avtor, somentor). "We explain" : potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu ; projekt PKP. Celje: Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, 2019. VI, 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048316499]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

32. SEDEJ, Tanja. The art of storytelling : lecture presented during the International teaching week at the Business and Technology University (BTU), Tbilisi, Georgia, November 30th - December 3rd, 2021. [COBISS.SI-ID 98949635]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

33. International journal of globalisation and small business. SEDEJ, Tanja (gostujoči urednik 2013). Olney: Inderscience Enterprises, 2004-. ISSN 1479-3059. [COBISS.SI-ID 1024357154]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. KONIČ, Aneja. Analiza indijskega trga električnih vozil in zasnova strategije : magistrska naloga. Celje: [A. Konič], 2022. 100 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9456. [COBISS.SI-ID 134923779]
35. TOMAN, Lea. Analiza internega komuniciranja in zadovoljstva zaposlenih pri delu v javnem zavodu : magistrska naloga. Celje: [L. Toman], 2022. IX, 92 str., [8] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 125715971]
36. RAZTOČNIK, Darija. Etični znanjski delavec v humani družbi znanja : magistrska naloga. Celje: [D. Raztočnik], 2022. IX, 77 str., [9] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 118081795]
37. ŽILAVEC, Mateja. Motivacija in zadovoljstvo pri delu v plačni skupini J v izbranem javnem zdravstvenem zavodu : magistrska naloga. Celje: [M. Žilavec], 2022. VIII, 74 str., [4] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 145307139]
38. KOŠTOMAJ KOŽAR, Janja. Motivacija zaposlenih v organizaciji Zdravstveni dom Celje : magistrska naloga. Celje: [J. Koštomaj Kožar], 2022. IX, 72 str., [4] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 140097795]
39. KASTELIC, Marino. Pomen digitalnega marketinga v dejavnosti fitnesov in osebnega trenerstva : magistrska naloga. Celje: [M. Kastelic], 2022. VIII, 67 str., [4] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 117200387]
40. MAĐERIĆ, Davor. Spletna prodaja in dejavniki, ki vplivajo na vedenje potrošnika : magistrska naloga. Celje: [D. Mađerić], 2022. 97 f., 9 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9114. [COBISS.SI-ID 122734851]
41. ZDOLŠEK, Mateja. Interno komuniciranje na primarni in sekundarni ravni zdravstva : magistrska naloga. Celje: [M. Zdolšek], 2021. VIII, 63 str., [4] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 83453955]
42. TERŠEK, Marjan. Učinkovito obvladovanje konfliktov v policijskih postopkih : magistrska naloga. Celje: [M. Teršek], 2021. VIII, 59 str., [4] str. uvezanih pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8926&lang=slv. [COBISS.SI-ID 112640003]
43. KASTELIC, Maša. Reševanje konfliktov v organizaciji : magistrska naloga. Celje: [M. Kastelic], 2017. IX, 64 str. [2] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15349409]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

44. KAMENŠEK, Anja. Analiza zadovoljstva kupcev v knjigarni Mladinska knjiga : diplomska naloga. Maribor: [A. Kamenšek], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)), ilustr. https://moja.doba.si/thesis/search. [COBISS.SI-ID 138139651]
45. SKRBINŠEK, Veronika. Vpliv blagovne znamke na odločitev kupca : diplomska naloga. Maribor: [V. Skrbinšek], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (39, 3 str.)), ilustr. https://moja.doba.si/thesis/search. [COBISS.SI-ID 137011971]
46. VOLK CICMIL, Saša. Analiza poslovanja plesne šole XX : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Volk Cicmil], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100060488.pdf. [COBISS.SI-ID 512601904]
47. GORIŠEK, Andrej. Izbira socialnega omrežja na primeru podjetja MTS International d.o.o. : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Karo], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100098216.pdf. [COBISS.SI-ID 512600624]
48. KARO, Borut. Poslovni načrt za verigo restavracij z vegetarijansko prehrano : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Karo], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100098121.pdf. [COBISS.SI-ID 512600368]
49. KOUS, Marko. Socialno podjetništvo - primer zasebnega zavoda : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Kous], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100060609.pdf. [COBISS.SI-ID 512602416]
50. JEZERNIK, Tatjana. Trženje v podjetju Poštajner d.o.o. : [diplomska naloga]. Maribor: [T. Jezernik], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100060602.pdf. [COBISS.SI-ID 512601136]
51. ŠMITEK, Barbara. Tržno komuniciranje naravnih organskih izdelkov za dobro počutje dr. Bach : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Šmitek], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100060529.pdf. [COBISS.SI-ID 512577584]
52. ČAMPA, Mojca. Učinkovito interno komuniciranje v mikro podjetjih : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Čampa], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100060164.pdf. [COBISS.SI-ID 512600880]
53. VEZOVIŠEK, Saša. Učinkovitost spletnega marketinga pri prodaji gorniške opreme : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Vezovišek], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100098163.pdf. [COBISS.SI-ID 512601648]
54. KONEČNIK, Peter. Ugotavljanje zadovoljstva kupcev storitev v podjetju "X" : [diplomska naloga]. Velenje: [P. Konečnik], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100060515.pdf. [COBISS.SI-ID 512600112]
55. KOS, Nadja. Vloga interneta v procesu odločanja pri nakupu stanovanjske nepremičnine : [diplomska naloga]. Maribor: [N. Kos], 2012. Program Ekonomist. http://www.doba.si/diplome/11100260357.pdf. [COBISS.SI-ID 512602160]
56. SEVŠEK, Igor. Vpliv recesije na trženje v podjetju XY : [diplomska naloga]. Maribor: [I. Sevšek], 2012. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100098501.pdf. [COBISS.SI-ID 512601392]
57. BERANIČ, Branka. Vpliv osebne prodaje premoženjskih zavarovanj na plačano premijo v zavarovalnici X : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Beranič], 2011. Program Komercialist. http://www.doba.si/diplome/11100098256.pdf. [COBISS.SI-ID 512577840]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

58. TOPOLOVEC, Nina. Vpliv kulture na komuniciranje v mednarodnih podjetjih : diplomsko delo. Celje: [N. Topolovec], 2022. VI, 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 117284867]
59. TOPLAK VESELKO, Ramona. Analiza prihodnosti rednih letnih razgovorov in njihove alternative : diplomsko delo. Celje: [R. Toplak Veselko], 2021. VI, 74 str., [13] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 102199043]
60. KRAJCER, Tatjana. Orodja internega komuniciranja : zaključno delo. Celje: [T. Krajcer], 2012. VII, 50 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 11564449]

Recenzent

61. MLAKER KAČ, Sonja, ČUČEK, Mateja. Organizacijska kultura : visokošolski učbenik. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2020. 120 str., ilustr. http://estudij.um.si/. [COBISS.SI-ID 42554115]


NERAZPOREJENO

62. OSERBAN, Jasmina, SCHLOSSER, Maja, SEDEJ, Tanja. Ciril Kosmač v novi luči : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 1995. 43 f. [COBISS.SI-ID 5571381]
63. ANGELOVIČ, Klavdija, DOLENŠEK, Jurij, JANKOVIČ, Eva, KAČ, Sandra, KERŠ, Karmen, KRAJŠEK, Urška, KRAČUN, Blanka, LEDNIK, Urška, OGOREVC, Blaž, SEDEJ, Tanja, ŠMIDHOFER, Nina, ŠUMEJ, Marjeta. Fiziologija prebave prežvekovalcev in kemijske analize kvalitete krmil. V Celju: Osnovna šola Frana Roša, 1993. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1487925]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022