COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarjeta MalecOsebna bibliografija za obdobje 2005-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MALEC, Marjeta. Model prepoznavanja in razvoja ključnih in perspektivnih kadrov v podjetju. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 686-694, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512681020]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MALEC, Marjeta. Model prepoznavanja in razvoja ključnih in perspektivnih kadrov v podjetju = The model of recognizing and development key and perspective personnel in a company. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 106-108. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512681276]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

3. MERKAČ SKOK, Marjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, MALEC, Marjeta. Razvoj kariere. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 173 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-13-9. [COBISS.SI-ID 253430528]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke : praktične vsebine, konkretni vzorci in primeri dobre prakse za uspešno delo v tajništvu. ZEVNIK, Suzi, BIZJAK, Evalda, ZAKLAN, Zorica, STERNAD ZABUKOVŠEK, Simona, DEŽELAK, Zdenko, LOBNIK AMBROŽIČ, Simona, ERKER LOZINŠEK, Alenka, ROBNIK, Lidija, ADEMOVIČ, Angelca, TOMŠIČ, Andrej, HOJS POTOČNIK, Jarmila, KOSI, Tatjana, PREVORČIČ, Sabina, MALEC, Marjeta, OBLAK, Marjeta, LEVA BUKOVNIK, Marjana, ŠERCER, Miha, GAJŠEK-KRAJNC, Aleksa, KLEMENC, Sonja, ZUPANČIČ, Polona, GLOBOČNIK FABJAN, Alenka, PRAĆA, Renata. Maribor: Forum media, 2007-2015. ISSN 1855-1947. [COBISS.SI-ID 236133376]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. HALOŽAN, Karin. Vpliv zavzetosti zaposlenih na uspešnost podjetja : diplomska naloga. Celje: [K. Haložan], 2022. 68 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9587. [COBISS.SI-ID 141085955]
6. ŠIŠMANOVIČ, Maja. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v Gran Hotelu Peñiscola : diplomska naloga. Celje: [M. Šišmanovič], 2016. 53 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513564732]
7. CEROVŠEK, Tjaša. Kompetence vodilnih in vodstvenih delavcev v povezavi z vodenjem zaposlenih : diplomska naloga. Celje: [T. Cerovšek], 2016. 63 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1518. [COBISS.SI-ID 513645116]
8. VOUK, Urška. Vpliv certifikata Družini prijazno podjetje na motivacijo zaposlenih : diplomska naloga. Celje: [U. Vouk], 2015. 47 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513485116]
9. URBANEC, Tanja. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Eurocom, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Urbanec], 2014. 53 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513215548]


NERAZPOREJENO

10. MALEC, Marjeta. Vloga operativnega managementa v bančništvu : magistrsko delo. Kranj: [M. Malec], 2005. 122 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4457491]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022