COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNada JurkoOsebna bibliografija za obdobje 2006-2023

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

1. JURKO, Nada. Bančno poslovanje. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 105 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-65-8. [COBISS.SI-ID 264257280]

2.05 Drugo učno gradivo

2. JURKO, Nada. Bančni posli : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 137 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-46-1. [COBISS.SI-ID 238331904]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

3. NIĆETIN, Marko. Plačilni promet v Evropi : diplomska naloga. Celje: [M. Nićetin], 2016. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513592124]
4. VRŠIČ, Andrej. Posojilna politika bank : diplomska naloga. Celje: [A. Vršič], 2015. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513562940]
5. KUZMAN, Nataša. Varnost uporabe elektronskega bančništva za fizične osebe : diplomska naloga. Celje: [N. Kuzman], 2014. 73 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513169468]
6. HORVAT, Ana. (Ne)zaupanje ljudi v elektronsko poslovanje v bankah : diplomska naloga. Celje: [A. Horvat], 2012. [8], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512769596]
7. VEHABOVIĆ, Damir. Ocena zadovoljstva zaposlenih Nove ljubljanske banke d. d., Poslovalnica Nove Jarše : diplomska naloga. Celje: [D. Vehabović], 2012. [8], 40 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512636732]
8. UDOVIČ, Marija. Dokumentarni akreditiv kot instrument zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [M. Udovič], 2011. 61 f., 15 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513083708]
9. SKALE, Sonja. Plačilni instrumenti v Banki Koper, d. d. : diplomska naloga. Celje: [S. Skale], 2011. 47 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513061948]
10. KRANER, Mojca. Analiza bonitete podjetja X : diplomska naloga. Celje: [M. Kraner], 2010. 68 f. [COBISS.SI-ID 512975932]
11. OJSTERŠEK, Jure. Bančno zavarovalništvo v banki X : diplomska naloga. Celje: [J. Ojsteršek], 2010. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512999228]
12. HORVAT, Alijana. Denarna politika Evropske centralne banke in kapitalski sporazum Basel II : diplomska naloga. Celje: [A. Horvat], 2010. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512573756]
13. ŠALEJ, Gregor. Elektronsko bančništvo Banke Celje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [G. Šalej], 2010. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513070652]
14. VALIČ, Borut. Financiranje stanovanjskih kreditov v Novi KBM, d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Valič], 2010. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513085500]
15. KMETIČ, Katja. Instrumenti zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [K. Kmetič], 2010. 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512953404]
16. KOŠIČ, Alenka. Kreditno tveganje in oblike zavarovanja v banki X : diplomska naloga. Celje: [A. Košič], 2010. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512972348]
17. KOVAČIČ, Mojca. SEPA - enotno območje plačil v evrih : diplomska naloga. Celje: [M. Kovačič], 2010. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512974140]
18. MEŠIĆ, Anel. Sodobne tržne poti v NLB, d. d., za fizične osebe : diplomska naloga. Celje: [A. Mešić], 2010. 59 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512993084]
19. GRADIŠAR, Renata. Spletni plačilni servis v UniCredit banki Slovenija, d. d., Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [R. Gradišar], 2010. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512571964]
20. KURENT KROTKO, Karmen. Analiza finančnih naložb podjetij v NLB d.d. : diplomska naloga. Celje: [K. Kurent Krotko], 2009. 63 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512207164]
21. VURCER, Denis. Elektronsko bančništvo v Novi Kreditni banki Maribor : diplomska naloga. Celje: [D. Vurcer], 2009. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512228668]
22. DRNOVŠEK, Milka. Garancije v poslovanju bank : diplomska naloga. Celje: [M. Drnovšek], 2009. 42 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512228924]
23. BEUC, Zdenka. Garancijsko poslovanje v podjetju Elektro Celje, d.d. : diplomska naloga. Celje: [Z. Beuc], 2009. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512229180]
24. BORNŠEK, Saška. Kreditiranje malega gospodarstva na primeru javnega razpisa slovenskega podjetniškega sklada za izdajo garancije za investicijske kredite s subvencionirano obrestno mero (produkt P4) : diplomska naloga. Celje: [S. Bornšek], 2009. 56 f. [COBISS.SI-ID 512493116]
25. NOVAK, Darjan. Potrošniška posojila : diplomska naloga. Celje: [D. Novak], 2009. 52 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512512828]
26. ŠTRAVS, Antonija. Uvedba SEPA (Single Euro payments area) plačil v Banki Celje d.d. in vpliv na poslovanje s komitenti : diplomska naloga. Celje: [A. Štravs], 2009. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512525628]
27. KVARTIČ, Aleksander. Valutno trgovanje - priložnost ali past malega trgovalca : diplomska naloga. Celje: [A. Kvartič], 2009. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512207420]
28. BUDNA, Ksenija. Varčevanje prebivalstva v slovenskih bankah : diplomska naloga. Celje: [K. Budna], 2009. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512494140]
29. SENICA, Višnja. Večstranski sistem trgovanja (MTF) - alternativni trgovalni sistem na kapitalskem trgu : diplomska naloga. Celje: [V. Senica], 2009. 59 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512228412]
30. JANKOVIĆ, Darija. Vloga analitične in podporne službe v komercialnem bančništvu : diplomska naloga. Celje: [D. Janković], 2009. 62 f., 21 f. pril. [COBISS.SI-ID 512502588]
31. CVETANOVIČ, Vinko. Analiza plačilnih instrumentov : diplomska naloga. Celje: [V. Cvetanovič], 2008. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512200252]
32. DOLAJŠ, Melita. Bančni viri z vidika banke : diplomska naloga. Celje: [M. Dolajš], 2008. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512122940]
33. BRAČIČ, Sonja. Basel II in obvladovanje operativnih tveganj v poslovnih bankah : diplomska naloga. Celje: [S. Bračič], 2008. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512202044]
34. BLAGUS, Andreja. Faktoring kot ena izmed tehnik financiranja podjetja : diplomska naloga. Celje: [A. Blagus], 2008. 52 f., XVI f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512149052]
35. STEINER, Marjetka. Faktoring kot zunanji vir financiranja podjetja : diplomsko delo. Celje: [M. Steiner], 2008. 55 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201276]
36. TOPLIŠEK, Anita. Financiranje razvojnih naložb malega gospodarstva v Banki Celje d.d. Celje : diplomska naloga. Celje: [A. Toplišek], 2008. 60 f., 18 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512151612]
37. DROLC, Robert. Finančni in operativni leasing premičnin s tveganjem in zavarovanjem : diplomska naloga. Celje: [R. Drolc], 2008. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512200764]
38. ŽURGA, Renato. Forex - valutno trgovanje za male vlagatelje na trgovalnih platformah : diplomska naloga. Celje: [R. Žurga], 2008. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201020]
39. ŠVIGELJ, Stanislav. Gotovinsko poslovanje slovenskega bančnega sektorja in priprave na vstop v enotno območje evrogotovine - SECA : diplomska naloga. Celje: [S. Švigelj], 2008. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512202556]
40. MULIČ, Ines. Krediti za nakup, gradnjo in prenovo nepremičnin : diplomska naloga. Celje: [I. Mulič], 2008. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201788]
41. KELC, Zlatka. Kreditiranje fizičnih oseb : diplomska naloga. Celje: [Z. Kelc], 2008. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150332]
42. CVETKO, Jožica. Kreditiranje malega gospodarstva : diplomska naloga. Celje: [J. Cvetko], 2008. 55 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512149308]
43. NARAT, Nataša. Novi plačilni instrumenti danes in v prihodnosti : diplomska naloga. Celje: [N. Narat], 2008. 69 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512152380]
44. DEBELJAK, Tatjana. Plačilni promet v Novi KBM, d.d., po uvedbi evra : diplomska naloga. Celje: [T. Debeljak], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512122684]
45. RUPNIK, Rebeka. Predstavitev nacionalne stanovanjske varčevalne sheme od njene uvedbe do danes : diplomska naloga. Celje: [R. Rupnik], 2008. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512151868]
46. GRAH, Sandi. Predstavitev spletne poslovalnice Klik NLB : diplomska naloga. Celje: [S. Grah], 2008. 69 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512149820]
47. BALANTIČ, Irena. Problematika proračunskega uporabnika pri plačilnem prometu s tujino na primeru Cankarjevega doma : diplomska naloga. Celje: [I. Balantič], 2008. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512148796]
48. VRHOVEC, Iztok. Prodajne poti v banki in uporaba sodobnih tržnih poti v NLB d.d. : diplomska naloga. Celje: [I. Vrhovec], 2008. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201532]
49. OKORN, Tatjana. Register proračunskih uporabnikov : diplomska naloga. Celje: [T. Okorn], 2008. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512152124]
50. FIŠER, Darja. Sodelovanje poslovnih bank s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom : diplomska naloga. Celje: [D. Fišer], 2008. 60 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512149564]
51. PERHAJ, Jana. Storitve elektronskega bančništva in njihova varna uporaba : diplomska naloga. Celje: [J. Perhaj], 2008. 66 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512202300]
52. NOVAK, Nataša. Upravljanje likvidnosti banke : diplomska naloga. Celje: [N. Novak], 2008. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512151100]
53. MADŽO, Vesna. Varčevanje v vzajemnih skladih : diplomska naloga. Celje: [V. Madžo], 2008. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150588]
54. KASTELIC, Irena. Vpliv plačilnega sistema SEPA na kartično poslovanje : diplomska naloga. Celje: [I. Kastelic], 2008. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150076]
55. MERSLAVIČ, Franci. Vzajemni skladi in prihodnost varčevanja : diplomska naloga. Celje: [F. Merslavič], 2008. 54 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150844]
56. ŽAVSKI, Barbara. Vzajemni skladi s poudarkom na predstavitvi skladov Medvešek Pušnik : diplomska naloga. Celje: [B. Žavski], 2008. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512151356]
57. DOKL, Zlatka. Zavarovanje terjatev banke za obvladovanje kreditnega tveganja : diplomska naloga. Celje: [Z. Dokl], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512200508]
58. HERIC, Vlado. Analiza finančnega položaja družbe "X" : diplomska naloga. Celje: [V. Heric], 2007. 68 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512048700]
59. MLADENOVIĆ, Helena. Analiza kartičnega sistema v Sloveniji in varnost poslovanja : diplomska naloga. Celje: [H. Mladenovič], 2007. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512052028]
60. ZOBEC, Darja. Plačilni promet v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [D. Zobec], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512053820]
61. HOČEVAR, Tomaž. Sodobni plačilni instrumenti : diplomsko delo. Celje: [T. Hočevar], 2007. 58 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13989173]
62. BIDERMAN, Igor. Sodobne oblike plačilnih sredstev v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [I. Biderman], 2006. 61 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13225781]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

63. KREFT, Sabina. Sodobne prodajne poti - elektronsko bančništvo : diplomska naloga. Celje: [S. Kreft], 2007. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13976373]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

64. MEŠANOVIĆ, Norbert. Analiza gibanja vrednosti delnic podjetja Krka d.d. : diplomska naloga. Celje: [N. Mešanović], 2023. 53 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9596. [COBISS.SI-ID 144112131]
65. MURGEC, Mirjana. Rešitev stanovanjskega problema z nakupom stanovanja ali najemom : diplomska naloga. Celje: [M. Murgec], 2018. 44 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3762. [COBISS.SI-ID 513709884]
66. MEŠIĆ, Haris. Kako do stanovanja z bančnim kreditom : diplomska naloga. Celje: [H. Mešić], 2016. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513619516]
67. ZUPANIČ, Tilen. Osebna obravnava strank v bankah : diplomska naloga. Celje: [T. Zupanič], 2016. 52 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513620028]
68. VERLIC, Milan. Osebni stečaj : diplomska naloga. Celje: [M. Verlic], 2016. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513565500]
69. ŠLJIVAR, Jasmin. Bančno zavarovalništvo : NLB Vita, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Šljivar], 2015. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513539132]
70. KLEMENČIČ, Matej. E-storitve v bančništvu : diplomska naloga. Celje: [M. Klemenčič], 2015. 60 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513506108]
71. TIČ, Boštjan. Krovni sklad NLB Skladi : diplomska naloga. Celje: [B. Tič], 2015. 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513461308]
72. CELESTINA, Maja. Osebni stečaj fizične osebe in samostojnega podjetnika : diplomska naloga. Celje: [M. Celestina], 2015. 41 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513504316]
73. BOSNIĆ, Sabina. Prednosti in pomanjkljivosti e-poslovanja v SKB banki : diplomska naloga. Celje: [S. Bosnić], 2015. 47 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513471804]
74. PEVEC, Tanja. Primerjava elektronskega poslovanja med hranilnico in banko : diplomska naloga. Celje: [T. Pevec], 2015. 64 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513459260]
75. MIKEK, Tomislav. Vzajemni skladi : ustvarjanje prihrankov in tveganja pri osebnem finančnem svetovanju : diplomska naloga. Celje: [T. Mikek], 2015. 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513473340]
76. VIŠČEK KAVČIČ, Nevenka. Analiza obvladovanja tveganj pri kreditiranju fizičnih oseb v banki X : diplomska naloga. Celje: [N. Višček Kavčič], 2014. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513165116]
77. KOREN, Silvana. Kreditno tveganje in oblike zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [S. Koren], 2014. 48 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513294652]
78. GLAVIĆ, Danijela. Najem hipotekarnega kredita v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [D. Glavić], 2014. 51 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513376572]
79. URANIČ, Klemen. Ponudba kreditov prebivalstvu v banki X : diplomska naloga. Celje: [K. Uranič], 2014. 48 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513215292]
80. KOKAL, Andreja. Sanacija bank v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [A. Kokal], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513209916]
81. KRAŠOVEC, Klemen. Varčevalne navade Slovencev : diplomska naloga. Celje: [K. Krašovec], 2014. 57 f. [COBISS.SI-ID 513163068]
82. ROTER, Sergeja. Vloga bančnega uslužbenca pri procesu odobritve posojila fizičnim osebam na primeru poslovne banke XY, d. d. : diplomska naloga. Celje: [S. Roter], 2014. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513035580]
83. STANIVUKOVIĆ, Sandra. Vpliv finančne krize na poslovanje banke : diplomska naloga. Celje: [S. Stanivuković], 2014. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513376060]
84. ŠTRAUS, Matej. Vpliv internetnega bančništva na zadovoljstvo komitentov : diplomska naloga. Celje: [M. Štraus], 2014. 62 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513297980]
85. KOŠAK, Martina. Bančna garancija kot inštrument zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [M. Košak], 2013. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512815932]
86. GERČAR, Irena. Bonitetna ocena podjetja X : diplomska naloga. Celje: [I. Gerčar], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512904764]
87. PERKIČ KOCET, Romana. Kreditiranje nepremičnin za fizične osebe : diplomska naloga. Celje: [R. Perkič Kocet], 2013. 55 f. [COBISS.SI-ID 512911420]
88. NOVAK, Silvica. Osebni stečaj fizične osebe in bančna obravnava osebnega stečaja : diplomska naloga. Celje: [S. Novak], 2013. 49 f. [COBISS.SI-ID 512809532]
89. NIKOLIĆ, Irena. Osebni stečaj in njegov vpliv na banko : diplomska naloga. Celje: [I. Nikolić], 2013. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512723004]
90. BOTONJIĆ, Edita. Postopek za pridobitev bančnih garancij : diplomska naloga. Celje: [E. Botonjić], 2013. [8], 47 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512720188]
91. REMŽGAR, Sonja. Primerjalna analiza donosov naložb : diplomska naloga. Celje: [S. Remžgar], 2013. [6], 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512727356]
92. KNEP, Gregor. Trženje vzajemnih skladov družbe NLB Skladi, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [G. Knep], 2013. [10], 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512721468]
93. POTISEK, Boštjan. Varčevanje in zaupanje Slovencev v vzajemne sklade in depozite : diplomska naloga. Celje: [B. Potisek], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512810556]
94. MRVAR, Zlatka. Varčevanje prebivalstva v poslovnih bankah : diplomska naloga. Celje: [Z. Mrvar], 2013. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512727100]
95. LUČIĆ, Milena. Vloga SISBON-a pri odobravanju naložb fizičnim osebam : diplomska naloga. Celje: [M. Lučić], 2013. [7], 52 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512727612]
96. KERMAN, Anita. Analiza bonitete podjetja z vidika kreditnega tveganja banke : diplomska naloga. Celje: [A. Kerman], 2012. [6], 50 f. [COBISS.SI-ID 512774972]
97. PIŠEK, Manca. Analiza donosa varčevalnih produktov banke X v primerjavi z naložbo v zlato : diplomska naloga. Celje: [M. Pišek], 2012. [9], 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512782908]
98. ROŽMAN, Violeta. Bančna tveganja s poudarkom na kreditnem, obrestnem in valutnem tveganju : diplomska naloga. Celje: [V. Rožman], 2012. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512787004]
99. KALABIĆ, Ferid. E-storitve v bančništvu : diplomska naloga. Celje: [F. Kalabić], 2012. [7], 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512608828]
100. SEVER, Anica. E-storitve v bančništvu in prednosti e-računa : diplomska naloga. Celje: [A. Sever], 2012. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512788540]
101. HORVAT, Valerija. Kakovost storitev v Banki Celje : diplomska naloga. Celje: [V. Horvat], 2012. [8], 63 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513106748]
102. NEDOG, Zmaga. Kreditiranje komitentov : diplomska naloga. Celje: [Z. Nedog], 2012. [8], 39 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512780860]
103. URBAS, Sandra. Kreditno tveganje in oblike zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [S. Urbas], 2012. [7], 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512796988]
104. STANKOVIĆ, Bojan. Mobbing v slovenskem bančnem prostoru - analiza stanja : diplomska naloga. Celje: [B. Stanković], 2012. [6], 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512632380]
105. LONČARIČ, Nevenka. Novosti na področju sodobnih tržnih poti v Banki Celje d.d. in varnost uporabe : diplomska naloga. Celje: [N. Lončarič], 2012. [9], 58 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512617532]
106. DEŽELAK, Boštjan. Pokojninski skladi kot oblika varčevanja za pokojnino : diplomska naloga. Celje: [B. Deželak], 2012. [8], 53 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512765756]
107. HROVAT GRDEN, Mojca. Ponudba hipotekarnih kreditov za fizične osebe v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Hrovat Grden], 2012. [7], 46 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512605500]
108. PERHAVEC, Alenka. Poslovne povezave in komuniciranje med banko in podjetjem : diplomska naloga. Celje: [A. Perhavec], 2012. [8], 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512625212]
109. MORI, Nataša. Sindicirana posojila : diplomska naloga. Celje: [N. Mori], 2012. [7], 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512620348]
110. NININ, Suzana. Sodobne bančne poti na primeru Nove KBM d. d. : diplomska naloga. Celje: [S. Ninin], 2012. [8], 60 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512620860]
111. SOVDAT, Boštjan. Spletno bančništvo za fizične osebe na primeru Nove ljubljanske banke, d.d. : diplomska naloga. Celje: [B. Sovdat], 2012. [8], 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512790588]
112. KOCBEK, Suzana. Spremembe v strukturi virov financiranja bank v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Kocbek], 2012. [8], 50 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512721724]
113. PLESKOVIČ, Gregor. Trženje bančnih storitev v SKB banki : diplomska naloga. Celje: [G. Pleskovič], 2012. [6], 45 f. [COBISS.SI-ID 512626236]
114. VERGINC, Martina. Trženje spletnih storitev v NLB d.d. : diplomska naloga. Celje: [M. Verginc], 2012. [6], 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512797500]
115. VERBOVŠEK, Karmen. Vloga banke kot upnice v postopku osebnega stečaja : diplomska naloga. Celje: [K. Verbovšek], 2012. [8], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512797244]
116. OČKO, Stanka. Analiza ponudbe potrošniških kreditov v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Očko], 2011. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512998972]
117. EDER, Irena. Dodatno pokojninsko zavarovanje v pokojninski družbi in 3. steber pokojninskega zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [I. Eder], 2011. [8], 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513001788]
118. KAISER, Karmen. Donosnost naložbe v vzajemne sklade v primerjavi z depozitom : diplomska naloga. Celje: [K. Kaiser], 2011. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512945980]
119. DOKL PURG, Nada. E-poti v Novi KBM, d. d. : plačevanje blaga in storitev s plačilnimi karticami preko interneta : diplomska naloga. Celje: [N. Dokl Purg], 2011. 59 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512896828]
120. ERJAVEC, Vesna. Kreditno tveganje in oblike zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [V. Erjavec], 2011. 54 f. [COBISS.SI-ID 512898108]
121. MURKO, Aleš. Lizing kot vir financiranja v primerjavi s kreditom : diplomska naloga. Celje: [A. Murko], 2011. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512996668]
122. ŽNIDARIČ, Matjaž. Načini financiranja srednjih in malih družb v Sloveniji v času gospodarske krize : diplomska naloga. Celje: [M. Žnidarič], 2011. 45 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513096508]
123. DOVČ, Nataša. Opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike : diplomska naloga. Celje: [N. Dovč], 2011. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512897340]
124. GRMIČ, Boštjan. Prednosti uporabe elektronskega bančništva - NLB Klik : diplomska naloga. Celje: [B. Grmič], 2011. 53 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512901692]
125. BEŽAN, Saša. Razvoj storitev elektronskega bančništva z analizo uporabe storitev elektronske banke v NKBM, d. d. : diplomska naloga. Celje: [S. Bežan], 2011. [6], 37 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513001532]
126. HANDANOVIĆ, Medina. SEPA v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Handanović], 2011. 46 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512924988]
127. ZORE, Manja. Trženje bančnih storitev : diplomska naloga. Celje: [M. Zore], 2011. 49 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513093948]
128. DEBEVEC, Špela. Upravljanje s kreditnim tveganjem : diplomska naloga. Celje: [Š. Debevec], 2011. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512896060]
129. MILANKOVIĆ, Sandra. Varčevanje z naložbo v vzajemne sklade : diplomska naloga. Celje: [S. Milanković], 2011. 55 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512993596]
130. ŠTERBENK, Nataša. Značilnosti faktoringa v primerjavi z bančnim kreditom : diplomska naloga. Celje: [N. Šterbenk], 2011. [8], 40 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513076796]
131. PLAHUTA, Katja. Analiza donosa naložb v zlato v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja : diplomska naloga. Celje: [K. Plahuta], 2010. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513039932]
132. ERJAVEC, Zdenka. E-bančništvo prebivalstva na primeru Abanke Vipa d. d. : diplomska naloga. Celje: [Z. Erjavec], 2010. 50 f., 3, [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512565308]
133. KOTNIK, Majda. Kreditiranje fizičnih oseb po ponudbi NLB, d. d., Področje Koroška in po jamstveni shemi RS : diplomska naloga. Celje: [M. Kotnik], 2010. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512973372]
134. ŠTRUKELJ, Mateja. Metode pridobivanja novih uporabnikov elektronskega bančništva : diplomska naloga. Celje: [M. Štrukelj], 2010. 42 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513078588]
135. BRUMEN, Mihael. Postopek redne likvidacije banke : diplomska naloga. Celje: [M. Brumen], 2010. 56 f. [COBISS.SI-ID 512557372]
136. KODRA SVOLJŠAK, Mirijam. Tveganja v elektronskem bančništvu : diplomska naloga. Celje: [M. Kodra Svoljšak], 2010. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512954684]
137. MAĐERIĆ, Davor. Uporabnost, varnost in zadovoljstvo uporabnikov NLB Klika : diplomska naloga. Celje: [D. Mađerić], 2010. 38 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512987708]
138. TUŠEK, Borut. Vzajemni skladi kot alternativna oblika varčevanja za starost : diplomska naloga. Celje: [B. Tušek], 2010. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513082172]


NERAZPOREJENO

139. JURKO, Nada. Bančni posli. Celje: Visoka komercialna šola, 2007. 143 str., ilustr. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-23-2. [COBISS.SI-ID 232505856]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022