COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Sebastian Lahajnar [57009]Osebna bibliografija za obdobje 1996-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. The correlation strength of the most important cryptocurrencies in the bull and bear market. Investment management & financial innovations. vol. 17, no. 3, str. 67-81, tabele. ISSN 1812-9358. https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-360/the-correlation-strength-of-the-most-important-cryptocurrencies-in-the-bull-and-bear-market, DOI: 10.21511/imfi.17(3).2020.06. [COBISS.SI-ID 52558083], [SNIP, Scopus do 5. 4. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]
2. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Korelacije vrednosti najpomembnejših kripto valut. Revija za ekonomske in poslovne vede. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 7, no. 1, str. 79-95, tabele. ISSN 2350-384X. https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol7no1/Revija_EB-2020_V7N1_5.pdf. [COBISS.SI-ID 17261827]
3. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Initial coin offering (ICO) evaluation model. Investment management & financial innovations. 2018, vol. 15, no. 4, str. 169-182, ilustr. ISSN 1812-9358. https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-298/initial-coin-offering-ico-evaluation-model, DOI: 10.21511/imfi.15(4).2018.14. [COBISS.SI-ID 514826359], [SNIP, Scopus do 26. 2. 2023: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50]
4. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Inženiring metodologij za menedžment poslovnih procesov. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.]. 2016, letn. 83, št. 3, str. 108-114, ilustr. ISSN 0013-5852. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2016/Lahajnar.pdf. [COBISS.SI-ID 514484343], [SNIP, WoS, Scopus]
5. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. The evaluation framework for business process management. Management : journal of contemporary management issues. 2016, vol. 21, no. 1, str. 47-69, ilustr. ISSN 1331-0194. http://www.efst.unist.hr/management/vol21no1.html. [COBISS.SI-ID 514446711], [SNIP, WoS do 26. 7. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 25. 5. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,50]
6. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Primerjava metodologij za menedžment poslovnih procesov. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. okt./nov./dec. 2015, letn. 23, št. 4, str. 226-238, ilustr. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 514324855]
7. LAHAJNAR, Sebastian, KOVAČIČ, Andrej. Izgradnja splošne metode za razvoj spletnih programskih rešitev. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. jul./avg./sep. 2008, letn. 16, št. 3, str. 171-179, slika. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 18093030]
8. LAHAJNAR, Sebastian. Načrtovanje relacijskih podatkovnih baz z UML. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2001, let. 9, št. 1, str. 16-23, ilustr. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 1222062]
9. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Načrtovanje večdimenzionalnih podatkovnih baz. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2000, let. 8, št. 1, str. 5-13, ilustr. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 1134510]
10. LAHAJNAR, Sebastian. Relacijske podatkovne baze in svetovni splet. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 1999, let. 7, št. 3, str. 24-30. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 1101998]

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Dejavniki uspešnosti digitalne transformacije. Revija za ekonomske in poslovne vede. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 8, no. 1, str. 26-42, ilustr. ISSN 2350-384X. https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol8no1/Revija_EB-2021_V8N1_3.pdf. [COBISS.SI-ID 67027203]
12. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Kriteriji presoje začetne ponudbe kripto žetonov. Revija za ekonomske in poslovne vede. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 5, no. 2, str. 60-75, tabele, graf. prikazi. ISSN 2350-384X. https://fei.uni-nm.si/uploads/revija_eb/vol5no2/Revija_EB-2018_V5N2.5.pdf. [COBISS.SI-ID 514828663]
13. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Kultura informacijske varnosti kot ključni dejavnik zagotavljanja ustrezne ravni informacijske varnosti. Revija za ekonomske in poslovne vede. [Tiskana izd.]. 2017, vol. 4, no. 2, str. 92-109, graf. prikazi, tabele. ISSN 2350-384X. http://fupi.vs-nm.si/uploads/revija_eb/vol4no2/Revija_EB-2017_V4N2.6.pdf. [COBISS.SI-ID 514714999]

1.04 Strokovni članek

14. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Digitalne tehnologije za zdravstvene storitve prihodnosti = Digital technologies for health care services of the future. Informatica medica slovenica. 2019, letn. 24, št. 1/2, str. 45-52, ilustr. ISSN 1318-2129. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/24(1-2)/08.pdf. [COBISS.SI-ID 530068249]
15. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Mobilne aplikacije, sodoben pripomoček na področju zdravja in dobrega počutja. Revija za zdravstvene vede. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 3, no. 2, str. 81-92, tabele. ISSN 2350-3610. http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV_pripone/revija/revija_jhs_2016_v3n2_www.pdf. [COBISS.SI-ID 514541431]
16. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Zorni koti in pogledi kot sredstvo za strukturiranje modelov poslovno-informacijske arhitekture v ogrodju ArchiMate. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. jan./feb./mar. 2015, letn. 23, št. 1, str. 32-44, ilustr. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 514131063]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. LAHAJNAR, Sebastian. Konceptualne osnove ogrodja za gradnjo metod za menedžmenta [i. e. menedžment] poslovnih procesov = Conceptual foundations of the framework for business process management methods building. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 129-136, ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/12/zbornik-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 138828035]
18. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Priložnosti in izzivi digitalne transformacije v zdravstvu. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta = Holistic approach to the patient : zbornik prispevkov = conference proceedings : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference : Novo mesto, 14. novembra 2019. Novo mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2020. Str. [415]-424. ISBN 978-961-94985-1-4. https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/konferenca/zbornik/zbornik_prispevkov_unmfzv_konferenca_2019_www.pdf. [COBISS.SI-ID 24917251]
19. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Kriptovalute in tehnologija veriženja blokov. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 17. maj 2018. Novo mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko: = University of Novo mesto, Faculty of Economics and Informatics: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede: = University of Novo mesto, Faculty of Business and Management Sciences, [2018]. Str. 285-293, č-b sl. ISBN 978-961-6770-42-2. https://fei.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/raziskovanje/zborniki/zbornik_prispevkov_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 514836087]
20. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Obvladovanje digitalne transformacije s pristopom poslovno-informacijske arhitekture. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : [conference proceedings] : international scientific conference, Novo mesto, 16. maj 2019. Novo mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko: = University of Novo mesto, Faculty of Economics and Informatics: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede: = University of Novo mesto, Faculty of Business and Management Sciences, 2019. Str. 300-308, barvne sl. ISBN 978-961-6770-43-9. https://fei.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/raziskovanje/zborniki/zbornik_prispevkov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 514896759]
21. LAHAJNAR, Sebastian. Moč korelacij med petimi najpomembnejšimi kriptovalutami = Correlations strength between five major cryptocurrencies. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 60-67. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513761852]
22. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. IT governance in Slovenian organisations. V: GLIGORIJEVIĆ, Živorad (ur.). 23 [Naučni skup] Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, jun 2018. godine. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta, 2018. Str. 547-556, tabele, č-b sl. ISBN 978-86-6139-155-2. [COBISS.SI-ID 514849399]
23. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian, et al. Kako ogroženi so naši zdravstveni podatki in kako izboljšati njihovo varnost. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 16. november 2017. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2018. Str. 417-425, graf. prikaz. ISBN 978-961-94392-0-3. https://fzv.uni-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/zbornik_prispevkov_fzv_simpozij_2017_www.pdf. [COBISS.SI-ID 514769783]
24. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu = Secure use of mobile technology in health care. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta = Holistic approach to the patient : zbornik prispevkov = conference proceedings : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference, Novo mesto, 10. november 2016. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2017. Str. 428-437, ilustr. ISBN 978-961-94049-6-6. http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/zbornik_prispevkov_fzv_konferenca_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 514706295]
25. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Digitalna strategija. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 68-74. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513685308]
26. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Model za evalvacijo metodologij za menedžment poslovnih procesov. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 16. in 17. april 2015. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2015. Str. 379-385, ilustr. ISBN 978-961-6770-32-3. [COBISS.SI-ID 514248567]
27. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Vrednotenje metodologij 7FE BPM in BPTrends za menedžment poslovnih procesov. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 147-155, ilustr. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 513531708]
28. LAHAJNAR, Sebastian. Prilagajanje razvojnih metod organizacijskim in projektnim karakteristikam. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 235-240, ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513010492]
29. LAHAJNAR, Sebastian. Ključni procesi komponentnega ogrodja za inženiring metod. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 580-586, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512677436]
30. LAHAJNAR, Sebastian. Procesna arhitektura - učinkovito obvladovanje poslovnih procesov v organizaciji. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 18. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-20. april 2011. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011. 7 str., ilustr. ISBN 978-961-6165-34-1. [COBISS.SI-ID 3189704]
31. LAHAJNAR, Sebastian. Modeliranje relacijskih podatkovnih baz z jezikom UML. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 530-535, ilustr. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512473660]
32. LAHAJNAR, Sebastian. Modeliranje besednjakov jezika XML = Modelling XML vocabularies. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 576-583. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512377916]
33. LAHAJNAR, Sebastian. Metamodel razširjenega komponentnega ogrodja za inženiring metod = The metamodel of the extended component framework for method engineering. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 354-362. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512273980]
34. LAHAJNAR, Sebastian. A framework for situational Web methods engineering. V: BARESI, Luciano (ur.), FRATERNALI, Piero (ur.), HOUBEN, Geert-Jan (ur.). Web engineering : 7th international conference, ICWE 2007, Como, Italy, July 16-20, 2007 : proceedings. Berlin; New York: Springer, cop. 2007. Str. [569]-574. Lecture notes in computer science, 4607, LNCS sublibrary. SL 3, Information systems and applications, incl. internet/web, and HCI. ISBN 978-3-540-73596-0, ISBN 3-540-73596-8. ISSN 0302-9743. [COBISS.SI-ID 512421436], [Scopus do 19. 2. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
35. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Objektno načrtovanje podatkovnih baz. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja = Proceedings of Slovenian Informatics Conference 2001. Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-21. april 2001. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2001. Str. 99-107. ISBN 961-6165-11-9. [COBISS.SI-ID 2488404]
36. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Izgradnja večdimenzionalnih podatkovnih baz za programske rešitve OLAP. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja DSI 2000. Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 19.-22. april 2000. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2000. Str. 100-105. ISBN 961-6165-09-7. [COBISS.SI-ID 512420924]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

37. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian, PEROVIĆ, Dejan. Prenova in informatizacija procesa intervencije reševalnih ekip NRV. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.), BLAŽIČ, Marjan (ur.). Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient in health and social care : conference proceedings : international scientific conference, 14. november 2014, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2015. Str. 260-268, tabele. ISBN 978-961-93575-5-2. [COBISS.SI-ID 514219127]
38. LAHAJNAR, Sebastian. Menedžment poslovnih procesov - upravljanje in izvedba projektov. V: Uravnotežite naložbe, tveganja in razvoj za uspeh : zbornik prispevkov. Dnevi slovenske informatike 2010 - DSI, Portorož, Slovenija, 14.-16. april 2010. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2010. Str. 1-8, ilustr. ISBN 978-961-6165-32-7. [COBISS.SI-ID 2910408]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

39. LAHAJNAR, Sebastian. Konceptualne osnove ogrodja za gradnjo metod za menedžmenta [i. e. menedžment] poslovnih procesov = Conceptual foundations of the framework for business process management methods building. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 30-31. ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/11/zbornik-povzetkov-referatov-2022_splet-1.pdf. [COBISS.SI-ID 138828291]
40. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Priložnosti in izzivi digitalne transformacije v zdravstvu = Opportunities and challenges of digital technologies in health care. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : [book of abstracts] : international scientific conference, Novo mesto, 14. november 2019. Novo mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 63. ISBN 978-961-94392-7-2. [COBISS.SI-ID 514932343]
41. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Obvladovanje digitalne transformacije s pristopom poslovno-informacijske arhitekture = Digital transformation proficiency using enteprise architecture. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, Novo mesto, 16. maj 2019 = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : book of abstracts : international scientific conference, [Novo mesto, 16. maj 2019]. Novo mesto: Fakulteta za ekonomijo in infomatiko: Fakulteta za poslovne in upravne vede, 2019. Str.: 48. ISBN 978-961-6309-51-6. [COBISS.SI-ID 514872183]
42. LAHAJNAR, Sebastian. Moč korelacij med petimi najpomembnejšimi kriptovalutami = Correlations strength between five major cryptocurrencies. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 12-13. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 513762108]
43. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Kriptovalute in tehnologija verižnih blokov = Cryptocurrencies and blockchain technology. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 17. maj 2018. Novo mesto: Fakulteta za ekonomijo in informatiko: = Faculty of Economics and Informatics: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences, 2018. Str.: 60. ISBN 978-961-6770-41-5. [COBISS.SI-ID 514776439]
44. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Kako ogroženi so naši zdravstveni podatki in kako izboljšati njihovo varnost? = How endangered are our health data and how to enhance their security?. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 16. november 2017. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2017. Str. 59. ISBN 978-961-94049-7-3. [COBISS.SI-ID 514717559]
45. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Pomen izboljševanja informacijske varnostne kulture v organizaciji = Importance of enhancing information security culture of the organisation. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 11. maj 2017. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko: = Faculty of Business, Management and Informatics, 2017. Str.: 89. ISBN 978-961-6770-36-1. [COBISS.SI-ID 514628727]
46. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Digitalna strategija = Digital strategy. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 12-13. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513685564]
47. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu = Secure use of mobile technology in health care. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 10. november 2016. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2016. Str. 70. ISBN 978-961-94049-2-8. [COBISS.SI-ID 514502007]
48. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian. Obvladovanje netehničnih dejavnikov informacijske varnosti = Managing non-technical factors of information security. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 14. in 15. april 2016. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2016. Str.: 91. ISBN 978-961-6770-33-0. [COBISS.SI-ID 514372983]
49. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Model za evalvacijo metodologij za menedžment poslovnih procesov = A model for evaluation of the business processes management methodologies. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 16. in 17. april 2015. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2015. Str. 59. ISBN 978-961-6770-30-9. [COBISS.SI-ID 514139511]
50. LAHAJNAR, Sebastian, ROŽANEC, Alenka. Vrednotenje metodologij 7FE BPM in BPTrends za menedžment poslovnih procesov = The comparison of 7FE BPM in BPTrends methodologies for business process management. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 26-27. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 513531964]
51. LAHAJNAR, Sebastian. Prilagajanje razvojnih metod organizacijskim in projektnim karakteristikam = Software development methods adaptation to organizational and project characteristics. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 41-43. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513010748]
52. LAHAJNAR, Sebastian. Ključni procesi komponentnega ogrodja za inženiring metod = Key processes of the method engineering component framework. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 89-91. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512677692]
53. LAHAJNAR, Sebastian. Modeliranje relacijskih podatkovnih baz z jezikom UML = Relational database modelling with UML. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 72-73. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512473916]
54. LAHAJNAR, Sebastian. Modeliranje besednjakov jezika XML = Modelling XML vocabularies. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 95-96. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512377660]
55. LAHAJNAR, Sebastian. Metamodel razširjenega komponentnega ogrodja za inženiring metod = The metamodel of the extended component framework for method engineering. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 54-55. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512273724]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

56. ROŽANEC, Alenka, LAHAJNAR, Sebastian, PEROVIĆ, Dejan. Prenova in informatizacija procesa intervencije reševalnih ekip NRV = Renovation and informatization of NRV team intervention process. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient in health and social care : book of abstracts : international scientific conference, 14. november 2014, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2014. Str. 40. ISBN 978-961-93575-3-8. [COBISS.SI-ID 514134903]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

57. LAHAJNAR, Sebastian. Razvoj spletnih aplikacij : HTML, CSS, JavaScript. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 144 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-06-5. [COBISS.SI-ID 300555520]
58. LAHAJNAR, Sebastian. Modeliranje in analiza poslovnih procesov : [študijsko gradivo]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 144 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-81-2. [COBISS.SI-ID 247489792]

2.08 Doktorska disertacija

59. LAHAJNAR, Sebastian. Interativni objektni pristop h gradnji spletnih in mobilnih programskih rešitev : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Lahajnar], 2008. IV, 331, 18 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 17741798]

2.09 Magistrsko delo

60. LAHAJNAR, Sebastian. Tehnike dostopa dostopa do relacijskih podatkovnih baz prek svetonega spleta : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Lahajnar], 1999. 120, 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10016742]

2.11 Diplomsko delo

61. LAHAJNAR, Sebastian. Razvoj informacijskega sistema RTV centra : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Lahajnar], 1996. II, 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2817876]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

62. ZORNADA, Leo, LESJAK, Dušan, TRUNK ŠIRCA, Nada, BERTOK VELKAVRH, Tamara, VELKAVRH, Jurij, LAHAJNAR, Sebastian. Model informatizacije izobraževalnih zavodov terciarnega izobraževanja = Model of informatisation of higher education institutions. Koper: Visoka šola za management: Inštitut za raziskovanje v managementu, 2002. 8 str. Delovni zvezek, Letn. 1, št. 2. ISSN 1581-4718. [COBISS.SI-ID 600791]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

63. ZUPANČIČ, Davor. Nadgradnja in posodobitev internega portala Javnega podjetja Komunala Brežice, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [D. Zupančič], 2021. 92 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7640. [COBISS.SI-ID 59260675]
64. UDIR, Saša. Analiza smotrnosti prehoda programskega paketa za delo z merilno-krmilnimi napravami na spletne tehnologije : magistrska naloga. Celje: [S. Udir], 2016. 98 f., 19 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513582140]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

65. MALIĆ, Marko. Primerjava CMS orodij za izdelavo spletnih strani : diplomska naloga. Celje: [M. Malić], 2022. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 129850627]
66. MACKOŠEK, Lovro. Izdelava spletne strani za organizacijo Arkus : diplomska naloga. Celje: [L. Mackošek], 2021. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 68755203]
67. LAVRAČ, Anže. Uporaba CMS orodja Wordpress za izdelavo spletne strani : diplomska naloga. Celje: [A. Lavrač], 2021. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 68754691]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

68. POGLAVC, Aljaž. Razvoj programske rešitve za okna v okolju Java : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Poglavc], 2022. 31 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 103189251]
69. MLINAR, Miha. Razvoj programskih rešitev na arhitekturi mikrostoritev : diplomska naloga. Celje: [M. Mlinar], 2022. 62 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9588. [COBISS.SI-ID 141125635]
70. BENCAK, Beno. Uporaba sodobnih tehnologij in orodij za razvoj spletnih programskih rešitev na temnem spletu : diplomska naloga. Celje: [B. Bencak], 2022. 52 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8962. [COBISS.SI-ID 113512195]
71. KOKOVNIK, Tadej. Razvoj naprednih spletnih rešitev s pomočjo domensko usmerjenega načrtovanja na primeru razvoja rešitve za varstvo kulturne dediščine : diplomska naloga. Celje: [T. Kokovnik], 2020. 66 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45727491]
72. SALAJ, Petra. Optimizacija vodenja škod v pravnem in škodnem oddelku : diplomska naloga. Celje: [P. Salaj], 2016. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513619772]
73. LELIĆ, Emina. Optimizacija procesa pred-prodajnih storitev v oddelku za mednarodno partnersko prodajo : diplomska naloga. Celje: [E. Lelić], 2015. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513523516]
74. ZADRAVEC, Ivan. Prenova procesa oskrbe SODO : diplomska naloga. Celje: [I. Zadravec], 2014. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513129276]
75. TRAMŠEK, Amanda. Prenova spletne aplikacije eStoritve za slovenska elektrodistribucijska podjetja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Tramšek], 2014. IX, 48 f., 55 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048071960]
76. ADAMIČ, Urška. Primerjava poslovnega procesa prvi priklop na zemeljski plin v informacijskem sistemu IS21 in informacijskem sistemu SAP v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [U. Adamič], 2014. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513158972]
77. ŠUHEL, Dragica. Proces upravljanja z zahtevki in pomen poslovne analize : diplomska naloga. Celje: [D. Šuhel], 2014. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513376316]
78. ŠUKALO, Radovan. Upravljanje programske opreme (SAM - software asset management) : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Šukalo], 2014. [8], 36 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048072472]
79. ČRNEC, Nataša. Varnost informacijskega sistema v podjetju Elektro Maribor, d. d. : diplomska naloga. Celje: [N. Črnec], 2014. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513160252]
80. PEROVIĆ, Dejan. Optimizacija procesa odzivnosti reševalnih ekip NRV z uvedbo sistema RPSS "blackbox" : diplomska naloga. Celje: [D. Perović], 2013. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512810044]
81. MLAKAR, Valdemar. Izdelava spletne aplikacije in nadomestne strežniške infrastrukture sistema Sony AppliCast : diplomska naloga. Celje: [V. Mlakar], 2012. [5] f., [4], 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512619324]
82. BLAGOTINŠEK, Andrej. Najboljše prakse razvoja programske opreme in zbiranje zahtev uporabnikov : diplomska naloga. Celje: [A. Blagotinšek], 2012. [5], 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512761660]
83. KOREZ, Dejan. Objektivni razvoj spletnih programskih rešitev : diplomska naloga. Celje: [D. Korez], 2012. [8], 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512773180]
84. RUŽIČ, Alan. Razvoj android aplikacij z dostopom do SOAP spletnih storitev : diplomska naloga. Celje: [A. Ružič], 2012. [10], 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512787772]
85. PLOHL, Mitja. Prenova procesa obračuna uporabe omrežij za distribucijsko omrežje z električno energijo : diplomska naloga. Celje: [M. Plohl], 2011. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513041212]
86. BUBNJAR, Jože. Vzpostavitev in izvajanje nadzora IT infrastrukture : diplomska naloga. Celje: [J. Bubnjar], 2011. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512893756]

Recenzent

87. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
88. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
89. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
90. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
91. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
92. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
93. KOVAČ, Tatjana. Informatika v poslovanju. 3. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 142 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-96-2. [COBISS.SI-ID 281898240]
94. MLAKAR, Matej. Operacijski sistemi in omrežja. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 175 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-74-0. [COBISS.SI-ID 267532032]
95. KOVAČ, Tatjana. IT podpora menedžmentu. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 129 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-29-0. [COBISS.SI-ID 255822848]
96. KOVAČ, Tatjana. IT podpora menedžmentu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 136 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-20-7. [COBISS.SI-ID 253829888]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022