COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAleš Kotnik [40734]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. KOTNIK, Aleš, MUŠINOVIĆ, Fadil. Varnostna kultura v prometu. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 2018, letn. 72, št. 4, str. 14-15, ilustr. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513708348]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOTNIK, Aleš. Vpliv kibernetskih groženj na zaščito kritične infrastrukture. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 55-67, ilustr. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513684796]
3. KOTNIK, Aleš. Grožnje in ranljivost kritične infrastrukture iz fizičnega in kibernetskega prostora. V: BERNIK, Igor (ur.), MEŠKO, Gorazd (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6821-18-6. http://www.fvv.uni-mb.si/KonferencaIV/zbornik/Kotnik.pdf. [COBISS.SI-ID 2314218]
4. KOTNIK, Aleš. Zagotavljanje industrijske varnosti. V: ŠIFRER, Jerneja (ur.). Javna in zasebna varnost : zbornik prispevkov. 9. Slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 5. - 6. junij 2008. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2008. 19 str., ilustr. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2008/zbornik/clanki/Kotnik.pdf. [COBISS.SI-ID 1636074]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOTNIK, Aleš. Vpliv kibernetskih groženj na zaščito kritične infrastrukture = The impact of cyber threats to critical infrastructure protection. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 10-12. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513685052]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. ČALETA, Denis, KOTNIK, Aleš. Cyber threats and dilemmas of critical infrastrukture protection in small states : comparison between attacks in Georgia and Estonia. V: KEKOVIĆ, Zoran (ur.), et al. National critical infrastructure protection regional perspective. Beograd: University of Belgrade, Faculty of Security Studies; Ljubljana: Institute for Corporative Security Studies, 2013. Str. [51]-63, graf. prikazi. ISBN 978-86-84069-84-1. [COBISS.SI-ID 5157326]
7. KOTNIK, Aleš. The critical infrastructure : assessing threats and vulnerabilities from the real world and cyberspace. V: ČALETA, Denis (ur.). Corporate security in dynamic global environment : challenges and risks. Ljubljana: Institute for Corporative Security Studies, 2012. Str. 73-83, graf. prikazi. ISBN 978-961-92860-3-6. [COBISS.SI-ID 4568014]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

8. KOTNIK, Aleš. Tehnično in fizično varovanje v Slovenski vojski : magistrska naloga. Celje: [A. Kotnik], 2009. 67 str., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10050. [COBISS.SI-ID 512124477]

2.10 Specialistično delo

9. KOTNIK, Aleš. Uporaba brezpilotnih letal v SV za potrebe obveščevalno-izvidniškega bataljona : zaključna naloga. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Center vojaških šol, Poveljniško štabna šola, 9. štabni tečaj, 2004. 31 str. + 2 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 729294]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. BRBRE, Teo. Primerjava varnostne kulture med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci pri uporabi zaščitnih sredstev : diplomska naloga. Celje: [T. Brbre], 2019. 61 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5509. [COBISS.SI-ID 513733436]
11. ŠKAFAR, Damijan. Varnost v prometu : vpliv varnostne kulture na uporabo varnostnega pasu : diplomska naloga. Celje: [D. Škafar], 2018. 69 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3538. [COBISS.SI-ID 513706556]
12. OPERČKAL, Uroš. Vzroki za nastanek požarov in eksplozij plina : primerjalna analiza dveh nesreč v Celju leta 2015 in 2017 : diplomska naloga. Celje: [U. Operčkal], 2018. 68 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3763. [COBISS.SI-ID 513710140]

Recenzent

13. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
14. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
15. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
16. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022