COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSonja MajcenOsebna bibliografija za obdobje 2006-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSI, Tanja, NASTAV, Bojan, DOLENC, Primož, MAJCEN, Sonja. Upravljanje raznolikosti zaposlenih pri nas in v tujini : rezultati anketne raziskave. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. sep. 2012, letn. 10, št. 48, str. 59-63, tabele. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 49893730]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

2. MAJCEN, Sonja (urednik), LEBIČ, Tadej (urednik). EU priložnosti za mlade : izkoristi priložnost in uresniči idejo : izmenjave, študij, razpisi, natečaji, prostovoljno delo v državah EU, brezplačne publikacije, informacije, info stojnice in predavanja. Ponatis. Celje: Celjski mladinski center, 2012. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272387328]
3. LEBIČ, Tadej (urednik), MAJCEN, Sonja (urednik). Kako ustanoviti mladinsko organizacijo? : priročnik za mlade in mladinske organizacije. Celje: Celjski mladinski center, 2011. 43 str. ISBN 978-961-92953-0-4. http://www.mladi-in-obcina.si/images/stories/fajli/kako%20ustanoviti%20mo.pdf. [COBISS.SI-ID 252884736]

Mentor - drugo

4. JEREB, Borut (avtor, vodja projekta), CAR, Jošt, GRAČNER, Tadej, KOZEL, David, KRUŠIČ, Luka, VUGRINEC, Nina, ČAKŠ, Aljaž, GOMBOC, Simon, GRACEJ, Jure, ŠTANCER, Rok, VUK, Alen. Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode : zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2015. III, 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512722237]


NERAZPOREJENO

5. HAUPTMAN, Damir, MILAS, Maja, JUREKOVIĆ, Nikolina, VOJNOVIĆ, Goran, SUKNOVIĆ, Ladislav, PROSNIK, Tomi, MAJCEN, Sonja, BRADETIĆ, Metka. Manjinski kompas : publikacija sa smjernicama za veću socijalnu uključenost mladih manjinskih pripadnika na području kulturne baštine i kreativnog manjinskog turizma. Rimske Toplice: Zavod Burja, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95105-1-3. http://www.zavod-burja.si/manjsinska-mladinoteka, https://www.zavod-burja.si/wp-content/uploads/2020/10/Manjinski-kompas_HRV.pdf. [COBISS.SI-ID 30453507]
6. HAUPTMAN, Damir, MILAS, Maja, JUREKOVIĆ, Nikolina, VOJNOVIĆ, Goran, SUKNOVIĆ, Ladislav, PROSNIK, Tomi, MAJCEN, Sonja, BRADETIĆ, Metka. Manjšinski kompas : publikacija s smernicami za večjo socialno vključenost mladih manjšinskih pripadnikov na področjih kulturne dediščine in ustvarjalnega manjšinskega turizma. Rimske Toplice: Zavod Burja, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95105-2-0. https://www.zavod-burja.si/manjsinska-mladinoteka. [COBISS.SI-ID 30818307]
7. MAJCEN, Sonja (intervjuvanec). "Da mlade zanimajo samo služba, stanovanja in družina ..., je stereotip!" : Sonja Majcen - direktorica Celjskega mladinskega centra. Novi tednik NT&RC. 9. maj 2019, leto 74, št. 19, str. 26-27, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 26439683]
8. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. 'Active for future' na mradi/mpango wa vijana : mwongozo kwa wataalamu wa maswala ya vijana. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-94272-0-0. [COBISS.SI-ID 291209472]
9. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. 'Active for future' na mradi/mpango wa vijana : mwongozo kwa wataalamu wa maswala ya vijana. Elektronska izd. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-92953-9-7. http://www.mc-celje.si/sl/Active_for_future/. [COBISS.SI-ID 291174656]
10. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Active for future with youth initiatives : methodology for youth workers. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-92953-3-5. http://www.mc-celje.si/sl/Active_for_future/. [COBISS.SI-ID 290920704]
11. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Active for future with youth initiatives : metodologija za mladinske delavce. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-92953-2-8. [COBISS.SI-ID 290920448]
12. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Active for future with youth initiatives : metodologija za mladinske delavce. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-92953-5-9. http://www.mc-celje.si/sl/Active_for_future/. [COBISS.SI-ID 291070720]
13. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Active for future with youth initiatives : metodologija za mladinske delavce. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-92953-4-2. [COBISS.SI-ID 291069952]
14. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Aktivni za bʺdešeto s mladežki iniciativi : metodologija za mladežki rabotnici. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-94272-1-7. [COBISS.SI-ID 291210240]
15. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Aktivni za bʺdešteto s mladežki iniciativi : metodologija za mladežki rabotnici. Elektronska izd. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-92953-8-0. http://www.mc-celje.si/sl/Active_for_future/. [COBISS.SI-ID 291170304]
16. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Kushiriki kwa siku zijazo na mipango ya vijana : mbinu kwa wafanyakazi wa vijana. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. 50 str., fotograf. ISBN 978-961-92953-6-6. [COBISS.SI-ID 291114496]
17. MAJCEN, Sonja, KOLENC, Katja. Kushiriki kwa siku zijazo na mipango ya vijana : mbinu kwa wafanyakazi wa vijana. Elektronska izd. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2017. ISBN 978-961-92953-7-3. http://www.mc-celje.si/sl/Active_for_future/. [COBISS.SI-ID 291169280]
18. LEBIČ, Tadej, MAJCEN, Sonja, ZUPANC, Sanja. O učenju skozi prizmo 8 ključnih kompetenc : knežji tabor. Celje: Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, 2010. ISBN 978-961-269-314-5. [COBISS.SI-ID 252633600]
19. MAJCEN, Sonja. Suverenost v procesu globalizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Majcen], 2006. 52 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Majcen-Sonja.PDF. [COBISS.SI-ID 25697373]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022