COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIztok Leskovar [05702]Osebna bibliografija za obdobje 1990-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Osnovni principi ojačanja betona z vlakni = Basic principles of concrete reinforcement with fibres. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. str. 78-85, ilustr. ISSN 0017-2774. [COBISS.SI-ID 2297953]

1.04 Strokovni članek

2. LESKOVAR, Iztok. Poškodbe in sanacije betonskih industrijskih tlakov. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. okt. 2007, let. 11, št. 10, str. 18-20, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 29035013]
3. LESKOVAR, Iztok, DOBNIKAR, Vitoslav. Sanacija AB konstrukcije stadiona Ljudski vrt. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. nov. 2007, let. 11, št. 11, str. 34-35, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 29103877]
4. LESKOVAR, Iztok. Epoksidni tlaki. Korak : strokovna revija o talnih oblogah. 2002, let. 3, št. 5, str.35-37. ISSN 1580-3880. [COBISS.SI-ID 9105829]
5. LESKOVAR, Iztok. Samorazlivni epoksidni tlaki. Korak : strokovna revija o talnih oblogah. 2002, let. 3, št. 6, str.32-34. ISSN 1580-3880. [COBISS.SI-ID 9106341]
6. LESKOVAR, Iztok. Sanacija Plečnikovih zvonikov na cerkvi sv. Štefana v Ribnici. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. marec 1998, let. 2, št. 3, str. 24-25, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 19323653]
7. ZAJC, Andrej, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok. Słoweńskie doświadczenia w naprawach konstrukciji = Some Slovenian experiences in repair of concrete constructions. Materiały Budowlane. 1998, no. 11, str. 36-40, ilustr. ISSN 0137-2971. [COBISS.SI-ID 20501765]
8. ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Trajnost betonskih objektov. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. maj 1997, št. 2, str. 10-11, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 108795648]
9. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok, ULJAREVIĆ, Mato, UKRAINCZYK, Velimir, BADRLJICA, Jasna, et al. Stahlfaser-Spitzbeton für die Auskleidung eines Kraftwerkstollens : Grundlagen des Programms zur Ausführung der Versuchsfelder und Intersuchungen. Zement und Beton. 1991, no. 2, str. 20-21, graf. prikazi. ISSN 0514-2946. [COBISS.SI-ID 16931589]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. LESKOVAR, Iztok, RAVNIKAR TURK, Mojca. The rehabilitation of Ajba concrete dam. V: ŠIRCA, Andrej (ur.), SEDEJ, Andrej (ur.). Dam engineering in Southeast and Middle Europe : recent experience and future outlooks : international symposium : proceedings. 15. posvetovanje SLOCOLD, 16th October 2013, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, 2013. Str. 157-164, ilustr. ISBN 978-961-90207-9-1. [COBISS.SI-ID 2158951]
11. LESKOVAR, Iztok. Vzroki propadanja novih betonskih konstrukcij = Causes of damage of new concrete structures. V: ZAJC, Andrej (ur.). Materiali za doseganje trajnosti betonskih konstrukcij : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2013. Str. 27-31. ISBN 978-961-91378-9-5. [COBISS.SI-ID 36705541]
12. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok, DOBNIKAR, Vitoslav. PC and LMC with granulated rubber made from waste car tires. V: AGUIAR, J. B. (ur.). ICPIC 2010. Braga: University of Minho, cop. 2010. Str. 289-297, ilustr. ISBN 978-972-99179-4-3. [COBISS.SI-ID 34020869]
13. LESKOVAR, Iztok. Problematika izvajanja obnove betonskih in armiranobetonskih objektov v Sloveniji. V: ZAJC, Andrej (ur.). Strategija izvedbe sanacij objektov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2010. Str. 1-4. ISBN 978-961-91378-6-4. [COBISS.SI-ID 34081797]
14. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok, ZAJC, Andrej, DOBNIKAR, Vitoslav. Repair of slab surface with thin SFRC overlay. V: ALEXANDER, Mark G. (ur.). Concrete repair, rehabilitation and retrofitting : 2nd international conference on concrete repair, rehabilitation and retrofitting, ICCRRR-2, 24-26 November 2008, Cape Town, South Africa. London: CRC Press/Taylor & Francis, 2009. Str. 359-360, ilustr. ISBN 978-0-415-46850-3. [COBISS.SI-ID 30244357], [Scopus]
15. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok, ERCEGOVIČ, Rok, KORTA, Jure. Obnašanje mikroarmiranih betonov visokih zmogljivosti z veliko količino jeklenih vlaken. V: Zbornik referatov. Konferenca Dosežki betonske stroke, Lipica, [26. in 27.] marec 2009. Ljubljana: ZBS, Združenje za beton Slovenije, 2009. Str. 78-86, ilustr. ISBN 978-961-91538-5-7. [COBISS.SI-ID 30468869]
16. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok, ERCEGOVIČ, Rok, KORLA, Jure, GETTU, Ravindra (urednik). Behavior of concrete with very high fiber content. V: Fibre reinforced concrete: design and applications BEFIB 2008. [Madras: Indian Institute of Technology], 2008. Str. 183-190, ilustr. [COBISS.SI-ID 30130949]
17. LESKOVAR, Iztok. Dosežki IRMA pri sanacijah betonskih konstrukcij v obdobju 1993-2008 = Achievements of IRMA in repair of concrete structures in period 1993-2008. V: ZAJC, Andrej (ur.). Izkušnje pri gradnji in sanaciji zahtevnih betonskih objektov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2008. Str. 27-34, ilustr. ISBN 978-961-91378-4-0. [COBISS.SI-ID 29889029]
18. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok, ERCEGOVIČ, Rok. Upper slab of skating ring constructed by SFRC. V: SEIDLER, Peter (ur.). Industrieböden '07 : 6. Internationales Kolloquium, 16.-18. Januar 2007 = Industrial floors '07 : 6th International Colloquium, January 16-18, 2007. Band 1. Ostfildern: Technische Akadamie Esslingen, 2007. Str. 359-368, ilustr. ISBN 3-924813-68-X. [COBISS.SI-ID 28462597]
19. LESKOVAR, Iztok. Izboljšave sanacijskih materialov z dodatki = Improvement in repair with admixtures. V: ZAJC, Andrej (ur.). Posebne lastnosti betonov z dodatki : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2007. Str. 59-62. ISBN 978-961-91378-3-3. [COBISS.SI-ID 28823301]
20. ŠUŠTERŠIČ, Jakob (pisar), ERCEGOVIČ, Rok, LESKOVAR, Iztok, ZAJC, Andrej, DOBNIKAR, Vitoslav. PC-FRC for replacement of deteriorated upper part of concrete highway bridge deck. V: Zbornik radova = Proceedings. 1. BH Kongres o cestama = 1. BH Congress on roads, 27-28 september 2007, Sarajevo. Sarajevo: Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine, 2007. Str. 783-791, ilustr. [COBISS.SI-ID 29035525]
21. ŠUŠTERŠIČ, Jakob (pisar), LESKOVAR, Iztok, ZAJC, Andrej, DOBNIKAR, Vitoslav. PC-FRC for replacement of deteriorated upper part of concrete highway bridge deck. V: DHIR, Ravindra K. (ur.), MCCARTHY, Michael J. (ur.), CALISKAN, Sinan (ur.). Concrete for transportation infrastructure : proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 2005. London: Telford, 2005. 6 str., ilustr. ISBN 0-7277-3402-4. [COBISS.SI-ID 28457477], [Scopus]
22. LESKOVAR, Iztok. Tlaki v visokoregalnih skladiščih. V: ZAJC, Andrej (ur.). Novosti pri gradnji tlakov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2005. Str. 63-67, ilustr. ISBN 961-91378-1-7. [COBISS.SI-ID 28463877]
23. LESKOVAR, Iztok, DOBNIKAR, Vitoslav. Tehnološki postopki za podaljšanje življenjske dobe s kloridi kontaminiranih A.B. konstrukcij. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov. 7. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2004. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2004. Str. 227-235, ilustr. ISBN 961-6527-01-0. [COBISS.SI-ID 28455685]
24. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok, ERCEGOVIČ, Rok. Study of corrosion resistance of steel fibres in SFRC. V: OH, B. H. (ur.). Concrete under severe conditons : environment and loading : proceedings of the Fourth International Conference on Concrete under Severe Conditions, CONSEC ʼ04, Seoul, Korea, June 27-30, 2004. Wolume 2. Seoul: Seoul National University, Korea Concrete Institute, 2004. ISBN 89-89499-02-X. [COBISS.SI-ID 26094085]
25. LESKOVAR, Iztok. Preplastitve industrijskih tlakov z betoni visokih zmogljivosti. V: ZAJC, Andrej (ur.). Gradnja z betoni visokih zmogljivosti : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2004. Str. 63-65, graf. prikazi. ISBN 961-91378-0-9. [COBISS.SI-ID 26099717]
26. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Optimisation of mix-proportion of PMC for thin overlay. V: MAULTZSCH, Matthias (ur.). Proceedings. 11th International Congress on Polymers in Concrete, 2nd - 4th June, 2004, at BAM, Berlin, Germany. Berlin: BAM, 2004. Str. 437-444, graf. prikazi. ISBN 3-00-013706-8. [COBISS.SI-ID 26090757]
27. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Surface characteristics of fiber reinforced concrete. V: SEIDLER, P... (ur.). Industrieböden '03 : 5. Internationales Kolloquium, 21.-23. Januar 2003 = Industrial floors '03 : 5th International Colloquium, January 21-23, 2003. Band 1. Esslingen: Technische Akadamie, 2003. Str. 255-261, graf.prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 24907269]
28. LESKOVAR, Iztok. Napake pri projektiranju betonskih konstrukcij. V: ZAJC, Andrej (ur.). Od projekta do izvedbe betonskih konstrukcij : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2003. Str. 19-21. ISBN 961-90107-9-5. [COBISS.SI-ID 25196805]
29. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok, DOBNIKAR, Vitoslav. Improvement in the crack opening resistance of FRC with low short fibre content. V: DHIR, Ravindra K. (ur.). Role of concrete in sustainable development : proceedings of the International Symposium dedicated to professor Surendra Shah, Northwestern University, USA held on 3-4 September 2003 at the University of Dundee, Scotland, UK. London: ʺThomas Telfordʺ, 2003. Str. 167-174. ISBN 0-7277-3247-1. [COBISS.SI-ID 25466117], [Scopus do 14. 1. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]
30. LESKOVAR, Iztok, DOBNIKAR, Vitoslav. Sanacija razpok v betonih. V: ZAJC, Andrej (ur.). Razpoke v betonu : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: Irma, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2002. Str. 55-60, ilustr. ISBN 961-90107-8-7. [COBISS.SI-ID 24813573]
31. LESKOVAR, Iztok, BRINŠEK, Rudi. Sanacija pregrade HE Medvode. V: KRYŽANOWSKI, Andrej (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Tehnologije v pregradnem inženirstvu : novejša izvedbena dela na slovenskih pregradah : zbornik prispevkov. 4. posvetovanje SLOCOLD, Fala junij 2002. [Ljubljana]: Slovenski nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD, 2002. Str. 77-84, ilustr. ISBN 961-90207-3-1. [COBISS.SI-ID 24908037]
32. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Zakaj in kako uporabiti betone in malte s posebnimi lastnostmi za novogradnjo in sanacijo objektov v cestogradnji?. V: VILHAR, Matija (ur.). Zbornik referatov. 6. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 23.-25.oktobra 2002. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2002. Str. 223-232. ISBN 961-90709-4-1. [COBISS.SI-ID 24609285]
33. LESKOVAR, Iztok. Sanacije betonskih fasadnih konstrukcij iz prefabriciranih elementov. V: ZAJC, Andrej (ur.). Betonska prefabrikacija : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2001. Str. 61-66, ilustr. ISBN 961-90107-7-9. [COBISS.SI-ID 23703557]
34. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, KRYŽANOWSKI, Andrej, PETRIČ, Branko, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Performance of PCM coating on repaired surface of concrete dam and stilling basin. V: The tenth International congress on polymers in concrete and ICPIC/ICRI International concrete repair workshop, May 21-25, 2001, Honolulu, Hawaii. [S.l.: s.n.], 2001. 11 f. [COBISS.SI-ID 23728389]
35. LESKOVAR, Iztok. Naknadno dokazovanje kakovosti vgrajenega betona in dolgoročno opazovanje objektov. V: ZAJC, Andrej (ur.). Optimizacija kakovosti betona : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2000. Str. 58-59. ISBN 961-90107-6-0. [COBISS.SI-ID 22424581]
36. LESKOVAR, Iztok, ŠAJNA, Aljoša, SMAILBEGOVIĆ, Almas. Razpoke na pregradi Modrac. V: ZAJC, Andrej (ur.). Hidrotehnični betoni : zbornik gradiv in referatov. 6. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 27. maj 1999. Ljubljana: IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 1999. Str. 59-64, ilustr. ISBN 961-90107-5-2. [COBISS.SI-ID 21068549]
37. MUSI, Amira, BANOVEC, Franek, LESKOVAR, Iztok. Sanacija pregrade HE Medvode. V: ZAJC, Andrej (ur.). Hidrotehnični betoni : zbornik gradiv in referatov. 6. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 27. maj 1999. Ljubljana: IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 1999. Str. 65-70, ilustr. ISBN 961-90107-5-2. [COBISS.SI-ID 21068805]
38. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Industrial floors for extreme loads. V: SEIDLER, P... (ur.). Industrieböden ʼ99 : internationales Kolloquium, 12.-14. Januar 1999. Band 2 = Industrial floors : international colloquium, January 12-14, 1999. Vol. 2. [S. l.: s. n.], 1999. Str. 927-931, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20260869]
39. LESKOVAR, Iztok, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej. Thin high-performance concrete toppings. V: SEIDLER, P... (ur.). Industrieböden ʼ99 : internationales Kolloquium, 12.-14. Januar 1999. Band 2 = Industrial floors : international colloquium, January 12-14, 1999. Vol. 2. [S. l.: s. n.], 1999. Str. 933-937, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20259845]
40. LESKOVAR, Iztok, MAGAJNE, Danilo. Restoration of monument concrete church tower in Ribnica. V: SANDROLINI, Franco (ur.). Conference proceedings. IXth International Congress on Polymers in Concrete, Bologna, Italy - September 14-18, 1998. Bologna: Casma, 1998. Str. 525-530, graf. prikazi. ISBN 88-87462-00-3. [COBISS.SI-ID 20261637]
41. DOBNIKAR, Vitoslav, LESKOVAR, Iztok. Sanacija armiranobetonskih portalov v RTP Pekre in Kleče. V: ZAJC, Andrej (ur.). Sanacije betonskih objektov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, 1995. Str. 39-42, ilustr. ISBN 961-90107-1-X. [COBISS.SI-ID 73623552]
42. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok, ZAJC, Andrej, RIBARIČ, Mitja, MAKOVŠEK, Bogdan, RIČEK, Franc, DOBLŠEK, Boris, PRŠA, Milan, et al. Properties of SFRC as input data for analysis of panels for mine roadway support. V: Drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, Ljubljana, 28. - 30. september 1994 = Second International Symposium on Tunnel Construction and Underground Structures, [Ljubljana, 28th - 30th september 1994]. Ljubljana: Organizacijski odbor za drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih objektov, 1994. Str. 284-295, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16921093]
43. MAKOVŠEK, Bogdan, RIČEK, Franc, DOBLŠEK, Boris, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok, ZAJC, Andrej, PRŠA, Milan, et al. Steel fibre reinforced concrete panels for roadway support. V: Drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, Ljubljana, 28. - 30. september 1994 = Second International Symposium on Tunnel Construction and Underground Structures, [Ljubljana, 28th - 30th september 1994]. Ljubljana: Organizacijski odbor za drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih objektov, 1994. Str. 275-283, ilustr. [COBISS.SI-ID 16921605]
44. DOBNIKAR, Vitoslav, LESKOVAR, Iztok, KORLA, Jadran. Uporaba mikroarmiranih betonov za izvedbo in sanacije horizontalnih betonskih konstrukcij. V: ZAJC, Andrej (ur.). Mikroarmirane malte in betoni : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, 1994. Str. 27-30, ilustr. ISBN 961-90107-0-1. [COBISS.SI-ID 73619968]
45. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok, UKRAINCZYK, Velimir, et al. Fibre reinforced shotcrete in waterway tunnel lining. V: Prvo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov, Ljubljana, 16.-18 september 1992. V Ljubljani: Organizacijski odbor, 1992. [COBISS.SI-ID 17037061]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

46. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, ZAJC, Andrej, LESKOVAR, Iztok. Osnovni principi ojačevanja strukture betona z vlakni. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 25. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Rogaška Slatina, 23.-24. oktober 2003. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2003. Str. 163-174, graf. prikazi. ISBN 961-90266-8-3. [COBISS.SI-ID 25470469]
47. DOBNIKAR, Vitoslav, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, LESKOVAR, Iztok. Polimerno modificirani betoni za industrijske tlake in estrihe. V: ZAJC, Andrej (ur.). Industrijski tlaki : zbornik gradiv in referatov. 5. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 21. maj 1998. Ljubljana: IRMA, 1998. Str. 53-54. ISBN 961-90107-4-4. [COBISS.SI-ID 19122181]
48. LESKOVAR, Iztok. Vzroki za nastanek poškodb na industrijskih tlakih in načini sanacije. V: ZAJC, Andrej (ur.). Industrijski tlaki : zbornik gradiv in referatov. 5. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 21. maj 1998. Ljubljana: IRMA, 1998. Str. 17-20, graf. prikazi. ISBN 961-90107-4-4. [COBISS.SI-ID 19120901]
49. LESKOVAR, Iztok. Metode za sancijo poškodb na armirano betonskih mostovih. V: ZAJC, Andrej (ur.). Obstojnost betonov in trajnost betonskih objektov : zbornik gradiv in referatov. 4. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 22. maj 1997. Ljubljana: Irma, 1997. Str. 83-88, ilustr. ISBN 961-90107-3-6. [COBISS.SI-ID 17879045]
50. LESKOVAR, Iztok. Use of PMC and PC in repair of some concrete structures in Slovenia. V: ZAJC, Andrej (ur.). Proceedings of the International ICPIC Workshop on Polymers in Concrete. Ljubljana: IRMA, 1996. Str. 153-159, ilustr. ISBN 961-90107-2-8. [COBISS.SI-ID 17879557]
51. LESKOVAR, Iztok, KOMEL, Miran. Mikroarmirani brizgani betoni za protierozijske in vodotesne obloge brežin. V: ZAJC, Andrej (ur.). Mikroarmirane malte in betoni : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, 1994. Str. 21-25, ilustr. ISBN 961-90107-0-1. [COBISS.SI-ID 73618688]
52. LESKOVAR, Iztok, SVETLIČ, Janez, KEPIC, Miran. Sanacija hladilnega stolpa bloka 4 termoelektrarne Šoštanj. V: ZAJC, Andrej (ur.). Sanacije betonskih objektov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, 1995. Str. 33-37, ilustr. ISBN 961-90107-1-X. [COBISS.SI-ID 73623040]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

53. BOSILJKOV, Vlatko, TOMAŽEVIČ, Miha, BOHINC, Uroš, LESKOVAR, Iztok. On-site investigation techniques for the structural evaluation of historic masonry buildings. Deliverable D10.2 & 10.4, Report on the evaluation at pilot sites (Report for owners of historic buildings) : pilot site: Pišece / Slovenia : revised report. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2004. 178 f., ilustr. http://www.onsiteformasonry.bam.de. [COBISS.SI-ID 1070951]
54. MARTINČIČ, Andrej, MAHER, Igor, LESKOVAR, Iztok, KOSI, Gorazd, SKOBERNE, Peter, LUZNAR, D... Zasnova rajonizacije ekosistemov Slovenije - Nizka barja v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za biologijo, 1994. 63 f. Varstvo okolja. [COBISS.SI-ID 61558784]
55. ŠOBA, Jurij, GOLOBIČ, Bogomir, KOVAČEVIĆ, Mihaela, VIŽINTIN, Nada, MIKUŽ, Herman, MALOVRH, Stane, FOCK, Mihael, LESKOVAR, Iztok, KUNAVER, Dušan. Aplikacije betonov z nizko vsebnostjo cementa v metalurgiji in energetiki : zaključno poročilo za leta 1991, 92 in 93. Ljubljana: ZRMK, 1993. 28, 7, 31, 6 str. [COBISS.SI-ID 117351]
56. ZAJC, Andrej, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, DIMIC, Damijana, KRŽAN, Janez, KORLA, Jadran, UKRAINCZYK, Velimir, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, GERBEC, Boštjan, LESKOVAR, Iztok, ŠTEFANČIČ, Andrej, CEKLIN, Franci, URBANČIČ, Stanislav, REBIĆ, Milenko, KEPIC, Miran. Polimerni materiali v maltah in betonih I. del. Ljubljana: RSS: ZRMK, 1990. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. novi materiali. [COBISS.SI-ID 29716992]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

57. ŠUŠTERŠIČ, Jakob, KRYŽANOWSKI, Andrej, PLANINC, Igor, ZAJC, Andrej, DOBNIKAR, Vitoslav, LESKOVAR, Iztok, ERCEGOVIČ, Rok. Obnašanje betona, izpostavljenega podvodni abraziji. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. 226 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4005473]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

58. KOLENC, Nataša, ODLAZEK, Katarina, KALAN, Andreja, GOVŽE, Špela, LESKOVAR, Iztok. Štanjel - vrt ob vili Ferrari : konservatorski načrt : mapa 01, mapa 02, mapa 03. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Restavratorski center, 2018. 3 zv. (79 str ; 114 str. ; 72 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 513991467]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

59. BOSILJKOV, Vlatko (urednik), LESKOVAR, Iztok (urednik), ZAJC, Andrej (urednik), TOMAŽEVIČ, Miha (urednik). Mednarodna delavnica v okviru projekta Onsiteformasonry : Grad Pišece, Slovenija, 14.-18. julij 2003. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 890471]

Somentor pri diplomskih delih

60. LIKAR, Andrej. Sanacija in zaščita betonskih objektov, poškodovanih zaradi korozije armature : diplomska naloga = Repair and protection on concrete structures damaged by reinforcement corrosion : graduation thesis. Ljubljana: [A. Likar], 2006. XIV, 85 str., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/34/. [COBISS.SI-ID 3071841]

Nadzornik/pogodbenik

61. ŽIGON, Angelo, SCHNABL, Simon. Delna porušitev in sanacija objekta Poljanski nasip 40 in Ambrožev trg 3 - odstranitev objekta : načrt gradbenih konstrukcij, statična sanacija - PGD. Ljubljana: Elea iC, 2008. 191 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4581729]


NERAZPOREJENO

62. LESKOVAR, Iztok. Osnovna šola Polje. Arhitektov bilten : AB. dec. 2017, letn. 47, št. 213/214, str. 74-75, ilustr. ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 297592832]
63. LESKOVAR, Iztok. Korozija jeklene armature v armiranem betonu ter metode za njihovo sanacijo in zaščito. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. jun. 2004, letn. 8, št. 6, str. 14-17, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 225595136]
64. HRIBERNIK, Zvonko, LESKOVAR, Iztok, ŠUŠTERŠIČ, Jakob. Uporaba mikroarmiranega betona za izvedbo in sanacijo tlakov. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 41, št.1/2 (1992), str.[61-63] = informacije / zrmk. - 33, št.1/2(301) (1992), str.[1-3]. ISSN 0017-2774. [COBISS.SI-ID 32316416]
65. LESKOVAR, Iztok, FERJAN, Marjan. Kakovost betonov elementov ograje na Tromostovju v Ljubljani : raziskava ZRMK. Arhitektov bilten : AB. 21, št.109/110 (december 1991), str.68-70. ilustr. ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 39065344]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022