COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBreda PerčičOsebna bibliografija za obdobje 1985-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PERČIČ, Breda. Hibridni diskurz v slovenskem visokošolskem prostoru. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 129-139. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513006396]
2. PERČIČ, Breda. Zadovoljstvo študentov s študijem na izbrani fakulteti. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 695-706. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512681532]
3. PERČIČ, Breda. Neoliberalni diskurz v predstavitvenih prospektih visokošolskih zavodov. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 620-629. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512476732]
4. PERČIČ, Breda. Vstop komercialnih prvin v diskurz izobraževalnih ustanov = Commercial features entering higher education discourse. V: NOSAN, Marjeta (ur.), DAVID, Ksenija (ur.). Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2010. Str. 88-100, ilustr. ISBN 978-961-6542-29-6. [COBISS.SI-ID 513175100]
5. PERČIČ, Breda. Kritična diskurzivna analiza kot primerna metoda za razkrivanje družbenega položaja izobraževalnih institucij = Critical discourse analysis as an appropriate method for revealing the social status of educational institutions. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 702-711. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512380732]
6. PERČIČ, Breda. Spreminjanje diskurzivne prakse v šolskem prostoru, kot se kaže skozi analizo tekstov = Discourse practice change in education on the basic of textual analysis. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 478-488. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512270908]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. PERČIČ, Breda. Hibridni diskurz v slovenskem visokošolskem prostoru = Hybrid discourse in Slovene higher education. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 22-24. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513006652]
8. PERČIČ, Breda. Zadovoljstvo študentov s študijem na izbrani fakulteti = Student satisfaction with studies at selected faculties. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 108-110. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512681788]
9. PERČIČ, Breda. Neoliberalni diskurz v predstavitvenih prospektih visokošolskih zavodov = Neoliberal discourse in the prospectuses of higher education institutions. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 85-87. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512476988]
10. PERČIČ, Breda. Kritična diskurzivna analiza kot primerna metoda za razkrivanje družbenega položaja izobraževalnih institucij = Critical discourse analysis as an appropriate method for revealing the social status of educational institutions. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 119-120. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512380476]
11. PERČIČ, Breda. Spreminjanje diskurzivne prakse v šolskem prostoru, kot se kaže skozi analizo tekstov = Discourse practice change in education on the basic of textual analysis. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 72-73. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512257852]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

12. PERČIČ, Breda. Hibridni diskurz predstavitvenih prospektov izobraževalnih institucij : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Perčič], 2012. 102 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_percic-breda.pdf. [COBISS.SI-ID 31387485]

2.11 Diplomsko delo

13. PERČIČ, Breda. Besedotvorna in oblikoslovna analiza samostalnikov moškega spola v Kreljevi Postili slovenski : diplomska naloga. [Ljubljana: B. Perčič], 1987. 101 f. [COBISS.SI-ID 94565635]
14. PERČIČ, Breda. Kocbekova filozofska obravnava človekove ekstitencialne in etične problematike : [diplomska naloga]. Ljubljana: [B. Perčič], 1985. 1 mapa (38 f.). [COBISS.SI-ID 34622562]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

15. Poslovna spoznanja. PERČIČ, Breda (član uredniškega odbora 2023-). Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2023-. ISSN 2820-5898. https://www.fkpv.si/o-fkpv/raziskovanje/revija/. [COBISS.SI-ID 141245699]
16. Abitura : Srednja poklicna in strokovna šola : Višja strokovna šola. Celje: Abitura, 2003. 30 str., fotogr., tabele. [COBISS.SI-ID 127828992]

Mentor pri diplomskih delih

17. LEŠER, Karmen. Reševanje konfliktov s strankami in sodelavci v razstavno-prodajnih salonih Gorenje Slovenije : diplomska naloga. Celje: [K. Lešer], 2015. 60 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513481788]
18. KRAJNC, Mojca. (Ne)svoboda izbire zunanjega videza poslovnih žensk v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Krajnc], 2014. 60 f., 34 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513162300]
19. PAULIN, Natalija. Nebesedno komuniciranje med zaposlenimi v podjetju XY : diplomska naloga. Celje: [N. Paulin], 2014. 61 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513213244]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

20. DROBNE, Matjaž. Pomen učinkovitega komuniciranja poklicnih gasilcev v stresnih situacijah : diplomska naloga. Celje: [M. Drobne], 2023. 45 f., 18 f. pril. [COBISS.SI-ID 144304387]
21. ŠALAMUN, Katja. Pomen čustvene inteligentnosti na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [K. Šalamun], 2022. 55 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 114892803]
22. KUČIČ, Jan. Komunikacija kot temelj medosebnih odnosov v Centru za zdravje in rekreacijo Top-Fit : diplomska naloga. Celje: [J. Kučič], 2021. 54 f., 13 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84181763]
23. ŽURMAN, Tea. Motivacija in zavzetost zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje v času COVID-19 : diplomska naloga. Celje: [T. Žurman], 2021. 61 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84530691]
24. CEGLAR, Majda. Pomen čustvene inteligence pri reševanju konfliktov na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [M. Ceglar], 2021. 42 f., tabele. [COBISS.SI-ID 83777283]
25. KOŠEC KOČEVAR, Katja. Pomen čustvene inteligence pri vodenju v vojaški organizaciji : diplomska naloga. Celje: [K. Košec Kočevar], 2021. 50 f., 28 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84131843]
26. KOROŠEC, Roki. Značilnosti predstavitve v vojski - primerjava slovenskega in ameriškega pristopa : diplomska naloga. Celje: [R. Korošec], 2021. 41 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93118723]
27. GODLER, Mateja. Dopis in zapisnik kot instrumenta pisnega komuniciranja na Občini Vransko : diplomska naloga. Celje: [M. Godler], 2020. 53 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45736195]
28. DEŽELAK, Denis. Elektronsko komuniciranje v sodobnem poslovnem okolju : diplomska naloga. Celje: [D. Deželak], 2020. 37 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26295811]
29. GRAHEK, Dejan. Izbira tehnologije za učinkovito komuniciranje pri spletnem izobraževanju : diplomska naloga. Celje: [D. Grahek], 2020. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26297347]
30. GOLTNIK, Sara. Komunikacija vizažistke s stranko - ključ do uspeha : diplomska naloga. Celje: [S. Goltnik], 2020. 40 f., 15 f. pril. [COBISS.SI-ID 45736451]
31. SENICA, Anja. Pomen asertivnega komuniciranja za boljše medosebne odnose v družbi : diplomska naloga. Celje: [A. Senica], 2020. 60 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26300419]
32. MAGUŠA, Nina. Pomen čustvene inteligence na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [N. Maguša], 2020. 50 f., 28 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26562051]
33. GREŠAK, Andrej. Pomen čustvene inteligence za uspeh na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [A. Grešak], 2020. 39 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26297603]
34. STOLESKI, Simon. Elektronska pošta v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [S. Stoleski], 2019. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513772348]
35. ZAVRŠNIK, Matej. Izzivi vodenja generacije Y v vojaški organizaciji : diplomska naloga. Celje: [M. Završnik], 2019. 46 f. [COBISS.SI-ID 513772092]
36. BELE, Mojca. Učinkovito telefonsko komuniciranje : diplomska naloga. Celje: [M. Bele], 2019. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513756988]
37. OCVIRK, Marta. Vloga in pomen komuniciranja v trgovini XY : diplomska naloga. Celje: [M. Ocvirk], 2019. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513735484]
38. VOZELJ, Neža. Pogajanja v zasebnem in poslovnem življenju : diplomska naloga. Celje: [N. Vozelj], 2018. 41 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513716540]
39. PRODANOVIČ, Sanja. Neverbalna komunikacija v poslovnem okolju : diplomska naloga. Celje: [S. Prodanovič], 2017. 38 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513678908]
40. RAVNJAK, Arina. Pomen učinkovitega komuniciranja med zaposlenimi v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane : diplomska naloga. Celje: [A. Ravnjak], 2017. 45 f. [COBISS.SI-ID 513679164]
41. TRČEK, Matic. Pomen učinkovitega komuniciranja pri delu z gosti v gostinskem lokalu Picerija Paradajz : diplomska naloga. Celje: [M. Trček], 2017. 48 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513679676]
42. ŠTAHLER, Dejan. Pogajanja v poslovnih procesih : diplomska naloga. Celje: [D. Štahler], 2016. 46 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513596476]
43. BLAŽIČ, Nika. Pomen obvladovanja neverbalne komunikacije na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [N. Blažič], 2016. 42 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513595452]
44. SAVŠEK, Saša. Poslovna darila : diplomska naloga. Celje: [S. Savšek], 2016. 46 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513555516]
45. MIHALINEC, Marko. Poslovna darila kot oblika komuniciranja podjetja : diplomska naloga. Celje: [M. Mihalinec], 2016. 43 f. [COBISS.SI-ID 513611836]
46. PETROVIĆ, Dijana. Pravila učinkovitega telefoniranja : diplomska naloga. Celje: [D. Petrović], 2016. 47 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513575484]
47. MATKO, Rok. Uspešno komuniciranje pri izvajanju varnostnih nalog : diplomska naloga. Celje: [R. Matko], 2016. 34 f., [11] f. pril. [COBISS.SI-ID 513555004]
48. PLESEC, Lucija. Pomen obvladovanja treme za uspešno javno nastopanje : diplomska naloga. Celje: [L. Plesec], 2015. 46 f., [17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513501756]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

49. ŠKETA, Simon. Družbena omrežja kot učinkovito orodje poslovnega komuniciranja : diplomska naloga. Celje: [S. Šketa], 2022. 48 f., 11 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9271. [COBISS.SI-ID 129290499]
50. ROJC, Boštjan. Vloga čustvene inteligentnosti pri delu vodstvenih kadrov : diplomska naloga. Celje: [B. Rojc], 2022. 57 f., 22 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8983. [COBISS.SI-ID 114748931]
51. BONNO, Charnee Bijon. Doživljanje kulturnega šoka v sodobni družbi : diplomska naloga. Celje: [C. B. Bonno], 2018. 58 f., 23 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5162. [COBISS.SI-ID 513713468]
52. NUNČIČ, Jasna. Čustvena inteligentnost zaposlenih v podjetju Lipnik, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Nunčič], 2017. 54 f., 39 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1538. [COBISS.SI-ID 513652796]
53. PEZDIR, Nataša. Uporaba komunikacijskega navodila v klicnem centru X : diplomska naloga. Celje: [N. Pezdir], 2017. 51 f., 11 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1521. [COBISS.SI-ID 513646140]
54. JURIĆ, Ivana. Analiza internega komuniciranja v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [I. Jurić], 2016. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513561660]
55. PAVIĆ, Suzana. Asertivnost vodje v turistični dejavnosti : diplomska naloga. Celje: [S. Pavić], 2016. 50 f., 39 f. pril. [COBISS.SI-ID 513572156]
56. BOHINC, Daša. Komunikacija z gosti v recepcijah Sava hoteli Bled : diplomska naloga. Celje: [D. Bohinc], 2016. 72 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513617468]
57. PALČNIK, Nina. Pomen čustvene inteligentnosti na delovnem mestu referent prodaje turističnih aranžmajev : diplomska naloga. Celje: [N. Palčnik], 2016. 59 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513592380]
58. HALUŽAN, Aleksandra. Pomen nebesedne komunikacije za dobro delovno okolje : diplomska naloga. Celje: [A. Halužan], 2016. 58 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513601852]
59. SRŠEN LAZNIK, Gaj. Uporaba elektronske pošte na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [G. Sršen Laznik], 2016. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513605436]
60. BODIROGIĆ, Anita. Čustvena inteligenca in njen pomen za uspeh : diplomska naloga. Celje: [A. Bodirogić], 2015. 56 f., 29 f. pril. [COBISS.SI-ID 513489724]
61. ŠVAJGER, Tamara. Čustvena inteligenca na delovnem mestu administrator v športni enoti Slovenske vojske : diplomska naloga. Celje: [T. Švajger], 2015. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513542972]
62. ŽELEZNIK, Anja. Komuniciranje in upravljanje konfliktov pri osebni prodaji : diplomska naloga. Celje: [A. Železnik], 2015. 56 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513550908]
63. KANDUTI, Eva. Pomen čustvene inteligence menedžerjev za zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [E. Kanduti], 2015. 59 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513464124]
64. MUSTAFIĆ, Sandra. Pomen neverbalne komunikacije pri svetovalno-prodajnem razgovoru : diplomska naloga. Celje: [S. Mustafić], 2015. 49 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513465660]
65. KERN, Karmen. Pomen obvladovanja poslovnega bontona v podjetju Elektro Gorenjska, d. d. : diplomska naloga. Celje: [K. Kern], 2015. 55 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513505852]
66. LEGAT, Tom. Pomen zavedanja in razumevanja nebesednega sporazumevanja v poslovnem okolju : diplomska naloga. Celje: [T. Legat], 2015. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513507132]
67. HUDOMALJ, Monika. Vpliv kulturnih razlik na komuniciranje v podjetju Terme Resort : diplomska naloga. Celje: [M. Hudomalj], 2015. 44 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513505084]
68. KOŠENINA, Barbara. Čustvena inteligentnost na delovnem mestu v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [B. Košenina], 2014. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513152572]
69. JANEŽIČ, Samantha. Komunikacija kot sredstvo reševanja konfliktov v turistični organizaciji X : diplomska naloga. Celje: [S. Janežič], 2014. 59 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513364284]
70. KRISTAN, Roman. Motnje in ovire pri internem komuniciranju v podjetju Intereuropa : diplomska naloga. Celje: [R. Kristan], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513034044]
71. KOŽELJ, Andreja. Pomen poslovnih dopisov za ugled podjetja in zaposlenega : diplomska naloga. Celje: [A. Koželj], 2014. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513138236]
72. MUJDŽA, Azra. Pomen uspešnega komuniciranja na motivacijo zaposlenih v podjetju Intelekta, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Mujdža], 2014. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513295420]
73. LUKIĆ, Dalibor. Reševanje konfliktov s strankami/sodelavci : diplomska naloga. Celje: [D. Lukić], 2014. 50 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513138492]
74. COLNERIČ, Polona. Reševanje konfliktov v turistični dejavnosti : diplomska naloga. Celje: [P. Colnerič], 2014. 63 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513291324]
75. VIDIC, Petra. Učinkovitejša komunikacija med zaposlenimi v Thermani Laško : diplomska naloga. Celje: [P. Vidic], 2014. 59 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513216060]
76. KOVAČIČ, Špela. Učinkovitejši poslovni dopisi v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [Š. Kovačič], 2014. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513365308]
77. ŠVAB, Mojca. Vloga in pomen glavne pisarne Zavoda za zdravstveno zavarovanje : diplomska naloga. Celje: [M. Švab], 2014. 62 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513214780]
78. ŠTROVS, Nataša. Vloga učinkovite komunikacije pri obvladovanju stresa na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [N. Štrovs], 2014. 57 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513451068]
79. BLATNIK, Stanka. Čustvena inteligentnost pri policijskem delu : diplomska naloga. Celje: [S. Blatnik], 2013. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512853308]
80. ČUČEK, Jožica. Komuniciranje s strankami v Geodetski pisarni Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga. Celje: [J. Čuček], 2013. 96 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512960060]
81. TUHTAR, Špela. Neverbalna komunikacija turističnih vodnikov : diplomska naloga. Celje: [Š. Tuhtar], 2013. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512817468]
82. POŽENEL, Tanja. Reševanje nesporazumov/konfliktov s strankami v podjetju Daimler AC Leasing d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Poženel], 2013. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512756796]
83. PINTER, Katrin. Sposobnost nebesednega komunicranja v Wellness spa centru Thermana Laško, d. d. : diplomska naloga. Celje: [K. Pinter], 2013. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512911932]
84. ŠKILJAN, Sabina. Vpliv čustvene inteligentnosti na odnose med sodelavci : diplomska naloga. Celje: [S. Škiljan], 2013. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512923452]
85. GERŠAK, Goran. Vpliv komunikacije in družinskih odnosov na prihodnost družinskega podjetja : diplomska naloga. Celje: [G. Geršak], 2013. 91 f. [COBISS.SI-ID 512804156]
86. GLIHA, Mateja. Čustvena inteligenca na delovnem mestu v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [M. Gliha], 2012. [6], 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512768060]
87. VIVOD, Anita. Pogajalske strategije zaposlenih v občini Mislinja : diplomska naloga. Celje: [A. Vivod], 2012. [8], 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512798012]

Recenzent

88. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
89. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
90. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
91. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
92. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
93. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
94. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
95. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
96. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
97. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
98. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
99. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022