COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Robert Radkovič [40740]Osebna bibliografija za obdobje 2002-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. RADKOVIČ, Robert. Korporativna varnost v skupini Aktiva. As : glasilo Aktiva skupine. dec. 2019, št. 22, str. 6-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 26564099]
2. RADKOVIČ, Robert. Varovanje osebnih podatkov v društvih. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 2018, letn. 72, št. 1, str. 18-19, ilustr. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513714492]
3. RADKOVIČ, Robert. Informacija (javnega značaja) v policiji. Varnost. [Spletna izd.]. 2016, letn. 64, št. 4, str. 27-32, ilustr., portret. ISSN 2232-318X. https://issuu.com/slovene_police/docs/varnost4_2016. [COBISS.SI-ID 4270792]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

4. ČAS, Tomaž, VOŠNJAK, Ljubo, ŽINKO, Ivan, RADKOVIČ, Robert, NUNIČ, Mile, BURILOV, Mihael, ZUPANČIČ, Igor, SOTLAR, Izidor, BLAŽIČ, Mitja. Učbenik za pridobitev NPK varnostnik. Ljubljana: Čas - Zasebna šola za varnostno izobraževanje, 2019. 252 str., 5 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3678698]
5. RADKOVIČ, Robert. Varnostni menedžment : načrtovanje varovanja in sistemi nadzora nad zasebnim varovanjem : priročnik. 1. izd. Ljubljana: Čas - Zasebna šola za varnostno izobraževanje, 2015. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6248-15-0. [COBISS.SI-ID 280681472]

2.08 Doktorska disertacija

6. RADKOVIČ, Robert. Strokovni in interni nadzor nad izvajanjem policijskih pooblastil : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Radkovič], 2018. XIII, 240 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5534&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053260214]

2.09 Magistrsko delo

7. RADKOVIČ, Robert. Komuniciranje ob obvladovanju nasprotij v delu izbrane organizacije : magistrska naloga. Celje: [R. Radkovič], 2010. VIII, 68 str., [4] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15175989]

2.11 Diplomsko delo

8. RADKOVIČ, Robert. Primerjava policijske taktike med Specialno enoto in Posebno policijsko enoto : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [R. Radkovič], 2006. 58 f. [COBISS.SI-ID 1266410]
9. RADKOVIČ, Robert. Policijska taktika, primerjava med Specialno enoto Generalne policijske uprave in drugimi enotami policije : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Radkovič], 2002. 46 f. [COBISS.SI-ID 84209]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

10. PRIJOL, Sandi. Načrtovanje varovanja in izvajanje intervencij v času epidemije covid-19 v zasebni varnostni službi : diplomska naloga. Celje: [S. Prijol], 2022. 42 f. [COBISS.SI-ID 110740995]
11. UDIR, Žiga. Varnostni načrt varovanja javnega zbiranja z udeležbo varovane osebe : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [Ž. Udir], 2022. VI, 51 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 131617283]
12. GERJEVIČ, Aleš. Varovanje oseb v zasebnem in državnem sektorju : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [A. Gerjevič], 2022. VII, 49 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 114912259]
13. LAKIČEVIĆ, Zoran. Interno usposabljanje pravosodnih policistov s strelnim orožjem : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [Z. Lakičević], 2021. VII, 45 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 81196803]
14. POTRČ, Nina. Načrtovanje varovanja varovane osebe v hotelu : diplomska naloga. Celje: [N. Potrč], 2021. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59473667]
15. LESNIKA, Nino. Orožje, varnost in taktika telesnega stražarja : diplomska naloga. Celje: [N. Lesnika], 2021. 48 f., 3 f. pril. [COBISS.SI-ID 84193795]
16. VIDMAR, Ambrož. Poslovni bonton in protokolarna pravila telesnega stražarja : diplomska naloga. Celje: [A. Vidmar], 2021. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59476483]
17. IBRČIČ, Primož. Primerjava varovanja predsednika Republike Slovenije in predsednika Združenih držav Amerike : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [P. Iberčič], 2021. VI, 61 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 81333507]
18. DIZDAREVIĆ, Jasmin. Taktika telesnega stražarja pri varovanju oseb : diplomska naloga. Celje: [J. Dizdarević], 2021. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59469571]
19. CERINŠEK, Barbara. Ukrepi nujne medicinske pomoči v amok situacijah : diplomska naloga. Celje: [B. Cerinšek], 2021. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59263235]
20. MALIĆ, Dragan. Vpliv kibernetskega kriminala na kritično infrastrukturo : diplomska naloga. Celje: [D. Malić], 2021. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 84206595]
21. ROMIH, Žan. Vrsta orožja, streliva in osebne varovalne opreme varnostnega osebja : diplomska naloga. Celje: [Ž. Romih], 2021. 58 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 59474691]
22. SEDMINEK, Robert. Opozorilni znaki v načrtovanju varnosti : diplomska naloga. Celje: [R. Sedminek], 2020. 43 f., tabele. [COBISS.SI-ID 19459843]
23. LOGAR, Tadej. Osebni SOS alarm kot poslovna ideja na področju varnosti oseb : diplomska naloga. Celje: [T. Logar], 2020. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 46182147]
24. MALKOČ, Alen. Praktični vidiki dela v zasebno varnostnih podjetjih in varnostni načrt prireditev : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [A. Malkoč], 2020. V, 39 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 32644611]
25. PERKOVIČ, Bor. Protibalistična zaščita varnostnega osebja v zasebni varnostni družbi x pri opravljanju nalog varovanja : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [B. Perkovič], 2020. V, 48 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 32635139]
26. NEMEC, Gala. Silobran pri varovanju oseb : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [G. Nemec], 2020. VI, 34 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 41490179]
27. NOVAK, Sebastijan. Znanje, osebnostne lastnosti in kompetence varnostnika telesnega stražarja pri opravljanju varovanja varovanih oseb : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [S. Novak], 2020. VII, 45 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 41662979]
28. MLADENOVIĆ, Andjela. Lastnosti in kompetence varnostnika telesnega stražarja Republike Slovenije v primerjavi z Republiko Srbijo : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [A. Mladenović], 2019. VII, 60 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1026358077]
29. PETAN, Dejan. Primerjava varovanja predsednika države med tajno službo Združenih držav Amerike in Centrom za varovanje in zaščito Republike Slovenije : diplomska naloga. Celje: [D. Petan], 2019. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513756220]
30. KONČAN, Tomaž. Uporaba dolgocevnega strelnega orožja v zasebno varnostni službi : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [T. Končan], 2019. VI, 51 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1026357565]
31. ZAJEC, Tanja. Uporaba in izbira službenih psov v zasebnem varovanju : diplomska naloga. Celje: [T. Zajec], 2019. 74 f. [COBISS.SI-ID 513735996]
32. KRAČUN, Boštjan. Izdelava varnostne ocene in njen pomen za primer terorističnega napada na kritično infrastrukturo : diplomska naloga. Celje: [B. Kračun], 2018. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513711932]
33. HOČEVAR, Tomaž. Načrt varovanja VIP osebe : diplomska naloga. Celje: [T. Hočevar], 2018. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513703484]
34. ŠUSTO, Luka. Načrtovanje, ocena ogroženosti in analiza pri varovanju varovanih oseb : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [L. Šusto], 2018. VI, 69 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1026322749]
35. RADKOVIČ, Matej. Ogroženost kritične infrastrukture pred kibernetskimi napadi : diplomska naloga. Celje: [M. Radkovič], 2018. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513730876]
36. MUJČINOVIĆ, Almir. Zasebno varovanje na vojnem območju : diplomska naloga. Celje: [A. Mujčinović], 2018. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513712188]
37. GRUBENŠEK, Robert. Primerjava usposabljanj, znanj in veščin med pravosodnim policistom in varnostnikom - telesnim stražarjem pri varovanju oseb : diplomska naloga. Celje: [R. Grubenšek], 2017. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513675580]
38. PIRC, Jože. Taktični vidiki varovanja zaprtih oseb pri spremstvu v različne državne institucije : diplomska naloga. Celje: [J. Pirc], 2017. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513647164]
39. KOROŠEC, Aleš. Varovanje oseb z vojaško policijo : diplomska naloga. Celje: [A. Korošec], 2017. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513676860]
40. KORENE, Dušan. Zgodovinski oris varovanja varovanih oseb in njihovi vplivi na telesnega stražarja v sodobnem času : diplomska naloga. Celje: [D. Korene], 2017. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513647932]
41. OREŠKOVIČ, Robert. Izdelava načrta varovanja varovane osebe : primerjava med zasebno varnostno družbo in zavodi za prestajanje kazni : diplomska naloga. Celje: [R. Oreškovič], 2016. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513595964]
42. ZAPLATAR, Matjaž. Varnostni ukrepi in njihova uporaba pri varovanju zaprtih oseb : diplomska naloga. Celje: [M. Zaplatar], 2016. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513596988]
43. ZAPLATAR, Dušan. Varovanje oziroma spremljanje zaprtih oseb izven zavoda za prestajanje kazni zapora : diplomska naloga. Celje: [D. Zaplatar], 2016. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513596732]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

44. MALIĆ, Dragan. Vloga managementa v korporativni varnosti : diplomska naloga. Celje: [D. Malić], 2022. 52 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9112. [COBISS.SI-ID 122657027]
45. ROJNIK, Damjana. Vplivi notranjega in zunanjega okolja na korporativno varnost v organizaciji : diplomska naloga. Celje: [D. Rojnik], 2022. 66 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9111. [COBISS.SI-ID 122636547]
46. STRELEC, Anissa. Korporativna varnost v sektorju kritične infrastrukture, ki zagotavlja energetsko podporo : diplomska naloga. Celje: [A. Strelec], 2018. 68 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5266. [COBISS.SI-ID 513715772]
47. BREZIC, Matej. Vloga tehničnega varovanja v korporativni varnosti : diplomska naloga. Celje: [M. Brezic], 2018. 47 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5476. [COBISS.SI-ID 513732156]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022