COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Aleksander Pur [40739]Osebna bibliografija za obdobje 2003-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JESENKO, David, KOHEK, Štefan, ŽALIK, Borut, BRUMEN, Matej, KAVRAN, Domen, LUKAČ, Niko, ŽIVEC, Andrej, PUR, Aleksander. STALITA: innovative platform for bank transactions analysis. Applied sciences. 4 Dec. 2022, vol. 12, iss. 23, 13 str., ilustr. ISSN 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/23/12492, DOI: 10.3390/app122312492. [COBISS.SI-ID 132658691], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
2. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Primary health-care network monitoring : a hierarchical resource allocation modeling approach. The International journal of health planning and management. 2010, vol. 25, no. 2, str. 119-135. ISSN 0749-6753. [COBISS.SI-ID 23721255], [JCR, SNIP, WoS do 28. 7. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,75, Scopus do 4. 10. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,75]
3. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DEBELJAK, Marko, GRADIŠEK, Anton. Monitoring human resources of a public health-care system through intelligent data analysis and visualizatin. V: BELLAZZI, Riccardo (ur.), ABU-HANNA, Ameen (ur.), HUNTER, Jim (ur.). Artificial intelligence in medicine : proceedings. 11th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2007, Amsterdam, The Netherlands, July 7-11, 2007. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2007. Vol. 4594, str. 175-179. Lecture notes in computer science, Lecture notes in artifical intelligence, 4594. ISBN 978-3-540-73598-4, ISBN 3-540-73598-4. ISSN 0302-9743. [COBISS.SI-ID 20900391], [SNIP, Scopus do 22. 3. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]
4. LAVRAČ, Nada (avtor dodatnega besedila), BOHANEC, Marko, PUR, Aleksander, CESTNIK, Bojan, DEBELJAK, Marko, KOBLER, Andrej. Data mining and visualization for decision support and modeling of public health-care resources. Journal of biomedical informatics. [Print ed.]. 2007, vol.40, no. 4, str. 438-447. ISSN 1532-0464. [COBISS.SI-ID 20957479], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2023: št. citatov (TC): 38, čistih citatov (CI): 38, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,33, Scopus do 21. 4. 2022: št. citatov (TC): 54, čistih citatov (CI): 54, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9,00]
5. LAVRAČ, Nada, BOHANEC, Marko, PUR, Aleksander, CESTNIK, Bojan, JERMOL, Mitja, URBANČIČ, Tanja, DEBELJAK, Marko, KAVŠEK, Branko, KOPAČ, Tadeja. Resource modeling and analysis of regional public health care data by means of knowledge technologies. V: MIKSCH, Silvia (ur.), HUNTER, Jim (ur.), KERAVNOU, Elpida (ur.). Artificial intelligence in medicine : proceedings. 10th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2005, Aberdeen, UK, July 23-27, 2005. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2005. Vol. 3581, str. 414-418. Lecture notes in computer science, Lecture notes in artifical intelligence, 3581. ISBN 3-540-27831-1. ISSN 0302-9743. [COBISS.SI-ID 19201831], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,11]
6. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, DEBELJAK, Marko, KOPAČ, Tadeja. Data mining for decision support : an application in public health care. V: ALI, Moonis (ur.), ESPOSITO, Floriana (ur.). Innovations in applied artificial intelligence : 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2005, Bari, Italy, June 22-24,2005 : proceedings. Berlin; Heidelberg: Springer, 2005. Vol. 3533, str. 459-469. Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3533. ISBN 3-540-26551-1. ISSN 0302-9743. [COBISS.SI-ID 19103271], [JCR, SNIP, WoS do 5. 4. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17, Scopus do 5. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]

1.03 Drugi znanstveni članki

7. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko. Iskanje koristnih informacij v bazah podatkov - možnosti uporabe povezovalnih pravil v policiji. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. apr. 2003, letn. 5, št. 1, str. 16-21, graf. prikazi. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 670186]

1.04 Strokovni članek

8. PODLESNIK, Marko, PUR, Aleksander. Infopol uspešno prestal testiranje. Varnost. [Spletna izd.]. 2015, letn. 63, št. 3, str. 18-21, portreta, ilustr. ISSN 2232-318X. http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/VARNOST/VARNOST3_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 4043464]
9. PUR, Aleksander, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, LAVRAČ, Nada, DEBELJAK, Marko, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, ALBREHT, Tit, KOPAČ, Tadeja, KOBLER, Andrej, KLEMENC, Jernej, LUKŠIČ, Primož. Sodobne metode analiziranja in vrednotenja primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. 2006, letn. 22, št. 1, str. 4-17. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 19781415]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. GRANDA, Alen, LUKAČ, Niko, PUR, Aleksander, KOHEK, Štefan. Efficient machine learning based graph layout calculation for investigation platform. V: ČIBEJ, Uroš (ur.), et al. Proceedings of the 8th Student Computing Research Symposium (SCORES’22) : Ljubljana, Slovenia, October 6, 2022. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Computer and Information Science; Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science; Koper: Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, cop. 2022. Str. 5-8. ISBN 978-961-7059-11-3. http://zalozba.fri.uni-lj.si/SCORES2022.pdf. [COBISS.SI-ID 127804675]
11. PETRIČ, Karl, PUR, Aleksander, PETRIČ, Teodor, RAJKOVIČ, Vladislav. Odkrivanje in kartiranje novih znanj na osnovi poizvedb uporabnikov. V: Ustvarimo nove rešitve! : zbornik prispevkov. 19. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 16.-18. april 2012. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2012. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6165-37-2. [COBISS.SI-ID 3518664]
12. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Data presentation methods for monitoring a public health-care system. V: JARM, Tomaž (ur.), KRAMAR, Peter (ur.), ŽUPANIČ, Anže (ur.). 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 : [also] MEDICON 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia. New York: Springer: International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007. Str. 708-711. IFMBE proceedings, vol. 16. ISBN 978-3-540-73043-9. ISSN 1727-1983. [COBISS.SI-ID 20942631], [Scopus]
13. BELIČ, Igor, PUR, Aleksander. Neural network for the fast Gaussian distribution test. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), PAGON, Milan (ur.), DOBOVŠEK, Bojan (ur.). Policing in Central and Eastern Europe. Dilemmas of contemporary criminal justice. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice, 2004. Str. 763-768, ilustr. ISBN 961-6230-46-8. [COBISS.SI-ID 977642]
14. PUR, Aleksander, BELIČ, Igor. The telephone traffic data analysis. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), PAGON, Milan (ur.), DOBOVŠEK, Bojan (ur.). Policing in Central and Eastern Europe. Dilemmas of contemporary criminal justice. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice, 2004. Str. 779-784, ilustr. ISBN 961-6230-46-8. [COBISS.SI-ID 977898]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. BELIČ, Igor, PUR, Aleksander. Steganography detection : noise analysis in image files. V: STARE, Janez (ur.), VIDMAR, Gaj (ur.), KOREN, Gašper (ur.). Program and abstracts. International Conference Applied Statistics, Ljubljana, Slovenia, September 19-22, 2004. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2004. Str. 12. ISBN 961-90314-3-1, ISBN 978-961-90314-3-8. [COBISS.SI-ID 965610]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

16. PUR, Aleksander, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, LAVRAČ, Nada, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, ALBREHT, Tit, KOPAČ, Tadeja, LUKŠIČ, Primož. Sodobne metode analiziranja in vrednotenja primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva = New methods in analyzing and evaluating primary and secondary health care. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. 2005, letn. 21, izredna št., str. 30-31. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 1462245]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Monitoring human resources of a public health-care system through intelligent data analysis and visualization. V: GIANNOPOULOU, Eugenia G. (ur.). Data mining in medical and biological research. [S. l.]: In-Teh, 2008. Str. 149-158. Artificial intelligence series. ISBN 978-953-7619-30-5. [COBISS.SI-ID 22400807]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

18. PUR, Aleksander. Model for monitoring and assessment of a public health care network : doctoral dissertation = Model za spremljanje in vrednotenje javne zdravstvene mreže : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Pur], 2011. XIV, 109 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 257786112]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

19. LAVRAČ, Nada, DEBELJAK, Marko, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, PUR, Aleksander, URBANČIČ, Tanja, ALBREHT, Tit, PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje, KOPAČ, Tadeja, KOBLER, Andrej, KLEMENC, Jernej, LUKŠIČ, Primož. Analiza dejavnikov za postavitev mreže zdravstvenih delavcev na primarni in sekundarni ravni (MediNet) : končno poročilo projekta. Ljubljana: Inštitut "Jožef Štefan", Odsek za tehnologije znanja - E8, 2005. 178 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 20727513]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

20. KURSAR TRČEK, Antea (vodja projekta), PETRIČ, Karl (vodja projekta), PUR, Aleksander (drugo). Vzpostavitev interne podatkovne baze v MNZ in Policiji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS, 2010. 1 mapa, ilustr. [COBISS.SI-ID 3231944]

2.21 Programska oprema

21. LUKAČ, Niko, KOHEK, Štefan, JESENKO, David, KAVRAN, Domen, GRANDA, Alen, BRUMEN, Matej, ŽALIK, Borut, ŽIVEC, Andrej, PUR, Aleksander. STALITA AIP: Napredna preiskovalna platforma : verzija 2.0. Maribor: UM FERI, 2021. 1 el. optični disk (1 DVD). [COBISS.SI-ID 118313731]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

22. GOLOBB STRMŠEK, Suzana (urednik, avtor), ŠVAB TAVČAR, Alenka, FLORJANČIČ, Viktorija, ŠČAVNIČAR, Darko, JERŠIN, Reimond, RISTIČ, Miha, ROZMAN, Borut, GRUDNIK, Aleš, OŠLAK, Andrej, WEISS JANŽEK, Silva, PUR, Aleksander. Zbornik. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, 2014. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 3891656]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

23. PUR, Aleksander, LUKAČ, Niko. Uporaba tehnologij Neo4j in KNIME nad spletnimi viri : od pol strukturiranih podatkov do grafa : od problema do rešitve : delavnica na UM FERI, Maribor, 10. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 138435843]
24. PUR, Aleksander, ŽIVEC, Andrej, LUKAČ, Niko, KOHEK, Štefan, JESENKO, David. Delavnica za uporabo preiskovalne platforme STALITA : hibridna izvedba delavnice Ljubljana - Maribor, 20. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 117817347]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Somentor pri diplomskih delih

25. ZONTA, Robert. Analiza podatkov o telefonskih klicih : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Zonta], 2005. 61 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1038314]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

26. ŠMITRAN, Dragan. Pridobivanje koristnih informacij za policijo iz javno dostopnih virov na spletu : diplomsko delo. [Ljubljana: D. Šmitran], 2016. VI , 37 f. [COBISS.SI-ID 4412360]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

27. PEZDEVŠEK, Rok. Razvoj sistema GIS za prikaz lokacije klicatelja na 113 z odprtokodnimi orodji : diplomsko delo. [Maribor: R. Pezdevšek, 2016]. V, 20 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64651. [COBISS.SI-ID 20291606]

Recenzent

28. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
29. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
30. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
31. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022