COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSElvis Alojzij Herbaj [40732]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TOPOLŠEK, Darja, HERBAJ, Elvis Alojzij, KAMNIK, Rok. 3D laser scanners and point clouds for obtaining car accident sketches. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. okt.-dec. 2019, letn. 70, št. 4, str. 335-351, ilustr. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/04/RKK2019-04_DarjaTopolsek_3DLaserScannersAndPointClouds.pdf. [COBISS.SI-ID 3832042], [JCR, SNIP, WoS do 25. 11. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 22. 9. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]
2. TOPOLŠEK, Darja, HERBAJ, Elvis Alojzij, STERNAD, Marjan. The accuracy analysis of measurement tools for traffic accident investigation. Journal of transportation technologies. Jan. 2014, vol. 4, no. 1, str. 84-92. ISSN 2160-0473. DOI: 10.4236/jtts.2014.41008. [COBISS.SI-ID 512556093]

1.04 Strokovni članek

3. HERBAJ, Elvis Alojzij. Dodatna obuka za mlade vozače. Put plus : regionalni almanah niskogradnje. 2018, let. 2018/2019, str. 256-259, llustr. ISSN 2335-0474. [COBISS.SI-ID 23115829]
4. HERBAJ, Elvis Alojzij. Tudi poklicni vozniki vozijo pod vplivom alkohola. Transport : revija o prometu, logistiki, gospodarskih vozilih in gradbeni mehanizaciji. dec./jan. 2010/2011, letn. 10, št. 12/1, str. 42-43. ISSN 1580-4488. [COBISS.SI-ID 15282485]
5. TOPOLŠEK, Darja, HERBAJ, Elvis Alojzij. Tragičnost prometnih nesreč zaradi nasprotne smeri vožnje po avtocesti. Transport : revija o prometu, logistiki, gospodarskih vozilih in gradbeni mehanizaciji. nov. 2009, letn. 9, št. 11, str. 28-30, ilustr. ISSN 1580-4488. [COBISS.SI-ID 512169533]
6. GORENAK, Vinko, HERBAJ, Elvis Alojzij. Stališča povzročiteljev in oškodovancev prometnih nesreč do postopkov policistov. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. dec. 2000, letn. 2, št. 3, str. 255-263, tabele. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 429802]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. HERBAJ, Elvis Alojzij. Električni skiro : prevozno sredstvo za trajnostno mobilnost ali nevarno vozilo za uporabnika? = Electric scooter : means of transport for sustainable mobility or a dangerous vehicle for the user?. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 148-167, ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/12/zbornik-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 138828547]
8. HERBAJ, Elvis Alojzij. Uvajanje novih metod dokumentiranja krajev prometnih nesreč v slovenski policiji = Introduction of new methods of documenting traffic accident in the Slovenian police. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 37-48, ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513760828]
9. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preventivne aktivnosti za mlade vozače uz obilježavanje svjetskog dana sjećanja na žrtve u cestovnom prometu. V: Ceste 2018. : zbornik radova. 42. stručni seminar o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu, Rovinj, Hrvatska, 06.-09. ožujka 2018. Zagreb: [Tom-signal], 2018. Str. [93-103], ilustr. [COBISS.SI-ID 23128629]
10. ZORIN, Ulrich, KOMPAN, Robert, HERBAJ, Elvis Alojzij. Problematika prometa teretnih vozila na autocestama u Republici Sloveniji. V: Ceste 2018. : zbornik radova. 42. stručni seminar o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu, Rovinj, Hrvatska, 06.-09. ožujka 2018. Zagreb: [Tom-signal], 2018. Str. [84-92], ilustr. [COBISS.SI-ID 23128373]
11. STRMLJAN, Metoda, HERBAJ, Elvis Alojzij, TOPOLŠEK, Darja. Elderly participants of traffic accidents. V: IPAVEC, Vesna Mia (ur.), KRAMBERGER, Tomaž (ur.). Pre-conference proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2013, Celje, Slovenia, 13-15 June 2013. 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport, ICLST 2012, Celje, Slovenia, 13-15 June 2013. Celje: Faculty of Logistics, 2013. Str. 332-338. ISBN 978-961-6562-75-1. [COBISS.SI-ID 512512829]
12. HERBAJ, Elvis Alojzij, TOPOLŠEK, Darja, ŠTEINER, Srečko, STERNAD, Gabrijel. Varnost intervencijskih služb na avtocestah ob obravnavi prometnih nesreč. V: Referati = Proceedings. 11. slovenski kongres o cestah in prometu = 11th Slovenian Road and Transport Congress, Portorož, 24.-25. oktobra 2012. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2012. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6527-24-8. [COBISS.SI-ID 16511029]
13. HERBAJ, Elvis Alojzij. Varnost voznikov kmetijske mehanizacije. V: LISEC, Andrej (ur.). Proceedings. V. International Conference on Agricultural Logistics, Novo mesto, Slovenia, 20. - 21. 11. 2011. Celje: Fakulteta za logistiko, 2011. Str. 1-19, ilustr. ISBN 978-961-6562-51-5. [COBISS.SI-ID 15696181]
14. HERBAJ, Elvis Alojzij, TOPOLŠEK, Darja. Vpliv uvedbe prometne signalizacije na zmanjšanje vožnje v nasprotno smer na avtocestah. V: Zbornik referatov. 10. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 20.-22. oktober 2010. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2010. Str. [597]-605, ilustr. ISBN 978-961-6527-21-7. [COBISS.SI-ID 512299069]
15. ŠTEINER, Srečko, HERBAJ, Elvis Alojzij. Starejši (starostniki) v prometu - udeležba starejših v prometnih nesrečah v obdobju 2003-2007 na območju Pomurja v primerjavi z udeležebo[!] starejših v prometnih nesrečah na območju Republike Slovenije za obdobje 2003-2007. V: Zbornik referatov. 9. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 22.-24. oktober 2008. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2008. Str. 1-8, tabele. ISBN 978-961-6527-14-9. [COBISS.SI-ID 16510773]
16. KRAJNC, Roman, HERBAJ, Elvis Alojzij. Izbrani cestno projektni elementi v funkciji hitrosti vožnje vozil. V: Zbornik referatov. 9. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 22.-24. oktober 2008. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2008. Str. 166-173, ilustr. ISBN 978-961-6527-14-9. [COBISS.SI-ID 14853429]
17. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preventivne aktivnosti policije med prireditvijo pivo-cvetje 2002-2006 = Preventive actions of the police during the festival 'beer & flowers' 2002-2006. V: Globalna varnost, Bled 13. in 14. oktobra 2006. [Ljubljana: Planet GV, 2006]. Str. 135-140. ISBN 961-6529-28-5, ISBN 978-961-6529-28-0. [COBISS.SI-ID 1961416]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

18. HERBAJ, Elvis Alojzij, KRAJNC, Roman. Se uporabniki električnih skirojev v cestnem prometu zavedajo zahtevnosti uporabe?. V: ŠEMROV, Darja (ur.). 15. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi = The 15th Slovenian Congress on Transport and Transport Infrastructure : referati = proceedings : Portorož, 26.-28. oktober 2022. Ljubljana: DRC, Združenje za promet in prometno infrastrukturo Slovenije, 2022. Str. 1-9, ilustr. ISBN 978-961-6527-32-3. https://www.drc-zdruzenje.si/kongres/. [COBISS.SI-ID 127980035]
19. HERBAJ, Elvis Alojzij. Električni skiro kot prevozno sredstvo mikromobilnosti – dileme = The electric scooter as a means of transportation for micromobility – dilemmas. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 8. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : [konferenčni zbornik] : cilji trajnostnega razvoja in varnost v lokalnih skupnostih : [6. december 2022, Celje]. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba: Fakulteta za varnostne vede, 2022. Str. 81-94, ilustr. ISBN 978-961-286-667-9. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/724, DOI: 10.18690/um.fvv.5.2022.6. [COBISS.SI-ID 132476675]
20. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preusmjeravanje prometa s autocesta i brzih cesta u slučaju prometnih nesreća u Republici Sloveniji. V: Ceste 2017. : zbornik radova. 41. stručni seminar o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu, Novigrad (Istra), 14.-17. ožujka 2017. Zagreb: [Tom signal d.o.o.], 2017. Str. 1-10, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22769205]
21. HERBAJ, Elvis Alojzij, PALČIČ, Mitja, KOVAČEVIĆ, Milenko, STOJNŠEK, Mitja, KOMPAN, Robert. Preusmeritev prometa z avtocest ter hitrih cest ob interventnem dogodku. V: TOLLAZZI, Tomaž (ur.), LIPAR, Peter (ur.), ŠEMROV, Darja (ur.). Referati = Proceedings. 13. slovenski kongres o cestah in prometu = 13th Slovenian Congress on Roads and Transportation, Portorož, 19.-20. oktobra 2016. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2016. Str. 1-8. ISBN 978-961-6527-28-6. [COBISS.SI-ID 22609973]
22. HERBAJ, Elvis Alojzij. Statistični pogled na 3. razvojno os skozi oči policije. V: HANŽIČ, Katja (ur.), CESNIK, Silvo (ur.). 3. razvojna os : kako nadoknaditi izgubljeni čas med 2010 in 2015? : zbornik. V Mariboru: Fakulteta za gradbeništvo, 2015. Str. [1-26], graf. prikazi. ISBN 978-961-248-495-8. [COBISS.SI-ID 22769461]
23. HERBAJ, Elvis Alojzij. Tudi starostniki sodijo za volan = Also elderly people belong to the steering wheel. V: KRAJNC, Roman (ur.). Starostniki in udeležba v cestnem prometu : zbornik prispevkov, Celje, 11. april 2014. Celje: Policijska uprava, 2014. Str. 1-13, ilustr. ISBN 978-961-281-375-8. [COBISS.SI-ID 19247669]
24. HERBAJ, Elvis Alojzij. Interdisciplinarni pristop zagotavljanja večje varnosti udeležencev cestnega prometa na območju Policijske uprave Celje. V: MRGOLE, Anamarija L. (ur.). Proroad safety : vloga in pomen diseminacije znanj za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu = the role and importance of dissemination of knowledge to ensure better road safety. ProRoad Safety Conference 2011, 1. Mednarodna strokovna konferenca. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2011. Str. 53-78, ilustr., fotogr. ISBN 978-961-248-263-3. [COBISS.SI-ID 3176136]
25. ŠTEINER, Srečko, HERBAJ, Elvis Alojzij. Kontrolni mehanizmi v igralništvu. V: PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.). Varstvoslovje med teorijo in prakso : zbornik prispevkov. 10. slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 4.-5. junij 2009. [Ljubljana]: Fakulteta za varnostne vede, 2009. 11 str. ISBN 978-961-6230-96-4. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2009/zbornik/clanki/steiner.pdf. [COBISS.SI-ID 1789418]
26. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preventivne aktivnosti Policijske uprave Celje za večjo varnost v cestnem prometu. V: PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.). Varstvoslovje med teorijo in prakso : zbornik prispevkov. 10. slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 4.-5. junij 2009. [Ljubljana]: Fakulteta za varnostne vede, 2009. 10 str., tabele. ISBN 978-961-6230-96-4. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2009/zbornik/clanki/herbaj.pdf. [COBISS.SI-ID 1792490]
27. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preiskovanje prometnih nesreč. V: GAJŠEK, Brigita (ur.), TOPOLŠEK, Darja (ur.). Zbornik predavanj gostujočih strokovnjakov Fakultete za logistiko. Celje: Fakulteta za logistiko, 2009. Str. [41-52]. [COBISS.SI-ID 512200253]
28. HERBAJ, Elvis Alojzij, ŠTEINER, Srečko, BAUMKIRHER, Edi. Je ukrepanje interventnih služb ob reševanju udeležencev prometnih nesreč na avtocestah učinkovito?. V: ŠIFRER, Jerneja (ur.). Javna in zasebna varnost : zbornik prispevkov. 9. Slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 5. - 6. junij 2008. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2008. 12 str. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2008/zbornik/clanki/Herbaj-Steiner-Baumkirher.pdf. [COBISS.SI-ID 1633514]
29. HERBAJ, Elvis Alojzij. Način pridobitve izobrazbe za poklic policist in kompetentnost opravljanja policijskega dela. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Raznolikost zagotavljanja varnosti : zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2006. Str. 1138-1159, graf. prikazi. ISBN 961-6230-57-3. [COBISS.SI-ID 1195498]
30. HERBAJ, Elvis Alojzij. Izobraževanje za poklic policista v Republiki Sloveniji. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik prispevkov. 6. slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 2.-4. junij 2005. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2005. 14 str. ISBN 961-6230-50-6. [COBISS.SI-ID 1070826]
31. HERBAJ, Elvis Alojzij, ŽABERL, Boštjan. Preventivne aktivnosti Policijske postaje Laško in Sveta za preventivo in vzgojo Laško v času prireditve Pivo-Cvetje 2003. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik prispevkov. Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir]. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004. Str. 219-231, tabele. ISBN 961-6230-45-X. [COBISS.SI-ID 908522]
32. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preventivne aktivnosti Policijske postaje Laško in Sveta za preventivo Občine Laško v času prireditve Pivo-Cvetje 2002. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003. 14 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6230-40-9. [COBISS.SI-ID 720106]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

33. HERBAJ, Elvis Alojzij. Električni skiro : prevozno sredstvo za trajnostno mobilnost ali nevarno vozilo za uporabnika? = Electric scooter : means of transport for sustainable mobility or a dangerous vehicle for the user?. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 35-37. ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/11/zbornik-povzetkov-referatov-2022_splet-1.pdf. [COBISS.SI-ID 138828803]
34. HERBAJ, Elvis Alojzij. Uvajanje novih metod dokumentiranja krajev prometnih nesreč v slovenski policiji = Introduction of new methods of documenting traffic accident in the Slovenian police. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 8-10. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 513761084]
35. SAVIĆ, Dušan, HERBAJ, Elvis Alojzij. Reorganizacija prevzema prevoza in pologa vrednostnih pošiljk zaradi zagotavljanja višjega standarda varnosti. V: PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.), et al. Zbornik povzetkov. 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 82. https://www.fvv.um.si/dv2017/assets/DV2017-Povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 22768181]
36. HERBAJ, Elvis Alojzij. Vožnja vozil s posebnimi svetlobnimi in zvočnimi znaki. V: PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.), et al. Zbornik povzetkov. 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 90. https://www.fvv.um.si/dv2017/assets/DV2017-Povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 22768437]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

37. HERBAJ, Elvis Alojzij, ŽABERL, Boštjan. Preventivne aktivnosti Policijske postaje Laško in Sveta za preventivo in vzgojo Laško v času prireditve Pivo-Cvetje 2003 : [povzetek]. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004. Str. 38. ISBN 961-6230-44-1. [COBISS.SI-ID 908266]
38. HERBAJ, Elvis Alojzij. Preventivne aktivnosti Policijske postaje Laško in Sveta za preventivo Občine Laško v času prireditve Pivo-Cvetje 2002 : [povzetek]. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003. Str. 62. ISBN 961-6230-39-5. [COBISS.SI-ID 719850]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

39. HERBAJ, Elvis Alojzij, BAUMKIRHER, Edi, ČERNEC, Matej. Vpliv vožnje alkoholiziranih voznikov na varnost cestnega prometa na območju Policijske uprave Celje v obdobju 2000-2009. V: HERBAJ, Elvis Alojzij (ur.). Alkohol res ubija : zbornik strokovnih prispevkov. Celje: Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v cestnem prometu, 2009. Str. 17-22. ISBN 978-961-269-117-2. [COBISS.SI-ID 15695669]
40. HERBAJ, Elvis Alojzij. Aktivnosti sodelujočih v projektu za ozaveščanje javnosti o problematiki alkoholizma v cestnem prometu. V: HERBAJ, Elvis Alojzij (ur.). Alkohol res ubija : zbornik strokovnih prispevkov. Celje: Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v cestnem prometu, 2009. Str. 46-50. ISBN 978-961-269-117-2. [COBISS.SI-ID 15695925]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

41. HERBAJ, Elvis Alojzij. Način pridobitve izobrazbe za poklic policist in kompetentnost opravljanja policijskega dela : magistrsko delo. Kranj: [E. A. Herbaj], 2005. 185 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 223649536]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

42. RENČELJ, Marko, TOLLAZZI, Tomaž, POLIČ, Marko, TOPOLŠEK, Darja, HERBAJ, Elvis Alojzij, STIBRIČ, Miha, MOHORIČ, Matej. Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na slovenskem AC omrežju : razvojno-raziskovalna naloga : končno poročilo. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Center za gradnjo prometnic, 2015. 215 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18951958]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

43. PALČIČ, Mitja, HERBAJ, Elvis Alojzij, KOVAČEVIĆ, Milenko, POLC, Dean, STOJNŠEK, Mitja, GODEC, Jože, KOMPAN, Robert. Reševanje ujetih vozil ob izrednih dogodkih (zaprti cesti) na avtocesti ter hitri cesti v Republiki Sloveniji : smernice. Ljubljana: DARS, 2016. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 288655360]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

44. HERBAJ, Elvis Alojzij. Razmišljanje o možnih spremembah obstoječega sistema izobraževanja v policiji : [strokovni posvet o prihodnosti izobraževanja v policiji, 31.5.2010 v Policijski akademiji v Tacnu]. Ljubljana Šmartno, 2010. [COBISS.SI-ID 3025096]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

45. HERBAJ, Elvis Alojzij (urednik), Strokovni simpozij Dejavniki varnosti v cestnem prometu, Celje, 15. marec 2010. Zbornik referatov. Celje: Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v cestnem prometu, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-269-232-2. [COBISS.SI-ID 250692096]
46. HERBAJ, Elvis Alojzij (urednik). Alkohol res ubija : zbornik strokovnih prispevkov. Celje: Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v cestnem prometu, 2009. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-269-117-2. [COBISS.SI-ID 247229952]

Mentor pri diplomskih delih

47. TAVČAR, Andrej. Vožnja tovornega vozila - voznikov pogled na pravno regulativo in dejansko stanje : diplomsko delo. [Ljubljana: A. Tavčarj, 2022]. VI, 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 124157699]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

48. JAN, Kristian. Problem razmejitve svobode izražanja in žaljenja v evropski demokraciji : diplomska naloga. Celje: [K. Jan], 2022. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 129774595]
49. JARC, Denis. Udeležba traktorskih priključkov v cestnem prometu : diplomsko delo. [Ljubljana: D. Jarc], 2022. VI, 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 123861763]
50. LUKNAR, Jan. Uporaba varnostnega pasu in zadrževalnih sistemov pri vrtčevskih otrocih, ter vloga policija in staršev pri ozaveščanju nujnosti uporabe : diplomsko delo. [Ljubljana: J. Luknar], 2022. VIII, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 124162563]
51. KOSTEVC, Robert. Načrtovanje varnosti : elementi varnosti v cestnem prometu udeleženec v cestnem prometu - vozilo - okolica : diplomska naloga. Celje: [R. Kostevc], 2020. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26299651]
52. ROJNIK, Damjana. Površinski pregled in človekove pravice pri izvajanju nalog varovanja : vstop na varovano območje : diplomska naloga. Celje: [D. Rojnik], 2020. 44 f. [COBISS.SI-ID 26563331]
53. JAKOPEC, Branko. Izdelava varnostnega načrta glede na potrebe naročnika : varovanje stanovanjske hiše : diplomska naloga. Celje: [B. Jakopec], 2017. 93 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513646908]
54. KAJTNA, Boris. Prevzem, prevoz in oddaja gotovine za I. in II. razred : diplomska naloga. Celje: [B. Kajtna], 2016. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513554748]
55. SAVIĆ, Dušan. Reorganizacija prevzema in prevoza vrednostnih pošiljk zaradi zagotavljanja višjega standarda varnosti : diplomska naloga. Celje: [D. Savić], 2016. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513575740]

Mentor - drugo

56. MILOŠEVIĆ, Mario. Vožnja po nasprotnem pasu avtoceste : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2010. 54 f., [1]f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004069.pdf. [COBISS.SI-ID 15028789]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

57. TAVČAR, Andrej. Preventivni in proaktivni ukrepi za preprečevanje prometnih nesreč na avtocestah : magistrsko delo. Celje: [A. Tavčar], 2015. VIII, 104 f., 2 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=69626. [COBISS.SI-ID 512652093]
58. POGLAVC, Anja. Raziskava varnega vedenja voznikov tovornih vozil v Sloveniji in Evropi : magistrsko delo. Celje: [A. Poglavc], 2013. X, 141 f., 10 f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42675. [COBISS.SI-ID 512547133]
59. HOJNIK, Bojan. Analiza prometnih nezgod enoslednih motornih vozil : magistrsko delo študija. Celje: [B. Hojnik], 2011. X, 131 f., 4, [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22500. [COBISS.SI-ID 512330045]

Somentor pri diplomskih delih

60. SMREKAR, Andreja. Prometna varnost pešcev na območju občine Celje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Promet. Maribor: [A. Smrekar], 2016. VII, 80 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60781. [COBISS.SI-ID 19960598]
61. VOLF, Simona. Analiza cestnoprometnih nesreč na območju PP Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina v obdobju 2005-2011 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa. Maribor: [S. Volf], 2012. VIII, 95 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=38179. [COBISS.SI-ID 16510005]
62. RADŠEL, Tadej. Vpliv cestne infrastrukture na prometne nesreče motoristov : diplomska naloga. Celje: [T. Radšel], 2010. 89 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15872053]
63. VUKANČIĆ, Marin. Prometna varnost nemotoriziranih udeležencev v cestnem prometu : diplomsko delo. Maribor: [M. Vukančić], 2009. VIII, 90 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11009. [COBISS.SI-ID 13731350]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

64. POGLAJEN, Mitja. Uvedba ukrepov za večjo prometno varnost na avtocestnem kraku Ljubljana-Šentilj : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu logično inženirstvo. Celje: [M. Poglajen], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1289597]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

65. AĆIMOVIĆ, Mirjana. Prometna varnost voznikov koles z motorjem in motornih koles na območju Policijske uprave Celje v obdobju 2001-2011 : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa. Maribor: [M. Aćimović], 2012. X, 83 f., ilustr., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=39111. [COBISS.SI-ID 16510517]
66. LEBER, Lidija. Prometne nesreče tovornih vozil kot posledica neustreznega nalaganja in pritrjevanja tovora v cestnem prometu - na območju Policijske uprave Celje v obdobju 2001 do 2010 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo. [Ljubljana: L. Leber], 2012. 51 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39112. [COBISS.SI-ID 16510261]
67. TOPLIŠEK, Franci. Prepoznavanje fiktivnih prometnih nesreč pri odškodninskih zahtevkih : diplomska naloga. Celje: [F. Toplišek], 2011. 54 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15871797]
68. STRMŠEK, Blanka. Varnost v krožnih križiščih - analiza primera : diplomsko delo. [Ljubljana: B. Strmšek], 2011. 79 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21016. [COBISS.SI-ID 2235882]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022