COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Lea Kužnik [21389]Osebna bibliografija za obdobje 1996-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRAFENAUER, Boža, KUŽNIK, Lea. Natural healing methods as the basis for the development of preventative wellness programmes : Arnold Rikl's potential = Metode naturopatije kao osnova za razvoj preventivnih wellness programa : potencijal za metode Arnolda Riklija. Turističko poslovanje : naučno stručni časopis. 2021, br. 28, str. 15-25, ilustr. ISSN 0354-3099. DOI: 10.5937/turpos0-33987. [COBISS.SI-ID 137469187]
2. KUŽNIK, Lea, VEBLE, Nina. Into the dark : dark stories in the cities of Brežice and Krško in Slovenia as a basis for the future dark tourism products. International journal of tourism cities. 2018, vol. 4, iss. 1, str. 40-53. ISSN 2056-5607. DOI: 10.1108/IJTC-05-2017-0031. [COBISS.SI-ID 2048256083], [SNIP, WoS do 11. 2. 2023: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50, Scopus do 30. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]
3. KUŽNIK, Lea. Interaktivno učenje in simbolna igra otrok : pri spoznavanju kulturne dediščine. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2015, 58, [št.] 2, str. 58-64. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 286267904]
4. KUŽNIK, Lea. Typology of dark tourism heritage with It's implications on Slovenian future dark tourism products. Research in social change. Sep. 2015, no. 7, iss. 3, str. 318-348. ISSN 2463-8226. http://www.fuds.si/sites/default/files/rsc_september_2015-popravljeno_0_0.pdf. [COBISS.SI-ID 285425920]
5. KUŽNIK, Lea. Cultural heritage : the best teacher. The international journal of the inclusive museum. [Printed ed.]. 2010, vol. 3, no. 1, str. 133-140. ISSN 1835-2014. http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.140. [COBISS.SI-ID 2717612]
6. KUŽNIK, Lea. Virtualni svetovi - novi izzivi za muzeje. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2009, [leto] 52, [št.] 1/2, str. 134-138. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 41486434]
7. KUŽNIK, Lea. Dediščina igrač na Slovenskem. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 80 = n.v. 45, št. 1, str. 80-92. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 40112226]
8. KUŽNIK, Lea. Children's museums in educational virtual worlds for children. The international journal of the inclusive museum. [Printed ed.]. 2009, vol. 2, no. 1, str. 35-44. ISSN 1835-2014. http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.81. [COBISS.SI-ID 41485410], [SNIP, Scopus]
9. KUŽNIK, Lea. Dediščina lesenih igrač na Slovenskem = Heritage of wooden toys in Slovenia. Les. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 61, št. 1, str. 10-15. ISSN 0024-1067. [COBISS.SI-ID 38448226]
10. KUŽNIK, Lea. Learning in virtual worlds. US-China education review. 2009, vol. 6, no. 9. ISSN 1548-6613. [COBISS.SI-ID 40045922]
11. KUŽNIK, Lea. The concept of children's museum in virtual learning environment. The international journal of the inclusive museum. [Printed ed.]. 2008, vol. 1, no. 1, str. 53-60. ISSN 1835-2014. http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.13. [COBISS.SI-ID 38171490], [SNIP, Scopus do 5. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
12. KUŽNIK, Lea. Okolje za aktivno učenje otrok : konstruktivistični muzej. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2007, letn. 50, št. 2, str. 76-84, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 514111615]
13. KUŽNIK, Lea. Tematska zasnova postavitve muzeja za otroke. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2004, 2, 47, str. 106-113. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 513306751]

1.02 Pregledni znanstveni članek

14. KUŽNIK, Lea, VEBLE, Nina (avtor, fotograf). Memento mori - identifikacija temačnih zgodb pokopališč v občinah Brežice in Krško kot podlaga za razvoj temačnega turizma. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2017, 57, št. 3/4, str. 99-109, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 42408749], [SNIP, Scopus do 28. 3. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
15. KUŽNIK, Lea. Pedagoška in psihološka teoretska izhodišča v sodobnih pojmovanjih muzejev za otroke. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2008, [leto] 51, [št.] 1, str. 74-78. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 514114687]
16. KUŽNIK, Lea. Teoretska izhodišča za načrtovanje sodobnega muzeja za otroke. Sodobna pedagogika. 2008, letn. 59(125), št. 2, str. 202-213. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 37664866]

1.03 Drugi znanstveni članki

17. KUŽNIK, Lea (avtor, fotograf), VEBLE, Nina. Dediščina z območja občin Brežice in Krško kot osnova za razvoj temačnega turizma. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27 = 78, str. 143-160, ilustr. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-nova-vrsta-2017-letn-27-78/dediscina-z-obmocja-obcin-brezice-in-krsko-kot-osnova-za-razvoj-temacnega-turizma. [COBISS.SI-ID 2202246], [SNIP]
18. KUŽNIK, Lea (avtor, fotograf), GRAFENAUER, Boža. Dediščina najboljša učiteljica : primer izobraževalnega modula za pedagoške delavke in delavce v vrtcih in osnovnih šolah. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2011, 54, [št.] 2, str. 53-58, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 514855039]

1.04 Strokovni članek

19. KUŽNIK, Lea. Če hočeš spoznti predmet, ga uporabi! : razstave v muzejih za otroke. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2004, 47, 1, str. 88-93, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 512929919]
20. KUŽNIK, Lea. Gremo v muzej! : družinski obisk muzeja. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija, Dediščina : priloga revije Naša žena. [Tiskana izd.]. sep. 2001, št. 9, str. 38-39, okt. 2001, št. 10, str.34-35. ISSN 0350-9737, ISSN 1408-4600. [COBISS.SI-ID 17852258]
21. KUŽNIK, Lea. "Smo šli mravljinska jajca brat!". Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija, Dediščina : priloga revije Naša žena. [Tiskana izd.]. dec. 2001, št. 12, str. 36-37, ilustr. ISSN 0350-9737, ISSN 1408-4600. [COBISS.SI-ID 17850722]
22. KUŽNIK, Lea. Branje mravljinčjih jajc : običaji. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij 1998, letn. 8, št. 6, str. 54-[55], fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12452667]

1.05 Poljudni članek

23. KUŽNIK, Lea. Najdaljše krajevno ime na svetu ; "Baldwin Street" - najbolj strma ulica na svetu : po svetu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avgust 2000, letn. 10, št. 8, str. 56, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 13264187]
24. KLEMENČIČ, Samo (avtor, fotograf), KUŽNIK, Lea. "Ti kr pel" - ali nekaj podobnega poročilu o strokovni ekskurziji na Poljsko. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, 36, št. 1, str. 52-54, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 8898605]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. POTOČNIK TOPLER, Jasna, KUŽNIK, Lea, LISEC, Andrej. Logistics of tourism : a case study in the Slovenian tourism industry. V: PAWAR, Kulwant S (ur.). Supply chain networks vs platforms : innovations, challenges and opportunities : proceedings of the 24th International Symposium on Logistics, Würzburg, Germany, 14th - 17th July 2019. Nottingham: Business School, cop. 2019. Str. 625-629. ISBN 978-0-85358-329-5. http://www.isl21.org/wp-content/uploads/2019/07/Full-paper-20_07_2019-Final.pdf. [COBISS.SI-ID 513024573]
26. KUŽNIK, Lea. Dark tourism in Slovenia : the case of the heritage of war. V: Economics & management: globalization challenges : conference proceedings. International scientific conference EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.], 2017. Str. 923-929, ilustr. ISBN 978-86-80194-06-6. http://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_radova_eman_2017_final.pdf. [COBISS.SI-ID 2048237651]
27. KUŽNIK, Lea, GRAFENAUER, Boža. Temačne zgodbe turističnih destinacij v svetu in na Slovenskem = Dark stories of tourist destinations in the world and in Slovenia. V: DOUCEK, Petr (ur.), NOVAK, Aleš (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Internacionalizacija in sodelovanje : zbornik 34. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Internationalization and cooperation : proceedings of the 34th International Conference on Organizational Science Development. 34. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 25.-27. marec 2015. Kranj: Moderna organizacija, 2015. Str. 561-568. ISBN 978-961-232-280-9. [COBISS.SI-ID 513354626]
28. KUŽNIK, Lea, GRAFENAUER, Boža. Dediščina, najboljša učiteljica : primer izobraževalnega modula za pedagoške delavke in delavce v vrtcih in osnovnih šolah. V: MUNDA HIRNÖK, Katalin (ur.), ROŽMAN, Helena (ur.). Živeti z dediščino : zbornik referatov mednarodne konference. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2012. Str. 1-9. ISBN 978-961-6775-13-7. http://www.sed-drustvo.si/upload/files/ziveti-z-dediscino-zbornik-referatov-mednarodne-konference-1.pdf. [COBISS.SI-ID 2731180]
29. KUŽNIK, Lea. Muzeji v virtalnih svetovih = Museums in virtual worlds. V: PREMROV, Emira (ur.), KRAŠNA, Tadeja (ur.). Kakovost in inovativnost v turizmu in gostinstvu : zbornik prispevkov 2. mednarodne znanstveno-strokovne konference, Slovenija, Bled, 11.-12. 02. 2010 = Quality and innovation in tourism and catering : conference proceedings of papers of the 2nd international scientific expert conference, Slovenia, Bled, 11 and 12 February 2010. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2010. Str. 250-257, graf. prikazi. ISBN 978-961-6677-08-0. [COBISS.SI-ID 1264006]
30. KUŽNIK, Lea. Where is my avatar? : opportunities for learning in virtual worlds. V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : proceedings cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009. Str. 1580-1588. ISBN 978-84-612-9802-0. [COBISS.SI-ID 39573346]
31. KUŽNIK, Lea. Learning in virtual worlds. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2009 : proceedings cd. [Compact disc ed.]. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2009. Str. 1354-1361. ISBN 978-84-612-7578-6. [COBISS.SI-ID 39085154]
32. KUŽNIK, Lea. Kulturna dediščina in turizem v virtualnih svetovih. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = New technologies, new challenges : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009. Str. 814-820. ISBN 978-961-232-230-4. [COBISS.SI-ID 39007330]
33. KUŽNIK, Lea. Virtualni svetovi - novi izzivi za razvoj turizma? = Virtual worlds - new challenge for tourism development. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 578-585. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 1264262]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

34. LOBOREC, Vesna, HUMSKI, Boštjan, KUŽNIK, Lea. Slovenia - honeymoon destination. V: VIČIĆ, Slavoljub (ur.). Hospitality and tourism - interdisciplinary approach : programme = Ugostiteljstvo i turizam - interdisciplinarni pristup : program. Beograd; = Belgrade: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija: = The College of Hotel Management, 2016. Str. 121-131, ilustr. Hotel-link, Vol. 17, no. 27/28. ISBN 978-86-83777-76-1. ISSN 1451-5113. [COBISS.SI-ID 4882808]
35. LOBOREC, Vesna, KUŽNIK, Lea. Pinterest za trženje turističnih destinacij Slovenije = Pinterest for destination marketing in Slovenia. V: VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 3. mednarodne strokovne konference, 24.-25. oktober 2014, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 3rd international professional conference, October 24th-25th 2014, Ljubljana, Slovenia. 3. Mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu, Ljubljana, 24.-25. oktober 2014. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2014. Str. 306-312, ilustr. ISBN 978-961-93290-9-2. [COBISS.SI-ID 4885368]
36. KUŽNIK, Lea, GRAFENAUER, Boža. Model vključevanja trajnostnega razvoja v višje šolstvo = Integration model guidelines for sustainable developement in vocational education. V: KRŽIN STEPIŠNIK, Jasna (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 2. mednarodne strokovne konference, 16.-17. november 2012, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : 2nd International Professional Conference proceedings, November 16th-17th 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola: = Biotehnical Educational Centre, Vocational College, 2012. Str. 482-486. ISBN 978-961-6915-10-6, ISBN 978-961-6915-11-3. http://www.bic-lj.si. [COBISS.SI-ID 512614765]
37. KUŽNIK, Lea. Kulinarična dediščina Mislinjske doline. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Mislinja 2000. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, 2001. Str. 77-88. ISBN 961-6243-29-2. [COBISS.SI-ID 17839714]
38. KUŽNIK, Lea. Delovne šege in navade ob kmečkih opravilih. V: KRUDER, Brigita (ur.), LIPOGLAV, Vida (ur.), KANOP, Maja (ur.). Poletni tabor za Zoisove štipendiste, Šmartno na Pohorju 2000. Slovenska Bistrica: Ljudska univerza, 2000. Str. 37-44. [COBISS.SI-ID 17843554]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

39. KUŽNIK, Lea, VEBLE, Nina. "And along come tourists..." Accessibility and inclusion of cemetery heritage of Brežice into dark tourism : extended abstract 22. V: GORENAK, Mitja (ur.), TRDINA, Andreja (ur.). Tourism and development 2017 : active & sports tourism : feel the freedom of the water : [book of abstracts]. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press, 2017. Str. 126-129. ISBN 978-961-286-121-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/301. [COBISS.SI-ID 2048232531]
40. KUŽNIK, Lea. Dark heritage as an innovative tourism product. V: GORENAK, Mitja (ur.), RANGUS, Marjetka (ur.). Sustainability recap : heritage and resources in tourism : book of abstracts. 1st ed. Brežice: Faculty of Tourism, 2015. Str. 34. ISBN 978-961-6848-04-6. [COBISS.SI-ID 84621825]
41. KUŽNIK, Lea. Museums in virtual worlds. V: PREMROV, Emira (ur.), KRAŠNA, Tadeja (ur.). Kakovost in inovativnost v turizmu in gostinstvu : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov 2. mednarodne znanstveno-strokovne konference, Slovenija, Bled, 11.-12. 02. 2010 = Quality and innovation in tourism and catering : conference proceedings of invited lectures and abstracts of the 2nd international scientific expert conference, Slovenia, Bled, 11 and 12 February 2010. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2010. Str. 79. ISBN 978-961-6677-09-7. [COBISS.SI-ID 1263494]
42. KUŽNIK, Lea. Where is my avatar? : opportunities for learning in virtual worlds. V: CANDEL TORRES, I. (ur.), GÓMEZ CHOVA, L. (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.). EDULEARN09 : abstracts cd : International conference on education and new learning technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th Juliy, 2009. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2009. ISBN 978-84-612-9801-3. [COBISS.SI-ID 39761762]
43. KUŽNIK, Lea. Learning in virtual worlds. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2009 : abstracts cd. [Compact disc ed.]. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2009. 1 str. ISBN 978-84-612-7580-9. [COBISS.SI-ID 39084898]
44. KUŽNIK, Lea. Kulturna dediščina in turizem v virtualnih svetovih : povzetek = Cultural heritage and tourism in virtual worlds : abstract. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov = New technologies, new challenges : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009. Str. 187. ISBN 978-961-232-229-8. [COBISS.SI-ID 39007842]
45. KUŽNIK, Lea. Virtualni svetovi - novi izzivi za razvoj turizma? = Virtual worlds - new challenge for tourism development?. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 87. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 1263750]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

46. LOBOREC, Vesna, KUŽNIK, Lea. Pinterest za trženje turističnih destinacij Slovenije = Pinterest for destination marketing in Slovenia. V: VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik povzetkov 3. mednarodne strokovne konference, 24.-25. oktober 2014, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 3rd international professional conference, October 24th-25th 2014, Ljubljana, Slovenia. 3. Mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu, Ljubljana, 24. - 25. oktober 2014. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2014. Str. 58. ISBN 978-961-93290-8-5. [COBISS.SI-ID 2048596530]
47. KUŽNIK, Lea, GRAFENAUER, Boža. Model vključevanja trajnostnega razvoja v višje šolstvo = Integration model guidelines for sustainable developement in vocational education. V: VULIĆ, Gordana (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik povzetkov 2. mednarodne strokovne konference, 16.-17. november 2012, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 2nd international expert conference, November 16th-17th 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2012. Str. 88. ISBN 978-961-93290-6-1. [COBISS.SI-ID 512614509]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. KUŽNIK, Lea, GRAFENAUER, Boža. Dark heritage as a basis for dark tourism development in Slovenia. V: OLSEN, Daniel H. (ur.), KORSTANJE, Maximiliano (ur.). Dark tourism and pilgrimage. Oxfordshire; Boston: CABI, cop. 2020. Str. 57-65, fotogr. CABI series in tourism management research, CABI Religious tourism and pilgrimage series. ISBN 978-1-78924-187-7, ISBN 1-78924-187-1, ISBN 978-1-78924-188-4, ISBN 978-1-78924-189-1. [COBISS.SI-ID 512583542]
49. KUŽNIK, Lea, RANGUS, Marjetka. There is no lunch without potatoes' : culinary heritage of the Posavje region in tourism supply. V: PEŠTEK, Almir (ur.), KUKANJA, Marko (ur.), RENKO, Sanda (ur.). Gastronomy for tourism development : potential of the Western Balkans. Bingley (UK): Emerald, 2020. Str. 43-65. ISBN 978-1-78973-756-1, ISBN 978-1-78973-755-4, ISBN 978-1-78973-757-8. DOI: 10.1108/978-1-78973-755-420201004. [COBISS.SI-ID 26362115]
50. POTOČNIK TOPLER, Jasna, KUŽNIK, Lea. The role of Unesco heritage in the boutique tourism offer in Slovenia. V: BEVANDA, Vuk (ur.), ŠTETIĆ, Snežana (ur.). Modern management tools and economy of tourism sector in present era : 4th International thematic monograph. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2019. Str. 629-638. ISBN 978-86-80194-29-5. http://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/4th_itm--2019_web__1_.pdf, DOI: 10.31410/tmt.2019.629. [COBISS.SI-ID 22865155], [WoS]
51. KUŽNIK, Lea. Fifty Shades of Dark Stories. V: KHOSROWPOUR, Mehdi (ur.). Encyclopedia of information science and technology. 4th ed. Hershey (PA): IGI Global, cop. 2018. Vol. 3, str. 4077-4087, graf. prikazi. ISBN 978-1-5225-2256-0. DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3.ch353. [COBISS.SI-ID 2048237907], [WoS]
52. KUŽNIK, Lea. The Bloody fight against witchcraft : the case of dark heritage tourism in Slovenia. V: RANGUS, Marjetka (ur.), GORENAK, Mitja (ur.), BRUMEN, Boštjan (ur.). Sustainability in tourism and regional development. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2017. Str. 7-24. ISBN 1-4438-8268-2, ISBN 978-1-4438-8268-2. [COBISS.SI-ID 2048191827]
53. KUŽNIK, Lea. Aktivno učenje otrok in interpretacija kulturne dediščine. V: DOLŽAN ERŽEN, Tatjana (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ur.). Interpretacije dediščine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014. Str. 243-254, 287-288, ilustr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 48. ISBN 978-961-6775-16-8. [COBISS.SI-ID 56418658]
54. KUŽNIK, Lea. Virtual worlds : new ways of learning. V: LAZARINIS, Fotis (ur.), GREEN, Steve (ur.), PEARSON, Elaine (ur.). Developing and utilizing e-learning applications. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011. Str. 125-137. ISBN 978-1-61692-791-2, ISBN 978-1-61692-793-6. DOI: 10.4018/978-1-61692-791-2.ch007. [COBISS.SI-ID 32382509], [Scopus]
55. KUŽNIK, Lea. Interaktivno učno središče za otroke in družine v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva - teoretski model in zasnova. V: HAZLER, Vito (ur.). Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije : idejna zasnova za stalno muzejsko postavitev v Žalcu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 137-163. Zbirka Kulturna dediščina, zv. 6, Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-237-454-9. http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/73/2/2011/EKOMUZEJ_HMELJARSTVA_IN_PIVOVARSTVA_SLOVENIJE_2147.pdf. [COBISS.SI-ID 46714978]
56. KUŽNIK, Lea. Using virtual worlds for learning. V: RITKE-JONES, William (ur.). Virtual environments for corporate education : employee learning and solutions. Hershey (PA): Business Science Reference, cop. 2010. Str. 1-13. ISBN 978-1-61520-619-3, ISBN 1-61520-619-1. DOI: 10.4018/978-1-61520-619-3.ch001. [COBISS.SI-ID 512442221]
57. KUŽNIK, Lea. Muzej za otroke - teoretski model in zasnova. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : e-knjiga. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004. Str. 311-318. ISBN 961-90669-7-9. [COBISS.SI-ID 28759394]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

58. KUNEJ, Rebeka, KUŽNIK, Lea. V imenu "višjih ciljev". V: JEZERNIK, Božidar (ur.). Besede terorja : medijska podoba terorja in nasilja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2002. Str. 129-142. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 8. ISBN 961-237-033-8. [COBISS.SI-ID 20124770]
59. KUŽNIK, Lea. "Branje" mravljinčjih jajc. V: HAZLER, Vito (ur.). Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov : zbornik člankov etnoloških raziskovalnih delavnic Skomarje 1997 in Skomarje 1998. Zreče: LTO Rogla, 2002. Str. 39-56. [COBISS.SI-ID 17310818]
60. KUŽNIK, Lea. Družina in vzgoja otrok v preteklosti. V: KRUDER, Brigita (ur.), LIPOGLAV, Vida (ur.), KANOP, Maja (ur.). Poletni tabor za Zoisove štipendiste, Šmartno na Pohorju 2001. Slovenska Bistrica: Ljudska univerza, 2001. Str. 41-44. [COBISS.SI-ID 17902690]
61. KUŽNIK, Lea. Ob rojstvu. V: KANOP, Maja (ur.), LIPOGLAV, Vida (ur.). Poletni tabor za Zoisove štipendiste, Šmartno na Pohorju 1999. Slovenska Bistrica: Ljudska univerza, 1999. Str. 37-44. [COBISS.SI-ID 17843298]
62. KUŽNIK, Lea, LUNAČEK, Sara, CVIKL, Nives, VARGA, Lianka, ŽNIDARŠIČ, Tanja. Živeti z aidsom - med zasebnim in javnim : antopologija aidsa. V: ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.), LESKOVŠEK, Evita (ur.). Aids ne pozna meja : katalog k vzgojno-izobraževalni razstavi. V Ljubljani: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1997. Str. 53-58. [COBISS.SI-ID 17837666]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

63. KUŽNIK, Lea. Vrabček Firbček odkriva stare poklice : interaktivna potujoča razstava. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2012, 52, št. 1/4, str. 118-119, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 35304237], [SNIP]

1.25 Drugi sestavni deli

64. KUŽNIK, Lea. Interaktivni vodnik Moj muzej : drugačen vodnik po stalnih razstavah Medobčinskega muzeja Kamnik. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2013, 53, št. 1/2, str. 135. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 36087597], [SNIP]
65. GRAFENAUER, Boža, KUŽNIK, Lea. Vloga etnologije v projektu "Kulturno žlahtenje najmlajših". Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2011, 51, št. 3/4, str. 104. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 34253357], [SNIP]
66. KUŽNIK, Lea. Muzej za otroke - teoretski model in zasnova = Children's museum - theoretical model and its planning. V: KLANJŠEK, Martin (ur.), et al. Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : knjiga povzetkov. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004. Str. 59-60. ISBN 961-90669-8-7. [COBISS.SI-ID 28758370]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

67. KUŽNIK, Lea. Interaktivno učno okolje in muzeji za otroke : teoretski model in zasnova. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, 2009. 203 str., ilustr. Zbirka Kulturna dediščina, 3, Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 3. ISBN 978-961-237-309-2. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XCLI5EKI. [COBISS.SI-ID 247433472]

2.02 Strokovna monografija

68. KUŽNIK, Lea, RANGUS, Marjetka. Okusi Posavja : izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 126 str., fotogr. ISBN 978-961-203-475-7. [COBISS.SI-ID 292779520]
69. BOGATAJ, Janez, KUŽNIK, Lea. Bolje kuham kot študiram : kuharski podvigi študentk in študentov Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Darila Rokus, 2008. 182 str., ilustr. Prisrčnica. ISBN 978-961-6531-55-9. [COBISS.SI-ID 242906112]
70. BOGATAJ, Janez, KUŽNIK, Lea. Na Gorenjskem je fletno in okusno. Ljubljana: Kmečki glas, 2005. 111 str., ilustr. ISBN 961-203-297-1. [COBISS.SI-ID 223327488]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

71. KUŽNIK, Lea, GRAFENAUER, Boža. Dopolnilne turistične dejavnosti : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2011. Višješolski strokovni program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6857-67-3. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Dopolnilne_turisticne_dejavnosti-Kuznik_Grafenauer.pdf. [COBISS.SI-ID 258192128]
72. KUŽNIK, Lea. Turistična geografija in kulturna dediščina : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2009. Višješolski strokovni program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6820-97-4. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Turisti. [COBISS.SI-ID 249662720]

2.08 Doktorska disertacija

73. KUŽNIK, Lea. Interaktivno učno okolje in muzeji za otroke : teoretski model in zasnova : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kužnik], 2006. 234 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 231358976]

2.09 Magistrsko delo

74. KUŽNIK, Lea. Muzej za otroke - teoretski model in zasnova : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kužnik], 2004. 155 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25514594]

2.11 Diplomsko delo

75. KUŽNIK, Lea. Grbi v sodobni Sloveniji : etnološki vidik : A - diplomska naloga. Ljubljana: [L. Kužnik], 1999. III, 187 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12347234]
76. KUŽNIK, Lea. Sociološki pogled na grbe slovenskih mestnih občin : diplomska naloga. Ljubljana: [Lužnik L.], 1999. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 885126]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

77. RANGUS, Marjetka, KUŽNIK, Lea, KOŠČAK, Marko, HOTKO, Anamarija, OBREZ, Jasna, KEREC, Klemen, TOŠ, Peter, PIRC, Katja, HARAMIJA, Maša, JARKOVIČ, Karmen, RAMČILOVIĆ, Aldrijana, UHAN, Saša. Kulinarične mojstrovine Posavja. 2, Po kreativni poti do znanja : poročilo. Krško: Fakulteta za turizem, [2015]. 61 str. [COBISS.SI-ID 85811457]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

78. RANGUS, Marjetka, TOMIN VUČKOVIČ, Mateja, BOŽIČ, Valentina, POZVEK, Nejc, PAVLAKOVIČ, Barbara, TRDINA, Andreja, ROSI, Maja, KRANJC, Jožica, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, POTOČNIK TOPLER, Jasna, TURNŠEK, Maja, KUŽNIK, Lea, KOŠČAK, Marko, GORENAK, Mitja, BRUMEN, Boštjan. Strategija turizma občine Brežice 2017-2021 : "strategija za še bolj kakovostno življenje ljudi in za še bolj pristna doživetja gostov v občini Brežice". Brežice: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, 2016. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048223315]
79. RANGUS, Marjetka, TOMIN VUČKOVIČ, Mateja, BOŽIČ, Valentina, POZVEK, Nejc, PAVLAKOVIČ, Barbara, TRDINA, Andreja, ROSI, Maja, KRANJC, Jožica, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, POTOČNIK TOPLER, Jasna, TURNŠEK, Maja, KUŽNIK, Lea, KOŠČAK, Marko, GORENAK, Mitja, BRUMEN, Boštjan. Strategija turizma občine Brežice 2017-2021. Priloga 1, Analiza stanja na področju turizma v občini Brežice. Brežice: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, 2016. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048226131]
80. RANGUS, Marjetka, TOMIN VUČKOVIČ, Mateja, BOŽIČ, Valentina, POZVEK, Nejc, PAVLAKOVIČ, Barbara, TRDINA, Andreja, ROSI, Maja, KRANJC, Jožica, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, POTOČNIK TOPLER, Jasna, TURNŠEK, Maja, KUŽNIK, Lea, KOŠČAK, Marko, GORENAK, Mitja, BRUMEN, Boštjan. Strategija turizma občine Brežice 2017-2021. Priloga 2, Analiza vprašalnikov, anket in delavnic z deležniki ter ugotovitve. Brežice: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, 2016. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048226387]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

81. KUŽNIK, Lea, RANGUS, Marjetka, KOŠČAK, Marko, BELUHAN, Sara, ŽIBERT, Larisa, MIHOCI, Izidor, RUEH, Karla, GRUJIĆ, Petra. Mala šola etnologije : končno poročilo. Krško: Fakulteta za turizem, 2015. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 85817345]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

82. KUŽNIK, Lea (intervjuvanec). O potici : [pogovor v oddaji Slsdkosned, Radio Slovenija, 1. program, 14. apr. 2007]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007. [COBISS.SI-ID 34705506]
83. KUŽNIK, Lea (intervjuvanec). O slovenskem grbu in zastavi : pogovor ob dnevu državnosti : Radio Slovenija, I. program, Posebna oddaja ob dnevu državnosti. Ljubljana, 25.6.2006. [COBISS.SI-ID 881542]

3.12 Razstava

84. KUŽNIK, Lea (avtor razstave), BOGATAJ, Janez (avtor razstave). Bolje kuham kot študiram : kuharski podvigi študentk in študentov Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 38168674]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

85. POTOČNIK TOPLER, Jasna, KUŽNIK, Lea. The role of the UNESCO heritage in branding of destinations in Slovenia : lecture at the FEB Zagreb, 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, June 12 - June 15, 2019, Opatija, Croatia. [COBISS.SI-ID 2048312147]
86. KUŽNIK, Lea. Herritage of the Middle east and north Africa for the future in virtual worlds?. Amman: Jordan national museum: Al-Hussein cultural centre, 2009. [COBISS.SI-ID 39578210]
87. KUŽNIK, Lea. Museums in virtual worlds. Liverpool: Museums Association, 2008. [COBISS.SI-ID 38168930]

3.25 Druga izvedena dela

88. LOBOREC, Vesna, PRIMOŽIČ, Tadeja, KUŽNIK, Lea. [Načrtovanje "petzvezdičnih doživetij" na kmetiji - avtentičnost kot konkurenčna prednost kmetij in priprava kalkulacij cen storitev na turistični kmetiji : izvedba delavnice Janez Erniša - Kmetija z nastanitvijo, Suhi vrh 103, Fokovci, 16.5. 2022. [2022]. [COBISS.SI-ID 124991747]
89. LOBOREC, Vesna, PRIMOŽIČ, Tadeja, KUŽNIK, Lea. [Načrtovanje "petzvezdičnih doživetij" na kmetiji - avtentičnost kot konkurenčna prednost kmetij in priprava kalkulacij cen storitev na turistični kmetiji : izvedba delavnice na Turistični kmetiji Jakljevič, Gabrovec 1 , Metlika, 25. 3. 2022. [2022]. [COBISS.SI-ID 124990979]
90. LOBOREC, Vesna, PRIMOŽIČ, Tadeja, KUŽNIK, Lea. [Načrtovanje "petzvezdičnih doživetij" na kmetiji - avtentičnost kot konkurenčna prednost kmetij in priprava kalkulacij cen storitev na turistični kmetiji : izvedba delavnice na Turistični kmetiji Marinko Rodica, Truške 1c, 6273 Marezige, 26.4. 2022. [2022]. [COBISS.SI-ID 124993795]
91. LOBOREC, Vesna, PRIMOŽIČ, Tadeja, KUŽNIK, Lea. [Načrtovanje "petzvezdičnih doživetij" na kmetiji - avtentičnost kot konkurenčna prednost kmetij in priprava kalkulacij cen storitev na turistični kmetiji : izvedba delavnice na Turistični kmetiji Pr' Cesarju, Češnjice pri Moravčah 15c , 28. 2. 2022. [2022]. [COBISS.SI-ID 124988163]
92. LOBOREC, Vesna, PRIMOŽIČ, Tadeja, KUŽNIK, Lea. [Načrtovanje "petzvezdičnih doživetij" na kmetiji - avtentičnost kot konkurenčna prednost kmetij in priprava kalkulacij cen storitev na turistični kmetiji : izvedba delavnice, Grad Prestranek, Na Gradu 9, Prestranek, 3. 5. 2022. [2022]. [COBISS.SI-ID 124994563]
93. LOBOREC, Vesna, PRIMOŽIČ, Tadeja, KUŽNIK, Lea. [Načrtovanje "petzvezdičnih doživetij" na kmetiji - avtentičnost kot konkurenčna prednost kmetij in priprava kalkulacij cen storitev na turistični kmetiji : izvedba delavnice, TK, Pr' Povšin, Selo pri Bledu 22, Bled, 6. 5. 2022. [2022]. [COBISS.SI-ID 124995843]
94. BRUMEN, Boštjan, RANGUS, Marjetka, BOŽIČ, Valentina, PAVLAKOVIČ, Barbara, KUŽNIK, Lea, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Strategija razvoja turizma v občini Brežice za obdobje 2017-2021 : delavnica z vsemi deležniki na področju turizma, Mestna hiša Brežice, 4. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 2048212563]
95. KUŽNIK, Lea. Učenje s predmeti : predavanje za učitelje izbirnih predmetov v devetletni osnovni šoli na seminarju Etnologija - sodobnosti z razsežnostmi dediščine. Ljubljana: Oddelek za etnologijo, Filozofska fakulteta, 2.4.2005. [COBISS.SI-ID 881030]
96. KUŽNIK, Lea. Človekov predmetni svet : predmet kot učno orodje : predavanje za učitelje izbirnih predmetov v devetletni osnovni šoli na seminarju Etnologija - temeljna znanja o narodu in državi. Ljubljana: Oddelek za etnologijo, Filozofska fakulteta, 7.4.2004. [COBISS.SI-ID 881286]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

97. The international journal of the inclusive museum. KUŽNIK, Lea (gostujoči urednik 2008-2009). [Printed ed.]. Altona, Vic.: Common Ground Publishing, 2008-. ISSN 1835-2014. http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.2. [COBISS.SI-ID 38295394]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

98. KOVAČIČ, Blanka. Kulinarična dediščina občine Luče in njen pomen za razvoj butičnega turizma : magistrska naloga. Celje: [B. Kovačič], 2022. 92 str., 18 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9138. [COBISS.SI-ID 123770115]
99. PIPENBAHER, Ewa Neja. Strategija razvoja trajnostnega turizma v turistični destinaciji Slovenska Bistrica : magistrska naloga. Celje: [E. N. Pipenbaher], 2021. 130 f., 18 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8539. [COBISS.SI-ID 88661507]
100. KRAGOLNIK, Špela. Možnost razvoja turistične ponudbe na osnovi gasilske dediščine v Laškem : magistrsko delo. Brežice: [Š. Kragolnik], 2018. 82, 17 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70915. [COBISS.SI-ID 2048266579]
101. VEBLE, Nina. Temačni kraji in zgodbe občin Brežice in Krško kot osnova za razvoj temačnega turizma : magistrsko delo. Brežice: [N. Veble], 2017. VIII, 101, XXV f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64983. [COBISS.SI-ID 2048189267]
102. PAVLIN, Matjaž. Vinogradniška dediščina kot priložnost za oblikovanje inovativnega, doživljajskega turističnega produkta na Dolenjskem : magistrsko delo. Brežice: [M. Pavlin], 2017. IX, 118, XVIII str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67041. [COBISS.SI-ID 2048213843]
103. KELNARIČ, Jožica. Glamurozno kampiranje v repnicah na Bizeljskem : magistrsko delo. Brežice: [J. Kelnarič], 2016. VIII, 102, XV f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62100. [COBISS.SI-ID 2048155219]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

104. VASIĆ, Luka. Analiza turističnih plovb po Ljubljanici in možnosti za nadgradnjo ponudbe : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Vasić], 2022. 56 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 136166147]
105. SALVATIERRA MEDVED, Gaja. Prazniki in praznovanja v občini Kamnik : diplomso delo. Ljubljana: [G. Salvatierra Medved], 2022. 58 f., [30] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 136151811]
106. MIRTIČ, Tomaž. Športni turizem v Bohinju : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mirtič], 2022. 70 f., [1] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 136114947]
107. MOTNIKAR, Meta. Vpliv izrednih razmer v svetu na turizem : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Motnikar], 2022. 51 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 136141827]
108. LONČAR, Iris. Zgodbe v turizmu - Pot spominov in tovarištva : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Lončar], 2022. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 136117763]
109. DOLMOVIČ, Jure. Analiza kolesarskega turizma v občini Komenda in okolici ter zasnova novih kolesarskih poti : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Dolmovič], 2021. 71 f., [13] f. pril., 39 f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 114613507]
110. KRENOS, Mateja. Analiza kulturne in naravne dediščine Goričkega ter možnosti za razvoj novih turističnih programov : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Krenos], 2021. 42 f., [5] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 114623235]
111. HOČEVAR, Nika. Dediščina in sodobnost Best Western Premier hotela Slon : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Hočevar], 2021. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 89712131]
112. PRIJATELJ, Urša. Evropska destinacija odličnosti in trend 5- zvezdičnih doživetij v Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [U. Prijatelj], 2021. 57 f., [6] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 114272515]
113. KOPRIVC, Tim. Gastronomska dediščina in sodobnost Islandije : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Koprivc], 2021. 53 f., [8] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 114625283]
114. BEGOVIČ, Amanda. Koledarske šege in navade v Kamniku v preteklosti in sodobnosti : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Begovič], 2021. 44 f., [12] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 127186691]
115. ZADRAVEC, Lara. Kulinarična dediščina in sodobnost Slovenske Istre : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [L. Zadravec], 2021. 82 f., [18] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 89699331]
116. PROŠIĆ, Lejna. LGBT turizem v Sloveniji in svetu ter možnosti za nadaljnji razvoj : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Prošić], 2021. 49 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 89705731]
117. ZAGORC, Ana. Temačni turizem - zasnova novega turističnega programa na osnovi paranormalnih pojavov v Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Zagorc], 2021. 96 f., [7] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 114263811]
118. MLINAR, David. Vpliv stečaja Adrie Airways na turizem : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Mlinar], 2021. 58 f., [4] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 114193411]
119. MURTIČ, Janja. Vpliv virusa SARS-CoV-2 na poslovanje družbe Union hoteli d. d. : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Murtič], 2021. 69 f., [3] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 127225603]
120. PALČIČ, Lili. Zgodbe slovenskih gradov in njihovo vključevanje v sodobno turistično ponudbo : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Palčič], 2021. 83 f., [9] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 127174915]
121. RADIČ, Emanuela. Zgodbe v turizmu - zasnova turističnega programa po poteh bajeslovnih bitij za otroke in družine : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Radič], 2021. 62 f., [6] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 89711363]
122. TURK, Anja. Analiza dostopnega turizma za gluhe in naglušne v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Turk], 2020. 84 f., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 88471811]
123. ŽNIDARŠIČ, Maja. Analiza zbirke slovenskih penečih vin : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [M. Žnidaršič], 2020. 68 f., [2] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 63459075]
124. ZUPET, Barbara. Farma polžev Zupet - primer dobre prakse pri vključevanju v sodobno kulinarično ponudbo : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Zupet], 2020. 58 f., [8] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 57327107]
125. BREZNIKAR, Neja. Hmelj v turistični ponudbi Spodnje Savinjske doline : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [N. Breznikar], 2020. 58 f., [6] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 63482115]
126. KAPLAN, Jure. Kulinarična dediščina in sodobnost v mestni občini Koper : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [J. Kaplan], 2020. 69 f., [5] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 33488387]
127. SLAPAR, Nuša. Kultura in način življenja Tržičanov v preteklosti in sodobnosti : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Slapar], 2020. 74 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 57330179]
128. HRIBERNIK, Klara. Temačni turizem v Združenih državah Amerike - zasnova turističnega progrma po poteh ameriških serijskih morilcev : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Hribernik], 2020. 74 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 81312515]
129. MILAŠINOVIĆ, Olivera. Zmaj v zgodbah na Slovenskem in svetu - zasnova novega turističnega programa : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [O. Milašinović], 2020. 64 f., [6] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 63463427]
130. KRAMAR, Karim. Analiza gostoljubnosti v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Kramar], 2019. 70 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049103154]
131. PEZDIRC, Zala. Analiza kulturne dediščine v občinah Mengeš in Kamnik ter možnosti za razvoj novih turističnih programov : diplomska naloga. Ljubljana: [Z. Pezdirc], 2019. 76 f., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049080882]
132. VUKOJEVIĆ, Slađana. Kultura pitja čaja v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Vukojević], 2019. 117 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049072178]
133. PETRIČ, Veronika. Kultura pitja kave v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Petrič], 2019. 60 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049100338]
134. ŽIBERT, Barbara. Organizacija in izvedba potovanja na Šrilanko : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Žibert], 2019. 42 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513825154]
135. MEŠKO, Tjaša. Turizem in varnost - mladi turisti v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Meško], 2019. 51 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 20919555]
136. RUPNIK, Katja. Varnost slovenskih turističnih destinacij : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Rupnik], 2019. 57 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049069618]
137. SLEMENJAK, Lucija. Vzroki in motivi turistov za obisk Ljubljane : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Slemenjak], 2019. 51 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 20917251]
138. BRINC, Daša. Analiza planinskega turizma v Bovcu in možnosti za nadaljnji razvoj : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Brinc], 2018. 56 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049047602]
139. KAŠIČ, Igor. Stara hišna imena v občini Mirna : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Kašič], 2018. V, 39, A-D f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28228151]
140. PIRNAT, Rok. Temačni turizem v Sloveniji- po poteh slovenskih serijskih morilcev : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Pirnat], 2018. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049047346]
141. SLAK, Matej. Z vrta na mizo - kulinarične mojstrovine v občini Mirna Peč : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Slak], 2018. V, 24, A-D f., ilustr. [COBISS.SI-ID 295233536]
142. ŽVOKELJ, Irena. Analiza turistične ponudbe v Svečini in možnosti za njeno nadgradnjo : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Žvokelj], 2017. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049018418]
143. KEMPERLE, Ines. Butični gorski turizem - priložnost za ohranitev naravne in kulturne dediščine Baške grape : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Kemperle], 2017. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049017650]
144. DUKARIĆ, Maruša. Čajnice v turistični ponudbi Ljubljane v preteklosti in sodobnosti : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Dukarić], 2017. 52 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049028402]
145. GRM, Ajda. Možnosti za razvoj novih turističnih programov na Ljubljanskem barju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Grm], 2017. 51 f., [7 f. pril.], ilustr. [COBISS.SI-ID 2049018162]
146. PODLESNIK, Monika. Muzej parketarstva - teoretični model in zasnova : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Podlesnik], 2017. 73 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049014578]
147. STANIVUKOVIĆ, Monika. Pivovarska dediščina in sodobnost v turistični ponudbi Slovenije : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Stanivuković], 2017. 98 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049028146]
148. ALILI LJOKAN, Ines. Šege in navade v vasi Tearce v Makedoniji : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Alili Ljokan], 2017. 48 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048993586]
149. MATOŠEVIĆ, Lin. Turistična ponudba Ljubljanskega barja in možnosti za razvoj novih turističnih programov : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Matošević], 2017. 62 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048994354]
150. DOLENEC, Tanja. Turistična ponudba na Škofjeloškem in možnosti njenega razvoja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Dolenec], 2017. 85 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049034546]
151. ALIBAŠIĆ, Sandi. Uporaba konoplje v turizmu na Slovenskem in v svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Alibašić], 2017. 50 f., [24] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049017906]
152. KOZINA, Jan. Vikend animacijski programi za celo družino : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Kozina], 2017. 55 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049027634]
153. VRANIČAR, Bor. Vključevanje prireditev v turistično ponudbo Bele krajine : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Vraničar], 2017. 73 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049028658]
154. GRILJ, Nina. Za spomin iz Domžal - analiza spominkarske ponudbe : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Grilj], 2017. 62 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049032498]
155. ŽNIDARŠIČ, Anja. Zasnova nove turistične poti v občini Škofljica : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Žnidaršič], 2017. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2049027890]
156. PUŠ, Alenka. Animacijski programi v hotelu Aquamarine resort v Egiptu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Puš], 2014. 51 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048910898]
157. SPRUK, Nina. Begunska problematika in turizem v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Spruk], 2016. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048923954]
158. PATE, Alenka. Čebelarski turizem na Slovenskem : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Pate], 2016. IV, 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41176323]
159. MARN ERŽEN, Maruša. Dediščina čarovništva v turistični ponudbi Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Marn Eržen], 2016. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048923186]
160. KOVIČ, Žan. Inovativni vodeni program "Od Kanade do Mehike" preko zahodne obale ZDA : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Kovič], 2016. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048911666]
161. MARČUN, Maša. Koledarske šege in navade v Radomljah v preteklosti in sodobnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Marčun], 2016. 42 f., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048923442]
162. BERGANT, Jakob. Možnosti razvoja ekološke vasi za dušo v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [J.Bergant], 2016. 58 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048881714]
163. KRIZMANIĆ, Marin. Na vrhu Nebotičnika nekoč in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Krizmanić], 2016. 54 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048882226]
164. KAVČIČ, Julija. Po poteh kulturne dediščine z učenci prvega razreda osnovne šole v občini Dobrova - Polhov Gradec : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kavčič], 2016. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048927026]
165. TODOROVIĆ, Maja. Slovenija - nova destinacija temačnega turizma : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Todorović], 2016. 60 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048972338]
166. AHLIN, Špela. Šege in navade v načinu življenja Madžarov : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Ahlin], 2016. 43 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048922930]
167. GORŠE, Natalija. Vključevanje novih turističnih programov na osnovi kulturne dediščine v turistično ponudbo Kranj : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Gorše], 2016. 54 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048927538]
168. BIČEK, Franci Peter. Gostje iz Ruske federacije v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [F. P. Biček], 2015. 46 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048812850]
169. ORAŽEM, Aleša. Kongresni turizem v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Oražem], 2015. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048777010]
170. PRIMC, Tomaž. Kulinarične mojstrovine na območju Ilirske Bistrice in okolice v preteklosti in sodobnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Primc], 2015. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048807730]
171. KOZINA, Petra. Kulinarične mojstrovine ribniške doline : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kozina], 2015. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048810034]
172. VARGA SLIMŠEK, Maja. Kultura in način življenja Tunizijcev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Varga Slimšek], 2015. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048777522]
173. GUNDE, Katarina. Možnosti za razvoj kulinaričnega turizma v občini Šmarješke Toplice : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Gunde], 2015. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048809266]
174. DREMELJ, Natalija. Vinske poti v turistični ponudbi Ptuja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Dremelj], 2015. 72 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048780850]
175. KOČAR, Marjan. Vloga in pomen kruha na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kočar], 2015. 51 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048781362]
176. ROJKO, Ana. Wellness turizem v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rojko], 2015. 49 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048777266]
177. URŠIČ, Katja. Animacijski programi v Šmarjeških Toplicah : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [K. Uršič], 2014. 52 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048391218]
178. NOVAK, Nejc. Couchsurfing : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [N. Novak], 2014. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048397106]
179. SETNIKAR, Jožica. Čebelarska dediščina v Polhovem Gradcu : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [J. Setnikar], 2014. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048389938]
180. PEROVŠEK, Polona. Kolesarske poti v turistični ponudbi Krasa : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [P. Perovšek], 2014. 48 f., [30] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048267058]
181. GABERŠEK, Mojca. Kozolci v turistični ponudbi Šentruperta : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [M. Gaberšek], 2014. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048396338]
182. JAKLIČ, Jaka. Kulinarične mojstrovine Dolenjske : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [J. Jaklič], 2014. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048391730]
183. MAVRIČ, Tea. Kulinarične mojstrovine na širšem območju Kranja v preteklosti in sodobnosti : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [T. Mavrič], 2014. 39 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048396850]
184. DEJAK, Peter. Kulinarika v Kostelu nekoč in danes : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [P. Dejak], 2014. 42 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048258610]
185. PETKOSKA, Julijana. Kulinarika v turistični ponudbi Ohrida : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [J. Petkoska], 2014. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048512562]
186. ŠINKOVEC, Leja. Kulturna prireditev na Dolenjskem- teoretični model in zasnova : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [L. Šinkovec], 2014. 46 f., [1] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048330802]
187. OSREDKAR, Barbara. Mali plac v turistični ponudbi Slovenije : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [B.Osredkar], 2014. 51 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048397618]
188. LOŽAR, Monika. Martinov praznik v preteklosti in sodobnosti : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [M. Ložar], 2014. 46 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048330290]
189. HRASTOVEC, Rudi. Način življenja cistercijanov v samostanu Stična : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [R. Hrastovec], 2014. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048512818]
190. KAJTNA, Katarina. Naravna in kulturna dediščina v turistični ponudbi Šrilanke : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [K. Uršič], 2014. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048392498]
191. BRODAR, Barbara. Pomen reke Ljubljanice v turistični ponudbi Ljubljane : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Brodar], 2014. 44 f., [3] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048331826]
192. JERKO, Barbara. Pšenična trava in druga superhrana v sodobnem načinu življenja : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [B. Jerko], 2014. 53 f., [3] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048331058]
193. DOLINAR, Darinka. Pustne šege in navade v Halozah in na Ptujskem polju : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [D. Dolinar], 2014. 65 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048513586]
194. SIDDIKOVA, Nigora. Šege in navade ob praznovanjih v Uzbekistanu : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [N. Siddikova], 2014. 66 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048399922]
195. ZADRAVEC, Barbara. Šege in navade ob praznovanju silvestrovega in novega leta : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [B. Zadravec], 2014. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048504882]
196. FRANK, Sara. Zeliščarstvo v sodobnem načinu življenja : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [S. Frank], 2014. 56 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048395058]
197. ZAFRED, Bojan. Dopolnilne turistične dejavnosti na kmetiji v gorenjski regiji : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [B. Zafred], 2013. 42 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512621677]
198. TUŠEK, Mateja. Kulinarika v turistični ponudbi Gorskega kotarja : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [M. Tušek], 2013. 45 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512621421]
199. JURIČ, Katarina. Poročne šege in navade v Vnanjih Goricah : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [K. Jurič], 2013. 57 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048361010]
200. KREVELJ, Nejc. Prepletanje sedanjosti s preteklostjo v gostilni Pri Žabarju : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [N. Krevelj], 2013. 45 f., [14] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048038962]
201. OBERSTAR, Andrej. Razlike in podobnosti v načinu življenja Slovencev doma in v svetu : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Oberstar], 2013. V, 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1025200166]
202. ZGONEC, Sabina. Slemena, severni del Ribniške doline, v turistični ponudbi Slovenije : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [S.Zgonec], 2013. 45 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512621933]
203. GLIHA, Alja. Slovenska tradicionalna prehrana med mladostniki : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [A. Gliha], 2013. 76 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048032818]
204. ŠEKORANJA, Mihaela. Vinski turizem na Bizeljskem : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Bizeljsko: [M. Šekoranja], 2013. [5], 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024325336]
205. PETERCA, Tjaša. Za spomin iz Ljubljane -- analiza spominkarske ponudbe : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Peterca], 2013. 70 f., [6] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048042290]
206. ŠEKORANJA, Zala. Združevanje značilnosti Bizeljskega v turistični produkt : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Bizeljsko: [Z. Šekoranja], 2013. [5], 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024325592]
207. ČERNIGOJ, Teja. Zelišča in dišavnice v kulinariki na širšem območju Ljubljane : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [T. Černigoj], 2013. 56 f., [3] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048032562]
208. GRABNAR, Kristina. Izobraževalni in animacijski počitniški programi za otroke na Kongresnem trgu v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Grabnar], 2012. 44 f., [2] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512579181]
209. ARNEŽ, Žiga. Kulinarična pot v Preddvoru- teoretski model in zasnova : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu. Ljubljana: [Ž. Arnež], 2012. 63 f., [7] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512576877]
210. SEIGNER, Karin. Sodobna pot po rimski Emoni : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Seigner], 2012. 95 f., [4] f. pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 512552813]
211. HORVAT, Rok. Po Sloveniji v sedmih dneh : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [R. Horvat], 2011. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024211928]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

212. LOŽAR, Monika. Dediščina in sodobnost šeg in navad ob praznikih in praznovanjih v Mestni občini Ljubljana : diplomsko delo. Bled: [M. Ložar], 2022. 39 f., [22] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 135808515]
213. KUHELJ, Anja. Možnost razvoja temačnih turističnih programov v mestni občini Ljubljana : diplomsko delo. Novo mesto: [A. Kuhelj], 2022. IV f, 51 str., [9] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 123585539]
214. GAŠPERIN, Sašo. Vleka ploha v Begunjah na Gorenjskem : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Gašperin], 2022. VII f, 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 123586563]
215. DROBNIČ, Taja. Analiza kulinarične dediščine in njena vključenost v turistično ponudbo Ribniške doline : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Kužnik], 2021. V f, 64 str., [45] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 65791491]
216. JONKE, Anita. Gostoljubje na Bledu : diplomsko delo. Bled: [A. Jonke], 2020. 38 f., [III] f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20295939]
217. KLEMENČIČ, Mira. Milo iz ognjiča - novi produkt na kmetiji z dopolnilno dejavnostjo in njegovo vključevanje v turistično ponudbo : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Klemenčič], 2020. IV, 40 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 130375171]
218. MANDIČ, Katarina. Nadgradnja ekovasi Mokri Potok v nastanitveni turistični kompleks za trajnostni turizem : diplomsko delo. Bled: [K. Mandič], 2020. 51 f., [9] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 76046595]
219. ČOP, Tamara. Vključitev krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana v mednarodni projekt gorniških vasi (Bergsteigerdörfer) : diplomsko delo. Bled: [T. Čop], 2020. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 24203523]
220. DOMJANIĆ, Alenka. Joga turizem v Indiji : diplomsko delo. Bled: [A. Domjanić], 2019. 48 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512569974]
221. BOT, Maja. Analiza kulinarične dediščine in njena vključenost v turistično ponudbo Prlekije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [M. Bot], 2018. 75, 27 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72327. [COBISS.SI-ID 2048271955]
222. ŠETINC, Sara. Gastronomska turistična pot (Food crawls) Posavja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [S. Šetinc], 2018. IV, 51, 11 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63804. [COBISS.SI-ID 2048238419]
223. OŠABNIK PLEMELJ, Maša. Možnosti za vključevanje Titove dediščine v sodobno turistično ponudbo : diplomsko delo. Bled: [M. Ošabnik Plemelj], 2018. 42 f., [2] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512519030]
224. ŽNIDARŠIČ, Maja. Vključevanje čebelarske dejavnosti v turistično ponudbo Šentjerneja : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Žnidaršič], 2017. IV, 37 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1025383206]
225. KERŽIČ, Ema. Vključevanje dediščine lectarstva v turistično ponudbo Gorenjske : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Keržič], 2017. IV f., 45 str., [8] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024600792]
226. KREN, Andreja. Analiza turizma v občini Straža in možnosti njegovega razvoja v prihodnosti : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Kren], 2016. VI, 46 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1025384998]
227. KEJŽAR, Lucija. Dediščina oblačilnega videza na Gorenjskem : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Kejžar], 2016. V f., 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024566488]
228. FRELIH, Saša. Doktor Fig! - tematsko kulinarično doživetje Kranja : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Frelih], 2016. V f., 42 str., [8] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024560600]
229. GROŠELJ, Neja. "Kranska kuhna" v turistični ponudbi Kranja : diplomska naloga. Bled: [N. Grošelj], 2016. 26 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512503414]
230. LEŠNJAK, Nuša. Kulinarične mojstrovine Šentjerneja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [N. Lešnjak], 2016. VIII, 64, VI f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63516. [COBISS.SI-ID 2048189011]
231. PODGORŠEK, Jure. "Odprta kuhna" - inovativna kulinarična ponudba Ljubljane : diplomska naloga. Bled: [J. Podgoršek], 2016. 32 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512503158]
232. LOVŠE, Ariana. Pot po kraških osmicah - zasnova novega turističnega produkta : diplomska naloga. Bled: [A. Lovše], 2016. 28 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512502902]
233. RIHTER, Klara. Vključevanje dediščine v turistično ponudbo Hrastovelj : diplomska naloga. Bled: [K. Rihter], 2016. 40 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512503670]
234. KOCJAN, Petra. Koledarske šege in navade na Dolenjskem : diplomsko delo univerzitetnega študija. Brežice: [P. Kocjan], 2015. VII, 63, XXIX str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54982. [COBISS.SI-ID 2048088915]
235. AGREŠ, Maks. Možnosti razvoja in vključevanja gostoljubnosti v Begunjah na Gorenjskem : diplomsko delo. Bled: [M. Agreš], 2015. 36 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512481654]
236. STRAH, Sara. Šege in navade v načinu življenja ljudi na Dolenjskem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [S. Strah], 2015. VII, 90 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54394. [COBISS.SI-ID 2048089171]
237. TIŠLER, Vanja. Šege in navade življenjskega cikla na Štajerskem v preteklosti in sodobnosti : diplomsko delo univerzitetnega študija. Brežice: [V. Tišler], 2015. VII, 60, XIV f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54909. [COBISS.SI-ID 2048087635]
238. BOGIČEVIĆ, Tanja. Kulinarika v rimski Emoni : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Bogičević], 2014. VI, 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024354776]
239. FUCHS, Damjan. Vključevanje dediščine v turistično ponudbo Kranjske Gore : diplomsko delo. Bled [i. e.] Kranjska Gora: [D. Fuchs], 2014. 39 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512482934]
240. ŠNAJDAR, Tomaž. Vključitev Siničevega mlina v lokalno turistično ponudbo : diplomsko delo. Bled: [T. Šnajdar], 2014. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512480118]

Mentor - drugo

241. CAVALLERI, Stella (avtor razstave), CULETTO, Annemarie (avtor razstave), ILIĆ, Marinela (avtor razstave), KANCLER, Saša (avtor razstave), HEBILOVIĆ, Mirsada (avtor razstave), BABIĆ, Anđela (avtor razstave). Vsak dar ima svoj čar? : kultura obdarovanja na Slovenskem : razstava v okviru projekta Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem, sodelujejo Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Posavski muzej Brežice in prof. dr. Jasna Vastl iz Akademije za gledališče, radio in film Univerze v Ljubljani, Brežice, 21. mar. -15. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 69236578]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

242. PETROVIĆ, Filip. Arktični turizem - trendi in izzivi : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Petrović], 2020. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 81370627]
243. KOVIČ, Anja. Kulinarična Slovenija skozi ljudsko izročilo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kovič], 2020. 68 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 33502467]

Fotograf

244. BERDEN ZRIMEC, Maja. Tuatara : živali. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. nov. 2002, letn. 12, št. 11, str. 68, fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 13843003]
245. KUŽNIK, Lea. "Smo šli mravljinska jajca brat!". Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija, Dediščina : priloga revije Naša žena. [Tiskana izd.]. dec. 2001, št. 12, str. 36-37, ilustr. ISSN 0350-9737, ISSN 1408-4600. [COBISS.SI-ID 17850722]
246. KUŽNIK, Lea. Branje mravljinčjih jajc : običaji. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. junij 1998, letn. 8, št. 6, str. 54-[55], fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12452667]

Recenzent

247. REPNIK, Sebastjan. Wellness turizem : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2011. Višješolski strokovni program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6857-18-5. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Wellness_turizem_-Repnik.pdf. [COBISS.SI-ID 258171904]

Drugo

248. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (avtor razstave, mentor), LESKOVŠEK, Evita (avtor razstave, mentor). AIDS ne pozna meja. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine, 1997. [COBISS.SI-ID 13436889]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022