COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Slavka Gojčič [40728]Osebna bibliografija za obdobje 1997-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BASTIČ, Majda, GOJČIČ, Slavka. Measurement scale for eco-component of hotel service quality. International Journal of Hospitality Management. 2012, vol. 31, iss. 3, str. 1012-1020. ISSN 0278-4319. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.12.007, DOI: 10.1016/j.ijhm.2011.12.007. [COBISS.SI-ID 10981404], [JCR, SNIP, WoS do 25. 11. 2022: št. citatov (TC): 65, čistih citatov (CI): 65, čistih citatov na avtorja (CIAu): 32,50, Scopus do 30. 10. 2022: št. citatov (TC): 69, čistih citatov (CI): 69, čistih citatov na avtorja (CIAu): 34,50]
2. BASTIČ, Majda, GOJČIČ, Slavka. The ecological motivation or tourists as a determinant of the tourists' loyalty. V: BABIĆ, Zoran (ur.). [KOI 2010. 13th International conference on operational research, Split, Croatia, September 29 - October 01, 2010. Zagreb: Croatian Operational Research Society, 2011. Str. 14-22. Croatian operational research review, Vol. 2, 2011. ISSN 1848-0225. http://www.hdoi.hr/Dokumenti/CroatianOperationalResearchReviewVol.2.pdf. [COBISS.SI-ID 10625052]
3. GOJČIČ, Slavka. Profil uporabnikov "wellness" storitev v izbranih zdraviliščih v Sloveniji. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. 2003, vol. 6, no. 10, str. 97-106, ilustr. ISSN 1408-1652. [COBISS.SI-ID 13587686]

1.04 Strokovni članek

4. GOJČIČ, Slavka, SLAK VALEK, Nataša. Ekologija v wellneški ponudbi. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. jan./mar. 2008, letn. 12, št. 92, str. 30-31. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 17812198]
5. GOJČIČ, Slavka. Motiviran kader je ključen za uspešen center dobrega počutja. Finance. [Tiskana izd.]. 24. nov. 2006, št. 226, str. 22-23. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 9033500]
6. GOJČIČ, Slavka. Pri nas še skromno število turističnih wellness ponudnikov. Finance. [Tiskana izd.]. 25. jan. 2005, št. 17, str. 22. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 8525340]
7. GOJČIČ, Slavka. Zdravje vodilni motiv za wellness na podeželju : le redki vidijo svojo poslovno priložnost v oživljanju etnoloških, gastronomskih in drugih tradicij. Finance. [Tiskana izd.]. 4. avg. 2005, št. 150, str. 20. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 8150044]
8. GOJČIČ, Slavka. V trendu: wellness oziroma spa turizem : po mnenju raziskovalcev bodo tudi prihodnja desetletja poudarjala skrb za lastno zdravje in dobro počutje. Finance. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2005, št. 230, str. 30. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 9031196]
9. GOJČIČ, Slavka, RUMBAK, Rudi. Kur- und Wellness-Tourismus in Slowenien. Spektrum Freizeit : Forum für Wissenschaft, Politik & Praxis. 2005, 1, str. 72-83. [COBISS.SI-ID 8110108]
10. GOJČIČ, Slavka. Tržna potrditev koncepta wellness storitev na slovenskem turističnem trgu = Market aproval of the wellness services concept on the Slovenian tourist market. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 49, št. 1/2, str. 157-171. ISSN 0547-3101. [COBISS.SI-ID 13733606]
11. GOJČIČ, Slavka. Wellness - od opredelitve osnovnih pojmov do analize in izhodišč za uvajanje wellness storitev na slovenskem trgu : celovita predstavitev wellnessa. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. 2003, letn. 7, št. 57/58, str. 12-13, 2003, letn. 7, št. 59, str. 14, 2003, letn. 7, št. 60, str. 10. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 9028636]

1.05 Poljudni članek

12. GOJČIČ, Slavka. Wellness po moje : komentar. Finance. [Tiskana izd.]. 27 okt. 2006, št. 208, str. 40. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 9031708]
13. GOJČIČ, Slavka. "Wellness" po moje : ženske in šport : "wellness" - celostni življenjski slog. Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 15 dec. 2005, letn. 4, št. 50, str. 73. ISSN 1580-8041. [COBISS.SI-ID 9029660]
14. GOJČIČ, Slavka. Kaj je wellness?. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. feb. 2005, letn. 8, št. 2, str. 107-110. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 9027100]
15. GOJČIČ, Slavka. Wellness je celostni življenjski slog : kaj je wellness?. Štajerski tednik. 7. jun. 2005, letn. 58, št. 37, str. 33-34. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 9030684]
16. GOJČIČ, Slavka. Harmonično človekovo počutje : wellness v turizmu. Zdravo : stil zdravega življenja. [Tiskana izd.]. jan. 2004, str. 6-7. ISSN 1580-6235. [COBISS.SI-ID 9030172]
17. GOJČIČ, Slavka. Wellness - novo pojmovanje zdravja : v ZDA v osemdesetih letih prava eksplozija razvoja sprostitvenih programov v poslovnem svetu in industriji. Zdravo : stil zdravega življenja. [Tiskana izd.]. maj 2003, str. 10-11. ISSN 1580-6235. [COBISS.SI-ID 9030428]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. BASTIČ, Majda, GOJČIČ, Slavka. The expectations of ecotourists. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. Koper: Edukator, 2010. [11] str. ISBN 978-961-92917-0-2. [COBISS.SI-ID 10404892]
19. GOJČIČ, Slavka. Trženjski vidik ekološke naravnanosti turističnih uporabnikov = Marketing view of ecological orientation tourism consumer. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 65-72. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512365628]
20. GOJČIČ, Slavka. Vključevanje ekološke komponente v slovensko turistično velneško ponudbo = Incorporation ecological component in Slovene tourism wellness offer. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 534-540. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512276028]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. BASTIČ, Majda, GOJČIČ, Slavka. The tourists' expectations as a determinant of responsible growth of tourism. V: KOI 2010 : book of abstracts. 13th International conference on operational research, Split, Croatia, September 29 - October 01, 2010. Split: Croatian Operational Research Society (GRORS): Faculty of Economics in Split, 2010. Str. 34. [COBISS.SI-ID 10445084]
22. GOJČIČ, Slavka. Trženjski vidik ekološke naravnanosti turističnih uporabnikov = Marketing view of ecological orientation tourism consumer. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 10-12. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512365372]
23. GOJČIČ, Slavka. Vključevanje ekološke komponente v slovensko turistično velneško ponudbo = Incorporation ecological component in Slovene tourism wellness offer. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 82-83. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512260668]

1.22 Intervju

24. IVANKOVIČ, Gordana (intervjuvanec), GOJČIČ, Slavka (intervjuvanec). Skrb za zdravje je pravica in odgovornost. Ona plus. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2012, leto 14, št. 49, str. 36-37, fotogr. ISSN 2232-285X. [COBISS.SI-ID 1458654]
25. BATAGELJ, Marjan (intervjuvanec), BOGATAJ, Janez (intervjuvanec), BOSSMAN, Peter (intervjuvanec), BREZOVEC, Aleksandra (intervjuvanec), BULC, Drago (intervjuvanec), CVIKL, Helena (intervjuvanec), DRAPAL, Andrej (intervjuvanec), FAJFAR, Janez (intervjuvanec), GOJČIČ, Slavka (intervjuvanec), JANKOVIĆ, Zoran (intervjuvanec), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), KLINE, Miro (intervjuvanec), LEBE, Sonja Sibila (intervjuvanec), MELE, Simona (intervjuvanec), MIHALIČ, Tanja (intervjuvanec), PIRC, Antonija (intervjuvanec), POČIVALŠEK, Zdravko (intervjuvanec), ROŠ, Ana (intervjuvanec), ŠPEC, Jana (intervjuvanec), VESENJAK, Peter (intervjuvanec). Pogled v prihodnost : 20-letnica : [intervjuvanci] Marjan Batagelj ... [et al.]. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. 2011, letn. 15, št. 106, str. 26-30. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 6787961]

1.25 Drugi sestavni deli

26. GOJČIČ, Slavka. Je naš wellness kader dovolj izobražen?. Finance. [Tiskana izd.]. 31. jan. 2006, št. 21, str. 30. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 9031452]
27. GOJČIČ, Slavka. Kako je potekal 1. slovenski wellness & SPA kongres?. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. feb. 2006, letn. 10, št. 87, str. 22-23. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 9028892]
28. GOJČIČ, Slavka. Trendi, usmeritve v SPA centrih. Kapital : revija za naložbo denarja. [Tiskana izd.]. 14. nov. 2005, letn. 15, št. 377, str. 31. ISSN 1318-1378. [COBISS.SI-ID 9032476]
29. GOJČIČ, Slavka. Izobraževanje za nove wellness poklice : prvič tudi v Sloveniji. Lipov list : slovenska turistična revija. 2005, letn. 47, št. 1/2, str. 16. ISSN 0352-4353. [COBISS.SI-ID 9027356]
30. GOJČIČ, Slavka. 1. wellness & spa kongres : novembra v Šmarjeških Toplicah. Lipov list : slovenska turistična revija. 2005, letn. 47, št. 9/10, str. 172. ISSN 0352-4353. [COBISS.SI-ID 9027612]
31. GOJČIČ, Slavka. Kako umestiti wellness idejo v slovensko turistično društveno organiziranost? : turizem dobrega počutja. Lipov list : slovenska turistična revija. 2004, letn. 46, št. 7/8, str. 222-223. ISSN 0352-4353. [COBISS.SI-ID 9027868]
32. GOJČIČ, Slavka. Prvo izobraževanje za nove wellness poklice v Sloveniji. Turizem : časopis za vodenje in trženje v turizmu. [Slovenska izd.]. okt. 2004, letn. 8, št. 76, str. 14. ISSN 1408-7367. [COBISS.SI-ID 9029148]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

33. GOJČIČ, Slavka. Trendi v velneškem in ekološkem turizmu. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 169 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-54-2. [COBISS.SI-ID 262558464]
34. GOJČIČ, Slavka. Zdraviliški in spajevski menedžment. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 146 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-56-6. [COBISS.SI-ID 262558976]
35. GOJČIČ, Slavka. Trendi v velneškem in ekološkem turizmu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 174 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-42-9. [COBISS.SI-ID 259570944]
36. GOJČIČ, Slavka. Zdraviliški in spajevski menedžment. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 149 str., graf. prikazi. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-34-4. [COBISS.SI-ID 258018048]
37. GOJČIČ, Slavka. Wellness : zdrav način življenja : nova zvrst turizma. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2005. 169 str., ilustr. ISBN 86-7061-378-6. [COBISS.SI-ID 219096832]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

38. GOJČIČ, Slavka. Velnes in velneška dejavnost : študijsko gradivo. 2. ponatis. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2014. 147 str., ilustr. Program Velnes. [COBISS.SI-ID 274414080]
39. GOJČIČ, Slavka. Velnes in velneška dejavnost : študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2011. 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512086308]

2.05 Drugo učno gradivo

40. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, KOCIPER HAAS, Iris, PAVLIČ, Brigita, CVIKL, Helena, KLAKOČAR, Tatjana, GOJČIČ, Slavka, GORIČAN, Vesna, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (urednik). Dopolnilne turistične dejavnosti : [študijsko gradivo]. 2. prenovljena in dopolnjena izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2016. 104 str. Program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-53-3. [COBISS.SI-ID 286682624]
41. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, KOCIPER HAAS, Iris, PAVLIČ, Brigita, CVIKL, Helena, KLAKOČAR, Tatjana, GOJČIČ, Slavka, GORIČAN, Vesna. Dopolnilne turistične dejavnosti : študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2014. Program Gostinstvo in turizem. ISBN 978-961-6762-25-0. http://www.vsgt-mb.si/images/stories/dtd2014_15.pdf. [COBISS.SI-ID 276865536]
42. GOJČIČ, Slavka. Velnes in velneški turizem : študijsko gradivo pri predmetu Velneški turizem. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, štud. leto 2009/10. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512085796]
43. RUMBAK, Rudi, PAVLIČ, Brigita, LUIN, Dušan, JERE JAKULIN, Tadeja, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja, RADOVANOVIČ, Sašo, GOJČIČ, Slavka, CVIKL, Helena, KOŠAR, Marinka. Dopolnilne turistične dejavnosti : študijsko gradivo : program turizem. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo, 2004. [118] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 610270]
44. ZUPANČIČ, Vinko, GOJČIČ, Slavka. Osnove trženja. Ljubljana: Center za tehnološko usposabljanje Višja strokovna šola, 2002. 200 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2358738]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

45. LEBE, Sonja Sibila, BLAŽIČ, Polona, ALEKSIČ, Valentina, ERLIH, Zlatko, FRIEDL, Harald A., GOJČIČ, Slavka, GREGORIČ, Gorazd, GRUBER, Christopher, GUNČAR, Barbara, HABJANIČ, Stojan, HERTEL, Lutz, ILLING, Kai Torsten, KLANČNIK, Rok, MARKOVIĆ, Suzana, MILFELNER, Borut, RUMBAK, Rudi. Izdelava programa ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov in izdelava gradiva za implementacijo : priročnik za ponudnike. Maribor: Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru, 2006. 45 f. [COBISS.SI-ID 8984092]

2.08 Doktorska disertacija

46. GOJČIČ, Slavka. Analiza ekološke komponente v kakovosti velneške storitve ter ekoloških motivov in njihovega vpliva na zvestobo velneških turistov : doktorska disertacija. Celje: [V. Gojčič], 2021. 242 str., 32 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 100250371]

2.09 Magistrsko delo

47. GOJČIČ, Slavka. Model tržne verifikacije "wellness" storitev v ponudbi turističnih podjetij na slovenskem trgu : magistrsko delo. Ptuj: [V. Gojčič], 2002. 279 f., [56] f. pril., ilustr., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 428. [COBISS.SI-ID 6452508]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

48. LEBE, Sonja Sibila, BLAŽIČ, Polona, ALEKSIČ, Valentina, ERLIH, Zlatko, FRIEDL, Harald A., GOJČIČ, Slavka, GREGORIČ, Gorazd, GRUBER, Christopher, GUNČAR, Barbara, HABJANIČ, Stojan, HERTEL, Lutz, ILLING, Kai Torsten, KLANČNIK, Rok, MARKOVIĆ, Suzana, MILFELNER, Borut, RUMBAK, Rudi. Izdelava programa ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov in izdelava gradiva za implementacijo : končno poročilo. Maribor: Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru, 2006. 140 f. [COBISS.SI-ID 9002524]
49. LEBE, Sonja Sibila, GOJČIČ, Slavka, MILINKOVIĆ, Irena, PETERKA, Franc, LUIN, Dušan, HÖLZL, Katarina, KARO, Bernarda, BLAŽIČ, Polona, KEUC, Boris. Analiza obstoječih in razvijajočih se turističnih proizvodov v Sloveniji : končno poročilo. Maribor: Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj pri Univerzi v Mariboru, 2003. 59 f. [COBISS.SI-ID 8692508]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

50. GOJČIČ, Slavka. Poslovodenje : študijsko gradivo. Ptuj: Šolski center, Višja strokovna šola, 2006. 143 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9029404]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

51. GOJČIČ, Slavka. History of spa and wellness tourism in Slovenia : lecture at ATLAS SIG Spa and Wellness Tourism Meeting 2007 "Historic concept, future prospects", 25-28 June 2007, Hungary. Budapest, 26th Jun. 2007. [COBISS.SI-ID 9191452]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

52. GOJČIČ, Slavka (urednik), KOMAC, Milica (urednik), KNAP, Bojan (urednik). Zbornik predavanj. Ljubljana: ZTI - Zavod za tehnično izobraževanje, 2006. 80 str., ilustr. ISBN 961-6135-58-9, ISBN 978-961-6135-58-0. [COBISS.SI-ID 229934080]
53. GOJČIČ, Slavka (urednik). Zbornik predavanj. Ljubljana: Zavod za tehnično izobraževanje, 2005. 100 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6135-53-8. [COBISS.SI-ID 223024896]

Mentor pri diplomskih delih

54. TROP, Mitja. Trženje nogometne infrastrukture v turizmu : diplomsko delo. Maribor: [M. Trop], 2012. V, 55 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21795. [COBISS.SI-ID 18935304]
55. EMERŠIČ, Milan. Pomen nogometnih prireditev pri trženju športnega turizma v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [M. Emeršič], 2011. VI, 41 f., [16] f. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21438. [COBISS.SI-ID 18837768]
56. BUHIN, Boštjan. Vloga in pomen športne rekreacije v turističnih programih zdravstvene preventive : diplomsko delo. Maribor: [B. Buhin], 2011. VI, 51 f., [10] f. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19216. [COBISS.SI-ID 18542856]
57. ŽGANEC, Drago. Pomen fitneške vadbe pri oblikovanju turističnih programov : diplomsko delo. Maribor: [D. Žganec], 2010. V, 53 f., [17] f. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14668. [COBISS.SI-ID 17885960]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

58. ARLOV, Aleksandra. Metoda NLP kot sestavina duševnega velnesa pri izbrani ciljni skupini : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Arlov], 2022. [6], 51 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 129966595]
59. LIPOVNIK, Karin. Analiza učinkovitosti kriolipolize v Kozmetičnem salonu Nina : diplomsko delo. Bled: [K. Lipovnik], 2021. 29 f., [1] f. pril., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73023747]
60. KAVČIČ, Anja. Analiza učinkovitosti maderoterapije v kombinaciji z vakumskimi ventuzami pri izbranih testirankah v KS Magic : diplomsko delo. Bled: [A. Kavčič], 2021. 21 f., [2] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 79421955]
61. HORVAT, Sabina. Analiza vzpodbujanja zdravega življenjskega sloga strank v Centru za socialno delo Šiška : diplomsko delo. Bled: [S. Horvat], 2021. 35, VI f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 92203779]
62. TKACHENKO ČEKLIĆ, Nastja. Načrtovanje in izvedba pilotnega usposabljanja za velneškega svetovalca v LifeClass Hotels & Spa : diplomsko delo. Koper: [N. Thachenko Čeklić], 2021. [5], 29 f., [25] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 111203587]
63. HEGEDIČ, Pia. Načrtovanje in izvedba Riklijevega velneškega programa za goste turističnega ponudnika Veldes B&B Bled : diplomska naloga. Celje: [P. Hegedič], 2021. 41 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 68754179]
64. MAŠERA, Natalija. Oblikovanje medicinskega velneškega programa za izbrano ciljno skupino gostov iz Rusije v Grand hotelu Rogaška : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Rogaška Slatina: [N. Mašera], 2021. 45 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64234243]
65. SOK, Nina. Oblikovanje poslanstva in vizije v centru Bodylife - vrata zdravja : diplomsko delo. Maribor: [N. Sok], 2021. 31 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 75092995]
66. MEJAK, Mojca. Vključevanje zelišč, sadja in ostalih dobrin v velneško ponudbo turističnega ponudnika Istrska hiša : diplomsko delo. Bled: [M. Mejak], 2021. 27 f., [10] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 72509699]
67. GOGALA, Magdalena. Analiza aromaterapije kot sestavine velneške ponudbe studia Naravni Element : diplomsko delo. Bled: [M. Gogala], 2020. 37 f., tabele. [COBISS.SI-ID 21244675]
68. GRGIĆ, Josipa. Analiza učinkovitosti maderoterapije pri izbrani ciljni skupini : diplomsko delo. Bled: [J. Grgić], 2020. 26 f., [2] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 51720963]
69. CERAR, Leja. Analiza vključevanja Bownove terapije v preventivne oblike skrbi za zdravje v Kozmetičnem salonu zdravja in lepote Klara : diplomska naloga. Celje: [L. Cerar], 2020. 36 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 19302915]
70. LANIŠEK, Eva. Načrtovanje in izvedba velneškega animacijskega programa na Ranču Koncjan : diplomsko delo. Bled: [E. Lanišek], 2020. 22 f., [14] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 32560387]
71. DELBELLO, Annet. Vključitev talaso storitev v ponudbo hotela Salinera : diplomsko delo. Bled: [A. Delbello], 2020. 31 f., [12] f. pril. [COBISS.SI-ID 20463875]
72. DOLENC, Tinkara. Vpliv refleksno-conske masaže stopal na počutje izbranih strank v Kozmetičnem salonu Lavanda : diplomsko delo. Bled: [T. Dolenc], 2020. 22 f., [4] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 32527619]
73. PAVLI, Riana. Vzgoja in uporaba izbranih zdravilnih zelišč pri oblikovanju velneških storitev : diplomsko delo. Bled: [R. Pavli], 2020. 31 str., [24] str. pril. [COBISS.SI-ID 21246211]
74. KRIŽNAR, Katja. Analiza motivatorjev za delo pri zaposlenih v velneškem centru Wellness Špik : diplomsko delo. Bled: [K. Križnar], 2019. 27 f., vi f. pril, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512574326]
75. PUZIN, Katarina. Analiza učinkov ajurvedske metode razstrupljanja (panačkarme) na počutje izbrane ciljne skupine : diplomsko delo. Bled: [K. Puzin], 2019. 28 f., [11] f. pril. [COBISS.SI-ID 512571510]
76. BLAZNIK, Manca. Analiza življenjskega sloga prebivalcev Plavža v Železnikih : diplomsko delo. Bled: [M. Blaznik], 2019. 27 f., [12] f. pril. [COBISS.SI-ID 512555894]
77. ČERVEK, Katja. Izhodišča za oblikovanje turističnega velneškega proizvoda za izbrano ciljno skupino v Termah Banovci : diplomsko delo. Maribor: [K. Červek], 2019. 39 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512325668]
78. LEVA, Simona. Motiviranje velneških gostov za zdrav življenjski slog v Termah Zreče : diplomsko delo. Bled: [S. Leva], 2019. 27 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512556662]
79. URŠIČ, Lea. Možnost vključevanja kristaloterapije v ponudbo velneškega centra Wellness Astoria : diplomsko delo. Bled: [L. Uršič], 2019. 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 512580726]
80. HRIBAR, Klavdija. Načrtovanje in izvedba študentskega projekta Velneški dan Znanje za sanje za mentorje praktičnega izobraževanja : diplomsko delo. Bled: [K. Hribar], 2019. 29 f., [25] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512572790]
81. JERŠE, Sonja. Načrtovanje študentskega projekta Velneško popoldne Spomladanski odklop : diplomsko delo. Bled: [S. Jerše], 2019. 17 f., [31] f. pril. [COBISS.SI-ID 512555638]
82. FRECE, Katja. Oblikovanje selfneške ponudbe na turistični kmetiji Pomona : diplomska naloga. Celje: [K. Frece], 2019. 39 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513732668]
83. GODNIČ, Saša. Standard kakovosti za higieno in čistočo v izbranem velneškem centru : diplomsko delo. Bled: [S. Godnič], 2019. 28 f., tabele. [COBISS.SI-ID 512566902]
84. ŠEPETAVC, Manca. Trženjski načrt fitneškega centra Top floor v Litiji : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: [M. Šepetavc], 2019. 37 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024661208]
85. MANEVSKI, Neža. Vključevanje Riklijevega nauka v ponudbo glamping Garden village na Bledu : diplomsko delo. Bled: [N. Manevski], 2019. 24 f., tabele. [COBISS.SI-ID 512568438]
86. ČRNKO, Maša. Vključevanje velneških proizvodov v programe rehabilitacije kardioloških bolnikov v Zdravilišču Radenci : diplomsko delo. Maribor: [M. Črnko], 2019. 39 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512350500]
87. BURAZIN, Tevž. Vključevanje velneških storitev v življenjski slog športnikov hokejistov : diplomsko delo. Bled: [T. Burazin], 2019. 20 f., [11] f. pril. [COBISS.SI-ID 512558710]
88. PUČKO, Zala. Vpliv osebnega trenerja na zdrav življenjski slog izbrane ciljne skupine : diplomska naloga. Celje: [Z. Pučko], 2019. 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513756476]
89. TRAJČEV, Nikola. Analiza mnenj gostov velneškega centra Wellness Astoria : diplomsko delo. Bled: [N. Trajčev], 2018. 22 f., [12] f. pril., 31 cm. [COBISS.SI-ID 512559734]
90. HRIBERŠEK, Nives. Čokolada kot sestavina velneške ponudbe : diplomsko delo. Maribor: [N. Hriberšek], 2018. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512307236]
91. KRESLIN, Katarina. Vključevanje aromaterapije v kozmetične storitve v kozmetičnem salonu Manipedispa : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kreslin], 2018. [6], 38 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048395288]
92. KUKEC, Jasminka. Analiza ohranjanja zdravja z načrtovano vegansko prehrano pri izbrani ciljni skupini : diplomsko delo. Maribor: [J. Kukec], 2017. 29 str., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512285988]
93. FERKOLJ, Teja. Analiza ponudbe medicinske velneške dejavnosti v primerjanih zdraviliščih : diplomsko delo. Bled: [T. Ferkolj], 2017. 26 f., 9 f. pril., graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 512514422]
94. RADIVOJ, Maja. Analiza vključevanja sestavin selfnesa v velneško ponudbo Term Olimia : diplomsko delo. Maribor: [M. Radivoj], 2017. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512272676]
95. ZAJTL, Nataša. Analiza vpliva komunikacije na kakovost izvedbe velneških storitev : diplomsko delo. Maribor: [N. Zajtl], 2017. 32 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512267300]
96. NIKOLIĆ, Nadja. Koncept lepote v velneški ponudbi VC Thermalium v Termah 3000 : diplomsko delo. Maribor: [N. Nikolić], 2017. 35 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512266276]
97. ŠIBAL, Vesna. Trženjski načrt velneškega centra Ingenium za družine z majhnimi otroki ob Slivniškem jezeru : diplomsko delo. Maribor: [V. Šibal], 2017. 32 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512267812]
98. LOTRIČ, Sabina. Vpliv zdrave prehrane na zdravi življenjski slog rekreativnih športnikov : diplomsko delo. Bled: [S. Lotrič], 2017. 27 f., 4 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512516214]
99. ŽIŽEK, Nina. Zadovoljstvo zaposlenih v velneškem centru Sportclub d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Žižek], 2017. [6], 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048325144]
100. PUSOVNIK, Sara. Analiza soočanja s stresom med zaposlenimi v Thermani Laško : diplomsko delo. Maribor: [S. Pusovnik], 2016. 35 str., [25] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512244516]
101. RAHNE, Nina. Analiza standardov pri izvedbi klasične (švedske) masaže v izbranih podjetjih : diplomsko delo. Bled [i. e.] Vojsko: [N. Rahne], 2016. 28 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512494966]
102. SKOK, Janja. Analiza vključenosti duševnega velnesa v življenjski slog mladih v občini Selnica ob Dravi : diplomsko delo. Maribor: [J. Skok], 2016. 36 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512243492]
103. ROTENHAJZER, Sara. Plavanje kot oblika športne rekreacije in sestavina velnesa med mladimi v plavalnem klubu Triglav Kranj : diplomsko delo. Bled: [S. Rotenhajzer], 2016. 30 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512512374]
104. SVETE, Žiga. Revitalizacija klimatskega zdraviliškega turizma na Bledu : diplomsko delo. Bled: [Ž. Svete], 2016. 40 f., [4] pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512501878]
105. ROGELJ, Patricija. Trženjski načrt Velneškega centra Gozdna vila na Ljubljanskem barju : diplomsko delo. Bled: [P. Rogelj], 2016. 52 f., [26] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512494710]
106. CHVATAL, Špela. Trženjsko načrtovanje mojega velneškega centra Smajli na Soriški planini : diplomsko delo. Bled: [Š. Chvatal], 2016. 20 f., [9] pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512502134]
107. BURŠIČ, Tina. Vloga in pomen masaže pri oblikovanju velneških programov v velneškem centru Wellness Živa : diplomsko delo. Bled [i. e.] Jesenice: [T. Buršič], 2016. 32 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512494454]
108. BERKO, Tamara. Vloga velneškega svetovalca v Termah Zreče : diplomsko delo. Maribor: [T. Berko], 2016. 43 f., [14] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512239396]
109. KOCJANČIČ, Lara. Zaznavanje velnesa kot načina življenja : primerjava med gosti hotela Špik v Sloveniji in hotela Ramla Bay Resort na Malti : diplomsko delo. Bled: [L. Kocjančič], 2016. 30 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512515958]
110. ROZIN, Jasna. Analiza informacij o homeopatiji na družbenih omrežjih v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [J. Rozin], 2015. 45 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512229412]
111. PŠENIČNIK, Lara. Analiza metod okraševanja kože med mladimi v Mariboru : diplomsko delo. Maribor: [L. Pšeničnik], 2015. 41 str., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512225060]
112. OSOJNIK, Zdenka. Analiza spajevske ponudbe med dvema 5-zvezdičnima hoteloma verige Kempinski : diplomsko delo. Maribor: [Z. Osojnik], 2015. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512231460]
113. ŠAVORN, Barbara. Analiza talasoterapevtskih ponudnikov v Sloveniji : diplomsko delo. Bled: [B. Šavorn], 2015. 60 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512487030]
114. IVANUŠA, Monika. Oblikovanje velneške ponudbe za domicilno prebivalstvo v občini Ormož : diplomsko delo. Maribor: [M. Ivanuša], 2015. 37 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512218148]
115. CINK, Saša. Obvladovanje celovite kakovosti v gorskem velneškem centru Bolfenk : diplomsko delo. Maribor: [S. Cink], 2015. 40 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512223268]
116. MASTNAK, Anamarija. Vključenost ajurvede v velneško ponudbo Thermane Laško : diplomsko delo. Maribor: [A. Mastnak], 2015. 45 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512217636]
117. VUKAN, Nuša. Vključevanje joge v ajurvedske programe pri slovenskih turističnih ponudnikih : diplomsko delo. Maribor: [N. Vukan], 2015. 43 str. [COBISS.SI-ID 512218404]
118. SKLEDAR, Suzana. Vključevanje naravne kozmetike v ponudbo velneškega centra Grand hotela Donat v Rogaški Slatini : diplomsko delo. Maribor: [S. Skledar], 2015. 40 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512217124]
119. VUK, Anita. Vpliv komunikacije na kakovost izvedbe velneških storitev v Termah Čatež : diplomsko delo. Maribor: [A. Vuk], 2015. 32 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512223012]
120. EGGER, Urška. Analiza razširjenosti tajskih masaž med turističnimi ponudniki v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [U. Egger], 2014. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512212004]
121. HOJS, Tjaša. Analiza talasoterapevtskih centrov v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [T. Hojs], 2014. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512211748]
122. DOJNIK, Maja. Aromaterapija kot sestavina velneških programov pri izbranih velneških ponudnikih : diplomsko delo. Maribor: [M. Dojnik], 2014. 36 str., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512201508]
123. VALENTAN, Gregor. Načrt trženja za velneški center Rimska vas Petoviona : diplomsko delo. Maribor: [G. Valentan], 2014. 43 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512230436]
124. GRADIŠNIK, Denis. Oblikovanje in trženje velneške ponudbe za moške v dnevnem velneškem centru Dionizij : diplomsko delo. Maribor: [D. Gradišnik], 2014. 37 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512228900]
125. ŠTAMPFER, Amanda. Oblikovanje velneške ponudbe na področju "energetskega velnesa" s tehnologijo in produkti ZeroPoint Global TM : diplomsko delo. Maribor: [A. Štampfer], 2014. 38 str., [29] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512202532]
126. JAKOPIČ, Eva. Oblikovanje velneške ponudbe za prebivalce Kresnic : diplomska naloga. Bled [i. e.] Kresnice: [E. Jakopič], 2014. 34 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512446582]
127. MUHIČ, Urška. Trženjski načrt velneškega centra ZdravMed : diplomsko delo. Bled [i. e.] Mirna Peč: [U. Muhič], 2014. 44 f., [23] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 512458102]
128. FERLIČ, Tina. Trženjski načrt za športni glamping Sportalia : diplomsko delo. Maribor: [T. Ferlič], 2014. 40 str., [24] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512207140]
129. TROST, Rok. Vloga in delovanje osebnega trenerja v fitneškem centru Potentia : diplomsko delo. Bled [i. e.] Kranj: [R. Trost], 2014. 33 f., [5] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512458358]
130. PETRIČ, Mateja. Motiviranje zaposlenih v družbi Unior d.d. : diplomska naloga. Ptuj: [M. Petrič], avg. 2013. VIII, 27 str., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 418175]
131. ZAVRATNIK, Mihaela. Analiza naravnih zdravilnih dejavnikov v ponudbi Panonskih term : diplomsko delo. Maribor: [M. Zavratnik], 2012. 43 str., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512117796]
132. MARKELC, Tomaž. Trženje zavarovalnih produktov Zavarovalnice Triglav : diplomska naloga višješolskega strokovnega programa. Ptuj: [T. Markeljc], 2012. IX, 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 353151]
133. RAP, Simona. Mobing na delovnem mestu : diplomska naloga. Ptuj: [S. Rap], 2011. VIII, 61 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 324223]
134. GODLER GAJER, Breda. Načrt trženja kuhinje AV5090 2012 na slovenskem trgu : diplomska naloga. Maribor: [B. Godler Gajer], 2011. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048496664]
135. PERŠA, Aleksandra. Načrt trženja turistične kmetije Mavrica : diplomska naloga. Maribor: [S. Felser], 2011. [5], 54 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048496408]
136. MORAVEC, Doroteja. Orodja tržnega komuniciranja pri trženju zavarovalnih storitev v družbi klopotec d.o.o. : diplomska naloga. Ptuj: [D. Moravec], 2011. IX, 46 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 320127]
137. KOSI, Blanka. Proces pridobivanja del preko javnega naročila kot oblike trženja v podjetju IGD Holermus, d.o.o. : diplomska naloga. Ptuj: [B. Kosi], 2011. VIII, 43 str. [COBISS.SI-ID 270207]
138. IVANČIČ, Sabina. Upravljanje z blagovno znamko v podjetju P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. : diplomska naloga. Ptuj: [S. Ivančič], 2011. X, 58 str. [COBISS.SI-ID 306303]
139. LEVANIČ, Janez. Vidiki zdravega prehranjevanja v velneškem hotelu Sotelia v Termah Olimia : diplomsko delo. Maribor: [J. Levanič], 2011. 41 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512080932]
140. FAJFARIČ, Simona. Vključenost grajskih objektov v turistično ponudbo na ptujsko-ormoškem območju : diplomska naloga. Ptuj: [S. Fajfarič], 2011. VIII, 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 262527]
141. MARIN, Natalija. Vključevanje dvorca Dornava v turistično ponudbo : diplomska naloga. Ptuj: [N. Marin], 2011. VII, 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 263039]
142. PAVLIČ, Petra (mentor). Analiza organizacijske kulture v podjetju Marche gostinstvo d.o.o. : diplomska naloga. Ptuj: [P.Pavlič], 2010. VIII, 43 str., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 223871]
143. DRAŠKOVIČ, Darinka. Analiza organizacijske strukture Doma upokojencev Ptuj : diplomska naloga. Ptuj: [D. Draškovič], 2010. VIII, 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 196991]
144. ANŽELJ, Branka. Analiza poslovnega komuniciranja v Termah Ptuj : diplomska naloga. Ptuj: [B. Anželj], 2010. X, 11-60 str., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 214911]
145. PREDIKAKA, Jasmina. Analiza spajevskih standardov v hotelu The Charles hotel : diplomsko delo. Brezula: [J. Predikaka], 2010. 50 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512017956]
146. HAJD, Leonida. Analiza turistične velneške ponudbe v destinaciji Maribor - Pohorje : diplomsko delo. Maribor: [L. Hajd], 2010. 31 str., [27] f. pril. [COBISS.SI-ID 512020772]
147. KISELJAK, Tomaž. Načrt trženja gospodarskih vozil volkswagen v podjetju Dominko d.o.o. na trgu SV Slovenije : diplomska naloga. Ptuj: [T. Kiseljak], 2010. IX, 52 str., 3 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 197759]
148. KOLARIČ, Sabina. Oblikovanje turistične destinacije Spodnje Podravje : diplomska naloga. Ptuj: [S. Kolarič], 2010. [VIII], 55 str. [COBISS.SI-ID 242559]
149. ZUPANIČ, Boštjan. Preučevanje poklicne izgorelosti v distribucijskem centru družbe Mercator d.d. na Ptuju : diplomska naloga. Ptuj: [B. Zupanič], 2010. X, 55 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21954872]
150. ZUPANIČ, Boštjan. Preučevanje poklicne izgorelosti v distribucijskem centru družbe Mercator d.d. na Ptuju : diplomska naloga. Ptuj: [B. Zupanič], 2010. X, 55 f. [COBISS.SI-ID 224639]
151. PAJ, Mirjana. Športne aktivnosti kot sestavina turističnih velneških proizvodov : diplomsko delo. Maribor: [M. Paj], 2010. 61 str., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512027684]
152. VESENJAK, Mihelca. Trženje elektronskega bančništva pravnim osebam na primeru NLB proklika : diplomska naloga. Ptuj: [M. Vesenjak], 2010. X, 68 str., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 232575]
153. MAJER, Lidija. Trženje prestižnih kozmetičnih znamk - primer La prairie : diplomsko delo. Maribor: [L. Majer], 2010. [6], 39 f., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 55687171]
154. FEGUŠ, Božena. Trženje stanovanjsko varčevalnega računa v Novi KBM d.d. : diplomska naloga. Ptuj: [B. Feguš], 2010. X, 52 str., [8] str. pril., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 220799]
155. KLAJNŠEK, Milena (mentor). Trženje storitve turističnega zavarovanja z asistenco v tujini v Novi KBM d.d. : diplomska naloga. Ptuj: [M. Klajnšek], 2010. IX, 59 str., 12 str. pril., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 224383]
156. ČUŠ, Irena. Trženjsko komuniciranje trženjske znamke "5 na dan" kot sestavine korporativne znamke Mercator : diplomska naloga. Ptuj: [I. Čuš], 2010. [IX], 72 str., 12 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 198527]
157. PLANINC, Sebastijan. Zeleno trženje na primeru majhne fotovoltanične elektrarne : diplomska naloga. Ptuj: [S. Planinc], 2010. X, 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 198783]
158. PITROF, Lidija. Trženje trgovske znamke Mercator : diplomsko delo. Maribor: [L. Pitrof], 2009. [5], 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048477208]
159. ČOH, Marija. Ugotavljanje zadovoljstva kupcev v podjetju Magic Avgustino s.p. : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Ptuj: [M. Čoh], 2009. VIII, 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 111231]
160. SELINŠEK, Martina. Analiza ponudbe storitev wellnessa v primerjanih zdraviliščih : diplomsko delo. Maribor: [M. Selinšek], 2008. 47 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512062500]
161. FRECE, Mateja. Analiza ponudbe ŠC Pohorje in GWC Bolfenk na Pohorju po kriterijih združenja Alpski wellness : diplomsko delo. Maribor: [M. Frece], 2008. 45 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512043556]
162. ČERIN, Bernardka. Trženje storitev v Spa & Wellness centru Term Čatež : diplomsko delo. Brežice: [B. Čerin], 2008. 48 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512088356]
163. JOVIČEVIĆ, Danijela. Načrt trženja novega modela avtomobila Aveo Chevrolet na slovenskem trgu : diplomska naloga. Maribor: [D. Jovičević], 2007. VI, 67 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048435736]
164. SLANIČ, Leopold. Trženje jeklenih vrvi na slovenskem trgu : diplomska naloga. Maribor: [L. Slanič], 2007. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048444696]
165. JAKOPEC, Milena. Trženje storitev bioenergetskega parka na Vurberku kot sestavine programa wellnessa : diplomska naloga. Ptuj: [M. Jakopec], 2007. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512120868]
166. KARO, Marina. Trženje storitev wellnessa v klimatsko turističnem centru Rogla : diplomsko delo. Maribor: [M. Karo], 2007. VI, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512089636]
167. ZORE, Janko. Načrt trženja cilindričnega vložka K 66 na slovenskem tržišču : diplomska naloga. Kamnik: [J. Zore], 2006. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048303128]
168. ALEŠ, Petra. Problematika trženja mobilnih premijskih storitev zunanjih ponudnikov v Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Aleš], 2006. 57 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048311320]
169. PLEŠNIK, Helena. Trženje izdelkov blagovne znamke Crayola : diplomska naloga. Ljubljana: [H. Plešnik], 2006. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048311576]
170. KMETEC, Sanja. Trženje novega telefonskega aparata na slovenskem trgu : diplomska naloga. Maribor: [S. Kmetec], 2006. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048429336]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

171. VRBNJAK, Maja. Oblikovanje ekološke velneške ponudbe na turistični kmetiji Vrbnjak : diplomska naloga. Celje: [M. Vrbnjak], 2021. 63 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7790. [COBISS.SI-ID 68746243]
172. KREGAR, Tilen. Analiza uspešnosti vodenih programov savnanja v velneškem centru Wellness Orhidelia : diplomska naloga. Celje: [T. Kregar], 2019. 52 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6170. [COBISS.SI-ID 513753404]
173. ŽUNKOVIČ, Klavdija. Analiza zdravega življenjskega sloga mladih v Velenju : diplomska naloga. Celje: [K. Žunkovič], 2019. 50 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6177. [COBISS.SI-ID 513755196]
174. BEZJAK, Nejc. Menedžiranje programa športne animacije za izbrano ciljno skupino : diplomsko delo. Maribor: [N. Bezjak], 2019. V, 41 f.,, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75165. [COBISS.SI-ID 24930056]
175. TIFENGRABER, Vlasta. Analiza promocije zdravja v ponudbi izbranih slovenskih naravnih zdravilišč : diplomska naloga. Celje: [V. Tifengraber], 2018. 54 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3540. [COBISS.SI-ID 513707068]
176. BEŠTER, Špela. Analiza standardov kakovosti storitev v TC Thalasso spa Lepa Vida : diplomsko delo. Bled: [Š. Bešter], 2018. 28 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512528246]
177. KUKOVIČ, Gregor. Analiza zdraviliškega turizma v Sloveniji in na Bavarskem : diplomska naloga. Celje: [G. Kukovič], 2018. 49 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3761. [COBISS.SI-ID 513709372]
178. HRIBERNIK, Anamarija. Razvoj homeopatije in identifikacija problemov pri izvajanju homeopatske dejavnosti v Sloveniji : diplomsko delo. Bled: [A. Hribernik], 2018. 31 f., [20] f. pril. [COBISS.SI-ID 512528502]
179. JELENČIĆ, Maja. Analiza nakupnega procesa velneških uporabnikov Term Dobrna : diplomska naloga. Celje: [M. Jelenčić], 2017. 45 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2650. [COBISS.SI-ID 513672508]
180. VINAZZA, Lorena. Analiza pozicioniranja trženjskih znamk dveh izbranih talasoterapevtskih centrov : diplomska naloga. Celje: [L. Vinazza], 2017. 57 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2658. [COBISS.SI-ID 513674044]
181. PRISTOVŠEK, Kristina. Analiza velneške ponudbe podjetja Terme Snovik z vidika vključevanja zdravilnih zelišč : diplomska naloga. Celje: [K. Pristovšek], 2017. 52 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1529. [COBISS.SI-ID 513650236]
182. KOLMAN, Leo. Motiviranje zaposlenih pri izvajanju velneških storitev v podjetju Terme Čatež : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [L. Kolman], 2017. VI, 52, II str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67581. [COBISS.SI-ID 2048214611]
183. TAVČAR, Polona. Oblikovanje velneške ponudbe na Turistični kmetiji Petelin-Durcik : diplomsko delo. Bled: [P. Tavčar], 2017. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512524150]
184. OČKO, Klemen. Ugotavljanje zadovoljstva gostov z velneškimi storitvami v Rimskih termah : diplomska naloga. Celje: [K. Očko], 2017. 50 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2652. [COBISS.SI-ID 513673020]
185. STOJNŠEK, Manca. Vključevanje apiterapije v kozmetično in lepotno nego : diplomsko delo. Bled: [M. Stojnšek], 2017. 32 f., tabele, slike. [COBISS.SI-ID 512522102]
186. KERIN, Mateja. Vključevanje knajpanja v zdraviliško ponudbo zdravilišča Dobrna : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Brežice: [M. Kerin], 2017. VII, 53, III f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65009. [COBISS.SI-ID 2048188755]
187. GABERŠEK, Tjaša. Vpliv joge na velneško počutje izbranih ciljnih skupin uporabnikov joge : diplomska naloga. Celje: [T. Gaberšek], 2017. 61 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1528. [COBISS.SI-ID 513649724]
188. OŽEK, David. Vpliv naravnih zdravilnih dejavnikov na oblikovanje zdraviliške ponudbe slovenskih naravnih zdravilišč : diplomska naloga. Celje: [D. Ožek], 2017. 51 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513649980]
189. BEVC, Klara. Vpliv pilatesa na fizično in psihično počutje vadečih v kozmetičnem salonu Kozmetika Nina v Radovljici : diplomsko delo. Bled: [K. Bevc], 2017. 25 str., 4 str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512523382]
190. KOVAČ, Monika. Analiza vključevanja naravnih zdravilnih dejavnikov v ponudbo Thermane Laško z vidika njihove konkurenčne prednosti : diplomska naloga. Celje: [M. Kovač], 2016. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513602620]
191. PAVLENČ, Špela. Analiza zdraviliške in velneške ponudbe v Termah Resort d. o. o. v Rimskih Toplicah : diplomsko delo visokošolskega študija. Brežice: [Š. Pavlenč], 2016. VI, 42, VII f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64433. [COBISS.SI-ID 2048167251]
192. ČREŠNAR, Mojca. Povečanje prodaje s sodobnimi orodji tržnega komuniciranja v velneškem centru Idila v Termah Zreče : diplomska naloga. Celje: [M. Črešnar], 2016. 48 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513567036]
193. ŽEKAR, Ana. Uvajanje standardov kakovosti v Termah Dobrna : diplomska naloga. Celje: [A. Žekar], 2016. 55 f., 22 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513573948]
194. PODGORŠEK, Tadeja. Uvajanje standardov kakovosti za velneške storitve v družbi Rimske terme : diplomska naloga. Celje: [T. Podgoršek], 2016. 73 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513620796]
195. HRSTIĆ, Rosana. Analiza apiterapevtske ponudbe v slovenskih naravnih zdraviliščih : diplomska naloga. Celje: [R. Hrstić], 2015. 53 f., 27 f. ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 513512252]
196. PETROVIČ, Andrej. Motiviranje zaposlenih pri izvajanju velneških storitev v podjetju Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Petrovič], 2015. 54 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513548860]
197. KOMPOLŠEK, Kaja. Motiviranje zaposlenih pri izvajanju velneških storitev v VC Thermana Laško : diplomska naloga. Celje: [K. Kompolšek], 2015. 51 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513521980]
198. KOREZ, Teja. Oblikovanje standarda ravnanja osebnega trenerja pri pripravi in izvedbi programa za velneški način življenja : diplomska naloga. Maribor [i. e. Celje]: [T. Korez], 2015. 54 f., 33 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513522236]
199. ČRETNIK, Anita. Ples kot sestavina velneške ponudbe v izbranem plesno-glasbenem centru : diplomska naloga. Celje: [A. Čretnik], 2015. 57 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513504572]
200. OKIĆ, Danira. Tržno komuniciranje v zdraviliškem podjetju Terme Topolščica : diplomska naloga. Celje: [D. Okić], 2015. 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513473852]
201. NAVERŠNIK, Martina. Analiza konkurenčnih prednosti izbranih zdraviliških podjetij na trgu : diplomska naloga. Celje: [M. Naveršnik], 2014. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513378364]
202. STANČEVIĆ, Ines. Analiza sestavin ajurvede v slovenski turistični velneški ponudbi : diplomska naloga. Celje: [I. Stančević], 2014. 50 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513214268]
203. STOLNIK, Katja. Analiza sestavin velneške ponudbe v Gozdni villi Mari**** : diplomska naloga. Celje: [K. Stolnik], 2014. 47 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513297468]
204. KLEMENČIČ, Blažka. Analiza velneške ponudbe za domicilno prebivalstvo v občini Polzela : diplomska naloga. Celje: [B. Klemenčič], 2014. 45 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513293372]
205. KOVŠE, Monika. Načrt trženja za velneški proizvod "Velnes in zdravje" v naravnem zdravilišču Terme Olimia za izbrano ciljno skupino : diplomska naloga. Celje: [M. Kovše], 2014. 49 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513294908]
206. TAJNŠEK, Maja. Savnanje kot oblika ponudbe v velneški dejavnosti : diplomska naloga. Celje: [M. Tajnšek], 2014. 53 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513140028]
207. BEZGOVŠEK, Anja. Sejemski nastop zdraviliškega podjetja kot element pospeševanja trženja na ruskem trgu : diplomska naloga. Celje: [A. Bezgovšek], 2014. 56 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513168188]
208. GEČ, Mojca. Trženjska analiza vključevanja velneške ponudbe v ponudbo podeželskega turizma ob vinski cesti Jeruzalem-Ormož : diplomska naloga. Celje: [M. Geč], 2014. 48 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513292348]
209. POREBER, Lara. Vpliv elektronskega trženja na trženje velneških proizvodov pri izbranih velneških ponudnikih : diplomska naloga. Celje: [L. Poreber], 2014. 46 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513378620]
210. PANIKVAR, Lucija. Analiza kakovosti izvajanja velneških storitev v GH Primus v Termah Ptuj : diplomska naloga. Celje: [L. Panikvar], 2013. [6], 40 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512725052]
211. KRIŽANEC, Sabina. Načrt trženja velneškega proizvoda za ruske ženske srednjih let v Zdravilišču Rogaška Slatina : diplomska naloga. Celje: [S. Križanec], 2013. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512859964]
212. ŽIGON, Gregor. Obnova spajevskega centra v Grand hotelu Sava, Rogaška Slatina : diplomska naloga. Celje: [G. Žigon], 2013. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512725308]
213. TURK, Tea. Trženjsko načrtovanje ideje o festivalu naravnega zdravljenja : diplomska naloga. Celje: [T. Turk], 2013. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512865340]
214. KOŠIR, Lucija. Velneška ponudba kot sestavina ponudbe na turistični kmetiji : diplomska naloga. Celje: [L. Košir], 2013. 52 f., 19 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512962364]
215. IVAČIČ, Anna. Oblikovanje velneškega produkta s področja duševnega velnesa v Termah Olimia : diplomska naloga. Celje: [A. Ivačič], 2012. [7], 64 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512927548]

Mentor - drugo

216. JUSTINEK, Anja. Trženje storitev podjetja LiAnSa : diplomska naloga višješolskega študijskega programa. Ptuj: [A. Justinek], 2010. XI, 47 str., [14] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 220287]

Avtor dodatnega besedila

217. REBEUŠEK, Ludvik. Slovenska naravna zdravilišča. 1957-1997. Celje: Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, 1997. 44 str., ilustr. Z naravo do zdravja. [COBISS.SI-ID 42168065]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

218. OSTERMAN, Urška. Nova oblika turistične ponudbe v Sloveniji : center za umik "Harmonija z naravo" : diplomsko delo. Bled: [U. Osterman], 2017. 32 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512511862]

Oseba, ki intervjuva

219. ŠAJBER, Dorica (intervjuvanec). Dr. Dorica Šajber : "Plavanje dojenčkov je moj projekt!". Wellness. jan./feb. 2010, št. 12, str. 18-20, barvne fotogr. ISSN 1855-1394. [COBISS.SI-ID 3765169]
220. CVIKL, Helena (intervjuvanec). Intervju z mag. Heleno Cvikl : oblikovanje velneških storitev. Wellness. dec.jan. 2010/2011, št. 17/18, str. 94-97, ilustr. ISSN 1855-1394. [COBISS.SI-ID 1300702]
221. JERE JAKULIN, Tadeja (intervjuvanec). Harmonija je wellness v mojem življenju. Wellness. mar./apr. 2009, št. 7, str. 52-55, ilustr. ISSN 1855-1394. [COBISS.SI-ID 1052894]

Recenzent

222. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
223. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
224. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
225. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
226. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
227. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
228. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
229. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
230. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. GOJČIČ, Slavka (recenzent 2013). [Tiskana izd.]. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta: Društvo ekonomistov Maribor: Ekonomski center Maribor, 1955-. ISSN 0547-3101. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-HTHIVFA7, http://www.ng-epf.si/index.php/ngoe. [COBISS.SI-ID 751364]
231. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
232. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
233. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
234. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]


NERAZPOREJENO

235. GOJČIČ, Slavka. Velnes in velneška dejavnost : študijsko gradivo pri predmetu Velnes in velneška dejavnost. 2. prenovljena in dopolnjena izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2015. Program Velnes. ISBN 978-961-6762-39-7. http://www.vsgt-mb.si/images/stories/GRADIVO/vvd.pdf. [COBISS.SI-ID 281517312]
236. GOJČIČ, Slavka. Organizacija in menedžment podjetja. [Ptuj]: Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola, 2010. 141 str. [COBISS.SI-ID 329343]
237. GOJČIČ, Slavka. Trženje : interno študijsko gradivo za program Ekonomist. [Ptuj], 2010. 134 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 332927]
238. GOJČIČ, Slavka. Dopolnilne turistične dejavnosti. Uvod v wellness in wellneški turizem : študijsko gradivo. 2., popravljena izd. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo, 2008. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6762-01-4. [COBISS.SI-ID 61669889]
239. GOJČIČ, Slavka (intervjuvanec). Človek mora ponosno stati v areni življenja : wellnes je lahko tudi sestavni del počitnikovanja, torej ni le ponudba za tiste, ki imajo denar. Večer. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2005, leto 61, št. 166, str. 33, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 22480440]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022