COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBiserka Inkret [40733]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. INKRET, Biserka. Partnerstvo za dolgoročno usmerjen razvoj turizma. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 342-356, ilustr. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513696060]
2. INKRET, Biserka. Destinacijske organizacije in izzivi trajnostnega razvoja. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 670-679. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512478268]
3. INKRET, Biserka. Funkcija hotelskega menagementa v trajnostnem razvoju turizma = The function of hotel management in a permanenet development of tourism. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 559-566. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512276796]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. INKRET, Biserka. Partnerstvo za dolgoročno usmerjen razvoj turizma = Partnership for a long-term oriented tourism development. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 55-57. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513696316]
5. INKRET, Biserka. Destinacijske organizacije in izzivi trajnostnega razvoja = Destination organizations and challenges of sustainable development. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 94-96. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512478524]
6. INKRET, Biserka. Funkcija hotelskega menagementa v trajnostnem razvoju turizma = The function of hotel management in a permanenet development of tourism. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 85. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512260412]

1.22 Intervju

7. INKRET, Biserka (intervjuvanec). Pacient se mora boriti za svoje pravice : [pogovor z Biserko Inkret, zastopnico pacientovih pravic]. Celjan. 17. avg. 2011, št. 553, str. 13-14, portret. ISSN 1580-5182. [COBISS.SI-ID 15656757]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

8. INKRET, Biserka. Menedžment in organizacija hotela. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 156 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-43-6. [COBISS.SI-ID 260141568]

2.09 Magistrsko delo

9. INKRET, Biserka. Mednarodne investicije in možnosti zagotovitve obavčenja v Sloveniji = International investments and possibilities for ensuring the taxation of income in Slovenia : magistrsko delo. Kranj: [B. Inkret], 2008. 114 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024020833]

2.11 Diplomsko delo

10. INKRET, Biserka. Primerjava managementa zaposlenih v malih, srednje velikih in velikih podjetjih celjske regije : diplomsko delo. Slovenske Konjice: [B. Inkret], 2000. 48 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 455914]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

11. MATIJAŽ, Aleksandra. Timsko delo kot dejavnik konkurenčnosti in uspešnosti Terme [i. e. Term] Olimia, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Matijaž], 2022. 39 f., 4 f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 123101955]
12. KREVH, Veronika. Študija izvedljivosti poslovne ideje : diplomska naloga. Celje: [V. Krevh], 2020. 40 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 46179587]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. VUČKOVAC, Hana. Velnes hoteli z velnes ponudbo : (primeri dobre prakse) : diplomska naloga. Celje: [H. Vučkovac], 2019. 48 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6176. [COBISS.SI-ID 513754940]
14. KROPE, Nikolaj. Koncept vodenja lastnega gostinskega podjetja : diplomska naloga. Celje: [N. Krope], 2017. 51 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1868. [COBISS.SI-ID 513661244]
15. ŠMIT, Tina. Poslovni načrt odprtja podjetja Viva est : diplomska naloga. Celje: [T. Šmit], 2017. 48 f., 12 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2157. [COBISS.SI-ID 513664060]
16. UDOVČ, Simona. Primerjava ponudbe hotelov s štirimi zvezdicami v Ljubljani : diplomska naloga. Celje: [S. Udovč], 2017. 62 f., 8 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2653. [COBISS.SI-ID 513673276]
17. KOLARIČ, Vesna. Primerjava turistične razvitosti in promocije v Mariboru in na Ptuju : diplomska naloga. Celje: [V. Kolarič], 2017. 50 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1909. [COBISS.SI-ID 513662012]
18. ŽOHER, Ana. Primerjava wellness ponudbe v hotelih Zdravilišča Laško in Zdravilišča Topolščica : diplomska naloga. Celje: [A. Žoher], 2017. 63 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2659. [COBISS.SI-ID 513674300]
19. JURIČ, Lina. Razvoj Športnega parka Ruše in wellness ponudbe : diplomska naloga. Celje: [L. Jurič], 2017. 51 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1867. [COBISS.SI-ID 513661500]
20. MÜLLER ZORJAN, Melita. Kompetence ekološkega menedžmenta v hotelskem podjetju in njihov vpliv na okolje : diplomska naloga. Celje: [M. Müller Zorjan], 2016. 47 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1016. [COBISS.SI-ID 513622844]
21. DOBRIĆ MARTINŠEK, Kristina. Idejna zasnova naravi in človeku prijaznega turistično-hotelskega in wellness kompleksa "Olivinea" : diplomska naloga. Celje: [K. Dobrić Martinšek], 2015. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513463612]
22. GAJŠEK, Tina. Motivacija kot dejavnik za uspešno timsko delo v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [T. Gajšek], 2015. 46 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513545788]
23. PODHRAŠKI, Bernarda. Organizacijska struktura destinacije in destinacijskega menedžmenta : diplomska naloga. Celje: [B. Podhraški], 2015. 57 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513493052]
24. ROŠKER, Helena. Razvoj delovnega mesta concierge na primeru : diplomska naloga. Celje: [H. Valher], 2015. 49 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513550396]
25. KOSJERINA, Biljana. Turistično naselje mobilnih hišk kot primer dobre prakse trajnostnega turizma : diplomska naloga. Celje: [B. Kosjerina], 2015. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513464636]
26. ZAKRAJŠEK, Polona. Vodstvene kompetence hotelskega menedžmenta in njihov vpliv na kakovost : diplomska naloga. Celje: [P. Zakrajšek], 2015. 46 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513451580]
27. CIZAR, Vanja. Avtentično vodenje in revitalizacija podjetja Hotel pod Roglo : diplomska naloga. Celje: [V. Cizar], 2014. 57 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513149756]
28. ČOKARA, Aleksandra. Ekološki menedžment v hotelskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Čokara], 2014. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513291836]
29. VELKAVRH, Tina. Kakovost in trženje storitev velneške ponudbe Hotela Vesna, Terme Topolščica, d. d. : diplomska naloga. Celje: [T. Velkavrh], 2014. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513156924]
30. MAVRIČ, Nadja. Učinkovit jamski turizem z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja turizma : diplomska naloga. Celje: [N. Mavrič], 2014. 56 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513211964]
31. MATIĆ, Eva. Poslovni načrt Hotela Katarina, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [E. Matić], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512909628]
32. KOZEL, Katja. Timsko delo kot dejavnik konkurenčnosti in uspešnosti : diplomska naloga. Celje: [K. Kozel], 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513109052]
33. KOLMAN, Breda. Primera ekološkega menedžmenta v slovenskih hotelih : diplomska naloga. Celje: [B. Kolman], 2012. [8], 53 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512772668]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022