COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarjan Miklavčič [40737]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. MIKLAVČIČ, Marjan, MIHALIČ, Renata. Sodobni trendi na področju upravljanja človeških virov in človeškega kapitala. Kadrovske informacije : bilten Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije. februar 2004, št. 12, str. 10-14. ISSN 1581-5390. [COBISS.SI-ID 23277661]
2. MIKLAVČIČ, Marjan, MIHALIČ, Renata. Upravljanje kulture in klime v državni upravi : primer merjenja organizacijske kulture in klime v Službi za organizacijo in kadre Ministrstva za obrambo. Kadrovske informacije : bilten Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije. julij 2004, št. 13, str. 36-41. ISSN 1581-5390. [COBISS.SI-ID 23279965]
3. MIKLAVČIČ, Marjan, MIHALIČ, Renata. Neposredni vodja v vlogi menedžerja znanja svojih sodelavcev. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 30. jan. 2004, letn. 12, št. 2, str. 14. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2004/sv04_02.pdf. [COBISS.SI-ID 23280477]
4. MIKLAVČIČ, Marjan, MIHALIČ, Renata. Upravljanje kulture in klime v razmerah intenzivnih razvojnih sprememb. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2003, letn. 11, št. 18, str. 26-27. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 23280221]
5. MIKLAVČIČ, Marjan, MIHALIČ, Renata. Spodbujanje vseživljenjskega učenja na Ministrstvu za obrambo. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 14. nov. 2003, letn. 11, št. 19, str. 19. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 23280733]
6. MIKLAVČIČ, Marjan. Varnostno preverjanje oseb kot integracijski del kadrovske funkcije. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 3, št. 1/2, str. 95-102, graf. prikazi. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 817898]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. MIKLAVČIČ, Marjan, MIKLAVČIČ, Kaja. The security of judicial bodies in the Republic of Slovenia. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), WINTERDYK, John (ur.). Policing in Central and Eastern Europe - social control of unconventional deviance : conference proceedings, [Ljubljana, Slovenia, 22-24 September 2010]. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2011. Str. 445-456. ISBN 978-961-6821-10-0. [COBISS.SI-ID 2168554]
8. MIKLAVČIČ, Marjan. Pomen kadrovske funkcije v obveščevalno-varnostnih službah in predstavitev rezultatov raziskave. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001. Knj. 2, str. 555-566, graf. prikazi. ISBN 961-6230-26-3. [COBISS.SI-ID 864490]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. MIKLAVČIČ, Marjan. Varnostno preverjanje oseb kot integracijski del kadrovske funkcije. V: BELIČ, Igor (ur.). Javna predstavitev mnenj o predlogu Zakona o tajnih podatkih. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS, 2001. Str. 117-131, graf. prikazi. ISBN 961-6043-17-X. [COBISS.SI-ID 549576]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. MIKLAVČIČ, Marjan, MIKLAVČIČ, Kaja. Security of judicial bodies in the Republic of Slovenia : security policy and security management. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Social control of unconventional deviance : [conference proceedings]. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2010. Str. 222-223. ISBN 978-961-6821-04-9. [COBISS.SI-ID 1981674]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. MIKLAVČIČ, Marjan, OSTERMAN, Andrej. Obveščevalno-varnostna dejavnost na obrambnem področju. V: PODBREGAR, Iztok (ur.), et al. Obveščevalno-varnostna dejavnost : procesi, metode, nadzor : znanstvena monografija. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. Str. 303-379, graf. prikazi. ISBN 978-961-6821-31-5. [COBISS.SI-ID 2512618]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

12. MIKLAVČIČ, Marjan. Organizacija obveščevalno-varnostnih služb Republike Slovenije in vloga kadrov : magistrsko delo. Kranj: [M. Miklavčič], 2000. 152 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2891027]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

13. GLUHAR, Matjaž. Ruska obveščevalna služba od prvih zametkov pa do danes : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje. [Ljubljana: M. Gluhar], 2012. 56 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22570. [COBISS.SI-ID 2383594]
14. RIHTARIČ, Tamara. Sodobne perspektive nacionalne varnosti Slovenije in vloga obveščevalno varnostnega sistema : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje. [Ljubljana: T. Rihtarič], 2012. 49 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=23187. [COBISS.SI-ID 2469354]
15. BRADAČ, Irena. Vpliv protiteroristične strategije NATA in EU na Republiko Slovenijo : diplomsko delo. [Ljubljana: I. Bradač], 2012. 72 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22462. [COBISS.SI-ID 2345962]
16. MIHELČIČ, Damjana. Pomen obveščevalno varnostne dejavnosti za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije : diplomsko delo. [Ljubljana: D. Mihelčič], 2011. 69 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19511. [COBISS.SI-ID 2186218]
17. FROL, Uroš. Preprečitev terorističnega napada s pravočasno zaznavo priprav : diplomsko delo. [Ljubljana: U. Frol], 2011. 51 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19524. [COBISS.SI-ID 2188778]
18. PEKLAR, Sanja. Rusija v boju proti terorizmu : diplomsko delo. [Ljubljana: S. Peklar], 2011. 56 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21308. [COBISS.SI-ID 2258154]
19. HALADEJA, Nejc. Sporne metode in sredstva v boju proti terorizmu - študija primera ZDA : diplomsko delo. [Ljubljana: N. Haladeja], 2011. 49 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21364. [COBISS.SI-ID 2265322]
20. SMREKAR, Tilen. Terorizem v prihodnosti : diplomsko delo. [Ljubljana: T. Smrekar], 2011. 74 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18591. [COBISS.SI-ID 2139626]
21. EFERL, Anton. Vloga medijev pri delovanju terorizma : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Eferl], 2011. 53 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18623. [COBISS.SI-ID 2143978]
22. GOMBOC, Špela. Vpliv sodobnega terorizma na turizem : diplomsko delo. [Ljubljana: Š. Gomboc], 2011. 70 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19552. [COBISS.SI-ID 2193386]
23. ANDREJKA, Mateja. Izvidovanje in obveščevalna priprava bojišča : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Andrejka], 2010. 54 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15405. [COBISS.SI-ID 1946090]
24. KOGOVŠEK, Klemen. Obveščevalna dejavnost in rusko-gruzijski spor = Intelligence activities and Russia-Georgia conflict : diplomsko delo. [Ljubljana: K. Kogovšek], 2010. 74 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15092. [COBISS.SI-ID 1932778]
25. MEZGEC, Irena. Obveščevalna dejavnost somalijskih piratov : diplomsko delo visokošolskega študija. [Ljubljana: I. Mezgec], 2010. 64 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15401. [COBISS.SI-ID 1945322]
26. KOTNIK, Mateja. Obveščevalne službe in varstvo podatkov : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Kotnik], 2010. 56 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17828. [COBISS.SI-ID 2072042]
27. BDEIR, Samo. Palestinsko vprašanje in vloga Al Fataha : diplomsko delo. [Ljubljana: S. Bdeir], 2010. 43 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18428. [COBISS.SI-ID 2121962]
28. BERŠNAK, Kristian. Preoblikovanje vloge in načinov delovanja enot za specialno delovanje zveze NATO v povezavi z evolucijo tipologije vojskovanja : diplomsko delo. [Ljubljana: K. Beršnak], 2010. 41 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15497. [COBISS.SI-ID 1956586]
29. KOLARIČ, Anja. Razvoj in organizacija jugoslovanskih obveščevalnih služb med drugo svetovno vojno : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Kolarič], 2010. 42 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18354. [COBISS.SI-ID 2110954]
30. BOBIČ, Darja. Samomorilski napadi kot oblika delovanja terorističnih organizacij : diplomsko delo. [Ljubljana: D. Bobič], 2010. 71 str., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18465. [COBISS.SI-ID 2126314]
31. KOSTIĆ, Aleksandar. Terorizem in demokracija : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Kostić], 2010. 88 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18417. [COBISS.SI-ID 2119146]
32. ŠUBIC, Andrej. Ukrepi, ki so potrebni za prehajanje varovanih oseb preko državne meje : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Šubic], 2010. 45 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14980. [COBISS.SI-ID 1917930]
33. STAJNKO, Borut-Franc. Varovanje objektov Slovenski vojski : diplomsko delo. [Ljubljana: B.F. Stajnko], 2010. 50 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15415, http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=927. [COBISS.SI-ID 1947626]
34. JELENKO, Mojca. Vloga žensk v obveščevalnih službah : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Jelenko], 2010. 48 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14979. [COBISS.SI-ID 1917674]
35. FISTROVIČ, Nejc. Obveščevalna dejavnost Cerkve : diplomsko delo. [Ljubljana: N. Fistrovič], 2009. 50 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11793. [COBISS.SI-ID 1770986]
36. ŽIŽEK, Jasmina. Obveščevalne službe in globalna finančna kriza : diplomsko delo. [Ljubljana: J. Žižek], 2009. 63 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11593. [COBISS.SI-ID 1751530]
37. KOŽUH, Sabina. Odmevni dogodki na obveščevalno-varnostnem področju v Republiki Sloveniji od leta 1992 do 2000 : diplomsko delo. [Ljubljana: S. Kožuh], 2009. 49 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11408. [COBISS.SI-ID 1740266]
38. MAKOVEC, Polona. Pakistanske obveščevalne službe in terorizem : diplomsko delo. [Ljubljana: P. Makovec], 2009. 48 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10530. [COBISS.SI-ID 1711594]
39. BRODAR, Mario. Vloga obveščevalnih služb v globalnih konfliktih : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [M. Brodar], 2009. 67 f. [COBISS.SI-ID 1706730]
40. GRDADOLNIK, Hana. Evropsko varnostno okolje in vloga nacionalnih obveščevalnih sistemov : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [H. Grdadolnik], 2008. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1517546]
41. KURALT, Maja. Nadzor, mediji in obveščevalna dejavnost v Sloveniji skozi novejšo zgodovino : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kuralt], 2008. 123 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1517802]
42. TRATNIK, Zoran. Politizacija obveščevalno-varnostnih služb ter nevarnosti za demokracijo : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [Z. Tratnik], 2008. 61 str. [COBISS.SI-ID 1516010]
43. ROT, Katja. Putin in obveščevalne službe Ruske federacije : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [K. Rot], 2008. 73 f. [COBISS.SI-ID 1602282]
44. EBERHART, Aleksander. Državni terorizem in vloga obveščevalnih služb : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [A. Eberhart], 2007. 97 f. [COBISS.SI-ID 1462506]
45. MAJDIČ, Petra. Kitajski obveščevalni sistem in spreminjajoče se varnostno okolje : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [P. Majdič], 2007. 64 f. [COBISS.SI-ID 1313002]
46. MARKELJ, Primož. Obveščevalna skupnost ZDA in vojna v Iraku : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [P. Markelj], 2007. VI, 92, [1] f. [COBISS.SI-ID 1333738]
47. VAJS, Valerija. Obveščevalna skupnost ZDA po 11. septembru 2001 : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [V. Vajs], 2007. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1382122]
48. SLIVEČKA, Damjan. Obveščevalna skupnost ZDA ter operacija Trajna svoboda : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [D. Slivečka], 2007. 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1333994]
49. DUŠAK, Aljaž. Obveščevalne službe Ruske federacije in čečenski terorizem : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [A. Dušak], 2007. 83 f. [COBISS.SI-ID 1421546]
50. MOČNIK, Bojan. Terorizem, Avstralska obveščevalna služba (ASIS) in analiza primera terorističnega napada na Baliju s strani teroristične skupine "Džamaja Islamija" : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [B. Močnik], 2007. 81 f. [COBISS.SI-ID 1445354]
51. ROPRET, Sandra. Iraška kriza skozi obveščevalno dejavnost : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [S. Ropret], 2006. 53 f., [4] f. pril. [COBISS.SI-ID 1150954]
52. STAROVASNIK, Iztok. Obveščevalna skupnost Republike Madžarske : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [I. Starovasnik], 2006. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1210602]
53. MIHELIČ, Urška. Poseganje obveščevalnih služb v človekove pravice in temeljne svoboščine : diplomsko delo visokošolskega študija. Ljubljana: [U. Mihelič], 2006. 65 f. [COBISS.SI-ID 1140714]
54. HENIGMAN, Žarko. Varovanje tajnih podatkov v Ministrstu za obrambo Republike Slovenije : diplomska naloga. Ljubljana: [Ž. Henigman], 2005. 80 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1719502]
55. DVOJMOČ, Miha. Konflikti in/ali sodelovanje med sodobnimi obveščevalnimi sistemi, študija primera Nemčija : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Dvojmoč], 2004. 85 f. [COBISS.SI-ID 867818]
56. ČEPIN, Sašo. Obveščevalna dejavnost na ekonomsko-industrijskem področju : diplomska naloga. Celje: [S. Čepin], 2004. 57 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 894186]
57. ILC, Nina. Obveščevalne službe in mirovne operacije : primer obveščevalne zagotovitve v mirovni operaciji v Bosni in Hercegovini, v kateri sodelujejo tudi pripadniki Slovenske vojske : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Ilc], 2004. 61 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 935658]
58. KOZJEK, Rok. Obveščevalni sistem ZDA in globalno varnostno okolje : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Kozjek], 2004. 89 f. [COBISS.SI-ID 935402]
59. KOŠIR, Andrej. Pomen kadrovske funkcije v obveščevalnih sistemih : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Košir], 2004. 78 f. [COBISS.SI-ID 882154]
60. BARLIČ, Alenka. Pristojnosti in delovanje obveščevalno-varnostnih služb v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Barlič], 2004. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 881386]
61. KOŠIR, Tea. Sodobni obveščevalni sistem Republike Slovenije in suverenost : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Košir], 2004. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1006570]
62. SIMONČIČ, Stane. Obveščevalna dejavnost in mehanizmi nadzora v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Simončič], 2003. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 701418]
63. PLAZAR, Iztok. Nastanek in razvoj slovenske obveščevalne službe : [diplomska naloga]. Ljubljana: [I. Plazar], 2002. 76 f. [COBISS.SI-ID 592874]
64. PIBER, Miha. Vloga in pomen obveščevalnih služb v boju proti mednarodnemu terorizmu : (študija aktualnega primera) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Piber], 2002. VI, 77 f. [COBISS.SI-ID 635370]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

65. VONČINA, Grega. Islamski terorizem v Evropi : napadi z vozili : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Vončina], 2022. [3], 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 144215299]
66. NAHTIGAL, Janez. Zagotavljanje varnosti v obveščevalno-varnostnih sistemih : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Kranj: [J. Nahtigal], 2021. VI, 32 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 81220355]
67. LAPAN, Alja. Motiviranje varnostnega osebja v zasebnih varnostnih službah : diplomska naloga. Celje: [A. Lapan], 2020. 49 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 46181123]
68. BOLČINA, Larisa. Pomen varnostnega načrta za uspešno varovanje športnih prireditev : diplomska naloga. Celje: [L. Bolčina], 2020. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45734403]
69. SOROSCY, Goran. Varovanje poslovno trgovskega kompleksa BTC City Ljubljana d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Soroscy], 2020. [14], 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29036291]
70. DOLŠČAK, Andraž. Desna ekstremistična gibanja v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dolščak], 2015. [6], 29 f. [COBISS.SI-ID 2048214808]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

71. VIDRIH, Igor. Biološki terorizem : varnostna ureditev v RS z opisom pisemsko sumljivih pošiljk : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: I. Vidrih], 2015. 59 str. https://dk.um.si/Dokument.php?id=69735. [COBISS.SI-ID 2917610]
72. LESNIK, Barbara. Grožnja z bombo na sodišču : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: B. Lesnik], 2014. 47 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43415. [COBISS.SI-ID 2768618]
73. BRAČIČ, Tomislav. Uporaba Francoske tujske legije v boju proti terorizmu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. [Ljubljana: T. Bračič], 2014. 48 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44005. [COBISS.SI-ID 2799594]
74. DOMONKOŠ, Petra. Vloga Mossada na olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: P. Domonkoš], 2014. 51 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44211. [COBISS.SI-ID 2794218]
75. KRAŠOVEC, Mateja. Vpliv globalizacije na pojavne oblike terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Krašovec], 2014. 43 str., ilustr. https://dk.um.si/Dokument.php?id=68797. [COBISS.SI-ID 2884074]
76. ČREŠNAR, Gregor. Vpliv obveščevalno-varnostnih služb na delo diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: G. Črešnar], 2014. 42 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43912. [COBISS.SI-ID 2778602]
77. VUJASIN, Tjaša. Družbene spremembe na Bližnjem vzhodu in možnost razvoja novega terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: T. Vujasin], 2013. 50 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41163. [COBISS.SI-ID 2650346]
78. TOPOLOVEC, Maja. Kibernetski terorizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Topolovec], 2013. 43 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40140. [COBISS.SI-ID 2601962]
79. ŽOHAR, Vanja. Nova paradigma obveščevalne dejavnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: V. Žohar], 2013. 43 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41064. [COBISS.SI-ID 2641642]
80. MARTINOVIĆ, Martin. Obveščevalna dejavnost v Operaciji Anaconda : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Martinović], 2013. 54 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40538. [COBISS.SI-ID 2618858]
81. VEHOVAR, Marko. Povezljivost terorizma in obveščevalnih služb : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Vehovar], 2013. 44 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40732. [COBISS.SI-ID 2625770]
82. AVDIĆ, Sanel. Savdska Arabija in povezljivost s terorizmom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: S. Avdić], 2013. 42 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39448. [COBISS.SI-ID 2588138]
83. JAVORNIK, Damjan. Socialna omrežja kot sredstvo za vzpostavitev teroristične organizacije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: D. Javornik], 2013. 35 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39963. [COBISS.SI-ID 2602218]
84. CVETEŽAR, Barbara. Sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske na mirovni misiji v Maliju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: B. Cvetežar], 2013. 70 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=42468. [COBISS.SI-ID 2710250]
85. PAVLOVIČ, Sonja. Terorizem in varstvo okolja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: S. Pavlovič], 2013. 64 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=42286. [COBISS.SI-ID 2702570]
86. ULEN, Uroš. Terorizem kot ekstremizem sodobne družbe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: U. Ulen], 2013. 38 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=40437. [COBISS.SI-ID 2608874]
87. JUG, Rok. Terorizem v Siriji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: R. Jug], 2013. 53 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41166. [COBISS.SI-ID 2650858]
88. VERBIČ, Blaž. Transformacija terorizma v obliko samomorilskega terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: B. Verbič], 2013. 49 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41319. [COBISS.SI-ID 2641386]
89. JAMNIK, Lovro. Verstva in terorizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: L. Jamnik], 2013. 47 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39494. [COBISS.SI-ID 2588906]
90. RAVNIK, Miha. Vloga obveščevalne celice na mednarodnih operacijah in misijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Ravnik], 2013. 45 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39749. [COBISS.SI-ID 2594282]
91. KOMPLET, Gregor. Vzpon desničarskega terorizma v Nemčiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: G. Komplet], 2013. 40 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39712. [COBISS.SI-ID 2594794]
92. PODLESNIK, Samo. Arabska pomlad kot izvor terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: S. Podlesnik], 2012. 54 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=36856. [COBISS.SI-ID 2424042]
93. HABIČ, Petra. Džihad in terorizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: P. Habič], 2012. 55 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=37340. [COBISS.SI-ID 2494186]
94. PANČUR, Stanislav. Gestapo - državni terorizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: S. Pančur], 2012. 38 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=37964. [COBISS.SI-ID 2492650]
95. ČUFER MUJAKIČ, Martin. Iransko-iraška vojna : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Čufer Mujakič], 2012. 61 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22592. [COBISS.SI-ID 2385130]
96. ŽEŽLIN, Ana. Islamski terorizem v Italiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: A. Žežlin], 2012. 73 str., graf. prikazi, tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22990. [COBISS.SI-ID 2398698]
97. LEVANIČ, Mateja. Izrael - akter državnega terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Levanič], 2012. 44 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38897. [COBISS.SI-ID 2499562]
98. DUH, Mateja. Nacionalna varnost Republike Slovenije in sodobni terorizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: M. Duh], 2012. 46 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=36883. [COBISS.SI-ID 2493418]
99. SRAKAR, Aleš. Protiteroristični ukrepi v letalskem prometu po 11. septembru 2001 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: A. Srakar], 2012. 51 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38886. [COBISS.SI-ID 2498026]
100. NOVAK, Dejan. Razvoj vojaške obveščevalne dejavnosti skozi čas : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: D. Novak], 2012. 63 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38181. [COBISS.SI-ID 2577386]
101. BAJT, Matej. Sveta vojna in terorizem : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Bajt], 2012. 54 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22453. [COBISS.SI-ID 2361322]
102. ŠUŠTAR, Tomaž. Tajna mreža NATA - Operacija Gladio s poudarkom na Italiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: T. Šuštar], 2012. 47 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=36888. [COBISS.SI-ID 2451434]
103. DJURDJEVIĆ, Rok. Talibanski uporniki - teroristi ali borci za svobodo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: R. Djurdjević], 2012. 39 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=26629. [COBISS.SI-ID 2416362]
104. JARC, Tina. Talibansko gibanje, vojna, terorizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: T. Jarc], 2012. 48 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=37363. [COBISS.SI-ID 2542570]
105. KOHEK, Bernarda. Teroristi samotarji : nova oblika grožnje : obravnava primera Norveške : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: B. Kohek], 2012. 59 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39079. [COBISS.SI-ID 2583274]
106. VISENJAK, Denis. Terorizem in organiziran kriminal : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: D. Visenjak], 2012. 39 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=37337. [COBISS.SI-ID 2492394]
107. MLADKOVIČ, Karl. Vpliv albanske manjšine na notranjo varnost Republike Makedonije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: K. Mladkovič], 2012. 36 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39054. [COBISS.SI-ID 2581994]
108. LIVOJEVIĆ, Luka. WikiLeaks teroristična organizacija - da ali ne? : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: L. Livojević], 2012. 53 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38947. [COBISS.SI-ID 2583530]
109. ŠEMEC, Benedikt. Garibi v BiH - grožnja varnosti in stabilnosti v regiji : diplomsko delo. [Ljubljana: B. Šimec], 2011. 42 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18956. [COBISS.SI-ID 2151914]
110. LAKOVIĆ, Zlatko. Libija - možnost nastanka novega žarišča terorizma : diplomsko delo. [Ljubljana: Z. Laković], 2011. 37 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21529. [COBISS.SI-ID 2287594]
111. JELENČIĆ, Damir. Naloge, cilji in sodelovanje držav članic Nata v ISAF-u : diplomsko delo. [Ljubljana: D. Jelenčić], 2011. 64 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21398. [COBISS.SI-ID 2269674]
112. VEGI, Anita. Osama bin Laden - mož, ki je napovedal vojno Ameriki : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Vegi], 2011. 51 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21537. [COBISS.SI-ID 2288874]
113. TURKOVIĆ, Marjana. Palestinsko-izraelski konflikt : (pregled večnega antagonizma) : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Turković], 2011. 77 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=20515. [COBISS.SI-ID 2211562]
114. NEMEC, Izidor. Postopek policije pri varovanju sodišč v primeru izrednega dogodka : diplomsko delo. [Ljubljana: I. Nemec], 2011. 46 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=20516. [COBISS.SI-ID 2211818]
115. JUH, Monika. Teroristične skupine Bližnjega vzhoda - Hezbolah : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Juh], 2011. 69 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21012. [COBISS.SI-ID 2234858]
116. BUDIČ, Urška. Uporaba otrok v teroristične namene : študija primera rekrutiranja otrok teroristične skupine Tamilski tigri : diplomsko delo. [Ljubljana: U. Budič], 2011. 51 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21129. [COBISS.SI-ID 2242026]
117. KOSI, Stanislav. Varnostna politika Slovenije skozi prizmo mirovnih operacij : diplomsko delo. [Ljubljana: S. Kosi], 2011. 51 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21422. [COBISS.SI-ID 2274026]
118. TRUZZARDI, Marko. Obveščevalne službe v obdobju globalnega terorizma : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Truzzardi], 2010. 48 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15019. [COBISS.SI-ID 1926122]
119. BELJAN, Andrej. Vpliv vahabizma kot grožnja na Balkanu : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Beljan], 2010. 41 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15016. [COBISS.SI-ID 1925098]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

120. REP, Mojca. Varnost sodišč v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rep], 2008. 89 f., [1] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1575914]

Somentor pri diplomskih delih

121. KOCJANČIČ, Alenka. Varovanje sodne veje oblasti v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Kocjančič], 2011. 62 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19553. [COBISS.SI-ID 2193642]
122. DERLINK, Nina. Pobegi in poskusi pobegov obsojencev iz slovenskih zaporov : diplomsko delo. [Ljubljana: N. Derlink], 2009. 47 str., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13634. [COBISS.SI-ID 1858794]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

123. TUBAK, Aleksandar. Iran - varnostni in politični vidik krize : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Tubak], 2010. 46 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=18281. [COBISS.SI-ID 2105066]

Recenzent

124. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
125. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
126. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
127. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
128. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
129. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
130. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. MIKLAVČIČ, Marjan (recenzent 2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999-Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999-2003Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2003-2006Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2006-. ISSN 1580-0253. https://www.fvv.um.si/rv/. [COBISS.SI-ID 99492352]


NERAZPOREJENO

131. MIKLAVČIČ, Marjan (intervjuvanec). Terorizem je vedno bližje tudi Sloveniji : kritične situacije. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2016, letn. 61, št. 2, str. 20-23, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 4158664]
132. MIKLAVČIČ, Marjan. Varnost pravosodnih organov v Republiki Sloveniji. Korporativna varnost. mar. 2013, št. 3, str. 50-52, ilustr. ISSN 2232-6170. [COBISS.SI-ID 274897408]
133. MIKLAVČIČ, Marjan. Varnostna tveganja in delovanje pravosodnih organov v Sloveniji. Pravosodni bilten. 2013, letn. 34, št. 2, str. 127-132, ilustr. ISSN 1318-1459. [COBISS.SI-ID 1342177]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022