COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSŽarko MlekužOsebna bibliografija za obdobje 1995-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MLEKUŽ, Žarko. Triglavski narodni park 2022 : pogledi mladih na trajnostni razvoj turizma v parku. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 840-847. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512687164]
2. MLEKUŽ, Žarko. Analiza sožitij in navzkrižij trajnostnega razvoja v naravnih parkih : primer turizma v Triglavskem narodnem parku. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 736-743. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512481340]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MLEKUŽ, Žarko. Triglavski narodni park 2022 : pogledi mladih na trajnostni razvoj turizma v parku = Triglav national park 2022 : views of young people on sustainable development of tourism in the park. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 134-136. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512687420]
4. MLEKUŽ, Žarko. Analiza sožitij in navzkrižij trajnostnega razvoja v naravnih parkih : primer turizma v Triglavskem narodnem parku = Analysis of symbiosis and conflicts of sustainable development in nature parks : case of tourism in Triglav national park. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 105-107. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512481596]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. MLEKUŽ, Žarko, KOMAC, Blaž. 1904. Mihael Štrukelj. V: KOMAC, Blaž (ur.), et al. Sanje nikoli ne umrejo. Bovec: Občina, 2010. Str. 18. ISBN 978-961-91235-1-5. [COBISS.SI-ID 31975981]
6. MLEKUŽ, Žarko. Notranjsko - Snežniški park : informacijsko gradivo. V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 12 f. [COBISS.SI-ID 1288899]
7. MLEKUŽ, Žarko. Oblike sonaravnega in trajnostnega turizma ter splošna pravila obnašanja v parku. Kolesarjenje v Notranjskem parku : oblikovanje turistične ponudbe. V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 22 f. [COBISS.SI-ID 1287107]
8. MLEKUŽ, Žarko. Oblike sonaravnega in trajnostnega turizma ter splošna pravila obnašanja v parku. Turistična agencija Turservis d.o.o., Cerknica : plan trženja. V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 20 f. [COBISS.SI-ID 1286851]
9. MLEKUŽ, Žarko, POČKAR, Bojan, ROŠKAR, Darko. Oblike sonaravnega in trajnostnega turizma ter splošna pravila obnašanja v parku. Novakova domačija : poslovni načrt. V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 15 f. [COBISS.SI-ID 1286595]
10. MLEKUŽ, Žarko. Oblike sonaravnega in trajnostnega turizma ter splošna pravila obnašanja v parku. Pravila obnašanja v Notranjskem parku. V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 3 f. [COBISS.SI-ID 1287363]
11. MLEKUŽ, Žarko, POČKAR, Bojan, MLEKUŽ, Jani, KOBAL, Jurij, ŠPENDL, Robert. Posestvo Turn : primerjalna analiza uspešnosti poslovanja posestva Turn v pogojih vzpostavitve Notranjsko-snežniškega parka ali brez njega. V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 34 f. [COBISS.SI-ID 1288387]
12. MLEKUŽ, Žarko, POČKAR, Bojan, HABIČ, Špela, GALE, Polde, KOBAL, Jurij, ŠPENDL, Robert. Razvoj turističnega produkta "Kolesarjenje na območju predvidenega Notranjsko-snežniškega parka". V: BERCE-BRATKO, Branka, MRAK, Boris. Vzpostavitev Notranjskega parka (NRP) in UNESCO biosfernega območja (MAB) notranjski kras : končno poročilo projektne naloge : program Life. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, oktober 1997. 23 f. [COBISS.SI-ID 1287619]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

13. MLEKUŽ, Žarko. Trajnostni turizem in lokalno okolje. DOBA. 15. februar 2019. ISSN 2712-4789. https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/trajnostni-turizem-in-lokalno-okolje. [COBISS.SI-ID 18011395]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

14. MLEKUŽ, Jani, KOMAC, Blaž, GLIHA KOMAC, Nataša, MLEKUŽ, Žarko, POHAR, Rozalija, ŽUŽEK, Miha, KOMAC, Blaž (urednik). Sanje nikoli ne umrejo. Bovec: Občina, 2010. 80 str., fotogr. ISBN 978-961-91235-1-5. [COBISS.SI-ID 253082368]
15. FAKIN BAJEC, Jasna, JAZBEC, Tina (avtor, fotograf), LEGIŠA, Zvonko, PERTOT, Marina, TUTA BAN, Vera, LEBE, Sonja Sibila, LOGAR, Mitja, MLEKUŽ, Žarko, RIJAVEC, Tatjana, ŠVAGELJ, Dušana, FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), MODIC, Erik (urednik, fotograf). Il Carso da Štanjel a Duino/Devin. Komen: Comune, 2004. 104 str., ilustr. ISBN 961-91414-2-3. [COBISS.SI-ID 215385344]
16. FAKIN BAJEC, Jasna, JAZBEC, Tina (avtor, fotograf), LEGIŠA, Zvonko, PERTOT, Marina, TUTA BAN, Vera, LEBE, Sonja Sibila, LOGAR, Mitja, MLEKUŽ, Žarko, RIJAVEC, Tatjana, ŠVAGELJ, Dušana, FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), MODIC, Erik (urednik, fotograf). The Karst between Štanjel and Duino/Devin. Komen: The Municipality, 2004. 104 str., ilustr. ISBN 961-91414-3-1. [COBISS.SI-ID 215386368]
17. FAKIN BAJEC, Jasna, JAZBEC, Tina, LEGIŠA, Zvonko, PERTOT, Marina, TUTA BAN, Vera, LEBE, Sonja Sibila, KOLENC, Nataša, LOGAR, Mitja, MLEKUŽ, Žarko, RIJAVEC, Tatjana, ŠVAGELJ, Dušana, FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), MODIC, Erik (urednik, prevajalec). Der Karst zwischen Štanjel und Duino/Devin. Komen: Gemeinde, 2004. 104 str., ilustr. ISBN 961-91414-1-5. [COBISS.SI-ID 214754816]
18. TROJAR LAPAJNA, Andreja, BERGINC, Dario, SUBAN, Iris, PETROVIĆ, Kristina, BIZJAK, Mateja, BROWN, Robert, MLEKUŽ, Žarko. Territorial analysis and marketing strategies development. Ajdovščina: Municipality, 2002. 22 str., ilustr. ISBN 961-238-104-6. [COBISS.SI-ID 119693568]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

19. MLEKUŽ, Žarko. Trženje storitev v turizmu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 140 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-70-2. [COBISS.SI-ID 265573376]
20. MLEKUŽ, Žarko. Uvod v trajnostni razvoj v turizmu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 136 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-47-4. [COBISS.SI-ID 260791808]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

21. LEBE, Sonja Sibila, BLAŽIČ, Polona, BOGATAJ, Janez, KLANČNIK, Rok, MILFELNER, Borut, MLEKUŽ, Žarko, NEMANIČ, Julij, POLAK, Mojca, PRAGER, Walter, PROTNER, Boštjan, PROTNER, Jože, RAVNIKAR, Blanka, SCHIEMANN, Katarina, SELINŠEK, Janko, SENEKOVIČ, Barbara, SKVARČA, Marlena, SRŠEN, Tomaž, ŠENEKAR, Tina. Strategija razvoja gastronomije Slovenije : priročnik za ponudnike. Maribor: Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru, 2006. 28 f. [COBISS.SI-ID 9002268]

2.11 Diplomsko delo

22. MLEKUŽ, Žarko. Kje so poti za zaokret demografskih gibanj na Tolminskem : diplomska naloga. Ljubljana: [Ž. Mlekuž], 197?. 57 f. [COBISS.SI-ID 854600]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

23. LEBE, Sonja Sibila, BLAŽIČ, Polona, BOGATAJ, Janez, KLANČNIK, Rok, MILFELNER, Borut, MLEKUŽ, Žarko, NEMANIČ, Julij, POLAK, Mojca, PRAGER, Walter, PROTNER, Boštjan, PROTNER, Jože, RAVNIKAR, Blanka, SCHIEMANN, Katarina, SELINŠEK, Janko, SENEKOVIČ, Barbara, SKVARČA, Marlena, SRŠEN, Tomaž, ŠENEKAR, Tina. Strategija razvoja gastronomije Slovenije : [končno poročilo]. Maribor: Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru, 2006. 263 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8693020]
24. MLEKUŽ, Žarko, BEDRAČ, Gorazd, SEVER, Drago, SIRŠE, Janez, ŽMAVC, Urša. Nacionalni koncept razvoja turizma v naravnih parkih Slovenije in primer trajnostnega razvoja turizma na Pohorju. Ljubljana: Nacionalno turistično združenje, Mednarodni inštitut za turizem, 2000. 57 f., [18] f. pril., tabele. ISBN 961-6178-13-X. [COBISS.SI-ID 110002944]
25. PAVLIN, Igor, KLAVORA, Fedja, MLEKUŽ, Žarko, ŠČANČAR, Rosana. Strategija prostorskega razvoja Posočja : poročilo o opravljeni nalogi. Ljubljana: International Center for Promotion of Enterrises, 1998. [131 str.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512115842]
26. RIJAVEC, Tatjana, BERGINC, Jordan, LOGAR, Mitja, LUIN, Dušan, MLEKUŽ, Žarko, ŽOVLJE, Judita. Poti MIRU : krovni projekt za dolgoročni razvoj primorske regije in podjetniških priložnosti. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 1997. 50 str., tabele. [COBISS.SI-ID 749010]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

27. ČERNE, Vida, OSTAN, Cecilija, LANGUS, Klemen, MLEKUŽ, Žarko, PRAŠNIKAR, Dušan, SMUKAVEC, Urška, ŠEGINA, Anamarija, ŠOLAR, Martin, OGRIN, Matej, ALBININI, Marjeta. Umirjanje prometa v Julijskih Alpah. [S. l.]: CIPRA Slovenija: Mlekuž consulting, 2009. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40614242]
28. FAKIN BAJEC, Jasna, RIJAVEC, Tatjana, LEBE, Sonja Sibila, MLEKUŽ, Žarko, LOGAR, Mitja, KOLENC, Nataša. Program razvoja turizma in s turizmom neposredno povezanih dejavnosti med Štanjelom (SI) in Devinom (I) : evropski program PHARE CBC Slovenija/Italija 2001 - Sklad za male projekte. [S.l.: s.n.], 2004. 1 zv., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7911452]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

29. Glasilo : Gibanje za obstoj človeka v TNP. Soča: Gibanje za obstoj človeka v TNP, 2007. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1379795]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

30. PAJDUH, Tea. Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih za trajnostni razvoj v podjetju Vodno mesto Atlantis, BTC, d. d. : diplomska naloga. Celje: [T. Pajduh], 2019. 76 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6173. [COBISS.SI-ID 513754172]
31. MILOHNOJA, Tim. Možnosti za razvoj turizma v Krajinskem parku Ponikovski kras : diplomska naloga. Celje: [T. Milohnoja], 2019. 92 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6000. [COBISS.SI-ID 513747004]
32. KLOBUČAR, Polona. Problematika trajnostnega razvoja v Goriških Brdih : diplomska naloga. Celje: [P. Klobučar], 2017. 55 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3379. [COBISS.SI-ID 513704508]
33. MARCIUŠ, Maja. Ukrepi za pospeševanje trajnostnega razvoja v Hotelu Celeia : diplomska naloga. Celje: [M. Marciuš], 2017. 48 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2257. [COBISS.SI-ID 513667132]
34. MAROLT, Špela. Načrt trženja za Hotel Meksiko v Ljubljani : diplomska naloga. Celje: [Š. Marolt], 2016. 64 f. [COBISS.SI-ID 513591356]
35. SINGH, Kaja. Ponudba storitev in zadovoljstvo uporabnikov Wellness centra Aspara : diplomska naloga. Celje: [K. Singh], 2016. 73 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513564476]
36. KOŠAK, Monika. Potencialno povpraševanje ciljnega trga za projekt Fit-Camp Zbiljsko jezero : diplomska naloga. Celje: [M. Košak], 2016. 57 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513569340]
37. ŠTRAVS, Miša. Trajnostni turizem v Šaleški dolini in njegova prihodnost : diplomska naloga. Celje: [M. Štravs], 2016. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513621052]
38. ATELŠEK, Veronika. Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega : razvoj ponudbe : diplomska naloga. Celje: [V. Atelšek], 2015. 65 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513540156]
39. VASLE PESJAK, Mirica. Načrt ustanovitve in delovanje turistične kmetije Majarosa z nastanitvijo : diplomska naloga. Celje: [M. Vasle Pesjak], 2015. 91 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513515324]
40. SMAJIĆ, Nadina. Vpliv trajnostnega razvoja turizma na razvoj Zasavja : diplomska naloga. Celje: [N. Smajić], 2015. 60 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513450812]
41. MREVLJE, Marjana. Bonitetni sistem v podjetju HIT, d. d., in analiza njegove uspešnosti : diplomska naloga. Celje: [M. Mrevlje], 2014. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513034300]
42. ŠKET, Sanja. Vpliv nizkocenovnih letalskih prevoznikov na turizem v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Šket], 2014. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513036348]
43. DERMASTJA, Manca. Vpliv turizma na domačine v kraju Koper : diplomska naloga. Celje: [M. Dermastja], 2014. 67 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513206844]
44. LEŠNIK, Miha. Prednosti pridobitve Green Globe certifikata : diplomska naloga. Celje: [M. Lešnik], 2013. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512909116]
45. KARO, Bernarda. Razvoj ekoloških namestitvenih objektov na območju "Parka Pohorje" : diplomska naloga. Celje: [B. Karo], 2012. [8], 45 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512771644]
46. JAKUPOVIĆ, Dino. Trženje Hotela Kačar : diplomska naloga. Celje: [D. Jakupović], 2012. [9], 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512606012]

Drugo

47. FAKIN BAJEC, Jasna, JAZBEC, Tina (avtor, fotograf), LEGIŠA, Zvonko, PERTOT, Marina, TUTA BAN, Vera, MODIC, Erik (urednik, drugo, fotograf), FAKIN BAJEC, Jasna (urednik). Kras med Štanjelom in Devinom. Ponatis. Komen: Občina, 2004. 104 str., ilustr. ISBN 961-91414-0-7. [COBISS.SI-ID 216927744]
48. FAKIN BAJEC, Jasna, JAZBEC, Tina (avtor, fotograf), LEGIŠA, Zvonko, PERTOT, Marina, TUTA BAN, Vera, FAKIN BAJEC, Jasna (urednik), MODIC, Erik (urednik, drugo, fotograf). Kras med Štanjelom in Devinom. 1. izd. Komen: Občina, 2004. 104 str., ilustr. ISBN 961-91414-0-7. [COBISS.SI-ID 214669312]


NERAZPOREJENO

49. MLEKUŽ, Jani, KOMAC, Blaž, GLIHA KOMAC, Nataša, MLEKUŽ, Žarko, POHAR, Rozalija, ŽUŽEK, Miha, KOMAC, Blaž (urednik). Sanje nikoli ne umrejo : deset let po plazu v Logu pod Mangartom. 2. natis. Bovec: Občina; Log pod Mangartom: KS, 2012. 80 str., fotogr. ISBN 978-961-91235-1-5. [COBISS.SI-ID 256853760]
50. MLEKUŽ, Žarko. Bovško gospodarstvo danes in jutri?. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2002, letn. 26, št. 250/251, str. 8-9. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 8522801]
51. MLEKUŽ, Žarko (urednik, avtor). Strategija razvoja turizma občine Bovec : mikroregija Bovško. Bovec: [Občina], 1995. 49 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 657224]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022