COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBarbara Koželj SladičOsebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. KOŽELJ SLADIČ, Barbara. Natečaji in napredovanja javnih uslužbencev. Pravna praksa : PP. 15. apr. 2004, letn. 23, št. 13, str. 10-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6398033]
2. KOŽELJ SLADIČ, Barbara. Kaj naj javni uslužbenec stori s ponujenim darilom?. Pravna praksa : PP. 10. jun. 2004, leto 23, št. 20, str. 16-17. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6546769]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. KOŽELJ SLADIČ, Barbara. Poseben status javnih uslužbencev. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2005 : od 13. do 15. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV založba, 2005. Str. 1717-1724. Podjetje in delo, [letn.] 31, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 1517512]
4. KOŽELJ SLADIČ, Barbara. Aktualna vprašanja izvajanja zakona o javnih uslužbencih. V: Kadrovski forum javne uprave : ključ do učinkovite uprave so ljudje! : strokovno gradivo. Ljubljana: GV izobraževanje, 2005. Str. 21-25. [COBISS.SI-ID 1308616]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Avtor dodatnega besedila

5. Zakon o javnih uslužbencih : [ZJU-UPB2] : uradno prečiščeno besedilo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006. 177 str. ISBN 86-7061-426-X. [COBISS.SI-ID 227494400]


NERAZPOREJENO

6. KOŽELJ SLADIČ, Barbara. Nove možnosti za javne uslužbence : reforma javne uprave. Slovenska uprava : revija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. 2004, letn. 4, št. 2, str. 30-31. ISSN 1580-7320. [COBISS.SI-ID 227056384]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022