COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Dejan Petkovič [35657]Osebna bibliografija za obdobje 1994-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AMBROŽIČ, Borut, DIMITROVSKI, Maja, PETKOVIČ, Dejan. Pro in contra prepovedi proračunskega zadolževanja, ki ga predvideva "zlato fiskalno pravilo". Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2012, letn. 5, št. 1, str. 79-92. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024141645]
2. AMBROŽIČ, Borut, PETKOVIČ, Dejan. Kadrovanje na podlagi smernic družbene odgovornosti ter pomen davčnih regijskih pomoči na področju zaposlovanja in investiranja. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2010, letn. 3, št. 2, str. 39-49. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024086605]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. AMBROŽIČ, Borut, ŽLOF, Sandra, OVSENIK, Marija, PETKOVIČ, Dejan. Poslovodno upravljanje ekonomije sivih = Business management of the economy of the grey. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2014, letn. 7, št. 1, str. 5-32, ilustr. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024214093]
4. AMBROŽIČ, Borut, PETKOVIČ, Dejan. Uveljavitev modela družbene odgovornosti v računovodstvu in njegove pojavne oblike. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2010, letn. 3, št. 1, str. 43-60. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024078413]
5. PETKOVIČ, Dejan. Opravljanje oproščenega prometa in/ali oproščene dejavnosti v smislu ZDDV-1. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. nov. 2009, letn. 10, št. 11, str. 2-5. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024080205]

1.03 Drugi znanstveni članki

6. PETKOVIČ, Dejan. Davčno (ne)priznavanje stroškov nastalih ob prikritem izplačilu dobička. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. maj 2010, letn. 11, št. 5, str. 12-14. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024115277]
7. PETKOVIČ, Dejan. Ali ima en poslovni dogodek res vedno vpliv na dve ali več vrst davkov?. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. sep. 2006, letn. 7, št. 9, str. 9-11. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512506498]
8. PETKOVIČ, Dejan. Praksa in storitve v Sloveniji. ITEO relacije. [Slovenska spletna izd.]. mar. 2004, št. 1. ISSN 1581-3843. http://www.relacije.com/clanek.php?niceid=praksa-in-storitve-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 512412802]

1.04 Strokovni članek

9. PETKOVIČ, Dejan. Lastni deleži (delnice) v letu 2020 in povezana vprašanja. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. nov. 2020, letn. 21, št. 11, str. 3-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 118006787]
10. PETKOVIČ, Dejan. Odlog po 100. členu Zakona o dohodnini in sodba Vrhovnega sodišča. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. dec. 2020, letn. 21, št. 12, str. 10-12. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 118963971]
11. PETKOVIČ, Dejan. Vrhovno sodišče je poudarilo davčno pravičnost v primeru naknadnih vplačil kapitala. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. feb. 2019, letn. 20, št. 2, str. 3-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 128011523]
12. MAYR, Branko, PETKOVIČ, Dejan. Davčna (ne)pravičnost in (ne)mogoči dokazi v osebnih davčnih pregledih. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. apr. 2019, letn. 20, št. 4, str. 8-10. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024378445]
13. PETKOVIČ, Dejan. Davčne obveznosti pri prodaji premoženja v stečajnem postopku. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2018, letn. 19, št. 6, str. 17-19. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 5619499]
14. PETKOVIČ, Dejan. Pravilna davčna osnova v stečajnih postopkih v izogib oškodovanja upnikov = Correct tax base in bankruptcy procedures in order to avoid damaging creditors. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2018, letn. 11, št. 3/4, str. 191-198. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024299085]
15. PETKOVIČ, Dejan. Problematika vračila trošarine od goriv v primeru uporabe vozil za različne namene. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jul./avg. 2017, letn. 18, št. 7/8, str. 21-24. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 5461291]
16. PETKOVIČ, Dejan. Finančno preiskovanje in samoprijava. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. apr. 2016, letn. 17, št. 4, str. 7-8. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 5104171]
17. PETKOVIČ, Dejan, ZUPANIČ, Simona. Uporaba 495. člena ZGD-1 in morebitna davčna tveganja. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jul./avg. 2016, letn. 17, št. 7/8, str. 26-28. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 5139755]
18. PETKOVIČ, Dejan. Razvoj stališč MGRT o davčnih olajšavah za raziskave in razvoj. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. dec. 2016, letn. 17, št. 12, str. 13-15. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 5403947]
19. PETKOVIČ, Dejan. Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti : (2. del). TFL glasnik. 2. feb. 2016, letn. 6, št. 4, fotogr. ISSN 2350-5753. http://www.tax-fin-lex.si/Publikacije/TflGlasnik/3f9cf882-aace-43f7-995b-485c36590e30?utm_campaign=tflglasnik&utm_medium=email&utm_source=adremaglasnik&utm_content=20160202#bf62af4d-03b2-444d-b1da-ecce83622b50. [COBISS.SI-ID 1024253773]
20. PETKOVIČ, Dejan. Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti : (1. del). TFL glasnik. 26. jan. 2016, letn. 6, št. 3, fotogr. ISSN 2350-5753. http://www.tax-fin-lex.si/Publikacije/TflGlasnik/b8e1fe7a-854e-4125-bab5-bd244dbcb07e?utm_campaign=tflglasnik&utm_medium=email&utm_source=adremaglasnik&utm_content=20160126#2e4a21e0-aa4b-4e97-bfd6-cacfcba575e5. [COBISS.SI-ID 1024253517]
21. PETKOVIČ, Dejan. Solidarna odgovornost davčnih zavezancev v povezavi z insolventnostjo. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jan. 2015, let. 16, št. 1, str. 3-5. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 4885547]
22. PETKOVIČ, Dejan. Dvig davčne morale - nujno tudi s prilagajanjem davčne zakonodaje poslovnemu okolju. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. apr. 2015, let. 16, št. 4, str. 6-8. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 4891179]
23. PETKOVIČ, Dejan. Odlog plačila davčne obveznosti - pravično za vse?. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. okt. 2015, letn. 16, št. 10, str. 4-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 5093675]
24. PETKOVIČ, Dejan. Napovedane spremembe in dopolnitve ZDDV-1. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2014, let. 15, št. 7/8, str. 3-5. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 4734251]
25. PETKOVIČ, Dejan. Opravljanje del po pogodbah izven delovnega razmerja in obdavčitev. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2014, letn. 7, št. 2, str. 74-82. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024221261]
26. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev dohodkov slovenskih rezidentov prejetih pri agencijah OZN. Računovodstvo od a do ž. 2014, letn. 2, št. 1. ISSN 2350-4447. http://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/ddv-dohodek-trosarina-prispevki-nepremicnine/dohodki-iz-dela-pri-ozn/. [COBISS.SI-ID 1024210509]
27. PETKOVIČ, Dejan. Dejavnost podjetnika ter obdavčitev dohodkov od obresti. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2013, let. 14, št. 4, str. 3-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024197709]
28. PETKOVIČ, Dejan. Odločanje o dobičku v družbi, s posebnostmi pri družbah normirankah. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2013, letn. 6, št. 1, str. 62-66. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024192333]
29. PETKOVIČ, Dejan. DDV nevarnosti v mednarodnih poslih. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. mar. 2012, letn. 13, št. 3, str. 4-7. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024164941]
30. PETKOVIČ, Dejan. Sprejete in napovedane DDV novosti. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2012, letn. 13, št. 6, str. 2-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024165197]
31. PETKOVIČ, Dejan. Pomen davčnega upravljanja družbe. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2012, let. 13, št. 12, str. 18-24. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024197965]
32. PETKOVIČ, Dejan. Računovodstvo po 2. svetovni vojni : načrtno gospodarstvo mora črpati iz knjigovodstva podatke, ki so mu potrebni pri njegovi voditeljski funkciji. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2012, letn. 21, št. 418, str. 17-21. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21176038]
33. PETKOVIČ, Dejan. Davčni nasveti poslovodnim računovodjem. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2012, letn. 5, št. 2, str. 77-82. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024163149]
34. PETKOVIČ, Dejan. Iz zgodovine poslovodnega računovodstva. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2012, letn. 5, št. 3, str. 93-101. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024170829]
35. AMBROŽIČ, Borut, PETKOVIČ, Dejan. Evropski poslanci, njihove plače ter ostali privilegiji (tudi) z vidika njihove obdavčitve. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 5, št. 4, str. 37-64, ilustr. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024182093]
36. PETKOVIČ, Dejan. Izbran vidik obravnave olajšav po 55. a členu ZDDPO-2. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. feb. 2011, letn. 12, št. 2, str. 12-15. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024115789]
37. PETKOVIČ, Dejan. Proizvodnja in poraba električne enrgije ter vprašanje trošarine. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2011, letn. 12, št. 6, str. 20-23. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024115533]
38. PETKOVIČ, Dejan. Siva ekonomija in davčne blagajne. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. sep. 2011, letn. 12, št. 9, str. 13-16. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024164685]
39. PETKOVIČ, Dejan. Je potrebno o dobropisu obvestiti carino?. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. 29. 3. 2011, št. 7, str. 3-4. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 1024165709]
40. PETKOVIČ, Dejan. Je vračilo avstrijskega DDV mogoče?. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. 15. 3. 2011, št. 6, str. 2-3. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 1024165453]
41. AMBROŽIČ, Borut, PETKOVIČ, Dejan. Enotni plačilni trg in prednosti, ki jih prinaša s seboj univerzalni plačilni nalog. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2011, letn. 4, št. 2, str. 66-78. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024114253]
42. PETKOVIČ, Dejan. Novosti pri obračunavanju DDV po 1. juliju 2011 - vezano na 25. člen ZDDV-1. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2011, letn. 4, št. 3, str. 67-70. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024121677]
43. PETKOVIČ, Dejan. Davčne obveznosti upnikov in dolžnikov v postopkih prisilne poravnave in stečaja. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2011, letn. 4, št. 3, str. 72-76. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024121933]
44. PETKOVIČ, Dejan. Posebnosti davčne izvršbe na denarne terjatve dolžnika. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. okt. 2010, letn. 11, št. 10, str. 9-11. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024116045]
45. PETKOVIČ, Dejan. Inženirske storitve in podizvajalci. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. 9. 11. 2010, št. 23, str. 6-8. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 1024166221]
46. PETKOVIČ, Dejan. Dileme pri vstopnem DDV od stroškov namestitev in osebnih vozil. Finance. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2010, št. 22, str. 22, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024080461]
47. PETKOVIČ, Dejan. Kako so obdavčena izplačila v neprofitnih organizacijah. Finance. [Tiskana izd.]. 2. nov. 2010, št. 212, str. 20-21. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024115021]
48. PETKOVIČ, Dejan. Udejanjanje novega pravila obrnjene davčne obveznosti v naši DDV praksi. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2010, letn. 3, št. 1, str. 99-104. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024079181]
49. PETKOVIČ, Dejan. Pomen davčnih informacij v podjetju. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2010, letn. 3, št. 2, str. 65-75. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024087117]
50. PETKOVIČ, Dejan. Obravnava davčnih novosti v letu 2010 in napoved nekaterih novosti v letu 2011. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2010, letn. 3, št. 3, str. 82-105. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024091213]
51. PETKOVIČ, Dejan. DDV v razmerah finančne krize. Časopis skupine Contall. 2009, letn. 3, št. 1, str. 3. ISSN 1855-4229. [COBISS.SI-ID 1024059213]
52. PETKOVIČ, Dejan. Sprememba podzakonskega akta (Pravilnika), vezano na sprostitve po 54. členu ZDDV-1. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jan. 2009, letn. 10, št. 1, str. 2-3. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024065613]
53. AMBROŽIČ, Borut, PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev tajnih policijskih sodelavcev z dohodnino. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2009, letn. 10, št. 6, str. 17-20. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024064845]
54. PETKOVIČ, Dejan. Pomen prodajne in nabavne vrednosti kapitala pri izračunu dobička iz kapitala. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2009, letn. 10, št. 7-8, str. 2-4. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1024065101]
55. PETKOVIČ, Dejan. DDV pri poslovnih vzorcih, donacijah in sponzoriranju. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. 23. 6. 2009, št. 13, str. 1-3. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 1024064589]
56. PETKOVIČ, Dejan. Prevozne storitve - izvoz ali ne?. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. 15. 4. 2009, št. 8, str. 5-6. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 1024165965]
57. PETKOVIČ, Dejan. Ugovor zoper informativni izračun dohodnine za 2008. Finance. [Tiskana izd.]. 28. april 2009, št. 80, str. 20, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024066893]
58. PETKOVIČ, Dejan. Kdaj Dursu napovedati obresti, dividende in odtujitve kapitala. Finance. [Tiskana izd.]. 1. sept. 2009, št. 168, str. 23, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024066381]
59. PETKOVIČ, Dejan. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2009, letn. 2, št. 1, str. 74-80. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024048205]
60. PETKOVIČ, Dejan. Davčni nasveti. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2009, letn. 2, št. 1, str. 82-96. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024048461]
61. PETKOVIČ, Dejan. Računovodski in davčni vidik poslovanja podružnic. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 2, št. 3, str. 97-100. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024063309]
62. PETKOVIČ, Dejan. Novosti pri DDV v letu 2010. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. dec. 2009, letn. 2, št. 4, str. 126-136. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024072525]
63. PETKOVIČ, Dejan. Dileme izvzemanja določenih odhodkov v obračunu davka od dohodkov. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. mar. 2008, letn. 9, št. 3, str. 5-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 247413760]
64. PETKOVIČ, Dejan. Evidentiranje rezervacij - vprašanje davčnega vidika. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2008, letn. 9, št. 6, str. 14-16. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 247585024]
65. PETKOVIČ, Dejan. Davčne dileme glede odhodkov, nastalih pri prodaji finančnih naložb in nepremičnin. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. nov. 2008, letn. 9, št. 11, str. 2-3. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 247705088]
66. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev pridobitne dejavnosti in članarin. Finance. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2008, št. 9, str. 23, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024067405]
67. PETKOVIČ, Dejan. Kdaj obračunati DDV pri subvencijah. Finance. [Tiskana izd.]. 1. jul. 2008, št. 124, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024067661]
68. PETKOVIČ, Dejan. Kaj narediti, ko ugotovimo napako v že oddanem davčnem obračunu. Finance. [Tiskana izd.]. 30. sept. 2008, št. 188, str. 22, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024067917]
69. PETKOVIČ, Dejan. Pri računovodskih ocenah pazite na davek. Finance. [Tiskana izd.]. 23. december 2008, št. 247, str. 22, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024068173]
70. PETKOVIČ, Dejan. Davčni vidiki udeležbe zaposlenih na dobičku. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2008, letn. 1, št. 1, str. 71-76. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024022349]
71. PETKOVIČ, Dejan. Dileme pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. jun. 2008, letn. 1, št. 1, str. 77-78. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024022605]
72. PETKOVIČ, Dejan. Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika v letu 2007. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. feb. 2007, letn. 8, št. 2, str. 16-17. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512506754]
73. PETKOVIČ, Dejan. Oprostitev plačila DDV za specifične dobave blaga in storitev. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2007, letn. 8, št. 6, str. 2-3. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512507010]
74. PETKOVIČ, Dejan. Prikrito izplačilo dobička v povezavi s transfernimi cenami. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. okt. 2007, letn. 8, št. 10, str. 2-3. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 237869056]
75. PETKOVIČ, Dejan. Merila za odsvojitev stanovanja brez plačila dohodnine. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 8, št. 12, str. 6-7. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 237947136]
76. PETKOVIČ, Dejan. DDV in amortizacija stroja. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. maj 2007, št. 10, str. 5-6. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 512507778]
77. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev storitve pregleda merilnih naprav na Hrvaškem. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. mar. 2007, št. 8, str. 8. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 512507266]
78. PETKOVIČ, Dejan. Organiziranje nagradne igre in obračun DDV. DDV v poslovni praksi : strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami praktičnih primerov s področja DDV in carin za davčne zavezance. [Tiskana izd.]. feb. 2007, št. 3, str. 2-4. ISSN 1854-4126. [COBISS.SI-ID 512507522]
79. PETKOVIČ, Dejan. Sredstva do 500 evrov so lahko davčna olajšava. Finance. [Tiskana izd.]. 2007, št. 25, str. [1]. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 512511874]
80. PETKOVIČ, Dejan. Kako izpolniti davčni obračun z učinki prehoda na nove SRS. Finance. [Tiskana izd.]. 2007, št. 54, str. [1]. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 512511362]
81. PETKOVIČ, Dejan. Vpliv rezervacij in OOS na oddajo davčnega obračuna. Finance. [Tiskana izd.]. 2007, št. 59, str. [1]. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 512511618]
82. PETKOVIČ, Dejan. Za dohodke iz podjemnih (avtorskih) pogodb bo možno uveljaviti dejanske stroške. Finance. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2007, št. 178, str. 22, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024065869]
83. PETKOVIČ, Dejan. Kako sprememba amortiziranja vpliva na davčno osnovo. Finance. [Tiskana izd.]. 4. december 2007, št. 231, str. 22, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024066125]
84. PETKOVIČ, Dejan. Kako je obdavčena amortizacija prodanih in najetih sredstev. Finance. [Tiskana izd.]. 18. december 2007, št. 241, str. 27, ilustr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024066637]
85. PETKOVIČ, Dejan. Koriščenje davčnih olajšav za investicije v sredstva v upravljanju v javnih podjetjih. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. feb. 2006, letn. 7, št. 2, str. 5-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512402050]
86. PETKOVIČ, Dejan. Zaračunavanje zamudnih obresti in povečanje davčne osnove. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. maj 2006, letn. 7, št. 5, str. 14-16. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512401794]
87. PETKOVIČ, Dejan. Davek odslej le od realiziranih dobičkov iz kapitala. Finance. [Tiskana izd.]. dec. 2006, št. 243, str. [1]. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 512508034]
88. PETKOVIČ, Dejan. Kako pravilno izkoristiti davčno olajšavo za nakup stanovanj. Finance. 7. mar. 2006, št. 45. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/?MOD=show&id=146795. [COBISS.SI-ID 512402562]
89. PETKOVIČ, Dejan. Stroški upravnega odbora so davčno priznani. Finance. 20. jun. 2006, št. 116. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/?MOD=show&id=156008. [COBISS.SI-ID 512401538]
90. PETKOVIČ, Dejan. Pomembnejši neposredni vplivi nove davčne zakonodaje na davčne zavezance. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 6, št. 2, str. 10-11. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512258178]
91. PETKOVIČ, Dejan. Uveljavljanje davčnih olajšav v času inšpekcijskega davčnega pregleda in po njem. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 6, št. 5, str. 9-11. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512257666]
92. PETKOVIČ, Dejan. Pravica do uveljavljanja vstopnega DDV v javnih podjetjih. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 6, št. 9, str. 15-17. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512257410]
93. PETKOVIČ, Dejan. Kako koristiti olajšave za investicije. Finance. 1. sep. 2005, št. 170. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/print.php?id=129928&tip=1. [COBISS.SI-ID 512256642]
94. PETKOVIČ, Dejan. Nejasna zakonodaja pri plačilu obresti in zamudnih obresti. Finance. 13. jun. 2005, št. 113. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/print.php?id=123152&tip=1. [COBISS.SI-ID 512257154]
95. PETKOVIČ, Dejan. Nova davčna zakonodaja zavira kapitalske naložbe. Finance. 17. jul. 2005, št. 133. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/print.php?id=125924&tip=1. [COBISS.SI-ID 512256386]
96. PETKOVIČ, Dejan. Nekateri pomembnejši učinki nove davčne zakonodaje. ITEO relacije. [Slovenska spletna izd.]. okt. 2005, št. 2. ISSN 1581-3843. http://www.relacije.com/clanek.php?niceid=nekateri-pomembnejsi-ucinki-nove-davcne-zakonodaje. [COBISS.SI-ID 512412546]
97. PETKOVIČ, Dejan. Kaj bo prinesla reforma davčne zakonodaje?. ITEO relacije. [Slovenska spletna izd.]. 3. dec. 2005, št. 3. ISSN 1581-3843. http://www.relacije.com/clanek.php?niceid=kaj-bo-prinesla-reforma-davcne-zakonodaje. [COBISS.SI-ID 512402818]
98. PETKOVIČ, Dejan. Novi davčni postopek in uveljavljanje davčnih olajšav. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. apr. 2005, letn. 14, št. 4, str. 88-89. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 512260226]
99. PETKOVIČ, Dejan. Davčno priznanje obresti in finančne naložbe. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 5, št. 4, str. 6-9. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512258946]
100. PETKOVIČ, Dejan. Storitve v turizmu in davek na dodano vrednost. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. jun. 2004, letn. 5, št. 6, str. 3-6. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512259202]
101. PETKOVIČ, Dejan. Davčna stopnja pri obdačitvi pravnih oseb in ugodnost davčnega sistema. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 5, št. 10, str. 10-12. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 512258690]
102. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitve v turizmu : storitve v turizmu in davek na dodano vrednost. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. Jul.-avg. 2004, str. 55-57. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 227036160]
103. PETKOVIČ, Dejan. Prodaja v EU in ZDA. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik. [Tiskana izd.]. dec. 2004, leto 53, št. 52, str. 55. ISSN 0432-1146. [COBISS.SI-ID 512260482]
104. PETKOVIČ, Dejan. Nakupi novih in rabljenih vozil po vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. ITEO relacije. [Slovenska spletna izd.]. jun. 2004, št. 2. ISSN 1581-3843. http://www.relacije.com/clanek.php?niceid=nakupi-novih-in-rabljenih-vozil-po-vkljucitvi-slovenije-v-evropsko-unijo. [COBISS.SI-ID 512412290]
105. PETKOVIČ, Dejan. Uporaba službenih vozil za zasebne namene. ITEO relacije. [Slovenska spletna izd.]. okt. 2004, št. 3. ISSN 1581-3843. http://www.relacije.com/clanek.php?niceid=uporaba-sluzbenih-vozil-za-zasebne-namene. [COBISS.SI-ID 512412034]
106. PETKOVIČ, Dejan. Nakup in dobava osebnih motornih vozil v EU. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. sep. 2004, letn. 13, št. 9, str. 76-78, ilustr. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 512259714]
107. PETKOVIČ, Dejan. Davčni vidik poslovnih daril in donacij : vodnik skozi dokaj zapletena pravila. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. nov. 2004, letn. 13, št. 11, str. 77. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 512259970]
108. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev društev z davkom od dobička in davkom na dodano vrednost. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. okt. 2003, letn. 4, št. 10, str. 20-22. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 213274624]
109. PETKOVIČ, Dejan. O nekaterih vidikih davčnega svetovanja v Sloveniji. Davčno-finančna praksa. [Tiskana izd.]. dec. 2003, letn. 4, št. 12, str. 20-23. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 213298944]

1.05 Poljudni članek

110. PETKOVIČ, Dejan. Poslanski pavšal obdavčen? : ali davčni organ preverja poslanski pavšal poslancev v Državnem zboru?. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2012, letn. 22, št. 419, str. 23-25. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21304550]
111. PETKOVIČ, Dejan. Kako pravilno zaračunati licenčnino oziroma uporabo blagovne znamke. Finance. 7. feb. 2006, št. 26. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/?MOD=show&id=144264. [COBISS.SI-ID 512402306]
112. PETKOVIČ, Dejan. Vse več davčnih motivov za združitev družb. Finance. 18. nov. 2005, št. 223. ISSN 1580-4240. http://www.finance-on.net/?MOD=show&id=137436. [COBISS.SI-ID 512403074]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

113. PETKOVIČ, Dejan. Analiza poslovanja z davčnega vidika = Business analysis from tax point of view. V: BERGANT, Živko (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo, 2013. Letn. 6, št. 4, str. 52-64. Poslovodno računovodstvo, letn. 6, št. 4. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024205389]
114. PETKOVIČ, Dejan. Novosti v podjetniških obdavčitvah v letu 2010. V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah. XXV. posvetovanje o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, Maribor, 24. in 25. september 2010. Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2010. Str. 76-94. Zbornik referatov, 2010, 25. ISSN 1318-3230. [COBISS.SI-ID 1024114765]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

115. AMBROŽIČ, Borut, OVSENIK, Marija, PETKOVIČ, Dejan, ŽLOF, Sandra, BRAČIČ, Andreja, et al. Social gerontological analysis of work possibilities or occupation of the elderly population in Slovenia. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), GALIČIĆ, Vlado (ur.), TOPLAK, Ludvik (ur.). Društvo i tehnologija 2014. - dr. Juraj Plenković = Society and technology 2014 - dr. Juraj Plenković : book of manuscripts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 2014. [COBISS.SI-ID 2048294154]
116. PETKOVIČ, Dejan. Prispevek k načelom notranjega poročanja o davkih = The principles of internal reporting for taxes. V: BERGANT, Živko (ur.). Načela notranjega poročanja po področjih notranjega poročanja : zbornik. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, 2012. Str. 86-98. ISBN 978-961-6231-74-9. [COBISS.SI-ID 1024178253]
117. PETKOVIČ, Dejan. Primeri podajanja davčnih informacij poslovodstvu. V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah. XXVII. posvetovanje o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, Maribor, 27. in 28. september 2012. Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2012. Str. 76-91. Zbornik referatov, 2012, 27. ISSN 1318-3230. [COBISS.SI-ID 1024183117]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

118. PETKOVIČ, Dejan. Davčna zatajitev in vidiki davčne izvršbe nad premoženjem dolžnika. V: MAYR, Branko (ur.). Poslovna forenzika : zbornik 1. konference, september 2017. 1. konferenca Poslovna forenzika, Ljubljana, 20. - 21. september 2017. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo in finance, 2017. Letn. 10, št. 3/4, str. 147-158. Poslovodno računovodstvo, Letn. 10, št. 3/4, sep. 2017. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024282445]
119. PETKOVIČ, Dejan. Napačna davčna napoved kot tveganje prevare. V: MAYR, Branko (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ABC revizija, 2016. Letn. 9, št. 3, str. 219-225. Poslovodno računovodstvo, letn. 9, št. 3. ISSN 1855-4032. http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1014c10e-94ca-454a-823d-d2dffb5407d5. [COBISS.SI-ID 1024268877]
120. PETKOVIČ, Dejan. Analiza davčnih obremenitev različnih izplačil pogodbenim sodelavcem družbe. V: BERGANT, Živko (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: ABC revizija, 2015. Letn. 8, št. 2, str. 116-131. Poslovodno računovodstvo, letn. 8, št. 2. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024237133]
121. PETKOVIČ, Dejan. Oblikovanje davčne strategije podjetja. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 491-500. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513019196]
122. PETKOVIČ, Dejan. Postopkovne zahteve obdavčitve po normiranih odhodkih. V: Zbornik gradiv. 6. Kongres računovodij, finančnikov, revizorjev in davčnikov 2012, RFD kongres, 28. in 29. november 2012, Ljubljana. [S. l.: s. n., 2012]. [COBISS.SI-ID 1024274509]
123. PETKOVIČ, Dejan. Prvi rezultati uvajanja novosti DDV-ja. V: Delovno srečanje z revizorji in davčnikom. [Ljubljana: Abeceda Svetovanje], 2010. [22 str.]. [COBISS.SI-ID 1024080973]
124. PETKOVIČ, Dejan. Vpliv računovodske politike na davčno osnovo. V: 7. davčno-finančna konferenca : odklepamo vrata do davčnih novosti : konferenčno gradivo. [Ljubljana]: GV planet; [Maribor]: Davčni inštitut, 2007. Str. 89-94. [COBISS.SI-ID 1024045901]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

125. PETKOVIČ, Dejan. Oblikovanje davčne strategije podjetja = Designing of corporate tax strategy. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 81-83. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513019452]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

126. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev transakcij z nepremičninami. V: Zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2012. Str. 55-72. ISBN 978-961-6666-67-1. [COBISS.SI-ID 1024190797]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

127. PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev podjetij. Ljubljana: Abeceda svetovanje, 2009. 183 str., tabele. ISBN 978-961-92272-2-0. [COBISS.SI-ID 249063936]
128. PETKOVIČ, Dejan. Upravljalno računovodstvo : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 141 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-85-0. [COBISS.SI-ID 247619840]

2.05 Drugo učno gradivo

129. PETKOVIČ, Dejan. Praktično o DDPO za leto 2016 in novosti davčnega postopka v 2017 : [seminar]. Ptuj: Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR, 2017. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024272717]
130. PETKOVIČ, Dejan, ČERNE, Mitja. Davčni in poslovni vidik udeležbe delavcev v dobičku : delavnica, Ljubljana, 5. december 2008. Ljubljana: Abeceda: VŠR, 2008. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024056909]
131. PETKOVIČ, Dejan, ČERNE, Mitja. Davčni vidik poslovanja neprofitnih organizacij : delavnica, Ljubljana, 24. oktober 2008. Ljubljana: Abeceda, 2008. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024057677]
132. ČERNE, Mitja, PETKOVIČ, Dejan. Pasti obdavčitve pridobitne dejavnosti : strokovni seminar, 7. marec 2008, Ljubljana. Ljubljana: Akademija Finance, 2008. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024056397]
133. PETKOVIČ, Dejan, ČERNE, Mitja. Priprava poslovne in davčne bilance 2007 : strokovni seminar, 15. januar 2008, Ljubljana. Ljubljana: Akademija Finance, 2008. 29, 33 str. [COBISS.SI-ID 1024056653]
134. PETKOVIČ, Dejan. Davčni vidiki poslovanja : program Usposabljanje za knjigovodska dela : programi usposabljanja in izpopolnjevanja. [Maribor]: Andragoški zavod, [2007]. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 512512386]
135. PETKOVIČ, Dejan, POTOČNIK, Dušan. O davčnem obračunu za leto 2006 : seminar. Maribor: [s. n.], 2007. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 512512130]
136. MAYR, Branko, POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Seminar o davčnih novostih. Ljubljana: Abeceda, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024058445]
137. MAYR, Branko, PETKOVIČ, Dejan. Transferne cene : seminar z delavnico. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024060493]
138. MAYR, Branko, KAMENŠEK, Darinka, PETKOVIČ, Dejan. Vpeljava SRS v prakso, odloženi davki in vpliv sprememb ZDDPO-1 v letu 2006 : seminar z delavnico. Maribor: JPA - Abeceda, 2006. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 512344706]
139. MAYR, Branko, KAMENŠEK, Darinka, POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Zaključni račun - poslovna in davčna bilanca : seminar z delavnico. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024060749]
140. PETKOVIČ, Dejan. Transferne cene. Ljubljana: Gea College, 2005. 62 str. [COBISS.SI-ID 1024057165]
141. MAYR, Branko, PETKOVIČ, Dejan. Zakon o dohodnini po 1. 1. 2005 : delavnica: CIMOS Koper d. d. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2005. 24 f. [COBISS.SI-ID 1024057933]
142. POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost - novosti po vstopu Slovenije v EU. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2004. 17 f. [COBISS.SI-ID 1024059725]
143. PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost po 1. 5. 2004. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2004. 21 str. [COBISS.SI-ID 1024061261]
144. MAYR, Branko, POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost v Evropski uniji v praksi. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2004. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024061005]
145. PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost v turizmu. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2004. 18 f. [COBISS.SI-ID 1024058189]
146. MAYR, Branko, POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Davek od dohodkov pravnih oseb in davčni postopek po novem. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2004. 53 str. [COBISS.SI-ID 1024059981]
147. POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina po novem. Maribor: Iteo Abeceda, 2004. 38 str. [COBISS.SI-ID 1024060237]
148. MAYR, Branko, POTOČNIK, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb po novem in davek na dodano vrednost v turizmu po 1. 5. 2004. Ljubljana: Iteo Abeceda, 2004. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024057421]

2.09 Magistrsko delo

149. PETKOVIČ, Dejan. Oblikovanje modela povezanosti finančnih in davčnih posledic združitve podjetij : magistrsko delo. Maribor: [D. Petkovič], 2002. 129 f. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 440. [COBISS.SI-ID 6701084]

2.10 Specialistično delo

150. PETKOVIČ, Dejan. Vpliv obdavčitve na uspešnost in financiranje trgovinskih podjetij : specialistično delo. Maribor: [D. Petkovič], 2000. 122 f., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Specialistična dela, 67, Podiplomski specialistični študij Javne finance in davčno svetovanje, 3. [COBISS.SI-ID 5135644]

2.11 Diplomsko delo

151. PETKOVIČ, Dejan. Finančno svetovanje na področju virov financiranja v podjetju X : diplomsko delo. Maribor, 1994. 65 f. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela, 4382. [COBISS.SI-ID 2230556]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

152. JOVANOVIČ, Dušan, PETKOVIČ, Dejan. Udeležba delavcev pri dobičku : petek, 9. maj 2008, Gospodarsko razstavišče Ljubljana : gradivo za seminar. Ljubljana: NEBRA, 2008. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 9567772]
153. PETKOVIČ, Dejan, POTOČNIK, Dušan. Seminar o novostih v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) : s poudarkom na računovodskih in davčnih posledicah. Ljubljana: Abeceda, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1024056141]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

154. PETKOVIČ, Dejan. Različne vrste plačil družbenikom : "S počitnic nazaj v davčni direndaj" - davčna optimizacija in vpliv na davčno osnovo, Ljubljana, 21. 9. 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 45963011]
155. PETKOVIČ, Dejan. Uspešno sodelovanje v davčnem postopku : sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju, Zreče, 19. - 20. april 2018 : izobraževalna konferenca. 2018. [COBISS.SI-ID 45485827]
156. PETKOVIČ, Dejan. Davčne novosti (ZDOh-2 in ZDDPO-2 v letu 2018) : Konferenca RFD, Ljubljana, 20.12. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 45960707]
157. PETKOVIČ, Dejan. Problematika davčne izvršbe in poroštvo za davčne dolgove : Konferenca RFD, Ljubljana, 20.12. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 45960963]
158. PETKOVIČ, Dejan. ZDDPo-2-tonaža, trošarine -novejša problematika koriščenja olajšav R & R : "S počitnic nazaj v davčni direndaj" - posvet o aktualni davčni problematiki, Ljubljana, 29. 8. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 45484803]
159. PETKOVIČ, Dejan. DDPO za 2009 in DDV v 2010 : interno izobraževanje, konferenca ABC revizija, 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024187213]

3.25 Druga izvedena dela

160. PETKOVIČ, Dejan. Jesenske davčne novosti : [seminar], posvet o aktualnih davčnih novostih, ki nas čakajo v letu 2018, Ljubljana, 27. november 2017. [COBISS.SI-ID 1024285773]
161. PETKOVIČ, Dejan. Davčno potrjevanje računov ali davčne blagajne? : [seminar], Ljubljana, 21. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 1024248397]
162. PETKOVIČ, Dejan. Novosti na davčnem področju v 2015 (ZDDPO-2, FURS-vezano na TC, ZDavP-2) : [seminar] Koktajl po koktajlu, Ljubljana, 28. januar 2015. [COBISS.SI-ID 1024288077]
163. PETKOVIČ, Dejan. Davčni vidiki transakcij z nepremičninami : predavanje na posvetu s primorskimi pravniki, Nova Gorica, 19. april 2012. Nova Gorica: Contall: IPR, 19. apr. 2012. [COBISS.SI-ID 1024168269]
164. PETKOVIČ, Dejan. Aktualna problematika na področju DDV in novosti v letu 2012 : predavanje na posvetu Evropske svetovalnice, Ljubljana, 21. oktober 2011. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 21. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 1024167245]
165. PETKOVIČ, Dejan. Aktualna problematika na področju dohodnine : predavanje na posvetu Evropske svetovalnice, Ljubljana, 1. marca 2011. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 1. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 1024167757]
166. PETKOVIČ, Dejan. Davčne novosti v primeru neplačil, druge aktualnosti o DDV ter prihajajoči zakon o davčnih blagajnah : predavanje na posvetu Evropske svetovalnice, Ljubljana, 24. 5. 2011. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 24. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1024167501]
167. PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost (DDV) v letu 2011 : obračun DDV po novem, aktualna DDV problematika, novosti v 2011 : predavanje na seminarju Ambicij akademija, 3. oktobra 2011. [Ljubljana]: Ambicij akademija, 2011. [COBISS.SI-ID 1024166989]
168. PETKOVIČ, Dejan. DDV - novosti po 1. 7. 2011 ter tekoče aktualnosti : predavanje na posvetu IPR, Nova Gorica, 17. november 2011. Ljubljana: ABECEDA SVETOVANJE, d.o.o.: Inštitut za poslovodno računovodstvo, 17. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 1024169037]
169. PETKOVIČ, Dejan. DDV v letu 2011 in DDPO za 2010 : predavanje na Srečanju Inštituta za poslovodno računovodstvo, Ljubljana, 16. februar 2011. Ljubljana: ABECEDA SVETOVANJE, 16. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1024169293]
170. PETKOVIČ, Dejan. Pomembne novosti pri DDV v letu 2011 ter obračun davka od dohodkov pravnih oseb za 2010 : predavanje na posvetu družbe Contall, Nova Gorica, 14. januar 2011. Nova Gorica: Contall, 14. jan. 2011. [COBISS.SI-ID 1024168013]
171. PETKOVIČ, Dejan. DDV v letu 2010 in davčne posledice prenosa sredstev v upravljanju : gradivo konferenčnega posvetovanja Skupnosti občin Slovenije, Ljubljana, 10. februar 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 1024085069]
172. PETKOVIČ, Dejan. Novosti DDV v letu 2011 ter priprava na obračun DDPO za leto 2010 : gradivo posveta Gospodarske zbornice Slovenije, 9. 12. 2010. Ljubljana: Abeceda Svetovanje, 2010. 24 f. [COBISS.SI-ID 1024166733]
173. PETKOVIČ, Dejan. Različni davčni vidiki poslovanja Rdečega križa Slovenije : gradivo konferenčnega posvetovanja, Debeli Rtič, 6. 5. 2010. Ljubljana: Abeceda Svetovanje, 2010. 24 f. [COBISS.SI-ID 1024085837]
174. PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost (DDV) - sestava obrazca, razmejevanje med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, določanje kriterijev za delitev prihodkov + nove spremebe o zakonu DDV : seminar : gradivo za Ambicij, 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 1024084813]
175. PETKOVIČ, Dejan. Davek na dodano vrednost (DDV) + novosti v 2010 : predavanje : gradivo za Ambicij, december 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 1024082253]
176. PETKOVIČ, Dejan. DDV - obračunavanje v 2009, stališča, praksa ter novosti v 2010 : izobraževanje za Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Ljubljana, 20. oktobra 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 1024081997]
177. PETKOVIČ, Dejan. Mala šola davkov : gradivo. Ljubljana: Ambicij, 2009. [COBISS.SI-ID 1024083533]
178. PETKOVIČ, Dejan. Novosti DDV v letu 2010 : [konferenčno gradivo, Contall, Nova Gorica, 24. 11. 2009]. Nova Gorica: Contall, 2009. [COBISS.SI-ID 1024084301]
179. PETKOVIČ, Dejan. Prednovoletni davčni mix : DDV v 2010 in priprava na DDPO 2009 : [konferenčno gradivo, Abeceda Svetovanje, 3. 12. 2009]. Ljubljana: Abeceda Svetovanje, 2009. 16 f. [COBISS.SI-ID 1024085581]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

180. LOVIŠČEK, Uroš. Davek od dohodka pravnih oseb in odtekanje kapitala iz države : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Lovišček], 2015. 34 f., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3126. [COBISS.SI-ID 513394562]
181. KOLARIČ, Jernej. Davčna primerjava s.p. in d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kolarič], 2013. 57 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513130626]
182. JANKOVIČ, Nina. Primerjava davčne obremenitve z davkom od dohodkov pravnih oseb v letih 2010 in 2013 : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jankovič], 2013. 42 f., [12] f. pril. [COBISS.SI-ID 1024210253]
183. GANTAR, Marija. Informacije o terjatvah in obveznostih za odložene davke v računovodskih izkazih : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Gantar], 2012. 42 f, tabele. [COBISS.SI-ID 1024163917]
184. MILOŠEVIĆ, Nada. Tristranski-verižni posli in obračunavanje DDV : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Milošević], 2012. 41 f, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024163661]
185. KALC, Klara. Utaje davka na dodano vrednost in njihovo odkrivanje : diplomsko delo. Ilirska Bistrica: [K. Kalc], 2011. [VII], 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024100173]
186. OMAHEN, Lea. Obdavčitev izplačil pravnih oseb fizičnim osebam : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Omahen], 2010. [V], 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024091981]
187. SODJA, Barbara. Poslovanje potovalnih agencij in obračun davka na dodano vrednost : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Sodja], 2010. [V], 50, 6 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024092237]
188. KOŠIR, Vida. Poslovanje v kapitalski družbi ali kot samostojni podjetnik - vprašanje davčnih učinkov : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Košir], 2010. [VII], 49 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024089421]
189. PAVALEC, Erika. Elektronsko davčno poslovanje samostojnega podjetnika : diplomska naloga. Celje: [E. Pavalec], 2009. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512245820]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

190. RAMŠAK, Matej. Obdavčitev storitev z DDV ter uveljavljanje pravice za vračilo DDV, plačanega v tujini : [diplomsko delo]. Maribor: [M. Ramšak], 2022. 58 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 139892739]
191. PROSENJAK, Lara. Obdavčitev športnikov in oblike poslovanja : [diplomsko delo]. Maribor: [L. Prosenjak], 2022. 49 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 139944963]
192. ŠERUGA, Vanja. Primerjava obdavčitve plač med Slovenijo, Italijo in Avstrijo : [diplomsko delo]. Maribor: [V. Šeruga], 2022. 41 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 139971075]
193. ZEMLJIČ, Andreja. Uporaba kriptovalut v Sloveniji : [diplomsko delo]. Maribor: [A. Zemljič], 2022. 50 f., tabele. [COBISS.SI-ID 139886339]
194. FIJAVŽ, Barbara. Davčni in računovodski vidik preoblikovanja s. p. v d. o. o. ter razlike v vrstah zaposlitve : [diplomsko delo]. Maribor: [B. Fijavž], 2020. 65 f., [3] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 28652547]
195. ŠKRINJAR, Vlasta. Notranje in zunanje računovodstvo za manjša podjetja in pomen pravočasnih informacij : [diplomsko delo]. Maribor: [V. Škrinjar], 2020. 54 f., [5] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 26269443]
196. NAMESTNIK, Tina. Razlike in enakosti zaposlenih v družinskih in drugih podjetjih ter finančni vidik : [diplomsko delo]. Maribor: [T. Namestnik], 2020. 69 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26249731]
197. VODENIK, Marija. Mednarodno sodelovanje organizacije Karitas : [diplomsko delo]. Maribor: [M. Vodenik], 2019. 56 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28666883]
198. STOJNŠEK BRGLEZ, Vesna. Postopek pridobitve rezidentskega in nerezidentskega statusa fizičnih oseb in študije primerov : [diplomsko delo]. Maribor: [V. Stojnšek Breglez], 2019. 54 f., [8] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28734211]
199. HORVAT, Aljaž. Vpliv globalizacije na poslovanje podjetja blagovne znamke X na primeru tržišč Avstrije, Slovenije in Hrvaške : [diplomsko delo]. Maribor: [A. Horvat], 2019. 47 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28724995]
200. MAROH, Rosanda. Vpliv globalizacije na zaposlovanje v Sloveniji : [diplomsko delo]. Maribor: [R. Maroh], 2019. 61 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28448259]
201. RANKOVEC, Aleksandra. Globalizacija poslovanja in pomen mednarodne izmenjave podatkov pri davčnih utajah in davčnem izmikanju : [diplomsko delo]. Maribor: [A. Rankovec], 2018. 56 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28610563]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

202. PEŠIĆ, Emilija. Davčni inšpekcijski nadzor in pomen aktivnega sodelovanja davčnega zavezanca : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pešić], 2022. 58 f., tabele. [COBISS.SI-ID 116383747]
203. ČUČNIK, Barbara. Samostojni podjetnik - obdavčitev in tveganja navideznih poslov : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Čučnik], 2022. 44 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 116396547]
204. TIBAUT, Sandra. Davčni vidik oddajanja nepremičnin v Sloveniji in primerjalno na Hrvaškem : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Tibaut], 2021. 73 f.,13 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 79068163]
205. FABČIČ, Adrijana. Davčni vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Fabčič], 2021. 38 f., 5 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 83182851]
206. URLEP AVBERŠEK, Helena. Dodatni zaslužki fizičnih oseb v Sloveniji in njihova obdavčitev s poudarkom na osebnem dopolnilnem delu : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Urlep Avberšek], 2021. 48 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=8078. [COBISS.SI-ID 68192515]
207. VIZLAR, Tina. Obdavčitev prometa nepremičnin in najema nepremičnin : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vizlar], 2021. 60 f., 32 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 83183363]
208. BABIČ, Marjeta. Optimizacija davčnih obveznosti pri XX s. p. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Babič], 2021. 41 f., tabele. [COBISS.SI-ID 79074307]
209. VARDIĆ, Mara. Poslovanje s. p. in d. o. o. s pravnega, računovodskega in davčnega vidika na primeru podjetja X s. p. in Y d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vardić], 2021. 32 f., 1 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 84022019]
210. STAVAR, Katja. Pretok blaga v EU v sistemu DDV : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Stavar], 2021. 53 f., 1 f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 84022531]
211. ŠKEDELJ, Ana. Primerjava obdavčitve zasebnikov in družb glede na način ugotavljanja davčne osnove in dohodek iz kapitala za družbenike : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Škedelj], 2021. 59 f., tabele. [COBISS.SI-ID 84020739]
212. JAPELJ, Tadej. Prodaja družbe in dohodki iz kapitala fizične osebe : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Japelj], 2021. 58 f., tabele. [COBISS.SI-ID 79072515]
213. NAGLIČ, Nataša. Specifični posli v turizmu in obračun DDV : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Naglič], 2021. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 84021507]
214. ACCETTO, Sara. Davčna obremenitev nepremičnin v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Accetto], 2020. 34 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=7060. [COBISS.SI-ID 37974787]
215. KOŠAR, Dean. Kritična presoja ureditve prikritega izplačila dobička z vidika obdavčitve pravnih oseb : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Košar], 2019. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024364877]
216. LUKIĆ, Aleksandar. Pasti poslovanja zavezanca, ki davčno osnovo ugotavlja z normiranimi odhodki : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Lukić], 2019. 45 f., 5 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024379725]
217. FELE, Tina. Posledice dviga davka od dohodka pravnih oseb na konkurenčnost gospodarstva : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Fele], 2019. 41 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=5195. [COBISS.SI-ID 513779330]
218. TOPLER, Mojca. Pravni, davčni in računovodski vidik preoblikovanja s. p. v d. o. o. na konkretnem primeru : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Topler], 2019. 71 f., 25 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024371533]
219. MARTINČIČ, Gorazd. Računovodenje in obdavčitev zalog : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Martinčič], 2019. 82 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024363085]
220. FILIP, Jure. Računovodski in davčni vidik poslovanja s kriptovalutami : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Filip], 2018. 51 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024291661]
221. CAFUTA, Sandra. Forenzično računovodstvo : teorija in praksa v Sloveniji in tujini : diplomska naloga. Celje: [S. Cafuta], 2017. 45 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1545. [COBISS.SI-ID 513655612]
222. KOKELJ, Mateja. Mesto samostojnega podjetnika v slovenski pravni in davčni ureditvi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kokelj], 2017. 66 f., 2 f. [pril.], tabele. [COBISS.SI-ID 1024279629]
223. LJUBIJANKIĆ, Aldin. Obdavčitev delovnih migrantov v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [A. Ljubijankić], 2017. 52 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2055. [COBISS.SI-ID 513662780]
224. JEREB, Stanislava. Racionalizacija obračunov in izplačil stroškov službenih potovanj v sistemu MFERAC : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jereb], 2017. 40 str., 5 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=2281. [COBISS.SI-ID 513657986]
225. ILIEV, Tatjana. Transferne cene v javno-zasebnih zavodih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Iliev], 2017. 36 str., 7 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2648. [COBISS.SI-ID 513667202]
226. GLAZER, Helena. Analiza denarnih tokov v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [H. Glazer], 2016. 46 f., 38 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513560892]
227. FUŽIR, Dominik. Uvedba davčnih blagajn v boju proti sivi ekonomiji : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Fužir], 2016. 37 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1579. [COBISS.SI-ID 513576834]
228. KASTELIC HOČEVAR, Vida. Oblike delovanja kmetijskih gospodarstev za davčne in računovodske namene : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Kastelic Hočevar], 2015. 37 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024246093]
229. BAJŽELJ, Dušanka. Primerjava davčne osnove pri samostojnem podjetniku v Sloveniji in Avstriji : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Bajželj], 2015. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024246605]
230. KOTNIK, Madlen. Uravnoteženi kazalniki uspešnosti v izbranem mikro podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Kotnik], 2015. 66 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513450300]
231. SUŠEC, Nina. Vloga finančne analize pri merjenju uspešnosti poslovanja : diplomska naloga. Celje: [N. Sušec], 2015. 80 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513549884]
232. ŠMID, Mateja. Analiza poslovanja podjetja "X", d. o. o., in njegove usmeritve v prihodnje : diplomska naloga. Celje: [M. Šmid], 2014. 51 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513297724]
233. UŽMAH, Jožefa. Obvladovanje stroškov poslovanja v podjetju ESOT-Invest, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Užmah], 2014. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513164860]
234. STRAŠEK, Jožica. Pomen računovodske analize podjetja X : diplomska naloga. Celje: [J. Strašek], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512864316]
235. KOSANIČ, Marinka. Primerjava poslovanja podjetij na podlagi računovodske analize : diplomska naloga. Celje: [M. Kosanič], 2013. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513033532]
236. TRATNIK, Urška. Računovodska analiza podjetja Gamit d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [U. Tratnik], 2013. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512812604]
237. POLANEC, Silva. Vpliv Zakona za uravnoteženje javnih financ na proračunskega uporabnika v vzgoji in izobraževanju : diplomska naloga. Celje: [S. Polanec], 2013. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512939836]
238. BAUMAN, Metka. Obvladovanje terjatev iz poslovanja v podjetju Talum, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Bauman], 2012. [8], 45 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024158797]
239. HRASTNIK, Metka. Posebnosti letnega poročanja Javnega zavoda Dom starejših občanov : diplomska naloga. Celje: [M. Hrastnik], 2012. [6], 50 f. [COBISS.SI-ID 1024183373]
240. MOHORKO, Matevž. Računovodska analiza podjetja Revital, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [M. Mohorko], 2012. [9], 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024164173]
241. ZALOŽNIK, Nataša. Računovodska analiza vzrokov razlik v poslovanju dveh podjetij : diplomska naloga. Celje: [N. Založnik], 2012. [7], 46 f. [COBISS.SI-ID 1024186445]
242. LUKMAN, Brigita. Uvajanje kontrolinga v podjetju Vargas-Al d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [B. Lukman], 2012. [8], 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024158541]
243. POLŠAK, Maja. Vpliv davčne politike podjetja Omco Feniks Slovenija, d. o. o., na plačilo davka od dohodkov pravnih oseb : diplomska naloga. Celje: [M. Polšak], 2012. [8], 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512783420]
244. VODENIK, Danica. Načrtovanje virov financiranja glede na trenutno strukturo sredstev podjetja X : diplomska naloga. Celje: [D. Vodenik], 2011. 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1024159565]
245. NOVAK, Lidija. Najeti računovodski servis ali samostojno organizirati računovodstvo : diplomska naloga. Celje: [L. Novak], 2011. 52 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024164429]
246. ŠOBER, Lea. Organiziranost in podajanje računovodskih informacij v malem podjetju : diplomska naloga. Celje: [L. Šober], 2011. [7], 54 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024160333]
247. NADELSBERGER, Marjeta. Pomembnost računovodskih informacij za poslovne in strateške odločitve : diplomska naloga. Celje: [M. Nadelsberger], 2011. [8], 49 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024160077]
248. LONČARIČ, Lilijana. Presoja optimalnosti gospodarjenja z zalogami v podjetju Talum d.d. : diplomska naloga. Celje: [L. Lončarič], 2011. [8], 47 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024157261]
249. ČUTURIĆ, Boris. Primer uvajanja kontrolinga v turistični agenciji X : diplomska naloga. Celje: [B. Čuturić], 2011. 115 str., 15 str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024159821]
250. TABAJ GODEAS, Nives. Transferne cene - nočna mora računovodij in revizorjev : diplomska naloga. Celje: [N. Tabaj Godeas], 2011. 42 f., 9 f pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024159309]
251. ZAFOŠNIK, Polona. Analiza bilance in kazalnikov ter planiranje v podjetju XY : diplomska naloga. Celje: [P. Zafošnik], 2010. 68 f., [14] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024160845]
252. KRNETA, Marija. Kritična presoja poslovnega načrta in letnega poročila podjetja Numerus 5, d.o.o. za leto 2009 : diplomska naloga. Celje: [M. Krneta], 2010. 61 f., 6 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024158029]
253. KOSI, Stanislava. Občinski proračun - novosti, spremembe in vplivi s poudarkom na prenosu komunalne infrastrukture : diplomska naloga. Celje: [S. Kosi], 2010. 55 f. [COBISS.SI-ID 1024157773]
254. MLINAR, Maja. Posebnosti računovodskih poročil v javnih zavodih - Vrtec WWW : diplomska naloga. Celje: [M. Mlinar], 2010. 71 f., [21] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 1024159053]
255. UL, Sabina. Računovodska opravila ter razdelitev prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo v javnih zavodih : diplomska naloga. Celje: [S. Ul], 2010. 55 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024157517]

Intervjuvanec

256. MARCON, Petra (oseba, ki intervjuva). Računovodje bolj kot po računovodskih posegajo po davčnih temah. Finance. [Tiskana izd.]. 25. jan. 2012, št. 17, str. 26-27. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 1024132429]


NERAZPOREJENO

257. HEINZER, Aleksandra, ERJAVŠEK, Katja, BOHTE, Darko, STRAŽAR, Erika, ŠIVIC, Klemen, PETKOVIČ, Dejan, KOSIČ MIRNIK, Ana, LUKNER, Majda, SKET, Mihael (urednik). Motorno vozilo in obdavčitev podjetja : odgovori na vprašanja 2016-2020. Ljubljana: Dashöfer, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (56 str.)). ISBN 978-961-6869-64-5. http://www.dashofer.si. [COBISS.SI-ID 30793731]
258. HEINZER, Aleksandra, ERJAVŠEK, Katja, BOHTE, Darko, STRAŽAR, Erika, ŠIVIC, Klemen, PETKOVIČ, Dejan, KOSIČ MIRNIK, Ana, LUKNER, Majda, SKET, Mihael (urednik). Avtomobil in obdavčitev podjetja : odgovori na vprašanja in komentarji predpisov. Ljubljana: Dashöfer, 2017. ISBN 978-961-6869-43-0. http://www.dashofer.si/strokovno-gradivo-avtomobil-in-obdav-itev-podjetja-productongav/?wa=WWW16DAS. [COBISS.SI-ID 290285056]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022