COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Aleš Jug [28016]Osebna bibliografija za obdobje 1991-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JUG, Aleš, PETELIN, Stojan, BUKOVEC, Peter. Probability of fire brigade supression success in an underground car park fire. Sigurnost. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 56, no. 1, str. 1-10, ilustr. ISSN 0350-6886. [COBISS.SI-ID 1700399], [SNIP, Scopus]
2. JUG, Aleš, PETELIN, Stojan, BUKOVEC, Peter. Designing an underground car park fire scenarios on a probabilistic basis. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2010, vol. 57, no. 1, str. 136-143. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/57/57-1-136.pdf. [COBISS.SI-ID 33809157], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. JUG, Aleš. Why should corporations partner with social enterprises and entrepreneurs?. IEEE engineering management review. Jun. 2020, vol. 48, iss. 2, str. 202-205, ilustr. ISSN 1937-4178. https://ieeexplore.ieee.org/document/9039575, DOI: 10.1109/EMR.2020.2976917. [COBISS.SI-ID 140006147], [SNIP, Scopus do 31. 1. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]

1.04 Strokovni članek

4. JUG, Aleš. Evakuacija iz objektov ob izrednem dogodku. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2022, letn. 67, št. 3, str. 18-22, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 130514435]
5. JUG, Aleš. Sodoben način življenja in požarna varnost. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2022, letn. 66 [i. e. 67], št. 5, str. 20-22, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 127711491]
6. JUG, Aleš. Evakuacija oseb s posebnimi potrebami. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. okt. 2021, letn. 27, št. 3, str. 7-9. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 95410691]
7. ROVAN, Ksenija, JUG, Aleš, JORDAN, Dušanka. Požarna varnost na kmetiji : rezultati študije. Gasilec : glasilo gasilcev Slovenije. mar. 2020, letn. 74, št. 3, str. 43-45, ilustr. ISSN 1318-1009. [COBISS.SI-ID 56575491]
8. JUG, Aleš. Nemoteno poslovanje podjetja in požarna varnost. Korporativna varnost. mar. 2020, št. 22, str. 26-28, ilustr. ISSN 2232-6170. [COBISS.SI-ID 99205635]
9. JUG, Aleš. Nemoteno poslovanje podjetja v luči COVID-19. Korporativna varnost. jun. 2020, št. 23, str. 27-28, ilustr. ISSN 2232-6170. [COBISS.SI-ID 99315459]
10. ROVAN, Ksenija, JUG, Aleš, JORDAN, Dušanka. Požarna varnost na kmetiji. Gasilec : glasilo gasilcev Slovenije. nov./dec. 2019, letn. 73, št. 11/12, str. 64. ISSN 1318-1009. [COBISS.SI-ID 4348040]
11. JUG, Aleš. Vpliv sistemov aktivne požarne zaščite na napredovanje požara v garažni hiši - primer izračuna. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. jul. 2018, letn. 24, št. 2, str. 14-20, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 304857600]
12. JUG, Aleš. Dileme na področju evakuacije iz objektov. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. okt. 2018, letn. 24, št. 3, str. 24-26, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 304878080]
13. JUG, Aleš. Celovit pristop k zagotavljanju požarne varnosti v podjetjih. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2016, letn. 61, št. 4, str. 15-20, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 4226760]
14. JUG, Aleš. Požarna varnost na gradbiščih. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2016, letn. 61, št. 3, str. 28-33, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 293035520]
15. JUG, Aleš. Pristop k požarni varnosti v ZDA. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2016, letn. 61, št. 5, str. 27-30, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 293057536]
16. PETRIČEK, Saša, JALEN, Nina, JUG, Aleš, CERC KOROŠEC, Romana. Ali v dimniškem požaru gorijo saje? = "What is a fuel in chimney fires? Is it soot?". Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. 2014, letn. 20, št. 1, str. 20-24, ilustr. ISSN 1318-7651. http://www.szpv.si/assets/attachments/148/POZAR_Mar_2014_20_24.pdf?1396866247. [COBISS.SI-ID 1704495]
17. JUG, Aleš. Pomen in izvajanje usposabljanj na področju varstva pred požarom. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. feb. 2012, letn. 57, št. 1, str. 20-27, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 1875303]
18. JUG, Aleš. Vzroki za nastanek požara in požarna statistika. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2011, letn. 17, [št.] 4, str. 35-37, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 270211328]
19. JUG, Aleš. Požari v večstanovanjskih objektih. Delo. [Tiskana izd.]. 18. decembra 2010, letn. 52, št. 303, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 35443973]
20. JUG, Aleš, FORŠTNER, Robert. Analiza požarnovarnostnih ukrepov v domovih starejših občanov. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. apr. 2009, letn. 15, [št.] 1, str. 47-50, graf. prikazi. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 263362816]
21. JUG, Aleš. Evakuacija - usposabljanje za izvajanje evakuacije. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2007, letn. 13, [št.] 4, str. 11-17. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 244226304]
22. JUG, Aleš. Model požarne pokritosti. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2006, letn. 12, [št.] 4, str. 8-10. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 234503168]
23. GABER, Metod, JUG, Aleš. Uporaba računskih metod za modeliranje požarov na praktičnem primeru. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. mar. 2005, letn. 11, [št.] 1, str. 8-12, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 234112768]
24. JUG, Aleš, GRM, Bojan. Metode za ocenjevanje požarne nevarnosti v industriji. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. maj 2005, letn. 11, [št.] 2, str. 15-20. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 234119680]
25. MARČELJA, Marko, JUG, Aleš. Ocenjevanje višine plamena pri gozdnem požaru. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. sep. 2005, letn. 11, [št.] 3, str. 17-20, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 234461440]
26. AHAČIČ, Manca, JUG, Aleš. Praktični preskus delovanja točkovnih javljalnikov. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. 2005, let. 11, št. 4, str. 17-19. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 1313127]
27. ŽAGAR, Boštjan, JUG, Aleš. Vpeljevanje standardnega operativnega postopka pri prometnih nezgodah. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2005, letn. 11, [št.] 4, str. 20-22. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 234481920]
28. JUG, Aleš. Možnosti za nastanek in dinamika razvoja požara v zabaviščnem objektu. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. maj 2004, letn. 10, [št.] 2, str. 14-19. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 227499008]
29. JUG, Aleš. Možnosti za nastanek in dinamika razvoja požara v zabaviščnem objektu. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. Avgust 2004, letn. 10, št. 3, str. 14-19, graf. prikazi. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 26102533]
30. JUG, Aleš, PEZDIR, Gorazd. Analize požarov v termalnih zdraviliščih. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. maj 2002, letn. 8, št. 2, str. 21-24, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 217326080]
31. JUG, Aleš. Vgrajene naprave za gašenje s peno. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. September 2002, letn. 8, št. 3, str. 24-29. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 24525829]
32. GRM, Bojan, JUG, Aleš. "Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v novih zgradbah" : raziskovalna naloga. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2002, letn. 8, št. 4, str. 8-12. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 217356032]
33. JUG, Aleš. Razvoj požara in višina plamenov v gozdnih požarih. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2002, letn. 8, št. 4, str. 26-29. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 217367808]
34. JUG, Aleš. Požarna varnost v kmetijstvu. Tehnika in narava : revija za kmetijsko, gozdarsko, vrtnarsko, komunalno in gradbeno mehanizacijo. 2002, letn. 6, št. 3, str. 26-27. ISSN 1408-2640. [COBISS.SI-ID 24415237]
35. JUG, Aleš, GRM, Bojan. Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v novih zgradbah = Analysis of fire safety measures in new buildings. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2002, št. 16, str. 375-379. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 213139712]
36. JUG, Aleksandra, JUG, Aleš. Izjava o varnosti in oceni tveganja na področju kmetijstva. Reja prašičev : strokovna revija. 2000, letn. 3, št. 3/4, str. 16-18. ISSN 1408-600X. [COBISS.SI-ID 1142920]
37. GSPAN, Primož, JUG, Aleš. Nekatere dileme pri pripravi pravilnika o hrupu pri delu. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 1999, letn. 44, [št.] 2, str. 70-74, portret. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 122381568]
38. JUG, Aleš. Ameriški pristop k ureditvi evakuacijskih poti. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. maj 1999, letn. 5, št. 2, str. 27-31, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 114128128]
39. JUG, Aleš. Odškodninsko nezgodno zavorovanje v ZDA. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 1998, letn. 43, št. 2, str. 95-96. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 24526853]
40. JUG, Aleš. Protectin sistem varovanja pred padcem pri delu na višini. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 1998, letn. 43, št. 3, str. 151-152. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 24526597]
41. JUG, Aleš. Kako lahko internet koristno uporabljamo na področju varstva pri delu in požarne varnosti?. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 1997, letn. 42, št. 4, str. 208-210, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 111138816]

1.05 Poljudni članek

42. JUG, Aleš. Soodvisnost potresne in požarne varnosti. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2021, letn. 66, št. 5, str. 23-25, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 89141763]
43. JUG, Aleš. Mednarodni standard s področja varstva pred požarom, ki je bil pripravljen pod okriljem organizacije Združenih narodov. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. apr. 2021, letn. 27, št. 1, str. 12, z avtorj. sl. ISSN 1318-7651. https://ifss-coalition.org/wp-content/uploads/2021/03/IFSS-CP-1st-edition.pdf. [COBISS.SI-ID 71993859]
44. JUG, Aleš. Nemoteno poslovanje podjetja kot element podpori varnosti v podjetju. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2020, letn. 65, št. 3, str. 21-23, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 48541955]
45. JUG, Aleš. Zagotavljanje požarne varnosti v primeru motenj. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. apr. 2020, letn. 26, št. 1, str. 19-21, portret, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 15699203]
46. JUG, Aleš. Požarna varnost v letu 2017. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. apr. 2018, letn. 24, št. 1, str. 6-9, graf. prikazi. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 304831744]
47. JUG, Aleš. Požar brazilskega narodnega muzeja. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. okt. 2018, letn. 24, št. 3, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 304877056]
48. JUG, Aleš. Požar kot družbeni problem. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2017, letn. 62, št. 5, str. 18-23, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 299265536]
49. JUG, Aleš. Požarna varnost včeraj, danes in jutri. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. jul. 2017, letn. 23, št. 2, str. 5-10, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 299864576]
50. JUG, Aleš. Požar stolpnice Grenfell Tower. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2017, letn. 23, št. 4, str. 6-12, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 299886336]
51. JUG, Aleš. Socialno podjetništvo in varnost. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2014, letn. 20, št. 3, str. 18-21, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 286653440]
52. JUG, Aleš. O ognju. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. okt. 2012, letn. 8, št. 2, str. 8-9, ilustr. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 275276800]
53. JUG, Aleš. Gorenje sveče. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. dec. 2012, letn. 8, št. 4, str. 8-9, ilustr. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 275276288]
54. JUG, Aleš, KLARIČ, Matjaž, KOREN, Anton, FOJKAR, Andrej, OGRIZEK, Aleksander. Naš prosti čas za vašo varnost ali Požarna varnost v Sloveniji. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. dec. 2012, letn. 18, [št.] 3, str. 10-13, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 272353792]
55. JUG, Aleš. Požarna varnost v vrtcih in osnovnih šolah. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. apr. 2011, letn. 17, [št.] 1, str. 24-28, ilustr., jul. 2011, letn. 17, [št.] 2, str. 24-25, 28-30, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 270155776]
56. JUG, Aleš. Vroča dela in večji požari, povezani z vročimi deli. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. okt. 2011, letn. 17, [št.] 3, str. 10-14, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 270171904]
57. RUDEL, Mitja, JUG, Aleš. Pregled uporabnosti požarnih načrtov za gasilce. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. feb. 2004, letn. 10, [št.] 1, str. 10-14. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 227490048]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

58. JUG, Aleš, PETELIN, Stojan, BUKOVEC, Peter. Fire behavior in underground car park buildings. V: SCHUT, Dennis (ur.), MAHER, Tomaž (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). Transport research : proceedings. PhD Research Day, May 9, 2007, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia, 2007. 6 f. TransSlo. ISBN 978-961-6187-38-1. [COBISS.SI-ID 1746787]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

59. JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok. Evaluation of public transport bus evacuation time with different evacuation models and real-time experiments : [lecture]. V: RIJAVEC, Robert (ur.), et al. ITS for seamless and energy smart transport : proceedings. Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia: ITS Slovenia, 2014. Str. [1-4]. ISBN 978-961-6187-54-1. [COBISS.SI-ID 1703983]
60. JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok. Evaluation of public transport bus evacuation time with different evacuation models and real-time experiments. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož, 13.-14. 5. 2014. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2014. Str. [1-9]. ISBN 978-961-6756-52-5. [COBISS.SI-ID 1711151]
61. JUG, Aleš. Prašne eksplozije na delovnem mestu - prepoznavanje kazalcev za nevarnost in preventivni ukrepi. V: BRVAR, Miran (ur.). Kemijske nesreče na delovnem mestu : zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo, 2013. Str. 65-71. ISBN 978-961-6456-90-6. [COBISS.SI-ID 1654063]
62. JUG, Aleš, BRVAR, Miran. Ogljikov monoksid - sproščanje, nevarnosti, preventivni ukrepi. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2013, 21.-22. 5. 2013. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2013. Str. [1-14]. ISBN 978-961-6756-42-6. [COBISS.SI-ID 36719621]
63. JUG, Aleš. Usposabljanje na področju pred požarom v luči novih predpisov. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2012, 15.-16. 5. 2012. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2012. Str. [1-10]. ISBN 978-961-6756-31-0. [COBISS.SI-ID 35975685]
64. JUG, Aleš, PETELIN, Stojan, KOŽUH, Mitja, VIDMAR, Peter. Nastanek ogljikovega oksida (CO) med požarom v garažni hiši = The formation of carbon monoxide (CO) during a fire underground parking garage. V: LIKAR, Jakob (ur.). Zbornik referatov = Proceedings. 10. mednarodni simpozij o gradnji predorov in podzemnih prostorov, 16-18 november 2011, Kongresni center Mons Ljubljana, Slovenija = 10th International Symposium on Tunnel Construction and Underground Structures, November 16-18 November, 2011 Congress center Mons Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta: = Faculty of Natural Sciences and Engieneering, 2011. Str. 212-217, ilustr. ISBN 978-961-6047-76-0. [COBISS.SI-ID 2223971]
65. JUG, Aleš, PETELIN, Stojan, BUKOVEC, Peter. Correlation of underground car park impulse ventilation control and realistic fire scenarios. V: ANŽEK, Mario (ur.), et al. The role of ITS in the near future : proceedings. 18th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2010, March 29, 2010, Ljubljana. Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia, 2010. F. [1-7]. ISBN 978-961-6187-46-6. [COBISS.SI-ID 33865221]
66. JUG, Aleš. Možnosti za nastanek in razvoj požara v podzemnih garažnih hišah. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2011, 10.-11. 5. 2011. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2011. Str. [1-13]. ISBN 978-961-6756-25-9. [COBISS.SI-ID 35442437]
67. JUG, Aleš. Požari v podzemnih garažnih hišah. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2010, 11.-12. 5. 2010. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2010. Str. [1-12]. ISBN 978-961-6756-13-6. [COBISS.SI-ID 34043653]
68. JUG, Aleš, PETELIN, Stojan, BUKOVEC, Peter. Probabilistic analysis of car park fire scenarios. V: ZANNE, Marina (ur.), FABJAN, Daša (ur.), JENČEK, Peter (ur.). Prometna znanost, stroka in praksa : zbornik referatov = Transport science, profession and practice : conference proceedings. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2009. Str. [1-11]. ISBN 978-961-6044-87-5. [COBISS.SI-ID 30531845]
69. JUG, Aleš, FORŠTNER, Robert. Analiza požarnovarnostnih ukrepov v domovih starejših občanov. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2009, 12.-13. 5. 2009. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2009. Str. [1-13]. ISBN 978-961-6756-05-1. [COBISS.SI-ID 30461445]
70. JUG, Aleš. Usposabljanje za varstvo pred požarom v luči nove zakonodaje = New legislation aspects on fire safety training. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2008, 13.-14. 5. 2008. V Ljubljani: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, cop. 2008. Str. [1-10]. ISBN 978-961-6286-95-4. [COBISS.SI-ID 29509893]
71. JUG, Aleš. Optimization of parcel logistics. V: SCHUT, Dennis (ur.), MAHER, Tomaž (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). Transport research : proceedings. PhD Research Day, May 9, 2007, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia, 2007. [4] f. TransSlo. ISBN 978-961-6187-38-1. [COBISS.SI-ID 17431782]
72. JUG, Aleš. Ocena požarne nevarnosti kot element koncepta požarne varnosti. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2007, 15.-16. 5. 2007. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2007. Str. [1-11]. ISBN 978-961-6286-84-8. [COBISS.SI-ID 29187333]
73. JUG, Aleš. Ocena zgorevalne toplote in količine zgorevalnih produktov ob gorenju osebnih vozil. V: JANŠA, Srečko (ur.), ANŽEK, Mario (ur.), HERNAVS, Boštjan (ur.). Inteligentni transportni sistemi - ITS po meri človeka : zbornik referatov = Intelligent transport systems - ITS on a human scale : proceedings. 14. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu, 6. in 7. april 2006 = 14th International Symposium on Electronics in Traffic [also] ISEP 2006, April 6 and 7, 2006, Ljubljana. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije: = Electrotechnical Society of Slovenia, 2006. 10 str., graf. prikazi. ISBN 961-6187-45-7. [COBISS.SI-ID 27507461]
74. JUG, Aleš. Water mist systems : their properties and benefits during underground garage fire suppression operations. V: ZANNE, Marina (ur.), FABJAN, Daša (ur.), JENČEK, Peter (ur.). Promet in globalizacija : zbornik referatov = Transportation and globalization : conference proceedings. 10. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 10th International Conference on Traffic Science - ICTS 2006, 6.-7. december 2006, Portorož, Slovenija. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2006. Str. [1-7], graf. prikazi. ISBN 961-6044-80-X, ISBN 978-961-6044-80-6. [COBISS.SI-ID 28201733]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

75. JUG, Aleš. Odvod dima in toplote - skladnost z namembnostjo objekta in pričakovanim požarom : [predavanje]. V: Odvod dima in toplote ODT : pregled skupine standardov SIST EN 12101, podrobneje 5. in 6. del. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije IZS, 2009. Str. 81-88, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 33493765]
76. JUG, Aleš. Požarni scenarij - rdeča nit pri načrtovanju ukrepov : [predavanje]. V: Požarna varnost objektov 21. stoletja : ... združuje projektante, proizvajalce, izvajalce in investitorje : 22. oktober 2009, Kongresni center Brdo pri Kranju. [S. l.: s. n.], 2009. Str. 1-10. [COBISS.SI-ID 33494789]
77. JUG, Aleš. Vpliv vetra in materialov na razvoj požara. V: Požari v naravnem okolju : posvet : (zbirka prispevkov) : Izobraževalni center Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ljubljana, oktober 2008. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje: Gasilska zveza Slovenije: Zavod za gozdove Slovenije: Slovensko združenje za požarno varnost, 2008. Str. 1-7. [COBISS.SI-ID 29956869]
78. FELKAR, Tomas, FINK, Andrej, JUG, Aleš, KASTELIC, Ludvik, KROFLIČ, Milan, POLIČ, Marko. Evakuacija iz prostorov nad podzemno garažo in vodenje evakuacije. V: RUDEL, Mitja (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za požarno varstvo, 2008. Str. 155-203, ilustr. [COBISS.SI-ID 37743714]
79. JUG, Aleš. Umeščenost objektov v naravno okolje : koncept požarne zaščite. V: Posvet Požari v naravnem okolju : zbirka referatov. Dnevi zaščite in reševanja, Nova Gorica, 18.-20.10.2007. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje: Gasilska zveza Slovenije: Slovensko združenje za požarno varnost, 2007. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 29025797]
80. MARČELJA, Marko, JUG, Aleš. Vpliv vetra in goriv na razvoj požara. V: Posvet Požari v naravnem okolju : zbirka referatov. Dnevi zaščite in reševanja, Nova Gorica, 18.-20.10.2007. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje: Gasilska zveza Slovenije: Slovensko združenje za požarno varnost, 2007. Str. [1-11]. [COBISS.SI-ID 29025541]
81. JUG, Aleš. Evakuacija : splošno. V: Posvet "Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije" : zbirka referatov : Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig pri Ljubljani. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje: Gasilska zveza Slovenije: Slovensko združenje za požarno varnost, 2007. Str. [1-12]. [COBISS.SI-ID 29082373]
82. JUG, Aleš. Načrt evakuacije : navodilo za izdelavo. V: Posvet "Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije" : zbirka referatov : Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig pri Ljubljani. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje: Gasilska zveza Slovenije: Slovensko združenje za požarno varnost, 2007. Str. [1-22]. [COBISS.SI-ID 29082629]
83. JUG, Aleš. Usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta : navodilo za pripravo. V: Posvet "Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije" : zbirka referatov : Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig pri Ljubljani. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje: Gasilska zveza Slovenije: Slovensko združenje za požarno varnost, 2007. Str. [1-16]. [COBISS.SI-ID 29082885]
84. JUG, Aleš. Bistvena zahteva 2: varnost pred požarom. V: ŠKRABA, Barbara (ur.). Izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno gradnjo : zbornik 6. dneva inženirjev. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije - IZS, 2006. Str. 13-18, ilustr. ISBN 961-90706-8-2, ISBN 978-961-90706-8-0. [COBISS.SI-ID 28200197]
85. JUG, Aleš. Dinamika gorenja in nastanek dima. V: Kontrola dima pri požaru : naprave za odvod dima in toplote s poudarkom na določilih SIST EN in VdS : seminar : Ljubljana, 30. november 2006. Ljubljana: Slovensko združenje za požarno varstvo, 2006. Str. 1-6, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28201221]
86. JUG, Aleš. Marketinška orodja in strategije namenjene mladim v gasilskih vrstah = Marketing-Tools und -Strategien, die für junge Feuerwehrmitglieder bestimmt sind. V: Marketing in der Jugendfeuerwehr = Marketing concerning the young firefighters = Marketing concernant les jeunes sapeurs pompiers. VIII. Internationales Symposium der CTIF-Jugendleiterkommission, 25. bis 28. Mai 2006, IG, Slowenien. Maribor: Gasilska zveza Slovenije, 2006. Str. [1-11], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27639557]
87. JUG, Aleš. Gasilniki za gašenje požarov razreda F. V: Pregled novosti na področju gasilnikov in praktični preizkus gašenja požarov razreda A, B in F z ročnimi gasilniki : seminar, Kranj, 22. april 2006. [s. l.: s. n.], 2006. F. 1-9, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27547653]
88. JUG, Aleš. Vplivi gašenja z vodo na časovni potek gorenja. V: Preizkušanje hidrantnega omrežja : posvet : (zbirka referatov) : Ljubljana, april 2006. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2006. 12 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27505925]
89. JUG, Aleš. Spremembe pri načrtovanju požarne varnosti v republiki Sloveniji. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2006, 16.-17. 5. 2006. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2006. [1-6] str., graf. prikazi. ISBN 961-6286-73-0. [COBISS.SI-ID 27625733]
90. JUG, Aleš. Ocena časa evakuacije ob požaru ali drugem dogodku v objektu. V: VI. strokovni posvet "Dnevi zasebnega varovanja", 10. 10. 2006, Ljubljana. [Ljubljana: Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje, 2006]. Str. 77-87, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28073989]
91. JUG, Aleš. Požarna varnost v večstanovanjskih objektih. V: VUKELIČ, Željko (ur.). Kako do kakovostnih stanovanj? = How to get to quality apartments. Simpozij Družba, prostor, graditev, 2, in 3. junij 2005, Kranjska Gora. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2005. Str. 153-158, graf. prikazi. ISBN 961-90706-5-8. [COBISS.SI-ID 26723589]
92. JUG, Aleš. Koncept požarne varnosti v nakupovalnih središčih. V: Požarna varnost v nakupovalnih središčih : posvet : zbornik : Maribor, 13. oktober 2005. Maribor: Gasilska zveza Slovenije, 2005. Str. 1-7, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27160837]
93. JUG, Aleš. Kratek povzetek - pregled naprav za gašenje s plinskimi gasili. V: Sistemi za gašenje s plinskimi gasili : seminar : Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Ig, 22. september 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za požarno varstvo, 2005. Str. 1-14, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27160325]
94. JUG, Aleš. Vplivi jakosti hrupa na zagotavljanje požarne varnosti v trgovskih centrih. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2005, 17.-18. 5. 2005. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2005. [1-7] str. ISBN 961-6286-62-5. [COBISS.SI-ID 26689029]
95. JUG, Aleš. Možnosti za nastanek in dinamika razvoja požara v zabaviščnem objektu. V: Požarna varnost v zabaviščnih objektih (v objektih, kjer se zbira večje število ljudi) : seminar, Ljubljana, 16. junij 2004. [s.l.: s.n.], 2004. Str. 1-10, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26072581]
96. JUG, Aleš. Globalno opazovanje in nadzor požarov v naravnem okolju. V: Požari v naravnem okolju, Sežana, 25. april 2002 : posvet : bilten. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 2002. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 24414981]
97. JUG, Aleš. Wilderness fires : flame height impact on flame spread = Požari v naravi = vplivi na razvoj in višine plamena v gozdnih požarih. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : posvet z mednarodno udeležbo, Portorož, 14. - 15. maj 2002. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2002. Str. 278-285. [COBISS.SI-ID 24242181]
98. JUG, Aleš. Vgrajene naprave za gašenje s peno. V: GOTLIH, Karl (ur.). Zbornik referatov. Posvet Aktivna požarna zaščita, Maribor, 3.oktober 2002. Maribor: Fakulteta za strojništvo: Društvo strojnih inženirjev in tehnikov; Ljubljana: Slovensko zduženje za požarno varnost, 2002. Str. 89-96. ISBN 86-435-0506-4. [COBISS.SI-ID 24525573]
99. JUG, Aleš. Povzetek pregleda sistemov za odkrivanje, javljanje in alarmiranje. V: Projektiranje javljanja in alarmiranja požara : seminar, Brdo pri Lukovici, 19. maj 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za požarno varstvo, 2005. F. 1-18, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27159813]
100. JUG, Aleš. Temeljna inženirska metoda pri ovrednotenju požarne varnosti objektov. V: [Zbornik referatov]. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2001. Str. 152-158. [COBISS.SI-ID 24366341]
101. JUG, Aleš. PHARE GOSH program. V: Mednarodni seminar Smernice Evropske zveze na področju varnosti, Portorož, 12.-13. maj 1999. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 1999. Str. 107-109. [COBISS.SI-ID 24382725]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

102. JUG, Aleš. Požarna varnost po letu 2001. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : posvet z mednarodno udeležbo, Portorož, 13. - 14. maj 2003. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 25319173]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

103. JUG, Aleš. The role of social enterprises in sustainable supply chains. V: SARKIS, Joseph (ur.). Handbook on the sustainable supply chain. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019. Str. 557-570, ilustr. Research handbooks in business and management. ISBN 978-1-78643-427-2, ISBN 978-1-78643-426-5. https://doi.org/10.4337/9781786434272.00037, DOI: 10.4337/9781786434272.00037. [COBISS.SI-ID 139464707], [Scopus]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

104. JUG, Aleš. Potek požara in širjenje dima v prostoru. V: GLAVNIK, Aleš (ur.). Odvod dima in toplote : priročnik. Ljubljana: IZS - Inženirska zbornica Slovenije, 2011. Str. 1-17. ISBN 978-961-6724-13-5. [COBISS.SI-ID 35444485]
105. JUG, Aleš. Požarni scenarij in numerično modeliranje odvoda dima in toplote. V: GLAVNIK, Aleš (ur.). Odvod dima in toplote : priročnik. Ljubljana: IZS - Inženirska zbornica Slovenije, 2011. Str. 19-37. ISBN 978-961-6724-13-5. [COBISS.SI-ID 35444741]
106. DODIČ-FIKFAK, Metoda, JUG, Aleš, MOČNIK-BONČINA, Urška, SUČIĆ VUKOVIĆ, Marina, ŠTRUMBELJ, Iztok, ŠVAB, Vilko, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, ŽILAVEC, Ivana. Analiza zdravja delavcev : zvezek 2. V: STERGAR, Eva (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 2006, str. 71-96. ISBN 961-91429-3-4. [COBISS.SI-ID 22240729]
107. STERGAR, Eva, AČIMOVIČ, Brigita, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka, JUG, Aleš, KAŠNIK-JANET, Marijana, KONEC JURIČIČ, Nuša, KREK, Milan, ŠKUFCA, Miro, VERBAN BUZETI, Zdenka. Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu : zvezek 8. V: STERGAR, Eva (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 2006, str. 231-252. ISBN 961-91429-3-4. [COBISS.SI-ID 22242777]

1.22 Intervju

108. JUG, Aleš (intervjuvanec). Intervju z mag. Alešem Jugom. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. 2003, let. 9, št. 1, str. 31, portret. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 805735]

1.25 Drugi sestavni deli

109. JUG, Aleš. Poročilo s seminarja požarna varnost v zabaviščnih objektih. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. Avgust 2004, letn. 10, št. 3, str. 43. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 26102789]
110. JUG, Aleš. Poročilo o seminarju in delavnici o aktivni požarni zaščiti : obvestilo o seminarjih. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. September 2002, letn. 8, št. 3, str. 45-46. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 24526341]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

111. Energetska učinkovitost in energetska izkaznica stavb : celovita energetska in stroškovna učinkovitost. ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana (avtor, urednik), BUTALA, Vincenc (avtor, urednik), GALONJA, Saša, KAPLAR, Jože, KUNIČ, Roman, MEDVED, Sašo, POTOČAR, Erik, PRAZNIK, Miha, PREK, Matjaž, SELAN, Boris, TOMŠIČ, Miha, ZUPAN, Matjaž, KOPORČIČ, Darko, PRAVIČEK, Maja, GRABNER, Sabina, GROŠETA, Robert, GJERKEŠ, Henrik, ŠOLINC, Hinko, JEJČIČ, Neva, KOKALJ, Filip, LUTMAN, Marjeta, RAKUŠČEK, Andraž, MIRTIČ, Mihael, DULC, Matej, JUG, Aleš, STEGNAR, Gašper, PERČIČ, Roman, HAJDUKOVIČ, Milan. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2010-2018. ISSN 1855-9670. http://www.e-prirocniki.si/energetska-ucinkovitost-in-energetska-izkaznica-stavb.html. [COBISS.SI-ID 252656384]
112. GLAVNIK, Aleš (avtor, odgovorni urednik), JUG, Aleš. Priročnik o načrtovanju požarne varnosti. Ljubljana: IZS - Inženirska zbornica Slovenije, 2010. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-6724-09-8. [COBISS.SI-ID 251437056]
113. GSPAN, Primož, JUG, Aleš. Ekonomski učinki varstva pri delu. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1993. 124 str., graf. prikazi, tabele. Delo + varnost, 111. [COBISS.SI-ID 40163328]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

114. BEŠTER-ROGAČ, Marija, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok (avtor, ilustrator), PUC, Miha Dominik (avtor, ilustrator), TOMŠIČ, Matija. Praktikum. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. IV, 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-76-3. [COBISS.SI-ID 272296192]
115. BEŠTER-ROGAČ, Marija, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok, PUC, Miha Dominik, TOMŠIČ, Matija. Praktikum. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2007. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-76-3. [COBISS.SI-ID 229928192]
116. GSPAN, Primož, BEŠTER-ROGAČ, Marija, JUG, Aleš, PUC, Miha Dominik. Praktikum. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2000. II, 112 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6286-26-9. [COBISS.SI-ID 109715456]

2.05 Drugo učno gradivo

117. LUKEŽIČ, Marjan, JUG, Aleš. Navodila za pisanje strokovnega poročila o delovni praksi študentov Oddelka za tehniško varnost : interno gradivo, marec 2007. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2007. 8 f. [COBISS.SI-ID 28516357]
118. GSPAN, Primož, BEŠTER-ROGAČ, Marija, JUG, Aleš, PUC, Miha Dominik. Praktikum. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2000. [42] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114765312]
119. GSPAN, Primož, BEŠTER-ROGAČ, Marija, JUG, Aleš, PUC, Miha Dominik. Praktikum. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20408325]

2.08 Doktorska disertacija

120. JUG, Aleš. Kazalci nevarnosti za razvoj požara v podzemnih garažah = Indicators of fire spread hazards in underground car parks : doktorska disertacija. Portorož: [A. Jug], 2011. 141 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 258408960]

2.11 Diplomsko delo

121. JUG, Aleš. Komuniciranje v marketingu osebnih varovalnih sredstev : diplomsko delo. [Maribor: A. Jug], 1997. 67 f., graf. prikazi. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela, 5436. [COBISS.SI-ID 3918364]
122. JUG, Aleš. Hrup pri preizkušanju letalskih motorjev na letališču Ljubljana-Brnik : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Jug], 1991. 57 f. (od tega 1 zganj.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1536694979]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

123. PETELIN, Stojan (avtor, vodja projekta), VIDMAR, Peter, KRMAC, Evelin, LUIN, Blaž, VALIČ, Marko, DIMC, Franc, JENČEK, Peter, PERKOVIČ, Marko, BAŽEC, Matej, KOŽUH, Mitja, JUG, Aleš. Optimizacija upravljanja cetnih predorov med normalnimi in izrednimi razmerami (L2-2324) v letu 2011 : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2012. 9 f. [COBISS.SI-ID 2292067]
124. PETELIN, Stojan (avtor, vodja projekta), VIDMAR, Peter, KRMAC, Evelin, LUIN, Blaž, VALIČ, Marko, DIMC, Franc, JENČEK, Peter, PERKOVIČ, Marko, BAŽEC, Matej, KOŽUH, Mitja, JUG, Aleš. Optimizacija upravljanja cetnih predorov med normalnimi in izrednimi razmerami(L2-2324) v letu 2010 : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2011. 8 f. [COBISS.SI-ID 2291811]
125. PETELIN, Stojan (avtor, vodja projekta), VIDMAR, Peter, KRMAC, Evelin, LUIN, Blaž, VALIČ, Marko, DIMC, Franc, JENČEK, Peter, PERKOVIČ, Marko, BAŽEC, Matej, KOŽUH, Mitja, JUG, Aleš. Optimizacija upravljanja cetnih predorov med normalnimi in izrednimi razmerami (L2-2324) v letu 2009 : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2010. 7 f. [COBISS.SI-ID 2291555]
126. BUKOVEC, Peter, KOŽUH, Mitja, GRM, Bojan, JUG, Aleš, LONČAR, Petra, KOŠIR, Iztok. Razvoj učnih sredstev za ugotavljanje varstva pred požari : končno poročilo - ver. 2. [S.l.: s. n., 2008]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3854798]
127. ŠPES, Metka, CIGALE, Dejan, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, LAMPIČ, Barbara. Regionalizacija Ljubljane z vidika hrupne obremenjenosti : karta hrupa na osnovi obstoječih in nekaterih dodatnih meritev. Ljubljana: Inštitut za geografijo, 2002. Str. 95, zvd. [COBISS.SI-ID 235949]
128. ŠREKL, Jože, JUG, Aleš, JANEŽIČ, Jože, HORVAT, Jožef. Statistika požarov : poročilo o raziskovalni nalogi. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2002. 56 str., pril. [COBISS.SI-ID 1586027]
129. KALČIČ, Miran, MOLAN, Marija, JUG, Aleš, STERGAR, Eva, SARAŽIN KLEMENČIČ, Ksenija, PAULIN, Mojca. Razvoj slovenskega sistema zdravja in varnosti pri delu : končno poročilo. [Glostrup: Carl Bro International], 2000. 53 f. [COBISS.SI-ID 2477355]
130. ŠPES, Metka, HOČEVAR, Marjeta, LAMPIČ, Barbara, SKOBIR, Matjaž, SMREKAR, Aleš, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, FRANK, Roman, KREK, Milan, MIŠIGOJ-KREK, Jelka. Kvaliteta življenjskega okolja v koprski občini. Ljubljana: Inštitut za geografijo; Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, oddelek za tehniško varnost; Koper: Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Center za socialno medicino, 1998. 148 str., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 34221]
131. DRUSANY, Vladimir, MUHIČ, Alojz, VIDMAR, Aleks, JUG, Aleš, CERC, Samo, BUTINAR, Dejan, ČAMERNIK, Saša, OGRIČ, Aleš, OSENAR, Gregor. Evakuacijska intervencijska varnostna pot z dodatnimi uporabnimi možnostmi povečanja varnosti ob potresu ali večjem požaru : raziskovalna naloga v okviru raziskovalnega programa za potrebe mesta Ljubljana. Ljubljana: Višja tehniška varnostna šola, 1995. 2 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4376342]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

132. NOVOSEL, Barbara, SCHNABL, Simon, BEŠTER-ROGAČ, Marija, RADAK, Marko, LUKEŽIČ, Marjan, BRVAR, Miran, DOBAJA, Mojca, GOLOB, Gašper, GRIS, Mateja, HAJDUKOVIČ, Milan, JUG, Aleš, PAPEŽ, Andrej, HROVAT, Jurij, DOVRTEL, Simon. Nastajanje ogljikovega monoksida med gorenjem : poročilo RR projekta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost, 2017. VI, 254 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538450371]
133. ŠPES, Metka, HOČEVAR, Marjeta, LAMPIČ, Barbara, POŽEŠ, Mirjam, SADAR, Karmen, SKOBIR, Matjaž, SMREKAR, Aleš A., OTOREPEC, Peter, LETNAR ŽBOGAR, Nives, GSPAN, Primož, JUG, Aleš. Vplivi fizičnega in družbenega okolja na zdravje prebivalstva v mestu Ljubljana : II. faza. Ljubljana: Inštitut za geografijo: Inštitut za varovanje zdravja: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljane: Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod, 1997. 112 f., [23] f. zganj. zvd., [7] str. pril., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 16787298]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

134. JUG, Aleš (intervjuvanec), BRVAR, Miran (intervjuvanec), NEUVIRT, Oskar, KLOBASA, Jože (intervjuvanec), SIVEC POLJANŠEK, Vesna (intervjuvanec), FILIPČIČ, Jernej (intervjuvanec). Ogenj - prijatelj in sovražnik : oddaja Polnočni klub, RTV Slovenija I. program, 30. 11. 2012. Ljubljana: Radio Slovenija, 2012. 71 min. 35 sek. [COBISS.SI-ID 31331033]
135. JUG, Aleš. Požarna varnost v nakupovalnih centrih : radijska oddaja na Valu 202, 12 avgust 2004, Ljubljana. Ljubljana: RTV Slovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 26072069]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

136. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, JUG, Aleš. Faculty of Chemistry and Chemical Technology : study programmes and research work : [Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 25th October 2010]. Trondheim, 2010. [COBISS.SI-ID 34572549]

3.25 Druga izvedena dela

137. JUG, Aleš. Spremembe pravilnika o požarnem redu : [Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 23. septembra 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30822917]
138. JUG, Aleš. Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje in izvajanje evakuacije : [Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 23. septembra 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30823173]
139. JUG, Aleš. Nastanek in razvoj požara ter evakuacija iz objekta : [Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, dne 22.1.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 28308997]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

140. Poslovna spoznanja. JUG, Aleš (član uredniškega odbora 2023-). Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2023-. ISSN 2820-5898. https://www.fkpv.si/o-fkpv/raziskovanje/revija/. [COBISS.SI-ID 141245699]
141. JUG, Aleš (urednik), MOČNIK, Matej (urednik), KALAN, Marcel (urednik), ROZINA, Uroš (urednik). Požarna straža : usmeritev za gasilske enote. Ljubljana: Gasilska zveza, Komisija za gasilsko preventivo, 2019. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 300080128]

Mentor pri diplomskih delih

142. PETERLE, Zdenka. Nadzor nad ogljikovim monoksidom v objektih : normativne zahteve in praktične izvedbe : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Peterle], 2016. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537032899]
143. MOČNIK, Stanko. Uporaba električnih agregatov v gasilstvu : diplomsko delo na visokošolskem študijskem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo. Ljubljana: [S. Močnik], 2016. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537040835]
144. TEŽAK, Robert. Vožnja vozil s prednostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Težak], 2016. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537273027]
145. MEŠIĆ, Aldijana. Požarna varnost na sončnih elektrarnah : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mešić], 2015. IX, 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536187587]
146. STEVANOVIČ, Nataša. Evakuacija v teoriji in praksi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Stevanovič], 2014. 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536187843]
147. KERŠMANC, Sonja. Gašenje naprav pod napetostjo : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Keršmanc], 2014. V, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37327621]
148. ROGELJA, Andrej. Gašenje požarov v naravi na območjih neeksplodiranih ubojnih sredstev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rogelja], 2014. VI, 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37472261]
149. KERPAN, Klemen. Gorljivost in požarna varnost detajlov termoizolacijskih sistemov : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kerpan], 2014. VIII, 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37425413]
150. ŽIDANEK, Blaž. Možnost notranjega napada gasilskih enot v požarnem načrtu : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Židanek], 2014. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37284357]
151. ČOKORILO, Vanja. Neformalne oblike usposabljanja na področju varstva pred požarom : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Čokorilo], 2014. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37257733]
152. HREN, Urban. Operativni postopki gasilskih enot v dvocevnih cestnih predorih na odseku Ljubljana-Celje : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Hren], 2014. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37471493]
153. PRAZNIK, Miran. Organizacijsko-tehnični ukrepi ob izrednih razmerah na zaokroženem gospodarskem območju Ravne na Koroškem : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Praznik], 2014. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536144579]
154. KRIŽNAR, Maja. Portalno vodenje intervencij v predoru Karavanke : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Križnar], 2014. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536122819]
155. KOROŠEC, Matjaž. Upoštevanje zahtev za varstvo okolja med gasilskimi intervencijami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Korošec], 2014. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37213445]
156. KRAMAR, Aleksander. Varna uporaba metana in propan-butana v objektih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kramar], 2014. VII, 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37471749]
157. JURŠIČ, Tomaž. Zunanji dejavniki pri pooglenitvi lesa, ki kažejo na varno uporabo pri gasilskih intervencijah : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Juršič], 2014. IX, 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536123587]
158. ZDEŠAR, Špela. Evakuacija iz Vzgojnovarstvene enote Marjetica pri Osnovni šoli Horjul : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Zdešar], 2013. VI, 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37033989]
159. MIHELČIČ, Gita. Izobraževanje zaposlenih iz varstva pred požarom in evakuacije v vzgojno varstvenih zavodih : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Mihelčič], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37081605]
160. TURK, Branko. Izvajanje požarne straže ob povečani nevarnosti požarov v naravnem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Turk], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36812037]
161. FOJKAR, Rok. Mehansko prezračevanje podzemnih garaž s potisnimi ventilatorji : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Fojkar], 2013. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36656133]
162. BOŽIČ, Marko. Ocena požarne varnosti v večstanovanjskih objektih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Božič], 2013. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36813061]
163. PREDOVNIK, Anže. Ocena primernosti zbiranja in analiz podatkov o požarih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Predovnik], 2013. 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36657157]
164. ILIŠIN, Sašo. Požarna varnost skladišča naftnih derivatov Ortnek : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Ilišin], 2013. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 37081349]
165. KALAN, Marcel. Požarna varnost v rimskokatoliških cerkvah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kalan], 2012 [i. e. 2013]. 93 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36516869]
166. GULJE, Aleksander. Primerjava sprinklerskega sistema in sistema za gašenje z vodno meglo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Gulje], 2013. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36688389]
167. PETKOVIĆ, Milan. Strošek in obveznost podjetja pri usposabljanju s področja varstva pred požarom : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Petković], 2013. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36850181]
168. KRONEKER, Sabina. Analiza požarne varnosti s predlogom sprememb v Mlekarni Celeia d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kroneker], 2012. VII, 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35995909]
169. TOMAŽIČ, Rok. Določanje števila oseb za izvajanje požarne straže glede na zahteve zakona o varstvu pred požarom : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Tomažič], 2012. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36099333]
170. PŠAJD, Simona. Gasilnik na vodo : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pšajd], 2012. VII, 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35876101]
171. JERMAN, Klara. Opredelitev zahtev za izvedbo požarno-varnostnih ukrepov v domovih za starejše : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jerman], 2012. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36066309]
172. RUPNIK, Robert. Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Rupnik], 2012. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35875845]
173. ZALAR, Domen. Požarna zaščita strežniških prostorov : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Zalar], 2012. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36363781]
174. TURUDIĆ, Goran. Reševanje v gorah : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Turudić], 2012. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36204293]
175. PAVLOVIĆ, Snežana. Usposabljanje za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v luči nove zakonodaje : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pavlović], 2012. III, 58, 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36241925]
176. PUHAR, Damjan. Analiza hidrantnega omrežja za namen gasilskega posredovanja = Analysis of hydrant system for the purpose of fire intervention : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Puhar], 2011. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35406853]
177. DEJAK, Janez. Eksplozija pri prečrpavanju metanola iz avtocisterne v podjetju Melamin d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Dejak], 2011. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35247621]
178. DEANKOVIČ, Iris. Enote reševalnih psov - varnost in taktika reševalnih akcij : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Deankovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35480581]
179. GRDADOLNIK, Uroš. Evakuacija iz avtobusa v različnih situacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Grdadolnik], 2011. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35444997]
180. BALANTIČ, Jernej. Načini in vrste gašenja na papirnem stroju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Balantič], 2011. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35178501]
181. ZAMLJEN, Matej. Ocena požarne varnosti s predlogi za izboljšanje : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zamljen], 2011. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35008261]
182. SLAVEC, Denis. Posredovanje gasilcev pri požarih na morju : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Slavec], 2011. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35177989]
183. SOLATNIK, Laura. Požarna varnost na kmetiji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Solatnik], 2011. IX, 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34797317]
184. ROZMAN, Žiga. Požarna varnost nadzorovanega območja Reaktorskega centra v Podgorici : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Rozman], 2011. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35481349]
185. KODELJA, Martin. Požarna varnost sistema za skladiščenje, pripravo in doziranje celih gum v rotirajočo peč v cementarni Salonit Anhovo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kodelja], 2011. 88 f., [1] f. zgan. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 35477509]
186. SPITAL, Nika. Požarna varnost v jamah Premogovnika Velenje = Fire safety in the tunnels of the Coal mine Velenje : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Spital], 2011. 64 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 35713285]
187. ČERNIČ, Luka. Požarna varnost v vrtcih : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Černič], 2011. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34857989]
188. GAZVODA, Matej. Pravne in tehnične možnosti za prenos signalov iz požarnih central na gasilsko enoto : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gazvoda], 2011. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35484165]
189. TOPORŠ, Miha. Problematika večje nesreče na letališču Brnik = The issuer of a major aircraft accident on Brnik airport : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Toporš], 2011. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35245317]
190. JURKOVIČ, Andrej. Sistemi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Tolmin s predlogi izboljšav : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jurkovič], 2011. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35246085]
191. KNAFELJ, Rok. Stroški načrtovanja požarne varnosti v garažni hiši : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Knafelj], 2011. V, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35247109]
192. ČRNE, Monika. Varnost pri delu in požarna varnost za področje elektromonterskih del : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Črne], 2011. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35447557]
193. DOLINŠEK, Anton. Vpliv požarno odpornostnih elemetntov[!] na požarno odpornost lesa : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2011. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34777605]
194. KERK, Petra. Vpliv spremembe lokacije gasilskega doma na požarno varnost občine Vojnik : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kerk], 2011. 96 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35009797]
195. NOVINŠEK, Marjeta. Zagotavljanje zdravstvenih sposobnosti in zavarovanja v primeru nezgode pri delu prostovoljnih operativnih gasilcev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Novinšek], 2011. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35009541]
196. RUŠNOV, Božo. Zakonske in realne potrebe za opremljanje gasilskih enot v Gasilski zvezi Metlika : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Rušnov], 2011. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35010821]
197. TURK, Blaž. Določitev širine protipožarnih presek : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Turk], 2010. 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34112005]
198. AJDIČ, Marko. Evakuacija iz bolnišnice : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ajdič], 2010. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34684165]
199. SKOPEC, Boštjan. Gašenje pnevmatik : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Skopec], 2010. V, 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33725957]
200. BOH, Anže. Izobr gasilnika glede na vrsto gorljivih snovi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Boh], 2010. VIII, 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34283269]
201. BAN, Marko. Krmiljenje požarnih vrat na evakuacijskih poteh : diplomsko delo. Ljubljana: [Marko Ban], 2010. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34548741]
202. LIČAN, Matej. Požari osebnih vozil : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ličan], 2010. VIII, 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34491653]
203. LUNAR, Mojca. Požarna problematika Obrata brezbarvnih premazov v podjetju Helios Tblus Količevo d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lunar], 2010. 46, [25] f., [5] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34112261]
204. OJSTERŠEK, Marko. Požarna varnost v Termoelektrarni Šoštanj - javljanje požara s pomočjo video nadzornega sistema pri transportu premoga : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ojsteršek], 2010. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34284037]
205. TUŠEVSKI, Zoran. Program usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Tuševski], 2010. VI, 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34112773]
206. OŽBOLD, Tomaž. Umestitev objektov v urbano okolje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ožbold], 2010. III, 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34390533]
207. KRAJNC, Robert. Analiza sistema za gašenje s sprinklerjem s predlogi izboljšav : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Krajnc], 2009. 66 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30561797]
208. MIHELJ, Darjan. Eruptivni požari : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Mihelj], 2009. VIII, 62 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 33566469]
209. FORŠTNER, Robert. Požarna varnost v domovih starejših občanov : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Forštner], 2009. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30628869]
210. VIDMAR, Daniel. Požarnovarnostni ukrepi pri vzdrževalnih delih : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vidmar], 2009. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30566149]
211. BALANT, Matija. Primerjava podatkov požarnega preizkusa z računalniško simulacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Balant], 2009. 77 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30630149]
212. PERIĆ, Barbara Nathalie. Primernost SIA metode za ocenjevanje požarne varnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [B. N. Perić], 2009. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33472517]
213. ŠUŠTERŠIČ, Tone. Razvoj požara in odzivni časi gasilskih enot : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Šušteršič], 2009. VII, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30395397]
214. KORENJAK, Matej. Slišnost in prekrivanje alarma, v nakupovalnih središčih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Korenjak], 2009. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30177029]
215. ANŽUR, Suzana. Sodelovanje med enotami prvih posredovalcev in regijskimi centri za obveščanje : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Anžur], 2009. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30561541]
216. KLANČAR, Anton. Učni program iz varstva pri delu za izobraževanje prostovoljnih gasilcev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Klančar], 2009. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30634757]
217. STOPAJNIK, Aleksander. Uporaba penil za gašenje in njihov vpliv na okolje : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Stopajnik], 2009. 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30635013]
218. FERLIN, Antonija. Vloga študije požarne varnosti pri zagotavljanju požarne varnosti v stavbah (objektih) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ferlin], 2009. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30289413]
219. JOSIFOVIĆ, Saša. Vloga zavarovalnice pri zagotavljanju požarne varnosti v podjetju : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Josifović], 2009. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33563397]
220. AŽMAN, Aljoša. Vpliv sezonskih migracij na operativni načrt občine Bled : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ažman], 2009. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30395141]
221. PAVLIN, Andraž. Čezmejno sodelovanje poklicnih gasilskih enot : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pavlin], 2008. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29623045]
222. DOLINAR, Jure. Gasilec potapljač : postopki reševanja iz vode : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Dolinar], 2008. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29438981]
223. HORVAT, Darko. Izbor ustreznega Sprinklerskega sistema za visoko regalno skladišče Belinka : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Horvat], 2008. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29364741]
224. KOLENKO, Anita. Izračun časa evakuacije iz trgovine : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kolenko], 2008. 66 f., [6] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 29441029]
225. MIKLIČ, Janez. Navodila za izbor in uporabo termo IR kamere za namene gasilskih operacij : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Miklič], 2008. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29548549]
226. RUS, Ana. Otroci in vaja evakuacije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rus], 2008. VII, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30084869]
227. KRŽIŠNIK, Katja. Posredovanje enot glede na ogroženost Slovenije za naravne in druge nesreče : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kržišnik], 2008. IV, 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29667845]
228. ŠULIGOJ, Maja. Posredovanje gasilcev ob prometnih nezgodah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šuligoj], 2008. 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30119429]
229. VOCHL, Alja. Povezljivost slovenskih predpisov na področju požarne varnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vochl], 2008. 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29623301]
230. GOBEC, Jasmina. Požarna varnost v cestnih predorih : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Gobec], 2008. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29614085]
231. PROSEN, Primož. Požarna zaščita na potniških ladjah : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Prosen], 2008. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29971973]
232. VIGELE, Aljaž. Smernice za izdelavo požarnega načrta : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Vigele], 2008. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29663749]
233. ZIBELNIK, Marko. Standardni operativni postopki ob intervenciji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zibelnik], 2008. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29350661]
234. BAHTIĆ, Ernest. Varno delo v atmosferah, kjer je prisoten ogljikov oksid : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Bahtić], 2008. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29928965]
235. ZAVIRŠEK, Martin. Zagotavljanje operativnega delovanja gasilskih enot na podeželju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zaviršek], 2008. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29350917]
236. JUŽNIČ ZONTA, Iztok. Zahteve požarne varnosti v starih mestnih jedrih : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Južnič Zonta], 2008. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29549829]
237. MERVAR, Boštjan. Analiza požarne obremenitve avtodomov : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Mervar], 2007. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29184517]
238. HUDOKLIN, Gašper. Analiza požarne varnosti v osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Hudoklin], 2007. IX, 60 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29085445]
239. KOKALJ, Matjaž. Ergonomske obremenitve prostovoljnega gasilca in razporeditev opreme v vozilu GVC 24/50 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kokalj], 2007. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29036549]
240. KEJŽAR, Robert. Posredovanje gasilcev (Gasilsko reševalne službe Jesenice) pri nezgodi z nevarno snovjo v podjetju Acroni : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Kejžar], 2007. 77 f., [24] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536195523]
241. ČERNE, Matjaž. Praktični pogled na požarno varovanje objektov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Černe], 2007. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29037061]
242. MERKUŽIČ, Matjaž. Pripravljenost enot javne gasilske službe : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Merkužič], 2007. 96 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 29084933]
243. FILIPOVIĆ, Mladen. Video nadzorni sistem za odkrivanje požarov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Filipović], 2007. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29184005]
244. LOMOVŠEK, Boštjan. Vpliv aktiviranja odvoda dima in toplote na čas aktiviranja sprinklerskega sistema : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Lomovšek], 2007. IX, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28530693]
245. ROBAS, Jure. Vpliv gašenja s plinskimi gasili na prostor : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Robas], 2007. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29084677]
246. VOLK, Vito. Zanesl[j]ivost prenosa alarmnih podatkov : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Volk], 2007. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29037573]
247. VALENČIČ, Tomaž. Deponija z vidika požarne varnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Valenčič], 2006. 56 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27760389]
248. JANIČ, Matej. Izdelava predloga za izboljšanje požarne varnosti na izbranem hotelskem objektu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Janič], 2006. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27354373]
249. TOMŠIČ, Boštjan. Merila za načrtovanje požarne varnosti v poslovnih objektih : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Tomšič], 2006. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536193475]
250. JANEŽIČ, Gašper. Model požarnega pokritja v občini Sevnica : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Janežič], 2006. 86 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27355397]
251. FABJAN, Ema. Ocena požarne ogroženosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Fabjan], 2006. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28077061]
252. ŽUŽEK, Peter. Požarna varnost v podzemnih garažnih hišah : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Žužek], 2006. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536193219]
253. ŠTRAUS, Primož. Požarna varnost v Prešernovem gledališču Kranj, s poudarkom na evakulaciji v primeru požara : diplomsko delo. Kranj: [P. Štraus], 2006. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27760901]
254. MORELJ, Aljoša. Požarnovarnostni ukrepi v profitnem centru LIV Plastika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Morelj], 2006. 73 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 28287237]
255. AHAČIČ, Manca. Praktični preizkus delovanja točkovnih javljalnikov po SIST EN 54-7 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ahačič], 2006. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27354629]
256. JAKŠA, Matej. Prezračevanje podzemnih garaž s poudarkom na požarni varnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jakša], 2006. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27760133]
257. PERKO, Marko. Problematika odvoda dima in toplote iz atrija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Perko], 2006. 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27763205]
258. DEMŠAR, Gregor. Reševanje iz vode : organizacija enot, način alarmiranja in predlogi za spremembe : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Demšar], 2006. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28314373]
259. ŠMON, Benjamin. Spremembe organizacije gasilskih enot v lokalni skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Šmon], 2006. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28164101]
260. PETEK, Franc. Vloga gasilcev v sistemu zaščita in reševanje : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Petek], 2006. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28284933]
261. VENE, Stojan. Analiza izbora gasila in strategija gašenja za trasformatorsko postajo Cankarjev dom : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Vene], 2005. 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27005701]
262. FLIS, Tomaž. Analiza požarnega scenarija na filozofski fakulteti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Flis], 2005. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27068933]
263. MARČELJA, Marko. Dinamika širjenja gozdnega požara : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Marčelja], 2005. 84 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 26670853]
264. CERAR, Marjan. Ocena nevarnosti in predlog ukrepov za preprečitev nastaneka[!] požara in prašne eksplozije v oddelku "Mikalnica" Tosama d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cerar], 2005. 95 f., [4] zložene f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27002629]
265. VAUPOTIČ, Marko. Stroški vgrajene požarne zaščite : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vaupotič], 2005. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26671621]
266. ZUPANČIČ, Klemen. Taktični prostop formacijskih gasilskih enot pri posredovanju ob nezgodah z nevarnimi snovmi : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Zupančič], 2005. 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26788101]
267. ŽAGAR, Boštjan. Varno delo gasilcev ob prometni nezgodi : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Žagar], 2005. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27004677]
268. STOPAR, Aleš. Pojav povratnega ognja in ukrepi za varno gašenje in reševanje : diplomska naloga. Krško: [A. Stopar], 2004. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25897477]
269. MUSTEDANAGIĆ, Enver. Požarno varnostni ukrepi pri točenju goriva in polnjenju rezervoarjev na bencinskih servisih brez zaposlenega osebja : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Mustedanagić], 2004. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26401797]
270. TERNIK, Primož. Prevoz jedkih snovi ter intervencija gasilcev ob nezgodi : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Ternik], 2004. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25901317]
271. BRATEC, Luka. Vpliv prostovoljnega industrijskega gasilskega društva na oceno požarne ogroženosti v Papirnici Vevče : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Bratec], 2004. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26169861]
272. PRELOVEC, Marko. Mednarodni predpisi požarnega varstva za garažne hiše in njihova medsebojna primerjava : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija]. Ljubljana: [M. Prelovec], 2003. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1738543]
273. NOSE, Peter. Usposabljanje poklicnih gasilcev : osnutek programa za permanentno usposabljanje : diplomska naloga na visokošolskem strokovnem programu. Ljubljana: [P. Nose], 2003. 90 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25781509]
274. PETRUŠIČ, Matjaž. Določanje karakteristik vzorcev Al prahu in ukrepi za povečanje varnosti v proizvodnji : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Petrušič], februar 2002. 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 24155141]
275. ZALETEL, Helena. Gasilska služba v Občini Hrastnik : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo]. Ljubljana: [H. Zaletel], maj 2002. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 823855]
276. VIDEMŠEK-PESIČER, Mirjam. Organiziranost varstva pred požarom na lokaciji Železarne Ravne s povdarkom na evakuaciji zaposlenih : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo]. Ljubljana: [M. Videmšek-Pesičer], maj 2002. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 823343]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

277. ŠEBAT, Meta. Zagotavljanje požarne varnosti na govedorejski kmetiji : magistrsko delo = Ensuring fire safety on a cattle farm : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [M. Šebat], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 56 str., [10] str. pril.)), ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=140872. [COBISS.SI-ID 124082435]

Somentor pri diplomskih delih

278. DODIČ, Sebastjan. Ukrepi za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu s kemikalijami v lakirnici in analiza razvoja požara : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Dodič], 2010. VI f., 69 str., X f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34180101]
279. PETEK, Maks. Pravna ureditev varstva pred požarom : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Petek], 2009. 65 f. [COBISS.SI-ID 30394885]
280. BERGANT, Miha. Osebna varovalna oprema enot civilne zaščite : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bergant], 2008. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29665029]
281. GRILC, Andrej. Požarno-varnostne smernice za načrtovanje hotelskih objektov v skladu z navodili Evropske skupnosti na primeru hotela Larix : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Grilc], 2007. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29021445]
282. KAJFEŽ, Marko. Oprema poklicnih gasilcev za interveniranje ob nezgodi z nevarno snovjo ter predlog sprememb za hitrejšo identifikacijo nevarne snovi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kajfež], 2005. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26785797]
283. VESEL, Vladimir. Ekonomski učinki požarne varnosti vgrajenih elementov - dom upokojencev Vrhnika : [diplomsko delo]. Ljubljana: [V. Vesel], 2003. 72 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 25781765]
284. RUDEL, Mitja. Pregled stanja uporabnosti požarnih načrtov s predlogi za spremembe : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo]. Ljubljana: [M. Rudel], 2003. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 840239]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

285. BUČALIČ, Zoran. Analiza meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju : diplomska naloga. Ljubljana: [Z. Bučalič], 1998. 34 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536405443]
286. TRAPEČAR, Matej, ŽIVKOVIČ, Roman. Ugotavljanje hrupa cestnega prometa v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Trapečar: R. Živkovič], 1995. 35 f., [22] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13532219]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

287. ROVAN, Ksenija. Požarna varnost na kmetiji : diplomsko delo = Fire safety on the farm : B. Sc. thesis. Ljubljana: [K. Rovan], 2019. VI, 17 str.. [2] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112612. [COBISS.SI-ID 4316808]

Recenzent

288. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
289. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
290. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
291. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
292. HUSIĆ, Muharem. Ergonomija in varstvo pri delu : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2010. Višješolski strokovni program Ekonomist. ISBN 978-961-6824-75-0. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ergonomija_in_varstvo_pri_delu-Husic.pdf. [COBISS.SI-ID 254185728]

Drugo

293. Požarna varnost v zabaviščnih objektih (v objektih, kjer se zbira večje število ljudi) : seminar, Ljubljana, 16. junij 2004. [s.l.: s.n.], 2004. 1 zv. (loč.pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 26072325]
294. ŠPES, Metka, GSPAN, Primož, HOČEVAR, Marjeta, LAMPIČ, Barbara, LETNAR-ŽBOGAR, Nives, OTOREPEC, Peter, POŽEŠ, Mirjam, SMREKAR, Aleš. Vpliv fizičnega in družbenega okolja na zdravje prebivalstva v mestu Ljubljana: 2. faza. Ljubljana: Inštitut za geografijo, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, oddelek za tehniško varnost, MOP-Hidrometeorološki zavod R Slovenije, 1997. 112 str., zvd. [COBISS.SI-ID 24749]
295. ŠPES, Metka, POŽEŠ, Mirjam, GSPAN, Primož, LETNAR ŽBOGAR, Nives, OTOREPEC, Peter, PLANINŠEK, Anton. Vplivi fizičnega in družbenega okolja na zdravje prebivalstva v mestu Ljubljani: 1. faza. Ljubljana: Inštitut za geografijo, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Republike Slovenije, 1996. 83 str. loč. pag., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24237]


NERAZPOREJENO

296. JUG, Aleš, KRAMAR, Nataša. Vodnik po spletnem interaktivnem orodju za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu OiRA/ Online interactive Risk Assessment/. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2014. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2182052]
297. JUG, Aleš (avtor, fotograf, ilustrator), BERCKO, Luka (avtor, fotograf, ilustrator). Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Celje: Kova, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-269-741-9. [COBISS.SI-ID 262347776]
298. Od projekta do objekta : strokovni priročnik za pripravo, vodenje in organizacijo gradnje. REFLAK, Janez, KERIN, Andrej, PŠUNDER, Igor, PAVČIČ, Metka, VODLAN, Tatjana, MARINKO, Marija, HENČIČ, Peter, REBRONJA, Vesna, VOLK, Dida, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, BRATOŽ, Emilija, HEINZER, Aleksandra, JAVORNIK, Rajko, DOBNIK, Carmen, ŠELIH, Jana, ŽNIDARIČ, Jaš, VELKOVRH, Aleksandra, ŽEMVA, Štefan, BOHL ULČAR, Tanja, BUDJA, Aleš, PRODAN, Irena, JUG, Aleš. Ljubljana: Dashöfer, 2007-2014. ISSN 1854-7907. [COBISS.SI-ID 231116800]
299. GSPAN, Primož, JUG, Aleš. Ekonomski učinki vrstva pri delu. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varnost pri delu, 1993. 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37449728]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022