COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Mirjana Ivanuša Bezjak [05872]Osebna bibliografija za obdobje 1993-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Samozaposlovanje v Sloveniji - korak v inovativno družbo = Self-employment in Slovenia - a step toward the innovative society. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 1997, let. 43, št. 1/2, str. 127-132. ISSN 0547-3101. [COBISS.SI-ID 3300124]

1.04 Strokovni članek

2. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Delovna mesta na področju blockchain tehnologije in web 3.0. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. feb./mar. 2023, letn. 9, št. 44, str. 6-9, avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 140103427]
3. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Delovna mesta v blockchain industriji. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2022, letn. 32, št. 536, str. 30-32, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 123440387]
4. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vodenje gostinsko turističnega podjetja je kakor igranje šaha. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. feb. 2020, št. 30, str. 4-5, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 19301891]
5. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Prodaja terjatev s pomočjo blockchaina. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2019, letn. 29, št. 497, str. 29-30, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513770044]
6. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Trendi v turizmu za leto 2019. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. feb. 2019, št. 24, str. 12-13, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 513774652]
7. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Komuniciranje s sodelavci in gosti. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. mar. 2019, št. 25, str. 12-13, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 512353828]
8. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Če ni 'kul' na instangramu, ne grem!. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. apr. 2019, št. 26, str. 10-11, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 512354084]
9. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vodenje gostinsko-turističnih objektov in sodelavcev. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. maj 2019, št. 27, str. 8-9, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 513774908]
10. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kaj potniki pričakujejo od turistične agencije. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. jun. 2019, št. 28, str. 7. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 513773884]
11. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRIŽMANČIČ, Maja. Raznolikost in pestrost poklicev in delovnih mest v turizmu in gastronomiji. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. okt. 2019, št. 29, str. 12-13, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 513774140]
12. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Nova kategorizacija nastanitvenih obratov Hotelstars EU. Direktor : revija za ljudi, ki vodijo. [Tiskana izd.]. feb. 2019, št. 38, str. 64, ilustr. ISSN 2591-0159. [COBISS.SI-ID 513773372]
13. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vse o blockchainu. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2018, letn. 28, št. 485, str. 28-29, ilustr., 20. jul. 2018, letn. 28, št. 486, str. 25-29. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513769788]
14. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Nove hotelske zvezdice. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2018, letn. 28, št. 490, str. 29-31, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513773628]
15. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kodeks ali hišna pravila za vaše zaposlene. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. jul. 2018, št. 19, str. 8-9, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 512351268]
16. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vzor pri najboljših svetovnih hotelirjih. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. sep. 2018, št. 20, str. 14-15, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 513774396]
17. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Naj se gostje počutijo kot v Vivaldijevi simfoniji. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. okt. 2018, št. 21, str. 10-11, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 512353316]
18. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Nova kategorizacija : Hotelstars EU. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. nov. 2018, št. 22, str. 10-11, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 512351012]
19. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ali vemo kako poteka proces nakupa turistične storitve?. Destinacija : revija za strokovno turistično javnost. [Tiskana izd.]. dec. 2018, št. 23, str. 12-13, ilustr. ISSN 2536-3581. [COBISS.SI-ID 512353572]
20. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ali lahko ubežimo tehnologiji blockchain?. Direktor : revija za ljudi, ki vodijo. [Tiskana izd.]. 2018, št. 32, str. 27, ilustr. ISSN 2591-0159. [COBISS.SI-ID 513773116]
21. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Od kod vrejo vsi ti ICO-projekti na tehnologiji blockchain?. Direktor : revija za ljudi, ki vodijo. [Tiskana izd.]. 2018, št. 34, str. 26, ilustr. ISSN 2591-0159. [COBISS.SI-ID 513772860]
22. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Management 3.0! : kaj je to?. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2017, letn. 27, št. 476, str. 28-30. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512346660]
23. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Delitvena ekonomija - jaz tebi, ti meni. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. okt. 2017, letn. 27, št. 477, str. 26-28. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512346404]
24. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Denar obstaja, če verjamemo vanj. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2017, letn. 27, št. 478, str. 28-30. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512350756]
25. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pojdite med sodelavce. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2016, letn. 26, št. 464, str. 24-26, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512346916]
26. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Intuicija za uspeh : intuicija je zgolj inteligenten odgovor na situacijo, ki smo jo doživeli. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jan. 2015, letn. 24, št. 444, str. 28-30. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513447996]
27. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vodenje in vodje. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. maj. 2015, letn. 24, št. 448, str. 25-27, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512346148]
28. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Družini prijazno podjetje : kako izboljšati podjetje in ga narediti še prijaznejšega za sodelavce. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2014, letn. 24, št. 434, str. 22-24, ilustr., 20. apr. 2014, letn. 24, št. 435, str. 19-21, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513448252]
29. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. S pogajanjem do cilja : s pogajanji dosežemo soglasje in izpeljemo posel. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2014, letn. 24, št. 438, str. 22-25. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513447228]
30. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zavzetost zaposlenih : korak naprej k učinkovitejšemu poslovanju. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2014, letn. 24, št. 440, str. 26-27. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513447484]
31. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Menedžer za ideje : kam bi prišli brez domišljije?. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2014, letn. 24, št. 442, str. 21-23. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513447740]
32. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ali ste podjetni(k) - seveda ste! : korak naprej k učinkovitejšemu poslovanju. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2014, letn. 24, št. 443, str. 22-23. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513451836]
33. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako je zasidrana vaša kariera : karierna sidra, ki jih ne spreminjamo. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2013, letn. 22, št. 422, str. 40-43. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21468390]
34. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. S ključi kakovosti do novih kupcev : pometimo pred svojim pragom in naredimo red. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. apr. 2013, letn. 22, št. 423, str. 39-41, tabele. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21481702]
35. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Uvajanje CRM vpliva na dobiček : informacijska tehnologija je pomemben podporni steber CMR [i. e. CRM]. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. avg. 2013, letn. 23, št. 427, str. 27-29. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513446460]
36. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovna antropologija ali človekoslovje : skupna točka vseh elementov antropologije je poznavanje ljudi. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2013, letn. 23, št. 428, str. 24-26, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513446716]
37. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Hitro in poslovno : hitro, kratko in jedrnato do novih poslovnih partnerjev. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2013, letn. 23, št. 431, str. 27-29. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 513446972]
38. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kontroling : odločanje na osnovi kakovostnih informacij in uresničevanja postavlejnih ciljev. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2012, letn. 21, št. 409, str. 40-43. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 70324993]
39. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kolo življenja : ali je naše življenje v ravnovesju?. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2012, letn. 21, št. 410, str. 40-41. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 20883174]
40. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vodenje in upravljanje samega sebe. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. maj 2012, letn. 21, št. 412, str. 36-38. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 70325249]
41. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ujemite znanje vaših sodelavcev. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2012, letn. 21, št. 413, str. 34-37. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 70325505]
42. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Bitke in vojne za talente v podjetjih : kako poiščemo in unovčimo talente. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2012, letn. 21, št. 418, str. 31-33. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21183462]
43. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Podjetje - velika družina : v uspešni organizaciji obstaja vezivo - organizacijska kultura. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2012, letn. 22, št. 416, str. 32-33. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21201894]
44. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Stranke pričakujejo gostoljubnost : če stranki niste dali svoje duše, ji niste dali ničesar. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2012, letn. 22, št. 419, str. 42-43. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 21311718]
45. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Moč organizacijske energije : s sodelovanjem vseh sodelavcev do večje organizacijske energije. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. julij 2012, letn. 22, št. 414, str. 34-36. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512153892]
46. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Sestanek ali "sestankovanje" : ali smo naredili sklepe in jih uresničili. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. oktober 2012, letn. 22, št. 417, str. 36-39. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 512154148]
47. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Medgeneracijsko sobivanje na delovnem mestu. Didakta. okt. 2012, letn. 22, št. 157, str. 42-44, ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 512146468]
48. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Medgeneracijsko tiho znanje, ki ga ne smemo izgubiti : izgubljeno tiho znanje in modrost. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. okt. 2012, letn. 10, št. 49, str. 26-29, ilustr. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 50097506]
49. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Tiho znanje : znanje kot skrit adut nove uspešnosti posameznika. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2011, letn. 21, št. 2, str. 40-41. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 20028902]
50. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Znanje je zaklad : od informacij do modrosti. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2011, letn. 21, št. 3, str. 38-40. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 20050406]
51. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Mentorji kot dobre vile. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. apr. 2011, letn. 21, št. 4, str. 40. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 67984129]
52. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Štiri energije : upravljanje z energijo in ne s časom je ključ delovne uspešnosti. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. maj 2011, letn. 21, št. 396, str. 37-39. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 67984385]
53. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno združevanje in mreženje. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2011, letn. 21, št. 401, str. 30-32. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 67984641]
54. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Letni pogovor s sodelavci. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2011, letn. 21, št. 402, str. 31-33. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 67984897]
55. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Taktike vodenja. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. avg. 2011, letn. 21, št. 403, str. 42-43. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 67983873]
56. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Čustvena intelegenca. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. sep. 2011, letn. 21, št. 404, str. 39-41, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 68008705]
57. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Direktorski analitsko informacijski sistem. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. okt. 2011, letn. 21, št. 405, str. 37-39, ilustr. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 68008961]
58. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Znanje je kakor veter v jadra. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2011, letn. 21, št. 406, str. 34-36. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 68599553]
59. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Motivacija in motiviranje sodelavcev. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 20. dec. 2011, letn. 21, št. 407, str. 45-46. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 68599809]
60. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Nadaljujmo šolanje! : izobraževanje na področju gostinstva in turizma v študijskem letu 2011/2012. GT : strokovna revija za gostinstvo in turizem. 2011, letn. 17, št. 83, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 67985153]
61. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Mentorstvo in uvajanje sodelavcev kot pomemben element uspešnosti podjetja. Delodajalec. okt. 2010, leto 1, št. 9, str. 10-13. ISSN 1855-8364. [COBISS.SI-ID 66440193]
62. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Šah mat : zakaj ne bi pravila šaha uporabili za reševanje poslovnih problemov. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 30. apr. 2010, letn. 20, št. 7, str. 20-23. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 19567846]
63. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zakaj ne bi šaha uporabili za reševanje poslovnih problemov?. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 30. apr. 2010, letn. 20, št. 7, str. 20-23. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 64928769]
64. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaupanje v poslovanju. Denar : revija o davkih. [Tiskana izd.]. 15. dec. 2010, letn. 20, št. 19, str. 18-19. ISSN 0354-0472. [COBISS.SI-ID 66440449]
65. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Do nove službe z načrtnim mreženjem. Finance. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2010, št. 54, str. 23. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 64907521]
66. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Halal ali košer?. GT : strokovna revija za gostinstvo in turizem. jul. 2010, letn. 16, št. 79, str. 46-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 65499905]
67. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pet principov vodenja za ustvarjanje kakovosti na področju storitev. Kakovost. okt. 2010, str. 21-24. ISSN 1318-0002. [COBISS.SI-ID 65722369]
68. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Evalvacija didaktične izvedbe predmeta poslovodenje. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 12, št. 1, str. 61-65. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 512324731]
69. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Od ideje do živega podjetja. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. marec 2006, letn. 15, št. 3, str. 38-40, tabele. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 512281979]
70. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Merjenje učinkovitosti izobraževanja na višji strokovni šoli za komercialiste. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 8, št. 3/4, str. 88-90. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 20547426]
71. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako se lotiti učenja?. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. 2002, let. 9, št. 8-9, str. 9-10. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 512064379]
72. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pogovor za uspešnejše delo. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. avgust 2001, let. 8, št. 6, str. 25-26. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 512023675]
73. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Letni pogovor vodje s sodelavci. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1999, 15, št. 1, str. 70-74. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4370204]
74. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Organizacijska kultura ali kultura v podjetju. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. feb. 1999, letn. 15, št. 2, str. 62-67. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4839452]
75. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vse dimenzije poslovnega komuniciranja. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. mar. 1999, letn. 15, št. 3, str. 70-72. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4839196]
76. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zanimive spletne strani s področja človeških virov : na internetu najdete številne spletne strani s področja človeških virov. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. apr. 1999, letn. 15, št. 4, str. 55. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4841756]
77. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Odsotnost z dela. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. maj 1999, letn. 15, št. 5, str. 70-72. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4838940]
78. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kdo skrbi za kadrovsko funkcijo?. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. jun. 1999, letn. 15, št. 6, str. 64-67. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4838684]
79. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kakšno znanje lahko pričakujete od iskalcev prve zaposlitve. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 15, št. 7, str. 68-69. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4838428]
80. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Študij ob delu - z obeh zornih kotov. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. okt. 1999, letn. 15, št. 9, str. 72-73. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4838172]
81. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ravnanje z ljudmi. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. maj 1998, 14, št. 5, str. 52-53. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 18380637]
82. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Načrtovanje potreb po kadrih. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 6, str. 44-45, 56. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4358172]
83. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Načrtovanje potreb po kadrih - praksa. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 7, str. 46-48. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4360220]
84. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Privabljanje kadrov. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 8, str. 46-47. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4360732]
85. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Povračilo delodajalcem za zaposlitev brezposelnih. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 8, str. 48. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4360476]
86. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Novi sodelavci v podjetju. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 9, str. 52-55. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4358684]
87. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Uvajanje novih sodelavcev. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 10, str. 54-57. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4359196]
88. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Avtorsko delo in avtorske pravice v podjetjih. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 10, str. 68. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4358940]
89. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Izobraževanje zaposlenih. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 11, str. 76-81. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4359708]
90. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 11, str. 88-90. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4359452]
91. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Tajnica išče zaposlitev s pomočjo interneta. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. junij 1998, 5, št. 3, str. 17-18. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 4361244]
92. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Dobro jutro na spletnih starneh. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. dec. 1998, letn. 5, št. 6, str. 22. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 4837660]
93. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Dobro jutro na spletnih straneh. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. december 1998, 5, št. 6, str. 22. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 4360988]
94. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vsak 22. Slovenec je podjetnik. Franšizing : samozaposlovanje. [1997], št. [1], str. 13-15. [COBISS.SI-ID 3214620]
95. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Klubi za iskanje zaposlitve. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. feb. 1997, let. 4, št. 1, str. 15. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 3146524]
96. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ravnajte previdno : družbeništvo. Profit. 16.I.1996, let. 6, št. 1/2, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3134236]
97. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Dve kategoriji brezposelnih. Profit. 30.I.1996, let. 6, št. 3, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3133980]
98. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaščita je potrebna : intelektualna lastnina in avtorske pravice. Profit. 13.II.1996, let. 6, št. 4, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3133724]
99. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Iskanje dela prek Interneta. Profit. 23.IV.1996, let. 6, št. 9, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3133468]
100. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Samozaposlovanje brezposelnih. Profit. 4.VI.1996, let. 6, št. 12, str. 11. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3133212]
101. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osebnostne lastnosti podjetnika. Profit. 18.VI.1996, let. 6, št. 13, str. 11. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3132956]
102. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zbiranje poslovnih idej. Profit. 16.VII.1996, let. 6, št. 15, str. 11. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3132700]
103. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Brezposelnost - eden največjih problemov današnjega časa. Didakta. let. 4, št. 22/23, str. 22-23, ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 56562176]
104. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Hišni sejmi na pohodu. Profit. 14.III.1995, let. 5, št. 6, str. 16. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3142428]
105. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zakaj ne bi zaposlili pripravnika?. Profit. 25.IV.1995, let. 5, št. 9, str. 11. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3142172]
106. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Plače in osebni prejemki zaposlenih. Profit. 23.V.1995, let. 5, št. 11, str. 11. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3141916]
107. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovne informacije so dostopne tudi prek modema. Profit. 4.VII.1995, let. 5, št. 14, str. 12. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3141660]
108. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako zaposliti novega delavca?. Profit. 18.VII.1995, let. 5, št. 15, str. 10. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3141404]
109. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaposlovanje tujcev. Profit. 1.VIII.1995, let. 5, št. 16, str. 10. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3141148]
110. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Klubi za iskanje zaposlitve. Profit. 15.VIII.1995, let. 5, št. 17, str. 10. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3137564]
111. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Izobraževanje obrtnikov. Profit. 29.VIII.1995, let. 5, št. 18, str. 14. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3137052]
112. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Najbolj iskani poklici. Profit. 29.VIII.1995, let. 5, št. 18, str. 14. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3137308]
113. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Agencija za kadre. Profit. 12.IX.1995, let. 5, št. 19, str. 13. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3136796]
114. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Subvencioniranje prispevkov. Profit. 12.IX.1995, let. 5, št. 19, str. 13. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3136540]
115. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ali znate ocenjevati uspešnost zaposlenih?. Profit. 26.IX.1995, let. 5, št. 20, str. 16. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3136284]
116. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Prenehanje delovnega razmerja. Profit. 24.X.1995, let. 5, št. 22, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3136028]
117. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Iskanje zaposlitve po Internetu. Profit. 7.XI.1995, let. 5, št. 23, str. 16. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3135772]
118. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Prenehanje delovnega razmerja. Profit. 21.XI.1995, let. 5, št. 24, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3135516]
119. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ali znate ocenjevati uspešnost zaposlenih?. Profit. 5.XII.1995, let. 5, št. 25, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3135004]
120. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kot priznanje in nagrada : poslovna darila. Profit. 5.XII.1995, let. 5, št. 25, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3135260]
121. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Dokument za vso delovno dobo : delovna knjižica. Profit. 19.XII.1995, let. 5, št. 26, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3134492]
122. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Popolne zaščite ni! : konkurenčna klavzula. Profit. 19.XII.1995, let. 5, št. 26, str. 15. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 3134748]
123. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako ravnamo z delovno knjižico. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. pomlad 1995, let. 2, št. 1, str. 16. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 3114268]
124. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Konkurenčna klavzula. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. poletje 1995, let. 2, št. 2, str. 14. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 3113756]
125. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Nepotrebno zlo? : kadrovanje. Biro : revija za sodobno pisarno. jan. 1994, let. 2, št. 1, str. 32-33. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3115548]
126. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Več problemov, bolj si živ : ali poslujemo pošteno?. Biro : revija za sodobno pisarno. feb. 1994, let. 2, št. 2, str. 32-33. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3115804]
127. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kaj je to uspešnost delavca? : ocenjevanje uspešnosti. Biro : revija za sodobno pisarno. mar. 1994, let. 2, št. 3, str. 12-13. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3116316]
128. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Imate v svoji ekipi rezervne igralce? : izberite si namestnika. Biro : revija za sodobno pisarno. apr. 1994, let. 2, št. 4, str. 12-13. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3116572]
129. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pohvaliti ali ne pohvaliti? : priznanje in (ali) kritika. Biro : revija za sodobno pisarno. maj 1994, let. 2, št. 5, str. 20-21. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3116828]
130. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako do poslovnih informacij?. Biro : revija za sodobno pisarno. jun. 1994, let. 2, št. 6, str. 31-33. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3117340]
131. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Nujno, toda zato naj bo korektno : prenehanje delovnega razmerja. Biro : revija za sodobno pisarno. jun. 1994, let. 2, št. 6, str. 34-35. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3117084]
132. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Štirje nivoji uspešnosti : vodja in komuniciranje. Biro : revija za sodobno pisarno. jul./avg. 1994, let. 2, št. 7/8, str. 22-23. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3117852]
133. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako zaščititi ustvarjalnost?. Biro : revija za sodobno pisarno. jul./avg. 1994, let. 2, št. 7/8, str. 68-69. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3118108]
134. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Dilema : kakšna je cena dela?. Biro : revija za sodobno pisarno. jul./avg. 1994, let. 2, št. 7/8, str. 70. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3118364]
135. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako do SP?. Biro : revija za sodobno pisarno. jul./avg. 1994, let. 2, št. 7/8, str. 85-86. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3118620]
136. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vsak lahko uspe in obogati : psihologija uspešnosti. Biro : revija za sodobno pisarno. sept. 1994, let. 2, št. 9, str. 34-35. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3119644]
137. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Sejmi, sami sejmi. Biro : revija za sodobno pisarno. sept. 1994, let. 2, št. 9, str. 36-37. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3119388]
138. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vizitka je vaše ogledalo. Biro : revija za sodobno pisarno. sept. 1994, let. 2, št. 9, str. 44-45. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3119132]
139. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Inšpektorji na pohodu. Biro : revija za sodobno pisarno. sept. 1994, let. 2, št. 9, str. 53-54. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3118876]
140. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Problem družbeništva. Biro : revija za sodobno pisarno. okt. 1994, let. 2, št. 10, str. 55-56. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3119900]
141. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Najbolj iskani poklici. Biro : revija za sodobno pisarno. okt. 1994, let. 2, št. 10, str. 57-58. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3120412]
142. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Sam svoj gospodar : samozaposlitev. Biro : revija za sodobno pisarno. nov. 1994, let. 2, št. 11, str. 38. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3121180]
143. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako javni so naši podatki? : poslovna skrivnost. Biro : revija za sodobno pisarno. nov. 1994, let. 2, št. 11, str. 39. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3120924]
144. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Naredite si seznam : voščilnice. Biro : revija za sodobno pisarno. nov. 1994, let. 2, št. 11, str. 53. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3120668]
145. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zakaj pa ne gledališki abonma? : [poslovna darila]. Biro : revija za sodobno pisarno. dec. 1994, let. 2, št. 12, str. 8-9. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3121436]
146. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Die Beschäftigung, der Markt und der Preis der Arbeitskraft in Slowenien. Kapital : revija za naložbo denarja. [Tiskana izd.]. nov. 1994, messenummer, str. 20-21. ISSN 1318-1378. [COBISS.SI-ID 3131676]
147. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako pa vi iščete zaposlitev?. M magazin : marketing dela. jan. 1994, let. 2, št. 1, str. 14. ISSN 1318-5144. [COBISS.SI-ID 3132444]
148. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kadrovska opravila v podjetju - nujno zlo?. M magazin : marketing dela. feb. 1994, let. 2, št. 2, str. 7. ISSN 1318-5144. [COBISS.SI-ID 3132188]
149. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Tajnica tudi kadrovska delavka. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. poletje-jesen 1994, let. 1, št. 2, str. 16. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 3114524]
150. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako iskati zaposlitev. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. zima 1994, let. 1, št. 3, str. 12. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 3114780]
151. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Žal ni idealnih oseb ... : iščemo novega (so)delavca. Biro : revija za sodobno pisarno. nov. 1993, let. 1, št. 7, str. 28-30. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3115036]
152. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Plača ni edina spodbuda : podjetje kot družina. Biro : revija za sodobno pisarno. dec. 1993, let. 1, št. 8, str. 26-27. ISSN 1318-0835. [COBISS.SI-ID 3115292]

1.05 Poljudni članek

153. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Iščemo kompetence!. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. apr. 2006, letn. 15, št. 4, str. 44-45, nadalj. str. 85. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 512290427]
154. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kompetence : pametno zaposlovanje. Za uspeh.com. jun. 2006, letn. 1, št. 4, str. 38-39. ISSN 1854-3294. [COBISS.SI-ID 512308091]
155. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaposliti ali ne zaposliti. Za uspeh.com. nov. 2006, letn. 1, št. 6, str. 33-34. ISSN 1854-3294. [COBISS.SI-ID 512319867]
156. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Znanje se stara ; še hitreje ob brezposelnosti : kako iskati zaposlitev. Večer. [Tiskana izd.]. 7.I.1997, let. 53, št. 4, str. 23. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3145500]
157. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Odločite se za uspeh : kako iskati zaposlitev : uspešnost in samozavest. Večer. [Tiskana izd.]. 21.I.1997, let. 53, št. 16, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3145756]
158. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Arhitekti svojega življenja : iskalci zaposlitve in njihove značilnosti. Večer. [Tiskana izd.]. 28.I.1997, let. 53, št. 22, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3146012]
159. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Bodite arhitekti svojega življenja : iskalci zaposlitve in njihove značilnosti (2). Večer. [Tiskana izd.]. 4.II.1997, let. 53, št. 28, str. 22. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3146268]
160. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Danes je vse tako drugače : vedno več lastnikov spoznava, da so zaposleni največje bogastvo podjetja. Večer. [Tiskana izd.]. 13.V.1997, 53, št. 108, str. 34. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3809308]
161. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Prošnja je vaše ogledalo : kako iskati zaposlitev in kaj je vaš reklamni oglas. Večer. [Tiskana izd.]. 9.I.1996, let. 52, št. 6, str. 20. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3167004]
162. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Bodite detektiv za naslove : kako iskati zaposlitev. Večer. [Tiskana izd.]. 16.I.1996, let. 52, št. 12, str. 20. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3166748]
163. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vaših odločilnih 20 minut : kako iskati zaposlitev : zaposlitveni pogovor. Večer. [Tiskana izd.]. 6.II.1996, let. 52, št. 30, str. 22. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3166492]
164. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Odložite plašč ali jopič : iščete službo : povabilo na razgovor. Večer. [Tiskana izd.]. 2.IV.1996, let. 52, št. 77, str. 22. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3166236]
165. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ni konec, lahko je nov začetek : kako iskati zaposlitev?. Večer. [Tiskana izd.]. 7.V.1996, let. 52, št. 103, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3165980]
166. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Brezposelnost je moja priložnost in izziv : preudarek brezposelnih o njihovem novem položaju. Večer. [Tiskana izd.]. 21.V.1996, let. 52, št. 115, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3165724]
167. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Imamo dve možnosti : plavamo ali se utopimo : ko nimamo česa izgubiti - samozaposlovanje brezposelnih. Večer. [Tiskana izd.]. 4.VI.1996, let. 52, št. 127, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3165468]
168. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Ko je delavec čista izguba : kako iskati zaposlitev : kdo ščiti delodajalce?. Večer. [Tiskana izd.]. 16.VII.1996, let. 52, št. 162, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3170844]
169. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Živahna Internetova tržnica dela : službo lahko iščete ali se ponujate po Internetu (1). Večer. [Tiskana izd.]. 5.XI.1996, let. 52, št. 255, str. 21. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3142684]
170. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Iskanje zaposlitve z Internetom pri nas : službo lahko iščete ali se ponujate po Internetu (2). Večer. [Tiskana izd.]. 12.XI.1996, let. 52, št. 261, str. 22. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3142940]
171. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako iskati zaposlitev : če vstopite v klub, imate več možnosti. Večer. [Tiskana izd.]. 10.XII.1996, let. 52, št. 285, str. 22. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3143196]
172. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vrtajte po svoji preteklosti ... : kako iskati zaposlitev?. Večer. [Tiskana izd.]. 21.XI.1995, let. 51, št. 269, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3167772]
173. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Širite mrežo kot pajek : kako iskati zaposlitev?. Večer. [Tiskana izd.]. 28.XI.1995, let. 51, št. 275, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3167516]
174. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Po "policijsko" o delodajalcih : kako iskati zaposlitev. Večer. [Tiskana izd.]. 5.XII.1995, let. 51, št. 281, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3167260]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

175. KRALJ, Majda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Merjenje zadovoljstva udeležencev usposabljanja v poslovnem sistemu Academia -AS Asistent Maribor. V: Predani kakovosti tudi v novem stoletju : zbornik referatov. Slovensko združenje za kakovost, 10. letna konferenca, Portorož, 7. in 8. novembra 2001. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, 2001. Str. 69-72. Kakovost, 2001. ISBN 961-90184-3-5. ISSN 1318-0002. [COBISS.SI-ID 512035707]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

176. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pregled izobraževanj in usposabljanj na področju blockchain tehnologije = A review of education and non-formal training about blockchain technology. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 49-59. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513761340]
177. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Napovedna analitika kot pomemben element za poslovne odločitve = Predictive analytics as a key tool for business decisions. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 776-790. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 2048632842]
178. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, IVANUŠA, Jolanda. Odličnost v kakovosti izvajanja turističnih storitev skozi sporočilno moč kratkih pravil internih standardov v obliki akrostiha oz. mota, namenjenih zaposlenim. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 357-366. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513696572]
179. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Predupokojitveni programi za zaposlene v sodelovanju z delodajalci kot aktivna priprava na upokojitev posameznika = Pre-retirement programmes for workers in cooperation with the employers, as an active preparation for retirement. V: FILEJ, Bojana (ur.). Socialna gerontologija : zbornik prispevkov z recenzijo = Social gerontology : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 62-69. ISBN 978-961-6966-17-7. [COBISS.SI-ID 2048508682]
180. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Predstavitev dvajsetih slovenskih spletnih portalov za starostnike = Twenty useful web portals for elderly people in Slovenia. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. Str. 149-152. ISBN 978-961-6966-05-4. [COBISS.SI-ID 2048369674]
181. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Turizem starostnikov kot priložnost za slovenski turizem. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 212-220, ilustr. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 513534268]
182. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Intergenerational transmission of individuals tacit knowledge which should not be lost. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), GALIČIĆ, Vlado (ur.), TOPLAK, Ludvik (ur.). Društvo i tehnologija 2013 - dr. Juraj Plenković = Society and technology 2013 - dr. Juraj Plenković : book of manuscripts : XX. međunarodni znanstveni skup = XX. International Scientific Conference, 28.-30. 6. 2013, Opatija. 20th International Scientific Conference "Society and technology 2013 - Dr. Juraj Plenković", Opatija, Croatia 28.-30. 6. 2013. Zagreb: International Federation of Communication Associations: Croatian Communication Association: Alma Mater Europaea - European Centre, Maribor, 2013. Str. 45-54. ISBN 978-953-6226-25-2. [COBISS.SI-ID 2048432906]
183. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, BARABAŠ, Karmen. Gostoljubnost v turizmu?!. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 792-800. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512685116]
184. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Inovacije v turizmu - primer BTPS (Banke turističnih priložnosti Slovenije). V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 680-687, ilustr. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512478780]
185. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Hoteli Ritz - Carlton ali kako se učiti o kakovosti hotelskih storitev od najboljših = Ritz - Carlton hotels or how to learn about hotel hospitality and quality from the best. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 781-785, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512381244]
186. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Predlog opisa del in nalog s kompetencami za delovno mesto predavatelj visoke strokovne šole = Suggested job desription with job and role competencies for high school lecturer. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 425-432. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512277308]
187. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Self-employment - the first step towards entrepreneurship. V: REBERNIK, Miroslav (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.). STIQE '96 : proceedings of the 3rd International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality and Entrepreneurship, Maribor, Slovenia, December 8 - 12, 1996. Maribor: Faculty of Business Economics, 1996. Str. 101-112. ISBN 86-80085-65-0. [COBISS.SI-ID 3107612]
188. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Iskanje in ponujanje zaposlitve s pomočjo Interneta. V: Zbornik posvetovanja Dnevi slovenske informatike, Portorož, 17. - 20. april 1996. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 1996. Str. 140-148. ISBN 961-6165-03-8. [COBISS.SI-ID 3108124]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

189. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovni model delovanja mednarodne platforme za zaščito idej - Save-ideas© in njeno delovanje na osnovi tehnologije blockchain = A business model of international platform for the protection of ideas - Save-ideas© and its operation in the use of blockchain technology. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik strokovnih prispevkov = Proceedings Book on Professional Contributions. 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Za človeka gre: prihodnost zdaj! = 7th conference with international partipation: All about people: future fit!, Maribor, 15 - 16. 3. 2019. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 316-325. ISBN 978-961-6966-54-2. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/18/21/86-1. [COBISS.SI-ID 42131459]
190. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Hitri poslovni sestanki in mreženje (business speed dating) v turizmu. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 290-297. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513013052]
191. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Predlog opisa del in nalog s kompetencami za delovno mesto "Skrbnik znanja - izobraževalni manager" = Mirjana Ivanuša-Bezjak. V: Skrbnik znanja - poklic prihodnosti! : zbornik srečanja. Ljubljana: Inštitut USP, 2006. F. 3-10, tabele. [COBISS.SI-ID 512325243]
192. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Usposabljanje in izobraževanje managerjev. V: Uveljavljanje uspešnega managementa in sodobnega kontrolinga s poudarkom na uporabi metod uspešnega vodenja in kontrolinga za zadovoljstvo kupcev/strank. Maribor: Društvo ekonomistov: Združenje gospodarstvenikov, 2001. Str. 35-39. ISBN 961-6059-05-X. [COBISS.SI-ID 5699612]
193. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako se bomo slovenski kadrovski strokovnjaki povezovali v bodoče?. V: KEJŽAR, Ivan (ur.). Povezovanje ljudi in organizacije : zbornik referatov. Kranj: Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj, 2000. Str. 58-59. Zbornik. ISSN 1318-8933. [COBISS.SI-ID 5077020]
194. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vloga in pomen kadrovskih služb v slovenskih organizacijah. V: Kadri za novo tisočletje. Ljubljana: Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, 1999. Str. 32-34. Kadri, 5, 1999, št. 5. ISSN 1318-7384. [COBISS.SI-ID 4839964]
195. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Upravljanje s človeškimi viri v slovenskih podjetjih. V: Kakovost managementa in planiranja kot konkurenčna prednost : 23. posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu : Portorož, 22. in 23. 10. 1998 v Grand Hotelu Metropol. 23. posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu, Portorož, 22. in 23.10. 1998, Portorož. Maribor: Društvo ekonomistov, 1998. Str. 251-259. [COBISS.SI-ID 4196636]
196. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Manager in internet. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Quo vadis management : zbornik referatov. XVI. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 2.-4. april 1997. Kranj: Moderna organizacija, 1997. Str. 640-645. ISBN 961-232-007-1. [COBISS.SI-ID 3305500]
197. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kadrovanje s pomočjo Interneta. V: Študijski dnevi "Spremembe v zaposlovanju", Portorož-Bernardin, 15. in 16. november 1996. [Ljubljana: Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, 1996]. Str. 29-32. Kadri, november 1996. ISSN 1318-7384. [COBISS.SI-ID 3123996]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

198. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pregled izobraževanj in usposabljanj na področju blockchain tehnologije = A review of education and non-formal training about blockchain technology. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 10-11. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 513761596]
199. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Business networking and business speed dating as an important element of socially responsible business of social entreprises. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.). Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu : zbornik povzetkov prispevkov = Social responsibility and sustainable development in science, education and business : conference proceedings - summaries. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2018. Str. 15. Zbirka Družbena odgovornost. ISBN 978-961-93815-9-5. [COBISS.SI-ID 512352804]
200. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Uporaba tehnologije blockchain na različnih področjih poslovanja in delovanja = Using blockchain technology in different areas of business operations. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 64. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 2048672266]
201. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, IVANUŠA, Jolanda. Odličnost v kakovosti izvajanja turističnih storitev skozi sporočilno moč kratkih pravil internih standardov v obliki akrostiha oz. mota, namenjenih zaposlenim = Striving for excellence to achievethe [i. e. achieve the] quality of hospitality services through the message power of short rules of internal standards in the form of acrostics for employees. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 57-59. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513696828]
202. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Turizem starostnikov kot priložnost za slovenski turizem = Senior tourism as opportunity for Slovenia tourism. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 36-37. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 513534524]
203. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Intergenerational transmission of individuals tacit knowledge which should not be lost. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), et al. Društvo i tehnologija - dr. Juraj Plenković = Society and technology - dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations - IFCA: Croatian Communication Association - CCA; Maribor: Alma Mater Europaea - European Center, 2013. Str. 17. ISBN 978-953-6226-24-5. [COBISS.SI-ID 2048379658]
204. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Hitri poslovni sestanki in mreženje (business speed dating) v turizmu = Business speed dating session and networking in tourism. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 52-54. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513013308]
205. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, BARABAŠ, Karmen. Gostoljubnost v turizmu?! = Hospitality in tourism?!. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 125-126. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512685372]
206. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Inovacije v turizmu - primer BTPS (Banke turističnih priložnosti Slovenije) = Innovations in tourism - the bank of tourism potentials case study. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 96-97. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512479036]
207. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Hoteli Ritz - Carlton ali kako se učiti o kakovosti hotelskih storitev od najboljših = Ritz - Carlton hotels or how to learn about hotel hospitality and quality from the best. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 133-134. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512380988]
208. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Predlog opisa del in nalog s kompetencami za delovno mesto predavatelj visoke strokovne šole = Suggested job desription with job and role competencies for high school lecturer. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 63. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512277052]
209. NAMESTNIK, Branko, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Izobraževalni portal student.academia.si kot podpora klasičnemu načinu študija. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.). V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike 2006, Portorož, 19.-21. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2006. Str. 110. ISBN 961-6165-21-6. [COBISS.SI-ID 512290171]
210. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Upravljanje človeških virov kot najpomembnejšega dejavnika inoviranja v slovenskih podjetjih. V: MULEJ, Matjaž (ur.). Slovenska podpora za ustvarjanje invencij in inovacij : 19. PODIM (Posvetovanje o delu inventorjev in inovatorjev v Mariboru), Maribor, 26.-27.11.1998 : zbornik povzetkov prispevkov. Maribor: Zveza inovatorjev Slovenije: Mestna občina Maribor: Zveza ekonomistov Slovenije, 1998. [1] str. [COBISS.SI-ID 4295708]
211. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Samozaposlovanje : prvi korak k podjetništvu. V: MULEJ, Matjaž (ur.). Z inovacijami iz socialnih stisk : zbornik povzetkov prispevkov v knjigi Robert Dyck, Matjaž Mulej and coauthors: Self-transformation of the forgotten four-fifths (Samopreobrazba pozabljenih štirih petih [i.e. petin] človeštva). Ljubljana: Zveza inovatorjev Slovenije; Maribor: Mestna občina, 1997. Poglavje 10. ISBN 86-80085-77-4. [COBISS.SI-ID 3556380]
212. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Samozaposlovanje v Sloveniji - korak v inovativno družbo. V: MULEJ, Matjaž (ur.). Inoviranje in ekonomija : zbornik povzetkov. 17. PODIM (Posvetovanje o delu inovatorjev v Mariboru), Maribor, 21. in 22. november 1996. Ljubljana: Zveza inovatorjev Slovenije; Maribor: Mestna občina Maribor; Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, 1996. Str. 19. ISBN 86-80085-64-2. [COBISS.SI-ID 3107868]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

213. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Napotki za pisanje prijave za delovno mesto pripravnika. V: Delati v 21. stoletju. Ljubljana: AIESEC, [1995]. Str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3147292]
214. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Aktivno iskanje zaposlitve - pripravništva. V: Top Job - sejem kadrovskih potencialov, 6. april 1994 na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Maribor: AIESEC, [1994]. Str. 9. [COBISS.SI-ID 3108636]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

215. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Self-employment : a first step towards entrepreneurship. V: DYCK, Robert G. (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.). Self-transformation of the forgotten four-fifths. Preliminary ed. Dubuque: Kendall/Hunt, 1998. Str. 107-114. ISBN 0-7872-4499-6. [COBISS.SI-ID 3666460]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

216. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Izzivi zaposlovanja in razvoja kariere mladih v zahtevnih družbeno-ekonomskih razmerah. V: SIMONČIČ, Štefan. Družbeno-odgovorno zaposlovanje = Fair employment. Maribor: Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, 2018. Str. 19-30. Domači izvajalec, št. 1, leto 2018. ISBN 978-961-93338-4-6. [COBISS.SI-ID 512352548]
217. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Globalizacija sveta ali svet globalizacije. V: IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (ur.). Globalizacija in internacionalizacija poslovanja : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2008. Str. 25-27. ISBN 978-961-6540-75-9. [COBISS.SI-ID 512420987]
218. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Tiho znanje pridobljeno z dolgoletnimi izkušnjami - skriti adut podjetja. V: IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (ur.). Znanje, inovativnost, podjetnost in razvoj : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2007. Str. 30-34, ilustr. ISBN 978-961-6540-68-1. [COBISS.SI-ID 512380539]
219. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Mreže, mreženje in socialni kapital - pot do poslovnega uspeha = Mirjana Ivanuša-Bezjak. V: IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (ur.). Poslovanje v 21. stoletju : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2006. Str. 55-59, ilustr. ISBN 961-6540-46-7. [COBISS.SI-ID 512321915]
220. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kompetence ali kaj morajo poleg znanja meti študentje, da se bodo lažje zaposlili?. V: IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (ur.). Trženje nekoč in danes : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. Str. 29-35, tabele. ISBN 961-6540-31-9. [COBISS.SI-ID 512271227]
221. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaposlitveni portali - virtualni trg delovne sile. V: VOMBERGAR, Blanka (ur.), NIDORFER, Mirko (ur.). Živilstvo in prehrana danes in jutri 4 : svetovni dan hrane 16. oktober 2005 : zbornik. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, 2005. Str. 79-84, ilustr. ISBN 978-961-258-005-6. [COBISS.SI-ID 512263291]

1.22 Intervju

222. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Samo izobrazba nas vodi naprej. Večer, Moj uspeh : priloga o financah in kadrih. [Tiskana izd.]. 9. feb. 2023, 79, [št.] 32, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 2784-7446. [COBISS.SI-ID 143892227]
223. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Prisrčno dobrodošli. Revija gostinec : revija za slovenske hotele, restavracije, bare, gostinske lokale. jan./feb. 2015, letn. 9, št. 1, str. 34-35, portret. ISSN 2232-2787. [COBISS.SI-ID 513452604]
224. BANDUR, Simona (oseba, ki intervjuva), IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Kako do "tihega znanja" zaposlenih. Delo. [Tiskana izd.]. 4. jul. 2006, leto 48, št. , str. 16, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 512325499]
225. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Veliko delamo, malo naredimo. Jana. 12. okt. 2006, let. 34, št. 37, str. 25, portret. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 512320379]
226. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Ne pustite, da drugi odločajo o vaši karieri. Moja tajnica : moja revija za uspešno delo. maj 2006, let. 13, št. 5, str. 12-14, fotogr. ISSN 1854-634X. [COBISS.SI-ID 512320123]
227. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec), IRENA, Marinka (intervjuvanec), JAMŠEK, Franc (intervjuvanec). Jaz sem pravi za vas!. 7D. [Tiskana izd.]. 5. maj 1999, leto 27, št. 18, str. 10-13. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 4843548]
228. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Tretje tisočletje pripada nam, kadrovskim delavcem. Delo in kadri : marketing dela. 7. okt. 1999, letn. 7, št. 10, str. 20-21. ISSN 1318-9905. [COBISS.SI-ID 4837916]
229. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (intervjuvanec). Nekateri se potopijo, drugi se najdejo. Večer. [Tiskana izd.]. 29.VII.1997, 53, št. 173, str. 33. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 3809564]

1.25 Drugi sestavni deli

230. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kolo življenja vsakega posameznika. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 24. feb. 2010, št. 4, str. 5-6. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 64929025]
231. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kakšne kompetence potrebuje inženir medijske produkcije pri svojem delu ali kako izbrati primernega kandidata za delovno mesto?. Medijska vzgoja in produkcija. [Tiskana izd.]. okt. 2009, letn. 2, št. 3, str. 20-23, portret. ISSN 1855-3354. [COBISS.SI-ID 63830529]
232. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kompetence. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 6. maj 2009, št. 9, str. 1-3. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 63183873]
233. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Pridobivanje novih znanj in informacij - element konkurenčnosti za podjetje in posameznika. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 24. 9. 2008, št. 19, str. 1-3. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 512405371]
234. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Redni letni razgovor vodje s sodelavci. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 26. mar. 2008, št. 6, str. 1-3. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 512388731]
235. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Uvajanje novega sodelavca. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 18. 6. 2008, št. 12, str. 1-4. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 512400763]
236. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Motivacija za delo. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 2007, št. 26-26, str. 3-4. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 512380795]
237. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Postopek zaposlovanja novih sodelavcev. Plače in kadri : vestnik za računovodje, ki izračunavajo plače in vodje kadrovskih oddelkov z vprašanji in odgovori. 2007, št. 25, str. 1-3. ISSN 1854-0821. [COBISS.SI-ID 512377211]
238. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Spet študent?. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. 2001, letn. 8, št. 1, str. 28. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 5587484]
239. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Podjetniške šole v Sloveniji. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 5, str. 54-55. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4359964]
240. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Podiplomski študij podjetništva in managementa. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1998, 14, št. 6, str. 46-47. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 4358428]
241. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako napisati učinkovito prošnjo oz. ponudbo za zaposlitev : delavnica. V: Pravo delo pravim ljudem : Top Job, [14.-21. april 1998 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani]. Ljubljana: AIESEC, [1998]. Str. 9-11. [COBISS.SI-ID 4389404]
242. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Jubilejne nagrade. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. poletje 1995, let. 2, št. 2, str. 14. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 3114012]
243. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Dileme pred življenjsko odločitvijo. M magazin : marketing dela. mar. 1994, let. 2, št. 3, str. 22. ISSN 1318-5144. [COBISS.SI-ID 3131932]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

244. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (avtor, urednik), KORENČ, Klara, VIHER, Janja, ROŠKER, Helena, BENKOVIČ, Smiljan, KRIŽMANČIČ, Maja. Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2020. 173 str., ilustr. Zbirka Plus-minus. ISBN 978-961-95191-0-3. [COBISS.SI-ID 37996291]
245. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, BARABAŠ, Karmen, HUMSKI, Boštjan. Prisrčno dobrodošli : gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2012. 103 str., ilustr. Zbirka Plus - minus. ISBN 978-961-93373-1-8. [COBISS.SI-ID 264095232]
246. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaposleni - največji kapital 21. stoletja. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2006. 155 str., ilustr., tabele. ISBN 961-91794-1-2. [COBISS.SI-ID 56714497]
247. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. O podjetništvu. 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1996. 197 str., ilustr. Zbirka Kaj moram vedeti. ISBN 86-7061-120-1. [COBISS.SI-ID 56329472]
248. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako iskati zaposlitev. Maribor: Rotis, 1995. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35558145]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

249. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, ANGLEITNER SAGADIN, Tanja. Inženiring in management kakovosti. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-92932-9-4. [COBISS.SI-ID 266564608]
250. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, ANGLEITNER SAGADIN, Tanja, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara. Psihologija vodenja. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2013. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-92932-6-3. [COBISS.SI-ID 265824256]
251. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osnove poslovodenja in menedžmenta. 6. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 195 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-33-7. [COBISS.SI-ID 257991424]
252. MERKAČ SKOK, Marjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kadri v turistični dejavnosti. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 291 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-07-8. [COBISS.SI-ID 252736000]
253. MERKAČ SKOK, Marjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, MALEC, Marjeta. Razvoj kariere. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 173 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-13-9. [COBISS.SI-ID 253430528]
254. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osnove vodenja v turizmu : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 135 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-78-2. [COBISS.SI-ID 246938624]
255. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, TOMŠIČ, Andrej, NIKL, Aljoša. Osnove menedžmenta : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 216 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-66-9. [COBISS.SI-ID 241350912]
256. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osnove poslovodenja : študijsko gradivo. 5. dopolnjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 179 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-50-8. [COBISS.SI-ID 241081344]
257. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osnove poslovodenja : študijsko gradivo. 4. dopolnjena in razširjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2007. 197 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-26-3. [COBISS.SI-ID 234948864]
258. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Upravljanje s kadri : študijsko gradivo. 2. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2007. 125 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-27-0. [COBISS.SI-ID 234949120]
259. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osnove poslovodenja : študijsko gradivo. 3. dopolnjena in razširjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2006. 213 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 961-6603-17-5, ISBN 978-961-6603-17-1. [COBISS.SI-ID 228938752]
260. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Upravljanje s kadri : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2006. 118 str., tabele, graf. prikazi. Učbeniki VKŠ. ISBN 961-6603-19-1, ISBN 978-961-6603-19-5. [COBISS.SI-ID 228939520]
261. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Osnove poslovodenja. 2. dopolnjena in razširjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, september 2005. 205 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512254843]
262. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KREGAR, Viljem. Osnove poslovodenja : skripta. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, oktober 2004. 212 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512213115]

2.05 Drugo učno gradivo

263. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2022. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 121502467]
264. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2021. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 77516547]
265. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2020. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 29791235]
266. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2019. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 298834176]
267. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 293340416]
268. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2016. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 287664896]
269. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2015. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 278166272]
270. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. 151 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-107-7. [COBISS.SI-ID 265612288]
271. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. [3.] ponatis 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. 151 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. [COBISS.SI-ID 264624384]
272. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. Ponatis 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2011. 151 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. [COBISS.SI-ID 260297984]
273. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. Ponatis 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2010. 151 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. [COBISS.SI-ID 252563712]
274. KOCIPER, Lidija, BOLTAVZER, Zdenka, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SMOLČIČ, Irena. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Izbrane vaje : delovni zvezek. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2009. 29 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-106-0. [COBISS.SI-ID 243955200]
275. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2009. 153 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-107-7. [COBISS.SI-ID 243955456]
276. MERKAČ SKOK, Marjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Razvoj kariere : [študijsko gradivo]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 156 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-95-9. [COBISS.SI-ID 249261312]
277. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno komuniciranje in vodenje : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2008. Višješolski strokovni program Gradbeništvo, Logistično inženirstvo, Strojništvo, Telekomunikacije, Elektroenergetika, Mehatronika, Informatika, Geotehnologija in Rudarstvo. ISBN 978-961-90866-9-8. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_komuniciranje_in_vodenje-Ivanusa_.pdf. [COBISS.SI-ID 248950784]
278. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : (v živilstvu) : 1. letnik. Študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, 2008. 153 str., graf. prikazi. Zbirka Višješolski izobraževalni program "Živilstvo in prehrana". ISBN 978-961-258-054-4. [COBISS.SI-ID 237551104]
279. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija, HECL, Srečko. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : študijsko gradivo : 1. letnik. Ponatis 7., dopolnjene in razširjene izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, februar 2007. 210 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512340091]
280. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovodenje. 7. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2007. 240 str., graf. prikazi. Program komercialist. ISBN 978-961-6540-64-3. [COBISS.SI-ID 59265025]
281. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija, HECL, Srečko. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : študijsko gradivo : 1. letnik. 7., dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, februar 2006. 211 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512285563]
282. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovodenje. 6. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2006. 243 str., graf. prikazi. ISBN 961-6540-43-2. [COBISS.SI-ID 57497345]
283. EMERŠIČ, Breda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VINTER, Marlena. Informatika v komercialnem poslovanju. 5. dopolnjena in razširjena izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. II, 99 str., ilustr. Program komercialist. ISBN 961-6540-21-1. [COBISS.SI-ID 55488769]
284. KRALJ, Majda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SENČAR, Alenka. Kultura podjetja. 3. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, oktober 2005. 141 str., graf. prikazi. ISBN 961-6540-28-9. [COBISS.SI-ID 55716865]
285. KRALJ, Majda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRIŽMAN, Andreja. Organizacija in menedžment podjetja : skripta. 1. izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. 130 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6540-22-X. [COBISS.SI-ID 55511553]
286. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija, HECL, Srečko. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : študijsko gradivo : 1. letnik. 6., dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, februar 2005. 221 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512239483]
287. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovodenje. 5. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. 239 str., ilustr., tabele. Program komercialist. ISBN 961-6540-19-X. [COBISS.SI-ID 55456513]
288. EMERŠIČ, Breda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VINTER, Marlena. Informatika v komercialnem poslovanju. 4. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste, Academia, 2004. 112 str., ilustr. ISBN 961-6540-00-9. [COBISS.SI-ID 53700353]
289. KRALJ, Majda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kultura podjetja. 2. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola [za komercialiste], 2004. 124 str., graf. prikazi. ISBN 961-6540-09-2. [COBISS.SI-ID 53958913]
290. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, HECL, Srečko. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : študijsko gradivo : 1. letnik. 5., dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, februar 2004. 223 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512149883]
291. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovodenje. 4. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, oktober 2004. 249, 36 str., tabele. ISBN 961-91282-7-3. [COBISS.SI-ID 53663233]
292. KRALJ, Majda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kultura podjetja. 1. izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste ACADEMIA d.o.o., 2003. 112 str. [COBISS.SI-ID 512127611]
293. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovodenje. 3. dop. izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste Maribor ACADEMIA d.o.o., 2003. 220 str. [COBISS.SI-ID 512128379]
294. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, HECL, Srečko. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : 1. letnik : študijsko gradivo. 3. dop. in razširjena izd. Maribor: Živilska šola. Višja strokovna šola, 2002. 156 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512053115]
295. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovodenje. 1. izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste Maribor ACADEMIA, 2002. 159 str. [COBISS.SI-ID 512061307]
296. VINTER, Marlena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Informatika v komercialnem poslovanju. 1. izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, september 2001. 73 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512170875]
297. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, HECL, Srečko. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : študijsko gradivo : 1. letnik. 2. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, januar 2001. 145 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 5588764]
298. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje (v živilstvu) : študijsko gradivo. Maribor: Živilska šola, 2000. 116 str., graf. prikazi, tabele. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 5588252]
299. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo, 1998. 86 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4370716]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

300. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2020. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 29006595]
301. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2017. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 291921408]
302. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2015. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 281394176]
303. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 265485312]
304. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 9. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, 2010. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17936648]
305. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 8. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, 2009. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17196552]
306. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2008. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 241336576]
307. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 7. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, 2008. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16295176]
308. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Moja pot do diplome. 4., razširjena in dopolnjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, januar 2007. 44 str., ilustr. ISBN 961-6540-53-X. [COBISS.SI-ID 58123777]
309. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. Ponatis 4., dopolnjene izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, 2007. 43 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program "Živilstvo in prehrana". ISBN 978-961-258-018-6. [COBISS.SI-ID 235177728]
310. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 6. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, 2007. 81 str., ilustr. ISBN 961-6540-40-8. [COBISS.SI-ID 15764488]
311. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Priročnik za praktično izobraževanje. 6. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2006. 41 str., ilustr. ISBN 961-6540-45-9. [COBISS.SI-ID 57662977]
312. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. Ponatis 4., dopolnjene izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, september 2006. 37 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512312187]
313. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 6. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, 2006. 81 str., ilustr. ISBN 961-6540-40-8. [COBISS.SI-ID 57410049]
314. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Moja pot do diplome. 3., razširjena in dopolnjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, oktober 2005. 44 str., graf. prikazi. ISBN 961-6540-16-5. [COBISS.SI-ID 55562497]
315. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Priročnik za praktično izobraževanje. 5. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. 40 str., graf. prikazi. ISBN 961-6540-26-2. [COBISS.SI-ID 55677953]
316. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 4., dopolnjena izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, september 2005. 37 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512278139]
317. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 5. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola, oktober 2005. 82 str., graf. prikazi. ISBN 961-6540-17-3. [COBISS.SI-ID 55245825]
318. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, NIDORFER, Mirko. Uspešna pot do diplome. 4., dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, marec 2005. 56 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512277883]
319. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Moja pot do diplome. 2., razširjena in dopolnjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, oktober 2004. 41 str. ISBN 961-91282-5-7. [COBISS.SI-ID 53433601]
320. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Priročnik za praktično izobraževanje. 4. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, 2004. 36 str., ilustr. ISBN 961-6540-10-6. [COBISS.SI-ID 53989121]
321. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. Ponatis 3., dopolnjene izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, september 2004. 51 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512212347]
322. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda, ŽAJDELA, Alenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 4. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, 2004. 79 str. ISBN 961-91282-4-9. [COBISS.SI-ID 53451009]
323. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, KOREZ, Bernarda. Uspešna pot do diplome. Ponatis 3., dopolnjene in razširjene izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, marec 2004. 47 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512164475]
324. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KRALJ, Majda, KUHAR, Sonja. Moja pot do diplome. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste ACADEMIA d.o.o., 2003. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512127867]
325. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 3. dop. in lektorirana izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, september 2003. 51 str. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512166267]
326. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda, ŽAJDELA, Alenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 3. dop. in razširjena izd. za interno uporabo. Maribor: Academia: Višja strokovna šola za komercialiste, 2003. 68 str. [COBISS.SI-ID 512128123]
327. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, KOREZ, Bernarda. Uspešna pot do diplome. Ponatis 3., dopolnjene in razširjene izd. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, marec 2003. 47 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512157819]
328. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. ponatis. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, 2002. 31 str. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512135035]
329. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda, ŽAJDELA, Alenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 2. dopolnjena in razširjena izd. za interno uporabo. Maribor: Academia: Višja strokovna šola za komercialiste, 2002. 66 str. [COBISS.SI-ID 12228104]
330. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, KOREZ, Bernarda. Uspešna pot do diplome. [2. izd.]. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, 2002. 47 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program. [COBISS.SI-ID 512057211]
331. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka. Uspešen začetek študija : Priročnik za študente. Maribor: Živilska šola. Višja strokovna šola, 2001. 31 str. Višješolski izobraževalni program Živilstvo. [COBISS.SI-ID 512024187]
332. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, PŠUNDER, Majda, KRALJ, Majda, ŽAJDELA, Alenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. za interno uporabo. Maribor: Academia: Višja strokovna šola za komercialiste, 2001. 29 str. [COBISS.SI-ID 512023931]
333. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, KOREZ, Bernarda. Uspešna pot do diplome. Maribor: Živilska šola, Višja strokovna šola, 2001. 33 str., ilustr. Višješolski izobraževalni program. [COBISS.SI-ID 512012923]
334. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Moja pot do diplome. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo, 2000. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5589532]
335. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Vsak začetek je težak : priročnik za študente. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo, 1998. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4370460]

2.09 Magistrsko delo

336. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Upravljanje človeških virov v sodobni organizaciji : magistrsko delo. Maribor: [M. Ivanuša], 1999. 116 f., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 318. [COBISS.SI-ID 4632348]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

337. KAUČIČ, Boris Miha, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, ŠTAGER, Maja, HERC, Mladen, KAVTIČNIK, Tina, PETROVIČ, Vanica. Samoevalvacijsko poročilo o notranji presoji zagotavljanja kakovosti na Alma Mater Europaea - ECM : raziskovalno poročilo projekta : projekt Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012 - 2015 : operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013 : 3. razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja : prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Maribor: Alma Mater Europaea, 2013. 37 str. [COBISS.SI-ID 82272769]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

338. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. Ponatis 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2010. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 252737536]
339. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, RAJTER, Marko. Gradivo za vaje. Predmet: Poslovodenje. [Maribor]: Academia, [2009]. [11] f., tabele. [COBISS.SI-ID 512069686]
340. KOVAČ, Tatjana (avtor, urednik), KAVČIČ, Bogdan, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SLEMENŠEK, Irena, ŠKORJA, Jožica. Kako do diplome : priročnik za študente. 4. dopolnjena izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 73 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 512165948]
341. KOVAČ, Tatjana (avtor, urednik), IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KAVČIČ, Bogdan, SLEMENŠEK, Irena, ŠKORJA, Jožica. Kako do diplome : priročnik za študente. 4. [i. e. 5.] dopolnjena izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 249891840]
342. KOVAČ, Tatjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KAVČIČ, Bogdan, SLEMENŠEK, Irena, ŠKORJA, Jožica, MERKAČ SKOK, Marjana, DOMADENIK, Vesna (avtor, urednik). Kako do diplome na magistrskem študiju : priročnik za študente. 2. dopolnjena izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6603-77-5. [COBISS.SI-ID 246938368]
343. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. Ponatis 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2009. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 247708160]
344. KOVAČ, Tatjana (avtor, urednik), KAVČIČ, Bogdan, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SLEMENŠEK, Irena, ŠKORJA, Jožica. Kako do diplome : priročnik za študente. 3. dopolnjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 60 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6603-44-7. [COBISS.SI-ID 237993472]
345. KOVAČ, Tatjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KAVČIČ, Bogdan, SLEMENŠEK, Irena, ŠKORJA, Jožica, MERKAČ SKOK, Marjana, DOMADENIK, Vesna (avtor, urednik). Kako do diplome na magistrskem študiju : priročnik za študente. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 43, 15, [10] str., ilustr. ISBN 978-961-6603-55-3. [COBISS.SI-ID 241061632]
346. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, NIKL, Aljoša. Poslovno sporazumevanje in vodenje : (v gradbeništvu). 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, maj 2008. 244 str., graf. prikazi. Program Gradbeništvo. ISBN 978-961-6540-73-5. [COBISS.SI-ID 60934145]
347. KOVAČ, Tatjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SLEMENŠEK, Irena. Kako do diplome : priročnik za študente. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2006. 31, 16, [20] str., ilustr. ISBN 961-91665-6-6. [COBISS.SI-ID 224967424]
348. KOVAČ, Tatjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SLEMENŠEK, Irena. Kako do diplome : priročnik za študente. 2. dopolnjena izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2007. 26, [45] str., ilustr. ISBN 978-961-6603-22-5. [COBISS.SI-ID 231338240]
349. KOVAČ, Tatjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, SLEMENŠEK, Irena. Kako do diplome : priročnik za študente. 2. izd. Celje: Visoka komercialna šola, november 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 961-91665-6-6. [COBISS.SI-ID 512331643]
350. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Človeški viri - potencial konkurenčnih prednosti podjetij. Ljubljana: GEA College, 1998. 15 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4388892]
351. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kako in na kakšen način iščemo zaposlitev : (priročnik za seminar). [Maribor: Asistent d.o.o.], 1993. 20 str. [COBISS.SI-ID 3140636]
352. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Trajno presežni delavec v času 6 mesečnega odpovednega roka - kako naprej? : priročnik za seminar. [Maribor: Asistent d.o.o.], 1993. 19 str. [COBISS.SI-ID 3140892]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

353. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Iskanje prve zaposlitve - pripravništva : predavanje na seminarju v predavalnici P14, EPF, ki ga je organiziral AIESEC Maribor. Maribor, 19.III.1998. [COBISS.SI-ID 4373532]
354. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Izziv za prihajajoče tisočletje - nova vloga javnih in privatnih agencij pri izboljševanju možnosti zaposlovanja na osnovi sprememb Zakona o zaposlovanjue : predavanje na okrogli mizi na Študijskih dnevih ZDKDS '98, 6. - 7. november 1998. Radenci, 6.XI.1998. [COBISS.SI-ID 4373020]
355. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kadrovski informacijski sistem : kadrovska akademija, 8-urni seminar v Centru za tehnološko usposabljanje. Ljubljana, 18.XII.1997. [COBISS.SI-ID 3809052]
356. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Kadrovski menedžment v podjetju : predstavitev projekta v prostorih GZS - Območne zbornice Maribor. Maribor, 12.V.1997. [COBISS.SI-ID 3808796]
357. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, MEIER, Ivo. Podjetnik in Internet : predavanje v GZS - Območni zbornici Maribor. Maribor, 18.XII.1996. [COBISS.SI-ID 3146780]

3.25 Druga izvedena dela

358. KRALJ, Majda, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Merjenje zadovoljstva udeležencev usposabljanja v poslovnem sistemu Academia -AS Asistent Maribor : predavanje na 10. konferenci "Predani kakovosti tudi v novem stoletju", Bernardin, 8. novembra 2001. Bernardin: Slovensko združenje za kakovost, 2001. [COBISS.SI-ID 512035963]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

359. NEŽIČ, Metka (urednik, član uredniškega odbora). Zbornik povzetkov prispevkov konference ter predstavitev prejemnikov priznanj in novih Ambasadorjev znanja = Conference proceedings abstracts and presentation of awards recipients and new Ambassadors of knowledge. Ljubljana: Akademija vseživljenjsko učenje: = Life Learning Academia, 2015. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-281-860-9. [COBISS.SI-ID 279777792]
360. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (urednik). Globalizacija in internacionalizacija poslovanja : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2008. 98 str. ISBN 978-961-6540-75-9. [COBISS.SI-ID 61880833]
361. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (urednik). Znanje, inovativnost, podjetnost in razvoj : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2007. 132 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6540-68-1. [COBISS.SI-ID 59488257]
362. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (urednik). Poslovanje v 21. stoletju : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2006. 187 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6540-46-7. [COBISS.SI-ID 57740033]
363. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (urednik). Trženje nekoč in danes : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. 181 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6540-31-9. [COBISS.SI-ID 55769857]

Mentor pri diplomskih delih

364. KUSTEC, Natalija. Nagrajevanje in vpliv na motivacijo v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [N. Kustec], 2016. 79 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513602876]
365. JURGELJ, Alexandra. Poslovna komunikacija v izbranem podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Jurgelj], 2016. 67 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513568316]
366. MREVLJE, Anja. Zadovoljstvo zaposlenih v proizvodnji z internim usposabljanjem v podjetju KLS Ljubno, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Mrevlje], 2016. 66 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513603132]
367. KEBER, Jože. Poznavanje sistema kakovosti 20 ključev v delovnih sredinah : diplomska naloga. Celje: [J. Keber], 2015. 58 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513560380]
368. PLAZAR, Karmen. Podjetje X kot družbeno odgovorno podjetje s polnim certifikatom DPP : diplomska naloga. Celje: [K. Plazar], 2014. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513440828]
369. LAKOTA, Adem Adi. Spletni zaposlitveni portali : virtualni trg dela v Sloveniji in Evropi : diplomska naloga. Celje: [A. A. Lakota], 2013. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512816188]
370. ŽERAK, Ida. Poslovni pristopi vodenja in zagotavljanja kakovosti velnes storitev v hotelu XY : diplomska naloga. Celje: [I. Žerak], 2012. [10], 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512639548]
371. BRAČKO, Marko. Primerjava in analiza dveh različnih postopkov vabljenja in izbora kadrov na primeru mednarodnega logističnega podjetja XY : diplomska naloga. Celje: [M. Bračko], 2012. [7], 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512763708]
372. BOMBEK, Petra. Selekcija in izbor kadra v Trenkwalder kadrovski agenciji in na Trenkwalder študentskem servisu : diplomska naloga. Celje: [P. Bombek], 2012. [8], 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512763196]
373. GRLICA, Sonja. Uporaba metode kreativnega razmišljanja šest klobukov (De Bono) v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Grlica], 2012. [6], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512768828]
374. URŠIČ, Andrej. Menedžment človeškega kapitala in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X kot osnova sodobne organizacije : diplomska naloga. Celje: [A. Uršič], 2011. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513084988]
375. STOJANOVIĆ, Dejan. Podjetje ThyssenKrupp DVG dvigala na poti k učečemu se podjetju : diplomska naloga. Celje: [D. Stojanović], 2011. 73 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513067068]
376. MAGDIČ, Igor. Postopek uvajanja sistema kompetenc v turističnem podjetju Terme Lendava, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [I. Magdič], 2011. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512987964]
377. SORŠAK, Leonida. Preventivna vloga upravljanja energije posameznika pri premagovanju težav sodobnega človeka : diplomska naloga. Celje: [L. Soršak], 2011. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513065020]
378. BREZNIK, Sebastijan. 30 pomembnih poslovnih dnevnikov na svetovnem spletu : diplomska naloga. Celje: [S. Breznik], 2010. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512557116]
379. FERLAN, Maša. Analiza kariernega razvoja diplomantov Fakultete za komercialne in poslovne vede : diplomska naloga. Celje: [M. Ferlan], 2010. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512566076]
380. ŠTRITOF, Gregor. Model uvajanja individualne uspešnosti zaposlenih na primeru srednjevelikega grosističnega podjetja X : diplomska naloga. Celje: [G. Štritof], 2010. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513077820]
381. BANOŽIČ, Jaka. Organizacijska klima v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [J. Banožič], 2010. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512550460]
382. ZORKO, Matej. Vloga, pomen in delovanje sindikatov v Sloveniji ter analiza spletnih strani : diplomska naloga. Celje: [M. Zorko], 2010. 72 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513094460]
383. MALI, Lucija. Zadovoljstvo gostov in kakovost storitev v hotelu Wellness park Laško : diplomska naloga. Celje: [L. Mali], 2010. 56 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512989500]
384. SUHALJ, Tomislav. Analiza prepoznavnosti podjetja Pošta Slovenija, d. o. o., kot učečega se podjetja : diplomska naloga. Celje: [T. Suhalj], 2009. 59 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512524348]
385. GORNIK, Uroš. Primerjava kariernih poti podčastnikov Slovenske vojske, oboroženih sil Zvezne republike Nemčije in oboroženih sil Združenih držav Amerike : diplomska naloga. Celje: [U. Gornik], 2009. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512205372]
386. ROBIČ, Milan. Ustvarjalno razmišljanje zaposlenih - ali kako udejaniti inovativne poslovne ideje in koristne predloge ter izboljšave v organizacijah : diplomska naloga. Celje: [M. Robič], 2009. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512519996]
387. NAPAST, Sandra. Analiza zadovoljstva diplomantov Visoke komercialne šole Celje s študijem in njihov osebnostni razvoj : diplomska naloga. Celje: [S. Napast], 2008. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512193852]
388. BAH, Darja. Dilema izbire med delovnim razmerjem za določen čas, študentskim delom, kadrovskim najemom in podjemno pogodbo : (v primeru podjetja X) : diplomska naloga. Celje: [D. Bah], 2008. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512128828]
389. TANCER, Nada. Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v storitvenem podjetju XY : diplomska naloga. Celje: [N. Tancer], 2008. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512129084]
390. KOS, Nataša. Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu, njegova prijava v evidenco brezposelnih ter možnost aktivne vrnitve na trg dela : diplomska naloga. Celje: [N. Kos], 2008. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512193596]
391. ŽMAVC, Alja. Zgodovina in razvoj managementa skozi čas in usposobljenost slovenskih managerjev za izvajanje vodenja : diplomska naloga. Celje: [A. Žmavc], 2008. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512129340]
392. ŠKET, Natalija. Analiza izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih v javnem zavodu X : diplomska naloga. Celje: [N. Šket], 2007. 81 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512035900]
393. VURCER GOSAR, Vanja. Evropski trg delovne sile - priložnost ali nevarnost : diplomska naloga. Celje: [V. Vurcer Gosar], 2007. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512040764]
394. PETRIČ, Sonja. Ocena uspešnosti izvajanja evropskega projekta "IRC Slovenija" za obdobje 2004-2007 : diplomska naloga. Celje: [S. Petrič], 2007. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512028476]
395. POSTRAK, Blaž. Pomen kompetenc pri izdelavi novega modela organiziranosti v podjetju Planet Investing, d.o.o., Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [B. Postrak], 2007. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512032060]
396. SLOKAR, Marko. Predlog modela nove organiziranosti proizvodnega podjetja : (na primeru podjetja Polzela tovarna nogavic, d.d.) : diplomska naloga. Celje: [M. Slokar], 2007. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512034364]
397. KOGEJ, Mateja. Stroški, ki jih mesečno "povzroči" delavec, zaposlen v javnem zavodu XY (v kontekstu novega sistema financiranja srednjih šol - MoFAS) : diplomska naloga. Celje: [M. Kogej], 2006. 51 f., 13 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 13665589]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

398. STVARNIK, Gregor. Analiza 10 domačih in 10 tujih spletnih strani masažnih salonov z vidika uporabnosti za stranko : diplomsko delo. Maribor: [G. Stvarnik], 2022. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 128098051]
399. LORBER, Damjana. Analiza preglednosti in dostopnosti iskanja ponudb križarjenj na 10 slovenskih in 10 tujih spletnih straneh turističnih agencij z vidika uporabnika : diplomsko delo. Maribor: [D. Lorber], 2022. 46 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 127961859]
400. MLAKAR JELEN, Urban. Čebula (kraljica kuhinje) in njena raznolika uporaba v kuhinji : diplomsko delo. Maribor: [U. Mlakar Jelen], 2022. 31 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 124004355]
401. VREŠ, Miha. Demonstracija priprave drobnega peciva z video predstavitvijo : francoski makroni : diplomsko delo. Maribor: [M. Vreš], 2022. 41 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 113818627]
402. VIDOVIČ, Anja. Idejni načrt : velneški center za gibalno in senzorično ovirane osebe : diplomsko delo. Maribor: [A. Vidovič], 2022. 40 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 132080131]
403. KOLARIČ, Tjaša. Idejni poslovni načrt za ustanovitev velneškega centra za dojenčke do 2. leta starosti : diplomsko delo. Maribor: [T. Kolarič], 2022. 49 str., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 139561987]
404. LOVŠE, Domen. Idejni projekt organizacije, priprave in izvedbe elektronskega športno zabavnega dogodka : (tekmovanje v video-igrah League of legends) : diplomsko delo. Maribor: [D. Lovše], 2022. 43 str., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 120052739]
405. FORŠTNARIČ, Tilen. Poslovni načrt razširitve družinskega podjetja For me s.p. z nastanitvenim velneškim obratom ter vključitvijo v povezovalni portal Visit Haloze : diplomsko delo. Maribor: [T. Forštnarič], 2022. 50 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 132020227]
406. PEM, Marko. Poslovni načrt razširitve Gostilne Pem s ponudbo hišk na drevesih v gozdu : diplomsko delo. Maribor: [M. Pem], 2022. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 106632451]
407. JAUŠOVEC, Aljaž. Preoblikovanje F&B ponudbe Restavracije Poper za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine : diplomsko delo. Maribor: [A. Jaušovec], 2022. 39 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 106627075]
408. KOLARIČ, Evgeni. Priprava osnutka priročnika Na tem smo gor zrosli za promocijo sodobne prleške kuhinje : diplomsko delo. Maribor: [E. Kolarič], 2022. 26 str., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 128105987]
409. BEČIĆ, Benjamin. Priprava predloga prenovljene F&B-ponudbe v hotelu Marina Izola : diplomsko delo. Maribor: [B. Bečić], 2022. 33 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 120016643]
410. NOVAK, Žiga. Priprava priročnika za diabetike : okusiti Maribor za "sladkorčke" : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Novak], 2022. 38 str., [22] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 132040195]
411. GSELMAN, Maja. Promocija poklicev v turizmu s poudarkom na družbenem omrežju TikTok. 2/2, Promocija poklicev velnesa in turizma : projektno diplomsko delo. Maribor: [M. Gselman], 2022. 31 str., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 127956995]
412. MESARIČ, Nina. Promocija poklicev v turizmu s poudarkom na družbenem omrežju TikTok. 1/2, Promocija gastronomskih poklicev in hotelirstva : projektno diplomsko delo. Maribor: [N. Mesarič], 2022. 31 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 120059395]
413. MEH, Veronika. Analiza modifikacije klasičnih sladic v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [V. Meh], 2021. 29 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 79083267]
414. SLANA, Urša. Analiza spletnih aplikacij na pametnem telefonu, namenjenih informiranju in osveščanju uporabnikov velneških storitev in dobrega počutja : diplomsko delo. Maribor: [U. Slana], 2021. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95611651]
415. VETRIH, Lovro. Idejni načrt o ustanovitvi turistične kmetije z nastanitvijo : diplomsko delo. Maribor: [L. Vetrih], 2021. 40 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 82661379]
416. ARLIČ, Korina. Idejni poslovni načrt za zagon in poslovanje Kavarne Celeia : diplomsko delo. Maribor: [K. Arlič], 2021. 41 str., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 79084291]
417. GJERKEŠ, Matic. Idejni razvojni poslovni načrt posestva Gjerkeš z različnimi scenariji ponudbe : diplomsko delo. Maribor: [M. Gjerkeš], 2021. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70638595]
418. ŠKRBAN, Maja. Pivske in kulinarične navade bavarskih gostov - priprava vodnika : diplomsko delo. Maribor: [M. Škrban], 2021. 47 str., [36] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 75071747]
419. PRIMIK, Anamarija. Potenciali razvoja podeželskega turizma v Šaleški dolini : diplomsko delo. Maribor: [A. Primik], 2021. 42 str., 11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 113815299]
420. HARTER, Nicole. Priprava poslovnega načrta za ustanovitev in zagon namišljenega glamping obrata PAD : diplomsko delo. Maribor: [N. Harter], 2021. 47 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 75115011]
421. SULJKANOVIĆ, Ines. Priprava poslovnega načrta za vinski bar Dveri-Pax 2.0 : diplomsko delo. Maribor: [I. Suljkanović], 2021. 34 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 61637635]
422. FLAKUS, Aleš. Priprava prodajnega kataloga gostinskih storitev Dveri-Pax : diplomsko delo. Maribor: [A. Flakus], 2021. 37 str., [21] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 61839107]
423. ŠUMAK, Tilen. Priprava smernic za peko kruha iz kislega testa : diplomsko delo. Maribor: [T. Šumak], 2021. 40, [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96093443]
424. FORŠTNARIČ, Špela. Priprava spletne kampanje za promocijo lokalne kulinarike : pajsni v tradicijo : projektno diplomsko delo. Maribor: [Špela Forštnarič], 2021. 34 str., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 83225859]
425. ZUPANČIČ, Barbara. Priprava vsebin za video kulinarično delavnico Mariborski okusi : diplomsko delo. Maribor: [B. Zupančič], 2021. 33 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 79009283]
426. BAU, Martin. Projekt razširitve ponudbe Hotela Bau z dodatno kulinarično ponudbo : diplomsko delo. Maribor: [M. Bau], 2021. 44, [3] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95586563]
427. OMEROVIČ, Saša. Različni scenariji razvojnega poslovnega načrta za premični gostinski obrat - food truck : diplomsko delo. Maribor: [S. Omerovič], 2021. 51 str., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 83282179]
428. KOLOŠA, Brin. Turistično vodenje po Mariboru z zgodbo in po poteh "pravljičnega Čevljarčka". 3/3, Izdelava materialov in promocija dogodkov : projektno diplomsko delo. Maribor: [B. Kološa], 2021. 39 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 87159043]
429. KOLOŠA, Matic. Turistično vodenje po Mariboru z zgodbo in po poteh "pravljičnega Čevljarčka". 1/3, Načrtovanje : projektno diplomsko delo. Maribor: [M. Kološa], 2021. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 87161091]
430. KOLOŠA, Nejc. Turistično vodenje po Mariboru z zgodbo in po poteh "pravljičnega Čevljarčka". 2/3, Postopek in izvedba : projektno diplomsko delo. Maribor: [N. Kološa], 2021. 34 str., [27] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 87155971]
431. VIDEC, Niki. Zasnova poslovnega modela za kavarno s konceptom : diplomsko delo. Maribor: [N. Videc], 2021. 58 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 71542787]
432. ŠAFARIČ, Polona. Analiza 20 domačih in tujih spletnih strani velneških centrov : diplomsko delo. Maribor: [P. Šafarič], 2020. 45, [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30505475]
433. MANAČINSKI, Aleš. Eksotične vrste mesa v kulinariki : prikaz praktične uporabe : projektno diplomsko delo. Maribor: [A. Manačinski], 2020. 30 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 53969923]
434. DRETNIK, Franc. ERG 2020/2021 : okusi družinskih jedi študentov VSGT Maribor : diplomsko delo. Maribor: [F. Dretnik], 2020. 32 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 61882115]
435. KITEK, Taja. Idejni poslovni načrt - poslovanje gostinskega lokala Nianta : diplomsko delo. Maribor: [T. Kitek], 2020. 36, [3] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45142019]
436. JAGODIČ, Katja. Kazalniki uspešnosti izvajanja velnes storitev z vidika vodstva in njihov vpliv na poslovne odločitve : diplomsko delo. Maribor: [K. Jagodič], 2020. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50245635]
437. TOMINŠEK, Gabriela. Načrt razvoja poslovanja kozmetičnega salona Brijons v naslednjih petih letih : diplomsko delo. Maribor: [G. Tominšek], 2020. 43 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 28850947]
438. PEČOVNIK, Nejc. Organizacija in izvedba kuharske delavnice na temo ohranjanja kulinarične dediščine (Ruškega) Pohorja z uporabo ekoloških živil. 1/2, Trženje, finančna shema in promocija delavnice : projektno diplomsko delo. Maribor: [N. Pečovnik], 2020. 35 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27256835]
439. ŠAHTLER, Pavlina. Organizacija in izvedba kuharske delavnice na temo ohranjanja kulinarične dediščine (Ruškega) Pohorja z uporabo ekoloških živil. 2/2, Vsebinska priprava in izvedba delavnice : projektno diplomsko delo. Maribor: [P. Šahtler], 2020. 40 str., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27179779]
440. ČASAR, Manuel. Predlog optimizacije procesov oblikovanja pregleda in popisa ter izdaje inventarja. 1/2, V kuhinjskem poslovanju : projektno diplomsko delo. Maribor: [M. Časar], 2020. 42 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 53948419]
441. GJÖREK, Nina. Predlog optimizacije procesov oblikovanja pregleda in popisa ter izdaje inventarja. 2/2, V strežnem poslovanju : projektno diplomsko delo. Maribor: [N. Gjörek], 2020. 34 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 35284227]
442. SLAVIČ, Tilen. Priprava in organizacija kulinaričnega dogodka Grajsko popoldne na gradu Fala : diplomsko delo. Maribor: [T. Slavič], 2020. 30 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 35450627]
443. OGOREVC, Maša. Priprava kulinaričnega priročnika o grški pivski kulturi : diplomsko delo. Maribor: [M. Ogorevc], 2020. 49, [35] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 35353859]
444. OGOREVC, Lina. Priprava potovalnega priročnika o grški kulinariki : diplomsko delo. Maribor: [L. Ogorevc], 2020. 50 str., [19] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 53863427]
445. PLOHL, Tadej. Ustanovitev ter idejni poslovni načrt poslovanja za koktajl bar Čarobni napoji : diplomsko delo. Maribor: [T. Plohl], 2020. 46, [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27100931]
446. SLANA, Simon. Timsko in projektno delo - ključ do poslovne uspešnosti v inženiring podjetju XY : [diplomsko delo]. Maribor: [S. Slana], 2017. 47 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14008094]
447. KRHLANKO, Timotej. Vpliv izvedbe javnega glasbenega dogodka na uspešnost zasebnega gostinskega lokala : [diplomsko delo]. Maribor: [T. Krhlanko], 2017. 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 14023198]
448. LIPIČ, Rajko. Možne posodobitve dobave energentov kot poslovna strategija optimizacije poslovanja podjetja YX : diplomsko delo. Maribor: [R. Lipič], 2016. 49 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12439070]
449. SMOLAR, Simona. Projekt uvedbe črtne kode za izboljšanje sledljivosti laboratorijskih vzorcev, kot pomemben element strategije podjetja Impol R in R : diplomsko delo. Maribor: [S. Smolar], 2016. 47 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 12441630]
450. KRANJČEVIĆ, Tomaž. Raziskava trga in poslovni načrt za vzdrževanje dvigal podjetja Lift, d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [T. Kranjčević], 2015. 76 f., tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 12438814]
451. JAVORNIK, Boštjan. Projekt kandidiranja za občinska sredstva na primeru društva Jonatan Prijatelj (društva staršev otrok z rakom) : diplomsko delo. Maribor: [B. Javornik], 2014. 39 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 11323678]
452. OČKO, Andrej. Projekt organizacije in izvedbe piknika kot družabnega dogodka : diplomsko delo. Maribor: [A. Očko], 2014. 41 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 10149406]
453. HERIČ, Tatjana. Projekt zamenjave energenta za energetsko učinkovito ogrevanje stanovanjske hiše : diplomsko delo. Maribor: [T. Herič], 2014. 34 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10147358]
454. KRAMBERGER, Robi. Raziskava trga in poslovni načrt za proizvodnjo kolesarskega trenažerja za sobno vadbo : diplomsko delo. Maribor: [R. Kramberger], 2014. 82 f., tabele, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10704158]
455. KVASNIK, Matej. Analiza smotrnosti uvedbe novega prodajno tržnega pograma TISKARNA v podjetje "Vaš profit" d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [M. Kvasnik], 2013. 62 f., [4] f. pril., graf. prikazi, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 9307678]
456. PETRAŠ, Matic. Poslovni načrt za podjetje "Petraš-les", Matic Petraš s.p., z raziskavo potreb po lesnih peletih : diplomsko delo. Maribor: [M. Petraš], 2013. 69 f., tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 10433566]
457. VRBEK, Alojzija. Projekt upravljanja večstanovanjskega bloka "XY" : diplomsko delo. Maribor: [A. Vrbek], 2013. 86 f., tabele. [COBISS.SI-ID 9192222]
458. ADAMIČ, Sabina. Projekt uvajanja šolske prehrane na osnovne šole s primeri dobre prakse : diplomsko delo. Maribor: [S. Adamič], 2013. 57 f.., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10501406]
459. DROLC, Denis. Analiza in uporabnost tridesetih različnih spletnih portalov s področja gradbeništva : diplomsko delo. Maribor: [D. Drolc], 2012. 56 f., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 8423710]
460. HERIC, Sabina. Dobra komunikacija in razrešeni konflikti so pot k uspehu v gradbenem podjetju : diplomsko delo. Maribor: [S. Heric], 2012. 58 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8989214]
461. MESAREC, Cvetka. Postopek zaposlitve vzgojitelja v programu predšolske vzgoje z analizo gibanja zaposlenih v vrtcu za obdobje 2007/08 do 2011/12 : diplomsko delo. Maribor: [C. Mesarec], 2012. 71 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8922654]
462. ŠEGULA, Barbara. Problematika reševanja reklamacij izdelkov in storitev z vidika potrošnika : kot pomemben element vodenja kakovosti poslovanja organizacije : diplomsko delo. Maribor: [B. Šegula], 2012. 62 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8555550]
463. BOŽANOVIĆ, Njegoš. Problematika uvajanja in izvajanja HACCP sistema v gostinskem obratu XY : diplomsko delo. Maribor: [N. Božanović], 2012. 52 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8891678]
464. ŽNIDAR, Danica. Program socialne vključenosti in analiza zadovoljstva uporabnikov programa socialne vključenosti : diplomsko delo. Maribor: [D. Žnidar], 2012. 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8425502]
465. HORVAT, Dejvid. Proizvodnja in montaža inox ograj kot poslovna priložnost : diplomsko delo. Maribor: [D. Horvat], 2012. 67 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8562718]
466. PEŠL, Monika. Projekt gojenja sadja : od semena do oreha : diplomsko delo. Maribor: [M. Pešl], 2012. 45 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8556830]
467. VENTURINI, Mitja. Projekt izdelave spletne trgovine XY kot pomemben element strategije podjetja : diplomsko delo. Maribor: [M. Venturini], 2012. 43 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8561950]
468. KLEVŽE, Cvetka. Projekt obnove individualne stanovanjske hiše : diplomsko delo. Maribor: [C. Klevže], 2012. 44 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8436254]
469. BELOVIČ, Jasna. Projekt usposabljanja poslovodij v mednarodnem trgovskem podjetju XY : diplomsko delo. Maribor: [J. Belovič], 2012. 38 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8438814]
470. KOBALEJ, Zoran. Storitve osebnega bančništva v povezavi z zadovoljstvom strank in uvajanjem novih storitev : diplomsko delo. Maribor: [Z. Kobalej], 2012. 45 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8897054]
471. VERČIČ, Marina. Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji na podlagi pridobitve osebnega delovnega dovoljenja in delovnega dovoljenja za zaposlitev : diplomsko delo. Maribor: [M. Verčič], 2012. 56 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8562462]
472. VALIČ, Teja. Zvočna knjiga - knjiga 21. stoletja = Audio book - book for 21st century : diplomska naloga. Maribor: [T. Valič], 2012. IV, 34 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512144676]
473. KAŠMAN, Anja. Finančni vidik starševstva z vidika prejemkov staršev pri različnih statusih : diplomsko delo. Maribor: [A. Kašman], 2011. 46 f., 2 str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 8006942]
474. KOZAR, Jasmina. Iskanje zaposlitve kot projekt z vidika iskalca zaposlitve : diplomsko delo. Maribor: [J. Kozar], 2011. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7670046]
475. TERZIČ, Zoran. Poslovni načrt izgradnje in delovanja sončne elektrarne, kot element uspešnega poslovanja : diplomsko delo. Maribor: [Z. Terzič], 2011. 43 f., [4] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7563294]
476. TIŠLER, Klemen. Poslovni načrt načrtovanega podjetja za izdelavo oken : diplomsko delo. Maribor: [K. Tišler], 2011. 72 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 7563550]
477. PINTARIČ, Andreja. Primerjava kalkulacij knjige v knjigoveštvu - katera oblika vezave in naklade ter tiska je najbolj optimalna : diplomsko delo. Maribor: [A. Pintarič], 2011. 31 f., tabele, graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 7995422]
478. LESKOVAR, Jasmina. Projekt izvedbe 45. festivala Borštnikovo srečanje 2010 : diplomsko delo. Maribor: [J. Leskovar], 2011. 32 f., tabele, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7563806]
479. JUG, Metka. Projekt načrtovanja in izvedbe poroke kot pomembnega življenjskega dogodka : diplomsko delo. Maribor: [M. Jug], 2011. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7668510]
480. ORNIK, Vesna. Projekt priprave konja in jahača za tekmovanje na regionalnem turnirju v preskakovanju ovir : diplomsko delo. Maribor: [V. Ornik], 2011. 42 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7564062]
481. VAUPOTIČ, Gregor. Servisiranje gorilnikov v ogrevalnih napravah kot poslovna samozaposlitvena priložnost : diplomsko delo. Maribor: [G. Vaupotič], 2011. 71 f., [6] f. pril., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8388638]
482. MAJCEN, Janja. Zadovoljstvo nosečnic z uvedbo novega medicinskega pripomočka - kompresijskih nogavic za nosečnice : diplomsko delo. Maribor: [J. Majcen], 2011. 48 f., graf. prikati, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8439326]
483. MLAKAR, Andreja. Analiza prodaje medicinsko-tehničnih pripomočkov v podjetju X in možnost uvedbe novega izdelka v prodajno ponudbo : diplomsko delo. Maribor: [A. Mlakar], 2010. 52 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7075358]
484. MATKO, Andrej. Kompetence in znanja, potrebna za vodjo gradbišča za uspešno vodenje, nadziranje in organiziranje : diplomsko delo. Maribor: [A. Matko], 2010. 74 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7075614]
485. GABER, Rudolf. Postopek uvedbe tehnične izboljšave v delovni proces kot pomemben element inoviranja : (na primeru podstavni vozički lokomotive serije 643) : diplomsko delo. Maribor: [R. Gaber], 2010. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7250974]
486. GAJŠT, Norbert. Povabljeni v virtualni svet "Second life", priložnosti in nevarnosti za obiskovalce in ponudnike : diplomsko delo. Pragersko: [N. Gajšt], 2010. 39 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7027742]
487. DIBELČAR, Karmen. Proces uvajanja novega sodelavca v delovni proces : diplomsko delo. Maribor: [K. Dibelčar], 2010. 45 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7246110]
488. POTRČ, Metka. Projekt organizacije državnega prvenstva v modernih plesih : diplomsko delo. Maribor: [M. Potrč], 2010. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7278366]
489. ORNIK, Adrijana. Raziskava pitja kave v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [A. Ornik], 2010. 39 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7309086]
490. KALENIČ, Barbara. 20 oseb, ki so vplivale na razvoj managementa : diplomsko delo. Maribor: [B. Kalenič], februar 2008. 60 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512384891]
491. RICHTER, Roman. Analiza lokalnih volitev 2006 v Občini Pesnica s poudarkom na načinih komuniciranja : diplomsko delo. Jarenina: [R. Richter], maj 2008. 57 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512394619]
492. ČUČEK, Helena. Analiza prodaje in izdaje medicinsko tehničnih pripomočkov od leta 2002 do leta 2006 v podjetju Diafit d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [H. Čuček], december 2008. 55 f., graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512421499]
493. HAJDNIK, Dušanka. Numizmatika v Sloveniji po letu 1991 - dobra naložba ali priložnostni zaslužek : diplomsko delo. Maribor: [D. Hajdnik], september 2008. 58 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512401019]
494. PETROVIĆ, Alenka. Sprememba pogojev financiranja nepremičnin s strani bank in njihov vpliv na trg nepremičnin : diplomsko delo. Maribor: [A. Petrović], december 2008. 53 f., graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512421243]
495. VABIČ, Marta. Uporaba miselnih vzorcev pri učenju in pripravi za študij : diplomsko delo. Maribor: [M. Vabič], januar 2008. 63 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512384635]
496. CVETKO, Ida. Poštne znamke, izdane v samostojni Sloveniji, in njihov pomen : diplomsko delo. Maribor: [I. Cvetko], julij 2007. 139 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512362107]
497. ZUPANIČ, Jolanda. Slovenski knjižni trg in analiza založenosti slovenskih knjigarn : diplomsko delo. Maribor: [J. Zupanič], september 2007. 75 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512365435]
498. ŠKRABL, Ksenija. Trg nepremičnin in graditev stanovanj v Sloveniji med leti 2002 - 2005 : diplomsko delo. Maribor: [K. Škrabl], marec 2007. 62 f., graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512357755]
499. URŠIČ, Andrej. Trženje knjig s primerjavo tržno-komunikacijskega spleta in nakupnih navad kupcev v klasični in internetni knjigarni : diplomsko delo. Maribor: [A. Uršič], junij 2007. 65 f., graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512361851]
500. SORŠAK, Leonida. Učeča se organizacija - sinonim za uspešno podjetje prihodnosti (na primeru izbranega podjetja xy) : diplomsko delo. Maribor: [L. Soršak], september 2007. 126 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512365691]
501. ŠPOLARIČ, Zoran. Zadovoljstvo in pričakovanja zavarovancev glede osebnostnih lastnosti in strokovnosti zavarovalno finančnega svetovalca : diplomsko delo. Maribor: [Z. Špolarič], maj 2007. 80 f., graf. prikazi, ilustr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512366459]
502. KOS, Jelka. 22 znanih oseb, ki so vplivale na razvoj trženja v svetu : diplomsko delo. Maribor: [J. Kos], december 2006. 61 f., fotogr. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512330619]
503. KOSTANJEVEC, Konrad. Oblike sodelovanja in povezovanja Občine Gorišnica in gospodarstva v obdobju 1995-2005 : diplomska naloga. Celje: [K. Kostanjevec], september 2006. 53 f., tabele, ilustr. Visoka komercialna šola, Celje, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512303739]
504. VESELIČ, Niko. Predlog zasnove etičnega kodeksa gostinskih delavcev Slovenije : diplomsko delo. Maribor: [N. Veselič], 2006. 49 f., tabele. Višja strokovna šola za gostinstvo, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512291451]
505. ATELŠEK, Petra. Prednosti in slabosti gostinskega družinskega podjetja (na primeru Gostišča Atelšek Marko s.p., Rečica ob Savinji) : diplomsko delo. Dol-Suha: [P. Atelšek], marec 2006. 99 f., tabele. Višja strokovna šola za gostinstvo, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512290683]
506. VIRT, Andreja. Prepoznavnost Mladinskega kulturnega centra Maribor v Podravju in njegova vloga v kulturi : diplomsko delo. Maribor: [A. Virt], november 2006. 82 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512326523]
507. REGORŠEK, Andrej. Razvid delovnih mest, opis del in nalog ter kompetence v JZ Dvorana Tabor Maribor : diplomska naloga. Maribor: [A. Regoršek], september 2006. 50, 21 f., tabele, graf. prikazi. Visoka komercialna šola, Celje, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512305275]
508. PLANINC, Franc. 30 pomembnih piscev strokovne literature s področja vodenja in managementa : diplomska naloga. Celje: [F. Planinc], oktober 2006. 65 f., ilustr. Visoka komercialna šola, Celje, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512308347]
509. VRABIČ, Tomo. Vloga in lik zavarovalnega zastopnika pri prodaji zavarovalnih storitev in v luči slovenskega zavarovalnega kodeksa : diplomsko delo. Maribor: [T. Vrabič], 2006. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7120414]
510. SKRBINŠEK, Aleš. Zaposlitveni portali - virtualni trg dela : diplomsko delo. Maribor: [A. Skrbinšek], november 2006. 75 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512326267]
511. ZIJAN, Snežana. Analiza izobraževanja zaposlenih (v podjetju Razgoršek d.o.o. Maribor) : diplomsko delo. Maribor: [S. Zijan], julij 2005. 69 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512255099]
512. BAIER, Tomaž. Analiza zadovolstva kupcev rezervnih delov v avtomobilski industriji (na primeru podjetja Mitro d.o.o., Hoče) : diplomsko delo. Bistrica ob Dravi: [T. Baier], maj 2005. 54 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512248443]
513. GOLOB, Sabina. Elementi, ki odločajo o nakupu stavbnega pohištva : (na primeru podjetja Belcont d.o.o., Ormož) : diplomsko delo. Zagorje: [S. Golob], september 2005. 54 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512256379]
514. GREGORIČ, Branka. Kolektivno nezgodno zavarovanje pravnih oseb : (na pimeru Zavarovalnice Maribor d.d.) : diplomsko delo. Maribor: [B. Gregorič], september 2005. 74 f., [18] f. pril., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512255867]
515. VIRTIČ, Darja. Merjenje organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X : diplomsko delo. Maribor: [D. Virtič], julij 2005. 66, 5 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512250235]
516. TERNOVŠEK, Maja. Motiviranost zaposlenih kot strateška prednost za doseganje ciljev organozacije (na primeru analize organizacijske klime v Sloveniji za obdobje od 2001 do 2004) : diplomsko delo. Maribor: [M. Ternovšek ], maj 2005. 55 f., 5 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512249211]
517. HROVAT, Nataša. Nastop na sejmu INTERINFOS 2003 kot način pospeševanja prodaje v podjetju PRO-BIT programska oprema d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [N. Hrovat], oktober 2005. 67 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512263035]
518. POLJANEC, Taras. Podjetje Sončna pot d.o.o. Maribor in njegova družbena vloga na področju zaposlovanja invalidov : diplomsko delo. Maribor: [T. Poljanec], februar 2005. 71 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512235131]
519. VEINGERL, Roberto. Politični marketing v Sloveniji in državnozborne volitve 2004 : diplomsko delo. Maribor: [R. Veingerl], maj 2005. 73 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512247931]
520. PUNGARTNIK, Ida. Posodobitev organiziranosti nabavne službe v proizvodnem podjetju : diplomsko delo. Maribor: [I. Pungartnik], april 2005. 56 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512249467]
521. MAUKO, Majda. Problematika slovenske prašičereje in blagovna znamka "Slovenska svinjina" : diplomsko delo. Maribor: [M. Mauko], maj 2005. 111 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512248187]
522. PLAZAR, Karmen. Proces in analiza zaposlovanja v Zavarovalnici Maribor d.d. v letu 2004 : diplomsko delo. Maribor: [K. Plazar], 2005. 56 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512273531]
523. SODEC, Dušan. Trženje storitev zasebnega varovanja v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [D. Sodec], december 2005. 45 f., tabele. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512273019]
524. VAUDA, Doroteja. Zadovoljstvo kupcev s storitvami prodaje v prodajalnah Tukano d.o.o., Hoče : diplomsko delo. Maribor: [D. Vauda], november 2005. 41 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512273275]
525. ZAMUDA, Simona. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji : diplomsko delo. Sodinci: [S. Zamuda], september 2005. 46 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola, Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512256123]
526. ČINČ, Tanja. Etičnost oglaševanja - kje so meje? : diplomsko delo. Maribor: [T. Činč], december 2004. 114 f., tabele. Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512221563]
527. KRESNIK, Lidija. Optimizacija dodane vrednosti v procesu tiskanja knjig na primeru Mladinske knjige tiskarne d.d. Ljubljana : diplomsko delo. Maribor: [L. Kresnik], december 2004. 61 f., tabele, graf. prikazi. Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512221819]
528. PREDIKAKA, Jožef. Optimizacija postopka nabave varovalne opreme v Talumu d.d. Kidričevo : diplomsko delo. Apače: [J. Predikaka], maj 2004. 61 f., graf. prikazi, tabele. Academia, Višja šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512190331]
529. ŠTEKAR, Jožica. Redni letni pogovori kot način komuniciranja med vodjo in sodelavci na primeru Raiffeisen Krekove banke : diplomsko delo. Maribor: [J. Štekar], december 2004. 62 f., graf. prikazi, tabele. Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512221307]
530. ŽIVKOVIČ, Zvonimir. Sistemi kakovosti v avtomobilski industriji in ocenjevanje dobaviteljev v podjetju SG Avtomotive d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [Z. Živkovič], maj 2004. 54 f., tabele, ilustr. Academia, Višja šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512189819]
531. DANČIĆ, Nevenka. Trženje vin Podravsko vinorodne dežele v luči pristopa Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo. Maribor: [N. Dančić], september 2004. 62 f., [38] f. pril., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 512199803]
532. KOPRIVNIK, Irena. Zadovoljstvo kupcev (na primeru podjetja s papirnico in fotokopirnico) : diplomsko delo. Slov. Bistrica: [I. Koprivnik], marec 2004. 75 f., graf. prikazi. Academia, Višja šola za komercialiste, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512190075]
533. ZEME, Marko. Motivacija strežnega osebja v Zdravilišču Laško : diplomsko delo. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo, 2003. 77 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512121211]
534. BENKOVIČ, Smiljan. Proces zaposlovanja gostinskih delavcev v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2003. VII, 57 str. + priloge, obrazci, tabele. [COBISS.SI-ID 512120955]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

535. SLATINEK, Marta. Projekt : postopek izdaje in objava e-knjige : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Management poslovnih sistemov. Maribor: [M. Slatinek], 2023. [5] f., 44 str., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 147271171]
536. MURKO, Tjaša. Analiza 10 slovenskih in 10 tujih spletnih trgovin za prodajo oblačil s strani kupca : diplomska naloga. Celje: [T. Murko], 2022. 55 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9113. [COBISS.SI-ID 122673411]
537. LAMBIZAR, Ana. Idejni predlog modela medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [A. Lambizar], 2022. 55 f., 5 f. pril., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8880. [COBISS.SI-ID 111225603]
538. KNAFLIČ, Janja. Projekt pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje kot pomemben element poslovne strategije podjetja : diplomska naloga. Celje: [J. Knaflič], 2022. 72 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8961. [COBISS.SI-ID 113413891]
539. NIKOLIČ, Nejc. Vpliv nižjega managementa na zavzetost zaposlenih na bencinskih servisih podjetja X : diplomska naloga. Celje: [N. Nikolič], 2021. 53 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7641. [COBISS.SI-ID 59261699]
540. BENKOVIČ, Smiljan. Analiza 20. [i. e. 20] zaposlitvenih portalov na področju HORECA (hotelirstvo, restavracije in catering) : diplomska naloga. Celje: [S. Benkovič], 2020. 55 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6836. [COBISS.SI-ID 26291203]
541. KOHNE, Mateja. Analiza dvajsetih tečajev s področja blockchaina in kriptovalut v 2019 : diplomska naloga. Celje: [M. Kohne], 2019. 54 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6284. [COBISS.SI-ID 513771580]
542. ČEČ, Edvard. Kako uspešno obvladajo poslovni bonton v slovenskih podjetjih in procesih vodenja : diplomska naloga. Celje: [E. Čeč], 2019. 56 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6168. [COBISS.SI-ID 513752892]
543. MUJIĆ, Gordana. Sodobni način faktoringa s pomočjo blockchain tehnologije : diplomska naloga. Celje: [G. Mujić], 2019. 50 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6172. [COBISS.SI-ID 513753916]
544. JURJEC, Igor. Zbiranje sredstev z javno ponudbo žetonov - ICO in analiza 10 ICO projektov : diplomska naloga. Celje: [I. Jurjec], 2019. 63 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6169. [COBISS.SI-ID 513753148]
545. GAGIĆ, Tjaša. Primerjava prosto razpisanih delovnih mest in vsebina ter oblika prijav v Sloveniji in Avstriji : diplomska naloga. Celje: [T. Gagić], 2018. 64 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5261. [COBISS.SI-ID 513714748]
546. MATKO, Andrej. Analiza 30 kadrovskih informacijskih sistemov kot pomembnih elementov v postopkih upravljanja človeških virov v podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Matko], 2017. 91 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2056. [COBISS.SI-ID 513663036]
547. KOCIJAN, Lea. Kako so potrošniki sprejeli ponudnike skupinskih nakupov v Sloveniji? : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Maribor: [L. Kocijan], 2017. 72 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048735498]
548. MOHORKO, Benjamin. Odnos različnih starostnih generacij na pomembnost zaposlitvenih kompetenc : diplomska naloga. Celje: [B. Mohorko], 2017. 59 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2057. [COBISS.SI-ID 513663292]
549. JANŽEL, Tina. Potrebe in poznavanje starostnikov po oskrbovanih stanovanjih v ruralnem okolju - na primeru občine Markovci : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [T. Janžel], 2017. 31 str., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048598538]
550. AMIDŽIĆ, Slaviša. Projekt priprave in izvedbe kulinaričnega dogodka z naslovom Kulinarična zgodba "Titanik" kot del strategije gostinskega podjetja XY : diplomska naloga. Celje: [S. Amidžić], 2017. 49 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2252. [COBISS.SI-ID 513665852]
551. MLASKO, Nataša. Spodbujanje inovativne in ustvarjalne dejavnosti v slovenskih podjetjih in analiza na primeru podjetja Pošta Slovenije, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [N. Mlasko], 2017. 64 f., 11 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2258. [COBISS.SI-ID 513667388]
552. PLEVNIK, Metka. Analiza 30 spletnih strani slovenskih barov : diplomska naloga. Celje: [M. Plevnik], 2016. 73 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513620540]
553. HASANBAŠIĆ, Almir. Analiza vsebine 30 spletnih strani slovenskih in tujih turističnih organizacij : diplomska naloga. Celje: [A. Hasanbašić], 2016. 75 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1519. [COBISS.SI-ID 513645372]
554. MEMOVIĆ, Sabrina. Facebook - socialni mediji kot orodje za oglaševanje prostih delovnih mest in informacij iz trga delovne sile : diplomska naloga. Maribor [i. e. Celje]: [S. Memović], 2016. 60 f., 20 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513570364]
555. IZLAKAR, Vlado. Motivacija in zadovoljstvo z delom zaposlenih v vojaški policiji : diplomska naloga. Celje: [V. Izlakar], 2016. 67 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513602364]
556. PLESEC, Rok. Platforme za množično financiranje kot pomemben element strategije razvoja podjetja : diplomska naloga. Celje: [R. Plesec], 2016. 92 f., 25 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513592636]
557. PUHAR, Polona. Pospeševanje prodaje v spletni Lekarni Dravlje kot del poslovne strategije podjetja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Maribor: [P. Puhar], 2016. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048525578]
558. KOTAR, Simona. Primerjava slovenskih in tujih poslovnih blogov s poudarkom na start-up ekosistemih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Ljubljana: [S. Kotar], 2016. 36 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048742922]
559. KOZAR, Tea. Projekt izdelave priročnika za promocijo zdravja v turističnih in storitvenih podjetjih : diplomska naloga. Celje: [T. Kozar], 2016. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513620284]
560. POBOLJŠAJ, Špela. Analiza 30 najbogatejših managerjev po Forbsovi lestvici : diplomska naloga. Ljubljana [i. e. Celje]: [Š. Poboljšaj], 2015. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513459516]
561. KROPEJ, Danijel. Analiza 30 najbogatejših Slovencev v letu 2013 : diplomska naloga. Celje: [D. Kropej], 2015. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513458236]
562. MURKO, Simona. Analiza spletnih strani slovenskih srednjih šol - vidik dijakov in staršev : diplomska naloga. Celje: [S. Murko], 2015. 74 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513492284]
563. STROJINC, Tina. Analiza vsebine socialnih medijev 30 slovenskih turističnih podjetij in njihovo aktivno objavljanje kot del poslovne strategije podjetja : diplomska naloga. Celje: [T. Strojinc], 2015. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513549628]
564. ZUBČIĆ, Edita. Kako se mladi pripravljajo na svojo kariero : diplomska naloga. Celje: [E. Zubčić], 2015. 56 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513496380]
565. PETERKOVIČ, Sara. Merjenje temeljnih predpostavk organizacijske kulture v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [S. Peterkovič], 2015. 59 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513524284]
566. ŠTRUCL, Nuša. Odnos mladih do zaposlitve in kariere : diplomska naloga. Celje: [N. Štrucl], 2015. 59 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513461052]
567. BOLDIREV, Aleksandra. Postopek reševanja reklamacij v podjetju Stangler, d. o. o., kot del poslovne strategije : diplomska naloga. Celje: [A. Boldirev], 2015. 48 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513540412]
568. TIŠLER, Andreja. Projekt širitve dejavnosti športnega turizma v hotelu XY kot pomemben dejavnik poslovne strategije : diplomska naloga. Celje: [A. Tišler], 2015. 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513494076]
569. PEŠL, Monika. Slovenski tehnološki parki in inkubatorji kot generatorji podjetništva in podjetnosti : diplomska naloga. Celje: [M. Pešl], 2015. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513508156]
570. OSOJNIK, Primož. Stres pri slovenskih gasilcih na in po intervenciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Radlje ob Dravi: [P. Osojnik], 2015. 48 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048440586]
571. PAVEL, Simon. Uporaba socialnih medijev v postopkih razvoja kariere posameznika : diplomska naloga. Celje: [S. Pavel], 2015. 56 f., 32 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513507900]
572. ŠTUMBERGER, Monika. Usklajevanje kariere in družinskega življenja : diplomska naloga. Celje: [M. Štumberger], 2015. 52 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513474364]
573. ŠKOFIČ, Mateja. Uspešno reševanje konfliktov v turistični agenciji XY : diplomska naloga. Celje: [M. Škofič], 2015. 72 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513538876]
574. ČUK, Sonja. Uvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja v Vrtec Nova Gorica : diplomska naloga. Celje: [S. Čuk], 2015. 55 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513456700]
575. ROZMAN, Daniel. 30 spletnih nepremičninskih portalov : virtualni trg nepremičnin v Sloveniji in tujini : diplomska naloga. Celje: [D. Rozman], 2014. [7], 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513155644]
576. POSAVEC, Toni. Analiza 30 najvplivnejših oseb po Forbes [i. e. Forbesovi] lestvici : diplomska naloga. Celje: [T. Posavec], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513213756]
577. PETERKA, Tea. Analiza 30 spletnih strani na področju inovativnosti in kreativnosti : diplomska naloga. Celje: [T. Peterka], 2014. 94 str., 34 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513213500]
578. VINŠEK, Valerija. Analiza 30 spletnih trgovin z vidika kupca : diplomska naloga. Celje: [V. Vinšek], 2014. 80 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513216572]
579. ŠEL, Ksenija. Analiza uporabnosti vsebine spletnih strani lekarn : diplomska naloga. Celje: [K. Šel], 2014. 82 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513214524]
580. PENIČ, Breda. Analiza vsebine in uporabnosti 30 spletnih strani slovenskih občin : diplomska naloga. Celje: [B. Penič], 2014. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513163324]
581. SEKOL, Jasmina. Hišna sladica v gostinskem lokalu kot pomemben element poslovne strategije podjetja : diplomska naloga. Celje: [J. Sekol], 2014. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513378876]
582. PINTARIČ, Martin. Interno komuniciranje v podjetju Telekom Slovenije, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Pintarič], 2014. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513115196]
583. PAREŽNIK, Anja. Nepremičninski spletni portali in njihova koristnost pri odločitvah fizičnih oseb za nakup nepremičnine : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Maribor: [A. Parežnik], 2014. 36 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048268042]
584. ŽNIDAR, Danica. Pomen formalnega in neformalnega izobraževanja za karierno rast posameznika : diplomska naloga. Celje: [D. Žnidar], 2014. 47 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513298748]
585. TROPENAUER, Matej. Pomen novih znanj in postopkov uslužbencev pri urejanju, odbiranju, arhiviranju in uničevanju dokumentarnega gradiva na Davčnem uradu Maribor : diplomska naloga. Celje: [M. Tropenauer], 2014. 61 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513164604]
586. CENTA, Maja. Prepoznavanje čustvene inteligence v delovnih sredinah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Maribor: [M. Centa], 2014. 39 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048268298]
587. ALEKSIĆ, Zoran. Pridobitev certifikata Certificirani servisni svetovalec kot pomemben element zagotavljanja kakovosti servisnih storitev v avtomobilskem servisu : diplomska naloga. Celje: [Z. Aleksić], 2014. 47 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513159228]
588. BOJNEC, Elizabeta. Primerjalna analiza tridesetih različnih evropskih hotelskih spletnih strani : diplomska naloga. Celje: [E. Bojnec], 2014. 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513362748]
589. MAJER, Jasmina. Promocija zdravja pri delu v podjetju Arcont, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Majer], 2014. 90 f., 13 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513295164]
590. HORVAT, Svetlana. Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v javnem zavodu "X" : diplomska naloga. Celje: [S. Horvat], 2014. 64 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513160764]
591. TITAN, Maja. Razvoj kariere delovno aktivnega prebivalstva : diplomska naloga. Celje: [M. Titan], 2014. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513116476]
592. KOCIPER, Anita. Redni letni razgovori v javnem zavodu X : diplomska naloga. Celje: [A. Kociper], 2014. 52 f., 4 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 513293628]
593. TOPLAK, Glorija. Stališča lokalnega prebivalstva o vplivih turizma na razvoj občine Velika Polana v obdobju 2015-2020 : diplomska naloga. Celje: [G. Toplak], 2014. 81 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513215036]
594. POTRČ, Metka. Šport kot pomemben element notranjega ravnovesja zaposlene osebe : diplomska naloga. Celje: [M. Potrč], 2014. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513100604]
595. JEREB, Valerija. Učinkovitost izvedbe letnih razgovorov v podjetju Sportsdirect.comSLVN, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [V. Jereb], 2014. 47 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513125436]
596. MESAREC, Karmen. Vloga in pomen nebesednega komuniciranja v delovnih sredinah : diplomska naloga. Celje: [K. Mesarec], 2014. 71 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513212220]
597. GRAMPOVČAN, Anže. Zadovoljstvo uporabnikov spletnih strani s področja inovativnosti in uporabnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Ljubljana: [A. Grampovčan], 2014. 45 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048314122]
598. TOMAŠIČ, Petra. Zavzetost zaposlenih na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Maribor: [P. Tomašič], 2014. 37 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048314378]
599. LAZANSKI, Polonca. Značilnosti uspešnega vodje : diplomska naloga. Celje: [P. Lazanski], 2014. 58 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513377852]
600. BONAJO, Leopoldina. Aerobika kot pomemben element notranjega ravnovesja zaposlenega posameznika : diplomska naloga. Celje: [L. Bonajo], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512753212]
601. ZUPANIČ, Boris. Aktiviranje neizkoriščenih lesnih potencialov iz zasebnih gozdov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov = Activation unused wood potentials from private forests. Maribor: [B. Zupanič], 2013. 33 f., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048150026]
602. RANC, Boštjan. Analiza motivacije in nagrajevanja v oddelku komerciale podjetja "XY" : diplomska naloga. Celje: [B. Ranc], 2013. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512757052]
603. HORVAT, Aleš. Analiza sprejemanja poslovnih odločitev o poslovanju z borznimi žiti s pomočjo Panvitine borze žit : diplomska naloga. Celje: [A. Horvat], 2013. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512856380]
604. BOŽIČ, Andrej. Analiza uporabe pametnih telefonov v poslovne namene (na primeru fizičnih oseb) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Maribor: [A. Božič], 2013. 34 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048173834]
605. KREFT, Janja. Dejavniki delovne uspešnosti zaposlenih v podjetju Mikrografija, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Kreft], 2013. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512962876]
606. HOZJAN, Jasna. Družinsko poklicno drevo kot pomemben element razvoja kariere posameznika : diplomska naloga. Celje: [J. Hozjan], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512856636]
607. JUVANČIČ, Urška. Izgorelost na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [U. Juvančič], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512755260]
608. SOBOČAN, Marija. Izobraževanje, usposabljanje in medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih : pot do konkurenčne prednosti podjetja X : diplomska naloga. Celje: [M. Sobočan], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512940860]
609. HOZJAN, Andrej. Izzivi medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [A. Hozjan], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512936252]
610. JAZBEC, Vesna. Motivacija zaposlenih v podjetju Novem, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [V. Jazbec], 2013. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512856892]
611. JELOVČAN, Rok. Okrog Slovenije s kolesom : poslovni projekt : diplomska naloga. Celje: [R. Jelovčan], 2013. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512857148]
612. KAROLI, Alenka. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [A. Karoli], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512725820]
613. KMETEC, Nataša. Pomen ustrezne sistematizacije delovnih mest za uspešnost izbora novih sodelavcev : diplomska naloga. Celje: [N. Kmetec], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512760380]
614. NOVAK, Darja. Postopki in aktivnosti iskanja zaposlitve v EU : diplomska naloga. Celje: [D. Novak], 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512760124]
615. GOLOB, Darko. Primerjava različnih ponudnikov CRM in njihova uporabnost v procesih vodenja in odločanja : diplomska naloga. Celje: [D. Golob], 2013. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512724540]
616. GORIČANEC, Matija. Problematika vključevanja in prilagajanja slepih in slabovidnih v poslovno okolje : diplomska naloga. Celje: [M. Goričanec], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512855868]
617. BASTL, Mateja. Spretnosti za uspešno poslovno komuniciranje s poudarkom na neverbalni komunikaciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov = Business communication skills with emphasis on non-verbal communicaion. Maribor: [Bastl Japelj M.], 2013. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048150282]
618. JURJEVČIČ, Vesna. Timsko vodenje - spremembe v načinu vodenja in odzivanja vodje tima : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov. Ljubljana: [V. Jurjevčič], 2013. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048025866]
619. REPAR, Polona. Uporaba poslovnega bontona kot pomembnega dejavnika v medsebojnem komuniciranju v družbi SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [P. Repar], 2013. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512816700]
620. KAZAR, Simona. Usklajevanje potreb zaposlenih s potrebami organizacije skozi prizmo kariernih sider : diplomska naloga. Celje: [S. Kazar], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512732988]
621. GRUBER, Suzana. Uvajanje certifikata "Družini prijazno podjetje" v podjetju Snaga, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Gruber], 2013. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512969276]
622. SEDONJA, Vincenc. Analiza kariernega razvoja v Davčni upravi Republike Slovenije - Davčni urad Murska Sobota : diplomska naloga. Celje: [V. Sedonja], 2012. [8], 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512630588]
623. SINIC, Janja. Analiza kariernega razvoja zaposlenih v Avtohiši Kolmanič & Dokl, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [J. Sinic], 2012. [7], 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512630844]
624. ŠTUMBERGER, Simon. Analiza prostovoljnega dela v turizmu v Evropi : diplomska naloga. Celje: [S. Štumberger], 2012. [9], 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512794940]
625. KRAMPAČ, Nada. Certifikat "Družini prijazno podjetje" in ukrepi v podjetju "X" : diplomska naloga. Celje: [N. Krampač], 2012. [9], 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512775740]
626. BARABAŠ, Karmen. Gostoljubnost in prisrčnost v turizmu : analiza dobrih praks : diplomska naloga. Celje: [K. Barabaš], 2012. [9], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512588860]
627. MIHELIČ, Suzana. Internet kot pomembni pripomoček učenja in večanja človeškega kapitala posameznika : diplomska naloga. Celje: [S. Mihelič], 2012. [9], 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512619068]
628. ŽIŽEK, Nina. Motivacija odraslih v izobraževanju : diplomska naloga. Celje: [N. Žižek], 2012. [10], 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512801084]
629. PELCL, Sandra. Motivacija zaposlenih v podjetju Mlinopek, d. d. : diplomska naloga. Celje: [S. Pelcl], 2012. [8], 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512624956]
630. KOLBL, Suzana. Motivi za karierni razvoj posameznika v povezavi z družinskim poklicnim drevesom : diplomska naloga. Celje: [S. Kolbl], 2012. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512772156]
631. JUHART, Špela. Neverbalna komunikacija v javnem sektorju : študija primera občine Slovenska Bistrica : diplomska naloga. Celje: [Š. Juhart], 2012. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512771388]
632. CVETKO, Boštjan. Poznavanje krize in kriznega managementa [-] dejavnik zmanjševanja možnosti pojava krize v organizaciji : diplomska naloga. Celje: [B. Cvetko], 2012. [9], 76 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512596284]
633. HUMSKI, Boštjan. Projekt izdelave osnutka kodeksa poslovanja ter njegovega uvajanja in uporabe v termah XY : diplomska naloga. Celje: [B. Humski], 2012. [9], 47 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512605756]
634. PEKLAR, Iztok. Različne generacije zaposlenih v podjetjih ter vpliv njihovih značilnosti na medsebojne odnose : diplomska naloga. Celje: [I. Peklar], 2012. [7], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512624700]
635. FORJAN, Maja. Redni letni razgovori na Osnovni šoli Beltinci : diplomska naloga. Celje: [M. Forjan], 2012. [9], 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512767804]
636. ŠKRABL, Iztok. Rekreacijski tek kot pomemben element notranjega ravnovesja in vzdrževanja kondicije zaposlenih oseb : diplomska naloga. Celje: [I. Škrabl], 2012. [8], 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512634428]
637. KNIPLIČ, Iztok. Svetovne univerzitetne spletne baze znanja : pomembno orodje konkurenčnosti podjetja in kariernega razvoja posameznika : diplomska naloga. Celje: [I. Kniplič], 2012. [8], 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512610620]
638. NOVAK, Aleksandra. Uporaba socialnih omrežij pri razvoju kariere posameznika : diplomska naloga. Celje: [A. Novak], 2012. [8], 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512781116]
639. KRAJNC, Anja. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo strank in uspešnost poslovanja v šoli vožnje XY : diplomska naloga. Celje: [A. Krajnc], 2011. [7], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512974908]
640. KARAT, Tomaž. Kako oddaje TV Slovenija uporabiti kot pripomoček pri študiju poslovnih ved : diplomska naloga. Celje: [T. Karat], 2011. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512947516]
641. ROVŠEK, Darja. Karierna diskriminacija na vodilnih položajih : diplomska naloga. Celje: [D. Rovšek], 2011. 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513058108]
642. MAKOTER, Saša. Medsebojni odnosi med zaposlenimi in uvajanje sprememb v podjetju XY : diplomska naloga. Celje: [S. Makoter], 2011. [10], 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512989244]
643. MATJAŠIČ, Rudi. Pomembni dejavniki za vodenje in uspešno delovanje amaterske glasbene skupine : diplomska naloga. Celje: [R. Matjašič], 2011. [8], 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512991292]
644. SOBOČAN, Damijana. Primerjava motivacije in zadovoljstva zaposlenih v javnem zavodu X in Y : diplomska naloga. Celje: [D. Sobočan], 2011. 63 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513064252]
645. HORVAT, Petra. Projekt uvedbe rednih letnih razgovorov v Splošni bolnišnici Murska Sobota : diplomska naloga. Celje: [P. Horvat], 2011. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512925756]
646. BEVC, Melita. Stres na delovnem mestu in njegov vpliv na produktivnost dela : diplomska naloga. Celje: [M. Bevc], 2011. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512890172]
647. KAPUN, Mateja. Vpliv izobraževanja in usposabljanja na kariero posameznika v javni upravi : diplomska naloga. Celje: [M. Kapun], 2011. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512947260]
648. BEVK, Robertto. Vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenih in razvoj ter rast podjetja XY : diplomska naloga. Celje: [R. Bevk], 2011. 51 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512890428]
649. KRIVEC, Boštjan. Z učinkovitim vodenjem in uporabo direktorskega informacijskega sistema do poslovne odličnosti : diplomska naloga. Celje: [B. Krivec], 2011. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512977212]
650. ŠEF, Nataša. Združenja, klubi in druge poslovne povezave managerjev : diplomska naloga. Celje: [N. Šef], 2011. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513071164]
651. DOVER, Drago. Analiza zadovoljstva prebivalcev z delom občinskega redarstva v občini X : diplomska naloga. Celje: [D. Dover], 2010. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512563004]
652. LORENČIČ, Marija. Kako doseči notranji mir - različne filozofije in pristopi : diplomska naloga. Celje: [M. Lorenčič], 2010. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512986172]
653. POLUTNIK, Jože. Kolo življenja kot pomemben element razvoja kariere posameznika : diplomska naloga. Celje: [J. Polutnik], 2010. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513044028]
654. KULOVEC, Matija. Komunikacijska tehnologija za management znanja v javnem podjetju Snaga, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Kulovec], 2010. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512979516]
655. KANIŽAR, Samuel. Organizacija usposabljanja policistov motoristov na postajah prometnih policij v Slovenski policiji : diplomska naloga. Celje: [S. Kanižar], 2010. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512946492]
656. VIDOVIČ, Nina. Stresni in motivacijski dejavniki na delovnem mestu krupjeja v podjetju "X" : diplomska naloga. Celje: [N. Vidovič], 2010. 57 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513087036]
657. DRVARIČ, Gabrijela. Upravljanje človekove energije kot glavni vir uspešnosti posameznika : diplomska naloga. Celje: [G. Drvarič], 2010. 44 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512564540]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

658. MINIĆ, Lidija. Dnevni center aktivnosti za starejše v poslovni obliki zadruge - mozaik generacij - so. p. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [L. Minić], 2018. 65 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048744970]

Oseba, ki intervjuva

659. BOBEK, Vito (intervjuvanec). Povej in zaščiti svoje ideje na portalu Save ideas© : intervju. V fokusu : o tem, kar je pomembno. 8. 12. 2017. ISSN 2591-0841. http://vfokusu.com/post/337796/intervju-povej-in-zascititi-svoje-ideje-na-portalu-save-ideas. [COBISS.SI-ID 13027100]

Recenzent

660. KOREZ-VIDE, Romana (urednik), GAJŠT, Nataša (urednik, lektor). Teaching methods for economics and business sciences : proceedings of the 3rd international scientific conference : [14 May 2019, Maribor, Slovenia]. 1st ed. Maribor: University Press: Faculty of Economics and Business, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (166 str.)). ISBN 978-961-286-356-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/474, DOI: 10.18690/978-961-286-356-2. [COBISS.SI-ID 15709955]
661. KRIŽMAN, Andreja, ANGELOVSKI, Borislava. Poslovno komuniciranje in vodenje : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2008. Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo, Strojništvo, Telekomunikacije, Gradbeništvo, Elektroenergetika, Elektrotehnika, Mehatronika, Informatika, Geotehnologija in Rudarstvo. ISBN 978-961-6820-38-7. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_komuniciranje_in_vodenje-Angelovski_Krizman.pdf. [COBISS.SI-ID 249244160]


NERAZPOREJENO

662. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2022. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 122151171]
663. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2021. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 77975043]
664. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2019. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 301906432]
665. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2019. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 301927936]
666. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 296663296]
667. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2016. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 283108352]
668. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2016. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 286596352]
669. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, BARABAŠ, Karmen, HUMSKI, Boštjan. Prisrčno dobrodošli : gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih. Maribor: [distributer] Pro-Andy, 2015. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 1558518]
670. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Zaposleni - največji kapital 21. stoletja. Maribor: [distributer] Pro-Andy, 2015. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 1558774]
671. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 2. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2014. 96 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-192-3. [COBISS.SI-ID 272319744]
672. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2014. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 275628544]
673. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, KOCIPER, Lidija. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. 151 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-107-7. [COBISS.SI-ID 270327296]
674. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, VOMBERGAR, Blanka, BOLTAVZER, Zdenka. Uspešen začetek študija : priročnik za študente. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. 47 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-073-5. [COBISS.SI-ID 268873472]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022