COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAleksandra Kregar BrusOsebna bibliografija za obdobje 2005-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR BRUS, Aleksandra. Is marketing a strategic function? CEOsʼ view on the perceived contribution of the marketing function, FMCG industry, former Yugoslav region. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. dec. 2020, letn. 15, [št.] 29, str. 9-23, tabele. ISSN 1408-1652. https://assets.website-files.com/5bd6cecc10ba2a724f7b2f22/6149bffd856c2852695fc83d_29.%20Akademija_MM.PDF. [COBISS.SI-ID 77694211]

1.04 Strokovni članek

2. KREGAR BRUS, Aleksandra, TOVORNIK, Nataša, GABRŠČEK, Ana. Vloga kulture podjetja pri uresničevanju strategije. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. jun./jul. 2020, letn. 6, št. 28, str. 19-23, avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 22147587]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. VUKOVIČ, Goran, KREGAR BRUS, Aleksandra. How to design a winning business model?. V: FERJAN, Marko (ur.), et al. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Quality, innovation, future : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development. 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2012. Str. 1378-1385. ISBN 978-961-232-254-0. [COBISS.SI-ID 6999315]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. KREGAR BRUS, Aleksandra. Poslovni modeli in vrednost podjetja; ali določeni poslovni modeli prinašajo več vrednosti podjetju?. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 141-148, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512661820]
5. KREGAR BRUS, Aleksandra. Marketing orientiran k vrednosti - sprememba v načinu mišljenja = Value driven marketing is a mindset. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 178-182. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512367676]
6. KREGAR BRUS, Aleksandra. Strategija fokusa v skupini Droga Kolinska - od korporativne strategije do strategije blagovnih znamk = The strategy of focus in Droga Kolinska group - from corporate to brand strategy. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 111-118. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512271420]
7. KREGAR BRUS, Aleksandra. "From mission to margin" ali kako marketing vpliva na EBIT?. V: ZALAZNIK, Maja (ur.), HVALA, Primož (ur.). Zbornik prispevkov. 12. slovenska marketinška konferenca, Portorož, 29. in 30. maj 2007. 1. natis. Ljubljana: Časnik Finance, 2007. Str. 83-93. ISBN 978-961-6541-15-2. [COBISS.SI-ID 13886773]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. KREGAR BRUS, Aleksandra. Poslovni modeli in vrednost podjetja; ali določeni poslovni modeli prinašajo več vrednosti podjetju? = Business models and the value of the company; do some business models perform better than others?. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 24-25. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512662076]
9. KREGAR BRUS, Aleksandra. Marketing orientiran k vrednosti - sprememba v načinu mišljenja = Value driven marketing is a mindset. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 25-26. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512367420]
10. KREGAR BRUS, Aleksandra. Strategija fokusa v skupini Droga Kolinska - od korporativne strategije do strategije blagovnih znamk = The strategy of focus in Droga Kolinska group - from corporate to brand strategy. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 22-23. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512256828]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

11. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Osnove trženja. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 285 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-71-9. [COBISS.SI-ID 265775104]
12. GORENAK, Štefka, KREGAR BRUS, Aleksandra, TURK, Matjaž, ZUPANČIČ, Vinko. Mednarodno trženje. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 281 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-00-9. [COBISS.SI-ID 249882112]
13. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Trženje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 268 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6603-83-6. [COBISS.SI-ID 247490304]
14. VUKOVIČ, Goran, KREGAR BRUS, Aleksandra. Management blagovnih znamk. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 212 str., ilustr. Strokovne in znanstvene monografije VKŠ. ISBN 978-961-6603-71-3. [COBISS.SI-ID 242120192]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

15. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Osnove trženja. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 287 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-75-7. [COBISS.SI-ID 267724288]
16. KREGAR BRUS, Aleksandra. Strateški razvoj podjetja : [znanstvena monografija]. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 168 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-30-6. [COBISS.SI-ID 255823616]
17. KREGAR BRUS, Aleksandra. Strateški razvoj podjetja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 175 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije. ISBN 978-961-6603-93-5. [COBISS.SI-ID 248840192]

2.08 Doktorska disertacija

18. KREGAR BRUS, Aleksandra. Is marketing a strategic function? : CEO perspectives on the strategic role of the marketing function : the FMCG industry, former Yugoslav region : doctoral dissertation. Bled: [A. Kregar], 2021. 171 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 81721091]

2.09 Magistrsko delo

19. KREGAR BRUS, Aleksandra. Internationalization of DROGA : selecting the proper business model : master thesis. Bled: [R. Brce], 2005. 74 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512476785]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. KREGAR BRUS, Aleksandra. Združitve in prevzemi v prehrambeni industriji : primer Skupina Droga Kolinska. 2006. [COBISS.SI-ID 12972085]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

21. KREGAR BRUS, Aleksandra. Reinvent your employer brand for a post-pandemic workforce : lecture at HR brunch, IEDC, Bled, 30. March 2022. [COBISS.SI-ID 105286659]
22. KREGAR BRUS, Aleksandra. Reinvent your employer brand for a post-pandemic workforce : lecture at HR brunch, Zagreb, 31. March 2022. [COBISS.SI-ID 105286915]
23. KREGAR BRUS, Aleksandra. Kako pridobiti primerno mesto in podporo za marketinške ideje, aktivnosti? Praktični nasveti : predavanje na Slovenski marketinški konferenci, dvorana Evropa, Grand hotel Bernardin, Portorož, 13. oktobra 2020. [COBISS.SI-ID 78064899]

3.25 Druga izvedena dela

24. KREGAR BRUS, Aleksandra, ŽILEVSKI, Maša. Kako v marketinško ekipo izbrati pravega sodelavca? : praktikum Društva za marketing Slovenije (DMS), online, 4. november 2020, od 14.00 do 18.00. [COBISS.SI-ID 78065155]
25. KREGAR BRUS, Aleksandra. Which comes first: Customer centricity or employee centricity? : IEDC free webinar, online, 12. May 2020, from 11.00 to 12.00. [COBISS.SI-ID 78065411]
26. KREGAR BRUS, Aleksandra. Znamka delodajalca je priložnost za "novo" vlogo marketinga : webinar Društva za marketing Slovenije (DMS), online, 15. 4. 2020, od 11.00 do 12.00. [COBISS.SI-ID 78065667]
27. KREGAR BRUS, Aleksandra. Znamka delodajalca se rodi iz kulture podjetja : webinar Društva za marketing Slovenije (DMS), online, 22. 4. 2020. [COBISS.SI-ID 78066691]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

28. KOROŠEC, Dejan. Poslovno načrtovanje (pisarniškega stola) od ideje do realizacije : diplomska naloga. Celje: [D. Korošec], 2012. [6], 51 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513108284]
29. SVETLIN, Milena. Analiza naročniških paketov mobilnih operaterjev v pogojih asimetrije cen zaključevanja klicev : diplomska naloga. Celje: [M. Svetlin], 2010. 86 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512444220]
30. JAVORIČ, Andreja. Elektronsko poslovanje na primeru spletne banke Abanet : diplomska naloga. Celje: [A. Javorič], 2010. 63 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512442428]
31. MARKIČ, Tina. Izbiranje in ocenjevanje dobavitelja v podjetju Mania, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Markič], 2010. 51 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512443708]
32. BALABAN, Marko. Pomen tihega znanja v projektantskih podjetjih : diplomska naloga. Celje: [M. Balaban], 2010. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512441148]
33. SLADIČ-VOZELJ, Mateja. Predlog poslovnega načrta za podjetje Center za zunanjo ureditev, d.o.o Polšnik : diplomska naloga. Celje: [M. Sladič-Vozelj], 2010. 53 f., 20 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512443964]
34. BRUMEN, Vladimir. Timsko delo in motiviranost članov tima v podjetju Termit d. d. : diplomska naloga. Celje: [V. Brumen], 2010. 79 f., 8 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512441404]
35. FAKIN, Lea. Zadovoljstvo in zvestoba kupcev v trgovinah Lovec (podjetje Koptex d. o. o.) : diplomska naloga. Celje: [L. Fakin], 2010. 67 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512441660]
36. KLANČIČ, Tatjana. Javna naročila : potek, proces in izvedba : diplomska naloga. Celje: [T. Klančič], 2009. 62 f. [COBISS.SI-ID 512442940]
37. LIPIČAR, Aleksander. Motivacija in motiviranje zaposlenih na bencinskih servisih Petrola, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Lipičar], 2009. 48 f., 3 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512443452]
38. HAREJ, Lucia Anna. Motiviranje in nagrajevanje kot temelj uspešnosti podjetja : diplomsko delo. Celje: [L. A. Harej], 2009. 67 f., 6 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512441916]
39. MALNARIČ, Marinka. Oblikovanje poslovnega načrta podjetja NAOKOLI, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [M. Malnarič], 2009. 82 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512240188]
40. PEVEC, Nevenka. Turistična atrakcija kot povod za krepitev vrednot in poudarjanje pozitivne identitete Slovenije : diplomska naloga. Celje: [N. Pevec], 2009. 77 f., 20 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512209724]
41. JERMAN, Aleš. Analiza ocenjevanja in izbira dobaviteljev podjetja Vako d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [A. Jerman], 2008. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512132668]
42. PETEK, Jerneja. Oglaševanje kot instrument tržnega komuniciranja : primer oglaševanja trgovske blagovne znamke Lumpi : diplomska naloga. Celje: [J. Petek], 2008. 70 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512132156]
43. HORVAT, Igor. Trženje storitev s primerom v telekomunikacijskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [I. Horvat], 2008. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512132412]
44. ZAKRAJŠEK, Branka. Vpliv promocij v segmentu gostinstvo na povečanje prodaje izdelka : diplomska naloga. Celje: [B. Zakrajšek], 2008. 68 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512133180]
45. LOŽAR, Petra. Zamenljivost in integracija oglaševalskih medijev z vidika medijskih načrtovalcev : diplomska naloga. Celje: [P. Ložar], 2008. 73 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512132924]
46. PETRIČ, Miha. Sistem javnega naročanja po ZNJ-2 : diplomska naloga. Celje: [M. Petrič], 2007. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512028220]
47. MARIN, Zlata. Zakon o javnem naročanju kot sredstvo za preprečevanje korupcije pri naročilih nižje vrednosti : diplomska naloga. Celje: [Z. Marin], 2007. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13989429]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

48. GRIL, Alen. Implementacija standardov kot pomemben element razvoja javnih zavodov : diplomska naloga. Celje: [A. Gril], 2013. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512935484]
49. JOŠT, Robert. Oblikovanje poslovnega načrta podjetja Poni, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [R. Jošt], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512857404]
50. CUDERMAN, Krištof. Pospeševanje blagovne znamke "ODLIČNO" : diplomska naloga. Celje: [K. Cuderman], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512802876]
51. MALI NEZIREVIČ, Slavica. Blagovna znamka Mlinotest in njena prepoznavnost : diplomska naloga. Celje: [S. Mali Nezirevič], 2012. [7], 41 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512778300]
52. GLIŠOVIČ, Tomaž. Poslovni načrt pasjega salona : diplomska naloga. Celje: [T. Glišovič], 2012. [9], 60 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512602172]
53. SUŠNIK, Iztok. Pospeševanje prodaje na bencinskih servisih Petrol : diplomska naloga. Celje: [I. Sušnik], 2012. [7], 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512724028]
54. CEBRON KULAUZOVIĆ, Alenka. Strategija uvedbe izdelkov etničnih prigrizkov na slovenski trg : diplomska naloga. Celje: [A. Cebron Kulauzović], 2012. 49 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512720700]
55. OBLAK, Bojan. Trženjski načrt avtosedežev RECARO na slovenskem trgu : diplomska naloga. Celje: [B. Oblak], 2012. [10], 74 f., 32 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512621116]
56. ZALETEL, Boštjan. Trženjski načrt grafičnega podjetja : diplomska naloga. Celje: [B. Zaletel], 2012. [6], 40 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512638780]
57. KRKOČ ŠIMENKO, Nataša. Oblikovanje marketinške strategije trgovske blagovne znamke na domačem trgu : diplomska naloga. Celje: [N. Krkoč Šimenko], 2011. 64 f., 8 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512443196]
58. BABIĆ, Tadeja. Oblikovanje trženjskega načrta za kraj Most na Soči : diplomska naloga. Celje: [T. Babić], 2011. 46 f., 3 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512440892]
59. HRAST, Magda. Oblikovanje strategije računovodskega servisa v podjetju Go-Info d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [M. Hrast], 2010. 66 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512442172]
60. KALAN, Urša. Vodenje (leadership) - kakšni so sodobni trendi upravljanja podjetij? : diplomska naloga. Celje: [U. Kalan], 2010. 65 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512442684]

Avtor dodatnega besedila

61. KREGAR, Viljem. 3 obdobja, priložnosti, odločitve. 1. izd. Celje: samozal., 2021. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-95283-0-3. [COBISS.SI-ID 51419907]
62. KREGAR, Viljem. Kako mi je uspelo premagati raka na debelem črevesu : pripoved o smislu življenja ob nenadni bolezenski izkušnji. 1. izd. Celje: samozal., 2018. 165 str. ISBN 978-961-288-731-5. [COBISS.SI-ID 296533248]


NERAZPOREJENO

63. SMREKAR, Enzo, KREGAR BRUS, Aleksandra, SKET, Kristina, ARH, Tomaž, BRUGGER, Clemens, JAMNIK, Ana. Od poslovne strategije do uspešnega tržnega komuniciranja. Ljubljana: Slovenska oglaševalska zbornica: = Slovenian Advertising Chamber, 2012. 42 str., ilustr., graf. prikazi. Dobra praksa. ISBN 978-961-6779-04-3. [COBISS.SI-ID 262257664]
64. KREGAR BRUS, Aleksandra, HVALA, Primož. Od potrošnika do EVE in nazaj. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. jul., avg. 2007, leto 27, št. 315/316, str. 24-25. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 240278272]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022