COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSUrška PetričOsebna bibliografija za obdobje 2007-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. PETRIČ, Urška. Usmerjenost v trajnostno proizvodnjo lesnih izdelkov in predelavo lesa v Italiji s poudarkom na inovativnih rešitvah. Les - moja izbira : zbornik. 2019, 1, str. 32-38. ISSN 2738-5213. [COBISS.SI-ID 512328638]
2. PETRIČ, Urška. Strategija izkoriščanja biomase iz gozdarstva v energetske namene : primerjava Slovenije z Veliko Britanijo. Les - moja izbira : zbornik. 2019, 1, str. 52-58. ISSN 2738-5213. [COBISS.SI-ID 512328894]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. PETRIČ, Urška. Hrana kot odpadek in načini zmanjševanja količin odpadne hrane : etični vidik. V: GOBEC, Katja (ur.). Sodobni izzivi v prehranski verigi : mednarodna konferenca : zbornik konference = Contemporary Challenges in the Food Supply Chain : international conference : conference proceedings : Šentjur, 26. in 27. januar 2022. Šentjur: Šolski center, 2022. Str. 296-303. ISBN 978-961-6622-25-7. [COBISS.SI-ID 129835011]
4. PETRIČ, Urška. Prednosti in slabosti inovativnih strategij v postopkih predelave v živilstvu in živilski industriji. V: GOBEC, Katja (ur.). Sodobni izzivi v prehranski verigi : mednarodna konferenca : zbornik konference = Contemporary Challenges in the Food Supply Chain : international conference : conference proceedings : Šentjur, 26. in 27. januar 2022. Šentjur: Šolski center, 2022. Str. 183-190. ISBN 978-961-6622-25-7. [COBISS.SI-ID 129796099]
5. PETRIČ, Urška. Primera dobre prakse pri poučevanju angleščine v srednji šoli. V: GOBEC, Katja (ur.). Sodobni izzivi v prehranski verigi : mednarodna konferenca : zbornik konference = Contemporary Challenges in the Food Supply Chain : international conference : conference proceedings : Šentjur, 26. in 27. januar 2022. Šentjur: Šolski center, 2022. Str. 356-363, ilustr. ISBN 978-961-6622-25-7. [COBISS.SI-ID 129850883]
6. PETRIČ, Urška. Trajnostno usmerjena predelava naravnih surovin v industriji : trije primeri dobre prakse. V: GOBEC, Katja (ur.). Sodobni izzivi v prehranski verigi : mednarodna konferenca : zbornik konference = Contemporary Challenges in the Food Supply Chain : international conference : conference proceedings : Šentjur, 26. in 27. januar 2022. Šentjur: Šolski center, 2022. Str. 216-222. ISBN 978-961-6622-25-7. [COBISS.SI-ID 129802755]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. PETRIČ, Urška. Kronološki pregled razvoja pice : od neolitika do Unescove kulturne dediščine. V: ŠUMANDL, Mojca (ur.). Živilstvo in prehrana danes in jutri 19 : zbornik : svetovni dan hrane, 16. oktober 2020. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2020. Str. 54-58. ISBN 978-961-258-274-6. http://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2020/11/Zbornik-%C5%BDivilstvo-in-prehrana-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38644227]
8. PETRIČ, Urška. Food waste and concepts of food waste management. V: GRGAN, Vesna (ur.), ŠUMANDL, Mojca (ur.), MALEK, Nevenka (ur.). Živilstvo in prehrana danes in jutri 18 : svetovni dan hrane, 16. oktober 2019 : zbornik. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2019. Str. 4-8. ISBN 978-961-258-262-3. [COBISS.SI-ID 512698491]
9. PETRIČ, Urška. Innovations in food technology and industry. V: GRGAN, Vesna (ur.), ŠUMANDL, Mojca (ur.), MALEK, Nevenka (ur.). Živilstvo in prehrana danes in jutri 18 : svetovni dan hrane, 16. oktober 2019 : zbornik. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2019. Str. 9-13. ISBN 978-961-258-262-3. [COBISS.SI-ID 512698747]
10. PETRIČ, Urška. Individualno poučevanje angleškega jezika : učenec z disleksijo. V: GRGAN, Vesna (ur.), VOMBERGAR, Blanka (ur.). Živilstvo in prehrana danes in jutri 17 : svetovni dan hrane, 16. oktober 2018 : zbornik. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. Str. 123-137. ISBN 978-961-258-250-0. [COBISS.SI-ID 512675963]
11. PETRIČ, Urška. Poučevanje angleškega jezika v primeru učenca z motnjami pozornosti. V: GRGAN, Vesna (ur.), VOMBERGAR, Blanka (ur.). Živilstvo in prehrana danes in jutri 17 : svetovni dan hrane, 16. oktober 2018 : zbornik. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. Str. 138-149. ISBN 978-961-258-250-0. [COBISS.SI-ID 512676219]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

12. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik : študijsko gradivo. 2. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2022. 59 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-278-4. [COBISS.SI-ID 92714499]
13. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 - italijanski jezik : 2. letnik : študijsko gradivo. 1 izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2022. 2 zv. (57; 64 str.), ilustr. Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-72-4, ISBN 978-961-6762-73-1. [COBISS.SI-ID 95910403]
14. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik : študijsko gradivo. 2. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2021. 59 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-278-4. [COBISS.SI-ID 46395139]
15. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik : študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2020. 51 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-267-8. [COBISS.SI-ID 303702528]

2.11 Diplomsko delo

16. PETRIČ, Urška. Violence against women: Doyle's Paula Spencer as a textbook example of an abused woman : diplomsko delo. Maribor: [U. Petrič], 2007. 49 f. [COBISS.SI-ID 15312392]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. PETRIČ, Urška. Digitalna orodja kot pomoč pri razumevanju disleksije in disgrafije in kot podpora učencem s tema motnjama : predstavitev na 1. mednarodni strokovni konferenci EKIF Ekonomija, informatika - Izzivi prihodnosti, Murska Sobota, 24. september 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 37527043]
18. PETRIČ, Urška. Ekonomski učinki v turizmu - kritični pregled literature : predstavitev na 1. mednarodni strokovni konferenci EKIF Ekonomija, informatika - Izzivi prihodnosti, Murska Sobota, 24. september 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 37522435]
19. PETRIČ, Urška. Bibione, severnoitalijansko letovišče kot primer dobre prakse pri iskanju inovativnih rešitev v turizmu : predstavitev na 5. mednarodni strokovni konferenci Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, Ljubljana, 23. in 24. oktober 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 37531651]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

20. AMERŠEK, Roman. Analiza razvoja turizma v rimskem Koloseju na podlagi temačnega turizma : diplomsko delo. Maribor: [R. Ameršek], 2022. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 113892099]
21. STRMŠEK, Patricia. Analiza razvoja turizma v Pompejih : diplomsko delo. Maribor: [P. Strmšek], 2021. 38 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 71540995]
22. ROZMAN, Tadeja. Italijanski in slovenski priročnik za Erasmus+ študente : diplomsko delo. Maribor: [T. Rozman], 2021. 35 str., [54] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 106635523]
23. IVANČIČ, Dolores. Primerjava med stereotipi in profilom realnega italijanskega gosta : diplomsko delo. Maribor: [D. Ivančič], 2021. 32 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 87165187]
24. KURNIK, Manuela. Unescova območja v Italiji ter njihov vpliv na turizem : diplomsko delo. Maribor: [M. Kurnik], 2021. 34 str., [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 79058947]
25. BUŽO, Benjamin. Vpliv mitologije na turizem v italijanskih mestih : diplomsko delo. Maribor: [B. Bužo], 2021. 44 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96088835]
26. GLUNEC, Eva. Analiza razvoja italijanske turistične ponudbe od leta 2000 do danes : diplomsko delo. Maribor: [E. Glunec], 2020. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35485699]

Prevajalec

27. ŠUMANDL, Mojca (urednik, prevajalec). Živilstvo in prehrana danes in jutri 21 : zbornik : svetovni dan hrane, 16. oktober 2022. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2022. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-258-295-1. https://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2022/10/Zbornik-%C5%BDivilstvo-in-prehrana-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 124001795]
28. ŠUMANDL, Mojca (urednik, prevajalec). Živilstvo in prehrana danes in jutri 20 : zbornik : svetovni dan hrane, 16. oktober 2021. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2021. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-258-286-9. https://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2021/10/Zbornik-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 79319555]
29. ŠUMANDL, Mojca (urednik, prevajalec). Živilstvo in prehrana danes in jutri 19 : zbornik : svetovni dan hrane, 16. oktober 2020. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2020. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-258-274-6. http://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2020/11/Zbornik-%C5%BDivilstvo-in-prehrana-2020-1.pdf. [COBISS.SI-ID 32170243]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

30. HUBER, Lana. Pustolovščina po poteh italijanskih ognjenikov : diplomsko delo. Maribor: [L. Huber], 2022. 42 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 132016643]


NERAZPOREJENO

31. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik : študijsko gradivo. 2. dopolnjena izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2023. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-300-2. [COBISS.SI-ID 139073539]
32. PETRIČ, Urška. Poslovna angleščina v živilstvu in prehrani : izbrane teme : 1. letnik : študijsko gradivo za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2022. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-293-7. [COBISS.SI-ID 112542467]
33. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik. Dodatno gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2022. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-292-0. [COBISS.SI-ID 98408963]
34. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 - angleški jezik : 2. letnik : izbrane teme : priročnik za študente z vajami. 1 izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2022. Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem, Višješolski študijski program Velnes. ISBN 978-961-6762-74-8. [COBISS.SI-ID 96815875]
35. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 - italijanski jezik : 2. letnik. Dodatno študijsko gradivo : besedišče, 1. stopnja. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2022. Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-78-6. [COBISS.SI-ID 112858371]
36. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 - italijanski jezik : 2. letnik. Dodatno študijsko gradivo : besedišče, 2. stopnja. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2022. Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-79-3. [COBISS.SI-ID 112864515]
37. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 - italijanski jezik : 2. letnik. Dodatno študijsko gradivo : slovnica, stopnja 1 : priprava na samostojno turistično vodenje v italijanskem jeziku. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2022. Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-76-2. [COBISS.SI-ID 112871171]
38. PETRIČ, Urška. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 - italijanski jezik : 2. letnik. Dodatno študijsko gradivo : slovnica, stopnja 2 : priprava na samostojno turistično vodenje v italijanskem jeziku. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2022. Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-77-9. [COBISS.SI-ID 112871939]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022