COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSGreta JenčekOsebna bibliografija za obdobje 1991-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.05 Poljudni članek

1. JENČEK, Greta. Proč s tabuji : iz centra. Večer. [Tiskana izd.]. 19. jan. 1999, leto 55, št. 14, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5562421]
2. JENČEK, Greta. Slovensko znanje nemščine v svetovnem vrhu. Novi tednik NT&RC. 19. nov. 1998, leto 53, št. 46, str. 23, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 5387317]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOLENC, Marija, JENČEK, Greta. Kako v Celju obogatiti turistično ponudbo?. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 298-308, ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513016124]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOLENC, Marija, JENČEK, Greta. Kako v Celju obogatiti turistično ponudbo? = How to enrich the tourist offer of Celje?. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 54-55. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513016380]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. JENČEK, Greta. Der Einsatz von Popmusik im DaF-Unterricht als Eisbrecher und Kommunikationsbrücke zwischen Lehrenden und Lernenden. V: SORGER, Brigitte (ur.). Thesenband. Graz: IDT Tagungsbüro: Universität, Institut für Germanistik, 2005. Str. 120. [COBISS.SI-ID 16407349]
6. JENČEK, Greta. Regenbogengedichte. V: SORGER, Brigitte (ur.). Thesenband. Graz: IDT Tagungsbüro: Universität, Institut für Germanistik, 2005. Str. 223. [COBISS.SI-ID 16407605]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

7. JENČEK, Greta. Fremdwoerten und fremde Ausdruecke in der deutschen Jugendpresse betreffend Mode und Kosmetik. Celje: Gimnazija, 1991. 35 f. [COBISS.SI-ID 5275701]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

8. Ekonomlonc : časopis Srednje ekonomske šole Celje. JENČEK, Greta (urednik 2005-). Celje: Srednja ekonomska šola, 2005-. [COBISS.SI-ID 14723125]
9. JENČEK, Greta (urednik), CIMPERMAN, Nastja (urednik). Maximal 2 : nemščina v 8. razredu osnovne šole. CD k učbeniku : A1.2. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 1 CD. ISBN 978-961-271-889-3. [COBISS.SI-ID 65499651]
10. MOTTA, Giorgio, KRULAK-KEMPISTY, Elżbieta, BRASS, Claudia, GLÜCK, Dagmar, JENČEK, Greta (urednik). Maximal A1 : Deutsch für Jugendliche. Kursbuch. 2. Aufl. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-271-881-7. [COBISS.SI-ID 293518592]
11. JENČEK, Greta (urednik). Maximal 1 : nemščina v 7. razredu osnovne šole. CD k učbeniku. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 1 CD. ISBN 978-961-271-782-7. [COBISS.SI-ID 290579456]
12. JENČEK, Greta (urednik). Maximal A1 : Deutsch für Jugendliche. [CD 1 und 2 zum Kursbuch A1]. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 2 CD-ja. ISBN 978-961-271-819-0. [COBISS.SI-ID 289353984]
13. MOTTA, Giorgio, KRULAK-KEMPISTY, Elżbieta, BRASS, Claudia, GLÜCK, Dagmar, JENČEK, Greta (urednik). Maximal A1 : Deutsch für Jugendliche. Kursbuch. 1. Aufl. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-271-816-9. [COBISS.SI-ID 289352704]
14. JENČEK, Greta (urednik). Geni@l klick A1. Prevod navodil v učbeniku in delovnem zvezku ter nemško-slovenski slovarček. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. ISBN 978-961-271-681-3. [COBISS.SI-ID 280254208]
15. JENČEK, Greta (urednik). Der grüne Max. Prevod navodil v učbeniku in delovnem zvezku. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. ISBN 978-961-271-694-3. [COBISS.SI-ID 280247040]
16. JENČEK, Greta (urednik). Logisch! A1. Prevod navodil v učbeniku in delovnem zvezku ter nemško-slovenski slovarček. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. ISBN 978-961-271-651-6. [COBISS.SI-ID 280254464]

Mentor - drugo

17. BRČINA, Jasmina. Potrebe po znanju nemškega jezika v podjetjih celjske regije : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2012. 76 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201203769.pdf. [COBISS.SI-ID 15782965]
18. BRINJOVC, Maja, TESOVNIK, Nika, ŠPAN, Blaženka. Deutsche Speisekarten in slowenischen Gastwirtschaften : Forschungsarbeit. Celje: Srednja ekonomska šola, 2006. 30 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607497.pdf. [COBISS.SI-ID 13021493]
19. KROFL, Andreja, OŠEP, Natalija. "Geld regiert die Welt" : Geld in deutschen und slowenischen Sprichwörtern und Redenwendungen. Celje: Srednja ekonomska šola, 2006. 35 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607498.pdf. [COBISS.SI-ID 13021237]

Prevajalec

20. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana (avtor, ilustrator). Meine ersten 365 Tage. 1. Aufl. [Frankfurt am Main]: Vielflieger, 2015. [33] str., ilustr. ISBN 978-3-943223-29-3. [COBISS.SI-ID 282701312]
21. SEEBACHER, Avgust Friderik (umetnik). Celeja antiqua et nova : I. zvezek. Celje: Osrednja knjižnica, 2010. [8, 16, 10] str., [12] f., ilustr. ISBN 978-961-6557-03-0. [COBISS.SI-ID 253596672]
22. ČEPIN, Matej (umetnik, fotograf). Matej Čepin. Celje: Ulricus, 2010. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16407093]

Oseba, ki intervjuva

23. STOPAR, Ivan (intervjuvanec). Celjska kulturna dediščina je bogata : intervju z univ. prof. dr. Ivanom Stoparjem. Lepo mesto : glasilo turističnega društva Celje. 2004, leto 44, št. 1, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 16408117]
24. ŠROT, Bojan (intervjuvanec). Turizem je poslovna priložnost in izziv : intervju z županom Mestne občine Celje Bojanom Šrotom. Lepo mesto : glasilo turističnega društva Celje. 2002, leto 42, št. 2, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 16407861]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022